Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

2 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

3 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS Katsomme kohti tulevaisuutta 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 10 Tapahtumia 16 Kauneutta kaikille 18 Vuosi yrittäjänä 20 Lukuvuoden opetus 22 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 24 Työssäoppiminen 26 Ammatillinen täydennyskoulutus 27 Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto 28 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 31 Hanketoiminta 31 Täydennyskoulutus 32 Asiakaspalvelu 34 Opetushoitola Verso 35 Oppilaskunta 36 Opinto-ohjaus 38 Ryhmät Keväällä 2013 valmistuneet opiskelijat 3

4 KATSOMME KOHTI TULEVAISUUTTA, INVESTOIMME KASVUUN JA KILPAILUKYKYYN S inulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. - Sokrates VARMIN TAPA kohdata tulevaisuus on investoida ihmisten osaamiseen ja uuden tiedon/toimintatavan tuottamiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu ajatus synnyttää Suomesta maailman osaavin kansakunta. Lähdimme SKY-Opistossa määrittelemään strategiset painopisteet toiminnallemme, jotka tukevat OPH:n ja OKM:n linjauksia. Strategisena tavoitteena on vahvistaa SKY-Opiston toiminnan työelämälähtöisyyttä ja tuloksellisuutta kaikilla organisaation tasoilla. Työelämälähtöinen toiminta integroidaan niin opetukseen kuin hallintoon läpi organisaation. Tavoitteena on edistää kysyntälähtöisyyttä, koulutuksen laatua, vaikuttavuutta sekä työelämälähtöistä kehitystä. Tuloksellisuuden kautta vahvistuu SKY-Opiston talous. Toimintaa tarkastellaan tuloksen kannattavuuden parantamisen näkökulmasta, joka johtaa siihen, että SKY-Opiston toimintaa johdetaan soveltaen liiketaloudellisia perusteita. Ammatillisen koulutuksen julkinen rahoitus ei enää Suomessa kasva. Tuleva tiukka talous vaatii rohkeita ratkaisuja ja viisaita valintoja, jotta laadukas toiminta Opistossa on mahdollista. Toimiessamme toisin meidän on nyt hieno tilaisuus samalla tarkastella toimintamallejamme ja rakenteitamme. Vastaavatko ja tukevatko ne strategisia tavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla? Varmistavatko ja parantavatko ne opetuksen ja oppimisen laatua? Totuus on, että kaikkea entistä ei pystytä tekemään ainakaan samoin kuin ennen. Muutoksessa voi saavuttaa isoja synergiaetuja ja parastaa jo ole- 4

5 massa olevia ideoita niin, että löytyy uudenlaisia käytännöninnovaatioita. Tästä hyvä esimerkkinä on päätös laajentaa / rakentaa Opiston toimintaa hyvinvoinnin sektorille. Pienikin voi olla rohkea, ketterä ja dynaaminen! Kilpailukykyämme kasvattaa vahvan verkoston luominen, sillä yhdessä verkoston toimijoiden kanssa voimme luoda kattavan hyvinvoinnin toiminta-areenan. Näihin haasteisiin olemme SKY- Opistossa lähteneet vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on poistaa opintojen edistymisen esteet sekä kehittää opetusta hyödyntäen sosiaalista mediaa oppimisen ja työelämän näkökulmasta. Hankemaailmasta olemme hakeneet visiotamme tukevia hankkeita, joissa mm. uudenlaiset oppimisympäristöt ja pedagogiset menetelmät avaavat meille mahdollisuuksia olla ammatillisen koulutuksen kehityksen kärjessä. SKY-Opisto ei ole vain opiskelua, vaan elämää varten! Huippu Opisto syntyy opiskelijoiden ja henkilöstön kautta. Vakaa tavoitteemme on sitoutua avoimuuteen, toimia asiakaslähtöisesti, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja arvostaa osaamista sekä kehittymistä. Opiskelijoiden motivaatio, hyvinvointi ja KUVA // Terhi Pääskylä-Malmström oppimisen eri mahdollisuudet ovat vahvasti opistomme prioriteettilistalla, kun rakennamme tulevaisuutta. Vuosi 2013 oli SKY-Opistolle muutos- ja tapahtumarikas. Tuosta matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Tänä vuonna katsomme vahvasti tulevaisuuteen ja sen edellyttämiin menestystekijöihin. Yksi mielenkiintoisimpia avauksia tulee olemaan SKY-Opiston muutto uusiin tiloihin, jotka mahdollistavat työelämälähtöisen pedagogiikan. Uskokaamme tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin Opiston näkökulmasta. Olkaamme siis kaikki hyvinvoinnin lähettelijäitä tulevaisuuden Suomessa! Maria Korpi rehtori k. 5

6 6

7 SKY-OPISTO -HYVINVOINNIN JA KAUNEUDEN OSAAMISEN KOULUTTAJA, KEHITTÄJÄ JA VAIKUTTAJA Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto (SKY- Opisto) on Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön ylläpitämä hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan johtava ammatillinen oppilaitos. SKY-Opisto tunnetaan edelläkävijänä ja edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. SKY-Opiston tarkoituksena on järjestää kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. SKY-Opiston täydennyskoulutuksessa toteutetaan hyvinvointialoilla toimivien ammattitaitoa täydentäviä ja syventäviä, sekä yksityisille ja yrityksille räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Kauneuden ja hyvinvoinnin oppimiskeskuksena Opiston yhteydessä toimii Opetushoitola Verso. SKY-Opisto on jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja koulutettavien, työelämän, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Kokonaistoiminnalla pyritään tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen työelämätaitoja ja työelämään kouluttamista korostaen. Lukuvuoden aikana Opistossa on tehty uusia pedagogisia avauksia ja strategisia ratkaisuja. Oppimisympäristöä on uudistettu vielä entistä työelämälähtöisemmäksi mm. yrittäjyyspedagogiikan ja pedagogisen osuuskunnan keinoin. Missio SKY-Opisto uudistaa ja kehittää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toiminta-ajatus SKY-Opisto järjestää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan koulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. Opisto on alan koulutuksen edelläkävijä, hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan rohkea vaikuttaja. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään. 7

8 OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2013 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTMtilintarkastaja Teija Moisala. HENKILÖKUNTA REHTORI Maria Korpi, Ammattikasvatustieteen kandidaatti, estenomi, valmentajaopettaja, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Hovisilta Kim, estenomi, erikoiskosmetologi Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM, kieltenopettaja Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, ammatinopettaja, näyttötutkinto- mestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, merkonomi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Vanne Kaisa, estenomi, kosmetologi, teatterimaskeeraaja AT, näyttötutkintomestari Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Rahikkala Riikka, kosmetologi, tyopaikkaohjaaja Nieminen Päivi, kosmetologi TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Laakso Riitta, talouspäällikön sijainen huhtikuusta 2014 alkaen Laitamäki Pirjo, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori helmikuu 2014 saakka Järvinen Hanna, opintosihteeri helmikuu 2014 asti Järvenpää Ritva, opintosihteerin sijainen maaliskuusta 2014 alkaen Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, hallintoassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori maaliskuusta 2014 alkaen OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Arja Taipale, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki 8

9 JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Comité International D Esthétique et de Cosmétologie (CIDESCO) European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) Suomen Cidesco ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu Sari Männistö-Ojainmaa ja 2. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Toimielimeen kuuluivat: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Hyytiäinen Salla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Hytiäinen Salla (opiskelijoiden edustaja) Männistö-Ojainmaa Sari, ammatinopettaja (opettajien edustaja, oppilaskunnan kuraattori) Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskelijahuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU SKY-Opiston kahvila, Pirkko Kiiskinen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Johanna Pietiläinen, Newsec Asset Management Oy Kiinteistöhuolto: Kinpal Oy TILOJEN SIISTEYS ORClean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Syyslukukausi , syysloma vko 43 Kevätlukukausi , talviloma vko 8 9

10 10 Tapah

11 tumia 11

12 TAPAHTUMIA ELOKUU Ulkoilupäivä Stansvikin kartanon ympäristössä. TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. SYYSKUU Hätäensiapukurssi aloittaneille ryhmille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Taitaja -semifinaalin valintakilpailu SKY-Opiston opiskelijoiden kesken LOKAKUU Sirje Tammeooks Eesti Esimene rakosmeetikakool:sta tutustumassa SKY-Opiston toimintaan SKY Kosmetologipäivät I Love me messut Kosmetiikkaneuvoja osatutkinto Hyviä vuosia ikäihmiselle lempeällä kosketuksella teemapäivä Kauneudenhoitoalan perustutkinnon osaamispisteiden määrittely -suunnittelutilaisuus MARRASKUU Valintakokeet tammikuussa 2014 alkavalle iltalinjalle JOULUKUU Seurasaaren joulupolku tapahtuma Puurojuhla 12

13 13

14 14

15 TAMMIKUU SKY-Opiston henkilökunta sai kunniakirjan saavuttamalla SAKU ry:n kävelykampanjassa kolmannen sijan. HELMIKUU 5.2. Kivelän sairaalan kauneutta kaikille tapahtuma Avoimet ovet ja koulutusinfot MAALISKUU Henkilökunnan kehittämispäivät Urheilulääketiede 2014 seminaari VAAPO hankkeen tapaaminen HUHTIKUU EAT näyttötutkinto Turvallisuuden ja hyvinvoinnin teemapäivä Oppilaskunnan vuosikokous EAT näyttötutkinto TOUKOKUU Kansainvälinen CIDESCO tutkinto TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Ilta 12 näyttötutkinto Lukuvuoden päättäjäiset TAIVAS + HELVETTI Oppilaskunnan edustajat Pekka Kosama, Katri Niipala, Sari Männistö-Ojainmaa ja rehtori Maria Korpi vastaanottivat TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Liikemiesten Kauppaopistossa. Kirjan kirjoittajat lahjoittavat jokaista myytyä kirjaa kohti yhden kirjan toisen asteen valmistuvalle nuorelle. SKY -Opistossa kirjan saavat kaikki keväällä valmistuvat ammatillisen perustutkinnon suorittaneet nuoret

16 16

17 KAUNEUTTA KAIKILLE Kauneutta kaikille -toiminnan ajatuksena on kauneudenhoitopalvelujen tuottaminen niille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia niitä muuten mahdollista saavuttaa. Näin opiskelijat voivat myös kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja antaa ja saada hyvää mieltä. Lukuvuoden on Kauneutta kaikille toimintaan liittyen tehty mm. seuraavia vierailuja: Helsingin ensikoti, Oulunkylä Tiistain hyvinvointiryhmässä opiskelijat ovat ilahduttaneet äitejä hoidoilla. Hyviä vuosia ikäihmiselle ihonhoidon ammattilaisen lempeällä kosketuksella -teemapäivä Suomen Kosmetologien Yhdistys järjesti teemapäivän ja SKY-Opisto osallistui tekemällä käsihoitoja vanhustentaloissa ja palvelutaloissa. Mukana oli 40 opiskelijaa ja 3 opettajaa tekemässä hoitoja Mariankodissa, Kannelkodissa sekä Riistavuoren palvelukeskuksessa. Helsingin kaupungin jälkihuollon tukiasuntojen te ta Jälkihuollon tukiasuntotoiminnassa vietettiin nuorten naisten kauneus-ja terveysiltaa. Ilta 13 ryhmästä 4 opiskelijaa teki ihonhoitoja ja ihonhoidonohjausta. Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän Sairaalassa Laajin ja jo perinteinen Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänäkin lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistui lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri sairaalaa tehden yli 100 käsihoitoja, hartiahierontoja ja lyhyitä kasvohoitoja. Naistenpäivän tapahtuma B ryhmä osallistui naistenpäivän tapahtumaan Läntisellä päihdeklinikalla käsihoitoja tehden. Lisäksi on jatkunut jo monivuotinen yhteistyö Helsingin Kaupungin omaishoidon tuen kanssa, josta ryhmät käyvät hoidoissa joka syksy ja kevät. 17

18 NUORI YRITTÄJYYS RY:N (NY) VUOSI-YRITTÄJÄNÄ -OHJELMAN TOTEUTUS KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA -OPINTOJAKSOLLA Osa toisen vuosikurssin opiskelijoiden yrittäjyysopinnoista, työssäoppimisjakso ja yrittäjyyden ammattiosaamisen näyttö toteutettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti. Jakson pituus oli viisi opintoviikkoa, joka oli sijoitettu koko lukuvuodelle. Opiskelijat oppivat oman toimintansa kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmassa mukana olevat opiskelijat perustivat neljä kauneudenhoitoalan yritystä: O dor, Hemiili, Skin Bling ja Hand Made Beauty. Kaikkien yritysten tuotteet olivat itse suunniteltuja ja valmistettuja kosmetiikkatuotteita ja kauneudenhoitopalveluja yritysten omilla tai valmiilla tuotteilla toteutettuna. NY-yritykset toimivat pääasiassa oppilaitoksen tiloissa, mutta toimintaa oli myös erilaisissa tapahtumissa kuten SKY-Opiston avoimissa ovissa, Uskalla yrittää aluekarsintamessuilla ja saman tapahtuman finaalissa Kajaanissa. Aluekarsinnan 30:stä NY-yrityksistä kuusi valittiin finaaliin ja SKY-Opiston Hand Made Beauty ja Skin Bling olivat finaaliin valittujen joukossa! 18

19 TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. HEMIILI O DOR Meidän yrityksemme nimi on O dor ja teemme vartalohoitoja itsetehdyillä hierontaöljyillä. Halusimme tehdä hemmottelevia ja rentouttavia vartalohoitoja luonnon mukaisilla tuotteilla. Hoitomme sopivat siis kaikille naisille iästä riippumatta ja näin saisimme laajan asiakaskunnan. Tästä kurssista olemme oppineet yrittäjyydestä paljon uutta. Emme tienneet kuinka paljon vastuuta ja työn ulkopuolista työtä liittyy yrittäjyyteen. Olemme ylpeitä saavutuksiimme yrittäjyydessä, sillä saimme yrityksen toimimaan ja opimme paljon -alkuepäilyksistä huolimatta. Tämän paremmin ei voi yrittäjyyttä oppia! Tuuli, Greta ja Roosa 12 A Kokemuksia Yrityksemme on huulirasvoja ja huulten kuorintavoidetta tekevä NY-yritys, jossa teemme myös erilaisia hoitoja. Kotona valmistamamme huulirasvat ovat luonnollisia eivätkä ne sisällä mitään säilöntäaineita. Olemme oppineet paljon yrityksen toiminnasta ja kokemus on ollut antoisa ja mielenkiintoinen. Olemme päässet toteuttamaan omia visioitamme ja ideoitamme yrityksen edetessä ja yhteistyö on alun hankaluuksien jälkeen sujunut moitteettomasti. Henna, Arina ja Miili 12 A HAND MADE BEAUTY Hand Made Beauty:n tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat hellävaraiset tuoksusaippuat. Halusimme valita raaka-aineiksi mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotekoisia ohjeita, joiden raaka-aineet löytyvät jääkaapista ja hedelmäkorista. On ollut kiva ideoida yrityksen tuotteita ja ulkoista ilmettä. Aidot asiakaskontaktit ja finaaliin pääsy oli palkitsevaa ja parasta. Finaalissa oli hienoa nähdä kuinka paljon mielenkiintoisia ny-yrityksiä on syntynyt. Pia, Tiina H., Nina, Susanna ja Heidi 12 A SKIN BLING Skin Blingin yritysidea on käsin virkatut kuivaharjauskintaat sekä itse valmistettu vartalovoide. Kuivaharjauskinnas on virkattu puuvillalangasta ja voiteeseen käytetyt raakaaineet ovat kasvipohjaisia. Lisäksi kintaita on monissa herkullisissa väreissä. Maiju ja Tiina P. 12 A 19

20 LUKUVUODEN OPETUS 13A 13B 13C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito ja ohjaus asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus työelämässä Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia 20

21 12C 12B 11A Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Äidinkieli Ruotsi asiakaspalvelussa Fysiikka Psykologia Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Täydentävä ihonhoito Kansainvälinen tutkinto ja tutkintoon harjaantuminen Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Ammattitaidon syventäminen Työelämään valmistava työssäoppiminen Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Psykologia Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus 21

22 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 22

23 23

24 Työssäoppimista Espanjassa HELMIKUUN 21.päivänä koitti aika, jolloin lähtisimme kohti lentokenttää ja sieltä aurinkoiseen Fuengirolaan. Olimme alkaneet suunnitella matkaa jo hyvissä ajoin viime syksynä. Otimme itse paikasta selvää netissä ja lähetimme suomalaiseen hoitolaan, Hius- ja Kauneus Norrikseen sähköpostilla kertomusta itsestämme ja tiedustelimme, olisiko meidän mahdollista suorittaa työssäoppimisjakso kyseisessä hoitolassa. Saimmekin nopeasti myönteisen vastauksen ja heti vastauksen saatuamme aloimme katsoa lentoja ja mahdollista majoituspaikkaa. Hius- ja Kauneus Norris on täydenpalvelun kauneushoitola / parturi-kampaamo, joka tarjoaa kosmetologipalveluja, hierontaa, parturi-kampaamopalveluja sekä meikkejä. Hoitola sijaitsee suomalaisten suosimassa Fuengirolassa pääkadun varrella, lähellä rantaa. Hoitolassa toimii kaksi vakituista parturi-kampaajaa, hieroja sekä kosmetologi. Vakituisten työntekijöiden lisäksi hoitolassa on lähes poikkeuksetta työssäoppijoita niin kampaamo- kuin kosmetologipuolellakin. Meille kosmetologiopiskelijoille oli yksi huone käytössä ja kosmetologi työskenteli verhon takana toisessa hoitohuoneessa. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien pääsimme työnteon makuun. Työskentely oli itsenäistä ja omaaloitteisuutta vaadittiin. Päivittäisiin työtehtäviimme kuuluivatkin hoitojen teko, ajanvaraustehtävät, puhelinkäyttäytyminen, kassan käyttö, kaupassa käynti, postissa asiointi sekä pyykkäys ja muut aseptiikkaan liittyvät askareet. Hoitoja oli useita päivässä ja työtahti oli ripeä. Päivät saattoivat tuntua työläiltä, mutta aika kului nopeasti, kun tekemistä riitti. Hoidot rutinisoituivat ja kädentaidot kehittyivät. Saimme lisäksi suunnitella kampanjahoitoja, joita mainostettiin kyltein ja Fuengirolan sanomalehdessä. Kampanjoiden myötä saimme paljon asiakkaita, jolloin pääsimme tekemään laite- ja vartalohoitoja perushoitojen lisäksi. Asiakkaat olivat pääasiassa eläkeiässä olevia suomalaisia, joista huokui positiivinen mieli. Palautteet asiakkailta olivat hyvin positiivisia ja useasti tyytyväisyyttä osoitettiinkin antamalla pientä tippiä, joka kuuluu espanjalaiseen kulttuuriin. Asuimme noin 500 metrin päässä hoitolasta sijaitsevassa huoneistohotelli Nuriasolissa, joka osoittautui suomalaisten suosimaksi asuin- ja tapahtumapaikaksi. Palvelua hotellissa sai jopa suomeksi. Nuriasolin tiloissa sijaitsi myös Norriksen suomalainen meikkikoulu, johon pääsimme tutustumaan päiväksi. Aika kului todella reippaalla tahdilla, koska keksimme paljon tekemistä vapaa-ajallamme. Junilla ja busseilla pääsi edullisesti ja kätevästi liikkumaan lähikaupunkeihin ja vuokra-autolla tutustuimme myös sisämaahan. Tutuiksi kävivät myös tietenkin ostoskeskukset ja rantabulevardin tarjonta. Ilmat olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja pääsimme ottamaan varaslähdön Suomen kesään. Kokonaisuudessaan olemme todella tyytyväisiä matkaan ja se oli mielestämme onnistunut ja antoisa. Tutustuimme useisiin uusiin ihmisiin ja lähdimme Fuengirolasta reilut viisi viikkoa myöhemmin upeiden elämysten, unohtamattomien muistojen ja kokemuksen rikkaampina takaisin Suomeen päin! Netta ja Roosa 12B 24

25 TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden työssäoppimisjakson aina SKY-Opiston Opetushoitola Versossa. Tämä toimii sekä laadunvarmistuksena ja turvallisena ensimmäisenä TO jaksona ennen Opiston ulkopuolella tapahtuvaa työssäoppimista, että mahdollistaa opetuksen ja työelämän opetus- ja hoitomenetelmiä kehittävän vuoropuhelun. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että Espanjassa. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä maahantuojilla, tavarataloissa, kauneushoitoloissa ja kylpylöissä. Työssäoppimispaikat Bio Nature / kokemus helsinki Emotion Hoitola Seize Itäväylän Kosmetiikka Oy Hoitola Eila Hellgren Itis Itu Biodyn Oy KauneusBreikki Kauneushoitola Riitta Uusheimala Kicks Oy L Oréal Finland Oy Opetushoitola Verso Oppivat kädet Pink Dream House Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Sokos Oy Sothys Salonki Stockmann Oyj Thann Sanctuary Day Spa The Body Shop TopKat Kosmetik Bon Salon 25

26 AIKUISKOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Koulutus kestää 2 vuotta. Opiskelijat valitaan Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävän valintakokeen kautta. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan ja työelämälähtöiseen opiskeluun. Aikuisopiskelijat suorittavat koulutuksen aikana kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinnolla. Heillä on mahdollisuus suorittaa myös kansainvälinen CIDESCO-tutkinto. Lukuvuoden aikana SKY-Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2014 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana hyväksi havaitun kokemuksen mukaisesti kahteen osaan siten, että syksyllä 2013 suoritettiin näyttötutkinto ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2014 suoritettiin loput tutkinnon osat eli täydentävä ihon hoito sekä valinnaiset tutkinnon osat. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit NTM Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Eija Liuska ja NTM Pirjo Laitamäki. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintoa lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Sirpa Kaartti ja Mia Peltonen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa ja Eija Liuska. Tutkintovastaavana toimi NTM Sari Männistö-Ojainmaa. Kosmetologikoulu Hymyssä Tampereella järjestettiin lukuvuoden aikana kaksi tutkintotilaisuutta, joissa perustutkinnon suorittajia oli yhteensä 32. Syyslukukauden näyttötutkinnon arvioinnista vastasivat kosmetologit Mira Ingelius ja NTM Mia Peltonen sekä ammatinopettaja Marjo Väisänen. Kevätlukukauden näyttötutkinnossa em. työelämän edustajien lisäksi arvioinnista vastasi ammatinopettaja, NTM Janika Reunanen. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Lisäksi tutkinnon osan Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta suoritti viisi jo aikaisemmin perustutkinnon suorittanutta kosmetologia. Näin he saivat oikeuden käyttää tutkintonimikettä Kosmetiikkaneuvoja. Tutkintotilaisuudet järjestettiin todellisissa työelämän tilanteissa ja tutkintopaikkoina toimivat: Stockmann (Vantaa), Karhu-Apteekki (Pori), Uusi Apteekki (Jyväskylä), Emotion (Lappeenranta) ja m/s Silja Symphony. Arviointiin osallistuivat työelämän edustajina Kati Heikkinen, Anne Keinänen, Satu Pihlhjerta ja NTM Pirjo Laitamäki. Opetuksen edustajana arvioinnissa toimi tutkintovastaava, NTM Marjo Väisänen. Kevätlukukaudella 2014 toteutettiin kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintotilaisuudet seuraavasti: Ihonhoidon asiantuntijana toimiminen sekä Kauneudenhoitoalan asiantuntijana toimiminen Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Riitta Haapala ja Kati Heikkinen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Sari Männistö- Ojainmaa Valinnaiset tutkinnon osat: Aromaterapian ja eteeristen öljyjen käyttäminen ihonhoidossa sekä Lymfahoitomenetelmän käyttäminen ihonhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kati Heikkinen ja Mira Lostedt sekä opetuksen edustajina ammatinopettaja, NTM Sari Männistö-Ojainmaa sekä Pirella Hakala. Molemmissa tilaisuuksissa tutkintojärjestelyistä vastasi Marjo Väisänen. 26

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty 2010-2011/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty 8.3. Tammikuu viikko 5 AT Oulun seudun Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen ammattiopisto, yksikkö Kempeleen yksikkö vk 4 ja 6 AT Faktia

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie 11 00320 Helsinki puh. (09) 8386 160 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

ESPOON KILPAILUT

ESPOON KILPAILUT ESPOON KILPAILUT 6.10.2007 Tytöt 2. luokka 1998-2000 1 Milla Majaniemi 1999 Kieppi 8,55 8,60 8,45 8,95 34,55 2 Sharon Benizri 1999 Kieppi 7,70 8,60 8,40 9,20 33,90 3 Hanna Lehtovirta 1999 Kieppi 7,30 8,25

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Paula Hyytiäinen Kehitysjohtaja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto paula.hyytiainen@businesscollege.fi Liiketalouden kehittämispäivä 30.1.2013 PERUSTEIDEN

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot