Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

2 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

3 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS Katsomme kohti tulevaisuutta 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 10 Tapahtumia 16 Kauneutta kaikille 18 Vuosi yrittäjänä 20 Lukuvuoden opetus 22 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 24 Työssäoppiminen 26 Ammatillinen täydennyskoulutus 27 Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto 28 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 31 Hanketoiminta 31 Täydennyskoulutus 32 Asiakaspalvelu 34 Opetushoitola Verso 35 Oppilaskunta 36 Opinto-ohjaus 38 Ryhmät Keväällä 2013 valmistuneet opiskelijat 3

4 KATSOMME KOHTI TULEVAISUUTTA, INVESTOIMME KASVUUN JA KILPAILUKYKYYN S inulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. - Sokrates VARMIN TAPA kohdata tulevaisuus on investoida ihmisten osaamiseen ja uuden tiedon/toimintatavan tuottamiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu ajatus synnyttää Suomesta maailman osaavin kansakunta. Lähdimme SKY-Opistossa määrittelemään strategiset painopisteet toiminnallemme, jotka tukevat OPH:n ja OKM:n linjauksia. Strategisena tavoitteena on vahvistaa SKY-Opiston toiminnan työelämälähtöisyyttä ja tuloksellisuutta kaikilla organisaation tasoilla. Työelämälähtöinen toiminta integroidaan niin opetukseen kuin hallintoon läpi organisaation. Tavoitteena on edistää kysyntälähtöisyyttä, koulutuksen laatua, vaikuttavuutta sekä työelämälähtöistä kehitystä. Tuloksellisuuden kautta vahvistuu SKY-Opiston talous. Toimintaa tarkastellaan tuloksen kannattavuuden parantamisen näkökulmasta, joka johtaa siihen, että SKY-Opiston toimintaa johdetaan soveltaen liiketaloudellisia perusteita. Ammatillisen koulutuksen julkinen rahoitus ei enää Suomessa kasva. Tuleva tiukka talous vaatii rohkeita ratkaisuja ja viisaita valintoja, jotta laadukas toiminta Opistossa on mahdollista. Toimiessamme toisin meidän on nyt hieno tilaisuus samalla tarkastella toimintamallejamme ja rakenteitamme. Vastaavatko ja tukevatko ne strategisia tavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla? Varmistavatko ja parantavatko ne opetuksen ja oppimisen laatua? Totuus on, että kaikkea entistä ei pystytä tekemään ainakaan samoin kuin ennen. Muutoksessa voi saavuttaa isoja synergiaetuja ja parastaa jo ole- 4

5 massa olevia ideoita niin, että löytyy uudenlaisia käytännöninnovaatioita. Tästä hyvä esimerkkinä on päätös laajentaa / rakentaa Opiston toimintaa hyvinvoinnin sektorille. Pienikin voi olla rohkea, ketterä ja dynaaminen! Kilpailukykyämme kasvattaa vahvan verkoston luominen, sillä yhdessä verkoston toimijoiden kanssa voimme luoda kattavan hyvinvoinnin toiminta-areenan. Näihin haasteisiin olemme SKY- Opistossa lähteneet vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on poistaa opintojen edistymisen esteet sekä kehittää opetusta hyödyntäen sosiaalista mediaa oppimisen ja työelämän näkökulmasta. Hankemaailmasta olemme hakeneet visiotamme tukevia hankkeita, joissa mm. uudenlaiset oppimisympäristöt ja pedagogiset menetelmät avaavat meille mahdollisuuksia olla ammatillisen koulutuksen kehityksen kärjessä. SKY-Opisto ei ole vain opiskelua, vaan elämää varten! Huippu Opisto syntyy opiskelijoiden ja henkilöstön kautta. Vakaa tavoitteemme on sitoutua avoimuuteen, toimia asiakaslähtöisesti, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja arvostaa osaamista sekä kehittymistä. Opiskelijoiden motivaatio, hyvinvointi ja KUVA // Terhi Pääskylä-Malmström oppimisen eri mahdollisuudet ovat vahvasti opistomme prioriteettilistalla, kun rakennamme tulevaisuutta. Vuosi 2013 oli SKY-Opistolle muutos- ja tapahtumarikas. Tuosta matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Tänä vuonna katsomme vahvasti tulevaisuuteen ja sen edellyttämiin menestystekijöihin. Yksi mielenkiintoisimpia avauksia tulee olemaan SKY-Opiston muutto uusiin tiloihin, jotka mahdollistavat työelämälähtöisen pedagogiikan. Uskokaamme tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin Opiston näkökulmasta. Olkaamme siis kaikki hyvinvoinnin lähettelijäitä tulevaisuuden Suomessa! Maria Korpi rehtori k. 5

6 6

7 SKY-OPISTO -HYVINVOINNIN JA KAUNEUDEN OSAAMISEN KOULUTTAJA, KEHITTÄJÄ JA VAIKUTTAJA Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto (SKY- Opisto) on Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön ylläpitämä hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan johtava ammatillinen oppilaitos. SKY-Opisto tunnetaan edelläkävijänä ja edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. SKY-Opiston tarkoituksena on järjestää kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. SKY-Opiston täydennyskoulutuksessa toteutetaan hyvinvointialoilla toimivien ammattitaitoa täydentäviä ja syventäviä, sekä yksityisille ja yrityksille räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Kauneuden ja hyvinvoinnin oppimiskeskuksena Opiston yhteydessä toimii Opetushoitola Verso. SKY-Opisto on jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja koulutettavien, työelämän, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Kokonaistoiminnalla pyritään tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen työelämätaitoja ja työelämään kouluttamista korostaen. Lukuvuoden aikana Opistossa on tehty uusia pedagogisia avauksia ja strategisia ratkaisuja. Oppimisympäristöä on uudistettu vielä entistä työelämälähtöisemmäksi mm. yrittäjyyspedagogiikan ja pedagogisen osuuskunnan keinoin. Missio SKY-Opisto uudistaa ja kehittää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toiminta-ajatus SKY-Opisto järjestää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan koulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. Opisto on alan koulutuksen edelläkävijä, hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan rohkea vaikuttaja. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään. 7

8 OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2013 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTMtilintarkastaja Teija Moisala. HENKILÖKUNTA REHTORI Maria Korpi, Ammattikasvatustieteen kandidaatti, estenomi, valmentajaopettaja, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Hovisilta Kim, estenomi, erikoiskosmetologi Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM, kieltenopettaja Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, ammatinopettaja, näyttötutkinto- mestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, merkonomi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Vanne Kaisa, estenomi, kosmetologi, teatterimaskeeraaja AT, näyttötutkintomestari Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Rahikkala Riikka, kosmetologi, tyopaikkaohjaaja Nieminen Päivi, kosmetologi TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Laakso Riitta, talouspäällikön sijainen huhtikuusta 2014 alkaen Laitamäki Pirjo, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori helmikuu 2014 saakka Järvinen Hanna, opintosihteeri helmikuu 2014 asti Järvenpää Ritva, opintosihteerin sijainen maaliskuusta 2014 alkaen Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, hallintoassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori maaliskuusta 2014 alkaen OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Arja Taipale, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki 8

9 JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Comité International D Esthétique et de Cosmétologie (CIDESCO) European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) Suomen Cidesco ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu Sari Männistö-Ojainmaa ja 2. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Toimielimeen kuuluivat: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Hyytiäinen Salla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Hytiäinen Salla (opiskelijoiden edustaja) Männistö-Ojainmaa Sari, ammatinopettaja (opettajien edustaja, oppilaskunnan kuraattori) Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskelijahuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU SKY-Opiston kahvila, Pirkko Kiiskinen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Johanna Pietiläinen, Newsec Asset Management Oy Kiinteistöhuolto: Kinpal Oy TILOJEN SIISTEYS ORClean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Syyslukukausi , syysloma vko 43 Kevätlukukausi , talviloma vko 8 9

10 10 Tapah

11 tumia 11

12 TAPAHTUMIA ELOKUU Ulkoilupäivä Stansvikin kartanon ympäristössä. TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. SYYSKUU Hätäensiapukurssi aloittaneille ryhmille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Taitaja -semifinaalin valintakilpailu SKY-Opiston opiskelijoiden kesken LOKAKUU Sirje Tammeooks Eesti Esimene rakosmeetikakool:sta tutustumassa SKY-Opiston toimintaan SKY Kosmetologipäivät I Love me messut Kosmetiikkaneuvoja osatutkinto Hyviä vuosia ikäihmiselle lempeällä kosketuksella teemapäivä Kauneudenhoitoalan perustutkinnon osaamispisteiden määrittely -suunnittelutilaisuus MARRASKUU Valintakokeet tammikuussa 2014 alkavalle iltalinjalle JOULUKUU Seurasaaren joulupolku tapahtuma Puurojuhla 12

13 13

14 14

15 TAMMIKUU SKY-Opiston henkilökunta sai kunniakirjan saavuttamalla SAKU ry:n kävelykampanjassa kolmannen sijan. HELMIKUU 5.2. Kivelän sairaalan kauneutta kaikille tapahtuma Avoimet ovet ja koulutusinfot MAALISKUU Henkilökunnan kehittämispäivät Urheilulääketiede 2014 seminaari VAAPO hankkeen tapaaminen HUHTIKUU EAT näyttötutkinto Turvallisuuden ja hyvinvoinnin teemapäivä Oppilaskunnan vuosikokous EAT näyttötutkinto TOUKOKUU Kansainvälinen CIDESCO tutkinto TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Ilta 12 näyttötutkinto Lukuvuoden päättäjäiset TAIVAS + HELVETTI Oppilaskunnan edustajat Pekka Kosama, Katri Niipala, Sari Männistö-Ojainmaa ja rehtori Maria Korpi vastaanottivat TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Liikemiesten Kauppaopistossa. Kirjan kirjoittajat lahjoittavat jokaista myytyä kirjaa kohti yhden kirjan toisen asteen valmistuvalle nuorelle. SKY -Opistossa kirjan saavat kaikki keväällä valmistuvat ammatillisen perustutkinnon suorittaneet nuoret

16 16

17 KAUNEUTTA KAIKILLE Kauneutta kaikille -toiminnan ajatuksena on kauneudenhoitopalvelujen tuottaminen niille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia niitä muuten mahdollista saavuttaa. Näin opiskelijat voivat myös kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja antaa ja saada hyvää mieltä. Lukuvuoden on Kauneutta kaikille toimintaan liittyen tehty mm. seuraavia vierailuja: Helsingin ensikoti, Oulunkylä Tiistain hyvinvointiryhmässä opiskelijat ovat ilahduttaneet äitejä hoidoilla. Hyviä vuosia ikäihmiselle ihonhoidon ammattilaisen lempeällä kosketuksella -teemapäivä Suomen Kosmetologien Yhdistys järjesti teemapäivän ja SKY-Opisto osallistui tekemällä käsihoitoja vanhustentaloissa ja palvelutaloissa. Mukana oli 40 opiskelijaa ja 3 opettajaa tekemässä hoitoja Mariankodissa, Kannelkodissa sekä Riistavuoren palvelukeskuksessa. Helsingin kaupungin jälkihuollon tukiasuntojen te ta Jälkihuollon tukiasuntotoiminnassa vietettiin nuorten naisten kauneus-ja terveysiltaa. Ilta 13 ryhmästä 4 opiskelijaa teki ihonhoitoja ja ihonhoidonohjausta. Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän Sairaalassa Laajin ja jo perinteinen Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänäkin lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistui lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri sairaalaa tehden yli 100 käsihoitoja, hartiahierontoja ja lyhyitä kasvohoitoja. Naistenpäivän tapahtuma B ryhmä osallistui naistenpäivän tapahtumaan Läntisellä päihdeklinikalla käsihoitoja tehden. Lisäksi on jatkunut jo monivuotinen yhteistyö Helsingin Kaupungin omaishoidon tuen kanssa, josta ryhmät käyvät hoidoissa joka syksy ja kevät. 17

18 NUORI YRITTÄJYYS RY:N (NY) VUOSI-YRITTÄJÄNÄ -OHJELMAN TOTEUTUS KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA -OPINTOJAKSOLLA Osa toisen vuosikurssin opiskelijoiden yrittäjyysopinnoista, työssäoppimisjakso ja yrittäjyyden ammattiosaamisen näyttö toteutettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti. Jakson pituus oli viisi opintoviikkoa, joka oli sijoitettu koko lukuvuodelle. Opiskelijat oppivat oman toimintansa kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmassa mukana olevat opiskelijat perustivat neljä kauneudenhoitoalan yritystä: O dor, Hemiili, Skin Bling ja Hand Made Beauty. Kaikkien yritysten tuotteet olivat itse suunniteltuja ja valmistettuja kosmetiikkatuotteita ja kauneudenhoitopalveluja yritysten omilla tai valmiilla tuotteilla toteutettuna. NY-yritykset toimivat pääasiassa oppilaitoksen tiloissa, mutta toimintaa oli myös erilaisissa tapahtumissa kuten SKY-Opiston avoimissa ovissa, Uskalla yrittää aluekarsintamessuilla ja saman tapahtuman finaalissa Kajaanissa. Aluekarsinnan 30:stä NY-yrityksistä kuusi valittiin finaaliin ja SKY-Opiston Hand Made Beauty ja Skin Bling olivat finaaliin valittujen joukossa! 18

19 TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. HEMIILI O DOR Meidän yrityksemme nimi on O dor ja teemme vartalohoitoja itsetehdyillä hierontaöljyillä. Halusimme tehdä hemmottelevia ja rentouttavia vartalohoitoja luonnon mukaisilla tuotteilla. Hoitomme sopivat siis kaikille naisille iästä riippumatta ja näin saisimme laajan asiakaskunnan. Tästä kurssista olemme oppineet yrittäjyydestä paljon uutta. Emme tienneet kuinka paljon vastuuta ja työn ulkopuolista työtä liittyy yrittäjyyteen. Olemme ylpeitä saavutuksiimme yrittäjyydessä, sillä saimme yrityksen toimimaan ja opimme paljon -alkuepäilyksistä huolimatta. Tämän paremmin ei voi yrittäjyyttä oppia! Tuuli, Greta ja Roosa 12 A Kokemuksia Yrityksemme on huulirasvoja ja huulten kuorintavoidetta tekevä NY-yritys, jossa teemme myös erilaisia hoitoja. Kotona valmistamamme huulirasvat ovat luonnollisia eivätkä ne sisällä mitään säilöntäaineita. Olemme oppineet paljon yrityksen toiminnasta ja kokemus on ollut antoisa ja mielenkiintoinen. Olemme päässet toteuttamaan omia visioitamme ja ideoitamme yrityksen edetessä ja yhteistyö on alun hankaluuksien jälkeen sujunut moitteettomasti. Henna, Arina ja Miili 12 A HAND MADE BEAUTY Hand Made Beauty:n tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat hellävaraiset tuoksusaippuat. Halusimme valita raaka-aineiksi mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotekoisia ohjeita, joiden raaka-aineet löytyvät jääkaapista ja hedelmäkorista. On ollut kiva ideoida yrityksen tuotteita ja ulkoista ilmettä. Aidot asiakaskontaktit ja finaaliin pääsy oli palkitsevaa ja parasta. Finaalissa oli hienoa nähdä kuinka paljon mielenkiintoisia ny-yrityksiä on syntynyt. Pia, Tiina H., Nina, Susanna ja Heidi 12 A SKIN BLING Skin Blingin yritysidea on käsin virkatut kuivaharjauskintaat sekä itse valmistettu vartalovoide. Kuivaharjauskinnas on virkattu puuvillalangasta ja voiteeseen käytetyt raakaaineet ovat kasvipohjaisia. Lisäksi kintaita on monissa herkullisissa väreissä. Maiju ja Tiina P. 12 A 19

20 LUKUVUODEN OPETUS 13A 13B 13C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito ja ohjaus asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus työelämässä Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia 20

21 12C 12B 11A Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Äidinkieli Ruotsi asiakaspalvelussa Fysiikka Psykologia Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Täydentävä ihonhoito Kansainvälinen tutkinto ja tutkintoon harjaantuminen Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Ammattitaidon syventäminen Työelämään valmistava työssäoppiminen Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Psykologia Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus 21

22 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 22

23 23

24 Työssäoppimista Espanjassa HELMIKUUN 21.päivänä koitti aika, jolloin lähtisimme kohti lentokenttää ja sieltä aurinkoiseen Fuengirolaan. Olimme alkaneet suunnitella matkaa jo hyvissä ajoin viime syksynä. Otimme itse paikasta selvää netissä ja lähetimme suomalaiseen hoitolaan, Hius- ja Kauneus Norrikseen sähköpostilla kertomusta itsestämme ja tiedustelimme, olisiko meidän mahdollista suorittaa työssäoppimisjakso kyseisessä hoitolassa. Saimmekin nopeasti myönteisen vastauksen ja heti vastauksen saatuamme aloimme katsoa lentoja ja mahdollista majoituspaikkaa. Hius- ja Kauneus Norris on täydenpalvelun kauneushoitola / parturi-kampaamo, joka tarjoaa kosmetologipalveluja, hierontaa, parturi-kampaamopalveluja sekä meikkejä. Hoitola sijaitsee suomalaisten suosimassa Fuengirolassa pääkadun varrella, lähellä rantaa. Hoitolassa toimii kaksi vakituista parturi-kampaajaa, hieroja sekä kosmetologi. Vakituisten työntekijöiden lisäksi hoitolassa on lähes poikkeuksetta työssäoppijoita niin kampaamo- kuin kosmetologipuolellakin. Meille kosmetologiopiskelijoille oli yksi huone käytössä ja kosmetologi työskenteli verhon takana toisessa hoitohuoneessa. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien pääsimme työnteon makuun. Työskentely oli itsenäistä ja omaaloitteisuutta vaadittiin. Päivittäisiin työtehtäviimme kuuluivatkin hoitojen teko, ajanvaraustehtävät, puhelinkäyttäytyminen, kassan käyttö, kaupassa käynti, postissa asiointi sekä pyykkäys ja muut aseptiikkaan liittyvät askareet. Hoitoja oli useita päivässä ja työtahti oli ripeä. Päivät saattoivat tuntua työläiltä, mutta aika kului nopeasti, kun tekemistä riitti. Hoidot rutinisoituivat ja kädentaidot kehittyivät. Saimme lisäksi suunnitella kampanjahoitoja, joita mainostettiin kyltein ja Fuengirolan sanomalehdessä. Kampanjoiden myötä saimme paljon asiakkaita, jolloin pääsimme tekemään laite- ja vartalohoitoja perushoitojen lisäksi. Asiakkaat olivat pääasiassa eläkeiässä olevia suomalaisia, joista huokui positiivinen mieli. Palautteet asiakkailta olivat hyvin positiivisia ja useasti tyytyväisyyttä osoitettiinkin antamalla pientä tippiä, joka kuuluu espanjalaiseen kulttuuriin. Asuimme noin 500 metrin päässä hoitolasta sijaitsevassa huoneistohotelli Nuriasolissa, joka osoittautui suomalaisten suosimaksi asuin- ja tapahtumapaikaksi. Palvelua hotellissa sai jopa suomeksi. Nuriasolin tiloissa sijaitsi myös Norriksen suomalainen meikkikoulu, johon pääsimme tutustumaan päiväksi. Aika kului todella reippaalla tahdilla, koska keksimme paljon tekemistä vapaa-ajallamme. Junilla ja busseilla pääsi edullisesti ja kätevästi liikkumaan lähikaupunkeihin ja vuokra-autolla tutustuimme myös sisämaahan. Tutuiksi kävivät myös tietenkin ostoskeskukset ja rantabulevardin tarjonta. Ilmat olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja pääsimme ottamaan varaslähdön Suomen kesään. Kokonaisuudessaan olemme todella tyytyväisiä matkaan ja se oli mielestämme onnistunut ja antoisa. Tutustuimme useisiin uusiin ihmisiin ja lähdimme Fuengirolasta reilut viisi viikkoa myöhemmin upeiden elämysten, unohtamattomien muistojen ja kokemuksen rikkaampina takaisin Suomeen päin! Netta ja Roosa 12B 24

25 TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden työssäoppimisjakson aina SKY-Opiston Opetushoitola Versossa. Tämä toimii sekä laadunvarmistuksena ja turvallisena ensimmäisenä TO jaksona ennen Opiston ulkopuolella tapahtuvaa työssäoppimista, että mahdollistaa opetuksen ja työelämän opetus- ja hoitomenetelmiä kehittävän vuoropuhelun. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että Espanjassa. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä maahantuojilla, tavarataloissa, kauneushoitoloissa ja kylpylöissä. Työssäoppimispaikat Bio Nature / kokemus helsinki Emotion Hoitola Seize Itäväylän Kosmetiikka Oy Hoitola Eila Hellgren Itis Itu Biodyn Oy KauneusBreikki Kauneushoitola Riitta Uusheimala Kicks Oy L Oréal Finland Oy Opetushoitola Verso Oppivat kädet Pink Dream House Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Sokos Oy Sothys Salonki Stockmann Oyj Thann Sanctuary Day Spa The Body Shop TopKat Kosmetik Bon Salon 25

26 AIKUISKOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Koulutus kestää 2 vuotta. Opiskelijat valitaan Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävän valintakokeen kautta. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan ja työelämälähtöiseen opiskeluun. Aikuisopiskelijat suorittavat koulutuksen aikana kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinnolla. Heillä on mahdollisuus suorittaa myös kansainvälinen CIDESCO-tutkinto. Lukuvuoden aikana SKY-Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2014 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana hyväksi havaitun kokemuksen mukaisesti kahteen osaan siten, että syksyllä 2013 suoritettiin näyttötutkinto ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2014 suoritettiin loput tutkinnon osat eli täydentävä ihon hoito sekä valinnaiset tutkinnon osat. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit NTM Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Eija Liuska ja NTM Pirjo Laitamäki. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintoa lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Sirpa Kaartti ja Mia Peltonen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa ja Eija Liuska. Tutkintovastaavana toimi NTM Sari Männistö-Ojainmaa. Kosmetologikoulu Hymyssä Tampereella järjestettiin lukuvuoden aikana kaksi tutkintotilaisuutta, joissa perustutkinnon suorittajia oli yhteensä 32. Syyslukukauden näyttötutkinnon arvioinnista vastasivat kosmetologit Mira Ingelius ja NTM Mia Peltonen sekä ammatinopettaja Marjo Väisänen. Kevätlukukauden näyttötutkinnossa em. työelämän edustajien lisäksi arvioinnista vastasi ammatinopettaja, NTM Janika Reunanen. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Lisäksi tutkinnon osan Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta suoritti viisi jo aikaisemmin perustutkinnon suorittanutta kosmetologia. Näin he saivat oikeuden käyttää tutkintonimikettä Kosmetiikkaneuvoja. Tutkintotilaisuudet järjestettiin todellisissa työelämän tilanteissa ja tutkintopaikkoina toimivat: Stockmann (Vantaa), Karhu-Apteekki (Pori), Uusi Apteekki (Jyväskylä), Emotion (Lappeenranta) ja m/s Silja Symphony. Arviointiin osallistuivat työelämän edustajina Kati Heikkinen, Anne Keinänen, Satu Pihlhjerta ja NTM Pirjo Laitamäki. Opetuksen edustajana arvioinnissa toimi tutkintovastaava, NTM Marjo Väisänen. Kevätlukukaudella 2014 toteutettiin kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintotilaisuudet seuraavasti: Ihonhoidon asiantuntijana toimiminen sekä Kauneudenhoitoalan asiantuntijana toimiminen Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Riitta Haapala ja Kati Heikkinen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Sari Männistö- Ojainmaa Valinnaiset tutkinnon osat: Aromaterapian ja eteeristen öljyjen käyttäminen ihonhoidossa sekä Lymfahoitomenetelmän käyttäminen ihonhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kati Heikkinen ja Mira Lostedt sekä opetuksen edustajina ammatinopettaja, NTM Sari Männistö-Ojainmaa sekä Pirella Hakala. Molemmissa tilaisuuksissa tutkintojärjestelyistä vastasi Marjo Väisänen. 26

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935

SISÄLLYS. Ravintolakoulu Perho on perustettu vuonna 1935 VUOSIKIRJA 2013 2014 SISÄLLYS 4 Ennätysten vuosi Perhossa 5 Olemme valinneet oikein 6 Visio, missio ja perusarvot 6 Koulutustarjonta 7 Perho Quality -järjestelmäkuvaus 2020 8 Elinikäinen oppiminen ja osaaminen

Lisätiedot

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia

Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien. rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa. onnistuminen on iso asia SYOPRESS Suomen Yrittäjäopiston tiedotuslehti 1 2012 Oppimiskokemuksia ja kehityskertomuksia: arjessa mukana kulkien rohkeutta ja suunnitelmallisempaa yritystoimintaa onnistuminen on iso asia Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

nro 2 15.4.2013 53. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti Helmerit Alppi-maisemissa! www.helmeri.fi

nro 2 15.4.2013 53. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti Helmerit Alppi-maisemissa! www.helmeri.fi nro 2 15.4.2013 53. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti Helmerit Alppi-maisemissa! www.helmeri.fi nro 2 15.4.2013 ISSN 1236-2514 Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti Sisällysluettelo Pääkirjoitus...

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin.

Toimintakertomus on myös ns. vuosikertomus ja tässä on kuvattuna toimintaamme normaalikäytäntöä laajemmin sisällöin. AMMATILLISET ERITYISOPETTAJAT RY TOIMINTAKERTOMUS kulunut toimintakausi 2013-2014 on ollut yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes. Yhdistys on perustettu 21.1.1987, jota ennen se toimi AOL:ssä Ammatillisten

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan

Sastamalan koulutuskuntayhtymä www.sasky.fi. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Taitoa työelämään - osaamista tulevaan 2011 Sisältö Pääkirjoitus s. 3 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten yksikkö Liiketalouden

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot