Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi"

Transkriptio

1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS

2 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, Helsinki Puh. (09) Fax (09)

3 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS Katsomme kohti tulevaisuutta 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 10 Tapahtumia 16 Kauneutta kaikille 18 Vuosi yrittäjänä 20 Lukuvuoden opetus 22 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 24 Työssäoppiminen 26 Ammatillinen täydennyskoulutus 27 Kansainvälinen CIDESCO- tutkinto 28 Kosmetologin erikoisammattitutkinto 31 Hanketoiminta 31 Täydennyskoulutus 32 Asiakaspalvelu 34 Opetushoitola Verso 35 Oppilaskunta 36 Opinto-ohjaus 38 Ryhmät Keväällä 2013 valmistuneet opiskelijat 3

4 KATSOMME KOHTI TULEVAISUUTTA, INVESTOIMME KASVUUN JA KILPAILUKYKYYN S inulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. - Sokrates VARMIN TAPA kohdata tulevaisuus on investoida ihmisten osaamiseen ja uuden tiedon/toimintatavan tuottamiseen. Hallitusohjelmaan on kirjattu ajatus synnyttää Suomesta maailman osaavin kansakunta. Lähdimme SKY-Opistossa määrittelemään strategiset painopisteet toiminnallemme, jotka tukevat OPH:n ja OKM:n linjauksia. Strategisena tavoitteena on vahvistaa SKY-Opiston toiminnan työelämälähtöisyyttä ja tuloksellisuutta kaikilla organisaation tasoilla. Työelämälähtöinen toiminta integroidaan niin opetukseen kuin hallintoon läpi organisaation. Tavoitteena on edistää kysyntälähtöisyyttä, koulutuksen laatua, vaikuttavuutta sekä työelämälähtöistä kehitystä. Tuloksellisuuden kautta vahvistuu SKY-Opiston talous. Toimintaa tarkastellaan tuloksen kannattavuuden parantamisen näkökulmasta, joka johtaa siihen, että SKY-Opiston toimintaa johdetaan soveltaen liiketaloudellisia perusteita. Ammatillisen koulutuksen julkinen rahoitus ei enää Suomessa kasva. Tuleva tiukka talous vaatii rohkeita ratkaisuja ja viisaita valintoja, jotta laadukas toiminta Opistossa on mahdollista. Toimiessamme toisin meidän on nyt hieno tilaisuus samalla tarkastella toimintamallejamme ja rakenteitamme. Vastaavatko ja tukevatko ne strategisia tavoitteitamme parhaalla mahdollisella tavalla? Varmistavatko ja parantavatko ne opetuksen ja oppimisen laatua? Totuus on, että kaikkea entistä ei pystytä tekemään ainakaan samoin kuin ennen. Muutoksessa voi saavuttaa isoja synergiaetuja ja parastaa jo ole- 4

5 massa olevia ideoita niin, että löytyy uudenlaisia käytännöninnovaatioita. Tästä hyvä esimerkkinä on päätös laajentaa / rakentaa Opiston toimintaa hyvinvoinnin sektorille. Pienikin voi olla rohkea, ketterä ja dynaaminen! Kilpailukykyämme kasvattaa vahvan verkoston luominen, sillä yhdessä verkoston toimijoiden kanssa voimme luoda kattavan hyvinvoinnin toiminta-areenan. Näihin haasteisiin olemme SKY- Opistossa lähteneet vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on poistaa opintojen edistymisen esteet sekä kehittää opetusta hyödyntäen sosiaalista mediaa oppimisen ja työelämän näkökulmasta. Hankemaailmasta olemme hakeneet visiotamme tukevia hankkeita, joissa mm. uudenlaiset oppimisympäristöt ja pedagogiset menetelmät avaavat meille mahdollisuuksia olla ammatillisen koulutuksen kehityksen kärjessä. SKY-Opisto ei ole vain opiskelua, vaan elämää varten! Huippu Opisto syntyy opiskelijoiden ja henkilöstön kautta. Vakaa tavoitteemme on sitoutua avoimuuteen, toimia asiakaslähtöisesti, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja arvostaa osaamista sekä kehittymistä. Opiskelijoiden motivaatio, hyvinvointi ja KUVA // Terhi Pääskylä-Malmström oppimisen eri mahdollisuudet ovat vahvasti opistomme prioriteettilistalla, kun rakennamme tulevaisuutta. Vuosi 2013 oli SKY-Opistolle muutos- ja tapahtumarikas. Tuosta matkasta haluan kiittää lämpimästi Opistomme koko henkilökuntaa, opiskelijoita, Säätiön hallitusta sekä yhteistyö- ja sidosryhmiä sekä kumppaneita. Tänä vuonna katsomme vahvasti tulevaisuuteen ja sen edellyttämiin menestystekijöihin. Yksi mielenkiintoisimpia avauksia tulee olemaan SKY-Opiston muutto uusiin tiloihin, jotka mahdollistavat työelämälähtöisen pedagogiikan. Uskokaamme tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin Opiston näkökulmasta. Olkaamme siis kaikki hyvinvoinnin lähettelijäitä tulevaisuuden Suomessa! Maria Korpi rehtori k. 5

6 6

7 SKY-OPISTO -HYVINVOINNIN JA KAUNEUDEN OSAAMISEN KOULUTTAJA, KEHITTÄJÄ JA VAIKUTTAJA Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto (SKY- Opisto) on Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön ylläpitämä hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan johtava ammatillinen oppilaitos. SKY-Opisto tunnetaan edelläkävijänä ja edistyksellisenä kauneudenhoitoalan kansallisena ja kansainvälisenä vaikuttajana. SKY-Opiston tarkoituksena on järjestää kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtavaa ja valmistavaa koulutusta sekä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. SKY-Opiston täydennyskoulutuksessa toteutetaan hyvinvointialoilla toimivien ammattitaitoa täydentäviä ja syventäviä, sekä yksityisille ja yrityksille räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Kauneuden ja hyvinvoinnin oppimiskeskuksena Opiston yhteydessä toimii Opetushoitola Verso. SKY-Opisto on jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden ja koulutettavien, työelämän, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Kokonaistoiminnalla pyritään tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen työelämätaitoja ja työelämään kouluttamista korostaen. Lukuvuoden aikana Opistossa on tehty uusia pedagogisia avauksia ja strategisia ratkaisuja. Oppimisympäristöä on uudistettu vielä entistä työelämälähtöisemmäksi mm. yrittäjyyspedagogiikan ja pedagogisen osuuskunnan keinoin. Missio SKY-Opisto uudistaa ja kehittää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan osaamista. Visio SKY-Opisto on vuonna 2018 työelämälähtöinen oppimisympäristö, joka tunnetaan ja arvostetaan hyvinvoinnin ja kauneuden huippuyksikkönä sekä kehittäjänä. SKY-Opistolla on koulutuskentän edelläkävijöistä rakentunut aktiivinen kumppanuusverkosto, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toiminta-ajatus SKY-Opisto järjestää hyvinvoinnin- ja kauneudenhoitoalan koulutusta. Toiminnan päämääränä on alan ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammattitaidon laadun edistäminen ja ylläpitäminen. Opisto on alan koulutuksen edelläkävijä, hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan rohkea vaikuttaja. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Sitoudumme avoimuuteen Sitoudumme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, samanarvoisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja luotettavuuteen. Ymmärrämme ja kunnioitamme erilaisuutta sekä otamme toisemme tasavertaisesti huomioon. Toimimme asiakaslähtöisesti Toimimme hyvinvoinnin kentällä vuorovaikutteisesti opiskelijoiden, työelämän, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kohtaamisissa korostuu empaattisuus, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Vahvistamme yhteisöllisyyttä Vahvistamme ja kehitämme sosiaalista vastuuta kiinnittämällä huomiota vastavuoroisuuteen, luottamukseen, yhteisiin arvoihin ja aktiiviseen toimintaan kaikkien hyväksi. Tuemme toiminnallamme positiivista työilmapiiriä ja luovaa uudistumistahtoa. Arvostamme osaamista ja kehittymistä Arvostamme oppimisessa innostumista, innovatiivisuutta, uteliaisuutta ja vastuullisuutta. Olemme edelläkävijöitä muuttuvien hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalojen koulutustarpeiden ennakoinnissa. Valmennamme ammattilaisia tulevaisuuden työelämään. 7

8 OMISTAJA/KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö JOHTOKUNTA Marita Koskinen Anne Räikkönen Arja Korkala Marjo Petäjä Taina Raivio Ansu Malinen Pia Tuomi puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Lukuvuoden aikana johtokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Kokouksissa sihteerinä on toiminut rehtori, Säätiön asiamies Maria Korpi. Tilintarkastuksen vuodelta 2013 suorittivat KHT-tilintarkastaja Matti Sulander ja HTMtilintarkastaja Teija Moisala. HENKILÖKUNTA REHTORI Maria Korpi, Ammattikasvatustieteen kandidaatti, estenomi, valmentajaopettaja, ammatinopettaja APULAISREHTORI Halsas-Lehto Anna-Liisa, TtM, kosmetologi, ammatinopettaja OPETTAJAT Hakala Pirella, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja Hovisilta Kim, estenomi, erikoiskosmetologi Kalliomaa Leena, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, luottamusmies Keränen Liisa, FM, kieltenopettaja Liuska Eija, erikoiskosmetologi, ammatinopettaja, näyttötutkintomestari Männistö-Ojainmaa Sari, erikoiskosmetologi, kosmetiikkaneuvoja, ammatinopettaja, näyttötutkinto- mestari, oppilaskunnan kuraattori Ojavuo Sari, erikoiskosmetologi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Raivio Taina, estenomi, ammatinopettaja Sjöblom Kaisa, fysioterapeutti AMK, kosmetologi, merkonomi, ammatinopettaja Tuovinen Anssi, fil.yo Vanne Kaisa, estenomi, kosmetologi, teatterimaskeeraaja AT, näyttötutkintomestari Westerlund Sirpa, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja Väisänen Marjo, estenomi, yo-merkonomi, ammatinopettaja, opinto-ohjaaja, näyttötutkintomestari OPETUSHOITOLA VERSO Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja Rahikkala Riikka, kosmetologi, tyopaikkaohjaaja Nieminen Päivi, kosmetologi TOIMIHENKILÖT Alenius Kirsi, talouspäällikkö Laakso Riitta, talouspäällikön sijainen huhtikuusta 2014 alkaen Laitamäki Pirjo, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori helmikuu 2014 saakka Järvinen Hanna, opintosihteeri helmikuu 2014 asti Järvenpää Ritva, opintosihteerin sijainen maaliskuusta 2014 alkaen Tuomi Pia, asiakaspalveluassistentti Tähti-Palander Salla, hallintoassistentti Utti-Lankinen Katja, hanke- ja yrittäjyyskoordinaattori maaliskuusta 2014 alkaen OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Arja Taipale, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki 8

9 JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry Comité International D Esthétique et de Cosmétologie (CIDESCO) European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) Suomen Cidesco ry Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry (YAOL) TYÖSUOJELU Opiston työsuojelupäällikkönä toimii rehtori Maria Korpi. Työsuojeluvaltuutettu on Kati Heikkinen, 1. varavaltuutettu Sari Männistö-Ojainmaa ja 2. varavaltuutettu on Pia Tuomi. TYÖTERVEYSHUOLTO Henkilökunnan työterveyshuollosta on tehty sopimus Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisäksi vakinaiselle henkilökunnalle on otettu ryhmäsairausvakuutus. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN ARVIOINTITOIMIKUNTA Toimielimeen kuuluivat: Kallunki Soile, kosmetologi, yrittäjä, puheenjohtaja Heikkinen Kati, kosmetologi, työpaikkaohjaaja, jäsen Hyytiäinen Salla, oppilaskunnan puheenjohtaja, opiskelijajäsen Raivio Taina, ammatinopettaja, jäsen Saure Mervi, kosmetologi, jäsen Tanska-Lonka Nina, kosmetologi, jäsen Westerlund Siru, ammatinopettaja, työssäoppimisen koordinaattori, sihteeri OPISKELUOIKEUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ JA PALAUTTAMISESTA VASTAAVA TOIMIELIN Koskinen Marita, puheenjohtaja (koulutuksen järjestäjän edustaja, hallituksen puheenjohtaja) Hytiäinen Salla (opiskelijoiden edustaja) Männistö-Ojainmaa Sari, ammatinopettaja (opettajien edustaja, oppilaskunnan kuraattori) Raivio Taina, ammatinopettaja (opiskelijahuoltoryhmän edustaja) RUOKAILU SKY-Opiston kahvila, Pirkko Kiiskinen OPPILAITOKSEN TILAT Pajuniityntie 3, Helsinki, 1240 m2 Isännöinti: Johanna Pietiläinen, Newsec Asset Management Oy Kiinteistöhuolto: Kinpal Oy TILOJEN SIISTEYS ORClean Oy TIETOTEKNINEN TUKI IT Consulting Nurminen Ky LUKUVUODEN OPETUS Syyslukukausi , syysloma vko 43 Kevätlukukausi , talviloma vko 8 9

10 10 Tapah

11 tumia 11

12 TAPAHTUMIA ELOKUU Ulkoilupäivä Stansvikin kartanon ympäristössä. TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. SYYSKUU Hätäensiapukurssi aloittaneille ryhmille Tutustumisilta uusien opiskelijoiden perheenjäsenille Taitaja -semifinaalin valintakilpailu SKY-Opiston opiskelijoiden kesken LOKAKUU Sirje Tammeooks Eesti Esimene rakosmeetikakool:sta tutustumassa SKY-Opiston toimintaan SKY Kosmetologipäivät I Love me messut Kosmetiikkaneuvoja osatutkinto Hyviä vuosia ikäihmiselle lempeällä kosketuksella teemapäivä Kauneudenhoitoalan perustutkinnon osaamispisteiden määrittely -suunnittelutilaisuus MARRASKUU Valintakokeet tammikuussa 2014 alkavalle iltalinjalle JOULUKUU Seurasaaren joulupolku tapahtuma Puurojuhla 12

13 13

14 14

15 TAMMIKUU SKY-Opiston henkilökunta sai kunniakirjan saavuttamalla SAKU ry:n kävelykampanjassa kolmannen sijan. HELMIKUU 5.2. Kivelän sairaalan kauneutta kaikille tapahtuma Avoimet ovet ja koulutusinfot MAALISKUU Henkilökunnan kehittämispäivät Urheilulääketiede 2014 seminaari VAAPO hankkeen tapaaminen HUHTIKUU EAT näyttötutkinto Turvallisuuden ja hyvinvoinnin teemapäivä Oppilaskunnan vuosikokous EAT näyttötutkinto TOUKOKUU Kansainvälinen CIDESCO tutkinto TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Ilta 12 näyttötutkinto Lukuvuoden päättäjäiset TAIVAS + HELVETTI Oppilaskunnan edustajat Pekka Kosama, Katri Niipala, Sari Männistö-Ojainmaa ja rehtori Maria Korpi vastaanottivat TAIVAS+ HELVETTI -Yrittäjyyskirjat lahjoitustapahtumassa Liikemiesten Kauppaopistossa. Kirjan kirjoittajat lahjoittavat jokaista myytyä kirjaa kohti yhden kirjan toisen asteen valmistuvalle nuorelle. SKY -Opistossa kirjan saavat kaikki keväällä valmistuvat ammatillisen perustutkinnon suorittaneet nuoret

16 16

17 KAUNEUTTA KAIKILLE Kauneutta kaikille -toiminnan ajatuksena on kauneudenhoitopalvelujen tuottaminen niille, joiden ei ole sosiaalisten tai terveydellisten syiden takia niitä muuten mahdollista saavuttaa. Näin opiskelijat voivat myös kohdata erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja antaa ja saada hyvää mieltä. Lukuvuoden on Kauneutta kaikille toimintaan liittyen tehty mm. seuraavia vierailuja: Helsingin ensikoti, Oulunkylä Tiistain hyvinvointiryhmässä opiskelijat ovat ilahduttaneet äitejä hoidoilla. Hyviä vuosia ikäihmiselle ihonhoidon ammattilaisen lempeällä kosketuksella -teemapäivä Suomen Kosmetologien Yhdistys järjesti teemapäivän ja SKY-Opisto osallistui tekemällä käsihoitoja vanhustentaloissa ja palvelutaloissa. Mukana oli 40 opiskelijaa ja 3 opettajaa tekemässä hoitoja Mariankodissa, Kannelkodissa sekä Riistavuoren palvelukeskuksessa. Helsingin kaupungin jälkihuollon tukiasuntojen te ta Jälkihuollon tukiasuntotoiminnassa vietettiin nuorten naisten kauneus-ja terveysiltaa. Ilta 13 ryhmästä 4 opiskelijaa teki ihonhoitoja ja ihonhoidonohjausta. Ystävänpäivä, Anna hyvän kiertää tapahtuma Kivelän Sairaalassa Laajin ja jo perinteinen Kauneutta kaikille tapahtumista oli tänäkin lukuvuonna Kivelän sairaalan ystävänpäivätapahtuma. Tapahtumaan osallistui lähes kaikki Opiston opiskelijat sekä opettajat. Ryhmät jakaantuivat ympäri sairaalaa tehden yli 100 käsihoitoja, hartiahierontoja ja lyhyitä kasvohoitoja. Naistenpäivän tapahtuma B ryhmä osallistui naistenpäivän tapahtumaan Läntisellä päihdeklinikalla käsihoitoja tehden. Lisäksi on jatkunut jo monivuotinen yhteistyö Helsingin Kaupungin omaishoidon tuen kanssa, josta ryhmät käyvät hoidoissa joka syksy ja kevät. 17

18 NUORI YRITTÄJYYS RY:N (NY) VUOSI-YRITTÄJÄNÄ -OHJELMAN TOTEUTUS KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA -OPINTOJAKSOLLA Osa toisen vuosikurssin opiskelijoiden yrittäjyysopinnoista, työssäoppimisjakso ja yrittäjyyden ammattiosaamisen näyttö toteutettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman mukaisesti. Jakson pituus oli viisi opintoviikkoa, joka oli sijoitettu koko lukuvuodelle. Opiskelijat oppivat oman toimintansa kautta tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmassa mukana olevat opiskelijat perustivat neljä kauneudenhoitoalan yritystä: O dor, Hemiili, Skin Bling ja Hand Made Beauty. Kaikkien yritysten tuotteet olivat itse suunniteltuja ja valmistettuja kosmetiikkatuotteita ja kauneudenhoitopalveluja yritysten omilla tai valmiilla tuotteilla toteutettuna. NY-yritykset toimivat pääasiassa oppilaitoksen tiloissa, mutta toimintaa oli myös erilaisissa tapahtumissa kuten SKY-Opiston avoimissa ovissa, Uskalla yrittää aluekarsintamessuilla ja saman tapahtuman finaalissa Kajaanissa. Aluekarsinnan 30:stä NY-yrityksistä kuusi valittiin finaaliin ja SKY-Opiston Hand Made Beauty ja Skin Bling olivat finaaliin valittujen joukossa! 18

19 TAITAJA 2014 Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Lahdessa Kisaamassa oli yli 400 finalistia ja kilpailulajeja oli 44. Parasta antia kilpailijoille oli ammattitaidon ja ammattiylpeyden vahvistaminen. SKY- Opiston ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa toimi yhtenä kauneudenhoitoalan kuudesta tuomarista. HEMIILI O DOR Meidän yrityksemme nimi on O dor ja teemme vartalohoitoja itsetehdyillä hierontaöljyillä. Halusimme tehdä hemmottelevia ja rentouttavia vartalohoitoja luonnon mukaisilla tuotteilla. Hoitomme sopivat siis kaikille naisille iästä riippumatta ja näin saisimme laajan asiakaskunnan. Tästä kurssista olemme oppineet yrittäjyydestä paljon uutta. Emme tienneet kuinka paljon vastuuta ja työn ulkopuolista työtä liittyy yrittäjyyteen. Olemme ylpeitä saavutuksiimme yrittäjyydessä, sillä saimme yrityksen toimimaan ja opimme paljon -alkuepäilyksistä huolimatta. Tämän paremmin ei voi yrittäjyyttä oppia! Tuuli, Greta ja Roosa 12 A Kokemuksia Yrityksemme on huulirasvoja ja huulten kuorintavoidetta tekevä NY-yritys, jossa teemme myös erilaisia hoitoja. Kotona valmistamamme huulirasvat ovat luonnollisia eivätkä ne sisällä mitään säilöntäaineita. Olemme oppineet paljon yrityksen toiminnasta ja kokemus on ollut antoisa ja mielenkiintoinen. Olemme päässet toteuttamaan omia visioitamme ja ideoitamme yrityksen edetessä ja yhteistyö on alun hankaluuksien jälkeen sujunut moitteettomasti. Henna, Arina ja Miili 12 A HAND MADE BEAUTY Hand Made Beauty:n tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat hellävaraiset tuoksusaippuat. Halusimme valita raaka-aineiksi mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotekoisia ohjeita, joiden raaka-aineet löytyvät jääkaapista ja hedelmäkorista. On ollut kiva ideoida yrityksen tuotteita ja ulkoista ilmettä. Aidot asiakaskontaktit ja finaaliin pääsy oli palkitsevaa ja parasta. Finaalissa oli hienoa nähdä kuinka paljon mielenkiintoisia ny-yrityksiä on syntynyt. Pia, Tiina H., Nina, Susanna ja Heidi 12 A SKIN BLING Skin Blingin yritysidea on käsin virkatut kuivaharjauskintaat sekä itse valmistettu vartalovoide. Kuivaharjauskinnas on virkattu puuvillalangasta ja voiteeseen käytetyt raakaaineet ovat kasvipohjaisia. Lisäksi kintaita on monissa herkullisissa väreissä. Maiju ja Tiina P. 12 A 19

20 LUKUVUODEN OPETUS 13A 13B 13C Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoidon ohjaus hoitolassa Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia Ihon hoito ja ohjaus asiakaspalvelussa Ihon hoito hoitolassa Kasvojen ihon hoito ja klassinen hieronta Vartalon ihon hoito ja klassinen hieronta Käsien ja jalkojen ihon hoito Anatomia ja fysiologia 1 Ihon rakenne ja toiminta, ihomuutokset ja ihotaudit Ainesosa- ja tuotetuntemus Hygienia, työturvallisuus ja kestävä kehitys Ihonhoito ja ihonhoidon ohjaus työelämässä Ohjaus ihonhoidossa Kestovärjäys ja perusehostus Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Ravintotietous, terveysliikunnan ohjaus ja ergonomia 20

21 12C 12B 11A Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Täydentävät ihonhoidot asiakaspalvelussa Äidinkieli Ruotsi asiakaspalvelussa Fysiikka Psykologia Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Anatomia ja fysiologia 2 Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa Yrittäjyys kauneudenhoitoalan yrityksessä Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen Täydentävä ehostus Täydentävät ihonhoidot hoitolassa Yrittäjyys kauneushoitolassa Täydentävä ihon hoito Aromahieronta täydentävissä ihonhoidoissa Kansainvälinen tutkinto Täydentävä ihonhoito Kansainvälinen tutkinto ja tutkintoon harjaantuminen Kylpylähoitojen perusteet Aromahieronta Ihon hoito kylpylässä Ammattitaidon syventäminen Työelämään valmistava työssäoppiminen Äidinkieli Englanti asiakaspalvelussa Matematiikka Kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Psykologia Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus 21

22 KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO OPPILAITOKSESSA on järjestämisluvan mukaisesti 130 opiskelijaa. Ryhmäkoko on 16 opiskelijaa. Iltaisin opiskelee 3 ryhmää, muut ovat päiväopetuksessa. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, vapaasti valittavista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista. Lukion koko oppimäärästä tai toisen alan ammatillisesta perustutkinnosta luetaan hyväksi 40 opintoviikkoa. Perustutkinnossa on valittavissa kaksi koulutusohjelmaa: Kosmetologin koulutusohjelma, sekä Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma. Kosmetologin koulutusohjelma 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Täydentävät ihonhoidot Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma Ammatilliset tutkinnon osat Ihon hoito Ihonhoidon ohjaus Ehostus Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta Kauneudenhoito- ja tuoteneuvonta Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 120 ov 90 ov 30 ov 10 ov 5 ov 10 ov 20 ov 15 ov 10 ov 20 ov 22

23 23

24 Työssäoppimista Espanjassa HELMIKUUN 21.päivänä koitti aika, jolloin lähtisimme kohti lentokenttää ja sieltä aurinkoiseen Fuengirolaan. Olimme alkaneet suunnitella matkaa jo hyvissä ajoin viime syksynä. Otimme itse paikasta selvää netissä ja lähetimme suomalaiseen hoitolaan, Hius- ja Kauneus Norrikseen sähköpostilla kertomusta itsestämme ja tiedustelimme, olisiko meidän mahdollista suorittaa työssäoppimisjakso kyseisessä hoitolassa. Saimmekin nopeasti myönteisen vastauksen ja heti vastauksen saatuamme aloimme katsoa lentoja ja mahdollista majoituspaikkaa. Hius- ja Kauneus Norris on täydenpalvelun kauneushoitola / parturi-kampaamo, joka tarjoaa kosmetologipalveluja, hierontaa, parturi-kampaamopalveluja sekä meikkejä. Hoitola sijaitsee suomalaisten suosimassa Fuengirolassa pääkadun varrella, lähellä rantaa. Hoitolassa toimii kaksi vakituista parturi-kampaajaa, hieroja sekä kosmetologi. Vakituisten työntekijöiden lisäksi hoitolassa on lähes poikkeuksetta työssäoppijoita niin kampaamo- kuin kosmetologipuolellakin. Meille kosmetologiopiskelijoille oli yksi huone käytössä ja kosmetologi työskenteli verhon takana toisessa hoitohuoneessa. Heti ensimmäisestä päivästä lähtien pääsimme työnteon makuun. Työskentely oli itsenäistä ja omaaloitteisuutta vaadittiin. Päivittäisiin työtehtäviimme kuuluivatkin hoitojen teko, ajanvaraustehtävät, puhelinkäyttäytyminen, kassan käyttö, kaupassa käynti, postissa asiointi sekä pyykkäys ja muut aseptiikkaan liittyvät askareet. Hoitoja oli useita päivässä ja työtahti oli ripeä. Päivät saattoivat tuntua työläiltä, mutta aika kului nopeasti, kun tekemistä riitti. Hoidot rutinisoituivat ja kädentaidot kehittyivät. Saimme lisäksi suunnitella kampanjahoitoja, joita mainostettiin kyltein ja Fuengirolan sanomalehdessä. Kampanjoiden myötä saimme paljon asiakkaita, jolloin pääsimme tekemään laite- ja vartalohoitoja perushoitojen lisäksi. Asiakkaat olivat pääasiassa eläkeiässä olevia suomalaisia, joista huokui positiivinen mieli. Palautteet asiakkailta olivat hyvin positiivisia ja useasti tyytyväisyyttä osoitettiinkin antamalla pientä tippiä, joka kuuluu espanjalaiseen kulttuuriin. Asuimme noin 500 metrin päässä hoitolasta sijaitsevassa huoneistohotelli Nuriasolissa, joka osoittautui suomalaisten suosimaksi asuin- ja tapahtumapaikaksi. Palvelua hotellissa sai jopa suomeksi. Nuriasolin tiloissa sijaitsi myös Norriksen suomalainen meikkikoulu, johon pääsimme tutustumaan päiväksi. Aika kului todella reippaalla tahdilla, koska keksimme paljon tekemistä vapaa-ajallamme. Junilla ja busseilla pääsi edullisesti ja kätevästi liikkumaan lähikaupunkeihin ja vuokra-autolla tutustuimme myös sisämaahan. Tutuiksi kävivät myös tietenkin ostoskeskukset ja rantabulevardin tarjonta. Ilmat olivat poikkeuksellisen lämpimiä ja pääsimme ottamaan varaslähdön Suomen kesään. Kokonaisuudessaan olemme todella tyytyväisiä matkaan ja se oli mielestämme onnistunut ja antoisa. Tutustuimme useisiin uusiin ihmisiin ja lähdimme Fuengirolasta reilut viisi viikkoa myöhemmin upeiden elämysten, unohtamattomien muistojen ja kokemuksen rikkaampina takaisin Suomeen päin! Netta ja Roosa 12B 24

25 TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista, jonka tavoitteena on, että opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja opetussuunnitelman tavoitteista todellisessa työympäristössä ja sen säännöillä. Työssäoppimisen laajuus perustutkinnossa on vähintään 20 opintoviikkoa. Kaikki opiskelijat suorittavat ensimmäisen opiskeluvuoden työssäoppimisjakson aina SKY-Opiston Opetushoitola Versossa. Tämä toimii sekä laadunvarmistuksena ja turvallisena ensimmäisenä TO jaksona ennen Opiston ulkopuolella tapahtuvaa työssäoppimista, että mahdollistaa opetuksen ja työelämän opetus- ja hoitomenetelmiä kehittävän vuoropuhelun. Kuluneen lukuvuoden aikana SKY-Opiston opiskelijat suorittivat työssäoppimisjaksoja Ihon hoidon, Ihon hoidon ohjauksen, Täydentävien ihon hoitojen, Kauneudenhoitoalan yrittäjyyden sekä Kylpylähoitojen opintokokonaisuuksissa sekä Suomessa että Espanjassa. Myös ammattiosaamisen näyttöjä suoritettiin työssäoppimisjakson yhteydessä maahantuojilla, tavarataloissa, kauneushoitoloissa ja kylpylöissä. Työssäoppimispaikat Bio Nature / kokemus helsinki Emotion Hoitola Seize Itäväylän Kosmetiikka Oy Hoitola Eila Hellgren Itis Itu Biodyn Oy KauneusBreikki Kauneushoitola Riitta Uusheimala Kicks Oy L Oréal Finland Oy Opetushoitola Verso Oppivat kädet Pink Dream House Riimin Oy Sky Beauty Hair&Spa Sokos Oy Sothys Salonki Stockmann Oyj Thann Sanctuary Day Spa The Body Shop TopKat Kosmetik Bon Salon 25

26 AIKUISKOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkintoon valmistavaa aikuiskoulutusta järjestetään sekä päivä- että iltakoulutuksena. Koulutus kestää 2 vuotta. Opiskelijat valitaan Psykologitiimi Päämäärä Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettävän valintakokeen kautta. Opintojen alussa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana. Henkilökohtaistamissuunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kartoitetaan mahdollisuuksia joustavaan ja työelämälähtöiseen opiskeluun. Aikuisopiskelijat suorittavat koulutuksen aikana kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinnolla. Heillä on mahdollisuus suorittaa myös kansainvälinen CIDESCO-tutkinto. Lukuvuoden aikana SKY-Opistossa on opiskellut yksi aikuisryhmä päiväkoulutuksessa sekä kolme ryhmää iltakoulutuksessa. Keväällä 2014 valmistui yksi iltaryhmä. NÄYTTÖTUTKINNOT Kauneudenhoitoalan perustutkinnon näyttötutkinto jaettiin kuluneen lukuvuoden aikana hyväksi havaitun kokemuksen mukaisesti kahteen osaan siten, että syksyllä 2013 suoritettiin näyttötutkinto ihon hoidosta, ehostuksesta sekä yritystoiminnasta ja keväällä 2014 suoritettiin loput tutkinnon osat eli täydentävä ihon hoito sekä valinnaiset tutkinnon osat. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit NTM Mia Peltonen ja Satu Pihlhjerta sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Eija Liuska ja NTM Pirjo Laitamäki. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Etelä-Suomen Kosmetologikoulussa järjestettiin kaksi tutkintoa lukuvuoden aikana. Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina kosmetologit Sirpa Kaartti ja Mia Peltonen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja Sari Männistö-Ojainmaa ja Eija Liuska. Tutkintovastaavana toimi NTM Sari Männistö-Ojainmaa. Kosmetologikoulu Hymyssä Tampereella järjestettiin lukuvuoden aikana kaksi tutkintotilaisuutta, joissa perustutkinnon suorittajia oli yhteensä 32. Syyslukukauden näyttötutkinnon arvioinnista vastasivat kosmetologit Mira Ingelius ja NTM Mia Peltonen sekä ammatinopettaja Marjo Väisänen. Kevätlukukauden näyttötutkinnossa em. työelämän edustajien lisäksi arvioinnista vastasi ammatinopettaja, NTM Janika Reunanen. Tutkintovastaavana toimi NTM Marjo Väisänen. Lisäksi tutkinnon osan Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta suoritti viisi jo aikaisemmin perustutkinnon suorittanutta kosmetologia. Näin he saivat oikeuden käyttää tutkintonimikettä Kosmetiikkaneuvoja. Tutkintotilaisuudet järjestettiin todellisissa työelämän tilanteissa ja tutkintopaikkoina toimivat: Stockmann (Vantaa), Karhu-Apteekki (Pori), Uusi Apteekki (Jyväskylä), Emotion (Lappeenranta) ja m/s Silja Symphony. Arviointiin osallistuivat työelämän edustajina Kati Heikkinen, Anne Keinänen, Satu Pihlhjerta ja NTM Pirjo Laitamäki. Opetuksen edustajana arvioinnissa toimi tutkintovastaava, NTM Marjo Väisänen. Kevätlukukaudella 2014 toteutettiin kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon näyttötutkintotilaisuudet seuraavasti: Ihonhoidon asiantuntijana toimiminen sekä Kauneudenhoitoalan asiantuntijana toimiminen Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Riitta Haapala ja Kati Heikkinen sekä opetuksen edustajana ammatinopettaja, NTM Sari Männistö- Ojainmaa Valinnaiset tutkinnon osat: Aromaterapian ja eteeristen öljyjen käyttäminen ihonhoidossa sekä Lymfahoitomenetelmän käyttäminen ihonhoidossa Arvioinnista vastasivat työelämän edustajina erikoiskosmetologit Kati Heikkinen ja Mira Lostedt sekä opetuksen edustajina ammatinopettaja, NTM Sari Männistö-Ojainmaa sekä Pirella Hakala. Molemmissa tilaisuuksissa tutkintojärjestelyistä vastasi Marjo Väisänen. 26

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

303 Kauneudenhoito Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat

303 Kauneudenhoito Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat Palvelut 303 Kauneudenhoito Lajivastaavat Mari-Anne Laamo Koulutuskeskus Salpaus mari-anne.laamo(at)salpaus.fi puh. 044 708 0246 1 / 10 Päivi Björninen Koulutuskeskus Salpaus paivi.bjorninen(at)salpaus.fi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 1 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie 11 00320 Helsinki puh. (09) 8386 160 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2016 1 2 SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Pajuniityntie 11 00320 Helsinki puh. (09) 8386 160 www.skyo.fi SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO

SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYKSEN OPISTO Toimintakertomus 2011-2012 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.fi Ulkoasu: Viestintä

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty 2010-2011/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty 8.3. Tammikuu viikko 5 AT Oulun seudun Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen ammattiopisto, yksikkö Kempeleen yksikkö vk 4 ja 6 AT Faktia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden (opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden) uudistaminen 12.12.2008 Taina Raivio Perusteiden uudistamistyön taustaa Päivitystarvetta vahvistivat kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto Välinehuoltoalan perustutkinto - koulutuskokeilu 2014-2018 Turun ammatti-instituutti Aikuiskoulutus Välinehuoltoalan perustutkinto 18.5.2015 Erkkilä-Ojala Tarja 1 Koulutuskokeilut 2014-2018 Välinehuoltoalan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

5.11.2015. Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

5.11.2015. Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 5.11.2015 Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, 1 2 ORIVEDEN OPISTOYKSIKKÖ Koulutie 5 35300 Orivesi TAMPEREEN YKSIKKÖ Hallilantie 24 33820

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015 N yl. 100 m 12,43 Kristiina Peltola -98 N yl. 200 m 25,66 Kristiina Peltola -98 N yl. 400 m 59,49 Teija Ikonen -87 N yl. 800 m 2.19,21 Merja Järvinen -89 N yl. 100 m aj. 14,7 Eeva Vierikko -74 N yl. 400

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITET- TAVAN KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin palvelualojen oppilaitos 23.10.2011 1 KAUNEUDENHOITOALAN KUVAUS

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologi Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Sisustusalan ammattiosaajaksi

Sisustusalan ammattiosaajaksi Sisustusalan ammattiosaajaksi Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Artesaani, sisustusala kpedu.fi Näyttötutkintoperusteisesti KESKI-POHJANMAAN MAASEUTUOPISTO Toholammin ARTESAANIOPISTO - Ullavantie

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot