MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014"

Transkriptio

1 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Alasaari Jukka Filosofian Borodulin Katja ja dosentti Engberg Elina Eronen Johanna Haapala Eero Haapala Henna ja Hakanen Tiina Filosofian Vuorotyöstressin epigeneettinen sormenjälki sairaanhoitotyössä ja lentotyössä Interrelationships of objectively measured physical activity and sleep with cardiovascular disease risk profile Fyysinen aktiivisuus ja psyykkinen hyvinvointi elämäntapahtumien aikana Disparities in physical activity in old age Liikunta, fyysinen kunto, ylipaino ja oppiminen 6 8-vuotiailla lapsilla Students' physical activity and social relationships at school in the Finnish Schools on the Move -pilot projects Suomalaisten lasten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavien tekijöiden varhainen havaitseminen Lääketieteellinen tiedekunta Biomedicum, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansatutien epidemiologian ja ehkäisyn yksikkö Kliininen laitos, Liikuntalääketieteen yksikkö Urheilulääketieteen säätiö Gerontologian tutkimuskeskus,, Jyväskylän yliopisto Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Biolääketieteen yksikkö/fysiologia LIKES-tutkimuskeskus (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES) Terveystieteiden yksikkö Hakola Leena, TtK Hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky, fyysinen aktiivisuus ja niiden muutosta selittävät tekijät ikääntyvillä: DR's EXTRA-tutkimus. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Heikkilä Harri TtM Heikkinen Sanna Filosofian Hintsala Heidi Terveystieteden Huovila Janne Hyvärinen Anne ja FT, dosentti Ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan (suuri väestöotos). Effects of diet and physical exercise on glucose metabolism. Hygieniahypoteesi Non-Hodgkinin lymfooman ja tyypin 1 diabeteksen etiologiassa KYLMÄN YMPÄRISTÖN VAIKUTUS KOHONNUTTA VERENPAINETTA SAIRASTAVIEN VERISUONISTON JA SYDÄMEN TOIMINTAAN. Väitöskirjatyö "Terveellinen syöminen ja ravitsemusasiantuntijuus 2010-luvun mediassa". SISU (School Intervention Study) Kosteusvauriokorjausten vaikutus opettajien ja oppilaiden terveyteen kouluissa. Tutkimusaineisto ja työpisteeni ovat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella. Jatko-opinto-oikeus minulla on Itä- Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Ravitsemustieteen tohtoriohjelmassa. Hjelt Instituutti, kansanterveystieteen osasto Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH, Oulun yliopisto. CERH tutkii ympäristön terveysvaikutuksia yhdistämällä epidemiologista, kokeellista ja kliinistä tutkimustietoa. Helsingin Yliopisto, Maatalousmetsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Ravitsemustieteen osasto Ympäristöterveyden osasto, Ympäristömikrobiologian yksikkö Sivu: 1 / 6

2 Iso-Markku Paula Lääketieteen lisensiaatti, LL Tutkimuksen aiheena on aikuisiällä pitkäaikaisesti harrastetun liikunnan yhteys kognitioon ja dementian ilmentymiseen vanhalla iällä. Tutkimustyö on tarkoitus suorittaa Jyväskylän yliopistossa terveystieteen laitoksella. Joki Anu ETM Onnistunut painonhallinta - tutkimus suomalaisten normaalipainoisten henkilöiden elinikäisestä painonhallinnasta. Helsingin yliopisto (maatalousmetsätieteellinen tiedekunta, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustiede) Jousilahti Pekka ja Professori/erikoislääkäri Long-term effects of DIetary, Lifestyle and Genetic factors on the development of Obesity and Metabolic syndrome; The DILGOM Follow-up Study Terveyden ja hyvinvoinninlaitos - THL, kansantautien ehkäisyn osasto, Helsinki Suurapuraha Kanerva Noora Kangasniemi Anu ja, laillistettu psykologi Itämeren ruokavalion yhteys lihavuuteen ja sen metabolisiin riskitekijöihin - Väestötutkimus Physically more active lifestyle based on the own values - randomized controlled trial among sedentary adults Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES Kaseva Nina LL, lastentautien erikoislääkäri Keränen Anna-Maria ja Filosofian tohtori Kirjavainen Pirkka ja Filosofian tohtori, dosentti Pikkukeskonen aikuisena - sairausriskit ja niiden taustamekanismit Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä soveltavan lihavuuden hoitomallin vaikutus syömiskäyttäytymiseen, laihtumiseen, valtimotauti ja diabetesriskiin Allergian, astman ja matala-asteisen tulehduksen kehittymiseen liittyvät suolistomikrobiston ominaispiirteet ja niiden alkuperä Kansantautien ehkäisyn osasto, Diabeteksen ehkäisyn yksikkö, Helsinki Oleelliset yhteistyötahot: LIKEStutkimuskeskus, Jyväskylä; Helsingin Yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos ja Lasten ja nuorten sairaala Oulun yliopisto, lääketieteelinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, sisätaudit Oulun yliopistollinen sairaala, kliinisen tutkimuksen keskus, sisätaudit Ympäristöepidemiologian yksikkö, Ympäristöterveyden osasto, THL, Kuopio Koivusilta Leena ja FT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN MUODOSTUMINEN TEINI-IÄSTÄ VARHAISEEN KESKI-IKÄÄN YLISUKUPOLVINEN NÄKÖKULMA Terveystieteiden yksikkö Koli Jarmo LIIKUNNAN VAIKUTUSTEN PYSYVYYS POLVEN NIVELRUSTOIHIN JA TOIMINTAKYKYYN POSTMENOPAUSAALISILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellinen tiedekunta, Korhonen Marko ja LitT Can regular exercise slow the aging processes in muscle and bone? International collaborative study on lifetime athletes Gerontologian tutkimuskeskus, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto; Yhteistyö: Oulun yliopisto (M. Alen), Manchester Metropolitan yliopisto (H. Degens), German Aerospace -tutkimuskeskus (J. Rittweger), Uppsalan yliopisto (L. Larsson). Sivu: 2 / 6

3 Kuoremäki Reija Omahoito- web-palvelun motivoivat vaikutukset ikäihmisten terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liikuntatieteiden tiedekunta, Kyttälä Pipsa Kärkkäinen Ulla (TtM) Laatikainen Tiina ja LT, professori Alle kouluikäisten lasten ravitsemus: arviointi, metodologia ja edistäminen Painonhallintakäyttäytyminen ja painonmuutos suomalaisilla nuorilla aikuisilla Terveystieteiden yksikkö Tutkimus toteutetaan vuosien aikana Helsingin yliopiston Hjelt-instituutissa. Valtimosairauksien ja diabeteksen Kansanterveystieteen ja kliinisen hoidon laatu perusterveydenhuollossa - ravitsemustieteen yksikkö, päästäänkö Käypä hoidon mukaisiin Terveystieteiden tiedekunta, Itätavoitteisiin? Suomen yliopisto Laitinen Kirsi ja dosentti Raskausdiabeteksen ehkäisy: ravintointerventio Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Turun yliopistollinen sairaala, naistentaudit Laitinen Tomi Lääketieteen kandidaatti Ihanteellinen sydänterveys ja kardiometaboliset muuttujat (LASERItutkimus) Turun yliopiston sydäntutkimuskeskus Lankinen Maria FT Ravitsemus,metabolinen oireyhtymä ja lipidiaineenvaihdunta aikuisilla ja vastasyntyneillä - tutkimusmenetelmänä metabolomiikka (Post doc tutkimus) Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Laukkanen Arto Liikuntatieteiden Perhelähtöisen liikuntaintervention yhteys 4-8-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopistossa, liikuntatieteiden tiedekunnassa, liikuntabiologian laitoksella. Lehtinen-Jacks (ent. Kautiainen) Susanna ja LT Äidin raskausajan rasvan ja rasvahappojen saannin yhteys lapsuusiän lihavuuden kehittymiseen Terveystieteiden yksikkö ja Ravitsemusyksikkö Lehto Elviira Valtiotieteiden Psykososiaalisten tekijöiden ja ympäristön vaikutus lasten ja nuorten terveelliseen ruokavalioon Hjelt-instituutti ja Folkhälsanin tutkimuskeskus Lindfors Pirjo ja YTT SCHOOL CONTEXTUAL FACTORS, Terveystieteiden yksikkö, HEALTH AND HEALTH BEHAVIOURS Tampereen yliopisto AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS Koulutason tekijöiden yhteys yläkoululaisten terveyteen Lumia Mirka LL, lastent. erikoislääkäri, neonatologi Matarma Tanja Mehtälä Anette Varhaislapsuuden ravinnon rasvakoostumus ja lapsuusiän astma Motoriset taidot ja fyysinen aktiivisuus 1-5-vuotiailla lapsilla ja niihin vaikuttavat tekijät Liikuntaintervention yhteydet 4-5- vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen päiväkodissa ja kotona Tampereen yliopisto ja THL kliininen laitos (Turun kliininen tohtoriohjelma), lastentautioppi. Fyysisenä suorituspaikkana Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. liikuntatieteellinen tiedekunta, Mikola Hanna Lääketieteen lisensiaatti Sydämen vasemman kammion massa Sydäntutkimuskeskus, Turun ja verisuonten joustavuus nuorena - yliopisto yhteys sepelvaltimotaudin riskitekijöihin lapsuudessa Sivu: 3 / 6

4 Määttä Heidi Lääketieteen kandidaatti Lapsuusajan fyysisen pitkäaikaissairauden yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja riskikäyttäytymiseen nuoruusiässä Oulun yliopisto (Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos) Niinikoski Harri ja Lastentautien erikoislääkäri,lt,dosentti Nuutinen Teija Ollila Hanna VTM Pahkala Katja ja Fil. tohtori STRIP varhaislapsuudessa alkanut sydän- ja verisuonisairastuvuuden ehkäisyprojekti, 25- vuotisseurantatutkimus Median käyttö, nukkumistottumukset ja unen laatu kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla Oppilaitosten lakisääteisten tupakointikieltojen, ehkäisevän työn käytäntöjen ja terveyskasvatuksen yhteys nuorten tupakointiin. SedEx liikkumattomuus, liikunta ja sydänterveys lapsuudesta aikuisuuteen (Sedentary lifestyle from childhood to adulthood) Sydäntutkimuskeskus, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala Hjeltinstituutti, kansanterveystieteen osasto Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsinki Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipsykologian oppiaine Päihteet ja riippuvuus -osasto, Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö Paavo Nurmi -keskus ja Sydäntutkimuskeskus, Turun yliopisto Parikka Suvi Valtiotieteiden (VTM) Perhetaustan vaikutus lapsen lihavuuteen, ravitsemustottumuksiin, liikuntaan ja unen määrään. Tutkimustyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL), jatko- opinnot Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin kansanterveystieteen osastolla Patil Radhika ja Master of Health Sciences Response to muscular and balance training in older women: effect on functional ability and wellbeing The UKK Institute for Health Promotion Research, Tampere, Finland Pekkanen Juha ja LKT, Professori Pentikäinen Heikki (TtM) Pesola Arto Mikrobipitoisen elinympäristön haitalliset ja suojaavat vaikutukset: kodin kosteusvaurio vs. maatilat KESTÄVYYSKUNTO, LIHASVOIMA JA KOGNITIO IKÄÄNTYNEILLÄ DR s EXTRA- ja FINGER-tutkimukset Istumisen vähentäminen toimistotyöntekijöillä: vuoden kestävän satunnaistetun kontrolloidun intervention vaikutukset inaktiivisuuteen ja terveyteen. Kansanterveystieteen osasto, Hjelt Insituutti, Helsingin yliopisto Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Liikuntatieteiden tiedekunta, Liikuntabiologian laitos Suurapuraha Puhkala Jatta TtM Väitöskirjatyö: Elintapaohjaus, painonmuutos ja metabolinen oireyhtymä UKK-instituutti (Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, Työterveyden oppiala) Pulkki-Råback Laura (psykologia) Puranen Taija Positiivinen mielenterveys elintapojen edistämisessä. Poikittainen ja pitkittäinen väestötarkastelu nuorista ja nuorista aikuisista. Ravitsemustila, ravinnonsaanti ja ravitsemushoidon vaikuttavuus kotona asuvilla muistisairaila ja heidän puolisoillaan Käyttäytymistieteiden laitos, PL 9, Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Sarjakatu 2 C/ Vaasa Yleislääketieteen ja perusterveyden osasto, Kliininen laitos Sivu: 4 / 6

5 Pyky Riitta Liikuntatieteiden Kutsuntaikäisten nuorten miesten liikuntasuhde ja liikuntaan aktivointi teknologian avulla Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka ja Oulun yliopisto / lääketieteellinen tiedekunta / Roos Eira Lääketieteen lisensiaatti Kyselyyn ja laajoihin rekisteriaineistoihin pohjautuva seurantatutkimus ylipainon yhteydestä työhön ja työkykyyn. Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto, Helsingin yliopisto Roos Eva ja Elintarviketieteen tohtori, dosentti DAGIS ACTIVE Päiväkotilasten liikkumattomaan istuvaan aikaan vaikuttavat tekijät päiväkoti- ja kotiympäristössä sosioekonomiset erot huomioiden Samfundet Folkhälsan, Folkhälsanin tutkimuskeskus, elintapoja tutkiva tutkimusryhmä Rottensteiner Mirva The effects of physical activity on high-risk body fat taking into account dietary factors Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos Rovio Suvi FT Lapsuusiän vaskulaaristen ja elintapatekijöiden yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan Sydäntutkimuskeskus, Turun Yliopisto Rutanen Reetta, insinööri Keski-ikäisten naisten työkyky, kuormittuminen ja palautuminen terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Saanijoki Tiina FM Liikunnan aiheuttama mielihyvä ja siihen liittyvät aivomekanismit Turun yliopisto, Valtakunnallinen PET-keskus Silventoinen Karri ja Liikunnan vaikutus painonmuutoksen genetiikkaan lapsuudesta vanhuuteen sosiaalitieteiden laitos Slotte Sari LASTEN LIIKUNTA JA PAINO. Lihavuuden, motoristen perustaitojen, fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet kahdeksanvuotiailla lapsilla. Liikuntatieteellinen tdk, Liikuntakasvatuksen laitos Stenholm Johanna Liikuntatieteiden Maisteri Suominen Sakari ja Liikunnan tyypin, tehon ja määrän vaikutus immunologisiin muuttujiin ja vastustuskykyyn Edistääkö tietoisuustaito-interventio v. koululaisten kykyä kohdata stressiä ja sen seurauksia? Satunnaistettu kontrolloitu seurantatutkimus Jyväskylän Yliopisto, (Liikuntatieteellinen tiedekunta, Liikuntabiologian Laitos), Yhteistyössä Norwegian School of Sport Sciences ja Tampereen Yliopiston kanssa Folkhälsanin tutkimuskeskus, Topeliuksenkatu 20, Helsinki; Hjelt instituutti, PL 14, Helsingin yliopisto. Takalo Susanna LitL, KM MIKÄ NUORTA LIIKUTTAA? Pitkittäistutkimus liikuntatottumusten rakentumisesta lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, liikuntatieteiden laitos. Työskentelypaikka Oulu. Tammelin Tuija ja FT, Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutoksiin vaikuttavat tekijät murrosiässä - Liikkuva koulu ohjelman seurantutkimus LIKES-tutkimuskeskus Tapiainen Terhi ja Lastentautiopin dosentti Ravinnon merkitys lasten infektiotaudeissa: Marjamehujen vaikutus ja suolistoflooran merkitys Oulun yliopisto, OYS, Lastentautien klinikka ja Oulun yliopisto, Biologian laitos Tarkka Ina ja Liikunnan vaikutus aivojen vanhenemiseen ja psykologian laitos Sivu: 5 / 6

6 Teisala Tiina The relationship between leisure-time physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Jyväskylän yliopisto (Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos) Tiainen Anna-Maija ETM, farm. Turunen Merita Psykologian Vaarno Jenni FM Valkonen Maria Filosofian Virtanen Suvi ja LT, ETM Voutilainen Sari ja Yang Xiaolin ja PhD in Sport Science Miten persoonallisuus ja temperamentti selittävät eroja ruoankäytössä? Tietokonepohjaisen muistiharjoittelun mahdollisuudet osana muistisairauksien ehkäisyä Vanhempien vaikutus lapsen syöttämiseen ja kasvuun Mikrobialtistuminen astmaa sairastavassa ja terveessä väestössä Ravinnon merkitys tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä: lehmänmaito altistaa ja kala suojaa? D-vitamiinin merkitys sydäntautien ja syöpien ehkäisyssä (Finnish Vitamin D Trial - FIND) Folkhälsanin tutkimuskeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/diabeteksen ehkäisyn yksikkö ja Helsingin yliopisto/käyttäytymistieteiden tiedekunta Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Ympäristöterveyden osasto, Ympäristömikrobiologian yksikkö Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusyksikkö Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Kuopio Psychological, socio-demographic and LIKES-Research Center for Sport health-related correlates and predictors and Health Sciences of physical activity and sedentary behavior during the life-course Sivu: 6 / 6

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Ahola-Olli Ari Lääketieteen kandidaatti Araneda David Medical Doctor Aregbesola Alex MD, MScPH Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden

Lisätiedot

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla.

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla. JUHO VAINION SÄÄTIÖN APURAHAT VUODELLE 2011 YHTEISMÄÄRÄLTÄÄN 870.000 EUROA 20.12.2010 nro Apurahan saaja Tutkimusaihe Tutkimus-paikka Myönnetty apuraha euroa 1 2 3 4 5 Aaltonen Sari Susanna, TtM, tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010. Allan ja Sakari Halénin rahasto 3 kpl, 16.200

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010. Allan ja Sakari Halénin rahasto 3 kpl, 16.200 SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010 Allan ja Sakari Halénin rahasto 3 kpl, 16.200 LL Hanna-Riikka Lehto 5.400 Kuopion ja Turun yliopistot Onko sydän- ja verisuonisairauksien

Lisätiedot

LK Maija Bry 3.600 Biomedicum Helsinki ja Haartman-instituutti, Helsinki Verisuonikasvutekijä VEGF-B sydämen hypertrofiassa

LK Maija Bry 3.600 Biomedicum Helsinki ja Haartman-instituutti, Helsinki Verisuonikasvutekijä VEGF-B sydämen hypertrofiassa SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 23.4.2009 Apurahansaajat rahastoittain vuonna 2009 A. Ahlström Oy:n rahasto 1 kpl, 3.600 LK Maija Bry 3.600 Biomedicum Helsinki ja Haartman-instituutti, Helsinki Verisuonikasvutekijä

Lisätiedot

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Teksti: ARJA SÄÄKSLAHTI, ANNE SOINI, ANETTE MEHTÄLÄ, ARTO LAUKKANEN, SUSANNA IIVONEN Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, jonka

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2007 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011 Lehdistötiedote Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012 Orion-Farmos Tutkimussäätiö on myöntänyt 78 tutkijalle

Lisätiedot

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2012 20.11.2012

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2012 20.11.2012 Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2012 20.11.2012 Suurapurahat: LT Niina Matikainen (1970) 35.000 Miten valita lisämunuaisleikkauksesta hyötyvät primaarista hyperaldosteronismia sairastavat potilaat

Lisätiedot

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Puheenjohtajan terveiset Palkintojuhlaa syysseminaarissa Vuoden 2012 jäsenmaksu Yhdistyksen kevätseminaari ja vuosikokous Sähköpostilista / Muutokset yhteystiedoissa

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012 Apurahat vuodelle 2013 Suuret apurahat Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 Aitta-aho Teemu Heikki Juhani, FT, Helsingin

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit 7 SUUN TERVEYS 7.1 Yhteiset perusraportit 5 7 SUUN TERVEYS... 1 7.1 Yhteiset perusraportit... 1 7.1.001 Suomalaisten aikuisten suunterveys -perusraportti... 5 7.1.002 Suomalaisten aikuisten suunterveys.

Lisätiedot

ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014. Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25.

ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014. Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25. ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014 Apurahat 2015 Suuret apurahat Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25.000 Badeau Robert M., Ph.D.,

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Biomedicum Helsinki Vuoden 2011 paras liikuntalääketieteellinen tutkimus julkistetaan Liikuntalääketieteen päivillä Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2013

Apurahat ja palkinnot 2013 Apurahat ja palkinnot 2013 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

http://www.socialmedicine.fi/

http://www.socialmedicine.fi/ Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen

Lisätiedot

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun Katsaus tieteessä Matti J. Tikkanen LKT, sisätautiopin professori emeritus HYKS, sydän- ja keuhkokeskus, Folkhälsanin tutkimuskeskus, matti.j.tikkanen@helsinki.fi Helena Gylling LKT, kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014

MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014 MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014 KANSANTALOUSTIEDE 16.12.2014 Basu, Shreya PhD Economics 22 200,00 Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen aiheesta Advertising congestion in two-sided platform competition

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2 vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Lisätiedot

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D)

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D) STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 185 Sanna Jenni Kulmala M. Salmela Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa

Lisätiedot

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin Kehittyvä 2 2002 Ravitsemus: Ruokavaliohoito tehoaa moneen tautiin www.storaenso.com Stora Enso committed Yrityksen on kohdistettava voimansa. Me Stora Ensossa keskitymme asiakkaaseen. Sitoudumme täyttämään

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot