väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn vuotiailla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla."

Transkriptio

1 JUHO VAINION SÄÄTIÖN APURAHAT VUODELLE 2011 YHTEISMÄÄRÄLTÄÄN EUROA nro Apurahan saaja Tutkimusaihe Tutkimus-paikka Myönnetty apuraha euroa Aaltonen Sari Susanna, TtM, tohtorikoulutettava Aartolahti Eeva Maria, TtM Aatamila Marjaleena, tutkija, FM Amemori Masamitsu Salomo, HLL Barengo Noël Christopher, LL, FT, dosentti ja Fyysiseen aktiivisuuteen ja inaktiivisuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä ja liikuntaaktiivisuuden periytyvyyttä käsittelevä väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn vuotiailla. Biojätteenkäsittelyn hajut ja lähialueiden asukkaiden ympäristöterveys. Väitöskirjatyö. Tupakoimattomuuden tukeminen ja tupakasta vieroitus suun terveydenhuollossa Gene-lifestyle interactions in high-risk individuals for type 2 diabetes in South Ostrobothnia Terveystieteen laitos, yliopisto yliopisto, Terveystieteiden laitos Ympäristöterveyden osasto Harvard University, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto Berg Noora Johanna, YTM Bidel Siamak, lääkäri, tutkijatohtori Broms Ulla, FT, tutkijatohtori Huono-osaisuus ja sen kasautuminen nuoruusiästä aikuisuuteen. 16- vuotiaiden tampelaisnuorten seurantatutkimus 22, 32 ja 42-vuoden iässä. Kahvi ruoansulatuskanavan syövän ehkäisyssä (esophageal, gastric, pancreatic, colorectal) Nikotiiniriippuvuuden ja aamuiltatyyppisyyden yhteys liikuntatottumuksiin suomalaisilla aikuisilla Helsingin yliopisto THL, Hjeltinstituutti, Kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto x Kansanterveystieteen osasto, Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto

2 9 Doku David, MSc. Health Sciences A comparative study of the socioeconomic differences in health behaviours of finnish and ghanaian adolescents University of Tampere, Tampere School of Public Health Erkkola Maijaliisa, FT, dosentti, yliopistonlehtori Eronen Johanna, TtM Äidin raskaudenaikaisen ruokavaliotyylin merkitys lapsen allergisten sairauksien synnyssä Disparities in physical activity in old age ravitsemustieteen osasto ja Gerontologian tutkimuskeskus, terveystieteiden laitos, yliopisto Haaramo Peija Katariina, VTM, tohtorikoulutettava Heikkilä Hanna Elina, KM Kyselyyn ja laajoihin rekisteriaineistoihin perustuva väitöstutkimus unen ja terveyden välisestä yhteydestä ikääntyvillä työntekijöillä. Päihteidenkäytön ehkäisyongelman vaikuttavuus Karjalan tasavallan kouluissa ja sen metodeiden siirrettävyyden sosio-kulttuuriset ehdot Lääketieteellinen tiedekunta, Hjeltinstituutti, Kansanterveystieteen laitos kroonisten tautien ehkäisyn osasto 14 Hemiö Katri Aulikki, ETM Vuorotyön vaikutus ruoankäyttöön ja kroonisten sairauksien riskiin Hietanen Heidi Katja Annika, TtM Hirvonen Maija- Riitta, professori ja Holviala Jarkko Heikki Samuli, TtM, Tohtorikoulutettava Predictors of social engagement in older age - a life course perspective (Myöhemmän iän sosiaalisen kanssakäymisen ennustajat - elämänkulun näkökulma) Omakotitalon sisäilman pienhiukkasten lähteet ja toksikologiset ominaisuudet Ikääntyvien miesten ja naisten adaptaatio voima- ja kestävyysharjoitteluun ja sen vaikutukset suorituskykyyn, toimintakykyyn ja tasapainoon Gerontologian tutkimuskeskus, yliopisto Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Ympäristötieteen laitos yliopisto, Liikuntaja terveystieteiden tiedekunta, liikuntabiologian laitos

3 18 Hyvärinen Liisa Marjukka, FT ja The association between physical activity and the risk of cancer of various sites in non-diabetic and diabetic individuals Hjelt-instituutti, kansanterveystiete en laitos Hänninen Marjo- Riitta, LL Ilmonen Johanna Marianna, FM Itkonen Suvi Tuulikki, ETM Juhola Jonna Pauliina, LK Kaikkonen Kaisu, TtM Piilevän verenpainetaudin esiintyvyys, syyt ja seuraukset Ravitsemusneuvonta ja raskaus- ja imetysaikana: vaikutukset äidin terveyteen Väitöskirjatyö: Ravinnon fosforin yhteydet sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden pysyvyys ja ennustettavuus lapsuudesta aikuisuuteen Liikunta, fyysinen kunto ja autonomisen hermoston toiminta ylipainoisilla Kansantautien ehkäisyn osasto, Väestötutkimusyksikkö, Turku Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja TYKS, Lastentautioppi Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus Oulun diakonissalaitos; Liikuntalääketieteel linen klinikka, Oulun yliopisto; neurologian klinikka, terveystiet.laitos Karp Heini Johanna, ETM Ravinnon fosforilähteet sekä niiden vaikutukset kalsiumin ja luun aineenvaihduntaan Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Ravitsemustiede Kauppi Maarit Katariina, TtM, tutkija Kauppinen Anne Maarit, TtM Lonkkamurtumien ja luun lujuuden vaara- ja suojatekijät Ravitsemuksen yhteys masennukseen ja metabolisen oireyhtymän esiintymiseen Väestötutkimusyksikkö, Turku Yleislääketieteen yksikkö, Itä- Suomen yliopisto

4 Kivimäki Hanne Mirjam, TtM Koivusalo Salla Birgitta, LT, tutkija Korhonen Marko Tapani, LitT Korniloff Anne Katariina, jatkoopiskelija, TtM Koskinen Kirsi Johanna, TtM Lakka Timo, lääketieteellisen fysiologian professori ja Väitöskirjatutkimus aiheesta "Kouluterveydenhuolto Suomessa 2000-luvulla - laatu, suunnitelmallisuus ja saatavuus" Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisy elämäntapamuutoksin (RADIEL) satunnaistettu, kontroloitu monikeskustutkimus Effects of habitual physical activity on musculoskeletal aging - International collaborative study Fyysisen aktiivisuuden yhteys masennusoireiden ja kardiometabolisten riskitekijöiden samanaikaiseen esiintyvyyteen Physical disability and quality of life after hip fracture: Determinants and the effects of individually tailored physical rehabilitation programs Lasten liikunta ja ravitsemustutkimus; terveydenedistämis- ja tieteellinen hanke 6-8-vuotiailla lapsilla Tampereen yliopisto HYKS Naistenklinikka, Jorvin sairaala, Etelä-Karjalan keskussairaala yliopisto, Terveystieteiden laitos / Gerontologian tutkimuskeskus yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, terveystieteiden laitos, yliopisto Itä-Suomen yliopisto,kuopion kampus, Biolääketieteen yksikkö/fysiologia Lehtisalo Jenni Siru, ETM Leppälä Johanna Marita, FM, tohtorikoulutettava Lihavainen Katri Maria, TtM, ft (amk) Linna Aava Meri Sinikka, LL, jatkoopiskelija Ruokavalio ja muistihäiriöiden ehkäisy: ravitsemusneuvonnan vaikutus muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymiseen. Ylipainon varhaiset riskitekijät (väitöskirjatutkimus) Iäkkäiden henkilöiden tuki- ja liikuntaelimistön kipujen yhteys liikkumiskykyyn ja tasapainon hallintaan sekä geriatrisen intervention vaikutukset Hapettunut LDL sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Turun yliopisto yliopisto, terveystieteen laitos, Gerontologian tutkimuskeskus Paavo Nurmi Keskus 9 375

5 37 Liukkonen Mika Juhani, LL Biologinen ikä ja terveyskunnon muutos- satunnaistettu ja kontrolloitu liikuntainterventio työikäisillä Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tdk, terveyshuollon oppiala Lyytikäinen Peppi Liina Ilona, tohtorikoulutettava Mansikkamäki Kirsi Marja, TtM Merikanto Ilona, LuK Metsälä Satu Johanna, TtM Miettinen Maija Elina, ETM Moilanen Jaana Marika, TtM, tutkija Munukka Laura Eveliina, FM Nieminen Tarja, tutkija Ormshaw Michael James, MSc, Ph.D. Student Paakkari Leena Tuulikki, Terveystiedon assistentti Sleep and changes in behavioural risk factors. A follow-up study Liikunnan ja laihdutuksen vaikutus työaikaiseen vireyteen keski-ikäisillä miehillä ja naisilla Unen pituuden ja vuorokausirytmin ajoituksen yhteys 2. tyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyteen Allergiat ja autoimmuunitaudit - Mikrobilääkkeiden käyttö ja sairauksien yhteisesiintyvyys D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes Vaihdevuosi-ikäisten naisten oireet, elintavat ja elämänlaatu The effect of the diet and/or physical activity on the composition of fecal gut microbiota in obese /overweight and lean subjects. Sosiaalinen pääoma, terveys ja terveyskäyttäytyminen School children s Health Literacy and Health Behaviour: Physical Activity and Nutrition in Focus Terveystiedon opettajaopiskelijoiden käsityksiä terveystieto-oppiaineesta, oppimisesta ja opettamisesta opiskelun aikana sekä työuran alkuvaiheessa Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto UKK-instituutti Helsinki THL, Helsinki / Hjelt-instituutti, Helsinki Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos yliopisto, Terveystieteiden laitos Research Center for Health Promotion, University of Jyväskylä yliopisto, Terveystieteen laitos 9 375

6 Pennanen Marjaana Tellervo, TtM Pynnönen Katja Inkeri, TtM Rahkonen Ossi Juhani, Valtio.tri, dosentti, ma professori ja Raiko Juho Risto Henrik, LK Raitakari Olli Tuomas, professori Rantakömi Sanna Helena, FM Ray Carola Marie- Louise, ETM, tutkija, tohtorikoulutettava ja Riihola Hanna Maiju, valt.maist. Rikkonen Toni Petteri, TtM Salo Jarmo Juhana, lastentautien erikoislääkäri Koulumenestyksen ja perhetekijöiden vaikutukset nuorten tupakointiin Participation in social activities and health in old age Epäterveellisten elintapojen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen Valtimotaudin riskitekijät nuorilla suomalaisilla ja niiden yhteydet varhaisiin verisuonimuutoksiin Lasten ja nuorten aikuisten sepelvaltimotaudin riskitekijät tutkimus (LASERI) - 30-vuotisseurantatutkimus Alkoholin vaikutus kaulavaltimoiden ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin Skolinterventioners samt socioekonomiska och psykosociala faktorers roll för skolbarns frukt- och grönsaksintag Historiallis-epidemiolologinen tutkimus 1930-luvun vaikutuksista varhaiseen ravitsemukseen ja myöhempään terveyteen OSTPRE study 20 year follow-up: Physical activity as a preventive factor for sarcopenia, disability and bone loss. Karpalomehu lasten virtsatieinfektioiden ehkäisyssä ja lasten virtsatieinfektioiden pitkäaikaisvaikutukset sekä Helsingin yliopisto Gerontologian tutkimuskeskus, yliopisto Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto Sydäntutkimuskesk us, Turun yliopisto Turun yliopisto, Sydäntutkimuskeskus Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Folkhälsanin tutkimuskeskus Kliininen tutkimuskeskus, Mediteknia, Kuopion Kampus, Itä-Suomen yliopisto Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto 3 750

7 Seiluri Tina Carolina, ETM Sipola-Leppänen Marika Annaleena, LL Suominen Anna Liisa, HLT, THM, dosentti Takatalo Jani Markus, TtM, fysioterapeutti Tiitinen Aila Elisabet, Professori, osastonylilääkäri ja Tolonen Jaana Sanna Eveliina, TtM Tuomilehto Henri Pekka Iivari, dosentti ja Täubel Martin, Post-Doc researcher, project manager ja Vaarno Jenni-Liisa, FM Valtonen Maarit Katariina, LL A follow-up study of socioeconomic differences in health behaviours and obesity: Changes over time and their explanations Ennenaikainen syntymä ja lapsen terveys aikuisiässä -osatutkimus "Lievästi ennenaikaisena syntyneiden liikunta-aktiivisuus" Kalan käytön ja kalaperäisen n3- rasvahappojen yhteys henkiseen hyvinvointiin Manipulaation vaikuttavuus rintarangan kipuun sekä käytettyjen mittarien toistettavuus Prospektiivinen interventiotutkimus liikunnan vaikutuksista PCOoireyhtymästä kärsivien naisten aineenvaihduntaan ja autonomisen hermoston toimintaan Ravinto- ja perintötekijöiden yhteisvaikutukset värttinä- ja sääriluissa Obesiteetti, unihäiriöt ja elämäntavat Effects of dampness and microbial exposures in schools on respiratory health in pupils and teachers: the HITEA School Study Lasten painonkehitykseen vaikuttavat tekijät Masennusoireet, fyysinen aktiivisuusja metabolinen oireyhtymä miehillä. Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto Oulu Ympäristöterveyden osasto yliopisto, Terveystieteen laitos/yksityinen fysikaalinen hoitolaitos, Oulu HYKS Naistenklinikka ja Liikuntalääketieteen yksikkö Ravitsemustiede, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto Kuopion yliopistollinen sairaala ja Itä- Suomen yliopisto THL, Ympäristöterveyde n osasto Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Turun yliopisto LIKEStutkimuskeskus, Jyväskylä. Itä- Suomen yliopisto, lääketieteen laitos

8 Wasenius Niko Sebastian, TtM Fyysisen aktiivisuuden intensiteetin ja määrän vaikutus tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin miehillä, joilla heikentynyt sokeriaineenvaihdunta Wikström Katja Sosioekonominen asema, elinatavat Marita, ETM, tutkija ja tyypin 2 diabetes Virtanen Jyrki Kalevi, FT, ravitsemusepidemiologi Voutilainen Sari Laura Maarit, Dosentti, yliopistonlehtori ja Vähämiko Sanna Marita, FM Vähäsarja Kati Anne Tuulia, tutkija ja Kalan syönnin vaikutus sydämen toimintaan D-vitamiinin merkitys sydäntautien ja syöpien ehkäisyssä (Finnish vitamin D Trial - FIND) Väitöskirjatutkimus raskauden aikaisen ravitsemuksen ja probioottien käytön vaikutuksista äidin ja lapsen aineenvaihduntaan Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy perusterveydenhuollossa. Korkeassa sairastumisriskissä olevien asiakkaiden liikuntakäyttäytymisen muutos vuosina Turun ammattikorkeakoulu, Arcada (Helsinki) Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Turun yliopisto yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus Vääräsmäki Marja Sisko, LT, perinatologian erikoislääkäri ja Äidin raskaus ja lapsen aikuusiän terveys - osatutkimus "fyysinen kunto ja kuntoliikunta" Oulu; Oulun yliopistollinen sairaala yhteensä

9

10

11

12

13

14

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012 Apurahat vuodelle 2013 Suuret apurahat Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 Aitta-aho Teemu Heikki Juhani, FT, Helsingin

Lisätiedot

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2013

Apurahat ja palkinnot 2013 Apurahat ja palkinnot 2013 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011 Lehdistötiedote Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012 Orion-Farmos Tutkimussäätiö on myöntänyt 78 tutkijalle

Lisätiedot

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit 7 SUUN TERVEYS 7.1 Yhteiset perusraportit 5 7 SUUN TERVEYS... 1 7.1 Yhteiset perusraportit... 1 7.1.001 Suomalaisten aikuisten suunterveys -perusraportti... 5 7.1.002 Suomalaisten aikuisten suunterveys.

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014

MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014 MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014 KANSANTALOUSTIEDE 16.12.2014 Basu, Shreya PhD Economics 22 200,00 Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen aiheesta Advertising congestion in two-sided platform competition

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Teksti: ARJA SÄÄKSLAHTI, ANNE SOINI, ANETTE MEHTÄLÄ, ARTO LAUKKANEN, SUSANNA IIVONEN Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, jonka

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu kuulemaan julkisia esitelmiä, jotka Itä-Suomen yliopiston molekyyligenetiikan professori Mikko Hiltunen, hoitotieteen, erityisesti hoitotyön johtamisen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8 SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.1.001 Verenkiertoelinsairaudet Suomessa... 9 8.1.002 Diabetes Suomessa... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8.2.1 Vaaratekijät...

Lisätiedot

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja

Lisätiedot

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo 5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään? Outi

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Maud Kuistilan Muistosäätiön apurahansaajat vuonna 2015

Maud Kuistilan Muistosäätiön apurahansaajat vuonna 2015 Vuoden 2015 apurahat Maud Kuistilan Muistosäätiö on jakanut vuoden 2015 apurahat lääketieteelliseen tutkimukseen 51 tutkijalle. Apurahojen yhteissumma on 249 300 euroa ja ne on tarkoitettu 152 tutkijakuukauden

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015 Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn

Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015 Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn Kansallinen lihavuusohjelma 2012-2015 Toimenpide-ehdotuksia lasten ja vanhempien ylipainon ja lihavuuden ehkäisyyn Kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL 18.10.2012 Päivi Mäki 18.10.2012 Kansallinen lihavuusohjelma

Lisätiedot

Terveystarkastukset. lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja

Terveystarkastukset. lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa toimittaneet Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tiina Laatikainen Menetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

Liikunta ja terveys TEE 1/2008

Liikunta ja terveys TEE 1/2008 TEE 1/2008 Liikunta ja terveys Lisäkalsium ja luuston kehitys esimurrosiässä Voimaharjoittelulla ikääntymistä vastaan Terveelliset elintavat suojaksi dementiaa vastaan Kahvi suojaa diabetekselta Tässä

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

Koneen Säätiön apurahat 2014

Koneen Säätiön apurahat 2014 Koneen Säätiön apurahat 2014 Tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pois lukien Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -apurahat) Aalto-yliopisto 2 Cambridgen yliopisto 3 Helsingin

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot