MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Ahola-Olli Ari Lääketieteen kandidaatti Araneda David Medical Doctor Aregbesola Alex MD, MScPH Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden genetiikka Snus use and cigarette smoking in the Finnish population Role of body iron stores in glucose homeostasis and type 2 diabetes Elimistön varastoraudan merkitys sokeriaineenvaihdunnassa ja tyypin 2 diabetekse Lääketieteellinen tiedekunta, Sydäntutkimuskeskus University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health Institute of Public Health and Clinical Nutrition, Department of Medicine, University of Eastern Finland Bogl Leonie PhD Gene-diet interaction on body weight change: a longitudinal analysis of Finnish and Danish twins Faculty of Medicine, Department of Public Health Borodulin Katja ja dosentti Engberg Elina Eriksson Johan ja Professori, LKT Interrelationships of objectively measured physical activity and sleep with cardiovascular disease risk profile Fyysinen aktiivisuus ja psyykkinen hyvinvointi elämäntapahtumien aikana Raskauden aikaisen elämäntapaintervention vaikutukset äidin ja lapsen myöhempään terveyteen Kansantautien epidemiologian ja ehkäisyn yksikkö Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos, Liikuntalääketieteen yksikkö ja Urheilulääketieteen säätiö kliininen laitos HUS, Perusterveydenhuollon yksikkö Folkhälsan Suurapuraha Erkkilä Arja ja Dosentti Erkkola Maijaliisa ja Dosentti (ravitsemustiede), Eskelinen Marjo (neurotieteet) Finell Eerika Valtiotieteen maisteri n-3 rasvahappojen ja kalan vaikutus glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan Lasten ravitsemuksen ja sosioekonomisen taustan yhteys stressin säätelyyn; DAGIS-tutkimus Ruokavalion pitkäaikaisvaikutukset kognitiolle, dementiariskille ja depressiolle sekä MRI-tutkimuksella havaituille aivomuutoksille Pupils psychosocial well-being, perception of indoor air quality and reported health symptoms in schools with indoor air problems. Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustieteen osasto sekä stressimääritysten osalta opettajankoulutuslaitoksen varhasikasvatusyksikkö. Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurologia Canthia-rakennus, huone 5028/1/1, PL 1627 (Yliopistonranta 1C), Kuopio Valtiotieteellinen tiedekunta/sosiaalitieteiden laitos/sosiaalipsykologia Haapala Eero Physical Activity, Physical Performance, Adiposity and Academic Achievement in Primary-School Children Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, Fysiologia Haapala Henna ja Liikuntatieteiden maisteri Students' physical activity and social relationships at school in the Finnish Schools on the Move -pilot projects LIKES-tutkimuskeskus (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES) Sivu: 1 / 6

2 Hadkhale Kishor M.Sc. Vitamin D exposure during pregnancy, infancy and early childhood and the development of asthma in Finnish children. University of Tampere, School of Health sciences. Heikkilä Harri TtM, BSc Ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan (suuri väestöotos). Effects of diet and physical exercise on glucose metabolism Tutkimusaineisto ja työpisteeni ovat Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella. Jatko-opinto-oikeus minulla on Itä- Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan Ravitsemustieteen tohtoriohjelmassa. Hokkanen Laura ja PsT Koordinaatiovaikeus lapsuudessa - liikunta, terveys ja kognitio aikuisuudessa. Prospektiivinen 40v seurantatutkmus Käyttäytymistieteiden laitos Holstila Ansku Valtiotieteiden maisteri Liikunta-aktiivisuuden muutoksen taustatekijät ja yhteys tulevaan toimintakykyyn keski-ikäisten ja ikääntyvien keskuudessa Hjelt-instituutti, Kansanterveystieteen osasto Huovila Janne Elintarviketieteiden maisteri Hämäläinen Niina TtM Väitöskirjatyö: "Terveellinen syöminen ja ravitsemusasiantuntijuus 2010-luvun mediassa" Lapsen varhaisen ravitsemuksen merkitys allergisten sairauksien kehittymisessä. Helsingin yliopisto (maatalous- ja metsätieteellinen, elintarvike ja ympäristötieteiden laitos ja ravitsemustieteen osasto) Tampereen yliopisto Isolauri Erika ja LT, erikoislääkäri, professori Varhainen probioottihoito- ratkaisu lapsuusiän allergioihin ja lihavuuteen? Perinatal host-microbe interaction - implications for child health lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos: lastentautioppi Jaakkola Johanna Sydän- ja verisuoniterveys kolmessa sukupolvessa - Pitkittäinen ravitsemusinterventiotutkimus (STRIP) Sydäntutkimuskeskus Jalkanen Henna TtM, laill. rav.terapeutti, farmaseutti Ravitsemus- ja liikuntaintervention vaikutus ylipainoon ja muihin metabolisiin riskitekijöihin alakouluikäisillä lapsilla Kuopion kampus, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö/fysiologia Järvi Kati TtM Kaikkonen Jari (kliininen biokemia) Kosteus- ja homevaurioiden Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / vaikutukset altistumiseen, terveyteen ja Ympäristöterveyden osasto / hyvinvointiin; kaksi Ympäristömikrobiologian yksikkö. interventiotutkimusta kodeissa ja Tutkimuksen valmistuminen kouluissa aikataulun mukaisesti edellyttää työskentelyä apurahakaudellaterveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa noin 25%:sti. Seerumin rasvahappo-osuudet ja rasvahappojen dieettisaanti: yhteys metabolisiin sairauksiin prospektiivisessa LASERItutkimusaineistossa Sydäntutkimuskeskus, Kiinamyllynkatu 10, 20520, Turku Kajantie Eero ja LT, dos. Kangasniemi Anu ja, laillistettu psykologi Ravitsemus ja terveyden varhainen ohjelmoituminen Physically more active lifestyle based on the own values - randomized controlled trial among sedentary adults Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES Kari Jaana ja KTM Lifelong physical activity and long-term labor market performance LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a Jyväskylä Sivu: 2 / 6

3 Karvonen Anne ja Varhaislapsuuden elinympäristön mikorbiotan yhteys lasten allergisiin sairauksiin 10.5-vuoden iässä Ympäristöterveyden osasto, Ympäristöepidemiologian yksikkö Kirjavainen Pirkka ja, Dosentti Allergian, astman ja matala-asteisen tulehduksen kehittymiseen liittyvät suolistomikrobiston ominaispiirteet ja niiden alkuperä Ympäristöepidemiologian yksikkö, Ympäristöterveyden osasto, THL, Kuopio Kolu Päivi Kyttälä Pipsa Elintarviketieteiden maisteri Kärkkäinen Ulla (TtM) Laatikainen Tiina ja Professori Laitinen Kirsi ja Dosentti Lakka Timo ja Lääketieteen tohtori Leppänen Marja TtM Raskausdiabeteksen elintapaohjauksen vaikuttavuus, kustannukset ja kustannusvaikuttavuus diabeteksen riskiryhmään kuuluvilla Alle kouluikäisten lasten ravitsemus: arviointi, metodologia ja edistäminen Painohallintakäyttäytyminen ja painonmuutos suomalaisilla nuorilla aikuisilla Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö Hjelt-instituutti, Helsingin yliopisto/ Harvard School of Public Health, Cambridge, MA Valtimosairauksien ja diabeteksen Kansanterveystieteen ja kliinisen hoidon laatu perusterveydenhuollossa - ravitsemustieteen yksikkö, päästäänkö Käypä hoidon mukaisiin Itätavoitteisiin? Suomen yliopisto Raskausdiabeteksen ehkäisy: ravintointerventio Biolääketieteen laitos ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Turun yliopistollinen sairaala, naistentaudit Lasten ja nuorten liikunnan ja Kuopion terveellisen ravitsemuksen edistäminen kampus (Terveystieteiden ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset tiedekunta, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, Fysiologia) Liikunta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen raskausdiabeteksen riskissä olevilla naisilla liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos Matarma Tanja Alle kouluikäisten lasten motoriset taidot ja fyysinen aktiivisuus Lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, lastentautioppi. Työn suorituspaikkana Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus. Mehtälä Anette LiTM Liikuntaintervention yhteydet 4-5- vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen päiväkodissa ja kotona Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos Mikola Hanna Lääketieteen lisensiaatti Sydämen vasemman kammion massa Sydäntutkimuskeskus, Turun ja verisuonten joustavuus nuorena - yliopisto yhteys sepelvaltimotaudin riskitekijöihin lapsuudessa Mäkelä Johanna FM Mänty Minna ja Tohtori Ylipainon varhaiset riskitekijät (väitöskirjatutkimus) From occupational exposures to functional decline and premature death: Trajectories from midlife to later life Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, Turun yliopisto Hjelt instituutti Niinikoski Harri ja Lastentautien erikoislääkäri,lt,dosentti STRIP varhaislapsuudessa alkanut sydän- ja verisuonisairastuvuuden ehkäisyprojekti, 25- vuotisseurantatutkimus Sydäntutkimuskeskus, Turun yliopisto ja Turun yliopistollinen keskussairaala Sivu: 3 / 6

4 Nupponen Mari LK, LuK Metabolinen oireyhtymä nuorilla - varhaislapsuudessa alkaneen ennaltaehkäisyn vaikutus STRIP-tutkimus Sydäntutkimuskeskus Kiinamyllynkatu Turku Ollila Hanna Valtiotieteiden maisteri Oppilaitosten lakisääteisten tupakointikieltojen, ehkäisevän työn käytäntöjen ja terveyskasvatuksen yhteys nuorten tupakointiin. Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipsykologian oppiaine Päihteet ja riippuvuus -osasto, Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö Pekkala Satu ja Filosofian tohtori Aerobisen liikunnan vaikutus aineenvaihduntaan ja terveyteen suolistomikrobiston kautta Terveystieteen laitos Lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian laitos Perälä Mia-Maria ETT Ruokavalio ja varhainen kasvu vanhuuden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn määrittäjänä Folkhälsanin tutkimuskeskus, Helsinki Pesola Arto Poranen-Clark Taina TtM, KM Rantala Maria ja Filosofian maisteri Roos Eva ja Elintarviketieteen tohtori, dosentti Istumisen vähentäminen toimistotyöntekijöillä: vuoden kestävän satunnaistetun kontrolloidun intervention vaikutukset inaktiivisuuteen ja terveyteen. Early Development and Physical Activity as Modifiers of the Physical and Cognitive Functioning in Old Age Viestintää vähän liikkuvien liikuttamiseksi? Suomalaiset liikuntakampanjamateriaalit vuosina DAGIS ACTIVE Päiväkotilasten liikkumattomaan istuvaan aikaan vaikuttavat tekijät päiväkoti- ja kotiympäristössä sosioekonomiset erot huomioiden Liikuntatieteiden tiedekunta, Liikuntabiologian laitos liikuntatieteelinen tiedekunta, terveystieteiden laitos, Gerontology Research Center (GEREC) LIKES-tutkimuskeskus yhteistyössä Turun yliopiston (Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Suomen historia) ja Jyväskylän yliopiston (Viestintätieteiden laitos, journalistiikan oppiaine) kanssa. Samfundet Folkhälsan, Folkhälsanin tutkimuskeskus, elintapoja tutkiva tutkimusryhmä Rottensteiner Mirva The effects of physical activity on high-risk body fat taking into account dietary factors terveystieteiden laitos Rovio Suvi ja Filosofian tohtori Elinikäiset keski-iän kognitiivista toimintaa määrittävät tekijät LASERItutkimuksessa Turun Yliopisto, Sydäntutkimuskeskus Ruohonen Saku ja Lapsuuden ja nuoruusiän elintapojen, sekä perimän merkitys sydämen diastolisen vajaatoiminnan kehittymiselle Turun Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Sydäntutkimuskeskus Ruusuvuori Johanna ja Yhteiskuntatieteiden tohtori Yksilö oman terveytensä vartijana? Ryhmän vuorovaikutus ja teknologiavälitteinen ohjaus osana yksilölle räätälöityä terveydenhuoltoa. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Työterveyslaitos Saanijoki Tiina FM Liikunnan aiheuttama mielihyvä ja siihen liittyvät aivomekanismit Valtakunnallinen PET-keskus Sivu: 4 / 6

5 Salanterä Sanna ja TtT, Professori Your JOYce- tutkimushanke: Lasten ja nuorten terveydenlukutaidon edistäminen ja terveyttä edistävien valintojen tukeminen terveyspelien avulla hoitotieteen laitos Slotte Sari LASTEN LIIKUNTA JA PAINO. Lihavuuden, motoristen perustaitojen, fyysisen kunnon ja fyysisen aktiivisuuden yhteydet kahdeksanvuotiailla lapsilla. Liikuntatieteellinen tdk, Liikuntakasvatuksen laitos Stenholm Sari ja TtT, dosentti Suominen Sakari ja Lääketieteen ja kirurgian tohtori Window of opportunity: Recognizing changes in health behavior and clinical risk factors during retirement transition Tietoisuustaitointervention vaikuttavuus vuotiaiden koululaisten ryhmäkohtaisiin terveyseroihin, mielenterveyteen sekä terveyskäyttäytymiseen. Kansanterveystiede Folkhälsanin tutkimuskeskus, Topeliuksenkatu 20, Helsinki; Hjeltinstituutti, PL 41, Helsingin yliopisto Suurapuraha Talvia Sanna ja Tammelin Tuija ja Kouluruokailu lasten kokemusmaailmassa Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutoksiin vaikuttavat tekijät murrosiässä - Liikkuva koulu ohjelman seurantutkimus Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus (lääketieteellinen tiedekunta) LIKES-tutkimuskeskus Tan Xiao MSc Aerobic exercise as a treatment for obesity-related sleep disorders Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä Vitalmed Sleep Research Center, Helsinki (Planned visit) Teisala Tiina The relationship between leisure-time physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Jyväskylän yliopisto (Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos) Tilles-Tirkkonen Tanja Tornberg Jaakko Väitöskirja: Hyvän Olon Eväitä hyvää ravitsemusta kouluikäisille Nuorten miesten fyysisen aktiivisuuden, kunnon, terveyden ja hyvinvoinnin yhteys autonomisen hermoston toimintaan kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö. Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Oulun yliopisto/terveystieteiden laitos Tsai Li-Tang Master of Health Sciences Relationship between habitual walking activity and life-space mobility among community-dwelling older people Gerontology Research Center and Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland Tuovinen Eeva-Liisa Lääketieteen lisensiaatti Tupakointi, paino ja painohuolet: väestöpohjainen tutkimus suomalaistupakoitsijoilla Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto. Turunen Mari Filosofian maisteri Viluksela Matti ja Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään koti- ja kouluympäristöissä esiintyvien tekijöiden vaikutusta lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin vaikutus syntyneen lapsen tautitaakkaan Ympäristöterveyden osasto, Ympäristömikrobiologian yksikkö Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta ympäristötieteen laitos ja farmasian laitos ympäristöterveyden osasto, seksuaali- ja lisäämtymisterveysyksikkö ja hyvinvoinnin ja terveyden tietovarannot -yksikkö Sivu: 5 / 6

6 Virtanen Suvi ja LT, ETM Väistö Juuso (TtM) Yang Xiaolin ja PhD. in Sport Science Ravinnon merkitys tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä: lehmänmaito altistaa ja kala suojaa? Liikunnan, liikunnallisen passiivisuuden ja fyysisen kunnon yhteys kardiometaboliseen riskiin alakouluikäisillä lapsilla. Psychological, Socio-demographic and Health-related Correlates and Predictors of Physical Activity and Sedentary Behavior During the Lifecourse Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusyksikkö Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences Sivu: 6 / 6

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla.

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla. JUHO VAINION SÄÄTIÖN APURAHAT VUODELLE 2011 YHTEISMÄÄRÄLTÄÄN 870.000 EUROA 20.12.2010 nro Apurahan saaja Tutkimusaihe Tutkimus-paikka Myönnetty apuraha euroa 1 2 3 4 5 Aaltonen Sari Susanna, TtM, tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014

MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014 MYÖNNETYT APURAHAT 16.12.2014 KANSANTALOUSTIEDE 16.12.2014 Basu, Shreya PhD Economics 22 200,00 Jatko-opintoihin ja väitöskirjatutkimukseen aiheesta Advertising congestion in two-sided platform competition

Lisätiedot

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä

Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Teksti: ARJA SÄÄKSLAHTI, ANNE SOINI, ANETTE MEHTÄLÄ, ARTO LAUKKANEN, SUSANNA IIVONEN Liikunnallisen lapsuuden askelmerkit asetetaan jo päiväkoti-iässä Meidän on luovuttava siitä harhakuvitelmasta, jonka

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011. Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 18.11.2011 Lehdistötiedote Orion-Farmos Tutkimussäätiö jakoi 78 tutkijalle apurahoina yhteensä 650 500 euroa vuodelle 2012 Orion-Farmos Tutkimussäätiö on myöntänyt 78 tutkijalle

Lisätiedot

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus

Suomalaislasten fyysinen aktiivisuus Katsaus tieteessä Tuija Tammelin FT, tutkimusjohtaja tuija.tammelin@likes.fi Annaleena Aira FT, tiedottaja Janne Kulmala LitM, mittauskoordinaattori Jouni Kallio LitT, tutkija Marko Kantomaa FT, tutkija

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012 Apurahat vuodelle 2013 Suuret apurahat Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 Aitta-aho Teemu Heikki Juhani, FT, Helsingin

Lisätiedot

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit 7 SUUN TERVEYS 7.1 Yhteiset perusraportit 5 7 SUUN TERVEYS... 1 7.1 Yhteiset perusraportit... 1 7.1.001 Suomalaisten aikuisten suunterveys -perusraportti... 5 7.1.002 Suomalaisten aikuisten suunterveys.

Lisätiedot

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa?

Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM. Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN. Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? Kuva: VASTAVALO/JARI HINDSTRÖM Teksti: MARKO KANTOMAA, HEIDI SYVÄOJA, TUIJA TAMMELIN Liikunta hyödyntämätön voimavara oppimisessa ja opettamisessa? 12 Liikunta & tiede 50 4 / 2013 Oppiminen on ihmisen

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus

Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu Professuuriesitelmät 13.5.2014 Kuopion kampus Kutsu kuulemaan julkisia esitelmiä, jotka Itä-Suomen yliopiston molekyyligenetiikan professori Mikko Hiltunen, hoitotieteen, erityisesti hoitotyön johtamisen

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2013

Apurahat ja palkinnot 2013 Apurahat ja palkinnot 2013 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8 SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.1.001 Verenkiertoelinsairaudet Suomessa... 9 8.1.002 Diabetes Suomessa... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8.2.1 Vaaratekijät...

Lisätiedot

Maud Kuistilan Muistosäätiön apurahansaajat vuonna 2015

Maud Kuistilan Muistosäätiön apurahansaajat vuonna 2015 Vuoden 2015 apurahat Maud Kuistilan Muistosäätiö on jakanut vuoden 2015 apurahat lääketieteelliseen tutkimukseen 51 tutkijalle. Apurahojen yhteissumma on 249 300 euroa ja ne on tarkoitettu 152 tutkijakuukauden

Lisätiedot

Terveystarkastukset. lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja

Terveystarkastukset. lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa toimittaneet Päivi Mäki, Katja Wikström, Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tiina Laatikainen Menetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Sisältö TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014... 3 TOIMINTAVUOSI 2014...3 TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU

Lisätiedot

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala Katja Borodulin FT, dosentti, erikoistukija Jouko Sundvall

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot