MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2012 Hak.nro Hakija Tutkimusaihe Tutkimuspaikka Myönnetty Aaltonen Sari Väitöskirjatyö, joka käsittelee fyysiseen aktiivisuuteen ja inaktiivisuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä liikunta-aktiivisuuden periytyvyyttä., Aartolahti Eeva TtM Ohjattuun kuntosaliharjoitteluun osallistumista ja liikkumiskykyä määrittävät tekijät sekä harjoittelun vaikutukset yli 75- vuotiaalla väestöllä Aittomäki Akseli Lääk. kand. (väitellyt) Amemori Masamitsu Hammaslääketieteen lisensiaatti Borodulin Katja ja Broms Ulla ja Filosofian tohtori Seurantatutkimus kotitalouden taloudellisten resurssien ja yksilön työmarkkina-aseman vaikutuksista sairausjaksoihin, erityisesti kausaation suunnasta Tupakoimattomuuden tukeminen ja tupakasta vieroitus suun terveydenhuollossa Interrelationships of objectively measured physical activity and sleep with cardiovascular disease risk profile Aamu-iltatyyppisyys - uutta ymmärrystä nikotiiniriippuvuuteen: Pitkittäistutkimus aamu-iltatyyppisyyden elämänaikaisesta pysyvyydestä ( en osasto, Hjeltinstituutti; sekä valtiotieteellinen sosiologian osasto, väestöntutkimukse n, sosiaalitieteiden ) (Lääketieteellinen hammaslääketiete n ). hyvinvoinnin (THL), epidemiologian ja Hjelt-instituutti, en osasto, 7 500, , Edgren o.s.koskinen Johanna Ikääntyneiden lonkkamurtumapotilaiden toimintakyky ja elämänlaatu sekä kahden erilaisen kuntoutusmenetelmän vaikutukset Gerontologian tutkimuskeskus,, Enroth Linda Sosioekonomiset erot vanhoista vanhimpien terveydessä ja terveyspalveluissa Tampereen, Vanhenemistutkim uksen ryhmä Enwald Heidi Filosofian Terveystiedon räätälöinti fyysisen aktiivisuuden edistämisessä Oulun Humanistinen Informaatiotutkimu s 5 940, Eriksson Johan ja Professori, LKT Raskausdiabeteksen ja sen sikiökomplikaatioiden ennaltaehkäisy (RADIEL) v HYKS Naistenklinikka, Kätilöopiston sairaala, Jorvin sairaala EKSOTE Eteläkarjalan keskussairaala ,00 Sivu: 1 / 8

2 Erkkilä Arja ja Eronen Johanna Haapala Eero TtM Haapala Henna ja LitM Haaramo Peija Valtiotieteiden Heinonen Reetta Liikuntatieteiden, insinööri Hemiö Katri ETM Hirvonen Ari ja FT, dosentti Holviala Jarkko N-3 rasvahappojen ja kalan vaikutus glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan Disparities in physical activity in old age Metabolisen oireyhtymän riskitekijöiden, fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen kunnon sekä ravitsemuksen vaikutus lukutaidon kehittymiseen ja kognitioon Kuopion kampus, en ja kliinisen ravitsemustieteen, Gerontologian tutkimuskeskus biolääketieteen Students physical activity and social LIKEStutkimuskeskus relationships at school in the Finnish Schools on the Move -pilot projects Kyselyyn ja laajoihin rekisteriseurantaaineistoihin perustuva väitöstutkimus unen yhteydestä terveyteen ja työkykyyn ikääntyvillä työntekijöillä. KESKI-IKÄISTEN NAISTEN TYÖKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN (PSYKOFYSIOLOGINEN KUORMITTUMINEN TYÖSSÄ JA VAPAA- AJALLA) Vuorotyön vaikutus ruoankäyttöön ja kroonisten sairauksien riskiin Tupakkariippuvuuden genetiikka ja epigenetiikka Ikääntyvien miesten ja naisten adaptaatio voima- ja kestävyysharjoitteluun ja sen vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn, toimintakykyyn ja tasapainoon. Helsingin Hjeltinstituutti, en osasto Lääketieteellinen, Tampereen hyvinvoinnin, Työterveys, Terveys ja työkyky osaamiskeskus, Topeliuksenkatu 41 a A, Helsinki liikuntabiologian 9 960, Ilmonen Johanna FM Joki Anu Elintarviketieteiden Juhola Jonna lisensiaatti Ravitsemusneuvonta raskaus- ja imetysaikana: vaikutukset äidin terveyteen Onnistunut painonhallinta - tutkimus suomalaisten normaalipainoisten henkilöiden elinikäisestä painonhallinnasta. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden pysyvyys ja ennustettavuus lapsuudesta aikuisuuteen. Turun Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja TYKS, Lastentautioppi (maatalousmetsätieteellinen elintarvike- ja ympäristötieteiden, ravitsemustiede). Turun Sydäntutkimuskes kus 7 500,00 Sivu: 2 / 8

3 Juonala Markus ja ELINTAPOJEN MERKITYS NUORTEN AIKUISTEN TERVEYDELLE Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät - projekti (LASERI) 30-vuotisseurantatutkimus Turun / sydäntutkimuskesk us Kaseva Nina LL, lastentautien erikoislääkäri Pikkukeskonen aikuisena - sairausriskit ja niiden taustamekanismit osatutkimus liikunta ja ravitsemus hyvinvoinnin,, Helsinki Kauhanen Laura Kautiainen Susanna ja tohtori Keränen Anna-Maria ja FT, THM Kivipelto Miia ja LL, LT, Professori Kolu Päivi TtM, fysioterapeutti Konttinen Hanna Valtiotieteiden Korhonen Tellervo ja Lapsuuden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteys keski-iän terveyteen ja sairastavuuteen VARHAISEN RAVITSEMUKSEN MERKITYS LAPSUUSIÄN LIHAVUUDEN KEHITTYMISESSÄ: PROSPEKTIIVINEN SYNTYMÄKOHORTTITUTKIMUS Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä soveltavan lihavuuden hoitomallin vaikutus syömiskäyttäytymiseen, laihtumiseen, valtimotauti ja diabetesriskiin Muistitoimintojen heikentymisen ehkäisy elintapaintervention avulla Raskausdiabeteksen elintapaohjauksen vaikuttavuus, kustannukset ja kustannusvaikuttavuus diabeteksen riskiryhmään kuuluvilla Psykososiaalisten tekijöiden yhteydet painon ja syömiskäyttäytymisen muutoksiin 5- ja 20- vuoden seurannassa WEIGHT CONCERNS, WEIGHT AND SMOKING BEHAVIOR: A POPULATION- BASED STUDY AMONG FINNISH EVER SMOKERS Oleelliset yhteistyötahot: LIKEStutkimuskeskus, Jyväskylä; Helsingin Yliopisto, Käyttäytymistieteid en ja Lasten ja nuorten klinikka Kuopion kampus Tampereen ja hyvinvoinnin, Ravitsemus Oulun kliinisen lääketieteen, sisätaudit Monikeskustutkimu s, jossa tutkimuksen koordinaatiosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin (THL),. Muina suorituspaikkoina, Oulun ja Helsingin t. UKK-instituutti, Tampere (sosiaalitieteiden, sosiaalipsykologia n oppiaine) Helsingin Hjelt-instituutti, en osasto sekä hyvinvoinnin 5 000,00 Sivu: 3 / 8

4 Korniloff Katariina Kosola Jussi kandidaatti Fyysisen aktiivisuuden yhteys masennusoireiden ja kardiometabolisten liikunta-ja riskitekijöiden samanaikaiseen esiintyvyyteen Fyysisen kunnon, kehon koostumuksen ja metabolisen oireyhtymän yhteys hapettuneisiin lipideihin terveillä vuotiailla miehillä Paavo Nurmi Keskus, Fysiologian, Turun Yliopisto Kuoremäki Reija LitM Laatikainen Tiina ja LT, en dosentti Lahti Jouni TtM (Väit ) Laitinen Tomi kandidaatti Laukkanen Arto Liikuntatieteiden Lehtisalo Jenni ETM Lehto Elviira Valtiotieteiden Leskinen Tuija liikuntatieteiden Lindström Jaana ja Filosofian tohtori Mobiiliteknologian motivoivat vaikutukset painonhallintaan ja liikunta-aktiivisuuteen Sotaveteraanien terveyden ja toimintakyvyn muutoksiin sekä sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät Liikunta-aktiivisuuden muutoksen taustalla olevia tekijöitä ja terveydellisiä seurauksia Ideaalinen kardiovaskulaarinen terveys ja kardiometaboliset muuttujat (LASERItutkimus) Perhelähtöisen liikuntaintervention yhteys 4-8-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin. RUOKAVALIO JA MUISTIHÄIRIÖIDEN EHKÄISY: Ravitsemusneuvonnan vaikutus muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymiseen Psykososiaalisten tekijöiden ja ympäristön vaikutus lasten ja nuorten terveelliseen ruokavalioon Kaksosparien jäsenten välisen pitkäaikaisen liikuntaeron vaikutukset kuntoominaisuuksiin. Painonhallinnan selittäjät ja seuraukset: Suomalaisen ehkäisytutkimuksen (DPS) 15 vuoden seuranta liikuntaja (tutkimus aloitetaan osana Arjen mobiilipalvelut - hanketta Agora Centerissä) hyvinvoinni, ehkäisyn osasto Helsingin Hjeltinstituutti, en osasto Turun n Sydäntutkimuskes kus Liikuntabiologian, hyvinvoinnin, Helsingin Hjelt-instituutti ja Folkhälsanin tutkimuskeskus Liikuntaja hyvinvoinnin, , , , ,00 Sivu: 4 / 8

5 Liu Yang M.Sc., M.Ed Luoto Raakel ja Tohtori Mattsson Noora lisensiaatti Merikanto Ilona LuK Miettinen Maija ETM Munukka Eveliina FM Nuutinen Teija Ormshaw Michael M.Sc Exercise and Nutrition Science Pahkala Katja ja Filosofian tohtori (väitellyt ) Socioeconomic Inequalities in Alcohol use of Adolescents: the variance between China and Finland Äidin ravitsemuksen ja probiootti-intervention vaikutukset lapsen mikrobiologiseen, immunologiseen ja metaboliseen ohjelmoitumiseen. Metabolinen oireyhtymä nuorilla aikuisilla ja yhteys ultraäänellä mitattuihin varhaisiin verisuonimuutoksiin. Unen ja vuorokausirytmin yhteys sairastavuuteen Research Centre for Health Promotion, Department of Health Sciences, Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä Turun Yliopisto, Kliininen, Lastentautioppi Turun Yliopistollinen Keskussairaala, Lastenklinikka Turun Sydäntutkimuskes kus Tutkimus toteutetaan hyvinvoinnin laitoksella (THL) ja tehdään Helsingin n biotieteelliseen tiedekuntaan fysiologian laitokselle. Yhteistyötä tehdään Harvardin n kanssa. D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes / THL The effect of the diet and/or physical activity on the composition of fecal microbiota in obese/overweight and lean subjects Median käyttö, nukkumistottumukset ja unen laatu kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla School children's health literacy and health behaviour: physical activity and nutrition in focus LINES - LIIKKUMATTOMIEN NUORTEN ELINTAVAT JA SYDÄNTERVEYS Liikuntatieteellinen tdk, Terveystieteen Jatko-opiskelu oikeus Helsingin ssa ( Hjeltinstituutti, en osasto). Työskentelen kuitenkin Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tiloissa. Research Centre for Health Promotion, Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä. Paavo Nurmi - keskus ja Sydäntutkimuskes kus, Turun , , , ,00 Sivu: 5 / 8

6 Patil Radhika ja Master of Health Sciences Pennanen Marjaana, TtM Puhkala Jatta Pyky Riitta Liikuntatieteiden Pynnönen Katja Pyykkönen Antti-Jussi psykologian Rantakömi Sanna Helena Filosofian Ray Carola ja ETM Rintala Mirva Rogel Aki Valtiotieteiden Response to muscular and balance training in older women: effect on functional ability and wellbeing Pitkittäistutkimus nuorten sosiaalisen ympäristön ja koulumenestyksen vaikutuksista tupakoinnin lopettamiseen ja tupakkariippuvuuteen Elämäntapaohjauksen vaikutus metabolisen oireyhtymän ilmenemiseen Kutsuntaikäisten nuorten miesten liikuntasuhde ja liikuntaan aktivointi teknologian avulla Sosiaalisen aktiivisuuden yhteys iäkkäiden ihmisten terveyteen Depression, stressful life events, and poor sleep: risk factors for type 2 diabetes, the metabolic syndrome and insulin resistance Alkoholin vaikutus kaulavaltimoiden ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin Skolinterventioners samt socioekonomiska och psykosociala faktorers roll för skolbarns frukt- och grönsaksintag The effects of physical activity on high-risk body fat taking into account dietary factors Nuorten päihteiden käyttöön vaikuttavat tekijät suomalaisten pitkittäisten kyselytutkimusten näkökulmista UKK-Institute for Health Promotion Research, Tampere Helsingin en osasto, Hjelt - instituutti Tampereen, Liikuntalääketietee n oppiala (fyysisesti UKKinstituutti) Oulun Liikuntalääketieteel linen klinikka ja Oulun / tiedekunta / Liikuntaja, Gerontologian tutkimuskeskus Helsingin käyttäytymistieteell inen psykologia Kuopion kampus, en ja kliinisen ravitsemustieteen Folkhälsans forskningscentrum Paasikivigatan Helsingfors Hjelt-intituutti, en osasto, (Mannerheimintie 172) PL 41, , ,00 Sivu: 6 / 8

7 Rovio Esa ja LitT, liikuntatieteiden tohtori Salonsalmi Aino lisensiaatti Similä Minna TtM Sipi Marketta ja TkT Takalo Susanna LitL, KM Takatalo Jani LK, Fys.ter., TtM Tarkka Ina ja fil. tri, dos Tikanmäki Marjaana LL Tsai Li-Tang PhD studies Liikuntakynnyksen yli vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana Drinking habits and work disablity - a register-based follow-up study among middle-aged employees Ravinnon hiilihydraatit, glykeeminen indeksi ja kansantautien riski n maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan historiahanke, historiateoksen toinen osa MIKÄ LASTA JA NUORTA LIIKUTTAA? Pitkittäistutkimus liikuntatottumusten rakentumisesta lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi Manipulaation vaikuttavuus rintarangan kipuun sekä käytettyjen mittareiden reliabiliteetti. Liikunnan vaikutus aivojen vanhenemiseen Ennenaikainen syntymä ja äidin raskaushäiriöt aikuisiän liikkumattomuuden uusia riskitekijöitä? Relationship between habitual walking activity and life-space mobility among community-dwelling older people Pääasiallinen suorituspaikka: LIKEStutkimuskeskus. Muut suorituspaikat: psykologian ja liikuntatieteiden, Terveyden ja hyvinvoinnin (THL), Helsinki en osasto, Hjelt instituutti, hyvinvoinnin, epidemiologian ja Helsingin maatalousmetsätieteellinen tiedekunta liikuntaja liikuntatieteiden. Työskentelypaikka on Oulu. Liikuntaja terveytieteiden ; Yksityinen fysikaalinen hoito, Fysioteekki, Oulu ja Psykologian hyvinvoinnin, Gerontology Research Center, University of Jyväskylä, Finland , , , , ,00 Sivu: 7 / 8

8 Wasenius Niko Venäläinen Taisa Voutilainen Sari ja Vähäsarja Kati Liikuntatieteiden Yang Xiaolin ja PhD in Sport Science Fyysisen aktiivisuuden intensiteetin ja määrän vaikutus tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin miehillä, joilla heikentynyt sokeriaineenvaihdunta Ruokavalion ja liikunnan vaikutus seerumin rasvahappokoostumukseen ja inflammaatiotekijöihin alakouluikäisillä lapsilla (PANIC-tutkimus). D-vitamiinin merkitys sydäntautien ja syöpien ehkäisyssä (Finnish Vitamin D Trial - FIND) Tyypin 2 diabeteksen korkeassa sairastumisriskissä olevien perusterveydenhuollon asiakkaiden liikuntakäyttäytymisen muutos Psychological, Socio-demographic and Health-related Correlates and Predictors of Physical Activity and Sedentary Behavior During the Life-course (Lääketieteellinen Yleislääketieteen ja perusterveydenhuo llon osasto, kliininen ) Turun ammattikorkeakoul u (Terveysala, Bioanalytiikan koulutusohjelma) Arcada (Fysioterapian koulutusohjelma) / Kuopion kampus/lääketiete en / en ja kliinisen ravitsemustieteen sekä Biolääketieteen en ja kliinisen ravitsemustieteen ylioipisto,, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus LIKES - Research Center for Sport and Health Sciences ,00 Sivu: 8 / 8

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2013

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2013 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2013 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Aartolahti Eeva Terveystieteidenmaisteri Ohjattuun kuntosaliharjoitteluun osallistumista ja liikkumiskykyä määrittävät

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2014 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Alasaari Jukka Filosofian Borodulin Katja ja dosentti Engberg Elina Eronen Johanna Haapala Eero Haapala Henna ja Hakanen

Lisätiedot

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla.

väitöskirjatyö Terveyteen liittyvien tekijöiden ja harjoittelun vaikutus tasapainoon ja liikkumiskykyyn 75-100-vuotiailla. JUHO VAINION SÄÄTIÖN APURAHAT VUODELLE 2011 YHTEISMÄÄRÄLTÄÄN 870.000 EUROA 20.12.2010 nro Apurahan saaja Tutkimusaihe Tutkimus-paikka Myönnetty apuraha euroa 1 2 3 4 5 Aaltonen Sari Susanna, TtM, tohtorikoulutettava

Lisätiedot

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015

MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 MYÖNNETYT APURAHAT VUODELLE 2015 Hakija Tutkimuksen aihe Tutkimuspaikka Myönnetty Ahola-Olli Ari Lääketieteen kandidaatti Araneda David Medical Doctor Aregbesola Alex MD, MScPH Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden

Lisätiedot

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009

Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle TEE 1/2009 TEE 1/2009 Terve elämä hyväksi mielelle ja kukkarolle Terveyden edistämisen uudet haasteet Terve elämä on kansantaloudellisesti järkevää Yhdessäolo on terveellistä Saako kasvissyöjä liikaa torjunta-ainejäämiä

Lisätiedot

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2014 21.11.2014

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2014 21.11.2014 Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2014 21.11.2014 Syöpätutkimus (Vuorisalon rahasto) MD.PhD Neda Mosakhani (1982) 10.000 Researcher, Haartman Institute MicroRNA profiling in non-small cell lung

Lisätiedot

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010. Allan ja Sakari Halénin rahasto 3 kpl, 16.200

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010. Allan ja Sakari Halénin rahasto 3 kpl, 16.200 SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010 Allan ja Sakari Halénin rahasto 3 kpl, 16.200 LL Hanna-Riikka Lehto 5.400 Kuopion ja Turun yliopistot Onko sydän- ja verisuonisairauksien

Lisätiedot

LK Maija Bry 3.600 Biomedicum Helsinki ja Haartman-instituutti, Helsinki Verisuonikasvutekijä VEGF-B sydämen hypertrofiassa

LK Maija Bry 3.600 Biomedicum Helsinki ja Haartman-instituutti, Helsinki Verisuonikasvutekijä VEGF-B sydämen hypertrofiassa SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 23.4.2009 Apurahansaajat rahastoittain vuonna 2009 A. Ahlström Oy:n rahasto 1 kpl, 3.600 LK Maija Bry 3.600 Biomedicum Helsinki ja Haartman-instituutti, Helsinki Verisuonikasvutekijä

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2008 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2011 Toimitus ja taitto Martta Walker Kuvat Jiri Halttunen (sivut 23, 26); Jouni Kallio (kansi, sivut 15, 17, 20, 34, 36, 41, 4); Mikko

Lisätiedot

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES TUTKIMUSKESKUS TOIMINTATIEDOT 2007 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES LIKES tutkimuskeskus Toimipisteet ja osoitteet: Säätiön hallinto

Lisätiedot

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2012 20.11.2012

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2012 20.11.2012 Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiön apurahat 2012 20.11.2012 Suurapurahat: LT Niina Matikainen (1970) 35.000 Miten valita lisämunuaisleikkauksesta hyötyvät primaarista hyperaldosteronismia sairastavat potilaat

Lisätiedot

10 TOIMINTAKYKY 10 TOIMINTAKYKY... 1 10.1 Yhteiset perusraportit... 5 10.2 Muut tieteelliset julkaisut... 5

10 TOIMINTAKYKY 10 TOIMINTAKYKY... 1 10.1 Yhteiset perusraportit... 5 10.2 Muut tieteelliset julkaisut... 5 10 TOIMINTAKYKY 10 TOIMINTAKYKY... 1 10.1 Yhteiset perusraportit... 5 10.1.001.Työkyvyn ulottuvuudet... 5 10.2 Muut tieteelliset julkaisut... 5 10.2.1 Työikäisen väestön työ- ja toimintakyky... 5 10.2.1.001

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Biomedicum Helsinki Vuoden 2011 paras liikuntalääketieteellinen tutkimus julkistetaan Liikuntalääketieteen päivillä Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Työterveyshuolto tunnistaa diabetesriskin

Työterveyshuolto tunnistaa diabetesriskin TIETEESSÄ KATRIINA VIITASALO LL, sisätautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Finnair Terveyspalvelut JAANA LINDSTRÖM FT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos KATRI HEMIÖ ETM, ravitsemustutkija

Lisätiedot

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit

7 SUUN TERVEYS. 7.1 Yhteiset perusraportit 7 SUUN TERVEYS 7.1 Yhteiset perusraportit 5 7 SUUN TERVEYS... 1 7.1 Yhteiset perusraportit... 1 7.1.001 Suomalaisten aikuisten suunterveys -perusraportti... 5 7.1.002 Suomalaisten aikuisten suunterveys.

Lisätiedot

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012

Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Suomen Lihavuustutkijat ry JÄSENKIRJE 1/2012 Puheenjohtajan terveiset Palkintojuhlaa syysseminaarissa Vuoden 2012 jäsenmaksu Yhdistyksen kevätseminaari ja vuosikokous Sähköpostilista / Muutokset yhteystiedoissa

Lisätiedot

ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014. Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25.

ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014. Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25. ORIONIN TUTKIMUSSAÄTIÖ 14.11.2014 Apurahat 2015 Suuret apurahat Aro Aapo, Lääketieteen tohtori, Helsingin yliopisto, Sydänperäistä äkkikuolemaa ennustavat tekijät EKG:ssä, 25.000 Badeau Robert M., Ph.D.,

Lisätiedot

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1. Toiminta säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi 1.1. Kansantaloustieteellisen tutkimuksen tukeminen 1.1.1. Professoripooli 1.1.2. Kevään kohdennettu

Lisätiedot

Apurahat ja palkinnot 2013

Apurahat ja palkinnot 2013 Apurahat ja palkinnot 2013 Suomen Lääketieteen Säätiö ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1 Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin Kehittyvä 2 2002 Ravitsemus: Ruokavaliohoito tehoaa moneen tautiin www.storaenso.com Stora Enso committed Yrityksen on kohdistettava voimansa. Me Stora Ensossa keskitymme asiakkaaseen. Sitoudumme täyttämään

Lisätiedot

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D)

Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D) STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 185 Sanna Jenni Kulmala M. Salmela Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa

Lisätiedot

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600

ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012. Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 ORION-FARMOS TUTKIMUSSÄÄTIÖ 13.11.2012 Apurahat vuodelle 2013 Suuret apurahat Ainola Mari, FT, Helsingin yliopisto, Luunsyöjäsoluvälitteinen luun hajoaminen, 17.600 Aitta-aho Teemu Heikki Juhani, FT, Helsingin

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2

Vuosikertomus 2010. Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti. Sisältö. Johtajan katsaus 2 vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö UKK-instituutti Sisältö Johtajan katsaus 2 Terveysliikuntaohjelman painoalueet 1. Väestön liikkumisen ja fyysisen kunnon seuranta

Lisätiedot

Liikuntalääketiede ja sen tutkimus

Liikuntalääketiede ja sen tutkimus Sairaalakirjastopäivät Jyväskylä, 26. 27.4.2012 www.likes.fi Liikuntalääketiede ja sen tutkimus Harri Selänne, LKT, ylilääkäri, LIKES tutkimuskeskus www.likes.fi Mitä on liikuntalääketiede? LIIKUNTALÄÄKETIEDE

Lisätiedot

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana

Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiöltä yli 20 miljoonaa euroa lääketieteen tutkimukseen viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen Lääketieteen Säätiö on perustettu vuonna 1960, jolloin Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta

Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Ammattikuljettajien kokemuksia työaikaisesta ruokailusta Keskivartalolihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat viimeaikaisten tutkimusten mukaan yleisiä ammattikuljettajien keskuudessa. Tyypin 2 diabetes

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot