Sosiaaliturvaoikeudet. Kreikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliturvaoikeudet. Kreikassa"

Transkriptio

1 Sosiaaliturvaoikeudet Kreikassa

2 Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja MISSOC-verkostosta on sivulla Tässä oppaassa kuvaillaan yleisesti kunkin maan sosiaaliturvajärjestelmää. Lisätietoja saa muista MISSOCin julkaisuista, jotka kaikki löytyvät edellä mainitusta linkistä. Voit myös ottaa yhteyttä tämän oppaan liitteessä I lueteltuihin toimivaltaisiin viranomaisiin ja laitoksiin. Euroopan komission ja kenenkään sen puolesta toimivan henkilön ei voida katsoa olevan vastuussa tämän julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä. Euroopan unioni, 2012 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Heinäkuu

3 SISÄLLYSLUETTELO I luku: Johdanto, järjestäminen ja rahoitus... 4 Johdanto... 4 Sosiaaliturvan järjestäminen... 5 Rahoitus... 6 II luku: Terveydenhoito... 8 Terveydenhoidon saamisen edellytykset... 8 Mitä järjestelmä kattaa?... 8 Hoidon saaminen... 9 III luku: Sairausetuudet...11 Sairausetuuksien saamisen edellytykset...11 Mitä järjestelmä kattaa?...11 Sairauspäivärahan saaminen...12 IV luku: Äitiys- ja isyysetuudet...13 Äitiys- ja isyysetuuksien saamisen edellytykset...13 Mitä järjestelmä kattaa?...13 Äitiys- ja isyysetuuksien saaminen...14 Luku V: Työkyvyttömyysetuudet...15 Työkyvyttömyysetuuksien saamisen edellytykset...15 Mitä järjestelmä kattaa?...16 Työkyvyttömyysetuuksien saaminen...17 Luku VI: Vanhuuseläkkeet ja -etuudet...18 Vanhuusetuuksien saamisen edellytykset...18 Mitä järjestelmä kattaa?...19 Vanhuusetuuksien saaminen...20 VII luku: Eloonjääneiden etuudet...21 Edellytykset eloonjääneiden etuuksien saamiseksi...21 Mitä järjestelmä kattaa?...22 Perhe-eläke-etuuksien saaminen...23 VIII luku: Työtapaturma- ja ammattitautietuudet...24 Työtapaturma- ja ammattitautietuuksien saamisen edellytykset...24 Mitä järjestelmä kattaa?...24 Työtapaturma- ja ammattitautietuuksien saaminen...25 IX luku: Perhe-etuudet...26 Perhe-etuuksien saamisen edellytykset...26 Mitä järjestelmä kattaa?...26 Perhe-etuuksien saaminen...27 X luku: Työttömyys...28 Työttömyysetuuksien saamisen edellytykset...28 Mitä järjestelmä kattaa?...28 Työttömyysetuuksien saaminen...29 XI luku: Vähimmäistoimeentulo...30 Vähimmäistoimeentuloetuuksien saamisen edellytykset...30 Mitä järjestelmä kattaa?...30 Vähimmäistoimeentuloetuuksien saaminen...30 XII luku: Pitkäaikaishoito...31 Pitkäaikaishoidon saamisen edellytykset...31 Mitä järjestelmä kattaa?...31 Pitkäaikaishoidon saaminen...31 Liite: Sosiaaliturvalaitosten yhteystiedot ja hyödyllisiä Internet-osoitteita...33 Heinäkuu

4 I luku: Johdanto, järjestäminen ja rahoitus Johdanto Kreikassa työskentelevällä henkilöllä on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin samoin edellytyksin kuin kreikkalaisilla työntekijöillä. Työntekijän Kreikassa asuvilla perheenjäsenillä on oikeus samoihin etuuksiin kuin kreikkalaisen työntekijän perheenjäsenillä. Kaikkiin vakuutuslaitoksiin ei sovelleta samaa lainsäädäntöä. Näin ollen sosiaaliturvaetuudet, oikeuksien saavuttamista koskevat ehdot sekä vaadittavat asiapaperit vaihtelevat laitoksesta riippuen. Sosiaalivakuutuslaitos eli palkansaajien yleinen vakuutuskassa, josta käytetään lyhennettä IKA-ETAM, on kuitenkin maan suurin työntekijöiden sosiaaliturvalaitos. Suurin osa väestöstä on vakuutettuna tässä kassassa. Tässä oppaassa keskitytään sen tarjoamaan sosiaaliturvaan. IKA-ETAM-kassassa ovat vakuutettuina yksityisen ja julkisen sektorin palkansaajat, joilla on yksityisoikeudellinen työsopimus ja jotka eivät kuulu johonkin muuhun yleiseen vakuutusjärjestelmään. IKA-ETAM maksaa rahallisia sairaus- ja äitiysetuuksia sekä eläkkeitä. Työttömyys- ja perhe-etuuksia hallinnoi työvoimaviranomainen (OAED): IKA-ETAM perii työttömyysvakuutusmaksut OAED:n puolesta ja maksaa ne sitten tälle. Jos henkilön harjoittama ammatti kuuluu jonkin toisen vakuutuslaitoksen piiriin, hänen kannattaa pyytää tietoja kyseiseltä laitokselta. Suurimpien vakuutus- ja eläkelaitosten yhteystiedot ovat tämän oppaan hyödyllisiä osoitteita ja Internet-osotteita sisältävässä osassa. Myös IKA-ETAMin paikallistoimisto voi kertoa, mihin vakuutusjärjestelmään kuulut. Liittyminen IKA-ETAMiin IKA-ETAMin toimivaltaan kuuluvilla aloilla uusien työntekijöiden on rekisteröidyttävä järjestelmään asuinpaikkansa IKA-ETAMin paikallistoimistossa. Jatkossa myös kaikista henkilötietoja koskevista muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Työntekijän on toimitettava työnantajalleen jäljennös rekisteröitymistodistuksesta. Todistus osoittaa, että työntekijä on vakuutettu ja että hänelle on näin ollen myönnetty IKA-ETAMin rekisteristä vakuutusnumero. Vakuutustiedot ilmoitetaan määräaikaisessa analyyttisessä ilmoituksessa (A.P.D.), jonka työnantaja laatii ja toimittaa IKA-ETAMille tiettyinä määräpäivinä. Sähköisestä sosiaaliturvaotteesta käy ilmi asianomaisen henkilön vakuutushistoria (työpäivien määrä sekä muut vakuutustiedot). Kun A.P.D:n tiedot on käsitelty, henkilökohtainen sosiaaliturvaote päivitetään. Työnantajalle toimitetaan puolen vuoden välein uusi versio, joka hänen on välitettävä työntekijälle. Kun kaikki vakuutetun osoitetiedot on saatu päivitettyä IKA-ETAMin sähköiseen arkistoon, ote lähetetään suoraan asianomaisen henkilön kotiosoitteeseen. Itsenäisten ammatinharjoittajien on tarvittaessa ilmoittauduttava itse jäseniksi vastaavaan ammattiliittoon tai kauppakamariin (esim. Ateenan asianajajaliitto, tekniikan alan kauppakamari) ja ilmoittauduttava valtion tuloviranomaiselle (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Δ.Ο.Υ.) sekä ilmoittauduttava sitten asianomaiseen sosiaaliturvalaitokseen. Heinäkuu

5 Sosiaaliturvamaksut Vakuutettuja riskejä sekä niitä koskevia IKA-ETAMiin kuuluville henkilöille maksettavia etuuksia säännellään säädöskokonaisuudella. Sen eri säännöksiä sovelletaan sen mukaan, milloin henkilö on liittynyt järjestelmään. Vuonna 1992 hyväksytyn ja edelleen voimassa olevan erittelyn mukaan työntekijät jaotellaan kahteen kategoriaan: työntekijöihin, jotka ovat liittyneet sosiaaliturvajärjestelmään ennen 31. joulukuuta 1992, ja työntekijöihin, jotka ovat liittyneet järjestelmään 1. tammikuuta 1993 jälkeen. Vakuutuksen kattavuus ja oikeudet etuuksiin ovat näissä kategorioissa erilaiset. Myös etuuksien suuruus vaihtelee. Vuodesta 2011 käytössä on ollut kaikkia (työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia) koskevat yhdenmukaistetut eläke-ehdot Sekä työntekijä että työnantaja maksavat sosiaaliturvamaksuja (työntekijän ja työnantajan osuudet) vanhuuden, työkvyttömyyden, kuleman, työtapaturmien ja ammattitautien, sairauden, äitiysvapaan ja työttömyyden varalta. Työntekijän osuus on tietty prosenttiosuus työntekijän bruttopalkasta. Työnantaja pidättää osuuden palkanmaksun yhteydessä tai korkeintaan kaksi kuukautta sen jälkeen. Myös työnantajan osuus vastaa tiettyä prosenttiosuutta työntekijän bruttopalkasta, ja työnantaja maksaa sen työntekijän bruttopalkan lisäksi. Työnantaja maksaa maksut (sekä työntekijän että työnantajan osuuden) IKA-ETAMille määrätyn ajan kuluessa. Sairausajan etuuden maksetaan maksetaan kaiksita sosiaalivakutusrahastoista EOPYY:lle. Muutoksenhaku Jos työntekijä on tyytymätön IKA-ETAMin toimiston tekemään päätökseen, hän voi valittaa siitä asuinpaikkansa IKA-ETAMin paikalliselle hallintokomitealle (TDE.) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Eläkkeitä koskevista päätöksistä on valitettava kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Jos työntekijä ei ole tyytyväinen paikallisen hallintokomitean päätökseen, hän voi hakea muutosta toimivaltaisessa hallintotuomioistuimessa 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Sosiaaliturvan järjestäminen Useimmat sosiaaliturvalaitokset toimivat työ-, sosiaali- ja hyvinvointiministeriön alaisuudessa ja valvonnassa. Viranomaiset puuttuvat mahdollisiin petoksiin yleisen edun turvaamiseksi ja valvovat, että sosiaaliturvalaitokset (vakuutuskassat) soveltavat lainsäädäntöä ja määräyksiä oikein. Kaikkia edellä mainittuja sosiaaliturvalaitoksia johtavat hallintokomiteat, joissa on vakuutettujen, eläkkeensaajien, työnantajien ja valtion edustajia. Tärkein vakuutuslaitos on sosiaaliturvalaitos (IKA-ETAM, Ιδρυμα Κοινωνικων Ασφαλισεων-Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Μισθωτων), jossa suurin osa palkansaajista on vakuutettuna. Maanviljelijät kuuluvat maataloustyöntekijöiden vakuutusjärjestelmään (OGA, maanviljelijöiden vakuutuskassa, Οργανισμος Γεωργικων Ασφαλισεων). Itsenäiset ammatinharjoittajat, kuten käsityöläiset, liikemiehet, hotellinomistajat, kuljettajat ja matkanjärjestäjät, kuuluvat itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutuskassaan (OAEE, Οργανισμος Ασφαλισης Ελευθερων Επαγγελματιων). Vapaiden ammattien harjoittajien vakuutuskassa (ETAA, Ενιαιο Ταμειο Ανεξαρτητα Heinäkuu

6 Απασχολουμενων) on terveysalan ammattilaisten, lakimiesten ja insinöörien vakuutuskassa. Tiedotusvälineiden työntekijät (eli lehden tekemisen parissa työskentelevät työntekijät, lehtikuvaajat, päätoimittajat ja toimittajat sekä muut tiedotusvälineiden työntekijät) kuuluvat tiedotusvälineiden vakuutuskassaan (ETAP-MME, Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Προσωπικου Μεσων Μαζικης Ενημερωσης). Merimiehet kuuluvat merimiesten sosiaalivakuutuskassaan (NAT, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Valtion virkamiehet kuuluvat yleislaskentavirastoon (GLK, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), joka toimii valtiovarainmimisteriön alaisuudessa. Tammikuusta 2011 alkaen julkisella sektorilla työskentelevät kuuluvat IKA-ETAM-sosiaaliturvalaitoksen alaisuuteen. Lisävakuutuksen (lisävakuutus ja kertakorvaukset) varalle on olemassa myös sektoreita ja osa-alueita, jotka toimivat joko päävakuutusrahaston alaisina tai erillisinä rahastoina. Lisäksi on olemassa 2. pilarin lisävakuutusjärjestelmä, johon kuuluu yhdeksän ammattivakuutusrrahastoa. Kuhunkin vakuutuslaitokseen sovelletaan eri lakia. Joissakin tapauksissa etuudet, niiden myöntämisen ehdot ja niiden myöntämiseen liittyvät muodollisuudet eroavat vakuutuslaitoksesta riippuen. Erot ovat kaventuneet huomattavasti lakien 2084/1992, 3655/2008, 3863/2010 ja 3918/2011 myötä. Nämä lait sisältävät eläkesäännöksiä, joilla yhdenmukaistetaan ehtoja. Nämä lait syntyivät valtion virkamiesten, poliitikkojen ja työmarkkinaosapuolten pitkän, maan sosiaaliturvajärjestelmää koskevan työmarkkinavuoropuhelun tuloksena. Edellä mainitun lainsäädännön yleisenä tavoitteena on toteuttaa uudistus, jolla taataan järjestelmän sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävyys pitkällä aikavälillä keskittymällä sosiaaliturvan julkisen, yleisen ja pakollisen luonteen ja jakojärjestelmän säilyttämiseen. Sosiaaliturvalaitosten eläkekassojen rahoituksen turvaamiseksi tulevaisuudessa (vuodesta 2019 eteenpäin) ja sukupolvien välisen yhteisvastuun ja suojelun edistämiseksi on perustettu sukupolvien välisen yhteisvastuun vakuutuskassa (AKAGE, Ασφαλιστικο Κεφαλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), johon on maksettu varoja tammikuun 1. päivästä 2009 lähtien. Työvoimaviranomainen (OAED) vastaa työttömyysvakuutuksesta ja perhe-etuuksista. OAED:n vakuutusmaksut kerää kuitenkin IKA-ETAM, OAEE ja ETAP-MME. Lopuksi EOPYY (Terveyspalveluiden kansallinen organisaatio) huolehtii sairausajan etuuksista ja toimii 1. tammikuuta 2012 alkaen sekä terveysministeriön että työvoima-, sosiaaliturva- ja hyvinvointiministeriön alaisuudessa. Vakuutettujen rahaetuuksista sairauden aikana huolehtivat päävakuutuksesta vastaavat rahastot. Rahoitus Sosiaaliturvajärjestelmä perustuu kolmen rahoittajan periaatteeseen (työntekijä, työnantaja ja valtio), ja sosiaalivakuutuslaitokset saavat valtiolta vuotuisia tukia. Heinäkuu

7 Vuonna 1975 säädetyssä Kreikan perustuslaissa, jota tarkistettiin vuonna 2001, vahvistetaan hyvinvointivaltion periaate kattavan sosiaaliturvan takaavilla säännöksillä. Erityisesti sosiaaliturvaa koskevan 22 pykälän 5 momentissa säädetään valtion velvollisuudesta tarjota työntekijöille (toisen palveluksessa oleville ja itsenäisille ammatinharjoittajille) sosiaaliturva. Sosiaaliturvajärjestelmän toiminnasta vastaavat omaa määräysvaltaa käyttävät sosiaaliturvalaitokset, ja järjestelmä kattaa työssäkäyvän väestön koko maassa. Se perustuu kolmeen pilariin: pakolliseen perus- ja lisävakuutusjärjestelmään, josta huolehtivat vakuutuskassat joka perustuu tyypillisesti tulorahoitukseen (jakojärjestelmäperiaatteeseen) vapaaehtoisiin ammatillisiin lisäjärjestelmiin, jotka ovat rahastoeläkejärjestelmiä, joista huolehtivat vakuutuskassat vapaaehtoisiin yksityisiin vakuutuksiin, jotka ovat lukuisten yksityisten vakuutusyhtiöiden tarjoamia rahastojärjestelmiä. Heinäkuu

8 II luku: Terveydenhoito Terveydenhoidon saamisen edellytykset EOPYY myöntää luontoisetuuksia seuraaville ryhmille: IKA-ETAM-järjestelmään kuuluville työntekijöille, valtion ja kuntien työntekijöille, maanviljelijöille, itsenäisille ammatinharjoittajille, merimiehille ja julkisista palveluista vastaavien yirtysten työntekijöille yllä oleviin ryhmiin kuuluville eläkkeensaajille, eli kaikille työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkettä saaville henkilöille erityiskassoista eläkettä saaville henkilöille, jotka ovat ovat työssäoloaikanaan maksaneet sairausvakuutusmaksuja IKA-ETAMiin vakuutettujen ja eläkkeensaajien huollettavana oleville henkilöille, jos näillä ei ole itsellään välitöntä oikeutta sosiaaliturvaetuuksiin työttömyyskorvauksia saaville työttömille sekä tietyille työttömien ryhmille, joihin sovelletaan erityisiä määräyksiä. Huollettaviksi katsotaan puoliso, joka ei ole töissä lapset lainmukaisesta sukulaisuussuhteesta riippumatta 18 vuoden ikään saakka 24 vuoden ikään saakka, jos kyseessä on työtön opiskelijoille kahden vuoden ajan opintojen päätyttyä tai korkeintaan 26 vuoden ikään saakka, riippuen siitä, kumpi ehto täyttyy ensin vanhemmat (tietyin edellytyksin) täysorvot, lapsenlapset sekä veljet ja sisaret eronnut puoliso (tietyin edellytyksin). Lisäksi luontoisetuuksien saamiseksi on täytettävä tietyt ehdot. Henkilön on täytynyt olla töissä vähintään 50 päivää sairauden alkamispäivää edeltävän kalenterivuoden aikana tai alkamispäivää edeltävien 15 kuukauden aikana. Jälkimmäisessä tapauksessa kyseisen ajanjakson viimeisten kolmen kuukauden aikana tehtyjä työpäiviä ei oteta huomioon. Yksi työpäivä vastaa yhtä vakuutuspäivää. Palkalliset vuosilomapäivät katsotaan työpäiviksi. Luontoismuotoisten sairausvakuutusetuuksien määrittämisessä otetaan huomioon kaudet, joiden aikana työntekijä on saanut sairaus- tai työttömyyskorvausta. Toisessa EU-valtiossa täyttyneet vakuutuskaudet voidaan joissakin tapauksissa lisätä Kreikassa täyttyneisiin vakuutuskausiin, vaikka tästä ei säädetäkään kansallisessa lainsäädännössä. IKA-ETAMin paikallistoimisto antaa lisätietoa tällaisessa tapauksessa noudatettavista muodollisuuksista. Mitä järjestelmä kattaa? Vakuutetulla on oikeus seuraaviin luontoismuotoisiin sairausvakuutusetuuksiin: sairaanhoito laboratoriotutkimukset / kliiniset tutkimukset hammashoito Heinäkuu

9 lääkehoito sairaalahoito lisähoito (terapia, ortopediset välineet, silmälasit, kuulolaitteet, proteesit jne.) terveyskylpylähoidot ja -hoitokuurit avustus ilmahoitoa varten. Jos vakuutettu täyttää laissa säädetyt edellytykset, luontoismuotoiset etuudet myönnetään koko siltä kaudelta, jonka ajan vakuutetulla on oikeus etuuksiin. Etuuskausi mainitaan terveyskortissa. Jos sairaus jatkuu etuuskauden päättymisen jälkeen, henkilön oikeus saada hoitoa jatkuu toipumiseen saakka (jälkihoito). Vakuutetun oma osuus hoitokustannuksista määritetään EOPYYn säännöstössä. Se ei kuitenkaan voi missään tapauksessa olla yli 25 prosenttia (esimerkiksi lääkkeiden tai proteesien osalta). Vakuutetulla on oikeus sairaalahoitoon julkisessa sairaalassa, tai vakuutuslaitoksen nimeämällä rekisteröidyllä klinikalla. Hätätilanteissa sallitaan sairaalahoito muissa kuin sopimuksen tehneissä sairaaloissa. EOPYYn paikallistoimisto antaa lisätietoa erilaisista luontoisetuuksista sekä vakuutetun osuudesta hoitokuluista. Hoidon saaminen Terveydenhuoltopalveluja voi saada julkisista sairaaloista ja rekisteröidyiltä yksityisklinikoilta. Kaupunkialueilla vakuutetut valitsevat luettelosta perhelääkärin. Maaseutualueilla valintaa ei voi tehdä vapaasti, vaan vakuutetut menevät paikallisen vakuutuslaitoksen lääkärille. He pääsevät erikoislääkärille sosiaalivakuutuslaitoksen alueellisessa laitoksessa ajanvarauksella jonotuslistan mukaisesti. Kiireisissä tapauksissa he voivat käydä myös yksityisellä erikoislääkärillä. Tässä tapauksessa kustannuksista vastaa EOPYYn vakuuttama henkilö. Terveydenhuoltopalveluista ei tarvitse maksaa palvelun suorittamispaikassa. Yksityiset erikoislääkärit kuitenkin edellyttävät, että vakuutettu maksaa palkkiosta ennakkoa. Sosiaalivakuutuslaitos, lukuun ottamatta EOPYYtä, maksaa vakuutetulle korvausta hallituksen vahvistaman määrän (valtion vahvistama palkkio). Henkilökohtainen terveyskortti osoittaa, että henkilö on välittömästi vakuutettu ja hänellä on välitön oikeus luontoismuotoisiin tai rahamääräisiin sairausvakuutusetuuksiin. Perhekohtainen terveyskortti annetaan vakuutetun perheenjäsenille. Henkilökohtaisen terveyskortin saaminen edellyttää, että henkilölle on kertynyt vähintään 50 vakuutuspäivää edellisen kalenterivuoden tai viimeisten 15 kuukauden ajalta. Jos laskenta suoritetaan viimeisten 15 kuukauden ajalta, viimeisiä kolmea kuukautta ei oteta huomioon. Henkilökohtainen terveyskortti myönnetään niille, jotka ovat välittömästi vakuutettuja, eli työntekijöille ja vanhuustai työkyvyttömyyseläkettä saaville henkilöille, sekä sellaisille muissa vakuutuslaitoksissa vakuutetuille, jotka ovat EOPYYn luontoismuotoisten sairausvakuutusetuuksien piirissä (eli esimerkiksi OAEEn eläkkeensaajille). Perhekohtainen terveyskortti annetaan vakuutetulle hänen perheenjäseniään varten edellyttäen, etteivät nämä ole töissä (eli heillä ei ole välitöntä oikeutta etuuksiin). Perhekohtainen kortti voidaan myöntää myös välittömästi vakuutetun leskelle tai lapsille, sekä sairausvakuutuksen osalta muiden kassojen eläkkeensaajille, jotka ovat EOPYYn vakuutuksen piirissä. Syyskuussa kaikille terveyskortin uudistamista koskevat ehdot täyttäville vakuutetuille IKA-ETAM lähettää vakuutustarran. Tarra lähetetään vakuutetuille lokakuun aikana, ja se liimataan terveyskorttiin. Sama menettely toistetaan joulukuussa, jotta järjestelmä kattaisi myös ne henkilöt, jotka täyttävät Heinäkuu

10 ehdot syys-joulukuun aikana. Henkilökohtaisen terveyskortin hyväksymiseksi on käytävä EOPYYn alaisuudessa toimivassa sosiaaliturvaorganisaatiossa (IKA-ETAM). Heinäkuu

11 III luku: Sairausetuudet Sairausetuuksien saamisen edellytykset Työssäkäyvällä vakuutetulla on oikeus sairauskorvauksiin siinä tapauksessa, että hänet katsotaan joko fyysisen tai psyykkisen sairauden vuoksi työkyvyttömäksi ja hän on poissa töistä yli kolme päivää. Vakuutettu voi saada korvausta sitä kauemmin, mitä kauemmin hän on maksanut vakuutusmaksuja. Hänen on kuitenkin täytynyt olla vakuutettuna vähintään 120 päivää edellisen kalenterivuoden aikana (100 päivää, jos vakuutettu työskentelee rakennusalalla) tai 12 ensimmäistä kuukautta sairastumista edeltäneiden 15 kuukauden aikana (etuuden kesto: 182 päivää yhtä tai useampaa sairautta kohden yhden vuoden aikana) 300 päivää, jos hän on maksanut vakuutusmaksuja kahden vuoden ajan, tai 27 kuukautta sairastumista edeltäneistä 30 kuukaudesta (etuuden kesto: 360 päivää samaa sairautta kohden yhden vuoden aikana) vakuutuspäivää, joista 600 päivää viiden viimeisen samasta sairaudesta johtuvaa työkyvyttömyyttä edeltäneen vuoden aikana (etuuden kesto: 720 päivää) vakuutuspäivää ennen sairautta koskevan ilmoituksen tekemistä. Ellei tai päivää koskeva vaatimus täyty, potilaalle voidaan maksaa hänen iästään ja hänelle kertyneestä vakuutusajasta riippuen korvausta 720 päivää. Työpäiväksi katsotaan työssäolopäivä tai vakuutuspäivä. Palkalliset vuosilomapäivät katsotaan työpäiviksi. Sitä vastoin rahamääräisiä sairausvakuutusetuuksia määritettäessä vakuutuspäiviksi ei katsota päiviä, joilta henkilö on saanut työttömyyskorvausta. Huomioon voidaan kuitenkin ottaa enintään 25 sairauspäivärahapäivää. Toisessa EU-valtiossa täyttyneet vakuutuskaudet voidaan joissakin tapauksissa lisätä Kreikassa täyttyneisiin vakuutuskausiin, vaikka tästä ei säädetä kansallisessa lainsäädännössä. IKA-ETAMin paikallistoimisto antaa lisätietoa tällaisessa tapauksessa noudatettavista muodollisuuksista. Mitä järjestelmä kattaa? Etuuksien määrä Sairauspäivärahan laskennassa sovelletaan sitä palkkaluokkaa, johon vakuutetun katsotaan kuuluvan edellisen kalenterivuoden 30 viimeiseltä työpäivältä saamiensa keskiansioiden perusteella. Sairauspäivärahan perusosa on 50 prosenttia sen palkkaluokan viitepalkasta, johon vakuutettu kuuluu. Tähän lisätään 10 prosentin korotus jokaista henkilön huollettavana olevaa perheenjäsentä kohti. Kokonaissumma ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 70 prosenttia viitepalkasta eikä suurempi kuin kahdeksannessa palkkaluokassa sovellettava viitepalkka. Jos henkilö saa sairaalahoitoa, korvaus pienenee 2/3, ellei hänellä ole huollettavia. Ensimmäisten 15 päivän ajan sairausetuuden ja huollettavista (enintään neljästä huollettavasta) maksettavan lisän kokonaiskatto on 15,99 euroa päivässä. 15 päivän jälkeen etuuden ja huollettavista (enintään neljästä huollettavasta) maksettavien lisien kokonaiskatto on 29,39 euroa päivässä. Heinäkuu

12 Etuuksien kesto Sairauspäivärahaa aletaan maksaa neljäntenä päivänä lukien siitä päivästä, jona sairautta koskeva ilmoitus on tehty tai jona IKA-ETAMin valtuuttama sairaanhoitoyksikkö on todennut sairauden. Jos vakuutettu todetaan uudelleen työkyvyttömäksi saman kalenterivuoden aikana joko saman tai eri sairauden vuoksi, sairauspäivärahaa maksetaan ensimmäisestä päivästä alkaen. Jos vakuutettu on liittynyt järjestelmään vapaaehtoisesti tai kyseessä on itsenäinen ammatinharjoittaja (esimerkiksi rakennustyöntekijä), sairauspäivärahaa aletaan maksaa 11. päivänä sairauden alkamisesta. Sairauspäivärahaa maksetaan jokaiselta viikonpäivältä 182 päivän ajan saman kalenterivuoden aikana saman tai eri sairauden takia 360 päivän ajan saman sairauden takia, jos vakuutetun vakuutuskausi ylittää 300 päivää kahden edeltävän vuoden tai 30 viimeisen kuukauden ajalta lukuun ottamatta viimeisiä kolmea kuukautta jälkimmäisessä tapauksessa 720 päivän ajan, jos vakuutetun vakuutuskausi on päivää ja niistä 600 päivää on kertynyt viimeisten viiden vuoden ajalta, tai jos sairauden alkamista edeltävä vakuutuskausi on päivää tai päivää vakuutetun iästä riippuen. Sairauspäivärahan saaminen Saadakseen sairauspäivärahaa vakuutetun on toimitettava seuraavat asiakirjat: henkilökohtainen sosiaaliturvaote terveyskortti (sekä henkilö- että perhekohtainen) työnantajan selvitys työn keskeytymisen kestosta IKA-ETAMin valtuuttaman lääkärin lausunto työkyvyttömyydestä. Heinäkuu

13 IV luku: Äitiys- ja isyysetuudet Äitiys- ja isyysetuuksien saamisen edellytykset Äitiyspäivärahan myöntäminen edellyttää, että henkilölle on kertynyt vähintään 200 vakuutuspäivää synnytystä edeltävien kahden vuoden aikana. Lisäksi henkilön on oltava lopettanut työnteon. Yksi työpäivä vastaa yhtä vakuutuspäivää. Palkalliset vuosilomapäivät katsotaan työpäiviksi. Työpäiviksi ei katsota päiviä, joilta henkilö on saanut työttömyyskorvausta. Sitä vastoin rahamääräisiä sairausvakuutusetuuksia määritettäessä vakuutuspäiviksi ei katsota päiviä, joilta henkilö on saanut työttömyyskorvausta. Huomioon voidaan kuitenkin ottaa enintään 25 sairauspäivärahapäivää. Toisessa EU:n jäsenvaltiossa täyttyneet vakuutuskaudet voidaan tarvittaessa lisätä Kreikassa täyttyneisiin vakuutuskausiin, vaikka tästä ei säädetäkään kansallisessa lainsäädännössä. IKA-ETAMin paikallistoimisto antaa lisätietoa tällaisessa tilanteessa noudatettavista muodollisuuksista. Mitä järjestelmä kattaa? Lapsen syntymän johdosta myönnetään seuraavat äitiysetuudet: synnytysetuus muissa kuin sopimussairaaloissa/klinikoilla synnytykseen liittyvän hoidon kustannuksista (luontoisetuus) EOPYYltä äitiyspäiväraha (raskaus- ja äitiysloma-ajalta) (rahallinen etuus) IKA-ETAMilta erityisäitiysraha EOPYYltä vain EOPYYhyn rekisteröitymättömillä yksityisklinikoilla tapahtuvaa hoitoa varten erityinen äitiysloma. Synnytysetuus Synnytykseen liittyvän hoidon kustannuksiin naiset, jotka ovat välittömästi vakuutettuja, eläkkeensaajia tai välittömästi vakuutettujen tai eläkkeensaajien puolisoita, saavat synnytysrahaa EOPYYhyn rekisteröitymättömillä yksityisklinikoilla tapahtuvaa hoitoa varten. Kyseessä on kiinteämääräinen summa, joka on suuruudeltaan 900 euroa. Synnytysrahan saaminen edellyttää, että henkilölle on kertynyt vähintään 50 vakuutuspäivää edelliseltä kalenterivuodelta tai viimeisten 15 kuukauden ajalta lukuun ottamatta kolmea viimeistä kuukautta. Äitiyspäiväraha Äitiyspäivärahaa aletaan maksaa 56 päivää ennen synnytyksen laskettua aikaa ja sitä maksetaan 63 päivän ajan synnytyksen jälkeen sillä edellytyksellä, ettei henkilö ole töissä. Äitiyspäiväraha (jota maksetaan raskausajalta sekä synnytyksen jälkeiseltä ajalta) vastaa asianomaisen henkilön palkkaa. Erityisäitiyspäiväraha Raskaana olevat, juuri synnyttäneet ja imettävät naiset, joiden työ vaarantaa tiettyjen erityisolosuhteiden vuoksi heidän oman terveytensä tai lapsen terveyden, ovat Heinäkuu

14 oikeutettuja erityisäitiyspäivärahaan, jos työnantaja ei teknisestä tai objektiivisesta syystä voi siirtää heitä toisiin työtehtäviin. Erityisäitiyspäivärahan saaminen edellyttää, että vakuutetulle on kertynyt sosiaaliturvajärjestelmässä vähintään 200 työpäivää niiden kahden vuoden aikana, jotka edeltävät työskentelyn keskeyttämispäivää. Erityisäitiyspäiväraha vastaa suuruudeltaan sairauspäivärahaa, mutta siihen ei sovelleta enimmäismäärää koskevia rajoituksia (viitepalkkana 8. palkkaluokan palkka), ja sen maksavat työnantaja ja sosiaaliturvalaitos. Erityinen äitiysloma Tämä loma pidetään normaalin äitiysloman jälkeen tai sellaisen jakson jälkeen, jonka aikana työntekijä tekee vähemmän työtunteja. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta. Loman aikana OAED maksaa vakuutetulle kuukausittain minimipalkkaa vastaavan summan sekä osan lomakorvauksista. Äitiys- ja isyysetuuksien saaminen Lomakkeita saa IKA-ETAMin paikallistoimistosta. Synnytysrahaa haettaessa on esitettävä henkilö- tai perhekohtainen terveyskortti sekä lapsen syntymätodistus. Äitiyspäivärahaa saadakseen henkilön on toimitettava seuraavat asiakirjat: henkilökohtainen sosiaaliturvaote henkilökohtainen terveyskortti perhekohtainen terveyskortti huollettavien perheenjäsenten johdosta maksettavien korotusten laskemiseksi IKA-ETAMin valtuuttaman synnytyslääkärin/gynekologin todistus synnytyksen lasketusta ajasta työnantajan todistus työnteon lopettamisesta lapsen syntymätodistus (lapsen synnyttyä synnytyksen jälkeiseltä ajalta maksettavaa äitiyspäivärahaa varten). Ensimmäisen työvuoden aikana työnantaja jatkaa palkanmaksua naiselle 15 päivän ajan tämän äitiysloman aikana, jos naiselle on kertynyt vähintään kymmenen työpäivää. Jos naiselle on kertynyt vähintään yksi työvuosi, työnantaja jatkaa palkanmaksua yhden kuukauden ajan naisen äitiysloman aikana. Työnantaja voi vähentää palkasta määrät, jotka nainen saa vakuutuskassastaan samalta ajalta. Erityisäitiysrahan maksaa työvoimaviranomainen (OAED). OAED hyvittää myös vanhuuseläke-, sairaus ja lisäeläkemaksut tältä ajalta. Heinäkuu

15 Luku V: Työkyvyttömyysetuudet Työkyvyttömyysetuuksien saamisen edellytykset Etuudet Terveysministeriö on perustanut 10 raha-avustusohjelmaa, jotka koskevat seuraavia työkyvyttömiä ryhmiä: Sokeat Kuurot Vakavasti henkisesti jälkeenjääneet Talassemiaa sairastavat Hemofilia- ja AIDS-potilaat Vaikeavammaiset CP-vammaiset Alaraaja- tai neliraajahalvaantuneet ja amputoidut Lepraa sairastavat Kuljetusetuuden saajat. Nämä etuudet myönnetään sosiaaliavustusmekanismien välityksellä, ja ne on tarkoitettu työkyvyttömille Ne ovat maksuihin perustumattomia etuuksia, jotka rahoitetaan kunnallisista varoista ja myönnetään tulokriteereistä riippumatta. Edunsaajille asetetut ehdot vaihtelevat ohjelmakohtaisesti, ja ne käsittävät lähinnä sosiaalivakuutusstatusta ja muiden työkyvyttömyysetuuksien saamista koskevia kriteereitä. Työkyvyttömyyseläke Muun sairauden kuin ammattitaudin perusteella myönnettävä työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen edellyttää, että Työkyvyttömyyden arviointikeskus (KEPA) on arvioinut vakuutetun työkyvyn alentuneen vähintään 50 prosenttia; vakuutettu on ollut vakuutettuna vaadittavan vähimmäisajan. Toisessa EU:n jäsenvaltiossa kertyneet vakuutuskaudet lisätään Kreikassa kertyneisiin vakuutuskausiin, ja ne on ilmoitettava eläkehakemuksessa. Henkilö on oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hän täyttää edellä esitetyt yleiset ehdot. Lisäksi hänelle on täytynyt kertyä IKA-ETAMissa vähintään vakuutuspäivää vakuutuspäivää, jos näistä vähintään 600 on kertynyt työkyvyttömyyden toteamista edeltäviltä viideltä vuodelta 300 vakuutuspäivää, jos kyseinen henkilö on alle 21-vuotias. (Tämä luku nousee asteittain 4 200:aan siten, että lukuun lisätään vuosittain 120 päivää henkilön täytettyä 21 vuotta; vaadittavien 300 päivän on kuitenkin täytynyt kertyä työkyvyttömyyden havaitsemista edeltäviltä viideltä vuodelta.) Heinäkuu

16 Työtapaturman vuoksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää sosiaaliturvajärjestelmään liittymisen ajankohdasta riippumatta vakuutetulle, joka on arvioitu vähintään 50-prosenttisesti työkyvyttömäksi ja jolle on kertynyt IKA-ETAMiin liityttyään vähintään yksi työpäivä. Muusta syystä kuin työtapaturman takia myönnettävä työkyvyttömyyseläke Eläke voidaan myöntää vakuutetulle, joka täyttää edellä esitetyt yleiset ehdot ja jolle on kertynyt IKA-ETAMin jäsenenä puolet niistä työpäivistä, joita tavanomaisen sairauden vuoksi myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää sosiaaliturvajärjestelmään liittymisen ajankohdan huomioon ottaen. Ammattitaudin vuoksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke Eläke myönnetään sosiaaliturvajärjestelmään liittymisen ajankohdasta riippumatta henkilöille, jotka täyttävät edellä mainitut yleiset ehdot ja joille on jo kertynyt IKA- ETAMin kyseistä ammattitautia koskevien sairausvakuutusmääräysten vaatima vähimmäisvakuutusaika. Mitä järjestelmä kattaa? Etuudet Terveysministeriö myöntää työkyvyttömyydestä seuraavia etuuksia, jotka maksetaan kahden kuukauden välein: Sokeus: 362 euroa tai 697 euroa (riippuu alakategoriasta) Kuurous: 362 euroa Vakava henkinen jälkeenjääneisyys: 527 euroa Talassemia: 362 euroa Hemofilia, AIDS: 697 euroa Vaikeavammaisuus: 313 euroa CP-vamma: 697 euroa Alaraaja- tai neliraajahalvaus, amputointi (vakuutetut ja vakuuttamattomat henkilöt): 771 euroa Lepra: 362 tai 697 euroa (riippuu alakategoriasta) Kuljetusetuus: 165 euroa Työkyvyttömyyseläke Täysin sokeat ja tietyistä sairauksista kärsivät vakuutetut, joille on kertynyt vakuutusaikaa päivää, saavat :aa työpäivää vastaavan eläkkeen ikäänsä katsomatta. Työkyvyttömyyseläkkeen laskennassa otetaan huomioon työkyvyttömyysaste, työkyvyttömyyden syy sekä eläkehakemuksen jättämistä edeltävien viiden vuoden palkka. Vakuutetulla on oikeus Heinäkuu

17 täyteen eläkkeeseen, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on yli 80 prosenttia 75 prosenttiin täydestä eläkkeestä, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on 67 79,9 prosenttia, mutta tässäkin tapauksessa täyteen eläkkeeseen, jos hän on työskennellyt yli päivää tai jos työkyvyttömyys johtuu psyykkisestä sairaudesta 50 prosenttiin täydestä eläkkeestä, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on 50 66,9 prosenttia, mutta tässäkin tapauksessa 75 prosenttiin täydestä eläkkeestä, jos hän on työskennellyt yli päivää tai jos työkyvyttömyys johtuu psyykkisestä sairaudesta. Työkyvyttömyyseläke muuttuu tietyin edellytyksin pysyväksi, jolloin henkilön ei tarvitse läpikäydä tarkastuksia työkyvyttömyyden arviointikeskuksessa (KEPA). Lisätietoja saa paikallisesta IKA-ETAMin toimistosta. Tämä etuus on mahdollista yhdistää muihin eläkkeisiin tai ilmoitettuihin tuloihin, kunhan eläkkeiden kokonaismäärä ei ylitä euroa kuukaudessa. Jos henkilö on täysin työkyvytön, kolmannen osapuolen antamaa hoitoa varten maksetaan lisäeläkettä enintään 660,80 euroa kuukaudessa. Työkyvyttömyysetuuksien saaminen Etuudet Lisätietoja kustakin ohjelmasta sekä vaadituista asiakirjoista saa oman kuntansa sosiaalipalveluista, jotka vastaavat edellä mainittujen raha-avustusohjelmien täytäntöönpanosta. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan tulee toimittaa seuraavat asiapaperit IKA-ETAMin paikallistoimistoon: työkyvyttömyyseläkehakemus, jota varten tarkoitettuja kaavakkeita saa IKA- ETAMilta kaikki vakuutusasiakirjat (henkilökohtaiset sosiaaliturvaotteet, vakuutuskortti ja vakuutuskassan jäsenkortti, vakuutuskirjat jne.) työnantajan todistus työskentelykaudesta, työskentelyn keskeytymisestä tai työskentelyn jatkumisesta valokopio henkilöllisyystodistuksesta valokopio veroviranomaisten antamasta verotustodistuksesta perhesuhteita koskevat todistukset (vihkitodistukset sekä lasten syntymätodistukset) opiskelevia tai työhön kykenemättömiä lapsia koskevat todistukset kaikki työkyvyttömyyshakemusta tukevat terveystiedot. Heinäkuu

18 Luku VI: Vanhuuseläkkeet ja -etuudet Vanhuusetuuksien saamisen edellytykset Vanhuuseläkkeen myöntäminen edellyttää, että vakuutettu on saavuttanut tietyn iän ja että hänelle on kertynyt tietty määrä työpäiviä. Tärkeimmät edellytykset täyden vanhuuseläkkeen saamiseksi ovat seuraavat: Täysi eläke: vähintään vakuutuspäivää 65 ikävuoteen mennessä miehillä (naisilla ikäraja on 60 vuotta, 31. joulukuuta 2010 mennessä, nousee yhdellä vuodella joka vuosi, kunnes se on 65 vuotta vuonna 2015). Alennettu eläke: vähintään vakuutuspäivää 60 ikävuoteen mennessä miehillä, kun henkilö on ansainnut 100 vakuutuspäivää vuodessa eläkkeelle siirtymistä edeltävinä viitenä vuotena (naisilla ikäraja on 55, 31. joulukuuta 2010 mennessä, nousee yhdellä vuodella joka vuosi, kunnes se on 60 vuonna 2015). Eläke raskaissa ja epäterveellisissä ammateissa: 60 vuoden iässä miehille, vähintään vakuutuspäivää, mukaan lukien raskaassa ja epäterveellisessä ammatissa ja päivää 13 vuotena ennen eläkkeelle siirtymistä tai eläkkeen hakemista (naisilla ikäraja on 55, 31. joulukuuta 2010 mennessä, nousee yhdellä vuodella joka vuosi, kunnes se on 60 vuonna 2015). Täysi eläke täysillä eläkemaksuilla: vakuutuspäivää 58 vuoden iässä miehillä ja naisilla, 31. joulukuuta 2010 mennessä. Yllä oleva ikäraja nousee 59 vuoteen vuonna 2012 ja vuodesta 2013 eteenpäin 60 vuoteen vakuutuspäivää nousee 300 vakuutuspäivällä joka vuosi, kunnes se on päivää vuonna Eläke, jota koskee vakuutuspäivää, joista raskaassa ja epäterveellisessä ammatissa: 55 iässä miehille ja naisille täysi eläke ja 53 vuoden iässä alennettu eläke. Yllä oleva ikäraja nousee 60 vuoteen ja 58 vuoteen vuoteen 2017 mennessä niin, että se nousee 9 kuukaudella joka vuosi vuodesta 2011 eteenpäin. Eläke, jota koskee vakuutuspäivää: miehet: täysi eläke 62 vuoden iässä tai alennettu eläke 60 vuoden iässä (henkilöllä on oltava 100 vakuutuspäivää joka vuosi viitenä vuotena ennen eläkkeen hakemista). Yllä oleva 62 vuoden ikäraja nousee nousee 63:een vuonna 2011 ja vuodesta 2012 eteenpäin 6 kuukaudella joka vuosi, kunnes se on 65 vuotta. naiset: täysi eläke 57 vuoden iässä tai alennettu eläke 55 (henkilöllä on oltava 100 vakuutuspäivää joka vuosi viitenä vuotena ennen eläkkeen hakemista). Ikärajan ja vaadittavan jakson kasvu: 1. tammikuuta 2011 alkaen vakuutuspäivää nousee :een joka vuosi 400 päivällä. 57 vuoden ikä nousee 58:aan vuonna 2011 ja vuodesta 2012 eteenpäin 6 kuukaudella joka vuosi, kunnes se on 60 vuotta. 55 vuoden ikäraja nousee 56:een vuonna 2011 ja vuodesta 2012 eteenpäin 6 kuukaudella joka vuosi, kunnes se on 58 vuotta. Alaikäisten lasten äitien ja isien eläke: miehillä ja naisilla vakuutuspäivää ja 55 vuotta täyttä eläkettä varten tai 50 vuota alennettua läkettä varten. Yllä oleva ikäraja nousee 57:ään ja vastaavasti 52:een alkaen 1. tammikuuta 2011, 60:een ja 55:een vuonna 2012 ja 65;een ja 60:een vuonna Vanhuuseläkeoikeuden määrittämisessä voidaan ottaa huomioon korkeintaan 200 sairauspäivärahapäivää ja 200 työttömyyskorvauspäivää, jos kyseisten etuuksien Heinäkuu

19 saaminen sijoittuu eläkehakemuksen jättämistä edeltävien kymmenen vuoden ajalle. Eräitä muita jaksoja voidaan erityisehtojen täyttyessä huomioon vanhuuseläkettä määriteltäessä, kuten opiskeluvuodet, vakuutusten välijaksot, asepelvelu, lakkoajat, harjoitteluajat, vanhempainvapaat, sairauslomat, synnytys ja sen jälkeiset jaksot, palkaton opintovapaa, vankeusaika tai ammattiin valmistumisen ja lisenssin saamisen välinen aika. Tällaisissa tapauksissa on otettava yhteys IKA-ETAMin paikallistoimistoon.toisessa EU-valtiossa täyttyneet vakuutuskaudet lisätään Kreikassa täyttyneisiin vakuutuskausiin. Eläkehakemuksessa on mainittava kyseiset kaudet, ja siihen on liitettävä kaikki hakijan hallussa olevat vakuutusasiapaperit. Edellä kuvattujen täyden tai alennetun vanhuuseläkkeen myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi on myös muita tapauksia. Lisätietoja saa IKA-ETAMin verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä IKA-ETAMin paikallistoimistoon; itsenäiset ammatinharjoittajat saavat lisätietoja OAEE:n tai ETAA:n verkkosivuilta. Mitä järjestelmä kattaa? Jos henkilö täyttää edellä luetellut ehdot ja on liittynyt sosiaaliturvajärjestelmään ennen 31. joulukuuta 1992, IKA-ETAMin myöntämän vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen määrään vaikuttaa vakuutuskauden pituus, eläkkeen perusteena oleva palkka sekä palkan suhteen viiden parhaan vuoden tulot eläkehakemusta edeltävien kymmenen vuoden ajalta, joiden perusteella henkilön katsotaan kuuluvan johonkin voimassa olevista palkkaluokista. Eläkkeen perusteena olevien tulojen lisäksi otetaan huomioon jo myönnetyt eläkekorotukset. Eläkkeen nykyinen vähimmäismäärä on 486,84 euroa kuussa ja enimmäismäärä 2 373,57 euroa kuussa perhe-etuuksia lukuun ottamatta. Jos henkilö täyttää edellä esitetyt ehdot mutta on liittynyt vakuutusjärjestelmään 1. tammikuuta 1993 jälkeen, IKA-ETAMin myöntämä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke on kaksi prosenttia eläkehakemuksen jättämistä edeltävien viiden vuoden tuloista kutakin vakuutusvuotta kohti. Näiden tulojen lisäksi otetaan huomioon jo myönnetyt eläkekorotukset korkeintaan 70 prosenttiin saakka. Eläkkeen nykyinen vähimmäismäärä on 495,74 euroa kuussa ja enimmäismäärä 2 773,40 euroa kuussa perhe-etuuksia lukuun ottamatta. Ennen 31. joulukuuta 1992 vakuutusjärjestelmään liittyneille myönnetään seuraavat eläkekorotukset: puolisokorotus, jos puoliso ei työskentele eikä saa eläkettä lapsikorotus (korkeintaan kolmesta lapsesta), jos nämä ovat naimattomia, eivät työskentele, eivät saa eläkettä ja ovat alle 18- vuotiaita tai alle 24-vuotiaita ja opiskelevat kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa ovat kykenemättömiä elättämään itsensä ansiotyöllä ja työkyvyttömyys on todettu ennen 18 vuoden ikää eikä eläkkeellä oleva vanhempi nosta heistä lapsikorotusta. Järjestelmään 1. tammikuuta 1993 jälkeen liittyneet vakuutetut saavat eläkekorotuksen ainoastaan naimattomista alaikäisistä lapsista (korkeintaan kolmesta), jotka eivät ole töissä tai ovat kykenemättömiä elättämään itsensä työnteolla eivätkä saa eläkettä. Korotusta voidaan jatkaa 24 ikävuoteen saakka, jos lapsi opiskelee kotimaassa tai ulkomailla tunnustetussa toisen asteen jälkeistä koulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Jos myös puoliso saa Heinäkuu

20 eläkettä, korotus myönnetään jommallekummalle vanhemmista näiden valinnan mukaan. Vanhuusetuuksien saaminen Vanhuuseläkkeen hakijan tulee toimittaa seuraavat asiapaperit IKA-ETAMin paikallistoimistoon: hakulomake, jonka saa IKA-ETAMin toimistosta kaikki vakuutusasiakirjat (henkilökohtaiset sosiaaliturvaotteet, vakuutuskortti ja vakuutuskassan jäsenkortti, vakuutuskirjat jne.) työnantajan todistus työskentelykaudesta, työskentelyn keskeytymisestä tai työskentelyn jatkumisesta valokopio henkilöllisyystodistuksesta valokopio veroviranomaisten antamasta verotustodistuksesta perhesuhteita koskevat todistukset (vihkitodistukset sekä lasten syntymätodistukset) opiskelevia tai työhön kykenemättömiä lapsia koskevat todistukset. Heinäkuu

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus Maatalousyrittäjien eläkevakuutus Eläkkeen tulisi olla vakuutusajasta sidonnainen eläkkeelle jäännistä seuraavan tulonmenetyksen korvaus. Koska vakuutusmaksuihin vaikuttavat ansiotulot voivat vaihdella

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET

Käsitemääritelmät. Ammatillinen kuntoutus. Aikaikkuna. Ammattisuoja KÄSITTEET Käsitemääritelmät Ammatillinen kuntoutus Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla vakuutetun on mahdollista harjoittaa aiempaa, tai mahdollisesti uutta, ammattiaan. Ammatillista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Liikkuvuus Euroopassa. Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa. Euroopan komissio

Liikkuvuus Euroopassa. Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa. Euroopan komissio 9 Liikkuvuus Euroopassa Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa Euroopan komissio 4 Liikkuvuus Euroopassa (Euroopan unionissa, Euroopan talousalueella ja Sveitsissä) Sosiaaliturvaoikeudet Norjassa Tilanne 3. helmikuuta

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin.

HE 203/2014 vp. ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Rajat ylittävä sosiaaliturva Essi Rentola Suunnittelupäällikkö 4.12.2013 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

Liikkuvuus Euroopassa. Sosiaaliturvaoikeudet Latviassa. Euroopan komissio

Liikkuvuus Euroopassa. Sosiaaliturvaoikeudet Latviassa. Euroopan komissio Liikkuvuus Euroopassa Sosiaaliturvaoikeudet Latviassa Euroopan komissio Liikkuvuus Euroopassa (Euroopan unionissa, Euroopan talousalueella ja Sveitsissä) Sosiaaliturvaoikeudet Latviassa Tilanne 29. toukokuuta

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta

Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta 22.10.2014 Sivu 1 Kysymyksiä ja vastauksia TEL-lisäeläkevakuutuksen lakkauttamisesta Olen vanhuuseläkkeellä. Vaikuttaako lakimuutos eläkkeeseeni? Miten käy perhe-eläkkeen ja hautausavustuksen? Lakimuutos

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Liikkuvuus Euroopassa. Sosiaaliturvaoikeudet Luxemburgissa. Euroopan komissio

Liikkuvuus Euroopassa. Sosiaaliturvaoikeudet Luxemburgissa. Euroopan komissio 9 Liikkuvuus Euroopassa Sosiaaliturvaoikeudet Luxemburgissa Euroopan komissio Liikkuvuus Euroopassa (Euroopan unionissa, Euroopan talousalueella ja Sveitsissä) Sosiaaliturvaoikeudet Luxemburgissa Tilanne

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin.

HE 130/2016 vp. Samalla esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia tarkistuksia työeläkelakeihin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain, julkisten alojen eläkelain, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017

TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 MIKSI UUDISTUS? Suomalaiset elävät keskimäärin entistä pidempään ja elinajan ennustetaan kasvavan edelleen. Työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ratkaisun, joka nostaa

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä

antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi. Filippiinit, Etiopia ja Venäjä Kelan etuudet numeroina 2013 Äitiysavustus Oikeus: Suomessa asuva odottava äiti, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ja joka on käynyt neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4.

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot