TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT"

Transkriptio

1 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keski-Suomen sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin tammi-kesäkuun aikana 341 eri sosiaalipäivystystilannetta, kun vastaava luku viime vuonna oli 370. Alkuvuotta on tasannut kiireisempi loppukevät ja alkukesä, jolloin sosiaalipäivystyksissä on Jämsän seutua lukuun ottamatta ollut tyypillisesti viime vuotta enemmän päivystystapahtumia. Sosiaalipäivystyksen yhteydenotoista suurin osa (239 tapahtumaa) tuli Kriisikeskus Mobileen. Mobilekuntien takapäivystäjille suodattuneita tapahtumia on ollut puolen vuoden aikana 231, joista 32 on tullut päivystäjän tietoon muun tahon kuin kriisikeskus Mobilen kautta. Seudullisissa sosiaalipäivystyksissä tapahtumia on tilastoitu 70. Eniten yhteydenottoja on ollut Jämsän seudun psyko-sosiaalisessa kriisipäivystyksessä, yhteensä 35. Viitaseudulla tapahtumia tammi-kesäkuussa on ollut 20 ja Saarijärven seudulla 15. Jämsän seudulla ei ole ollut toiminnassa takapäivystystä vuonna Vuoteen 2008 verrattuna päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 aikana noin 15 % vähemmän 13 Mobile-kunnan alueella etupäivystyksessä. Takapäivystyksessä tapahtumien kokonaismäärä on lähes sama kuin viime vuonna samaan aikaan. Jämsän seudun etupäivystyksessä tilastoituja sosiaalipäivystystapahtumia on yli puolet vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (74 kpl). Saarijärven seudulla ja Viitaseudulla tilastoitujen päivystystapahtumien määrä on myös ollut hieman viime vuotta vähäisempi (v Saarijärven seutu 18 kpl, Viitaseutu 22 kpl). Yhteydenottotahoina ovat viranomaisista edelleen pääasiallisesti Hätäkeskus, Poliisi ja lastensuojelulaitokset sekä seudullisissa renkaissa terveydenhuolto. Mobile-kunnissa suorien asiakasyhteydenottojen määrä oli yli 40 % (97 kpl). Sosiaalipäivystystapahtumat painottuvat edelleen viikonloppuihin (n. 70 %) ja kello 16:00 24:00 väliseen aikaan (64 %). Puolen vuoden aikana Keski-Suomen sosiaalipäivystyksen asiakasmäärällä mitattuna suurimpia käyttäjäkuntia olivat Jyväskylä (62,3 %), Laukaa (7,7 %), Jämsä (6,3 %) ja Äänekoski (3,8 %). Alle 18-vuotiaiden osuus asiakkaista oli yli 60 %. Asiakkaat olivat lähes poikkeuksetta alle 65-vuotiaita. Sosiaalipäivystysasiakkuuden toistuvaisuutta ryhdyttiin seuraamaan huhtikuun alusta. Toistuvaisasiakkaita oli tilastoitu kesäkuun loppuun mennessä 64 tilanteessa, joka on reilu kolmasosa tapahtumista, joissa toistuvaisasiakkuutta on kaikkiaan tilastoitu (yht. 181 tilannetta). Yhteydenottojen taustalla olleet syyt liittyivät tyypillisimmin huoltajan/lapsen päihteiden käyttöön sekä väkivaltaan perheessä tai sen uhkaan. Päihteiden käyttöön liittyvät ensi- ja toissijaiset syyt olivat taustalla yli 40 %: sosiaalipäivystysyhteydenottoon johtaneista tapahtumista. Väkivalta tai sen uhka tilastoitiin syyksi lähes 30 % tapahtumista. Lapsen tai nuoren karkaaminen oli taustalla noin viidesosassa päivystystapahtumia tammi-kesäkuun aikana. Myös kriisiytyneet perhetilanteet ja parisuhdeongelmat työllistivät päivystyksessä puolen vuoden aikana. Karkaamisia lukuun ottamatta edellä mainitut syyt tilastoitiin tänä vuonna tammi-kesäkuun aikana useammin yhteydenottosyyksi kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi eli päivystäjältä välitöntä reagointia vaativiksi tapahtumiksi tilastoitiin hieman noin 56 % kaikista päivystykseen tulleista yhteydenotoista. Puolen vuoden aikana maakunnan sosiaalipäivystyksistä on tehty 197 lastensuojeluilmoitusta asiakkaiden kotikuntiin. Kiireellisiä sijoituksia päivystäjät ovat tammi-kesäkuun aikana tehneet 30 kertaa ja avo-

2 2 (8) huollon sijoituksia 12. Kiireellisiä sijoituksia on tehty tarkastelujakson aikana enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (v ). Toisaalta avohuollon sijoitusten määrä on samaan aikaan vähentynyt (v ). Tilapäismajoitusta on järjestetty 36 tilanteessa yhteensä 59 henkilölle. Suurin osa, yli 80 %, sosiaalipäivystystyöstä tapahtuu puhelimitse. Kriisikeskus Mobilen sosiaalipäivystyksen etupäivystys 1 Tammi-kesäkuun aikana kriisikeskus Mobileen tui 239 sosiaalipäivystysyhteydenottoa (ks. kuva 1), joka on noin 15 % vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kuvasta 1 nähdään, että sosiaalipäivystyksen yhteydenottojen määrä on kasvanut kesää kohti. Touko- ja kesäkuussa tulleita yhteydenottoja on ollut enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Keskimäärin sosiaalipäivystysyhteydenottoja oli lähes 9 kappaletta viikossa. Viikkotasolla päivystystapahtumien määrä vaihteli 3 17 välillä. Kuva 1: Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Kriisikeskus Mobilessa tammi-kesäkuussa Sosiaalipäivystysyhteydenotoista 65 % tuli klo 16:00 24:00 välillä. Viikonloppuun perjantain ja sunnuntain väliselle ajalle sijoittui noin 70 % päivystystapahtumista. Eniten yhteydenottoja tuli suoraan asiakkailta, lähes 40 %. Viranomaisista Hätäkeskus ja Poliisi olivat yhteydenottajina molemmat noin 17 % tapahtumista sekä lastensuojeluyksiköt reilussa 10 % tilanteista. Sosiaalipäivystyksen suurin käyttäjäkunta oli edelleen Jyväskylä, jonka asiakkaita oli noin 70 % tilanteista. Muita sosiaalipäivystystä eniten käyttäneitä kuntia olivat Laukaa (9,6 %), Äänekoski (4 %) Hankasalmi (2,8 %) sekä Keuruu (2 %). Suurin osa, noin 60 %, sosiaalipäivystystilanteissa mukana olleista asiakkaista oli alle 18-vuotiaita. 40 tilanteessa asiakas oli ollut jo aiemmin sosiaalipäivystyksen asiakkaana. Kaikkiaan toistuvaisasiakkuutta oli tilastoitu 122 tapahtumassa. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi arvioitiin hieman yli 60 % tapahtumista. Sosiaalipäivystykseen johtaneen yhteydenoton taustalla oli lapsen/vanhemman päihteiden käyttö jopa yli 55 % tapahtumia. Väkivalta tai sen uhka perheessä tilastoitiin yhteydenottoon johtaneena syynä puolestaan 45 % tapahtumia. Sekä päihde- että väkivaltasyiden osuus yhteydenottoon johtaneina tekijöinä ovat kasvaneet vuoden 2009 ensimmäisiin kolmeen kuukauteen verrattuna.

3 3 (8) Suurimmassa osassa (87,5 %) Mobileen tulleista sosiaalipäivystyksen yhteydenotoista päävastuu tilanteen hoitamisesta siirtyi Mobile-kuntien takapäivystäjälle. Tämä näkyi myös Mobilesta tehdyissä yhteydenotoissa, joista noin 70 % kohdistui Mobile-kuntien takapäivystäjiin. Seuraavaksi eniten Mobilesta otettiin yhteyttä asiakkaaseen tai muihin asianosaisiin. Mobilen useimmin tekemiin toimenpiteisiin sosiaalipäivystystapauksissa kuuluivat koti- ja laitoskäynnit (yht. 58 kpl). Lisäksi Mobilesta osallistuttiin kuulusteluihin 2 kertaa ja järjestettiin tilapäismajoituksia 9 kertaa 16 henkilölle. Lastensuojeluilmoituksia kuntiin tehtiin alkuvuoden aikaan 11 kappaletta ja tiedonsiirtoja 8 kappaletta. Kolmessa neljäsosassa päivystystilanteista työaikaa kului Mobilen työntekijöillä enintään tunti. Päivystystilanteiden kuormittavuus oli keskimäärin 3,4 asteikolla 1 10, jossa 1 ei ole lainkaan kuormittava ja 10 on erittäin kuormittava. Mobile-kuntien takapäivystys 1 Mobile-kuntien takapäivystäjien vuosi on ollut edellisvuoteen verrattuna kokonaisuutena lähes yhtä kiireinen (ks. kuva 2). Kuvasta 2 huomataan, että päivystystapahtumien määrä on selvästi lisääntynyt kesää kohti ja ollut kahta edeltävää vuotta korkeammalla tasolla huhti-, touko- ja kesäkuussa. Päivystystapahtumien määrä kuukausittain alkuvuonna vaihteli välillä. Keskimäärin viikoittaisia tapahtumia oli lähes 9 kappaletta, kuten viimekin vuonna vastaavana. Tilastoitujen tapahtumien määrä vaihteli viikoittain 4 17 välillä. Keskimäärin yhteydenottoja oli kuukaudessa 38,5. Vuonna 2008 yhteydenottoja oli keskimäärin 40 kuussa vastaavana ajankohtana. Kuva 2. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Mobile-kuntien takapäivystäjillä tammi-kesäkuussa

4 4 (8) Sosiaalipäivystysyhteydenotoista noin 67 % tuli klo 16:00 24:00 välillä. 65 % tapahtumista sijoittui viikonloppuun perjantain ja sunnuntain väliselle ajalle. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi takapäivystäjille tulleista tapahtumista tilastoitiin puolet. Mobile-kuntien takapäivystäjien sosiaalipäivystysasiakkaiden kotikunta oli 72,5 %:lla Jyväskylä. Laukaalaisia oli 6,6 % ja äänekoskelaisia 3,3 %. Hankasalmelta ja Muuramesta kotoisin olleita asiakkaita oli molemmista 2,5 %. Mobile-kuntien asukkaita oli 95 % asiakkaista. Lähes kaksi kolmasosaa sosiaalipäivystyksen asiakkaista oli alle 18-vuotiaita. Asiakkaista noin 80 % olivat kotikuntansa sosiaalitoimen asiakkaita. Toistuvaisasiakkaita sosiaalipäivystyksessä tilastoitiin 28,5 %:ssa tilanteita (huhtikuu 2009 alkaen). Puolessa takapäivystäjille tulleista sosiaalipäivystystapahtumista oli kyse päihteidenkäytöstä. Neljäsosassa päivystystilanteissa yhteydenoton taustalla oli väkivalta/sen uhka tai karkaaminen. Takapäivystäjät ottivat päivystystilanteissa useimmiten, 60 % tapauksissa, yhteyttä asiakkaaseen tai muuhun asianosaiseen. Yhteyttä otettiin tyypillisesti myös Mobileen, lastensuojeluyksiköihin sekä poliisin. Puolen vuoden aikana tilastoitiin 32 tapahtumaa, joka ei aiheuttanut yhteydenottoja tai toimenpiteitä takapäivystäjälle. Takapäivystäjät kävivät tarkastelujakson aikana kotikäynneillä 37 kertaa ja laitoskäynneillä 35 kertaa. Kuulusteluihin osallistuttiin 11 kertaa ja tilapäismajoitusta järjestettiin 15 tilanteessa 23 henkilölle. Avohuollon sijoituksia tehtiin 8. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 27, joista suurin osa Jyväskylässä. Lastensuojeluilmoituksia takapäivystäjät tekivät 125 kappaletta ja siirsivät tietoja asiakkaan kotikuntaan 36 kertaa. Päivystysviikon aikana tehty aktiivityö vaihteli 4 26,33 tunnin välillä. Keskimäärin aktiivityötä päivystysviikolla tehtiin 13,5 tuntia. Takapäivystäjän työaikaa kului enintään 1 tunti yli puolessa tapahtumista. Virka-aikaista työaikaa tiedonsiirtoon sitä vaatineista tilanteista kului lähes kaikissa tapauksissa enintään puoli tuntia. Päivystystapahtumien keskimääräinen kuormittavuus oli 3,2. Viikon kokonaiskuormittavuus vaihteli 2 9+ välillä asteikolla 1 10 ollen keskimäärin 5,5. Saarijärven seutu 1 Saarijärven seudun päivystäjille on tullut vuoden 2009 aikana 15 sosiaalipäivystystapahtumaa (ks. kuva 3). Tapahtumia on ollut kolme vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tapahtumien määrä on vaihdellut viikoittain 0 2 välillä. Keskimäärin tapahtumia on ollut 2,5 kuukaudessa.

5 5 (8) Kuva 3. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Saarijärven seudun päivystäjillä tammi-kesäkuussa Yhtä tilannetta lukuun ottamatta sosiaalipäivystysyhteydenotot ovat tapahtuneet klo 8 24:00 välillä. Päivystystapahtumat ovat painottuneet viikonloppuun, jolloin päivystykseen on tullut hieman yli puolet tapahtumista. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tapahtumista on arvioitu reilu puolet. Yhteydenottajina ovat olleet Hätäkeskus (13 kertaa), poliisi (1 kerta) ja asiakas itse (1 kerta). Kaksi kolmasosaa asiakkaista on ollut saarijärveläisiä. Asiakkaita on tullut myös kaikista muista päivystysalueen kunnista sekä lisäksi Äänekoskelta ja Muuramesta. Alle 18-vuotiaita asiakkaita on ollut yli puolet. Sosiaalipäivystyksen toistuvaisasiakkuus on tilastoitu ainoastaan yhdessä tapauksessa. Yhteydenottosyynä on ollut pääasiassa väkivalta tai sen uhka. Lisäksi taustalla on ollut usein myös huoltajan päihteidenkäyttö tai kriisiytynyt perhetilanne. Päivystäjien tekemät päivystysaikaiset yhteydenotot ovat kohdistuneet pääasiassa asiakkaisiin. Lisäksi yhteyttä on otettu eri viranomaistahoihin (hätäkeskus, poliisi, sosiaalityö). Päivystysaikaisia toimenpiteistä tyypillisin on ollut päivystäjän tekemä kotikäynti, joita on tehty 5 kertaa: tilapäismajoitusta on järjestetty kahdessa tilanteessa. Kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia ei ole tilastojen perusteella tehty Saarikan päivystysalueella lainkaan. Päivystysaikaista työaikaa on käytetty korkeintaan 2 tuntia 60 % päivystystilanteista. Virka-aikaista työaikaa tiedotukseen on sitä vaatineissa tilanteissa mennyt lähes poikkeuksetta korkeintaan 30 minuuttia. Lastensuojeluilmoituksia on tehty 4 kappaletta ja tiedonsiirtoja asiakkaan kotikuntaan 5. Päivystystapahtumien keskimääräinen kuormittavuus oli puolen vuoden aikana Saarijärven seudulla 4,2 asteikolla 1 10.

6 6 (8) Viitaseutu 1 Viitaseudulla on ollut puolen vuoden aikana 20 tilastoitua sosiaalipäivystystapahtumaa, keskimäärin kolme kuukaudessa (ks. kuva 4.). Päivystystapahtumia on ollut noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Päivystystapahtumien määrä on vaihdellut 0 4 välillä viikossa. Vilkkainta aikaa sosiaalipäivystyksessä on ollut kesäkuu, jolloin tilastoitiin jopa 7 tapahtumaa. Toukokuussa taas ei ollut tilastoituja päivystystapahtumia lainkaan Kuva 4. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Viitaseudun päivystäjillä tammi-kesäkuussa Tilanteista 65 % on tapahtunut klo 8 20:00 välisenä aikana ja 95-prosenttisesti viikonloppuisin, perjantain ja sunnuntain välillä. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tilanteista on arvioitu 60 %. Yhteydenottajana on ollut suurimmassa osassa Hätäkeskus, josta on välitetty75 % sosiaalipäivystystapahtumista. Päivystysasiakkaat ovat olleet kotoisin pääosin päivystysalueen kunnista, Viitasaarelta (60 %), Pihtiputaalta (15 %) ja Kinnulasta (10 %). Asiakkaita on tullut myös Keuruulta, Saarijärveltä ja Keski-Suomen ulkopuolisista kunnista. Noin 60 % asiakkaista on ollut alle 18-vuotiaita. Toistuvaa sosiaalipäivystyksen asiakkuutta on tilastoitu 5 tilanteessa. Tyypillisin yhteydenottosyy Viitaseudulla on ollut tammi-kesäkuun päihteiden käyttö. Toiseksi eniten päivystäjiä ovat työllistäneet väkivaltaan tai sen uhkaan liittyneet yhteydenotot, joita on esiintynyt 35 % tapahtumista. Päivystäjät ovat ottaneet tyypillisimmin yhteyttä asiakkaaseen tai muuhun asianosaiseen (18 kertaa), hätäkeskukseen (7 krt) ja poliisiin (6 krt). Sosiaalipäivystyksessä on tehty ajanjaksolla 3 avohuollon ja 2 kiireellistä sijoitusta, 6 laitoskäyntiä ja 5 kotikäyntiä, osallistuttu kerran kuulusteluun sekä tilapäismajoitettu 11 henkilöä viidessä eri tilanteessa. Tilanteista 55 % on vienyt korkeintaan 1 tunnin päivystäjän työaikaa. Hieman alle 80 % tiedonsiirtoa vaatineista tapahtumista on vienyt enintään 60 minuuttia virka-aikaista työaikaa. Lastensuojeluilmoituk-

7 7 (8) sia on tehty seudulla 4 kappaletta, tiedonsiirtoja asiakkaan kotikuntaan 7 kappaletta. Keskimääräinen tapahtumakohtainen kuormittavuus on ollut 4,3 asteikolla Jämsän seudun psyko-sosiaalinen kriisipäivystys 1 Jämsän seudulla tilastoituja sosiaalipäivystystapahtumia on ollut alkuvuoden aikana 35 (ks. kuva 5). Alkuvuosi on ollut huomattavasti rauhallisempaa myös Jämsän seudun etupäivystyksessä verrattuna edellisvuoteen, jolloin vastaavana ajankohtana päivystystapahtumien määrä oli yli kaksinkertainen. Tapahtumien määrä on vaihdellut viikoittain 0 4 välillä. Keskimäärin päivystystilanteita on ollut noin 6 kuukaudessa. Kuva 5. Sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain Jämsän seudun psykososiaalisessa kriisipäivystyksessä tammi-kesäkuussa Kaksi kolmasosaa sosiaalipäivystysyhteydenotoista on tullut klo 16 24:00 välisenä aikana. Päivystystapahtumat ovat keskittyneet viikonloppuihin perjantain ja sunnuntain välille, jonne sijoittui kaksi kolmasosaa päivystystilanteista. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tapahtumista arvioitiin hieman yli puolet. Yhteydenottajana oli tyypillisimmin terveydenhuollon henkilöstö. Lisäksi yhteyttä otettiin useimmin poliisista ja hätäkeskuksesta. Päivystysasiakkaat olivat suurimmaksi osaksi Jämsästä, josta tuli lähes 90 % asiakkaista. Alle 18-vuotiaita oli 45 % asiakkaista. Toistuvaisasiakkaita tilastoitiin 11 tilanteessa. Yhteydenottosyinä korostuivat väkivalta tai sen uhka ja huoltajan päihteiden käyttö. Väkivalta tilastoitiin yhteydenoton syyksi jopa 60 % tilanteista. Päihdesyyt taustoittivat puolestaan yli 50 % tapahtumista. Usein taustalla olivat myös huoltajan tai lapsen mielenterveysongelma sekä äkillinen kuolema. Mielenterveysongelmat liittyivät noin neljäsosaan tilanteista. Psyko-sosiaalisesta kriisipäivystyksestä otettiin sosiaalipäivystystapauksissa useimmin yhteyttä asiakkaaseen sekä terveydenhuoltoon ja sosiaalityöhön. 11 tilanteessa on otettu yhteyttä alueen sosiaalityönteki-

8 8 (8) jään virka-ajan ulkopuolella. Kahdessa tilanteessa sosiaalipäivystyksen päävastuu on tilastojen perusteella siirretty Jämsän seudun takapäivystäjälle, vaikka takapäivystystoimintaa ei alueella virallisesti ole. Sosiaalityöntekijöihin näytetään kuitenkin otettavan yhteyttä osassa päivystystapahtumista takapäivystyksen puutteesta huolimatta. Sosiaalityöntekijät ovat toimineet tilastojen perusteella myös työpareina kotikäynneillä. Suurimpana palvelurakenteen puutteena nähdäänkin nimenomaan takapäivystyksen puute. Tyypillisimpinä päivystysaikaisina toimenpiteinä tehtiin laitoskäyntejä (9 krt) sekä kotikäyntejä (6 krt), jonka lisäksi järjestettiin tilapäismajoituksia 5 tilanteessa 7 henkilölle. Kuulusteluun on osallistuttu kerran ajanjakson aikana. Avohuollon sijoituksia ja kiireellisiä sijoituksia on tilastoitu kumpaakin yksi. Sosiaalipäivystystapahtumat veivät 75 % tilanteista aikaa enintään 2 tuntia. Virka-aikaiseen tiedonsiirtoon työaikaa kului lähes kaikissa tiedotusta vaatineissa tapahtumissa korkeintaan 30 minuuttia. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin tammi-kesäkuun välisenä aikana 17 kappaletta. Tiedonsiirtoja kotikuntiin tehtiin kahdessa tilanteessa. Päivystystapahtumien kuormittavuus oli keskimäärin 5,0 asteikolla 1 10.

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 1 (10) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 Tammi-maaliskuun 2011 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 321 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011 Vuoden 2011 aikana Keski-Suomen sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 1467 eri päivystystapahtumaa (ks. kuva 1). Määrä kasvoi edellisvuodesta 475

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 1 (9) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 Tammi-maaliskuun 2012 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 384 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 Sosiaalipäivystystilanteiden määrä Keski-Suomessa jatkaa kasvuaan. Jo tässä vaiheessa vuotta päivystystilanteita on ollut 10 % enemmän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009 RAPORTTEJA 27 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 27 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010 RAPORTTEJA 29 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 29 Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä www.koskeverkko.fi ISBN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011 RAPORTTEJA 33 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 33 Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä www.koskeverkko.fi ISBN

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 1. Sopimuksen osapuolet Keski-Suomen maakunnan viisitoista (15) Kriisikeskus Mobilen palveluiden

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 RAPORTTEJA 39 HANKASALMI, JOUTSA, JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ, KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KONNEVESI, KUHMOINEN, KYYJÄRVI, LAUKAA, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI, TOIVAKKA, UURAINEN,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Raportti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä

Raportti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä Raportti Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksestä Hannu Hyytinen Sosiaalitaito 2008 SISÄLLYS Johdanto...4 1 Mitä sosiaalipäivystys on?...5 1.1 Sosiaalipäivystystyö...5 1.1.1 Organisointi...5 1.1.2 Asiakastyö

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla

Kainuun työttömyys pysytteli marraskuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla 1 (8) Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Kainuun työttömyys pysytteli kuussa yli 700 vuoden takaista alemmalla Hyvä työllisyys jatkuu, vaikka kausivaihtelu pyrkii taas kohottamaan

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN V KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN V KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN V KOKOUS Aika: ke 3.3.2014 klo 13.00 15.00 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoushuone 100 (I krs.) Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä Paikalla:

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1

Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä-Suomessa Page 1 of 1 Lausuntopyyntö koskien poliisin lupapalvelujen vähentämistä Sisä- - Suomessa LAUKAAN K ININANF!.ALLITiJS Sampakoski

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Sokrin 10 vuotisjuhliin, lapsen päivänä 11.12. 2013, Kouvolan kaupungintalolla SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ

Sokrin 10 vuotisjuhliin, lapsen päivänä 11.12. 2013, Kouvolan kaupungintalolla SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ 1 Sokrin 10 vuotisjuhliin, lapsen päivänä 11.12. 2013, Kouvolan kaupungintalolla Valpuri Sorri, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 2.12.21 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos % ed. vuodesta Helsingissä, pk-seudulla,

Lisätiedot

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin?

Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Kohti lasten ja nuorten sujuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Kommenttipuheenvuoro / Toteutuuko lapsen ja nuoren etu? Miten eteenpäin? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 26.9.2014

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla

Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Elinvoima ja kilpailukyky kaupunkiseudulla Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri 1.1. 31.12.2009 välisenä aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystykseen

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

KOUVOLAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS

KOUVOLAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS Kouvolan kaupunki 2013 KOUVOLAN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS sosiaalipäivystysmääritelmä / sosiaalitehtävät moniviranomaisyhteistyö / lainsäädäntö sosiaalipäivystys / historia / kehittämistarpeet / nykytila

Lisätiedot

TIE SELVÄKSI < 1. Tie selväksi. toimintamallin käyttöönotto

TIE SELVÄKSI < 1. Tie selväksi. toimintamallin käyttöönotto TIE SELVÄKSI < 1 Tie selväksi toimintamallin käyttöönotto 2 > TIE SELVÄKSI Tie selväksi - hankkeen tavoitteena oli tarjota rattijuopumuksesta kiinnijääneille tukea matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys.1. TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, Helsingin seudulla

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Kommenttipuheenvuoro: Keski-Suomen malli aluetalouden näkökulmasta Hannu Tervo Kansantaloustieteen professori, JY 1 Toimivat

Lisätiedot

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11. TERVETULOA Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.2007 Alueellinen lastensuojelun sosiaalipäivystys Yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste Lapsiin kohdistuvien rikosten eteneminen esitutkinnassa Vrk Mikko Halme Rovaniemi 22.10.2014 Kaste TUTKINTAPYYNTÖ / AKUUTTI TILANNE Poliisille lapsiin kohdistuneet rikokset ilmoitetaan tutkintapyyntö konsultointisoitto

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus maaliskuu 2015 Julkaisuvapaa 23.4.2015 kello 9.00 Kesätyöpaikat lisäsivät avoimien työpaikkojen määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN IV KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN IV KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN JOHTAJIEN TYÖRYHMÄN IV KOKOUS Aika: ke 5.2.2014 klo 13.00 15.20 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoushuone 118 (I krs.) Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä Paikalla:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Riikka Vikström, Helsingin sosiaali-ja

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

HPV-rokotuskattavuusraportti

HPV-rokotuskattavuusraportti HPV-rokotuskattavuusraportti HPV-rokotusohjelman aloitus Terveyskeskus : Järvenpää Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu ajantasaiseen

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Hanna Ahlgren-Leinvuo 29.08.2013 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot