Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011"

Transkriptio

1 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio

2 Sisällys Taustaa Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta Kuntien tilastot Vertailu koko maahan Liikenneviraston onnettomuusrekisterin aineisto vuosilta Onnettomuusluokka Tapahtuma-aika Tapahtumapaikka Onnettomuuteen joutuneet henkilöt (Lähde: Liikenneviraston onnettomuusrekisteri) Yhteenveto

3 1. Taustaa Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää liikenneonnettomuustietokantaa poliisin onnettomuustietojen perusteella. Liikennevakuutuskeskuksessa toimiva Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) sen sijaan kokoaa oman tilastonsa onnettomuuksista, joista on maksettu korvausta liikennevakuutuksesta. Aineisto perustuu lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tietoihin ja sisältää paljon tietoa lievistä omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. VALT:n tilastoissa onkin paljon sellaisia aineelliseen vahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia, jotka eivät näy poliisin tiedoissa. Eri vertailututkimuksissa on saatu toisistaan poikkeavia tuloksia siitä, kuinka suuri osa onnettomuuksista kirjautuu poliisin rekistereihin: kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet kirjataan poliisin rekistereihin, henkilövahinko-onnettomuuksista kirjautuu vajaasta viidesosasta kahteen kolmasosaan ja aineellisista vahingoista alle kolmasosa. Tarkasteltaessa poliisin tietoon tulleissa liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määriä ja jakaumia, tulee muistaa, että etenkin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden keskinäisten onnettomuuksien ja niissä loukkaantuneiden henkilöiden määrä on todennäköisesti selvästi poliisin tilastoja suurempi. Esimerkin tilastovajauksesta antaa Pohjois-Kymenlaaksossa tehty selvitys, jossa verrattiin poliisin tietoon tulleita polkupyöräonnettomuuksien uhrimääriä erikoissairaan-hoidon tapaturmatilastoihin. Selvityksessä todettiin, että vuoden aikana erikoissairaanhoitoa sai 110 polkupyöräonnettomuuden uhria, kun samana ajanjaksona poliisin tietoon tuli 19 onnettomuutta, jossa osallisena oli polkupyörä. Tämän aineiston mukaan poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa polkupyöräonnettomuuksien peittävyys olisi vain noin 20 prosenttia. Molemmissa tilastoissa olleita tapauksia oli alle 10. Eri selvitysten ja tilastojen vertailtavuuden ongelmien vuoksi onkin aina tärkeää mainita aineiston lähde. Liikenneviraston onnettomuusrekisteri perustuu Tilastokeskuksesta saatuihin tietoihin niistä onnettomuuksista, jotka ovat tulleet poliisin tietoon. Näissä tiedoissa on mukana sekä maanteillä että katuverkolla ja yksityisteillä tapahtuneita onnettomuuksia. Liikennevirasto paikantaa maanteillä tapahtuneet onnettomuudet. Liikenneviraston onnettomuusrekisterin tiedot poikkeavat Tilastokeskuksen aineistosta jonkin verran, mikä selittyy osin katuverkolla ja yksityisteillä tapahtuneilla onnettomuuksilla. Turun seudulla vuosina tapahtuneista onnettomuuksista laadittu onnettomuusanalyysi perustuu Liikenneviraston ja Tilastokeskuksen tilastotietoihin. Tilastokeskuksen tiedot ovat ajanjaksolta ja niiden avulla on verrattu Turun seudun kuntien tilastoja koko Suomeen keskimäärin. Vuosina tapahtuneita onnettomuuksia on tutkittu laajemmin ja tämä analyysi perustuu Liikenneviraston tilastotietoihin (tiedot on poimittu Destian iliitu-palvelusta). Edellä mainitut aineistot eroavat toisistaan, minkä vuoksi tietoja tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota aineiston lähteeseen. Onnettomuuskarttojen laatimisessa on käytetty Liikenneviraston onnettomuusrekisterin aineistoa vuosilta

4 2. Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta Kuntien tilastot Tilastokeskuksen aineisto sisältää yhteensä Turun seudulla tapahtunutta onnettomuutta vuosilta Näistä 3939 (16 %) johti henkilövahinkoon. Vuonna 2009 Turun seudulla tapahtui vähiten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksien kuluneiden kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla (Kuva 1). Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui eniten vuosina 2001 (19) ja vuosina 2005 (15) ja vähiten vuonna 2004 (5 onnettomuutta). Onnettomuudet Turun seudulla vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 1 Onnettomuudet vuosina Turun seudulla. Seuraavissa kuvissa on esitetty kuntien onnettomuuskehitys vuosina Usean kunnan osalta on havaittavissa onnettomuusmäärien kasvu vuonna 2009 ja Myös vuosi 2008 on ollut liikenneturvallisuuden näkökulmasta synkkä useassa Turun seudun kunnassa. 4

5 Onnettomuudet Kaarinassa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 2 Onnettomuudet vuosina Kaarinassa. Onnettomuudet Liedossa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 3 Onnettomuudet vuosina Liedossa. 5

6 Onnettomuudet Maskussa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 4 Onnettomuudet vuosina Maskussa. Onnettomuudet Mynämäellä vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 5 Onnettomuudet vuosina Mynämäellä. 6

7 Onnettomuudet Naantalissa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 6 Onnettomuudet vuosina Naantalissa. Onnettomuudet Nousiaisissa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 7 Onnettomuudet vuosina Nousiaisissa. 7

8 Onnettomuudet Paimiossa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 8 Onnettomuudet vuosina Paimiossa. Onnettomuudet Raisiossa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 9 Onnettomuudet vuosina Raisiossa. 8

9 Onnettomuudet Ruskossa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 10 Onnettomuudet vuosina Ruskossa. Onnettomuudet Sauvossa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 11 Onnettomuudet vuosina Sauvossa. 9

10 Onnettomuudet Turussa vuosina Kuolemaan johtaneet Loukkaantumiseen johtaneet Omaisuusvahinkoon johtaneet Kuva 12 Onnettomuudet vuosina Turussa Vertailu koko maahan Seuraavissa kuvissa (Kuva 13 ja Kuva 14) on verrattu keskenään Turun seudulla ja koko Suomessa tapahtuneita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Onnettomuuksien vuosittaiset lukumäärät on suhteutettu asukaslukuun kullakin alueella, mikä mahdollistaa niiden keskinäisen vertailun. Kuntien pienemmän otoskoon vuoksi kuntien tilastokäyrissä on seutua ja koko maata jyrkemmät vaihtelut. Selkeyden vuoksi ensimmäisessä kuvassa on esitetty suurempien kuntien ja toisessa kuvassa pienempien kuntien tilastot (Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko ja Sauvo). Turun seudulla tapahtui enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin vuosina Seudun kuntien välillä oli nähtävissä selviä vaihteluita onnettomuusluvuissa. Seudun ja koko maan keskiarvoa vähemmän onnettomuuksia tapahtui muun muassa Ruskossa, Naantalissa, Liedossa ja Raisiossa. 10

11 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina onnettomuutta / 1000 asukasta Kaarina Lieto Naantali Paimio Raisio Turku Turun seutu Koko maa Kuva 13 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet asukaslukuun suhteutettuna (suuret kunnat). Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina onnettomuutta / 1000 asukasta Masku Mynämäki Nousiainen Rusko Sauvo Turun seutu Koko maa Kuva 14 Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet asukaslukuun suhteutettuna (pienet kunnat). Seuraavissa kuvissa on esitetty onnettomuuksissa vuosittain kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärä suhteutettuna asukaslukuun Turun seudun kunnissa sekä koko Suomessa. 11

12 Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet vuosina henkilöä / 1000 asukasta Kaarina Lieto Naantali Paimio Raisio Turku Turun seutu Koko maa Kuva 15 Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet asukaslukuun suhteutettuna (suuret kunnat). Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet vuosina henkilöä / 1000 asukasta Masku Mynämäki Nousiainen Rusko Sauvo Turun seutu Koko maa Kuva 16 Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet asukaslukuun suhteutettuna (pienet kunnat). 12

13 Kulkumuodoittain tarkasteltuna havaittiin, että Turun seudulla tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli tai loukkaantui koko maan keskiarvoa enemmän jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä (Kuva 17). Myös mopo- ja moottoripyöräonnettomuuksissa kuolleiden tai loukkaantuneiden määrä oli koko maan keskiarvoa suurempi. Henkilöauto-onnettomuuksien osalta tilanne oli sen sijaan päinvastainen. Kaikkien kulkumuotojen vertailussa Turun seudun tilanne oli hieman koko Suomen tasoa synkempi. Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain vuosina henkilöä / 1000 asukasta Jalankulkija Polkupyörä Mopo Moottoripyörä Henkilöauto (kuljettaja) Henkilöauto (matkustaja) Kaikki kulkumuodot Turun seutu Koko maa Kuva 17 Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkumuodoittain asukaslukuun suhteutettuna Turun seudulla ja koko maassa. Seuraavassa kuvassa on esitetty onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden suhteelliset määrät vain jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden osalta, jolloin erot nähdään edellistä kuvaa selkeämmin. Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kevyen liikenteen kulkumuodoittain vuosina henkilöä / 1000 asukasta Jalankulkija Polkupyörä Mopo Turun seutu Koko maa Kuva 18 Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kevyen liikenteen kulkumuodoittain asukaslukuun suhteutettuna Turun seudulla ja koko maassa. 13

14 3. Liikenneviraston onnettomuusrekisterin aineisto vuosilta Liikenneviraston onnettomuusrekisterin tietojen mukaan Turun seudulla tapahtui vuosina noin liikenneonnettomuutta (Kuva 19 ja Taulukko 1), joista onnettomuutta (15 %) johti loukkaantumiseen ja 62 (0,5 %) kuolemaan. Eniten onnettomuuksia tapahtui vuonna 2010, yhteensä noin onnettomuutta. Eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui vuonna 2007, jolloin 431 onnettomuutta johti loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tiedot poimittiin iliitu-tietokannasta Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrän voitiin havaita kasvaneen kuluneiden viiden vuoden aikana. Sen sijaan loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni. Omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä sen sijaan kasvoi tarkasteluajanjaksolla. Kaikkien onnettomuuksien osalta trendi oli siten nouseva vuosina Onnettomuudet Turun seudulla Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 19 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina Taulukko 1 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä Yhteensä % Turun seudun onnettomuuksista suuri osa (62 %) tapahtui Turussa (Kuva 20 ja Taulukko 2). Eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia suhteessa onnettomuuksien kokonaismäärään kunnassa tapahtui Kaarinassa ja puolestaan vähiten Nousiaisissa. Kuvassa ovat mukana kaikki kuntien onnettomuudet (sekä katu- ja maantieverkolla että yksityisteillä), myös Turun osalta. 14

15 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina Kaarina 1075 Lieto Masku Mynämäki Naantali Nousiainen 264 Paimio 413 Raisio 1140 Rusko Sauvo Turku Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 20 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina kunnittain. Taulukko 2 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina kunnittain. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Kaarina Lieto Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Paimio Raisio Rusko Sauvo Turku Yhteensä Kaikista Turun seudulla vuosina tapahtuneista onnettomuuksista 60 % tapahtui kuntien katuverkolla ja noin 30 % maantieverkolla (Kuva 21 ja Taulukko 3). Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista 38 % tapahtui maantieverkolla. 15

16 Onnettomuudet Turun seudulla tapahtumapaikan tienpitäjän mukaan ELY-keskus Kunta Yksityinen,muu Ei tietoa Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 21 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina tienpitäjän mukaan. Taulukko 3 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina tienpitäjän mukaan. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % ELY-keskus Kunta Yksityinen,muu Ei tietoa Yhteensä Onnettomuuksista huomattava osa (yli 60 %) tapahtui Turussa, ja näistä yli 90 % tapahtui katuverkolla sekä yksityisteillä. Katuverkolla tapahtuneet onnettomuudet eroavat maantieverkon onnettomuuksista tyypillisen onnettomuusluokan, vallitsevat nopeusrajoituksen ja muiden tekijöiden osalta. Näin ollen mm. seuraavissa kappaleissa on tarkasteltu onnettomuuksia myös siten, että aineistossa eivät ole mukana Turun onnettomuudet Onnettomuusluokka Onnettomuusluokittain tarkasteltuna Turun seudulla yleisimpiä olivat yksittäisonnettomuudet, joita tapahtui vuosina yhteensä (Kuva 22 ja Taulukko 4). Lukumäärällisesti eniten henkilövahinkoja aiheutui niin ikään yksittäisonnettomuuksista, joista yhteensä 487 johti loukkaantumiseen tai kuolemaan. Vakavimpia onnettomuuksia olivat jalankulkijaonnettomuudet, sillä niistä 85 % johti henkilövahinkoon. Myös suuri osa polkupyöräonnettomuuksista (60 %) ja mopedionnettomuuksista (47 %) johti henkilövahinkoon. 16

17 Onnettomuudet Turun seudulla onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 22 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina onnettomuusluokittain. Taulukko 4 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina onnettomuusluokittain. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä Kun aineistosta on poistettu Turun onnettomuudet, ovat yksittäisonnettomuudet edelleen yleisin onnettomuusluokka, mutta peuraonnettomuudet ovat toiseksi yleisimpiä (Kuva 23 ja Taulukko 5). 17

18 Onnettomuudet Turun seudulla onnettomuusluokittain (ilman Turun onnettomuuksia) Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 23 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina onnettomuusluokittain (aineistossa ei ole mukana Turun onnettomuuksia). Taulukko 5 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina onnettomuusluokittain (aineistossa ei ole mukana Turun onnettomuuksia). Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa on esitetty onnettomuusluokat kuntakohtaisesti. 18

19 Kaarina Kaarinassa tapahtui eniten yksittäisonnettomuuksia. Kaarinassa on paljon katuverkkoa, mutta tyypilliset katuverkon onnettomuudet eivät onnettomuusluokissa erityisesti korostu. Peuraonnettomuuksia tapahtui hieman seudun keskiarvoa enemmän suhteessa muihin onnettomuusluokkiin. Mopedionnettomuuksia tapahtui selvästi seudun keskiarvoa enemmän. Onnettomuudet Kaarinassa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

20 Lieto Yleisin onnettomuusluokka Liedossa olivat yksittäisonnettomuudet. Hirvi- ja peuraonnettomuuksia tapahtui seudun keskiarvoa enemmän. Onnettomuudet Liedossa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

21 Masku Maskussa yleisimpiä onnettomuuksia olivat yksittäisonnettomuudet. Ohitusonnettomuuksia tapahtui selvästi seudun keskiarvoa vähemmän. Hirvi- ja peuraonnettomuuksia tapahtui sen sijaan huomattavasti seudun keskiarvoa enemmän. Jalankulkijaonnettomuuksia tapahtui hyvin vähän, vain yksi onnettomuus, mutta onnettomuus johti kuolemaan. Onnettomuudet Maskussa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

22 Mynämäki Mynämäellä tapahtui eniten yksittäisonnettomuuksia. Toiseksi eniten tapahtui peuraonnettomuuksia, ja niiden osuus oli selvästi seudun keskiarvoa korkeampi. Myös hirvionnettomuuksia tapahtui paljon muihin kuntiin verrattuna. Kohtaamisonnettomuuksien osuus oli korkea ja suuri osa johti henkilövahinkoon. Onnettomuudet Mynämäellä onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

23 Naantali Naantalissa tapahtui suhteellisesti vähän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Yleisimpiä olivat yksittäisonnettomuudet. Mopedionnettomuuksia tapahtui seudun keskiarvoa enemmän. Onnettomuudet Naantalissa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

24 Nousiainen Nousiaisissa selvästi yleisimpiä olivat peuraonnettomuudet. Näitä sekä hirvionnettomuuksia tapahtui huomattavasti seudun keskiarvoa enemmän. Onnettomuudet eivät kuitenkaan olleet seurauksiltaan vakavia, sillä ne johtivat henkilövahinkoon hyvin harvoin. Mopedionnettomuuksia lukuun ottamatta henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien osuus oli kussakin onnettomuusluokassa alhainen. Onnettomuudet Nousiaisissa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

25 Paimio Paimiossa yleisimpiä olivat yksittäisonnettomuudet, mutta myös peuraonnettomuuksia tapahtui runsaasti. Paimion onnettomuusluokittaisessa jakaumassa ei havaittu erityisiä onnettomuusluokkia, jotka poikkeaisivat tyypillisestä onnettomuusjakaumasta tai seudun keskiarvosta. Onnettomuudet Paimiossa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

26 Raisio Raisiossa on paljon katuverkkoa, joten sille tyypilliset onnettomuusluokat korostuivat. Peräänajoja sekä kääntymis- ja risteämisonnettomuuksia tapahtui paljon. Myös mopedi- ja polkupyöräonnettomuuksia tapahtui runsaasti. Lisäksi näistä huomattava osa johti henkilövahinkoon. Hirvieläinonnettomuuksia tapahtui vähän moniin muihin seudun kuntiin verrattuna. Onnettomuudet Raisiossa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

27 Rusko Ruskossa selvästi yleisimpiä olivat yksittäisonnettomuudet. Muita onnettomuuksia tapahtui vähän, ja ne olivat seurauksiltaan lieviä. Poikkeuksen tästä muodostivat kuitenkin kevyen liikenteen onnettomuudet, joista suuri osa johti henkilövahinkoon. Peuraonnettomuuksia tapahtui seudun keskiarvoa enemmän. Onnettomuudet Ruskossa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

28 Sauvo Sauvossa yleisimpiä olivat peuraonnettomuudet, joita tapahtui selvästi seudun keskiarvoa enemmän. Myös hirvionnettomuuksia tapahtui paljon. Toiseksi yleisin onnettomuusluokka Sauvossa olivat yksittäisonnettomuudet, joissa kunnan ainoa kuolemaan onnettomuus tapahtui. Liikenneviraston onnettomuusrekisterin mukaan Sauvossa ei tapahtunut lainkaan jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuuksia. Onnettomuudet Sauvossa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

29 Turku Turun onnettomuusjakaumassa korostuvat katuverkon onnettomuudet, joita on huomattava määrä aineistossa. Tyypillisiä onnettomuuksia olivat peräänajot, yksittäisonnettomuudet sekä risteämisonnettomuudet. Katuverkon alhaisista nopeusrajoituksista johtuen onnettomuuksista vain pieni osa johti henkilövahinkoon. Onnettomuudet Turussa onnettomuusluokittain Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Yksittäisonnettomuus Kääntymisonnettomuus Ohitusonnettomuus Risteämisonnettomuus Kohtaamisonnettomuus Peräänajo-onnettomuus Mopedionnettomuus Polkupyöräonnettomuus Jalankulkijaonnettomuus Hirvionnettomuus Peuraonnettomuus Muu eläinonnettomuus Muu onnettomuus Yhteensä

30 2.4. Tapahtuma-aika Vuosina eniten onnettomuuksia tapahtui Turun seudulla lokakuussa (yhteensä onnettomuutta). Eniten henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui syyskuussa, jolloin 229 onnettomuutta johti loukkaantumiseen tai kuolemaan. Myös toukokuussa tapahtui muihin kuukausiin verrattuna enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. Onnettomuudet Turun seudulla kuukausittain Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 24 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina kuukausittain. Taulukko 6 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina kuukausittain. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Viikonpäivittäin tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtui perjantaisin Turun seudulla vuosina (Kuva 25 ja Taulukko 7). Vähiten onnettomuuksia tapahtui sunnuntaisin, jolloin myös liikennettä on vähän. 30

31 Onnettomuudet Turun seudulla viikonpäivittäin Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 25 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina viikonpäivittäin. Taulukko 7 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina viikonpäivittäin. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Yhteensä Tapahtuma-ajankohdan kellonajan mukaan tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtui iltaruuhkan aikaan kello välisenä aikana, jolloin myös liikennemäärät ovat korkeat. Myös aamuruuhkan aikaan kello 7-9 välisenä aikana oli nähtävissä onnettomuusmäärien lisääntyminen, mutta onnettomuusmäärät eivät kuitenkaan olleet yhtä suuret kuin päiväaikaan. Vähiten onnettomuuksia tapahtui aamuyöllä (Kuva 26 ja Taulukko 8). 31

32 Onnettomuudet Turun seudulla tunneittain Ei tietoa Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 26 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina tunneittain. Taulukko 8 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina tunneittain. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Ei tietoa Yhteensä

33 2.5. Tapahtumapaikka Tapahtumapaikan mukaan tarkasteltuna suurin osa onnettomuuksista tapahtui hyvien keliolosuhteiden vallitessa. Onnettomuudet Turun seudulla tapahtumapaikan tiekelin mukaan Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vettä Luminen Sohjoinen Jäinen Ajourat paljaat Ei tietoa Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 27 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina tiekelin mukaan. Taulukko 9 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina tiekelin mukaan. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % Paljas,kuiva Paljas,märkä Urissa vettä Luminen Sohjoinen Jäinen Ajourat paljaat Ei tietoa Yhteensä Tapahtumapaikan nopeusrajoituksen mukaan tarkasteltuna eniten onnettomuuksia tapahtui nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h. Tässä kuitenkin korostuvat Turun onnettomuudet, joista valtaosa tapahtui katuverkolla alhaisilla nopeusrajoituksilla. 33

34 Onnettomuudet Turun seudulla tapahtumapaikan nopeusrajoituksen mukaan 10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h Ei tietoa Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 28 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina nopeusrajoituksen mukaan. Taulukko 10 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina nopeusrajoituksen mukaan. Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % 10 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Ei tietoa Yhteensä Ilman Turussa tapahtuneita onnettomuuksia tarkasteltuna suuri osa onnettomuuksia tapahtui nopeusrajoituksen ollessa 80 km/h. 34

35 Onnettomuudet Turun seudulla tapahtumapaikan nopeusrajoituksen mukaan (ilman Turun onnettomuuksia) 20 km/h 30 km/h 40 km/h 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h Ei tietoa Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Kuva 29 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina nopeusrajoituksen mukaan (aineistossa ei ole mukana Turun onnettomuuksia). Taulukko 11 Onnettomuudet Turun seudulla vuosina nopeusrajoituksen mukaan (aineistossa ei ole mukana Turun onnettomuuksia). Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuusvahinkoon Yhteensä % 10 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Ei tietoa Yhteensä

36 2.6. Onnettomuuteen joutuneet henkilöt (Lähde: Liikenneviraston onnettomuusrekisteri) Onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden tietojen analysoinnissa käytettiin Liikenneviraston onnettomuusrekisterin tietoja vuosilta Onnettomuusrekisterin valmistumisajankohdan vuoksi vuoden 2010 tiedot eivät olleet onnettomuusanalyysin laatimisvaiheessa vielä käytettävissä. Onnettomuusrekisterin tietojen mukaan Turun seudulla vuosina tapahtuneissa onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 8554 henkilöä, joista 37 kuoli ja 1030 loukkaantui onnettomuudessa. Oheisessa kuvassa on esitetty onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden ikäjakauma Turun seudulla vuosina Kuvassa esitettyjen lisäksi 1015 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Kuvassa ovat mukana kaikkien Turun seudun kuntien tiedot, mutta Turun osalta mukana ovat vain maantieverkon onnettomuuksissa osallisina olleet henkilöt. 350 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Kuva 30 Onnettomuuteen joutuneiden henkilöiden ikäjakauma Turun seudulla vuosina tapahtuneissa onnettomuuksissa (Turun osalta mukana vain maantieverkon onnettomuudet). Eniten onnettomuuksia tapahtui vuotiaille. Yhteensä 618 tämän ikäistä oli osallisena liikenneonnettomuudessa vuosina Heistä 4 kuoli ja noin 80 loukkaantui. Nämä ikäryhmät, juuri ajokortin saaneet nuoret aikuiset, ovat liikenneonnettomuustilastoissa yleensä kärjessä myös muilla seuduilla, joten Turun seudulla tilanne ei ole sikäli poikkeava. Toinen huolestuttava ikäryhmä Turun seudun onnettomuustilastoissa ovat 15-vuotiaat, joille tapahtui huomattavan paljon onnettomuuksia. Lisäksi näistä hyvin merkittävä osa johti henkilövahinkoon. Yhteensä vuotiasta oli osallisena liikenneonnettomuudessa viiden vuoden tarkasteluajanjakson aikana. Yksi heistä kuoli ja noin 100 loukkaantui. Myös 16-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia joutui valitettavan usein onnettomuuteen. 15- ja 16-vuotiaiden onnettomuusluvut ovat selvästi synkistyneet viime vuosien aikana koko maassa, mikä selittyy mopojen, skoottereiden ja mopoautojen lisääntymisenä. Seuraavissa kuvissa on esitetty ikäjakaumat kuntakohtaisesti. Lisäksi kunkin kunnan osalta on esitetty onnettomuuteen joutuneiden osuus ikäluokittain kaikista onnettomuuteen joutuneista henkilöistä sekä kunkin ikäluokan osuus väestöstä (vuonna 2009). Kaikkien kuntien osalta voidaan todeta, että nuorten aikuisten (18- ja 19-vuotiaat) sekä mopoilla ja skoottereilla liikkuvien nuorten (15- ja 16- vuotiaat) osuus onnettomuuteen joutuneista on suurempi kuin heidän suhteellinen osuutensa väestöstä eli nämä ikäryhmät ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa. 36

37 Kaarina 80 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Kaarinan osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 1967 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 194 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 7 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 9 osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.5 % 4.0 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Kaarinassa Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

38 Lieto 35 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Liedon osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 754 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 89 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 4 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 1 osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.5 % 4.0 % 3.5 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Liedossa Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

39 Masku 30 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Maskun osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 684 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 69 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 6 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 4 henkilön osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.0 % 3.5 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Maskussa Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

40 Mynämäki 30 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Mynämäen osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 675 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 129 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 9 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 9 henkilön osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.0 % 3.5 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Mynämäellä Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

41 Naantali 40 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Naantalin osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 741 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 74 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 4 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 11 henkilön osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 6.0 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Naantalissa 5.0 % Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 %

42 Nousiainen 18 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Nousiaisten osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 416 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 68 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 2 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.5 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Nousiaisissa 4.0 % Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

43 Paimio 35 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Paimion osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 702 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 66 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 1 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 6 henkilön osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.5 % 4.0 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Paimiossa Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

44 Raisio 80 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Kuollut Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Raision osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 2145 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 253 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 7 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 33 henkilön osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 4.0 % 3.5 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmiin Raisiossa Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 %

45 Rusko 20 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Ruskon osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 230 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 42 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 2 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 40 oli osallisena omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 9.0 % 8.0 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Ruskossa Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 %

46 Sauvo 14 Onnettomuuteen joutuneet ikäryhmittäin vuosina henkilöä Loukkaantunut Omaisuusvahinko Vakavuus ei tiedossa ikä (vuotta) Sauvon osalta onnettomuusrekisterissä oli yhteensä 240 henkilön tiedot. Oheisen kuvan lisäksi 31 tapauksessa henkilön ikä ei ollut tiedossa. Heistä 4 oli loukkaantunut onnettomuudessa ja 1 henkilön osalta vakavuus ei ollut tiedossa, muut olivat osallisina omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa. 6.0 % Onnettomuuksien osallisten jakautuminen ikäryhmittäin Sauvossa 5.0 % Ikäluokan osuus osallisista (vuosien onnettomuudet) Ikäluokan osuus väestöstä (2009) 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 %

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Liikenne ja viheralueet 19.2.2016 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Onnettomuustilastoraportti

Onnettomuustilastoraportti 29.10.2015 Onnettomuustilastoraportti 2014 Nurmijärven kunta Nurmijärven kunta Ympäristötoimiala Onnettomuustilastoraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO Tilastokatsaus 2010 2014, jalankulkijoiden henkilövahingot

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 1 Tieliikenneonnettomuudet Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 1: Onnettomuusanalyysi Joulukuu 2016 Liikenneonnettomuuksien kehitys Vuosina 2010-2014 Oulussa tapahtui vuodessa keskimäärin 800 liikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010

LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA. Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 7 2011 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2010 Liikenneviraston tilastoja 7/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006

Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005. Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 1 Liikenneonnettomuudet maanteillä 2005 Tiehallinnon tilastoja 3/2006 Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta

YHTEENVETO. Lisäksi voidaan esille nostaa seuraavat keskeisimmät havainnot Järvenpään liikenneturvallisuustilanteesta LIIKENNEONNETTOMUUDET JÄRVENPÄÄSSÄ VUOSINA 2006 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 YHTEENVETO... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ONNETTOMUUSKEHITYS JÄRVENPÄÄSSÄ... 5 3 ONNETTOMUUKSIEN OSALLISET... 6 4 ONNETTOMUUSLAJIT JA

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA

2 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 13 2 2.1 Liikenneturvallisuuskysely ja koetut ongelmat Suunnittelualueella liikkuvien kokemuksia liikenneturvallisuudesta ja paikallisesta liikennekulttuurista selvitettiin kaikille avoimella kyselyllä

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2014

Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Espoon liikenneonnettomuudet 2014 Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen Hanna Puolimatka, Eija Yli-Halkola ja Christel Kautiala Destia Oy YHTEENVETO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2014 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 13.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2015 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2015 Tarkastelualue: KUNTA KOKKOLA Vuonna 2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Espoon liikenneonnettomuudet 2011

Espoon liikenneonnettomuudet 2011 spoon liikenneonnettomuudet 2011 atja Seimelä, Laura Into ja ija Yli-Halkola estia Oy YHTVTO Tässä raportissa on tarkasteltu vuonna 2011 spoon kaupungin alueella tapahtuneita poliisin raportoimia tieliikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Onnettomuudet kuukausittain

Onnettomuudet kuukausittain ONNETTOMUUSRAPORTIT 8.. / - / Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Onnettomuudet kuukausittain 6 8 Tammikuu.% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS SELVITYS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA TAPAHTUNEISTA TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA 24.11.2011 2 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2011 3 SISÄLTÖ 1. SELVITYKSEN TAUSTAA...

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot