KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011"

Transkriptio

1 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILAS- TOT TAMMI SYYSKUU 2011 Sosiaalipäivystystilanteiden määrä Keski-Suomessa jatkaa kasvuaan. Jo tässä vaiheessa vuotta päivystystilanteita on ollut 10 % enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Vuosien kokonaistilannemäärä näkyy suluissa kuvassa 1. Tammi syyskuun aikana maakunnan sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 1106 eri päivystystapahtumaa. Kasvua vuoden takaisesta tilanteesta on 46 prosenttia. Kuluvana vuonna päivystystilanteita on ollut kuukausittain enemmän kuin viime vuonna lukuun ottamatta maaliskuuta. Etenkin kesäkuukaudet ovat olleet kiireisiä sosiaalipäivystyksessä. Keskimäärin tänä vuonna on ollut 123 tilannetta kuukaudessa, kun vuosi sitten samaan aikaan niitä oli 84. Kuukausittainen tapahtumamäärä on vaihdellut välillä (1 9/2010: ). Viikoittain tilanteita on ollut keskimäärin 28 (1 9/2010: 19) vaihdellen tilanteeseen (1 9/2010: 8 35). Päivätasolla tarkasteltuna tilanteita on ollut keskimäärin 4 (1 9/2010: 2,8). Kuva 1. Keski-Suomen sosiaalipäivystystapahtumat kuukausittain (kpl) Maakunnan päivystystilanteista 94 % on tapahtunut Mobile-kuntien alueella. Kriisikeskus Mobilessa tilastoitiin tammi syyskuun aikana 861 sosiaalipäivystystapahtumaa. Mobile-kuntien takapäivystäjillä tilanteita on ollut ajanjakson aikana 614 1, joista jopa 179 on tullut päivystäjän tietoon muun tahon kuin etupäivystyksenä toimivan kriisikeskus Mobilen kautta. Viitaseudulla tapahtumia on ollut 33, kuten myös Saarikan sosiaalipäivystyksessä. Kasvu keskittyi Mobile-kuntiin: takapäivystyksessä tilannemäärä 1 Takapäivystäjien tilastoista puuttuu tiedot yhdeltä päivystysviikolta. Tilastoja täydennetään tältä osin myöhemmin.

2 2 (13) kasvoi 40 % ja kriisikeskus Mobilessa 36 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Mobile-kuntien etu- ja takapäivystyksessä tapahtumia on jo nyt tilastoitu enemmän kuin viime vuonna kokonaisuudessaan. Pohjoisessa Keski-Suomessa taas tapahtumamäärät vähenivät: Viitaseudulla yhdellätoista prosentilla ja Saarikassa kuudella. Asiakkailta suoraan tulevien sosiaalipäivystysyhteydenottojen osuus oli noin kolmannes. Mobile-kuntien etupäivystyksessä suorien asiakasyhteydenottojen määrä korostuu päivystysjärjestelmästä johtuen muihin päivystysalueisiin verrattuna. Muita, useimmin sosiaalipäivystykseen yhteyttä ottavia tahoja ovat lastensuojeluyksiköt ja muut sijaishuoltopaikat (22 % yhteydenotoista), poliisi (15 %) ja hätäkeskus (14 %). Kaksi kolmasosaa sosiaalipäivystystapahtumista sijoittui viikonloppuihin ja lähes 60 % kello väliseen aikaan. Näihin ajankohtiin liittyvät osuudet näyttävät pysyvän maakunnassa varsin samoina tarkastelujaksosta toiseen. Vuosi sitten viikonloppuun ja klo väliseen aikaan tapahtuneiden tilanteiden osuudet olivat 60 prosenttia. Sosiaalipäivystysasiakkaita tuli tammi syyskuun aikana eniten Jyväskylästä, jonka osuus asiakkaista oli 56 % (1 9/2010: 62 %). Sosiaalipäivystystä käyttivät usein myös Äänekoski 8 % (1 9/2010: 6 %), Jämsä 7 % (5 %), Laukaa 7 % (3 %) ja Muurame 4 % (5 %). Keskisuomalaisia asiakkaista oli 90 % (1 9/2010: 96 %). Alle 18-vuotiaiden osuus oli 68 % (1 9/2010: 66 %). Aikaisempi sosiaalitoimen asiakkuus oli tunnistettu 74 %:lla asiakkaista (1 9/2010: 67 %). Yhteydenottojen taustalla olleet syyt liittyivät useimmiten lasten ja nuorten karkaamisiin, päihteiden käyttöön sekä väkivaltaan tai sen uhkaan nämä näyttävät pysyvän tyypillisimpinä sosiaalipäivystyksen yhteydenottosyinä Keski-Suomessa. Karkaamisesta oli kyse kolmasosassa päivystystilanteita. Päihteiden käyttö puolestaan taustoitti 26 % tapahtumista. Väkivalta tai sen uhka oli syynä 17 prosentissa yhteydenottoja. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna karkaamistilanteiden osuus kasvoi kun taas päihteiden käyttöön ja väkivaltaan liittyvien yhteydenottojen osuus väheni. Lukumääräisesti mitattuna sekä karkaamisia että päihteiden käyttöön ja väkivaltaan liittyneitä tilanteita oli enemmän kuin vuosi sitten. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi eli päivystäjältä välitöntä reagointia vaativiksi tapahtumiksi tilastoitiin 67 %, kun vuosi sitten samaan aikaan kiireellisiksi arvioitiin vain noin 49 % tilanteista. Kiireellisiksi arvioitujen tilanteiden osuus on ollut kuluneena vuonna toistuvasti suurempi viime vuoteen verrattuna. Taulukkoon 1 on koottu sosiaalipäivystäjien tammi syyskuussa tekemät toimenpiteet ja lastensuojeluilmoitukset vuosina Päivystyksessä on sijoitettu kiireellisesti tänä vuonna 79 lasta. Määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna 75 % ja sijoituksia on syyskuun loppuun mennessä tehty jo koko viime vuotta enemmän. Avohuollon sijoitusten määrä on myös kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yli 40 %: niitä on tehty 17. Tilapäismajoitusta on järjestetty 42 tilanteessa, useammin kuin vuosi sitten. Päivystyksissä on tehty yhteensä 89 koti- ja 89 laitoskäyntiä, lähes samoin kuin viime vuonna. Lisäksi tehtiin 14 muuta käyntiä (esim. onnettomuuspaikalle). Kuulusteluihin päivystäjät ovat osallistuneet 28 kertaa. Kasvua kuulustelujen määrässä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna on 75 %. Sosiaalipäivystyksistä on tehty 371 lastensuojeluilmoitusta, joka on lähes 70 % enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

3 3 (13) Taulukko 1. Keski-Suomen sosiaalipäivystysten toimenpidetilastoja tammi syyskuussa (kpl) 1 9/ / / /2011 Kiireelliset sijoitukset Avohuollon sijoitukset Kotikäynnit* Laitoskäynnit* Tilapäismajoitukset* Kuulusteluun osallistuminen Lastensuojeluilmoitukset *Luvuista poistettu tilastointien päällekkäisyydet Mobile-kuntien etu- ja takapäivystäjiltä vuosina sekä Jämsän seudun etu- ja takapäivystäjiltä vuonna 2008 Mobile-kuntien etupäivystys: Kriisikeskus Mobile Kriisikeskus Mobile vastaa viidentoista ns. Mobile-kunnan sosiaalipäivystyksen etupäivystyksestä. Mobile-kuntia ovat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski. Tammi-syyskuun välisenä aikana kriisikeskus Mobileen tuli 861 sosiaalipäivystysyhteydenottoa (ks. kuva 2). Tilanteita on ollut 36 % enemmän kuin vuosi sitten, ja myös enemmän kuin vuonna 2010 yhteensä. Päivystystapahtumien kuukausittainen määrä on vaihdellut tilanteen välillä (1 9/2010: 38 97). Kuukaudessa tilanteita on kertynyt keskimäärin 96 kappaletta, kun vuosi sitten niitä oli keskimäärin 70 kuussa. Viikoittaisten päivystystapahtumien määrä on vaihdellut välillä (8 26). Keskimäärin viikossa on tullut keskimäärin 22 sosiaalipäivystysyhteydenottoa, kun viime vuonna viikoittaisia tilanteita oli keskimäärin 16. Kuva 2. Sosiaalipäivystystapahtumat Kriisikeskus Mobilessa tammi syyskuussa (kpl)

4 4 (13) Sosiaalipäivystysyhteydenotoista 59 prosenttia (1 9/2011: 58 %) tapahtui klo välillä. Viikonloppuun sijoittui 66 prosenttia (noin 60 %) päivystystapahtumista. 36 prosenttia yhteydenotoista tuli suoraan asiakkailta (33 %). Lastensuojeluyksiköiden osuus etupäivystyksen yhteydenotoista oli 24 %, poliisin 14 % ja hätäkeskuksen 10 %. Viime vuoden tammi syyskuuhun verrattuna lastensuojeluyksiköiden yhteydenottojen osuus on vähentynyt, poliisin osuus kasvanut ja hätäkeskuksen pysynyt ennallaan. Lukumääräisesti tarkasteltuna edellä mainitut tahot ovat ottaneet viime vuotta useammin yhteyttä etupäivystykseen. Jyväskylä jatkaa edelleen sosiaalipäivystyksen suurimpana käyttäjäkuntana. Mobile-kuntien etupäivystyksen asiakkaista 60 % oli jyväskyläläisiä. Jyväskyläläisten osuus on kuitenkin vähentynyt viime vuoteen verrattuna, jolloin se oli 68 %. Muita, sosiaalipäivystystä eniten käyttäneitä kuntia olivat Äänekoski 9 % (1 9/2010: 8 %), Jämsä 7 % (5 %), Laukaa 7 % (3 %), Muurame 4 % (5 %) ja Keuruu 2 % (2 %). Mobile-kuntien asiakkaiden osuus etupäivystystilanteissa oli kaikkiaan 93 %, osuus laski hieman vuoden takaisesta tilanteesta. Taulukkoon 2 on koottu tiedot asiakkaan kotikunnasta Kriisikeskus Mobilen sosiaalipäivystystilanteissa tammi syyskuussa 2010 ja 2011 sekä muutos lukumäärässä (kpl) vuodesta 2010 vuoteen Samassa tilanteessa on voinut olla asiakkaita useammasta kunnasta. Siksi asiakastilanteiden yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin tapahtumien kokonaismäärä. Asiakastilanteita on ollut viime vuotta enemmän 11 kunnassa ja vähemmän kolmessa kunnassa. Yhdessä kunnassa muutosta ei ole tapahtunut. Myös päivystysalueen ulkopuolisten asiakkaiden määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Taulukko 2. Asiakkaan kotikunta Kriisikeskus Mobilen sosiaalipäivystystapahtumissa tammi syyskuussa ja muutos lukumäärässä Muutos 1 9/ 1 9/ 1 9/ (lkm) Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Keuruu Konnevesi Kuhmoinen Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Äänekoski Muu kunta Yhteensä

5 5 (13) Lähes 70 % sosiaalipäivystystilanteissa mukana olleista asiakkaista oli alle 18-vuotiaita, kuten vuosi sitten. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi arvioitiin jopa 80 % etupäivystykseen tulleista tilanteista, kun vuosi takaperin näin arvioitujen tilanteiden osuus oli vain noin puolet tapahtumista. Sosiaalipäivystyksen tarvetta aiheutti ensi- ja toissijaisten syytilastointien perusteella useimmiten karkaaminen, joka oli taustalla kolmasosassa tapahtumia. Päihteiden käyttö oli puolestaan syynä noin joka neljännessä tilanteessa. Väkivalta tai sen uhka oli yhteydenottoon johtaneena syynä 15 prosentissa sosiaalipäivystystapahtumia. Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen päihde- ja väkivaltasyiden osuus on vähentynyt, kun taas karkaamistapausten osuus on pysynyt samana. Huolto- ja tapaamisasioihin liittyneitä yhteydenottoja on tilastoitu myös varsin paljon (13 %) vuoden takaiseen verrattuna (8 %). Yli 60 prosentissa Mobileen tulleista sosiaalipäivystyksen yhteydenotoista päävastuu tilanteen hoitamisesta siirtyi Mobile-kuntien takapäivystäjälle. Vuosi sitten syyskuussa osuus oli lähes sama. Noin 17 % sosiaalipäivystystilanteista ei vaatinut etupäivystäjältä lainkaan yhteydenottoja tai jatkotoimenpiteitä, kun vuosi sitten osuus oli 10 %. Mobilen etupäivystäjät ovat tehneet tammi syyskuun aikana 39 kotikäyntiä, 40 laitoskäyntiä ja 2 muuta käyntiä, joista osan yhdessä takapäivystäjän kanssa. Lastensuojeluilmoituksia on tehty 55 sosiaalipäivystystilanteesta ja tiedonsiirtoa sosiaalitoimeen on tehty 41 tapahtumasta. Sosiaalipäivystyksen asiakastilanteisiin ei ole tilastointien perusteella liittynyt uhkaa. Yhteistyön sujumisen ongelmia raportoitiin heinä syyskuussa yhdessä tilanteessa, jossa takapäivystäjää ei ollut heti tavoitettu. Syynä oli, ettei takapäivystäjä ollut kuullut puhelimen pirinää. Alueen palvelurakenteen puutteita tilastoitiin yhdessä tapauksessa. Tilanne liittyi ennaltaehkäisevän perhetyön puutteeseen, joka osaltaan johti sosiaalipäivystystarpeen syntyyn. Sosiaalipäivystystilanteet veivät Mobilen etupäivystäjiltä työaikaa tyypillisimmin alle puoli tuntia. Korkeintaan puoli tuntia kestäneiden tilanteiden osuus oli 70 % ja enintään tunnin työaikaa vieneiden tapahtumien osuus puolestaan 90 prosenttia. Päivystystilanteiden koettu henkinen kuormittavuus oli keskimäärin 4,7 asteikolla 1 10, jossa 1 ei ole lainkaan kuormittava ja 10 on erittäin kuormittava. Samaan aikaan viime vuonna tilanteet koettiin vähemmän kuormittavina keskimääräisen tapauskohtaisen kuormittavuuden ollessa tuolloin 2,6. Mobile-kuntien takapäivystys Tammi syyskuun aikana Mobile-kuntien takapäivystäjät ovat tilastoineet 614 sosiaalipäivystysyhteydenottoa (ks. kuva 3). Tilanteiden kokonaismäärä on vielä tätäkin suurempi, sillä yhden viikon tilastoinnit puuttuvat. Koontia täydennetään näiltä osin myöhemmin. Tammi syyskuun 2010 tilanteeseen verrattuna tapahtumamäärä on kasvanut 40 prosenttia. Etupäivystyksestä takapäivystykseen välitettiin tammi syyskuussa 435 tapahtumaa. Loput 179 tilannetta on tullut takapäivystäjille muiden tahojen kautta, jolloin yhteydenottajana on tyypillisimmin ollut joko poliisi tai lastensuojeluyksikkö/ muu sijaishuoltopaikka. Etupäivystyksen kautta tulleiden tilanteiden osuus oli siten hieman yli 70 %, kun vuosi sitten osuus oli jopa 90 %. Kuvasta 3 ilmenee, että päivystystapahtumien määrä on vaihdellut kuukausittain paljon: maaliskuun 41:stä tilanteesta heinäkuun 92:een tilanteeseen. Vuosi takaperin määrä vaihteli myös suuresti: tilanteeseen kuussa. Kesä ja alkusyksy ovat olleet etupäivystyksen tavoin takapäivystyksessäkin kiireistä aikaa tapahtumamäärällä mitattuna. Elokuun notkahdus selittyy osin puuttuvilla tiedoilla. Keskimäärin päivystystilanteita on ollut 68 kuukaudessa viime vuonna samaan aikaan niitä oli keskimäärin 49 kuussa. Viikossa on tullut keskimäärin 16 sosiaalipäivystysyhteydenottoa, kun viime vuonna vastaavaan ai-

6 6 (13) kaan tilanteita oli 11. Viikoittaisten tapahtumien määrä takapäivystyksessä vaihteli 6 30 välillä (1 9/2010: 1 19 tilannetta). Kuva 3. Sosiaalipäivystystapahtumat Mobile-kuntien takapäivystäjillä tammi syyskuussa (kpl) Lähes kaksi kolmesta sosiaalipäivystysyhteydenotosta tuli klo välillä ja yhtä suuri osuus viikonloppuisin. Molemmat osuudet vastaavat hyvin viimevuotisia tilastoja. Takapäivystäjät arvioivat noin puolet tilanteista erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi, samoin kuin vuosi sitten. Yli 90 % tilanteista vaati jossain määrin päivystysaikaisia toimenpiteitä, kun vuosi sitten vastaava osuus oli noin 80 %. Kaksi kolmesta takapäivystäjien asiakkaasta oli alle 18-vuotiaita. Alaikäisten osuus on suurin piirtein sama viime vuoden tammi syyskuun väliseen aikaan verrattuna. Sosiaalitoimen asiakkuus tunnistettiin kolmella neljästä asiakkaasta. Osuus on sama kuin vuosi sitten. Suurin osa, 55 %, takapäivystäjien asiakkaista oli jyväskyläläisiä (1 9/2010 osuus oli 59 %). Äänekoskelaisia oli 9 % (9 %), jämsäläisiä 8 % (5 %), laukaalaisia 8 % (6 %) ja muuramelaisia 4 % (7 %). Mobilekuntien asiakkaita oli kaikkiaan 92 % (94 %). Taulukkoon 3 on koottu tiedot asiakkaan kotikunnasta Mobile-kuntien takapäivystäjien sosiaalipäivystystapahtumissa tammi syyskuussa 2010 ja 2011 sekä muutos lukumäärässä (kpl) vuodesta 2010 vuoteen Kahdeksassa kunnassa asiakastilanteita on ollut enemmän kuin vuosi sitten. Myös päivystysalueen ulkopuolisia asiakkaiden määrä on kasvanut. Kolmessa kunnassa tilanteet ovat puolestaan vähentyneet. Konneveden, Luhangan ja Multian kunnista ei ole tullut sosiaalipäivystykseen vuoden aikana yhtään asiakastilannetta. 2 Samassa tilanteessa on voinut olla asiakkaita useammasta kunnasta. Siksi asiakastilanteiden yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin tapahtumien kokonaismäärä.

7 7 (13) Taulukko 3. Asiakkaan kotikunta Mobile-kuntien takapäivystäjien sosiaalipäivystystapahtumissa tammi syyskuussa ja muutos lukumäärässä Muutos 1 9/ 1 9/ 1 9/ (lkm) Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Keuruu Konnevesi Kuhmoinen Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi Toivakka Uurainen Äänekoski Muu kunta Yhteensä Päihteiden käyttö, karkaaminen ja väkivalta korostuvat myös takapäivystyksen tilanteissa. Päihteiden käyttö oli taustalla 36 prosentissa ja karkaaminenkin melkein yhtä usein takapäivystykseen tulleista tilanteista, kun huomioidaan sekä ensi- että toissijaiset yhteydenottoon johtaneet syyt. Väkivalta ja sen uhka puolestaan tilastoitiin taustasyyksi noin 22 prosentissa tapahtumia. Tässä kategoriassa lapsen väkivaltaisesta käytöksestä johtuvat yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti tämän vuoden aikana. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna päihdesyiden ja karkaamisten osuus on jonkin verran vähentynyt (1 9/2010 osuus oli n. 40 %) ja väkivallan osuus jonkin verran lisääntynyt (1 9/2010: 20 %). Takapäivystäjät ottivat päivystystilanteissa useimmiten yhteyttä asiakkaaseen tai muuhun asianosaiseen. Yhteyttä otetaan myös moniin eri viranomaistahoihin, tyypillisesti poliisiin ja lastensuojeluyksikköön. Taulukkoon 4 on koottu takapäivystäjien tekemiä toimenpiteitä tammi syyskuussa 2010 ja Kuluvan vuoden aikana päivystäjät ovat tehneet 75 kiireellistä ja 17 avohuollon sijoitusta. Kotikäyntejä päivystäjät tekivät 52 ja laitoskäyntejä 63. Muihin paikkoihin suuntautuneita käyntejä päivystäjille on kertynyt yhdeksän. Tilapäismajoituksia on järjestetty 37:ssa tilanteessa 48:lle henkilölle. Takapäivystäjät ovat tehneet 323 lastensuojeluilmoitusta ja lähettäneet 110 kuntiin. Toimenpiteiden määrä vuoden takaiseen verrattuna on kasvanut, lähetettyjä tiedonsiirtolomakkeita lukuun ottamatta. 10 % tilanteista ei vaatinut takapäivystäjältä lainkaan päivystysaikaisia toimenpiteitä tai yhteydenottoja. Syyskuun 2010 lopussa näiden tilanteiden osuus oli 18 %.

8 8 (13) Taulukko 4. Mobile-kuntien takapäivystäjien tekemät toimenpiteet tammi syyskuussa (lkm) 1 9/ /2011 Kiireelliset sijoitukset Avohuollon sijoitukset Kotikäynnit Laitoskäynnit Muu käynti - 9 Tilapäismajoitukset Kuulusteluun osallistuminen Lastensuojeluilmoitukset Tiedonsiirtolomakkeet Kuluvan vuoden aikana uhkatilanteita virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä on raportoitu yhteensä yhdeksässä tilanteessa. Heinä syyskuun aikana näistä tapahtui kaksi. Toinen tilanteista liittyi isän uhkaavaan käytökseen, toista ei ollut tarkemmin kuvattu. Yhteistyön sujumisen ongelmia on kuluvana vuonna raportoitu päivystysaikaan sekä virka-aikaan liittyen yhdeksässä tilanteessa. Heinä syyskuun välillä päivystysaikaisia yhteistyön ongelmia ei raportoitu. Virka-aikaisia yhteistyön pulmia heinä syyskuussa tuotiin esiin kahdessa tilanteessa, jotka molemmat liittyivät sosiaalityöntekijöiden tavoittamattomuuteen. Palvelurakenteen ongelmia tai puutteita on vuoden aikana raportoitu 27 tilanteessa, joista kaksi heinä syyskuussa. Näistä toinen koski lastensuojelua: päivystäjällä ei ollut mahdollisuutta tarkastaa asiakkaan lastensuojeluhistoriaa päivystystilanteessa. Toinen liittyi mielenterveyspalveluiden kesäsulkuihin. Takapäivystäjien tekemä aktiivityöaika päivystysviikolla on vaihdellut syyskuun loppuun mennessä10 40 h 40 min välillä. Viime vuonna samaan aikaan tuntimäärän vaihtelu oli 4,5 38 tuntia. Keskimääräinen aktiivityön viikkotuntiaika on ollut tammi syyskuussa 23 h 50 minuuttia, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 16 h 55 min. Keskimääräinen aktiivityöaika on siten kasvanut yli 40 % viime vuodesta samassa suhteessa kuin tilannemääräkin. Lähes 60 % tapahtumista vei enintään yhden tunnin päivystystyöaikaa. Pitkäkestoisten, yli kolme tuntia vaatineiden tilanteiden osuus oli noin 10 %. Osuudet ovat samoja vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Virka-aikaista työaikaa tiedonsiirtoon sitä vaatineista tilanteista kului tyypillisimmin alle 15 minuuttia tapahtumaa kohden ja neljää tapahtumaa lukuun ottamatta tiedotus hoitui alle tunnissa. Päivystystapahtumien keskimääräinen kuormittavuus takapäivystäjillä oli 4. Päivystysviikon kokonaiskuormittavuus vaihteli päivystäjien arvioissa 2 10 välillä ollen keskimäärin 6,25. Kumpikin keskiarvo on noussut vuoden takaiseen verrattuna.

9 9 (13) Saarikan sosiaalipäivystys Saarikan sosiaalipäivystykseen kuuluu Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi. Saarikan päivystäjillä on ollut tammi syyskuun aikana 33 sosiaalipäivystystapahtumaa (ks. kuva 4). Päivystystilanteita on kertynyt kaksi (6 %) vähemmän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Sosiaalipäivystystapahtumien määrä on vaihdellut nollasta kuuteen viikoittain ja tilanteita on ollut keskimäärin reilu 3 kuukaudessa, kuten viimekin vuonna samaan aikaan. Kuva 4. Sosiaalipäivystystapahtumat Saarikassa tammi syyskuussa (kpl) Lähes 60 prosenttia sosiaalipäivystysyhteydenotoista on tapahtunut klo välillä. Viikonloppuun sijoittui lähes kolme neljästä tilanteesta. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Saarikassa on ollut lähes yhtä paljon tapahtumia ilta-aikaan, mutta enemmän viikonloppuina. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi on arvioitu 55 % tapahtumista, joka on jonkin verran enemmän kuin vuosi sitten. Yhteydenotot tulevat viranomaisilta; suurimmaksi osaksi hätäkeskuksen kautta, josta välitettiin 80 prosenttia tapahtumista. Suora asiakasyhteydenotto tuli kolmessa tilanteessa. Päivystysasiakkaista reilu 80 % on ollut kotoisin Saarikan kunnista (ks. taulukko 5 3 ). Kaikissa päivystysalueen kunnissa on esiintynyt kuluvan vuoden aikana sosiaalipäivystyksen tarvetta. Saarijärveläisten osuus asiakkaista on ollut vain 33 %, kun vuosi sitten se oli lähes puolet. Kivijärven asiakasosuus oli 17 %, Karstulan 14 %, Kyyjärven 11 % ja Kannonkosken 6 %. Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven tilannemäärät laskivat viime vuoteen verrattuna kun taas Kannonkosken ja Kivijärven sekä päivystysalueen ulkopuolisten kuntien tilannemäärät kasvoivat. Alle 18-vuotiaiden osuus oli 54 % kuten vuosi sitten. Sosiaalitoimen asiakkuus on tilastoitu lähes kolmessa tilanteessa neljästä, kun viime vuonna samaan aikaan osuus oli 65 prosenttia. 3 Samassa tilanteessa on voinut olla asiakkaita useammasta kunnasta. Siksi asiakastilanteiden yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin tapahtumien kokonaismäärä.

10 10 (13) Taulukko 5. Asiakkaan kotikunta Saarikan sosiaalipäivystystapahtumissa tammi syyskuussa ja muutos lukumäärässä Muutos 1 9/ 1 9/ 1 9/ (lkm) Saarijärvi Karstula Kannonkoski Kyyjärvi Kivijärvi Muu kunta Yhteensä Tyypillisimmin sosiaalipäivystyksen tarvetta alueella ovat aiheuttaneet päihteiden käyttö, väkivalta tai sen uhka, nuorten karkaaminen sekä mielenterveysongelmat. Useimmin taustalla on ollut päihteiden käyttö, joka on tilastoitu syyksi noin 30 prosentissa tapahtumia. Väkivalta on johtanut yhteydenottoon lähes yhtä usein (27 %). Karkaaminen ja mielenterveyteen liittyvät asiat ovat kumpikin taustoittaneet reilua 20 prosenttia tilanteista. Väkivalta ja karkaamiset ovat olleet päivystystyössä viime vuotta näkyvämmin esillä. Päihteiden käytön ja mielenterveydellisten syiden osuudet ovat vuoden takaiseen verrattuna lähes samalla tasolla. Saarikan sosiaalipäivystäjät ovat ottaneet yhteyttä pääasiassa asiakkaisiin ja omaisiin sekä viranomaisista hätäkeskukseen ja poliisiin. Päivystäjät ovat tehneet 3 kiireellistä sijoitusta, 11 koti- ja 4 laitoskäyntiä sekä 2 muihin paikkoihin kohdistunutta käyntiä. Lisäksi päivystäjät ovat järjestäneet kolmessa tilanteessa tilapäismajoitusta neljälle henkilölle. Päivystäjät eivät ole kuluvana vuonna tehneet avohuollon sijoituksia tai osallistuneet kuulusteluihin. Lastensuojeluilmoituksia on tehty 11 ja tiedonsiirtolomakkeita on lähetetty asiakastilanteista kuusi kappaletta. Kaksi tapahtumaa ei ole vaatinut päivystäjältä toimenpiteitä tai yhteydenottoja. Taulukko 6. Saarikan sosiaalipäivystäjien tekemät toimenpiteet tammi syyskuussa (lkm) 1 9/ /2011 Kiireelliset sijoitukset 3 3 Avohuollon sijoitukset 1 - Kotikäynnit 9 11 Laitoskäynnit 6 4 Muu käynti - 2 Tilapäismajoitukset 4 3 Kuulusteluun osallistuminen - - Lastensuojeluilmoitukset Tiedonsiirtolomakkeet 11 6

11 11 (13) Heinä syyskuussa ei ole raportoitu uusia uhkatilanteita. Heinä syyskuussa raportoidut päivystysaikaiset yhteistyöongelmat (2) liittyivät poliisin ja hätäkeskuksen toimintaan: tieto perheen tilanteesta ja tehtävän hoidon päättymisestä ei kulkenut sosiaalipäivystäjälle saakka. Virka-aikaiset yhteistyön ongelmat liittyivät käsityksiin sosiaalipäivystäjän roolista sekä sosiaalityöntekijän ja poliisin tavoittamisen vaikeuteen. Palvelurakenteen puutteita on raportoitu heinä syyskuun välisenä aikana yhdessä tilanteessa, joka liittyi psykiatrin arvion tarpeeseen viikonloppuna. Päivystystilanteet ovat olleet pidempikestoisia viime vuoteen verrattuna, sillä niistä alle 40 % hoitui alle tunnissa, kun vuosi sitten osuus oli yli puolet. Lisäksi, yli kolme tuntia työaikaa vieneiden tilanteiden osuus oli jopa yli 20 %. Tiedonsiirto on puolestaan hoitunut viime vuotta nopeammin, sillä yli 70 % virka-aikaista tiedonsiirtoa vaatineista tilanteista tiedottaminen hoitui alle 30 minuutissa. Vuosi sitten vastaava osuus oli noin 60 %. Päivystystapahtumien keskimääräinen kuormittavuus on Saarikassa ollut tammi syyskuussa 4,1 asteikolla 1 10, joka ei eroa vuoden takaisesta arviosta lainkaan. Viitaseudun sosiaalipäivystys Viitaseudun sosiaalipäivystyksen muodostavat Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari. Viitaseudulla on tilastoitu kuluvan vuoden aikana 33 sosiaalipäivystystapahtumaa. Viime vuoden tammi syyskuun tilanteeseen verrattuna tapahtumia on ollut 11 % vähemmän (ks. kuva 5). Päivystystilanteiden määrä on vaihdellut kuukausittain yhdestä kahdeksaan (1 9/2011: 1 9) ja viikoittain 0 5 välillä (1 9/2011: 0 6). Tapahtumia on ollut keskimäärin vajaa neljä kuukaudessa. Kuva 5. Sosiaalipäivystystapahtumat Viitaseudulla tammi syyskuussa (kpl) Viitaseudulla 52 % tilanteista on tapahtunut klo välillä ja kolme neljästä viikonloppuisin. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tapahtumat ovat keskittyneet enemmän viikonloppuun ja vähemmän klo välille. Erittäin kiireellisiksi tai kiireellisiksi tilanteista on arvioitu 60 prosenttia tapahtumista kuten vuosi sitten. Useimmin yhteydenottajana on ollut seudulle tyypilliseen tapaan hätäkeskus, jonka osuus päivystykseen tulleista tilanteista on noin 85 %. Muutamia yhteydenottoja on tullut myös lastensuojeluyksiköstä ja terveydenhuollosta sekä suoraan asiakkailta.

12 12 (13) Sosiaalipäivystysasiakkaat ovat olleet lähes 90-prosenttisesti Viitaseudun kuntien asukkaita (ks. taulukko 7 4 ). Suurin osa asiakkaista, 53 prosenttia, on ollut viitasaarelaisia. Pihtiputaalaisten osuus oli 26 prosenttia ja kinnulalaisten 9 prosenttia. Pihtiputaan asukkailla on ollut enemmän sosiaalipäivystystarvetta kuin vuosi sitten. Kinnulassa ja etenkin Viitasaarella sosiaalipäivystystilanteiden määrä on vähentynyt vuoden takaisesta. Päivystysalueen ulkopuolisten asiakkaiden määrä on pysynyt samana. Taulukko 7. Asiakkaan kotikunta Viitaseudun sosiaalipäivystystapahtumissa tammi syyskuussa ja muutos lukumäärässä Muutos 1 9/ 1 9/ 1 9/ (lkm) Kinnula Pihtipudas Viitasaari Muu kunta Yhteensä Alle 18-vuotiaiden osuus asiakkaista oli 69 %, kun viime vuonna samaan aikaan alaikäisten osuus oli vain noin 40 prosenttia. Myös sosiaalitoimen asiakkaiden osuus päivystysasiakkaista kasvoi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna: osuus oli 61 prosenttia, kun syyskuun lopussa 2010 se oli hieman yli 50 %. Tyypillisimpinä sosiaalipäivystyksen tarvetta aiheuttaneina ensi- tai toissijaisina syinä Viitaseudulla ovat olleet karkaaminen (taustalla 24 %:ssa tilanteista), päihteiden käyttö (21 %), kuolema (12 %) ja väkivalta (12 %). Karkaamisten osuus on kasvanut huomattavasti viime vuoden syyskuun lopun tilanteesta. Päihteiden käyttö, kuolema ja väkivalta ovat puolestaan olleet viime vuotta vähemmän esillä sosiaalipäivystyksessä. Myöskään mielenterveysasiat eivätkä kriisiytyneet perhetilanteet ole näyttäytyneet päivystyksessä yhtä suuressa määrin kuin vuosi sitten. Yli 90 prosenttia tilanteista vaati päivystäjältä jossain määrin toimenpiteitä, useimmiten asian selvittelyä puhelimitse. Päivystäjät ovatkin ottaneet tyypillisimmin yhteyttä asiakkaaseen, omaiseen tai muuhun asianosaiseen. Viranomaisyhteydenotot ovat kohdistuneet enimmäkseen poliisille, hätäkeskukseen ja kuntien sosiaalityöntekijöille. Taulukkoon 8 on koottu Viitaseudun sosiaalipäivystäjien tekemiä toimenpiteitä tammi syyskuussa 2010 ja Tämän vuoden aikana päivystyksessä on tehty yksi kiireellinen sijoitus, 6 koti-, 2 laitoskäyntiä ja yksi muuhun kuin edellä mainittuun paikkaan kohdistunut käynti, järjestetty tilapäismajoitusta kahdessa tilanteessa kahdelle asiakkaalle sekä osallistuttu kahteen kuulusteluun. Sosiaalipäivystystilanteiden johdosta on lähetetty 7 lastensuojeluilmoitusta ja tehty 5 tiedonsiirtolomaketta asiakkaan kotikuntaan. 4 Samassa tilanteessa on voinut olla asiakkaita useammasta kunnasta. Siksi asiakastilanteiden yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin tapahtumien kokonaismäärä.

13 13 (13) Taulukko 8. Viitaseudun sosiaalipäivystäjien tekemät toimenpiteet tammi syyskuussa (lkm) 1 9/ /2011 Kiireelliset sijoitukset 2 1 Avohuollon sijoitukset 1 - Kotikäynnit 10 6 Laitoskäynnit 4 2 Muu käynti - 1 Tilapäismajoitukset 6 2 Kuulusteluun osallistuminen - 2 Lastensuojeluilmoitukset 5 7 Tiedonsiirtolomakkeet 11 5 Heinä syyskuun aikana ei uusia uhkatilanteita ole ollut Viitaseudun sosiaalipäivystyksessä. Yhteistyön ongelmia on heinä syyskuun aikana raportoitu kaksi. Tilanteissa oli kyse vanhuspalveluiden ja sosiaalipäivystyksen työnjakokysymyksistä. Palvelurakenteen puutteita on tuotu esiin heinä syyskuun aikana yhdessä tilanteessa, jossa oli kyse tilapäismajoituksen järjestämisen vaikeudesta nuorelle aikuiselle. Tyypillisimmin päivystystilanteet ovat vaatineet päivystäjältä 0,5 1 tuntia työaikaa. Kaikkiaan 70 % tilanteista on ratkaistu alle tunnissa. Viime vuoden syyskuun loppuun verrattuna päivystystilanteet ovatkin olleet lyhytkestoisempia. Yhtä tilannetta lukuun ottamatta tiedonsiirtoa vaatineet tilanteet ovat vieneet enintään 30 minuuttia virka-aikaista työaikaa. Sosiaalipäivystystyö Viitaseudulla on koettu vähemmän kuormittavaksi kuin vuosi sitten. Keskimääräinen tapahtumakohtainen kuormittavuus on syyskuun loppuun mennessä ainoastaan 2,8, kun vuosi sitten samaan aikaan se oli 4,4 asteikolla 1 10, jossa 1 on ei lainkaan kuormittava ja 10 erittäin kuormittava.

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 1 (9) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 Tammi-maaliskuun 2012 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 384 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 1 (10) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2011 Tammi-maaliskuun 2011 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 321 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- KESÄKUU 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- KESÄKUU 2011 1 (12) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- KESÄKUU 2011 Tammi kesäkuun 2011 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 708 eri päivystystapahtumaa (ks. kuva

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011 1 (13) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT VUONNA 2011 Vuoden 2011 aikana Keski-Suomen sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 1467 eri päivystystapahtumaa (ks. kuva 1). Määrä kasvoi edellisvuodesta 475

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010 RAPORTTEJA 29 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2010 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 29 Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä www.koskeverkko.fi ISBN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009 RAPORTTEJA 27 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2009 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 27 Käyntiosoite Matarankatu 4, 1. kerros, Jyväskylä Postiosoite

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011 RAPORTTEJA 33 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2011 SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 33 Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä www.koskeverkko.fi ISBN

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08

Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Kohtaamisia lastensuojelussa 10.09.08 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tuija Hauvala 15.9.2008 VUOSI 2008: Kriisikeskus Mobile: Hankasalmi, Joutsa Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta Keuruu, Konnevesi

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Pihtiputaan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Karstulan liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 16 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Viitasaaren liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 30 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Saarijärven liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 35 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kuhmoisten liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 14 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Uuraisten liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 12 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen

Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Katsaus liikenneturvallisuustilanteeseen Kannonkosken liikenneonnettomuustilastot 1/3 Lähde: Tieliikenneonnettomuustilastopalvelu (linkki), Strafican karttapalvelu (linkki) 9 Tieliikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä Käynti sisäpihan puolelta. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Mobilen palvelukunnat: Hankasalmi,

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5)

Kriisikeskus Mobile. Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Kriisikeskus Mobile Asemakatu 2 (2.krs) 40100 Jyväskylä käynti sisäpihan puolelta Ylläpitäjä: Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry Toiminnan rahoitus: palvelukunnat (4/5) ja RAY (1/5) Työntekijät: 14

Lisätiedot

SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori. Puh:

SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori. Puh: SINIKKA VUORELA Kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori Puh: 044 528 0276 Mobilen toiminta-alue: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Keuruu Konnevesi Kuhmoinen Laukaa Luhanka Multia Muurame Petäjävesi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2008

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2008 RAPORTTEJA 19 KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYS KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VUOSI 2008 TUIJA HAUVALA SIVI TALVENSOLA Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raportteja 19 Käyntiosoite Matarankatu

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3

Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Kuntatiedot hankekunnat (osittain tarkastamattomat) Liite 3 Vanhuspalvelulain seurantaindikaattoreiden toteutuminen Keski-Suomessa 2013 Â ; THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2013 Suluissa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA KESKI-SUOMEN HIIHTO RY MATTI HARJU 14.11.2013 LÄHDE: KESKI-SUOMEN HIIHDON HISTORIAT, HIIHTOKALENTERIT, HAASTATTELUT KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTIN HISTORIATIETOJA - 30-LUVULLA SUOJELUSKUNTAVIESTIT PAIKKAKUNNALTA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA TÄMÄ KALVOSARJA ESITTÄÄ TILANNEKATSAUKSEN JA RATKAISUIHIN (MM. LIIKENNEKOKONAISUUKSIIN) VOI TULLA MUUTOKSIA. Työ valmistuu maaliskuussa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 1 5.6.2017 Tuija Koivisto Yleisesti myöntämisperusteista voi todeta Keski-Suomessa on kaikkiaan 17 ohjekirjaa omaishoidon tuen

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

maatilojen suorat tuet

maatilojen suorat tuet TOIMEKSIANTO Johtoryhmän evästykset Maakuntapalveluista laaditaan ehdotus 9.6. mennessä Hankitaan asiantuntijapalveluna tukea maakuntakonsernin suunnitteluun ja tiedolla johtamisen - tiekartan hahmotteluun

Lisätiedot

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11. TERVETULOA Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.2007 Alueellinen lastensuojelun sosiaalipäivystys Yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2016 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja Kasvu ja kehityspanostukset ovat vaikuttaneet myönteisesti elinkeinoelämän arvioon kunnan toiminnasta! Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL

VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE Keksi-Suomen Vammais-Kaste /PL VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE 2010-2012 Keksi-Suomen Vammais-Kaste 2011-2012/PL Vaikeavammaisten maakunnallisia tukipalveluja pohtivan työryhmäkehitysvammaisten erityispalvelujen rakenne maakunnassamme

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja

Tilinpäätös Laukaan kunta. Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja. Lasse Leppä talousjohtaja Tilinpäätös 2017 Laukaan kunta Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Lasse Leppä talousjohtaja 5.4.2018 2 Laukaassa Keski-Suomen tyytyväisimmät asukkaat EPSI rating tutkimus 5.4.2018 Esimerkiksi esityksen nimi,

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo

Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo 2018 päättyvät käyttöoikeussopimukset Sopimustunnus Reitin nimi Ajosuunta Lähtö Tulo Kausi- ja vuoromerkintä KÄYTTÖ-615246 Keuruun palvelutaksi Ky - 31.12.2017 Keuruu - Vilppula M 5:30 6:35 M-L Vilppula

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.9.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 19.4.2017 kaupunginjohtaja Ilkka Salminen Jämsä elämäsi tarina 1 Tilaisuuden ohjelma Avaus Yleiskatsaus kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kaupunginjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Keski-Suomen Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Työttömiä työnhakijoita Keski Suomessa pitkästä aikaa alle 20 000! Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 13,6 Keuruu 13,7 Kinnula 16,6 Kivijärvi 15,9 Kannonkoski

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä

Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen 27.11.2008 Jyväskylä Kommenttipuheenvuoro: Keski-Suomen malli aluetalouden näkökulmasta Hannu Tervo Kansantaloustieteen professori, JY 1 Toimivat

Lisätiedot

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus

OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Jyväskylä 31.12.2010 KESKI-SUOMEN LIITTO/TURVA-HANKE OSASELVITYS: Tutkimuksessa mukana olleiden soiden ojitustilannekartoitus Ojituskartoituksen työmenetelmä: - Suokohtaisina kartoitusalueina käytettiin

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Työttömyys vähenee edelleen kohisten Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 10,5 Keuruu 11,8 Kinnula 15,5 Kivijärvi 9,5 Kannonkoski 11,3 Karstula 13,0 Saarijärvi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus

Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus Keski-Suomen pelastuslaitos - SPPL / yritysturvallisuus 29.0.205 Simo Tarvainen pelastusjohtaja .Helsinki 2.Länsi-Uusimaa 3.Keski-Uusimaa 4.Itä-Uusimaa 5.Varsinais-Suomi 6.Kanta-Häme 7.Päijät-Häme 8.Kymenlaakso

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA!

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! Moniammatillinen näkökulma kuntoutussuunnitelmassa Terveyssosiaalityön palvelut lakkautettu - Äänekoskelta - Äänekoski, Suolahti, Sumiainen - Jämsästä - Jämsä, Jämsänkoski,

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Helmikuun lopussa Keski Suomessa oli 22 023 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 15,3 Keuruu 16,2 Kinnula 20,5 Kivijärvi 20,4 Kannonkoski

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 1. Sopimuksen osapuolet Keski-Suomen maakunnan viisitoista (15) Kriisikeskus Mobilen palveluiden

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Toukokuun lopussa Keski Suomessa oli 20 337 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 13,2 Keuruu 14,0 Kinnula 16,8 Kivijärvi 15,7 Kannonkoski

Lisätiedot

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus

KESKI SUOMI. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Huhtikuun lopussa Keski Suomessa oli 20 815 työtöntä työnhakijaa Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kyyjärvi 13,4 Keuruu 14,9 Kinnula 19,2 Kivijärvi 17,6 Kannonkoski

Lisätiedot

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 RAPORTTEJA 39 HANKASALMI, JOUTSA, JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ, KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KONNEVESI, KUHMOINEN, KYYJÄRVI, LAUKAA, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI, TOIVAKKA, UURAINEN,

Lisätiedot

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019 Kirje SM1811001 1 (1) 00.00.01.00.01 SMDno-2018-784 23.04.2018 Jakelun mukaan Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna

Lisätiedot

1. PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA PIRKANMAA Suomenkielinen koulutoimi. Lähde: kuntien ilmoitukset toukokuussa 2018

1. PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA PIRKANMAA Suomenkielinen koulutoimi. Lähde: kuntien ilmoitukset toukokuussa 2018 1. PERUSJEN JA LUKIOIDEN TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2018-2019 Lähde: kuntien ilmoitukset toukokuussa 2018 PIRKANMAA Akaa 9.8. 15. - 19.10. 22.12. - 6.1. 25.2. - 1.3. Hämeenkyrö 9.8. 15. - 19.10. 22.12.

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus Kiitos veteraanit -toimikunta Piirikoordinaattori: Jaakko Harjumäki, jaakko.harjumäki@lions.fi, 040 164 9030 PDG: Toivo Lehtinen, toivo.lehtinen@pp.inet.fi,

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.8.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; mitä vähennetään ja mihin vähennykset kohdistuvat? Vaikutukset kuntatalouteen?

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.3.2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.6.2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot