Ryhmäohjaajan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmäohjaajan käsikirja"

Transkriptio

1 Ryhmäohjaajan käsikirja 2015 Päivitetty 2015/ Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu

2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/47 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO AMMATTIKORKEAKOULUN OHJAUSPALVELUJEN TOIMINTAMALLI PEREHDYTTÄVÄT OPINNOT ALOITUSPÄIVÄ Tiimiyttäminen Kv. ryhmien tiimiyttäminen PEREHDYTTÄVÄ OPINTOJAKSO TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ARVIOINTI TUUTOREIDEN TEHTÄVÄT PEREHDYTTÄMISESSÄ RYHMÄINFOT YRITYSEDUSTAJAN VIERAILUT TULOKESKUSTELU KEHITYSKESKUSTELU OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI OPINTOJEN PITKITTYESSÄ OHJAUSKESKUSTELUN PERIAATTEISTA AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN OHJAUS LIITE 1A: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIITE 1B: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA LIITE 1D: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: SOSIAALI- JA TERVEYSALA LIITE 1E: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: INSINÖÖRIOPINNOT LIITE 2: OPPIMAAN OPPIMINEN: MATERIAALIA TUNNILLE LIITE 3A: TULOKESKUSTELU LIIKETALOUS LIITE 3D: TULOKESKUSTELU TIETOJENKÄSITTELY LIITE 3D: TULOKESKUSTELU SOSIAALI- JA TERVEYSALA LIITE 3E: TULOKESKUSTELU TEKNIIKKA LIITE 3F: TULOKESKUSTELU - AIKUISOPISKELIJAT LIITE 4A: KEHITYSKESKUSTELU - 1. VUODEN OPISKELIJAT. 34 LIITE 4B: KEHITYSKESKUSTELU - JATKAVAT OPISKELIJAT LIITE 4C: KEHITYSKESKUSTELU_ VIIMEISEN VUODEN OPISKELIJAT... 36

3 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 3/47 LIITE 5A: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI - LIIKETALOUS JA TIETOJENKÄSITTELY LIITE 5C: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI - SOSIAALI- JA TERVEYSALA LIITE 5D: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI TEKNIIKKA LIITE 6: TULOKESKUSTELUN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE LIITE 7 KEHITYSKESKUSTELUJEN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE LIITE 8 TIETOA VIRTUAALIOPINNOISTA LIITE 9 ERITYISJÄRJESTELYT LUKI- JA OPPIMISVAIKEUSTILANTEISSA JA KÄYTÄNNÖN OHJEITA LIITE 10 TEHTÄVÄNKUVAUKSIA... 47

4 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 4/47 Esipuhe Ryhmäohjaajan käsikirja otettiin ensimmäisen kerran käyttöön syksyllä 2003, ja nyt opinto-ohjaajat ovat yhdessä työstäneet käsikirjan ryhmäohjaajien avuksi jo 13. kerran. Ryhmäohjaajan käsikirjan kannessa oleva lintu on kuvaa ohjausjärjestelmäämme opiskelijan näkökulmasta. Lintu on myönteinen hahmo ilmentäen eteenpäin menevää liikettä. Linnun pää ja aivot kuvaavat opiskelijaa, joka on opiskelun keskeinen toimija ja vastuuhenkilö. Linnun vartalo ja pyrstö kuvaavat perusohjausta, joka kuuluu koulutusohjelmaan ja on suunnattu jokaiselle opiskelijalle. Linnun toinen siipi kuvaa tiedottamista ja neuvontaa, jota on järjestetty tehokkaasti itsepalveluperiaatteella. Toinen siipi kuvaa syventävää ohjausta, joka on tarvelähtöistä ja suunnattu laajempaa ohjausta tarvitseville. Ohjausta on porrastettu asiantuntijuuden mukaan tavoitteena tarjota riittävästi ohjausta kaikissa opiskelupolun vaiheissa. Opintojen ohjaus on koko henkilöstön yhteinen asia. Ryhmäohjaajilta ja opiskelijoilta on kerätty arvokasta palautetta ja tämän palautteen pohjalta Ryhmäohjaajan käsikirjaa on päivitetty säännöllisesti. Ryhmäohjaus ohjeistuksineen on osa toiminnanohjausjärjestelmäämme. Ryhmäohjaajat antavat palautetta myös ohjauskeskustelujen seuranta- ja arviointilomakkeissa, joihin käydyt tulokeskustelut ja kehityskeskustelut kirjataan. Nämä lomakkeet palautetaan opintoohjaajalle, ja kopio toimitetaan myös koulutuspäällikölle. Laatua on se, että toiminnanohjausjärjestelmä toteutuu käytännön tasolla. Näin ollen on tärkeää, että kaikki ryhmäohjaajat sisäistävät ohjauksen merkityksen ja sitoutuvat toimintaan täysipainoisesti. Ryhmäohjaajan resurssi on 2 h/ vuoden opiskelija/ lv. Ryhmäohjaajan työsuunnitelmassa tulee huomioida tulokeskustelut ja kehityskeskustelut, jotta niiden käyminen olisi ajallisesti mahdollista. Ryhmäohjaajien, opinto-ohjaajien ja terveydenhoitajien yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa. Tarkoitus on, että laajempaa ohjausta vaativissa asioissa opinto-ohjaajaan otetaan yhteyttä. Tiimiyttäminen Tiimiyttämisen tavoitteena on käytännön tasolla luoda oppimisympäristöön yhteisöllisyyttä. Tutkimusten mukaan tiimimäinen yhdessä työskentely lisää opintoihin kiinnittymistä ja sitoutumista ja siten tukee opintojen sujuvuutta ja tutkinnon suorittamista. Opiskelijat jaetaan tiimiroolitestin pohjalta neljän hengen ryhmiin eli tiimeihin, joissa on erilaisia vahvuuksia omaavia yksilöitä. Tiimiyttämisestä on saatu hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että ryhmäohjaajilta. Tiimiyttämisen yksityiskohtainen ohjeistus on s. 10. Ryhmien työjärjestyksiin on merkitty opinto-ohjaajan pitämät 45 minuutin ryhmäinfot. Ryhmäinfot koskevat LM- ja TL-yksikköä ja nuorisopuolen koulutusta. Opinto-ohjaajan ryhmäinfot pyritään järjestämään myös aikuisryhmille. Sopiva aika liiketalouden ja tekniikan aikuisryhmille on perjantai klo Ryhmäinfojen tarkempia sisältöjä on suunniteltu ja niistä on tietoa s. 15.

5 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 5/47 Ryhmäinfot merkitään työjärjestyksiin (joko ennen koko ryhmän luentoa tai jälkeen) ja opintoohjaaja lähettää ryhmälle vielä sähköpostitse kutsun infoon ja tietoa infon sisällöstä. Infon aika lähetetään tiedoksi myös ryhmäohjaajalle. Yritysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja tavoitteena on jo alusta lähtien tarjota opiskelijoille kontakteja työelämään. Yritysedustajan vierailut ryhmissä ks. s 16. Ryhmän opintojen etenemisen seuraamisen tehostamiseksi opintosihteeri lähettää ryhmäohjaajalle kaksi kertaa lukuvuodessa WinhaProsta ryhmän arviointilakanan. Sen avulla ryhmäohjaajan on helpompi seurata ryhmänsä opintojen etenemistä ja tarvittaessa pyytää opintoohjaajaa selvittämään jumittuneen opiskelijan tilannetta. Tarkistusajankohdat ovat syyskuun alku ja tammikuun loppu. Ryhmäohjaaja analysoi arviointilakanat ja antaa opinto-ohjaajalle ja koulutuspäällikölle tietoa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemisestä, kirjaten tietonsa niiden opiskelijoiden tilanteesta, joilla on normaalia vähemmän suorituksia mm. käyvätkö luennoilla. Erityisjärjestelyt LUKI- ym. oppimisvaikeutilanteissa (Liite 9) on lisätty Ryhmäohjaajan käsikirjaan. Viime vuonna otettiin käyttöön LUKI-kortti, jotta sujuvoitetaan LUKI-asioiden hoitamista. Varhaisen puuttumisen tehostamiseksi on tarvetta seurata tiiviimmin aloittavien opiskelijoiden läsnäoloa luennoilla. Näin voidaan ehkäistä tai nopeammin puuttua tilanteisiin, joissa opiskelija on vaarassa pudota kelkasta ja jättäytyä pois opinnoista. Opettajien tulee seurata erityisesti aloittavien opiskelijoiden mukanaoloa luennoilla, ja ilmoittaa ryhmäohjaajalle jatkuvasta poissaoloista. Näin ryhmäohjaaja voi selvittää tilannetta ja ottaa yhteyttä tarvittaessa opinto-ohjaajaan ja/tai terveydenhoitajaan. Poissaolevaksi ilmoittautumisen säännöt ovat muuttuneet. Poissaolevana voi olla yhden lukuvuoden entisen kahden sijaan. Muutos koskee syksyllä 2015 aloittavia opiskelijoita. Opintojen aloittamista voi siirtää ainoastaan seuraavista syistä: varusmies- tai siviilipalvelus, äitiysloma tai sairastuminen. Edellä mainitut poissaolot eivät kuluta yhden vuoden poissaolevaksi ilmoittumisoikeutta. Opinto-ohjaajien sähköinen ajanvaraussysteemi on ollut ahkerassa käytössä ja myös se on Portaalissa. Ryhmäohjaajat voivat halutessaan ottaa ajanvarausjärjestelmän käyttöönsä (IT-osastoon yhteys). Myös päivitetty Ryhmäohjaajan käsikirja 2015 on Portaalissa opinto-ohjauksen osiossa. When there is a will, there is a way. Vaasassa Hilkka Vuorensivu

6 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 6/47 Saatteeksi Ryhmäohjaajan käsikirja tueksi opiskelijan ohjaukseen, ohjeistus Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun yksikön ryhmäohjaukseen on opinto-ohjaajan koulutukseeni kuuluva oman työyhteisön kehittämishanke. Ohjeistus otettiin käyttöön syksyllä 2003 ja se on saanut hyvin lämpimän vastaanoton. Ryhmäohjaajan käsikirja on syntynyt toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan, jotka ovat yhteistoiminnallisuus, demokraattisuus ja käytäntöä muokkaava luonne. Toimintatutkijan roolini oli toimia innostajana muutokseen, kehittämishankkeen merkityksen korostajana ja asioiden käytäntöön siirtäjänä. Työyhteisössä oltiin kannustavia ja innokkaita yhteistyöhön: yksikkömme toimialajohtaja, osastonjohtajat, opettajat ja opintosihteerit antoivat mielellään palautetta suunnitelmilleni ja rikastivat niitä omilla näkemyksillään. Koko prosessi eteni avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä, mistä johtuen ohjeistuksen käyttöön ottaminen sujui jouhevasti. Yhteisen Ryhmäohjaajan käsikirjan muokkaukseen ryhdyttiin toimialajohtaja Raijaliisa Laakkosen vetämän Opintojen edistämisen projektin aloitteesta. Työhön osallistuivat Laakkosen lisäksi lehtori Tarja Launonen, lehtori Riku Niemistö, lehtori Tapani Esala, lehtori Antti Ahola, yliopettaja Kari Jokinen, lehtori Harri Lehtimäki, yliopettaja Antti Honkanen, opiskelija Marjut Vanha-aho, opintoohjaajat Riitta Aikkola, Antti Mäkelä ja Hilkka Vuorensivu. Päädyimme ratkaisuun, jossa ohjeistus koostuu yhteisestä osuudesta ja yksikkökohtaisista liitteistä. Yhteistä osuutta ovat mm. orientoivan opintojakson kuvaus sekä ohjauskeskustelujen ohjeistukset ja seuranta- ja palautelomake. Yksiköittäin laaditut osuudet sisältävät koulutusohjelmien ohjausprosessien kuvaukset sekä tulo- ja kehityskeskustelujen pohjaksi räätälöidyt lomakkeet. Ryhmäohjaajan käsikirjan alussa esittelen luonnostelemani ammattikorkeakoulun ohjauspalvelujen toimintamallin, joka pohjautuu ammattikorkeakoulumme toimintakulttuurin lähtökohtiin. Käynnistyneen ryhmäohjauksen toimintatavan uudistamisen lisäksi tarvittavat muutokset ovat kohtuullisen helposti toteutettavissa. Niistä keskeisin on perusohjauksen kytkeminen koulutusohjelmaan, ja se toteutuu liiketalouden ja matkailun yksikössä 1. vuoden opiskelijoiden osalta. Koulutusohjelmaan kuuluvien, koko opiskelijan polun ajan kattavien systemaattisten ohjauskeskustelujen avulla tuemme tehokkaasti opintojen etenemistä ja autamme tarvittaessa opiskelijaa tutkintoon johtavalla taipaleella. Vaasassa Hilkka Vuorensivu

7 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 7/47 1. Johdanto Ryhmäohjaajan keskeisimmät tehtävät ovat uusien opiskelijoiden perehdyttäminen AMKopiskeluun ja opintojen etenemisen seuranta sekä yhteydenpito ryhmäänsä. Opiskelijoiden ohjauksessa ryhmäohjaajan osuus on merkittävä, sillä tavoitteena on opintojen kohtuullinen eteneminen ja valmistuminen. Ryhmäohjaaja on lähellä opiskelijoita oleva tuttu ja turvallinen henkilö, jonka puoleen opiskelijan on luontevaa kääntyä opintojen solmukohdissa ja ongelmatilanteessa, tai kun on kysyttävää. Ryhmä toimii tärkeänä turvaverkkona tarjoten myös vertaistukea, joka lisää opiskelijan hyvinvointia.. Pääajatuksena on, että koko opintojen ajan ryhmäohjaaja käy jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, jolloin yhdessä pysähdytään tarkastelemaan, missä vaiheessa kunkin opiskelijan opinnot ovat. Ensimmäisenä vuonna on syyslukukaudella tulokeskustelu ja keväällä kehityskeskustelu. Opintojen jatkuessa, säännönmukaisesti on koko opiskelijan polun ajan yksi kehityskeskustelu lukuvuodessa. (LIITE 1). Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus keskustella valinnoistaan ja urasuunnitelmistaan sekä arvioida omaa työskentelyään yhdessä ryhmäohjaajan kanssa. Ryhmäohjaaja pitää omalle ryhmälleen orientoivan (Opinnot ja tiedonhankinta) opintojakson. Hän myös koordinoi ryhmälleen järjestettäviä infoja ja muuta ohjausta yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmäsähköpostin ja Moodlen avulla yhteydenpito ryhmään ja asioista tiedottaminen sujuvat suhteellisen vaivattomasti. Opinto-ohjaajan ryhmä-infossa on kerran lukukaudessa. Se on työjärjestykseen merkitty ryhmän tapaaminen, jossa käydään läpi ryhmälle ajankohtaisia asioita. Opiskelijoiden ohjaaminen ryhmänä on tehokasta ja taloudellisempaa kuin henkilökohtainen ohjaus. Luonnollisesti myös henkilökohtaista ohjausta on tarjolla. On tärkeää, että ryhmäohjaajana toimivat opettajat saavat riittävästi tietoa opintoihin liittyvistä säännöistä ja ohjeista sekä tutustuvat omaan koulutusohjelmaansa. Syksyisin, ennen lukukauden alkua opinto-ohjaajat järjestävät ryhmäohjaajille valmennustilaisuuden, jossa käydään läpi keskeisiä asioita ja muuttuneita käytänteitä. Tänä syksynä ajankohta on tiistai klo 10-12, Juhlasali (Wolffintie 30) ja samansisältöinen valmennus pidetään torstaina klo 10-12, Juhlasali Wolffintie 30). Ryhmäohjaajan tulee osallistua valmennukseen. Tämän käsikirjan tarkoituksena on olla tukena ja apuna ryhmäohjauksen käytäntöjen hoitamisessa. Tietäminen ei riitä, vaan on myös käytettävä tietoa; ei liioin tahtominen, vaan on myös tehtävä (Goethe) RYHMÄOHJAAJAN KÄSIKIRJA: TAVOITTEET: Opiskelijan hyvinvointi Opiskelijan sitouttaminen AMK-opintoihin Opintojen etenemisen edistäminen Keskeyttämisten vähentäminen Normiaikaisen valmistumisen ja ammatillisen kasvun tukeminen

8 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 8/47 TOIMENPITEET: Perehdyttävät opinnot, yhtenäinen sisältö Opiskelijoiden jako 4 hlön tiimein yhteisöllisyyden lisäämiseksi Tulokeskustelu Kehityskeskustelut, säännönmukaisesti koko opiskelijan polun ajan Ajantasaista, täsmäohjausta, opiskelijan tarpeen mukaan. 2. Ammattikorkeakoulun ohjauspalvelujen toimintamalli Opintoihin sisältyvä valinnaisuus on laajaa, ja se antaa opiskelijalle runsaasti mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa opintoja omia tarpeita ja lähtökohtia huomioon ottaen. Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat taustakoulutukseltaan ja valmiuksiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä, siksi ammattikorkeakoulun opintojen ohjaukseen on räätälöity oma ohjauksen toimintamalli. Oheisessa ohjauspalvelujen toimintamallissa opintojen tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta on porrastettu ohjauksen asiantuntijuuden mukaan tavoitteena kohdentaa henkilökohtaista asiantuntijaohjausta tarvelähtöisesti. Ohjausprosessi sidotaan osaksi jokaista koulutusohjelmaa (LIITE 1). Ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmiin kuuluu opintoihin perehdyttäviä opintojaksoja. Niiden sisältöihin voidaan luontevasti linkittää opintojen ohjauksen kaikille yhteinen osuus eli perus-

9 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 9/47 ohjaus. Perusopintojen orientoivaan opintojaksoon ( laajuus 1-2 op, usein nimellä Johdatus opintoihin tai Opinnot ja tiedonhankinta ) sisällytetään opintojen alun perehdyttävän opintojakson lisäksi kaikki opiskelijan polun ajalle suunnattu säännönmukainen ohjaus. Ryhmäohjaajan käsikirjassa esitetty koko opiskelijan polun kattava ryhmäohjaus eli opettajatuutorointi on tämän toimintamallin perusta. Ryhmäohjaaja koordinoi kaikkea ryhmänsä perusohjausta ja on tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa, jolloin voidaan ennakolta estää ongelmatilanteiden kasaantuminen. Ohjausta tehdään yhteistyössä, jolloin opiskelija saa tarvittaessa riittävästi syventävää ohjausta. Ammattikorkeakoulun tarpeisiin sopii, että harjoittelun, kansainvälisen vaihdon ja opin-näytetyön asiantuntijapohjainen, osittain keskitetty ohjaus integroidaan opetussuunnitelmaan. Itsepalvelulähtöisesti toimivaa tiedotusta ja neuvontaa voidaan järjestää tehokkaasti pääosin verkkopalveluja kehittämällä. Ohjauksen toimintamallin käytäntöihin perehdytään opintojen alussa ja siten opiskelija saa koko opintojensa ajan riittävästi ajantasaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta Kaikille yhteinen, opetussuunnitelmaan kuuluva perusohjaus on ennakoivaa, ja se tukee tehokkaasti opintojen etenemistä. Syventävää henkilökohtaista ohjausta on tarjolla asiantuntijoiden täsmäohjauksena, joka on täydentävää ja sen rooli voidaan nähdä osittain korjaavana. Opiskelija tietää, että ohjausta on saatavilla tarvittaessa. Häntä kannustetaan omatoimisuuteen, mitä tukee myös tehokkaan itsepalvelulähtöisen tiedotuksen ja neuvonnan palvelujen ylläpitäminen. 3. Perehdyttävät opinnot Perehdyttäviin opintoihin kuuluu aloituspäivä, jolloin kaikki 1. vuoden opiskelijat kutsutaan orientoivaan päivään, sekä AMK-opintoihin perehdyttävä opintojakso (Opinnot ja tiedonhankinta). Ryhmäohjaaja ottaa uuden ryhmän hoiviinsa yksikön johtajan tiedotustilaisuuden jälkeen. Ryhmäohjaajan vetämän Opinnot ja tiedonhankinta- opintojakson aikana ryhmäohjaaja ja uudet opiskelijat oppivat luontevasti tuntemaan toisensa. Perehdyttävien opintojen tavoitteena on onnistunut ryhmäytyminen eli opiskelija tuntee kuuluvansa ryhmäänsä ja kotiutuu Vaasan ammattikorkeakouluun. Ryhmäytymisen tukemiseksi aloittavien ryhmien opiskelijat jaetaan neljän henkilön tiimeihin. Ks s.10. Tiimiyttäminen. Käytännön asioiden osalta uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä mukana ovat myös opiskelijatuutorit. Oppiminen on sosiaalinen tapahtuma ja opintojen hyvä alkuun lähtö on tärkeää opintoihin sitoutumisen kannalta Aloituspäivä Aloituspäivänä käsiteltävät asiat: - Yksikön johtaja kertoo yleistä informaatiota (esim. AMK:n historia, -järjestelmä, - organisaatio, lainsäädäntö, yksiköiden sijainti ja koulutustarjonta ). Hän esittelee koulutuspäälliköt ja muut paikalla olevat henkilöstön jäsenet. - Ryhmiin jako. - Opinto-ohjaaja: Siirto-opiskelijoiden perehdyttäminen. - Ryhmäohjaaja: Omaan työjärjestykseen ja jaksotukseen tutustuminen. Talon tavat; paikoitus, tupakointi. Opiskelijoiden toisiinsa tutustuminen, tutustumisleikit, esim. speed dating. Opiskelijat menevät kahteen riviin ja ovat kasvot vastakkain. Toinen rivi pysyy paikallaan ja toinen siirtyy aina minuutin välein ja minuutti on aikaa tutustua vastakkaiseen opiskelijaan. Ryhmäohjaaja an-

10 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 10/47 taa merkin, esim. reippaasti taputtamalla, kun on aika siirtyä tutustumaan seuraavaan henkilöön. - Tuutorit opastavat käytäntöihin ja esittelevät tilat sekä tukevat opiskelijoiden motivointia ja ryhmäytymistä. Ryhmäohjaaja antaa tietoa opiskelijoille seuraavista asioista: - Perustiedot ryhmän opintosuunnitelmasta - Ryhmän 1. jakson työjärjestys ja jaksotusjärjestys. - Tiedote perusasioista (LIITE 5) - Annetaan käyttäjä- ja sähköpostitunnukset. Sama käyttäjätunnus toimii koulun tietokoneille kirjautumisessa, sähköpostissa ja WinhaWillessä. Opiskelija kuittaa allekirjoituksellaan saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat ja sitoutuu noudattamaan koulun atk-sääntöjä Tiimiyttäminen Yhteisöllisyyden lisääminen tukee opintoihin sitoutumista, opintojen etenemistä ja valmistumista. Tiimeissä eli pienryhmissä toimiminen tukee yhteisöllisyyttä. Pilottina syksyllä 2012 aloitettua tiimiyttämistä (opiskelijoiden jakaminen neljän hengen ryhmiin) on tarkoitus jatkaa kaikissa liiketalouden ja tekniikan yksikön aloittavissa ryhmissä. Ryhmän muut opettajat ja koulutuspäällikkö käyvät esittäytymässä ryhmissä, jotta uudet opiskelijat saavat tutustua heihin jo tässä vaiheessa. Ryhmäohjaaja lähettää kutsun hyvissä ajoin Aloituspäivä Normaalit kuviot aamupäivällä ( yhteinen alkuinfo ja ryhmiin jako) Lounas Tiimiytyvät koulutusohjelmat Ryhmäohjaaja voi vapaasti soveltaa tätä tiimiyttämisen mallia tarpeen mukaan. Ainakin yhden opintojakson aikana koko lukuvuoden ajan hyödynnetään näitä tiimejä. Siirtyminen PC-luokkaan ja annetaan käyttäjä- ja sähköpostitunnukset. Tiimiroolitesti PC-luokassa. homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4010/belbin.xls Testin jälkeen opiskelijat lähtevät tutorien kanssa kaupungille tutustumiskierrokselle. Ryhmäohjaaja toteuttaa testin perusteella ryhmäjaon. Tiimit muodostuvat neljän henkilön ryhmistä siten, että ryhmän saadaan erilaisia persoonatyyppejä. Tiimeihin jaossa otetaan huomioon myös ikä, lukio- ja ammattitutkinto ja kotipaikka; Vaasan alue ja muualta lähtöisin. Nämä tiedot saadaan opintosihteeriltä Tutustumiskierros kaupungilla

11 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 11/47 Tuutorit Ryhmään tutustuminen Ice breaking Ohjeistetaan koko ryhmä järjestäytymään sukunimen mukaiseen jonoon aakkosjärjestyksessä. (saa puhua ja kysellä nimiä) Opettajat mukana ryhmässä. Ohjeistetaan ryhmä muodostamaan jono syntymäkuukauden mukaan (samassa kuussa syntyneet lisäksi syntymäpäivän mukaisesti). (kommunikoinnissa ei saa puhua järjestystä muodostettaessa). Opettajat mukana ryhmässä. Neljän opiskelijan tiimien muodostus edellisen päivän testin perusteella. Ryhmänohjaaja suorittaa jaon. Tiimit muodostetaan ryhmien sisälle, liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat on entiseen tapaan jaettu neljään ryhmään ja IB:n aloittajat kahteen ryhmään. Samoin toimitaan myös muiden alojen opiskelijoiden tiimien muodostamisessa. Ryhmien/tiimien jäsenten esittely. Tiimiin jäsenet keskustelevat ja tutustuvat toisiinsa. (n. 10 min) Tiimi esittäytyy muille tiimeille kertomalla vuorotella kustakin jäsenestään koko ryhmälle, vähintään kolme asiaa edellisessä tehtävässä saaduista tiedoista. Ryhmäohjaaja/opettaja vetää tämän kierroksen esittäen täydentäviä kysymyksiä tarpeen mukaan tunnelman keventämiseksi Tiimityövideo, suomenkielinen ( Valinnainen osuus) Sivuston dialogitehtävien alkusivu on ja opas alkuun pääsyyn Mitä jäi päällimmäisenä mieleen äsken katsotusta videosta Lounas (ajoitus joustava) Tiimien merkitys, MIKSI? Ryhmäohjaaja perustelee. Sitoutuminen Opiskelijat sitoutuvat ryhmään ja opintojen suorittamiseen Samana pysyvän ryhmän kanssa voidaan sopia pelisäännöistä ja toimintamalleista. Ryhmissä on eri tyyppisiä ryhmäläisiä. Opintojaksot Tehtävät, juonne Tehtävät tulisi mielellään miettiä siten, etteivät ne ole pirstaleisia, vaan tehtävien ympäristö pysyy samana esim. siten, että käytetään CASE-yritystä, johon tehtävät liittyvät. Tuplatiimin tapainen ideointi Testin perusteella valitut opiskelijatiimit laativat sisäiset toimintaohjeet sisältäen myös ristiriitojen käsittelyn. Miksi tehdään ryhmätyö Tuplatiimiä mukaillen?

12 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 12/47 Työskentelymalli on tutkittu ja sopii suomalaiseen tapaan tehdä työtä. Malli on käytössä useissa yrityksissä. Sillä on ratkaistu ongelmia ja ideoitu uusia tuotteita/poliittisia kannanottoja mm. Nokialla ja Suomen Pankissa. Tuplatiimin tapainen ryhmätyömenetelmä on erittäin tarpeellista jokaisen ammattikorkeakoulusta valmistuvan osata. Koskaan ei tiedä, minä päivänä pääsee asemaan, jossa saa johtaa ryhmän ideointia, ristiriitojen selvittelyä tai ratkaisujen etsintää. Materiaali: runsaasti A5-lappuja (mieluusti käytettyjä puolitettuja A4:sia) + tusseja jokaiselle työryhmälle + sinitarraa. Tehtäväkuvaus alkaa Käsiteltävä asia: Mitkä sisäiset toimintaohjeet haluan opiskelijatiimilleni ja miten siinä käsitellään ristiriitatilanteet. Opiskelijoille jaetaan A5-lappuja. Oma työ: ensin mietitään itsekseen. Pohdi itseksesi 10 kohtaa toimintaohjeisiin ja ristiriitojen käsittelyyn, aikaa 5 min. Parityö: muodostetaan työparit Valitaan 6 tärkeintä sääntöä parin äsken muodostamista toimintaohjeista, aikaa 4 min. Tiimille jaetaan tussit. 6 valittua toimintaohjetta kirjoitetaan lapuille: yksi asia yhdelle lappuselle isoin kirjaimin. Laput pitkittäissuunnassa. Neljän hengen tiimi: Valitaan yhdessä kuusi (6) tärkeintä toimintaohjetta. Toimintaohjeiden tulee olla sellaiset johon koko tiimi voi sitoutua, aikaa 6 min. Esittely (15 min.) Ryhmä liimaa sinitarralla valitsemansa säännöt sinitarralla taululle Ryhmät esittelevät toimintaohjeensa muille ryhmille. Esittelyssä mukana kaikki tiimin jäsenet. Esittelyssä kukin kertoo etunimensä ja toimintaohjeet esitellään yhden jäsenen toimesta tai vuorotellen. Tästä menettelytavasta tiimin on sovittava ennen esittelyä. Täydentäminen Neljän hengen tiimit miettivät löytyikö äskeisen perusteella uusia ja täydentäviä ratkaisuja omiin toimintaohjeisiin, aikaa 6 min. Puhtaaksikirjoitus ja omien toimintaohjeiden päättäminen Siirrytään PC-luokkaan Tiimit keksivät nimen ryhmälleen ja kirjoittavat toimintaohjeensa puhtaaksi ja tallentavat ne tiimin saataville. Tuplatiimitehtävä päättyy tähän Ensimmäinen tiimitehtävä Ryhmäohjaajalla on tiimien lukumäärän verran kohteita kaupungilla, kirjoitettuna paperilapulle joista kukin tiimi nostaa yhden

13 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 13/47 Tiimin tehtävänä on löytää kohde ja kuvata ryhmä kohteessa sekä lähettää kuva ryhmäohjaajalle multimediaviestinä tai sähköpostilla. Kuvan lisäksi viestissä on oltava kuvassa olevien nimet. On tärkeää, että näitä tiimejä käytetään ainakin yhden opintojakson ryhmätöissä sekä syys- että kevätlukukaudella Kv. ryhmien tiimiyttäminen Englanninkielisten ryhmien, IB ja IT, tiimeihin jakaminen on erityisen tärkeää. Näin voidaan saada paremmin toimivat ryhmät ja voidaan sekoittaa eri etnisistä ryhmistä lähtöisin olevat opiskelijat. Tiimiyttämisessä käytetään englanninkielistä tiimiroolitestiä, jota viime syksynä käytettiin ruotsinkielisten ryhmien tiimijaossa. Testi on osoitteessa Testin tekemisessä opiskelijat tarvittaessa käyttää apunaan sanakirjaa, joka on VAMkin käytössä Kv.ryhmien tiimiyttäminen menee muutoin samalla tavoin kuin suomenkielisten ryhmien. Osa englanninkielisten ryhmien ulkomaalaisista opiskelijoista tulee myöhässä viisumiongelmien vuoksi. Heidät sijoitetaan jo muodostettuihin tiimeihin. Kv. ryhmien ryhmäohjaaja seuraa ryhmänsä kokonpanoa, ja ilmoittaa hakutoimistoon mikäli ryhmän listalla on läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijoita, jotka eivät ole lainkaan paikalla. Hakutoimistosta otetaan heihin yhteyttä ja selvitetään tilannetta ja informoidaan mahdollisuudesta ilmoittautua poissaolevaksi, mikäli he eivät pysty aloittamaan opintoja Perehdyttävä opintojakso Opinnot ja tiedonhankinta opintojakso on (pääsääntöisesti) 1. periodin aikana, ja ryhmäohjaaja pitää sen aina omalle ohjausryhmälleen. Täten ryhmäohjaaja pääsee heti tutustumaan uuteen ryhmäänsä. Tutkimuksissa on todettu, että AMK-opintojen alussa tulee liian paljon tiivistä tietoa lyhyessä ajassa eikä opiskelija pysty sisäistämään kaikkea hänelle annettavaa tietoa. Perusajatuksena on, että opiskelija saa tietoa ja ohjausta koko opintojensa ajan eli täsmäohjausta (opintoihin liittyvät infot, opinto-ohjaajan ryhmäinfot, tulokeskustelu sekä kehityskeskustelut), silloin kun asia on ajankohtainen. Lisäksi opintojen solmukohdissa ja valinta- sekä ongelmatilanteissa opinto-ohjausta on saatavilla, kun opiskelija tuntee ohjausta tarvitsevansa. Oppilaitoksemme verkkosivuilla on paljon opintoihin liittyvää tietoa ja opiskelijoiden on tärkeää oppia ja tottua käyttämään niitä oma-aloitteisesti. Siksi tutustumiseen Portaaliin, mukaan lukien intranet, kannattaa käyttää riittävästi aikaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Suunnittelijat merkitsevät valmiiksi ryhmän työjärjestykseen kirjaston, terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan, harjoittelun info ja kv-koordinaattorin ym, infojen ajat. Laatukoordinaaattorin ja VAMOkin yhteinen info pietään kunkin yksikön aloittaville opiskelijoille massainfona perehdyttävän opintojakson aikana. Liiketalouden aloitttaville järjestetään yhteinen harjoittelun info (30 min) lokakuun puolella.

14 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 14/ Tavoitteet, sisältö ja arviointi Perehdyttävät opinnot (Vrt. Opinnot ja tiedonhankinta- opintojakso) tukevat opiskelijan opiskeluun sitoutumista, ryhmäytymistä, opintojen suunnittelua, ja hänen ammatillista kasvuaan. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sisäistää koulutuksensa opetussuunnitelman rakenteen ja tutkintonsa suoritusvaatimukset oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja osaa suunnitella ja seurata opiskelunsa edistymistä kehittyy oman alansa asiantuntijaksi ja hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu valmistuu normiajassa. Perehdyttävän opintojakson sisällöksi on suunniteltu opintokokonaisuuksia, jotka toteutetaan pääosin 1. periodin aikana. Kirjaston esittelyn hoitaa informaatikko itsenäisesti. Näiden luentojen ja vieraiden aikana ryhmäohjaajan läsnäolo on tärkeää ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa. Tuutorit voisivat halutessaan käyttää loppuajasta osan tuutorointiryhmiensä tapaamisiin. Perehdyttävän opintojakson laajuus vaihtelee nykyisin eri koulutusohjelmissa. Tavoitteena on kuitenkin, että aloittavat opiskelijat pääsevät kärryille asioista alusta lähtien. Opintojaksoon kuuluvien luentojen sisällöt ovat seuraavat. Kurssin aloitus 2 x 2h (Ryhmäohjaaja) - Yleiskatsaus VAMK:n ja tarkemmin oman yksikön opetustarjonnasta. - Perehtyminen sekä Portaaliin. Tätä varten on varattava atk-luokka. - WinhaWillen ja koulun sähköpostin käyttö ja käytön harjoittelu. Opintojaksolle ilmoittautuminen. Uusintatentteihin ilmoittautuminen. - ATK-säännöt, sisältyvät opiskelijan oppaaseen, joka on verkossa. - Opintotoimiston palvelut: opintosihteeri esittelee. Citrix. Opintokäytänteisiin tutustuminen 2 x 2 h (Ryhmäohjaaja) - Opinnot ja suoritukset: opintojakson arviointi, uusintakuulustelut jne. - Oma koulutusohjelma tutuksi, tutkinnon rakenne, suuntaavat opinnot, opinnäytetyö. - HOPS (AHOT ja näyttökokeet LT ja TK). Kirjastoon ja sen hakujärjestelmiin tutustuminen, 2 h. - Informaatikko; Varattava atk-luokka! Opinto-ohjaajan info, 2 h. - Opiskeluaika, ilmoittautumiseen liittyvät asiat. - Opintotukiasiat, vapaasti valittavat opinnot, JOO-opinnot. - AHOT ja muualla suoritettujen korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukeminen - ajan käytän hallinta ja opiskelukyky ja -taidot. Terveydenhoitajan info: tietoa opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluista, 30 min Opiskelijapastori: hengellinen toiminta (sovittava erikseen) Harjoittelukoordinaattori: harjoittelu osana opintoja. 30 min. (TK ja ST-yksikkö) Kv-asiain koordinaattori: ulkomaiset opiskelu- ja harjoitteluasiat 30 min

15 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 15/47 Virtuaaliopinnot Ks. LIITE 8 Erityisjärjestelyt LUKI- ym oppimisvaikeustilanteissa. Ks. LIITE 9 Oppimaan oppiminen (LIITE 2) 2 h (Ryhmäohjaaja) - Tavoitteena on kehittää opiskelijan oppimis- ja opiskelutaitoja mm. tutkitaan erilaisia oppimistyylejä, joihin tutustumalla opiskelija voi löytää omansa. Millainen olen oppijana testi ( ) Opiskelija tekee testin ja pohdiskelee omia opiskelutaitojaan, vahvuuksiaan oppijana ja missä on vielä kehittämisen tarvetta. Käytännön ohjeitten avulla pyritään tehostamaan opiskelua; painotetaan työskentelyn suunnitelmallisuutta ja vastuun ottamista omasta opiskelusta. VAMOKin toiminnan esittely, ja samassa yhteydessä myös laatukoordinaattorin info, massainfo kaikille kunkin yksikön aloittaville opiskelijoille Tuutoreiden tehtävät perehdyttämisessä Opiskelijatuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka opiskelijajärjestö VAMOK on valinnut ja kouluttanut. Opinto-ohjaajat ovat olleet mukana heidän koulutuksessaan. Tuutorit ovat tärkeä voimavara ja heidän toiminta käsittää opintonsa aloittavien auttamista ja neuvomista sekä opiskelijakunnan toiminnasta tiedottamista. Lukukauden alkaessa aloittaville ryhmille järjestetään suunnitelman mukaisia tutortunteja. Tutortuntien sisältö toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti, käyttäen hyväksi opiskelijakunnan toimijoita sekä mahdollisia ulkopuolisia alustajia ja asiantuntijoita. Suunnittelijat merkitsevät aloittavien ryhmien työjärjestyksiin tuutorituntien ajankohdat. Tuutorien tehtäviin kuuluu uusien opiskelijoiden: - motivointi ja myönteisen opiskeluasenteen tukeminen - WinhaVille- järjestelmän käyttö - ryhmäytymisen ja sitoutumisen tukeminen - taloon ja talon tapoihin tutustuttaminen - Vaasan kaupunkiin tutustuminen (kaupunkikierros) - tutustuminen Vaasan vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin 4. Ryhmäinfot Opinto-ohjaajan ryhmäinfot (45 min) merkitään ryhmien työjärjestyksiin. (LM ja TL). 1.vuoden ryhmät - marraskuussa: Ajankäytön hallinta. Alustusta ajankäytön hallinnan merkityksestä. Opiskelijat tekevät tietokoneluokassa Aikaura-testin Testissä arvioidaan omaa ajankäyttöä ja tehdään siihen tarvittaessa korjauksia. Tulostetaan testi ja uudet linjaukset. - maalis-huhtikuussa Kesäopinnot, kesäopintotuki. Opintojen etenemisen seuranta tilanne winhassa. Tulojen vaikutus opintotukeen. Kesätyö harjoitteluna. 2. vuoden ryhmät - lokakuussa: harjoittelun kirjaaminen, opintotuki, HOPS, vapaasti valittavat opinnot

16 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 16/47 - helmikuussa: kesäopinnot, kesäopintotuki; opintojen etenemisen seuranta. 3. vuoden ryhmät - lokakuussa, OPS, ajan käytön hallinta. - tammi-helmikuussa: OPS, harjoittelupaikan/kesätyön hakeminen, opintotuk, valmistumiseen liittyviä asioita. 4. vuoden ryhmät: TL -syyslukukausi: yritysyhteistyö: opinnäytetyön aiheet Yritysedustajan vierailut Treeni- hankkeen yhteydessä kehitettiin yhteistyötä yritysten kanssa ja allekirjoitettiin sopimus tiettyjen yritysten kanssa. Yritysedustajien vierailut (2 h) on suunniteltu osana tätä yhteistyötä. Yritysedustajien vierailut merkitään työjärjestyksiin ja ryhmäohjaajat ottavat yhteyttä yrityksen sovittuun yhteyshenkilöön ja sopivat hänen kanssa vierailusta. Ryhmäohjaajat voivat toki halutessaan käyttää myös omia erityskontaktejaan. VAMKin yritysklinikka on solminut yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Yritysten edustajien kanssa kokoonnutaan vuosittain koulutuskohtaisesti suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään toimintaa. Koulutuspäällikkö koordinoi yritysyhteistyötä oman koulutusvastuualueensa osalta. Yritysedustajien yhteystiedot löytyvät seuraavasta linkistä: 1.vuosi. Perehdyttävän opintojakson loppupuolella (lokakuussa). 2.vuosi: kevätlukukaudella. 3. vuosi syyslukukaudella (ent. 2. periodi). 4. vuosi (TL) syyslukukauden alkupuolella (1. p) 5. Tulokeskustelu Aluksi ryhmäohjaaja pyytää opintotoimistosta Winha Pron Ryhmän suoritukset-dokumentin, jotta hän tietää, ketä hänen ryhmässä on kirjoilla. Jokainen opiskelija kuuluu johonkin ryhmään ja eri syistä ryhmässä voi olla kirjoilla opiskelijoita, jotka eivät opiskele tuon ryhmän mukana. Ryhmäohjaajan tulee ilmoittaa opinto-ohjaajalle heti huomatessaan näiden opiskelijoiden nimet, jotta tilanne voidaan selvittää. Tulokeskustelun runkona toimii lomake (LIITE 3), jonka opiskelija tulostaa Portaalista, ja tutustuu siihen ennen keskustelua. Tulokeskustelu on tarkoitus käydä toisen periodin aikana ja ryhmäohjaaja suunnittelee aikataulun ja tiedottaa opiskelijoille. Kukin opiskelija varaa/sopii ryhmäohjaajan kanssa ajan. Opiskelijaa kehotetaan valmistautumaan keskusteluun perehtymällä tulokeskustelulomakkeeseen ja omaan koulutusohjelmaansa sekä tulostamaan WinhaWillestä oman HOPS:n sisältö- dokumentin. Tulohaastattelun aluksi kuulostellaan kuinka opinnot ovat lähteneet käyntiin ja onko opiskelija tyytyväinen (siis: motivoitunut). Tässä yhteydessä on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että opiskelija kokee ryhmänsä myönteisenä ja tuntee opiskelupaikan omakseen. Koska opiskelijaa pyydetään lomakkeessa arvioimaan omaa työskentelyään, hänelle tarjoutuu tilaisuus myös itsearviointiin. Myös

17 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 17/47 lisäopetuksen tarve voidaan tässä yhteydessä kartoittaa, samoin mahdolliset LUKI- ym. oppimisvaikeudet. Mikäli on tarvetta erityisjärjestelyihin, opiskelija tulee ohjata opinto-ohjaajalle. Perehdyttävän opintojakson aikana tarkennetaan, että opiskelija tuntee oman opintosuunnitelmansa, HOPS:n, jota nyt yhdessä käsitellään ryhmäohjaajan kanssa. Opinto-suunnitelman avulla tarkastetaan, että HOPS on kunnossa. HOPS:n sisältö-tiedostossa näkyy opiskelijan koko henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon on merkitty mm. ilmoittautumiset ja suoritettujen opintojaksojen arvosanat. Ennen kaikkea pyritään varmistamaan, että kaikki opiskelijat oppivat seuraamaan oman HOPS:nsa ajantasaisuutta. Ohjauskeskustelujen keskeisiä tavoitteita on HOPS:n päivittäminen (=Ryhmäohjaaja merkitsee kynällä väärään kohtaan kirjautuneiden suoritusmerkintöjen kohdalle nuolella mihin ne oikeasti kuuluvat). Tulokeskustelussa kartoitetaan myös koko tutkinnon suorittaminen opiskelijan työelämään liittyvien tavoitteiden pohjalta. Tällöin keskustellaan alustavasti suuntaavien opintojen valinnasta, harjoittelusta sekä ulkomaisista vaihto-opinnoista. Jotkut opiskelijat tarvitsevat lisätietoa ja keskusteluapua suuntautumisvaihtoehdon (pääaineen ) valintaan. Ammatillisen osaamisen kannalta on tärkeää, että opiskelija hankkii riittävän syvällisen oman erikoisalansa osaamisen. Lisäksi opiskelijalla on sopiva tilaisuus pohtia, mitä aihepiirejä hänen on tarpeen erityisesti vankentaa päästäkseen omalle työelämän uralle asettamiinsa tavoitteisiin. Tulokeskustelu on kestoltaan min. ja ryhmäohjaaja tekee omat merkintänsä tulokeskustelujen seuranta- ja palautelomakkeen, johon ryhmäohjaaja kuittaa myös käydyt tulokeskustelut. Näin voidaan huolehtia siitä, että kaikki ohjauskeskustelut toteutuvat. Opintojen etenemisen edistämiseksi myös kunkin opiskelijan opintosuunnitelman, eli HOPSin toteutumisen seuranta on ohjauskeskustelujen keskeinen sisältö. Ryhmäohjaaja merkitsee HOPS:n sisältö- dokumentin tulostettuun versioon mahdolliset virheelliset ja muuttuvat tiedot, joita todennäköisesti on, sillä opiskelijan kurssivalinnat saattavat muuttua opintojen aikana. Ryhmäohjaajan on ehdottoman tärkeää toimittaa ohjauskeskustelujen (tulokeskustelu ja kehityskeskustelu) jälkeen opintotoimistoon opiskelijan HOPS:n sisältö, jos siinä on ilmennyt päivittämisen tarvetta. Näin Winha- opiskelijahallintorekisterin tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Jos opiskelija ei varaa aikaa näihin keskusteluihin oma-aloitteisesti, ryhmäohjaaja on aloitteen tekijä. Jos asia ei sittenkään etene, ryhmäohjaaja ottaa yhteytä opinto-ohjaajaan, joka puolestaan ottaa yhteyttä opiskelijaan ja pyrkii selvittämään tilanteen. Jos tulohaastattelussa tai kehityskeskustelussa ilmenee laaja-alaisempaa ohjauksen tarvetta, ryhmäohjaaja pyytää opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinto-ohjaajaan. Kun tulokeskustelut on käyty, ryhmäohjaaja lähettää seurantalomakkeen opinto-ohjaajalle, joka näin saa tietoa ryhmän tilanteesta sekä ryhmäohjaajan ideoista ja ehdotuksista toiminnan kehittämiseksi. Seurantalomakkeesta toimitetaan kopio koulutuspäällikölle. Ryhmäohjaajan käsikirjan yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää keskeyttämisiä, ja siihen tarvitaan toimivaa yhteistyötä. Ryhmäohjaajan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, koulutuspäällikköön tai terveydenhoitajaan tarvittaessa. Näin voimme nopeasti puuttua asioihin ja ennalta estää mahdollisten ongelmien kasaantuminen. Tulokeskustelulomake (opiskelija tulostaa Portaalista ja tutustuu) HOPSin sisältö Winha Willestä (opiskelija tulostaa ja ottaa mukaan) OPS-taulukko ryhmäohjaaja ottaa mukaan.

18 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 18/47 HOPSin sisältö-lomake opintotoimistoon, mikäli on ollut päivitystarvetta (ryhmäohjaaja toimittaa) välittömästi. 6. Kehityskeskustelu Kehityskeskustelu on kestoltaan min. ja opiskelija sopii ryhmäohjaajan kanssa keskustelun tarkan ajan. Työjärjestykseen on merkitty, milloin se toteutetaan. Kehityskeskustelun tavoitteena on: - motivoida ja kannustaa opiskelijaa - arvioida opiskelijan kanssa hänen suoriutumistaan - seurata opintojen etenemistä eli käytännössä opintopisteiden kertymistä - antaa tukea hylättyjen/ puuttuvien opintosuoritusten/ tehtävien suorittamisen suunnitteluun - urasuunnittelua: keskustella opiskelijan kanssa valinnoista ja suunnitelmista. - ammatillisen kasvun tukeminen - Aluksi ryhmäohjaaja pyytää opintotoimistosta Winha Pron Ryhmän suoritukset-dokumentin, jotta hän tietää, ketä hänen ryhmässä on kirjoilla. Jokainen opiskelija kuuluu johonkin ryhmään ja eri syistä ryhmässä voi olla kirjoilla opiskelijoita, jotka eivät opiskele tuon ryhmän mukana. Ryhmäohjaajan tulee ilmoittaa opinto-ohjaajalle heti puuttumisen huomatessaan näiden opiskelijoiden nimet, jotta tilanne voidaan selvittää. Kehityskeskustelun pohjaksi on laadittu lomake (LIITE 4), jonka opiskelija tulostaa osoitteesta Portaalista. Ryhmäohjaaja muistuttaa aina keskusteluaikaa sovittaessa opiskelijaa tuomaan mukanaan myös WinhaWillen HOPS:n sisältö-dokumentin tulosteena sekä CV:n. Kehityskeskustelussa arvioidaan kuinka opinnot ovat sujuneet ja kuinka motivoitunut opiskelija on. Opiskelijan on hyvä arvioida itse omaa suoriutumistaan, ja sitä missä asioissa on onnistunut ja missä on parantamisen varaa. HOPS:n sisältö päivitetään ja näin varmistetaan, että opiskelija tietää koko ajan oman tilanteensa. Hylättyjen suoritusten uusimisesta ja rästissä olevien tehtävien palauttamiseksi on hyvä yhdessä suunnitella ja laatia aikataulu. On luonnollista, että HOPS elää jonkin verran, ja nyt sitä voidaan päivittää säännöllisesti. Suuntaavissa opinnoissa on valinnaisuutta, mikä antaa mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin, opiskelijan omien tarpeiden mukaan. Tulevaisuuteen luotaaminen on keskustelun merkittäviä osa-alueita. Opiskelijan ammatillinen identiteetti on kehitysvaiheessa ja on tärkeää peilata omaa opiskelua ja omia valintoja suhteessa edessä olevaan työelämään. Opintojen aikaiset kesätyöt ja erityisesti harjoittelu auttavat selkiinnyttämään työelämän vaatimuksia ja odotuksia. Asepalveluksen suorittamisen ajankohdasta on myös hyvä keskustella. (Armeijan aliupseerikoulutuksesta hyväksiluetaan 6 op vapaasti valittaviin.) Kuten tulohaastattelun, myös aina kehityskeskustelun jälkeen ryhmäohjaaja toimittaa opintotoimistoon Winhaan päivitettäväksi opiskelijan HOPS:n sisältö-tulosteen, jos siihen on tullut muutoksia. Tärkeä on myös kuitata keskustelu käydyksi sekä taltioida kehityskeskustelujen seurantalomake ryhmäohjaajan kansioon. Jos kehityskeskustelussa ilmenee laajempaa ohjauksen tarvetta, ryhmäohjaaja kehottaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinto-ohjaajaan, (tai harjoittelukoordinaattorin tai kv-asiain koordinaattorin, jos on selvästi kyse harjoitteluun tai kv-vaihtoon liittyvästä asiasta).

19 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 19/47 Ryhmäohjauksen toteutumisen seuraamiseksi ryhmäohjaajien tulee lukuvuoden lopuksi raportoida ryhmän tilanteesta (montako etenee normaalisti, monellako on ongelmia ja keskittyvätkö ongelmat johonkin, onko tarvetta tehdä erityistä) ja arvioimaan, kuinka ryhmäohjaus on onnistunut hänen mielestään. Raportti annetaan sekä koulutuspäällikölle että opinto-ohjaajalle. Erityisongelmien ilmetessä niistä on raportoitava välittömästi, jotta korjaavat toimet voidaan käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samoin opiskelijoilta kerätään kevätlukukauden lopussa palautetta opinto-ohjauksesta, johon myös ryhmäohjaus sisältyy. Keskustelujen myötä jokainen opiskelija voi tuntea, että hänestä ollaan kiinnostuneita. Se tekee opiskelun turvalliseksi ja lisää hänen sitoutumistaan opiskeluun ja vastuuntunnetta omasta työskentelystään.

20 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 20/47 7. Opiskelijan ohjausprosessi opintojen pitkittyessä L o p p u k i r i Aika Tavoite Toiminta ja tekijä Viim. säännönmukaisen opiskeluajan lukukausi Valmistuminen oman ryhmän mukana Ryhmän tilanteen kartoitus, RO > tieto koulutuspäällikölle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneen opinnäytetyön tilanteesta. Kehityskeskustelu RO: HOPS:n päivitys: suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa, RO. V a l m i s t u m i s t i l a n t e e n s e u r a n t a + 1 v 1. lukukausi Lisä aika 2. lukukausi 1. lukukausi 2. lukukausi Valmistuminen Valmistuminen Valmistuminen Valmistuminen Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa, RO Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa, Ro. Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa,opo. Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa,opo. Opintojen loppuvaiheen ryhmäohjausta tehostetaan valmistumisen tukemiseksi. Viimeisen säännönmukaisen lukukauden lopussa ryhmäohjaaja kartoittaa kehityskeskustelujen pohjalta ryhmänsä opiskelijoiden valmistumisen tilanteen. Kartoitus annetaan tiedoksi koulutuspäällikölle ja opintoohjaajalle. Tavoitteena on, että opiskelijat laativat realistisen suunnitelman opintojensa loppuun saattamiseksi. Tarvittaessa ryhmäohjaaja ohjaa opiskelijat opinto-ohjaajalle.

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...

Lisätiedot

Vaasan ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmä ja sen kehitystyöprosessi

Vaasan ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmä ja sen kehitystyöprosessi Vaasan ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmä ja sen kehitystyöprosessi OPED-EXO Laadukkaat ohjausjärjestelmät Työrengastapaaminen Ohjausjärjestelmä - caset Hilkka Vuorensivu 15.3.2005 Turku 11.04.2005

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT

OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT OPINTO-OHJAUS OPINTO-OHJAUS JA OPISKELIJATUUTOROINTI - KASVOT JA KANSSAKULKIJAT ESITYKSEN SISÄLTÖ Tässä esityksessä keskitytään kuvaamaan opiskelijatuutoritoimintaa opinto-ohjauksen osana. TAMKin OPINTO-OHJAUS

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä

Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Itsearviointi osana ammatillista kasvua - välineitä ja käytäntöjä Mari Korhonen Turun kristillinen opisto Mistä lähdettiin liikkeelle Valmis hanke Keskeyttäneiden kartoitus ja syiden läpi käyminen Luodaan

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin RYHMÄ JA HYVINVOINTI RYHMÄYTYMISEN CASE PKAMK Insinöörikoulutuksen Foorumi 5.10.2012 Joni Ranta Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin Terveys ja hyvinvointi Wärtsilän

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄ ON MUTTA TOIMIIKO SE?

JÄRJESTELMÄ ON MUTTA TOIMIIKO SE? JÄRJESTELMÄ ON MUTTA TOIMIIKO SE? OPISKELIJOIDEN ARVIO OPINTO-OHJAUKSEN TILASTA JA OPINTOPOLUN ERI VAIHEIDEN OHJAUKSEN KEHITTÄMISTARPEISTA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Tuija Mäntsälä Oped-Exo Laadukkaat

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

yhteyshenkilö ihmeidentekijä?

yhteyshenkilö ihmeidentekijä? eedu 2004/NRO6 VirtuaaliAMK-yhteyshenkil yhteyshenkilö ihmeidentekijä? - Ketä AMKista tarvitaan - tytti.thuren thuren@tamk.fi 1 AMKin toimijat - Opiskelija Läsnäolevana tutkinto-opiskelijana AMKissa (perus-

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa

työpaikkaohjaaja Know How-messut Ammatinopettaja/ryhmänohjaaja Marraskuussa OPAS OHJAAJILLE Perustiedot oppitunneilla Ammatinopettaja 1. vuoden alusta jatkuen läpi opintojen, kaikissa ammattiaineissa Työpaikkavierailuja, työnantajien/ammatinedustajien vierailuja Ammatinopettaja

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

TAKAISIN SATEESEEN Onnistunut palaaminen oman koulutusohjelman opintoihin kv-vaihdon jälkeen. Janne Hopeela Riitta Vihuri

TAKAISIN SATEESEEN Onnistunut palaaminen oman koulutusohjelman opintoihin kv-vaihdon jälkeen. Janne Hopeela Riitta Vihuri TAKAISIN SATEESEEN Onnistunut palaaminen oman koulutusohjelman opintoihin kv-vaihdon jälkeen Janne Hopeela Riitta Vihuri Taustaa Oma ja opiskelijoiden kokemus siitä, että vaihdon jälkeen oman koulutusohjelman

Lisätiedot

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Agenda 10.00-10.15 Työpajan avaus, esittäytyminen ja päivät tavoitteet 10.15-12.00 Projektin lähtökohdat - Alustukset

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä?

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä? Heinäkuu 2015 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot STKJ15 OPINTOJEN ALOITUSTEHTÄVÄ: OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ALOITUS Hyvä uusi ylemmän AMK tutkinnon opiskelija,

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka Helsingin toimipisteessä aloittavat (Bulevardi 31) UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO to 20.8.2015 - pe 21.8.

Tieto- ja viestintätekniikka Helsingin toimipisteessä aloittavat (Bulevardi 31) UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO to 20.8.2015 - pe 21.8. Tieto- ja viestintätekniikka Helsingin toimipisteessä aloittavat (Bulevardi 31) UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO to 20.8.2015 - pe 21.8.2015 TERVETULOA OPISKELIJAKSI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAAN

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot