Ryhmäohjaajan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmäohjaajan käsikirja"

Transkriptio

1 Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 Päivitetty 2014/ Antti Ahola, Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu

2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/46 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO AMMATTIKORKEAKOULUN OHJAUSPALVELUJEN TOIMINTAMALLI PEREHDYTTÄVÄT OPINNOT ALOITUSPÄIVÄ Tiimiyttäminen Kv. ryhmien tiimiyttäminen PEREHDYTTÄVÄ OPINTOJAKSO TAVOITTEET, SISÄLTÖ JA ARVIOINTI TUUTOREIDEN TEHTÄVÄT PEREHDYTTÄMISESSÄ RYHMÄINFOT YRITYSEDUSTAJAN VIERAILUT TULOKESKUSTELU KEHITYSKESKUSTELU OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI OPINTOJEN PITKITTYESSÄ OHJAUSKESKUSTELUN PERIAATTEISTA AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN OHJAUS LIITE 1A: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIITE 1B: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA LIITE 1C: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: MATKAILUN KO LIITE 1D: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: SOSIAALI- JA TERVEYSALA LIITE 1E: OPISKELIJAN OHJAUSPROSESSI: INSINÖÖRIOPINNOT LIITE 2: OPPIMAAN OPPIMINEN: MATERIAALIA TUNNILLE LIITE 3A: TULOKESKUSTELU LIIKETALOUS LIITE 3D: TULOKESKUSTELU SOSIAALI- JA TERVEYSALA LIITE 3E: TULOKESKUSTELU TEKNIIKKA JA LIIKENNE LIITE 3F: TULOKESKUSTELU - AIKUISOPISKELIJAT LIITE 4B: KEHITYSKESKUSTELU - JATKAVAT OPISKELIJAT LIITE 4C: KEHITYSKESKUSTELU_ VIIMEISEN VUODEN OPISKELIJAT LIITE 5A: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI - LIIKETALOUS JA MATKAILU... 38

3 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 3/46 LIITE 5B: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI TIETOJENKÄSITTELY LIITE 5C: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI - SOSIAALI- JA TERVEYSALA LIITE 5D: TIEDOTE PERUSASIOISTA, SELVIYTYMISPAKETTI TEKNIIKKA JA LIIKENNE LIITE 6: TULOKESKUSTELUN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE LIITE 7 KEHITYSKESKUSTELUJEN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE LIITE 8 TIETOA VIRTUAALIOPINNOISTA LIITE 9 TEHTÄVÄNKUVAUKSIA Opinto-ohjaajat Ryhmäohjaajat... 46

4 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 4/46 Esipuhe Ryhmäohjaajan käsikirja otettiin ensimmäisen kerran käyttöön syksyllä 2003, ja nyt opinto-ohjaajat ovat yhdessä työstäneet käsikirjan ryhmäohjaajien avuksi jo 12. kerran. Ryhmäohjaajan käsikirjan kannessa oleva lintu on kuvaa ohjausjärjestelmäämme opiskelijan näkökulmasta. Lintu on myönteinen hahmo ilmentäen eteenpäin menevää liikettä. Linnun pää ja aivot kuvaavat opiskelijaa, joka on opiskelun keskeinen toimija ja vastuuhenkilö. Linnun vartalo ja pyrstö kuvaavat perusohjausta, joka kuuluu koulutusohjelmaan ja on suunnattu jokaiselle opiskelijalle. Linnun toinen siipi kuvaa tiedottamista ja neuvontaa, jota on järjestetty tehokkaasti itsepalveluperiaatteella. Toinen siipi kuvaa syventävää ohjausta, joka on tarvelähtöistä ja suunnattu laajempaa ohjausta tarvitseville. Ohjausta on porrastettu asiantuntijuuden mukaan tavoitteena tarjota riittävästi ohjausta kaikissa opiskelupolun vaiheissa. Opintojen ohjaus on koko henkilöstön yhteinen asia. Ryhmäohjaajilta ja opiskelijoilta (2014, opiskelijatutka ) on kerätty arvokasta palautetta ja tämän palautteen pohjalta Ryhmäohjaajan käsikirjaa on päivitetty säännöllisesti. Ryhmäohjaus ohjeistuksineen on osa toiminnanohjausjärjestelmäämme. Ryhmäohjaajat antavat palautetta myös ohjauskeskustelujen seuranta- ja arviointilomakkeissa, joihin käydyt tulokeskustelut ja kehityskeskustelut kirjataan. Nämä lomakkeet palautetaan opintoohjaajalle, ja kopio toimitetaan myös koulutuspäällikölle. Laatua on se, että toiminnanohjausjärjestelmä toteutuu käytännön tasolla. Näin ollen on tärkeää, että kaikki ryhmäohjaajat sisäistävät ohjauksen merkityksen ja sitoutuvat toimintaan täysipainoisesti. Ryhmäohjaajan resurssi on 2 h/ vuoden opiskelija/ lv. Ryhmäohjaajan työsuunnitelmassa tulee huomioida tulokeskustelut ja kehityskeskustelut, jotta niiden käyminen olisi ajallisesti mahdollista. Ryhmäohjaajien, opinto-ohjaajien ja terveydenhoitajien yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa. Tarkoitus on, että laajempaa ohjausta vaativissa asioissa opinto-ohjaajaan otetaan yhteyttä. Syksystä 2014 alkaen on sovittu seuraavia uudistuksia, jotka on korostettu keltaisella värillä. Tiimiyttäminen Tiimiyttämisen tavoitteena on käytännön tasolla luoda oppimisympäristöön yhteisöllisyyttä. Tutkimusten mukaan tiimimäinen yhdessä työskentely lisää opintoihin kiinnittymistä ja sitoutumista ja siten tukee opintojen sujuvuutta ja tutkinnon suorittamista. Opiskelijat jaetaan tiimiroolitestin pohjalta neljän hengen ryhmiin eli tiimeihin, joissa on erilaisia vahvuuksia omaavia yksilöitä. Tiimiyttämisestä on saatu hyvää palautetta sekä opiskelijoilta että ryhmäohjaajilta. Tiimiyttämisen yksityiskohtainen ohjeistus on s. 10. Ryhmien työjärjestyksiin on merkitty opinto-ohjaajan pitämät 45 minuutin ryhmäinfot. Ryhmäinfot koskevat LM- ja TL-yksikköä ja nuorisopuolen koulutusta. Opinto-ohjaajan ryhmäinfot

5 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 5/46 pyritään järjestämään myös aikuisryhmille. Sopiva aika liiketalouden ja tekniikan aikuisryhmille on perjantai klo Ryhmäinfojen tarkempia sisältöjä on suunniteltu ja niistä on tietoa s. 15. Ryhmäinfot merkitään työjärjestyksiin (joko ennen koko ryhmän luentoa tai jälkeen) ja opintoohjaaja lähettää ryhmälle vielä sähköpostitse kutsun infoon ja tietoa infon sisällöstä. Infon aika lähetetään tiedoksi myös ryhmäohjaajalle, joka voi mahdollisesti tulla mukaan. Yritysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja tavoitteena on jo alusta lähtien tarjota opiskelijoille kontakteja työelämään. Yritysedustajan vierailut ryhmissä ks. s 16. Ryhmän opintojen etenemisen seuraamisen tehostamiseksi opintosihteeri lähettää ryhmäohjaajalle kaksi kertaa lukuvuodessa WinhaProsta ryhmän arviointilakanan. Sen avulla ryhmäohjaajan on helpompi seurata ryhmänsä opintojen etenemistä ja tarvittaessa pyytää opintoohjaajaa selvittämään jumittuneen opiskelijan tilannetta. Tarkistusajankohdat ovat syyskuun alku ja tammikuun loppu. Ryhmäohjaaja analysoi arviointilakanat ja antaa opinto-ohjaajalle ja koulutuspäällikölle tietoa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemisestä, kirjaten tietonsa niiden opiskelijoiden tilanteesta, joilla on normaalia vähemmän suorituksia mm. käyvätkö luennoilla. Opinto-ohjaajien sähköinen ajanvaraussysteemi on ollut ahkerassa käytössä ja myös se on Portaalissa. Ryhmäohjaajat voivat halutessaan ottaa ajanvarausjärjestelmän käyttöönsä (IT-osastoon yhteys). Myös päivitetty Ryhmäohjaajan käsikirja 2014 on Portaalissa opinto-ohjauksen osiossa. When there is a will, there is a way. Vaasassa Hilkka Vuorensivu

6 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 6/46 Saatteeksi Ryhmäohjaajan käsikirja tueksi opiskelijan ohjaukseen, ohjeistus Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun yksikön ryhmäohjaukseen on opinto-ohjaajan koulutukseeni kuuluva oman työyhteisön kehittämishanke. Ohjeistus otettiin käyttöön syksyllä 2003 ja se sai hyvin lämpimän vastaanoton. Ryhmäohjaajan käsikirja on syntynyt toimintatutkimuksen periaatteiden mukaan, jotka ovat yhteistoiminnallisuus, demokraattisuus ja käytäntöä muokkaava luonne. Toimintatutkijan roolini oli toimia innostajana muutokseen, kehittämishankkeen merkityksen korostajana ja asioiden käytäntöön siirtäjänä. Työyhteisössä oltiin kannustavia ja innokkaita yhteistyöhön: yksikkömme toimialajohtaja, osastonjohtajat, opettajat ja opintosihteerit antoivat mielellään palautetta suunnitelmilleni ja rikastivat niitä omilla näkemyksillään. Koko prosessi eteni avoimessa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä, mistä johtuen ohjeistuksen käyttöön ottaminen sujui jouhevasti. Yhteisen Ryhmäohjaajan käsikirjan muokkaukseen ryhdyttiin toimialajohtaja Raijaliisa Laakkosen vetämän Opintojen edistämisen projektin aloitteesta. Työhön osallistuivat Laakkosen lisäksi lehtori Tarja Launonen, lehtori Riku Niemistö, lehtori Tapani Esala, lehtori Antti Ahola, yliopettaja Kari Jokinen, lehtori Harri Lehtimäki, yliopettaja Antti Honkanen, opiskelija Marjut Vanha-aho, opintoohjaajat Riitta Aikkola, Antti Mäkelä ja Hilkka Vuorensivu. Päädyimme ratkaisuun, jossa ohjeistus koostuu yhteisestä osuudesta ja yksikkökohtaisista liitteistä. Yhteistä osuutta ovat mm. orientoivan opintojakson kuvaus sekä ohjauskeskustelujen ohjeistukset ja seuranta- ja palautelomake. Yksiköittäin laaditut osuudet sisältävät koulutusohjelmien ohjausprosessien kuvaukset sekä tulo- ja kehityskeskustelujen pohjaksi räätälöidyt lomakkeet. Ryhmäohjaajan käsikirjan alussa esittelen luonnostelemani ammattikorkeakoulun ohjauspalvelujen toimintamallin, joka pohjautuu ammattikorkeakoulumme toimintakulttuurin lähtökohtiin. Käynnistyneen ryhmäohjauksen toimintatavan uudistamisen lisäksi tarvittavat muutokset ovat kohtuullisen helposti toteutettavissa. Niistä keskeisin on perusohjauksen kytkeminen koulutusohjelmaan, ja se toteutuu liiketalouden ja matkailun yksikössä 1. vuoden opiskelijoiden osalta. Koulutusohjelmaan kuuluvien, koko opiskelijan polun ajan kattavien systemaattisten ohjauskeskustelujen avulla tuemme tehokkaasti opintojen etenemistä ja autamme tarvittaessa opiskelijaa tutkintoon johtavalla taipaleella. Vaasassa Hilkka Vuorensivu

7 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 7/46 1. Johdanto Ryhmäohjaajan keskeisimmät tehtävät ovat uusien opiskelijoiden perehdyttäminen AMKopiskeluun ja opintojen etenemisen seuranta sekä yhteydenpito ryhmäänsä. Opiskelijoiden ohjauksessa ryhmäohjaajan osuus on merkittävä, sillä tavoitteena on opintojen eteneminen ja valmistuminen. Ryhmäohjaaja on lähellä opiskelijoita oleva tuttu ja turvallinen henkilö, jonka puoleen opiskelijan on luontevaa kääntyä opintojen solmukohdissa ja ongelmatilanteessa, tai kun on kysyttävää. Ryhmä toimii tärkeänä turvaverkkona tarjoten myös vertaistukea, joka lisää opiskelijan hyvinvointia.. Pääajatuksena on, että koko opintojen ajan ryhmäohjaaja käy jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, jolloin yhdessä pysähdytään tarkastelemaan, missä vaiheessa kunkin opiskelijan opinnot ovat. Ensimmäisenä vuonna on syyslukukaudella tulokeskustelu ja keväällä kehityskeskustelu. Opintojen jatkuessa, yksi kehityskeskustelu lukuvuodessa on säännönmukaisesti koko opiskelijan polun ajan. (LIITE 1). Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus keskustella valinnoistaan ja urasuunnitelmistaan sekä arvioida omaa työskentelyään yhdessä ryhmäohjaajan kanssa. Ryhmäohjaaja pitää omalle ryhmälleen orientoivan (Opinnot ja tiedonhankinta) opintojakson. Hän myös koordinoi ryhmälleen järjestettäviä infoja ja muuta ohjausta yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ryhmäsähköpostin ja Moodlen avulla yhteydenpito ryhmään ja asioista tiedottaminen sujuvat suhteellisen vaivattomasti. Opinto-ohjaajan ryhmä-info on kerran lukukaudessa. Se on työjärjestykseen merkitty ryhmän tapaaminen, jossa käydään läpi ryhmälle ajankohtaisia asioita. Opiskelijoiden ohjaaminen ryhmänä on tehokasta ja taloudellisempaa kuin henkilökohtainen ohjaus. Luonnollisesti myös henkilökohtaista ohjausta on tarjolla. On tärkeää, että ryhmäohjaajana toimivat opettajat saavat riittävästi tietoa opintoihin liittyvistä säännöistä ja ohjeista sekä tutustuvat omaan koulutusohjelmaansa. Syksyisin, ennen lukukauden alkua opinto-ohjaajat järjestävät ryhmäohjaajille valmennustilaisuuden, jossa käydään läpi keskeisiä asioita ja muuttuneita käytänteitä. Tänä syksynä ajankohta on tiistai klo RA231 ja samansisältöinen valmennus pidetään tiistaina klo Wolffintien kampuksella, huone WB106. Ryhmäohjaajan tulee osallistua valmennukseen. Tämän käsikirjan tarkoituksena on olla tukena ja apuna ryhmäohjauksen käytäntöjen hoitamisessa. Tietäminen ei riitä, vaan on myös käytettävä tietoa; ei liioin tahtominen, vaan on myös tehtävä (Goethe) RYHMÄOHJAAJAN KÄSIKIRJA: TAVOITTEET: Opiskelijan hyvinvointi Opiskelijan sitouttaminen AMK-opintoihin Opintojen etenemisen edistäminen Keskeyttämisten vähentäminen Normiaikaisen valmistumisen ja ammatillisen kasvun tukeminen

8 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 8/46 TOIMENPITEET: Perehdyttävät opinnot, yhtenäinen sisältö Opiskelijoiden jako 4 hlön tiimein yhteisöllisyyden lisäämiseksi Tulokeskustelu Kehityskeskustelut, säännönmukaisesti koko opiskelijan polun ajan Ajantasaista, täsmäohjausta, opiskelijan tarpeen mukaan. 2. Ammattikorkeakoulun ohjauspalvelujen toimintamalli Opintoihin sisältyvä valinnaisuus on laajaa, ja se antaa opiskelijalle runsaasti mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa opintoja omia tarpeita ja lähtökohtia huomioon ottaen. Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat taustakoulutukseltaan ja valmiuksiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä, siksi ammattikorkeakoulun opintojen ohjaukseen on räätälöity oma ohjauksen toimintamalli. Oheisessa ohjauspalvelujen toimintamallissa opintojen tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta on porrastettu ohjauksen asiantuntijuuden mukaan tavoitteena kohdentaa henkilökohtaista asiantuntijaohjausta tarvelähtöisesti. Ohjausprosessi sidotaan osaksi jokaista koulutusohjelmaa (LIITE 1). Ammattikorkeakoulujen opintosuunnitelmiin kuuluu opintoihin perehdyttäviä opintojaksoja. Niiden

9 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 9/46 sisältöihin voidaan luontevasti linkittää opintojen ohjauksen kaikille yhteinen osuus eli perusohjaus. Perusopintojen orientoivaan opintojaksoon ( laajuus 1-2 op, usein nimellä Opinnot ja tiedonhankinta ) sisällytetään opintojen alun perehdyttävän opintojakson lisäksi kaikki opiskelijan polun ajalle suunnattu säännönmukainen ohjaus. Ryhmäohjaajan käsikirjassa esitetty koko opiskelijan polun kattava ryhmäohjaus eli opettajatuutorointi on tämän toimintamallin perusta. Ryhmäohjaaja koordinoi ryhmänsä perusohjausta ja on tiiviissä yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa, jolloin voidaan ennakolta estää ongelmatilanteiden kasaantuminen. Ohjausta tehdään yhteistyössä, jolloin opiskelija saa tarvittaessa riittävästi syventävää ohjausta. Ammattikorkeakoulun tarpeisiin sopii, että harjoittelun, kansainvälisen vaihdon ja opinnäytetyön asiantuntijapohjainen, osittain keskitetty ohjaus integroidaan opetussuunnitelmaan. Itsepalvelulähtöisesti toimivaa tiedotusta ja neuvontaa voidaan järjestää tehokkaasti pääosin verkkopalveluja kehittämällä. Ohjauksen toimintamallin käytäntöihin perehdytään opintojen alussa ja siten opiskelija saa koko opintojensa ajan riittävästi ajantasaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta Kaikille yhteinen, opetussuunnitelmaan kuuluva perusohjaus on ennakoivaa, ja se tukee tehokkaasti opintojen etenemistä. Syventävää henkilökohtaista ohjausta on tarjolla asiantuntijoiden täsmäohjauksena, joka on täydentävää ja sen rooli voidaan nähdä osittain korjaavana. Opiskelija tietää, että ohjausta on saatavilla tarvittaessa. Häntä kannustetaan omatoimisuuteen, mitä tukee myös tehokkaan itsepalvelulähtöisen tiedotuksen ja neuvonnan palvelujen ylläpitäminen. 3. Perehdyttävät opinnot Perehdyttäviin opintoihin kuuluu aloituspäivä, jolloin kaikki 1. vuoden opiskelijat kutsutaan orientoivaan päivään, sekä AMK-opintoihin perehdyttävä opintojakso (Opinnot ja tiedonhankinta). Ryhmäohjaaja ottaa uuden ryhmän hoiviinsa yksikön johtajan tiedotustilaisuuden jälkeen. Ryhmäohjaajan vetämän Opinnot ja tiedonhankinta- opintojakson aikana ryhmäohjaaja ja uudet opiskelijat oppivat luontevasti tuntemaan toisensa. Perehdyttävien opintojen tavoitteena on onnistunut ryhmäytyminen eli opiskelija tuntee kuuluvansa ryhmäänsä ja kotiutuu Vaasan ammattikorkeakouluun. Ryhmäytymisen tukemiseksi aloittavien ryhmien opiskelijat jaetaan neljän hengen tiimeihin. Ks s.10. Tiimiyttäminen. Käytännön asioiden osalta uusien opiskelijoiden perehdyttämisessä mukana ovat myös opiskelijatuutorit. Oppiminen on sosiaalinen tapahtuma ja opintojen hyvä alkuun lähtö on tärkeää opintoihin sitoutumisen kannalta Aloituspäivä Aloituspäivänä käsiteltävät asiat: - Yksikön johtaja kertoo yleistä informaatiota (esim. AMK:n historia, -järjestelmä, - organisaatio, lainsäädäntö, yksiköiden sijainti ja koulutustarjonta ). - Ryhmiin jako. - Opinto-ohjaaja: Siirto-opiskelijoiden perehdyttäminen. - - Ryhmäohjaaja: Omaan työjärjestykseen ja jaksotukseen tutustuminen. Talon tavat; paikoitus, tupakointi. Opiskelijoiden toisiinsa tutustuminen, tutustumisleikit, esim. speed dating. Opiskelijat menevät kahteen riviin ja ovat kasvot vastakkain. Toinen rivi pysyy paikallaan ja toinen siirtyy

10 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 10/46 aina minuutin välein ja minuutti on aikaa tutustua vastakkaiseen opiskelijaan. Ryhmäohjaaja antaa merkin, esim. reippaasti taputtamalla, kun on aika siirtyä tutustumaan seuraavaan henkilöön. - Tuutorit opastavat käytäntöihin ja esittelevät tilat sekä tukevat opiskelijoiden motivointia ja ryhmäytymistä. Ryhmäohjaaja antaa tietoa opiskelijoille seuraavista asioista: - Perustiedot ryhmän opintosuunnitelmasta - Ryhmän 1. jakson työjärjestys ja jaksotusjärjestys. - Tiedote perusasioista (LIITE 5) - Annetaan käyttäjä- ja sähköpostitunnukset. Sama käyttäjätunnus toimii koulun tietokoneille kirjautumisessa, sähköpostissa ja WinhaWillessä. Opiskelija kuittaa allekirjoituksellaan saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat ja sitoutuu noudattamaan koulun atk-sääntöjä Tiimiyttäminen Yhteisöllisyyden lisääminen tukee opintoihin sitoutumista, opintojen etenemistä ja valmistumista. Tiimeissä eli pienryhmissä toimiminen tukee yhteisöllisyyttä. Pilottina syksyllä 2012 aloitettua tiimiyttämistä (opiskelijoiden jakaminen neljän hengen ryhmiin) on tarkoitus jatkaa kaikissa liiketalouden ja tekniikan yksikön aloittavissa ryhmissä. Ryhmän muut opettajat ja koulutuspäällikkö käyvät esittäytymässä ryhmissä, jotta uudet opiskelijat saavat tutustua heihin jo tässä vaiheessa. Ryhmäohjaaja lähettää kutsun hyvissä ajoin Aloituspäivä Normaalit kuviot aamupäivällä ( yhteinen alkuinfo ja ryhmiin jako) Lounas Tiimiytyvät koulutusohjelmat Ryhmäohjaaja voi vapaasti soveltaa tätä tiimiyttämisen mallia tarpeen mukaan. Ainakin yhden opintojakson aikana koko lukuvuoden ajan hyödynnetään näitä tiimejä. Siirtyminen PC-luokkaan ja annetaan käyttäjä- ja sähköpostitunnukset. Tiimiroolitesti PC-luokassa. homes.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4010/belbin.xls Testin jälkeen opiskelijat lähtevät tutorien kanssa kaupungille tutustumiskierrokselle. Ryhmäohjaaja toteuttaa testin perusteella ryhmäjaon. Tiimit muodostuvat neljän henkilön ryhmistä siten, että ryhmän saadaan erilaisia persoonatyyppejä. Tiimeihin jaossa otetaan huomioon myös ikä, lukio- ja ammattitutkinto ja kotipaikka; Vaasan alue ja muualta lähtöisin. Nämä tiedot saadaan opintosihteeriltä Tutustumiskierros kaupungilla

11 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 11/46 Tuutorit Ryhmään tutustuminen Ice breaking Ohjeistetaan koko ryhmä järjestäytymään sukunimen mukaiseen jonoon aakkosjärjestyksessä. (saa puhua ja kysellä nimiä) Opettajat mukana ryhmässä. Ohjeistetaan ryhmä muodostamaan jono syntymäkuukauden mukaan (samassa kuussa syntyneet lisäksi syntymäpäivän mukaisesti). (kommunikoinnissa ei saa puhua järjestystä muodostettaessa). Opettajat mukana ryhmässä. Neljän opiskelijan tiimien muodostus edellisen päivän testin perusteella. Ryhmänohjaaja suorittaa jaon. Tiimit muodostetaan ryhmien sisälle, liiketalouden koulutusohjelman opiskelijat on entiseen tapaan jaettu neljään ryhmään ja IB:n aloittajat kahteen ryhmään. Samoin toimitaan myös muiden alojen opiskelijoiden tiimien muodostamisessa. Ryhmien/tiimien jäsenten esittely. Tiimiin jäsenet keskustelevat ja tutustuvat toisiinsa. (n. 10 min) Tiimi esittäytyy muille tiimeille kertomalla vuorotella kustakin jäsenestään koko ryhmälle, vähintään kolme asiaa edellisessä tehtävässä saaduista tiedoista. Ryhmäohjaaja/opettaja vetää tämän kierroksen esittäen täydentäviä kysymyksiä tarpeen mukaan tunnelman keventämiseksi Tiimityövideo, suomenkielinen ( Valinnainen osuus) Sivuston dialogitehtävien alkusivu on ja opas alkuun pääsyyn Mitä jäi päällimmäisenä mieleen äsken katsotusta videosta Lounas (ajoitus joustava) Tiimien merkitys, MIKSI? Ryhmäohjaaja perustelee. Sitoutuminen Opiskelijat sitoutuvat ryhmään ja opintojen suorittamiseen Samana pysyvän ryhmän kanssa voidaan sopia pelisäännöistä ja toimintamalleista. Ryhmissä on eri tyyppisiä ryhmäläisiä. Opintojaksot Tehtävät, juonne Tehtävät tulisi mielellään miettiä siten, etteivät ne ole pirstaleisia, vaan tehtävien ympäristö pysyy samana esim. siten, että käytetään CASEyritystä, johon tehtävät liittyvät.

12 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 12/46 Tuplatiimin tapainen ideointi Testin perusteella valitut opiskelijatiimit laativat sisäiset toimintaohjeet sisältäen myös ristiriitojen käsittelyn. Miksi tehdään ryhmätyö Tuplatiimiä mukaillen? Työskentelymalli on tutkittu ja sopii suomalaiseen tapaan tehdä työtä. Malli on käytössä useissa yrityksissä. Sillä on ratkaistu ongelmia ja ideoitu uusia tuotteita/poliittisia kannanottoja mm. Nokialla ja Suomen Pankissa. Tuplatiimin tapainen ryhmätyömenetelmä on erittäin tarpeellista jokaisen ammattikorkeakoulusta valmistuvan osata. Koskaan ei tiedä, minä päivänä pääsee asemaan, jossa saa johtaa ryhmän ideointia, ristiriitojen selvittelyä tai ratkaisujen etsintää. Materiaali: runsaasti A5-lappuja (mieluusti käytettyjä puolitettuja A4:sia) + tusseja jokaiselle työryhmälle + sinitarraa. Tehtäväkuvaus alkaa Käsiteltävä asia: Mitkä sisäiset toimintaohjeet haluan opiskelijatiimilleni ja miten siinä käsitellään ristiriitatilanteet. Opiskelijoille jaetaan A5-lappuja. Oma työ: ensin mietitään itsekseen. Pohdi itseksesi 10 kohtaa toimintaohjeisiin ja ristiriitojen käsittelyyn, aikaa 5 min. Parityö: muodostetaan työparit Valitaan 6 tärkeintä sääntöä parin äsken muodostamista toimintaohjeista, aikaa 4 min. Tiimille jaetaan tussit. 6 valittua toimintaohjetta kirjoitetaan lapuille: yksi asia yhdelle lappuselle isoin kirjaimin. Laput pitkittäissuunnassa. Neljän hengen tiimi: Valitaan yhdessä kuusi (6) tärkeintä toimintaohjetta. Toimintaohjeiden tulee olla sellaiset johon koko tiimi voi sitoutua, aikaa 6 min. Esittely (15 min.) Ryhmä liimaa sinitarralla valitsemansa säännöt sinitarralla taululle Ryhmät esittelevät toimintaohjeensa muille ryhmille. Esittelyssä mukana kaikki tiimin jäsenet. Esittelyssä kukin kertoo etunimensä ja toimintaohjeet esitellään yhden jäsenen toimesta tai vuorotellen. Tästä menettelytavasta tiimin on sovittava ennen esittelyä. Täydentäminen Neljän hengen tiimit miettivät löytyikö äskeisen perusteella uusia ja täydentäviä ratkaisuja omiin toimintaohjeisiin, aikaa 6 min. Puhtaaksikirjoitus ja omien toimintaohjeiden päättäminen Siirrytään PC-luokkaan

13 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 13/46 Tiimit keksivät nimen ryhmälleen ja kirjoittavat toimintaohjeensa puhtaaksi ja tallentavat ne tiimin saataville. Tuplatiimitehtävä päättyy tähän Ensimmäinen tiimitehtävä Ryhmäohjaajalla on tiimien lukumäärän verran kohteita kaupungilla, kirjoitettuna paperilapulle joista kukin tiimi nostaa yhden Tiimin tehtävänä on löytää kohde ja kuvata ryhmä kohteessa sekä lähettää kuva ryhmäohjaajalle multimediaviestinä tai sähköpostilla. Kuvan lisäksi viestissä on oltava kuvassa olevien nimet Kv. ryhmien tiimiyttäminen Englanninkielisten ryhmien, IB ja IT, tiimeihin jakaminen on erityisen tärkeää. Näin voidaan saada paremmin toimivat ryhmät ja voidaan sekoittaa eri etnisistä ryhmistä lähtöisin olevat opiskelijat. Tiimiyttämisessä käytetään englanninkielistä tiimiroolitestiä, jota viime syksynä käytettiin ruotsinkielisten ryhmien tiimijaossa. Testi on osoitteessa Testin tekemisessä opiskelijat tarvittaessa käyttää apunaan sanakirjaa, joka on VAMkin käytössä Kv.ryhmien tiimiyttäminen menee muutoin samalla tavoin kuin suomenkielisten ryhmien. Osa englanninkielisten ryhmien ulkomaalaisista opiskelijoista tulee myöhässä viisumiongelmien vuoksi. Heidät sijoitetaan jo muodostettuihin tiimeihin. Kv. ryhmien ryhmäohjaaja seuraa ryhmänsä kokonpanoa, ja ilmoittaa hakutoimistoon mikäli ryhmän listalla on läsnäolevaksi ilmoittautuneena opiskelijoita, jotka eivät ole lainkaan paikalla. Hakutoimistosta otetaan heihin yhteyttä ja selvitetään tilannetta ja informoidaan mahdollisuudesta ilmoittautua poissaolevaksi, mikäli he eivät pysty aloittamaan opintoja Perehdyttävä opintojakso Opinnot ja tiedonhankinta opintojakso on (pääsääntöisesti) 1. periodin aikana, ja ryhmäohjaaja pitää sen aina omalle ohjausryhmälleen. Täten ryhmäohjaaja pääsee heti tutustumaan uuteen ryhmäänsä. Tutkimuksissa on todettu, että AMK-opintojen alussa tulee liian paljon tiivistä tietoa lyhyessä ajassa eikä opiskelija pysty sisäistämään kaikkea hänelle annettavaa tietoa. Perusajatuksena on, että opiskelija saa tietoa ja ohjausta koko opintojensa ajan eli täsmäohjausta (opintoihin liittyvät infot, opinto-ohjaajan ryhmäinfot, tulokeskustelu sekä kehityskeskustelut), silloin kun asia on ajankohtainen. Lisäksi opintojen solmukohdissa ja valinta- sekä ongelmatilanteissa opinto-ohjausta on saatavilla, kun opiskelija tuntee ohjausta tarvitsevansa. Oppilaitoksemme verkkosivuilla on paljon opintoihin liittyvää tietoa ja opiskelijoiden on tärkeää oppia ja tottua käyttämään niitä oma-aloitteisesti. Siksi tutustumiseen Portaaliin, mukaan lukien intranet, kannattaa käyttää riittävästi aikaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. Suunnittelijat merkitsevät valmiiksi ryhmän työjärjestykseen kirjaston, terveydenhoitajan, opinto-ohjaajan, harjoittelun infon ja kv-koordinaattorin ym, infojen ajat. Turvallisuuspäällikön, laatukoordinaaattorin ja VAMOkin

14 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 14/46 yhteinen info pidetään kunkin yksikön aloittaville opiskelijoille massainfona perehdyttävän opintojakson aikana. Liiketalouden aloittaville järjestetään yhteinen harjoittelun info (30 min) lokakuun puolella Tavoitteet, sisältö ja arviointi Perehdyttävät opinnot (Vrt. Opinnot ja tiedonhankinta- opintojakso) tukevat opiskelijan opiskeluun sitoutumista, ryhmäytymistä, opintojen suunnittelua, ja hänen ammatillista kasvuaan. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sisäistää koulutuksensa opetussuunnitelman rakenteen ja tutkintonsa suoritusvaatimukset oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja osaa suunnitella ja seurata opiskelunsa edistymistä kehittyy oman alansa asiantuntijaksi ja hänen ammatti-identiteettinsä vahvistuu valmistuu normiajassa. Perehdyttävän opintojakson sisällöksi on suunniteltu opintokokonaisuuksia, jotka toteutetaan pääosin 1. periodin aikana. Kirjaston esittelyn hoitaa informaatikko itsenäisesti. Näiden luentojen ja vieraiden aikana ryhmäohjaajan läsnäolo on tärkeää ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen luomisessa. Tuutorit voisivat halutessaan käyttää loppuajasta osan tuutorointiryhmiensä tapaamisiin. Perehdyttävän opintojakson laajuus vaihtelee nykyisin eri koulutusohjelmissa. Tavoitteena on kuitenkin, että aloittavat opiskelijat pääsevät kärryille asioista alusta lähtien. Opintojaksoon kuuluvien luentojen sisällöt ovat seuraavat. Kurssin aloitus 2 x 2h - Yleiskatsaus VAMK:n ja tarkemmin oman yksikön opetustarjonnasta. - Perehtyminen sekä Portaaliin. Tätä varten on varattava atk-luokka. - WinhaWillen ja koulun sähköpostin käyttö ja käytön harjoittelu. Opintojaksolle ilmoittautuminen. Uusintatentteihin ilmoittautuminen. - ATK-säännöt, sisältyvät opiskelijan oppaaseen, joka on verkossa. - Opintotoimiston palvelut: opintosihteeri esittelee. Citrix. Opintokäytänteisiin tutustuminen 2 x 2 h - Opinnot ja suoritukset: opintojakson arviointi, uusintakuulustelut jne. - Oma koulutusohjelma tutuksi, tutkinnon rakenne, suuntaavat opinnot, opinnäytetyö. - HOPS (AHOT ja näyttökokeet LT ja TK). Kirjastoon ja sen hakujärjestelmiin tutustuminen, 2 h. - Informaatikko; Varattava atk-luokka! Opinto-ohjaajan info, 2 h. - Opiskeluaika, ilmoittautumiseen liittyvät asiat. - Opintotukiasiat, vapaasti valittavat opinnot, JOO-opinnot. - AHOT ja muualla suoritettujen korkeakoulutasoisten opintojen hyväksilukeminen - ajan käytän hallinta ja opiskelukyky ja -taidot. Terveydenhoitajan info: tietoa opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluista, 30 min Opiskelijapastori: hengellinen toiminta (sovittava erikseen)

15 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 15/46 Harjoittelukoordinaattori: harjoittelu osana opintoja. 30 min. (TK ja ST-yksikkö) Kv-asiain koordinaattori: ulkomaiset opiskelu- ja harjoitteluasiat 30 min - Virtuaaliopinnot (virtuaaliopinnoista vastaava). Tietoa on Ryhmäohjaajan käsikirja.liite 8 - Erityisjärjestelyt LUKI- ym oppimisvaikeustilanteissa. Ks. lisätietoa: Oppimaan oppiminen (LIITE 2) 2 h - Tavoitteena on kehittää opiskelijan oppimis- ja opiskelutaitoja mm. tutkitaan erilaisia oppimistyylejä, joihin tutustumalla opiskelija voi löytää omansa. Millainen olen oppijana testi ( ) Opiskelija tekee testin ja pohdiskelee omia opiskelutaitojaan, vahvuuksiaan oppijana ja missä on vielä kehittämisen tarvetta. Käytännön ohjeitten avulla pyritään tehostamaan opiskelua; painotetaan työskentelyn suunnitelmallisuutta ja vastuun ottamista omasta opiskelusta. VAMOKin toiminnan esittely, ja samassa yhteydessä myös laatukoordinaattorin info, massainfo kaikille kunkin yksikön aloittaville opiskelijoille Tuutoreiden tehtävät perehdyttämisessä Opiskelijatuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka opiskelijajärjestö VAMOK on valinnut ja kouluttanut. Opinto-ohjaajat ovat olleet mukana heidän koulutuksessaan. Tuutorit ovat tärkeä voimavara ja heidän toiminta käsittää opintonsa aloittavien auttamista ja neuvomista sekä opiskelijakunnan toiminnasta tiedottamista. Lukukauden alkaessa aloittaville ryhmille järjestetään suunnitelman mukaisia tutortunteja. Tutortuntien sisältö toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti, käyttäen hyväksi opiskelijakunnan toimijoita sekä mahdollisia ulkopuolisia alustajia ja asiantuntijoita. Suunnittelijat merkitsevät aloittavien ryhmien työjärjestyksiin tuutorituntien ajankohdat. Tuutorien tehtäviin kuuluu uusien opiskelijoiden: - motivointi ja myönteisen opiskeluasenteen tukeminen - WinhaVille- järjestelmän käyttö - ryhmäytymisen ja sitoutumisen tukeminen - taloon ja talon tapoihin tutustuttaminen - Vaasan kaupunkiin tutustuminen (kaupunkikierros) - tutustuminen Vaasan vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin 4. Ryhmäinfot Opinto-ohjaajan ryhmäinfot (45 min) merkitään ryhmien työjärjestyksiin. (LM ja TL). 1.vuoden ryhmät - marraskuussa: Ajankäytön hallinta. Alustusta ajankäytön hallinnan merkityksestä. Opiskelijat tekevät tietokoneluokassa Aikaura-testin Testissä arvioidaan omaa ajankäyttöä ja tehdään siihen tarvittaessa korjauksia. Tulostetaan testi ja uudet linjaukset.

16 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 16/46 - maalis-huhtikuussa Kesäopinnot, kesäopintotuki. Opintojen etenemisen seuranta tilanne winhassa. Tulojen vaikutus opintotukeen. Kesätyö harjoitteluna. 2. vuoden ryhmät - lokakuussa: harjoittelun kirjaaminen, opintotuki, HOPS, vapaasti valittavat opinnot - helmikuussa: kesäopinnot, kesäopintotuki; opintojen etenemisen seuranta. 3. vuoden ryhmät - lokakuussa, OPS, ajan käytön hallinta. - tammi-helmikuussa: OPS, harjoittelupaikan/kesätyön hakeminen, opintotuk, valmistumiseen liittyviä asioita. 4. vuoden ryhmät: TL -syyslukukausi: yritysyhteistyö: opinnäytetyön aiheet. 4.1.Yritysedustajan vierailut Treeni- hankkeen yhteydessä kehitettiin yhteistyötä yritysten kanssa ja allekirjoitettiin sopimus tiettyjen yritysten kanssa. Yritysedustajien vierailut (2 h) on suunniteltu osana tätä yhteistyötä. Yritysedustajien vierailut merkitään työjärjestyksiin ja ryhmäohjaajat ottavat yhteyttä yrityksen sovittuun yhteyshenkilöön ja sopivat hänen kanssa vierailusta. Ryhmäohjaajat voivat toki halutessaan käyttää myös omia erityskontaktejaan. VAMKin yritysklinikka on solminut yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Yritysten edustajien kanssa kokoonnutaan vuosittain koulutuskohtaisesti suunnittelemaan, analysoimaan ja kehittämään toimintaa. Koulutuspäällikkö koordinoi yritysyhteistyötä oman koulutusvastuualueensa osalta. Yritysedustajien yhteystiedot löytyvät seuraavasta linkistä: 1. vuosi. Perehdyttävän opintojakson loppupuolella (lokakuussa). 2. vuosi: kevätlukukaudella. 3. vuosi syyslukukaudella (ent. 2. periodi). 4. vuosi (TL) syyslukukauden alkupuolella (1. p) 5. Tulokeskustelu Aluksi ryhmäohjaaja pyytää opintotoimistosta Winha Pron Ryhmän suoritukset-dokumentin, jotta hän tietää, ketä hänen ryhmässä on kirjoilla. Jokainen opiskelija kuuluu johonkin ryhmään ja eri syistä ryhmässä voi olla kirjoilla opiskelijoita, jotka eivät opiskele tuon ryhmän mukana. Ryhmäohjaajan tulee ilmoittaa opinto-ohjaajalle heti huomatessaan näiden opiskelijoiden nimet, jotta tilanne voidaan selvittää. Tulokeskustelun runkona toimii lomake (LIITE 3), jonka opiskelija tulostaa Portaalista, ja tutustuu siihen ennen keskustelua. Tulokeskustelu on tarkoitus käydä toisen periodin aikana ja ryhmäohjaaja suunnittelee aikataulun ja tiedottaa opiskelijoille. Kukin opiskelija varaa/sopii ryhmäohjaajan kanssa ajan. Opiskelijaa kehotetaan valmistautumaan keskusteluun perehtymällä

17 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 17/46 tulokeskustelulomakkeeseen ja omaan koulutusohjelmaansa sekä tulostamaan WinhaWillestä oman HOPS:n sisältö- dokumentin. Tulohaastattelun aluksi kuulostellaan kuinka opinnot ovat lähteneet käyntiin ja onko opiskelija tyytyväinen (siis: motivoitunut). Tässä yhteydessä on tärkeää pyrkiä varmistamaan, että opiskelija kokee ryhmänsä myönteisenä ja tuntee opiskelupaikan omakseen. Koska opiskelijaa pyydetään lomakkeessa arvioimaan omaa työskentelyään, hänelle tarjoutuu tilaisuus myös itsearviointiin. Myös lisäopetuksen tarve voidaan tässä yhteydessä kartoittaa, samoin mahdolliset LUKI- ym. oppimisvaikeudet. Mikäli on tarvetta erityisjärjestelyihin, opiskelija tulee ohjata opinto-ohjaajalle. Perehdyttävän opintojakson aikana tarkennetaan, että opiskelija tuntee oman opintosuunnitelmansa, HOPS:n, jota nyt yhdessä käsitellään ryhmäohjaajan kanssa. Opinto-suunnitelman avulla tarkastetaan, että HOPS on kunnossa. HOPS:n sisältö-tiedostossa näkyy opiskelijan koko henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon on merkitty mm. ilmoittautumiset ja suoritettujen opintojaksojen arvosanat. Ennen kaikkea pyritään varmistamaan, että kaikki opiskelijat oppivat seuraamaan oman HOPS:nsa ajantasaisuutta. Ohjauskeskustelujen keskeisiä tavoitteita on HOPS:n päivittäminen (=Ryhmäohjaaja merkitsee kynällä väärään kohtaan kirjautuneiden suoritusmerkintöjen (HOPSin sisltö dokumenttiin) kohdalle nuolella mihin ne oikeasti kuuluvat). Tulokeskustelussa kartoitetaan myös koko tutkinnon suorittaminen opiskelijan työelämään liittyvien tavoitteiden pohjalta. Tällöin keskustellaan alustavasti suuntaavien opintojen valinnasta, harjoittelusta sekä ulkomaisista vaihto-opinnoista. Jotkut opiskelijat tarvitsevat lisätietoa ja keskusteluapua suuntautumisvaihtoehdon (pääaineen ) valintaan. Ammatillisen osaamisen kannalta on tärkeää, että opiskelija hankkii riittävän syvällisen oman erikoisalansa osaamisen. Lisäksi opiskelijalla on sopiva tilaisuus pohtia, mitä aihepiirejä hänen on tarpeen erityisesti vankentaa päästäkseen omalle työelämän uralle asettamiinsa tavoitteisiin. Tulokeskustelu on kestoltaan min. ja ryhmäohjaaja tekee omat merkintänsä tulokeskustelujen seuranta- ja palautelomakkeen, johon ryhmäohjaaja kuittaa myös käydyt tulokeskustelut. Näin voidaan huolehtia siitä, että kaikki ohjauskeskustelut toteutuvat. Opintojen etenemisen edistämiseksi myös kunkin opiskelijan opintosuunnitelman, eli HOPSin toteutumisen seuranta on ohjauskeskustelujen keskeinen sisältö. Ryhmäohjaaja merkitsee HOPS:n sisältödokumentin tulostettuun versioon mahdolliset virheelliset ja muuttuvat tiedot, joita todennäköisesti on, sillä opiskelijan kurssivalinnat saattavat muuttua opintojen aikana. Ryhmäohjaajan on ehdottoman tärkeää toimittaa ohjauskeskustelujen (tulokeskustelu ja kehityskeskustelu) jälkeen opintotoimistoon opiskelijan HOPS:n sisältö, jos siinä on ilmennyt päivittämisen tarvetta. Näin Winhan opintosuoritusrekisterin tiedot ovat ajan tasalla ja opiskelijan on helpompi seurata opintojensa etenemistä. Jos opiskelija ei varaa aikaa näihin keskusteluihin oma-aloitteisesti, ryhmäohjaaja on aloitteen tekijä. Jos asia ei sittenkään etene, ryhmäohjaaja ottaa yhteytä opinto-ohjaajaan, joka puolestaan ottaa yhteyttä opiskelijaan ja pyrkii selvittämään tilanteen. Jos tulohaastattelussa tai kehityskeskustelussa ilmenee laaja-alaisempaa ohjauksen tarvetta, ryhmäohjaaja pyytää opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinto-ohjaajaan. Kun tulokeskustelut on käyty, ryhmäohjaaja lähettää seurantalomakkeen opinto-ohjaajalle, joka näin saa tietoa ryhmän tilanteesta sekä ryhmäohjaajan ideoista ja ehdotuksista toiminnan kehittämiseksi. Seurantalomakkeesta toimitetaan kopio koulutuspäällikölle. Ryhmäohjaajan käsikirjan yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähentää keskeyttämisiä, ja siihen tarvitaan toimivaa yhteistyötä. Ryhmäohjaajan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan, koulutuspäällikköön tai

18 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 18/46 terveydenhoitajaan tarvittaessa. Näin voimme nopeasti puuttua asioihin ja ennalta estää mahdollisten ongelmien kasaantuminen. Tulokeskustelulomake (opiskelija tulostaa Portaalista ja tutustuu) HOPSin sisältö Winha Willestä (opiskelija tulostaa ja ottaa mukaan) OPS-taulukko ryhmäohjaaja ottaa mukaan. HOPSin sisältö-lomake opintotoimistoon, mikäli on ollut päivitystarvetta (ryhmäohjaaja toimittaa) välittömästi. 6. Kehityskeskustelu Kehityskeskustelu on kestoltaan min. ja opiskelija sopii ryhmäohjaajan kanssa keskustelun tarkan ajan. Työjärjestykseen on merkitty, milloin se toteutetaan. Kehityskeskustelun tavoitteena on: - motivoida ja kannustaa opiskelijaa - arvioida opiskelijan kanssa hänen suoriutumistaan - seurata opintojen etenemistä eli käytännössä opintopisteiden kertymistä - antaa tukea hylättyjen/ puuttuvien opintosuoritusten/ tehtävien suorittamisen suunnitteluun - urasuunnittelua: keskustella opiskelijan kanssa valinnoista ja suunnitelmista. - ammatillisen kasvun tukeminen - Aluksi ryhmäohjaaja pyytää opintotoimistosta Winha Pron Ryhmän suoritukset-dokumentin, jotta hän tietää, ketä hänen ryhmässä on kirjoilla. Jokainen opiskelija kuuluu johonkin ryhmään ja eri syistä ryhmässä voi olla kirjoilla opiskelijoita, jotka eivät opiskele tuon ryhmän mukana. Ryhmäohjaajan tulee ilmoittaa opinto-ohjaajalle heti puuttumisen huomatessaan näiden opiskelijoiden nimet, jotta tilanne voidaan selvittää. Kehityskeskustelun pohjaksi on laadittu lomake (LIITE 4), jonka opiskelija tulostaa osoitteesta Portaalista. Ryhmäohjaaja muistuttaa aina keskusteluaikaa sovittaessa opiskelijaa tuomaan mukanaan myös WinhaWillen HOPS:n sisältö-dokumentin tulosteena sekä CV:n. Kehityskeskustelussa arvioidaan kuinka opinnot ovat sujuneet ja kuinka motivoitunut opiskelija on. Opiskelijan on hyvä arvioida itse omaa suoriutumistaan, ja sitä missä asioissa on onnistunut ja missä on parantamisen varaa. HOPS:n sisältö päivitetään ja näin varmistetaan, että opiskelija tietää koko ajan oman tilanteensa. Hylättyjen suoritusten uusimisesta ja rästissä olevien tehtävien palauttamiseksi on hyvä yhdessä suunnitella ja laatia aikataulu. On luonnollista, että HOPS elää jonkin verran, ja nyt sitä voidaan päivittää säännöllisesti. Suuntaavissa opinnoissa on valinnaisuutta, mikä antaa mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin, opiskelijan omien tarpeiden mukaan. Tulevaisuuteen luotaaminen on keskustelun merkittäviä osa-alueita. Opiskelijan ammatillinen identiteetti on kehitysvaiheessa ja on tärkeää peilata omaa opiskelua ja omia valintoja suhteessa edessä olevaan työelämään. Opintojen aikaiset kesätyöt ja erityisesti harjoittelu auttavat selkiinnyttämään työelämän vaatimuksia ja odotuksia. Asepalveluksen suorittamisen ajankohdasta on myös hyvä keskustella. (Armeijan aliupseerikoulutuksesta hyväksiluetaan 6 op vapaasti valittaviin.)

19 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 19/46 Kuten tulohaastattelun, myös aina kehityskeskustelun jälkeen ryhmäohjaaja toimittaa opintotoimistoon Winhaan päivitettäväksi opiskelijan HOPS:n sisältö-tulosteen, jos siihen on tullut muutoksia. Tärkeä on myös kuitata keskustelu käydyksi sekä taltioida kehityskeskustelujen seurantalomake ryhmäohjaajan kansioon. Jos kehityskeskustelussa ilmenee laajempaa ohjauksen tarvetta, ryhmäohjaaja kehottaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinto-ohjaajaan, (tai harjoittelukoordinaattorin tai kv-asiain koordinaattorin, jos on selvästi kyse harjoitteluun tai kv-vaihtoon liittyvästä asiasta). Ryhmäohjauksen toteutumisen seuraamiseksi ryhmäohjaajien tulee lukuvuoden lopuksi raportoida ryhmän tilanteesta (montako etenee normaalisti, monellako on ongelmia ja keskittyvätkö ongelmat johonkin, onko tarvetta tehdä erityistä) ja arvioimaan, kuinka ryhmäohjaus on onnistunut hänen mielestään. Raportti annetaan sekä koulutuspäällikölle että opinto-ohjaajalle. Erityisongelmien ilmetessä niistä on raportoitava välittömästi, jotta korjaavat toimet voidaan käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samoin opiskelijoilta kerätään kevätlukukauden lopussa palautetta opinto-ohjauksesta, johon myös ryhmäohjaus sisältyy. Keskustelujen myötä jokainen opiskelija voi tuntea, että hänestä ollaan kiinnostuneita. Se tekee opiskelun turvalliseksi ja lisää hänen sitoutumistaan opiskeluun ja vastuuntunnetta omasta työskentelystään.

20 Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 20/46 7. Opiskelijan ohjausprosessi opintojen pitkittyessä L o p p u k i r i Aika Tavoite Toiminta ja tekijä Viim. säännönmukaisen opiskeluajan lukukausi Valmistuminen oman ryhmän mukana Ryhmän tilanteen kartoitus, RO > tieto koulutuspäällikölle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneen opinnäytetyön tilanteesta. Kehityskeskustelu RO: HOPS:n päivitys: suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa, RO. V a l m i s t u m i s t i l a n t e e n s e u r a n t a + 1 v 1. lukukausi Lisä aika 2. lukukausi 1. lukukausi 2. lukukausi Valmistuminen Valmistuminen Valmistuminen Valmistuminen Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa, RO Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa, Ro. Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa,opo. Ryhmän tilanteen kartoitus (loman jälkeen), RO > tieto KP:lle ja opolle. KP:lle tieto viivästyneitten opinnäytetyön tilasta; Kehityskeskustelu, RO: HOPS:n päivitys. Valmistumistilanne: kartoitus-lukukauden lopussa,opo. Opintojen loppuvaiheen ryhmäohjausta tehostetaan valmistumisen tukemiseksi. Viimeisen säännönmukaisen lukukauden lopussa ryhmäohjaaja kartoittaa kehityskeskustelujen pohjalta ryhmänsä opiskelijoiden valmistumisen tilanteen. Kartoitus annetaan tiedoksi koulutuspäällikölle ja

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot