ereseptin käyttöönoton viestintäsuunnitelma 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ereseptin käyttöönoton viestintäsuunnitelma 1.0"

Transkriptio

1 SUOMEN KUNTALIITTO ereseptin käyttöönoton viestintäsuunnitelma 1.0 KunTo-toimisto

2 2 Sisältö 1. Johdanto KunTon viestinnän suhde yhteistyökumppanien viestintään Kohderyhmät Käyttöönoton aikaisen viestinnän tavoitteet Ydinviestit Vastuuhenkilöt Visuaalinen ilme ereseptin käyttöönottoon liittyvä viestintä Valtakunnallinen viestintä Tärkeämmät kohderyhmät ja vastuunjako Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma Valtakunnallisen viestinnän toteutus Tarvittavat dokumenttipohjat ja ohjeistukset alueille Tärkeimmät viestintään panostettavat ajankohdat Seuranta ja muutosmittaus Alueellinen viestintä Käynnistys Suunnittelu Toteutus/ohjaus Päättäminen Paikallinen viestintä Käynnistys Suunnittelu Valmistautuminen Liittyminen Seuranta Seuranta... 14

3 3 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä ja sähköistä lääkemääräystä koskevien lakien mukaisesti julkisen terveydenhuollon yksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTa-palveluihin (eresepti, earkisto). Kansalaisille toteutetaan ekatselu omiin tietoihin. Ensin liikkeelle lähtee ereseptin käyttöönotto ja sen jälkeen testataan earkiston toimivuutta potilasasiakirjojen tallennuksessa. KunTo-toimisto aloitti toimintansa Sen rahoituksesta vastaavat STM ja sairaanhoitopiirit. KunTo perustettiin edistämään ja tukemaan kansallisten terveydenhuollon KanTa-palvelujen käyttöönottoa. STM on edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit koordinoivat erikoissairaanhoitolain mukaisesti alueensa terveydenhuollon organisaatioiden liittymistä kansallisiin KanTa-palveluihin. KunTo toimii niiden tukena määräaikaisena projektina vuoden 2011 loppuun saakka. KunTon tehtävänä on olla terveydenhuollon yksiköille koordinaatiopiste, joka ohjaa, neuvoo ja tuottaa materiaalia, joiden avulla alueet ja yksiköt liittyvät KanTa-arkistoon aikataulutetusti. KunTon tärkeimmät tehtävät ovat: Osallistuu vastuiden täsmentämiseen Laatii KanTa-palvelujen käyttöönottojen vaiheistuksen Tiedottaa alueille käyttöönoton prosessista sekä hankkeen vaiheistuksesta Luo käyttöönoton käsikirjan Laatii käyttöönoton aikataulut Tuottaa työvälineet, esim. mallisuunnitelmat, testausmallit, hyväksymiskriteerit, sopimis- ja sopimusmallit Laatii yleisen koulutussuunnitelman ja luo koulutusvastaavien verkoston Viestinnän onnistuminen laajassa KanTa-hankkeessa on tärkeä tehtävä. Tavoitteena on, että ereseptin ja earkiston käyttöönotot onnistuvat ja ne otetaan vastaan hyväksyvästi sekä ammattilaisten että kansalaisten keskuudessa ja ereseptiä ja earkistoa pidetään sekä luotettavina että lisäarvoa tuovina. KunTo-toimiston viestintäsuunnitelma on erillisessä dokumentissa. (KunTo viestintäsuunnitelma_v.2.0) 2. KunTon viestinnän suhde yhteistyökumppanien viestintään STM, Kela, THL, Valvira, Kuntaliitto ja Kunto tekevät yhteisen KanTa-hankkeen viestintäsuunnitelman, jossa kokonaisviestinnästä vastaa STM. Päämääränä on tuottaa jokaisen organisaation osalta yhteneväistä KanTa-viestintää. KunTo toimittaa käyttöönoton aikaisen viestintämateriaalin alueellisille organisaatioille. Kaikki eri tahojen KanTa-hankkeeseen liittyvä viestintä annetaan tiedoksi yhteistyökumppaneista koostuvalle viestintäverkolle. Edellä mainituista toimijoista koostuva STMn sosiaali- ja terveydenhuollon koordinaatiojaos saa myös KunTon käyttöönoton aikaisen viestinnän toimenpiteet kommentoitavaksi. Jokaisella organisaatiolla on kuitenkin myös omat viestintäsuunnitelmansa Kohderyhmät Kansallisen terveysarkiston rakentamiseen liittyy useita sidosryhmiä, jotka pitää ottaa viestinnässä huomioon. KunTon käyttöönoton aikaisen viestinnän pääkohderyhmänä ovat terveydenhuollon tiedonhallinta ja - tekniikka-ammattilaiset, sisältäen myös yksityispuolen toimijat ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajat. Pääkohderyhmänä toimii alueellinen organisaatio, joka hallitusti ja järjestelmällisesti toteuttaa KunTon ohjeiden ja mallien mukaan KanTa-palvelujen käyttöönottoa.

4 4 Tärkeinä kohderyhminä ovat myös alueelliset yhdyshenkilöt sekä KunTo-johtoryhmä. Organisaatioiden ja kuntien ylin johto kuuluu myös pääkohderyhmiin. Alueorganisaatiolle alisteiset paikalliset käyttöönottoprojektit saavat ohjeet ja viestit alueellisen organisaation kautta. KunTo toimittaa ohjeet ja materiaalit alueorganisaatiolle. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä organisaatiot ja apteekit (Apteekkariliiton kautta). Välillisille kohderyhmille viestitään esim. ammatillisissa tilaisuuksissa sekä ammatillisissa lehdissä. Tarkempi kuvaus alla olevassa taulukossa. Pääkohderyhmät Kohderyhmän kuvaus Viestinnän päävastuutaho Terveydenhuollon tiedonhallinta ja - tekniikkaammattilaiset Tietojärjestelmätoimittajat KunTo johtoryhmä ja alueiden yhteyshenkilöt sekä organisaatioiden johto Kunnalliset terveydenhuoltoorganisaatiot Terveydenhuollon organisaatioiden (sekä julkisen että yksityisen) tiedonhallinnan ja -tekniikan ammattilaiset mm. alueelliset organisaatiot, sairaaloiden atk-osastot, sairaanhoitopiirien tiedonhallinnan liikelaitokset ja osakeyhtiöt. Potilastietojärjestelmätalot (esim. Logica, Tieto, Abilita, Mediconsult, Esko) Apteekkijärjestelmät (Receptum, Pharmadata) Reseptikeskuksen toimittaja (Fujitsun konsortio, vain sidosryhmän muodossa) - Ensimmäisen vaiheen toimittajat (Logica ja Tieto, Receptum ja Pharmadata), prioriteettina ykkösenä. Nimetyt henkilöt ja kuntien sekä terveydenhuollon organisaatioiden ylin johto IT johtajat, Organisaatioiden toimiva johto, johtavat lääkärit KunTo ja Kela - KunTo vastaa käyttöönottoon liittyvästä viestinnästä ja Kela on päävastuullinen tuotantokäytön viestinnästä KunTo ja Kela - Kelalla teknisten määrittelyjen ja ylläpidon viestinnän vastuu KunTo Kela (KunTo) Välilliset kohderyhmät Apteekkien henkilökunta Hoitohenkilöstö Kohderyhmän kuvaus Lääkkeiden toimitus asiakkaille, lääkeinformaatio potilaalle, lääkemääräyksen uudistamispyyntö hoitavalle lääkärille Esim. sairaanhoitajat, lähihoitajat, osastonsihteerit, opiskelijat Viestinnän päävastuutaho Apteekkariliitto Kela - Kela vastaa tuotannonaikaises ta viestinnästä (KunTo) Kela (KunTo) - viestitään ammattilehtien ja tilaisuuksien kautta. Tuotantovaiheessa työnantaja vastaa.

5 5 Kansalaiset Lääkärit 5,3 miljoonaa kansalaista Huomioitavia segmenttejä: - Yli 18 vuotiaat - Alle 18 vuotiaat (huoltaja-asiat) - "kotihoitolaiset" - (edunvalvoja, asianhoitaja, omaishoitajat ) ereseptien allekirjoittajat: lääkärit, hammaslääkärit, opiskelijat Kela Lääninhallitukset Sosiaali- ja terveysosastot STM Kela (KunTo) - viestitään ammattilehtien ja tilaisuuksien kautta. Tuotantovaiheessa työnantaja vastaa. Potilasjärjestöt Potilaiden edunvalvonta/neuvonta Kela (KunTo) - Järjestetään tiedotustilaisuus isolle joukolle säännöllisesti esim. kerran 3 kk:ssa. Ensimmäinen, kun yhteistestaus on viety läpi. Suomen Lääkäriliitto Käyttäjäkunnan edunvalvoja Kela (KunTo) Tehy, Super ja niiden alaiset yhdistykset ValtIt, KuntaIt (VMn projektit) Yksityiset terveydenhuoltoorganisaatiot Yhteistyökumppanit Apteekkariliitto Kela Käyttäjäkunnan edunvalvoja Arkkitehtuurin kehittämisprojektit Lääkäriasemat Fysioterapeutit, lääkärin vastaanotot, työterveydet, tukipalvelut (lab, rtg) yms. - Hoivapalvelujen tuottajat? - Suoraan kuluttajille tarjoajat vs. ostopalveluiden tuottajat? => Liittymistä koskeva rahoitus selvitettävä Kuvaus Apteekkien edunvalvoja => Liittymistä koskeva rahoitus selvitettävä Jakautuu terveysosastoon ja IT-osastoon, jonka vastuulle kuuluvat: ereseptin ja Kansallisen Lääketietokannan toteuttaja Toimii Reseptikeskuksen rekisterinpitäjänä earkiston toteuttaja ja arkistopalvelun tuottaja Kansalaisten Omien tietojen katselu palvelun toteuttaja Vastaa KanTa-palveluihin liittyvien organisaatioiden teknisestä ohjeistuksesta KanTa-palveluihin liittyvien organisaatioiden ereseptiin Kela (KunTo) KunTo (Kela) STM, Kela (KunTo) KunTo, Kela

6 6 ja earkistoon liittymisestä sopiminen Lääkelaitos Lääkehoidon kehittämiskeskus Lääkevalmisteiden valvonta ATC-koodit Apteekkiluvat Laki lääkelaitoksesta, 1993/35: Lääkelaitoksen tehtävänä on lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta, lääkkeiden valmistuksen, maahantuonnin, jakelun ja myynnin valvonta ja ohjaus, lääkeinformaatio, farmakopeatyö ja muu lääkealaan liittyvä standardointi, lääketutkimus ja näihin liittyvä tilastointi. Lääkelaitoksen tehtävänä on myös huolehtia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevassa lainsäädännössä sille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä, osallistua alan standardisointityöhön sekä huolehtia ihmisveren talteenottamisen ja sairauden ja vamman hoitamiseen tarkoitettujen verivalmisteiden valvonnasta. Rohto ROHTO-keskus on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijayksikkö. Keskus edistää ja parantaa väestön terveyttä Kela Kela Mahdolliset kansalaisten kysymykset, jotka tulevat paikallisiin Kelan konttoreihin, ohjataan Kelan ITosastolle Lääketietokantatoimittajat Lääketietokeskus Pilottiprojektit * kokoamalla ja välittämällä rationaalista lääkehoitoa edistävää tietoa * saattamalla tietoa käytännön toiminnaksi Kela valtakunnalliselta näkökulmalta Pegasoksen Multirec Effican Duodecim Lääketietokeskuksen toimittama rekisteri Sairaala-apteekit (Marela) Tehtävänä on jakaa tietoa lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä, pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille. Tavoitteena lääketurvallisuus. Vastaa pohjoismaisen tuotenumeron (Vnr) hallinnoinnista Suomessa. Yritykset ilmoittavat Vnrnumerollisten valmisteidensa hintatiedot Lääketietokeskukselle ereseptin lääketietokantaa varten kahdesti kuussa. Lääketietokeskus toimii lääkkeiden osalta Kansaneläkelaitoksen toimeksiannosta ereseptin lääketietokannan teknisenä ylläpitäjänä. Lääketietokeskuksen ylläpitämä Suomen Vnr-rekisteri toimii pohjana sähköisen lääkemääräyksen myötä käyttöönotettavalle lääketietokannalle. ( Teres (Turku), elääke (Kotka) Kela Kela Yhteistyökumppani SITRA Hakee uusia innovaatioita terveydenhuollon palveluihin, tietotekniikan hyväksikäyttö ja järjestelmien kehittyminen mielenkiinnon kohteena. Selvittää KanTa- Kela, KunTo

7 7 liittymismalleja ja arkkitehtuurikysymyksiä. Mediavaikuttaja Suomen Kuntaliitto Kunnat, terveydenhuollon laitokset, apteekit Yhteistyökumppani Sosiaali- ja terveysministeriö THL Valvira Strategiat ja lainsäädäntö, yleinen ohjaus ja koordinointi KanTaan liittyvien tietojärjestelmien auditointi Koodistopalvelu: yhtenäiset koodistot, luokitukset, sanastot ja muut tietorakenteet Koodistopalvelun sisällön kehittäminen ja ylläpito Hoitaa terveydenhuollon palvelujen antajien sekä näiden palvelujen antamiseen osallistuvien henkilöiden ja tietoteknisten laitteiden varmennepalvelua, johon kuuluvat tunnistamisessa ja todentamisessa sekä sähköisessä allekirjoittamisessa tarvittavat varmenteet ja näihin liittyvät palvelut.(laki) Yhteistyökumppani Yhteistyökumppani Yhteistyökumppani Yliopiston Apteekki 16 toimipistettä, apteekkien edunvalvoja KunTo, Kela Taulukko 1. KunTon viestinnän pääkohderyhmät, välilliset kohderyhmät ja yhteistyökumppanit 3. Käyttöönoton aikaisen viestinnän tavoitteet 3.1. Ydinviestit KunTon perusviestit ovat yhteisiä KanTa-kokonaisviestintäsuunnitelman kanssa. Käsitteet Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) Terveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä Sähköinen resepti eli eresepti eli sähköinen lääkemääräys Sähköinen potilastietoarkisto eli earkisto Kansalaisen omien tietojen katselu Sähköinen potilaskertomus Yleisesti puhumme kansalaisista, terveydenhuollossa puhutaan potilaasta. (potilaalla on oikeuksia, joita kansalaisella ei ole.) Ydinviestit voivat olla lyhyen ja pitkän tähtäimen viestejä. Viestinnässä keskitymme lähinnä lyhyen tähtäimen viesteihin, jotka pohjautuvat faktatietoon. Osa viesteistä on määritelty kohderyhmittäin. Yleiset viestit: Tavoitteena parantaa potilasturvallisuutta Terveydenhuollon valtakunnallinen tietojärjestelmä rakennetaan turvalliseksi ja luotettavaksi. Hoidon kustannustehokkuus paranee kun tietoa on saatavilla paremmin, vältetään päällekkäisiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä Henkilökunta/terveydenhuollon ammattilaiset: Kertaalleen kirjatun tiedon hyödyntäminen vähentää uudelleenkirjaamista Työkäytännöt ja toimintatavat muuttuvat (edut ja haitat) Oleellisen tiedon löytäminen suuresta tietomassasta helpottuu Järjestelmän läpinäkyvyys kasvaa Järjestelmä toimii työn tukena Hoidon jatkuvuus paranee ja hoitokäytännöt yhdenmukaistuvat - olennainen tieto löytyy nopeasti ja luotettavasti riippumatta siitä, missä terveydenhuollon toimipisteessä potilas asioi.

8 8 earkiston hyödyt terveydenhuollon ammattilaiselle tulevat näkymään vähitellen. Käyttöönottovaihe voi olla työläs, mutta tietovarannon kasvaessa potilastiedon saatavuus paranee ja tukee päivittäistä työskentelyä. Potilas: Potilas määrää itse omien tietojensa käytöstä (ja hallinnoinnista) Henkilökohtaisten terveystietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Järjestelmä lisää potilasturvallisuutta Hoidon jatkuvuus paranee - olennainen tieto löytyy nopeasti ja luotettavasti riippumatta siitä, missä terveydenhuollon toimipisteessä potilas asioi. Järjestelmän avulla voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä (esim. verikokeiden otto, gastroskopia). Omia terveystietoja voi seurata helpommin (esim. omien rokotustietojen seuranta). Sähköinen resepti: Potilas voi hakea lääkkeensä mistä tahansa apteekista ilman paperireseptiä Potilas voi tarkistaa itse internetin kautta tietoja hänelle määrätyistä resepteistä ja niillä toimitetuista lääkkeistä Lääkemääräysten uusiminen on helpompaa ja nopeampaa. Epäselvästä käsialasta johtuvat tulkintaongelmat lääkemääräyksissä poistuvat Sähköistä reseptiä ei voi väärentää eikä sitä voi varastaa Sähköistä reseptiä ei voi kadottaa. Kokonaislääkityksen hallinta paranee > Lääkehoidon laatu paranee Lääkityskäytäntöjä voidaan seurata ajantasaisesti. Potilaalla on edelleen mahdollisuus saada paperiresepti Terveydenhuollon tiedonhallinta ja -tekniikka-ammattilaiset: KunTo (Kuntaliiton hanketoimisto, KanTa-palvelujen käyttöönoton ja aikataulutuksen suunnittelijataho) toimii alueellisen organisaation apuna ja tukena KunTo on käytettävissä ongelmallisten asioiden ratkomiseen KunTo on ammattilaista lähellä Poliittiset päätöksentekijät: Jatkokehittelyssä: Älykäs tietojärjestelmä voi antaa hoitosuosituksia ja varoittaa lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista. (hoidon laatu ja potilasturvallisuus) Viestintää toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi, tarvittaessa englanniksi 3.2. Vastuuhenkilöt Kokonaisviestinnästä on vastuussa STM ja henkilö xxx sekä KunTon osalta Pia Järvinen-Hiekkanen, puh , Kuntaliiton viestintä on konsulttimaisessa roolissa KunToon nähden. Kuntaliiton viestintäyhdyshenkilö on Tony Hagerlund, puh , Viestimien kysymyksiin KunTon osalta vastaa Sinikka Ripatti. KunTo organisoi alueilta viestintävastaavien verkoston, joka on vastuussa alueellisesta ja paikallisesta viestinnästä. KunTon oma viestintäsuunnitelma on erillisessä dokumentissa.

9 9 Nimi Organisaatio Puhelinnumero Sähköposti Kehittämispäällikkö Anne Kallio STM , Neuvotteleva virkamies Annakaisa STM , Iivari Viestintäpäällikkö Tero Manninen STM , Tiedottaja Sanna Leinonen STM , Vastuutiedottaja Tiina Puhakka THL Viestintäpäällikkö Anne Maj Suomen , anne Aunula Lääkäriliitto Viestintäjohtaja Erkki Kostiainen Apteekkariliitto , Erityisasiantuntija Pia Järvinen- Hiekkanen Kuntaliitto/KunTo Tiedottaja Tony Hagerlund Kuntaliitto , viestintäjohtaja Katri Lindqvist Tehy Tiedottaja Riitta Eerola Tehy Viestintäpäällikkö Tarja Tamminen Valvira , Viestintäpäällikkö Seija Kauppinen Kela , Marina Lindgren Kela (020) , Minna Latvala Kela , Taulukko 2. Yhteistyökumppaneiden viestintävastaavat (tilanne ) Keski-Suomen Shp Eija Häyrinen Varsinais-Suomen Shp Eeva Isotalo-Keso Taulukko 3. Alueorganisaatioiden viestintävastaavat (tilanne ) 3.3. Visuaalinen ilme KunTo käyttää käyttöönoton aikaisessa viestinnässä Kanta-hankkeen viestinnän visuaalista ilmettä. 4. ereseptin käyttöönottoon liittyvä viestintä Alkuvaiheen viestinnässä painopisteenä pidetään kuntien ja terveydenhuollon organisaatioiden johtoa, koska KanTa-hankkeen viivästyminen on aiheuttanut uskonpuutetta Kansallisen terveysarkiston toteutumiseen. Kansallisen arkiston rakentaminen ja siihen liittyminen on suuri prosessi, joka tulee maksamaan paljon. Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa tärkein alueellisten käyttöönottojen rahoitustaho eli kunnat ovat taloudellisesti hankalassa tilanteessa ja Kansallisen terveysarkiston käyttöönotto pitää perustella kattavasti. Ensimmäisenä lähtökohtana on ereseptin käyttöönotto. KanTa-hankkeen kokonaisviestinnästä vastaa STM. Viestintä jakaantuu kolmeen tasoon, valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen viestintään ja se synkronoidaan käyttöönoton vaiheistussuunnitelman mukaisesti. KunTo tuottaa ohjeistusta, tehtävälistoja ja viestintämateriaalia alueellisille organisaatioille ja paikalliselle tasolle. KunTon välillisille kohderyhmille (terveydenhuollon organisaatioille ja apteekeille) tuotettava viestintämateriaali suunnitellaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

10 10 Viestinnässä tehdään yhteistyötä viestinnän ammattilaisten kanssa, esimerkiksi sairaanhoitopiirien ja suurimpien kaupunkien viestintäosastojen, jotka toimivat varsinkin alueellisten ja paikallisten käyttöönottojen viestinnän tulena. Käyttöönoton aikainen viestintä tulee toteuttaa ammattimaisesti ja oikea-aikaisesti. Tämän kappaleen tehtäväkokonaisuudet on jaettu ereseptin käyttöönottosuunnitelman mukaisesti valtakunnalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Joka tasolle on määritelty viestintään liittyvät tehtävät sekä vastuutaho. Ohjeet ja mallipohjat sijoitetaan kanta.fi:ssä olevaan Käyttöönoton käsikirjaan. Kuva 1. ereseptin käyttöönottohankkeen vaiheistus valtakunnalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle 4.1. Valtakunnallinen viestintä Valtakunnallisen kansalaisviestinnän suunnittelusta vastaa Kela. KunTon viestintävastaava osallistuu suunnitteluun tiiviisti. Kaikessa viestinnässä käytetään valtakunnallisen viestintäsuunnitelman ydinviestejä Tärkeämmät kohderyhmät ja vastuunjako Mainittu kappaleen 2 taulukossa

11 Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma Tehdään KanTa-viestintäverkon toimesta: KunTon, STMn, Valviran, THLn, Apteekkariliiton ja Tehyn kanssa. Ydinviestit ovat yhteisiä käyttöönoton aikaisen viestintäsuunnitelman kanssa. Erillinen dokumentti Valtakunnallisen viestinnän toteutus KunTo järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa kansallisille medioille lehdistötilaisuuksia esim. Kuntatalolla/Kelassa/STMssä brunssin tai lounastilaisuuden muodossa. Paikalle kutsutaan suurimmat mediat. Tarvittaessa järjestetään suurimmille medioille myös erillistilaisuuksia. Järjestetään myös vastaavanlaisia tilaisuuksia potilasjärjestöjen ja ammattikuntien viestintähenkilöille. kaikissa tilaisuuksissa on selkeä ohjelma ja tärkeimpien yhteistyökumppanien asiasta parhaiten tietävät henkilöt käyttävät puheenvuorot sekä vastaavat median kysymyksiin. Tilaisuuksia järjestetään, kun on jotakin merkityksellistä kerrottavaa, esim. yhteistestauksen loppuminen ja käyttöönottoaikataulun julkistaminen Tarvittavat dokumenttipohjat ja ohjeistukset alueille KunTo tuottaa yhteistyössä Kuntaliiton viestinnän kanssa alueorganisaatioille ja paikalliselle tasolle tarkoitetut ohjemateriaalit ja pohjadokumentit, joiden avulla he tekevät omat viestintäsuunnitelmansa. Näiden taustoittavina materiaaleina käytetään pilottiprojektien Tereksen ja elääkkeen tuottamia toimintamalleja. Alla olevaa listaa tullaan päivittämään. Ohjeet: Viestintäsuunnitelma Mediaohje Lehdistötilaisuuden järjestäminen Kick-off-tilaisuuden järjestäminen Yhteistyöohje sairaanhoitopiirin tai kunnan/kaupungin viestintäosaston kanssa Muutosmittauksen tekemisen ohje Mallipohjat: Viestintäsuunnitelmapohja Alueellisten tilaisuuksien järjestämisohje ja ajankohta sekä osallistujat Alueellisen tilaisuuden kutsupohja Tiedotepohja Tärkeimmät viestintään panostettavat ajankohdat 1. Tällä hetkellä ( ) ereseptin testaus on vielä kesken ja koko hankkeen osalta testaukseen on tullut jatkuvia viivästymiä eri seikoista johtuen. Siksi eresepti- ja koko KanTahankkeenkin maine on kärsinyt erityisesti terveydenhuollon johdon ja ammattilaisten piirissä. Useat viivästymät ovat luoneet uskonpuutetta ja aiheuttaneet sen, että hankkeeseen tarvittavat panostukset tehdään erittäin varovasti, joka puolestaan aiheuttaa aluetasolla eteenpäinmenon viivästymistä. Siksi tässä alkuvaiheessa pitää panostaa terveydenhuollon ja kuntien johdon sekä terveydenhuollon ammattilaisten viestintään, jotta saadaan aikaan positiivista ja odottavaa ilmapiiriä hankkeen eteenpäinviemiseksi. Viestinnän pitää olla realistista mutta kuitenkin eteenpäin katsovaa. 2. Kriittinen hetki on ensimmäisten pilottiprojektien (Turku, Kotka) käynnistymisen viestintä, siihen pitää panostaa ja viestinnän toteutusta pitää seurata tarkasti. Pilottiprojektien tehtävänä on

12 12 testata ereseptin käyttöä ja löytää sekä tietojärjestelmien että prosessien virheitä sekä korjata ne. On erittäin oletettavaa, että pilottien aikana tulee eteen viestinnällisiä tilanteita, jossa kerrotaan miksi jokin osio ei toimi ja mitä se on aiheuttanut sekä potilaalle/asiakkaalle, terveydenhuollon organisaatiolle tai apteekille. Tärkeätä on katsoa eteenpäin, miten epäonnistumiset korjataan ja miten korjaus on onnistunut. Onnistumiset pitää viestiä kannustavasti ja panostaa ereseptin tuomaan hyötyyn kaikille osapuolille. 3. Seuraava kriittinen hetki on, kun pilottiprojektien jälkeen alkavat ensimmäiset varsinaiset tuotteistetut käyttöönotot. Käyttöönoton tuomat hyödyt tulee tuoda esiin voimakkaasti ja positiivisessa hengessä. Pilottien ideologia on aivan erilainen kuin varsinaisten käyttöönottojen, varsinaisessa käyttöönotossa prosessien sekä tekniikan pitäisi olla kunnossa, mutta koska eri alueiden tilanteet ja tekninen rakenne ovat erilaisia, pitää varautua negatiivisten asioiden esiintuloon. Lähtökohtana kuitenkin ereseptin tuoma hyöty ja eri osapuolten yhteistyön onnistuminen, potilas mukaan lukien Seuranta ja muutosmittaus Vastuu toteutuksesta ja mittarien laadinnasta on KunTolla. Suunnittelu on vielä kesken ( ). Kriteerit mietittävä, esim. tulevan muutoksen odotukset terveydenhuollon organisaatioissa ammattiryhmittäin, toteuma, ereseptin käytön prosenttiosuudet/terveyskeskus, apuna voi käyttää esim. Katri-hankkeen loppuraporttia. Voisiko olla webropol-kysely tms. ammattilaisten osalta? Kansalaisten osalta ilmeisestikin perinteinen lomakekysely, jonka voisi toteuttaa terveyskeskuksissa/sairaaloissa? 4.2. Alueellinen viestintä Alueellisesta viestinnästä vastaavat alueorganisaation projektipäällikkö ja viestintävastaava tiiviissä yhteistyössä KunTon ja KanTa-hankkeen viestinnän kanssa. Alueellinen viestintävastaava on puolestaan tiiviissä yhteistyössä paikallishankkeiden viestinnästä vastaavien kanssa. Alueorganisaatio saattaa myös vastata kokonaisviestinnästä paikallisprojektinkin osalta, mutta siitä on sovittava osapuolten kesken ja vastuut määriteltävä. Viestinnässä on tärkeätä käyttää yhteisiä, valtakunnallisia ydinviestejä ja alueen apteekit otetaan viestinnän suunnitteluun mukaan. Suunnittelun pohjaksi on tuotettu dokumentti Alueellinen viestintäsuunnitelmapohja.doc Käynnistys Käynnistysvaiheessa tutustutaan Kunton toimittamaan viestintämateriaaliin. Ensimmäinen toimenpide on pitää yhteistyökokous alueen apteekkien ja sairaanhoitopiirin ja/tai kunnan viestintäosaston kanssa, jossa sovitaan yhteistyön muodoista alueellisesti. Tässä vaiheessa KunTo on jo ottanut yhteyttä viestintäorganisaatioihin ja sopinut alustavasta yhteistyöstä. Viestinnän toimintatapa saattaa olla jo vakioitunut, esim. ns. omien lehtien julkaisu, intra- ja ekstranetit, lehdistötilaisuudet, seminaarit yms. Tässä käyttöönoton viestintäsuunnitelmassa on viitteellisesti mainittu, missä vaiheessa pitää minkälaista viestintää toteuttaa, mutta olemassa olevia toimivia käytäntöjä ei alueella ole syytä muuttaa. Aluksi kannattaa tuottaa tiedote tai pitää seminaari alueen kuntien ja terveydenhuollon organisaatioiden johdolle, jossa kerrotaan mistä on kyse ja miten tuleva käyttöönotto tullaan organisoimaan. Budjettiin liittyvät seikat tulee tuoda esiin.

13 Suunnittelu Tärkeimpien alueellisten kohderyhmien tunnistaminen: Kansalaiset, terveydenhuollon henkilöstö, apteekit, terveydenhuollon organisaatioiden päättäjät, kuntien päättäjät, järjestöt. Alueellisen viestintäsuunnitelman laatiminen: Käyttämällä KunTon ja KanTa-hankkeen viestinnän antamia ohjeita ja dokumenttipohjia. Alueen organisaation pitää myös tunnistaa alueen erityispiirteet, esimerkiksi projektin organisaatiomalli, jotka pitää ottaa viestintäsuunnitelmassa huomioon. Valtakunnan taholta tulevissa ohjeissa ja dokumenteissa on otettu huomioon viestintään liittyvät asiat yleisellä tasolla ja tuotettu aikataulujärjestyksiä sekä tehtävälistoja. Kuntien ja sairaanhoitopiirien ylin johto on saatettava positiivisella tavalla tietoiseksi tulevasta muutoksesta ja työmäärän suuruudesta Toteutus/ohjaus KanTa-hankkeen markkinointimateriaalit (Kela vastuussa toteutuksesta) toimitetaan apteekeille ja terveydenhuollon organisaatioille. Alueorganisaatio määrittelee yhteistyössä paikallisprojektien kanssa, minne Kela materiaalit toimittaa ja toimituksien kappalemäärät. Viestintäosastojen kautta tuotetaan materiaalia ja juttuja terveydenhuollon ammattilaisten viestimiin, esim. sairaanhoitopiirin lehteen, intra- ja ekstranetteihin. Järjestetään alueellisia informaatiotilaisuuksia ja lehdistötilaisuuksia, kun on konkreettista kerrottavaa. Esim. Käyttöönoton aikataulu on selvillä, konkreettinen käyttöönotto on lähellä, käyttöönotto on huomenna. Ohjemuotoinen kutsuttavien lista (ammattiryhmätasolla) ohjeistetaan. Lehdistötilaisuudet toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja/tai kunnan viestintäosastojen kanssa, joka vastaa kokonaissuunnittelusta, tekee kutsut, tekee tiedotteen yhteistyössä alueen viestintävastaavan kanssa, kutsuu lehdistön paikalle ja osallistuu myös itse. Kela/KunTo/STM lähettävät edustajan paikalle Päättäminen Muutosmittaus toteutetaan annetun ohjeen mukaisesti 4.3. Paikallinen viestintä

14 14 Paikallisesta viestinnästä vastaavat paikallisprojektin projektipäällikkö ja viestintävastaava tiiviissä yhteistyössä alueorganisaation viestintävastaavan kanssa. Erikseen sovittaessa alueorganisaatio voi myös vastata paikallisprojektin viestinnästä Käynnistys Käynnistysvaiheessa tutustutaan Kunton ja alueorganisaation toimittamaan viestintämateriaaliin. Osallistutaan alueorganisaation koordinoiman tiedotteen sisällön määrittelemiseen pitämällä huolta paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamisesta Suunnittelu Osallistutaan yhdessä alueorganisaation kanssa pääkohderyhmien tunnistamiseen. Laaditaan tarvittaessa paikallinen viestintäsuunnitelma yhteistyössä alueorganisaation, apteekkien ja viestinnän kanssa mallipohjan mukaisesti ja pidetään huoli, että alueorganisaatiolla on tieto paikallisista erityispiirteistä. Osallistutaan alueorganisaation ja sairaanhoitopiirin/kunnan viestintäosaston järjestämiin lehdistötilaisuuksiin tai seminaareihin sekä niiden suunnitteluun Valmistautuminen Jaetaan KanTa-hankkeen ja alueorganisaation tuottamat markkinointimateriaalit terveydenhuollon organisaatioille ja apteekeille. Tuotetaan materiaalia ja juttuja viestinnän tarpeisiin. Osallistutaan lehdistötilaisuuksiin ja seminaareihin sekä niiden suunnitteluun Liittyminen Toteutetaan viestintää suunnitelmien mukaisesti Seuranta Muutosmittaus toteutetaan annetun ohjeen mukaisesti 5. Seuranta Seurannan mittarien laadinta keskeneräinen.

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE 2 Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt 0.1 Pia Järvinen- Hiekkanen Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 2.2.2010 Peruspohja käyttöönottajaraadille kommentoitavaksi.

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Keväällä 2006 Kela nimettiin kansalliseksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy

ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy ereseptin käyttöönotto terveydenhuollossa - case Kotka Anne Kallio kehitysjohtaja, ylilääkäri Medi-IT Oy Sisältö lääketiedon nykytila ereseptin tavoitteet th:n näkökulmasta Kymijoen tth:n pilotin opetukset

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Kela, IT-osasto, KanTa-palvelut. Toimintakertomus 2011

Kela, IT-osasto, KanTa-palvelut. Toimintakertomus 2011 Kela, IT-osasto, KanTa-palvelut Toimintakertomus 2011 KanTa-palvelut Kelassa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten käyttöön tuleville valtakunnallisille

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29-30.5.2006 Matti Puhakka 1 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa

Lisätiedot

Klusterihankkeet Kommenttipuheenvuoro. Sinikka Ripatti 19.5.2008 Terveydenhuollon atk-päivät Lahti

Klusterihankkeet Kommenttipuheenvuoro. Sinikka Ripatti 19.5.2008 Terveydenhuollon atk-päivät Lahti Klusterihankkeet Kommenttipuheenvuoro Sinikka Ripatti 19.5.2008 Terveydenhuollon atk-päivät Lahti Sisältö Tavoitteet ja tehtävä Klusterit Kansalliset toimijat Kansallisen hankkeen tilanne klusterien näkökulmasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon liittyminen Potilastiedon arkistoon- Case Tampere. Kumppanuusforum Tampere-talo

Suun terveydenhuollon liittyminen Potilastiedon arkistoon- Case Tampere. Kumppanuusforum Tampere-talo Suun terveydenhuollon liittyminen Potilastiedon arkistoon- Case Tampere Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Esitykseni sisältö Mitä ollaan tähän mennessä tehty Potilastiedon arkistoon liittymisen valmistelut

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM

SÄHKÖINEN RESEPTI. Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo. Matti Kataja STM SÄHKÖINEN RESEPTI Sähköisen allekirjoituksen läpimurto? Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Tampere-talo Matti Kataja STM Sähköreseptikokeilu Tavoite: Kokeillaan, toimivatko sähköreseptityöryhmän kirjaamat

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten

Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten Lääkeinformaatiostrategian toimenpideehdotusten priorisointi Sidosryhmäkyselyn tulosten esittely Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Annikka Kalliokoski Ylilääkäri Lääketurvallisuus-

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen OPER Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen Vesa Jormanainen Yksikön päällikkö, THL / Tieto-osasto / OPER Terveydenhuollon atk-päivät Sessio 1: Kansallisten

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla?

Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Terveydenhuollon tietohallintostrategia Suomessaonko sitä ja millainen sen tulisi olla? Kansliapäällikkö Kari Välimäki 6.11.2008 Stakes auditorio Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset 2015

Lisätiedot

annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava

annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava annakaisa.iivari@stm.fi 22.10.2009 Kattava Miksi arkkitehtuuria pitää pohtia? Arkkitehtuurin ylläpito, muutostarpeiden havaitseminen ja reagointi Päästävä kestävään kehitykseen ja järkeviin migraatiopolkuihin,

Lisätiedot

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen Potilastiedon migraatio Pekka Kuosmanen 25.5.2010 Tilanne tänään JHS 176 Tavoitetila JHS 176 Migraatiot arkiston kautta Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto moderniin rakenteiseen muotoon XML ja

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä

Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Strategian kansalaisosion toimeenpanoryhmä Ryhmän kokoonpano Teemupekka Virtanen, STM, pj Karri Vainio, Kuntaliitto, sihteeri Jari Numminen, Hämeenlinna Maija Paukkala, Esshp Kaisa Kostamo-Pääkkö, POSKE

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto

JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto JOHDON VELVOITTEET JA VASTUU yleiset periaatteet Ylitarkastaja Arto Ylipartanen Tietosuojavaltuutetun toimisto Kuntamarkkinat, 10.9.2014 1 LUENNON AIHEET 1. Tietosuojan kehitys sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot