Klusterihankkeet Kommenttipuheenvuoro. Sinikka Ripatti Terveydenhuollon atk-päivät Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klusterihankkeet Kommenttipuheenvuoro. Sinikka Ripatti 19.5.2008 Terveydenhuollon atk-päivät Lahti"

Transkriptio

1 Klusterihankkeet Kommenttipuheenvuoro Sinikka Ripatti Terveydenhuollon atk-päivät Lahti

2 Sisältö Tavoitteet ja tehtävä Klusterit Kansalliset toimijat Kansallisen hankkeen tilanne klusterien näkökulmasta Klusterien kommentit ja kehittämisehdotukset Muuta huomioitavaa Lopuksi 2

3 Klusterien tavoite ja tehtävä Tavoitteena Kanta-palvelujen käyttö kansallisten määritysten mukaisilla yhteistoiminnallisilla järjestelmillä Tehtävänä huolehtia kansallisten määritysten mukaisten toiminnallisuuksien kehittämisestä ja toimeenpanosta potilaskertomusohjelmistoihin 3

4 Klusterit Abilita GFS (Graafinen Finstar) Kaisa hanke (PPSHP) Mediatri Pegasos-klusteri Proxit- hanke (Effica ) YSHP-klusteri (yliopistolliset sairaanhoitopiirit ) HoiData-hanke, hoitotyön kirjaamisen kehittäminen 4

5 Yhteistyön vaiheistus Vaihe 1, 2005 Toiminnallisuus, rakenteet ja integraatiot Vaihe 2, Rakenteiset ydintiedot, näkymät, otsikot CDA R2 rakenteet Vaihe 3, Integraatiot Kanta palveluihin, eresepti, earkisto Toteutus, testaus ja käyttöönottomallin luonti Koodistopalvelun käyttö Käyttövaltuuksien hallinta ja sähköinen allekirjoitus TEOn korteilla Jokaisella klusterilla on oma hankeorganisaatio ja siihen liittyvät sopimukset 5

6 Yhteistyön koordinointi STM:n rahoitusosuus 0-50 % Hankerahoituspäätöksissä v on järjestelmille asetettu seuraavat vaatimukset: mennessä valmius sähköiseen reseptiin, mennessä valmius lähettää kansalliseen sähköiseen arkistopalveluun sähköisiä asiakirjoja, mennessä muut kansallisen sähköisen arkistopalvelun asettamat vaatimukset (tietojen haku, suostumusten hallinta) Klusterien koordinaatio STM:n, Kuntaliiton ja Kuopion yliopiston sopimus POKANEN-yhteistyöryhmä: kansalliset vastuutahot, tilaajien edustajat, ydinjärjestelmien toimittajien edustajat Kolme hankekatselmointia: toukokuussa ja syksyllä 2008, vuonna

7 Klustereiden toimintaympäristöt Kehitettävät ohjelmistot käytössä lähes 400 organisaatiossa Ohjelmistokehitys versioidaan, pääversiot suurten organisaatioiden ohjelmistoista 1-1,5 vuoden välein Esim. HUS:ssa tällä hetkellä päivittäin 3500 yhtäaikaista käyttäjää, vuonna 2010 arviolta noin 6000 Erikoissairaanhoidon tietotuotanto monimuotoisempaa kuin perusterveydenhuollossa Lukuisia erillisiä kliinisiä osastojärjestelmiä, jotka tuottavat potilaskertomustietoja Lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä alueellisia tietojärjestelmäpalveluja Palvelujärjestelmät ja organisaatiot muuttuvat 7

8 Terveydenhuollon organisaatiot STM STAKES KELA MUUT S t r a t e g i a n Koordinaatioryhmä Ydinjärjestelmäklusterit: Abilita GFS Finstar Kaisa-hanke PPSHP Mediatri Pegasos Proxit /Effica YSHP Neuvottelukunta Fujitsukonsortio POKANEN Maksujaosto Luokitukset, KP jr TJSERT sertifiointi Tilastot Hilmo, hoidon saatav., bm, ym. TEO ereseptiryhmä earkistoryhmä KuntaIT ValtIt SITRA Seurattavia hankkeita: SAINI, ekat, KY Solea t o i m e e n p a n o HoiData, sisältö Muut hankkeet Yksityissektorin järjestelmäkehitys Toimittajat Tutkimus, arkiston jatkokehitt. Kansalaisen sähköinen asiointi Apteekit Varmenteet KUNTALIITTO Sisältömääritykset Standardointi: HL7 jr Tekninen komitea Sopimusosapuolia: Lääkelaitos Lääketietokeskus Apteekkariliitto Duodecim AR avoimet rajapinnat Vetuma, VRK Tekes SFS Th-teknologia JUHTA JHS Lainsäädäntö, ohjeet 8

9 Tilanne, kaikki liikkuu Sähköisen lääkemääräyksen toteutus ja pilotit etenevät lähes aikataulussa Potilasasiakirjoja koskevat asetukset nyt 10 kk myöhässä KELAn earkisto määritysten tarkennus 6 kk myöhässä OPAS v uusitaan 2008 aikana HL7 CDA R2 määritykset osittain keskeneräiset TEOn palvelukuvaukset kesken Yksityiskohtaiset päätökset tutkimustulosten, kuvien ja biosignaalien arkistoinneista tekemättä Sertifiointikriteeristö kesken => määritysten yhteensovittaminen tehtävä Terveydenhuoltolaki valmistunee 2008 aikana 9

10 Klustereiden kommentteja 10

11 Kehittämiseen on sitouduttu vahvasti Alkuperäisiin vaadittuihin toteutusaikatauluihin on sitouduttu, vaikka määrittelyjen aikataulu ei ole pitänyt Koska arkistojärjestelmään liittyvät määritykset ovat kesken ja tulkinnanvaraisia toteutukset voivat olla hyvin erilaisia osa sovitusta toiminnallisuudesta jää tekemättä Ohjelmistokehityksen puutteet siirtyvät käyttöönottoprojektien ongelmiksi 11

12 Kommentteja koordinointiin Vastuu hankkeesta on nyt jaettu liian monelle osapuolelle Määritysten yhteensovittaminen täytyy koordinoida Muutosten hallinnasta on sovittava Klusteriosapuolet ehdottavat toteutuksen vaiheistusta Konkreettiset tavoitteet eri vaiheille Toteutusten priorisointi Työmäärien arviointi, aikataulutus ja resurssointi eri vaiheille Kansalliset help deskit tarvitaan teknisiin kysymyksiin ja määritysten tulkintoihin Kustannukset näkyviksi ja kustannus-hyötyanalyysit käyttöön 12

13 Kommentteja kirjaamisen sisältöön Ydintietomääritykset eivät varmista yhdenmukaista kirjaamista Kliinisen työn asiantuntijoita tarvitaan jatkossa enemmän kehittämiseen Hoitotyön nimikkeistöillä ja otsikoilla on päällekkäisyyksiä, kuka harmonisoi koodistot käyttäjien kannalta ymmärrettäviksi? Tiedon laatu Tällä hetkellä mm. ongelmia saada diagnoositiedot oikein kirjattua Millä työvälineillä seurataan potilaskertomustietojen laatua? 13

14 Kommentteja käyttöönottoihin Keskitetty käyttöönottojen ohjaus erittäin tarpeellista Käyttöönoton mallit, sopimusmallit, koulutusmateriaali, jatkuvan käytön tuen mallit luotava Prosessikehittämiseen ja informaatioprosessien kuvaamiseen varattava resursseja ennen varsinaisia käyttöönottoja Osaaminen Miten koulutus järjestetään hyvät käytännöt yhteiseen käyttöön Kirjaamiskoulutus ja tiedonhallinnan koulutus osaksi ammattilaisten peruskoulutusta Verkkokurssit käyttöön Välineet saadaan kyllä toteutettua, niiden ottaminen hyötykäyttöön on kertaluokkaa vaikeampi projekti 14

15 Muuta huomioitavaa 15

16 Tiedämmekö mitä käyttäjät haluavat ja odottavat? Käytettävyys on ykkösasia helppous, hyödyllisyys, nopeus, loogisuus, ymmärrettävyys, jne. Onko terminologia ja määritykset ymmärrettäviä ja onko niitä testattu käyttöympäristöissä? Kirjaamisprosessiin tarvittaneen automaatiota huomattavasti enemmän kuin nykyjärjestelmät sitä tarjoavat Tietojen rakenteisuus on välttämätöntä, mutta onko tiedon keruu liian ylivoimaista ja aikaa vievää nykyisillä järjestelmätyökaluilla? 16

17 Tiedämmekö mitä kansalaiset odottavat? HS Otsikolla: Potilastietojen siirtymisestä pitänee huolehtia itse...henkilökohtaisesti en niinkään välitä siitä, ketkä kaikki ovat perillä terveydentilastani. Minulle tärkeämpää on se, että minua hoitavilla henkilöillä on käytettävissään kaikki tarpeellinen tieto. PM, Hyvinkää Onko terminologia ymmärrettävää? esim. suostumus on sidottu palvelutapahtumaan tai palvelukokonaisuuteen 17

18 Arkkitehtuurin kehittäminen edessä Nyt kehitettävät järjestelmät lähtökohtaisesti yhden organisaatio ja / tai toiminnon sovelluksia avoimien rajapintojen kehittäminen, yhdenmukaistettu terminologia ja dokumenttirakenne eivät takaa hyvää lopputulosta tiedon eheyttä ei voi taata kopioimalla tietoja järjestelmien välillä Muutos sovelluskeskeisestä arkkitehtuurista informaatioja prosessikeskeiseen arkkitehtuuriin, jossa, järjestelmäpalvelut pitää rakentaa, paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti käytettäviksi riippuen siitä miten palvelujärjestelmän halutaan toimivan Alueelliset ja /tai kansalliset käytön tukipalvelut organisoitava 18

19 Lopuksi Verkostoituminen on hyödyntänyt kaikkia osapuolia Klusteriyhteistyö on ollut ainutlaatuista, keskeiset toimittajat on saatu yhteiseen pöytään sopimaan yhtenäisistä ratkaisuista Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden yhteistyö on ollut myös erittäin hyödyllistä Kanta-hankkeen ensimmäinen vaihe rakentaa teknisen kivijalan tulevaisuuden sähköisille palveluille, kehittämistyö on nyt alussa ja se tulee kestämään vuosia Yhteistyöllä päästään tuloksiin! 19

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/6.9.2011 Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Saumattomien toimintojen juurruttaminen

Saumattomien toimintojen juurruttaminen Leini Sinervo (toim.) Saumattomien toimintojen juurruttaminen Juuria-hankkeen loppuraportti Aiheita 26/2004 ISBN 951-33-1602-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Omistaja LOPPURAPORTTI 1(47) Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Loppuraportti 28.6.2012 Omistaja LOPPURAPORTTI 2(47) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot