Toimintasuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa

2 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT.. 9 VAELTAJAT.. 10 AIKUISET.. 11 APUTOIMET TOIMINNAN MAHDOLLISTAMISEKSI. 12 KOULUTUS 12 LIPPUKUNNAN VIESTINTÄ 13 KOLO JA KALUSTO TAUSTAYHTEISÖT 15 VARAINHANKINTA JA TOIMINTA-AVUSTUKSET.. 16 TALOUSARVIO... 17

3 YLEISTÄ Olarinmäen Samoojat ry on noin 150 jäsenen partiolippukunta, joka toimii Olari-Kuitinmäki -alueella. Lippukunnassa on käytössä Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry:n (tästä lähtien SP) partio-ohjelma, jonka avulla luodaan mahdollisimman monelle alueen lapselle ja nuorelle tilaisuus myönteiseen päihteettömään kokonaiskehitykseen. Tämän lisäksi lippukunta tukee lasten ja nuorten kasvua terveiksi, aktiivisiksi ja sosiaalisen vastuunsa tunteviksi yksilöiksi. Partiolippukuntana Olarinmäen Samoojilla on käytössään SP:n peruskirjan mukaiset periaatteet, päämäärät, arvopohjat sekä tavoitteet. Partio-ohjelman perustana ovat partion yleiset kasvatustavoitteet: suhde itseen, suhde toisiin, suhde yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vuonna 2014 lippukunnan painopisteet ovat: laadukas ja partiomainen toiminta kokouksissa ja retkillä Samoaja Vaeltaja Aikuisten -toiminnan kehittäminen Koulutusjoukkue-paketin valmistelu Toteuttaaksemme laadukasta ja parasta mahdollista partiotoimintaa, tulee jokaisen lippukunnassa toteuttaa SP:n Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa niin kokouksissa kuin retkilläkin. Lippukunnan yhteiset tapahtumat tukevat tätä kehitystä vastaamalla niihin ryhmien tarpeisiin, joita he eivät voi toteuttaa ilman tukea. Tarkoituksena on keskittyä peruspartiotaitoihin ja kehittää niiden osaamista sudenpennuista aikuisiin. Tämä kehitys toivottavasti näkyy myös entistä suuremmissa aktiviteettien ja merkkien suoritusmäärissä.

4 Johtajaohjelmaan tullaan vuoden aikana panostamaan entistä enemmän mm. kehittämällä JohtajaNeuvostoa. Tarkoituksena on saada partiosta paikka, jossa myös yli 15-vuotias saa toteuttaa itseään, kehittyä ja ennen kaikkea viihtyä. Tällä pyritään siihen, että passiiviset johtajat aktivoituisivat ja näin pystyttäisiin takaamaan tulevaisuudessa johtajien mukana olo lippukunnan toiminnassa. Vuonna 2013 aloitettiin työskentely koulutusjoukkueen koulutuksen tasapuolistamiseksi, jotta vuoden jälkeen olisi lippukunnalla ja yksilöllä tasapuoliset tiedot siitä mitkä tiedot ja taidot nuori johtaja taitaa. Tätä varten on kehitetty koulutusjoukkuekansio, ja tämä työ jatkuu edelleen tulevana toimintakautena. PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA Lippukunnan toiminnassa keskitytään peruspartiotaitojen ja perinteiden ylläpitämiseen sekä niiden kehittämiseen. Yksilötasolla jäsenille tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen ja mielekkääseen harrastukseen, jossa jokainen lapsi ja nuori saa kehittyä aktiiviseksi ja toimivaksi osaksi yhteiskuntaa. Lippukunnassa noudatetaan SP:n laatiman partio-ohjelman ikäkausijakoa, jonka mukaan partio-ohjelman kohderyhmänä ovat 7-22-vuotiaat lapset ja nuoret. Ikäkausia on viisi: sudenpennut (7-9 -vuotiaat), seikkailijat (9-12 -vuotiaat), tarpojat ( vuotiaat), samoajat ( vuotiaat) ja vaeltajat ( vuotiaat). Yli 22- vuotiaiden partiolaisten eli aikuisten tehtävänä on ikäkausien tukeminen ja toiminnan ohjaaminen. Jokaisella ikäkaudella on oma luotsinsa, joka koordinoi ja tukee kyseisen ikäkauden ryhmiä toteuttamaan partio-ohjelmaa. Tämän lisäksi luotsi järjestää toimintavuoden aikana vähintään kaksi koko

5 ikäkauden yhteistä tapahtumaa sekä varmistaa oman ikäkautensa ryhmänvetäjien jaksamisen ja palkitsemisen. Lippukunnassa toimii OhVa, eli OhjelmaVastaava, jonka tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen kanssa auttaa ryhmiä toteuttamaan partio-ohjelmaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kukin ryhmä suunnittelee yhdessä OhVan kanssa toimintasuunnitelman kaksi kertaa toimintavuoden aikana sekä palauttaa ne hallitukselle tarkistettavaksi. Tämän lisäksi OhVa koordinoi jokaisen ikäkauden luotsin kanssa lippukunnan yhteisiä tapahtumia, tapahtumakalenteria sekä Suur-Matinkylän alueen (tästä lähtien Lommo) muiden lippukuntien kanssa järjestettäviä yhteisiä ohjelmatapahtumia. SUDENPENNUT (7-9-VUOTIAAT) Sudenpentutoiminta koostuu viikoittaisista kokouksista kololla ja sen lähiympäristössä. Alkuvuodesta 2014 lippukunnassa aloittaa uusi lauma ekaluokkalaisia. Kevään aikana sudenpentuja tutustutetaan partioon, omaan toimintaryhmään eli laumaan sekä lippukuntaan. Toisen ja kolmannen vuoden aikana syvennetään partiotaitoja, luonnontuntemusta, ajatusmaailmaa ja kokemuspiiriä partiomaisin menetelmin. Kokouksissa ja retkillä opetellaan vierailta tuntuvia asioita leikin kautta ja tarjotaan luontaisia kontakteja samanikäisiin lapsiin. Olarinmäen Samoojissa sudenpentukausi kestää yhteensä kaksi ja puoli vuotta, jonka aikana on tarkoituksena suorittaa vähintään 10 (2/kausi) SP:n sudenpentuohjelmaan kuuluvaa jälkeä.

6 Sudenpennut osallistuvat aktiivisesti lippukunnan yhteiseen toimintaan sekä erityisesti sudenpennuille järjestettävälle Hobittiretkelle. Tämän lisäksi jokainen sudenpentulauma osallistuu syksyllä järjestettävään sudenpentukisa Pinkkiin sekä järjestää vuoden aikana vähintään yhden oman päivä- tai yöretken. Lippukuntatoiminnan lisäksi sudenpennut osallistuvat EPT:n ja piirin tapahtumiin, kuten keväällä Kohtaamiseen sekä kesällä Suurjuhlaan ja Väiski-kesäleirille. Sudenpentutoimintaa lippukunnassa kehittävät akelat yhdessä luotsin ja ohjelmavastaavan kanssa. SEIKKAILIJAT (9-12-VUOTIAAT) Seikkailijatoiminta on aktiivista sekä kololla, että sen ulkopuolella. Seikkailijaikäkauden aikana vahvistetaan seikkailijoiden käsitystä omasta ryhmästään ja siirrytään minä-keskeisestä ajattelusta kohti me-henkeä. Samanaikaisesti syvennetään seikkailijoiden käsitystä oman lippukunnan toiminnasta. Seikkailija-ikäkauden aikana lapset opetetaan toimimaan ryhmän jäseninä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Seikkailijoille opetetaan vastuunkantamista yhteisen hyvän saavuttamiseksi sekä kannustetaan oman ajattelun kehittämiseen. Tämän lisäksi seikkailijat harjoittelevat hieman vaativampia partiotaitoja sekä saavat onnistumisen kokemuksia ryhmän ja joukkueen tapahtumissa. Seikkailijat suorittavat kahden vuoden seikkailijaikäkauden aikana kaikki neljä SP:n seikkailijaohjelman mukaista ilmansuuntaa aktiviteetteineen. Seikkailijat retkeilevät vähintään kolme kertaa vuodessa lippukunnan kanssa tai oman ryhmän/ikäkautensa yhteisillä retkillä. Tämän lisäksi seikkailijat osallistuvat piirin päiväkisoihin ja Kohtaamiseen sekä lähtevät mukaan EPT:n järjestämälle Väiskille ja

7 SP:n Suurjuhlaan. Vuonna 2014 järjestetään tämän lisäksi lippukunnan SeikkailijaShow ja Lommon Sepeli. 1. JA 2. VUODEN TARPOJAT (12 14-VUOTIAAT) Tarpojatoiminta koostuu ryhmän koloilloista sekä päiväretkistä kolon ulkopuolelle. Tarpojaikäkauden tarkoituksena on syventää tarpojien yleistietoutta ja partiotaitoja antamalla tarpojien toimia sekä itsenäisesti että ryhmänä. Tarpojajohtajat, yhdessä lippukunnan kanssa, tarjoavat tarpojille todellisia haasteita, aktiivista toimintaa ja tilaisuuksia kokeilla uutta. Tavoitteena on, että tarpoja saa todellisia onnistumisen kokemuksia ja jokaisen tarpojan itsetunto vahvistuu entisestään. Erityisesti erilaiset kilpailut mahdollistavat nämä kokemukset, joten lippukunta tukee entisestään tarpojien kilpailuosallistumista. Tarpoja-ikäkauden ensimmäiset kaksi vuotta tarpoja toimii vahvasti omassa ryhmässään oppien uutta ja saaden vahvistusta omaan osaamiseensa erilaisissa elämäntaidoissa. Tarpojalla on sanavalta omassa toiminnassaan ja näin ollen toimintasuunnitelma tehdään yhteistyössä ryhmän kanssa. Toimintasuunnitelmaan kannustetaan ottamaan mukaan erilaisia alueen ja piirin järjestämiä tapahtumia, kuten Tarpojien Taitopäivä, Kohtaaminen, Suurjuhla ja Väiski. Tarpojatoiminnassa käytetään SP:n tarpojaikäkauden ohjelmaa niin, että jokaisen puolivuotiskauden aikana suoritetaan yhtä majakkaa. Lippukunta tukee tätä toimintaa, mahdollistamalla yhteisissä tapahtumissa suorituksia tukevia aktiviteettejä. Lippukunnan vartioiden välistä kanssakäymistä edistetään järjestämällä koko ikäkauden yhteisiä tarpojatapaamisia (KITT) vähintään kerran keväällä ja syksyllä.

8 KOULUTUSJOUKKUE ELI VIIMEISEN VUODEN TARPOJAT Viimeisenä tarpojavuonna ryhmän dynamiikka muuttuu yhdistettäessä kaikki samana vuonna syntyneet tarpojat koulutusjoukkueeksi (tästä lähtien KJ). KJ:n tarkoituksena on kehittää tarpojien johtamistaitoja sekä laajentaa ymmärrystä partio-ohjelman tavoitteista ja metodeista. Vaikka KJ:n toimintasuunnitelma tehdään yhdessä ryhmän kanssa, on lippukunnassa kehitteillä KJ-kansio, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa nuorten johtajien taitotaso vuodesta toiseen. KJ-kansio on jokaisen nuoren henkilökohtainen, ja sinne kootaan vuoden aikana materiaalia esimerkiksi tärkeistä ryhmänjohtamisen teemoista. Kyseistä kansiota on tarkoitus käyttää myös KJ-vuoden jälkeen itsenäisesti ryhmää ohjattaessa. Nuorilla on oikeus vaikuttaa siihen, mitä teemoja he erityisesti haluavat käsitellä kansiotyöskentelyn avulla. Vuonna 2014 yksi lippukunnan painopisteistä onkin tämän koulutuksen kehittäminen, yhdessä KJjohtajan, KoVan ja OhVan kanssa. KJ osallistuu oman toimintansa lisäksi lippukunnan toimintaan tarpojina, alueen ROK-koulutukseen sekä piirin yhteisiin tapahtumiin. Koulutusjoukkue osallistuu kevät-talvella sudenpenturetki Hobitille ensimmäistä kertaa johtajan roolissa.

9 SAMOAJAT (15 18-VUOTIAAT) Samoajat toimivat lippukunnassa johtajina tarpojille, sekä tilanteen mukaan sudenpentulaumoille ja seikkailijaryhmille, kuitenkin kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa niin, että ryhmällä on myös täysi-ikäinen johtaja. Samoajat saavat tukea johtamispesteihinsä kunkin ikäkauden luotsilta sekä OhValta, jolloin lippukunnan toiminnan laatua voidaan parantaa. Ryhmänjohtamistehtävien rinnalla annetaan samoajaikäisille tilaa itsensä kehittämiseen mm kannustamalla heitä osallistumaan erilaisiin partiotaitokoulutuksiin. Vuoden 2014 aikana jokaiselle samoaja-ikäiselle johtajalle pyritään löytämään vähintään kaksi mielekästä kurssia piirin kurssitarjonnasta KoVan opastuksella. Lippukunta maksaa kaksi taitokoulutusta toimintavuoden aikana jokaiselle yli 15-vuotiaalle jäsenelleen. Tämän lisäksi samoajia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin oman tai naapurilippukunnan samoajien kanssa, sillä samoajaikäisten omaan viihtyvyyteen tulee panostaa taataksemme tulevaisuuden jaksamisen. Samoajia kannustetaan aktiivisuuteen, vastuullisuuteen ja erilaisuuden ymmärtämiseen. Vuonna 2014 lippukunnassa järjestetään OMS GP, jossa samoajilla on oma joukkue. GP:n tarkoituksena on edistää hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta eri-ikäisten johtajien välillä sekä tarjota mielekästä tekemistä, ilman vastuuta ryhmänjohtamisesta. OMS GP:n lisäksi samoajat osallistuvat mm. Väiskille sekä Suurjuhlaan kesällä 2014.

10 VAELTAJAT (18 22-VUOTIAAT) Lippukunnassa tullaan vuonna 2014 kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että vaeltajaikäiset ovat vielä osa partio-ohjelman kohderyhmää. Lippukunta tarjoaa vaeltajille mahdollisuuden kasvaa vastuulliseen ja itsenäiseen aikuisuuteen, niin johtamistehtävien kuin oman ikäkaudenkin ohjelmatapahtumien avulla. Vaeltajaikäisille jaetaan toimintavalmiuksia vastaavia haasteita ja heitä tuetaan toimimaan erikokoisissa pesteissä lippukunnassa ja sen ulkopuolella. Vaeltaja-ikäiset pitävät yllä suhteita lippukunnan ulkopuolelle ja oppivat tuntemaan muiden lippukuntien jäseniä ja tapoja. Vaeltajia kannustetaan osallistumaan etenkin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten ja Espoon Partiotuen järjestämiin vaeltajaohjelmatapahtumiin. Heitä tuetaan järjestämään myös omia tapahtumia ja kannustetaan osallistumaan vähintään yhteen partiotaitokilpailuun toimintavuoden aikana. Vaeltajia kannustetaan kouluttautumaan ja tuetaan siinä taloudellisesti. Erityisesti vaeltaja-ikäkaudelle suunniteltua PJperuskurssia tullaan tarjoamaan jokaiselle johtajalle lippukunnassa. Lippukunta tarjoaa kaikille PJ-kurssin osallistujalle yhdessä sovitun mahdollisuuden suorittaa kurssin lopputyö lippukunnassa. Vaeltajilla on oma joukkueensa vuonna 2014 järjestettävässä OMS GP:ssä.

11 AIKUISET (YLI 22-VUOTIAAT) Samalla, kun lippukunnassa kehitettään samoaja- ja vaeltajatoimintaa, tulee lippukunnan muistaa myös aktiivisia aikuisiaan mielekkäällä toiminnalla. Pyritään luomaan tilanteita, joissa lapset, nuoret ja aikuiset voivat toimia yhdessä viikkotoiminnassa, retkillä ja leireillä, mutta myös paikkaa, jossa aikuiset pääsevät toteuttamaan itseään ja oppimaan uutta. Aikuisten osaamista hyödynnetään etenkin lippukunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä lippukunnan historian ja perinteiden välittäjänä. Jatketaan lippukuntaan sopivan, partioohjelman mukaisen luotsien ja ikäkausivastaavien järjestelmän kehittämistä, jonka tarkoituksena on tukea lippukunnan toimintaryhmiä ja ryhmien johtajia. Valitaan luotsien ja ikäkausivastaavien tehtäviin aikuiset tekijät ja koulutetaan heidät partio-ohjelman osaajiksi. Tämän lisäksi pyritään siihen, että ainakin OhVa on aikuinen tuki kaikille lippukunnan toiminnassa mukana oleville ryhmille. OMS GP:ssä on keväällä 2014 kaksi aikuisille sopivaa sarjaa, alle 26- vuotiaat aikuiset kilpailevat nuorten aikuisten vartiolla ja sitä vanhemmat kääkkä -sarjassa. Yksi kilpailun tavoitteista on tutustuttaa aikuisia nuoriin johtajiin henkilötasolla niin, että nuorten ja aikuisten välille ei muodostu kuilua.

12 APUTOIMET TOIMINNAN MAHDOLLISTAMISEKSI KOULUTUS Vuonna 2014 lippukunta lähettää jäseniä SP:n, piirin sekä Lommon kursseille niin, että jokainen aktiivinen johtaja-ikäinen osallistuu vähintään yhdelle kurssille vuoden aikana. Mikäli mielekästä koulutusta löytyy, kustantaa lippukunta jäsenelle kaksi hyötykurssia ja yhden hupikurssin vuoden aikana. Samalla kuitenkin edellytetään, että kurssin käynyt johtaja tuo osaamistaan muiden lippukuntalaisten käyttöön. Kaikki kurssi-ilmoittautumiset tapahtuvat KoVan kautta, jotta lippukunnassa pysyy ajantasainen tieto jokaisen koulutustaustasta. Koulutustavoitteen lisäksi pidetään tärkeänä tutustumista muihin partiolaisiin ja eri lippukuntien toimintatapoihin. Erityisesti painotetaan yhteistyötä muiden Lommon lippukuntien kanssa. Lommon alueet järjestävätkin yhteistyössä KJ ja samoaja-ikäisille ROK:in eli ryhmänohjaaja koulutuksen. Kurssit tarjoavat lippukunnan johtajistolle myös mahdollisuuden virkistäytymiseen ja rentoutumiseen. Vuoden aikana selvitetään myös mahdollisuutta yhdistää voimia seurakunnan isoskoulutuksen kanssa, tarjoten samalla samoajaikäisille mahdollisuuden hakea isoseksi Olarin seurakunnassa sekä tutustua alueen muihin nuoriin.

13 LIPPUKUNNAN VIESTINTÄ Vuonna 2014 kehitetään lippukunnan viestintää niin, että jokainen johtaja, lapsi, nuori ja vanhempi saa tarvitsemansa tiedon kätevästi ja ajallaan. Jokaista ryhmää kannustetaan toimittamaan lasten koteihin toimintasuunnitelma, jossa näkyy, onko kokous kololla vai jossain muualla. Vuonna 2013 alkoi projekti vanhempien sähköpostilistan keräämiseksi. Hanke jäi kuitenkin puolitiehen, ja niinpä aiotaan jatkaa mahdollisimman nopeasti. Sähköpostilistojen lisäksi lippukunnan nettisivut pidetään ajan tasalla jakamalla kirjoitusvuoroja jokaiselle ryhmälle. Marraskuussa 2013 on lippukunnalle avattu Flickr-tili, jonka käyttöä jatketaan ja laajennetaan. Pyritään siihen, että ainakin koko lippukuntaa koskevista tapahtumista on valokuvia ja että ne tulevat näkyviin mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Keskustellaan mahdollisuudesta ottaa valokuvaus pestiksi erilaisiin tapahtumiin varmistaaksemme, että materiaalia kertyy.

14 KOLO JA KALUSTO Lippukunnalla on käytössään Olarin seurakunnan tarjoama toimistotila, osoitteessa Kuusikallionkuja 4 D. Käytössä on iso sali, kaksi kokoustilaa sekä keittiö ja varasto. Tila on pelkästään Olarinmäen Samoojien käytössä. Tulevalle vuodelle valitaan 1-2 koloemäntää/-isäntää, jotka seuraavat mm. kolon siisteyttä ja ohjeistavat käytössä. Koloemännän/-isännän tehtävänä on mm. ylläpitää siivousvuorolistaa sekä huolehtia, että kololla on riittävät siivousvälineet. Kololla tapahtuvaa toimintaa seurataan ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan mahdollisimman nopeasti. Lippukunnalla on käytössään kattava retkeilyvarustevarasto. Tulevalle vuodelle valitaan 1-2 varastovastaavaa, joiden tehtävänä on ylläpitää varastoa. He vastaavat siitä, että varusteet pysyvät hyvässä kunnossa ja uudistavat varusteita tarpeen mukaan. Varastovastaavien vastuulla on kouluttaa muut johtajat käyttämään varaston kalustoa ja huoltamaan niitä. Tällä koulutuksella pyritään kannustamaan ryhmiä käyttämään kalustoa viikoittaisissa kokouksissaan, jolloin kaluston käyttö ei jää vain retkille ja leireille. Lisäksi varastovastaavien vastuullaan on vuosittainen varastoinventaario. Tammi-helmikuussa 2014 lippukunta järjestää varastotalkoot, jonka aikana huolletaan lippukunnan omaisuus kuntoon kevään ja kesän tapahtumia varten. Samanaikaisesti tämä palvelee tarpojaikäkauden ohjelmaa, sillä kevään aikana tarpojat suorittavat leiritarpon, jossa varustehuolto on yksi osa-suoritus.

15 TAUSTAYHTEISÖT Olarinmäen Samoojien taustayhteisöjä ovat vuonna 2014 Olarin seurakunta, Espoon kaupunki ja Lions Club. Seurakunnan kanssa pyritään löytämään vuoden 2014 aikana mahdollisimman monipuolinen tapa toteuttaa yhteistyötä. Tätä työtä varten on Lommossa perustettu lippukunnanjohtajista ja Olarin seurakunnan seposta koostuva työryhmä joka jatkaa toimintaansa tulevan toimikauden aikana. Mikäli lippukunnanjohtaja ei pääse mukaan kyseisiin tapaamisiin, on jokaisella hallituksen jäsenellä oikeus toimia varajäsenenä. Mahdollisia yhteistyön muotoja vuonna 2014 voi olla mm yhteinen koulutus samoaja-ikäisille ja isoskoulutukselle, osallistuminen erilaisiin seurakunnan tempauksiin sekä Olarin lysteillä yhteinen toimipiste. Tämän lisäksi lippukunnassa tullaan kannustamaan jokaista ryhmään toteuttamaan hengellistä kasvatusta viikkotoiminnassa sekä kehitetään mielekkäitä tapoja hengellisen kasvatuksen tukemiseen lippukuntatasolla.

16 VARAINHANKINTA JA TOIMINTA-AVUSTUKSET Partiolaisten Adventtikalenterit ovat merkittävä yksittäinen ja jokavuotinen tulonlähde myös OMS:ille. Kalentereita myydään jatkossakin, ja toiminnasta huolehtii lippukunnan kalenterivastaava, joka myös pyrkii kehittämään myyntiä itsessään. Olarin Lystit on vuotuinen Lions Club Olarin järjestämä koko perheen tapahtuma, jossa lippukuntakin on ollut mukana auttamassa ja esittelemässä toimintaansa. Järjestelyissä avustamista, kuten letunpaistoa, arvostetaan Lions Clubissa avustuskohteita harkittaessa, ja lippukunta onkin saanut tervetullutta taloudellista tukea toimintaansa. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna Lippukunnan jäsenille myönnettävä taloudellinen tuki mm. leireille ja isompiin tapahtumiin osallistumiseksi nostetaan yhä vahvemmin esille. Toisaalta myös yksin asuvia opiskelijoita tuetaan myöntämällä 50 %:n hinnanalennus retkimaksuihin. Sellaisiin tapahtumiin, joihin EPT, piiri yms. jakavat yleisiä avustuksia, jäsenet hakevat avustusta ensisijaisesti näiltä tahoilta. Lippukunnan jäsenillä on myös mahdollisuus anoa avustusta koko vuoden kaikkiin tapahtumiin kerralla, mikäli tämä on ainoa mahdollisuus kyseisen jäsenen osallistumiseen toimintaan. Ryhmille myönnetään toiminta-avustusta 150 tai 12 /jäsen luvuista suuremman mukaisesti. Ehtona avustukselle on hyvin suunniteltu ja laadittu alkavan kauden toimintasuunnitelma, jonka lippukunnan hallitus käy kokouksessaan läpi. Partiolaisten adventtikalentereiden tuotoista lippukunnan osuudesta ryhmät saavat suoraan omaan käyttöönsä noin 2/3 toiminta-avustuksen lisäksi, ja 1/3 jää lippukunnan hyödyksi.

17 TALOUSARVIO Vuoden 2014 suunnitellussa toiminnassa lippukunnan talouden kannalta merkittävimpiä kokonaisuuksia ovat entistä aktiivisempi kilpailuihin osallistuminen, johtajahuollon ja palkitsemisen lisääminen aktiivijäsenien kohdalla sekä koulutuksen lisääminen. Kilpailuihin osallistumista tuetaan taloudellisesti kattamalla osallistumismaksuista entistä suurempi osa. Tavoite on, ettei normaalia isommankaan tapahtuman omavastuuosuus olisi osallistujalle yli 200. Vastaavasti tavallisen kesäleirin omavastuuosuudet pyritään laskemaan lähellä 100 :a. Näin lippukunnan jäseniä kannustetaan osallistumaan ylipäätään kaikkiin tapahtumiin, mutta ennen kaikkea pyritään laskemaan kynnystä osallistua tavallisesta poikkeaviin tapahtumiin, jonne muutoin ei lähdettäisi sankoin joukoin. Kuluvana vuonna 2013 tehtiin muutama aktiivijohtajiston kiittämiseen ja palkitsemiseen sekä johtajahuoltoon tähtäävä aloite, ja niitä aiotaan viedä yhä tarmokkaammin eteenpäin vuonna Hallitus pohtii konkreettisia palkitsemistapoja, myös muita kuin ansiomerkkien myöntämistä, sekä kehittää johtajahuoltoa yhä eteenpäin. Näille toimenpiteille on varattu tavallisesta poiketen omaa budjettia sillä tavoitteena on, että osallistuminen johtajahuoltotapahtuminen olisi ilmaista. Vuonna 2012 koulutukseen panostettiin poikkeuksellisen paljon, eikä ole syytä vähentää sen määrää. Johtajille varaudutaan tarjoamaan kaksi asiapitoista koulutusta vuodessa ja yksi viihteellinen. Kaiken kaikkiaan vuoden 2014 talousarviosta näkyy, että johtajien viihtyvyyteen Olarinmäen samoojissa sekä mahdollisuuteen kehittää itseään partiotoiminnan puitteissa aiotaan kiinnittää huomiota. Jäseniä kannustetaan osallistumaan myös korkeamman kynnyksen tapahtumiin ja kontaktin ottamista muihin lippukuntiin tuetaan. Talousarvio ja toimintakalenteri liitteenä.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2011-14.8.2012 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Partiolippukunta Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:ssä vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. Tarpojaikäkausi. Tarpojaikäkausi on

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 6 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi.

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. Vuonna 2014 Hespartossa painotetaan erityisesti lippukuntamme kehittämistä ja

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen 39. vuosi. Seuraavat henkilöt toimivat lippukunnan hallituksessa ja toimihenkilöinä: Jalmari Stenberg

Toimintavuosi oli yhdistyksen 39. vuosi. Seuraavat henkilöt toimivat lippukunnan hallituksessa ja toimihenkilöinä: Jalmari Stenberg PARTIOLIPPUKUNTA OLARINMÄEN SAMOOJAT RY TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Toimintavuosi oli yhdistyksen 39. vuosi. Seuraavat henkilöt toimivat lippukunnan hallituksessa ja toimihenkilöinä: Lippukunnanjohtaja Kira

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA!

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! Lippukunta saa sähköpostitse linkin esitäytettyyn vuosiselosteeseen joulukuun alussa. Linkki lähetetään lpkj:lle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa Tervetuloa partioon! - koulutuskokonaisuus Koulutuksen sisältö Tätä on partio Partioliikkeen historia Termit, päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet Organisaatiot Kasvatustavoitteet Partiomenetelmä Materiaalit

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä SUDENPENTUOSASTO Vko 36 Laumojen ensimmäiset kokoukset 20.9. Syysexcu, sudenpentuosaston syysretki 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä Vko 48 Kynttiläkokoukset (laumankokouksessa

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/7. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/7. Yleistä Sivu 1/7 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2015 on Töölön Sinisten 83. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 5.3.2017 YLEISTÄ Rajamäen Metsänkävijät Ry on nurmijärveläinen yhteislippukunta, joka on tarjonnut partiotoimintaa rajamäkeläisille sekä lähialueiden lapsille, nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KAIKKI IRTI KESÄLEIRISTÄ! Tulevana kesänä on suunta lippukunnan omalle kesäleirille. Nappaa tästä vinkit käyttöösi: Kesäleiri on monelle matalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Sudenpennun puvut ja merkit Sudenpentu kantaa lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudenpentupaitaan, jossa on sudenpää-

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä IKÄKAUSIVASTAAVA-KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Yhdestä tai useammasta Ikäkaudesta vastaavat ikäkausivastaavat, jatkokoulutusta kaipaavat akelat, sammot ja luotsit Partiojohtaja-peruskoulutus

Lisätiedot

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Sivu 1 (7) Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 YLEISTÄ Partiolippukunta Nummen Eränkävijät ry toimii yhteislippukuntana. Toiminnan perustana ovat sudenpentulaumojen,

Lisätiedot

Lippukunnan nro Täytä lippukunnan numero siinä muodossa kuin se on lippukuntalistassa:

Lippukunnan nro Täytä lippukunnan numero siinä muodossa kuin se on lippukuntalistassa: KOONTILOMAKE Voit koota tälle lomakkeelle tiedot ikäkausivastaavien ja luotsien täyttämistä ikäkausilomakkeista. Voit tulostaa ikäkausilomakkeet osoitteesta www.partio.fi/vuosiseloste. Samasta osoitteesta

Lisätiedot

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla

LÖYTÖRETKI 2015. Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla LÖYTÖRETKI 2015 Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu 25.04.2015 Keravalla 2 KILPAILUKUTSU Löytöretkeilijä Elokivi on kokenut maailmanympärysmatkailija, eikä hän ole ensimmäistä kertaa lentokoneessa tai luolassa.

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot