Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan oma minikesäleiri, sekä tarpojille ja samoajille Metsänkävijöiden talvileiri ja partiolaisten Maailmanjamboree Japanissa. Viime vuosina lippukunnan kasvu on tasaantunut, ja jäsenmäärä vakiintunut noin kahteensataan. Myös laumojen, joukkueiden ja vartioiden ryhmien määrä sekä ikäkausien toiminta on jo aika lailla vakiintunutta, joten vuonna 2015 panostetaan viestinnän ja hallinnon kehittämiseen, sekä täysiikäisten johtajien koulutukseen. Kaikkien ikäkausien toiminnassa painotetaan edelleen perinteisiä partio- ja erätaitoja, kuten suunnistusta, sekä monipuolista toimintaa ulkona. Ryhmiä kannustetaan retkeilemään luonnossa ja osallistumaan aktiivisesti partiotaitokilpailuihin. Uudenmaan Partiopiirin tapahtumat ovat kiinteä osa lippukunnan ohjelmaa. Sekä uusia että nykyisiä johtajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ja piirin johtajatapahtumiin. Vuoden 2015 aikana aloitetaan kummiryhmä-toiminta, jossa kolme vuotta vanhemmat toimivat nuorempien kummeina. Tarkoitus on, että ryhmät järjestävät jotain yhteistä toimintaa ja tutustuvat toisiinsa. Kun jokainen sudenpentu ja seikkailija tuntee myös vanhempia partiolaisia, se kannustaa heitä osallistumaan myös oman ryhmän ulkopuoliseen partiotoimintaan. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan alueen muiden sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten lippukuntien kanssa, sekä myös muiden metsänkävijä-lippukuntien kanssa. Uusia aikuisia on löytynyt ottamaan vastuuta koko lippukunnan toiminnasta, ja heitä kannustetaan osallistumaan pestinsä mukaiseen koulutukseen. Myös samoajia ja vaeltajia kannustetaan ottamaan enemmän vastuuta lippukunnasta, ottamaan pestejä sekä osallistumaan mm. piirin kokouksiin lippukunnan edustajana. Täysi-ikäisten johtajien koulutuksessa hyödynnetään sekä piirin valmiita koulutuksia että tilattavia palveluita. Akeloita ja sampoja edellytetään suorittamaan pestinsä mukainen koulutus, sekä kannustetaan suorittamaan lisäksi myös partiojohtajaperuskurssi, joka on aikuisen peruskoulutus partiossa. Luotseilta ja ikäkausivastaavilta edellytetään partiojohtajakoulutuksen lisäksi pestinsä mukaista koulutusta. Myös hallituksen jäsenten koulutus ja pestikuvaukset pyritään saamaan ajan tasalle. Vuonna 2015 valmistaudutaan jo vuoteen 2016, jolloin lippukunta täyttää 40 vuotta ja lippukunta järjestään Uudenmaan Partiopiirin talvikisat. Sudenpennut Sudenpentujen toiminta koostuu viikoittaisista laumailloista, kisoista ja retkistä sekä lippukunnan yhteisistä tapahtumista. Laumailloissa opetellaan monia tärkeitä taitoja, joita päästään kokeilemaan käytännössä retkillä, kisoissa ja leireillä. Partioviikolla sudenpennut osallistuvat koko lippukunnan yhteiselle Yrjönpäivän iltanuotiolle ja muihin partioviikon tapahtumiin. Sudenpentujen kevään kisa on maaliskuussa järjestettävä sudenpentu- ja seikkailijakisa. Kisaan osallistuvat lippukunnan kaikki laumat, ja ainakin osan rasteista pitävät ja suunnittelevat tarpojat osana omaa ohjelmaansa. Jokainen lauma tekee keväällä oman retken. Kevätkauden viikkotoiminta päättyy koko lippukunnan yhteiseen kevätiltanuotioon, minkä päätteeksi toisen vuoden sudenpennut siirtyvät seikkailijoihin.

2 Sudenpennut osallistuvat lippukunnan omalle neljän päivän minikesäleirille. Syksyllä järjestetään perinteinen sudenpentujen ja heidän perheidensä yhteinen päiväretki lippukunnan kämpälle Karhukololle. Retken ohjelman suunnittelevat ja järjestävät toisen vuoden sudenpennut akeloidensa kanssa, ja retki on tarkoitettu kaikkien sudenpentujen perheille. Sudenpennut osallistuvat piirin järjestämään sudenpentujen retkipäivään lokakuussa. Sudenpennutkin osallistuvat aktiivisesti adventtikalenterien myyntiin, jossa heitä kannustaa piirin kannustepalkintojen lisäksi lippukunnan ryhmien välinen myyntikisa. Syksyllä sudenpennuille järjestetään mahdollisuus osallistua sudenpentukisaan. Syksyn kohokohta sudenpennuille on perinteinen Sudarijännäri, joka on kaikkien sudenpentujen yhteinen yöretki. Nuorimmat majoittuvat sisätiloissa ja vanhemmat sudenpennut yöpyvät kamiinateltassa. Uudet sudenpennut antavat partiolupauksensa perinteisesti Kirkkonummen kirkossa itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksen jälkeen, ja syksyn toiminta päättyy lippukunnan joulujuhlaan. 2/6 Seikkailijat Seikkailijoiden toiminta koostuu joukkueen viikoittaisista kokouksista sekä retkistä ja muista tapahtumista. Seikkailijoille järjestetään partio-ohjelman mukaisesti sekä keväällä että syksyllä vähintään kaksi retkeä ja yksi partiotaitokisa. Lisäksi seikkailijat osallistuvat lippukunnan yhteisiin tapahtumiin sekä adventtikalenterien myyntiin. Maaliskuussa kaikille seikkailijoille järjestetään yhteinen talviretki, jossa nuoremmat seikkailijat yöpyvät kamiinateltoissa ja vanhemmat seikkailijat tulilla. Tämän lisäksi joukkueet järjestävät kevään aikana myös oman retken. Partioviikolla nuoremmat seikkailijat vastaavat koko lippukunnan Yrjönpäivä-iltanuotion järjestämisestä, ja seikkailijat osallistuvat myös muihin partioviikon tapahtumiin. Seikkailijoiden kevään kisa on maaliskuussa järjestettävä sudenpentu- ja seikkailijakisa. KiMe:n pitämät rastit suunnittelevat ja toteuttavat tarpojat osana omaa ohjelmaansa. Toimintakauden päätteeksi pidetään SEPELI eli seikkailijoiden juonellinen maastopeli, jonka järjestämisestä vastaavat sammot ja ikäkausivastaava. Kevään viikkotoiminta päättyy koko lippukunnan kevätiltanuotioon, jossa toisen vuoden seikkailijat siirtyvät tarpojiksi. Seikkailijat osallistuvat lippukunnan minikesäleirille. Syksyllä seikkailijat osallistuvat lokakuussa piirin järjestämään sepeliin. Seikkailijoiden syksyyn kuuluu myös koko seikkailijaosaston yhteinen laavuretki, minkä lisäksi joukkueet järjestävät syksyn aikana joukkueen oman retken. Syksyllä seikkailijat osallistuvat ainakin yhteen seikkailijoille tarkoitettuun kisaan. Uudet jäsenet antavat lupauksensa itsenäisyyspäivän kynttiläkirkon jälkeen, ja syksyn toiminta päättyy koko lippukunnan joulujuhlaan. Tarpojat Tarpojien ohjelma koostuu vartioiden viikoittaisten kokousten lisäksi koko ikäkauden tarpojatapaamisista (KITT), erilaisista partiotaitokisoista, vartion omista ja lippukunnan järjestämistä retkistä sekä piirin tapahtumista. Tarpojatoiminnan pääpaino on vartioiden omassa toiminnassa samoajaikäisen vartionjohtajan

3 johdolla. Vartioita kannustetaan järjestämään omia retkiä, osallistumaan lippukunnan yhteiseen toimintaan, Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin partiotaitokilpailuihin, sekä muihin tarpojille tarkoitettuihin tapahtumiin. Tarpojien ohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista jaksoista eli tarpoista, jotka päättyvät majakkaan. Vuoden 2015 alussa tarpojat osallistuvat syksyn 2014 Yhteiskunta-tarpon majakkaan. Kaikki tarpojavartiot suorittavat keväällä 2015 Selviytyminen-tarpon, jonka majakka on minikesäleiri. Syksyllä 2015 suoritetaan Luovuus-tarppo. Kolmannen vuoden tarpojat suorittavat syksyn ajan jatkotarppoja ja siirtyvät samoajiin vuoden lopussa. Tarpojat harjoittelevat johtajana toimimista tekemällä pieniä johtamistehtäviä. Ohjelmaan kuuluvat pakolliset johtamistehtävät tarpojat suorittavat joko seikkailijoiden kokouksissa, tai suunnittelemalla ja toteuttamalla rasteja esim. sudenpentu- ja seikkailijakisoihin. Tarpojat osallistuvat myös Sepelin järjestämiseen. Tarpojien vuoden 2015 päätapahtumat ovat Metsänkävijöiden talvileiri ja lippukunnan minikesäleiri. Keväällä tarpojat osallistuvat partioviikolla Yrjönpäivän iltanuotiolle sekä muuhun partioviikon toimintaan. Syksyllä tarpojille järjestetään lippukunnan oma partiotaitokilpailu Raparalli, joka toimii myös koko alueen tarpojakisana. Jouluretki on perinteisesti yhteinen samoajien kanssa. Tarpojat osallistuvat itsenäisyyspäivän lipunnostoon ja kynttiläkirkkoon, sekä järjestävät lippukunnan joulujuhlan ja yhdessä samoajien kanssa. Koko ikäkauden tarpojatapaamisina (KITT) toimivat talvileiri, kesäleiri ja jouluretki. Lisäksi järjestetään sekä keväällä että syksyllä ainakin yksi pelkästään tarpojille tarkoitettu KITT-retki. Japanin Maailmanjamboreelle kesällä 2015 osallistuu kaksi tarpojaa. 3/6 Samoajat Samoajaohjelma koostuu samoajien omasta ohjelmasta sekä toimimisesta johtajana tarpojavartiolle. Vartionjohtajana samoaja voi toimia vasta suoritettuaan ryhmänohjaajakoulutuksen (ROK), joka on osa samoajien ohjelmaa. Samoajavartiot voivat kokoontua joko viikoittain tai joka toinen viikko. Lisäksi joka toinen viikko kokoontuu samoajaneuvosto (ZJN), joka on tarkoitettu kaikille samoajille. ZJN:ssä samoajat saavat tietoa ajankohtaisista asioista, tutustuvat paremmin toisiinsa ja oppivat uusia taitoja. Lisäksi vartionjohtajana toimivat saavat tukea ja neuvoja vartionjohtajana toimimiseen. Oman samoajaohjelmansa lisäksi samoajat voivat osallistua tarpojien vartionjohtajina joihinkin tarpojien kisoihin ja tapahtumiin, kuten majakkaan ja Raparalliin sekä suse-kisojen rasteille. Samoajia kannustetaan tekemään omia retkiä, osallistumaan partiotaitokilpailuihin sekä Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin muihin tapahtumiin mm. erätaitokursseille ja samoajatapahtumiin, sekä järjestämään toimintaa yhdessä muiden lippukuntien samoajien kanssa. Samoajien vuoden 2015 päätapahtumat ovat metsänkävijöiden talvileiri pääsiäisenä, lippukunnan minikesäleiri sekä Partiolaisten Maailmanjamboree Japanissa, jonne osallistuu seitsemäntoista samoajaa. Samoajat osallistuvat seikkailijoiden Sepelin, kevätiltanuotion, Raparallin ja joulujuhlan järjestämiseen, sekä Yrjönpäivän iltanuotiolle, muihin partioviikon tapahtumiin, itsenäisyyspäivän lipunostoon ja kynttiläkirkkoon. Samoajat osallistuvat Raparallin järjestämiseen tarpojille ja he järjestävät jännäriosuuden sudenpentujen Sudariännärissä. Lisäksi samoajille järjestetään oman ikäkauden mukaista ohjelmaa ainakin samoajatapahtumissa ja jouluretkellä.

4 Vaeltajat Vaeltajat suorittavat vaeltajaohjelmaa sekä itsenäisesti että yhdessä vartionsa kanssa. Uusia vaeltajia ohjataan muodostamaan vartio ja pyytämään itselleen vaeltajaluotsi. Heitä kannustetaan laatimaan luotsin johdolla henkilökohtainen vaelluskartta mahdollisimman pian vaeltajiin siirtymisen jälkeen sekä tekemään Suomi-projekti. Vaeltajien ohjelmaan kuuluu itsenäistä toimintaa, ryhmän projekteja sekä vastuunottoa lippukunnan normaalista toiminnasta. Vaeltajat osallistuvat kaikkeen lippukunnan toimintaan, esim. Raparallin ja jouluretken järjestämiseen. Heitä kannustetaan ottamaan pesti, suorittamaan partiojohtajaperuskurssi sekä mahdollisia muita omaa pestiä tukevia kursseja. Heitä rohkaistaan osallistumaan myös Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten kisoihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Partiolaisten Maailmanjamboreelle Japanissa osallistuu kolme vaeltajaa, joista yksi on leiriläinen ja kaksi palveluleiriläistä tekemässä leiriä. Vaeltajat vastaavat itse omien tapahtumiensa järjestämisestä ja he osallistuvat myös piirin johtajatapahtuma Jeppeen. 4/6 Aikuiset Lippukunnan aikuiset toimivat lähinnä erilaisissa johtajatehtävissä, kuten akeloina, sampoina ja luotseina sekä hallituksen jäseninä ja eri pituisissa projekteissa. Vuonna 2014 perustetun aikuisvartion toiminta yritetään saada kunnolla käyntiin ja osaksi lippukunnan johtajahuoltoa. Tarkoitus on, että aikuiset voivat aloittaa partion tai jatkaa partioharrastustaan, vaikka eivät olisikaan jatkuvasti jossain pestissä. Aikuisvartio tarjoaa uusille aikuisille mahdollisuuden tutustua partioon ja saada omia partiokavereita, ja tarjoaa virkistystä johtajatehtävissä toimiville aikuisille. Aikuiset osallistuvat paitsi johtamansa ryhmän ja kyseisen ikäkauden yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, myös koko lippukunnan yhteisten tapahtumien, retkien ja leirien suunnitteluun, järjestelyihin ja toteutukseen. Lippukunnan kaikki aikuiset tukevat kaikkien ikäkausien lasten ja nuorten henkistä kasvua. Aikuinen on partiossa mahdollistaja ja partiota tehdään nuorille. Aikuiset jäsenet velvoitetaan osallistumaan oman pestinsä mukaiseen koulutukseen. Heitä kannustetaan osallistumaan myös piirin tapahtumiin esim. johtajatapahtuma Jeppeen. Aikuisten koulutuksessa hyödynnetään sekä piirin tarjoamia valmiita koulutuksia että erikseen tilattavia, tarpeen mukaan räätälöityjä koulutuksia. Uusille aikuisille järjestetään tarpeen mukaan Tervetuloa partioon koulutuksia. Hallitus, johtajaneuvosto ja johtajaseminaari Lippukuntaa johtaa vaalikokouksen valitsema hallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille johtajille, ja toimivat samalla johtajaneuvostoina. Kokouksen ajankohdista ja niissä käsiteltävistä asioista tiedotetaan etukäteen kaikkia johtajia. Vuonna 2015 panostetaan koulutusten saamiseksi ajan tasalle. Hallituksen jäsenten edellytetään osallistuvan pestiään tukevaan koulutukseen. Täysi-ikäisille suositellaan partiojohtajaperuskurssia ja koko hallitukselle tilataan Lippukunnan johtaminen koulutus, jotta myös nuoret saavat tukea hallituspesteihinsä. Vuoden 2015 aikana uudistetaan hallituksen jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden pestikuvaukset. Myös johtajien jaksamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, ja johtajille järjestään lippukunnan omaa johtajahuoltoa, jossa kaikki johtajat tutustuvat toisiinsa.

5 Lippukunnan toimintaa kehitetään erillisissä johtajaseminaareissa, joihin kaikki johtajaikäiset eli samoajat, vaeltajat ja aikuiset kokoontuvat keskustelemaan koko lippukuntaa koskevista asioista. Tarkoitus on vähintään kerran puolessa vuodessa koota lippukunnan kaikki johtaja- ja järjestelytehtävissä toimivat, tai niihin haluavat henkilöt keskustelemaan lippukunnan arvoista ja toimintatavoista sekä tulevasta toiminnasta. Seminaari tarjoaa kaikille johtajaikäisille mahdollisuuden vaikuttaa lippukunnan toimintaan ja tehdä kehittämisehdotuksia, sillä siellä keskustellaan myös seuraavan toimintasuunnitelman linjoista sekä tulevien tapahtumien ajankohdista ja järjestelyvastuista. Vuonna 2015 hallitus nimittää juhlatoimikunnan valmistelemaan tapahtumia vuodelle 2016, jolloin lippukunta täyttää 40 vuotta. 5/6 Viestintä Vuonna 2015 jatketaan vuonna 2014 aloitettua viestinnän kehittämisprojektia, jossa parannetaan lippukunnan sekä sisäistä että ulkoista viestintää ja tiedotus. Projektia johtaa Olli Pitkänen, jolle projekti Ko-Gi-kurssin kehittämistehtävä. Lippukunnalle tehdään myös viestintäsuunnitelma, jonka mukaan viestitään ulospäin. Tietoa jäsenille ja huoltajille välitetään ainakin sähköpostilla, facebookissa ja lippukunnan kotisivuilla. Ajantasaisten yhteystietojen avulla tehostetaan viestintää lippukunnassa, ja lisätään tiedottamista suoraan kohderyhmälle. Kaikkia jäseniä kannustetaan pitämään jäsentietonsa ajan tasalla. Aina syys- ja kevätkauden alussa kerätään lippukunnan johtajien ajan tasalla olevat yhteystiedot. Ryhmien johtajilta pyydetään listat ryhmien jäsenistä sekä lasten ja huoltajien päivitetyt yhteystiedot. Tavoitteena on, että jokainen jäsen/huoltaja tavoitetaan joko sähköpostilla tai facebookissa. Lippukunnan kotisivuston käyttöä lisätään tiedotuksessa. Tavoitteena on, että kotisivujen kalenterista löytyvät kaikki lippukunnan toimintaan liittyvät tapahtumat, niiden infokirjeet sekä ajantasaiset tiedot tapahtumien vastuuhenkilöistä. Joka ryhmälle luodaan oma sivu, josta löytyvät helposti ryhmän jäsenille tärkeät tiedot. Ryhmän oman sivun päivitys on ryhmän johtajan vastuulla. Myös lippukuntalehti Karhun Jälkiä kehitetään osana viestintäprojektia. Joka lehteen pyritään saamaan ajantasaiset tiedot lippukunnan toimihenkilöistä ja tapahtumista. Lehti pyritään saamaan myös KiMen nettisivuille. Kansainvälinen toiminta Vuoden 2015 tärkein kansainvälinen tapahtuma on Partiolaisten Maailmanjamboree, joka pidetään kesällä Japanissa. Sinne on lähdössä KiMestä yhteensä kaksikymmentäkaksi tarpojaa, samoajaa ja vaeltajaa leiriläisiksi tai palveluleiriläiseksi tekemään leiriä. Ennen leiriä nuoria kannustetaan pitämään yhteyttä ulkomaalaisiin partioystäviinsä jo ennen leiriä. Syksyllä 2015 on tarkoitus osallistua lokakuun toisena viikonloppuna järjestettävään JOTI eli Jamboree On The Internet tapahtumaan. Tapahtumassa koko maailman partiolaiset ottavat yhteyttä muiden maiden partiolaisiin tietokoneiden välityksellä. Tapahtumat Vuodelle 2015 suunnitellut tapahtumat on esitetty liitteenä olevassa tapahtumakalenterissa. Syksyn tapahtumien päivämäärät ovat alustavia ja ne vahvistetaan keväällä.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä SUDENPENTUOSASTO Vko 36 Laumojen ensimmäiset kokoukset 20.9. Syysexcu, sudenpentuosaston syysretki 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä Vko 48 Kynttiläkokoukset (laumankokouksessa

Lisätiedot

17.10.210 MUHOKSEN METSÄNKÄVIJÄT PARTIOKIRJE. Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät ry

17.10.210 MUHOKSEN METSÄNKÄVIJÄT PARTIOKIRJE. Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät ry 17.10.210 MUHOKSEN METSÄNKÄVIJÄT PARTIOKIRJE Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät ry 2 Hinajaa, hunajaa, kaikki nallet halajaa! Rokua raikasi, kun yli 50 henkilöä viettivät Muhoksen Metsänkävijöiden

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Leppävaaran Korvenkävijät ry:ssä (LeKo) toimi kaudella 2011 noin 40 alle 18-vuotiasta partiolaista sekä 18 täysi-ikäistä johtajaa ja 4 aikuispartiolaista. Lippukunta on

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja Tilinpäätös 2009 Tasekirja Sivu 1 (12) Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma 7-8 Tase 9 Liitetiedot 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilintarkastuskertomus 12

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisällys...

Lisätiedot

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15)

III Luokan riihitys. Aika: Lauantai 25.4.2015 klo 10:00 (arvioitu päättymisaika klo 15) III Luokan riihitys III luokan loppututkinnon riihitys on valoisan aikaan tehtävä partiotaitokilpailun kaltainen päiväretki. Reitti on noin 7 km pitkä. Reitin varrella on lähdön ja maalin lisäksi 6 miehitettyä

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2011 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2012

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2011 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2012 Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2011 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2012 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2011 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Sisällys

Lisätiedot

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot):

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KYSELY KOTEIHIN Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KÄPYNEN Kotiväen sähköpostiosoite (tai osoitteet): Olen kiinnostunut tukemaan lapseni partiotoimintaa: osallistumalla

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Nousiaisten Henrikin Lippukunta

Nousiaisten Henrikin Lippukunta Nousiaisten Henrikin Lippukunta TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Nousiaisten Henrikin Lippukunta 158 jäsentä perustettu 1963 Lippukunnanjohtaja: Aleksi Heikkilä Apulaislippukunnanjohtaja:

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

Saraste 2012 1. leirikirje

Saraste 2012 1. leirikirje Saraste 2012 1. leirikirje TERVETULOA SARASTEELLE! Kevätauringon paistaessa yhä lämpimämmin myös Saraste lähestyy kovaa vauhtia. Mahtavaa, että sinäkin olet päättänyt lähteä mukaan kesän kivoimmalle leirille.

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

Mönkijä. Mänkijöille ja heidän vanhemmilleen 1/2012. Viialan Metsänkävijät ry

Mönkijä. Mänkijöille ja heidän vanhemmilleen 1/2012. Viialan Metsänkävijät ry Mönkijä Mänkijöille ja heidän vanhemmilleen 1/2012 Viialan Metsänkävijät ry Pirtsakat terkut mönkiville mänkijöille! Tässä raapustaa Kuikka (salanimeltään Salmiovirran Kukka). Kuikka on täpäkkä lintu joka

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

INFOPAKETTI LIPPUKUNTIEN YHTEYSHENKILÖILLE 2015

INFOPAKETTI LIPPUKUNTIEN YHTEYSHENKILÖILLE 2015 INFOPAKETTI LIPPUKUNTIEN YHTEYSHENKILÖILLE 2015 VUOSI 2016 ON PARTIOSSA TÄYNNÄ ROIHUA! KIPINÄT, SUURLEIRI JA HIILLOKSET TÄYTTÄVÄT ENSI VUODEN MAHTAVALLA TEKEMISELLÄ. LÄHDETTEHÄN MUKAAN! ROIHULLA ASUTAAN

Lisätiedot

Viestinnän strategia ja toimintaohje

Viestinnän strategia ja toimintaohje Viestinnän strategia ja toimintaohje 2013-2015 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Olli Aimola Meri Lähteenaro Kati Pankka Iiris Rekola Siiri Rekola Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2013 2 1. VIESTINNÄLLÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Toimintasuunnitelma HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Toimintasuunnitelma 2015 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY 2 1.YLEISTÄ Vuoden 2015 tavoitteena on jalkauttaa uusi strategia käytäntöön. Erityisesti painotetaan uusien jäsenhankintamuotojen kehittämistä ja toteuttamista,

Lisätiedot

Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi

Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi Tervetuloa Haagan Eräveikkoihin! Tämän vihon tarkoituksena on auttaa teitä alkuun yhteisessä partioharrastuksessa ja vastata moniin partiota ja eräveikkoja koskeviin

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä Hespartto ry:n toimintakertomus 2010 1/13 HESPARTTO RY Toimintakertomus 23.3.2011 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä Hallinto Hespartto ry:n hallitus kokoontui toimintavuonna 8 kertaa lippukunnanjohtaja

Lisätiedot

Ilmoittautumistunnus tarvitaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen ilmoittautumiseen.

Ilmoittautumistunnus tarvitaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen ilmoittautumiseen. OHJEET ILMOITTAUTUMISLOMAKKEEN TÄYTTÖÖN 1. Henkilötiedot Ilmoittautumistunnus tarvitaan jäsenmaksun maksaneen jäsenen ilmoittautumiseen. Kirjaa kaikki henkilötiedot huolellisesti, jotta saat kaiken leiri-informaation

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

Lisää aikuisia partioon

Lisää aikuisia partioon Lisää aikuisia partioon 1 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut

Lisätiedot

UUSI JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA

UUSI JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA 1/5 19.8.2015 KUILUN KULKIJAT RY Pihatie 24 71820 PÖLJÄ «Sukunimi» «Etunimet» «Katuosoite» «Postinumero» «Postipaikka» Olemme koonneet tähän kirjeeseen Kulukijoiden syksyn ohjelmaa. Toimintaa on tarjolla

Lisätiedot

TERVETULOA HAVULLE! Kello 22:00 Hiljaisuus

TERVETULOA HAVULLE! Kello 22:00 Hiljaisuus TERVETULOA HAVULLE! Partiolaisten ehdoton ykkösjuttu ovat tietenkin leirit. Erityisesti isojen leirien vauhdikasta ohjelmaa, uusia ystäviä ja upeita iltanuotioita muistellaan vielä pitkään. Ensi kesänä

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.2009 31.12.2009 Yleistä

Toimintakertomus 1.1.2009 31.12.2009 Yleistä Hespartto ry:n toimintakertomus 2009 1/8 HESPARTTO RY Toimintakertomus 26.1.2010 Toimintakertomus 1.1.2009 31.12.2009 Yleistä Hallinto Hespartto ry:n hallitus kokoontui toimintavuonna 5 kertaa lippukunnanjohtaja

Lisätiedot

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1 Susiveikot Partiopestit VERSIO 3.1 22.1.2010 www.susiveikot.net Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Partiopesti... 6 Kaikkia pestejä koskevat asiat... 6 Lippukunnanjohtaja (lpkj)... 7 Lippukunnan varajohtaja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat) ILMOITTAUTUMISLOMAKE Lomake palautetaan lippukunnan Piiru-yhteyshenkilölle 28.2.2014 mennessä. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia kä niitä luovuteta ulkopuolisille. HENKILÖTIEDOT Lriläisen etu- ja sukunimi:

Lisätiedot

KAIKKI ON REILASSA! Tarpojat, samoajat, vaeltajat, johtajat 9 päivää 29.7. 6.8. Sudenpennut 4 päivää 30.7. 2.8. Seikkaijat 5 päivää 2. 6.8.

KAIKKI ON REILASSA! Tarpojat, samoajat, vaeltajat, johtajat 9 päivää 29.7. 6.8. Sudenpennut 4 päivää 30.7. 2.8. Seikkaijat 5 päivää 2. 6.8. KAIKKI ON REILASSA! Tarpojat, samoajat, vaeltajat, johtajat 9 päivää 29.7. 6.8. Sudenpennut 4 päivää 30.7. 2.8. Seikkaijat 5 päivää 2. 6.8. Kansainvälisiä sekä sisupartiolaisia Lounais-Suomen Partiopiirin

Lisätiedot

LIPPUKUNTAPOSTI. Joulukuu 2013

LIPPUKUNTAPOSTI. Joulukuu 2013 Partiotoimikunta 2014 ja kummilippukunnat Versokäräjät valitsi 13.10.2013 partiotoimikuntaan (PTK) uusiksi jäseniksi Kati Larkkosen (kausi 2014) ja Olli Puurin (kausi 2014-2015). Vuonna 2014 partiotoimikunnassa

Lisätiedot

Meri-Porin Partio ry:n lippukuntalehti

Meri-Porin Partio ry:n lippukuntalehti Meri-Porin Partio ry:n lippukuntalehti KEVÄT 2013 MEININKI.... 2 Meri-Porin Partio ry keväällä 2013 Lippukunnassa on 63 jäsentä, joista 62 % on tyttöjä ja poikia 38 %. Lisäksi toiminnassa on ollut mukana

Lisätiedot

1. Yhteystiedot Sivu a. Lippukunnan yhteystiedot 3 b. Ryhmien kokoontuminen 3 c. Yhteystiedot ja yhteydenotto ongelmatilanteessa 4 2.

1. Yhteystiedot Sivu a. Lippukunnan yhteystiedot 3 b. Ryhmien kokoontuminen 3 c. Yhteystiedot ja yhteydenotto ongelmatilanteessa 4 2. 1 2 1. Yhteystiedot Sivu a. Lippukunnan yhteystiedot 3 b. Ryhmien kokoontuminen 3 c. Yhteystiedot ja yhteydenotto ongelmatilanteessa 4 2. Partiosta yleisesti a. Mitä partio on? 5 b. Lyhyt partiosanakirja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

Varusteluettelo ikäkausittain

Varusteluettelo ikäkausittain Varusteluettelo ikäkausittain Tässä dokumentissa jokaisen ikäkauden varusteluettelo on erillisellä sivulla. Tämä helpottaa varusteluettelon jakamista. Myötäpäivät yhteyshenkilön vastuulla on varusteluettelon

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2004

Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2004 Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2004 Ipanat esittelyssä Partiossakin on oma kielensä Itsenäisyyspäivä, perinteitä kunnioittaen Terveisiä Lankanappi-partiopäivästä Nakkilan Partiolaiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY

Toimintasuunnitelma HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Toimintasuunnitelma 2014 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY 2 1.YLEISTÄ Vuonna 2014 lippukunnassa toteutetaan ja kehitetään erähenkistä toimintaa eri ikäkausien tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan laadunvalvontaan

Lisätiedot

ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013

ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013 ANSIOMERKKIOHJEISTO VERSIO 9.8.2013 Teksti: Ansiomerkkitoimikunta Ansiomerkkikuvat: Marjo Majlund ja Ville Jokinen Taitto: Katja Arvilommi ja Hanna Grönlund Julkaisija: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Lisätiedot

Aviapartio ry Toimintakertomus 2012

Aviapartio ry Toimintakertomus 2012 Aviapartio ry Toimintakertomus 2012 Vuoden 2012 huipputapahtumana oli osallistuminen Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirin Saraste leirille. 1 SISÄLLYSLUETTELO JÄSENISTÖ... 3 SUDENPENTUTOIMINTA... 3 Viikkotoiminta...

Lisätiedot

Opas uudelle partiolaiselle

Opas uudelle partiolaiselle Opas uudelle partiolaiselle Kaivokselan Delfiinit ry Kaivokselan Delfiinit ry Kaivokselan Delfiinit (KaiDe) on vuonna 1963 perustettu partiolippukunta eli partion paikallisyhdistys, jossa partiota voivat

Lisätiedot

ILMOITTAUDU 30.4.2015 mennessä, jälki-ilmoittautuminen 31.5.2015. Yli-18-vuotiaat johtajat: 70 Päivämaksu: 18 Rakennusleiri: 0

ILMOITTAUDU 30.4.2015 mennessä, jälki-ilmoittautuminen 31.5.2015. Yli-18-vuotiaat johtajat: 70 Päivämaksu: 18 Rakennusleiri: 0 Monen vuoden tauon jälkeen Susiveikot lähtee ikiomalle kesäleirille Bengtsårin saareen Hangon edustalle. Saarella odottaa huikea seikkailu täynnä yllätyksiä ja elämyksiä. Et varmasti halua jäädä rannalle

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintakertomus sivu 3 3. Tuloslaskelma sivu 7 Perustiedot Partiolippukunta Lahden Siniset ry

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Partio kuuluu kaikille

Partio kuuluu kaikille Partio kuuluu kaikille PAREMPI JA NÄKYY PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN TOIMINTA 2013-2014 LAADUKKAAMPI AVOIMEMPI NÄKYVÄMPI Otetaan suunta kohti kasvua Me olemme pääkaupunkiseudun merkittävin nuorisojärjestö

Lisätiedot

Tämä sivu on tulostettu Reila-09 partioleirin:n internet-sivuilta (www.reila09.fi) perjantaina 12.12.2008 klo 17:03

Tämä sivu on tulostettu Reila-09 partioleirin:n internet-sivuilta (www.reila09.fi) perjantaina 12.12.2008 klo 17:03 Tämä sivu on tulostettu Reila-09 partioleirin:n internet-sivuilta (www.reila09.fi) perjantaina 12.12.2008 klo 17:03 Etusivu > Lippukunnille > Infopaketit > Infopaketti nro 1 Infopaketti nro 1 Hei Navigaattori,

Lisätiedot

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto:

Lisätiedot

Tervetuloa Suurjuhlaan! Kouvolaan 6.-8.6.2014

Tervetuloa Suurjuhlaan! Kouvolaan 6.-8.6.2014 Tervetuloa Suurjuhlaan! Kouvolaan 6.-8.6.2014 Suurjuhla 2014 kokoaa Kouvolaan jopa 10 000 partiolaista juhlimaan yhdessä. Suomen Partiolaisten Suurjuhla järjestetään ensimmäistä kertaa kauniissa Kymenlaaksossa.

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 22.10.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 22.10.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(9) TIEDOTTEET LIPPUKUNTALAISTEN KOTEIHIN @ Lippukuntamme Jyväskylän Versot ry on siirtynyt syksystä 2008 lähettämään tiedotteet sähköisesti. Sama tiedote laitetaan näkyviin

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut

Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut ALUSTAVA KILPAILUOHJE: Lounais-Suomen Partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailut V3 Tortaina 15.9.2011 Raision Kerttulan liikuntakeskuksessa Järjestävä lippukunta Turun Metsänkävijät. Säännöt Kilpailussa

Lisätiedot

Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä

Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä Aktiviteetti: Aikataulu Taso 1: Teen aikataulun yhdestä tehtävästä Tavoite: Tarpoja opettelee suunnittelemaan omaa toimintaansa ja pitämään kiinni sovitusta aikataulusta. Tarpoja ymmärtää, että toiminnan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2 To 015 im inta- esite

KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2 To 015 im inta- esite KUVA: Mikko Jalo KEVÄT 2015 Toimintaesite TERVETULOA TOIMINTAAN! Tähän esitteeseen on koottu kaikki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämät ohjelma- ja koulutustapahtumat yksiin kansiin. Löydät tästä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2008... 3 Hallinto... 3 Jäsenistö... 3 Sudenpentulaumat (7 10-vuotiaat jäsenet)... 3 Vartiot (11 13 -vuotiaat jäsenet)... 3 Seikkailijat (10-vuotiaat

Lisätiedot

PARTIO-OPAS KOTIIN 2013

PARTIO-OPAS KOTIIN 2013 PARTIO-OPAS KOTIIN 2013 Partiolippukunta Kiehiset ry Järvenpää Sisällysluettelo: Tervetuloa Viestintä Partiotermejä Yhteystiedot Tapahtumia Varustautuminen Partiomerkit Jäsenmaksu Vanhemmat partiossa PARTIO-OPAS

Lisätiedot

Ryhmä Tyttöjä Poikia Yhteensä

Ryhmä Tyttöjä Poikia Yhteensä Klapaset ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006-31.12.2006 c/o Rantanen Jämeräntaival 1C 363 02150 Espoo 25.3.2007 1. JÄSENET JA RYHMÄT Vuoden 2006 lopussa lippukunnassa oli jäseniä yhteensä 132 seuraavasti: Ryhmä

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2014 Osallistuminen kannattaa! Millä partio-kurssilla olet viimeksi ollut? Oliko kyseessä kenties erätaitokurssi vai lippukunnanjohtamis-koulutus?

Lisätiedot

KOHTAAMINEN 2015 SUNNUNTAINA 26.4.2015. Hei juuri sinä, Kohtaamiskontakti!

KOHTAAMINEN 2015 SUNNUNTAINA 26.4.2015. Hei juuri sinä, Kohtaamiskontakti! Partioviikko 20. 26.4.2015 Kohtaamiskontaktin info @Partioviikko #partioviikko #partioscout facebook.com/partioviikko 26.4.2015 Kohtaaminen KOHTAAMINEN 2015 SUNNUNTAINA 26.4.2015 Hei juuri sinä, Kohtaamiskontakti!

Lisätiedot

Meri-Porin Partio ry keväällä 2012

Meri-Porin Partio ry keväällä 2012 KEVÄT 2012 MEININKI.... 2 Meri-Porin Partio ry keväällä 2012 Lippukunnassa on 77 jäsentä, joista 61 % on tyttöjä ja poikia 39 %. Lisäksi toiminnassa on ollut mukana vuoden mittaan Enkku 2012 ryhmän vanhempia

Lisätiedot

Aikuisten rekrytointi

Aikuisten rekrytointi Aikuisten rekrytointi miten siinä onnistuimme? Lippukuntien parhaat vinkit aikuisten rekrytointiin Johtajapäivät 2013 Heippa, koulutukseen osallistuja! Mahtavaa, että olet kiinnostunut aikuisten rekrytoinnista!

Lisätiedot

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna KILKE Projektisuunnitelma Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna Hyväksytty SP:n hallituksen kokouksessa 5.6.2008 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1 MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 2 2009

Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 2 2009 Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 2 2009 Lehti värikuvin osoitteessa: Oma Napa 2 2009 2 Nakkilan Partiolaiset ry Hallitus ja vastaavat 2009 Hallitus Lippukunnanjohtaja Emilia Vappula, emilia.vappula@helsinki.fi,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKÄSKY Perheretki ERÄTAIDOT. Rasti 1. Tehtävä Erätulilla. Aika ja taitotehtävä

TEHTÄVÄKÄSKY Perheretki ERÄTAIDOT. Rasti 1. Tehtävä Erätulilla. Aika ja taitotehtävä ERÄTAIDOT Rasti 1 Erätulilla Aika ja taitotehtävä Aika alkoi tehtäväkäskyn saatuanne ja katkeaa narun katketessa. Rastimies keskeyttää suorituksen viimeistään 30 minuutin kuluttua. Vartion tehtävänä on

Lisätiedot

Luottissanomat Syyskuu 2014

Luottissanomat Syyskuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Syyskuu 2014 Lippukuntapäivä 28.9. Lippukuntapäivä 2014 järjestetään 28.9. Puropellon koululla Turussa. Päivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Kilke-kontaktin tietopaketti

Kilke-kontaktin tietopaketti 24.9.2009 Kilke-kontaktin tietopaketti Tämä viesti toimitetaan vain Sinulle, kultaakin kalliimpi lippukunnan Kilke-kontakti. Sinulla on tällä hetkellä yksi lippukuntasi tärkeimmistä pesteistä: Välität

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2012 Terve kaikille Järvi- Suomen Partiolaisille! Kevään etenemisen huomaa sulaneista tienpientareista. Lumen hävitessä paljastuu kaikenlaista roinaa,

Lisätiedot

TAPAHTUMAN ARVIOINTILOMAKE

TAPAHTUMAN ARVIOINTILOMAKE TAPAHTUMAN ARVIOINTILOMAKE TAPAHTUMAN TIEDOT Tapahtuma: Pj-pk 3/2012 Ajankohta: 5-9.4.2012 ja 23.5. Paikka: Partiomylly Johtaja: Pipa Lundén Staabi: Matias Hellsten, J-P Lempainen, Mari Piirainen, Paavo

Lisätiedot

TULOKSET JA OIKEAT VASTAUKSET. TÖRMÄ 08 / yösarjat

TULOKSET JA OIKEAT VASTAUKSET. TÖRMÄ 08 / yösarjat TULOKSET JA OIKEAT VASTAUKSET TÖRMÄ 08 / yösarjat PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN KEVÄTMESTARUUSKILPAILUT 3. 4.5.2008 KIITOS TÖRMÄ 08 -OSALLISTUJILLE! Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kevätmestaruudet ratkottiin

Lisätiedot

Mönkijä. Mänkijöille ja heidän vanhemmilleen 30.3.2011 1/2011. Viialan Metsänkävijät ry

Mönkijä. Mänkijöille ja heidän vanhemmilleen 30.3.2011 1/2011. Viialan Metsänkävijät ry Mönkijä Mänkijöille ja heidän vanhemmilleen 30.3.2011 1/2011 Viialan Metsänkävijät ry Hejssan! Kirjoitin tervehdyksen ruotsiksi, sillä tänä kesänä Ruotsissa järjestetään maailmanjamboree, jonne lähtee

Lisätiedot

KUVA: Joosef Abokhter

KUVA: Joosef Abokhter KUVA: Joosef Abokhter SYKSY 2015 Toimintaliite LIITTEEN VALOKUVAT: Tervetuloa toimintaan! Tähän liitteeseen on koottu kaikki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämät ohjelmaja koulutustapahtumat seuraavan

Lisätiedot

Taso 1: Teemme tiedotteen

Taso 1: Teemme tiedotteen Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 1: Teemme tiedotteen Tavoite: Tarpoja miettii oman ryhmänsä kanssa, mitä asioita tiedotteessa pitää olla ja kuinka tiedote toteutetaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii

Lisätiedot