TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu... 4 Routa... 5 Sepeli ja Majakka... 5 Ryhmänohjaajakoulutus eli ROK... 5 Kesäleiri... 5 Vaellus... 5 Jouluretki... 5 Omaisuus... 6 Partiokämppä Havukka... 6 Kolo ja kalusto... 6 Talous... 6 Yhteistyökumppanit... 7 Järjestö, piiri ja aluetoiminta... 7 Partiotuki... 7 Muu yhteistyö

3 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Toimikautena 2009 noudatetaan tätä toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. YLEISTÄ Lippukunnassamme toteutetaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Toimintavuoden 2009 päätavoitteena on saada lippukunnan jäsenet toimimaan uusien ikäkausien mukaisissa ryhmissä toteuttaen monipuolista partio-ohjelmaa. Etenkin ryhmien johtajia kannustetaan perehtymään ohjelmauudistuksen mukanaan tuomiin suorituksiin ja osallistumaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämiin koulutuksiin. Ohjelmatoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota retkeily- ja erätaitoihin sekä ympäristö- ja kansainvälisyysteemoihin. Vuoden aikana järjestetään tapahtumia jokaiselle ikäkaudelle. Erityisesti johtajille (samoajat, vaeltajat ja aikuiset tuet) suunnattujen tapahtumien ja retkien määrää lisätään johtajien innon ja partiotaitojen kehittämiseksi. Vuoden kohokohtana on lippukunnan oma kesäleiri kaikenikäisille meritähdille. TOIMINTA Lippukunnan toiminta koostuu ryhmien viikoittaisista kokouksista ja retkistä. Lisäksi lippukunta järjestää runsaasti yhteisiä tapahtumia ja osallistuu aktiivisesti muihin partiotapahtumiin. TOIMINTARYHMÄT Sudenpentutoiminnan tavoitteena on saada lisää pentuja mukaan toimintaan, etenkin ekaluokkalaisia. Lisäksi syksyllä muodostetaan uusi lauma silloin koulutiensä aloittaville. Uusien sudenpentujen saamiseksi syyskauden avajaisista tiedottamista lisätään. Seikkailijoita ja tarpojia kannustetaan retkeilemään kämpälle Havukalle kuin myös tekemään laavu- ja päiväretkiä. Syksyllä kuudennen luokan aloittavista vartiolaisista muodostetaan tarpojaryhmiä syksyllä. Tahmasalamat siirtyy syyskaudella samoajaikäkauteen. Heille valitaan vaeltajaikäinen luotsi, joka luotsaa ryhmän itsenäistä toimintaa. Samoajia ja sitä vanhempia johtajia innostetaan kehittämään partiotaitojaan. Erityisesti heitä kannustetaan osallistumaan partiotaitokisoihin Into-piukeen ja Homsujen tavoin. Lisäksi uusia erätaitoja opitaan kesän vaelluksella. Saunakerho jatkaa hyvin alkanutta toimintaansa tehden lippukunnan toiminnan kannalta yleishyödyllisiä askareita. 3

4 KOULUTUS Koulutusjärjestelmä muuttuu ikäkausiuudistuksen mukaiseksi. Sen moduulirakenne antaa johtajille mahdollisuuden päivittää omia vanhoja taitojaan ja tietojaan. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että partiossa toimii riittävä määrä osaavia aikuisia ja nuoria johtajia. Koulutuksen kohderyhmänä ovat partion aikuiset, mutta myös nuoret voivat osallistua koulutukseen pesteissä toimiessaan. Tavoitteenamme on, että jokainen johtaja oma-aloitteisesti osallistuisi jollekin kurssille, joka häntä erityisesti kiinnostaa. Tulevista kursseista tiedotetaan ja käydyiltä kursseilta jaetaan kokemuksia. Lippukunta tukee kouluttautumista maksamalla kursseista ja kyydeistä puolet edellyttäen, että kurssille on osallistuttu. Lippukunnan oma koulutusvastaava huolehtii siitä, että lippukunnan johtajat ovat tietoisia partiopiirin kurssitarjonnasta ja kursseille ilmoittautumisesta. Lippukunta kannustaa johtajia osallistumaan ensiapukursseille, joista tulevat kustannukset katetaan kokonaan. MUU TOIMINTA Lippukunnan jäsenet voivat osallistua muiden lippukuntien ja ryhmittymien järjestämään kiipeilytoimintaan sekä järjestää kiipeilytoimintaa itse. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Vuonna 2009 lippukunnan tapahtumista ja kuulumisista tiedotetaan aktiivisesti uusilla wwwsivuilla (www.metry.fi). Lisäksi vanhempien sähköpostilistan käyttöä jatketaan ja sen kattavuutta parannetaan. Retkistä, leireistä yms. tiedotetaan koteihin tarpeen mukaan myös perinteisesti paperikopioin. Lippukunnan johtajille järjestetään noin kerran kuussa info-kokous, jossa käsitellään tulevaa toimintaa ja ajankohtaisia asioita. Lippukunnan johtajien välistä tiedottamista hoidetaan sähköpostilistalla. TAPAHTUMAT Lippukunnan johtajista valitut vastuuhenkilöt järjestävät lippukunnan tapahtumat. Järjestämisvastuut jaetaan tasapuolisesti kunkin kokemuksien ja taitojen mukaan. Johtajia kannustetaan tarttumaan uusiin haasteisiin, sekä hoitamaan tehtävänsä itsenäisesti ja vastuullisesti alusta loppuun. TOSSU Tammikuun toisena viikonloppuna Havukalla järjestetään johtajille suunnattu toiminnansuunnittelutapahtuma, jossa suunnitellaan alustavasti tulevan vuoden ohjelmaa ja istutetaan uutta ohjelmaa ja ikäkausirakennetta lippukuntaan. Viikonlopun aikana lisäksi askarrellaan, saunotaan ja siirretään hakatut halot kämpän alle kuivumaan. Sunnuntaina tulee lisäksi vanhempia moottorisahoineen pilkkomaan Havukan tontilla kaatuneet puut. 4

5 ROUTA Pääsiäisenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestävät ensimmäisen, vain samoajille suunnatun leirin. Leirin tavoitteena on perehtyä erityisesti talviretkeilyyn ja uuteen partioohjelmaan. Asikkalan maastossa järjestettävälle leirille odotetaan osallistuvan yli 300 samoajaa. SEPELI JA MAJAKKA Huhtikuussa järjestetään ikäkausien vuosittaiset ikäkausitapahtumat, seikkailijoilla Sepeli ja tarpojilla Majakka, joilla testataan vuoden aikana opittuja taitoja ja kerrataan niitä. Tapahtumat kestävät viikonlopun, ja ovat perinteisiä partioretkiä, joilla yövytään teltoissa. Ehdotetaan yhteistyötä ympäröivien lippukuntien kanssa. RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS ELI ROK Aikaisempien vuosien vartiojohtajakurssin tilalle kehitetään tulevia uusia ikäkausia vastaava ryhmänohjaajakurssi kahdeksasluokkalaisille. Kurssin tarkoituksena on opettaa taitoja ja tietoja, mitä tuleva Samoaja tulee tarvitsemaan, johtaessaan tarpojavartiota. Kurssi järjestetään toukokuussa Laajasalon Vuorilahdessa yhteistyössä Helsingin Sinisten, Tammityttöjen ja Tammisalon Metsänkävijöiden kanssa. KESÄLEIRI Kesäkuussa 2009 järjestetään lippukunnan oma kesäleiri Nuuksion Saarijärvellä Helsingin Sinisten kämpällä. Viikon kestävälle leirille pääsevät kaiken ikäiset meritähdet, sudenpennuille leiri on lyhyempi kuin muille. Kesäleiri on perinteinen partioleiri teltassa yöpymisineen ja kenttäkeittiöineen. Ohjelma tulee olemaan monipuolista, ja siinä hyödynnetään järven läheisyyttä ja Nuuksion oivia suunnistusmaastoja. VAELLUS Elokuun ensimmäisellä viikolla järjestetään lippukunnan koulutusvaellus Muotkatuntureille. Vaellus on tarkoitettu kaikille 15 vuotta täyttäneille lippukunnan jäsenille. Vaelluksen tavoitteena on oppia vaellus- ja retkeilytaitoja avotunturissa. Huhti-toukokuussa järjestetään ennakkoviikonloppu osallistujille. Vaelluksen johtajana toimii Niina Johansson, joka järjestää vaelluksen osana SP:n Eräopaskurssia. JOULURETKI Marraskuun lopussa järjestetään koko lippukunnan yhteinen jouluretki Vuosaaren Meriharjussa. Jouluisen partioretken ohella on tilaisuus juhlia lippukunnan 45-vuotista taivalta. Edellisen vuoden mukaisesti vanhemmat kutsutaan sunnuntaina puurojuhlaan, jossa annetaan myös partiolupaukset ja palkitaan ansioituneet lippukuntalaiset. 5

6 OMAISUUS PARTIOKÄMPPÄ HAVUKKA Partiokämppäämme Havukkaa Sipoon Gesterbyssä käytetään täyspainoisesti. Jos lippukunnalta jää vapaita vuoroja, kämppää lainataan myös muille lippukunnille. Kämpän kunnosta ja vuorojen jaosta huolehtii kämppäemäntä. Lippukunta järjestää yhdessä tukiyhdistyksen kanssa kämpällä talkoot alkuvuodesta ja tarvittaessa myös syksyllä. Talkoissa tehdään halkoja seuraavien vuosien tarpeiksi. Lisäksi lippukunta osallistuu vessan uusimisprojektiin Partiotuen toiveiden mukaisesti. KOLO JA KALUSTO Vartiot ja laumat hoitavat kolon ja kellarikäytävän siivoukset säännöllisesti siivousvuorolistan mukaan. Johtajat pitävät kahdesti vuodessa suursiivouksen. Kolon kunnon ylläpidosta vastaa koloemäntä. Kolon viihtyvyyden parantamiseksi vaeltajaryhmän johdolla kololla tehdään pienimuotoista remonttia. Lisäksi yritetään löytää Laajasalosta erillinen varastotila lippukunnan kalustolle, jotta takahuoneessa mahtuisi pitämään myös kokouksia. TALOUS Tilikaudella 2009 suurimmat menoerät ovat Havukan vessan uusiminen sekä partiokämpän kunnostaminen ja ylläpitäminen. Meritähtien Partiotuki auttaa rakennustyössä ja -kustannuksissa. Keskeisiä menoeriä tilikaudella 2009 ovat kesällä järjestettävä lippukunnan oma partioleiri. Lisäksi johtajien ensiapukurssit kustannetaan kokonaan, ja muista kursseista maksetaan puolet. Lisäksi 45-vuotisjuhlavuoden menoihin varataan myös rahaa. Vuonna 2009 lippukunta tukee edelleen jäsenistön retkeilytoimintaa maksamalla Havukan jäte-, sähkö-, ja vakuutusmaksut. Edellä mainitut kustannukset on tarkoitus kattaa omalla varainhankinnalla sekä saatavin avustuksin. Vuonna 2009 suunniteltuja varainkeruumuotoja ovat joulukalenterimyynti ja joulumyyjäiset. Lisäksi muita varainkeruumahdollisuuksia kartoitetaan ja toteutetaan resurssien puitteissa, ennen kaikkea elokuista vaellusta silmällä pitäen. Roihuvuoren seurakunta jatkaa lippukunnan kolon vuokran maksamista. Kolon vuokrakulut tilikaudella 2009 ovat yhteensä 3000 euroa (250 euroa/kk). Asunto-osakeyhtiö Kirkkosalmentie 2 laskuttaa kolon vuokran suoraan Roihuvuoren seurakunnalta. 6

7 YHTEISTYÖKUMPPANIT JÄRJESTÖ, PIIRI JA ALUETOIMINTA Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n (PäPa:n) toimintaan osallistutaan aktiivisesti, varsinkin samoajia ja vaeltajia rohkaistaan osallistumaan piirin tapahtumiin. Lippukuntamme samoajat osallistuvat samoajaleiri Roudalle. Lisäksi osallistumme oman alueemme, Helsinki-Itäisen, aluetapaamisiin. PARTIOTUKI Meritähtien Partiotuki ry jatkaa toimintaansa lippukuntamme kämpän huolto- ja kunnostustöillä, erityisesti vessan uusimisprojektin parissa. Meritähdillä on edustaja Partiotuen hallituksessa. Partiotuki ja lippukunta järjestävät yhdessä joulumyyjäiset joulun alla. MUU YHTEISTYÖ Vuonna 2009 jatketaan aktiivista yhteistyötä Laajasalon muiden yhdistysten kanssa. Osallistumme tapahtumiin ja tempauksiin, kuten Lions-tempaukseen, Sauva5-kävelyyn, laajasalopäivään, itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin, nälkäpäiväkeräykseen ja Roihuvuoren seurakunnan apuna yhteisvastuukeräykseen sekä muihin tarjoutuviin mahdollisuuksiin. Helsingissä Heidi Mod, lippukunnanjohtaja 7

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2008... 3 Hallinto... 3 Jäsenistö... 3 Sudenpentulaumat (7 10-vuotiaat jäsenet)... 3 Vartiot (11 13 -vuotiaat jäsenet)... 3 Seikkailijat (10-vuotiaat

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisällys...

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY

Toimintasuunnitelma HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY Toimintasuunnitelma 2015 HELSINGIN M ET SÄNKÄVIJÄT RY 2 1.YLEISTÄ Vuoden 2015 tavoitteena on jalkauttaa uusi strategia käytäntöön. Erityisesti painotetaan uusien jäsenhankintamuotojen kehittämistä ja toteuttamista,

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1 Susiveikot Partiopestit VERSIO 3.1 22.1.2010 www.susiveikot.net Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Partiopesti... 6 Kaikkia pestejä koskevat asiat... 6 Lippukunnanjohtaja (lpkj)... 7 Lippukunnan varajohtaja

Lisätiedot

Aviapartio ry Toimintakertomus 2012

Aviapartio ry Toimintakertomus 2012 Aviapartio ry Toimintakertomus 2012 Vuoden 2012 huipputapahtumana oli osallistuminen Pääkaupunkiseudun partiolaisten piirin Saraste leirille. 1 SISÄLLYSLUETTELO JÄSENISTÖ... 3 SUDENPENTUTOIMINTA... 3 Viikkotoiminta...

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä

Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä Hespartto ry:n toimintakertomus 2010 1/13 HESPARTTO RY Toimintakertomus 23.3.2011 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010 Yleistä Hallinto Hespartto ry:n hallitus kokoontui toimintavuonna 8 kertaa lippukunnanjohtaja

Lisätiedot

Lisää aikuisia partioon

Lisää aikuisia partioon Lisää aikuisia partioon 1 Mahdollisuuksia aikuisrekryyn Kaikki lippukunnat tarvitsevat aikuisia, joita voi olla mukana toiminnassa hyvin monenlaisissa tehtävissä. Kokemuksen mukaan myös jokainen onnistunut

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

EPP:n koulutustarjonta. Kevät 2007

EPP:n koulutustarjonta. Kevät 2007 EPP:n koulutustarjonta Kevät 2007 NYT KOULUTTAUTUMAAN! Lokakuisessa piirin syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma, johon sisältyi myös uusi ilmoittautumiskäytäntö. Vuoden 2007 alusta

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot