LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI"

Transkriptio

1 LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Mika Niemelä, FT

2 Mikä tukee lapsen hyvinvointia vanhemman sairastaessa - tutkimustausta ja menetelmät Esityksen nimi / Tekijä 2

3 Vanhemman tai sisaruksen vakavat ja krooniset sairaudet Toimeentulon ongelmat, työttömyys Vanhemman rikollisuus, vankeus Vanhemman mielenterveys - ja päihdeongelm a Sisarusten ongelmat Parisuhteiden kariutuminen Väkivalta Lapsen elämäntilanne muuttuu Lapsen arki on Lapsella ongelmia Avopalvelut Laitospalvelut erilaista, joillakin lapsilla kohtuutonta! Runsaasti työmenetelmiä: Käytösongelmat, tunne-elämän ongelmat, oppimisvaikeudet, sosiaaliset ongelmat Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Syöpäpotilaiden lapset psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% koko ikäluokasta äidillä syöpä isällä syöpä äidillä syöpä ja psyk esh isällä syöpä ja psyk esh Niemelä et al.2012 IJC äidillä syöpä ja isällä psyk esh isällä syöpä ja äidillä psyk esh Niemelä et al Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Syöpäpotilaiden lapset psykiatrisessa avohoidossa psykiatrisessa avohoidossa 7162 (93%) :lla ei vanhemman syöpää ja ja psykiatrisessa avohoidossa 549 (7%) :lla vanhemman syöpä ja psykiatrisessa avohoidossa 424 (77%):lla F- diagnoosi 125 (23%) :lla ei F- diagnoosia Niemelä et al. manusc. 39 (32%):lla ei diagnoosia ollenkaan 86 (68%) Z- eli kriisi diagnoosi

6 Vanhemman aivovamma ja lasten psykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttö Mother with no TBI Mother with mild TBI Mother with severe TBI Father with mild TBI Father with severe TBI Either parent mild TBI Either paren severe TBI Niemelä et al Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Vanhempien köyhyys altistaa pahoinvoinnille Lapsella Ei ttt 1 kk 2-6 kk 6 12 kk 1 2 v 2-5 v yli 5 v Vanhempien saama toimeentulotuki Paananen & Gissler, The 1987 Finnish Birth Cohort

8 Vanhemman mielenterveysja päihdeongelma Toimeentulon ongelmat, työttömyys Vanhemman rikollisuus, vankeus Vanhemman tai sisaruksen vakavat ja krooniset sairaudet Sisarusten ongelmat Parisuhteiden kariutumiset Väkivalta Lapsen arki Kodin arjen rutiinien sujuminen Hyvä suhde vanhempaan Sisarussuhteet Ymmärrys perheen elämäntilannetta kohtaan Ystävät ja kaverit Perheen ulkopuoliset aikuiset Mielekäs vapaa-aika Ilon ja onnistumisen kokemukset Tunne kuulumisesta ryhmään päivähoidossa ja koulussa Läheinen lapsen asioista perillä oleva aikuinen päivähoidossa ja koulussa Lapsen tieto siitä, että opettaja, päivähoitaja tietää lapsen elämäntilanteesta Päiväkodin koulun toimiva arki Päivähoidon/koulun ja kodin toimiva yhteistyö Lapsen elämässä olevien aikuisten keskinäinen kunnioitus Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Kehitysympäristöt (Solantaus2002) Päivähoito Koti Lapsi Koulu Harrastukset Esityksen nimi / Tekijä 9

10 Kehitysympäristöjen suojaavat tekijät Päivähoito Suojaavat tekijät Koti Lapsi Suojaavat tekijät Harrastukset Suojaavat tekijät Koulu Suojaavat tekijät Esityksen nimi / Tekijä 10

11 Pärjäävyys, resilience Hyvä kehitys vaikka on olemassa kehitystä vaarantava tekijä / olosuhde Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta (Luthar 2007, Rutter 2010) Ei ole yksilön ominaisuus!

12 Lapsen elämäntilanne muuttuu Aktivoidaan lasta Lapsella ongelmia Avopalvelut Laitospalvelut Lapset puheeksi -keskustelu -perheinterventio -neuvonpito etc. suojaavat tekijät: mm. Jaettu ymmärrys Toimiva arki Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Lapset puheeksi keskustelu: kartoittaa ja tukea lasta suojaavia tekijöitä yhdessä vanhempien ja muiden lapsille tärkeiden aikuisten kanssa 1-2 tapaamista Osaksi arkista työtä Lapset puheeksi neuvonpito: Räätälöidä toimiva kehitystä suojaava arki lapselle ja/tai perheelle Toiminnallinen verkostotyön menetelmä Mitä teet on tärkeämpää kuin se, mitä puhut Mitä lupaat tehdä, että tämä lapsi pärjää ennen seuraavaa tapaamista teitkö mitä lupasit Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Lapsen elämäntilanne muuttuu Lapsella ongelmia, joku huolestuu Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Tl&p trialin tuloksia liittyen vanhemman mthäiriöön Esityksen nimi / Tekijä 15

16 SDQ emot SCARED Lasten oireet vanhempien raportoimina 2,6 Emotionaaliset oireet 1,8 Ahdistus 2,4 1,7 2,2 1,6 2 1,5 1,8 1,6 1,4 LT FTI 1,4 1,3 1,2 1,1 LT FTI 1, Time 0, Time P for time P for time x group P for time P for time x group Tytti Solantaus 16

17 Tutkittiin menetelmien vaikutusta lasten ajattelumalleihin (attribuutioihin) Vääristyneet ajattelumallit (dysfunctional attributions) liittyvät masennukseen ja lapset oppivat ne (sisäistävät) ne depressiivisiltä vanhemmilta, mikä lisää lasten riskiä masentua (Murray et al 2001) (Negatiiviset asiat ymmärretään osaksi minua, positiiviset asiat sattumaksi yms. Ns. mustat silmälasit maailmaa katsottaessa) Hypoteesi: perheinterventio parantaa lasten attribuutioita, mikä selittää omalta osaltaan perheintervention vaikutusta Tytti Solantaus, Toimiva lapsi & perhe 17

18 Positive Attribution Score Odottamaton tulos 8,5 8 7,5 7 FTI: Family Talk Intervention LT: Lets Talk Childen 6, Tytti Solantaus, Toimiva lapsi & perhe 18

19 Kuinka rakentaa lapsikeskeinen palvelujärjestelmä aikuisten sosiaali- ja terveydenhuollossa? Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Lapset puheeksi -keskustelu palvelujärjestelmässä Aikuisten ja lasten sosiaali- ja terveys palvelut aikuista hoitava taho ottaa työssään huomioon vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tarpeet Koti Lapsen arkipäivä Vanhemman ja päivähoitajan/ opettajan jaettu ymmärrys lapsen elämäntilannetta kohtaan Päivähoito, koulu, harrastukset mitä minä teen lapsen kanssa toimiessani Ei ole terapiaa Ei ole perhetyötä Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Lp -keskustelu ja -neuvonpito prosessina Lapset puheeksi keskustelu+ Valmistelu Valitaan: Vahvuudet ja haavoittu vuudet Kutsuminen 1.Np Aiheiden avaaminen ja Sitoutu minen toimintaan Toiminta jakso 2.Np Arviointi ja (mahd.) sitoutuminen toimintaan Toiminta jakso 3. NP Arviointi + Toimintajakson tai seurannan suunnittelu Mitä kerrotaan? Kuka kertoo? Tarvitaanko tukea kertomiseen? Keitä kutsutaan? Lapsen osallistuminen? Puhelu kirje, sähköposti Tervetuloa ja esittäytyminen Aiheiden avaaminen Kysymykset ja keskustelu Mitä lupaat tehdä ennen seuraavaa np:a? Tee teot, jotka lupasit! Teitkö mitä lupasit? Mitä opit viimeisten viikkojen aikana, mitä kannattaa tehdä toisin seuraavaksi? Mitä teet? Milloin teet? Tee teot, jotka lupasit! Teitkö mitä lupasit? Mitä opit viimeisten viikkojen aikana, mitä kannattaa tehdä toisin seuraavaksi? Mitä teet? Milloin teet? Esityksen nimi / Tekijä 21

22 Aikuisten sosiaali ja terveyspalvelut Kelan palvelut Lasten sosiaalija terveyspalvelut *Toiminnan koordinaatio Toteuttaa: paikallispalveluiden ohjaajat Perheiden palvelut Järjestöt, seurakunta 2 Läheiset *Lapset puheeksi neuvonpito Toteuttaa: erityislastentarhanopettajat, oppilashuolto, kouluterveydenhuolto, soster -palvelut Tilanteet, joissa tarvitaan laajempaa tukea 1 *Lapset puheeksi -keskustelu Toteuttaa: päivähoito, koulu sekä aikuisten ja lasten sosiaali-ja terveyspalvelut Lapsen arkinen elämä Esityksen nimi / Tekijä 22

23 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 Opiskeluhuoltoryhmät Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön Esityksen nimi / Tekijä 23

24 Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen Esityksen nimi / Tekijä 24

25 Lastensuojelulaki: Luku 1 10 Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö: 1) saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä täysipainoisesti huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen; 2) on tutkintavankeudessa; tai 3) on suorittamassa vankeusrangaistustaan Esityksen nimi / Tekijä 25

26 Lastensuojelulaki 3 a ( /88) Ehkäisevä lastensuojelu Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 2 luvun mukaista ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kun lapsi on lastensuojelun asiakkaana, edellä 2 momentissa tarkoitettua tukea järjestetään osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa.

27 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen uusiminen vuosille kolme hyvää käytäntöä, jotka tukevat kunnissa tehtävää hyvinvointityötä 1. PAKKA - paikallinen alkoholipolitiikka 2. Videovälitteinen painonhallinnan ryhmäohjausmalli 3. Kaksiportainen työmenetelmä lapsen arjen tueksi Lisätietoja - Hyvinvointisopimuksesta: Ilpo Tapaninen p tai sähköpostilla Esityksen nimi / Tekijä 27

28 Mitä lapsikeskeinen työskentely tarvitsee toimiakseen? ( Niemelä 2012, Solantaus 2012) Lapsikeskeisen (lapsen elämäntilannelähtöinen ) strategian Hallinto- ja vastuujärjestelmän Kouluttaja- ja työntekijäkoulutusohjelman Asiakkaiden tiedottamisen Esityksen nimi / Tekijä 28

29 Vastuuhenkilöt Lasten suojelu Vanhem man mtja päihdepal velut Vastuuhenkilöt Toimeen tulotuen palvelut Nuoriso työ Perheiden kotipalvelut Vastuuhenkilöt Perhe neuvola Palaute Oppiminen Palaute Neuvolan ja koulun thpalvelut Oppiminen Johtoryhmä Oppiminen Päivä hoito Palaute Oppiminen Palaute Koulu Työvoima palvelut Perusthpalvelut Vastuuhenkilöt

30 Järjestöt Lapset puheeksi -verkostot suojaksi Raahen seudulla Lasten sosiaali- ja terveyspalvelut Päivähoito Kela Kirkot Koti Lapsi Koulu Vapaa-aika Perheiden palvelut Aikuisten sosiaalija terveyspalvelut Esityksen nimi / Tekijä 30

31 Painopisteen siirtäminen Lapsen oireet -> lapsen elämäntilanteen muutos Laitoshoito-> avohoito Avohoito -> ennaltaehkäisy Ennaltaehkäisy -> kansalaistaito lapsen kehityksestä huolehtimiseksi elämän muutostilanteissa Esityksen nimi / Tekijä 31

32 Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Goethe Esityksen nimi / Tekijä 32

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ Tytti Hartikainen 2013 1 2 Porin Psykososiaaliset laitospalvelut Perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdehoitoa ja kuntoutumista asiakkaille ja heidän

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kun lapsi on omainen. Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen. Söderblom syksy 2008 bitta.soderblom@otufi

Kun lapsi on omainen. Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen. Söderblom syksy 2008 bitta.soderblom@otufi Kun lapsi on omainen Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen Perheen tuen tarve, kun vanhempi sairastaa Vanhemmuus syntyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa, pienistä yhteisistä hetkistä & jaetusta arjesta

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? RINTASYÖPÄYHDISTYS / DOCRATES Eva Nilson 13.10.2011 Kun äiti sairastaa, mikä on toisin? Syöpä on ruumiin sairaus, mutta se

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot