Oulunkaaren kuntayhtymä. Lapset puheeksi. -toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren kuntayhtymä. Lapset puheeksi. -toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Lapset puheeksi -toimintasuunnitelma 1

2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Lapset puheeksi -keskustelu 4 3. Käyttöönottosuunnitelma 5 4. Raportointi 8 5. Viestintä 9 6. Liitteet 10 2

3 1. JOHDANTO Lapset puheeksi -menetelmä on yksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan hyvinvointisopimuksessa sovituista, maakunnan alueella käyttöön otettavista hyvinvointia tukevista toimintamalleista. Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnista Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala ovat allekirjoittaneet hyvinvointisopimuksen. Toimintamallin käyttöönotosta on sovittu myös Simon kunnan kanssa. Hyvinvointisopimuksen kautta tarjottavassa kehittämisohjelmassa rakennetaan peruspalveluita, joiden tehtävänä on ehkäistä vanhempia kohdanneiden ongelmien siirtyminen heidän lapsilleen. Kaikkiin keskeisiin perus- ja erityispalveluihin juurrutetaan konkreettinen, tutkimukseen perustuva, kaksiportainen Lapset puheeksi menetelmä, jonka avulla lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tuki saadaan kaikkien lapsiperheiden ulottuville. Lapset puheeksi menetelmän tavoitteet saavutetaan kuntien ja kuntayhtymien, eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten, seurakuntien, koulutusyksiköiden sekä kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden yhteistyöllä. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönoton tavoitteena pitkällä tähtäimellä on siirtää palveluiden painopistettä pois kalliista erityispalveluista varhaiseen tukeen ja peruspalveluihin sekä poistaa päällekkäisiä palveluja. 3

4 Terveydenhuoltolaki (70 ): Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kunlapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen. Lastensuojelulaki (luku1, 10 ): Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö: 1) saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä täysipainoisesti huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen; 2) on tutkintavankeudessa; tai 3) on suorittamassa vankeusrangaistustaan Tässä toimintasuunnitelmassa määritellään Oulunkaaren alueella Lapset puheeksi -menetelmän koulutuksista, käytöstä, seurannasta ja tiedottamisesta. 2. LAPSET PUHEEKSI -KESKUSTELU Lapset Puheeksi keskustelun (LP) avulla pyritään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä, mahdollisten häiriöiden ehkäisyä ja lapsen/nuoren kuntoutumista tilanteissa, joissa lapsella/nuorella tai hänen ympäristössään on vaikeuksia tai erilaisia paineita. Kodin, päivähoidon, koulun ja toveripiirin ongelmat heijastuvat herkästi lapseen ja nuoreen, mutta on olemassa, myös asioita, joita voidaan tehdä suotuisan kehityksen tukemiseksi. LP-keskustelun avulla pyritään tunnistamaan näitä lapsen ja nuoren kehitystä tukevia tekijöitä niin kotona kuin koulussa ja päivähoidossa. Samalla tehdään suunnitelma arkipäivän toimiksi ajatellen sekä vahvuuksia että haavoittuvuuksia ja mahdollisia ongelmia. Näin ollen LP ei ole ainoastaan kartoitus lapsen/nuoren tilanteesta. Lapset puheeksi -työmenetelmä on tarkoitettu käytettäväksi sekä aikuisten ja lasten sosiaali- ja terveyspalveluissa että päivähoidossa ja koulussa. Työntekijän koulutus ja työtehtävä voivat vaihdella, eikä työskentelyyn tarvita psykiatrian tai psykologian alan peruskoulutusta. LP -keskustelu on matalan kynnyksen menetelmä, joka avaa oven muille mahdollisesti tarvittaville työ-menetelmille ja palveluille. 4

5 Lapset puheeksi työmenetelmä tähtää vanhemmuuden ja lasten kehityksen tukemiseen. Se kuuluu terveyden edistämisen ja häiriöiden ehkäisemisen piiriin. Työn lähtökohta on suojaavien tekijöiden, vahvuuksien ja mahdollisuuksien tukeminen. Vahvuuksiin paneutumisen lisäksi lasten ja perheen haavoittuvuudet otetaan esille avoimesti, mutta rakentavasti. Tarkoituksena on auttaa vanhempia rakentamaan strategiat sekä vahvuuksien tukemiseen että haavoittuvuuksissa auttamiseen. Lastensuojelulaki velvoittaa vanhempaa hoitavaa tahoa ottamaan huomioon potilaan lasten hoidon ja tuen tarve (Lastensuojelulaki, 2. luku, pykälä 7). Sitä ei voi tehdä muuten kuin puhumalla lapsista potilaan kanssa. Lapset puheeksi -työmenetelmä on kehitetty täyttämään lainsäätäjän terveydenhuollolle antama velvoite ja auttamaan työntekijää ottamaan lapset puheeksi rakentavasti ja vanhempia ja lapsia kunnioittaen. Lapset puheeksi -keskustelun tarkoituksena on myös avata keskustelu lapsista ja vanhemmuudesta osaksi vanhemman ehkä pitkääkin hoitoprosessia. Päämäärä on, että sekä vanhempi että työntekijä voivat ensi vaiheen jälkeen palata lasten asiaan avoimesti ja välittömästi, kun siihen on halua ja tarvetta sekä ilonaiheiden että ongelmien suhteen. 5

6 3. KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA Lapset puheeksi työn rakenne: Tarvittavat toimenpiteet ja dokumentit Strategiset päätökset ja linjaukset Kirjaukset lapsia ja perheitä koskeviin suunnitelmiin Toimijat: Aikataulutus: Kuka tekee (kirjataan konkreettiset teot) Valtuusto ja kunnan/ kaupungin/ kuntayhtymän ym. johto Aikataulutus: Hyvinvointisopimus Tehty: (Tarkemmin päättäjien lokikirja) Johtoryhmän muodostaminen ja työskentelystä sopiminen Johtoryhmän jäsenet: Leena Pimperi-Koivisto Tuula Saukkonen Mirva Salmela Anu Vuorinen Anne Leppälä-Hast Vesa Anttila (Ii) Juha Holappa (Pudasjärvi) Kyösti Rajanen (Simo) Erkki Väänänen (Utajärvi) Liisa Leinonen (Vaala) Tarja Leskinen (palv.tuotantoltk) Tapaamiset:

7 Koulutussuunnitelma Kouluttajat: Ii: Maritta Nikkinen (sosiaalityö) Sanna Siivola (sosiaalityö) Marja-Liisa Jokelainen (kouluth) Lea Millaskangas (koulu) Satu Turkka (seudullinen) Leena Mämmi-Laukka (sosiaalityö) Pudasjärvi: Kati Huitsi (koulukuraattori) Teija Pohjolainen (perheneuvola) Seija Sunnarborg (koulu) Utajärvi: Sanna Valkonen (päivähoito) Lapset puheeksi - keskustelun tarjoaminen ikäluokittain Vaala: Aila Karjalainen (perhetyö) Liisa Leinonen (koulu) Hemmo Holappa (päivähoito) Ikäluokat: 27. raskausviikolla ensi synnyttäjille äitiysneuvolassa (myös silloin kun toiselle vanhemmalle lapsi on ensimmäinen) 2-vuotiaana lastenneuvolassa 3-vuotiaana päivähoidossa (tai neuvolassa jos lapsi ei ole päivähoidossa (päivähoidon lokikirja) 7

8 6-vuotiaana esiopetuksessa Koulu ns. vanhempainvartin tms. yhteydessä: 2., 4., 7., ja 9. luokka Lapset puheeksi- keskustelu elämäntilanteiden muutoksissa; erityisesti aikuisten palvelut; päihde-, mtt, somaattiset sairaudet, lastenvalvoja, jne. Peruspalvelut: - aina uusi perhe muuttaa kuntaan (neuvola tekee) - vanhempainkoulun loppuarvion yhteydessä (jos perheessä useampia lapsia, keskustelu soveltaen menetelmää koko perheelle) - kun vanhemmalla vakava somaattinen tai psyykkinen sairastuminen Lapset puheeksi keskustelu ja neuvonpito erityispalveluissa; esim. kouluvaikeudet, lastensuojelu, perhetyö Päivähoito Koulu Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Vammaispalvelut Mielenterveys Somatiikka Päihde Prosessien avaus: (erilliset lomakkeet) Vastuuhenkilöt: tarkentuu myöhemmin Seurantajärjestelmä Vastuuhenkilöt: Anu Vuorinen, Anne Leppälä-Hast Aikataulutus: käyttöönotto syyskaudella 2015 lomake luotu, arvioitu ja päätetty käyttöönotosta Tiedotussuunnitelma Vastuuhenkilöt: Riitta Muhonen Anne Leppälä-Hast Aikataulutus: maaliskuu

9 9

10 4. RAPORTOINTI Raportointi LP-keskusteluista ja neuvonpidoista suoritetaan erillisellä Webropol-lomakkeella jokaisen asiakaskontaktin jälkeen. R a p o r t o i n t i l o m a k e : https://www.webropolsurveys.com/answer/surveyparticipation.aspx?sdid=fin940533&sid=3a3b7bfa ca cb816a188ef&dy= Raportoinnissa otetaan huomioon mahdollinen maakunnallinen ohjeistus. 10

11 1

12 5. VIESTINTÄ SISÄISET KOHDE-R YHMÄT Kohderyhmä Sisältö Kanavat Kuka Aikataulu Näkyvyysseuranta Neuvonpitäjät Oulunkaaren ja kuntien työntekijät, jotka ovat tekemisissä lapsiperheiden kanssa Oulunkaaren ja kuntien muut työntekijät Oulunkaaren ja kuntien luottamushenkilöt Ohjeet, toiminnan laajuus, vaikutukset muiden palvelujen tarpeeseen, vaikutukset talouteen toiminnan laajuus, vaikutukset muiden palvelujen tarpeeseen, vaikutukset talouteen Menetelmä, toiminnan laajuus, vaikutukset muiden palvelujen tarpeeseen, vaikutukset talouteen Menetelmä, toiminnan laajuus, vaikutukset muiden palvelujen tarpeeseen, vaikutukset talouteen Puhelin, sähköposti, tapaamiset, intra tms. alusta, Webropol Sähköposti, intra, Kaarisilta-henkilöstöl ehti, tapaamiset, nettisivut, kuntien tiedotelehdet, Meininki Intra, Kaarisilta-henkilöstöl ehti, nettisivut, kuntien tiedotelehdet, Twitter, tilaisuudet, Meininki nettisivut, kuntien tiedotelehdet, Twitter, kokoukset, tilaisuudet, kokousmateriaalit, Meininki Johtoryhmä nimeää Osavuosikatsauksie n yhteydessä Osavuosikatsauksie n yhteydessä 1. Meininki: helmikuu 2015 SHL/Lastensuojelulain mukainen yhteistyö- infot toukokuu 2015 Oulunkaari, elo-syyskuu 2015 kuntien opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstö Kaarisilta: kesäkuu 2013 Twitter: päivitys Kohderyhmä Sisältö Kanavat Kuka Aikataulu Näkyvyysseuranta 12

13 ULKOISE T KOHDE-R YHMÄT Asiakkaat, joita menetelmä koskee Muut kuntalaiset Menetelmä, vaikutukset ja perustelut, asiakaspalaute Menetelmä, vaikutukset muiden palvelujen tarpeeseen, vaikutukset talouteen palvelutilanteet, nettisivut, kuntien tiedotelehdet, twitter, tilaisuudet kuten vanhempainillat, media nettisivut, kuntien tiedotelehdet, twitter, tilaisuudet, media Viestintä on kaksisuuntaist a Julkaistut lehtijutut: Kolmas sektori ja seurakunta Menetelmä, yhteistyömahdollisuudet, sähköposti, tapaamiset, Asiakasraadit Toiminnan sisältö asiakasnäkökulmasta, kuntalaispalaute tapaamiset, sähköposti, facebook, nettisivut Viestintä on kaksisuuntaist a Yhteistyökumppanit Ministeriö ja muut valtakunnalliset toimijat Hyvien käytäntöjen benchmarkkaus Tehdyt toimet, toiminnan laajuus, tulokset sähköposti, puhelin, Meininki, Meininki, hankeraportit, Nettisivuille lisättävä materiaali näkyy mahdollisesti myös kunnan Facebook-sivuilla ja infotauluissa. 6. LIITTEET 13

14 Oppilas- ja opiskelijahuollon asiantuntijaryhmän kokouksen (neuvonpidon) valmistelu Oppilas- ja opiskelijahuollon asiantuntijaryhmän / neuvonpidon muistio Lapset puheeksi -neuvonpito -yhteyshenkilöiden tarkistuslista Lapset puheeksi -yhteenvetolomake kunnittain/palvelualueittain Lapset puheeksi -lokirjat: 14

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke -työkalupakki Mikä nauraa niin kuin aurinko, mikä itkee niin kuin kuu Mille meidän isä salaa kuiskaa: baby I love You Nyt tulkaa kaikki katsomaan kun vauva hymyilee - niin tiedättepä senkin missä onni

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA

Varhaiskasvatuksen LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Lapset Puheeksi keskustelu. Lapsen ja nuoren kehitystä tukeva toiminnallinen työmuoto: Liite 1: LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA, VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Tytti Solantaus 2013

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Mika Niemelä, FT 1.10.2014 1 Mikä tukee lapsen hyvinvointia vanhemman sairastaessa - tutkimustausta ja menetelmät 1.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 2 Vanhemman tai sisaruksen

Lisätiedot

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010

TUKEVA. Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 TUKEVA Oulunkaaren osahankkeen loppuraportti 1.1.2009-31.10.2010 19.10.2010 Anne Leppälä-Hast Oulunkaaren kuntayhtymä / TUKEVA -hanke Piisilta 1 91100 Ii www.oulunkaari.com/sivu/fi/hankkeet/tukeva 2 Sisällys

Lisätiedot

AIKUISPSYKIATRIAN LASTEN TUKIMALLI ( POLA ): PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

AIKUISPSYKIATRIAN LASTEN TUKIMALLI ( POLA ): PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI AIKUISPSYKIATRIAN LASTEN TUKIMALLI ( POLA ): PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 30.9.2013 30.9.2013 Sirkku Tyni pilotin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto

HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Johdanto 1 HEINOLAN KAUPUNGIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 LUKU 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Johdanto Tämä esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa 1 1.1. Lapsen ja huoltajan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 )

LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 ) SODANKYLÄN KUNTA LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 ) Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi 99601 Sodankylä etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pornaisten

Mäntsälän ja Pornaisten Mäntsälän ja Pornaisten LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2017 1 Sisällys Johdanto... 4 1. Mustijoen alueen haasteet... 5 2. Hyvinvointineuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto... 8 2.1.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

Kunnalliset lastensuojelupalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014

Kunnalliset lastensuojelupalvelut. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014 Kunnalliset lastensuojelupalvelut Valtakunnallinen valvontaohjelma 2013-2014 VALVONTAOHJELMIA 1:2013 Dnro 41/05.00.00.03/2013 Päiväys 27.3.2013 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-13-1

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2 1.JOHDANTO 2.STRATEGIASSA KÄYTETYT KÄSITTEET Päihdehuolto ja päihteet Mielenterveys Strategia Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Oppilashuollon käsikirja

Oppilashuollon käsikirja Honkajoen kunnan esi- ja perusopetuksen Oppilashuollon käsikirja Yhdessä eteenpäin Sisällys JOHDANTO...4 1 MITÄ OPPILASHUOLTO ON JA KEILLE SE KUULUU...5 2 ENNALTAEHKÄISEVÄ OPPILASHUOLTOTYÖ...6 2.1 YHTEISTYÖ

Lisätiedot