Tytti Solantaus. Vanhemman päihdeongelma, lapset ja perheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tytti Solantaus. Vanhemman päihdeongelma, lapset ja perheet"

Transkriptio

1 Tytti Solantaus Vanhemman päihdeongelma, lapset ja perheet

2 Vanhempien mt ja päihdeongelmat ja ylisukupolvinen siirtyminen: Kansanterveysongelma Norja, Torvik TA, Rongmo K Noin 40%:lla lapsista on vanhempi, jolla on diagnosoitavissa oleva mielenterveys- tai päihdeongelma Arviolta noin 20% perheistä Samanlaisia tuloksia Hollannista ja Australiasta Lapsilla 2-4 kertainen vaara sairastua itse Tytti Solantaus, Toimiva lapsi & perhe 2

3 Perheessä myös muita ongelmia Ongelmat kasaantuvat ja vaara lapsille kasvaa Molemmilla vanhemmalla ongelmia Parisuhdeongelmat, avioerot Taloudelliset ongelmat, työttömyys, Asumisen ongelmat, asuinalueongelmat Rikollisuus Kaikki heijastuvat vanhempien jaksavuuteen ja vanhemmuuteen Tytti Solantaus

4 Palveluilla vastuu ja velvollisuus Laki velvoittaa Lastensuojelulaki 1980 luvulta asti Terveydenhuoltolaki Moraalinen vastuu Tutkimukset: Jälkikasvun häiriöiden ennaltaehkäisy on mahdollista (Siegenthaler et al JAACAP 2012) Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Vanhemmuuden ongelmat Päihdekäyttöön liittyvät erityispiirteet Tavanomaiset vanhemmuuden ongelmat Miten toimia temperamentikkaan taaperon tai murrosikäisen kanssa, miten rajata lasta, miten antaa myönteistä palautetta jne Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Päihdekäytön erityisongelmia vanhemmuudessa Vanhemman muuttuminen toisenlaiseksi Mielialat, tunteet, reaktiot suhteet läheisiin Omien tarpeiden ja impulssien voimakkuus Arvaamattomuus Ärtyvyys kovakourainen vanhemmuus Lasten toimien ja tunteiden väärintulkinta Liialliset tai poikkeavat vaatimukset lapsille sekä tunteiden että toiminnan tasolla Vaikeus nähdä oman toiminnan merkitys muille Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Lapsen kokemus Pelot ja turvattomuuden kokemus Hätä ja huoli vanhemmasta ja kodista Kiukku - pettymykset, nolot tilanteet Kuva itsestä syypäänä vanhemman käyttäytymiseen Jos olisin erilainen yritys olla erilainen Yksin jääminen Masennus, ahdistus, käytösongelmat oma päihteiden käyttö ja ihmissuhdeongelmat Esityksen nimi / Tekijä 7

8 Perheen kokemus Muiden perheenjäsenten pyrkimys olla laukaisematta ongelmakäyttäytymistä Kyseisen vanhemman varominen Kyseisen vanhemman pyrkimykset hyvittää tai kieltää Yritykset ja lupaukset muuttaa päihdekäyttöä Yhteisen, rakentavan ongelmanratkaisun puuttuminen Yksin jääminen Dynamiikkaan tottuminen, epätavallisen muuttuminen tavalliseksi Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Vanhemmuuden tuki palveluista: Vanhemmat ristiriitaisessa tilanteessa Huoli lapsista Häpeä, syyllisyys Huono itsetunto Masennus ja ahdistus, voimattomuus Pelko työntekijöitä kohtaan Mahd. aikaisemmat huonot kokemukset Pelko tulla lyödyksi Pelko toimenpiteistä kohdistuen perheeseen Mitä meidän lapsille tapahtuu? Esityksen nimi / Tekijä 9

10 Lapset ristiriitaisessa tilanteessa Toive normaalista perhe-elämästä Usko vanhempaan ja omaan perheeseen Kiintymys, ja huoli vanhemmasta Pelot ja toiveet työntekijöitä kohtaan Esityksen nimi / Tekijä 10

11 Työntekijöiden ristiriita On vaikea ottaa asiaa puheeksi ja jos otan, mitä sitten? Ja Pitääkö päihteitä käyttävän ihmisen vanhemmuutta tukea vaikka hän käyttää päihteitä?? Eikö lähtökohta ole se, että päihdekäytön on loputtava? Tai lapset otettava pois Esityksen nimi / Tekijä 11

12 Miksi koetaan vaikeaksi tukea lapsia ja perheitä, joissa on päihteiden käyttöä ja mielenterveysongelmia, rikollisuutta tai köyhyyttä? Puheeksi ottamisen vaikeus työntekijöillä ja ympäristöllä Samoin kuin vanhemmilla ja lapsilla Stigma Tytti Solantaus

13 Stigman merkityksen ymmärtäminen: Avain vanhemmuuden tukemiseen Potilaan/asiakkaan leimaaminen Stereotypiat väkivaltaisia, huonoja vanhempia Ennakkoluulot eivät pysty puhumaan lapsistaan ; me/ne Syrjintä ja syrjäyttäminen Ei oteta mukaan päätöksentekoon Puutteellisuus ihmisenä: Mt- ongelmat: Heikko ihminen, sivuuttaminen Päihdeongelmat: Huono ihminen, halveksunta Rikollinen: Paha ihminen, torjunta T. Solantaus, THL, 2009

14 Stigma mielenterveys- ja päihdeongelmissa Myös lähipiirin leimaaminen lapsi psyk. sairas - vanhempi leimataan huonoksi vanhempi sairas - perhe leimataan Psykoosiperhe' Alkoholistiperhe' Väkivaltaperhe' Päihdeperhe Päihdeäiti Johtaa toimintaan ja palveluihin, jotka eivät kohtaa asiakkaan tarpeita T. Solantaus, THL, 2009

15 Oma kokemus stigmasta /leimaamisesta Stereotypiat: Tiedetään minkälainen olen tuntematta minua Vastuuton, Ei ajattele lapsiaan Ennakkoluulot: Tiedetään mitä tulen tekemään Huono äiti, ei koskaan muutu Syrjintä: Asiat päätetään minua kuulematta Esityksen nimi / Tekijä 15

16 Tytti Solantaus 2006 Stigman sisäistäminen: kokemus itsestä häpeä syyllisyys puutteellisuus ihmisenä ja vanhempana Itseluottamus ja itsen arvostaminen romahtavat Alistuminen huonolle kohtelulle Vetäytyminen Stigma on nähtävästi suurin syy vaikeudelle hakeutua avun ääreen

17 Toimiva lapsi & perhe hanke ja työ THL:n kärkihanke vanhempien ongelmien ylisukupolvisen siirtymisen ehkäisemiseksi Lasten kehityksen tukeminen perheissä, joissa vanhemmalla on vaikeaa Päämääränä lasten suotuisa kehitys Tytti Solantaus

18 Tl&p -työmenetelmien avulla Tuetaan perhettä elämään päihdeongelman kanssa Paras mahdollinen vanhemmuus Perheen omin ja ulkopuolisen tuen voimin Varmistetaan vanhemman mahd hyvä hoito Tärkeitten asioitten/kokemusten/tunteiden jakaminen Ongelmaratkaisun mahdollistaminen keskinäisen ymmärryksen ja tuen rakentuminen Tulevaisuuden toivon syntyminen

19 Vanhemmuuden ja lasten tukeminen perustuu Ymmärrykselle vanhemman ongelman merkityksestä hänelle itselleen ja hänen kyvyilleen huolehtia itsestä ja perheestä Ja Ymmärrykselle lasten kokemuksista ja tarpeista Sekä Näiden kahden yhteensovittamiseen, ts. yhteiseen ongelmanratkaisuun Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Mikä tukee lasta/nuorta Mahdollisimman hyvät ja toimivat suhteet vanhempiin ja sisaruksiin Tulla ymmärretyksi vanhemman taholta Ymmärrys vanhemman ongelmasta Sisarusten tuki toisilleen Osallisuus ongelmien ratkaisuun Mahdollisuus toimia omien kykyjen mukaisesti Kokemus oman toiminnan vaikuttavuudesta Hyvä koulu /päivähoito, kokemus kuulumisesta Iän mukaiset ystävyyssuhteet ja harrastukset Edellyttävät avointa keskustelua perheessä Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Tl&p -työmenetelmäperhe Lapset puheeksi (Lp, 1-2 istuntoa) Lapset puheeksi -perheinterventio (Beardslee, 6-8 tap) Vertti - lasten ja vanhempien vertaisryhmät ja perhekurssit (Söderblom ja Inkinen, 2005) Lapset puheeksi ryhmät psykiatrisissa sairaaloissa Lapsi & perhe neuvonpito Opaskirjaset T. Solantaus, THL, 2009

22 Lapset puheeksi-keskustelu Lapsen kehitystä edistävä menetelmä Kaksi tapaamista vanhemman kanssa ja siitä seuraava jatkotyöskentely Auttaa vanhempia ja työntekijää tunnistamaan lapsen ja perheen VAHVUUDET ja HAAVOITTUVUUDET Ja tekemään TOIMINTASUUNNITELMA vahvuuksiin ja haavoittuvuuksiin

23 Lapset puheeksi menetelmä (Lp) VAHVUUS on asia joka sujuu tavanomaisesti ei edellytä erityisiä saavutuksia, lahjakkuutta, erityistaitoja voi liittyä lapseen tai perheeseen

24 Pärjäävyys, resilience Asia sujuu, vaikka on olemassa kehitystä vaarantava tekijä / olosuhde Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta (Luthar 2007, Rutter 2010, Ungar 2013) Ei ole yksilön ominaisuus Tytti Solantaus

25 Lapset puheeksi menetelmä (Lp) VAHVUUS on asia joka sujuu tavanomaisesti ei edellytä erityisiä saavutuksia, lahjakkuutta, erityistaitoja voi liittyä lapseen tai perheeseen Vahvuuksien tunnistaminen ja niihin panostaminen voimaannuttaa ja kannustaa vanhempaa ja lasta

26 Lapset puheeksi: Haavoittuvuus Asia joka on jo ongelma, sekä Tilanne, joka voi johtaa ongelmiin, jos mitään ei tehdä Ennaltaehkäisyn toteutuminen Usein perhetilanteen ja lapsen/nuoren omien ominaisuuksien yhteen sopimattomuus vauhdikas lapsi ja ärtyvä vanhempi arka lapsi ja eristäytyvä vanhempi

27 Lapset puheeksi (Lp) TOIMINTASUUNNITELMA Miten panostetaan vahvuuksiin, miten toimitaan haavoittuvuuksissa osana arkisia rutiineja ja toimintaa? Konkreettisia toimia ja ratkaisuja esim. juomaputken ajaksi Tausta: Lapsi kehittyy arkisessa toiminnassa ja kanssakäymisessä The power of the normal! Esityksen nimi / Tekijä 27

28 Solantaus (2010) Miten huolehdin lapsistani? Käsikirja vanhemmille, joita oma päihteiden käyttö askarruttaa. Kuvat Antonia Ringbom Perustuu Toimiva lapsi & perhe työn periaatteisiin ja lähestymistapoihin Tytti Solantaus

29 Isä, sähköpostiviesti, viitteenä Miten huolehdin lapsistani? Moi. Mä olen alkoholisti, joka haki apua A-klinikalta, josta sain tämän vihkosen (Miten huolehdin lapsistani). Lukiessa tuli monta kertaa itku, oli niin osuvasti kirjoitettu! Parannusehdotuksia tekstiin ei ole, versio on mielestäni täydellinen! -Kyllä pisti ajattelemaan elämää vähän tarkemmin! KIITOS! :)

30 Palaute kirjasesta Miten huolehdin lapsistani? Isä, sähköposti Luin kirjasen Miten huolehdin lapsistani. Minustakin tuli ihminen. Kiitos Esityksen nimi / Tekijä 30

31 Lopuksi Vanhemmat ovat avainasemassa lasten tukemisessa riippumatta ongelmista Kun asiat saadaan rakentavasti pöydälle ja ongelmiin mietitään ratkaisuja, vapautuvat vanhemmat käyttämään omia vanhemmuustaitojaan Ymmärtämään lasten kokemuksia ja tilannetta Ja hakemaan ja ottamaan apua vastaan Kunnioitus vanhempaa kohtaan ja luottamus vanhemman (rajallisiinkin) kykyihin ovat työn ytimessä (Solantaus et al, 2009, 2010, Punamäki et al 2013, Siegenthaler et al 2012 ym) Esityksen nimi / Tekijä 31

32 Lapsilla ja vanhemmilla tulisi olla oikeus psykologiseen turvallisuuteen palveluissa: Vanhemmat kohdataan vanhempina eikä päihteiden käyttäjinä ja vanhemmista puhutaan lämpimästi ja kunnioittaen lapselle, olivat vanhemman ongelmat mitä tahansa Esityksen nimi / Tekijä 32

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa?

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? 1 Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? Pori 18.3.2015 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri Tutkimusprofessori emerita Suomen Mielenterveysseura THL Toimiva lapsi & perhe (Tl&p) Tutkimus-kehittämis-implementaatio-ohjelma

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? RINTASYÖPÄYHDISTYS / DOCRATES Eva Nilson 13.10.2011 Kun äiti sairastaa, mikä on toisin? Syöpä on ruumiin sairaus, mutta se

Lisätiedot

Kun lapsi on omainen. Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen. Söderblom syksy 2008 bitta.soderblom@otufi

Kun lapsi on omainen. Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen. Söderblom syksy 2008 bitta.soderblom@otufi Kun lapsi on omainen Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen Perheen tuen tarve, kun vanhempi sairastaa Vanhemmuus syntyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa, pienistä yhteisistä hetkistä & jaetusta arjesta

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Mika Niemelä, FT 1.10.2014 1 Mikä tukee lapsen hyvinvointia vanhemman sairastaessa - tutkimustausta ja menetelmät 1.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 2 Vanhemman tai sisaruksen

Lisätiedot

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus HYVÄ VANHEMPI Kun vanhemmat ovat väsyneitä, uupuneita tai heillä on psyykkisiä vaikeuksia, he ovat usein huolissaan myös lapsistaan.

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Lapsi päihdeperheessä. Riihimäki 31.3.2011 Minna Veistilä

Lapsi päihdeperheessä. Riihimäki 31.3.2011 Minna Veistilä Lapsi päihdeperheessä Riihimäki 31.3.2011 Minna Veistilä Tänään Ennen kahvitaukoa käymme läpi käsitteellistä ja teoreettista ajattelua pohdimme omia toimintamallejamme harjoittelemme lapsen kanssa työskentelyä

Lisätiedot