PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö"

Transkriptio

1 Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

2 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Yrityksen tai yhteisön nimi 4 Toiminimi Yrityksen kieli Nimivaihtoehdot Kotipaikka 4 Muut mahdolliset toiminimet Rinnakkaistoiminimet Aputoiminimet Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Julkiset yhteystiedot 4 Postiosoite Käyntiosoite Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin 5 Yritysmuoto 5 Tilikausi 5 Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 6 Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena 6 Muu yritysmuodon muutos Sulautuminen Jakautuminen Konkurssi Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) 7 Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) 7 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö / rekisteröintiajankohtaa koskeva pyyntö 7 Lisätietoja 7 Edustaja kaupparekisteriä varten Edustaja Verohallintoa varten Yritysmuodon mukaan valittavat liitelomakkeet 7 Päiväys ja allekirjoitus 8 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 9 Verohallintoon ilmoitettava postiosoite 9 Tilinumero 9 Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala 9 Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen 9 Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen 10 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Yhteisöhankkija Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Ulkomainen kaukomyynti Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen 11 Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot 12 Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Palkanmaksua koskevat tiedot 12 Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Satunnainen palkanmaksu Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot 12 Ennakkoperintärekisteröintiä koskevat tiedot 13 Yritys hakeutuu ennakkoperintä Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 13 Ennakkovero 13 Rekisteriseloste 13 Lisätietoja 16 2

3 Uudelle yrittäjälle Tässä täyttöohjeessa yrityksestä ja yhteisöstä käytetään yleisnimitystä yritys. ILMOITA YHDELLÄ LOMAKKEELLA TIEDOT PRH:LLE JA VEROHALLINNOLLE Perustamisilmoituksella voi tehdä ilmoituksen sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) että Verohallinnolle. PRH ja Verohallinto merkitsevät tiedot yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ja omiin rekistereihinsä. PRH merkitsee yrityksen kauppa ja Verohallinto omaan asiakassä sekä tarvittaessa, vakuutusmaksuverovelvollisten, ennakkoperintä ja työnantaja. LOMAKKEEN VALINTA Kun uusi yritys perustetaan, sen on annettava perustamisilmoitus. Ilmoituksen perusteella yritys saa Y-tunnuksen. Valitse lomake yritysmuodon mukaan lomake Y1: ns. yleinen perustamisilmoitus. Käytä tätä lomaketta, jos perustettava yritys on osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys tai muu yhteisö. Liitä ilmoitukseen yritysmuodon mukainen PRH:n liitelomake. lomake Y2: avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus. Liitä lomakkeen mukaan alkuperäinen yhtiösopimus. lomake Y3: yksityisen elinkeinonharjoittajan ja maa- ja metsätaloutta harjoittavan perustamisilmoitus. Jos yrityksen toiminta muuttuu tai yritys lopettaa toimintansa, tee muutos- ja lopettamisilmoitus. Valitse lomake yritysmuodon mukaan lomake Y4 (osakeyhtiö, osuuskunta jne.) lomake Y5 (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) lomake Y6 (yksityinen elinkeinonharjoittaja ja maa- ja metsätalouden harjoittaja). Y-TUNNUS ON PYSYVÄ Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy koko toiminnan ajan samana. Jos osakeyhtiö muutetaan osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, Y-tunnus säilyy samana. Y-tunnus muuttuu vain, jos osakeyhtiö muutetaan yksityisliikkeeksi, koska yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus on henkilökohtainen. YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄN TIEDOT OVAT JULKISIA Yrityksen perustietoja ovat toiminimi, Y-tunnus, yritysmuoto, kotipaikka, osoite- ja yhteystiedot sekä tiedot niistä rekisteristä, joihin yritys on merkitty. Nämä tiedot ovat julkisia. Tietoja voi tarkastella YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Tietoja voi hakea yrityksen nimen tai Y-tunnuksen perusteella. HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT Älä kirjoita Y-lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa taikka henkilöiden ulkomaista kotiosoitetta, koska nämä tiedot eivät ole julkisia. Käytä niiden ilmoittamiseen henkilötietolomaketta. Mikäli nämä tiedot ovat Y-lomakkeella, ne tulevat julkisiksi. Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta prh.fi. Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 :n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a ). Huom! Kaupparekisterin julkisuus koskee ilmoituksia liitteineen (pois lukien henkilötietolomakkeet). Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, käytä aina muutosilmoituslomaketta. Käsittelymaksu Kaupparekisterin ilmoitukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maksullisia. Kaupparekisterin sivuilla on käsittelymaksuhinnasto, jossa on myös pankkiyhteys- ja maksutiedot. Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia. Onnea ja menestystä uudelle yritykselle! Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto 3

4 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 Y1 YRITYKSEN TAI YHTEISÖN NIMI Toiminimi Kirjoita lomakkeeseen yrityksen toiminimi (yrityksen nimi). Toiminimen voit valita monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää esim. paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi olla myös keksitty sana. YTJtietopalvelusta voi tarkistaa, onko toiminimi jo käytössä. Toiminimen muodosta ja sen hyväksymisen edellytyksistä säädetään toiminimilaissa, säätiölaissa sekä kaupparekisterilaissa. Lisäohjeita toiminimestä tai rinnakkais- ja aputoiminimistä saa seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi) Yrityksen kieli Ilmoita tässä kohdassa, onko yrityksen kieli suomi vai ruotsi. Ilmoituksen perusteella yritys saa postin Verohallinnolta joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Nimivaihtoehdot Kun yritys ilmoittautuu kauppa, se voi antaa nimivaihtoehtoja siltä varalta, että varsinaista toiminimeä ei voida rekisteröidä. Jos yritys antaa ilmoituksella useita nimivaihtoehtoja, ilmoituksen käsittely on nopeampaa. KOTIPAIKKA Ilmoita Yrityksen yrityksen tai yhteisön kotipaikka. nimi Kotipaikka on oltava Suomessa sijaitseva kunta tai ulkomaisen yrityksen kotivaltio. MUUT Toinen MAHDOLLISET nimivaihtoehto TOIMINIMET Rinnakkaistoiminimet Patentti- Kotipaikka ja rekisterihallituksen (kunta tai ulkomaisen rekistereihin yrityksen kotivaltio) merkityllä yrityksellä voi olla vieraskielisiä rinnakkaistoiminimiä. Rinnakkaistoiminimellä tarkoitetaan suomen- tai ruotsinkielisen toiminimen käännöstä. Ilmoita rinnakkaistoiminimi tai nimet, Muut mahdolliset joita yrityksellä toiminimet on. (täytä Ilmoita tarvittaessa) suluissa millä kielellä nimi Rinnakkaistoiminimet on. Huomaa, että (toiminimen esim. osakeyhtiön vieraskieliset käännökset) rinnakkaistoiminimi on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Esimerkki: Oy Helsingin Auto -niminen yritys voi ottaa rinnakkaistoiminimet Helsingfors Bil Ab ja Helsinki Car Ltd. Esimerkki: Oy Helsingin Auto -niminen yritys voi ottaa rinnakkaistoiminimet Helsingfors Bil Ab ja Helsinki Car Ltd. Aputoiminimet Kauppa merkitty yritys voi käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Aputoiminimellä voidaan harjoittaa osaa yrityksen toiminnasta. Kustakin aputoiminimestä on maksettava oma, erillinen käsittelymaksu. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Kun ilmoitat aputoiminimen tai -nimiä kauppa, ilmoita myös mitä toimintaa kullakin aputoiminimellä harjoitetaan. Aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa kattaa yrityksen koko toimialaa. / Viranomaisen merkintöjä JULKISET YHTEYSTIEDOT PERUSTAMISILMOITUS Ilmoita tässä kohdassa yrityksen yhteystiedot. Kauppa- tai Osakeyhtiö, säätiö osuuskunta, merkittävällä säästöpankki, yrityksellä on oltava Suomessa joko yhdistys käynti- ja tai muu postiosoite. yhteisö Lisäksi yritys voi ilmoittaa säätiö, muita yrityksen yhteystietoja, kuten kotisivun osoitteen. Yrityksen osoitetiedot ovat julkisia ja ne näkyvät YTJtietopalvelussa (ytj.fi). Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kauppa, säätiö,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoita tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot (eivät välity yhdistys). Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) Postiosoite Merkitse osoitetiedot seuraavassa Yrityksen kielijärjestyksessä: kadun tai tien nimi; talon osoitenumero suomi (voi sisältää ruotsi numeron lisäksi myös kirjaimen, väliviivan tai kauttaviivan); mahdollinen porraskirjain tai lyhenne as.; huoneiston numero sekä mahdollinen jakokirjain. Jos postiosoitteena on postilokero, merkitse vain PL ja lokeron numero. Merkitse postinumeron jokainen numero omaan kenttäänsä, sillä tieto luetaan optisesti. Kolmas nimivaihtoehto Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Käyntiosoite Käyntiosoite on liikkeen, toimipaikan tai asunto-osakeyhtiön sijaintiosoite. Merkitse tiedot kuten postiosoitteessa. Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Yrittäjäntie Helsinki Käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Puhelin Sähköposti Matkapuhelin Kotisivun osoite Faksi 4

5 Rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) Kotipaikka (kunta tai ulkomaisen yrityksen kotivaltio) Aputoiminimellä harjoitettava toiminta YRITYS ILMOITTAUTUU SEURAAVIIN PRH:N Muut mahdolliset toiminimet (täytä tarvittaessa) JA VEROHALLINNoN REKISTEREIHIN Rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset) Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Rastita Julkiset ne yhteystiedot PRH:n ja Verohallinnon (posti- tai käyntiosoite rekisterit, pakollinen) joihin yritys ilmoittautuu. Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoittauduttava kauppa ja säätiön on ilmoittauduttava säätiö. Liitä ilmoitukseen mukaan kuitti maksetusta Käyntiosoite kaupparekisterin (katu tai tie, talon käsittelymaksusta. nro, porras, huoneiston nro) Hinnasto ja maksuohjeet ovat PRH:n sivuilla (prh.fi). Kun ilmoitat yrityksen Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen) Puhelin kauppa tai säätiö, Matkapuhelin täytä myös yritysmuotokohtainen liitelomake. Luettelo liitelomakkeista on ilmoituksen sivulla 2. Yritys voi joko ilmoittautua tai hakeutua myös, ks. täyttöohjeen sivu 9. Ennakkoperintä hakeutumisesta on lisätietoja täyttöohjeen sivulta 13. Jos yrityksen palveluksessa on työntekijöitä, saat lisätietoja työnantajana toimimisesta täyttöohjeen sivulta 12. Vakuutusmaksuverovelvollisuudesta on lisätietoja sivulla 12. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei tarvitse ilmoittautua, jos yritys maksaa vain lakisääteisiä Faksi työeläkemaksuja. Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston Aputoiminimellä nro tai postilokero) harjoitettava toiminta Aputoiminimellä harjoitettava toiminta Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Sähköposti Kotisivun osoite Käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: Puhelin Matkapuhelin PRH Verohallinto x x x x Sähköposti kaupparekisteri (mukaan kuitti käsittelymaksusta) Kotisivun osoite rekisteri työnantajarekisteri vakuutusmaksuverovelvollisten säätiörekisteri ennakkoperintärekisteri rekisteri (ks. täyttöohje) Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin: PRH Yritysmuoto (Täytä myös yritysmuodon mukaan Verohallinto valittava liitelomake. Lomakeluettelo on sivulla 2) kaupparekisteri (mukaan asunto-osakeyhtiö kuitti käsittelymaksusta) säätiörekisteri osuuskunta rekisteri ennakkoperintärekisteri säätiö yhdistys työnantajarekisteri vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri (ks. täyttöohje) muu, mikä? Yritysmuoto Rastita julkinen yrityksen osakeyhtiö yritysmuoto. TILIKAUSI Merkitse Tilikausi ensimmäiseen (pp.kk - pp.kk) kohtaan yrityksen normaali tilikausi (= 12 julkinen kuukauden osakeyhtiö mittainen ajanjakso), esim. säätiö yrityksen tilikausi on Faksi ulkomaalaisen Yritysmuoto osakeyhtiö (Täytä (= yksityinen myös yritysmuodon osakeyhtiö) mukaan valittava liitelomake. Lomakeluettelo on sivulla 2) elinkeinonharjoittajan sivuliike Tilikausi asunto-osakeyhtiö osakeyhtiö (= yksityinen osakeyhtiö) osuuskunta ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä Merkitse tähän päivä, yhdistys jona ensimmäinen tilikausi päättyy. Kun ilmoitat tilikauden päättymispäivän, ota huomioon, että ensimmäisen ja normaalin muu, mikä? tilikauden on päätyttävä samana päivänä, mutta ne voivat päättyä eri vuosina. Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Tilikausi Tilikausi (pp.kk - pp.kk) Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) YTJ Perusosa, sivu 1 (4) Ei näin: esimerkki: YTJ Perusosa, sivu 1 (4) Yhtiön tilikausi on ja ensimmäinen tilikausi päättyy Vaan näin: Yhtiön tilikausi on ja ensimmäinen tilikausi päättyy Ensimmäinen tilikausi voi olla pidempi kuin 12 kuukautta, ei kuitenkaan yli 18 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi voi olla myös lyhyempi kuin 12 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi alkaa osakeyhtiöllä perustamissopimuksen allekirjoituspäivästä ja osuuskunnalla perustamissopimuksen allekirjoituspäivästä. Osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu Yhtiöjärjestyksen mukaan tilikausi on Ensimmäinen tilikausi on pidennetty: Ensimmäisen tilikauden pituus on siis 15 kuukautta. Esimerkki: Osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu ja tilikausi päättyy Ensimmäinen tilikausi on , joten sen pituus on 8 kuukautta. Yhtiön normaali tilikausi on

6 Täyttöohje: lomakkeen sivu 2 YRITYS on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena Täytä tämä kohta, jos yritysmuoto muuttuu ja nyt perustettava yritys jatkaa toimintaa, jota on aikaisemmin harjoitettu yksityisenä liikkeenä. Ilmoita yksityisliikkeen nimi sekä Y-tunnus tai henkilötunnus. Perustettava yritys saa oman Y-tunnuksen perustamisilmoituksen Y1 perusteella. Täytä lisäksi yksityisen liikkeen lopettamisesta lomake Y6. Jos kyseessä on konkurssipesä, merkitse tähän konkurssiin asetetun yrityksen nimi ja Y-tunnus, jos pesä hakee omaa Y-tunnusta. Tarkista ennen lomakkeen täyttämistä, onko Verohallinto jo antanut konkurssipesälle oman Y-tunnuksen (ks. kohta konkurssi). Muu yritysmuodon muutos Oikeushenkilön Y-tunnus pysyy muuttumattomana koko toiminnan ajan. Y-tunnus pysyy samana esim. silloin, kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi. Käytä tällaisen yritysmuodon muutoksen ilmoittamiseen aina muutosilmoituslomaketta. Jos aiempi yritysmuoto on ollut avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, anna muutosilmoitus Y5 ja PRH:n liitelomake 1. Jos osuuskunta muuttuu osakeyhtiöksi tai yksityinen osakeyhtiö julkiseksi osakeyhtiöksi, täytä vain osakeyhtiön muutosilmoitus Y4 ja PRH:n liitelomake 1. Jos nyt perustettava yritys jatkaa yhtymän toimintaa, Y- tunnus pysyy samana. Esim. jos maatalousyhtymän toimintaa jatkamaan perustetaan osakeyhtiö, maatalousyhtymän Y-tunnus siirtyy osakeyhtiölle. Täytä tällaisesta yritysmuodon muutoksesta vain yhtymän muutosilmoitus Y5 ja PRH:n liitelomake 1. Sulautuminen Jos yksi tai useampi yhtiö sulautuu jo olemassa olevaan yhtiöön, vastaanottavan yhtiön on annettava PRH:lle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liitelomake 16). Jos kaksi yhtiötä yhdistyy kokonaan uudeksi yhtiöksi, ilmoita syntyvä uusi yhtiö kauppa PRH:n liitelomakkeella 1. Liitä se PRH:lle annettavaan ilmoitukseen sulautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liitelomake 16). Samassa yhteydessä voit antaa tiedot uudesta yhtiöstä perustamisilmoituksella Y1 ja PRH:n liitelomakkeella 1. Täydelliset ohjeet sulautumisesta annettavista ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla (prh.fi). Jakautuminen Jos yhtiö jakautuu niin, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle yhtiölle, ilmoita uudet yhtiöt kauppa lomakkeilla Y1 ja PRH:n liitelomakkeella 1. Liitä lomakkeet PRH:lle annettavaan ilmoitukseen jakautumisen täytäntöönpanosta (lomake Y4 ja PRH:n liitelomake 16). Täydelliset ohjeet jakautumisesta tehtävistä ilmoituksista ovat PRH:n sivuilla (prh.fi). Konkurssi Konkurssiin asetetun yrityksen konkurssipesälle annetaan tarvittaessa oma Y-tunnus. Täytä lomake Y1, jos haluat hakea konkurssipesälle Y-tunnuksen. Ilmoita lomakkeella pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot. Samalla lomakkeella konkurssipesä voi esimerkiksi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, jos konkurssivelallisen alv-velvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan. Sen jälkeen kun konkurssipesä on saanut Y-tunnuksen, sen on käytettävä muutosten ilmoittamiseen aina muutos- ja lopettamisilmoitusta Y4. 6

7 VEROHALLINNOLLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai esim. tilitoimiston yhteystiedot, joka antaa tarvittaessa Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta. Jos haluat valtuuttaa jonkun henkilön tai yrityksen hoitamaan muitakin yrityksen veroasioita, tämä on tehtävä valtakirjalla. Verohallinto tallentaa valtuutetun tiedot, ja ne tulostuvat osoitetiedoiksi mm. verotuspäätökseen ja esitäytettyyn veroilmoitukseen. KAUPPA- TAI SÄÄTIÖREKISTERILLE LISÄTIETOJA TÄSTÄ ILMOITUKSESTA ANTAA (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies) Voit ilmoittaa tässä sen henkilön tai yrityksen, joka antaa tarvittaessa lisätietoja kauppa- tai säätiö tästä ilmoituksesta. Ilmoita myös yritys, jota henkilö edustaa, jos postiosoite ei ole hänen kotiosoitteensa. PRH:lle ilmoitettava yhteyshenkilö on aina ilmoituskohtainen. Hänelle osoitetaan mahdolliset korjaus- ja täydennyspyynnöt sekä lähetetään rekisteriote. Jos yritys ei ilmoita yhteyshenkilöä, PRH lähettää rekisteriotteen yrityksen nimellä ja osoitteella. KAUPPAREKISTERI: KIIREHTIMISPYYNTÖ / REKISTERÖINTIAJANKOHTAA KOSKEVA PYYNTÖ Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tästä poiketaan vain tärkeän syyn perusteella. Jos ilmoittajalla on painava syy, jonka vuoksi ilmoitus tulisi saada normaalia käsittelyaikaa nopeammin, hän voi liittää ilmoitukseen tätä koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee esittää perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta. Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eikä siihen vastata erikseen. Älä laita rekisteröintiajankohtaa koskevaa pyyntöä ilmoituksen kansilehdeksi (1.sivuksi). Pyyntö voi olla lomakkeen liitteenä tai Y-lomakkeen sivulla 2 kohdassa lisätietoja. lisätietoja Jos haluat ilmoittaa lisätietoja (esim. edustajan tai elinkeinoluvan), voit käyttää tätä tilaa. Edustaja kaupparekisteriä varten Jos kenelläkään seuraavista henkilöistä: hallituksen jäsenet, hallituksen varajäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, merkittävä prokuristi tai edustamiseen oikeutettu henkilö, ei ole kotipaikkaa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on yrityksellä oltava elinkeinonharjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 :n 3 momentissa tarkoitettu edustaja, jonka kotipaikka on Suomessa. Edustajan on oltava luonnollinen henkilö eikä hän saa olla vajaavaltainen tai konkurssissa. Hänellä on oikeus ottaa vastaan haasteita ja tiedoksiantoja. Ilmoittakaa tässä kohdassa edustajan nimi ja syntymäaika. Ilmoittakaa henkilötunnus henkilötietolomakkeella. Liittäkää ilmoitukseen päätös edustajan valinnasta. Edustaja Verohallintoa varten Jos ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa EU:n jäsenvaltiossa ja hän haluaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, hänen tulee nimetä itselleen edustaja. Edustajan kotipaikan tulee olla Suomessa. Lisäksi edustajan tulee olla Verohallinnon hyväksymä. Hyväksymisen edellytys on, että edustajalla on riittävä taito ja asiantuntemus edustajan tehtävien hoitamiseen. Edustajan on yleensä oltava kauppa merkitty. Yksityinen henkilö hyväksytään edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Myös ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä on oltava edustaja Suomessa, jos yhtiö myy Suomessa vakuutuspalveluja ulkomailta käsin. YRITYSMUOTON MUKAAN VALITTAVAT LIITELOMAKKEET Kun ilmoitat yrityksen kauppa tai säätiö, täytä aina myös liitelomake. Liitelomakkeet valitaan yritysmuodon mukaan, ja niiden lisäksi on aina täytettävä lomake Y1. Yritysmuoto PRH:n liitelomake Asunto-osakeyhtiö lomake numero 1B Julkinen osakeyhtiö lomake numero 1 Osakeyhtiö (= yksityinen osakeyhtiö) lomake numero 1 Osuuskunta lomake numero 2 Säätiö lomake numero 11 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike lomake numero 3 Yhdistys lomake numero 12 Muut Asukashallintoalue lomake numero 5 Asumisoikeusyhdistys lomake numero 5 Eurooppalainen taloudellinen lomake numero 5 etuyhtymä Hypoteekkiyhdistys lomake numero 5 Julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö lomake numero 4 Julkinen vakuutusosakeyhtiö lomake numero 1B Keskinäinen vakuutusyhtiö lomake numero 4 Muualla rekisteröidyn etuyhtymän lomake numero 5 Suomessa oleva toimipaikka Osuuspankki lomake numero 2 Säästöpankki lomake numero 5 Vakuutusosakeyhtiö lomake numero 1B Vakuutusyhdistys lomake numero 4 Valtion liikelaitos lomake numero 5 7

8 YRITYSMUODON MUKAAN VALITTAVAT LIITELOMAKKEET (yksi seuraavista lomakkeista on täytettävä.) x 1 Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö Asunto-osakeyhtiö tai vakuutusosakeyhtiö tai 1B julkinen vakuutusosakeyhtiö 5 2 Osuuskunta tai osuuspankki Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 11 Säätiö Keskinäinen vakuutusyhtiö tai julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys 4 12 Yhdistys Asumisoikeusyhdistys tai asukashallintoalue tai eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka tai hypoteekkiyhdistys tai säästöpankki tai valtion liikelaitos Täytä myös lomakkeen sivut 3-4 jos ilmoitat yrityksen sivulla 1, ennakkoperintä, työnantaja tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Päiväys ja allekirjoitus Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin Muista päivätä ja allekirjoittaa ilmoitus. valtion liikelaitos: hallituksen varsinaiset jäsenet aatteellinen yhdistys: hallituksen puheenjohtaja Perustamisilmoituksen allekirjoittajan on oltava ilmoituksesta Rekisteriseloste: vastuussa oleva Henkilötietolain henkilö tai 24 hänen :n mukaisen valtuuttamansa tiedon lomakkeeseen henkilö. liittyvistä kirjoittajaksi rekistereistä saa tai osoitteesta edustajaksi valittu sekä henkilö Patentti- ja ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike: toiminimen rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta. Valtakirja voi olla avoin asianajovaltakirja tai yksilöity valtakirja. Avoin asianajovaltakirja tulee liittää mukaan alkupe- toimipaikkaa Suomessa: elinkeinonharjoittaja itse tai ulkomainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kiinteää räisenä, yksilöidystä valtakirjasta riittää oikeaksi todistettu hänen edustajansa Suomessa jäljennös. Perustamisilmoituksen tekemisestä ovat vastuussa eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä: johtaja YTJ Perusosa, sivu 2 (4) osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, hypoteekkiyhdistys, vakuutusyhdistys, asumisoikeusyhdistys ja säätiö: yhdistys: hallituksen puheenjohtaja. laivanisännistö: laivanisännät hallituksen varsinaiset jäsenet 8

9 Täyttöohje: lomakkeen sivu 3 Y1 VEROHALLINTOON ILMOITETTAVA postiosoite Jos haluat, että Verohallinto lähettää yrityksen postit lomakkeen sivulla 1 ilmoitettuun julkiseen postiosoitteeseen, merkitse rasti ruutuun. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tässä erillisen postiosoitteen Verohallintoa varten. TILINUMERO Merkitse yrityksen IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi. Tiedot näkyvät esimerkiksi pankin antamasta tiliotteesta. VEROHALLINTOON ILMOITETTAVA päätoimiala Verohallintoon ilmoitettava postiosoite Merkitse Muussa tähän tapauksessa toimiala, täytä jota osoitetiedot yritys pääasiassa tähän. harjoittaa. Ilmoita päätoimiala, vaikka kauppa toimialaksi ilmoitettaisiin yleistoimiala. Huomaa, että yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala, ja se on julkisena tietona nähtävissä YTJ-tietopalvelussa. Verohallinto merkitsee päätoimialan Liikkeenjohdon konsultointi ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI ILMOITTAUTUMINEN Ulkomainen yritys ilmoittautuu Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Merkitse tähän rasti, jos yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi. Kirjoita myös arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 Yritys ja 30 on, liitteeksi liiketoiminnan kopio vuokrasopimuksesta) harjoittajana arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihto on tilikaudessa yli euroa. Liikevaihtoon luetaan tavaroiden Ulkomainen elinkeinonharjoittaja ja palveluiden verolliset (AVL 12.2 ) myynnit verottomat sanoma- ja aikakauslehtien ja vesialusten myynnit sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät myynnit kiinteistön ja siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset rahoituspalvelujen ja vakuutuspalvelujen myynnit. yritystietojärjestelmään Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisena. Tämän vuoksi toimiala voi poiketa sanamuodoltaan yrityksen ilmoittamasta päätoimialasta. Tietoja toimialaluokituksesta on myös Tilastokeskuksen sivuilla (stat.fi). Päätoimialan on sisällyttävä yrityksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiseen toimialaan. Päätoimialasta on käytävä selvästi ilmi, millä alalla yritys toimii. Päätoimialan täytyy kertoa myös toiminnan muoto, esim. ajoneuvojen korjaus, huolto ja kauppa. Liian yleisluonteisia toimialoja ei merkitä. Ei näin: Kaikki laillinen liiketoiminta Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Vaan näin: Postiosoite Tilinumero IBAN Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (toimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa.) Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä arvonlisäverovelvolliseksi Esimerkiksi: liikkeenjohdon konsultointi Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Liikevaihtoon ei Ulkomainen lueta toimintaan kaukomyyjä liittyvien rahoitus- ja vakuutuspalvelujen ilmoittautuu eikä käyttöomaisuuden verovelvolliseksi myyntihintoja. Esimerkki: Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Yrityksen tilikausi on kalenterivuosi. Yritys ryhtyi vuoden 2012 alussa harjoittamaan toimintaa, jossa tarjotaan muutto- ja siivouspalveluja yksityishenkilöille. Yri- Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) tys arvioi, että toiminnasta saatava tulo jää alle (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) euron, eikä ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Marraskuussa 2012 palvelujen myynnistä saadut tulot ylittivät euron rajan. Yrityksen tulee ilmoittautua takautuvasti verovelvolliseksi vuoden 2012 alusta. Yrityksen tulee maksaa arvonlisävero veronlisäyksineen ja antaa kausiveroilmoitukset koko Yleishyödyllisen vuodelta. yhteisön / uskonnollisen Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Koulutuspalvelut (AVL 39 ) Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) BIC yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Muu veroton toiminta, mikä? 9

10 Y1 Jos yritys harjoittaa sijoituskullan myyntiä, ilmoita se lisätietona sivulla 4. Tavaroiden ja palvelujen myynti liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverollista. Verotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin lainsäädännössä erikseen mainittuja toimintoja, mm. kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden-, ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jääviä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä Merkitse tähän rasti ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä, jos yrityksen toiminta on muutoin täysin arvonlisäverotonta, mutta yritys on arvonlisäverovelvollinen palveluostoista aiheutuvan arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi (käännetty verovelvollisuus) yhteisöhankinnoista kiinteistöhallintapalvelun tai tarjoilupalvelun oman käytön vuoksi. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ilmoituksenantovelvolliseksi Merkitse Muussa tähän tapauksessa rasti, jos täytä yritys osoitetiedot ei ole tähän. arvonlisäverovelvollinen (esim. koska liiketoiminta on vähäistä), mutta yritys aikoo harjoittaa sellaisia EU-palveluiden myyntejä, jotka yritysten välisinä myynteinä verotettaisiin Tilinumero ostajan maassa (muu EU-maa kuin Suomi). Ilmoita myös ilmoituksenantovelvollisuuden alkupäivä. Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite Postiosoite IBAN Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (toimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa.) Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä ARVONLISÄVEROVELVOLLISEKSI Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi HAKEUTUMINEN Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa Ulkomainen yritys Jos yritys on rekisteröity ulkomaille, mutta se harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa Suomessa kiinteästä toimipaikasta, yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Merkitse rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Vaikka yritys ei olisi arvonlisäverovelvollinen Suomessa, yrityksen on annettava arvonlisäveron kausiveroilmoitukset, jos yritys tekee Suomessa yhteisöhankintoja harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista yhteisömyyntiä on käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden perusteella verovelvollinen Suomessa ostamistaan rakentamispalveluista. Merkitse tällaisessa tapauksessa rasti kohtaan Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi ja ilmoita alkupäivä. Liitä mukaan ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Ulkomaalainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi Tavaran myynnin katsotaan tapahtuvan Suomessa silloin, kun myyjä tai joku muu myyjän puolesta kuljettaa tavaran toisesta EU-maasta Suomeen ostajalle, eikä hankinta ole ostajalle yhteisöhankinta. Jos yritys on rekisteröity ulkomaille mutta tällaiset myynnit Suomeen ylittävät euron alarajan, merkitse rasti tähän kohtaan ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Alaraja on säädetty arvonlisäverolain 63 a :ssä. Harjoittaa ainoastaan BIC alkutuotantoa Merkitkää rasti, jos yrityksenne harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa.alkutuotantoa ovat mm. maatalous, metsätalous, puutarhatalous, turkistarhaus ja porotalous. Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi Yritys voi joissain tapauksissa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, arvonlisäverovelvolliseksi vaikkei yritys olisi lain mukaan arvonlisävero- Ulkomainen yritys ilmoittautuu velvollinen. Jos rastitat jonkin tämän kohdan vaihtoehdoista, yritys hakeutuu siis oma-aloitteisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut yritys Ulkomainen kaukomyyjä merkitään yleensä ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi verovelvolliseksi ilmoituksen saapumispäivästä alkaen. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta) X Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 ) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 ) Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 ) Muu veroton toiminta, mikä? 10

11 Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja voi tietyin edellytyksin hakeutua verovelvolliseksi. Tällaisessa tapauksessa huoneistoa käyttävän vuokralaisen tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaan tulee harjoittaa huoneistossa jatkuvaa arvonlisäverollista toimintaa. Rastita kohta ja ilmoita arvonlisäverovelvollisuuden alkupäivä. Ilmoita kiinteistön vuokralaisen nimi ja Y-tunnus sivulla 4 kohdassa "lisätietoja". Liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta. Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta Jos yrityksen harjoittama liiketoiminta tai alkutuotanto on vähäistä (tilikauden liikevaihto 12 kuukaudelta enintään euroa), yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tilikausi on lyhempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa: tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Myös yleishyödyllinen yhteisö ja uskonnollinen yhdyskunta voivat hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Yhteisöhankkija Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen ostoa toisesta EU-maasta. Jos elinkeinonharjoittajan toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen arvonlisäverotuksessa, hän on verovelvollinen yhteisöhankinnoista, jos yhteisöhankinnat ylittävät euroa kuluvana kalenterivuonna tai edellisenä kalenterivuonna. Elinkeinonharjoittajalla tai oikeushenkilöllä on kuitenkin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi, vaikka yhteisöhankinnat eivät ylittäisikään mainittuja määriä. Rastita kohta ja kirjoita tähän aika (vähintään kaksi kalenterivuotta), jonka yritys on verovelvollisena. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai hakemuksessa ilmoitetusta myöhemmästä ajankohdasta. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja Jos yritys on rekisteröity ulkomailla, se voi seuraavissa tapauksissa hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sillä ei olisikaan Suomessa kiinteää toimipaikkaa: Yritys on kaukomyyjä (AVL 63 a ), jonka myynti Suomeen on alle euroa vuodessa. Jos myynnit ylittävät tämän rajan, yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi (ks. alla). Yritys harjoittaa Suomessa ns. nollaverokannan alaista myyntiä. Yritys harjoittaa Suomessa myyntitoimintaa ja sillä on edustaja, jolla on Suomessa kotipaikka ja jonka Verohallinto on hyväksynyt. Verohallinto hyväksyy yksityishenkilön edustajaksi vain poikkeustapauksessa. Edustaja ei ole vastuussa yritykselle määrätystä verosta. Ulkomainen kaukomyynti Kaukomyynnillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkina-alueella tapahtuvaa tavaran myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille (esim. postimyynti). Kaukomyyntiä ei veroteta Suomessa, jos yrityksen myynnit Suomeen ovat enintään euroa vuodessa. Jos yritys harjoittaa valmisteveron alaisten tavaroiden kaukomyyntiä Suomeen yksityishenkilöille, myynnin määrällä ei ole merkitystä, vaan myynti verotetaan aina Suomessa. Tällaisessa tapauksessa yrityksen on rekisteröidyttävä Suomeen. Kun yritys ilmoittautuu kaukomyynnistä arvonlisäverovelvolliseksi, yritys merkitään siitä päivästä alkaen, kun arvonlisäverollinen toiminta Suomessa alkaa. Liitä mukaan myös ulkomainen kaupparekisteriotetta vastaava ote ja sen suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Rekisteröinti Suomessa on voimassa vähintään kaksi vuotta. Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Vaikka yrityksenne harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa eikä liikevaihto ylitä tilikaudessa euroa, teillä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Jos haluatte hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, merkitkää rasti tähän ja päivä, josta haluatte verovelvollisuuden alkavan. Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta tai myöhemmästä ajankohdasta. Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen Ilmoita tässä kohdassa perustelu sille, miksi yrityksen toiminta ei ole arvonlisäverollista. Lista myynnin verollisuuden poikkeuksista on arvonlisäverolain 4. luvussa. Arvonlisäverovelvollisuus ryhmänä Verohallinto voi kahden tai useamman yrityksen hakemuksesta määrätä, että hakijayrityksiä kohdellaan yhtenä arvonlisäverovelvollisena (AVL 13 ). Tämä ryhmärekisteröinti koskee vain verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostamia ryhmiä. Ryhmärekisteröinnin edellytys on, että kaikilla ryhmään kuuluvilla yrityksillä on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka Suomessa. Ryhmärekisteröinti ei edellytä, että ryhmä harjoittaisi arvonlisäverollista toimintaa. Yritys voi kuulua vain yhteen verovelvollisuusryhmään, eikä se voi toimia osaksi ryhmän jäsenenä ja osaksi itsenäisenä. Ryhmään kuuluvat nimeävät ryhmän edustajan. Jokaisen ryhmään kuuluvan on allekirjoitettava rekisteröintihakemus. Jos valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, alkuperäinen valtakirja on liitettävä mukaan. Ryhmärekisteröintiä voi hakea ryhmän edustajan nimissä tällä lomakkeella, jos ryhmän edustajalla ei vielä ole Y-tunnusta. Jos ryhmän edustajalla on jo Y-tunnus, käytä muutosilmoitusta Y4. Liitä hakemukseen tiedot ryhmän jäsenistä. 11

12 Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta) VAKUUTUSMAKSUVEROVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 ) Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Suomessa toimivan vakuutuksenantajan (vakuutusyhtiön) on suoritettava vakuutusmaksusta veroa silloin, kun maksu perustuu vakuutussopimukseen ja vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus tai sellainen muu etuus, joka on Suomessa tai liittyy Suomessa harjoitettuun toimintaan. Vakuutuksenottajan (AVL 34 ) on maksettava vakuutusmaksuveroa silloin, Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut kun hän maksaa vakuutusmaksun ulkomailla toimivalle Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 ) vakuutuksenantajalle. Vakuutusmaksuverovelvolliseksi ei ilmoittauduta Koulutuspalvelut lakisääteisten (AVL 39 ) työeläkemaksujen maksamisesta. Jos yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi, merkitse Vakuutusmaksuverovelvollisuutta rasti tähän ruutuun ja ilmoita koskevat alkupäivä. tiedot Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 ) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a ) Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja) Vähäinen toiminta (AVL 3 ) Rahoituspalvelut (AVL 41 ) Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi Vakuutuspalvelut (AVL 44 ) Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 ) Kiinteistön luovutukset (AVL 27 ) Yhteisöhankkija (AVL 26 f ) PALKANMAKSUA KOSKEVAT TIEDOT (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle. Yrityksen on ilmoittauduttava säännöllisesti palkkaa maksavaksi yhdyskunnan työnantajaksi arvonlisäveroton myös toiminta silloin, jos se Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen maksaa palkkaa samanaikaisesti (AVL 4-5 ) vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka Muu heidän veroton työsuhteensa toiminta, mikä? olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi. Jos yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja, merkitse lomakkeelle rasti ja ilmoita palkanmaksun alkupäivä. Tieto työnantaja merkitsemisestä on yritys- ja yhteisötietolain mukaan julkinen tieto. Palkanmaksua koskevat tiedot Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi X Ilmoita maksetut palkat, muut suoritukset ja ennakonpidätykset kausiveroilmoituksella. euroa Ennakonpidätykset ja muut työnantajasuoritukset maksetaan verotilille. Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on annettava kausiveroilmoitus silloinkin, kun palkkoja tai muuta suorituksia ei 1 kk neljännesvuosi ole maksettu. Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Jos yritys maksaa merityötuloa, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita merityötulon maksamisen alkupäivä. Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot (Täytä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on euroa tai vähemmän ja yritys haluaa neljännesvuoden tai vuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson. Lisätietoja on täyttöohjeen sivuilla 12-13) Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa KOSKEVAT TIEDOT Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuva myynti) Jos yritys haluaa lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, rastita ilmoitus- ja maksujakson pituus Ennakkoperintärekisteröintiä koskevat tiedot Yritys hakeutuu ennakkoperintä (EPL 25 ) Täytä kohta Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto, jos arvio yrityksen ensimmäisen kalenterivuoden liikevaihdosta on alle euroa ja yritys haluaa pidennetyn ilmoitusja maksujakson. Tämä koskee vain niitä yrityksiä, joiden on annettava kausiveroilmoitus säännöllisesti eli jotka ovat ilmoittautuneet tai hakeutuneet joko arvonlisäverovelvolli- Satunnainen palkanmaksu Jos yritys maksaa palkkaa vain satunnaisesti, yrityksen ei YTJ tarvitse ilmoittautua säännölliseksi työnantajaksi. Verohallinnon Palkanmaksu on satunnaista, jos yrityksellä on palveluksessaan Pidennettyyn jaksoon pääseminen edellyttää lisäksi, ettei kappale, seksi sivu tai 3 (4) säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. vain yksi vakituinen työntekijä tai 1 5 työntekijää, joiden yrityksellä ole olennaisia verojen ilmoittamiseen tai maksamiseen liittyviä laiminlyöntejä työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta. Yritys on silloin ns. satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, eikä sitä Jos liikevaihto on enintään euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajansosi- merkitä työnantaja. Myös satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen on annettava kausiveroilmoitus ja maksettava työnantajasuorituk- neljännesvuoden jaksoissa. aaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa set verotilille. Satunnaisesti palkkoja maksavan yrityksen Jos liikevaihto on enintään euroa, arvonlisäveron ei tarvitse antaa ilmoitusta siitä, että palkkaa tai muuta voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain. suoritusta ei ole maksettu. Satunnainen työnantajakin voi halutessaan rekisteröityä työnantaja. Merkitse Jos kalenterivuoden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on siinä tapauksessa lomakkeelle rasti kohtaan Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi vero, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksu yli euroa, tätä kohtaa ei tarvitse täyttää. Arvonlisä- sekä palkanmaksun alkupäivä. ja lähdeverot ilmoitetaan ja maksetaan kuukausittain. Jos liikevaihto on euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjaksoksi kuukauden, merkitse rasti kohtaan 1 kk. 12

13 Jos liikevaihto on enintään euroa mutta yritys haluaa kaikkien verojen ilmoitusjakson olevan neljännesvuosi, merkitse rasti kohtaan neljännesvuosi. kalenterikuukausi, merkitse rasti kohtaan 1 kk. Huom! Jos valitset lyhyemmän ilmoitusjakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, valittua ilmoitusjaksoa on käytettävä vähintään kolme kalenterivuotta. Kun yritys on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi tai säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi, Verohallinto lähettää yritykselle tiedon ilmoitus- ja maksujakson pituudesta. Pidennettyyn ilmoitusjaksoon kuuluvan verovelvollisen on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle, jos kuluvan tai seuraavan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa niin, ettei yritys enää täytä pidennettyyn ilmoitusjakson ehtoja. Ilmoitus tehdään Verohallinnon lomakkeella Hakemus oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksojen muuttamiseksi, jonka saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. Verohallinto voi myös omasta aloitteestaan siirtää yrityksen pidennetystä ilmoitusjaksosta kuukauden pituiseen ilmoitusjaksoon, jos liikevaihdon rajat ylittyvät tai jos yritys on esim. laiminlyönyt ilmoittamis- tai maksuvelvollisuuttaan Jos ilmoitusjaksoa muutetaan, Verohallinto lähettää tiedon siitä, mistä alkaen uutta ilmoitusjaksoa sovelletaan. ENNAKKOPERINTÄREKISTERÖINTIÄ KOSKEVAT TIEDOT Yritys hakeutuu ennakkoperintä Jos yritys hakeutuu ennakkoperintä, merkitse rasti ruutuun ja ilmoita toiminnan alkupäivä. Merkitse aloituspäiväksi joko hakemuksen jättämispäivä tai toiminnan tuleva alkupäivä. Tieto ennakkoperintä merkitsemisestä on julkinen ja se näkyy YTJ-tietopalvelussa (ytj.fi). Ennakkoperintä voidaan merkitä yritys, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Kun yritys on merkitty ennakkoperintä, sille maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Verohallinto voi jättää uuden yrityksen merkitsemättä ennakkoperintä, jos yrityksessä johtavassa asemassa oleva henkilö tai hänen aiemmin johtamansa yritys on olennaisesti laiminlyönyt verojen maksamisen verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden kirjanpitovelvollisuuden muut verotukseen liittyvät velvollisuudet. Täyttöohje: lomakkeen sivu 4 ENNAKKOVERO Yritys voi hakea ennakkoveroa lomakkeella "Yhteisön ennakkoveron hakemus tai muutos". Lomakkeen saa osoitteesta vero.fi/lomakkeet. REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjän on henkilötietolain mukaan huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva voi saada tietyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Rekisteriselosteissa on tiedot mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja luovutetaan. Lisäksi niissä kerrotaan tietojen saantiin ja tietojen korjaamiseen liittyvistä oikeuksista. Rekisteriselosteet ovat osoitteessa ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä Verohallinnossa. Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto ovat yhdessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä. Lisäksi kumpikin viranomainen pitää omia rekistereitään. 13

14 ..... Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 TäYTTöOhjE Y2 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y2 TäYTTöOhjE P e r u s t a m i s i l m o i t u s P e r u s t a m i s i l m o i t u s Y1 Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kauppa, säätiö,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi Yrityksen kieli Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y2 Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kauppa,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen nimi Toiminimi Yrityksen kieli Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 2. Nimivaihtoehto 3. Nimivaihtoehto suomi ruotsi 2. Nimivaihtoehto 3. Nimivaihtoehto suomi ruotsi Kotipaikka (kunta) Kotipaikka (kunta) Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa) Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa) Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Julkiset yhteystiedot Postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Puhelin Matkapuhelin Sähköposti Kotisivun www-osoite Faksi 1 Yhteystiedot Postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Puhelin Matkapuhelin Sähköposti Kotisivun www-osoite Faksi 1 Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) työnantaja Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten säätiö ennakkoperintä Tilikausi Tilikausi (pv.kk - pv.kk) Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pv.kk.vvvv) Yritysmuoto (Käyttäkää myös yritysmuotokohtaista liitelomaketta. Luettelo lomakkeen sivulla 2) kauppa X (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Asunto-osakeyhtiö Osuuskunta Yhdistys työnantaja Julkinen osakeyhtiö Säätiö Muu, mikä? Yritysmuoto Osakeyhtiö (=yksityinen osakeyhtiö) Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike avoin yhtiö kommandiittiyhtiö muu (esim. verotusyhtymä) Tilikausi Tilikausi (pp.kk - pp.kk) Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pp.kk.vvvv) Päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu (Alkuperäinen yhtiösopimus on liitettävä ilmoitukseen) YTJ Perusosa, sivu 1 (3) Y3 YRITYSLOMAKKEEN Y3 TäYTTöOhjE YTJ Perusosa, sivu 1 (5) Y4 MUUTOS- ja LOPETTAMISILMOITUKSEN Y4 TäYTTöOhjE P e r u s t a m i s i l m o i t u s muutos- ja lopettamisilmoitus Y3 Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kauppa,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Yrityksen nimi Toiminimi Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y4 Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kauppa, säätiö,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (Täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2. Nimivaihtoehto 3. Nimivaihtoehto Kotipaikka (Kunta, josta toimintaa johdetaan) Yritys ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin: vain yhteystiedot muuttuvat kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) säätiö Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa) Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) ennakkoperintä työnantaja Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Verohallinnon asiakas Toiminta keskeytetään (Keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kauppa.) Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Henkilötunnus Kieli Kansalaisuus suomi ruotsi Postiosoite Yrityksen yhteystiedot (Yleiseen käyttöön tarkoitetut yhteystiedot, jotka ovat julkisia) Yrityksen postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin: kauppa säätiö ennakkoperintä TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) työnantaja Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Uusi kotipaikka (kunta) Verohallinnon asiakas 1 Yrityksen käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi aputoiminimi Puhelin Matkapuhelin Faksi Uusi aputoiminimi Sähköposti Kotisivun www-osoite Yhteystiedot Uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Tilikausi Tilikausi (pv.kk - pv.kk) Ensimmäisen tilikauden alkamis- ja päättymispäivä (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Elinkeinonharjoittaja ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: kauppa Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä työnantaja yritys- ja yhteisötunnusta varten Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uusi sähköposti Uusi kotisivun www-osoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan YTJ Perusosa, sivu 1 (3) Y5 MUUTOS- ja LOPETTAMISILMOITUKSEN Y5 TäYTTöOhjE Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (4) Y6 MUUTOS- ja LOPETTAMISILMOITUKSEN Y6 TäYTTöOhjE muutos- ja lopettamisilmoitus muutos- ja lopettamisilmoitus Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y5 Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kauppa,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Y6 Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kauppa,, ennakkoperintä, työnantaja ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen. Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI Perustiedot (Täytettävä aina) Perustiedot (Täytettävä aina) YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS Toiminimi Yritys iimoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin: Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi Henkilötunnus vain yhteystiedot muuttuvat työnantaja Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin: kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Verohallinnon asiakas vain yhteystiedot muuttuvat työnantaja Toiminta keskeytetään (Keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kauppa.) kauppa (mukaan kuitti käsittelymaksusta) ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten Verohallinnon asiakas määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Yritys iimoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin: kauppa ennakkoperintä Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten työnantaja Verohallinnon asiakas Yhtiösopimusta on muutettu (Muutossopimus on liitettävä alkuperäisenä ilmoitukseen.) Sopimuksen päivämäärä TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Uusi kotipaikka (kunta) 1 Elinkeinotoiminnan lopettamisilmoitus kauppa Elinkeinonharjoittaja poistetaan kaupparekisteristä Elinkeinonharjoittajan keskeyttämis- / lopettamisilmoitus Verohallintoon Elinkeinotoiminta keskeytetään määräajaksi / 20 - / 20 toistaiseksi Elinkeinonharjoittaja ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin vakuutusmaksuverovelvollisten ennakkoperintä työnantaja TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT Uusi toiminimi Uusi kotipaikka (Kunta, josta toimintaa johdetaan) 1 Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Muut mahdolliset toiminimet Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset) Uusi aputoiminimi Uusi aputoiminimi Uusi aputoiminimi Uusi aputoiminimi Yhteystiedot Uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro, postilokero) Yrityksen yhteystiedot (Yleiseen käyttöön tarkoitetut yhteystiedot, jotka ovat julkisia) Yrityksen uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero) Uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uusi sähköposti Uusi kotisivun www-osoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan Yrityksen uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Uusi puhelin Uusi matkapuhelin Uusi faksi Uusi sähköposti Uusi kotisivun www-osoite Seuraavat yhteystiedot poistetaan Tilikausi Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (6) Tilikausi (Ei rekisteröidä kauppa.) Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv) Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk) YTJ Perusosa, sivu 1 (4) 14 14

15 15

16 LISÄTIETOJA Jos tarvitset opastusta näiden lomakkeiden täyttämiseen, saat tietoja ja neuvoja seuraavista paikoista: Patentti- ja rekisterihallitus Verohallinto Ahvenanmaan valtionvirasto YTJ JULKAISU 1 16

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 3 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri AVOIMEN YHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Avoimen yhtiön perustamispaketti

Avoimen yhtiön perustamispaketti Avoimen yhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti avoimelle yhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: yhtiösopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustamis- vai

Lisätiedot

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

Y4 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y4 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä

Y5 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä Y5 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Verotusyhtymä 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO TÄYTTÖOHJE: MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Y5 3 Täyttöohje:

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteristeri: kiirehtimispyyntö / rekisteriajankohtaaa

Lisätiedot

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Y6 täyttöohje. Muutos- ja lopettamisilmoitus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoitus Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 3 Täyttöohje: lomakkeen sivu 1 4 Perustiedot 4 Yritys-

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispaketista löytyvät kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje)

PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISSOPIMUKSEN / SÄÄNTÖJEN ALLEKIRJOITUS- TAI VAHVISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ (ks. yritysmuodon mukainen ohje) Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Asumisoikeusyhdistys / asukashallintoalue / eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä / muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka / hypoteekkiyhdistys

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti

Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketti Asunto-osakeyhtiön perustamispaketista löytyvät kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus, yhtiöjärjestys, perustamisilmoituslomake

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 Yrityksen tai yhteisön nimi Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä) PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys

Lisätiedot

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI

OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSUUSKUNNAN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti osuuskunnille sisältää kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö 1 TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakepääoman määrä Osakkeiden lukumäärä Osakkeen nimellisarvo

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y1 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteriin merkitseminen... 4 Kotipaikka... 5 Muut mahdolliset

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti

Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Kommandiittiyhtiön perustamispaketti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti kommandiittiyhtiölle sisältää kaikki perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat:

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Sisällysluettelo Ilmoita yhdellä lomakkeella tiedot PRH:lle ja Verohallinnolle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen nimi... 4 Yritys

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y4 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksesta tai lopettamisesta

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamispaketti

Osuuskunnan perustamispaketti Osuuskunnan perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osuuskunnan perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje

Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Perustamisilmoituksen Y2 täyttöohje Sisällysluettelo Tietoa uudelle yrittäjälle... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Yrityksen tai yhteisön nimi... 4 Kaupparekisteri: kiirehtimispyyntö

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y6 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Osakeyhtiön perustamispaketti

Osakeyhtiön perustamispaketti Osakeyhtiön perustamispaketti Löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketista kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osuuskunta. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. TOIMINIMI Y-TUNNUS Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. SÄÄNTÖJEN MUUTOS Sääntöjen muutospäivämäärä.. HALLITUS (Hallituksen KAIKKI jäsenet ja varajäsenet)

Lisätiedot

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo

Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Muutos- ja lopettamisilmoituksen Y5 täyttöohje Sisällysluettelo Yleistä tietoa... 2 Henkilötietojen ilmoittaminen... 3 Lomakkeen sivu 1... 4 Perustiedot... 4 Yritys ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen

Lisätiedot

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Muutosilmoitus Liite lomakkeeseen Y4 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö TOIMINIMI Y-TUNNUS Täyttäkää vain muuttuneet tai uudet tiedot. Älkää liittäkö ilmoitukseen tyhjiä sivuja. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Täytetään vain, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa) Yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot