Kanavamallin väliarviointi Kooste arviointiaineistosta Hämeenlinnan Terveyspalvelut - arviointi Kanavamallin tavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanavamallin väliarviointi Kooste arviointiaineistosta Hämeenlinnan Terveyspalvelut - arviointi Kanavamallin tavoitteet"

Transkriptio

1 Kanavamallin väliarviointi Kooste arviointiaineistosta Hämeenlinnan Terveyspalvelut - arviointi Kanavamallin tavoitteet Alkuperäinen lähde: Hämeenlinnan Terveyspalvelut 5/2014 Arviointikoosteen tekijä : Mäkinen, Saadetdin, Väisänen, Innotiimi 1

2 Kanavamallin tarve palveluiden saatavuus ei ole riittävä palveluiden koetussa laadussa ja etenkin tuloksissa on kehitettävää palveluiden tulokset eivät ainakaan kansansairauksissa ole nykyisten hoitomahdollisuuksien mukaisia erityisosaamisalueittain toteutettu palvelurakenne ei tue monisairaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa henkilöstön saatavuudessa ja työviihtyvyydessä on ongelmia 2 Maija Majava

3 Kanavamallin tavoitteet Tilapäisiä palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelunsa joustavasti, laadukkaasti ja turvallisesti. Korkean riskin potilaat ja pitkäaikaista hoitoa saavien palvelut ovat kokonaisvaltaisia, ennakoituja ja suunnitelmallisia. Hoidon tulokset paranevat. Resurssitarve hallitaan, vaikka kansansairaudet ja hoidon tarve kasvavat. Tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat samanaikaisesti. Asiakkaiden kokema palvelujen saatavuus paranee ja koettu tyytyväisyys paranee Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. 3 Maija Majava

4 Kanavamallin keinot Asiakastarpeen mukainen palveluliittymä: Kantakaupungin alueella väestö jaetaan terveydentilan ja riskien perusteella kahteen kategoriaan, joilla räätälöidään oma palvelukokonaisuus, KANAVA Perusterveet ja tilapäisiä ongelmia potevat, matalan / kohtuullisen riskin potilaat EPISODIKANAVA reaktiivinen palvelumalli olennaista on varmistaa hoidon toteutuminen ripeästi valmiiksi. Monisairaat ja korkean riskin potilaat TERVEYSHYÖTYKANAVA proaktiivinen toimintamalli olennaista on suunnitelmallisuus, proaktiivisuus, valmentava ja voimaannuttava työtapa. Kanavat ovat fyysisesti ja toiminnallisesti erillään, oman johtonsa alaisia Suunnitelmallinen ja systemaattinen hoitokäytäntö. 4

5 Kanavamallin keinot - Palveluintegraatiolla palvelut yhdeltä luukulta ja kerralla valmiiksi. Kanaviin integroidaan Terveyspalveluiden erilaiset erityisosaamiset, sekä muiden palvelualueiden (Henkinen hyvinvointi, A-klinikka, Ikäihmisten palvelut, Lasten ja nuorten palvelualue, erikoislääkärit) tarkoituksenmukaiset palvelut. Siten sairaanhoidon avopalvelut yhdistetään toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. - Erilaisiin palveluihin yhden kanavan sisällä pääsee yhdellä käyttöliittymällä (joka voi olla puhelu/käynti/web/kutsu). - eomahoitoon, omahoidon tukeen ja suunnitelmalliseen proaktiiviseen hoitoon panostetaan ankarasti terveyshyötykanavassa - Hoidon sujuvaan ja joustavaan saatavuuteen ja loppuunsaattamiseen panostetaan ankarasti episodikanavassa. 5

6 Kanavamallin keinot - Effican/tietojohtamisen strateginen vaihe 2 sisältää hoitotulosten systemaattisen raportoinnin, ja niiden tuottamiseen tarvittavien resurssien kuvaamisen pilotoinnin. - Hoitokäytäntöjä mallinnetaan ja niiden toteutumista arvioidaan standardoidulla templaatti tyyppisellä työvälineellä. - eomahoitoon, omahoidon tukeen ja suunnitelmalliseen proaktiiviseen hoitoon panostetaan ankarasti terveyshyötykanavassa - Hoidon sujuvaan ja joustavaan saatavuuteen ja loppuunsaattamiseen panostetaan ankarasti episodikanavassa. - Effican/tietojohtamisen strateginen vaihe 2 sisältää hoitotulosten systemaattisen raportoinnin, ja niiden tuottamiseen tarvittavien resurssien kuvaamisen pilotoinnin. 6

7 Kanavamallin keinot - Hoitokäytäntöjä mallinnetaan ja niiden toteutumista arvioidaan standardoidulla templaatti tyyppisellä työvälineellä. - Kanaville ja tiimeille sovitaan tulostavoitteet, joiden saavuttamisesta tuloksellisuuspalkkiomahdollisuus. - Johtamismalli rakennetaan tukemaan kokonaisvaltaista hoitoa, jota moniammatilliset tiimit toteuttavat. 7

8 Rahoitus rahoitus yhteensä lähes 2 M Potku-hanke /2014, Kela (Terveys- ja hoitosuunnitelman = THS ja kuntoutumissuunnitelman integrointi 2011), STM (THS:n mallinnus 2011), EAKR (THS:n ja Hoito- ja palvelusuunnitelman integrointi FSTKY:n kanssa ), SITRA (sähköisen asioinnin kokonaisuus, ) Omarahoitusosuus <30%, katettu lähes kokonaan TP:n tuottavuusnousulla Palkkakustannukset kehittämisrahoista > 80% -> omarahoitusosuus palautuu kunnallisverona 8

9 Yhteistyöverkosto kiitos Yhteistyöverkosto kansallisesti (rahoittajien lisäksi) THL (Terveys- ja hoitosuunnitelman mallinnus, KanTa-työryhmät) STM (SOTE-tieto hyötykäyttöön) Kustannus Oy Duodecim (THS:n työvälineen kehitys, Päätöksentuen kehitys, tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kuntaliitto (Vakava-hanke, tietojärjestelmäarkkitehtuuri) VTT/Tekes (Soppi-hanke, sosiaalisen innovaation toimeenpano) Kuntien Tiera Oy ( sote-ohjausryhmä, asiakasportaalin kehittäminen) Aalto-yliopisto (väitöstutkimus eomahoidon vaikuttavuus) TaY, HY Hjelt-instituutti (neljä väitöstutkimusta toimintamallien muutoksesta THL+TaY /Tekes (Valint-hanke, Perusterveydenhuollon asiakaslähtöiset toimintamallit valinnanvapautta ja integraatiota?) Työterveyslaitos+TaY/Tekes (NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa) 9

10 Arvioinnin tietopohja mitä dataa on käytettävissä Vuosi Käytettävissä, lisäykset 2009 Käyntisyyt, suoritteet, talousarvio, vakanssit 2010 Hoidon tulosmittarit 2011 Hoidon saatavuus: 3. vapaa aika lääkärin vastaanotolle 2012 Palveluvalikoima (laajennettu), terveys- ja hoitosuunnitelma, asiakassegmentaatio hoitotulokset, kustannukset asemittain; -suurkuluttajien ja korkean riskin asiakkaiden hakuväline (kuten NHG) Työpanos, työpanos asemittain -seurannan arviointiväline ja malli 2015 Tuottavuus, kustannusvaikuttavuus 10

11 Saatavuus : odotusaika lääkärivastaanotolle (Tavoite: Tilapäisiä palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelunsa joustavasti, laadukkaasti ja turvallisesti) Kiireettömiä lääkärin vastaanottoaikoja seurataan 3. vapaalla lva-ajalla Viipurintie Muut asemat

12 Saatavuus : vaille palvelua jäävät (Tavoite: Tilapäisiä palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelunsa joustavasti, laadukkaasti ja turvallisesti) v 2011 auditointi yhtenä keskiviikkona (758 kontaktia) Keskimäärin 3% ei saanut tarvitsemaansa aikaa Viipurintien terveysasemalla 10 % ei saanut huhtikuu 2014 auditointi episodipalveluissa (viikon mittaus): 6.8% :lle asiakkaista ei ole antaa tarvittavaa vastaanottoaikaa (koodi Y22). Asiakasmäärä

13 Saatavuus : yhteydensaanti, puheluiden määrät Viipurintien terveysasemalla (Tavoite: Tilapäisiä palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelunsa joustavasti, laadukkaasti ja turvallisesti)

14 Saatavuus : Palveluvalikoiman laajeneminen (Tavoite: Tilapäisiä palveluita tarvitsevat asiakkaat saavat palvelunsa joustavasti, laadukkaasti ja turvallisesti) 2010 palvelut: Puhelinneuvonta, ohjaus Vastaanotot Ryhmätoimintaa lähinnä fysioterapiassa (suljetut ryhmät) 2014 palvelut: Puhelinneuvonta, ohjaus eomahoito Tavoitteellinen puhelu Ryhmävastaanotot Ryhmätoiminta Vastaanotot Tulossa vielä 2014: earvopalvelut 14

15 Saatavuus : palveluvalikoiman muutos Viipurintien episodipalveluissa

16 Saatavuus : palveluvalikoiman muutos Viipurintien terveyshyötypalveluissa

17 Korkean riskin potilaat ja pitkäaikaista hoitoa saavien palvelut ovat kokonaisvaltaisia, ennakoituja ja suunnitelmallisia. Terveyshyötypalvelussa tehty THL:n ohjeen mukaisia Terveys- ja hoitosuunnitelmia välillä 7/12-5/14 yhteensä 927 eri henkilölle. Heille on tehty yhteensä 1123 hoitosuunnitelmaa, sisältäen suunnitelmien päivitykset 17 Maija Majava

18 Korkean riskin potilaat ja pitkäaikaista hoitoa saavien palvelut ovat kokonaisvaltaisia, ennakoituja ja suunnitelmallisia Hoidon tuloksia on tarkasteltu pitkittäistutkimuksena. Ennen ja jälkeen tuloksissa ovat siis mukana samat henkilöt. Mittausten välinen aika on vähintään vuosi. 18

19 Tietopohja: riskitietojen kirjaamiskattavuus Tavoite: Hoidon tulokset paranevat Suorituspaikka Kaikki tiedot TUPAK BMI RR 1/2010 1/2014 1/2010 1/2014 1/2010 1/2014 1/2010 1/2014 tvhau 3,3 % 9,3 % 4,4 % 19,9 % 12,2 % 17,7 % 17,6 % 25,3 % tvidä 0,0 % 2,8 % 0,2 % 10,5 % 6,8 % 9,9 % 18,5 % 31,0 % tvjuk 0,0 % 25,1 % 0,5 % 36,3 % 6,0 % 35,4 % 12,6 % 36,4 % tvkal 0,2 % 7,8 % 0,5 % 15,9 % 2,6 % 16,9 % 11,2 % 20,5 % tvlam 0,1 % 14,8 % 0,3 % 23,9 % 2,0 % 22,7 % 1,0 % 27,4 % tvojo 0,5 % 24,9 % 2,5 % 33,9 % 2,7 % 32,9 % 11,9 % 40,9 % tvren 0,0 % 22,0 % 0,3 % 33,3 % 2,2 % 27,7 % 11,7 % 33,7 % tvvii 0,1 % 18,98 % 0,8 % 27,92 % 3,7 % 28,97 % 7,6 % 37,82 % 19

20 Hoidon tulokset: Episoditiimin verenpainepotilaiden verenpainetulokset N 757 p-arvo 0, Persentiilit Ennen Jälkeen 25 % % % keskiarvo 150, ,4306 Henkilöitä joilla systolinen verenpaine on laskenut vähintään viidellä yksiköllä on Verenpaineen hoidon tavoite 140/85

21 Hoidon tulokset: Terveyshyötytiimin diabetespotilaiden painoindeksi N 272 p-arvo 0, Persentiilit Ennen Jälkeen 25 % % 31, % keskiarvo 32,47 31,99 Henkilöitä joilla BMI on laskenut vähintään yhdellä yksiköllä on 114. Tulkinta: 18, normaali ylipaino lihavuus vaikea lihavuus yli 40 sairaalloinen lihavuus 21

22 Kaikkien kaksoismitattujen verenpaineiden muutos Mitattuja yhteensä Persentiilit Ennen Jälkeen 25 % % % keskiarvo 145,39 141,9 22

23 Kaikkien kaksoismitattujen verensokerin muutos Mitattuja yhteensä 7934 Hoidon tavoite: < 53 mmol/mol (< 7 %), ilman hypoglykemioita, tyypin 1 diabetes < mmol/mol (< 6 7 %), tyypin 2 diabetes Persentiilit Ennen Jälkeen 25 % 36,62 35,8 50 % 39,89 39,1 75 % 44,6 44,3 keskiarvo 42,57 42,11 23

24 Asiakkaiden kokema palvelujen saatavuus paranee ja koettu tyytyväisyys paranee / PACIC-kysely Tavoite: - on selvittää pitkäaikaissairauksien hoidon laatua potilaiden näkökulmasta - vertailun 2012 (n= 41) ja 2013 (n=67) niiden potilaiden kohdalla, joille on tehty terveys- ja hoitosuunnitelma - arviointiskaala 1=Ei kertaakaan, 2=Harvoin, 3=Joskus, 4=Useimmiten, 5=Aina - kyselyssä arvioitiin seuraavat osa-alueet: 24 Maija Majava

25 25 Asiakkaiden kokema palvelujen saatavuus paranee ja koettu tyytyväisyys paranee / PACIC kysely sisällöt Potilaan aktivointi asiakkaan omat ehdotukset erilaiset hoitovaihtoehdot valittavaksi lääkehoito ja siihen liittyvät kysymykset Palvelujen tuottaminen kirjalliset ohjeet omahoidon tueksi tyytyväisyys hoidon järjestämiseen asiakkaan oman toiminnan vaikutukset terveydentilaan Tavoitteiden asettelu hoitosuunnitelma kirjallisena asiakkaan omista tavoitteista keskustelu tuki selkeään tavoitteen asetteluun ruokailu ja liikuntatapojen muuttamisessa rohkaisu ryhmätoimintaan osana sairauden selviytymistä kysely keskustellen / lomakkeella oman terveydentilaan vaikuttavista elämäntavoista Ongelmanratkaisu/ohjaus autettu tekemään toteuttamiskelpoinen hoito-suunnitelma päivittäisessä elämässä asiakkaan kokemukset ammattilaisten huomioineen asiakkaan arvot, näkemykset ja perinteen suosittellessa tiettyä hoitoa autettu varautumaan tulevaan ja selviytymiseen hankalina aikoina kysytty sairauden vaikutuksia elämään Seuranta/koordinaatio asiakkaalle otettu yhteyttä vastaanottokäyntien välillä ja kysytty vointia asiakkaan rohkaisu osallistumaan kolmannen sektorin ja alueella järjestettäviin tapahtumiin (omahoidon tukena) keskustelu muiden terveydenhuollon palvelukäytön tarpeesta ja mahdollisista vaikutuksista terveyteen Maija Majava

26 Asiakkaiden kokema palvelujen saatavuus paranee ja koettu tyytyväisyys paranee / Asiakashaastattelut kevät 2013 Asiakastyytyväisyystutkimus Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitokselle terveyshyötymallista ( Laurea 2013, Hanketyö Helsto & co) N=3, jokainen oli saanut positiivisia muutoksia elämäänsä. - yleisesti tyytyväisiä saamaansa hoitoon - oli tehty hoitosuunnitelma yhdessä omahoitajan kanssa, ja he käyttivät sitä pääsääntöisesti muistinvaraisesti arjessaan - olivat tyytyväisiä siihen, että heitä hoitivat samat henkilöt, jotka olivat heihin yhteydessä säännöllisesti ja tunsivat asiakkaiden taustat - kokevat hoitosuunnitelman kannustavaksi ja osittain realistiseksi. - Jotkut asiakkaat kokivat kuitenkin hoitosuunnitelman olevan ristiriidassa voimavarojensa ja ominaisuuksiensa kanssa. - Jokainen huomioi hoitosuunnitelman arjessa jollakin tasolla - kokivat, että he ovat päässeet vaikuttamaan hoitosuunnitelmaan. Kehittämisehdotuksena: lisäpalveluiden tarve, yhteistyö muiden palveluiden tuottajien kanssa sekä eomahoitoon lääkärissä käyntien tulokset olisivat näkyvillä. Hämeenlinnan Terveyspalvelut 26

27 Asiakkaiden kokema palvelujen saatavuus paranee ja koettu tyytyväisyys paranee / Asiakashaastattelut 2014 Asiakastyytyväisyystutkimus Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitoksen terveyshyötymallin hoitosuunnitelmasta ( Helsto ja Närhi 2014, Laurean ammattikorkeakoulu) Haastateltiin 10 asiakasta Terveyshyötypalveluissa. Tutkimuksen tulokset : Hoitosuunnitelma : on hyvä, selkeä kokonaisuus, jota päivitetään on kirjattuna keskeiset asiat, jotka ovat asiakkaalla itselle jakaa vastuuta asiakkaan ja ammattilaisen välinen kommunikaatio on toimivaa voisi olla sisällöltään laajempi ja olla aktiivisemmaksi osa hoitoa on kokonaisuutena hyvä ja osa asiakkaan hoitoa sisältöä ja tarkoitusta tulisi korostaa enemmän hoidon yhtenä osana Osa asiakkaista koki, ettei hoitosuunnitelma ole aktiivinen osa asiakkaan hoitoa ja ideologia toteutunut huonosti.sekä, ettei hoitosuunnitelman tarkoitus toteudu käytännön hoidossa 27

28 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat / Henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja johdon osallistumisfoorumit vv Henkilöstö Yhteistyökumppanit Tiimikokoukset x 1 / vko X X X Työpajat x 4 6 / vuosi X X X Kehittämisryhmät x 2 3 / kk X X X Johto YT-infot x 4 / vuosi ( ) Henkilöstötorit x 2 / vuosi ( ) Palveluosastojen Johtotiimit 1 x / vko Johtotiimi 6 h x / kk X X X X X X X X Johtoryhmä 8 x / vuosi X X

29 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. Syyskuu 2013 jälkeen kerätyt pajapalautteet Pajan teema Päivämäärä Palautteiden määrä Riippuvuus Koutsaus Henkilöstöön kohdistuva väkivalta ja Terveyshyöty Hoidon vaikuttavuus 6.3. ja Hukka Kommunikointi ja kumppanuus Sähköinen terveystarkastus ja - valmennus Pajapalautteissa suurin osa (yhteensä noin 80 %, n = 105) ilmoittaa ainakin harkitsevansa tai varmasti toteuttavansa konkreettisia muutoksia. 29

30 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat /Esimerkki pajatoiminnasta Toukokuussa 2014 järjestettiin ensimmäinen työpaja, jonne kutsuttiin mukaan terveydenhuollon moniammattilaisten lisäksi myös asiakasfoorumin jäseniä sekä potilasjärjestöjen edustajia. Ilmoittautuneita pajaan oli noin 60. Osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa jäseninä oli mahdollisimman hyvin edustettuna sekä asiakkaat, järjestöjen edustajat että ammattilaiset. Ryhmätyönä pohdittiin, miten parhaalla tavalla hämeenlinnalaiset asukkaat hyötyisivät sähköisestä terveystarkastus ja valmennusohjelmasta (uusi sähköinen palvelu) sekä miten se voitaisiin liittää osaksi hämeenlinnalaisten terveyspalveluja. Keskustelua käytiin todella aktiivisesti ja pajan tuloksena saatiin monia käyttöön kehitettäviä ideoita. 30

31 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. /Pajapalautteita Terveystarkastus ja - valmennuspajasta Tiimipalaverissa mietitään yhteisiä tapoja työskennellä pajan pohjalta. Hieno paja. Paljon väkeä ja iso tila. Hienoa että järjestöväkeä ym. oli mukana. Aikapulaa tuli loppupuolella. Suosittelen aktiivisemmin sähköisiä palveluja asiakkaille, pyrin omalta osaltani tekemään aktiivisemmin yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa (joskin olen sitä pyrkinyt tekemään nytkin..), otan pienemmällä kynnyksellä yhteyttä tapaamiini muihin ryhmän jäseniin tarvittaessa. Aion työssäni huomioida paremmin Jälleen purkuvaiheelle oli liian vähän järjestöjen toiminnan linkittymisen aikaa ja ryhmiä liikaa. Keskustelu ja terveyspalveluihin. kysymykset ovat yleensä sitä antoisinta osiota ja purkuvaiheen jälkeen sille olisi Maija Majava pitänyt vielä jäädä aikaa. 31

32 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. Saatavuus, sairaanhoitajat avosairaanhoidossa: 2010, 4 tointa, yhteensä 27 hakijaa 2011, 4 tointa, yhteensä 73 hakijaa 2012, 2 tointa, 19 hakijaa 2013, 5 tointa avoinna, yhteensä 69 hakijaa, kolme eri hakua 2014, 5 tointa avoinna, yhteensä 29 hakijaa Saatavuus, lääkärit avosairaanhoidossa hakijaa per haku 2013, kesällä virkaa haki viisi henkilöä, syksyn haku Lammille 0 hakijaa 32

33 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. Vaihtuvuus sairaanhoitajat avosairaanhoito: Resurssi 45 sairaanhoitajaa, 14 lähihoitajaa, 15 fysioterapeuttia, 2 kuntohoitajaa, 2 osastosihteeriä 2011, 10 irtisanoutumista, joista kaksi eläköitynyttä , 8 irtisanoutunutta, joista kolme eläköitynyttä 2014, 0 irtisanoutunutta Vaihtuvuus lääkärit avosairaanhoito: Vuosina seitsemän eläköitynyttä, kolme irtisanoutunutta 33 Hämeenlinnan Terveyspalvelut

34 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. Vertailu sosiaalisen pääoman kyselystä Taulukko 1. Karkea vertailu sosiaalisen pääoman kyselystä Vuoden 2013 sosiaalisessa pääomassa oli avosairaanhoito ( ei satelliittiasemia, ei eriteltynä th ja episodi. 34 Maija Majava

35 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. SOSIAALINEN PÄÄOMA/EPISODIPALVELUT

36 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat. SOSIAALISEN PÄÄOMAN KYSELY 2014 / EPISODIPALVELUT 36 Maija Majava

37 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat SOSIAALINEN PÄÄOMA 2014 / TERVEYSHYÖTYPALVELUT 37 Maija Majava

38 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat SOSIAALINEN PÄÄOMA 2014 / TERVEYSHYÖTYPALVELUT 38 Maija Majava

39 Havaintoja päätöksenteosta sekä henkilöstön osallistumisesta ja osallisuudesta implementointiin. - Selvityksessä on reflektoitu keskeisiä teoreettisia käsitteitä (byrokratia, demokratia, strategia, strateginen päätöksenteko, implementointi) empiriaan. - Aineistona on Hämeenlinnan Terveyspalveluiden työryhmien muistioita ja muita dokumentteja (johtotiimin, johtoryhmän, avotiimin ja terveyshyötyohjaajien muistiot, Potku -työryhmien muistiot, työpajojen matriisit vuosilta , Webropol -kyselyt vuosilta ja liikelaitoksen strategia ) Johtopäätöksiä: 1. Päätöksenteossa korostuu strategian mukainen toiminta, prosessien kuvaaminen, tavoitteellisuus, arviointi ja käytännöistä sopiminen sekä kokouskäytännöistä sopiminen asioita eteenpäin vieviksi. Koosteessa on hyödynnetty Itä-Suomen yliopistossa tehtyä opiskelijaryhmän kirjallista ryhmätyötä ( kevät 2014) : STRATEGINEN SUUNNITTELU PÄÄTÖKSENTEOSSA Case Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos

40 2: Dokumenteista nousi esiin päätöksiä toimenpiteistä, jotka ovat tukeneet henkilöstön osallistumista muutoksen suunnitteluun ja implementointiin. Näistä esimerkkejä: terveyshyötyohjaajien rekrytointi ja verkoston luominen terveysasemakohtaiset työpajojen suunnittelu, toteutus ja arviointi avopalveluiden yhteiset työpajat suunnittelu, toteutus ja arviointi henkilöstötorien suunnittelu ja toteutus 3. Strategia on luotu henkilöstön ja johdon yhteistyönä: henkilöstö on tuottanut arvot, jotka on työpajoissa kytketty strategiaan, ja luotu kriittiset menestystekijät 4. Henkilöstön tietoisuus muutosprosessiin taustoista on nähty tärkeänä. Autenttinen lainaus aineistosta: perustellusti kerrotaan, miksi työn kehittäminen on tärkeää ja tulosten seuraaminen välttämätöntä kehittämisen kannalta

41 Henkilöstön työviihtyvyys ja saatavuus paranevat 41 Maija Majava

42 Kanavanmallin ydinkeinojen status Asiakassegmentaatio Terveyshyötyasiakkaat TP : Palveluintegraatio Palvelumuotoilu uudet palvelut Terveys- ja hoitosuunnitelma, hoitovastaava Johtamismallin uudistus Paradigmamuutos : asiakas määrittelee tarpeen ja tavoitteen, hoitovastaava tukee Sähköisten palveluiden käyttöönotto 42 Maija Majava

43 Kanavamallin arviointi / VTT-tutkijat VTT-tutkijat professori Marja Toivasen johdolla havainnoivat avotiimin ja johtotiimin työskentelyä Analysoi Kanavamallin asiakirjadokumentointia haastattelivat henkilöstöä ja johtoa vv Hämeenlinnan Terveyspalvelut

44 44 Maija Majava

45 45 Maija Majava

46 46 Maija Majava

47 47 Maija Majava

48 TOP 10 kunnat VETUMA-käyttäjinä 4/

49 Kaupunkien VETUMA-tunnistautumiset suhteutettuna asukaslukuun 4/

50 eomahoidon sopimukset, käyttäjä- ja kuukausittaiset käyttömäärät Maija Majava

51 eomahoidon viestimäärät

52 eomahoito vs. puhelut vastasoittojärjestelmään

53 Sähköisen ajanvarauksen käyttömäärät vv Maija Majava

54 asiointi.hameenlinna.fi epalvel u - Päätöksentuki - Oirearvio - Terveystarkastus ja valmennus - Omien terveystietojen tallennus - eomahoito - eajanvaraus Taltio ni Big Data VETU MA Sähköis et Tavoitteell palvelut inen Ryhmävast puhelu aanotto Ryhmätoimint a Vastaanotto: sh, ft, psyk. sh, Vo: päihde-sh lääkäri Vo: erikoislääkäri Hyvinvo intisuunnit elma THS+HoPaS u Kant a EBM eds STA R Potilasti etojärjestel mä earvopalvelut 20

55 Arvioinnin ulottuvuudet ehdotus tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi Keinot ja välineet Kustannukset Yhteistyötahojen näkemys Tavoitteet ja tulokset Asiakaskokemus Viitekehys, referenssit, evidenssi Henkilöstön kokemus 55

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015

OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 OMAHOIDON TUKI JA SÄHKÖISET PALVELUT -HÄMEENLINNAN TARINA- Palvelupäällikkö Suna Saadetdin, TtM, MBA 16.4.2015 21.4.2015 Tarve kehittää palveluita Tilanne vuonna 2010 palveluiden saatavuus ei ollut riittävä

Lisätiedot

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus?

Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Kanavamallissako avosairaanhoidon uusi mahdollisuus? Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.2.2013 Risto Mäkinen Johtava ylilääkäri, toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet

Lisätiedot

minunterveyteni.fi-palvelun toimintamalli ja kokemuksia palvelun toimivuudesta

minunterveyteni.fi-palvelun toimintamalli ja kokemuksia palvelun toimivuudesta minunterveyteni.fi-palvelun toimintamalli ja kokemuksia palvelun toimivuudesta Ilona Rönkkö Sairaanhoitaja (ylempi AMK), TtM Hämeenlinnan kaupunki, sähköiset terveyspalvelut Kysymys yleisölle Asiakkailla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut

Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut Käytännön kokemuksia PEF-etäseurannasta Case Hämeenlinna & minunterveyteni.fi -palvelut Tiina Merivuori, ylilääkäri / avosairaanhoito Hämeenlinnan kaupunki / terveyspalvelut 10.3.2017 Sidonnaisuudet Hämeenlinnan

Lisätiedot

HoSu haltuun facilitaattorikoulutus. Rovaniemi 25.03.2014

HoSu haltuun facilitaattorikoulutus. Rovaniemi 25.03.2014 HoSu haltuun facilitaattorikoulutus Rovaniemi 25.03.2014 Tervetuloa! Pajan tavoitteet: Tutustua valtakunnallisen terveys- ja hoitosuunnitelmamalliin (1. päivä) Miettiä oman talon tapa miten suunnitelma

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Terveyskeskustoiminnan täysremontticase

Terveyskeskustoiminnan täysremontticase Terveyskeskustoiminnan täysremontticase Helsinki Terveystaloustieteen päivät 15.9.2016 Kuopio Risto Mäkinen Johtajalääkäri Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka ei sidonnaisuuksia Valinnanvapaus voi

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Päätöksentuki asiakkaalle

Päätöksentuki asiakkaalle Päätöksentuki asiakkaalle Mitä lisäarvoa hankkeesta on hämeenlinnalaisille? Ilona Rönkkö Jari Numminen Älykäs hoidontarpeen arviointi Omien terveystietojen sähköinen tallennus Hämeenlinnalaisille tulevat

Lisätiedot

Sairaanhoidon kysyntäpaineen juurisyy: onko kansansairauksien ennaltaehkäisyssä parannettavaa?

Sairaanhoidon kysyntäpaineen juurisyy: onko kansansairauksien ennaltaehkäisyssä parannettavaa? Risto Mäkinen Johtajalääkäri Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka ei sidonnaisuuksia Sairaanhoidon kysyntäpaineen juurisyy: onko kansansairauksien ennaltaehkäisyssä parannettavaa? 9.6.2016 Konsta

Lisätiedot

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? Vakava Akusti seminaari 10.6.2014

Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? Vakava Akusti seminaari 10.6.2014 Minkä sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää muuttua ja miksi? Vakava Akusti seminaari 10.6.2014 Risto Mäkinen toimitusjohtaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut liikelaitos Sidonnaisuudet Ylilääkäri, Rohto-keskus

Lisätiedot

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Uudet toimintamallit käyttöön yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Uudet toimintamallit käyttöön

Lisätiedot

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia

Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveys- ja hoitosuunnitelma osana pitkäaikaissairaan hoitoprosessia Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 7.-8.2.2013 Erja Oksman hankejohtaja Väli-Suomen POTKU -hanke POTKU -hanke Väli-Suomen Kaste-hanke

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Hoitosuunnitelma-auditointityökalu Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Terveys- ja hoitosuunnitelma Hoidon tarve Hoidon tavoite Hoidon toteutus

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut:

1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Hyvä hämeenlinnalainen! 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa mahdollisuuden valita terveysasema, jolta saa tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut: Terveydenhuoltolaki Luku 6 47 Henkilö voi

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut

Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille. Case Hämeenlinna. Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut Minunterveyteni.fi lisäarvollisia terveyspalveluja kuntalaisille Case Hämeenlinna 8.10.2015 Ilona Rönkkö Palvelusuunnittelija Hämeenlinnan terveyspalvelut 8.10.2015 Hämeenlinnassa on lähes 68 000 asukasta

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä

Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja. Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskus - uusi tapa tarjota palveluja Hyvinvointia ja terveyttä Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta tarjotaan avosairaanhoidon terveysasemapalveluja psykiatria- ja päihdepalveluja

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus

Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon rooli ja tulevaisuus Työterveyslaitos, Jorma Mäkitalo Lähi-Tapiolan ja Elon työyhteisöjen työhyvinvointi seminaari 12.5.2016 12.5.2016 2 Sisältö Työterveyshuollon

Lisätiedot

Kehittäjän kokemukset

Kehittäjän kokemukset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-31.12.2014 Kehittäjän kokemukset Hankkeen

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Työryhmä: ph Päivi Metso, Sinikka Tauriainen, sh Titta Pyttynen, Sari Pekkanen, Tarja Tiusanen, lääkäri Marianne Riekki, Marianne Rasi, Saara Kuula, Tuula

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros Helsingin sosiaali- ja terveysviraston ja Fiksu Kalasataman nopeat kokeilut Nopeiden kokeilujen kevään 2017 tarjouskierros 4.5.2017 Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

ODA Omat digiajan hyvinvointipalvelut

ODA Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA Omat digiajan hyvinvointipalvelut Projekti pähkinänkuoressa Hallitusohjelman ja Sotetieto hyötykäyttöön strategian kärkihanke Sosiaali- ja terveyspalvelujen perinteisen toimintamallin uudelleen muotoilu

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

Kaatumisvaaran arviointiprosessit - JIK ky:n mallit

Kaatumisvaaran arviointiprosessit - JIK ky:n mallit Kaatumisvaaran arviointiprosessit - JIK ky:n mallit Kaatumisten ehkäisy, alueellinen koulutusiltapäivä 17.1.2019 Hanna Leskelä / Ikääntyneiden palveluiden vastuualueen ft Kaatumisvaaran arvioinnin kehittäminen

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA

LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA LÄÄKÄRIN JA HOITAJAN TIIMITYÖ RINTASYÖVÄN HOIDOSSA Erikoislääkäri Anna- Liisa Kautio ja sairaanhoitaja Elina Rinkineva TAYS Syöpätautien poliklinikka 1 9.6.2014 9.5.2014 TYÖPARITYÖSKENTELY Omat vierekkäiset

Lisätiedot

Kotisairaanhoito, hoivapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eivät ole vapaan hakeutumisen piirissä.

Kotisairaanhoito, hoivapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eivät ole vapaan hakeutumisen piirissä. Hyvä ulkopaikkakuntalainen, Tervetuloa Hämeenlinnan Terveyspalvelujen asiakkaaksi! Mikäli asutte tai oleskelette säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti Hämeenlinnassa työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton,

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa)

Työnimenä: Kanta-asiakkaat. Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Työnimenä: Kanta-asiakkaat Paljon terveyspalveluja käyttävien palvelujen kehittäminen Torniossa (kehittämisen taustaa) Asiakasnäkökulma Asiakkaalle tarjotaan yksilöllisesti laadittava hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM

Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa Erityisasiantuntija, STM Lähde: Maakuntakonsernin johtaminen kehittämisaloite, Kuntaliitto 2017 2 Maakunta järjestäjänä vastaa Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 15.2.2011 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso

POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle. POTKU -ohjausryhmä 15.2.2011 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso POTKU hanke potilas kuljettajan paikalle POTKU -ohjausryhmä 15.2.2011 hankejohtaja Erja Oksman hankesuunnittelija Mari Sisso Väliraportointi katsaus osahankkeittain Lakeus: Resurssit: 100 % projektipäällikkö,

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä

Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä Asiakaslähtöisten toimintamallien rakentuminen ja arviointi monialaisena yhteistyönä Kokemusasiantuntijuus palveluissa Asiakaslähtöiset omahoidon ohjausmallit kansansairauksien ehkäisyssä 2015-2017 Kristina

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset

Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset Pisara-Diapoliksen tulokset ja kokemukset 12.11.2013 Jouni Rahko, yleislääketieteen erikoislääkäri Salli Saulio, diabeteshoitaja Taustaa Pisara-hankkeelle Diabeteksen hoito ei ole kallista, mutta puutteellisesta

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet

Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Asiakaslähtöisen potilasturvallisen hoidon toteuttamisen haasteet Anne Kanerva Kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtM Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue Asiakaslähtöisyys Asiakas ainoa

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1

Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntous ja sote -uudistus 17.3.2016 1 Kuntoutuksen kokonaisuudistus Hallitusohjelman kirjaus ja tavoite Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta - toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän

Lisätiedot

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala

Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa. Ulla Harala Suuntima - oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa Ulla Harala Asiakkuusstrategiat hoidon suunnittelun helpottajina Vaikeaa Yhteisöasiakkuudet Verkosto asiakkuudet Asiakkaan arjessa pärjääminen

Lisätiedot

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä

Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Asiakkaat ja ammattilaiset omaishoitoa kehittämässä Perusasiat pähkinänkuoressa Hanketta toteuttavat yhteistyössä Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ja Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto Hankkeen

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi

THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi THL:n sähköiset kansalaispalvelut: Omahoitopolut.fi ja Palveluvaaka.fi Projektipäällikkö Anu Suurnäkki ja Kehittämispäällikkö Niina Peränen, THL 11.5.2015 Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 1 Uudet

Lisätiedot

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö SOTE JA MAKU TAVOITTEET + Terveys ja hyvinvointi + Yhdenvertaisuus Terveyserot VÄLINEET Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa

Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Omahoitopalvelut muutos hoitoprosesseissa Eila Erkkilä, hyl Terveydenhuollon laatupäivä 25.3.2015 Suomen nuorin väestö Keski-ikä on 37,4 vuotta Asukasluku 196 361 (1.1.2015) alle 18 23 % 18-64 63 % yli

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

OMAOLO. ODA-projekti Eliisa Roine

OMAOLO. ODA-projekti Eliisa Roine OMAOLO ODA-projekti 7.5.2018 Eliisa Roine 21.11.2018 Projekti pähkinänkuoressa Hallitusohjelman ja Sotetieto hyötykäyttöön strategian kärkihanke Sosiaali- ja terveyspalvelujen perinteisen toimintamallin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Green Care nyt ja tulevaisuudessa

Green Care nyt ja tulevaisuudessa Green Care nyt ja tulevaisuudessa KATRIINA SOINI, ERIKOISTUTKIJA, MTT, TALOUSTUTKIMUS GREEN CARE PÄIVÄT KUORTANE 17.-18.9.2014 Outline Green Care Suomessa nyt: miten tähän on tultu? Green Care:n mahdollisuudet

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen kehittäminen. Mikko Huovila STM OHO DITI

Tiedolla johtamisen kehittäminen. Mikko Huovila STM OHO DITI Tiedolla johtamisen kehittäminen STM OHO DITI Tiedolla johtamisen SMART S Strategia ja strategiset tavoitteet M R A Mittaaminen ja data Analyysi ja analytiikka Raportointi ja visualisointi T Toiminnan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja

Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja Yleislääketieteen erikoislääkäri on ihmisen, perheen ja yhteisön lääkäri.

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot