MIKROBILÄÄKESUOSITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2009-2010"

Transkriptio

1 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 4 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO AIKUISILLA IHON JA PEHMYTKUDOSTEN INFEKTIOT HAAVAINFEKTIOT HENGITYSTEIDEN JA SUUN INFEKTIOT SUOLISTOINFEKTIOT UROGENITAALI-INFEKTIOT ENDOKARDIITTI TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN JA THORAXKIRURGISET INFEKTIOT KESKUSHERMOSTOINFEKTIOT MAHASUOLIKANAVAN KIRURGISET INFEKTIOT MUUT INFEKTIOT IV. ENDOKARDIITTIPROFYLAKSIA V. ANTIBIOOTTIEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ SAIRAALASSA VI. MIKROBILÄÄKEEN VALINTA ERÄIDEN MIKROBIEN MUKAISESTI VII. MIKROBIOLOGINEN NÄYTTEENOTTO VIII. ERÄIDEN MIKROBILÄÄKKEIDEN HINTOJA IX. ERÄIDEN MIKROBILÄÄKKEIDEN ANNOSTELU MUNUAISTEN VAJAATOIMINNASSA... 44

2 2 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS Mikrobilääkesuositukset ovat osa toimenpiteitä, joilla pyritään ohjaamaan mikrobilääkkeiden käyttöä ja estämään bakteerien resistenssitilanteen heikkeneminen sairaanhoitopiirin alueella. Satakunnan sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautityöryhmän ja Satakunnan keskussairaalan hygieniatyöryhmän toimesta käynnistettiin syksyllä 1997 mikrobilääkesuosituksen uudistaminen. Suositus uusitaan määrävälein. Suositusta laadittaessa on huomioitu suomalaiset Käypä hoito -suositukset, Mikrobiologia ja Infektiosairaudet -kirja (viim.painos), Yleislääkärin tietokanta sekä soveltuvin osin Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases, ja Gilbert DN, Moellering, RC Jr., Sande MA: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (viim. painos). Suosituksessa on seuraavia rajoituksia: 1. Suositukset ovat ohjeellisia eivätkä pyri esittämään tyhjentäviä vaihtoehtoja. 2. Käytännön syistä muuhun hoitoon kuin mikrobilääkkeisiin ei yleensä voida ottaa kantaa. 3. Ohjeet koskevat mikrobilääkityksen aloitusta, ei jatkohoitoa tai hoidon kestoa. Jatkohoito on tarkistettava herkkyysvastausten ja kliinisen tilan mukaan. Hoidon kesto riippuu komplikaatioiden luonteesta ja hoitovasteesta. 4. Suositukset koskevat aikuisten mikrobilääkehoitoa. 5. Suositus koskevat ensisijaisesti sairaalahoitoa. Suositus on jaettu kaikille Satakunnan sairaanhoitopiirin kliinisten alojen lääkäreille ja sh-piirin sairaaloihin. Lisäksi se annetaan kaikille SatKS:aan tuleville uusille lääkäreille. SatKS:n vuodeosastoilla se on annettu tiedoksi hoitohenkilöstölle ja liitetty Infektio-ohjeet -kansioon kohtaan Mikrobilääkkeiden käyttö. Suositusta voi tilata SatKS:n monistukeskuksesta, p Esa Rintala Infektioyksikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri

3 3 I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO SEPSIKSEN ALOITUSHOITO Modifioi hoitoa veriviljelyn tuloksen mukaan! 1. Avohoitoperäinen, ei vakavaa perustautia: kefuroksiimi 1.5 g x 3-4 iv. 2. Virtsatieperäinen sepsis: kefuroksiimi 750 mg g x 3 iv. 3. Sairaalaperäinen sepsis: keftatsidiimi 2 g x 3 iv. ± gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. 4. Intra-abdominaalinen sepsis: piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 iv. tai imipeneemi / meropeneemi 1g x 3 iv. 5. Hematologisen, neutropeenisen potilaan sepsis: keftriaksoni 2 g x 1 iv. + gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. tai keftatsidiimi 2 g x 3 iv.+ gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. 6. Meningiitti: a) Deksametasoni 0.15 mg/kg (n. 10 mg) iv. n. 15 min ennen antibiootin aloitusta. Sen jälkeen 0.15 mg /kg 6 h välein iv. 4 vrk:n ajan. iv. b) Antibiootti aiheuttajan mukaan: - ei tietoa aiheuttajasta: keftriaksoni 2 g x 1-2 iv.. - meningiitti vanhuksilla, immuunipuutteisilla: kts Listeria. - gramnegatiivinen kokkibakteeri = meningokokki: keftriaksoni 2 g x 1 iv. - grampositiiv.inen kokkibakteeri = pneumokokki: G- penisilliini 4 milj.u x 6 iv. tai keftriaksoni 2 g x 1 - grampositiiv.inen sauvabakteeri: Listeria: ampisilliini 2 g x 4-6 iv. + rifampisiini 300 mg x 2 iv.

4 4 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA A, B ja C-streptokokki G-penisilliini 2-4 milj.u x 6 iv. Ve: kefuroksiimi 1.5 g x 4 iv. tai vankomysiini 1 g x 2 iv. (krea:n mukaan). Candida amfoterisiini-b mg/kg x 1 iv. tai flukonatsoli 400 mg x 1 iv. Escherichia coli kefuroksiimi 1.5 mg x gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. Enterokokit ampisilliini 2 g x 4 iv. Ve: vankomysiini 1 g x 2 iv. (krea:n mukaan). Listeria ampisilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 300 mg x 2 iv. / po. Ve: sulfatrimetopriimi. Meningokokki keftriaksoni 2g x 1 iv. Pneumokokki Jos pneumokokin MIC penisilliinille < 0.1 ug/ml: G-penisilliini 4 milj x 6 iv. Jos MIC ug/ml: keftriaksoni 2 g x 2 iv. Jos MIC > 1.0 ug/ml: keftriaksoni + vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv.(maks. 2 g / vrk). Pseudomonas keftatsidiimi 2 g x 3 iv. + gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. Ve: meropeneemi / imipeneemi 1g x 3 iv. tai siprofloksasiini 200 mg x 2 iv.+ gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. Staphylococcus aureus oksasilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 600mg x 1 po. Ve: vankomysiini + rifampisiini po. Staphylococcus epidermidis

5 5 vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv. + rifampisiini 600mg x 1 po. Huom! Penisilliiniallergia: Selvitä mitä penisilliini aiheuttanut: a) ripulia: usein kysymys vain antibioottiripulista. Penisilliiniä voi kokeilla. b) ihottumaa: ei penisilliiniä, mutta kefalosporiini usein käy. (Ristiallergian riski penisilliinien ja kefalosporiinien välillä on n %) c) urtikaria, kielen tai silmien turvotus tai shokki: ei mitään penisilliinejä (penisilliinit, oksasilliini, ampisilliinit, piperasilliini). Varovaisuutta myös kefalosporiinien ja imipeneemin/meropeneemin suhteen.

6 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO AIKUISILLA 1. IHON JA PEHMYTKUDOSTEN INFEKTIOT ERYSIPELAS Aiheuttajat: β-hemolyyttiset streptokokit. Hoito: V-penisilliini 1-2 milju x 4 po.. tai prokaiinipenisilliini U milju x 1 im. Vaikeissa G-penisilliini 2 milju x 4-6 iv. tai klindamysiini mg x 3 iv. Toistuvan (kolmasti muutaman vuoden sisällä) ruusun estolääkityksenä harkitaan pitkäaikaista (6 24 kk) penisilliiniprofylaksiaa, relapsien ilmaannuttua pysyvää. Se voidaan toteuttaa V- penisilliinillä 1 2 milj. ky/vrk, klindamysiinillä mg x 1 po. tai bentsatiinipenisilliinillä milj. ky im. 3 4 viikon välein. IMPETIGO Aiheuttaja: yleensä Stafylokokkus aureus, joskus β-hemolyyttinen streptokokki. Hoito: Paikallishoito. Antibiootti vain laaja-alaisissa ja leviävissä tapauksissa: oksasilliini 500 mg x 4 po. PARONYKIUM Aih.: β-hemolyyttiset streptokokit, stafylokokit, anaerobit, sekainfektio. Klindamysiini 300 mg x 3-4 po. SELLULIITTI Aih.: β-hemolyyttiset streptokokit, stafylokokit, anaerobit, sekainfektio. Hoito: G-penisilliini 2-4 milju x 4-6 iv. tai klindamysiini 600 mg x 3 iv., septisissä infektioissa piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 iv.. tai imi-/meropeneemi 1g x 3 iv. Jos krepitoi, muista kaasukuolion mahdollisuus -> kts. Nekrotisoiva faskiitti. Kts. myös Erysipelas. VYÖRUUSU Asikloviiri 800 mg 5 7 po., famsikloviiri 250 mg 3 7 tai 500 mg 2 7 tai valasikloviiri 1 g 3 7 po. 2. HAAVAINFEKTIOT 6

7 7 DIABEETIKON JALKA Kts. JALKAINFEKTIO VALTIMOVERENKIERRON VAJAUKSESSA (ASO, diabetes) LEIKKAUSHAAVA Huom: kirurginen revisio ja dreneeraus ensisijaista. Aiheuttajat: yleensä Stafylococcus aureus. Hoito: - aiheuttaja tuntematon tai Stafylococcus aureus: oksasilliini 1 g x 4 iv. tai 500 mg x 4 po. - koagulaasi-negatiiviset stafylokokit esim. Stafylococcus epidermidis: herkkyysmäärityksen mukaan 2 lääkkeen kombinaatio, jossa mukana oksasilliini, klindamysiini, rifampisiini, fusidiini tai linetsolidi po., tai vankomysiini iv. yksinään. - β-hemolyyttinen streptokokki: penisilliini tai kefuroksiimi. NEKROTISOIV.A FASKIITTI Huom! Nopea kirurginen revisio ensisijaista. Krepitoiva, nopeasti etenevä päivystyksenä hyperbaariseen happihoitoon! Aiheuttajat: sekainfektio, anaerobeja, gram-negat.sauvoja, streptokokkeja, stafylokokkeja, Clostridium perfringens. Hoito: imi-/meropeneemi 1g x 3 iv. PALOVAMMA Kirurginen revisio ja paikallishoito ensisijaista. Mikrobilääkehoito: septisessä infektiossa kefuroksiimi 750 mg g x 3 iv., keftatsidiimi (Glazidim tai vastaava) 2g x 3 iv. Huomioi aikaisemmat bakteereiden herkkyysmääritystulokset. PUREMAHAAVA Varhainen antibioottihoito, jos <8 tuntia ja purema luuhun tai niveleen ulottuva, kädessä tai lähellä genitaaleja tai kyseessä kissan tai ihmisen purema: amoksisilliini-klavulaanihappo. 500 mg x 3 po. Haavainfektion hoito: a) Septinen, kefuroksiimi 750mg g x 3 iv. b) Lievempi: amoksisilliini-klavulaanihappo. 500 mg x 3 po. Muista tetanustehoste. Jos villi tai poikkeavasti käyttäytyvä eläin, huomioi rabies, kts kohta 11: Muut infektiot, Rabies.

8 8 3. HENGITYSTEIDEN JA SUUN INFEKTIOT BRONKIITTI Antibiootteja ei yleensä tarvita. Hoito: symptomaattinen. COPD:ssä V- penisilliini, kefaleksiini, doksisykliini, moksifloksasiini. DIFTERIA (kurkkumätä) Aiheuttajat: Corynebacterium diphteriae. Difteriaa on epäiltävä henkilöllä, joka on palannut hyperendeemiseltä alueelta (esim Venäjä) vähemmän kuin 7 vrk aikaisemmin ja on sairastunut vaikeaan tonsilliittin/pharyngiittiin sekä niillä pahaan tonsilliittiin sairastuneilla, joilla on selvä sylkikontakti henkilöön, joka on edeltäneen 3 viikon kuluessa palannut maasta, jossa difteria hyperendeeminen: Hoidetaan sairaalassa pisaraeristyksessä omassa huoneessa. Otetaan tonsilloista ja peitteisiltä alueilta difteriaviljely esim. dacrontikulla, lähetteeseen maininta difteriaepäilystä. Hoito: Akuutin kliinisen taudin ensisijainen hoito on difteriaantitoksiini 48 tunnin sisällä oireiden alusta. Annos aikuisella ky kerta-annoksena im. (erittäin vaikeassa taudissa ad yks). Mikäli oireet kestäneet > 48 tuntia, ei antitoksiinista välttämättä hyötyä. Antibioottihoito roksitromysiini 150 mg x 2 po. tai G-penisilliini 2 milju x 4 iv., 14 vrk. 2 vrk hoidon päättymisestä kaksi nielun difteriaviljelyä 24 tunnin välein. Jos molemmat negatiiviset, voidaan eristys purkaa. Jos positiivinen, uusi roksitromysiinikuuri 10 vrk po., minkä jälkeen kontrolliviljely toistetaan. Etsi lähikontaktit (perheenjäsenet, intiimikontaktit, lähipiirin nieluoireiset, yms.). Lähikontakteista nielun difteriaviljely ja profylaktinen roksitromysiini 150 mg x 2 po. 10 vrk. Jos difteriaviljely positiivinen, kehotetaan pysymään poissa ihmiskontakteista, kunnes negatiivinen näyte saatu. Jos viljely negatiivinen, tarkkaile (kotona) viikon ajan ilmeneekö oireita. Rokotus: Jos difteriarokotuksesta ei tietoa, anna potilaalle ja kontakteille D- tai td rokotussarja 3 rokotusta 0,1 ja 6 kk. Jos saanut rokotukset, annetaan vain tehoste. Ilmoitukset: Ilmoita infektiolääkärille, potilaan oman terveyskeskuksen lääkärille sekä THL:aan mahd. pian. Tee tartuntatauti-ilmoitus A.

9 9 EPIGLOTTIITTI Aih: Haemophilus influenzae. Hoidettava sairaalassa intubaatiovalmiudessa. Kosketuseristys 24 h antibioottihoidon alusta lukien. Hoito: kefuroksiimi 1.5 g x 3 iv. EKSTERNI OTIITTI, MASTOIDIITTI Hoito: oksasilliini (Staflocil tai vastaava) 500 mg x 4 po., kefuroksiimi 750 mg g x 3 iv., kroonisessa keftatsidiimi (Glazidim tai vastaava) 2g x 3 iv. HAMMASINFEKTIOT, SUUN BAKTEERI-INFEKTIOT Hoito: V-penisilliini 1-2 milju x 3 po., amoksisilliini-klavulaanihappo. 500 mg x 3 po., klindamysiini mg x 3 po., imi/meropeneemi 1 g x 3 iv. KEUHKOABSKESSI, EMPYEEMA Huom. thorax-kirurgin konsultaatio ja kirurginen dreneeraus. Hoito: G- penisilliini 2-4 milju x 4-6 iv. (pneumokokki), oksasilliini 2 g x 4 iv. (stafylokokki) tai klindamysiini 600 mg x 3 iv. KROONISEN BRONKIITIN JA COPD:N PAHENEMINEN Hoito: amoksisilliini, doksisykliini, sulfatrimetopriimi, moksifloksasiini. PNEUMONIA A. Alkanut avohoidossa 1. Kliininen epäily pneumokokista a) Lievä taudinkuva: V-penisilliini 1 milju 4 po. b) Vakavampi taudinkuva, huonontunut yleistila tai tarvitsee lisähappea/ respiraattorihoitoa: G-penisilliini 4 milju 6 iv. Huom: penisilliinille resistenttien pneumokokkien osuus kasvussa, mutta kotimaassa hankitussa pneumokokkitaudissa iso annos iv.- penisilliiniä todennäköisesti tehoaa. Huom: makrolidit ovat kontraindisoituja, jos kliininen kuva viittaa vakavaan pneumokokkitautiin! 2. Epäily mykoplasmasta, klamydiasta tai legionellasta tai vakava penisilliiniallergia: moksifloksasiini 400 mg x 1 iv./po. tai

10 atsitromysiini 500 mg x 1 iv. Huom: makrolidit ovat kontraindisoituja, jos kliininen kuva viittaa vakavaan pneumokokkitautiin! 3. Kroonista keuhkoputkitulehdusta sairastavan potilaan akuutti keuhkokuume: kefuroksiimi 750 mg 1.5 g 3 iv., amoksisilliini 500 mg 3 tai moksifloksasiini 400 mg x 1 po. Huom: makrolidit ovat kontraindisoituja, jos kliininen kuva viittaa vakavaan pneumokokkitautiin! 4. Alkoholistin pneumonia: kefuroksiimi 750 mg 1.5 g 3 iv. Huom: makrolidit ovat kontraindisoituja, jos kliininen kuva viittaa vakavaan pneumokokkitautiin! 5. Aspiraatio: G-penisilliini 2-4 milj. U 6 iv. B. Sairaalaperäinen keuhkokuume 1. Lievä taudinkuva: kefuroksiimi 750 mg g x 3 iv., tai klindamysiini 300 mg x 4 iv./po. + siprofloksasiini 200 mg x 2 iv. / 500 mg x 2 po. 2. Yleistila huonontunut tai tarvitsee lisähappea tai respiraattorihoitoa: piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 iv., imi- /meropeneemi 1 g x 3 iv. 3. Pseudomonas-epäily: keftatsidiimi 2 g x 3 ± genta-/tobramysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. 4. Aspiraatio: kefuroksiimi 750 mg x 3 + metronidatsoli 500 mg x 3 iv. tai piperasilliini-tatsobaktaami tai klindamysiini + siprofloksasiini tai imi-/meropeneemi. 5. Candida-sienen epäily: flukonatsoli alkuannos 400mg iv., sitten 200 mg x 1 iv./po. C. Immuunipuutteisen pneumonia Aiheuttajat: kts ed. Huomioi lisäksi Pneumocystis carinii, sytomegalovirus, sienet (hiiva, aspergillus). Hoito: Riippuu infektio- BAL-löydöksestä ja kliinisestä kuvasta. Kts. myös Mikrobiologinen näytteenotto kliinisissä työdiagnooseissa. 10

11 11 SINUIITTI: Amoksisilliini, amoksisilliini-klavulaanihappo. tai doksisykliini po. TONSILLIITTI Aih.: β-hemolyyttinen streptokokki. Hoito: V-pen 1 milj.u x 3-4 po. Ve: klindamysiini. 300 mg x 3 po. Huom! Ei makrolidejä, jos kliininen kuva viittaa streptokokkitautiin. Toistuvien streptokokki-infektioiden estolääkitys: V-pen milj U x 1 po. tai klindamysiini mg x 1 po. VÄLIKORVANTULEHDUS amoksisilliini po.. 4. SUOLISTOINFEKTIOT AIHEUTTAJA TUNTEMATON, epäily bakteeriperäisestä taudista ja vaikeaoireinen: siprofloksasiini 500 mg x 2 tai makrolidi po., 7 vrk. ANTIBIOOTTIRIPULI: kts. Clostridium difficile. CLOSTRIDIUM DIFFICILE: Hoito: antibioottien lopetus mikäli mahdollista, käsien pesu (alkoholikäsihuuhde ei hävitä itiöitä). Haittaavassa ripulissa metronidatsoli 400 mg x 3 po. Lisäksi probiootti tai saccaromyces-valmiste. Uusiutuva: metronidatsoli em. annoksella. Toinen uusiutuminen: vankomysiini 125 mg x 4 po. Harkitaan paksusuolen normaaliflooran palautusta (infektiolääkärin konsultaatio). Ks. infektioyksikön ohjeet antibioottiripulin hoidosta. EHEC: ei antibioottihoitoa. HELIKOBAKTEERI: happopumpun salpaaja + klaritromysiini 500 mg + amoksisilliini 1 g, kaikki x 2/vrk, 7 vrk ajan. KAMPYLOBAKTEERI: makrolidi po., 7 vrk. SALMONELLA: Yleensä ei antibioottihoitoa. Salmonella-sepsiksessä siprofloksasiini 400 mg x 2 iv. Salmonellan kantajuus: siprofloksasiini 750 mg x 2 po. 14 vrk. Kts. myös SatKS:n ohje Salmonellankantajat ohjeet.

12 12 SHIGELLA: siprofloksasiini mg x 2 tai makrolidi po., 7 vrk YERSINIA: Ei yleensä antibioottihoitoa. Siprofloksasiini tai doksisykliini po.. 5. UROGENITAALI-INFEKTIOT GENITAALIHERPES (Herpes simplex) Asikloviiri 200 mg 5, valasikloviiri 500 mg 2 tai famsikloviiri 250 mg 3 po., 5 vrk. Paikallisesti käytetty asikloviirivoide ei ole yhtä tehokas kuin huuliherpeksessä. Uusiutuva: asikloviiri 200 mg 5, valasikloviiri 500 mg 2 5 vrk tai famsikloviiri 125 mg 2 po., 3 5 vrk. Tiheästi uusiutuva: asikloviiri 400 mg 2, valasikloviiri 500 mg 1 tai famsikloviiri 250 mg 2 po, väh. 6 kk ajan. Alenevin annoksin haetaan pienin estävä annos. GONORREA: kerta-annoksina: siprofloksasiini 500 mg po., ofloksasiini 400 mg po., norfloksasiini 800 mg po. tai keftriaksoni 250 mg im. Jos penisilliiniresistenssin riski (tartunta esim. Kaukoidästä): keftriaksoni 250 mg kerta-annos lihakseen. KESTOKATETRIPOTILAAN HOITO: Suosi mieluummin kertakatetrointia tai kystofiksiä. Resistenttien bakteerikantojen kehittymisen välttämiseksi ei rutiininomaista antibioottiprofylaksiaa. Ei rutiininomaista virtsaviljelyä. Oireetonta bakteriuriaa ei hoideta. Kestokatetripotilaalla metenamiini ei ole hyödyllinen. Oireinen virtsainfektio: kts. kystiitti. KLAMYDIA (Chlamydia trachomatis): atsitromysiini 1g po. kertaannos, doksisykliini 100 mg x 2 po vrk, tetrasykliini 500 mg x 4 po vrk. KUPPA: kts. syfilis. PID (pelvic inflammatory disease): lievä: doksisykliini 100 mg x 2 po. + metronidatsoli 500 mg x 3 po. tai siprofloksasiini 500 mg x 1 po. + metronidatsoli 500 mg x 3 po. Vaikeammat: kefuroksiimi 1.5g x 3 iv. +

13 13 doksisykliini 100 mg x 2 iv. PROSTATIITTI Akuutti bakterielli: fluorokinolonit po. 3-4vk. Krooninen: fluorokinolonit tai sulfatrimetopriimi po. 4-6 vk. Huomioi klamydiainfektion mahdollisuus. SYFILIS Prokaiinipenisilliini 1.2 milj. yksikköä päivässä lihakseen 10 vrk:n ajan (primaarinen ja sekundaarinen kuppa). Latentin kupan hoitoaika on kolme viikkoa. Neurosyfiliksessä annetaan iv.-penisilliiniä. Penisilliiniyliherkille vaihtoehtona ovat keftriaksoni-pistokset im. 1 g/vrk. TIPPURI: Kts. gonorrea. VIRTSATIEINFEKTIO A. Akuutti Trimetopriimi 160 mg x 2, 3 vrk, nitrofurantoiini 75 mg x 2, 5 vrk, pivmesillinaami 400 mg x 2, 3 vrk, fluorokinoloni kerta annos (norfloksasiini 800 mg, siprofloksasiini 500 mg, ofloksasiini 400 mg). B. Toistuva 6 kk mittainen estolääkitys trimetopriimilla 100 mg, nitrofurantoiinilla mg, toissijaisesti metenamiinihippuraatilla 1 g x 2 tai norfloksasiinilla 200 mg x 1 (tai norfloksasiini kolmesti viikossa). C. Pyelonefriitti kefuroksiimi 750 mg x 3 iv., siprofloksasiini 500 mg x 2 po. 6. ENDOKARDIITTI A. NATIIVILÄPPÄ Huom. Kardiologin / thoraxkirurgin kons. Diagnoosi perustuu veriviljelytulokseen, ruokatorvi-ukg:aan ja kliiniseen kuvaan. Akuutti läpän pettäminen vaatii päivystyskirurgiaa. I Veriviljelynegatiivinen: 1. Akuutti: oksasilliini 2 g x 6 iv. 6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg /kg x 3 iv. 2 viikon ajan.

14 2. Ei-akuutti: G-penisilliini 4 milju x 6 iv. 4-6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg /kg x 3 iv. 2 viikon ajan. Tai vankomysiini 1g x 2 iv. 6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg / kg x 3 iv. 2 viikon ajan. II Veriviljelypositiivinen (tarkista herkkyysmäärityksen tulos) 1. Stafylokokkus aureus: oksasilliini 2 g x 6, 4-6 viikkoa + alussa gentamysiini 1mg /kg x 3 iv. 2 viikon ajan (+ tarvittaessa rifampisiini 300 mg x 2 po.) 2. Penisilliinille herkät streptokokit: G-penisilliini 4 milju x 6 iv. 4-6 viikon ajan +alussa gentamysiini 1mg /kg x 3 iv.. 2 viikon ajan. 3. Muut streptokokit kts. enterokokit. 4. Stafylokokkus epidermidis ja muut ns. koagulaasi-negatiiviset stafylokokit (ks. herkkyysmääritystulos): vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv. (krea:n mukaan) + rifampisiini 300 mg x 2 po., 6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg/kg x 3 kahden viikon ajan iv. 5. Enterokokit (ks. herkkyysmääritystulos): ampisilliini 2 g x 6 iv. 4-6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg /kg x 3, 2 viikon ajan iv. Tai vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv.. (krea:n mukaan) 4-6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg /kg x 3 iv., 2 viikon ajan. 6. Gramnegatiiviset sauvabakteerit (ks. herkkyysmääritystulos): kefuroksiimi / keftatsidiimi 4-6 viikon ajan + alussa gentamysiini 1mg /kg x 3 2 viikon ajan iv. B. TEKOLÄPPÄ Huom. Kardiologin, thoraxkirurgin ja infektiolääk.kons. Akuutti läpän pettäminen vaatii päivystyskirurgiaa. Antibioottihoito kuten edellä paitsi veriviljelynegatiivisessa ensisijaisesti vankomysiini + gentamysiini (+ rifampisiini). 7. TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN JA THORAXKIRURGISET INFEKTIOT ARTRIITTI A. NATIIVINIVEL Nivelestä on ennen hoidon aloitusta otettava edustava nivelnestenäyte bakteeriviljelyyn. Hoito ennen viljelyvastauksen tuloa: oksasilliini 2 g x 4 iv. + rifampisiini 600 mg x 1 po. 1. Viljely negatiivinen: oksasilliini 2 g x 4-6 iv.+ rifampisiini

15 mg x 1 po. 2. Stafylokokkus aureus: oksasilliini 2 g x 4-6 iv., + rifampisiini 600 mg x 1 po. 3. Stafylokokkus epidermidis ym. koagulaasi-negatiiviset stafylokokit (ks. herkkyysmääritystulos): vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv. (krea:n mukaan) ± rifampisiini 600 mg x 1 po. Jatkoon kahden lääkkeen kombinaatio, jossa yhdistettynä jotkut seuraavista: rifampisiini, klindamysiini, oflo-, sipro- tai levofloksasiini tai fusidiini. Vaihtoehtona linetsolidi (Zyvoxid) mg x 2 iv./po. B. KEINONIVEL Nivelestä on ennen hoidon aloitusta otettava edustava nivelnestenäyte bakteeriviljelyyn. Hoito ennen viljelyvastauksen tuloa: vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv., (krea:n mukaan) + rifampisiini 600 mg x 1 po. 1. Bakteeriviljely negatiivinen: oksasilliini ± rifampisiini 600 mg x 1 po. tai vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv. (krea:n mukaan) ± rifampisiini 600 mg x 1 po.. 2. Stafylokokkus aureus: oksasilliini 2g x 4-6 iv. + rifampisiini po. 3. Stafylokokkus epidermidis ym. koagulaasi-negatiiviset stafylokokit: vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv. (krea:n mukaan) ± rifampisiini 600 mg x 1 po. 4. β-hemolyyttiset streptokokit: G-penisilliini 4 milj.u x 6 iv. 5. Enterokokit (ks. herkkyysmääritystulos): ampisilliini 2g x 4 iv. ± gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. 6. Pseudomonas (ks. herkkyysmääritystulos): keftatsidiimi 2 g x 3 iv. tai siprofloksasiini 200 mg x 2 iv. ± gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. 7. Muut gramnegatiiviset sauvabakteerit (ks. herkkyysmääritystulos): kefuroksiimi 1,5 g x 3 iv. tai keftatsidiimi 2 g x 3 iv. DIABEETIKON JALKAINFEKTIO: Kts. jalkainfektio EPIDURAALIABSKESSI Huom. kirurginen hoito usein tarpeen. Hoito: oksasilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 600 mg x 1 po. JALKAINFEKTIO VALTIMOVERENKIERRON VAJAUKSESSA 15

16 (ASO, diabetes) Aiheuttajat: sekainfektio, anaerobit, stafylokokit, gram-neg. sauvabakteerit. Hoito pitkittyy, jos mukana osteiitti. Valtimoverenkierron palauttaminen esim. PTA:lla + kirurginen revisio. Antibioottihoito indisoitu, jos sondeeraten luu paljaana tai natiivirtgkuvassa osteiittia. Ennen antibioottihoidon aloitusta luusta olisi saatava biopsianäyte bakteeriviljelyyn 1. Vaikea tai septinen infektio: piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 iv. tai imi-/meropeneemi 1 g x 3 iv. 2. Lievemmissä infektioissa ja jatkohoitoon: amoksisilliini/ klavulaanihappo 500 mg x 3, klindamysiini mg x 3-4, kefaleksiini 500 mg x 3 tai oksasilliini 500 mg x 4. MEDIASTINIITTI 1. Ruokatorven repeämä: kefuroksiimi 1.5 g x 3 iv. + metronidatsoli 500 mg x 3 iv. Vaikeassa piperasilliini/tatsobaktaami 4 g x 3 iv. 2. Postoperatiivinen: oksasilliini 2 g x 6 iv. ± rifampisiini 600 mg x 1 iv./po. Vaikeassa piperasilliini/tatsobaktaami 4 g x 3 iv. Tarkista mahdollisen bakteeriviljelyn tulos. OSTEIITTI Ennen antibioottihoidon aloitusta luusta olisi saatava biopsianäyte bakteeriviljelyyn. Aiheuttajat: Stafylokkus aureus, ns. koagulaasinegatiiviset stafylokokit (esim. Stafylokokkus epidermidis), streptokokit, joskus Pseudomonas, E.coli. Kts myös Jalkainfektio. 1. Bakteeriviljely negatiivinen: oksasilliini 2 g x 4 iv. tai 1g x 4 po. (+ rifampisiini 600 mg x 1 po.). 2. Stafylokokkus aureus: oksasilliini 2 g x 4 iv. tai 1g x 4 po. (+ rifampisiini 600 mg x 1 po.). 3. Stafylokokkus epidermidis ym. koagulaasi-negatiivinen stafylokokki (tarkista herkkyysmääritystulos): Jos oksasilliinille herkkä: oksasilliini 2 g x 4 iv. tai 1 g x 4 po. + rifampisiini 600 mg x 1 po. Jos oksasilliinille resistentti: vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv..(krea:n mukaan) + rifampisiini 600 mg x 1 po. tai kahden lääkkeen kombinaatio, jossa yhdistettynä jotkut seuraavista: rifampisiini, klindamysiini, sipro- tai levofloksasiini tai fusidiini. Vaihtoehtona linetsolidi (Zyvoxid) mg x 2 iv./po. 4. E.coli: kefuroksiimi 1.5 g x 3 iv. tai siprofloksasiini 200 mg x 2 iv. 16

17 5. Pseudomonas: keftatsidiimi 2g x 3 iv. + gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. tai siprofloksasiini 200 mg x 2 iv. ± gentamysiini 5-7 mg/kg x 1 iv. SPONDYLIITTI Ennen antibioottihoidon aloitusta luusta olisi saatava biopsianäyte bakteeriviljelyyn. Aiheuttajat: Stafylokokkus aureus, koagulaasinegatiiviset stafylokokit (esim. S.epidermidis), gramnegatiiviset sauvabakteerit. Huom. Jos hoitovaste puuttuu, huomioi myös tuberkuloosi. Jos alaraaja- tai cauda-oireita, huomioi epiduraaliabskessin mahdollisuus (kirurgin konsultaatio). Antibioottihoidosta katso Osteiitti 8. KESKUSHERMOSTOINFEKTIOT AIVOABSKESSI Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis ja muut stafylokokit, streptokokit, gramnegatiiv.iset sauvabakteerit, sekainfektio. Postoperatiivinen: stafylokokit, anaerobit, sekainfektio. Ennen antibioottihoidon aloitusta abskessista olisi saatava näyte bakteeriviljelyyn: 1. Aiheuttaja tuntematon: keftriaksoni 2 g x 1 iv. + metronidatsoli 500 mg x 3 iv. tai meropeneemi 1g x 3 iv. + vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv. (krea:n mukaan). 2. Stafylokokkus aureus: oksasilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 600 mg x 1 po. 3. Stafylokokkus epidermidis ym: Jos oksasilliinille herkkä: oksasilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 600 mg x 1 po. Jos oksasilliinille resistentti: vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv..(krea:n mukaan) + rifampisiini 600 mg x 1 po. AIVOKALVONTULEHDUS. Deksametasoni alkuannos 0.15 mg/kg (70 kg painoisella 10 mg) iv. 15 min ennen antibiootin aloitusta, sen jälkeen 0.15 mg /kg 6 h välein iv. 4 vuorokauden ajan. 1. Likvorin bakteerivärjäys ja -viljely negatiivinen: keftriaksoni 2 g x 1-2 iv. 2. Meningiitti vanhuksilla, immuunipuutteisilla, alkoholisteilla: kts Listeria. 17

18 3. Likvorin bakteerivärjäyksessä gramnegatiivinen kokkibakteeri = meningokokki: keftriaksoni 2 g x 1 iv. Pisaraeristys 24 tuntia antibioottihoidon alusta. Profylaksia: perheenjäsenille, intiimikontakteille ja potilasta intuboineille henkilöille siprofloksasiini 500 mg kerta-annos po., lapsille rifampisiini 20 mg/kg/vrk po. 2 vrk ajan, gravidalle keftriaksoni 250 mg kerta-annos im. 4. Likvorin bakteerivärjäyksessä grampositiivinen kokkibakteeri = pneumokokki: G-penisilliini 4 milj.u x 6 iv. tai keftriaksoni 2 g x 1 iv. Ei profylaktista antibioottia lähikontakteille. Ei eristystä. 5. Likvorin bakteerivärjäyksessä grampositiivinen sauvabakteeri= Listeria: ampisilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 600 mg x 1 iv. Ei profylaktista antibioottia lähikontakteille. Ei eristystä. 6. Keskushermoston leikkauksen jälkeinen (aiheuttajana Stafylokokkus aureus, muut stafylokokit, gramnegatiiviset sauvabakteerit): aluksi keftatsidiimi (Glazidim tai vastaava) 2 g x 3 iv. + vankomysiini 15 mg/kg x 2 iv..(krea:n mukaan) (+ metronidatsoli 500 mg x 3 iv.). Jatkohoito likvorin bakteeriviljelyvastauksen mukaan. ENKEFALIITTI Aiheuttajat: yleensä Herpes simplex, muista myös puutiaisaivokuume (Kumlingen tauti). Hoito: asikloviiri 10 mg /kg x 3 iv. 10 vrk ajan. KESKUSHERMOSTON SHUNTTI-INFEKTIO Harkitse shuntin vaihtoa/poistoa. Aih.: Stafylokokkus aureus, muut stafylokokit. Hoito: oksasilliini 2 g x 6 iv. + rifampisiini 600 mg x 1 po. tai vankomysiini + rifampisiini (tarkista likvorin tai poistetun shuntin bakteeriviljelyn herkkyysmäärityksen tulos). 9. MAHASUOLIKANAVAN KIRURGISET INFEKTIOT APPENDISIITTI Kirurginen hoito. Peritoniitti tai abskessi: kefuroksiimi 750 mg x 3 iv.. + metronidatsoli 500 mg x 3 iv.. CAPD-PERITONIITTI Kts. SatKS:n ohje osastolla M3. DIVERTIKULIITTI 18

19 Hoito: kefuroksiimi 750 mg - 1.5g x 3 iv.. + metronidatsoli 500 mg x 3 iv.. Tai ertapeneemi (Invanz tai vastaava) 1g x 1 iv.. KOLEKYSTIITTI Hoito: amoksisilliini-klavulaanihappo. 500 mg x 3 po., vaikeissa ja sappiperitoniitissa kefuroksiimi (+ metronidatsoli). PANKREATIITTI Jos nekroottinen, infektoitunut: kefuroksiimi 1.5 g x 3 iv. + metronidatsoli 500 mg x 3 iv., imi-/meropeneemi 1g x 3 iv. PERITONIITTI Kefuroksiimi 1.5 g x 3 iv. + metronidatsoli 500 mg x 3 iv. tai piperasilliini-tatsobaktaami 4 g x 3 iv. tai imi-/meropeneemi 1g x 3 iv. Mikäli gi-kanavan perforaatio, lisätään flukonatsoli mg x 1 iv. CAPD-peritoniitti: kts. nefrologien antama ohje. 10. MUUT INFEKTIOT BORRELIOOSI Erythema migrans: amoksisilliini 1 g 2 tai doksisykliiniä mg 2 po., 2 3 viikon ajan Sekundaarinen, disseminoitunut tai neuroborrelioosi: keftriaksoni 2g x 1 iv. 3 (-4) vk. EHRLICHIOOSI ( human granulocytic ehrlichiosis, HGE) Aih: Ehrlichia. Hoito: doksisykliini 100 mg x 2 po., 7 vrk:n ajan. KISSANRAAPIMATAUTI ( cat-scratch disease ) Aih: Bartonella henselae. Hoito: atsitromysiini alkuannos 500 mg x1, sitten 250 mg x1, 4 vrk ajan. MALARIA Huonokuntoinen potilas, komplisoitunut malaria, parasitemiaprosentti yli 5 % tai potilas oksentelee (konsultoi Auroran infektiopäivystäjää): Kiniinihydrokloridi iv. (erityislupavalmiste), ensimmäinen annos mg/kg, jatkossa 10 mg/kg kolmesti vuorokaudessa hitaana 19

20 4 tunnin infuusiona 5 % glukoosiliuoksessa. Kiniinilääkitykseen yhdistetään doksisykliini, jota annetaan 3 mg/kg kerran päivässä po. tai iv. Vaihtoehto i.v. artesunaatti (erityislupavalmiste) Hyväkuntoinen potilas, ei komplikaatioita, parasitemiaprosentti alle 5%: Kiniinihydrokloridi (erityislupavalmiste) po. 10 mg/kg kolmesti vuorokaudessa + doksisykliini aikuiselle 100 mg kahdesti vuorokaudessa 7 10 vuorokauden ajan. Vaihtoehtona Riamet (artemeetteri 20 mg + lumefantriini 120 mg), aikuisille 4 tabl 2, 3 vuorokauden ajan. Vaihtoehtona Malarone (atovakoni 250 mg, proguaniili 100 mg B), aikuisille 4 tabl. kerran vuorokaudessa 3 vrk:n ajan ruuan kanssa. Vaihtoehtona meflokiini po., kokonaisannos 25 mg/kg (aikuisille mg ja 6 8 t kuluttua mg) Jos lajin määrityksessä selviää, että kyseessä on vivax-, ovale- tai malariae-malaria: Klorokiini po., kokonaisannos 40 mg klorokiinifosfaattia / kg. Aikuisille annetaan alkuun Heliopar (250 mg klorokiinifosfaattia) 4 tabl., 6 8 tunnin kuluttua 2 tabl. ja kahtena seuraavana päivänä 2 tabl.; lapsille kokonaisannos jaetaan vastaavalla tavalla. Vivax- ja ovale-malarioiden lopullinen hoito vaatii klorokiinihoidon jatkoksi primakiinikuurin (erityislupavalmiste), aikuiselle 15 mg primakiiniemästä päivittäin kahden viikon ajan. PNEUMOCYSTIS JIROVECII (ent. carinii). Lievä taudinkuva: sulfatrimetopriimi Ditrim duplo, Cotrim Forte tai vastaava 2 tbl x 3, 21 vrk. Tai dapsoni 100 mg x 1 po. + trimetopriimi 5 mg/kg x 3 po. Hapetushäiriö: sulfatrimetopriimi (Cotrim ) 3 ampullaa (5ml) x 4 iv. (!) (trimetopriimikomponenttia 15mg/kg/vrk), 21 vrk ajan. Mukaan prednisoni 40 mg x 2, 5 vrk ajan, sitten 40 mg x 1, 5 vrk ajan, sitten 20 mg x1 po.. Jos sulfa-allergia: klindamysiini 600 mg x 4 iv.. + primakiini (Primaquine ) 15 mg x 1 po.. tai pentamidiini (Pentacarinat ) 4 mg/kg x 1 päivässä hitaana iv.-infuusiona iv., vrk. Sivuvaikutuksia: munuaisten vajaatoiminta, hypotensio, 20

21 hypoglykemia, akuutti pankreatiitti tai sydämen rytmihäiriö. Sekundaariprofylaksia, jos immuunipuutos jatkuu: Ditrim duplo, Cotrim Forte tai vastaava 1 tbl kolmesti viikossa. RABIES (vesikauhu) Aih: rabiesvirus. Altistus: eläimen purema tai nuolaisu limakalvolle tai haavaan. Epäiltävä jos eläin on poikkeavasti käyttäytyvä tai eläimenpurema ulkomailla. Hoito: Puremahaavan puhdistus vedellä ja desinfiointi (70% alkoholi, jodiliuokset tai kvaternäärinen ammoniumliuos). Haavaa ei pidä primääristi sulkea. Rabies-rokote (esim. Rabies-Imovax ) mahdollisimman pian 1 ml im. deltoideukseen. Uusitaan 3, 7, 14 ja 30 (poikkeustapauksissa 90) päivän kuluttua. Jos kasvojen, kaulan ja sormenpäiden tai useita puremia ja rabies todennäköinen, annetaan rabies-immunoglobuliinia (Imogam Rabies ) mielellään alle 24 tuntia tapahtumasta. Annos: 20 ky/kg, joka injisoidaan haavan ympäristöön ja loput lihakseen. Hoito voidaan keskeyttää, jos eläimellä ei ilmene oireita 10 vrk:n seurannan aikana. Jos eläintä ei voida seurata (karannut), on rokotushoito annettava täydellisenä ja immunoglobuliinihoitoa harkittava. TETANUS Aih: Clostridium tetani. Hoidetaan tehohoidossa. Infektiokohdan kirurginen revisio. G-penisilliini 24 milj U /vrk iv. + tarvittaessa metronidatsoli 500 mg x 3 iv.. Anti-tetanus-immunoglobuliinia U kerta-annoksena im (apteekin päivystysvarastossa). Kouristusten hoito diatsepaamilla, tarvittaessa relaksointi ja hengityskonehoito. Ulkoisten kouristusta provosoivien ärsykkeiden välttäminen (hiljainen, hämärä huone). Tetanusrokotesarja: 3 pistosta im., joista ensimmäinen jo tehohoidon aikana ja seuraavat 1 ja 6 kk kuluttua ensimmäisestä lukien. TULAREMIA (jänisrutto) Osa paranee ilman lääkehoitoa. Siprofloksasiini mg x 2 po. tai doksisykliini mg /vrk po.. Vaikeissa tautimuodoissa ja gravideilla aminoglykosidi esim. gentamysiini 5 mg/kg x 1 tai 1.5 mg/kg x 3 iv. SYTOMEGALOVIRUSINFEKTIO 21

22 Gansikloviiri (Cymevene ) 5 mg/kg x 2 / vrk iv., väh. 14 päivän ajan. CMV:n aiheuttama retiniitti: valgansikloviiri (Valcyte, 450 mg tbl), aloitusannos 2 tbl x 2, 21 vrk:n ajan. Ylläpitoannos 2 tbl x 1. CMV-infektion estohoito: valgansikloviiri (Valcyte, 450 mg tbl) 2 tbl x 1. Estohoidon ja pre-emptiivisen hoidon indikaatiot ja kesto ks. HUS:n ja TYKS:n ohjeet. 22

23 23 IV. ENDOKARDIITTIPROFYLAKSIA Sairaudet/tilat, joissa endokardiittiprofylaksia on aiheellinen: 1. Potilaalla läppäproteesi tai käytetty keinomateriaaleja sydänläpän korjauksessa. 2. Aikaisemmin sairastettu sydämen läpän tulehdus (endokardiitti) 3. Korjaamaton syanoottinen synnynnäinen sydänvika, mukaan lukien palliatiivisen suntin tai putkisiirteen (conduit) saaneet 4. Korjattu synnynnäinen sydänvika, mikäli potilaalle on jäänyt defekti keinomateriaalin proteesin lähelle 5. Ensimmäisen 6 kuukauden ajan potilaille, joille on suoritettu synnynnäisen sydänvian vuoksi leikkaus käyttäen keinomateriaaleja, suntteja tai putkia (conduit), sekä potilaille, joille on asetettu suljinlaite leikkauksessa tai katetroinnin yhteydessä. 6. Sydämensiirtopotilaat, joille on kehittynyt läppävika. Toimenpiteet, joiden yhteydessä endokardiittiprofylaksiaa on aiheellinen: 1. Hampaisiin ja parodontiumiin kohdistuvat toimenpiteet, joihin yleisesti liittyy ienverenvuotoa (hampaan poisto, kyretointi) tai periapikaalisen alueen manipulointia (juurihoito, resektio) 2. Hammaslääkärin tai hoitajan tekemä hampaiden tukikudosten puhdistus (subgingivaalisen hammaskiven poisto, scaling ) 3. Poskiontelon huuhtelu 4. Nielu- tai kitarisan poistoleikkaus 5. Bronkoskopia, johon liittyy invasiivisia toimenpiteitä Toimenpiteet, joissa endokardiittiprofylaksia ei ole tarpeen: 1. Hampaan paikkaaminen 2. Juurihoito, jossa ei kajota periapikaalialueeseen 3. Suuonteloon tehty puudutus 4. Hammasproteesin sovitus 5. Hampaiston pastapuhdistus 6. Non-invasiivinen bronkoskopia 7. Gastroskopia ja kolonoskopia 8. Transuretraalinen prostataresektio 9. Gynekologiset ja obstetriset toimenpiteet ja synnytykset Endokardiittiprofylaksian toteutus: Antibiootti Annos aikuisella Annos lapsella Ensisijaislääke: Suun kautta amoksisilliini 2 g 50 mg / kg Im. tai iv.-lääke ampisilliini 2 g 50 mg / kg Penisilliiniallergisilla: Suun kautta kefaleksiini tai klindamysiini tai atsitromysiini tai klaritromysiini tai roksitromysiini 2g 600 mg 500 mg 500 mg 300 mg 50 mg / kg 20 mg / kg 15 mg / kg 15 mg / kg 10 mg / kg Im. tai iv.-lääke kefuroksiimi 750 mg 1.5 g (iv.) 60 mg / kg klindamysiini mg (iv.) 20 mg / kg

24 24 V. ANTIBIOOTTIEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ SAIRAALASSA AMFOTERISIINI-B Fungizone. Käyttö: Invasiiviset Candida-, Aspergillus-, kryptokokkiym. sieni-infektiot. Haittavaikutukset: munuaistoksisuus, horkka, hypokalemia. Annostelu: 0,5-1 mg/kg x 1 iv., yleensä mg x 1 iv. Huom: Hyvä nesteytys, kaliumin ja krea:n seuranta. Koeannos 1 mg iv.. ennen ensimmäistä infuusiota. Horkkaa ym. oireita voidaan lievittää antipyreeteillä, antihistamiineilla tai antiemeeteillä tai infuusionopeutta vähentämällä. Erityisen voimakkaita haittavaikutuksia hoidetaan parenteraalisella kortisonilla. Käyttörajoitus: Liposomaaliset tai kolloidivalmisteet (AmBisome, Amphocil, Abelcet ) vain infektiolääkärin konsultaation perusteella. ABELCET Ks. amfoterisiini-b. AMBISOME Ks. amfoterisiini-b. AMIKASIINI Ks. aminoglykosidit AMINOGLYKOSIDIT Käyttö: kombinaatioissa beetalaktaamiantibioottien kanssa. Ei monoterapiana (paitsi tularemiassa). Haittavaikutukset: sisäkorvatoksisuus, munuaistoksisuus Annostelu: Vuorokausiannos voidaan antaa kerran vuorokaudessa, vakavissa infektioissa kuitenkin useampana annoksena vuorokaudessa. Netilmysiini 6.5 mg/kg x 1 (tai 2 mg/kg x 3), tobramysiini ja gentamysiini 5.1(-7) mg/kg x 1 (tai 1.5 mg/kg x 3), amikasiini 15 mg/kg x 1 (tai 7.5 mg/kg x 2) iv. Pitoisuusmittaukset: S-Krea väh. 2 kertaa viikossa. Jos munuaisten vajaatoiminta, pienikokoinen potilas, epäily sisäkorvavaikutuksista tai potilas dialyysissä, ja annostellaan useammin kuin kerran vuorokaudessa, seurataan seerumin 0- pitoisuutta (juuri ennen seuraavaa annosta), jota ei saa ylittää: netilmysiini 4 mg/l, amikasiini 10 mg/l, muut 2 mg/l. Tarvittaessa annosvälin pidennys esim. j.t.p.- j.3.p. AMOKSISILLIINI/AMPISILLIINI Käyttö: virtsainfektiot, hengitystieinfektiot, enterokki-infektiot,

25 Listeria. Annos: amoksisilliini mg x 3 po, ampisilliini 2 g x 4 iv., Listeria-meningiitissä 2 g x 6 iv.. (+ rifampisiini 600 mg x 1 iv./po..). Yhdessä klavulaanihapon kanssa: diabeetikon jalkainfektiot, vatsansisäiset tai iho- ja pehmytkudosinfektiot, suun infektiot, kolekystiitti, puremahaavat. Annos: 500 mg x 3 po.. AMPHOCIL Ks. amfoterisiini-b. ANIDULAFUNGIINI (Ecalta ) Käyttö: invasiiviset hiivasieni-infektiot. Annos: Alkuannos 200 mg iv., sitten 100 mg x 1 iv. Käyttörajoitus: vain infektiolääkärin konsultaation perusteella. ATSITROMYSIINI Ks. makrolidit ATSTREONAAMI (Azactam ) Käyttö: vaikeat gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamat infektiot, kun bakteerit ovat resistenttejä tavanomaiselle lääkitykselle. Annos: 1g x 2-3 iv.. Pseudomonas-infektioissa 2g x 3-4 iv.. Huom: atstreonaami ei sovi yhteen metronidatsolin kanssa (lääkkeitä ei saa annostella samanaikaisesti).. CANCIDAS Ks. kaspofungiini CUBICIN. Ks. daptomysiini. DAPTOMYSIINI Cubicin. Syklinen lipopeptidi. Tehoaa vain grampositiivisiin bakteereihin. Käyttö: vaikeat resistenttien grampositiivisten bakteerien (MRSA; S.epidermidis, VRE, streptokokit) aiheuttamat iho- ja pehmytkudosten infektiot. Ei tehoa pneumokokkiin. Ei pneumoniaan, eikä toistaiseksi sepsiksen hoitoon! Annostelu: Aikuisille 4 mg /kg x 1 iv.. 30 minuutin infuusiona. Munuaisten vajaatoiminnassa ja hemodialyysissä annosväli 48 tuntia ja miel. dialyysin jälkeen. Sivuvaikutuksena lihasentsyymin (CK) ja joskus maksaentsyymien nousua. Neuropatia. Munuaisten vajaatoiminta. Voi häiritä INRtutkimusta. Käyttörajoitukset: vain infektiolääkärin konsultaation perusteella. ECALTA ks. anidulafungiini 25

26 26 ERTAPENEEMI (Invanz ). Kirjo kuten kefuroksiimi + metronidatsoli. Käyttö: divertikuliitit, ESBL-infektiot. Annos: 1 g x 1 iv. kerran päivässä. Käyttörajoitukset: Voi selekoida karbapeneemiresistenssiä, minkä takia ei suositella laajamittaiseen käyttöön. FLUKONATSOLI Käyttö: Candida albicans -hiivan aiheuttaman infektion tai sen epäilyn hoito tai profylaksia. Aspergillus ja osa non-albicans hiivoista ovat resistenttejä. Annostelu: Aloitusannos 400 mg x 1 iv./po., sitten mg x 1 iv./po.. Jatkoannos mg x 1 po. Interaktiot: sedatiivat, hypnootit, fenytoiini. FLUOROKINOLONIT Levo-, moksi-, norflo-, oflo- ja siprofloksasiini. Käyttö: munuais- ja virtsatieinfektiot, suolisto- ja vatsaonteloalueen infektiot, bakteeriripulit, genitaalialueen infektiot, kroonisen bronkiitin pahenemisvaihe, luu- ja nivelinfektiot, sairaalapneumonia, gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamien infektioiden profylaksia neutropeenisillä potilailla sekä meningokokkiprofylaksia. Annokset: Levofloksasiini: mg x 1 po., 500 mg x 2 iv. tai po. Moksifloksasiini: 400 mg x 1 po., 400 mg x 1 iv. Ofloksasiini: 200 mg x 1-2 po. Siprofloksasiini: mg x 2 po., 200 mg x 2 iv. Huom! Penetroituminen likvoriin epävarmaa! Haittavaikutukset: jänneniveltulehdukset, keskushermostostimulaatio, valoyliherkkyys, QTajan pitenemä. Interaktiot: antasidat ja sukralfaatti estävät imeytymisen, simetidiini, teofyllamiini. Käyttörajoitukset. Fluorokinolonien laaja käyttö saattaa johtaa MRSA-kantojen sekä Clostridium difficilen lisääntymiseen. Resistenssin vuoksi fluorokinoloneja ei suositella kampylobakteeri-infektioiden hoitoon. FUSIDIINIHAPPO. Fucidin. Käyttö: staylokokki-infektiot. Annos: 500 mg x 3 po.. Haittavaikutukset: lääkehepatiitti. GANSIKLOVIIRI

27 Cymevene. Käyttö: sytomegaloinfektiot. Annostelu: 5 mg/kg 12 h välein iv. tai Valcyte 1g x 3 po. Haittavaikutukset: luuydinsuppressio. GENTAMYSIINI Ks. aminoglykosidit HIV-LÄÄKKEET Useita valmisteita. Hematologisia, neurologisia ja maksan sivuvaikutuksia. Huom! Joillakin lääkkeillä maksan sytokromientsyymin kautta interaktioita sienilääkkeiden, psyykenlääkkeiden ja hypnoottien kanssa. Konsultoi aina infektiolääkäriä, ennen kuin aloitat muita lääkityksiä Hiv-lääkkeitä saaville henkilöille. Hiv-lääkitystä ei saa missään olosuhteissa tauottaa ilman infektiolääkärin kannanottoa. IMIPENEEMI (imipeneemi+silastatiini, Tienam ). Käyttö: vaikeat sekainfektiot, joissa anaerobikomponentti. ESBL-kantojen aiheuttamien infektioiden hoito. Ei tehoa moniresistenttiin Pseudomonakseen, joihinkin S.epidermidiksiin ja joihinkin enterokokkeihin. Annostelu: 1 g x 3-4 iv.. Huom! Imipeneemi ei mene likvoriin kuten meropeneemi. Imipeneemiä ei suositella munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutukset: kouristusvaara. Käyttörajoitus: laajamittaista käyttöä vältettävä. INVANZ Ks. ertapeneemi ITRAKONATSOLI Sporanox. Käyttö: pinnallisten mykoosien hoito, kynsisienen hoito. Interaktiot: Entsyymejä indusoivat lääkkeet (rifampisiini, karbamatsepiini, INH, fenytoiini) laskevat itrakonatsolin hyötyosuutta. Sytokromi CYP3A4-isoentsyymiä estävät lääkkeet (klaritromysiini, hiv-lääkkeet ritonaviiri, indinaviiri) nostavat itrakonatsolin hyötyosuutta. Itrakonatsoli voi lisätä sytokromi P-entsyymin kautta metaboloituvien lääkkeiden vaikutuksia (ei tule käyttää samanaikaisesti: simvastatiini, lovastatiini, terfenadiini, astemitsoli, sisapridi, triatsolaami, midatsolaami, kinidiini. Seurattava: mm. antikoagulantit, jotkut kalsiumestäjät, siklosporiini). KASPOFUNGIINI 27

28 (Cancidas ) Käyttö: Invasiivisen kandidiaasin hoito eineutropeenisilla aikuisilla. Invasiivisen aspergilloosin hoito silloin, kun amfoterisiini B:llä, amfoterisiini B:n lipidimuodoilla ja/tai itrakonatsolilla ei saada hoitovastetta, tai kun potilas ei siedä näitä lääkkeitä. Annos: 1.pnä. 70 mg iv., sen jälkeen mg x 1 iv. Huom. samanaikaista käyttöä siklosporiinin kanssa tulee toistaiseksi rajoittaa. Maksaentsyymien tarkka seuranta, jos samanaikaisesti siklosporiinia. Käyttö maksan induktorien rifampisiinin, deksametasonin, fenytoiinin tai karbamatsepiinin kanssa saattaa pienentää kaspofungiinin veripitoisuutta. Maksan vajaatoiminnassa lääkkeen veripitoisuus suurenee. Keskivaikeassa maksan vajaatoiminnassa suositellaan vuorokausiannoksen pienentämistä 35 mg:aan ja vaikeassa sen käyttöä ei suositella. KEFALOSPORIINIT Käyttö: 1. polven kefalosporiinit kefaleksiini tai kefadroksiili virtsatie- ja hengitystieinfektioissa, ihoinfektioissa. 2. polven kefalosporiini kefuroksiimi epäselvässä septisessä infektiossa, intra-abdominaalisissa infektioissa, sairaalapneumoniassa ja kirurgisessa profylaksiassa. 3. polven kefalosporiinit: keftatsidiimi Pseudomonaksen tai muiden resistenttien gramnegatiivisten sauvabakteerien aiheuttamissa infektioissa ja sairaalasyntyisessä sepsiksessä tai pneumoniassa ja keftriaksoni keskushermostoinfektioissa, gonorrean hoidossa, neutropeenisten kuumeessa, myöhäisborreliassa ja joissakin polikliinisissä antibioottihoidoissa. Annos: kefaleksiini: 1-4 g/vrk jaettuna 2-4 antokertaan po.. kefadroksiili: 1 g x 1 po. tai 1-2 g jaettuna 2 annokseen po.. kefuroksiimi: 750 mg g x 3 iv.. keftriaksoni: 1-2 g x 1 iv. Vakavissa ad 4 g/vrk iv. keftatsidiimi: 500 mg-2 g x 2-3 iv.. Huom! Kefalosporiinit eivät tehoa enterokokkeihin. Haittavaikutukset: allergia (1-15% penisilliinille allergisista), antibioottiripuli, luuydinsuppressio, hyytymishäiriöt, keftriaksonilla sappikivimuodostus. 28

29 29 Käyttörajoitus: keftriaksonin laajamittaista käyttöä vältettävä bakteerien resistenssikehityksen ja antibioottiripuliriskin vuoksi. KETEK Ks. telitromysiini. KLINDAMYSIINI (Dalacin tai vastaava) Käyttö: streptokokki- ja anaerobi-infektiot. Joskus stafylokokki-infektiot. Annos: mg x 3-4 iv. / po. Haittavaikutukset: antibioottiripuli, ihottuma. Huom! Ei penetroidu likvoriin. Antagonisoi erytromysiiniä. SIPROFLOKSASIINI Ks. fluorokinolonit. LINETSOLIDI (Zyvoxid ) Kuuluu oksatsolidinonien ryhmään. Käyttö: MRSA, resistentti S.epidermidis, VRE, resistentit pneumokokit. Annos: mg x 2 iv./po. Munuaisten vajaatoiminnassa annosta ei tarvitse sovittaa. Haittavaikutukset: oksentelu, ripuli. Trombopenia, neutropenia, anemia pitkäaikaishoidossa. Verenkuva kontrolloitava 2 vk välein. Heikko monoamiinioksidaasin inhibiittori-> tyramiini, pseudoefedriini, fenylpropanolamiini ja SSRI :t nostavat verenpainetta. Käyttörajoitus: vain infektiolääkärin konsultaation perusteella. MAKROLIDIT Roksitromysiini, atsitromysiini, klaritromysiini. Käyttö: mykoplasma, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, kampylobakteeri, difteria, Bordetella pertussis, atyypiset mykobakteerit, Helicobacter pylorii, legionella. Annokset: roksitromysiini 150 mg x 2 po., atsitromysiini 500 mg x 1 iv../po. 3 vrk:nä, klaritromysiini mg x 2 po. Haittavaikutukset: ripuli, oksentelu, maksatoksisuus, flebiitti. Yhteisvaikutukset: nostaa siklosporiinin pitoisuuksia. Käyttörajoitus: Streptokokkien makrolidiresistenssin vuoksi ei pidä käyttää korkeakuumeisissa infektioissa, jotka voivat olla pneumokokin tai streptokokin aiheuttamia eikä streptokokkitonsilliitissa. MEROPENEEMI (Meronem ) Käyttö: vaikeat sekainfektiot, jotka ovat tai epäillään olevan myös anaerobibakteereiden aiheuttama. ESBL-kantojen

30 aiheuttamien infektioiden hoito. Ei tehoa moniresistenttiin Pseudomonakseen, joihinkin S.epidermidiksiin ja joihinkin enterokokkeihin. Annostelu: 1-2 g x 3 iv., maksimiannos aikuisilla 6 g / vrk. Haittavaikutukset: kouristusvaara. Käyttörajoitus: laajamittaista käyttöä vältettävä. METRONIDATSOLI Käyttö: anaerobit, giardiaasi, Clostridium difficile. Annos: mg x 3 po. tai iv. Haittavaikutukset: antabus-reaktio, luuydinsuppressio, pitkäaikaiskäytössä neuropatia. MIKAFUNGIINI Käyttö: Invasiivisen hiivainfektion hoito. Vaikea ruokatorven kandidainfektio, jos suonensisäinen hoito on indisoitu. Annos: 100 mg x 1 iv. Maks. 200 mg / vrk. Haittavaikutukset: maksa-arvojen nousu, hemolyysi, munuaisten vajaatoiminta. Sirolimuusin kanssa seuraa maksa-arvoja. MOKSIFLOKSASIINI Ks. fluorokinolonit. MYCAMINE Ks. mikafungiini NETILMYSIINI Ks. aminoglykosidit. NITROFURANTOIINI Käyttö: virtsainfektiot, erityisesti enterokokin ja ESBL:n aiheuttamat. Annos: 75 mg x 2 po., estolääkkeenä mg x 1 po. Haittavaikutukset: pitkäaikaiskäytössä pneumoniitti. Antabus-reaktio. Kontraindisoitu munuaisten vajaatoiminnassa. NOXAFIL Ks. posakonatsoli. OFLOKSASIINI Ks. fluorokinolonit. OSELTAMIVIIRI Käyttö: influenssa hoito ja ennaltaehkäisy. Annos: < 15 kg painavilla 30 mg x 2, kg painavilla 45 mg x 2, kg painavilla 60 mg x 2 ja > 40 kg painavilla 75 mg x 2 po. viiden vrk ajan. Ennaltaehkäisyssä annos kerran päivässä 10 vrk ajan. 30

31 31 Haittavaikutukset: päänsärky, pahoinvointi, väsymys. PENISILLIINIT V-penisilliini, G-(bentsyyli)penisilliini, prokaiinipenisilliini (Procapen ,2 milj. U x 1/vrk im.), bentsatiinipenisilliini (vaatii erityisluvan, 1.2 milj x 1 / kuukausi im.). Käyttö: pneumokokkien ja β-hemolyyttisten streptokokkien aiheuttamat infektiot, suun ja hampaiden infektiot, endokardiitti, meningokokkiinfektiot, tippuri, syfilis, erysipelaksen profylaksia. Huom! Annosreduktio munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutukset: Allerginen reaktio (0,7-4 %), anafylaksia (0,004-0,02 %). Huom. Pneumokokeista osa resistenttejä. PENTAMIDIINI (Pentacarinat ). Käyttö: Pneumocystis -infektioissa sulfa-allergisilla. Annostelu: 4 mg/kg x 1 iv., vrk. Pneumocystis-profylaksiassa inhalaationa 300 mg x 1/kk. Haittavaikutukset: hypotensio, arytmiat, hypoglykemia, hypokalsemia, hepatiitti, inhalaatiossa bronkospasmi. PIPERASILLIINI-TATSOBAKTAAMI Tazocin. Käyttö: sairaalapneumonia, intra-abdominaaliset infektiot, enterokokki-infektiot, anaerobi-infektiot. Vaikeissa infektioissa aminoglykosidin kanssa. Annostelu: 4 g x 3 iv. Annosreduktio munaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutukset: allergia (kuten penisilliineillä). Käyttörajoitus: laajamittaista käyttöä sairaalassa vältettävä. POSAKONATSOLI Noxafil. Triatsolijohdos, sienilääke. Käyttö: infektiolääkärin konsultaation perusteella. Pääasiassa Mucor-sienten aiheuttamiin invasiivisiin infektioihin. Käytössä vain oraalisuspensio. Annostelu: 400 mg (10 ml) x 2. Interaktioita CYP3A4- entsyymin kanssa. RELENZA Ks. tsanamiviiri. RIFAMPISIINI Käyttö: tuberkuloosi, listerioosi, bruselloosi, legionelloosi, joskus stafylokokki-infektiot, aina osana kombinaatiota. Annos: 300 mg x 2, mg x 1 po. Haittavaikutukset: voi värjätä mm. virtsan

32 32 punaiseksi. Maksatoksisuus. Maksan CYP450-entsyymin induktio-> Marevanin tarve nousee voimakkaasti! Epilepsialääkkeet ym.! Toistuvassa käytössä nefriitin vaara. SIPROFLOKSASIINI Kts. fluorokinolonit. STAFYLOKOKKIPENISILLIINIT Kloksasilliini, dikloksasilliini. Käyttö: stafylokokki-infektiot. Huom! SatKS:ssa 45 % Staph. epidermidiksistä resistenttejä oksasilliinille. MRSA:t ovat aina resistenttejä. Annos: 1-2 g x 4-6 iv., 500 mg - 1g x 4 po. Haittavaikutukset: kuten penisilliinit. SULFA-TRIMETOPRIIMI Käyttö: virtsainfektiot, hengitystieinfektiot, Pneumocystis-infektion hoito ja profylaksia, toksoplasmoosi. Haittavaikutukset: allergiset reaktiot, Stevens-Johnson oireyhtymä, valoyliherkkyys, luuydinsuppressio, maksatoksisuus, ripuli. Interaktiot: Marevan. TAMIFLU Ks. oseltamiviiri. TAZOCIN Ks. piperasilliini-tatsobaktaami. TEIKOPLANIINI (Targocid ). Käyttö: oksasilliiniresistentit stafylokokit (MRSA) ja vankomysiiniresistentit enterokokit (VRE). Joskus vankomysiinin tilalla munuaisinsuffisienssissa. Annostelu: Alkuannos on 6-12 mg/kg ( mg) iv. 12 tunnin välein, kolme ensimmäistä annosta, ja sen jälkeen 6-12 mg/kg/vrk ( mg) kertainfuusiona. Munuaisten vajaatoiminnassa 4.vrk:stä lähtien ½ annosta. Haittavaikutukset: munuaistoksisuus (yleensä vähemmän kuin vankomysiinillä). TELITROMYSIINI (Ketek ). Ketolideihin kuuluva erytromysiini A:n puolisynteettinen johdannainen, joka edustaa makrolidisukuista bakteerilääkeryhmää. Käyttö: Pneumonia avohoidossa (ei sairaalainfektio), lievä tai kohtalaisen vaikea kroonisen bronkiitin äkillinen pahenemisvaihe, akuutti sinuiitti. Annos: 400 mg 2x1 po. -> 400 mg x 1 po. Yhteisvaikutukset: sisapridi, digoksiini, itra- ja ketokonatsoli. Huom:

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 15.3.2016 MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 3 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 30.4.2014 MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II. SEPSIKSEN HOITO KUN AIHEUTTAJA TIEDOSSA... 3 III. ERÄIDEN INFEKTIOIDEN ALOITUSHOITO

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 25.5.2016 SATAKUNNANSAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2016 Sisällys I. SEPSIKSEN ALOITUSHOITO... 3 II NEUTROPEENISEN POTILAAN SEPSIS, EMPIIRINEN HOITO III. SEPSIKSEN

Lisätiedot

Vaik aik infek infe t k io resistentti resistentti bakteeri bakteeri!! ANAMNEESI!! + s + tatus!

Vaik aik infek infe t k io resistentti resistentti bakteeri bakteeri!! ANAMNEESI!! + s + tatus! Akuutit infektiot päivystysalueella 07.11.2013 Anu Kantele Infektiolääkäri HYKS infektioklinikka Päivystysalueella Monella kuume Paljon infektiopotilaita Harvalla paha tauti Tarvitaan usein mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Streptokokkien resistenssi (% R) vuonna 2009 koko aineisto (1 kanta/potilas) S. pyogenes S. agalactiae Str. -h

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2018 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks Kliininen mikrobiologia 21.3.2019 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2018 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S.

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2017 Kaisu Rantakokko-Jalava Tyks Kliininen mikrobiologia 2.3.2018 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2017 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S.

Lisätiedot

PD-hoidon komplikaatiot

PD-hoidon komplikaatiot Sisäinen ohje 1 (5) PD-hoidon komplikaatiot Peritoniitti eli vatsakalvon tulehdus: Peritoniitin yleisin aiheuttaja on staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermiksen osuus on pienempi. Harvinaisempia

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014

MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI MIKROBILÄÄKESUOSITUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO I SEPSIKSEN ALOITUSHOITO (EI NEUROPEENIN POTILAS)... 4 II NEUTROPEENISEN POTILAAN KUUME,

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2015 Kaisu Rantakokko-Jalava 29.2.2016 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2015 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S. aureus S. epidermidis aikuiset

Lisätiedot

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES 11 mikrobilääkkeiden resistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 11 kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut UUTTA: vuoden 11 alussa Suomessa otettiin käyttöön EUCAST-herkkyysmääritysstandardi

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Päivitetty Antibioottiopas. Empiirisen mikrobilääkkeen valinta sairaalapotilaalle

Päivitetty Antibioottiopas. Empiirisen mikrobilääkkeen valinta sairaalapotilaalle Päivitetty 15.2.2019 Antibioottiopas Empiirisen mikrobilääkkeen valinta sairaalapotilaalle 1 Hyvä kollega, Tämä opas on tarkoitettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaalalääkäreiden käyttöön. Ohje on tarkoitettu

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti merkittävimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

Avohoidon antibiootit. Avoterveydenhuollon antibiootit. Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Beetalaktaamiantibiootit

Avohoidon antibiootit. Avoterveydenhuollon antibiootit. Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Beetalaktaamiantibiootit Avohoidon antibiootit Avoterveydenhuollon antibiootit Risto Renkonen Haartman instituutti Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi:

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio,

Lisätiedot

Antibiootti 2015. Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus

Antibiootti 2015. Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus Antibiootti 2015 Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Sisällysluettelo (klikkaamalla otsikoita pääset haluamaasi kohtaan) I INFEKTIOSAIRAUKSIEN YLEISIÄ HOITOPERIAATTEITA... 4 1. Peruskysymyksiä ennen

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Päivystäjän antibiootit

Päivystäjän antibiootit Päivystäjän antibiootit Päivystys 2016 Jyväskylän Paviljonki Infektiolääkäri Jaana Leppäaho-Lakka AMINOGLYKOSIDI T -tobra/gentamysiini β-laktaamit GLYKOPEPTIDIT -vankomysiini PENISILLIINIT -kapea/laajakirjoiset

Lisätiedot

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito 54. Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteerilääkkeet ovat olleet käytössä jo 65 vuoden ajan. Sulfonamidien ensimmäiset johdokset otettiin käyttöön 1930-luvun

Lisätiedot

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018 HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2018 Suvi Korhonen, FM, erikoistuva sairaalamikrobiologi Johanna Haiko, FT, sairaalamikrobiologi Anu Pätäri-Sampo, LT, v.a. osastonylilääkäri Sisällysluettelo Staphylococcus aureus

Lisätiedot

ASPIRAATIOPNEUMONIA. LL, evl, Teemu Keskiväli

ASPIRAATIOPNEUMONIA. LL, evl, Teemu Keskiväli ASPIRAATIOPNEUMONIA LL, evl, Teemu Keskiväli ASPIRAATIO = vetää henkeen/keuhkoon Aspiraatin sisältö voi olla peräisin suun / nielun alueelta, ylä-gi kanavasta tai esim. vierasesine tai verta. Terveillä

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilastot

Mikrobilääkeresistenssitilastot Mikrobilääkeresistenssitilastot 12-17 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP alue) Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Kerttu Saha R+I % 45 35 25 15 5 Escherichia coli 12-17, EPSHP Veriviljelynäytteet,

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2017 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2017 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 17 1 Huom! MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä mukana myös Keski-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan ja Kainuun seulontalöydöksiä. Kliiniset näytteet tarkoittavat muita

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa 2016

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa 2016 Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savossa www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut

Lisätiedot

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka

Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma. Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Veriviljely vakavien yleisinfektioiden diagnostiikassa: kliinikon näkökulma Timo Hautala, infektiolääkäri OYS sisätautien klinikka Yleisinfektioiden hoito Hyvä varhainen diagnostiikka: kliiniset löydökset,

Lisätiedot

VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹

VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹ Henkilökunta ohje/ Taulukko Varotoimi ja eristyssuositukset infektiosairauksissa ¹ VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹ Absessi: - runsaasti erittävä http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6303/10027/

Lisätiedot

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017

HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017 HUSRES HERKKYYSTILASTOT 2017 JOHANNA HAIKO, FT, SAIRAALAMIKROBIOLOGI SUVI KORHONEN, FM, ERIKOISTUVA SAIRAALAMIKROBIOLOGI ANU PÄTÄRI-SAMPO, LT, V.A. OSASTONYLILÄÄKÄRI SISÄLLYSLUETTELO 1/2 HUSRES 2017 4

Lisätiedot

Antibiootti 2014. Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus

Antibiootti 2014. Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus Antibiootti 2014 Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Sisällysluettelo (klikkaamalla otsikoita pääset haluamaasi kohtaan) I INFEKTIOSAIRAUKSIEN YLEISIÄ HOITOPERIAATTEITA... 4 1. Peruskysymyksiä ennen

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2016 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 216 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit.

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit. Mikrobilääkkeiden jaottelu Proteiinisynteesiä estävät mikrobilääkkeet Pekka Rauhala Biolääketieteen laitos, HY 2012 Soluseinään vaikuttavat lääkkeet Proteiinisynteesin estäjät VTI -lääkkeet (nukleinihappohin

Lisätiedot

Tekonivelinfektion antibioottihoito. Teija Puhto LT, sis. ja inf. el vs.oyl, Infektioiden torjuntayksikkö OYS

Tekonivelinfektion antibioottihoito. Teija Puhto LT, sis. ja inf. el vs.oyl, Infektioiden torjuntayksikkö OYS Tekonivelinfektion antibioottihoito Teija Puhto LT, sis. ja inf. el vs.oyl, Infektioiden torjuntayksikkö OYS Antibiootin valinta Perusta on adekvaatit näytteet Leikkauksessa otetut syvät näytteet golden

Lisätiedot

Avohoidon antibiootit

Avohoidon antibiootit Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä tullut satoja Suomessa vuosittain 2.5 miljoonaa hoitojaksoa

Lisätiedot

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit

Beetalaktaamirengas Avoterveydenhuollon penisilliinit Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit Tarkoitus olla valikoivasti toksinen Vain pro- mutta ei eukaryooteille Peptidoglykaanisynteesin esto Betalaktaamit, kuten penisilliini Proteiinisynteesin esto Tetrasykliinit

Lisätiedot

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015

Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Avohoidon A-streptokokki-infektion torjunta, miten epidemia katkaistaan? Eeva Ruotsalainen Tartuntatautikurssi 15.4.2015 Perusasiaa Tartuntatapa Esiintyy iholla ja nielussa Pisara- ja kosketustartunta

Lisätiedot

Vaikea intra-abdominaalinen infektio milloin laajennan antibioottikirjoa?

Vaikea intra-abdominaalinen infektio milloin laajennan antibioottikirjoa? Vaikea intra-abdominaalinen infektio milloin laajennan antibioottikirjoa? 6.5.2010 HELSINKI Irma Koivula, LT sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri KYS Sidonnaisuudet: olen osallistunut lääketeollisuuden

Lisätiedot

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia

KYSRES Herkkyysmääritysstandardi: Kuopion aluelaboratorio, Kliininen mikrobiologia KYSRES mikrobilääkeresistenssitilanne ssä vuonna kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi: Streptococcus pneumoniae

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2015 JKauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 215 1 Huom! n määrä tarkoittaa niiden kantojen lukumäärää, joille on tehty herkkyysmääritys. Löydösmäärät voivat olla isompia. MRSA,VRE ja ESBL-löydöksissä

Lisätiedot

Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Avohoidon antibiootit. Bakteerien soluseinässä. Beetalaktaamiantibiootit. Beetalaktaamirengas

Bakteerilääkkeiden vaikutusmekanismit. Avohoidon antibiootit. Bakteerien soluseinässä. Beetalaktaamiantibiootit. Beetalaktaamirengas Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä tullut satoja Suomessa vuosittain 2.5 miljoonaa hoitojaksoa

Lisätiedot

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab.

Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä. Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. Siirtyminen EUCASTstandardiin-mikä muuttuu? Jari Kauranen erikoistuva lääkäri OYS/mikrobiologian lab. vuoden 2011 alussa siirrytään uuteen EUCAST-herkkyysmääritysstandardiin Esityksen pohjana vuoden 2009

Lisätiedot

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet

Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet 25.10.2007 Lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikan ja hoidon kulmakivet Ville Peltola TYKS, lastenklinikka Insidenssi Suurin < 1-v: pojat = tytöt, n. 7/1000 1-v: tytöt > pojat 8% tytöistä sairastaa

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 3. Testattavat mikrobilääkkeet Staphylococcus sp. ß-laktamaasitesti* G-penisilliini amoksisilliinikl. happo kefalotiini 2 oksasilliini**:

Lisätiedot

Clostridium difficile ja antibioottipolitiikka

Clostridium difficile ja antibioottipolitiikka Clostridium difficile ja antibioottipolitiikka Esa Rintala 20.5.2008 Dubberke et al. Clostridium difficile-associated Disease in a Setting of Endemicity: Identification of Novel Risk Factors. Clin Infect

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2017

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2017 Mikrobilääkeresistenssi ssä www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit. 4.5.2015 Teija Puhto infektiolääkäri

Moniresistentit mikrobit. 4.5.2015 Teija Puhto infektiolääkäri Moniresistentit mikrobit 4.5.2015 Teija Puhto infektiolääkäri Käsitteitä altistuminen lähikontakti mikrobiin/kantajaan kontaminaatio mikrobien lyhytaikainen läsnäolo esim. käsissä, mikrobit eivät lisäänny

Lisätiedot

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa

Bakteerien mikrobilääkeresistenssi Suomessa Marianne Gunell Jari Jalava TYÖPAPERI Suomessa Finres 2012 1 2014 TYÖPAPERI 1/2014 Marianne Gunell ja Jari Jalava Suomessa Finres 2012 FiRe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Finres 2012 -työpaperin toimittamisesta

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 2013. / 23.4.2014 / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2013 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 213 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2018

Mikrobilääkeresistenssi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 2018 Mikrobilääkeresistenssi ssä www.islab.fi Terveydenhuollon-ammattilaiselle Mikrobiologian tilastoja kliinisesti tärkeimmät bakteerilajit ja näytelaadut yksi kyseisen lajin bakteerikantalöydös/potilas Herkkyysmääritysstandardi:

Lisätiedot

Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa

Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa Moniresistenttien bakteereiden aiheuttamat infektiot sairaalassa Risto Vuento Ylilääkäri Fimlab mikrobiologia risto.vuento@fimlab.fi 1 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, dosentti, kl. mikrobiologian

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKEHOITO- OPAS

MIKROBILÄÄKEHOITO- OPAS MIKROBILÄÄKEHOITO- OPAS 1 SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 1. SEPSIS... 4 1.1 Henkeä uhkaavan yleisinfektion eli sepsiksen tunnistus. 4 1.2 Resistentin mikrobin riskitekijät... 5 1.3 Epäillyn infektiofokuksen mukainen

Lisätiedot

Avoterveydenhuollon antibiootit. Risto Renkonen Haartman instituutti

Avoterveydenhuollon antibiootit. Risto Renkonen Haartman instituutti Avoterveydenhuollon antibiootit Risto Renkonen Haartman instituutti Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

Avoterveydenhuollon antibiootit

Avoterveydenhuollon antibiootit Avoterveydenhuollon antibiootit Risto Renkonen Haartman instituutti Avohoidon antibiootit Johdanto ensimmäiset varsinaiset mikrobilääkkeet 1935 sulfonamidit 1942 penisilliini sen jälkeen uusia mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

Mikrobilääkkeet. Soluseinämään vaikuttavat bakteerilääkkeet. Suu- ja hammassairauksien hoidossa käytettävät mikrobilääkkeet

Mikrobilääkkeet. Soluseinämään vaikuttavat bakteerilääkkeet. Suu- ja hammassairauksien hoidossa käytettävät mikrobilääkkeet Mikrobilääkkeet Suu- ja hammassairauksien hoidossa käytettävät mikrobilääkkeet Bakteerilääkkeet Sienilääkkeet Viruslääkkeet Parasiittilääkkeet Pekka Rauhala 2013 Biolääketieteen laitos, HY Bakteerilääkkeiden

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos potilaalle

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tammikuu 2016 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla

Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla 1(5) Moniresistenttien mikrobien kantajien/altistuneiden hoito ja viljelynäytteet akuuttisairaanhoidon osastoilla ja poliklinikoilla Yleistä Sairaalaympäristössä mikrobien keskeisin tartuntareitti on kosketustartunta.

Lisätiedot

Tuomas Nieminen Sisätautien ja infektiosairauksien el, Oyl SataDiag/SatSHP

Tuomas Nieminen Sisätautien ja infektiosairauksien el, Oyl SataDiag/SatSHP 8.2.2018 Tuomas Nieminen Sisätautien ja infektiosairauksien el, Oyl SataDiag/SatSHP Huumeet Suomessa 15-69-vuotiaista 17 % käyttänyt ainakin kerran elämässä jotain laitonta huumausainetta (kannabis yleisin)

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö kesäkuu 2015 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKEHOITO- OPAS 2017

MIKROBILÄÄKEHOITO- OPAS 2017 MIKROBILÄÄKEHOITO- OPAS 2017 1 SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 1. SEPSIS... 4 1.1 Henkeä uhkaavan yleisinfektion eli sepsiksen tunnistus. 4 1.2 Resistentin mikrobin riskitekijät... 5 1.3 Epäillyn infektiofokuksen

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttö lapsilla

Mikrobilääkkeiden käyttö lapsilla Mikrobilääkkeiden käyttö lapsilla Terhi Tapiainen, dos. Lastentautien el, lasten infektiolääkäri 22.8.2018 Rovaniemi Suun terveydenhoidon jatkokoulutus Oulun yliopisto Lastentautien klinikka Sisältö Yleistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN TORJUNTA VARO- JA ERISTYSTOIMIEN AVULLA

INFEKTIOIDEN TORJUNTA VARO- JA ERISTYSTOIMIEN AVULLA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- TOIMINTAOHJE 1 (6) INFEKTIOIDEN TORJUNTA VARO- JA ERISTYSTOIMIEN AVULLA Päivitetty Infektioiden torjunta sairaalassa (Suomen Kuntaliitto 5. painos 2005) kirjan mukaan. Taulukko

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Pohjois- Pohjanmaalla 2011

Antibioottiresistenssitilanne Pohjois- Pohjanmaalla 2011 1 Antibioottiresistenssitilanne Pohjois- Pohjanmaalla 211 2 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 2/2012

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 2/2012 Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 2/2012 Kuvat ja teksti: Markku Koskela Mikrobiologian ylilääkäri OYS, Oulu Huom! Käyttäkää yläpalkin suurennusmahdollisuutta 100-400% pesäkekasvun

Lisätiedot

Antibiootti Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus

Antibiootti Aspergillus flavus. Aspergillus fumigatus Antibiootti 2017 Aspergillus flavus Aspergillus fumigatus Sisällysluettelo I INFEKTIOSAIRAUKSIEN YLEISIÄ HOITOPERIAATTEITA... 4 1. Peruskysymyksiä ennen mikrobilääkehoidon aloitusta... 4 2. Mikrobiologisten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amoxin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia

Lisätiedot

evira-3484-liite-2-sir-tulkintarajat.xlsx kiekossa S I R AMINOGLYKOSIDIT Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa 10 mg

evira-3484-liite-2-sir-tulkintarajat.xlsx kiekossa S I R AMINOGLYKOSIDIT Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa 10 mg Sivu 1 Evira 3484/liite2/2019 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Lisätiedot

INTO2018 Infektioiden torjuntapaïvaẗ

INTO2018 Infektioiden torjuntapaïvaẗ INTO2018 Infektioiden torjuntapaïvaẗ VIRTSATIEINFEKTIOT Mikrobilaä kekaÿto n sudenkuopat Maarit Wuorela, oyl Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Astra, Boehringer-Ingelheim, Lilly, MSD, Novo, Novartis, Orion,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 500 mg. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AMORION 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia

Lisätiedot

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Päivystyksessä Paljon potilaita Paljon infektioita Harvalla paha tauti Usein kiire Usein hoito ennen

Lisätiedot

Infektio/ sairaus Varotoimet/ eristys Toimenpiteiden kesto, huomautuksia. Absessi: - runsaasti erittävä Kosketusvarotoimet Kunnes runsas eritys loppuu

Infektio/ sairaus Varotoimet/ eristys Toimenpiteiden kesto, huomautuksia. Absessi: - runsaasti erittävä Kosketusvarotoimet Kunnes runsas eritys loppuu VAROTOIMET JA ERISTYS ERI INFEKTIOTAUDEISSA Absessi: - runsaasti erittävä Kunnes runsas eritys loppuu Adenovirus, pikkulapsilla ja pisaraeristys Anthrax (pernarutto) - kliininen sairaus - altistuminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti

Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Infektioyksikkö Kliinisen mikrobiologian laboratorio Etelä-Karjalan tartuntatautiraportti 2011 Tartuntatautiraportti 2011 1/4 Infektioyksikkö 12.3.2012 Vuoden 2011

Lisätiedot

Miten tulkitsen mikrobiologisia laboratoriovastauksia?

Miten tulkitsen mikrobiologisia laboratoriovastauksia? Miten tulkitsen mikrobiologisia laboratoriovastauksia? 08.11.2017 Sisätautimeeting Kerttu Saha, sairaalamikrobiologi Seinäjoen keskussairaala, Kliininen mikrobiologia Mikrobiologiset tutkimukset - Etsitään

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden

Hoitoon liittyvien infektioiden Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimus HUS-alueen terveyskeskussairaaloissa Mari Kanerva oyl, HYKS Infektiosairauksien klinikka ja Mobiiliyksikkö Mobiiliyksikkö = liikkuva sairaalainfektioiden

Lisätiedot

Infektio/ sairaus Varotoimet/ eristys Toimenpiteiden kesto, huomautuksia. Adenovirus, pikkulapsilla Kosketusvarotoimet ja pisaraeristys Oireiden kesto

Infektio/ sairaus Varotoimet/ eristys Toimenpiteiden kesto, huomautuksia. Adenovirus, pikkulapsilla Kosketusvarotoimet ja pisaraeristys Oireiden kesto VAROTOIMET JA ERISTYS ERI INFEKTIOTAUDEISSA Absessi: - runsaasti erittävä eri infektiotaudeissa https://hoitoohjeet.fi/ohjepankkivsshp/%20eri%2 0infektiotaudeissa.pdf Kunnes runsas eritys loppuu Adenovirus,

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Sivu 1 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN AMINOGLYKOSIDIT Gentamisiini Koira Enterobacteriacae,

Lisätiedot

12/1/13. Perustietoa mikrobeista. Tavoite. Bakteerien rakenne. Bakteerit. Peptidoglykaanikerros (= mureiinikerros)

12/1/13. Perustietoa mikrobeista. Tavoite. Bakteerien rakenne. Bakteerit. Peptidoglykaanikerros (= mureiinikerros) Perustietoa mikrobeista Tavoite yleiskäsitys siitä, mitkä bakteerit ovat ihmiselle tärkeitä patogeenejä minkälaisia tauteja nämä bakteerit aiheuttavat mitä bakteereita löytyy avohoidossa tärkeistä infektioista

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen

Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla / / Antibioottiresistenssitilanne Pohjoispohjanmaalla 2012 J Kauranen Mikrobilääkeresistenssitilanne Pohjois-Pohjanmaalla 212 1 Huom! Herkkyysmääritykset perustuvat vuodesta 211 alkaen pääosin EUCAST-standardin menetelmiin ja tulkintoihin, joten tulokset eivät ole kaikilta

Lisätiedot

4.1 SAIRAALAINFEKTIOLUOKAT

4.1 SAIRAALAINFEKTIOLUOKAT 4.1 SAIRAALAINFEKTIOLUOKAT 4.10.2017 1A Pinnallinen leikkaushaavainfektio 1A1 Varsinainen leikkausalue 1A2 Siirteen ottokohta 1B Syvä leikkaushaavainfektio 1B1 Varsinainen leikkausalue 1B2 Siirteen ottokohta

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Amoksisilliini 250 mg (vastaa 287,50 mg:aa amoksisilliinitrihydraattia)

Lisätiedot

UHKAAKO ANTIBIOOTTIEN TEHOTTOMUUS (ANTIBIOOTTIRESISTENSSI)? ANTTI NISSINEN FT, KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN DOSENTTI

UHKAAKO ANTIBIOOTTIEN TEHOTTOMUUS (ANTIBIOOTTIRESISTENSSI)? ANTTI NISSINEN FT, KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN DOSENTTI UHKAAKO ANTIBIOOTTIEN TEHOTTOMUUS (ANTIBIOOTTIRESISTENSSI)? ANTTI NISSINEN FT, KLIINISEN MIKROBIOLOGIAN DOSENTTI IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 28.11.2018 2 IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 28.11.2018 3 Antibiootti on mikrobin

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkäri ja tarttuvat taudit

Terveyskeskuslääkäri ja tarttuvat taudit Ylilääkäri Ilkka Käsmä, Jyte Tartuntataudit terveyskeskuksessa Laaja kirjo ja ennalta arvaamattomuus Paljon samoja oireita ja samoja yleislaboratoriolöydöksiä Crp, lasko, leukosytoosi Tautimäärät ovat

Lisätiedot

SUOJAUTUMINEN VAROTOIMISSA, MIKSI JA MITEN? KATARIINA KAINULAINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI, HUS 5/9/2019 1

SUOJAUTUMINEN VAROTOIMISSA, MIKSI JA MITEN? KATARIINA KAINULAINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI, HUS 5/9/2019 1 SUOJAUTUMINEN VAROTOIMISSA, MIKSI JA MITEN? 9.5.2019 KATARIINA KAINULAINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI, HUS 5/9/2019 1 HYGIENIA Potilaan turvallisuus Oma turvallisuus 5/9/2019 2 HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO SUOMESSA

Lisätiedot

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 1 3/2012

Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 1 3/2012 Labquality Ulkoinen laadunarviointikierros Bakteeriviljely 1 3/2012 Kuvat ja teksti: Markku Koskela Mikrobiologian ylilääkäri OYS, Oulu Huom! Käyttäkää yläpalkin suurennusmahdollisuutta 100-400% pesäkekasvun

Lisätiedot

Antibioottien käyttö sairaalassa

Antibioottien käyttö sairaalassa Antibioottien käyttö sairaalassa Risto Renkonen Haartman instituutti Beetalaktaamit Peruspenisilliinit Bentsyylipenisilliini (G-penisilliini; vain parentet) Prokaiinipenisilliini (vain parenteraaliseesti)

Lisätiedot

LEUKAMURTUMAT JA INFEKTIOT

LEUKAMURTUMAT JA INFEKTIOT LEUKAMURTUMAT JA INFEKTIOT Alueellinen päivystyskoulutus 12.12.2014 Tero Soukka Osastonylilääkäri, dosentti Suu- ja leukakirurgi TYKS Suu- ja leukasairauksien klinikka Hammaslääkäripäivystäjän rooli Hyvä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kefexin 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten Kefexin 100 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota

Lisätiedot

THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat,

THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat, THL:n laboratoriopohjainen seuranta ja kantakokoelmaan lähetettävät bakteerikannat, 1.1.2015 Bakteeri Lähetysperuste Tyypitys THL:ssa ja vastauskäytäntö Minne lähetetään Metisilliiniresistentti Staphylococcus

Lisätiedot

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dikloksasilliininatriummonohydraatti vastaten dikloksasilliiniä 1 g ja 2 g.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dikloksasilliininatriummonohydraatti vastaten dikloksasilliiniä 1 g ja 2 g. Diclocil 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Diclocil injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dikloksasilliininatriummonohydraatti vastaten dikloksasilliiniä 1 g ja 2 g.

Lisätiedot

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen

Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE. Alueellinen koulutus Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Moniresistentit mikrobit MRSA, ESBL, CPE ja VRE Alueellinen koulutus 5.10.2018 Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen Esityksen sisältö Mikrobien antibioottiresistenssi Moniresistentit bakteerit (MDR) MRSA = Methicillin

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

Pneumonia. 27.8.2012 Maija Halme

Pneumonia. 27.8.2012 Maija Halme Pneumonia 27.8.2012 Maija Halme Alahengitystieinfektion määritelmä Akuutti inefktiosairaus, jonka kesto enintään kolme viikkoa Oireet: tärkein: yskä + yksi seuraavista: yskökset, hengenahdistus, hengityksen

Lisätiedot