TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012"

Transkriptio

1 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle annettua ohjetta.

2 2 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 2012 TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työntekijät Työnantajan Maksuprosentti Eräpäivät ja vuotuinen palkkasummasta maksuerien suuruus palkkasummasta palkkasumma 2) euroon (17 64-vuotiaat) saakka 0,80 % 0,80 % euron 1) ylimenevältä osalta 3,20 % 3) 0,80 % 1,2 % 1,2 % Osaomistajat (katso ohjeen kohta 6) --- 0,80 % 0,80% Selityksiä: 1) Työttömyysvakuutusmaksuja ei peritä alle 17-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden työntekijöiden osalta. Vaikutus syntymäpäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta. 2) Työnantajan (Y-tunnustaso) maksamien palkkojen kalenterivuosikohtainen kokonaismäärä ilman osaomistajien palkkoja. 3) 0,80 % palkkasumman ensimmäisen euron osalta ja 3,20 % tämän palkkasummarajan ylimenevältä osalta. PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työntekijät Maksuprosentti palkkasummasta Eräpäivä ja maksuerät (17 64-vuotiaat) 0,60 % 0,60 % Osaomistajat 0,20 % 0,20 % Työnantaja perii palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun työntekijän/osaomistajan palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUVELVOLLISUUTTA EI OLE SEURAAVISTA - Päätoiminen YEL- ja MYEL-vakuutusvelvollinen yrittäjä. (Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain yrittäjämääritelmää laajennettiin vuoden 2011 alusta. Katso tarkemmin ohjeen kohta 4.1 Päätoimiset YEL- ja MYEL-velvolliset.) - Avoimen yhtiön yhtiömies - Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - Alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt työntekijä - Työntekijä, jota koskeva tapaturmavakuutus on ns. kiinteämaksuinen - Työntekijä, joka työskentelee kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa eikä asu Suomessa - Perhehoitajalain tarkoittama perhehoitaja (ei ole palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta, mutta on työnantajan työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus) - Työntekijä, joka ei kuulu pakollisen lakisääteisen tapaturmavakuutussuojan piiriin

3 3 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN LASKUTUKSEN PALKKASUMMARAJA Mikäli työnantajan vuotuinen palkkasumma on pienempi kuin mitä on esitetty alla olevassa taulukossa, ei vakuutuslaitos laskuta/peri lainkaan työnantajan tai palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja. Työnantajan maksuvelvollisuus tarkistetaan lopullisen maksun laskennan yhteydessä. Työnantaja pidättää työntekijältä aina palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantaja ei palauta työntekijän palkasta perittyjä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja takaisin työntekijälle, vaikkei vakuutusyhtiö laskuttaisikaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja. Työntekijät Vakuutusyhtiön laskutuksen palkkasummaraja *) Työnantajan Palkansaajan työttömyysvakuu- työttömyysvakuutusmaksu tusmaksu (17 64-vuotiaat) euroa euroa Osaomistajat euroa euroa *) Palkkasumman raja-arvolla tarkoitetaan työnantajan kokonaispalkkasummaa (ei yksittäisen työntekijän palkkasummaa).

4 4 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ MUUTOKSISTA YLEISTÄ TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN MÄÄRÄT Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu Yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut Esimerkki työttömyysvakuutuksen ennakkomaksuista MAKSUVELVOLLISUUS Työnantajan maksuvelvollisuus Palkansaajan maksuvelvollisuus Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen alueellinen soveltaminen Suomeen tulevat työntekijät Suomesta ulkomaille lähtevät työntekijät EI MAKSUVELVOLLISUUTTA Päätoimiset YEL- ja MYEL-velvolliset Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet Alle 17-vuotiaat tai 65 vuotta täyttäneet Kotiapulaiset ja kotisiivoojat Suomalaisissa kauppa-aluksissa työskentelevät Eläke ei vapauta työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN PALKKAKÄSITE Työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkka Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana ei pidetä muun muassa Palkkakäsitteen erityistilanteet Ulkomaantyön vakuutuspalkka Palkka luontoisetuuksina Praktikkoeläinlääkärin palkka Kelan osaksi tai kokonaan maksama lastenhoitajan palkka Tapaturmavakuutuksen vähimmäisvuosityöansio ja työttömyysvakuutusmaksu YRITYKSEN OSAOMISTAJAT Yleistä osaomistajuudesta Yrityksen osaomistajan määritelmä Johtava asema Perheenjäsen Perheenjäsenen osaomistajuus avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä Yhtiön omistamien osakkeiden vaikutus osakkaiden määräämisvaltaan Välillinen omistaminen; osakkeiden tuottama äänimäärä Esimerkkejä väliyhtiöomistuksen kautta syntyvästä yrityksen osaomistajuudesta MAKSU- JA PERINTÄMENETTELY Työnantaja pidättää palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun palkasta Vakuutusyhtiö perii työttömyysvakuutusmaksut työnantajalta Työttömyysvakuutusmaksun eräpäivät Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän palkkasummarajat Työttömyysvakuutusmaksujen perintä päättyvissä vakuutuksissa, kun vakuutuskausi päättyy kalenterivuoden lopussa Omistussuhteiden muutosten vaikutus työttömyysvakuutusmaksun pidättämiseen ja perimiseen Viivästyskorko ja pakkotäytäntöönpano Tapaturmavakuutuksen siirtyminen laitoksesta toiseen kesken kalenterivuoden TYÖNANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS TAPATURMAVAKUUTTAMISVELVOLLISUUDEN JA TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI... 38

5 10 MUUTOKSENHAKU Vakuutuslaitoksen itseoikaisu Muutoksenhaku MAKSUVALVONTA Seuraukset virheellisten tietojen antamisesta tai tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnistä Maksun korottaminen Sakkorangaistus Työttömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvä tarkastusoikeus NEUVONTA JA OHJAUS Neuvonta ja ohjaus työnantajille Työttömyysvakuutusmaksujen laskenta ja perintä Työttömyysturva Työnantajan omavastuumaksu Tapaturmavakuutus Liitteet Ohjeen valmistelu

6 6 YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ MUUTOKSISTA Ohjeeseen on päivitetty uudet maksuprosentit sekä palkkasummarajat. Työttömyysvakuutusmaksun palkkakäsitettä koskevaan osuuteen on tehty muutoksia (ks. kohta 5.2 Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana ei pidetä muun muassa).

7 7 1 YLEISTÄ Velvollisuus suorittaa työttömyysvakuutusmaksuja perustuu työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin (555/1998, jäljempänä rahoituslaki). Työttömyysvakuutusmaksut muodostuvat kahdesta osasta työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät työnantajan maksamien palkkojen mukaan. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä hoidetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä eli sama vakuutusyhtiö, josta työnantaja on ottanut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, perii työnantajalta sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksun että palkansaajien työttömyysvakuutusmaksut. Työnantaja pidättää palkansaajien työttömyysvakuutusmaksut työntekijöiden palkoista jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Vakuutusyhtiö kantaa vuoden alussa tai sen aikana alkavalta vakuutukselta työttömyysvakuutusmaksun ennakkoa. Vakuutusmaksu määrätään lopullisena kalenterivuosittain vakuutuskauden päätyttyä. Vakuutusyhtiö tilittää työnantajalta perimänsä maksut edelleen Työttömyysvakuutusrahastolle.

8 8 2 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJEN MÄÄRÄT 2012 Vuoden 2012 työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen määristä on säädetty työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (87/2011). 2.1 PALKANSAAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 % palkasta. Maksuprosentti tulee voimaan heti vuoden alusta lukien. Työnantaja pidättää maksun palkansaajalta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. 2.2 TYÖNANTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on porrastettu työnantajan maksaman palkkasumman mukaan siten, että se on 0,80 % palkasta palkkasumman euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 % palkasta. Palkkasummaraja tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Mainittuun eurorajaan, euroa, ei lasketa mukaan osaomistajien palkkasummia. Raja lasketaan kalenterivuosittain Y-tunnuskohtaisesti, ei vakuutussopimuksittain. Mikäli työnantajan yhteenlaskettu palkkasumma on yli euroa ja yrityksellä on ollut lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia useissa eri vakuutusyhtiöissä saman kalenterivuoden aikana, jakamisesta on ilmoitettava jokaiseen vakuutuslaitokseen. Ilmoitus on annettava sekä vakuutusta tehtäessä että vuosittaisia palkkatietoja annettaessa. 2.3 YRITYKSEN OSAOMISTAJAN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT Työttömyysturvalain 1 luvun 6 :n 2 momentissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta maksettavat työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut määrätään siten, että ne vastaavat niiden etuuksien rahoitusta, joihin osaomistajat ovat oikeutettuja. Yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,20 % osaomistajalle maksettujen työpalkkojen määrästä. (Ks. tarkemmin kohta 6 yrityksen osaomistajat).

9 9 2.4 ESIMERKKI TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSEN ENNAKKOMAKSUISTA 2012 Työttömyysvakuutusmaksujen ennakkomaksut: yrityksen palkkasumma on euroa yrityksessä ei työskentele osaomistajia Työnantajamaksu: erä 1.1 erä 1.3 erä 1.9 0,80 % x euroa = euroa 1,2 % x ,00 euroa = 762 euroa 1,2 % x ,00 euroa = 762 euroa yhteensä euroa. Tarkistuslaskelma: 0,80 % x euroa = euroa + 3,20 % x euroa = euroa yhteensä euroa. Palkansaajamaksu: Työnantajamaksun lisäksi työnantaja perii palkansaajilta jokaisen palkanmaksun yhteydessä palkansaajien työttömyysvakuutusmaksun ja maksaa tapaturmavakuutuslaitokselle koko vuoden palkansaajamaksut yhdessä erässä 1.5. erä ,60 % x euroa = ,00 euroa

10 10 3 MAKSUVELVOLLISUUS Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus riippuu ensisijaisesti siitä, onko työnantaja velvollinen ottamaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työntekijöilleen ja kuuluuko työntekijä työnantajan ottamaan lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Jos työnantaja on velvollinen ottamaan tapaturmavakuutuksen, on työnantaja pääsääntöisesti myös velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksut. Samoin, jos työntekijä kuuluu työnantajan tapaturmavakuutukseen, hän on pääsäännön mukaan velvollinen maksamaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. (Ks. myös ohjeen liite: Tiivistelmä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta.) Henkilö on vakuutettu vapaaehtoisella työajan tapaturmavakuutuksella Yrittäjällä tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla, jota ei koske pakollinen tapaturmasuoja ja joka on ottanut tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 momentin mukaisen vapaaehtoisen työajan vakuutuksen, ei ole velvollisuutta työttömyysvakuutusmaksujen suorittamiseen. Ammattiurheilijat Ammattiurheilijoiden tapaturmasuoja on järjestetty erityislainsäädännöllä (laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 276/2009). Heitä ei koske tapaturmavakuutuslain mukainen lakisääteinen tapaturmavakuutus eikä näin ollen myöskään työttömyysvakuutusmaksua peritä. Yleistä työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusmaksu on veroluonteinen maksu. Työttömyysvakuutuksessa on kuitenkin mukana myös vakuutusperiaatetta. Vakuutusperiaate ilmenee lähinnä vapautuksena maksuvelvollisuudesta tietyissä tilanteissa. Työnantajan maksuvelvollisuudesta säädetään rahoituslain 12 :ssä ja palkansaajan maksuvelvollisuudesta lain 15 :ssä. Jos työnantaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt vakuutusmaksun määräämistä varten tarpeellisten tietojen antamisen, vakuutusyhtiöllä on oikeus periä työnantajalta arvioidun vastuun perusteella kohtuullisena pidettävä vakuutusmaksu enintään nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyönti tai virheelliset tiedot koskevat. Työnantajan antamien tietojen oikeellisuutta ja tietojenantamisen laiminlyöntejä valvotaan Työttömyysvakuutusrahaston ja vakuutuslaitosten yhteistyönä. (Ks. myös kohta 8 Työnantajan tiedonantovelvollisuus ja kohta 11 Maksuvalvonta.)

11 TYÖNANTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun on velvollinen maksamaan sellainen työnantaja, joka tapaturmavakuutuslain mukaan on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä. Velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus on työnantajalla, jolla on palveluksessaan työ- tai virkasuhteessa työntekijöitä kalenterivuoden aikana yhteensä yli 12 työpäivää. Työpäivillä tarkoitetaan kalenteripäiviä eikä esimerkiksi 8 tunnin työmäärää. Kun kuusi henkilöä työskentelee kahtena päivänä, täyttyy tästä jo 12 työpäivää. Jos tapaturmavakuutuslakiin perustuva pakollinen vakuutus on otettu, vaikka 12 työpäivän vaatimus ei täyty, peritään kuitenkin sekä työnantajan että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut. (Ks. myös ohjeen liite: Tiivistelmä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta.) Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus koskee myös osaomistajia (ks. tarkemmin kohta 6 Yrityksen osaomistajat). Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ei koske valtiota. 3.2 PALKANSAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ovat velvolliset suorittamaan työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelusuhteessa olevat henkilöt, joita koskee työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasuoja. (Ks. myös ohjeen liite: Tiivistelmä lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen kuulumisesta.) Maksuvelvollisia ovat myös osaomistajat (ks. tarkemmin kohta 6 yrityksen osaomistajat).

12 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ALUEELLINEN SOVELTAMINEN Suomeen tulevat työntekijät Pääsääntönä työskentelymaan periaate Pääsäännön mukaan Suomessa työskentelevä henkilö vakuutetaan työtapaturmien ja ammattitautien varalta Suomessa tapaturmavakuutuslain mukaisella vakuutuksella. Tällöin myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Poikkeukset EU-maista tulevat lähetetyt työntekijät EU:ssa liikkuvien henkilöiden vakuuttamista koskevat säännökset sisältyvät voimaan tulleisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (EY N:o 883/2004 ja EY N:o 987/2009). Toistaiseksi uusia sosiaaliturvaa koskevia asetuksia sovelletaan vain EU:n jäsenvaltioihin. Uusilla asetuksilla kumottiin aiemmat sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevat asetukset 1408/71 ja 574/72. Uudet asetukset sisältävät siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat ennen alkaneita työkomennuksia. EU-maista tilapäisesti Suomeen työkomennukselle lähetetyt työntekijät vakuutetaan usein edelleen lähettäjämaassa. EU-alueella tilapäiselle työkomennukselle lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 24 kuukauden ajan. Tällöin vaaditaan lähetetyn työntekijän todistus A1. Työkomennukselle lähetetty työntekijä voi pysyä lähettäjävaltion sosiaaliturvan piirissä poikkeusluvalla myös kahta vuotta pidemmän ajan. EU:n sosiaaliturvaa koskevissa asetuksissa on säädetty poikkeuslupamenettelystä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää poikkeuksia lainvalintaa koskeviin säännöksiin. Poikkeuslupa voidaan myöntää, jos työskentely toisessa jäsenvaltiossa kestää enintään viisi vuotta. Esimerkiksi Virosta lähetetyllä työntekijällä tulee olla mukanaan Viron toimivaltaisen viranomaisen antama lähetetyn työntekijän todistus, jolla osoitetaan hänen kuuluvan Viron sosiaaliturvaan. Tällöin vakuutusta ei oteta Suomesta eivätkä työttömyysvakuutusmaksut tule maksettaviksi. Jos lähetetyn työntekijän todistusta ei ole esittää, on lähettävän yrityksen otettava vakuutus Suomesta ja myös työttömyysvakuutusmaksut tulevat maksettavaksi. Julkisyhteisön palveluksessa olevat EU-maista Suomeen lähetetyt työntekijät, virkamiehet ja sellaisina pidettävät henkilöt kuuluvat ilman aikarajoitusta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvaan työskennellessään

13 13 toisessa jäsenvaltiossa. Heillä ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevään henkilöön sovelletaan joko asuinpaikan lainsäädäntöä tai työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä. Asuinpaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö harjoittaa huomattavaa osaa toiminnastaan asuinpaikkansa alueella tai jos hän työskentelee useille yrityksille tai useille työnantajille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioiden alueella. Työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö ei harjoita huomattavaa osaa toiminnastaan asuinjäsenvaltiossaan. ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät EU:n sosiaaliturvaa koskevia asetuksia 883/2004 ja 987/2009 sovelletaan toistaiseksi vain EU:n jäsenvaltioihin. EU- ja ETA-maiden sekä EU:n ja Sveitsin välillä liikkuviin henkilöihin sovelletaan edelleen vanhaa asetusta 1408/71. Asetusta sovelletaan myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on laillinen asuinpaikka EU:n jäsenvaltiossa. ETA-alueelta tai Sveitsistä Suomeen tilapäiselle työkomennukselle lähetetty työntekijä voi kuulua lähettävän maan sosiaaliturvan piiriin 12 kuukauden ajan. Tällöin vaaditaan lähetetyn työntekijän todistus E101. Tilapäisen työkomennuksen aikaa voidaan poikkeusluvalla pidentää toiset 12 kuukautta, jos työskentely jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli 12 kuukautta. Julkisyhteisön palveluksessa olevat ETA-maista tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät, virkamiehet ja sellaisina pidettävät henkilöt kuuluvat ilman aikarajoitusta työnantajan kotivaltion sosiaaliturvan piiriin. Heillä ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Kahden tai useamman valtion alueella tavallisesti työskentelevään henkilöön sovelletaan joko asuinpaikan lainsäädäntöä tai työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä. Asuinpaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö harjoittaa toimintaansa osittain asuinpaikkansa alueella tai jos hän työskentelee useille yrityksille tai useille työnantajille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioiden alueella. Työnantajan kotipaikan lainsäädäntöä sovelletaan, jos henkilö ei asu minkään sellaisen jäsenvaltion alueella, joissa hän harjoittaa toimintaansa. Myös sosiaaliturvasopimuksissa on lähetettyjä työntekijöitä koskevia määräyksiä. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia määräyksiä on Israelin ja Quebecin kanssa tehdyissä sopimuksissa. Sopimuksettomasta maasta tulevat työntekijät Sopimuksettomia eli ns. kolmansia maita ovat muut kuin EU- tai ETAmaat, Sveitsi ja ne maat, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. Näistä maista tulevien työntekijöiden vakuuttamisvelvollisuuden osalta sovelletaan pääsääntöä eli työskentelymaan periaatetta.

14 14 Sopimuksettomasta maasta tuleva työntekijä on siten vakuutettava Suomessa tekemänsä työn osalta Suomessa riippumatta työskentelyn kestosta, asumismaasta, työnantajan kansalaisuudesta ja muista vastaavista seikoista. Esimerkki: Venäläinen työntekijä kuuluu Suomessa tekemänsä työn osalta Suomen tapaturmavakuutukseen, vaikka hän työskentelee vähäisemmän osan vuotta Suomessa ja suurimman osan sopimuksettomassa maassa Venäjällä. Siten työntekijä maksaa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja vastaavasti myös työnantaja on työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen kyseisestä työntekijästä Suomessa tehdyn työn osalta. Suomen työeläkelainsäädäntöä ei sovelleta työntekijään, jonka ulkomaalainen työnantaja lähettää Suomeen enintään kaksi vuotta kestävään työhön. Vastaavaa säännöstä ei ole tapaturmavakuutuslaissa. Vaikka tilapäisesti Suomessa työskentelevään työntekijään ei sovellettaisi Suomen työeläkelainsäädäntöä, on työntekijä vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella Suomessa tekemänsä työn osalta, myös työttömyysvakuutusmaksut tulevat tällöin maksettaviksi Suomesta ulkomaille lähtevät työntekijät EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevät Suomesta EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaihin työskentelemään lähteviin työntekijöihin sovelletaan pääsääntöä eli työskentelymaan periaatetta, ellei kyse ole lähetetystä työntekijästä. Lähetetyt työntekijät voidaan vakuuttaa edelleen lähtömaassa eli Suomessa. Tuolloin myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. (Ks. tarkemmin lähetetyistä työntekijöistä edellä kohdissa EU-maista tulevat lähetetyt työntekijät ja ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaista tulevat lähetetyt työntekijät) Sopimuksettomassa maassa työskentelevät työntekijät Suomalaisen työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämä työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen myös ulkomailla työskennellessään. Jos työntekijä lähetetään Suomesta suomalaisen yhtiön kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaan suomalaiseen emo-, sisar- tai tytäryhtiöön ja työsuhde lähettävään työnantajaan jatkuu koko lähettämisen ajan, työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Myös sellainen työntekijä, joka on Suomesta palkattu suoraan ulkomaantyötä varten, kuuluu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Pakolliseen vakuutukseen kuuluminen edellyttää kuitenkin, että työntekijä välittömästi ennen ulkomaille lähettämistä on kuulunut Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Esimerkiksi, kun suomalainen yritys tekee työsopimuksen esim. Venäjällä tehtävää ulkomaantyötä varten sellaisen Venäjän kansalaisen kanssa,

15 15 joka on asunut ja työskennellyt Suomessa, kuuluu tällainen henkilö ulkomaantyön ajan suomalaisen yrityksen työtapaturmavakuutukseen, ja työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Työnantajalla voi olla myös työskentelymaan lainsäädännön perusteella velvollisuus ottaa vakuutus työtapaturmien varalta, joten kahdenkertainen vakuuttamisvelvollisuus voi olla mahdollista. Niin kauan, kun työntekijä kuuluu Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, myös työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Suomeen. Työnantaja voi hakea vapautusta työntekijänsä vakuuttamisvelvollisuudesta, jos työntekijän työskentely ulkomailla on jatkunut vähintään kaksi vuotta eikä sitä ole pidettävä tilapäisenä. Jos vapautus myönnetään, myös työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus lakkaa.

16 16 4 EI MAKSUVELVOLLISUUTTA Laki vapauttaa tietyt henkilöt ja heidän työnantajansa työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta. Vapauttamisperusteet ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samat työnantajilla ja palkansaajilla. Työnantajalla ja palkansaajalla ei ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta, kun henkilö on päätoiminen YEL- ja MYEL-velvollinen yrittäjä avoimen yhtiön yhtiömies kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt työntekijä, jota koskeva tapaturmavakuutus on ns. kiinteämaksuinen (kotiapulaiset ja kotisiivoojat) työntekijä, joka työskentelee kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa, eikä asu Suomessa. Edellä mainittujen lisäksi perhehoitajalaissa tarkoitetut perhehoitajat eivät ole velvollisia maksamaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Työnantaja on kuitenkin velvollinen maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perhehoitajan osalta. 4.1 PÄÄTOIMISET YEL- JA MYEL-VELVOLLISET Päätoimiset YEL- ja MYEL-velvolliset yrittäjät eivät ole velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksua. YEL-velvollinen yrittäjä YEL-velvollinen yrittäjä on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen. YEL-velvollisena yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Yrittäjän tulee siis työskennellä yrityksessään. Selvitykseksi työskentelystä yrityksessä riittää yleensä yrittäjän oma ilmoitus. Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetaan ammatin- tai liikkeenharjoittaja ammatin- tai liikkeenharjoittajan puoliso tai muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä ilman palkkaa avoimen yhtiön yhtiömies

17 17 kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies yhtymän, yhdistyksen tai säätiön osakas, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista osakeyhtiössä työskentelevä, johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä (myös avopuoliso on perheenjäsen) muussa yhteisössä työskentelevä, johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin yli 30 prosentin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosentin määräämisvalta yhteisössä. Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen tai yhtymien kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa sanotusta toisesta yhteisöstä tai yhtymästä yli puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta. Jotta yrittäjä olisi YEL-velvollinen, hänen tulee asua joko Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa ja toimia yrittäjänä Suomessa. Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää on laajennettu voimaan tulleella lain muutoksella. Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain yrittäjämääritelmän laajennuksen myötä osasta osaomistajia tulee YEL- tai MYEL-velvollisia yrittäjiä, jolloin heillä ei jatkossa ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta. Lakien voimaantulosäännöksissä on kuitenkin siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat lakien voimaan tullessa työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukaisesti työntekijään rinnastettuina henkilöinä vakuutettujen siirtymistä yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin. Tämä tapahtuu siirtymäsäännösten mukaan tapauksesta riippuen viimeistään Ehdotettujen siirtymäsäännösten piiriin kuuluvat henkilöt ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksua, kunnes he siirtyvät yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin siirtymäsäännösten mukaisesti. Päätoimisuus Pakollinen yrittäjäeläkevakuutus riittää tekemään henkilöstä työttömyysturvalain mukaisen yrittäjän, mutta pelkästään pakollisen vakuutuksen perusteella ei voida päätellä henkilön työllistyvän yritystoiminnassaan päätoimisesti. Yrittäjätoiminnan päätoimisuuden arviointi perustuu ajankäyttöön. Yritystoiminnan tai oman työn katsotaan työllistävän henkilön päätoimisesti, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikaisen työn vastaanottamisen. Yritystoimintaa pidetään sivutoimisena, jos henkilön työssäolon perusteella tai muutoin voidaan päätellä yritystoiminnan vaatiman työmäärän olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle (ks. HE 115/2002).

18 18 Kun yritystoimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohessa riittävän pitkään, on kyse tyypillisesti sivutoimisesta yritystoiminnasta. Tällöin henkilö on pystynyt työssäolollaan osoittamaan yritystoimintansa sivutoimiseksi. Kymmentä kuukautta kokoaikatyössä voitaneen pitää tähän tarkoitukseen riittävän pitkänä aikana. Vastaavalla tavalla myös päätoiminen opiskelu samaan aikaan yritystoiminnan kanssa voi osoittaa yritystoiminnan olevan sivutoimista. Yritystoiminnan tuloksellisuudella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa sen työllistävyyttä, sillä myös heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista. Alkava yritystoiminta katsotaan lähtökohtaisesti päätoimiseksi. Toiminta voi kuitenkin joskus olla työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää työttömyysturvalakia sovellettaessa sivutoimisena. Kausiluonteinen yritystoiminta Yritystoiminta voi myös olla kausiluonteista. Koska kausiluonteinen yritystoiminta on päätoimista vain osan vuodesta, työttömyysvakuutusmaksut on poikkeuksellisesti perittävä, vaikka henkilö työllistyykin yritystoiminnassa osan vuotta niin, ettei kokopäiväisen työn vastaanottaminen ole mahdollista. Työttömyysturvalain mukaan kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota on luonnon olosuhteiden vuoksi keskimäärin mahdollista harjoittaa yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa ja yritystoiminnan tulo ei turvaa eikä ole tarkoitettu turvaamaan ympärivuotista toimeentuloa (esim. marjanviljelijä, sisävesikalastaja). Tällainen henkilö on poikkeuksellisesti oikeutettu työttömyysetuuksiin silloin, kun yritystoimintaa ei sen kausiluonteisuuden vuoksi harjoiteta ja henkilö täyttää muut päivärahan saamisen edellytykset. Työttömyyden sattuessa ratkaisun siitä, pidetäänkö henkilöä työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjänä, tekee työvoimaviranomainen. Edellä on esitetty työministeriön ohjeeseen perustuvia linjauksia. MYEL-velvollinen yrittäjä Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetaan maa- ja metsätaloutta, kalastusta ja poronhoitoa itsenäisesti harjoittavat yrittäjät sekä maatalousyrittäjätoimintaa jatkavat eläkkeensaajat. Vakuutukseen kuuluvat myös yrittäjän puoliso tai avopuoliso sekä yrittäjien perheenjäsenet. Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Muut MYEL-velvolliset Maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutetaan myös kuolinpesän osakkaat ja maataloutta yhtymänä harjoittavat. Lisäksi apurahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. Vakuutus on pakollinen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät. (Ks. tarkempia tietoja esim.

19 19 Vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus Vapaaehtoinen YEL- tai MYEL-vakuutus ei vapauta työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta. Esimerkkejä: Maksuvelvollisuus on henkilöstä ja henkilöllä, joka työskentelee kokoaikaisesti työsuhteessa ko. yrityksessä, vaikka muuten ilmoittaisi muussa toiminnassa olevansa yrittäjä. Maksuvelvollisuutta ei ole sivutoimisella työntekijällä, joka on omassa päätoimessaan velvollinen ottamaan YEL- tai MYELvakuutuksen. Maksuvelvollisuutta ei ole osakeyhtiön osakkaalla, joka työskentelee päätoimisesti yhtiössään ja jolla on velvollisuus ottaa itselleen YEL-vakuutus. YEL-vakuutettu osakas voi kuitenkin kuulua lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, kun esim. hänen omistuksensa yhtiöstä ylittää 50 % avopuolison kanssa. 4.2 AVOIMEN YHTIÖN YHTIÖMIEHET JA KOMMANDIITTIYHTIÖN VASTUUNALAISET YHTIÖMIEHET Työttömyysvakuutusmaksujen maksuvelvollisuutta ei ole avoimen yhtiön yhtiömiehillä eikä kommandiittiyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Maksuvelvollisuutta ei ole, vaikka heitä koskisikin pakollinen lakisääteinen tapaturmasuoja. Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen osalta maksuvelvollisuus kuitenkin on, jos hän työskentelee yrityksessä ja häntä koskee työnantajan järjestämä pakollinen tapaturmasuoja. Esimerkiksi kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies kuuluu pakolliseen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, jos hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on yrityksessä enintään puolta vastaava määräämisvalta. Hänestä ei kuitenkaan makseta työttömyysvakuutusmaksuja rahoituslain nimenomaisen säännöksen perusteella. Elinkeinoyhtymä Elinkeinoyhtymä, kuten esimerkiksi koneyhtymä ja laivanisännistöyhtiöt, rinnastetaan avoimeen yhtiöön ja kommandiittiyhtiöön. Elinkeinoyhtymänä pidetään sellaista elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustettua muuta kuin yhteisönä pidettävää yhteenliittymää, joka on tarkoitettu toimimaan osakkaiden yhteiseen lukuun. Elinkeinoyhtymän osakkaat eivät ole velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksua. (Ks. myös kohta YEL-velvollinen yrittäjä.)

20 ALLE 17-VUOTIAAT TAI 65 VUOTTA TÄYTTÄNEET Työnantaja ei ole velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksua työntekijästä, joka on alle 17-vuotias tai 65 vuotta täyttänyt. Ikärajan käytännön vaikutus alkaa täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä palkanmaksupäivästä lukien. Myös työntekijä on vapautettu maksusta. 4.4 KOTIAPULAISET JA KOTISIIVOOJAT Jos lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksuna on peritty kiinteä vuosimaksu, ei työttömyysvakuutusmaksuja peritä, toisin sanoen vakuutusmaksu ei perustu palkkasummaan. Tällaisia ns. kiinteämaksuisia lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia voi käytännössä olla otettu kotiapulaisille ja kotisiivoojille. Kotiapulaisen työhön voi kodinhoidon lisäksi kuulua lapsiperheissä myös lastenhoitoa. Työnantaja voi pyytää vakuutuslaitosta tekemään myös näissä tapauksissa palkkasummaan perustuvan tapaturmavakuutuksen. Jos työnantaja ottaa kotiapulaiselle tai kotisiivoojalle palkkasummaan perustuvan tapaturmavakuutuksen, on työnantajalla ja palkansaajalla työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus. Kiinteämaksuisen tapaturmavakuutuksen vaikutus palkansaajan työttömyyspäivärahaan Jos palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei makseta, ei työvoimaviranomainen sovella kyseisen työsuhteen osalta työttömyysturvalakia, ts. se ei ota kyseistä työsuhdetta huomioon tutkiessaan hakijan oikeutta työttömyysetuuteen. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei makseta, kun lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu muuhun kuin palkkasummaan (eli kyseessä on kiinteämaksuinen tapaturmavakuutus). Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, ettei hakija saisi työttömyyspäivärahaa. Hän voi saada sitä, jos hänellä on ollut muita työsuhteita, ja edellytykset päivärahan maksulle täyttyvät. Tarkempia tietoja asiasta voivat antaa Kela ja työttömyyskassat, jotka tekevät päätökset, myönnetäänkö hakijoille työttömyyspäivärahaa vai ei. 4.5 SUOMALAISISSA KAUPPA-ALUKSISSA TYÖSKENTELEVÄT Työntekijät, jotka työskentelevät kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa eivätkä asu Suomessa, ovat vapautettuja työttömyysvakuutusmaksuista. Myöskään heidän työnantajansa eivät ole velvollisia maksamaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksua kyseisten henkilöiden osalta. Työntekijänä, joka ei asu Suomessa, pidetään henkilöä: jolla ei ole Suomessa varsinaista asuntoa ja kotia

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (15) 20.11.2003 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2004 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen 4 a)

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2009

Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2009 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. MAKSUVELVOLLISET...3 2.1. Pääsääntö...3 2.1.1. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun on velvollinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 16.12.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2006 Versio 2. päivitetty pp.10.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 4 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 5 Pakollinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 20.12.2006

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 20.12.2006 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (20) 20.12.2006 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1. Maksurakenteen muutokset vuodesta 2009 lukien...3 2. MAKSUVELVOLLISET...4

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (16) 26.11.2004 päivitetty 25.1.2005 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJEISTUS VUONNA 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAKSUVELVOLLISET 4 Pääsääntö 4 Poikkeukset maksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998). Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2008

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (23) 28.12.2007 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUJA KOSKEVA OHJE VUONNA 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1. Maksurakenteen muutokset vuodesta 2009 lukien...3 2. MAKSUVELVOLLISET...4

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille

Työttömyysvakuutusmaksut. ohje työnantajille Työttömyysvakuutusmaksut ohje työnantajille sisällysluettelo Yleistä työttömyysvakuutusmaksuista1 Työttömyysvakuutusmaksujen perintä.2 Työttömyysvakuutusmaksun ennakko2 Lopullinen maksu4 Maksuvelvollisuus.5

Lisätiedot

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. tapaturmavakuutuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 211/2005 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 204/2005 vp).

Lisätiedot

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012

MYEL-vakuutetut. keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 MYEL-vakuutetut keitä ovat maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaat? Työterveyshoitajien koulutus 2012 2 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela Hoitaa lakisääteistä MYEL-työeläkevakuuttamista. Asiakkaina

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 14 ja 5 luvun otsikko, muutetaan 4 luvun

Lisätiedot

Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen

Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen Ajankohtaista työttömyysvakuutusmaksuissa - maksujen perintä, neuvonta ja ilmoittaminen Työttömyysvakuutusmaksujen perinnän siirto Työttömyysvakuutusmaksujen määrääminen ja perintä siirtyi tapaturmavakuutuslaitoksilta

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Asia

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2

assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 assistentti INFO Omainen avustajana Juha-Pekka Konttinen, lakimies assistentti.info INFO sarja nro 2 Omaisen oikeus toimia avustajana / työntekijänä Perusasetelma on, että vammaisen henkilön (työnantajan)

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että yrityksessä työllistynyt

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä 2015 28.10.2015 Sisältö Lakimuutoksen taustaa Muutokset työnantajan näkökulmasta Muutokset työntekijän näkökulmasta Muutokset yrittäjän näkökulmasta Miten muutokset

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen TYÖNANTAJALLE Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Miten vakuutan ulkomaalaisen työntekijän Suomessa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Töissä Suomessa eläkettä Suomesta Kun työntekijäsi tekee

Lisätiedot

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki

Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva. 17.2.2010 Henna Huhtamäki Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva 17.2.2010 Henna Huhtamäki Sisältö Säännöstausta ja Suomessa asuminen Ulkomaille muutto ja asumisperusteinen sosiaaliturva Pääsäännöt Perheenjäsenenä ulkomailla Opiskelijana

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

Maaseutuyrittäjä työnantajana

Maaseutuyrittäjä työnantajana Maaseutuyrittäjä työnantajana Työsuhteiset henkilöt (TyEL) Työeläkelakeja sovellettaessa noudatetaan työsopimuslain mukaista työsopimuksen käsitettä. Työsuhde määritellään työsopimuksen tunnusmerkistön

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa

Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa Sosiaaliturva osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa Tietoisku MYEL- ja MATAvakuuttamisesta osakeyhtiössä 4.12.2017 Iisalmi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Pirkko Halttunen 2 MYEL-vakuutukseen kuuluu myös

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus Helsingin yliopisto Lakisääteinen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Ville Viljanen 23.11.2011 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset Ifissä Helsingin yliopistolla on voimassa kolme eri lakisääteistä ta: Numero 0011202707,

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUUTOKSIA 2016 AGENDA Työtapaturma- ja ammattitautilaki 2016 Ammatti- ja riskiluokkamuutokset 2016 MUUTOKSIA 2016 Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 20.12.2004. Voimassa 1.1.20 Perusteen 13.6.2003 voimaantulosäännös Voimaantulo

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomaantyön vakuuttaminen Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 20.2.2017 Viimeisin perustemuutos vahvistettu 22.12.2016. 1 Perusteen 2.11.2015 voimaantulosäännös Voimaantulo Poikkeussäännös

Lisätiedot

Sisältö. Lain muutoksia on seurattu säädöskokoelman numeroon 121/2016 (julkaisupäivä 16.2.2016) saakka.

Sisältö. Lain muutoksia on seurattu säädöskokoelman numeroon 121/2016 (julkaisupäivä 16.2.2016) saakka. Lainsäädäntö 2016 Sisältö Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 24.7.1998/555 3 1 luku yleiset säännökset 3 2 luku työttömyysetuuksien rahoitusosuudet 3 3 luku Työttömyysvakuutusrahasto 4 4 luku työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus

Lisätiedot

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010 Kansaneläke Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan v. 2008 Eläkkeensaajat Suomessa asuvat Ulkomailla asuvat Yhteensä,

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Ulkomaantyö ja sosiaaliturva 17.2.2010 Marjaana Lundqvist Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Aiheet Kansainväliset sosiaaliturvamääräykset ja periaatteet Vakuuttamista koskevat säännöt eri tilanteissa

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen Tero Uusimäki 25.8.2016 Aiheet Yleistä ulkomaantyöhön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädöstä Työskentely ulkomailla: EU/ETA-maat ja Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Matias Kainu 22.5.2012

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Matias Kainu 22.5.2012 Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Matias Kainu 22.5.2012 Aihepiirit 1. Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta 2. Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä vakuuttamista koskevat lainvalintasäännöt

Lisätiedot

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun:

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun: 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula

Yhtiön MYELvakuuttaminen. Seija Karhula Yhtiön MYELvakuuttaminen Seija Karhula 28.3.2017 2 Mela-turva kattaa eri elämäntilanteet vanhuus tapaturma MYEL - vakuutus - työtulo sairaus lomitus kuolemantapaus 3 3 Vanhuuseläke Osa-aikaeläke 1.1.2017

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

HE 94/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia.

HE 94/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyysturvalakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien

Lisätiedot