Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty"

Transkriptio

1 Asiakastiedote Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen hakemista koskevilla tiedoilla. Koulutuskorvausta voi hakea palkkasummailmoituksen yhteydessä tai erillisellä ilmoituksella. Liitteessä on kuvattu ilmoittamiseen käytettävien tietueiden sisältö sekä tehdyt päivitykset. Lisätietoa ilmoituksen sisältöä koskeviin kysymyksiin saa sähköpostiosoitteesta ja teknisiin ja testaukseen liittyviin kysymyksiin sähköpostiosoitteesta

2 Tietuekuvaus 1 (11) Palkkasummailmoitus-, Ennakon hakemus/muutos- ja Koulutuskorvaushakemus-tietueiden kuvaus TYVI-rajapintaa varten 1 Johdanto 2 Tietueiden tekninen muoto 3 Yhteydenpito ja lisätiedot Tässä dokumentissa kuvataan Työttömyysvakuutusrahaston TYVIoperaattoreilta (ml. ilmoitin.fi-palvelu) vastaanottamien tietueiden rakenne. Tietueet vastaavat pääosin liitteenä olevia ilmoituslomakkeita. Palkkasummailmoitus-tietueella ilmoitetaan vakuutusvuoden päätyttyä vakuutusvuoden aikana maksetut työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummat. Ilmoitus on annettava vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos -lomakkeen avulla voi vakuutusvuoden aikana tai ennen sen alkamista hakea työttömyysvakuutusmaksun ennakon määräämistä, muuttamista tai poistoa. Palkkasummailmoituksen yhteydessä tai erillisellä ilmoituksella voi myös hakea koulutuskorvausta. Alla esitetyn lisäksi välitettävien tietojen sisältöä kuvataan liitteenä olevien lomakkeiden täyttöohjeissa. Lisätietoja lomakkeista löytyy myös Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta osoitteesta tvr.fi. Tietueet välitetään tunnus-arvo-pareina. Merkistönä käytetään ISO-Latin-1 (ISO ) -merkistöä. Ilmoituksen sisältöä koskeviin kysymyksiin vastataan sähköpostiosoitteessa: Teknisiin ja testaukseen liittyviin kysymyksiin vastataan sähköpostiosoitteessa: Työttömyysvakuutusrahasto tiedottaa muutoksista ilmoitusrajapinnassa kotisivuillaan osoitteessa tvr.fi. Lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto ilmoittaa muutoksista sähköpostilla niille ohjelmistotaloille ja TYVI-operaattoreille, jotka ovat ilmoittaneet tarkoitusta varten sähköpostiosoitteensa. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista: Lisätietoja koulutuskorvauksesta:

3 Tietuekuvaus 2 (11) 4 Palkkasummailmoitus Tällä tietueella ilmoitetaan vakuutusvuoden päätyttyä vakuutusvuoden aikana maksetut työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummat. Ilmoitus on annettava vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus 000 Tietuetunnus (vakio TVRPALSU) P Työnantajan Y-tunnus tai henkilötunnus P Työnantajan nimi P Työnantajan nimen täydenne Esimerkiksi osasto, yrityksessä asiaa käsittelevän henkilön nimi, c/o-osoite tai vastaava tieto 030 Työnantajan postiosoite Katuosoite tai postilokero V 255 P Työnantajan postinumero P Työnantajan postitoimipaikka P Työnantajan maa ISO standardin mukainen 2-merkkinen koodi (oletus FI (Suomi) jos ei annettu) 035 Työnantajan käyttämä kieli Ilmoitetaan koodiarvolla: fi = suomi, sv = ruotsi, en = englanti Jos kieltä ei anneta, Työttömyysvakuutusrahasto käyttää tiedossaan olevaa työnantajan kieltä. 052 Vuosi, jona maksettuja palkkoja ilmoitus koskee Vuosiluku nelinumeroisena (>= 2013) V 2 V 2 P Työntekijöiden (muiden kuin osaomistajien) työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma Palkka ilmoitetaan euroina ilman desimaaleja. V 10

4 Tietuekuvaus 3 (11) Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus 132 Osaomistajien työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma V Keskimääräinen työntekijämäärä Työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan pilkulla erotettuna enintään kahden desimaalin tarkkuudella 201 Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä 202 Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on yksi (1) 203 Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kaksi (2) 204 Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kolme (3) 205 Työnantajan vakuutus Työnantaja vakuuttaa, että koulutuskorvausta koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu, eikä palkkatukea ole saatu niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen perusteella korvausta haetaan (vakioarvio 1/tyhjä) 094 IBAN-tilinumero Jos IBAN-tilinumero on annettu, pitää BIC-koodi antaa 095 BIC-koodi Jos BIC-koodi on annettu, pitää IBAN-tilinumero antaa V 10 V 7 V 7 V 7 V 7 V 1 V 50 V Yhteyshenkilön nimi P Yhteyshenkilön puhelinnumero V Yhteyshenkilön sähköpostiosoite V Toistuvien lisätietorivien 739 lukumäärä V Lisätietoa Vapaamuotoinen lisätieto V 255

5 Tietuekuvaus 4 (11) Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus 198 Ilmoituksen jättämisen aikaleima V 12 Aikaleima (ppkkvvhhmmss), jolloin ilmoitus on jätetty palvelun käsiteltäväksi. Vastaanottava palvelu täyttää. 048 Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto Ohjelmiston nimi ja versio P Ilmoituksen välittänyt operaattori Operaattoritunnus. Operaattori täydentää tiedon. V Lopputunnus tunnus:tieto-pareilla Ilmoituksen juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu tunnus:tieto-pareina. P

6 Tietuekuvaus 5 (11) 5 Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos Tämän tietueen avulla voi vakuutusvuoden aikana tai ennen sen alkamista hakea työttömyysvakuutusmaksun ennakon määräämistä, muuttamista tai poistoa. Tiedon tunnus Tieto Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus 000 Tietuetunnus (vakio TVRPALEN) P Työnantajan Y-tunnus tai henkilötunnus P Työnantajan nimi P Työnantajan nimen täydenne Esimerkiksi osasto, yrityksessä asiaa käsittelevän henkilön nimi, c/o-osoite tai vastaava tieto 030 Työnantajan postiosoite Katuosoite tai postilokero V 255 P Työnantajan postinumero P Työnantajan postitoimipaikka P Työnantajan maa ISO standardin mukainen 2-merkkinen koodi (oletus FI (Suomi) jos ei annettu) 035 Työnantajan käyttämä kieli Ilmoitetaan koodiarvolla: fi = suomi, sv = ruotsi, en = englanti Jos kieltä ei anneta, Työttömyysvakuutusrahasto käyttää tiedossaan olevaa työnantajan kieltä. 130 Hakemus 1=muutos 2=määräys 3=poisto 052 Vuosi, jona maksettuja palkkoja ilmoitus koskee Vuosiluku nelinumeroisena (>= 2013) V 2 V 2 P 1 P Työntekijöiden (muiden kuin osaomistajien) työttö- V 10

7 Tietuekuvaus 6 (11) Tiedon tunnus Tieto Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus myysvakuutusmaksun alainen palkkasumma Palkka ilmoitetaan euroina ilman desimaaleja. 132 Osaomistajien työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma 094 IBAN-tilinumero Jos IBAN-tilinumero on annettu, pitää BIC-koodi antaa 095 BIC-koodi Jos BIC-koodi on annettu, pitää IBAN-tilinumero antaa V 10 V 50 V Yhteyshenkilön nimi P Yhteyshenkilön puhelinnumero V Yhteyshenkilön sähköpostiosoite V Toistuvien lisätietorivien 739 lukumäärä V Lisätietoa Vapaamuotoinen lisätieto 198 Ilmoituksen jättämisen aikaleima Aikaleima (ppkkvvhhmmss), jolloin ilmoitus on jätetty palvelun käsiteltäväksi. Vastaanottava palvelu täyttää 048 Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto Ohjelmiston nimi ja versio 045 Ilmoituksen välittänyt operaattori Operaattoritunnus. Operaattori täydentää tiedon. V 255 V 12 P 32 V Lopputunnus tunnus:tieto-pareilla Ilmoituksen juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu tunnus:tieto-pareina. P

8 Tietuekuvaus 7 (11) 6 Koulutuskorvaushakemus Koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 56 :n 6 momentin tai maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 10 f :n 6 momentin perusteella. Koulutuskorvausta voivat siten saada muun muassa: kunnat, seurakunnat, yliopistot, yhdistykset ja säätiöt. Koulutuskorvaukseen ei ole oikeutta mm. yhtiöillä, yksityisillä elinkeinonharjoittajilla tai kotitalouksilla. Koulutuskorvausta voi hakea joko tällä tietueella tai vaihtoehtoisesti osana palkkasummailmoitus-tietuetta. Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus 000 Tietuetunnus (vakio TVRKOUKO) P Työnantajan Y-tunnus tai henkilötunnus P Työnantajan nimi P Työnantajan nimen täydenne Esimerkiksi osasto, yrityksessä asiaa käsittelevän henkilön nimi, c/o-osoite tai vastaava tieto 030 Työnantajan postiosoite Katuosoite tai postilokero V 255 P Työnantajan postinumero P Työnantajan postitoimipaikka P Työnantajan maa ISO standardin mukainen 2-merkkinen koodi (oletus FI (Suomi) jos ei annettu) 035 Työnantajan käyttämä kieli Ilmoitetaan koodiarvolla: fi = suomi, sv = ruotsi, en = englanti Jos kieltä ei anneta, Työttömyysvakuutusrahasto käyttää tiedossaan olevaa työnantajan kieltä. 052 Vuosi, jona maksettuja palkkoja ilmoitus koskee Vuosiluku nelinumeroisena (>= 2013) V 2 V 2 P 4

9 Tietuekuvaus 8 (11) Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus 200 Keskimääräinen työntekijämäärä Työntekijöiden lukumäärä ilmoitetaan pilkulla erotettuna enintään kahden desimaalin tarkkuudella 201 Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä 202 Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on yksi (1) 203 Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kaksi (2) 204 Niiden työntekijöiden lukumäärä, joilla koulutuskorvaukseen oikeuttavia työpäiviä on kolme (3) 205 Työnantajan vakuutus Työnantaja vakuuttaa, että koulutuskorvausta koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu, eikä palkkatukea ole saatu niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen perusteella korvausta haetaan (vakioarvio 1/tyhjä) V 10 V 7 V 7 V 7 V 7 V Yhteyshenkilön nimi P Yhteyshenkilön puhelinnumero V Yhteyshenkilön sähköpostiosoite V Toistuvien lisätietorivien 739 lukumäärä V Lisätietoa Vapaamuotoinen lisätieto 198 Ilmoituksen jättämisen aikaleima Aikaleima (ppkkvvhhmmss), jolloin ilmoitus on jätetty palvelun käsiteltäväksi. Vastaanottava palvelu täyttää. 048 Ilmoituksen tuottanut ohjelmisto Ohjelmiston nimi ja versio V 255 V 12 P Ilmoituksen välittänyt operaattori V 3

10 Tietuekuvaus 9 (11) Tiedon tunnus Tiedon kuvaus Pakollisuus P: pakollinen V: valinnainen Enimmäispituus Operaattoritunnus. Operaattori täydentää tiedon. 999 Lopputunnus tunnus:tieto-pareilla Ilmoituksen juokseva numerointi taltiolla, joka on muodostettu tunnus:tieto-pareina. P

11 Tietuekuvaus 10 (11) 7 Esimerkkitiedosto 000:TVRPALSU 010: :Työnantajan Nimi Oy 021:Käsittelijän Nimi 030:Tyonantajan postiosoitetta tähän 032: :Helsinki 034:FI 035:sv 052: : : :FI :NDEAFIHH 041:Yhteyshenkilön Nimi 042: :4 739:tässä ensimmäinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä 739:tässä toinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä 739:tässä kolmas lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä 739:tässä viimeinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä 198: :ohjelma, v :VW1 999:1 000:TVRPALEN 010: :Työnantajan Nimi Oy 021:Käsittelijän Nimi 030:Tyonantajan postiosoitetta tähän 032: :Helsinki 034:FI 035:sv 130:1 052: : : :FI :NDEAFIHH 041:Yhteyshenkilön Nimi 042: :2 739:tässä ensimmäinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä 739:tässä viimeinen lisätietorivi, jossa voi olla maksimissaan 255 merkkiä : :ohjelma, v :VW1 999:2 000:TVRPALSU 010: :Työnantajan Nimi Oy 021:Käsittelijän Nimi 030:Tyonantajan postiosoitetta tähän 032: :Helsinki 034:FI 035:sv 052: :50.82

12 Tietuekuvaus 11 (11) 201: :8 203:11 204:54 205:1 041:Yhteyshenkilön Nimi 042: :4 739:Yrityksemme panostaa koulutukseen. 198: :ohjelma, v :VW1 999:1 8 Päivitykset Muutettu kenttä 045 (Ilmoituksen välittänyt operaattori) molemmissa ilmoituksissa vapaaehtoiseksi. Tietoa ei tarkisteta tarkistusmoduulissa. Operaattori täydentää tiedon ilmoitukseen (luonnos) Laajennettu palkkasummailmoitus-tietuetta koulutuskorvausta koskevalla osuudella. Lisätty koulutuskorvaushakemukselle oma tietueensa Muutettu kentässä 200 (Keskimääräinen työntekijämäärä) käytettävä erotin pisteestä pilkuksi Lisätty kuvaus koulutuskorvauksen edellytyksistä ja tieto että sitä voi hakea joko omalla tietueellaan tai osana palkkasummailmoitus-tietuetta. Lisätty johdantoon maininta koulutuskorvauksen hakemistavoista. Lisätty linkit rahaston www-sivuille työttömyysvakuutusmaksuja ja koulutuskorvausta koskeviin osioihin. Liitteet Jakelu Palkkasummailmoitus-lomake Ennakon hakemus/muutos -lomake Koulutuskorvaushakemus (liite palkkasummailmoitukseen) -lomake Ohjelmistotalot TYVI-operaattorit

13 Palkkasummailmoitus 1. Työnantajayrityksen tai -yhteisön tiedot Y- tai henkilötunnus Työnantajan nimi Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka 2. Vuosi- ja palkkatiedot Vakuutusvuosi Työntekijöiden palkkasumma (euroa) Osaomistajien palkkasumma (euroa) 3. Tilinumero IBAN BIC 4. Allekirjoitus ja lisätiedot Lisätietoja Lisätietoja antaa Puhelin Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Ohjeita lomakkeen täyttämiseen kääntöpuolella. Lomake postitetaan maksutta osoitteella Työttömyysvakuutusrahasto Tunnus Vastauslähetys

14 Ohjeita lomakkeen täyttämiseen Tehkää kaikki merkinnät niille varattuihin kenttiin lomakkeelle. Lomakkeiden sähköisen käsittelyn takia kenttien ulkopuolelle tehtyjä merkintöjä ei huomioida. 1. Työnantajayrityksen tai -yhteisön tiedot Ilmoittakaa työnantajan yksilöivä tunnus, joko Y-tunnus tai henkilötunnus. Henkilötunnusta käytetään vain, jos Y-tunnusta ei ole. Y-tunnus merkitään muodossa Ilmoittakaa postiosoitteena se osoite, johon haluatte hakemukseenne annettavan päätöksen postitettavaksi. 2. Vuosi- ja palkkatiedot Vakuutusvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana maksettuja palkkoja ilmoitus koskee. Vakuutusvuosi merkitään nelinumeroisena (esim. 2013). Ilmoittakaa vakuutusvuoden palkkasumma eriteltynä palkansaajien ja osaomistajien palkkasummiin. Palkkasummat ilmoitetaan euron tarkkuudella. Palkat ilmoitetaan aina Y- tai henkilötunnuskohtaisesti. Työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevana palkkana pidetään työ- ja virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Myös esimerkiksi konkurssipesän, palkkaturvasta huolehtivan viranomaisen tai muun sijaismaksajan maksama vastike katsotaan palkaksi. Ilmoitettavia palkkoja ovat esimerkiksi kuukausi-, tunti- ja urakkapalkka, luontoisedut verotusarvon suuruisina, vuosilomapalkka ja lomaraha, ikälisät ja vuorotyölisät, sairausajan palkka sekä ulkomaantyöstä vakuutuspalkka. Ilmoitettaviin palkkoihin eivät kuulu esimerkiksi verovapaat kustannusten korvaukset eivätkä vahingonkorvaukset ja vahingonkorvauksen luonteiset suoritukset. Maksuvelvollisuutta ei ole seuraavista henkilöistä: - alle 17-vuotias henkilö (maksuvelvollisuus alkaa syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta) - 65 vuotta täyttänyt henkilö (maksuvelvollisuus päättyy syntymäpäivää seuraavan kuukauden alkuun) - kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - avoimen yhtiön yhtiömies Osaomistajien palkkasummaksi merkitään työttömyysturvalain mukaisten osaomistajien palkkasumma. Työttömyysturvalain mukaan osaomistaja on henkilö, joka: 1) työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta; tai 2) työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta, äänivallasta tai muusta määräämisvallasta. Työttömyysturvalain mukaan henkilö on johtavassa asemassa, jos hän on yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai sitä vastaavassa asemassa. Perheenjäseniä ovat henkilön avio- ja avopuoliso sekä henkilön sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa, kun he asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa. Osaomistajuutta määriteltäessä otetaan huomioon myös välillinen omistus eli omistus toisen yrityksen (väliyhtiön) kautta, jos henkilön tai perheenjäsenten omistus tai äänimäärä on vähintään 50 % väliyhtiöstä. Huom. Päätoimestaan YEL-vakuuttamisvelvollisen henkilön palkkoja ei ilmoiteta Työttömyysvakuutusrahastolle. 3. Tilinumero Tilinumero tarvitaan mahdollista ennakonpalautusta varten. Ilmoittakaa tilinumero IBAN-muodossa. Suomalainen IBAN sisältää 18 merkkiä ja alkaa maatunnuksella FI. Ilmoittakaa lisäksi pankin BIC-tunnus. 4. Allekirjoitus ja lisätiedot Lisätiedoissa voitte antaa tarpeelliseksi katsomaanne lisäselvitystä ilmoittamianne tietoja koskien. Älkää liittäkö selvitystänne tukevia asiakirjoja ilmoitukseen. Työttömyysvakuutusrahasto pyytää asiakirjat tarvittaessa. Päivätkää ja allekirjoittakaa ilmoitus. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saatte Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta tai asiakaspalvelustamme puh arkisin klo 8-17 (heinä-lokakuu klo 9-16). - päätointaan varten YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen henkilö - työntekijä, joka työskentelee kauppa-alusluetteloon merkityssä suomalaisessa aluksessa eikä asu Suomessa - työntekijä, joka ei kuulu pakollisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Edellä mainittujen maksuvelvollisuuden ulkopuolisten henkilöiden palkkoja ei merkitä lomakkeelle.

15 Työttömyysvakuutusmaksun ennakon hakemus/muutos 1. Työnantajayrityksen tai -yhteisön tiedot Y- tai henkilötunnus Työnantajan nimi Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka 2. Hakemus Haen ennakon määräämistä ennakon muutosta ennakon poistamista (peruste mainittava Lisätietoja-kohdassa) 3. Vuosi- ja palkkatiedot Vakuutusvuosi Työntekijöiden palkkasumma (euroa) Osaomistajien palkkasumma (euroa) 4. Allekirjoitus ja lisätiedot Lisätietoja Lisätietoja antaa Puhelin Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Ohjeita lomakkeen täyttämiseen Tehkää kaikki merkinnät niille varattuihin kenttiin lomakkeelle. Lomakkeiden sähköisen käsittelyn takia kenttien ulkopuolelle tehtyjä merkintöjä ei huomioida. Lomake postitetaan maksutta osoitteella Työttömyysvakuutusrahasto Tunnus Vastauslähetys 1. Työnantajayrityksen tai -yhteisön tiedot Ilmoittakaa työnantajan yksilöivä tunnus, joko Y-tunnus tai henkilötunnus. Henkilötunnusta käytetään vain, jos Y-tunnusta ei ole. Y-tunnus merkitään muodossa Ilmoittakaa postiosoitteena se osoite, johon haluatte hakemukseenne annettavan päätöksen postitettavaksi. 2. Hakemus Voitte hakea ennakon määräämistä, jos olette uusi työnantaja tai vakuutusvuodelle ei ole muusta syystä määrätty ennakkoa. Hakemuksenne perusteella Työttömyysvakuutusrahasto määrää ennakon ja perii työttömyysvakuutusmaksut, jos ne ovat yhteensä vähintään 10 euroa. Voitte hakea ennakon muutosta, jos ennakkoa koskevassa ilmoituksessa tai päätöksessä oleva ennakkopalkkasumma ei vastaa arviotanne vakuutusvuoden palkkasummasta. Voitte hakea ennakon poistamista, jos ette aio maksaa vakuutusvuoden aikana palkkoja tai maksamanne palkat ovat niin vähäiset, että arvioidun ennakkopalkkasumman perusteella työttömyysvakuutusmaksut ovat yhteensä alle 10 euroa. Ilmoittakaa Lisätietoja-kohdassa perusteenne ennakon poistamiselle, esimerkiksi yritystoiminta päättynyt. 3. Vuosi- ja palkkatiedot Vakuutusvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana maksettavia arvioituja palkkoja ilmoitus koskee. Vakuutusvuosi merkitään nelinumeroisena (esim. 2013). Ilmoittakaa arvioitu ennakkopalkkasumma eriteltynä työntekijöiden ja osaomistajien palkkasummiin. Ilmoittakaa palkkasummat euron tarkkuudella. Palkat ilmoitetaan aina Y- tai henkilötunnuskohtaisesti. 4. Allekirjoitus ja lisätiedot Ilmoittakaa Lisätietoja-kohdassa perusteet ennakon poistamiselle. Voitte myös perustella hakemustanne ennakon muuttamiseksi tai antaa palkkasummia koskevia lisätietoja. Merkitkää hakemukseen lisätietoja antavan henkilön nimi ja puhelinnumero. Päivätkää ja allekirjoittakaa hakemus. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saatte Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta tai asiakaspalvelustamme puh arkisin klo 8-17 (heinä-lokakuu klo 9-16).

16 Koulutuskorvaushakemus liite palkkasummailmoitukseen Tarkistattehan ennen hakemuksen palauttamista, että olette oikeutettu koulutuskorvaukseen. Elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain alaiset yritykset hakevat pääsääntöisesti koulutusvähennystä Verohallinnolta. 1. Työnantajayrityksen tai -yhteisön tiedot Y-tunnus Työnantajan nimi 2. Hakemus Vakuutusvuosi Keskimääräinen työntekijämäärä Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä, joista on oikeus korvaukseen 1 koulutuspäivältä 2 koulutuspäivältä 3 koulutuspäivältä Vakuutan, että koulutuskorvausta koskevat edellytykset ovat täyttyneet ja lain vaatimusten mukainen koulutussuunnitelma on laadittu, eikä palkkatukea ole saatu niiden työntekijöiden palkkakustannuksiin, joille järjestetyn koulutuksen perusteella korvausta haetaan. 3. Allekirjoitus ja lisätiedot Lisätietoja Lisätietoja antaa Puhelin Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Ohjeita lomakkeen täyttämiseen Tehkää kaikki merkinnät niille varattuihin kenttiin lomakkeelle. Lomakkeiden sähköisen käsittelyn takia kenttien ulkopuolelle tehtyjä merkintöjä ei huomioida. Lomake postitetaan maksutta osoitteella Työttömyysvakuutusrahasto Tunnus Vastauslähetys Koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joilla ei ole oikeutta koulutusvähennykseen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 56 :n 6 momentin tai maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 10 f :n 6 momentin perusteella. Koulutuskorvausta voivat saada esimerkiksi kunnat, seurakunnat, yliopistot, yhdistykset ja säätiöt. Koulutuskorvaus ei koske kotitaloustyönantajia. Työnantajan tulee hakea koulutuskorvausta vakuutusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä palkkasummailmoituksen antamisen yhteydessä. Työttömyysvakuutusrahasto laskee hakemuksessa annettujen tietojen perusteella koulutuskorvauksen määrän ja vähentää sen työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. 1. Työnantajayrityksen tai yhteisön tiedot Ilmoittakaa työnantajan yksilöivä Y-tunnus muodossa Hakemus Vakuutusvuosi on kalenterivuosi, jonka aikana järjestettyä koulutusta hakemus koskee. Vakuutusvuosi merkitään nelinumeroisena (esim. 2014). Merkitkää hakemukselle keskimääräinen työntekijämäärä vakuutusvuoden aikana kokonaislukuna. Keskimääräinen työntekijämäärä on työnantajan teettämien henkilötyövuosien summa. Henkilötyövuodella tarkoitetaan kokopäivätyötä tekevän koko vuoden työskentelyä. Määräaikaiset tai osa-aikaiset työsuhteet muutetaan henkilötyövuosiksi huomioimalla ne suhteellisina osuuksina. Esimerkiksi määräaikainen työsuhde ajalla (3 kuukautta) vastaa 0,25 henkilötyövuotta. Osaaikaisen henkilön työaika muutetaan henkilötyövuodeksi osaaikaprosenttiaan vastaavasti. Esimerkiksi 50 %:sta työaikaa tekevä vastaa 0,5 henkilötyövuotta. Merkitkää hakemukselle koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä yhteensä vakuutusvuoden aikana. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä voi olla enintään kolme työntekijää kohti. Laskennallisesti yksi koulutuspäivä vastaa 6 tunnin koulutusta (vähintään 6 tunnin koulutus oikeuttaa koulutuskorvaukseen 1 koulutuspäivältä, vähintään 12 tunnin koulutus 2 koulutuspäivältä ja vähintään 18 tunnin koulutus 3 koulutuspäivältä). Koulutuspäivät ovat henkilökohtaisia eli eri henkilöiden koulutukseen käytettyjä tunteja ei voi laskea yhteen. Eritelkää hakemukselle kuinka monta henkilöä on oikeutettu koulutuskorvaukseen 1, 2 ja 3 päivältä. 3. Allekirjoitus ja lisätiedot Lisätiedoissa voitte antaa tarpeelliseksi katsomaanne lisäselvitystä hakemustanne koskien. Koulutussuunnitelmaa, henkilötason tietoja tai muita asiakirjoja ei tarvitse liittää hakemukseen. Työttömyysvakuutusrahasto pyytää asiakirjat tarvittaessa. Päivätkää ja allekirjoittakaa ilmoitus. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saatte Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta tai asiakaspalvelustamme puh arkisin klo 8 17 (heinä lokakuu klo 9 16).

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei MYYNTIVOITTOLASKELMA (Yritystoiminnan taloudellinen tilanne yrittäjyyden lopettamishetkellä) Toimita tämä lomake täytettynä ensimmäisen päivärahahakemuksesi mukana omaan työttömyyskassaasi tai Kelan toimistoon

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Kela/Työeläkejärjestelmä Toukokuu 2008 ET/VE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN ELÄKETUEN TAI VANHUUSELÄKKEEN HAKEMINEN Miten tukea haetaan? Voitte hakea pitkäaikaistyöttömien eläketukea ja samoin edellytyksin myönnettävää

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5 lemonsoft OPAS VUODENVAIHTEESEEN 2014-2015 Palkanlaskennan vuodenvaihde Lemonsoft palkanlaskenta ei vaadi vuodenvaihteessa erillisiä vuodenvaihdeajoja. Työajan lyhennyksien osalta tulee käyttämättömät

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto.

4. Osastojen jäsenrekisteriä ylläpitää osaston toimeksiannosta liitto. PAM Keskolaisten ammattiosaston säännöt 1. Yhdistyksen eli ammattiosaston nimi on PAM-keskolaisten ammattiosasto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on Pääkaupunki seutu. 2. Ammattiosastoista

Lisätiedot

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle

Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Palkkatodistuksen täyttöohje S. 1 (4) Palkkatodistuksen täyttöohjeet työnantajalle Lähetä palkkatodistukset suoraan työntekijän omaan työttömyyskassaan. Yhteisjärjestöön lähetetyt palkkatodistukset palautetaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot