H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe"

Transkriptio

1 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S H A A S T E E T RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. K a i k k i o i k e u d e t p i d ä t e t ä ä n.

2 JOHDANTO Oheinen raportti on suunniteltu johtajuuskehityksen apuvälineeksi. Se antaa tietoa käyttäytymismalleistasi, jotka voivat heikentää tai vaikeuttaa suorituksiasi. Sen lisäksi se antaa ehdotuksia tehokkaammista tavoista johtaa muita. Johtajuus kattaa hyvin suorittavan tiimin kokoamisen ja pitämisen. Kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat kielteisesti tiiminluomiskykyysi heikentävät myös kykyäsi johtajana. Ominaisuudet, jotka heikentävät kykyäsi rakentaa toimiva tiimi, heikentävät myös suoriutumistasi johtajana. Tämä raportti perustuu Hoganin Deskriptiivisiin Skaaloihin (HDS). Tulokset perustuvat kansainväliseen otokseen yli 00:stä johtajasta, jotka ovat osallistuneet johtajuustutkimukseen viimeisten vuoden aikana. TAUSTA Stressitilanteissa useimmat ihmiset osoittavat kielteisiä taipumuksia. Puhumme silloin "riskitekijöistä". Normaaliolosuhteissa voivat samat taipumukset itse asiassa olla vahvuuksia, mutta ollessasi väsynyt, kyllästynyt tai muulla tavoin keskittymätön, voivat riskitekijät haitata tehokkuuttasi ja heikentää suhteittesi laatua niin asiakkaittesi, työtovereittesi kuin alaistesi kanssa. Toiset saattavat olla tietoisia taipumuksistasi, mutta eivät anna niistä palautetta. Esimiehesi saattaa jopa olla täysin piittaamaton niiden suhteen. Raportti on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäinen niistä koostuu profiilisi graafisesta esittelystä. Toinen osa koostuu pistearvojesi tulkinnasta kullakin asteikolla persentiilin välisiä pistearvoja kutsutaan Korkean Riskin Vyöhykkeeksi, persentiilin välisiä arvoja Kohtuullisen Riskin Vyöhykkeeksi ja persentiilin arvoja Alhaisen Riskin Vyöhykkeeksi sekä persentiilin välisiä pistearvoja Ei riskiä - vyöhykkeeksi. Raportin kolmannessa osassa annetaan kehittämissuosituksia alueilla, joilla olet saanut kohtalaisen ja korkean riskin välillä olevat pistearvot. Alueilla, joilla pisteesi ovat nollariskin ja alhaisen riskin välillä, ei anneta kehittämissuosituksia. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

3 MITEN TEKIJÄT KEHITTYVÄT Tutkimus osoittaa, että johtajien, kuten muidenkin ihmisten, persoonallisuuteen liittyvät riskitekijät kehittyvät elämän aikaisina vuosina, opetellessaan kanssakäymistä vanhempien, sukulaisten, tovereiden ja muiden ihmisten kanssa. Aikaisin muotoutuneet persoonallisuuden piirteet saattavat johtaa täysin tiedostamattomiin käyttäytymismalleihin. MITEN NÄITÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN? Lue raportti ensin huolellisesti ja tunnista sellaiset kehittämisehdotukset, jotka mielestäsi pitävät paikkaansa juuri sinun kohdallasi. Merkitse ne plussamerkillä (+) ja laita miinusmerkki (-) niiden ehdotusten kohdalle, jotka mielestäsi eivät pidä paikkaansa sinun kohdallasi. Pyydä sitten palautetta kollegoiltasi, lähimmiltä alaisiltasi ja ehkä myös perheeltäsi. Keskustele mietteistäsi heidän kanssaan ja pyydä heiltä palautetta. Uusien johtajuusvalmiuksien kehittämisen avaintekijä on tuen saanti lähimmiltä alaisilta, kollegoilta ja esimieheltä. Tutki lopuksi raportin lopussa esitellyt kehittämisehdotukset. Nämä ehdotukset koskevat alueita, joilla olet saanut kohtalaista tai korkeaa riskivyöhykettä vastaavat pistearvot (ts.. persentiilin ylittävät pistearvot). K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

4 MÄÄRITELMÄT Johtajuuden kehittämisraporttiin sisältyvät 11 asteikkoa määritellään seuraavassa. Innokas-Ailahteleva Nokkela-Epäilevä Varovainen-Välttelevä Riippumaton-Eristäytyvä Kohdentunut-Passiivisaggressiivinen Itsevarma-Ylimielinen Viehättävä-Manipuloiva Vilkas-Dramaattinen Idearikas - Eksentrinen Tunnollinen - Perfektionisti Velvollisuudentuntoinen - Epäitsenäinen Koskee taipumusta innostua liikaa ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan sinnikkyyttä. Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan luottamusta. Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisen kritiikin saamisesta. Seuraus: henkilö vaikuttaa vastustavan muutoksia ja on haluton ottamaan riskejä. Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. Seuraus: henkilö vaikuttaa olevan huono kommunikoimaan. Koskee taipumusta olla riippumaton ja muiden pyynnöistä piittaamaton sekä ärsyyntyä, jos he pitävät itsepäisesti pyynnöistään kiinni. Seuraus: henkilö vaikuttaa vitkastelevalta, itsepäiseltä ja yhteistyöhaluttomalta. Koskee taipumusta yliarvioida omia kykyjä ja omaa arvoa. Seuraus: henkilö vaikuttaa kyvyttömältä myöntämään erehdyksensä tai oppimaan kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava sekä seikkailunhaluinen. Seuraus: henkilöllä vaikuttaa olevan hankaluuksia pitkäaikaisiin sitoumuksiin sekä oppia kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. Seuraus: henkilö vaikuttaa huomionhaluiselta ja hänelle voi tuottaa vaikeuksia pysyä fokusoituneena pitemmän aikaa. Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. Seuraus: henkilö vaikuttaa luovalta, mutta ehkä harkitsemattomalta. Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. Seuraus: henkilöllä on taipumus holhota henkilöstöään. Koskee taipumusta muiden miellyttämiseen ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. Seuraus: henkilö vaikuttaa mukavalta ja sympaattiselta, mutta on haluton tukemaan alaisiaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

5 JOHTAJUUDEN KEHITTÄMISPROFIILI EI Ä NEN K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

6 INNOKAS-AILAHTELEVA Koskee taipumusta innostua liika ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tavallisesti hyväntuulisilta. Käsittelevät pettymyksiä kiihtymättä. Vaikuttavat yleensä innostuneilta. Vaikuttavat yleensä rauhallisilta kriisitilanteissa. Suuttuvat harvoin toisiin ihmisiin. Rauhallinen ja varma käyttäytymisesi vahvistaa kykyäsi ylläpitää ihmissuhteita ja johtaa muita. Horjumattomuutesi on todennäköisesti myös resurssi nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Optimismisi ja tunneperäinen kypsyytesi helpottavat uran ohjausta, tuen saantia muilta ja heidän motivoimistaan tulosten aikaansaamiseen. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. ITSEHILLINTÄ : Tiimisi arvostaa tasaista mielialaasi, ennakoitavuuttasi ja rauhoittavaa vaikutustasi sekä taipumustasi pitää asiat koossa stressitilanteessa. OIKEUDENMUKAISUUS : On epätodennäköistä, että sinä johtajana lannistaisit ihmisiä. Henkilöstösi arvostaa puolueettomuuttasi. PITKÄJÄNTEISYYS : Työtoverisi arvostavat kestävyyttäsi ja kykyäsi saattaa hankkeet päätökseen pettymyksistä, esteistä ja haasteista huolimatta. On epätodennäköistä, että luovuttaisit hankaluuksien takia, vaan työskentelet kunnes tehtävä on suoritettu. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

7 NOKKELA-EPÄILEVÄ Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat oivaltavan muiden vaikuttimet ja "yrityspolitiikan". Ottavat kritiikin henkilökohtaisesti. Taipuvaisia kantamaan kaunaa. Voivat olla väittelynhaluisia. Voivat olla hankalasti valmennettavia. Olet hyvä arvioimaan muiden lahjoja ja vaikuttimia, mikä on potentiaalisesti arvokas valmius johtajana. Epäilevä suhtautumisesi muiden tarkoitusperiin voi kuitenkin estää sinua rakentamasta ja ylläpitämästä suhteita. Ihmiset voivat pitää sinua väittelynhaluisena, ja alaisille antamasi palaute saattaa kohdistua heidän puutteisiinsa, mikä sinänsä heikentää vaikutustasi. Liiketoimintastrategiaasi saattaa kuvata tapa ajatella pahinta mahdollista. Sinulla saattaa olla samantapainen näkökanta koskien omaa uraasi. KYKY VAIKUTTAA JA VAKUUTTAA : Voit joskus vaikuttaa epäluuloiselta ja käyttää enemmän aikaa poliittisluontoisiin kuin olennaisiin liikekysymyksiin. Se voi johtaa siihen, että muut mieltävät sinut hankalana henkilönä ja ovat haluttomia yhteistyöhön kanssasi. AVOIMUUS IDEOILLE : Kun sinulle esitellään uusia ideoita tai ehdotuksia, voit olla epäilevä ja tuoda esiin taustalla piileviä poliittisia kysymyksiä. Sen seurauksena, voit vaikuttaa vastustavan uusia ideoita. Muut saattavat käsittää sinut henkilönä, joka on parempi havaitsemaan ongelmia kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja. OBJEKTIIVISUUS : Joissakin kysymyksissä saatat vaikuttaa melko joustamattomalta ja käsityksiisi lukkiutuneelta. Muut eivät ehkä oivalla käsityksiesi takana olevia syitä ja sitä, että pystyt olemaan objektiivinen ja tarkastelemaan asioita useammasta näkökohdasta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

8 VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisesta kritiikin saamisesta. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tekevän hyviä, alhaista riskinottoa merkitseviä päätöksiä. Vaikuttavan tarvitsevan rohkaisua muilta. Voivat vaikuttaa haluttomilta kokeilemaan uutta tekniikkaa. Harmittelevat erehdyksiään. Pelkäävät henkilöstön tekevän erehdyksiä. Koska et pidä erehtymisestä tai kritiikin saamisesta, sinulla voi olla taipumusta valvoa henkilöstöäsi varmistaaksesi kaiken tulevan oikein tehdyksi, mikä saattaa heikentää heidän luottamustaan sinuun. Päätöksentekosi voi myös olla aikaa vievää ja turhauttaa henkilöstöäsi. Tapasi välttää riskejä voi estää sinua ottamasta vastaan vaativia toimeksiantoja. Uraasi koskevat valinnat saatat myös tehdä mahdollisimman pienten erehdysriskien pohjalta. Johtajana saattavat visiosi olla varovaisia ja konservatiivisia. PÄÄTÖKSENTEKOKYKY : Voimakas halusi tehdä laadukkaita päätöksiä voi johtaa siihen, että kokoat aivan liiaksi tietoa, mikä vaikeuttaa päätöksen tekoa ajoissa. TOIMINTAORIENTOITUMINEN : Et ehkä halua toimia, jos sinulla ei ole kaikkia tarvitsemisiasi tietoja, mikä hidastuttaa asioiden kulkua, varsinkin kriisitilanteissa. VARMUUS JOHTAJUUDESSA : Toiveesi tehdä oikeita päätöksiä on vahvuus. Muut voivat kuitenkin mieltää huolellisen harkintasi merkkinä siitä, ettet usko omiin kykyihisi. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

9 RIIPPUMATON-ERISTÄYTYVÄ Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat ulospäin suuntautuneilta, ystävällisiltä, kilteiltä ja ymmärtäväisiltä. Vastaanottavat tuntemattomat ihmiset hyvin. Kommunikoivat tehokkaasti. Vaikuttavat huomioivan ongelmat. Vaikuttavat ymmärtävän muiden tunteita. Tahdikkuuteesi ja herkkävaistoisuutesi viittaavat siihen, että olet hyvä kuuntelija, mikä vahvistaa kykyjäsi johtajana. Miellyttävä ja helposti lähestyttävä tyylisi auttaa muita ymmärtämään organisaation liikestrategioita. Koska ymmärrät hyvin muiden tarpeet, annat heille myös palautetta ja mahdollisuuden kehittyä. Suorituksesi on hyvä tiimin toimeksiannoissa ja vuorovaikutuksesi erilaisten esimiesten kanssa toimii mainiosti. Tapasi suhtautua toisiin ihmisiin viittaa siihen, etteivät riidat ja erimielisyydet ole esteenä urallasi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. MUIDEN MOTIVOINTI : Vaikutat herkkävaistoiselta muiden ihmisten suhteen, minkä johdosta he suhtautuvat myönteisesti ideoihisi ja strategioihisi. SUHTEIDEN RAKENTAMINEN : Luultavasti rakennat ihmissuhteita helposti. Ymmärrät tekojesi sosiaalisen merkityksen ja tulet toimeen kollegojesi, alaistesi ja muiden ihmisten kanssa. LÄHESTYTTÄVYYS : Vaikuttaa siltä, että olet helposti lähestyttävä silloinkin, kun olet stressaantunut ja työtaakkasi on suuri. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

10 KOHDENTUNUT-PASSIIVIS-AGGRESSIIVINEN Koskee taipumusta olla viehättävä, mutta itsenäinen, itsepäinen ja vaikeasti valmennettava. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat auttavaisilta, myönteisiltä ja vastaanottavaisilta kritiikille. Vaativat palautetta suorituksistaan. Tukevat organisaatiotaan myös yksityiselämässä. Ottavat mielellään vastaan ehdotuksia. Eivät välitä keskeytyksistä. Vaikutat myönteiseltä henkilöltä, joka on vastaanottavainen valmennukselle ja palautteelle. Työskentelet hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja yleisesti ottaen sinut mielletään lojaaliksi yrityksen edustajaksi. Saatat velvoitteesi päätökseen ja tuet esimiestäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. TIIMITYÖN EDISTÄMINEN : Olet yleensä yhteistyöhaluinen ja ymmärrät yhteistyön sekä kollegojen tukemisen merkityksen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. YHTEISTYÖ JA AIKATAULUSSA PYSYMINEN : Kollegasi arvostavat ponnistuksiasi saattaa velvoitteesi päätökseen ja saada tulokset aikaan ajoissa. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN : Halukkuutesi avoimesti ja suorasukaisesti esittää eriäviä mielipiteitä ja vastaväitteitä tekee sinusta uskottavan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

11 ITSEVARMA-YLIMIELINEN Koskee taipumusta yliarvioida omat kyvyt ja oma arvo. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luottavan kykyihinsä. Omaavat realistisen käsityksen pätevyydestään. Omaavat kohtuulliset uratavoitteet. Vaikuttavat auliilta kuuntelemaan kielteistä palautetta. Vaikutat aiheellisesti olevan itsevarma henkilö, joka asettaa kohtuullisia vaatimuksia alaisilleen. Osallistut tiimityöhön vaatimatta johtoasemaa. Rento tyylisi voi aiheuttaa sen, että pidättelet itseäsi turhaan urakehityksen suhteen. Et ehkä aktiivisesti tue tiettyä visiota tai yritysstrategiaa, vaan odotat mieluummin muiden pyytävän mielipidettäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. LAAJAKATSEISUUS : Vaikka sinulla onkin ideoita toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi, et ehkä esitä niitä kovin määrätietoisesti. HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS : Kuuntelet palautetta ja olet valmis pyytämään muita (kollegoja, asianomaisia jne.) arvioimaan suorituksiasi. Avoimuutesi helpottaa kehitystäsi. TULOKSIIN PYRKIMINEN : Luonnollisen vaatimattomuutesi johdosta saatat aliarvioida kykysi ja asettaa henkilökohtaiset tavoitteesi liian alhaiselle tasolle. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

12 VIEHÄTTÄVÄ-MANIPULOIVA Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava ja jännityksenhaluinen. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luotettavilta ja itsekurillisilta. Ajattelevat ensin ja toimivat sitten. Kommunikoivat sopivia kanavia käyttäen. Pysyvät sitoumuksissaan. Ottavat harvoin tarpeettomia riskejä. Sinulla on taipumusta välttää tarpeettomia riskejä ja muut pitävät sinua luotettavana. Se parantaa kykyäsi koota tiimi ja johtaa muita. Annat hyvin harkittuja neuvoja ja uraasi koskevat valinnat teet minimoimalla riskit. Esimiehesi kunnioittaa arvostelukykyäsi ja arvostaa luotettavuuttasi. Et venytä rajoja, ja päätöksiäsi kuvaa korkea laatu ja alhainen riski. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. PÄÄTÖSTEN LAATU : Et ota tarpeettomia riskejä, ja muut voivat luottaa sinun tekevän päätöksiä, jotka optimoivat tulokset ja minimoivat virheet. NOTTO : Et ryhdy epävarmoihin hankkeisiin ilman huolellista analyysia ja harkintaa. Sinulla voi myös olla taipumus välttää kaikkea riskeihin viittaavaa, minkä johdosta saatat menettää uraasi edistäviä mahdollisuuksia. KOKEMUKSISTA OPPIMINEN : Olet tarkkana tekojesi seuraamuksista ja mietit aiempia kokemuksiasi ja käytät niitä opastuksena tuleviin päätöksiin ja toimiin. Saatat olla vastahakoinen toimimaan tilanteissa, joista sinulla ei ole kokemusta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

13 VILKAS-DRAMAATTINEN Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat älykkäiltä, mielenkiintoisilta ja ilmeikkäiltä. Tekevät voimakkaan ensivaikutelman. Eivät vaikuta välittävän yksityiskohdista. Vaikuttavat flirttailevilta ja hauskoilta. Nauttivat johtavista asemista. Olet puhelias ja mielenkiintoinen henkilö, joka esiintyy hyvin yleisön edessä. Tiimityössä olet näkyvä, mutta et ehkä kuuntele aktiivisesti muita. Valmentajana sinulla on taipumus antaa neuvoja muille lonkalta. Ihmiset pitävät sinua mukaansa tempaavana ja hauskana, mutta saatat joskus hetkessä vaihtaa polttopistettä, etkä aina saata kaikkia hankkeen yksityiskohtia päätökseen. Siinä tapauksessa lisäät tiimisi taakkaa. MENESTYKSEN JUHLIMINEN : Pidät johtajana saamastasi tunnustuksesta, mutta sinun tulee myös jakaa saamasi kunnia. Juhli tiimin niin suuria kuin pieniä menestymisiä. MORAALIN RAKENTAMINEN : Henkilöstön moraali kohoaa, jos johtajana annat heille mahdollisuuden osoittaa, mihin he pystyvät. MINÄ-KEHITYS : Ymmärrät todennäköisesti sekä omasi että henkilöstösi kehitystarpeet. Vaikka muut mieltävät sinut mielenkiintoiseksi ja hauskaksi, on sinun pitkällä tähtäimellä parannettava johtovalmiuksiasi, joihin kuuluu kuunteleminen, kunnian ja vastuun jakaminen. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

14 IDEARIKAS - EKSENTRINEN Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat käytännöllisiltä, rauhallisilta ja järkeviltä. Pitäytyvät tehtävissään. Eivät loista taidoillaan. Tekevät realistisia päätöksiä. Vaikuttavat järkeviltä, tasapainoisilta ja tehtäväorientoituneilta. Henkilöstösi arvostaa moitteetonta, liikemiesmäistä tyyliäsi, johon ei kuulu yllätyksiä. Valmentajana ja mentorina annat käytännöllisiä ja perusteltuja neuvoja. Tulet hyvin toimeen erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat sitkeyttäsi ja järkevää tapaasi ratkoa ongelmia. Suunnittelet uraasi käytännöllisesti ja määrätietoisesti. Sinulla itselläsi ei ehkä kuitenkaan ole paljonkaan annettavaa visioiden ja kaukokantoisten suunnitelmien suhteen silloin, kun ne vaativat radikaalia poikkeamista aiemmista strategioista. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. OHJEIDEN SELKEYS : Kommunikoit luultavasti ymmärrettävästi riippumatta siitä, kuinka stressaava tilanne sinulla on. LUOVUUS : Pystyt luultavasti antamaan käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin vaikka tilanne onkin stressaava. Sitä paitsi olet hyvä arvioimaan uusien ideoitten ja aloitteiden järkevyyden. KESKITTYNEISYYS : Pystyt todennäköisesti kohdentamaan olennaisiin ongelmiin ja kysymyksiin, vaikka sinulla olisikin paljon tekemistä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

15 TUNNOLLINEN - PERFEKTIONISTI Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat joustavilta suhteessa sääntöihin ja toimintatapoihin. Priorisoivat työt ja aktiviteetit asianmukaisesti. Delegoivat työtehtäviä. Vaikuttavat pitävän työskentelystä ilman selkeitä suuntaviivoja. Vaikutat suhtautuvan joustavasti sääntöihin ja normeihin, osaat delegoida ja priorisoida sekä antaa henkilöstöllesi mahdollisuuden oppimiseen. Esimiehesi arvostaa sitä, ettet johda henkilöstöäsi yksityiskohtaisesti, vaan annat heille vastuuta. Strategisessa suunnittelussa on perspektiivisi keskipitkä tai pitkä. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. SUHTAUTUMINEN EPÄSELVYYKSIIN : Vaikutat kykeneväsi joustamaan ja pitämään avoimen mielen myös silloin, kun sinua painostetaan tulosten saavuttamiseen. MUKAUTUVAISUUS : Vaikutat pystyväsi muuttamaan suuntaa ja toimintamenetelmiä myös haastavien ongelmien edessä.. DELEGOINTI : Vaikutat alttiilta delegoimaan vastuun ongelman ratkaisusta sopivalle tasolle, vaikka painostus ongelman ratkaisuun olisikin kova. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

16 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Koskee taipumusta miellyttämisenhaluun ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Ovat mukavia, miellyttäviä ja yhteistyöhaluisia. Vaikuttavat miellyttämisenhaluisilta. Pitävät esimiehensä ajan tasalla. Vaikuttavat tukevan yrityksen toimintatapoja. Ovat hyviä joukkuepelaajia. Olet miellyttävä ja sopeutuvainen henkilö, joka ei pidä erimielisyyksistä. Johtajana olet kohtelias ja huomioonottava, mutta saatat olla haluton painostukseen tai ajamaan henkilöstösi etuja. Olet hyvä joukkuepelaaja ja työskentelet kitkattomasti erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat lojaalisuuttasi ja yhteistyöhaluasi. Pyydät neuvoja ja avunantoa uraasi koskevissa kysymyksissä, etkä mielelläsi päätä mitään, ennen kuin olet kysynyt neuvoa muilta. KONFLIKTIEN HALLINTA : Haluat luultavasti välttää konflikteja ja yhteenottoja, etkä pidä kielteisen palautteen antamisesta muille. ITSENÄINEN TOIMINTA : Et ehkä esitä mielipiteitäsi tärkeissä ja/tai kiistellyissä kysymyksissä, vaan annat yleisen mielipiteen vallita. HENKILÖSTÖTUKI : Saatat fokusoida hyvien suhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon enemmän esimiehesi kuin henkilöstösi kanssa, mikä voi heikentää uskottavuuttasi alaistesi keskuudessa. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

17 KEHITTÄMISSUOSITUKSET Seuraavat kehittämissuositukset koskevat alueita, joilla pistearvosi on vyöhykkeillä NEN tai NOKKELA-EPÄILEVÄ Parhaimmillasi olet herkkä ja oivaltava ihmistuntija, jolla on ylivoimainen kyky ymmärtää organisaatiopolitiikkaa. Olet hyvä tunnistamaan mahdolliset piilotetut agendat sekä analysoimaan ja selvittämään sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Sinulla on taipumus suhtautua epäluuloisesti valmentajaasi kohtaan. Älä tuomitse heti, vaan anna hänelle mahdollisuus auttaa sinua. Sama koskee muita henkilöitä, jotka välittävät sinusta. Yritä arvostaa sitä, mitä he sanovat sinulle ja miksi. Mieti kuinka kommunikoit muiden kanssa. Kun omasta mielestäsi esität rehellisen mielipiteen, voivat toiset käsittää sen riidan haastamiseksi. Ole avoin muiden mielipiteille. Kerro luotettavalle ystävälle, että yrität tulla suvaitsevaisemmaksi. Pyydä häntä huomauttamaan, kun olet liian kriittinen, herkkä tai liioitellulla puolustuskannalla sekä kuuntele hänen palautettaan. VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Olet tarkka siitä, että teet asiat oikein. Muut arvostavat sitoumustasi ja tietävät voivansa luottaa siihen, että teet parhaasi. Et halua tehdä aloitteita toimiin, jos tunnet, etteivät lahjasi ja tietosi riitä niiden toteuttamiseen. Tämän taipumuksen johdosta saatat jäädä vaille tärkeitä, kehittäviä kokemuksia. Lyhyellä tähtäimellä tulet kylläkin tekemään vähemmän virheitä, mutta et etene urallasi niin nopeasti kuin voisit. Taipumuksesi olla varovainen päätöksenteossa voi joskus aiheuttaa sen, että menetät mahdollisuuksia ja muut voivat kokea sinut toimintahaluttomaksi. Sinun tulee kehittää kokeilunhaluasi. Uskotut ystävät voivat auttaa sinua arvioimaan uusia panostuksia. Kun ihmiset kysyvät mielipidettäsi kokouksissa, he uskovat yleensä sinulla olevan jotain arvokasta sanottavaa. Sellaisissa tilanteissa tulisi sinun ilmaista mielipiteesi. Erilaiset itsevarmuutta kehittävät harjoitukset voisivat olla sinulle avuksi. VILKAS-DRAMAATTINEN Käytät luultavasti tunneilmauksia näkökohtien selvittämiseksi. On olemassa parempia tapoja saada näkökohtansa esille. Toistuvat tunteenpurkaukset saattavat ärsyttää toisia. Harjoittele aktiivista kuuntelua äläkä keskeytä. Kun muut ovat puhuneet valmiiksi, pyri tiivistämään heidän sanomansa omin sanoin, joka osoittaa sinun kuunnelleen. Se vahvistaa uskottavuuttasi, ja osoittaa sinun kunnioittavan heidän mielipiteitään. Ole tarkkana ettet sekoita toimintaa tuottavuuteen, äläkä tuhlaa toisten aikaa tarpeettomiin kokouksiin. Parhaimmillasi olet kiinnostava ja viihdyttävä henkilö, joka pystyy tekemään useita asioita samanaikaisesti. Sinulla on kyky myydä ideoitasi, joka innostaa muita toimimaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

18 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Olet yhteistyöhalukas ja sympaattinen henkilö, joka työskentelee hyvin tiimissä. Olet hyvä selvittämään erimielisyyksiä ja rauhoittamaan kiihtyneitä tunteita. Tuet lojaalisti hyviä ihmisiä ja korkeita ihanteita. Muista, että jos haluat henkilöstösi olevan lojaali sinua kohtaan, on myös sinun oltava lojaali heitä kohtaan, vaikkakin se merkitsisi sitä, että joudut ärsyttämään esimiehiäsi. Jonkun pyytäessä mielipidettäsi, varaa päätöksentekoon tarvitsemasi aika ja ole valmis puolustamaan mielipidettäsi tarvittaessa. Vaikket pidäkään konflikteista, syntyy tilanteita, joissa joudut vastakkain muiden kanssa ja sinun on pidettävä kiinni eriävästä mielipiteestäsi. Pidemmän päälle uskottavuutesi riippuu juuri siitä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA

MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Tytti Määttä MYYNNIN ESIMIESTEN KOKEMUKSIA TYÖNTEKIJÖIDEN MOTIVOINNISTA Pro gradu -tutkielma Hallintotiede / Johtamisen psykologia Kevät 2013 2 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MYYNNIN

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Ehdokkaan palauteraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 29. tammikuuta 2015 www.ceb.shl.com JOHDANTO Tämä raportti on luottamuksellinen ja se on tarkoitettu yksinomaan sen henkilön

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SYVÄJOHTAMINEN JA SEN TOIMIVUUS JA USKOTTAVUUS PALVELUYRITYKSEN JOHTAMISVÄLINEENÄ Johtaminen Pro - gradu - tutkielma Huhtikuu 2007 Laatija: Markku Pitkänen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot