H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe"

Transkriptio

1 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S H A A S T E E T RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. K a i k k i o i k e u d e t p i d ä t e t ä ä n.

2 JOHDANTO Oheinen raportti on suunniteltu johtajuuskehityksen apuvälineeksi. Se antaa tietoa käyttäytymismalleistasi, jotka voivat heikentää tai vaikeuttaa suorituksiasi. Sen lisäksi se antaa ehdotuksia tehokkaammista tavoista johtaa muita. Johtajuus kattaa hyvin suorittavan tiimin kokoamisen ja pitämisen. Kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat kielteisesti tiiminluomiskykyysi heikentävät myös kykyäsi johtajana. Ominaisuudet, jotka heikentävät kykyäsi rakentaa toimiva tiimi, heikentävät myös suoriutumistasi johtajana. Tämä raportti perustuu Hoganin Deskriptiivisiin Skaaloihin (HDS). Tulokset perustuvat kansainväliseen otokseen yli 00:stä johtajasta, jotka ovat osallistuneet johtajuustutkimukseen viimeisten vuoden aikana. TAUSTA Stressitilanteissa useimmat ihmiset osoittavat kielteisiä taipumuksia. Puhumme silloin "riskitekijöistä". Normaaliolosuhteissa voivat samat taipumukset itse asiassa olla vahvuuksia, mutta ollessasi väsynyt, kyllästynyt tai muulla tavoin keskittymätön, voivat riskitekijät haitata tehokkuuttasi ja heikentää suhteittesi laatua niin asiakkaittesi, työtovereittesi kuin alaistesi kanssa. Toiset saattavat olla tietoisia taipumuksistasi, mutta eivät anna niistä palautetta. Esimiehesi saattaa jopa olla täysin piittaamaton niiden suhteen. Raportti on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäinen niistä koostuu profiilisi graafisesta esittelystä. Toinen osa koostuu pistearvojesi tulkinnasta kullakin asteikolla persentiilin välisiä pistearvoja kutsutaan Korkean Riskin Vyöhykkeeksi, persentiilin välisiä arvoja Kohtuullisen Riskin Vyöhykkeeksi ja persentiilin arvoja Alhaisen Riskin Vyöhykkeeksi sekä persentiilin välisiä pistearvoja Ei riskiä - vyöhykkeeksi. Raportin kolmannessa osassa annetaan kehittämissuosituksia alueilla, joilla olet saanut kohtalaisen ja korkean riskin välillä olevat pistearvot. Alueilla, joilla pisteesi ovat nollariskin ja alhaisen riskin välillä, ei anneta kehittämissuosituksia. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

3 MITEN TEKIJÄT KEHITTYVÄT Tutkimus osoittaa, että johtajien, kuten muidenkin ihmisten, persoonallisuuteen liittyvät riskitekijät kehittyvät elämän aikaisina vuosina, opetellessaan kanssakäymistä vanhempien, sukulaisten, tovereiden ja muiden ihmisten kanssa. Aikaisin muotoutuneet persoonallisuuden piirteet saattavat johtaa täysin tiedostamattomiin käyttäytymismalleihin. MITEN NÄITÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN? Lue raportti ensin huolellisesti ja tunnista sellaiset kehittämisehdotukset, jotka mielestäsi pitävät paikkaansa juuri sinun kohdallasi. Merkitse ne plussamerkillä (+) ja laita miinusmerkki (-) niiden ehdotusten kohdalle, jotka mielestäsi eivät pidä paikkaansa sinun kohdallasi. Pyydä sitten palautetta kollegoiltasi, lähimmiltä alaisiltasi ja ehkä myös perheeltäsi. Keskustele mietteistäsi heidän kanssaan ja pyydä heiltä palautetta. Uusien johtajuusvalmiuksien kehittämisen avaintekijä on tuen saanti lähimmiltä alaisilta, kollegoilta ja esimieheltä. Tutki lopuksi raportin lopussa esitellyt kehittämisehdotukset. Nämä ehdotukset koskevat alueita, joilla olet saanut kohtalaista tai korkeaa riskivyöhykettä vastaavat pistearvot (ts.. persentiilin ylittävät pistearvot). K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

4 MÄÄRITELMÄT Johtajuuden kehittämisraporttiin sisältyvät 11 asteikkoa määritellään seuraavassa. Innokas-Ailahteleva Nokkela-Epäilevä Varovainen-Välttelevä Riippumaton-Eristäytyvä Kohdentunut-Passiivisaggressiivinen Itsevarma-Ylimielinen Viehättävä-Manipuloiva Vilkas-Dramaattinen Idearikas - Eksentrinen Tunnollinen - Perfektionisti Velvollisuudentuntoinen - Epäitsenäinen Koskee taipumusta innostua liikaa ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan sinnikkyyttä. Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan luottamusta. Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisen kritiikin saamisesta. Seuraus: henkilö vaikuttaa vastustavan muutoksia ja on haluton ottamaan riskejä. Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. Seuraus: henkilö vaikuttaa olevan huono kommunikoimaan. Koskee taipumusta olla riippumaton ja muiden pyynnöistä piittaamaton sekä ärsyyntyä, jos he pitävät itsepäisesti pyynnöistään kiinni. Seuraus: henkilö vaikuttaa vitkastelevalta, itsepäiseltä ja yhteistyöhaluttomalta. Koskee taipumusta yliarvioida omia kykyjä ja omaa arvoa. Seuraus: henkilö vaikuttaa kyvyttömältä myöntämään erehdyksensä tai oppimaan kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava sekä seikkailunhaluinen. Seuraus: henkilöllä vaikuttaa olevan hankaluuksia pitkäaikaisiin sitoumuksiin sekä oppia kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. Seuraus: henkilö vaikuttaa huomionhaluiselta ja hänelle voi tuottaa vaikeuksia pysyä fokusoituneena pitemmän aikaa. Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. Seuraus: henkilö vaikuttaa luovalta, mutta ehkä harkitsemattomalta. Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. Seuraus: henkilöllä on taipumus holhota henkilöstöään. Koskee taipumusta muiden miellyttämiseen ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. Seuraus: henkilö vaikuttaa mukavalta ja sympaattiselta, mutta on haluton tukemaan alaisiaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

5 JOHTAJUUDEN KEHITTÄMISPROFIILI EI Ä NEN K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

6 INNOKAS-AILAHTELEVA Koskee taipumusta innostua liika ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tavallisesti hyväntuulisilta. Käsittelevät pettymyksiä kiihtymättä. Vaikuttavat yleensä innostuneilta. Vaikuttavat yleensä rauhallisilta kriisitilanteissa. Suuttuvat harvoin toisiin ihmisiin. Rauhallinen ja varma käyttäytymisesi vahvistaa kykyäsi ylläpitää ihmissuhteita ja johtaa muita. Horjumattomuutesi on todennäköisesti myös resurssi nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Optimismisi ja tunneperäinen kypsyytesi helpottavat uran ohjausta, tuen saantia muilta ja heidän motivoimistaan tulosten aikaansaamiseen. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. ITSEHILLINTÄ : Tiimisi arvostaa tasaista mielialaasi, ennakoitavuuttasi ja rauhoittavaa vaikutustasi sekä taipumustasi pitää asiat koossa stressitilanteessa. OIKEUDENMUKAISUUS : On epätodennäköistä, että sinä johtajana lannistaisit ihmisiä. Henkilöstösi arvostaa puolueettomuuttasi. PITKÄJÄNTEISYYS : Työtoverisi arvostavat kestävyyttäsi ja kykyäsi saattaa hankkeet päätökseen pettymyksistä, esteistä ja haasteista huolimatta. On epätodennäköistä, että luovuttaisit hankaluuksien takia, vaan työskentelet kunnes tehtävä on suoritettu. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

7 NOKKELA-EPÄILEVÄ Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat oivaltavan muiden vaikuttimet ja "yrityspolitiikan". Ottavat kritiikin henkilökohtaisesti. Taipuvaisia kantamaan kaunaa. Voivat olla väittelynhaluisia. Voivat olla hankalasti valmennettavia. Olet hyvä arvioimaan muiden lahjoja ja vaikuttimia, mikä on potentiaalisesti arvokas valmius johtajana. Epäilevä suhtautumisesi muiden tarkoitusperiin voi kuitenkin estää sinua rakentamasta ja ylläpitämästä suhteita. Ihmiset voivat pitää sinua väittelynhaluisena, ja alaisille antamasi palaute saattaa kohdistua heidän puutteisiinsa, mikä sinänsä heikentää vaikutustasi. Liiketoimintastrategiaasi saattaa kuvata tapa ajatella pahinta mahdollista. Sinulla saattaa olla samantapainen näkökanta koskien omaa uraasi. KYKY VAIKUTTAA JA VAKUUTTAA : Voit joskus vaikuttaa epäluuloiselta ja käyttää enemmän aikaa poliittisluontoisiin kuin olennaisiin liikekysymyksiin. Se voi johtaa siihen, että muut mieltävät sinut hankalana henkilönä ja ovat haluttomia yhteistyöhön kanssasi. AVOIMUUS IDEOILLE : Kun sinulle esitellään uusia ideoita tai ehdotuksia, voit olla epäilevä ja tuoda esiin taustalla piileviä poliittisia kysymyksiä. Sen seurauksena, voit vaikuttaa vastustavan uusia ideoita. Muut saattavat käsittää sinut henkilönä, joka on parempi havaitsemaan ongelmia kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja. OBJEKTIIVISUUS : Joissakin kysymyksissä saatat vaikuttaa melko joustamattomalta ja käsityksiisi lukkiutuneelta. Muut eivät ehkä oivalla käsityksiesi takana olevia syitä ja sitä, että pystyt olemaan objektiivinen ja tarkastelemaan asioita useammasta näkökohdasta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

8 VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisesta kritiikin saamisesta. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tekevän hyviä, alhaista riskinottoa merkitseviä päätöksiä. Vaikuttavan tarvitsevan rohkaisua muilta. Voivat vaikuttaa haluttomilta kokeilemaan uutta tekniikkaa. Harmittelevat erehdyksiään. Pelkäävät henkilöstön tekevän erehdyksiä. Koska et pidä erehtymisestä tai kritiikin saamisesta, sinulla voi olla taipumusta valvoa henkilöstöäsi varmistaaksesi kaiken tulevan oikein tehdyksi, mikä saattaa heikentää heidän luottamustaan sinuun. Päätöksentekosi voi myös olla aikaa vievää ja turhauttaa henkilöstöäsi. Tapasi välttää riskejä voi estää sinua ottamasta vastaan vaativia toimeksiantoja. Uraasi koskevat valinnat saatat myös tehdä mahdollisimman pienten erehdysriskien pohjalta. Johtajana saattavat visiosi olla varovaisia ja konservatiivisia. PÄÄTÖKSENTEKOKYKY : Voimakas halusi tehdä laadukkaita päätöksiä voi johtaa siihen, että kokoat aivan liiaksi tietoa, mikä vaikeuttaa päätöksen tekoa ajoissa. TOIMINTAORIENTOITUMINEN : Et ehkä halua toimia, jos sinulla ei ole kaikkia tarvitsemisiasi tietoja, mikä hidastuttaa asioiden kulkua, varsinkin kriisitilanteissa. VARMUUS JOHTAJUUDESSA : Toiveesi tehdä oikeita päätöksiä on vahvuus. Muut voivat kuitenkin mieltää huolellisen harkintasi merkkinä siitä, ettet usko omiin kykyihisi. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

9 RIIPPUMATON-ERISTÄYTYVÄ Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat ulospäin suuntautuneilta, ystävällisiltä, kilteiltä ja ymmärtäväisiltä. Vastaanottavat tuntemattomat ihmiset hyvin. Kommunikoivat tehokkaasti. Vaikuttavat huomioivan ongelmat. Vaikuttavat ymmärtävän muiden tunteita. Tahdikkuuteesi ja herkkävaistoisuutesi viittaavat siihen, että olet hyvä kuuntelija, mikä vahvistaa kykyjäsi johtajana. Miellyttävä ja helposti lähestyttävä tyylisi auttaa muita ymmärtämään organisaation liikestrategioita. Koska ymmärrät hyvin muiden tarpeet, annat heille myös palautetta ja mahdollisuuden kehittyä. Suorituksesi on hyvä tiimin toimeksiannoissa ja vuorovaikutuksesi erilaisten esimiesten kanssa toimii mainiosti. Tapasi suhtautua toisiin ihmisiin viittaa siihen, etteivät riidat ja erimielisyydet ole esteenä urallasi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. MUIDEN MOTIVOINTI : Vaikutat herkkävaistoiselta muiden ihmisten suhteen, minkä johdosta he suhtautuvat myönteisesti ideoihisi ja strategioihisi. SUHTEIDEN RAKENTAMINEN : Luultavasti rakennat ihmissuhteita helposti. Ymmärrät tekojesi sosiaalisen merkityksen ja tulet toimeen kollegojesi, alaistesi ja muiden ihmisten kanssa. LÄHESTYTTÄVYYS : Vaikuttaa siltä, että olet helposti lähestyttävä silloinkin, kun olet stressaantunut ja työtaakkasi on suuri. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

10 KOHDENTUNUT-PASSIIVIS-AGGRESSIIVINEN Koskee taipumusta olla viehättävä, mutta itsenäinen, itsepäinen ja vaikeasti valmennettava. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat auttavaisilta, myönteisiltä ja vastaanottavaisilta kritiikille. Vaativat palautetta suorituksistaan. Tukevat organisaatiotaan myös yksityiselämässä. Ottavat mielellään vastaan ehdotuksia. Eivät välitä keskeytyksistä. Vaikutat myönteiseltä henkilöltä, joka on vastaanottavainen valmennukselle ja palautteelle. Työskentelet hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja yleisesti ottaen sinut mielletään lojaaliksi yrityksen edustajaksi. Saatat velvoitteesi päätökseen ja tuet esimiestäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. TIIMITYÖN EDISTÄMINEN : Olet yleensä yhteistyöhaluinen ja ymmärrät yhteistyön sekä kollegojen tukemisen merkityksen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. YHTEISTYÖ JA AIKATAULUSSA PYSYMINEN : Kollegasi arvostavat ponnistuksiasi saattaa velvoitteesi päätökseen ja saada tulokset aikaan ajoissa. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN : Halukkuutesi avoimesti ja suorasukaisesti esittää eriäviä mielipiteitä ja vastaväitteitä tekee sinusta uskottavan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

11 ITSEVARMA-YLIMIELINEN Koskee taipumusta yliarvioida omat kyvyt ja oma arvo. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luottavan kykyihinsä. Omaavat realistisen käsityksen pätevyydestään. Omaavat kohtuulliset uratavoitteet. Vaikuttavat auliilta kuuntelemaan kielteistä palautetta. Vaikutat aiheellisesti olevan itsevarma henkilö, joka asettaa kohtuullisia vaatimuksia alaisilleen. Osallistut tiimityöhön vaatimatta johtoasemaa. Rento tyylisi voi aiheuttaa sen, että pidättelet itseäsi turhaan urakehityksen suhteen. Et ehkä aktiivisesti tue tiettyä visiota tai yritysstrategiaa, vaan odotat mieluummin muiden pyytävän mielipidettäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. LAAJAKATSEISUUS : Vaikka sinulla onkin ideoita toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi, et ehkä esitä niitä kovin määrätietoisesti. HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS : Kuuntelet palautetta ja olet valmis pyytämään muita (kollegoja, asianomaisia jne.) arvioimaan suorituksiasi. Avoimuutesi helpottaa kehitystäsi. TULOKSIIN PYRKIMINEN : Luonnollisen vaatimattomuutesi johdosta saatat aliarvioida kykysi ja asettaa henkilökohtaiset tavoitteesi liian alhaiselle tasolle. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

12 VIEHÄTTÄVÄ-MANIPULOIVA Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava ja jännityksenhaluinen. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luotettavilta ja itsekurillisilta. Ajattelevat ensin ja toimivat sitten. Kommunikoivat sopivia kanavia käyttäen. Pysyvät sitoumuksissaan. Ottavat harvoin tarpeettomia riskejä. Sinulla on taipumusta välttää tarpeettomia riskejä ja muut pitävät sinua luotettavana. Se parantaa kykyäsi koota tiimi ja johtaa muita. Annat hyvin harkittuja neuvoja ja uraasi koskevat valinnat teet minimoimalla riskit. Esimiehesi kunnioittaa arvostelukykyäsi ja arvostaa luotettavuuttasi. Et venytä rajoja, ja päätöksiäsi kuvaa korkea laatu ja alhainen riski. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. PÄÄTÖSTEN LAATU : Et ota tarpeettomia riskejä, ja muut voivat luottaa sinun tekevän päätöksiä, jotka optimoivat tulokset ja minimoivat virheet. NOTTO : Et ryhdy epävarmoihin hankkeisiin ilman huolellista analyysia ja harkintaa. Sinulla voi myös olla taipumus välttää kaikkea riskeihin viittaavaa, minkä johdosta saatat menettää uraasi edistäviä mahdollisuuksia. KOKEMUKSISTA OPPIMINEN : Olet tarkkana tekojesi seuraamuksista ja mietit aiempia kokemuksiasi ja käytät niitä opastuksena tuleviin päätöksiin ja toimiin. Saatat olla vastahakoinen toimimaan tilanteissa, joista sinulla ei ole kokemusta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

13 VILKAS-DRAMAATTINEN Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat älykkäiltä, mielenkiintoisilta ja ilmeikkäiltä. Tekevät voimakkaan ensivaikutelman. Eivät vaikuta välittävän yksityiskohdista. Vaikuttavat flirttailevilta ja hauskoilta. Nauttivat johtavista asemista. Olet puhelias ja mielenkiintoinen henkilö, joka esiintyy hyvin yleisön edessä. Tiimityössä olet näkyvä, mutta et ehkä kuuntele aktiivisesti muita. Valmentajana sinulla on taipumus antaa neuvoja muille lonkalta. Ihmiset pitävät sinua mukaansa tempaavana ja hauskana, mutta saatat joskus hetkessä vaihtaa polttopistettä, etkä aina saata kaikkia hankkeen yksityiskohtia päätökseen. Siinä tapauksessa lisäät tiimisi taakkaa. MENESTYKSEN JUHLIMINEN : Pidät johtajana saamastasi tunnustuksesta, mutta sinun tulee myös jakaa saamasi kunnia. Juhli tiimin niin suuria kuin pieniä menestymisiä. MORAALIN RAKENTAMINEN : Henkilöstön moraali kohoaa, jos johtajana annat heille mahdollisuuden osoittaa, mihin he pystyvät. MINÄ-KEHITYS : Ymmärrät todennäköisesti sekä omasi että henkilöstösi kehitystarpeet. Vaikka muut mieltävät sinut mielenkiintoiseksi ja hauskaksi, on sinun pitkällä tähtäimellä parannettava johtovalmiuksiasi, joihin kuuluu kuunteleminen, kunnian ja vastuun jakaminen. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

14 IDEARIKAS - EKSENTRINEN Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat käytännöllisiltä, rauhallisilta ja järkeviltä. Pitäytyvät tehtävissään. Eivät loista taidoillaan. Tekevät realistisia päätöksiä. Vaikuttavat järkeviltä, tasapainoisilta ja tehtäväorientoituneilta. Henkilöstösi arvostaa moitteetonta, liikemiesmäistä tyyliäsi, johon ei kuulu yllätyksiä. Valmentajana ja mentorina annat käytännöllisiä ja perusteltuja neuvoja. Tulet hyvin toimeen erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat sitkeyttäsi ja järkevää tapaasi ratkoa ongelmia. Suunnittelet uraasi käytännöllisesti ja määrätietoisesti. Sinulla itselläsi ei ehkä kuitenkaan ole paljonkaan annettavaa visioiden ja kaukokantoisten suunnitelmien suhteen silloin, kun ne vaativat radikaalia poikkeamista aiemmista strategioista. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. OHJEIDEN SELKEYS : Kommunikoit luultavasti ymmärrettävästi riippumatta siitä, kuinka stressaava tilanne sinulla on. LUOVUUS : Pystyt luultavasti antamaan käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin vaikka tilanne onkin stressaava. Sitä paitsi olet hyvä arvioimaan uusien ideoitten ja aloitteiden järkevyyden. KESKITTYNEISYYS : Pystyt todennäköisesti kohdentamaan olennaisiin ongelmiin ja kysymyksiin, vaikka sinulla olisikin paljon tekemistä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

15 TUNNOLLINEN - PERFEKTIONISTI Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat joustavilta suhteessa sääntöihin ja toimintatapoihin. Priorisoivat työt ja aktiviteetit asianmukaisesti. Delegoivat työtehtäviä. Vaikuttavat pitävän työskentelystä ilman selkeitä suuntaviivoja. Vaikutat suhtautuvan joustavasti sääntöihin ja normeihin, osaat delegoida ja priorisoida sekä antaa henkilöstöllesi mahdollisuuden oppimiseen. Esimiehesi arvostaa sitä, ettet johda henkilöstöäsi yksityiskohtaisesti, vaan annat heille vastuuta. Strategisessa suunnittelussa on perspektiivisi keskipitkä tai pitkä. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. SUHTAUTUMINEN EPÄSELVYYKSIIN : Vaikutat kykeneväsi joustamaan ja pitämään avoimen mielen myös silloin, kun sinua painostetaan tulosten saavuttamiseen. MUKAUTUVAISUUS : Vaikutat pystyväsi muuttamaan suuntaa ja toimintamenetelmiä myös haastavien ongelmien edessä.. DELEGOINTI : Vaikutat alttiilta delegoimaan vastuun ongelman ratkaisusta sopivalle tasolle, vaikka painostus ongelman ratkaisuun olisikin kova. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

16 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Koskee taipumusta miellyttämisenhaluun ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Ovat mukavia, miellyttäviä ja yhteistyöhaluisia. Vaikuttavat miellyttämisenhaluisilta. Pitävät esimiehensä ajan tasalla. Vaikuttavat tukevan yrityksen toimintatapoja. Ovat hyviä joukkuepelaajia. Olet miellyttävä ja sopeutuvainen henkilö, joka ei pidä erimielisyyksistä. Johtajana olet kohtelias ja huomioonottava, mutta saatat olla haluton painostukseen tai ajamaan henkilöstösi etuja. Olet hyvä joukkuepelaaja ja työskentelet kitkattomasti erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat lojaalisuuttasi ja yhteistyöhaluasi. Pyydät neuvoja ja avunantoa uraasi koskevissa kysymyksissä, etkä mielelläsi päätä mitään, ennen kuin olet kysynyt neuvoa muilta. KONFLIKTIEN HALLINTA : Haluat luultavasti välttää konflikteja ja yhteenottoja, etkä pidä kielteisen palautteen antamisesta muille. ITSENÄINEN TOIMINTA : Et ehkä esitä mielipiteitäsi tärkeissä ja/tai kiistellyissä kysymyksissä, vaan annat yleisen mielipiteen vallita. HENKILÖSTÖTUKI : Saatat fokusoida hyvien suhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon enemmän esimiehesi kuin henkilöstösi kanssa, mikä voi heikentää uskottavuuttasi alaistesi keskuudessa. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

17 KEHITTÄMISSUOSITUKSET Seuraavat kehittämissuositukset koskevat alueita, joilla pistearvosi on vyöhykkeillä NEN tai NOKKELA-EPÄILEVÄ Parhaimmillasi olet herkkä ja oivaltava ihmistuntija, jolla on ylivoimainen kyky ymmärtää organisaatiopolitiikkaa. Olet hyvä tunnistamaan mahdolliset piilotetut agendat sekä analysoimaan ja selvittämään sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Sinulla on taipumus suhtautua epäluuloisesti valmentajaasi kohtaan. Älä tuomitse heti, vaan anna hänelle mahdollisuus auttaa sinua. Sama koskee muita henkilöitä, jotka välittävät sinusta. Yritä arvostaa sitä, mitä he sanovat sinulle ja miksi. Mieti kuinka kommunikoit muiden kanssa. Kun omasta mielestäsi esität rehellisen mielipiteen, voivat toiset käsittää sen riidan haastamiseksi. Ole avoin muiden mielipiteille. Kerro luotettavalle ystävälle, että yrität tulla suvaitsevaisemmaksi. Pyydä häntä huomauttamaan, kun olet liian kriittinen, herkkä tai liioitellulla puolustuskannalla sekä kuuntele hänen palautettaan. VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Olet tarkka siitä, että teet asiat oikein. Muut arvostavat sitoumustasi ja tietävät voivansa luottaa siihen, että teet parhaasi. Et halua tehdä aloitteita toimiin, jos tunnet, etteivät lahjasi ja tietosi riitä niiden toteuttamiseen. Tämän taipumuksen johdosta saatat jäädä vaille tärkeitä, kehittäviä kokemuksia. Lyhyellä tähtäimellä tulet kylläkin tekemään vähemmän virheitä, mutta et etene urallasi niin nopeasti kuin voisit. Taipumuksesi olla varovainen päätöksenteossa voi joskus aiheuttaa sen, että menetät mahdollisuuksia ja muut voivat kokea sinut toimintahaluttomaksi. Sinun tulee kehittää kokeilunhaluasi. Uskotut ystävät voivat auttaa sinua arvioimaan uusia panostuksia. Kun ihmiset kysyvät mielipidettäsi kokouksissa, he uskovat yleensä sinulla olevan jotain arvokasta sanottavaa. Sellaisissa tilanteissa tulisi sinun ilmaista mielipiteesi. Erilaiset itsevarmuutta kehittävät harjoitukset voisivat olla sinulle avuksi. VILKAS-DRAMAATTINEN Käytät luultavasti tunneilmauksia näkökohtien selvittämiseksi. On olemassa parempia tapoja saada näkökohtansa esille. Toistuvat tunteenpurkaukset saattavat ärsyttää toisia. Harjoittele aktiivista kuuntelua äläkä keskeytä. Kun muut ovat puhuneet valmiiksi, pyri tiivistämään heidän sanomansa omin sanoin, joka osoittaa sinun kuunnelleen. Se vahvistaa uskottavuuttasi, ja osoittaa sinun kunnioittavan heidän mielipiteitään. Ole tarkkana ettet sekoita toimintaa tuottavuuteen, äläkä tuhlaa toisten aikaa tarpeettomiin kokouksiin. Parhaimmillasi olet kiinnostava ja viihdyttävä henkilö, joka pystyy tekemään useita asioita samanaikaisesti. Sinulla on kyky myydä ideoitasi, joka innostaa muita toimimaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

18 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Olet yhteistyöhalukas ja sympaattinen henkilö, joka työskentelee hyvin tiimissä. Olet hyvä selvittämään erimielisyyksiä ja rauhoittamaan kiihtyneitä tunteita. Tuet lojaalisti hyviä ihmisiä ja korkeita ihanteita. Muista, että jos haluat henkilöstösi olevan lojaali sinua kohtaan, on myös sinun oltava lojaali heitä kohtaan, vaikkakin se merkitsisi sitä, että joudut ärsyttämään esimiehiäsi. Jonkun pyytäessä mielipidettäsi, varaa päätöksentekoon tarvitsemasi aika ja ole valmis puolustamaan mielipidettäsi tarvittaessa. Vaikket pidäkään konflikteista, syntyy tilanteita, joissa joudut vastakkain muiden kanssa ja sinun on pidettävä kiinni eriävästä mielipiteestäsi. Pidemmän päälle uskottavuutesi riippuu juuri siitä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS

HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS LEADERSHIP FORECAST SERIES HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Score-Average Käyttäjätunnus: UH555944 Testauspäivämäärä: 12.22.2016 2009

Lisätiedot

HOGANJOHTAJUUS HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: UH565702

HOGANJOHTAJUUS HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: UH565702 VALINTA KEHITYS JOHTAJUUS HOGANJOHTAJUUS H A A S T E E T HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: UH5652 Testauspäivämäärä: Huhtikuu 11,

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154820

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154820 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin deskriptiiviset skaalat Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154820 Testauspäivämäärä: 30 Joulukuu 2009

Lisätiedot

U R A H O G A N K E H I T Y S KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965

U R A H O G A N K E H I T Y S KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S U R A KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä: 14 Lokakuu 2010

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin persoonallisuusinventaari. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154779

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin persoonallisuusinventaari. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154779 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin persoonallisuusinventaari Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154779 Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Joustavuus ja luottamus 360 DEMO

Joustavuus ja luottamus 360 DEMO Joustavuus ja luottamus 6 DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 8..6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Joustavuus ja luottamus 6 DEMO Sivu / 8 JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS Raporttisi

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Hakijan raportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 21. toukokuuta

OPQ Profiili OPQ. Hakijan raportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 21. toukokuuta OPQ Profiili OPQ Hakijan raportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 21. toukokuuta 2014 www.ceb.shl.com JOHDANTO Tämä raportti on luottamuksellinen ja se on tarkoitettu yksinomaan sen henkilön käyttöön,

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

T U R V A L L I S U U S

T U R V A L L I S U U S V A L I T S E K E H I T Ä J O H D A H O G A NR A P O R T I T T U R V A L L I S U U S TURVALLISUUSKÄYTTÄYTYMINEN TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Raportin saaja: Jane Doe ID: HB290542 Päivämäärä: 02 Elokuu 2012 2 0 0 9

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Niina Reina. Käyttäytymistyyli. Epämuodollinen. Mukautuva. Hallitseva. Muodollinen. Oy Integro Finland Ab

Niina Reina. Käyttäytymistyyli. Epämuodollinen. Mukautuva. Hallitseva. Muodollinen. Oy Integro Finland Ab Käyttäytymistyyli minä muiden silmin oma arvio Epämuodollinen Edistävä tyyli Kannattava tyyli Hallitseva Mukautuva Määrätietoinen tyyli Erittelevä tyyli Muodollinen TYYLI NO 4 EDISTÄVÄ-KANNATTAVA Tärkeää

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu

Luottamus osana maaseudun verkostoja. Virve Rinnola,Pirityiset. Sivu Luottamus osana maaseudun verkostoja Virve Rinnola,Pirityiset Sivu 1 3.11.2016 Maaseudun verkostot Manner-Suomessa 15 alueverkostoa, tämän lisäksi temaattisia verkostoja Pohjanmaan alueverkosto sisältää

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus.

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutustyylit Lähde: Kauppila 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutuksen perusmuotoja Ystävällinen vuorovaikutustyyli Vuorovaikutus on kohteliasta ja ymmärtävää. Tyylin

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa.

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. ENSIVAIKUTELMA miten voit parantaa sitä Olen listannut toimivia tapoja hyvän ensivaikutelman antamiseksi. Poimi omasi ja ota käyttöön.

Lisätiedot

Yksilöt opetuksessa. Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä. Humanistinen tiedekunta

Yksilöt opetuksessa. Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä. Humanistinen tiedekunta Yksilöt opetuksessa Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä Humanistinen tiedekunta Johdanto Opiskelijat yksilöinä voiko opiskelijoita tyypitellä? Lackner: tyypittelyn

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ

ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ ERILAISIA OHJAUSMENETELMIÄ Miksi tarvitaan ohjausta? Ohjaus käsitteenä mainitaan kaikissa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa Käsitys oppimisesta (learning) ja opettamisesta (teaching) sekä muutokset

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Vuorovaikutus - arvostelemisesta arvostamisen

Vuorovaikutus - arvostelemisesta arvostamisen Lions Clubs International MD 107 Finland Vuorovaikutus - arvostelemisesta arvostamisen JOVA II 3.3.2012 Valmennuksen tavoite Ymmärrätte vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä Opitte vuorovaikutustaitoja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio

LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA. Satu Rautiainen, YTL Mikkeli / Kuopio LUENTO TUETUSTA PÄÄTÖKSENTEOSTA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA Satu Rautiainen, YTL Mikkeli 05.10. / Kuopio 11.10. Luentoni perustuu lisensiaatintutkimukseeni Itsemääräämisoikeus vammaisten henkilöiden kokemana

Lisätiedot

> Tiimityyppi- ja johtamistyyliraportti. Nimi: Peter Sample

> Tiimityyppi- ja johtamistyyliraportti. Nimi: Peter Sample > Tiimityyppi- ja johtamistyyliraportti Nimi: Peter Sample Päivämäärä: 14.04.2009 Tiimiroolit Johdanto Tämä yhteenveto kuvaa niitä tiimirooleja, jotka herra Sample mieluiten ottaa persoonallisuusprofiilinsa

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Neljän Tuulen Seminaari VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen

Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Neljän Tuulen Seminaari VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Neljän Tuulen Seminaari 19.3.2014 VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen Moniammatillisuus-käsitteen teoreettiset juuret Taustalla systeeminen ajattelu - kokonaisuus

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Skanskan osaamisprofiili Näin kehität itseäsi ja muita

Skanskan osaamisprofiili Näin kehität itseäsi ja muita Skanskan osaamisprofiili Näin kehität itseäsi ja muita 2 Hyvä kollega, 3 Henkilöstö on Skanskan tärkein voimavara, ja menestyäksemme meidän on kehityttävä jatkuvasti. Meille kaikille on asetettu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Kalevi Paldanius. Savonia-ammattikorkeakoulu

Työyhteisötaidot Kalevi Paldanius.  Savonia-ammattikorkeakoulu Työyhteisötaidot 20.11.2014 Kalevi Paldanius Savonia-ammattikorkeakoulu Työyhteisötaidot * esimies- ja alaistaidot * riittävä avoimuus * vuorovaikutus Johtamisen avainsana Keskustelu Ilman sitä ei paljon

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Miksi koulu on olemassa?

Miksi koulu on olemassa? Miksi koulu on olemassa? Oppilaan hyvinvointi Oppilaan hyvinvointi Oppimisen ilo Uskallus ottaa vastaan tehtäviä Halu ponnistella Usko omiin mahdollisuuksiin Suomalaisen koulutuspolitiikan vahvuuksia

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi

Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Harjoitus: Moitekäsi ja toivekäsi Ajatelkaa jotakin ihmistä, jolla on jokin paha tapa tai ärsyttävä piirre. Harjoittelette hetken päästä palautteen antamista kahdella tavalla, saatte silloin antaa parillenne

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi

Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Arvioinnin paikallisesti päätettävät asiat Arviointikulttuuri & itseja vertaisarviointi Treduka 2015 Tamperetalo 7.11.2015 Tunnin työpajatyöskentelyn aikana: Asiantuntija-alustus (30 min) Syventäviä näkökulmia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

ASKELMERKKI. suoritettu. - Koulunkäynnin intensiivinen tuki

ASKELMERKKI. suoritettu.  - Koulunkäynnin intensiivinen tuki ASKELMERKKI suoritettu - Koulunkäynnin intensiivinen tuki www.askelmerkki.fi suoritettu - Koulunkäynnin intensiivinen tuki Jokaisesta koulusta löytyy oppilaita, joilla on suuria vaikeuksia koulun läpäisemisessä.

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot