H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe"

Transkriptio

1 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S H A A S T E E T RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. K a i k k i o i k e u d e t p i d ä t e t ä ä n.

2 JOHDANTO Oheinen raportti on suunniteltu johtajuuskehityksen apuvälineeksi. Se antaa tietoa käyttäytymismalleistasi, jotka voivat heikentää tai vaikeuttaa suorituksiasi. Sen lisäksi se antaa ehdotuksia tehokkaammista tavoista johtaa muita. Johtajuus kattaa hyvin suorittavan tiimin kokoamisen ja pitämisen. Kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat kielteisesti tiiminluomiskykyysi heikentävät myös kykyäsi johtajana. Ominaisuudet, jotka heikentävät kykyäsi rakentaa toimiva tiimi, heikentävät myös suoriutumistasi johtajana. Tämä raportti perustuu Hoganin Deskriptiivisiin Skaaloihin (HDS). Tulokset perustuvat kansainväliseen otokseen yli 00:stä johtajasta, jotka ovat osallistuneet johtajuustutkimukseen viimeisten vuoden aikana. TAUSTA Stressitilanteissa useimmat ihmiset osoittavat kielteisiä taipumuksia. Puhumme silloin "riskitekijöistä". Normaaliolosuhteissa voivat samat taipumukset itse asiassa olla vahvuuksia, mutta ollessasi väsynyt, kyllästynyt tai muulla tavoin keskittymätön, voivat riskitekijät haitata tehokkuuttasi ja heikentää suhteittesi laatua niin asiakkaittesi, työtovereittesi kuin alaistesi kanssa. Toiset saattavat olla tietoisia taipumuksistasi, mutta eivät anna niistä palautetta. Esimiehesi saattaa jopa olla täysin piittaamaton niiden suhteen. Raportti on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäinen niistä koostuu profiilisi graafisesta esittelystä. Toinen osa koostuu pistearvojesi tulkinnasta kullakin asteikolla persentiilin välisiä pistearvoja kutsutaan Korkean Riskin Vyöhykkeeksi, persentiilin välisiä arvoja Kohtuullisen Riskin Vyöhykkeeksi ja persentiilin arvoja Alhaisen Riskin Vyöhykkeeksi sekä persentiilin välisiä pistearvoja Ei riskiä - vyöhykkeeksi. Raportin kolmannessa osassa annetaan kehittämissuosituksia alueilla, joilla olet saanut kohtalaisen ja korkean riskin välillä olevat pistearvot. Alueilla, joilla pisteesi ovat nollariskin ja alhaisen riskin välillä, ei anneta kehittämissuosituksia. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

3 MITEN TEKIJÄT KEHITTYVÄT Tutkimus osoittaa, että johtajien, kuten muidenkin ihmisten, persoonallisuuteen liittyvät riskitekijät kehittyvät elämän aikaisina vuosina, opetellessaan kanssakäymistä vanhempien, sukulaisten, tovereiden ja muiden ihmisten kanssa. Aikaisin muotoutuneet persoonallisuuden piirteet saattavat johtaa täysin tiedostamattomiin käyttäytymismalleihin. MITEN NÄITÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN? Lue raportti ensin huolellisesti ja tunnista sellaiset kehittämisehdotukset, jotka mielestäsi pitävät paikkaansa juuri sinun kohdallasi. Merkitse ne plussamerkillä (+) ja laita miinusmerkki (-) niiden ehdotusten kohdalle, jotka mielestäsi eivät pidä paikkaansa sinun kohdallasi. Pyydä sitten palautetta kollegoiltasi, lähimmiltä alaisiltasi ja ehkä myös perheeltäsi. Keskustele mietteistäsi heidän kanssaan ja pyydä heiltä palautetta. Uusien johtajuusvalmiuksien kehittämisen avaintekijä on tuen saanti lähimmiltä alaisilta, kollegoilta ja esimieheltä. Tutki lopuksi raportin lopussa esitellyt kehittämisehdotukset. Nämä ehdotukset koskevat alueita, joilla olet saanut kohtalaista tai korkeaa riskivyöhykettä vastaavat pistearvot (ts.. persentiilin ylittävät pistearvot). K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

4 MÄÄRITELMÄT Johtajuuden kehittämisraporttiin sisältyvät 11 asteikkoa määritellään seuraavassa. Innokas-Ailahteleva Nokkela-Epäilevä Varovainen-Välttelevä Riippumaton-Eristäytyvä Kohdentunut-Passiivisaggressiivinen Itsevarma-Ylimielinen Viehättävä-Manipuloiva Vilkas-Dramaattinen Idearikas - Eksentrinen Tunnollinen - Perfektionisti Velvollisuudentuntoinen - Epäitsenäinen Koskee taipumusta innostua liikaa ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan sinnikkyyttä. Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan luottamusta. Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisen kritiikin saamisesta. Seuraus: henkilö vaikuttaa vastustavan muutoksia ja on haluton ottamaan riskejä. Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. Seuraus: henkilö vaikuttaa olevan huono kommunikoimaan. Koskee taipumusta olla riippumaton ja muiden pyynnöistä piittaamaton sekä ärsyyntyä, jos he pitävät itsepäisesti pyynnöistään kiinni. Seuraus: henkilö vaikuttaa vitkastelevalta, itsepäiseltä ja yhteistyöhaluttomalta. Koskee taipumusta yliarvioida omia kykyjä ja omaa arvoa. Seuraus: henkilö vaikuttaa kyvyttömältä myöntämään erehdyksensä tai oppimaan kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava sekä seikkailunhaluinen. Seuraus: henkilöllä vaikuttaa olevan hankaluuksia pitkäaikaisiin sitoumuksiin sekä oppia kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. Seuraus: henkilö vaikuttaa huomionhaluiselta ja hänelle voi tuottaa vaikeuksia pysyä fokusoituneena pitemmän aikaa. Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. Seuraus: henkilö vaikuttaa luovalta, mutta ehkä harkitsemattomalta. Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. Seuraus: henkilöllä on taipumus holhota henkilöstöään. Koskee taipumusta muiden miellyttämiseen ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. Seuraus: henkilö vaikuttaa mukavalta ja sympaattiselta, mutta on haluton tukemaan alaisiaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

5 JOHTAJUUDEN KEHITTÄMISPROFIILI EI Ä NEN K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

6 INNOKAS-AILAHTELEVA Koskee taipumusta innostua liika ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tavallisesti hyväntuulisilta. Käsittelevät pettymyksiä kiihtymättä. Vaikuttavat yleensä innostuneilta. Vaikuttavat yleensä rauhallisilta kriisitilanteissa. Suuttuvat harvoin toisiin ihmisiin. Rauhallinen ja varma käyttäytymisesi vahvistaa kykyäsi ylläpitää ihmissuhteita ja johtaa muita. Horjumattomuutesi on todennäköisesti myös resurssi nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Optimismisi ja tunneperäinen kypsyytesi helpottavat uran ohjausta, tuen saantia muilta ja heidän motivoimistaan tulosten aikaansaamiseen. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. ITSEHILLINTÄ : Tiimisi arvostaa tasaista mielialaasi, ennakoitavuuttasi ja rauhoittavaa vaikutustasi sekä taipumustasi pitää asiat koossa stressitilanteessa. OIKEUDENMUKAISUUS : On epätodennäköistä, että sinä johtajana lannistaisit ihmisiä. Henkilöstösi arvostaa puolueettomuuttasi. PITKÄJÄNTEISYYS : Työtoverisi arvostavat kestävyyttäsi ja kykyäsi saattaa hankkeet päätökseen pettymyksistä, esteistä ja haasteista huolimatta. On epätodennäköistä, että luovuttaisit hankaluuksien takia, vaan työskentelet kunnes tehtävä on suoritettu. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

7 NOKKELA-EPÄILEVÄ Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat oivaltavan muiden vaikuttimet ja "yrityspolitiikan". Ottavat kritiikin henkilökohtaisesti. Taipuvaisia kantamaan kaunaa. Voivat olla väittelynhaluisia. Voivat olla hankalasti valmennettavia. Olet hyvä arvioimaan muiden lahjoja ja vaikuttimia, mikä on potentiaalisesti arvokas valmius johtajana. Epäilevä suhtautumisesi muiden tarkoitusperiin voi kuitenkin estää sinua rakentamasta ja ylläpitämästä suhteita. Ihmiset voivat pitää sinua väittelynhaluisena, ja alaisille antamasi palaute saattaa kohdistua heidän puutteisiinsa, mikä sinänsä heikentää vaikutustasi. Liiketoimintastrategiaasi saattaa kuvata tapa ajatella pahinta mahdollista. Sinulla saattaa olla samantapainen näkökanta koskien omaa uraasi. KYKY VAIKUTTAA JA VAKUUTTAA : Voit joskus vaikuttaa epäluuloiselta ja käyttää enemmän aikaa poliittisluontoisiin kuin olennaisiin liikekysymyksiin. Se voi johtaa siihen, että muut mieltävät sinut hankalana henkilönä ja ovat haluttomia yhteistyöhön kanssasi. AVOIMUUS IDEOILLE : Kun sinulle esitellään uusia ideoita tai ehdotuksia, voit olla epäilevä ja tuoda esiin taustalla piileviä poliittisia kysymyksiä. Sen seurauksena, voit vaikuttaa vastustavan uusia ideoita. Muut saattavat käsittää sinut henkilönä, joka on parempi havaitsemaan ongelmia kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja. OBJEKTIIVISUUS : Joissakin kysymyksissä saatat vaikuttaa melko joustamattomalta ja käsityksiisi lukkiutuneelta. Muut eivät ehkä oivalla käsityksiesi takana olevia syitä ja sitä, että pystyt olemaan objektiivinen ja tarkastelemaan asioita useammasta näkökohdasta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

8 VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisesta kritiikin saamisesta. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tekevän hyviä, alhaista riskinottoa merkitseviä päätöksiä. Vaikuttavan tarvitsevan rohkaisua muilta. Voivat vaikuttaa haluttomilta kokeilemaan uutta tekniikkaa. Harmittelevat erehdyksiään. Pelkäävät henkilöstön tekevän erehdyksiä. Koska et pidä erehtymisestä tai kritiikin saamisesta, sinulla voi olla taipumusta valvoa henkilöstöäsi varmistaaksesi kaiken tulevan oikein tehdyksi, mikä saattaa heikentää heidän luottamustaan sinuun. Päätöksentekosi voi myös olla aikaa vievää ja turhauttaa henkilöstöäsi. Tapasi välttää riskejä voi estää sinua ottamasta vastaan vaativia toimeksiantoja. Uraasi koskevat valinnat saatat myös tehdä mahdollisimman pienten erehdysriskien pohjalta. Johtajana saattavat visiosi olla varovaisia ja konservatiivisia. PÄÄTÖKSENTEKOKYKY : Voimakas halusi tehdä laadukkaita päätöksiä voi johtaa siihen, että kokoat aivan liiaksi tietoa, mikä vaikeuttaa päätöksen tekoa ajoissa. TOIMINTAORIENTOITUMINEN : Et ehkä halua toimia, jos sinulla ei ole kaikkia tarvitsemisiasi tietoja, mikä hidastuttaa asioiden kulkua, varsinkin kriisitilanteissa. VARMUUS JOHTAJUUDESSA : Toiveesi tehdä oikeita päätöksiä on vahvuus. Muut voivat kuitenkin mieltää huolellisen harkintasi merkkinä siitä, ettet usko omiin kykyihisi. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

9 RIIPPUMATON-ERISTÄYTYVÄ Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat ulospäin suuntautuneilta, ystävällisiltä, kilteiltä ja ymmärtäväisiltä. Vastaanottavat tuntemattomat ihmiset hyvin. Kommunikoivat tehokkaasti. Vaikuttavat huomioivan ongelmat. Vaikuttavat ymmärtävän muiden tunteita. Tahdikkuuteesi ja herkkävaistoisuutesi viittaavat siihen, että olet hyvä kuuntelija, mikä vahvistaa kykyjäsi johtajana. Miellyttävä ja helposti lähestyttävä tyylisi auttaa muita ymmärtämään organisaation liikestrategioita. Koska ymmärrät hyvin muiden tarpeet, annat heille myös palautetta ja mahdollisuuden kehittyä. Suorituksesi on hyvä tiimin toimeksiannoissa ja vuorovaikutuksesi erilaisten esimiesten kanssa toimii mainiosti. Tapasi suhtautua toisiin ihmisiin viittaa siihen, etteivät riidat ja erimielisyydet ole esteenä urallasi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. MUIDEN MOTIVOINTI : Vaikutat herkkävaistoiselta muiden ihmisten suhteen, minkä johdosta he suhtautuvat myönteisesti ideoihisi ja strategioihisi. SUHTEIDEN RAKENTAMINEN : Luultavasti rakennat ihmissuhteita helposti. Ymmärrät tekojesi sosiaalisen merkityksen ja tulet toimeen kollegojesi, alaistesi ja muiden ihmisten kanssa. LÄHESTYTTÄVYYS : Vaikuttaa siltä, että olet helposti lähestyttävä silloinkin, kun olet stressaantunut ja työtaakkasi on suuri. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

10 KOHDENTUNUT-PASSIIVIS-AGGRESSIIVINEN Koskee taipumusta olla viehättävä, mutta itsenäinen, itsepäinen ja vaikeasti valmennettava. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat auttavaisilta, myönteisiltä ja vastaanottavaisilta kritiikille. Vaativat palautetta suorituksistaan. Tukevat organisaatiotaan myös yksityiselämässä. Ottavat mielellään vastaan ehdotuksia. Eivät välitä keskeytyksistä. Vaikutat myönteiseltä henkilöltä, joka on vastaanottavainen valmennukselle ja palautteelle. Työskentelet hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja yleisesti ottaen sinut mielletään lojaaliksi yrityksen edustajaksi. Saatat velvoitteesi päätökseen ja tuet esimiestäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. TIIMITYÖN EDISTÄMINEN : Olet yleensä yhteistyöhaluinen ja ymmärrät yhteistyön sekä kollegojen tukemisen merkityksen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. YHTEISTYÖ JA AIKATAULUSSA PYSYMINEN : Kollegasi arvostavat ponnistuksiasi saattaa velvoitteesi päätökseen ja saada tulokset aikaan ajoissa. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN : Halukkuutesi avoimesti ja suorasukaisesti esittää eriäviä mielipiteitä ja vastaväitteitä tekee sinusta uskottavan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

11 ITSEVARMA-YLIMIELINEN Koskee taipumusta yliarvioida omat kyvyt ja oma arvo. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luottavan kykyihinsä. Omaavat realistisen käsityksen pätevyydestään. Omaavat kohtuulliset uratavoitteet. Vaikuttavat auliilta kuuntelemaan kielteistä palautetta. Vaikutat aiheellisesti olevan itsevarma henkilö, joka asettaa kohtuullisia vaatimuksia alaisilleen. Osallistut tiimityöhön vaatimatta johtoasemaa. Rento tyylisi voi aiheuttaa sen, että pidättelet itseäsi turhaan urakehityksen suhteen. Et ehkä aktiivisesti tue tiettyä visiota tai yritysstrategiaa, vaan odotat mieluummin muiden pyytävän mielipidettäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. LAAJAKATSEISUUS : Vaikka sinulla onkin ideoita toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi, et ehkä esitä niitä kovin määrätietoisesti. HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS : Kuuntelet palautetta ja olet valmis pyytämään muita (kollegoja, asianomaisia jne.) arvioimaan suorituksiasi. Avoimuutesi helpottaa kehitystäsi. TULOKSIIN PYRKIMINEN : Luonnollisen vaatimattomuutesi johdosta saatat aliarvioida kykysi ja asettaa henkilökohtaiset tavoitteesi liian alhaiselle tasolle. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

12 VIEHÄTTÄVÄ-MANIPULOIVA Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava ja jännityksenhaluinen. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luotettavilta ja itsekurillisilta. Ajattelevat ensin ja toimivat sitten. Kommunikoivat sopivia kanavia käyttäen. Pysyvät sitoumuksissaan. Ottavat harvoin tarpeettomia riskejä. Sinulla on taipumusta välttää tarpeettomia riskejä ja muut pitävät sinua luotettavana. Se parantaa kykyäsi koota tiimi ja johtaa muita. Annat hyvin harkittuja neuvoja ja uraasi koskevat valinnat teet minimoimalla riskit. Esimiehesi kunnioittaa arvostelukykyäsi ja arvostaa luotettavuuttasi. Et venytä rajoja, ja päätöksiäsi kuvaa korkea laatu ja alhainen riski. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. PÄÄTÖSTEN LAATU : Et ota tarpeettomia riskejä, ja muut voivat luottaa sinun tekevän päätöksiä, jotka optimoivat tulokset ja minimoivat virheet. NOTTO : Et ryhdy epävarmoihin hankkeisiin ilman huolellista analyysia ja harkintaa. Sinulla voi myös olla taipumus välttää kaikkea riskeihin viittaavaa, minkä johdosta saatat menettää uraasi edistäviä mahdollisuuksia. KOKEMUKSISTA OPPIMINEN : Olet tarkkana tekojesi seuraamuksista ja mietit aiempia kokemuksiasi ja käytät niitä opastuksena tuleviin päätöksiin ja toimiin. Saatat olla vastahakoinen toimimaan tilanteissa, joista sinulla ei ole kokemusta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

13 VILKAS-DRAMAATTINEN Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat älykkäiltä, mielenkiintoisilta ja ilmeikkäiltä. Tekevät voimakkaan ensivaikutelman. Eivät vaikuta välittävän yksityiskohdista. Vaikuttavat flirttailevilta ja hauskoilta. Nauttivat johtavista asemista. Olet puhelias ja mielenkiintoinen henkilö, joka esiintyy hyvin yleisön edessä. Tiimityössä olet näkyvä, mutta et ehkä kuuntele aktiivisesti muita. Valmentajana sinulla on taipumus antaa neuvoja muille lonkalta. Ihmiset pitävät sinua mukaansa tempaavana ja hauskana, mutta saatat joskus hetkessä vaihtaa polttopistettä, etkä aina saata kaikkia hankkeen yksityiskohtia päätökseen. Siinä tapauksessa lisäät tiimisi taakkaa. MENESTYKSEN JUHLIMINEN : Pidät johtajana saamastasi tunnustuksesta, mutta sinun tulee myös jakaa saamasi kunnia. Juhli tiimin niin suuria kuin pieniä menestymisiä. MORAALIN RAKENTAMINEN : Henkilöstön moraali kohoaa, jos johtajana annat heille mahdollisuuden osoittaa, mihin he pystyvät. MINÄ-KEHITYS : Ymmärrät todennäköisesti sekä omasi että henkilöstösi kehitystarpeet. Vaikka muut mieltävät sinut mielenkiintoiseksi ja hauskaksi, on sinun pitkällä tähtäimellä parannettava johtovalmiuksiasi, joihin kuuluu kuunteleminen, kunnian ja vastuun jakaminen. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

14 IDEARIKAS - EKSENTRINEN Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat käytännöllisiltä, rauhallisilta ja järkeviltä. Pitäytyvät tehtävissään. Eivät loista taidoillaan. Tekevät realistisia päätöksiä. Vaikuttavat järkeviltä, tasapainoisilta ja tehtäväorientoituneilta. Henkilöstösi arvostaa moitteetonta, liikemiesmäistä tyyliäsi, johon ei kuulu yllätyksiä. Valmentajana ja mentorina annat käytännöllisiä ja perusteltuja neuvoja. Tulet hyvin toimeen erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat sitkeyttäsi ja järkevää tapaasi ratkoa ongelmia. Suunnittelet uraasi käytännöllisesti ja määrätietoisesti. Sinulla itselläsi ei ehkä kuitenkaan ole paljonkaan annettavaa visioiden ja kaukokantoisten suunnitelmien suhteen silloin, kun ne vaativat radikaalia poikkeamista aiemmista strategioista. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. OHJEIDEN SELKEYS : Kommunikoit luultavasti ymmärrettävästi riippumatta siitä, kuinka stressaava tilanne sinulla on. LUOVUUS : Pystyt luultavasti antamaan käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin vaikka tilanne onkin stressaava. Sitä paitsi olet hyvä arvioimaan uusien ideoitten ja aloitteiden järkevyyden. KESKITTYNEISYYS : Pystyt todennäköisesti kohdentamaan olennaisiin ongelmiin ja kysymyksiin, vaikka sinulla olisikin paljon tekemistä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

15 TUNNOLLINEN - PERFEKTIONISTI Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat joustavilta suhteessa sääntöihin ja toimintatapoihin. Priorisoivat työt ja aktiviteetit asianmukaisesti. Delegoivat työtehtäviä. Vaikuttavat pitävän työskentelystä ilman selkeitä suuntaviivoja. Vaikutat suhtautuvan joustavasti sääntöihin ja normeihin, osaat delegoida ja priorisoida sekä antaa henkilöstöllesi mahdollisuuden oppimiseen. Esimiehesi arvostaa sitä, ettet johda henkilöstöäsi yksityiskohtaisesti, vaan annat heille vastuuta. Strategisessa suunnittelussa on perspektiivisi keskipitkä tai pitkä. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. SUHTAUTUMINEN EPÄSELVYYKSIIN : Vaikutat kykeneväsi joustamaan ja pitämään avoimen mielen myös silloin, kun sinua painostetaan tulosten saavuttamiseen. MUKAUTUVAISUUS : Vaikutat pystyväsi muuttamaan suuntaa ja toimintamenetelmiä myös haastavien ongelmien edessä.. DELEGOINTI : Vaikutat alttiilta delegoimaan vastuun ongelman ratkaisusta sopivalle tasolle, vaikka painostus ongelman ratkaisuun olisikin kova. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

16 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Koskee taipumusta miellyttämisenhaluun ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Ovat mukavia, miellyttäviä ja yhteistyöhaluisia. Vaikuttavat miellyttämisenhaluisilta. Pitävät esimiehensä ajan tasalla. Vaikuttavat tukevan yrityksen toimintatapoja. Ovat hyviä joukkuepelaajia. Olet miellyttävä ja sopeutuvainen henkilö, joka ei pidä erimielisyyksistä. Johtajana olet kohtelias ja huomioonottava, mutta saatat olla haluton painostukseen tai ajamaan henkilöstösi etuja. Olet hyvä joukkuepelaaja ja työskentelet kitkattomasti erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat lojaalisuuttasi ja yhteistyöhaluasi. Pyydät neuvoja ja avunantoa uraasi koskevissa kysymyksissä, etkä mielelläsi päätä mitään, ennen kuin olet kysynyt neuvoa muilta. KONFLIKTIEN HALLINTA : Haluat luultavasti välttää konflikteja ja yhteenottoja, etkä pidä kielteisen palautteen antamisesta muille. ITSENÄINEN TOIMINTA : Et ehkä esitä mielipiteitäsi tärkeissä ja/tai kiistellyissä kysymyksissä, vaan annat yleisen mielipiteen vallita. HENKILÖSTÖTUKI : Saatat fokusoida hyvien suhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon enemmän esimiehesi kuin henkilöstösi kanssa, mikä voi heikentää uskottavuuttasi alaistesi keskuudessa. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

17 KEHITTÄMISSUOSITUKSET Seuraavat kehittämissuositukset koskevat alueita, joilla pistearvosi on vyöhykkeillä NEN tai NOKKELA-EPÄILEVÄ Parhaimmillasi olet herkkä ja oivaltava ihmistuntija, jolla on ylivoimainen kyky ymmärtää organisaatiopolitiikkaa. Olet hyvä tunnistamaan mahdolliset piilotetut agendat sekä analysoimaan ja selvittämään sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Sinulla on taipumus suhtautua epäluuloisesti valmentajaasi kohtaan. Älä tuomitse heti, vaan anna hänelle mahdollisuus auttaa sinua. Sama koskee muita henkilöitä, jotka välittävät sinusta. Yritä arvostaa sitä, mitä he sanovat sinulle ja miksi. Mieti kuinka kommunikoit muiden kanssa. Kun omasta mielestäsi esität rehellisen mielipiteen, voivat toiset käsittää sen riidan haastamiseksi. Ole avoin muiden mielipiteille. Kerro luotettavalle ystävälle, että yrität tulla suvaitsevaisemmaksi. Pyydä häntä huomauttamaan, kun olet liian kriittinen, herkkä tai liioitellulla puolustuskannalla sekä kuuntele hänen palautettaan. VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Olet tarkka siitä, että teet asiat oikein. Muut arvostavat sitoumustasi ja tietävät voivansa luottaa siihen, että teet parhaasi. Et halua tehdä aloitteita toimiin, jos tunnet, etteivät lahjasi ja tietosi riitä niiden toteuttamiseen. Tämän taipumuksen johdosta saatat jäädä vaille tärkeitä, kehittäviä kokemuksia. Lyhyellä tähtäimellä tulet kylläkin tekemään vähemmän virheitä, mutta et etene urallasi niin nopeasti kuin voisit. Taipumuksesi olla varovainen päätöksenteossa voi joskus aiheuttaa sen, että menetät mahdollisuuksia ja muut voivat kokea sinut toimintahaluttomaksi. Sinun tulee kehittää kokeilunhaluasi. Uskotut ystävät voivat auttaa sinua arvioimaan uusia panostuksia. Kun ihmiset kysyvät mielipidettäsi kokouksissa, he uskovat yleensä sinulla olevan jotain arvokasta sanottavaa. Sellaisissa tilanteissa tulisi sinun ilmaista mielipiteesi. Erilaiset itsevarmuutta kehittävät harjoitukset voisivat olla sinulle avuksi. VILKAS-DRAMAATTINEN Käytät luultavasti tunneilmauksia näkökohtien selvittämiseksi. On olemassa parempia tapoja saada näkökohtansa esille. Toistuvat tunteenpurkaukset saattavat ärsyttää toisia. Harjoittele aktiivista kuuntelua äläkä keskeytä. Kun muut ovat puhuneet valmiiksi, pyri tiivistämään heidän sanomansa omin sanoin, joka osoittaa sinun kuunnelleen. Se vahvistaa uskottavuuttasi, ja osoittaa sinun kunnioittavan heidän mielipiteitään. Ole tarkkana ettet sekoita toimintaa tuottavuuteen, äläkä tuhlaa toisten aikaa tarpeettomiin kokouksiin. Parhaimmillasi olet kiinnostava ja viihdyttävä henkilö, joka pystyy tekemään useita asioita samanaikaisesti. Sinulla on kyky myydä ideoitasi, joka innostaa muita toimimaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

18 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Olet yhteistyöhalukas ja sympaattinen henkilö, joka työskentelee hyvin tiimissä. Olet hyvä selvittämään erimielisyyksiä ja rauhoittamaan kiihtyneitä tunteita. Tuet lojaalisti hyviä ihmisiä ja korkeita ihanteita. Muista, että jos haluat henkilöstösi olevan lojaali sinua kohtaan, on myös sinun oltava lojaali heitä kohtaan, vaikkakin se merkitsisi sitä, että joudut ärsyttämään esimiehiäsi. Jonkun pyytäessä mielipidettäsi, varaa päätöksentekoon tarvitsemasi aika ja ole valmis puolustamaan mielipidettäsi tarvittaessa. Vaikket pidäkään konflikteista, syntyy tilanteita, joissa joudut vastakkain muiden kanssa ja sinun on pidettävä kiinni eriävästä mielipiteestäsi. Pidemmän päälle uskottavuutesi riippuu juuri siitä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS

HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS LEADERSHIP FORECAST SERIES HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Score-Average Käyttäjätunnus: UH555944 Testauspäivämäärä: 12.22.2016 2009

Lisätiedot

HOGANJOHTAJUUS HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: UH565702

HOGANJOHTAJUUS HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: UH565702 VALINTA KEHITYS JOHTAJUUS HOGANJOHTAJUUS H A A S T E E T HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: UH5652 Testauspäivämäärä: Huhtikuu 11,

Lisätiedot

HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS

HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS LEADERSHIP FORECAST SERIES HAASTEET HDS - RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HC560419 Testauspäivämäärä: 04 1 2017 2009 Hogan Assessments

Lisätiedot

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa?

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? tiedämme varmasti että jopa kaksi kolmesta länsimaisesta johtajasta epäonnistuu työssään; heidät erotetaan, alennetaan tai siirretään syrjään. Yleisin

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin deskriptiiviset skaalat Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä: 14 Lokakuu

Lisätiedot

U R A H O G A N K E H I T Y S. Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Jane Doe. Käyttäjätunnus: HB290542

U R A H O G A N K E H I T Y S. Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Jane Doe. Käyttäjätunnus: HB290542 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S U R A Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN Raportin saaja: Jane Doe Käyttäjätunnus: HB290542 Testauspäivämäärä:

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154820

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154820 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin deskriptiiviset skaalat Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154820 Testauspäivämäärä: 30 Joulukuu 2009

Lisätiedot

U R A H O G A N K E H I T Y S KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965

U R A H O G A N K E H I T Y S KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S U R A KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä: 14 Lokakuu 2010

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin persoonallisuusinventaari. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154779

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin persoonallisuusinventaari. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154779 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin persoonallisuusinventaari Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154779 Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu

Lisätiedot

H O G A N K E H I T Y S

H O G A N K E H I T Y S V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S U R A Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN Raportin saaja: Sam Poole Käyttäjätunnus: HC560419 Testauspäivämäärä:

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi

Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Johtajien kehittyminen tuloksellisuuden parantamiseksi Investoi EBW johtajuustaitoihin EBW työelämän tunneäly järjestelmä antaa johtajuuden voiman sinun käsiisi! Sinä tiedät, millaista johtajuustyyppiä

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

P O T E N T I A A L I

P O T E N T I A A L I V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S P O T E N T I A A L I VAHVUUDET JA PÄTEVYYS JOHTAJUUTEEN Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154779 Testauspäivämäärä: 07

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Mihin johtajuutta tarvitaan? 2. Moos 32:1-6

Mihin johtajuutta tarvitaan? 2. Moos 32:1-6 Johtajuus Mihin johtajuutta tarvitaan? 2. Moos 32:1-6 Johtaminen Tietyt lainalaisuudet ovat johtamisessa läsnä 1. Organisointi 2. Ihmissuhteet Tietyt asiat voivat vaikuttaa lopputulokseen johtamistaidoista

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS AMMATILLISUUS KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS Aikuinen aikuinen vuorovaikutus Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä Vaali vuorovaikutustaitoja kuuntele ja keskustele

Lisätiedot

Joustavuus ja luottamus 360 DEMO

Joustavuus ja luottamus 360 DEMO Joustavuus ja luottamus 6 DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 8..6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Joustavuus ja luottamus 6 DEMO Sivu / 8 JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS Raporttisi

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Kurjenpesän päiväkodin TOISTA KUNNIOITTAVAN KÄYTÖKSEN SUUNNITELMA toimintakaudeksi

Kurjenpesän päiväkodin TOISTA KUNNIOITTAVAN KÄYTÖKSEN SUUNNITELMA toimintakaudeksi Kurjenpesän päiväkodin TOISTA KUNNIOITTAVAN KÄYTÖKSEN SUUNNITELMA toimintakaudeksi 2016-2017 12.10.2016 Kiusaaminen on Kielteisten tekojen kohdistamista toiseen Loukkaavaa käytöstä kiusattua kohtaan Ratkaisevaa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

PERSOONALLISUUSTYYPIT

PERSOONALLISUUSTYYPIT PERSOONALLISUUSTYYPIT Johdanto Kovempaa soutaminen ei auta jos veneen nokka on väärään suuntaan. M iksi asiakkaiden suhtautumistavat myyntitapahtumaan ovat erilaisia? Uusien asiakkaiden hankkiminen vaatii

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Työyhteisö ja vaativa erityinen tuki. Terhi Ojala, Raija Pirttimaa, Piia Ruutu & Taina Suvikas

Työyhteisö ja vaativa erityinen tuki. Terhi Ojala, Raija Pirttimaa, Piia Ruutu & Taina Suvikas Työyhteisö ja vaativa erityinen tuki Terhi Ojala, Raija Pirttimaa, Piia Ruutu & Taina Suvikas 21.4.2017 Vaativa erityinen tuki = Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Tunneälyraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 23. lokakuuta 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Tunneälyraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 23. lokakuuta 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Tunneälyraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 23. lokakuuta 2013 www.ceb.shl.com Johdanto Tämä raportti kuvaa niitä kompetensseja, jotka ovat keskeisiä tunneälyn kehittymisessä. Tunneäly

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Hyvä Herra / Rouva Hyvä Herra / Rouva Virallinen,

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

P O T E N T I A A L I

P O T E N T I A A L I V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S P O T E N T I A A L I VAHVUUDET JA PÄTEVYYS JOHTAJUUTEEN Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä:

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Hakijan raportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 21. toukokuuta

OPQ Profiili OPQ. Hakijan raportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 21. toukokuuta OPQ Profiili OPQ Hakijan raportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 21. toukokuuta 2014 www.ceb.shl.com JOHDANTO Tämä raportti on luottamuksellinen ja se on tarkoitettu yksinomaan sen henkilön käyttöön,

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Taina Suvikas 2017 HOJKS-TYÖ JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI

Taina Suvikas 2017 HOJKS-TYÖ JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI Taina Suvikas 2017 HOJKS-TYÖ JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on

Lisätiedot

T U R V A L L I S U U S

T U R V A L L I S U U S V A L I T S E K E H I T Ä J O H D A H O G A NR A P O R T I T T U R V A L L I S U U S TURVALLISUUSKÄYTTÄYTYMINEN TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Raportin saaja: Jane Doe ID: HB290542 Päivämäärä: 02 Elokuu 2012 2 0 0 9

Lisätiedot

Nuoren itsetunnon vahvistaminen

Nuoren itsetunnon vahvistaminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1

ORGANISOINNIN PERUSTEET Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 ORGANISOINNIN PERUSTEET 14.4.2011 Suomen Jääkiekkoliitto / Etunimi Sukunimi 1 HARJOITUS TEHTÄVÄ: Millainen on hyvin organisoitu harjoitus? HARJOITUSKERTAAN LIITTYVÄT ASIAT Harjoituksen suunnittelu Toiminta

Lisätiedot

LUOTTAMUS JOHTAMISEN PERUSTANA

LUOTTAMUS JOHTAMISEN PERUSTANA LUOTTAMUS JOHTAMISEN PERUSTANA Risto Harisalo Emeritusprofessori Tampereen yliopistosta risto.harisalo@uta.fi 1 LUOTTAMUS Keskinäinen vuorovaikutus * määrä * laatu * intensiteetti * luonne Vakaumus * yhdessäolon

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset tekijät: aikaisemmat tiedot ja taidot, kyvyt, oppimistapa, älykkyys, persoonallisuus, kotitausta.

Henkilökohtaiset tekijät: aikaisemmat tiedot ja taidot, kyvyt, oppimistapa, älykkyys, persoonallisuus, kotitausta. 1 Asiantuntijoiden mukaan vaihe 1, Arvioi, sivuutetaan liian usein liian kepeästi. Tämä vaihe toimii kaiken liikuntaneuvonnan pohjana ja antaa asiantuntijalle arvokasta tietoa, joka ohjaa myöhempiä vaiheita.

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Luento 17.5.2017 VR - Matkakumppanit Jaana Ahtonen-Huuskonen / DIALOGO www.dialogo.fi Luennon aiheita: Itsensä johtaminen Vahvuuksien tunnistaminen

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus.

Vuorovaikutustyylit. Lähde: Kauppila Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutustyylit Lähde: Kauppila 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-kustannus. Vuorovaikutuksen perusmuotoja Ystävällinen vuorovaikutustyyli Vuorovaikutus on kohteliasta ja ymmärtävää. Tyylin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Yksilöt opetuksessa. Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä. Humanistinen tiedekunta

Yksilöt opetuksessa. Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä. Humanistinen tiedekunta Yksilöt opetuksessa Mustikat: Marja Jalava, Sanna Nyqvist, Elina Paukkunen ja Anssi Yli-Jyrä Humanistinen tiedekunta Johdanto Opiskelijat yksilöinä voiko opiskelijoita tyypitellä? Lackner: tyypittelyn

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa.

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. ENSIVAIKUTELMA miten voit parantaa sitä Olen listannut toimivia tapoja hyvän ensivaikutelman antamiseksi. Poimi omasi ja ota käyttöön.

Lisätiedot

Niina Reina. Käyttäytymistyyli. Epämuodollinen. Mukautuva. Hallitseva. Muodollinen. Oy Integro Finland Ab

Niina Reina. Käyttäytymistyyli. Epämuodollinen. Mukautuva. Hallitseva. Muodollinen. Oy Integro Finland Ab Käyttäytymistyyli minä muiden silmin oma arvio Epämuodollinen Edistävä tyyli Kannattava tyyli Hallitseva Mukautuva Määrätietoinen tyyli Erittelevä tyyli Muodollinen TYYLI NO 4 EDISTÄVÄ-KANNATTAVA Tärkeää

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot