H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A A S T E E T H O G A N J O H T A J U U S RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, RISKITEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS. Raportin saaja: John Doe"

Transkriptio

1 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S H A A S T E E T RAITEILTA SUISTUMISEN TENDENSSIT, TEKIJÄT JA PERSOONALLISUUS Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. K a i k k i o i k e u d e t p i d ä t e t ä ä n.

2 JOHDANTO Oheinen raportti on suunniteltu johtajuuskehityksen apuvälineeksi. Se antaa tietoa käyttäytymismalleistasi, jotka voivat heikentää tai vaikeuttaa suorituksiasi. Sen lisäksi se antaa ehdotuksia tehokkaammista tavoista johtaa muita. Johtajuus kattaa hyvin suorittavan tiimin kokoamisen ja pitämisen. Kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat kielteisesti tiiminluomiskykyysi heikentävät myös kykyäsi johtajana. Ominaisuudet, jotka heikentävät kykyäsi rakentaa toimiva tiimi, heikentävät myös suoriutumistasi johtajana. Tämä raportti perustuu Hoganin Deskriptiivisiin Skaaloihin (HDS). Tulokset perustuvat kansainväliseen otokseen yli 00:stä johtajasta, jotka ovat osallistuneet johtajuustutkimukseen viimeisten vuoden aikana. TAUSTA Stressitilanteissa useimmat ihmiset osoittavat kielteisiä taipumuksia. Puhumme silloin "riskitekijöistä". Normaaliolosuhteissa voivat samat taipumukset itse asiassa olla vahvuuksia, mutta ollessasi väsynyt, kyllästynyt tai muulla tavoin keskittymätön, voivat riskitekijät haitata tehokkuuttasi ja heikentää suhteittesi laatua niin asiakkaittesi, työtovereittesi kuin alaistesi kanssa. Toiset saattavat olla tietoisia taipumuksistasi, mutta eivät anna niistä palautetta. Esimiehesi saattaa jopa olla täysin piittaamaton niiden suhteen. Raportti on jaettu kolmeen osaan: Ensimmäinen niistä koostuu profiilisi graafisesta esittelystä. Toinen osa koostuu pistearvojesi tulkinnasta kullakin asteikolla persentiilin välisiä pistearvoja kutsutaan Korkean Riskin Vyöhykkeeksi, persentiilin välisiä arvoja Kohtuullisen Riskin Vyöhykkeeksi ja persentiilin arvoja Alhaisen Riskin Vyöhykkeeksi sekä persentiilin välisiä pistearvoja Ei riskiä - vyöhykkeeksi. Raportin kolmannessa osassa annetaan kehittämissuosituksia alueilla, joilla olet saanut kohtalaisen ja korkean riskin välillä olevat pistearvot. Alueilla, joilla pisteesi ovat nollariskin ja alhaisen riskin välillä, ei anneta kehittämissuosituksia. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

3 MITEN TEKIJÄT KEHITTYVÄT Tutkimus osoittaa, että johtajien, kuten muidenkin ihmisten, persoonallisuuteen liittyvät riskitekijät kehittyvät elämän aikaisina vuosina, opetellessaan kanssakäymistä vanhempien, sukulaisten, tovereiden ja muiden ihmisten kanssa. Aikaisin muotoutuneet persoonallisuuden piirteet saattavat johtaa täysin tiedostamattomiin käyttäytymismalleihin. MITEN NÄITÄ TIETOJA KÄYTETÄÄN? Lue raportti ensin huolellisesti ja tunnista sellaiset kehittämisehdotukset, jotka mielestäsi pitävät paikkaansa juuri sinun kohdallasi. Merkitse ne plussamerkillä (+) ja laita miinusmerkki (-) niiden ehdotusten kohdalle, jotka mielestäsi eivät pidä paikkaansa sinun kohdallasi. Pyydä sitten palautetta kollegoiltasi, lähimmiltä alaisiltasi ja ehkä myös perheeltäsi. Keskustele mietteistäsi heidän kanssaan ja pyydä heiltä palautetta. Uusien johtajuusvalmiuksien kehittämisen avaintekijä on tuen saanti lähimmiltä alaisilta, kollegoilta ja esimieheltä. Tutki lopuksi raportin lopussa esitellyt kehittämisehdotukset. Nämä ehdotukset koskevat alueita, joilla olet saanut kohtalaista tai korkeaa riskivyöhykettä vastaavat pistearvot (ts.. persentiilin ylittävät pistearvot). K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

4 MÄÄRITELMÄT Johtajuuden kehittämisraporttiin sisältyvät 11 asteikkoa määritellään seuraavassa. Innokas-Ailahteleva Nokkela-Epäilevä Varovainen-Välttelevä Riippumaton-Eristäytyvä Kohdentunut-Passiivisaggressiivinen Itsevarma-Ylimielinen Viehättävä-Manipuloiva Vilkas-Dramaattinen Idearikas - Eksentrinen Tunnollinen - Perfektionisti Velvollisuudentuntoinen - Epäitsenäinen Koskee taipumusta innostua liikaa ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan sinnikkyyttä. Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. Seuraus: henkilöltä vaikuttaa puuttuvan luottamusta. Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisen kritiikin saamisesta. Seuraus: henkilö vaikuttaa vastustavan muutoksia ja on haluton ottamaan riskejä. Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. Seuraus: henkilö vaikuttaa olevan huono kommunikoimaan. Koskee taipumusta olla riippumaton ja muiden pyynnöistä piittaamaton sekä ärsyyntyä, jos he pitävät itsepäisesti pyynnöistään kiinni. Seuraus: henkilö vaikuttaa vitkastelevalta, itsepäiseltä ja yhteistyöhaluttomalta. Koskee taipumusta yliarvioida omia kykyjä ja omaa arvoa. Seuraus: henkilö vaikuttaa kyvyttömältä myöntämään erehdyksensä tai oppimaan kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava sekä seikkailunhaluinen. Seuraus: henkilöllä vaikuttaa olevan hankaluuksia pitkäaikaisiin sitoumuksiin sekä oppia kokemuksistaan. Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. Seuraus: henkilö vaikuttaa huomionhaluiselta ja hänelle voi tuottaa vaikeuksia pysyä fokusoituneena pitemmän aikaa. Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. Seuraus: henkilö vaikuttaa luovalta, mutta ehkä harkitsemattomalta. Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. Seuraus: henkilöllä on taipumus holhota henkilöstöään. Koskee taipumusta muiden miellyttämiseen ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. Seuraus: henkilö vaikuttaa mukavalta ja sympaattiselta, mutta on haluton tukemaan alaisiaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

5 JOHTAJUUDEN KEHITTÄMISPROFIILI EI Ä NEN K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

6 INNOKAS-AILAHTELEVA Koskee taipumusta innostua liika ihmisistä tai projekteista ja sitten pettyä niihin. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tavallisesti hyväntuulisilta. Käsittelevät pettymyksiä kiihtymättä. Vaikuttavat yleensä innostuneilta. Vaikuttavat yleensä rauhallisilta kriisitilanteissa. Suuttuvat harvoin toisiin ihmisiin. Rauhallinen ja varma käyttäytymisesi vahvistaa kykyäsi ylläpitää ihmissuhteita ja johtaa muita. Horjumattomuutesi on todennäköisesti myös resurssi nopeasti muuttuvissa ympäristöissä. Optimismisi ja tunneperäinen kypsyytesi helpottavat uran ohjausta, tuen saantia muilta ja heidän motivoimistaan tulosten aikaansaamiseen. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. ITSEHILLINTÄ : Tiimisi arvostaa tasaista mielialaasi, ennakoitavuuttasi ja rauhoittavaa vaikutustasi sekä taipumustasi pitää asiat koossa stressitilanteessa. OIKEUDENMUKAISUUS : On epätodennäköistä, että sinä johtajana lannistaisit ihmisiä. Henkilöstösi arvostaa puolueettomuuttasi. PITKÄJÄNTEISYYS : Työtoverisi arvostavat kestävyyttäsi ja kykyäsi saattaa hankkeet päätökseen pettymyksistä, esteistä ja haasteista huolimatta. On epätodennäköistä, että luovuttaisit hankaluuksien takia, vaan työskentelet kunnes tehtävä on suoritettu. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

7 NOKKELA-EPÄILEVÄ Koskee taipumusta olla sosiaalisesti oivaltava, mutta samalla kyyninen ja arka kritiikille. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat oivaltavan muiden vaikuttimet ja "yrityspolitiikan". Ottavat kritiikin henkilökohtaisesti. Taipuvaisia kantamaan kaunaa. Voivat olla väittelynhaluisia. Voivat olla hankalasti valmennettavia. Olet hyvä arvioimaan muiden lahjoja ja vaikuttimia, mikä on potentiaalisesti arvokas valmius johtajana. Epäilevä suhtautumisesi muiden tarkoitusperiin voi kuitenkin estää sinua rakentamasta ja ylläpitämästä suhteita. Ihmiset voivat pitää sinua väittelynhaluisena, ja alaisille antamasi palaute saattaa kohdistua heidän puutteisiinsa, mikä sinänsä heikentää vaikutustasi. Liiketoimintastrategiaasi saattaa kuvata tapa ajatella pahinta mahdollista. Sinulla saattaa olla samantapainen näkökanta koskien omaa uraasi. KYKY VAIKUTTAA JA VAKUUTTAA : Voit joskus vaikuttaa epäluuloiselta ja käyttää enemmän aikaa poliittisluontoisiin kuin olennaisiin liikekysymyksiin. Se voi johtaa siihen, että muut mieltävät sinut hankalana henkilönä ja ovat haluttomia yhteistyöhön kanssasi. AVOIMUUS IDEOILLE : Kun sinulle esitellään uusia ideoita tai ehdotuksia, voit olla epäilevä ja tuoda esiin taustalla piileviä poliittisia kysymyksiä. Sen seurauksena, voit vaikuttaa vastustavan uusia ideoita. Muut saattavat käsittää sinut henkilönä, joka on parempi havaitsemaan ongelmia kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja. OBJEKTIIVISUUS : Joissakin kysymyksissä saatat vaikuttaa melko joustamattomalta ja käsityksiisi lukkiutuneelta. Muut eivät ehkä oivalla käsityksiesi takana olevia syitä ja sitä, että pystyt olemaan objektiivinen ja tarkastelemaan asioita useammasta näkökohdasta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

8 VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Koskee taipumusta olla liian huolissaan mahdollisesta kritiikin saamisesta. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat tekevän hyviä, alhaista riskinottoa merkitseviä päätöksiä. Vaikuttavan tarvitsevan rohkaisua muilta. Voivat vaikuttaa haluttomilta kokeilemaan uutta tekniikkaa. Harmittelevat erehdyksiään. Pelkäävät henkilöstön tekevän erehdyksiä. Koska et pidä erehtymisestä tai kritiikin saamisesta, sinulla voi olla taipumusta valvoa henkilöstöäsi varmistaaksesi kaiken tulevan oikein tehdyksi, mikä saattaa heikentää heidän luottamustaan sinuun. Päätöksentekosi voi myös olla aikaa vievää ja turhauttaa henkilöstöäsi. Tapasi välttää riskejä voi estää sinua ottamasta vastaan vaativia toimeksiantoja. Uraasi koskevat valinnat saatat myös tehdä mahdollisimman pienten erehdysriskien pohjalta. Johtajana saattavat visiosi olla varovaisia ja konservatiivisia. PÄÄTÖKSENTEKOKYKY : Voimakas halusi tehdä laadukkaita päätöksiä voi johtaa siihen, että kokoat aivan liiaksi tietoa, mikä vaikeuttaa päätöksen tekoa ajoissa. TOIMINTAORIENTOITUMINEN : Et ehkä halua toimia, jos sinulla ei ole kaikkia tarvitsemisiasi tietoja, mikä hidastuttaa asioiden kulkua, varsinkin kriisitilanteissa. VARMUUS JOHTAJUUDESSA : Toiveesi tehdä oikeita päätöksiä on vahvuus. Muut voivat kuitenkin mieltää huolellisen harkintasi merkkinä siitä, ettet usko omiin kykyihisi. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

9 RIIPPUMATON-ERISTÄYTYVÄ Koskee taipumusta osoittaa puuttuvaa tietoisuutta ja mielenkiintoa muiden tunteita kohtaan. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat ulospäin suuntautuneilta, ystävällisiltä, kilteiltä ja ymmärtäväisiltä. Vastaanottavat tuntemattomat ihmiset hyvin. Kommunikoivat tehokkaasti. Vaikuttavat huomioivan ongelmat. Vaikuttavat ymmärtävän muiden tunteita. Tahdikkuuteesi ja herkkävaistoisuutesi viittaavat siihen, että olet hyvä kuuntelija, mikä vahvistaa kykyjäsi johtajana. Miellyttävä ja helposti lähestyttävä tyylisi auttaa muita ymmärtämään organisaation liikestrategioita. Koska ymmärrät hyvin muiden tarpeet, annat heille myös palautetta ja mahdollisuuden kehittyä. Suorituksesi on hyvä tiimin toimeksiannoissa ja vuorovaikutuksesi erilaisten esimiesten kanssa toimii mainiosti. Tapasi suhtautua toisiin ihmisiin viittaa siihen, etteivät riidat ja erimielisyydet ole esteenä urallasi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. MUIDEN MOTIVOINTI : Vaikutat herkkävaistoiselta muiden ihmisten suhteen, minkä johdosta he suhtautuvat myönteisesti ideoihisi ja strategioihisi. SUHTEIDEN RAKENTAMINEN : Luultavasti rakennat ihmissuhteita helposti. Ymmärrät tekojesi sosiaalisen merkityksen ja tulet toimeen kollegojesi, alaistesi ja muiden ihmisten kanssa. LÄHESTYTTÄVYYS : Vaikuttaa siltä, että olet helposti lähestyttävä silloinkin, kun olet stressaantunut ja työtaakkasi on suuri. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

10 KOHDENTUNUT-PASSIIVIS-AGGRESSIIVINEN Koskee taipumusta olla viehättävä, mutta itsenäinen, itsepäinen ja vaikeasti valmennettava. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat auttavaisilta, myönteisiltä ja vastaanottavaisilta kritiikille. Vaativat palautetta suorituksistaan. Tukevat organisaatiotaan myös yksityiselämässä. Ottavat mielellään vastaan ehdotuksia. Eivät välitä keskeytyksistä. Vaikutat myönteiseltä henkilöltä, joka on vastaanottavainen valmennukselle ja palautteelle. Työskentelet hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja yleisesti ottaen sinut mielletään lojaaliksi yrityksen edustajaksi. Saatat velvoitteesi päätökseen ja tuet esimiestäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. TIIMITYÖN EDISTÄMINEN : Olet yleensä yhteistyöhaluinen ja ymmärrät yhteistyön sekä kollegojen tukemisen merkityksen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. YHTEISTYÖ JA AIKATAULUSSA PYSYMINEN : Kollegasi arvostavat ponnistuksiasi saattaa velvoitteesi päätökseen ja saada tulokset aikaan ajoissa. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN : Halukkuutesi avoimesti ja suorasukaisesti esittää eriäviä mielipiteitä ja vastaväitteitä tekee sinusta uskottavan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

11 ITSEVARMA-YLIMIELINEN Koskee taipumusta yliarvioida omat kyvyt ja oma arvo. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luottavan kykyihinsä. Omaavat realistisen käsityksen pätevyydestään. Omaavat kohtuulliset uratavoitteet. Vaikuttavat auliilta kuuntelemaan kielteistä palautetta. Vaikutat aiheellisesti olevan itsevarma henkilö, joka asettaa kohtuullisia vaatimuksia alaisilleen. Osallistut tiimityöhön vaatimatta johtoasemaa. Rento tyylisi voi aiheuttaa sen, että pidättelet itseäsi turhaan urakehityksen suhteen. Et ehkä aktiivisesti tue tiettyä visiota tai yritysstrategiaa, vaan odotat mieluummin muiden pyytävän mielipidettäsi. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. LAAJAKATSEISUUS : Vaikka sinulla onkin ideoita toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi, et ehkä esitä niitä kovin määrätietoisesti. HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS : Kuuntelet palautetta ja olet valmis pyytämään muita (kollegoja, asianomaisia jne.) arvioimaan suorituksiasi. Avoimuutesi helpottaa kehitystäsi. TULOKSIIN PYRKIMINEN : Luonnollisen vaatimattomuutesi johdosta saatat aliarvioida kykysi ja asettaa henkilökohtaiset tavoitteesi liian alhaiselle tasolle. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

12 VIEHÄTTÄVÄ-MANIPULOIVA Koskee taipumusta olla viehättävä, riskejä ottava ja jännityksenhaluinen. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat luotettavilta ja itsekurillisilta. Ajattelevat ensin ja toimivat sitten. Kommunikoivat sopivia kanavia käyttäen. Pysyvät sitoumuksissaan. Ottavat harvoin tarpeettomia riskejä. Sinulla on taipumusta välttää tarpeettomia riskejä ja muut pitävät sinua luotettavana. Se parantaa kykyäsi koota tiimi ja johtaa muita. Annat hyvin harkittuja neuvoja ja uraasi koskevat valinnat teet minimoimalla riskit. Esimiehesi kunnioittaa arvostelukykyäsi ja arvostaa luotettavuuttasi. Et venytä rajoja, ja päätöksiäsi kuvaa korkea laatu ja alhainen riski. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. PÄÄTÖSTEN LAATU : Et ota tarpeettomia riskejä, ja muut voivat luottaa sinun tekevän päätöksiä, jotka optimoivat tulokset ja minimoivat virheet. NOTTO : Et ryhdy epävarmoihin hankkeisiin ilman huolellista analyysia ja harkintaa. Sinulla voi myös olla taipumus välttää kaikkea riskeihin viittaavaa, minkä johdosta saatat menettää uraasi edistäviä mahdollisuuksia. KOKEMUKSISTA OPPIMINEN : Olet tarkkana tekojesi seuraamuksista ja mietit aiempia kokemuksiasi ja käytät niitä opastuksena tuleviin päätöksiin ja toimiin. Saatat olla vastahakoinen toimimaan tilanteissa, joista sinulla ei ole kokemusta. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

13 VILKAS-DRAMAATTINEN Koskee taipumusta olla dramaattinen, mukaansa tempaava ja huomiota hakeva. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat älykkäiltä, mielenkiintoisilta ja ilmeikkäiltä. Tekevät voimakkaan ensivaikutelman. Eivät vaikuta välittävän yksityiskohdista. Vaikuttavat flirttailevilta ja hauskoilta. Nauttivat johtavista asemista. Olet puhelias ja mielenkiintoinen henkilö, joka esiintyy hyvin yleisön edessä. Tiimityössä olet näkyvä, mutta et ehkä kuuntele aktiivisesti muita. Valmentajana sinulla on taipumus antaa neuvoja muille lonkalta. Ihmiset pitävät sinua mukaansa tempaavana ja hauskana, mutta saatat joskus hetkessä vaihtaa polttopistettä, etkä aina saata kaikkia hankkeen yksityiskohtia päätökseen. Siinä tapauksessa lisäät tiimisi taakkaa. MENESTYKSEN JUHLIMINEN : Pidät johtajana saamastasi tunnustuksesta, mutta sinun tulee myös jakaa saamasi kunnia. Juhli tiimin niin suuria kuin pieniä menestymisiä. MORAALIN RAKENTAMINEN : Henkilöstön moraali kohoaa, jos johtajana annat heille mahdollisuuden osoittaa, mihin he pystyvät. MINÄ-KEHITYS : Ymmärrät todennäköisesti sekä omasi että henkilöstösi kehitystarpeet. Vaikka muut mieltävät sinut mielenkiintoiseksi ja hauskaksi, on sinun pitkällä tähtäimellä parannettava johtovalmiuksiasi, joihin kuuluu kuunteleminen, kunnian ja vastuun jakaminen. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

14 IDEARIKAS - EKSENTRINEN Koskee taipumusta ajatella ja toimia kiinnostavalla, epätavallisella ja joskus eksentrisellä tavalla. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä EI Ä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat käytännöllisiltä, rauhallisilta ja järkeviltä. Pitäytyvät tehtävissään. Eivät loista taidoillaan. Tekevät realistisia päätöksiä. Vaikuttavat järkeviltä, tasapainoisilta ja tehtäväorientoituneilta. Henkilöstösi arvostaa moitteetonta, liikemiesmäistä tyyliäsi, johon ei kuulu yllätyksiä. Valmentajana ja mentorina annat käytännöllisiä ja perusteltuja neuvoja. Tulet hyvin toimeen erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat sitkeyttäsi ja järkevää tapaasi ratkoa ongelmia. Suunnittelet uraasi käytännöllisesti ja määrätietoisesti. Sinulla itselläsi ei ehkä kuitenkaan ole paljonkaan annettavaa visioiden ja kaukokantoisten suunnitelmien suhteen silloin, kun ne vaativat radikaalia poikkeamista aiemmista strategioista. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. OHJEIDEN SELKEYS : Kommunikoit luultavasti ymmärrettävästi riippumatta siitä, kuinka stressaava tilanne sinulla on. LUOVUUS : Pystyt luultavasti antamaan käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiin vaikka tilanne onkin stressaava. Sitä paitsi olet hyvä arvioimaan uusien ideoitten ja aloitteiden järkevyyden. KESKITTYNEISYYS : Pystyt todennäköisesti kohdentamaan olennaisiin ongelmiin ja kysymyksiin, vaikka sinulla olisikin paljon tekemistä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

15 TUNNOLLINEN - PERFEKTIONISTI Koskee taipumusta olla tunnollinen, täydellisyyteen pyrkivä ja vaikeasti miellytettävä. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Vaikuttavat joustavilta suhteessa sääntöihin ja toimintatapoihin. Priorisoivat työt ja aktiviteetit asianmukaisesti. Delegoivat työtehtäviä. Vaikuttavat pitävän työskentelystä ilman selkeitä suuntaviivoja. Vaikutat suhtautuvan joustavasti sääntöihin ja normeihin, osaat delegoida ja priorisoida sekä antaa henkilöstöllesi mahdollisuuden oppimiseen. Esimiehesi arvostaa sitä, ettet johda henkilöstöäsi yksityiskohtaisesti, vaan annat heille vastuuta. Strategisessa suunnittelussa on perspektiivisi keskipitkä tai pitkä. Tällä alueella sinulla ei ole huomattavia johtamistaitoasi koskevia kehittämistarpeita. SUHTAUTUMINEN EPÄSELVYYKSIIN : Vaikutat kykeneväsi joustamaan ja pitämään avoimen mielen myös silloin, kun sinua painostetaan tulosten saavuttamiseen. MUKAUTUVAISUUS : Vaikutat pystyväsi muuttamaan suuntaa ja toimintamenetelmiä myös haastavien ongelmien edessä.. DELEGOINTI : Vaikutat alttiilta delegoimaan vastuun ongelman ratkaisusta sopivalle tasolle, vaikka painostus ongelman ratkaisuun olisikin kova. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

16 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Koskee taipumusta miellyttämisenhaluun ja haluttomuuteen toimia itsenäisesti. EI Ä NEN Pistemääräsi on vyöhykkeellä NEN. Samankaltaiset tulokset saaneet johtajat: Ovat mukavia, miellyttäviä ja yhteistyöhaluisia. Vaikuttavat miellyttämisenhaluisilta. Pitävät esimiehensä ajan tasalla. Vaikuttavat tukevan yrityksen toimintatapoja. Ovat hyviä joukkuepelaajia. Olet miellyttävä ja sopeutuvainen henkilö, joka ei pidä erimielisyyksistä. Johtajana olet kohtelias ja huomioonottava, mutta saatat olla haluton painostukseen tai ajamaan henkilöstösi etuja. Olet hyvä joukkuepelaaja ja työskentelet kitkattomasti erilaisten esimiesten kanssa, jotka arvostavat lojaalisuuttasi ja yhteistyöhaluasi. Pyydät neuvoja ja avunantoa uraasi koskevissa kysymyksissä, etkä mielelläsi päätä mitään, ennen kuin olet kysynyt neuvoa muilta. KONFLIKTIEN HALLINTA : Haluat luultavasti välttää konflikteja ja yhteenottoja, etkä pidä kielteisen palautteen antamisesta muille. ITSENÄINEN TOIMINTA : Et ehkä esitä mielipiteitäsi tärkeissä ja/tai kiistellyissä kysymyksissä, vaan annat yleisen mielipiteen vallita. HENKILÖSTÖTUKI : Saatat fokusoida hyvien suhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon enemmän esimiehesi kuin henkilöstösi kanssa, mikä voi heikentää uskottavuuttasi alaistesi keskuudessa. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

17 KEHITTÄMISSUOSITUKSET Seuraavat kehittämissuositukset koskevat alueita, joilla pistearvosi on vyöhykkeillä NEN tai NOKKELA-EPÄILEVÄ Parhaimmillasi olet herkkä ja oivaltava ihmistuntija, jolla on ylivoimainen kyky ymmärtää organisaatiopolitiikkaa. Olet hyvä tunnistamaan mahdolliset piilotetut agendat sekä analysoimaan ja selvittämään sosiaalisia ja poliittisia ongelmia. Sinulla on taipumus suhtautua epäluuloisesti valmentajaasi kohtaan. Älä tuomitse heti, vaan anna hänelle mahdollisuus auttaa sinua. Sama koskee muita henkilöitä, jotka välittävät sinusta. Yritä arvostaa sitä, mitä he sanovat sinulle ja miksi. Mieti kuinka kommunikoit muiden kanssa. Kun omasta mielestäsi esität rehellisen mielipiteen, voivat toiset käsittää sen riidan haastamiseksi. Ole avoin muiden mielipiteille. Kerro luotettavalle ystävälle, että yrität tulla suvaitsevaisemmaksi. Pyydä häntä huomauttamaan, kun olet liian kriittinen, herkkä tai liioitellulla puolustuskannalla sekä kuuntele hänen palautettaan. VAROVAINEN-VÄLTTELEVÄ Olet tarkka siitä, että teet asiat oikein. Muut arvostavat sitoumustasi ja tietävät voivansa luottaa siihen, että teet parhaasi. Et halua tehdä aloitteita toimiin, jos tunnet, etteivät lahjasi ja tietosi riitä niiden toteuttamiseen. Tämän taipumuksen johdosta saatat jäädä vaille tärkeitä, kehittäviä kokemuksia. Lyhyellä tähtäimellä tulet kylläkin tekemään vähemmän virheitä, mutta et etene urallasi niin nopeasti kuin voisit. Taipumuksesi olla varovainen päätöksenteossa voi joskus aiheuttaa sen, että menetät mahdollisuuksia ja muut voivat kokea sinut toimintahaluttomaksi. Sinun tulee kehittää kokeilunhaluasi. Uskotut ystävät voivat auttaa sinua arvioimaan uusia panostuksia. Kun ihmiset kysyvät mielipidettäsi kokouksissa, he uskovat yleensä sinulla olevan jotain arvokasta sanottavaa. Sellaisissa tilanteissa tulisi sinun ilmaista mielipiteesi. Erilaiset itsevarmuutta kehittävät harjoitukset voisivat olla sinulle avuksi. VILKAS-DRAMAATTINEN Käytät luultavasti tunneilmauksia näkökohtien selvittämiseksi. On olemassa parempia tapoja saada näkökohtansa esille. Toistuvat tunteenpurkaukset saattavat ärsyttää toisia. Harjoittele aktiivista kuuntelua äläkä keskeytä. Kun muut ovat puhuneet valmiiksi, pyri tiivistämään heidän sanomansa omin sanoin, joka osoittaa sinun kuunnelleen. Se vahvistaa uskottavuuttasi, ja osoittaa sinun kunnioittavan heidän mielipiteitään. Ole tarkkana ettet sekoita toimintaa tuottavuuteen, äläkä tuhlaa toisten aikaa tarpeettomiin kokouksiin. Parhaimmillasi olet kiinnostava ja viihdyttävä henkilö, joka pystyy tekemään useita asioita samanaikaisesti. Sinulla on kyky myydä ideoitasi, joka innostaa muita toimimaan. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

18 VELVOLLISUUDENTUNTOINEN - EPÄITSENÄINEN Olet yhteistyöhalukas ja sympaattinen henkilö, joka työskentelee hyvin tiimissä. Olet hyvä selvittämään erimielisyyksiä ja rauhoittamaan kiihtyneitä tunteita. Tuet lojaalisti hyviä ihmisiä ja korkeita ihanteita. Muista, että jos haluat henkilöstösi olevan lojaali sinua kohtaan, on myös sinun oltava lojaali heitä kohtaan, vaikkakin se merkitsisi sitä, että joudut ärsyttämään esimiehiäsi. Jonkun pyytäessä mielipidettäsi, varaa päätöksentekoon tarvitsemasi aika ja ole valmis puolustamaan mielipidettäsi tarvittaessa. Vaikket pidäkään konflikteista, syntyy tilanteita, joissa joudut vastakkain muiden kanssa ja sinun on pidettävä kiinni eriävästä mielipiteestäsi. Pidemmän päälle uskottavuutesi riippuu juuri siitä. K ä y t t ä j ä t u n n u s : H A J o h n D o e

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin deskriptiiviset skaalat. Raportin saaja: Matti Meikeläinen. Käyttäjätunnus: HA461965 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin deskriptiiviset skaalat Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä: 14 Lokakuu

Lisätiedot

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa?

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? tiedämme varmasti että jopa kaksi kolmesta länsimaisesta johtajasta epäonnistuu työssään; heidät erotetaan, alennetaan tai siirretään syrjään. Yleisin

Lisätiedot

U R A H O G A N K E H I T Y S. Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Jane Doe. Käyttäjätunnus: HB290542

U R A H O G A N K E H I T Y S. Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN. Raportin saaja: Jane Doe. Käyttäjätunnus: HB290542 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S U R A Hoganin Persoonallisuusinventaari - KEHITYSVIHJEITÄ URAN OHJAUKSEEN Raportin saaja: Jane Doe Käyttäjätunnus: HB290542 Testauspäivämäärä:

Lisätiedot

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin persoonallisuusinventaari. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154779

T u l k i n t a H O G A N K E H I T Y S. Hoganin persoonallisuusinventaari. Raportin saaja: John Doe. Käyttäjätunnus: HA154779 V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N K E H I T Y S T u l k i n t a Hoganin persoonallisuusinventaari Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154779 Testauspäivämäärä: 07 Joulukuu

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

P O T E N T I A A L I

P O T E N T I A A L I V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S P O T E N T I A A L I VAHVUUDET JA PÄTEVYYS JOHTAJUUTEEN Raportin saaja: John Doe Käyttäjätunnus: HA154779 Testauspäivämäärä: 07

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Mihin johtajuutta tarvitaan? 2. Moos 32:1-6

Mihin johtajuutta tarvitaan? 2. Moos 32:1-6 Johtajuus Mihin johtajuutta tarvitaan? 2. Moos 32:1-6 Johtaminen Tietyt lainalaisuudet ovat johtamisessa läsnä 1. Organisointi 2. Ihmissuhteet Tietyt asiat voivat vaikuttaa lopputulokseen johtamistaidoista

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Tunneälyraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 23. lokakuuta 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Tunneälyraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 23. lokakuuta 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Tunneälyraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 23. lokakuuta 2013 www.ceb.shl.com Johdanto Tämä raportti kuvaa niitä kompetensseja, jotka ovat keskeisiä tunneälyn kehittymisessä. Tunneäly

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS

KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS AMMATILLISUUS KOULUMESTARIN VUOROVAIKUTUSSOPIMUS Aikuinen aikuinen vuorovaikutus Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä Vaali vuorovaikutustaitoja kuuntele ja keskustele

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

P O T E N T I A A L I

P O T E N T I A A L I V A L I N T A K E H I T Y S J O H T A J U U S H O G A N J O H T A J U U S P O T E N T I A A L I VAHVUUDET JA PÄTEVYYS JOHTAJUUTEEN Raportin saaja: Matti Meikeläinen Käyttäjätunnus: HA461965 Testauspäivämäärä:

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

> Tiimityyppi- ja johtamistyyliraportti. Nimi: Peter Sample

> Tiimityyppi- ja johtamistyyliraportti. Nimi: Peter Sample > Tiimityyppi- ja johtamistyyliraportti Nimi: Peter Sample Päivämäärä: 14.04.2009 Tiimiroolit Johdanto Tämä yhteenveto kuvaa niitä tiimirooleja, jotka herra Sample mieluiten ottaa persoonallisuusprofiilinsa

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

LUOTTAMUS JOHTAMISEN PERUSTANA

LUOTTAMUS JOHTAMISEN PERUSTANA LUOTTAMUS JOHTAMISEN PERUSTANA Risto Harisalo Emeritusprofessori Tampereen yliopistosta risto.harisalo@uta.fi 1 LUOTTAMUS Keskinäinen vuorovaikutus * määrä * laatu * intensiteetti * luonne Vakaumus * yhdessäolon

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch?

Mitä jos kukaan ei halua tehdä lounasta? Viime käden vastuu Klubitalon toiminnasta. Mark Glickman : Why If Nobody Wants to Make Lunch? Mark Glickman on työskennellyt Fountain Housen koulutuskoordinaattorina ja sen jälkeen San Diegossa Kaliforniassa. Aion käsitellä erästä myyttiä siitä, kuinka toimimme Klubitalona ja kuinka meidän pitäisi

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Ammattina johtaminen Kommenttipuheenvuoro Tehy:n johtajuusseminaarissa Helsinki, 5.2.2009

Ammattina johtaminen Kommenttipuheenvuoro Tehy:n johtajuusseminaarissa Helsinki, 5.2.2009 Ammattina johtaminen Kommenttipuheenvuoro Tehy:n johtajuusseminaarissa Helsinki, 5.2.2009 Ainomaija Haarla, Dr(Tech.), MBA Toimitusjohtaja, ProConsilium Oy Tehy:n johtajuusseminaari 5.2.2009: Ammattina

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com

OPQ Profiili OPQ. Ehdokkaan palauteraportti. Nimi Sample Candidate. Päivämäärä 29. tammikuuta 2015. www.ceb.shl.com OPQ Profiili OPQ Ehdokkaan palauteraportti Nimi Sample Candidate Päivämäärä 29. tammikuuta 2015 www.ceb.shl.com JOHDANTO Tämä raportti on luottamuksellinen ja se on tarkoitettu yksinomaan sen henkilön

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Esiintymisvalmennus, 6h

Esiintymisvalmennus, 6h Esiintymisvalmennus, 6h Vaikuttavuudella epäreilua kilpailuetua " Erilaisuus, avoimuus, aitous ja rohkeus huokui valmentajasta. Mari Seppänen 1 / 9 Oletko esiintyessäsi epämukavuusalueella? Kuunnellaanko

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Henkilökohtaiset tekijät: aikaisemmat tiedot ja taidot, kyvyt, oppimistapa, älykkyys, persoonallisuus, kotitausta.

Henkilökohtaiset tekijät: aikaisemmat tiedot ja taidot, kyvyt, oppimistapa, älykkyys, persoonallisuus, kotitausta. 1 Asiantuntijoiden mukaan vaihe 1, Arvioi, sivuutetaan liian usein liian kepeästi. Tämä vaihe toimii kaiken liikuntaneuvonnan pohjana ja antaa asiantuntijalle arvokasta tietoa, joka ohjaa myöhempiä vaiheita.

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Tiimijohtaminen. Toimi mieluummin tiimin palvelijana kuin sen johtajana. Kati Aikio-Mustonen, johtamisen kehittämisrakenne 19.10.

Tiimijohtaminen. Toimi mieluummin tiimin palvelijana kuin sen johtajana. Kati Aikio-Mustonen, johtamisen kehittämisrakenne 19.10. Tiimijohtaminen Toimi mieluummin tiimin palvelijana kuin sen johtajana Lähteet Heikkilä, Kristiina: Tiimit avain uuden luomiseen Janhonen, Minna: Tiimien verkostot: tarinoita vallasta, tehokkuudesta ja

Lisätiedot

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin.

Lähiesimies muutoksen etulinjassa. Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Lähiesimies muutoksen etulinjassa Ryhmävalmennus lähiesimiehille YT-neuvotteluita seuraavan johtamistyön haasteisiin. Työluotsin ryhmävalmennus organisaation lähiesimiehille auttaa heitä toimimaan tehokkaasti

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 OMA-ALOITTEISUUS / ITSEARVIO Todellinen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus muodostavat laajan kokonaisuuden, johon liittyy monia tekijöitä. Siksi pyyntö tai

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Nuoren itsetunnon vahvistaminen

Nuoren itsetunnon vahvistaminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Eväitä vanhemmuuteen 24.10.2013 Tuulevi Larri Psyk.sh, työnohjaaja Kriisi-ja perhetyöntekijä SPR, Nuorten Turvatalo Mitä itsetunto oikein onkaan Pieni katsaus tunnetaitoihin

Lisätiedot

Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Neljän Tuulen Seminaari VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen

Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Neljän Tuulen Seminaari VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen Moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Neljän Tuulen Seminaari 19.3.2014 VTT, sosiaalipsykologi Kaarina Isoherranen Moniammatillisuus-käsitteen teoreettiset juuret Taustalla systeeminen ajattelu - kokonaisuus

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Millainen olen? Miten reagoin uusiin asioihin? Teemailta 11.3.2009 Helena Partinen ja Kaisa Tuuteri

Millainen olen? Miten reagoin uusiin asioihin? Teemailta 11.3.2009 Helena Partinen ja Kaisa Tuuteri Millainen olen? Miten reagoin uusiin asioihin? Teemailta 11.3.2009 Helena Partinen ja Kaisa Tuuteri 1 Mitä on temperamentti? Ihmiselle tyypillisiä käyttäytymispiirteitä, jotka erottavat hänet muista Yksilöllinen

Lisätiedot

Erilaisia johtamistyylejä eri tilanteissa

Erilaisia johtamistyylejä eri tilanteissa Erilaisia johtamistyylejä eri tilanteissa Duodecim 13.4.2005 Leila Valtonen Elämänvirta Oy Leadership profiles used with permission from Bringing out the Best in Yourself at Work; by Ginger Lapid-Bogda;

Lisätiedot

Classic -valmentajan raportti

Classic -valmentajan raportti Classic -valmentajan raportti Malliraportti (5 henkilöä) 21.01.2015 Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.fi Yleiskatsaus Yleiskatsaus in

Lisätiedot

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän kehittyminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän toiminta Ryhmän toiminnassa on lainalaisuuksia ja kehitysvaiheita, joita kaikki ryhmät joutuvat työskentelynsä aikana käymään

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä

Ryhtiä työntekoon. Hanna Niemelä Ryhtiä työntekoon Hanna Niemelä Alkuun pääseminen Opinnäytetyön tekeminen alkaa aiheen sopimisesta ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön onnistumisen ensimmäinen edellytys on tutkimuskysymyksen määrittely ja

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold

Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria. Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuva heijastaa yrityksen arvoja ja johtamiskulttuuria Suunta 2012, Pörssitalo 29.11.2011 Marcus Herold Työnantajakuvan haasteet muutoksessa Tilanne Asiakkaat Uusi suunta, Vanhasta luopuminen

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Neuvottelutaito. Eeva-Leena Aittoniemi

Neuvottelutaito. Eeva-Leena Aittoniemi Neuvottelutaito Eeva-Leena Aittoniemi Neuvottelun käsitteitä - määritelmä - strategiat - taktiikat Neuvottelun määritelmä Neuvottelussa osapuolet pyrkivät keskustelemalla yhteisymmärrykseen asiassa, jossa

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku

TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku TUL:n Seurapäivät 26.-27.11.2011 Turku Riitta Hämäläinen-Bister Dirikka Oy Gsm. 050 336 4056 riitta.hamalainen-bister@dirikka.fi Dirikka Oy 1 Ryhmätöiden pelisäännöt: Lennokkaat ja villit näkemykset ovat

Lisätiedot

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa

Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirjaesittely kirjasta Stenvall, Virtanen 2007: Muutosta johtamassa Kirja on epätyypillinen muutosjohtamista käsittelevä teos Kokemuksen ja teoreettisen yhdistelmä 4.2.2011 Lahja Harju 1 Kirjan jokaisen

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot