Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus."

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. VVY:n vuosikokous on torstaina klo 13:00 alkaen Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, VANTAA. Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. VVY:n toimisto suosittelee, että VVY:n toimistoon toimitettaisiin pysyvä valtakirja esim. vesihuoltolaitoksen johtajalle - ei siis tietylle henkilölle. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Uusia yhteistoimintajäseniä Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. VVY:n uusia yhteistoimintajäseniä ovat Endev Oy JS-Enviro Oy Ruskon Betoni Oy Yhteistoimintajäsenten luetteloon VVY:n uutiskirjeestä (tästä.) Pohjoismainen NORDIWA/Nordic Management Conference 2013 Erityisesti vesihuoltolaitosten johdolle tarkoitettu yhden päivän konferenssi, jonka suunnittelusta pohjoismaiset toimialajärjestöt ovat yhdessä vastanneet. Pohjoismainen NORDI- WA/Nordic Management Conference 2013 on torstaina , Kööpenhaminan lentokenttähotelli (Hilton Copenhagen Airport). Käytännön järjestelyistä vastaa Tanskan DANVA. Alustava ohjelma uutiskirjeen liitteenä. Ilmoittautumisohjeet ja alustava ohjelma löytyy DANVA:n kotisivuilta kohdassa Arrangementer Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Vesitalous-lehden uutiskirjeen osoiterekisteriä päivitetään Vesitalous-lehden uutiskirje ilmestyy kerran kuukaudessa. Uutiskirjeessä kerrotaan alan viimeisimmät uutiset ja kuulumiset ajankohtaisista tapahtumista. Voit täyttää osoitteesi sähköistä Vesitalous-lehden uutiskirjettä varten lomakkeelle alla olevan linkin kautta. Mikäli et ole vielä lukija, voit tilata Vesitalous-lehden uutiskirjeen saman linkin kautta. Tutustu uusimpaan uutiskirjeeseen. Lisätietoja, Eeva Vartiainen Vesitalous-lehti Talotekniikka-Julkaisut Oy puh Vesilaitosyhdistys on vähemmistöosakkaana Vesitalous-lehteä julkaisevassa yhtiössä. Yhtiön toinen osakas on Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset ja yhteistoimintajäsenet saavat painetu Vesitalous-lehden maksutta. Kehittämisrahasto Tutkimus otsonoinnin desinfiointitehosta valmistunut HSY:n diplomityönä toteuttama hanke sai rahoitusta vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Otsonointi on päädesinfiointimenetelmä HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä) Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida otsonin syöttö niin, että kaikissa tilanteissa saavutetaan riittävä desinfiointiteho mahdollisimman hallitulla prosessin ajotavalla. Tutkimus toteutettiin pääosin koelaitosmittakaavan kokeilla, tarkastellen kestävän itiöllisen bakteerin, Clostridium perfringensin, inaktivaatioon tarvittavaa otsoniannosta ja CT-arvoja. Desinfiointikokeissa havaittiin, että riittävä desinfiointiteho voidaan saavuttaa jo nykyistä pienemmällä otsoniannoksella ja jäännösotsonipitoisuudella. Kokeiden perusteella kirjallisuudessa 99 % virusinaktivaatiolle määrättyä CT-arvoa 0,6 (mg/l)*min voidaan pitää riittävänä Päijänteen vettä käytettäessä. Tarkempi hankekuvaus ja loppuraporttina julkaistu diplomityö löytyvät hankkeen omalta sivulta. Kansainvälinen Maailman vesipäivä on Kehittämisrahaston rahoittamassa hankkeessa toteutetaan vesilaitosten yhteiset facebooksivut. Joka päivä on vesipäivä -sivulla julkaistaan tietoa vedestä ja siitä, miten vesipäivää vietetään alueellisesti. Suosituimmat julkaisut on nähnyt henkilöä. VVY:n viestintäverkoston kirjoittajat ylläpitävät facebook-sivua. Sivulla kerrotaan vedestä ja siitä, miten hyvä vesihuolto turvaa toimivan arjen. Tarkoituksena on lisätä tietoutta veden merkittävyydestä hyvinvoinnillemme.

3 3 VVY:n jäsenlaitokset voivat toimittaa tietoa julkaistavaksi sivulla. Lisätietoja tiedottaja Eeva Hörkkö eeva.horkko(a)vvy.fi Joka päivä on vesipäivä sivu on niin sanottu julkinen ryhmä, jota voi seurata vaikka ei olisi kirjautunut facebookiin. Lue aikaisemmat uutiset Maailman vesipäivän liittyen Lisätietoa Maailman vesipäivästä World Water Day -sivuilta. Oma facebook-tili Mikäli et vielä ole harjoitellut facebookin käyttöä, nyt voisi perustaa oman tilin. Voit aluksi tutustua facebookiin katsomalla ja seuraamalla viestintää, itse ei tarvitse jakaa ja julkaista mitään. Joka päivä on vesipäivä sivun lisäksi voit seurata jäsenlaitoksemme Vihdin Veden Vihti H2O sivua. Facebook-maailmaan pääsee tekemällä itselleen facebook-tilin. Oheisella linkillä pääset jyväskyläläisen kouluttajan ja tietokirjailijan blogissa olevaan ohjeeseen, jonka avulla tilin luominen onnistuu. (On sanottu, että facebook muuttuu niin nopeasti, että ohjeetkin tahtovat vanheta hetkessä.) Joka päivä on vesipäivä sivun löytää, kun on kirjautunut omalla tilillä facebookiin ja käyttää Etsi ihmisiä, paikkoja, asioita -kentässä esim. hakusanaa vesipäivä. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Jyväskylän vesitornisortuman tutkinnasta Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut tiedotteen Jyväskylän vesitornisortuman tutkinnasta. Onnettomuustutkintakeskuksen tiedotteessa kerrotaan seuraavaa: Jyväskylässä tapahtuneen vesitornisortuman tutkinta on edennyt. Tiedotteessa todettiin sortuman olevan seurausta vesisäiliön lattiaelementtejä sitoneen ja seiniä tukeneen rengasmaisen betonipalkin pettämisestä. Palkin lujuuden kannalta keskeisissä jänneteräsnipuissa havaittiin korroosiovaurioita, joiden selvittämiseksi näytteistä pyydettiin tutkimuslaitoksen lausunto.

4 4 Jänneterästangoissa todettiin jo selvästi ennen niiden katkeamista syntyneitä säröjä. Säröytymisen aiheuttajaksi on varmistunut niin sanottu viivästynyt vetymurtuma. Säröjen vuoksi osa tangoista oli menettänyt lujuuttaan niin paljon, että ne katkesivat pienellä voimalla käsin taivuttamalla. Vetokokeissa säröjä sisältäneen teräksen lujuudeksi todettiin noin puolet ehjäksi katsotun tangon lujuudesta. Viivästynyttä vetymurtumaa esiintyy lujilla staattisesti kuormitetuilla teräksillä. Rengaspalkin teräsjännenippujen materiaali olivat lujaa teräslaatua ja ne ovat olleet rakentamisvaiheesta asti eli 37 vuotta merkittävästi kuormitettuja. Vetymurtumalle on tyypillistä, että säröt ydintyvät eli alkavat materiaalin sisältä teräksessä olevan vedyn vaikutuksesta. Vetyä on teräksessä, mutta se poistuu ajan kuluessa. Siten tässä pitkän ajan kuluttua tapahtuneen säröilyn aiheuttama vety ei ollut peräisin valmistusvaiheesta vaan ilmeisimmin sitä on siirtynyt teräkseen ruostumisen seurauksena. Terästankojen pinnat olivat ruosteessa. Terästankojen suojaputki oli ollut tarkoitus rakentamisen aikaan täyttää injektointimassalla, mutta täyttöä ei ollut saatu suojaputkeen ja terästen väleihin kattavasti. Injektoinnin onnistumisella on merkitystä terästen ruostumiseen ja voimien siirtymiseen. Nippujen suojaputket olivat ruostuneet paikoin puhki ja niput olivat altistuneet rakenteeseen vuotaneelle vedelle. Sadeveden valuminen rakenteeseen oli mahdollista, koska vesitornin betonielementtien saumojen tiivistämiseen käytetyt materiaalit olivat huonokuntoiset. Vesi pääsi valumaan rakenteeseen säiliöosan seinää myöden eikä tätä ollut esitetty esimerkiksi pellityksellä tai muulla rakenteellisella keinolla. Lattiaelementin ja puristusrenkaan kuorielementin väliin näin päässyt sadevesi on todennäköisesti edesauttanut teräsjännenippujen suojaputkien ja pintojen ruostumista ja mahdollistanut vetymurtuman. Terästen materiaali- tai valmistusvikaan viittaavia havaintoja ei ole. Vastaava vauriomekanismi on mahdollinen myös muissa jännitetyissä teräsrakenteissa, jotka ovat säälle alttiina. Vastaavalla periaatteella toteutettuja rakenteita voi olla elementtirakenteisten vesitornien lisäksi myös esimerkiksi silloissa. Tutkinnassa selvitetään vielä vesitornin käyttöön liittyviä asioita, joilla voi olla merkitystä vesitornien turvallisuudelle. Kokonaisuudesta valmistuu tutkintaselostus suosituksineen kesän 2013 jälkeen. Lisätietoja: Onnettomuustutkintakeskus, tutkinnanjohtaja Kai Valonen, Lue alkuperäinen tiedote ja katso kuva terästangoista Onnettomuustutkintakeskuksen sivuilta, linkki Biojätteiden ja puhdistamolietteiden ravinteet hyödyksi eikä Itämereen Ympäristöministeriö rahoittaa noin 1,1 miljoonalla eurolla kymmentä uutta hanketta, jotka tehostavat biojätteiden ja puhdistamolietteiden hyödyntämistä. Hankkeissa selvitetään muun muassa, miten ravinteikasta biojätettä, lietettä ja biokaasulaitoksissa syntyvää mädätettä voidaan hyödyntää turvallisesti lannoitteena, maanparannusaineena ja energiantuotannossa.

5 5 Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma ( ) haluaa tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Tavoitteena on, että ravinteita vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Saaristomereen. Valituissa hankkeissa muun muassa kehitetään biokaasulaitosten toimintaa, jotta laitosten tuottaman mädätteen käyttämistä ravinteena voidaan lisätä. Yksi rahoitettavista hankkeista pyrkii organisoimaan kierrätysravinteiden jalostus- ja toimitusketjun yhdistämällä alan eri toimijat, kuten biokaasulaitokset, lannoitteiden ja mullan tuottajat sekä kierrätysravinteiden käyttäjät. Metsäteollisuudessa syntyviä jätteitä ja lietteitä yritetään hyödyntää paremmin luomalla tapoja varmistaa niiden käyttökelpoisuus. Lisäksi rahoituksen turvin kehitetään puhdistamolietteen käsittelyä sekä selvitetään lietteen hyötykäyttöä ja käsittelymenetelmien taloudellisuutta. Myös biojätteen kompostointiin ja mädätykseen etsitään innovatiivisia ratkaisuja. Uusien turvallisten lannoitevalmisteiden kehittäminen vaatii mahdollisten haitta-aineiden huolellista tutkimista, mihin hankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota. Ohjelma on tähän mennessä rahoittanut yhteensä 20 hanketta, jotka toteuttavat ohjelman tavoitteita. Rahoitusta voivat hakea kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Hankkeiden rahoitukseen on varattu 2,3 miljoonaa euroa vuonna Vuosina määrärahojen taso säilynee nykyisellä vuositasolla. Rahoitettavaksi hyväksytyt hankkeet, helmikuu 2013 (pdf, 153 kt) Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Tiedote aiheesta ympäristöministeriön sivulla: CE- merkintä pakolliseksi alkaen Asian huomiointi meneillään olevissa urakoissa, urakkaohjelmassa ja urakkasopimuksessa. Rakennuttajan on syytä huolehtia urakoissa, jotka lähtevät urakkalaskentaan ja jatkuvat yli, että urakoitsija omalta osaltaan huolehtii käyttämiensä rakennustuotteiden kelpoisuudesta. Alla oleva teksti olisi hyvä sisällyttää YSE 13 :n mukaiseen kaupalliseen asiakirjaan esim. urakkaohjelmaan ja siirtää myöhemmin myös urakkasopimukseen. Meneillään olevissa urakoissa asiaan tulee kiinnittää huomiota ja kirjata asia esim. työmaakokouspöytäkirjaan. Urakkaohjelman teksti: Tilaaja/rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

6 6 Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. CE- merkintä suunnittelussa Suunnittelija määrittelee suunnitteluasiakirjoissa käytettävien rakennustuotteiden laadun. Tämän vuoksi on tärkeää, että tilaaja velvoittaa suunnittelijan huolehtimaan rakennustuotteiden kelpoisuudesta esim. tarjouspyyntöasiakirjoissa ja siirtää velvoite myöhemmin suunnittelusopimukseen. Tätä koskevaa ohjetta valmistellaan. Linkki Kuntaliiton uutiseen aiheesta Valtakunnallinen jätevesiviikko, vko 16 Valtakunnallisella jätevesiviikolla vauhditetaan haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Lisätietoa haja-asutusalueen jätevesistä ja jätevesiviikosta löytyy ymparisto.fi -palvelusta osoitteesta Sivuilla on myös viestintämateriaalia, jota voi hyödyntää tapahtumia järjestettäessä Tapahtuu jäsenlaitoksilla HSY:n vesihuollon seudullinen kehittämissuunnitelma vuosille Kehittämissuunnitelmat kuvaavat HSY:n jäsenkaupunkien vesihuollon laajenemisen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on yhteistyössä jäsenkuntien (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) kanssa laatinut vesihuollon seudullisen kehittämissuunnitelman vuosille samanaikaisesti Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkikohtaisten kehittämissuunnitelmien päivitysten kanssa. Työn tavoitteena on koota seututasolla kaupunkien vesihuollon kehittämistarpeet ja määrittää kehittämistoimenpiteet ja niiden aikataulut seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. Kehittämissuunnitelmissa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella olevien vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Lue uutinen kokonaisuudessaan HSY:n kotisivulta linkki Vihdin Veden asiakaslehti ja facebook-sivut Asiakaslehden teemoina vesiensuojelu ja asiakaspalvelu. Vihdin Vesi on palvellut myös facebookissa viime lokakuusta lähtien. Asiakaslehdessä aiheina muun muassa veden hinta koostuu monesta osasta, paikallinen jätevedenpuhdistus puntarissa, vikapäivystys toimii ympärivuorokauden ja sähköistä asiakaspalvelua.

7 7 Tutustu lehteen Vihdin Veden kotisivuilla tästä linkistä Vihdin Vedellä on myös omat facebook-sivut, joiden avulla onnistuu vuorovaikutteinen viestintä ja yhteistyö asiakkaiden kanssa. Facebook sivut löytyvät hakusanalla Vihti H2O. Linkki sivulle: Vihti H2O on julkinen ryhmä, jota voi seurata vaikka ei olisi kirjautunut facebookiin. Vedenjakeluhäiriöistä ja tulevista tapahtumista voidaan ilmoittaa sitäkin kautta. Turun Seudun Vesi Oy:n uusi yritysesite Näyttävä ja selkeä esite kertoo havainnollisesti vedestä tavalliselle veden käyttäjälle. Esitteessä kerrotaan muun muassa tekopohjavesijärjestelmästä, ympäristövaikutusten tutkimisesta, raakavedenottamosta, Kokemäenjoen vesistöstä, raakaveden laadun tarkkailusta, esikäsittelylaitoksesta, tekopohjavesilaitoksesta, Saramäen kalliosäilöstä ja siirtolinjoista. Hyvää vettä Turun seudun asukkaille! Tutustu Turun Seudun Vesi Oy:n esitteeseen heidän kotisivujensa kautta alla olevasta linkistä: pagekey=uutiset#news Juhlaseminaari Porvoossa Maailman vesipäivän juhlaseminaarin järjestävät Suomen Vesiyhdistys ja Porvoon Vesi, joka juhlii seminaarin yhteydessä 100-vuotista taivaltaan. Seminaarin aiheena Vesiyhteistyö Porvoon Taidetehdas (tilaisuuteen bussikuljetus Hki-Taidetehdas-Hki) Uutiskirjeessä linkki päivän ohjelmaan. Julkaisuja ja selvityksiä Pohjavesiopas ladattavissa Vesiyhdistyksen sivulta Suomen Vesiyhdistys ry:n vuonna 2005 julkaisema opas on ladattavissa pohjavesijaoston www-sivulta. Suomen Vesiyhdistys ry:n pohjavesijaoston wwwsivulta Pohjavesitutkimusopas - käytännön ohjeita on tarkoitettu pohjavesitutkimusten kenttämittausten käsi- ja opaskirjaksi. Mukana on sekä pohjaveden määrää että laatua koskevia tutkimusmenetelmiä. Huomiota on kiinnitetty sopivien menettelytapojen oikeaan valintaan eri tarpeita varten. Pohjavesimallinnus saa merkittävän huomion; samalla muistutetaan kuitenkin todellisten mittausten tarpeellisuudesta. Kenttätutkimusten loppuunsaattamista tarkas-

8 8 tellaan laadittavien selosteiden näkökulmasta. Tekstiä havainnollistetaan runsaalla kuvituksella, joka on suureksi osaksi värillistä. Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2012 Suomen ympäristökeskuksen raportti. Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen maaliskuussa Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 67 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Määrityksestä ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %. SYKEra18/2012 Laboratorioiden välinen pätevyyskoe 3/2012 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 18/2012, 59 s., Suomen ympäristökeskus. URN:ISBN ,2, ISBN (PDF). Julkaisu on saatavana verkkojulkaisuna Suomen ympäristökeskuksen sivulla osoitteessa: Opastusta lietteiden käytön ja sijoituksen riskinarviointiin Riskinarvioinnin tekeminen auttaa ehkäisemään lietteiden käsittelyn riskejä. Nyt suomeksi julkaistussa raportissa kuvataan menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida ja hallita näitä riskejä sekä viestiä niistä. Suomen Standardisoimisliiton opas: CEN/TR 15584:fi Lietteiden karakterisointi. Riskinarviontiopas liittyen erityisesti lietteiden käyttöön ja sijoitukseen 1. painos, Suom sivua (fi/en). Hinta 78,60 (+ alv 24 %) Raportti antaa työkaluja lietteiden käytön riskinarviointiin ja viestintään. Siinä tarkastellaan riskinarvioinnin, riskien hallinnan ja riskiviestinnän menetelmiä erityisesti, kun ne koskevat lietteitä yhdyskunnista, teollisuudesta ja elintarviketuotannon jätevesien käsittelystä sekä lietteitä raakaveden käsittelystä talousvedeksi ja muista jäännöksistä, joilla on samanlaisia mahdollisia ympäristövaikutuksia. Julkaisussa on myös esimerkkejä lietteen käytön ja sijoituksen riskinarvioinneista sekä riskinarvioinnissa yleisesti käytetty lyhennesanasto. Tukea päätöksentekoon Riskinarviointi antaa tietoa päätöksentekoa varten. Ympäristölinjaukset olisi suhteutettava riskiin ja niiden olisi oltava syrjimättömiä. Riskinarviointiin tarvitaan riittävästi resursseja. Luottamuksen parantamiseksi sen on oltava läpinäkyvää ja asianosaisten on oltava mukana alusta lähtien. Olennainen kysymys on: Mikä riski ja kenelle? Riskiviestintä on siis noussut tärkeäksi toiminnaksi. Lietteessä hyödyllisiä ainesosia Liete on väistämätön jäännös raakaveden käsittelystä talousvedeksi sekä yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien käsittelystä. Tavoitteena on ehkäistä lietteen syntyä, pienentää sen määrää ja lisätä kierrätystä ennen jätteen loppusijoitusta. Monet lietteet ja jäännökset sisältävät hyödyllisiä ainesosia ja ominaisuuksia, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi fosfaatin kierrättäminen vähentää tarvetta uuden raakamateriaalin louhimiselle ja säästää näin luonnonvaroja.

9 9 Tilaukset Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Verkkokauppa: sales.sfs.fi Sähköposti: Puh , myynti Julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, kotisivu: VVY kouluttaa Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä , Kouvola Alueellista näkökulmaa Kouvolan tilaisuuteen tuovat Kaakkois-Suomen ELY:n puheenvuoro ja Kuivalan tekopohjavesilaitoksen esittely. Päivän aikana kuullaan myös ajankohtainen puheenvuoro energiatehokkuudesta, pohditaan talousveden laaturiskejä ja kuullaan yhteistoimintajäsenen näkemys talousveden desinfioinnista. Koulutukseen voi ilmoittautua tuttuun tapaan VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä , Kemi Yhden tiiviin päivän aikana kuullaan ajankohtaista asiaa talousvedestä ja omaisuudenhallinnasta, ihmetellään matkailukeskuksen talousveden toimituksen haasteita sekä tutustutaan Meri-Lapin Vesi Oy:n toimintaan. Koulutukseen voi ilmoittautua tuttuun tapaan VVY:n nettisivujen kautta tai sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä tilaisuuteen on Tervetuloa mukaan! Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä VVY:n koulutuskalenterissa tästä. Hallinto- ja talousseminaari Vantaalla Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari järjestetään Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. Päivien aikana puhututtaa ainakin vesihuoltolainsäädännön muutosesitys. Torstaina seminaaria seuraa VVY:n vuosikokous. Seminaarin ohjelmassa on myös totuttuun tapaan kehittämisrahaston rahoittamien hankkeiden esittelyä sekä puheenvuoroja ajankohtaisista talouteen ja laitosten hallintoon liittyvistä aiheista. Ohjelma julkaistaan ensi viikolla. Seminaariin tulisi ilmoittautua ja majoitus Rantasipi Airportista varata viimeistään Tervetuloa! Ilmoittautumiset VVY koulutuskalenterin kautta

10 10 Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja FiSTT Koulutus- ja messumatka 2013 Koulutustilaisuus: Toiminnan uusia tuulia, Helsinki-Vantaa , Helsinki Airport Congress. Koulutusmatka: German No Dig ja Wasser Berlin-messut Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi AEL Helsinki Näytteenotto talous- ja uimavesistä erikoistumiskurssi AEL Helsinki Vesihuollon riskien hallinta ja monitorointi - seminaari Technopolis Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu Lisätietoja Lisätietoja/seminaariesite Laboratorioalan luentopäivät Jyväskylä Suomen Laboratorioalan Liitto ry Luentopäivien ohjelma 1st International IWA Conference on Holistic Sludge Management , Vesterås, Ruotsi Lisätietoja Jätelaitospäivät Yhdyskuntatekniikkanäyttelyn yhteydessä Jyväskylän Paviljongissa. Ilmoittautumiset Jätelaitospäiville JLY:n verkkosivujen kautta: -> Tilaisuudet. Liitteenä Jätelaitospäivien ohjelma. Viranomaisyhteistyö myrskytuhojen, tulvien ja muiden sääilmiöiden aiheuttamissa vedenhuollon erityistilanteissa Kuopio Pelastusopisto ennakkokirje alustava ohjelma VVY:n jäsenet voivat lukea tämän ja aikaisemmat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi

11 11 VVY:n koulutuksia Seinäjoki Jätevedenpuhdistamoiden käyttöpäällikköpäivät ilmoittautuminen pikaisesti VVY:n toimistolle Kouvola Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä ilmoittautuminen viim Kemi Alueellinen vesilaitoshoitajien koulutuspäivä ilmoittautuminen viim Vantaa Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari ilmoittautuminen viim VVY koulutuskalenteri Vesihuolto Jyväskylä ilmoittautuminen ja ohjelma Avoimet työpaikat sivulla VVY:n jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla.

12 12 Ajankohtaista vesihuoltolainsäädännön uudistamisessa Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti (MMM 2010:6) valmistui kesällä 2010 ja väliraportti (MMM 2009:13) sitä ennen. Loppuraportin jälkeen lakiehdotusten valmistelu jatkui ministeriöissä pääosin virkatyönä. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta tuli lausunnolle Luonnos sisältää vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotukset. Kuten raporteissa, uusien ehdotusten yhtenä tavoitteena on huleveden hallinnan keinojen monipuolistaminen. Huleveden viemäröinti olisi osa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua hulevesien hallintaa. Huleveden hallinta tarkoittaisi hulevesien imeyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Kunta vastaisi hulevesien hallinnan järjestämisestä. Vesihuoltolakia sovellettaisiin hulevesiviemäröintiin siltä osin kuin vesihuoltolaitos siitä huolehtii. Hulevesiviemäröinti tarkoittaisi huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä. Se ei enää sisältyisi vesihuollon käsitteeseen. Kunta voisi antaa päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnin vesihuoltolaitoksen hoidettavaksi. Vesihuoltolaitos perisi tästä kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen. Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin olisi pääsääntöisesti kiellettyä ja edellyttäisi viranomaisen määräajaksi antamaa suostumusta. Viranomainen voisi antaa suostumuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittujen edellytysten täyttyessä ja kuultuaan ensin vesihuoltolaitosta. Huleveden johtamiseen jätevesiviemäriin sovellettaisiin vesihuoltolain jätevesiviemäröintiä koskevia pykäliä. Kokonaan uusi asia aikaisempiin lakiehdotuksiin verrattuna on, että kunnallisille vesihuoltolaitoksille ehdotetaan yhtiöittämisvelvollisuutta. Yhtiöittämisvelvollisuuden taustalla on ajatus, että jotkut vesihuoltolaitoksetkin toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla. Lakiehdotuksen perusteluiden mukaan yhtiöittämisvelvollisuus syntyy, jos laitos tarjoaa esimerkiksi vesihuollosta huolehtimiseen liittyviä palveluja toisen vesihuoltolaitoksen verkostojen alueella. Lisäksi se saattaisi syntyä silloin, jos kunnallinen laitos merkittävässä määrin toimittaa vettä toiselle vesihuoltolaitokselle tai teollisuusyritykselle tai ottaa vastaan niiden jätevesiä. Tässä vaiheessa ei ole tarkempaa tietoa siitä, mitkä kaikki vesihuoltolaitokset olisivat yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä. Uutta on myös ehdotus liittämisvelvollisuuden lieventämisestä taajaman ulkopuolisilla alueilla. Lakiehdotuksen mukaan liittämisvelvollisuus olisi pääsääntönä laitoksen toiminta-alueella. Se ei kuitenkaan koskisi sellaista taajaman ulkopuolella olevaa kiinteistöä, jonka vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen laitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jolla on asianmukainen vesihuolto. Lisäksi taajaman ulkopuolella sijaitsevaa vapaa-ajan kiinteistöä ei tarvitsisi liittää jätevesiviemäriin, jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain 3 a lukua.

13 13 Taajamalla tarkoitettaisiin lain perusteluiden mukaan tilastollista taajamaa. Se on määritelty rakennustihentymäksi, jossa on vähintään 200 asukasta. Kuten alussa mainituissa raporteissa, lakiehdotukseen sisältyy myös vakiohyvitystä koskevia pykäliä. Vakiohyvitystä maksettaisiin vesihuollon keskeytyksestä, jos yhtäjaksoinen keskeytysaika olisi vähintään 12 tuntia eikä se johtuisi ylivoimaisesta esteestä. Vesihuollon keskeytymisellä tarkoitettaisiin talousveden toimittamisen tai jäteveden johtamisen keskeytymistä. Vesihuoltolaitoksen tarjoamat korvaavat vesihuoltopalvelut voisivat alentaa vakiohyvityksen määrää. Uusi ehdotus on, että vesihuoltolaitos voisi myös ennalta päättää, että se ei maksa vakiohyvitystä sellaisille asiakkaille, jotka ovat vesihuoltolaitoksen omistajia. Anneli Tiainen lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Vesihuoltoalan kehitystarpeet

Vesihuoltoalan kehitystarpeet esihuoltoalan kehitystarpeet uomessa 08.10.2012 Erkka Ryynänen, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Riku ahala, Aalto Yliopisto isällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 2 Hankkeen toteutus

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA

Vesistölämpö 5/ 2008. tietää. sivu 55 ALANSA YKKÖNEN. sivu 6. sivu 6 YMPÄRISTÖTEKNIIKKA 08 10. 12.9.2008 VIRALLINEN MESSULUETTELO KESKIAUKEAMALLA ALANSA YKKÖNEN 5/ 2008 Vesistölämpö on Lakeuden urheilu-etappopistolle hallitsee hyvä ratkaisu, lietelogistiikan, Marko Ruti Satu sanoo. Suomijoki tietää. sivu 55 sivulla 36 Haja-asutus korjaa laiskasti

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot