VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa Samaan aikaan samassa paikassa on Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttely. Valtakunnalliset Vesihuolto 2013 päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia ja käytännön kokemuksia. Etsimme nyt päiville ajankohtaisia aiheita! Toivomme erityisesti vesihuoltolaitosten edustajia kertomaan kehittämishankkeistaan ja käytännön kokemuksistaan. Ilmoita halukkuutesi min mittaisen esityksen pitämiseen maanantaihin mennessä. Ilmoitus tehdään lähettämällä oheinen lomake sähköpostin liitetiedostona osoitteella eeva.horkko(a)vvy.fi Lomake - esitysehdotus lomake on kotisivuillamme. Lomakkeeseen kirjoitetaan lyhyt (enintään A4) selostus esityksen sisällöstä sekä seuraavat tiedot 1) esityksen lopullinen otsikko, 2) luennoitsijan nimi, 3) titteli, 4) työnantaja, 5) osoite, 6) sähköpostiosoite ja 7) puhelinnumero. (Lisäksi: Esityksen ehdottajan, mikäli eri kuin luennoitsija, nimi ja yhteystiedot) Luennoitsijalle Vesihuolto päiville osallistuminen on maksutonta. Esiintymispalkkiota ja kulukorvauksia matkasta tai majoittumisesta emme maksa. Esityksiä julkaistaan Vesitalous-lehdessä Osa vesihuoltopäivien esitelmistä julkaistaan Vesitalous-lehden numerossa 3/2013, joka ilmestyy Vesihuolto päivillä. Pyydämme esitelmäehdotuksen yhteydessä ilmoittamaan, mikäli olet kiinnostunut mahdollisuudesta kirjoittaa esitelmäsi aiheesta myös Vesitalous-lehteen. Artikkeliaineisto kuvamateriaaleineen pitää olla lehden käytössä Vesitalous-lehden toimitus valitsee kiinnostuksensa ilmoittaneista lehteen sopivan kokonaisuuden ja on yhteydessä valitsemiinsa luennoitsijoihin. Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltopäivät yhteistyössä Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Lisätietoja: Apulaisjohtaja Mika Rontu (09) , mika.rontu(a)vvy.fi ja Tiedottaja Eeva Hörkkö (09) , eeva.horkko(a)vvy.fi Lisätietoja Yhdyskuntatekniikka-näyttelystä Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Ajankohtaista vesihuoltoalalla Vesihuoltoverkosto vanhenee: korjaustahdin pitäisi kolminkertaistua Kuntaliiton Kuntavaaleihin liittyvällä sivulla käsitellään myös vesihuoltoa. Kuntaliitto haluaa aineistolla auttaa toimituksia kertomaan yleisölle kuntavaaleista ja kunta-alasta. Kuntaliiton Kuntavaaleihin liittyvällä sivulla käsitellään myös vesihuoltoa. Kuntaliitto haluaa aineistolla auttaa toimituksia kertomaan yleisölle kuntavaaleista ja kunta-alasta. Suomen maaperässä risteilee tuhansia kilometrejä vesi- ja viemäriverkostoa neljän vuosikymmenen takaa. Seuraavalla valtuustokaudella joudutaan tekemään ankaria päätöksiä, jotta verkoston rapistuminen saadaan pysäytettyä. Vesihuoltoverkoston huono kunto on todellinen ongelma. Peruskorjausvauhdin olisi oltava nykyistä jopa kolme kertaa nopeampi, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu Kuntaliitosta toteaa. Lue vesihuollosta kertova artikkeli kokonaisuudessaan tästä linkistä Kuntaliiton Kuntavaaleihin liittyvä kotisivu osoitteessa Julkaisuja ja selvityksiä Raportti yhdyskuntien jätevesien puhdistuksesta SYKEn verkkosivuilla Raportin tavoitteena on välittää kansalaisille tietoa viemärilaitosten tilanteesta Suomessa sekä kuvata jätevesihuollossa tapahtuneita oleellisia muutoksia. Raportissa on tuoreet tiedot orgaanisen aineksen kuormituksesta sekä fosfori- ja typpikuormituksesta. Taajamiin suuntautuneen muuttoliikkeen sekä puhdistamoiden ja viemäröinnin rakentamisen myötä jätevesien käsittelyä on jatkuvasti parannettu 1970-luvulta lähtien. Kehitystä on tapahtunut erityisesti orgaanisen ja happea kuluttavien aineiden sekä fosforin osalta. Typenpoistoon on kiinnitetty kasvavaa huomiota 1990-luvun puolesta välistä. Tämän seurauksena sen poistoteho on parantunut 31 %:sta 56 %:iin. Typenpoiston tehostamista jatketaan erityisesti typestä rehevöityvillä Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden alueilla. Lisäksi lähivuosina tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota jätevesien sisältämiin mikrobeihin sekä ympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin. Jätevedenpuhdistamoiden toiminta tehokasta Vuonna 2010 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita oli toiminnassa noin 500 kappaletta. Puhdistamoilla poistettiin orgaanisesta aineesta 97 %, fosforista 96 % ja typestä 56 %. Puhdistamoilta johdettiin vesistöön orgaanista ainetta noin tonnia, fosforia 167 tonnia ja typpeä tonnia. Fosforin osalta kuormitus on noin 4 % ja typen noin 15 % arvioidusta ihmisen toiminnasta aiheutuvasta kokonaiskuormituksesta.

3 3 Vuoden 2010 lopussa taajamissa asui noin 4,5 miljoonaa asukasta eli 83 % kokonaisväestöstä. Suomen taajamat ovat viemäröityjä, ja jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamoilla. Tämä on merkittävä saavutus, sillä kansainvälisesti tarkastellen Suomen taajamat ovat pieniä, hajallaan ja harvaan rakennettuja. Jätevettä muodostuu vuosittain noin 500 miljoonaa kuutiometriä eli viemäriin liittynyttä asukasta kohti noin 320 litraa vuorokaudessa. Saneerauksella on vähennetty viemäriverkoston ulkopuolelta tulevia hulevesiä sekä sade- ja kuivatusvesivuotoja. Lisätietoja SYKEra 21/2012 Yhdyskuntien jätevesien puhdistus 2012 Vedenkäsittelyaltaissa käytettävät pinnoitteet : Vedenkäsittelyaltaiden saneeraaminen pinnoittamalla - pinnoitteiden valinta ja käyttö Päivikki Komsin opinnäytetyössä selvitettiin vedenkäsittelyaltaiden pinnoittamiseen soveltuvia pinnoitteita ja niiden käytettävyyttä. Opinnäytetyössä keskityttiin teräsbetonisiin vedenkäsittelyaltaisiin ja niiden pinnoittamiseen. Komsin (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012) opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisia teräsbetonisia vesialtaita ja vedenkäsittelyaltaita. Tutkittiin kirjallisuuden ja haastattelujen avulla altaiden rakenteellisia vaatimuksia ja vaurioitumismekanismeja sekä betonirakenteiden pinnoittamiseen käytettäviä pinnoitteita että työmenetelmiä. Vedenkäsittelyaltaiden korjaamiseen soveltuvia pinnoitteita ja pinnoitteiden käyttömenetelmiä tutkittiin kirjallisuuden, standardien ja haastattelujen avulla. Opinnäytetyössä ei käsitelty kuntotutkimusta tai altaiden huoltoon liittyviä tekijöitä. Teräsbetoni voi vaurioitua betonin tai teräksen osalta. Betoniin kohdistuvat vaurioitumistekijät ovat lähinnä mekaanisia, kemiallisia tai fysikaalisia. Teräsbetonin teräs voi vaurioitua korroosion vaikutuksesta. Rakenteen vaurioitumistapa vaikuttaa korjausmenetelmään ja pinnoitteen valintaan. Pinnoituksella tavoitellaan rakenteen suojausta ja tiiviyttä, ja sitä kautta rakenteen käyttöiän pidentämistä. Vesialtaiden vaurioita ovat yleensä betonin kuluminen, rautojen paljastuminen ja altaan vuotaminen. Harvoin korjaustarve johtuu talousveden laadun heikkenemisestä. Markkinoilla on vähän vedenkäsittelyaltaiden pinnoittamiseen soveltuvia tuotemerkkejä ja tuoteperheitä. Juomavesikelpoisuus asettaa omat vaatimuksensa talousveden käsittelyaltaiden pinnoitteille. Pinnoitteiden valinta ja käyttö vaativat ammattitaitoa suunnittelijalta ja urakoitsijalta. Korjauksen laadukkaan ja onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen vaatii kohteeseen soveltuvat työmenetelmät ja työnaikaista laadunseurantaa. Työn tilasi Suomen Maastorakentajat Oy, jonka toimialaan kuuluu kunnallistekninen rakentaminen ja saneeraus. Opinnäytetyö: Vedenkäsittelyaltaissa käytettävät pinnoitteet : Vedenkäsittelyaltaiden saneeraaminen pinnoittamalla - pinnoitteiden valinta ja käyttö Julkaisun pysyvä osoite on Sähköisessä uutiskirjeessä liitteenä luettelo tänä vuonna valmistuneista ympäristöalan menetelmästandardeista.2012 valmistuneet ympäristöalan menetelmästandardit3 (docx) (33.3 KB)

4 4 VVY:n koulutukset Varautumissuunnittelukoulutus Tampereella Varautumiseen liittyvien suunnitelmien hierarkiaa, sisältöä ja hallintaa sekä suunnitelmien julkisuutta käsitellään Tampereella järjestettävässä Varautumissuunnittelukoulutuksessa. Päivään mahtuu paljon ajankohtaista varautumisasiaa. Sammutusvesisuunnitelmien valmistelun tilanteeseen saadaan tilannekatsaus. Omina aiheinaan käsitellään WSP:tä riskienhallinnan työkaluna ja sähkön toimitushäiriöihin varautumista. Päivän aikana kuullaan myös esimerkkitapauksia vesihuoltolaitoksilta. Päivään voi ilmoittautua olemalla yhteydessä VVY:n toimistolle puhelimitse, tai sähköpostilla Varautumissuunnittelukoulutus Tampere VVY:n koulutuskalterissa tästä. Tervetuloa! Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät Seinäjoella, Kuopiossa ja Rovaniemellä Säiliötyöskentelystä, jätevesien haitallisista aineista ja lietteiden siirtoasiakirjoista kuullaan ja keskustellaan Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivillä, jotka järjestetään tänäkin vuonna marraskuussa. Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät järjestetään yhteistyössä alueiden ELYkeskusten kanssa. Ohjelmassa on mukana alueen valvojien puheenvuoroja ja tutustumiskäynti puhdistamolle - Rovaniemellä jopa kahdelle puhdistamolle. Seinäjoella tutustutaan lisäksi Aalto-keskukseen ja Kuopiossa vieraillaan Alueellisessa vesihuoltopäivässä. Käy katsomassa mitä muuta päivien ohjelmaan sisältyy! Ilmoittautumiset VVY:n kotisivujen kautta tai sähköpostitse Tervetuloa! VVY:n koulutuskalenterissa ohjelma ja ilmoittautumiset Seinäjoki Kuopio Rovaniemi Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Biolaitosten tuotteet - lainsäädäntö, valmistustekniikka ja käyttö viherrakentamisessa Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy:n tiloissa, Niemenkatu 73, Lahti Järjestäjänä Biolaitosyhdistys ry lisätietoja

5 5 ChemBio Finland esittelee kemian-, laboratorio- ja bioalan tuotteita ja palveluita VVY:n jäsenlaitosten edustajille omat jäsensivut VVY:n jäsent voivat lukea tämän ja aikaisemmat uutiskirjeet netistä jäsensivuilta. Jäsensivuille pääsee kirjautumaan sivun vasemmasta alareunasta löytyvän ruudun kautta. Jos laitoskohtainen salasana on päässyt katoamaan, uuden voit tilata s-postilla eeva.horkko(a)vvy.fi VVY kouluttaa Tampere Vesilaitostekniikka ja hygienia koulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. heti VVY:n toimistolle Tampere Varautumissuunnittelukoulutus ilm. heti VVY:n toimistolle Seinäjoki Vesilaitostekniikka ja hygienia koulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Seinäjoki Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät ilm. viim Kuopio Vesilaitostekniikka ja hygienia koulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Kuopio Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät ilm. viim Alueellinen vesihuoltopäivä Kuopiossa Ohjelma ja ilmoittautumiset Avoimet työpaikat VVY:n jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla.

6 6 Alueellinen vesihuoltopäivä Kuopiossa ja Vesihuolto 2013 Jyväskylässä Vesilaitosyhdistys järjestää alueellisen vesihuoltopäivän Kuopiossa Ohjelmassa on paikallisia aiheita, kuten Kuopion Veden esittely, Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan pohjavesien suojelusuunnitelmahankkeet. Valtakunnallisia aiheita ovat mm. hulevesi-, sprinkleri- ja teollisuusjätevesioppaat. Ajankohtaisasioista kuullaan arvonlisäverosta sekä valtakunnallisesta viemäröintiohjelmasta, vesihuoltolain uudistuksesta, vesihuollon rahoituksesta sekä vesihuollon tiedonhallinnasta. (Ohjelma ja ilmoittautumiset tästä.) Tilaisuus on tarkoitettu vesihuoltolaitosten edustajille, alan yritysten edustajille sekä viranomaisten edustajille. Vesihuolto 2013 järjestetään Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikka 2013 näyttelyn yhteydessä. Vesihuolto 2013 päivien Call for Papers on käynnissä ja esitelmäehdotuksia pyydetään mennessä. Vesihuolto 2013 päivlle odotetaan noin 600 osallistujaa, joten odotamme Vesilaitosyhdistyksessä runsaasti esitelmäehdotuksia Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukemista jo päättyneistä tai päättymässä olevista hankkeista sekä muista ajankohtaisista asioista. (Lisätietoja Call for Papers) Hyvää loppusyksyä toivotellen, Mika Rontu

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Hyvät yhdistystoimijat!

Hyvät yhdistystoimijat! 19.2.2015 1 / 12 Tiedote on tarkoitettu käsiteltäväksi yhdistyksen hallituksessa. Hyvät yhdistystoimijat! Aurinko on tullut jälleen vuoden pimeimmän vaiheen jälkeen esiin. Auringon ja valon voima on ihmeellinen:

Lisätiedot

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa

SuLVI mukana EU:n energiahankkeissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi Puh.

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Luentopäivät Tampereella 19. 20.5. sivu 15. KOHTI TAITAJA2014- KISOJA sivu 26. www.laboratorioalanliitto.fi. Etsi Ellu - VOITA LEFFA- LIPPUJA!

Luentopäivät Tampereella 19. 20.5. sivu 15. KOHTI TAITAJA2014- KISOJA sivu 26. www.laboratorioalanliitto.fi. Etsi Ellu - VOITA LEFFA- LIPPUJA! Analyysi 51. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 1/2014 KOHTI TAITAJA2014- KISOJA sivu 26 Luentopäivät Tampereella 19. 20.5. sivu 15 Etsi Ellu - VOITA LEFFA- LIPPUJA!

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s.

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s. JÄRVENPÄÄN VESI 1 2011 Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10 Anna palautetta ja voita digikamera s. 11 Järvenpään Veden saneerausten yhteydessä kiinteistöillä

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen

Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Kokonaisvaltaisempi ote LVI-alan kehittämiseen Rakennus-, kiinteistö- ja LVI-ala hakee lisää arvostusta ja luotettavuutta pätevöitymisjärjestelmällä. Tämä järjestelmä oikein käytettynä on todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Laatija: Kirsti Lahti Kannen kuvat: Kirsti Lahti Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 5 2 Yhdistyksen jäsenistö... 6 3 Hallinto... 7 3.1 Yhdistyksen kokoukset... 7 3.2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot