Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosyhdistyksen uutisia"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa ennen Hanaa! Suomen vesihuolto kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys kirjaa 55 /kpl hintaan. Tarjous on voimassa kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen julkaisema ja dosentti Tapio S. Katkon kirjoittama 501-sivuinen teos tarjoaa mielenkiintoisen lukukokemuksen ja antaa monipuolisen kuvan vesihuoltoalan kehityksestä eri aikakausina.. Kirjan voi tilata sähköpostitse puhelimitse (09) tai kotisivujen kautta Hinta 55 /kpl sisältää arvonlisäveron, tarjous on voimassa kuukauden ajan Normaalihinta 125 /kpl. Ilmoittaudu heti kesäkuun alun tapahtumiin Finlandia-talolle - Vesihuolto 2014 osallistumismaksu nousee alkaen - Pohjoismaisen juomavesikonferenssin hotellikiintiöt alkavat raueta Lisätietoja: Vesihuolto 2014 Pohjoismainen juomavesikonferenssi Kehittämisrahasto Kehittämisrahaston rahoittama hanke valmistunut Hankkeessa koottiin ja analysoitiin tietoa jäteveden tertiäärikäsittelyn puhdistustuloksista, kustannuksista ja käyttökokemuksista. Hankkeessa tuotettiin jätevedenpuhdistamoiden jälkikäsittelymenetelmän valinnan, mitoituksen ja käytön tueksi vertailutietoa hiekkasuodatuksella, flotaatiolla tai denitrifikaatiosuodatuksella varustettujen jätevedenpuhdistamoiden puhdistustuloksista sekä kemikaalien ja energian kulutuksista ja käyttökokemuksista. Tulosten ja resurssien kulutuksen vertailu perustuu yhdentoista jätevedenpuhdistamon vuosien velvoite- ja käyttötarkkailuaineistoon sekä kyselyvastauksiin. Vertailun tulokset on esitetty hankeraportissa. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Raportin tiedot: Nimi: Jäteveden tertiäärikäsittelyn vaikuttavuus ja käyttökustannukset, Toteuttaja: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Hankeraportti on ladattavissa vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankesivuilta. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Ympäristöministeriö varoittaa kuntia romahdusriskeistä Rakennuslehti uutisoi aiheesta, että ympäristöministeriö on lähettänyt ELY-keskuksille kirjeen, jonka liitteenä on luettelo vaarallisia jännebetonirakenteita sisältävistä kohteista. Ongelmakohteet on rakennettu 1960-ja 1970 luvuilla ja niissä on käytetty jännebetonirakenteita, joissa on käytetty KA-jännemenetelmää ja saksalaista Sigma Oval jänneterästä. Kirjeessä ympäristöministeriö pyytää, että ELY-keskukset välittävät tiedon rakennusvalvonnoille, joiden alueella kyseisiä kohteita sijaitsee. Rakennusvalvontaviranomaiset voivat maankäyttö- ja rakennuslain nojalla yhdessä kiinteistönomistajien kanssa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi. Ongelmarakenteen nosti esille Onnettomuustutkintakeskuksen Jyväskylän vesitornin sortumaa koskeva tutkimusseloste. Siinä todetaan, että eräät korkealujuuksiset teräslaadut ovat alttiita niin sanotun viivästyneen vetymurtuman aiheuttamalle säröilylle. Näitä teräslaatuja on käytetty rakenteissa ainakin KA-jännemenetelmää käytettäessä. Erityisesti on noussut esille saksalainen Sigma Oval -jänneteräs, jonka tunnistaa sen ovaalinmuotoisesta poikkileikkauksesta. Teräksen käyttö kiellettiin sekä Saksassa että Suomessa vuonna Rakennuslehden sivuilla on julkaistu ympäristöministeriön luettelo kohteista, joissa on mahdollisesti käytetty Sigma Oval -jänneteräksiä. Ministeriön mukaan luettelo ei ole täydellinen siinä on myös kohteita, joita on korjattu tai esimerkiksi poistettu käytöstä. Lue Rakennuslehden uutinen ja lista tästä linkistä. Ravinteet kiertoon, Saaristomeri kuntoon Ympäristöministeriön ohjelman tavoitteena on, että ravinteita - erityisesti fosforia ja typpeä - vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen. Lantaa ja puhdistamolietettä, kuten muitakin ravinteita sisältäviä sivutuotteita, voidaan kierrättää tehokkaammin. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa tulevaisuudessa, joissa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Ravinteet nähdään tulevina vuosikymmeninä enemmän resurssina kuin ongelmana. Ravinnekierrätysohjelman uusi esite on julkaistu sähköisessä muodossa osoitteessa Aiheesta Vesilaitosten asiakastyytyväisyys-indeksi (WACSI) Tutkimus toteutetaan jälleen keväällä Tutkimus kertoo vesi- ja viemärilaitoksen yrityskuvan ja asiakastyytyväisyyden sekä tarjoaa mahdollisuuden sekä nykytilanteen analysoimiseen että kehityksen seuraamiseen.

3 3 WACSI(Water Customer Satisfaction Index) on vuosittain toteutettava tutkimus vesi- ja viemärilaitosten käyttöön. Tähän mennessä sitä on hyödyntänyt yli 40 eri vesilaitosta. Kunkin mennessä mukaan ilmoittautuvan vesilaitoksen alueelta haastatellaan puhelimella 200 satunnaisesti valittua kotitaloutta, joita pyydetään antamaan arvosana veden laadusta, vesilaitoksen palvelusta, veden jakelusta ja viemäröinnistä sekä tiedottamisesta. Vastaaja voi valita, haastatellaanko häntä suomen vai ruotsin kielellä. Tutkimus valmistuu kesäkuun lopussa. Jokainen vesilaitos saa omien asiakkaidensa mielipiteiden lisäksi vertailutietoa muiden vesilaitosten asiakastyytyväisyydestä. Vesilaitos voi ottaa huomioon asiakkaidensa mielipiteet toimintaansa kehittäessään. Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, Taloustutkimus Oy, Julkaisuja ja selvityksiä Kaksi uutta julkaisua puhdistamolietteen käytöstä maataloudessa Julkaisuissa käsitellään puhdistamolietteen sisältämien orgaanisten haitta-aineiden esiintymistä sekä riskien arviointia. Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä -julkaisu Selvityksessä tarkasteltiin kirjallisuustietojen perusteella erilaisten haitallisten aineiden esiintymistä yhdyskuntien puhdistamolietteissä lähinnä Suomessa ja muissa pohjoismaissa. Lietteiden turvallisen hyötykäytön arvioimiseksi tarvitaan nykyistä laajempaa tietoa erilaisten yhdisteiden esiintymisestä ja käyttäytymisestä jätevedenpuhdistamolietteissä sekä niistä lannoitevalmisteiksi tai maanparannusaineiksi jalostetuissa lopputuotteissa. Selvityksessä esitetään suositukset riskien arvioinnin kehittämiseksi. Julkaisun tiedot: Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä Tekijä: Kasurinen, Ville; Munne, Päivi; Mehtonen, Jukka; Türkmen, Ayhan; Seppälä, Timo; Mannio, Jaakko; Verta, Matti; Äystö, Lauri Julkaisusarja: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2014 Linkki julkaisuun: Puhdistamolietteen sisältämien orgaanisten haitta-aineiden käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla pro gradu Tutkimuksessa selvitettiin matemaattisten mallien avulla, voivatko lietteen sisältämät orgaaniset haitta-aineet muodostua Suomessa ongelmaksi lietteen maatalouskäytölle. Työssä simuloitiin kirjallisuudesta valittujen 34:n orgaanisen yhdisteen kertyvyyttä maaperään, kun lietettä levitetään vuosittain suomalaisen lannoitelainsäädännön rajoissa. Lisäksi seitsemälle yhdisteelle simuloitiin huuhtoutumista maaprofiilissa. Tuloksia verrattiin kirjallisuudessa kullekin yhdisteelle ilmoitettuun haitattomaksi arvioituun pitoisuustasoon (PNEC). Julkaisun tiedot: Puhdistamolietteen sisältämien orgaanisten haitta-aineiden käyttäytyminen suomalaisilla maatalousmailla Tekijä: Äystö, Lauri Pro gradu työ, Helsingin yliopisto, Bio- ja Ympäristötieteellinen tiedekunta, Ympäristötieteiden laitos Linkki työhön: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43222

4 4 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset Koulutustilaisuus järjestetään Oulussa ja se on tarkoitettu talousveden laadusta vastaaville henkilöille, vesilaitoshoitajille, terveystarkastajille, suunnittelijoille ja konsulteille. Koulutus soveltuu sertifioitujen näytteenottajien ylläpitokoulutukseksi. Koulutuspäivän sisältöjä ovat mm. -ajankohtaiset WSP:stä ja talousvesiasetuksesta -vesilaitoksen puheenvuoro talousveden laadunvalvonnasta -tutustumiskäynti laboratorioon -desinfiointioppaiden päivitys ja sisältö Koulutukseen ilmoittautuminen: heti suoraan Vesilaitosyhdistyksen toimistolle. Tervetuloa! Vesihuoltolaitosten käyttöhenkilökunnan koulutuspäivät Vantaalla Asennus- ja huoltotöitä tekeville vesihuoltolaitosten ja teknisen toimen työntekijöille tarkoitettu koulutus Tikkurilassa, Vantaalla. Koulutuspäivien ensimmäisen päivän ohjelma keskittyy verkostojen kunnossapitoon ja hallintaan. Lisäksi vieraillaan Pohjoismaiden suurimmalla jätevedenpuhdistamolla Helsingin Viikinmäessä. Toisen koulutuspäivän ohjelmaan on koottu työturvallisuuteen, työhyvinvointiin, pumppaamoihin ja vesimittareihin liittyvää asiaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutuspäiville on maanantai Ilmoittautuminen onnistuu alla olevan linkin kautta https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=303 Tervetuloa koulutuspäiville! Ajankohtaisia lainsäädäntöasioita Oulussa Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivän aiheita ovat mm. vesihuoltolakiin tulossa olevat muutokset sekä hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutosten jälkeen. Päivän kuluessa käsitellään myös kesän kuluessa voimaan tulevan talousvesiasetuksen muutoksia. Uusi osuuskuntalaki on ollut voimassa tämän vuoden alusta millaisia tavoitteita ja vaikutuksia lain uusimisella oli. Lisäksi kuullaan ympäristönsuojelulakiin esitettyjen muutosten vaikutuksista vesihuoltolaitoksien toimintaan, lähinnä sähköisestä lupahakemusjärjestelmästä ja jätevedenpuhdistamoiden lupiin liittyvistä asioista. Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä järjestetään Sokos Hotel Arinassa, Oulussa Koulutukseen tulisi ilmoittautua viimeistään Tervetuloa! Vesityökorttikoulutuksia Tampereella, Helsingissä ja Oulussa Vesityökorttikoulutuksia ja talousvesihygieenisiä osaamistestauksia järjestetään toukokuussa Tampereella, Koulutusten ajankohdat ovat Tampere

5 Helsinki Oulu. Koulutuksiin ja testiin voi ilmoittautua kotisivujemme kautta taikka sähköpostilla koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Uutiskirjeen pdf-versio paperille tulostusta varten. Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot Finlandia-talolla Vesilaitosyhdistys kouluttaa Oulu Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset ilm. heti toimistolle Tampere Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. heti toimistolle Helsinki Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. heti toimistolle Vesihuoltolaitosten käyttöhenkilökunnan koulutuspäivät ilm. heti toimistolle Oulu Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä ilm. viim Oulu Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Kaikki koulutukset tästä.

6 6 Koulutuksen kuulumisia Esite VVY:n syksyn koulutuksista julkaistaan toukokuun alkupuolella. Se toimitetaan kaikille VVY:n jäsenlaitoksille ja yhteistoimintajäsenille sähköpostin liitteenä sekä postitse. Jatkossa esite löytyy myös VVY:n nettisivujen etusivulta. Syksyn ohjelmaan kuuluu tuttuja, ammattiryhmille suunnattuja koulutuksia, kuten Vesihuoltolaitosten toimistohenkilöiden koulutuspäivät, Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ja Jätevedenpuhdistamonhoitajien koulutuspäivät. Ruotsinkielinen Va-verkens tekniska dagar järjestetään lokakuussa. Vesihuoltolain muutoksesta ja siihen liittyvästä hulevesien hallinnan järjestämisestä on syksyn kuluessa neljä tilaisuutta eri puolilla Suomea. Tutustu, mitä muuta kalenterista löytyy! VVY:n koulutusten osallistumismaksut nousevat ja paljousalennukset paranevat heinäkuun alussa. Hintojen korotus on noin 10 %. Paljousalennuksen saa jo toinen samasta organisaatiosta koulutukseen osallistuva henkilö. Alennukset on porrastettu siten, että toisen henkilön alennus on 15 %, kolmannen 20 % ja neljännen ja siitä eteenpäin 25 %. Alennuskäytäntö koskee tässä vaiheessa vain koulutuksia, ei esimerkiksi vesihuoltopäiviä. Vesityökorttikoulutusten hinnat pysyvät ennallaan. Jäsen- ja muiden osallistujien osallistumismaksuja on yhtenäistetty. Heinäkuun alusta lähtien jäsenlaitosten ja yhteistoimintajäsenten henkilöstön koulutushinnat ovat noin 30 % edullisempia kuin muiden osallistujien. Tervetuloa koulutuksiin! Kevätterveisin Anna-Maija ja Minna Anna-Maija ja Minna 5-vuotiaan värikynästä

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Biotyöpajat tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti

Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Laatija: Kirsti Lahti Kannen kuvat: Kirsti Lahti Sisällysluettelo 1 Yhteenveto... 5 2 Yhdistyksen jäsenistö... 6 3 Hallinto... 7 3.1 Yhdistyksen kokoukset... 7 3.2

Lisätiedot

Energiasanomat 6/5.4.2011

Energiasanomat 6/5.4.2011 SISÄLTÖ SÄHKÖMARKKINAT - NorGer-kaapeli Saksan ja Norjan välille 2015 VERKOSTO - Tuntimittauskoulutuksessa tärkeää asiaa kaikille Energiasanomat 6/5.4.2011 KAUKOLÄMPÖ - Kansallinen energiapolitiikka jarruttaa

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 Vol. XLIV VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Mila 5/ 2008 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association

Lisätiedot

Liitto ei voi itse alentaa yhdistyksen päättämää osuutta.

Liitto ei voi itse alentaa yhdistyksen päättämää osuutta. Arvoisat jäsenet Toisin kuin viime vuonna ja sitä edellisenä, talven tulo on antanut odottaa itseään täällä Helsingin seudulla, eikä muutosta ole tiedossa ennen Joulua. Lunta tosin kävi hetkellisesti maassa

Lisätiedot

Energiasanomat 17/15.12.2010

Energiasanomat 17/15.12.2010 Energiasanomat 17/15.12.2010 SISÄLTÖ ENERGIATEOLLISUUS - Kiitokset vastaajille - ET:n kevätseminaari Lahdessa 19. 20.5.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähkön johdannaismarkkinat - Komission aloitteet markkinoiden

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot