Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä."

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen, haussa oli uusi toimistosihteeri. Tehtävässä aloitti FM Saija Repo. Saija tulee jäsenistölle ja sidosryhmille tutuksi kevään ja kesän tilaisuuksissamme mm. Vesihuolto 2014 päivien aikana. VVY:n uuden järjestörekisterin käyttöönotto jäsentietojen päivittäminen Vesilaitosyhdistys on ottanut käyttöön uuden verkkopohjaisen järjestörekisterin, jonka on toimittanut VVY:lle etaika Oy.Se palvelee jatkossa paitsi VVY:n toimistoa, myös mahdollistaa entistäkin paremman jäsenpalvelun laitos- ja yhteistoimintajäsenillemme. Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. VVY:n toimisto on lähestynyt jäseniä pyynnöllä päivittää jäsentiedot uuteen järjestelmään. Määräaika oli Edelleen tiedot ovat päivittämättä pariltakymmeneltä yhteistoimintajäseneltä ja lähes 90 jäsenlaitokseltamme. Vetoamme uudelleen, että kaikki jäsenet täyttäisivät tietojen päivityslomakkeen osoitteessa https://vvy.etapahtuma.fi käyttäen toimittamaamme palvelutunnusta kirjautumiseen. Mikäli palvelutunnus on kadonnut tai muutoin päivittämisessä on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä VVY:n toimistoon Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous Vuosikokous pidetään Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. Vuosikokousedustajat ovat perinteisesti voineet halutessaan osallistua Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaarin lounaalle ennen vuosikokousta alkaen kello Vuosikokousedustajien ilmoittautuminen ja valtakirjojen vastaanotto alkaa kello ja vuosikokous klo Vuosikokouksen valtakirjat Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan. VVY:n toimisto suosittelee, että VVY:n toi- Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 mistoon toimitettaisiin pysyvä valtakirja esim. vesihuoltolaitoksen johtajalle - ei siis tietylle henkilölle. Myös VVY:n yhteistoimintajäsenet voivat osallistua vuosikokoukseen. Yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksissa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari Vuosikokousta ennen on samassa paikassa Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaariin voi ilmoittautua asti osoitteessa > Koulutus ja vesihuoltopäivät tai sähköpostitse koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa Esitelmäarkisto kaikkien käytettävissä Hämeenlinnan alueellisessa vesihuoltopäivässä pidettyjen esitysten aineistoa on nähtävillä kotisivuillamme. Osa alueellisilla vesihuoltopäivillä pidetyistä esityksistä sekä lehdistötiivistelmät julkaistaan kotisivuillamme kohdassa Koulutus ja vesihuoltopäivät -> Esitelmäarkisto. Uusi varsinainen jäsen ja yhteistoimintajäseniä Uusi varsinainen jäsen on Merikarvian kunnan vesi- ja viemärilaitos Uusia yhteistoimintajäseniä Aqua Nova Oy Aquazone Ferroplan Flowpro Management Oy Hämeen Vesihuolto Oy Tecalemit Flow Oy Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten luettelo ja yhteistoimintajäsenten luettelo on kotisivuillamme. Siellä myös ietoa jäseneksi tai yhteistoimintajäseneksi hakemisesta. Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2014 Kemira-palkinnon saajaksi. Kemira-palkinto annetaan merkittävästä veden tai jäteveden puhdistuksen hyväksi tehdystä työstä. Ensisijaisesti palkinto myönnetään edellisenä vuonna tehdystä työstä, mutta myös pidempiaikainen työ vesienpuhdistuksen hyväksi voidaan palkita. Palkinnon saajan ansioiden tulee olla pääasiassa tieteellisiä tai teknillisiä ja niiden pitää liittyä puhdistusmenetelmiin vesi- ja viemärilaitoksilla. Palkinto voidaan myöntää myös henkilölle, joka jollain muulla tavalla, esimerkiksi positiivista julkisuutta luomalla, on edistänyt vesienpuhdistusta vesi- ja viemärilaitoksilla.

3 3 Kemira-palkinnon on perustanut vuonna 1996 Kemira 0yj ja se luovutetaan vuosittain Vesilaitosyhdistyksen toimesta valtakunnallisten vesihuoltopäivien yhteydessä. Vuosina palkinnon nimi oli Kemwater-palkinto. Palkinnon saajasta päättää Vesilaitosyhdistyksen hallituksen nimeämä raati, jossa on edustajat vesihuoltolaitoksilta, Vesilaitosyhdistyksestä, alan korkeakoulusta tai tutkimuslaitoksesta sekä Kemira Oyj:stä. Ehdotukset vuoden 2014 palkinnon saajaksi pyydetään toimittamaan perusteluineen mennessä Riina Liikaselle joka toimii palkintoraadin sihteerinä. Kehittämisrahasto Kehittämisrahasto jakoi kevään 2014 avustukset Rahoitusta myönnettiin kaikille hakijoille avoimen yleisen haun hankkeille ja laitoslähtöisille hankkeille. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille: Vedenpuhdistuslaitoksen orgaanisen aineksen poiston tehostaminen kalvosuodatuksella, Aalto-yliopisto, Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Kalsiumkarbonaattijauheet typenpoiston nitrifikaation alkalointikemikaaleina diplomityö, Nordkalk Oy Ab, Denitrifikaatiomittaukset ja minimiravinnetestit jätevedenpuhdistamoiden typpivaikutusten arvioinnissa, Helsingin yliopisto, Kalvobioreaktoreiden (MBR) toteutukset ja mitoitus Suomen olosuhteissa, Ramboll Finland Oy, Haitta-aineet lietteissä - täydentävä tutkimus mallinnukselle, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Seuraavan kerran yleisen haun hakemuksia käsitellään lokakuussa 2014, mihin hakuun hakemukset tulee jättää syyskuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 yleisen haun painopistealueet, joilta tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat samat kuin vuonna 2013 ja löytyvät täältä. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Tarvitseeko kesätyöntekijä vesityökortin? Terveydensuojelulain mukaan kaikilla, jotka tekevät talousvettä toimittavassa laitoksessa talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä, pitää olla vesityökortti. Valviran antaman ohjeen mukaan sijaisina toimivien henkilöiden, esimerkiksi kesätyöntekijöiden, ei tarvitse suorittaa osaamistestiä, mikäli he eivät yksin vastaa laitoksen toiminnasta ja saatavilla on talousvesihygieenistä asiantuntemusta henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet osaamistestin. On kuitenkin suositeltavaa, että myös kesätyöntekijät suorittavat osaamistestin. Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan tässä laitosta, joka toimittaa talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli 10 kuutiometriä vuorokaudessa. Soveltamisalaan kuuluu koko

4 4 vesihuoltolaitos vedenottamoineen, vedenkäsittelylaitoksineen ja verkostoineen. Myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekeville henkilöille osaamistestin suorittamista voi suositella. Vesihuoltolaitosten hankintatoimelle suunnattu video Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on tuottanut videon case vesikemikaalit, jossa tuodaan esille miten standardeja voi käyttää työkaluina vesikemikaalien hankinnassa esitettäviin vaatimuksiin.video: Vesikemikaalit - tiedä mitä hankit, käytä avuksi standardeja! vesikemikaalit.mp4 Kuluttajille valmistettavan veden tulee olla korkealaatuista. Vesikemikaalistandardeissa asetetaan kemikaaleille puhtausvaatimukset, joita hankintatoimi voi edellyttää toimittajan täyttävän. Vesikemikaalistandardit ovat myös työkaluja vesilaitosten henkilökunnalle. Standardit kuvaavat kemikaalien turvallisen käsittelyn, säilytyksen, mahdolliset reaktiot muiden aineiden kanssa sekä antaa ohjeita toiminnasta onnettomuustilanteissa. Vesikemikaaleista on olemassa kaksi käsikirjaa, joista julkaistaan huhtikuussa uudet painokset. SFS-Käsikirja 45-1 Vesikemikaalit. Osa 1: Pintavesilaitoksen vesikemikaalit. Hapettimet, saostuskemikaalit ja muut kemikaalit SFS-Käsikirja 45-2,Vesikemikaalit. Osa 2: Pohjavesilaitoksen vesikemikaalit. Desinfiointi ja ph:n säätö METSTA on tuottanut tästä hankintatoimelle suunnatusta videosta myös laajemman, hieman yksityiskohtaisemman videon, joka tullaan julkaisemaan SFSEdu-sivustolla huhtikuussa. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Vesihuolto ja energia Katso HSY:n tuottamat videot vesihuollon energian käytöstä, tuotannosta ja tehokkuudesta. HSY: n ensimmäinen video kertoo, minkälaisia voimia tarvitaan, että Päijänteestä otettu raakavesi puhdistuu talousvedeksi. Lisäksi valotetaan, kuinka raakavedestä otetaan talteen energiaa vedenpuhdistuslaitoksen käyttöön. Toisessa videossa vieraillaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa. Videossa kerrotaan, miten jätevesi puhdistuu käyttämällä siitä saatua energiaa. Voit kastoa videot HSY:n kotisivulta ja HSY:n YouTube- kanavasta. Lainsäädännössä tapahtuu Rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta

5 5 Verohallinto järjestää eri paikkakunnilla asiakastilaisuuksia, joissa käsitellään rakennusalan uutta tiedonantovelvollisuutta. Velvollisuus antaa työmaakohtaisesti tietoja Verohallinnolle rakennusurakoista ja työmaalla työskentelevistä työntekijöistä tulee voimaan ( tästä oli palstakirjoitus VVY:n uutiskirjeessä 13/2013). Tiedot urakoista toimittaa tilaaja ja työmaan päätoteuttaja toimittaa työntekijätiedot. Tiedot on ilmoitettava sähköisesti. Tiedot asiakastilaisuuksista ja ohjeistusta on Verohallinnon sivulla linkissä Asiaa käsitellään myös Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaarissa ( ), jossa on sitä koskeva luento. Seminaarin ohjelma on linkissä Julkaisuja ja selvityksiä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja Toksisuustestauksen soveltuvuus suomalaisten yhdyskuntajätevesien tarkkailuun ja haitallisten aineiden riskinarviointiin. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi on laadultaan vaihtelevaa ja harvoin pelkästään kotitalouksien jätevettä. Viemäreihin päätyy lukuisia kemiallisia yhdisteitä, joiden kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia ei tunneta. SYKEn raportissa käsitellään jätevesien haitallisuuden arviointia biologisia menetelmiä käyttäen, esitellään käytettävissä olevia menetelmiä sekä luodaan katsaus näiden menetelmien käyttöön eri maissa. Raportin lopussa ehdotetaan eräitä jatkotoimenpiteitä, joilla voitaisiin edistää jätevesien haittavaikutusten arviointia ja pyrkiä ennalta ehkäisemään ympäristön pilaantumista. Myrkyllisyystestien ja muiden biologisten menetelmien käyttöä suositellaan tarkkailumenetelmäksi kemiallisten analyysien ohella, puhdistusprosessien toimivuuden seurannan ja kehittämisen apuna, puhdistamoon tulevien vesien laadun tarkkailussa ja tuntemattomien haitta-aineiden jäljittämisessä. Raportissa pyritään tuomaan esiin biologisten menetelmien edut ja mahdollisuudet, kehittämistarpeet sekä rajoitukset, joita niihin liittyy. Raportin tekijät Schultz, Eija; Kärkkäinen, Pauli; Sillanpää, Markus; Sainio, Pirjo Julkaisu on saatavana internetistä: tai helda.helsinki.fi/syke Raportin voi ladata SYKEn sivulta kohdasta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42946

6 6 Vesilaitosyhdistys kouluttaa Vielä ennättää Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaariin Ilmoittautumisaikaa ja majoituskiintiöiden voimassa oloa on jatkettu asti. Seminaari järjestetään Helsingissä, Original Sokos Hotel Presidentissä Ensimmäisen päivän iltana osallistujat on kutsuttu perinteisesti illanviettoon, tällä kertaa Ulefos Oy:n toimitiloihin Vantaalle. Hallinto- ja talousseminaarin ensimmäisenä päivänä perehdytään ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin: vesihuoltolakiin, osuuskuntalakiin ja talousvesiasetukseen. Rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta kertoo verohallinnon edustaja. Keskiviikkona tutustutaan myös valtakunnallisen viemäröintiohjelman etenemiseen Lounais-Suomessa sekä vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden vakiointi -hankkeen tuloksiin. Torstaina aamupäivällä kuullaan uusista oppaista ja kehittämisrahaston hankkeista, mm. päivitetyistä desinfiointioppaista, web-pohjaisesta WSP-/SSP-työkalusta ja vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta oppaasta. Vielä ennen lounasta paneudutaan tietojärjestelmiin perustuvaan toiminnanohjaukseen. Seminaarin päätyttyä, klo 13 on Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous. Vuosikokousedustajat ovat tervetulleita seminaarin lounaalle, alkaen klo 11. Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaariin voi ilmoittautua asti osoitteessa > Koulutus ja vesihuoltopäivät tai sähköpostitse koulutus(a)vvy.fi. Tervetuloa! Vesityökorttikoulutuksia toukokuussa VVY järjestää vesityökorttikoulutuksia ja talousvesihygieenisiä osaamistestauksia toukokuussa kolmella paikkakunnalla: 8.5. Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Edellä mainittuihin koulutuksiin voi ilmoittautua kotisivujemme kautta. Jos haluatte suorittaa vesityökortin laitoksellanne tai yrityksenne tiloissa, teemme mielellämme tarjouksen sen järjestämisestä. Halutessanne mukaan voi kutsua yhteistyötahojen edustajia, esim. urakoitsijoita. Tarjouksen voi pyytää koulutuspäällikkö Anna-Maija Hallikkaalta, puh. (09) tai sähköpostitse koulutus(a)vvy.fi. VVY kouluttaa vesihuoltolain muutoksista kesälomien jälkeen Hallituksen esitys laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle Valiokuntakuulemiset on käyty kevättalven kuluessa. Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alussa. Lakimuutos on keskusteluttanut jo valmisteluvaiheessa; lain lopullinen sanamuoto ratkeaa vasta, kun laki on käsitelty eduskunnassa. Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltolain muutoksista koulutusta kesälomien jälkeen. Koulutuksissa käsitellään vesihuoltolain muutosten ohella hulevesien hallintaa ja vesihuollon sopimuksia ja yleisiä toimitusehtoja.

7 7 Koulutuksia järjestetään syyskaudella neljä: Kuopiossa 27.8., Helsingissä 9.9., Rovaniemellä ja Seinäjoella Tervetuloa! Pohjoismainen juomavesikonferenssi Finlandia-talolla Early Bird -maksu voimassa asti. Juomavesialan ammattilaiset ja tieteentekijät tapaavat Helsingissä Tervetuloa juomavesialan ammattilaisten ja tieteentekijöiden foorumiin, jossa välittyvät kokemukset, tiedot ja taidot Pohjoismaissa! Konferenssin teemoja ovat talousveden mikrobiologinenlaatu ja mikrobiologisten riskien arviointi, vedenhankinnanturvallisuus, Water Safety Planit, orgaaninen aines, vedenkäsittely ja kalvotekniikat sekä vedenjakelu. Konferenssin esityskielet ovat suomi, norja, ruotsi, tanska ja englanti ja esitykset simultaanitulkataan suomeksi ja englanniksi sekä suomesta ruotsiksi. Lisätietoja konferenssista ja ilmoittautuminen kotisivuillamme. Pääset halvemmalla Early Bird-maksulla, kun ilmoittaudut viimeistään Juomavesikonferenssin osallistujat voivat osallistua maksutta Vesilaitosyhdistyksen Vesihuolto 2014-päivien ohjelmaan ja näyttelyyn Finlandia-talolla. 9. Pohjoismaisen juomavesikonferenssin järjestää Vesilaitosyhdistys yhteistyössä pohjoismaisten vesilaitosyhdistysten ja NORDIWAn kanssa. Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan Suomen ympäristökeskus kouluttaa vesihuoltolainsäädännön uudistusten toimeenpanosta SYKE järjestää kevään aikana neljä koulutustilaisuutta eri puolilla maata. Koulutusten tavoitteena on kertoa uudistuneesta vesihuoltolainsäädännöstä ja sen vaikutuksista käytännön toimintaan. Koulutustilaisuudet on tarkoitettu ELY-keskusten, kuntien ja vesihuoltolaitosten henkilöstölle. Erityisinä aiheina ovat vesihuoltolaitosten varautuminen, hulevesien hallinta ja vesihuollon tiedonhallinta. Tilaisuudet ovat: pe Helsinki / SYKE ti 8.4. Kuopio / Muotoiluakatemia ma 5.5. Oulu / Sokos Hotel Eden ti 6.5. Tampere / auditorio Attila Lisätietoja: https://syke.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=329 Infrarakentaminen muutoksessa projektin maksuton päätösseminaari Hotelli Palacessa ti klo Infra-ala on suurten muutosten edessä niin toimintaympäristön kuin yritysten ja käyttäjien tarpeiden alueella. Kolmivuotisessa VTT:n ja TAMK:in vetämässä hankkeessa on rakennettu valmiuksia muutosten tunnistamiseen ja muotoiltu teesit, joiden voimalla infra-alaa kehitetään tästä eteenpäin.

8 8 Infra2030-hankkeen loppuseminaarissa kuullaan teesit ja keskustellaan muutoksen kohtaamisesta ja uuden johtamisesta. Isäntinä ovat INFRA ry, VTT ja TAMK sekä taustalla koko infra-ala mukaan luettuna MANK, monet yritykset, toimialajärjestöt, kuntasektori ja Tekes. Tervetuloa Palaceen tiistaina klo Ilmoittautuminen ja ohjelman linkki kotisivuillamme. Linkki seminaarin ohjelmaan ja ilmoittautumiseen. (www.vtt.fi/sites/infra2030) Vesilaitosyhdistys kouluttaa Helsinki Vesihuoltolaitosten hallinto- ja talousseminaari ilm. viim Oulu Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset ilm. viim Tampere Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Helsinki Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Vantaa Vesihuoltolaitosten käyttöhenkilökunnan koulutuspäivät ilm. viim Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

9 9 Varmista osallistumisesi Vesihuolto 2014 päiville hotellihuoneet uhkaavat loppua Vesihuolto päivät ja siihen olennaisesti kuuluva näyttely järjestetään Finlandia talolla. Myös Pohjoismainen juomavesikonferenssi järjestetään Finlandia talolla Vesihuolto 2014 päiville odotetaan noin 700 osallistujaa ja Pohjoismaiseen juomavesikonferenssiin osallistujaa. Vesihuolto 2014 päivien osallistumismaksu on edullisempi viimeistään ilmoittautuneille ja hotellihuoneiden kiintiötunnuksen saa ilmoittauduttuaan VVY:n kotisivuilla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevien ei kuitenkaan kannata jättää ilmoittautumista aivan viime hetkeen sillä hotellihuonekiintiöitä on hotellien toimesta jo alettu supistamamaan. Tämä tarkoittaa ettei huhtikuun loppupuolella ilmoittautuville enää välttämättä ole hotellihuoneita VVY:n varaamissa kiintiöissä. Kannattaa siis ilmoittautua ja varata majoitus heti! Vesihuoltopäiviä odotellen, Mika Rontu

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen.

Kyselyn hinnat pyydetään esimerkkikiinteistöiltä perittävien maksujen mukaisina mahdollisine arvonlisäveroineen. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 3/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Maksutiedustelu vesihuoltomaksuista Vuoden 2014 VVY:n jäsenlaitokset kattava maksutiedustelu lähetettiin varsinaisille jäsenille sähköpostilla

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutisia VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Lisätiedot

Call for Papers kutsu luennoimaan

Call for Papers kutsu luennoimaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! Keskustelussa puhdistamolietteen käyttö lannoitevalmisteena metsissä VVY:n uutiskirje 4/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous VVY:n vuosikokous pidettiin 19.4.2012 Hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä.

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 7/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 7/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 7/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Yhdyskuntatekniikka 2013 -näyttely järjestetään Jyväskylässä Jo 16. kerran järjestettävä Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 8/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n uusia varsinaisia jäseniä Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kunnat (käytännössä

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2013 Vesilaitosyhdistys Vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 5/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n toimisto on kiinni 9.7. - 29.7. Haussa laitosten kehittämistarpeet Kaikille VVY:n jäsenlaitoksille

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen

Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Ohje 1 (5) Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittajat Talous- tai allasvesihygieenistä osaamista osoittavan testin suorittaminen Tässä ohjeessa kerrotaan kenellä on oltava

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Anni Voutilainen Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.10.2014 Valvoja:

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot