Call for Papers kutsu luennoimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Call for Papers kutsu luennoimaan"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille jäsenille sähköpostilla viikolla 37. Varsinaiset jäsenet voivat lukea kaikki jäsenkirjeet jäsensivuilta, jonne pääsevät kirjautumaan laitoskohtaisella käyttäjätunnuksella. Jos käyttäjätunnus on unohtunut, ota yhteyttä tiedottajaan Call for Papers kutsu luennoimaan Vesihuolto 2015 päivät Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Etsimme nyt päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi min mittaisen esityksen pitämiseen mennessä. Valtakunnalliset Vesihuolto 2015 päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä käytännön kokemuksia. Myös Yhdyskuntatekniikka näyttely järjestetään Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa Esityksiä toivotaan erityisesti teemoista: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Ilmoitus esitelmäehdotuksesta tehdään Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla kohdassa "Koulutukset ja vesihuoltopäivät" selaamalla "Tapahtumat" listasta " KUTSU LUENNOIMAAN Vesihuoltopäivät 2015". Voit kopioida linkin tästä https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=344 Suora linkki: https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=344 Lisätietoja: apulaisjohtaja Mika Rontu (09) , mika.rontu(a)vvy.fi ja tiedottaja Eeva Hörkkö (09) , eeva.horkko(a)vvy.fi Vesitalous-lehdessä 3/2015 julkaistaan esitelmistä artikkeleita. Ilmoita esitelmäehdotuksen yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen. Vesilaitosyhdistys järjestää päivät yhteystyössä Turun Vesiliikelaitoksen, Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän nimeksi Venla Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän työryhmä julisti kesäkuussa 2014 nimikilpailun järjestelmän nimeksi. Nykyisin VVY:n jäsenille maksullinen järjestelmä tulee jatkossa laajentumaan kaikkiin VVY:n varsinaisiin jäseniin suppeampana eli perustason tunnusluvuilla. Nykyinen laajempi taso tulee säilymään maksullisena. Voittajaehdotus oli Venla, joka ehdottajan mukaan tulee sanoista VEsihuolloN Laatu. Nimikilpailun voittajalle on lähetetty palkinnoksi Vesilaitosyhdistyksen julkaisu Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. Paljonko keskivertokuluttaja maksaa vesihuoltopalveluista? Vesilaitosyhdistyksen selvityksen mukaan vuonna 2014 keskimääräinen kustannus omakotitalossa on 5,38 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,48 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden sisältäen mahdolliset arvonlisäverot. Keskimääräinen maksu vesihuoltopalveluista on noin 0,88 /asukas/vuorokausi. Koska vesihuoltotaksojen rakenne vaihtelee hyvinkin paljon eri laitoksilla, raportissa käytetään käsitettä "vertailuhinta". Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman kuvan asiakkaan maksamista maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden. Suomalainen käyttää keskimäärin 155 litraa vettä vuorokaudessa. Vaihtelut veden käytössä ovat suuria. Vertailuhinnan avulla voidaan määritellä, että suomalainen kolmehenkinen perhe maksaa vesihuollosta noin euroa vuodessa riippuen siitä, missä asuvat. Edullisimmillaan vesihuolto maksaa 2 3 euroa/kuutio ja kalleimmillaan yli 9 euroa/kuutio. Vesihuoltomaksujen perusteella ei oikeastaan voi päätellä, miten tehokkaasti tai taloudellisesti vesihuoltolaitos toimii, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten kunnan taksapolitiikka, valtion avustusten määrä, vedenhankintamahdollisuudet sekä yhdyskuntarakenne, sanoo Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu. Vesihuoltomaksut julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä s-postilla: Julkaisun pdftiedoston hinta on 25. Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %). Julkaisun taulukot (sivut 14-32) voi ostaa MS Excel tiedostoina. Tiedostojen hinta on 85. (Sis. alv 24 %). Lisätietoja apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, mika.rontu(a)vvy.fi, puh Uusi yhteistoimintajäsen VVY:n hallituksen työvaliokunta hyväksyi kokouksessaan inpulse Works Oy:n yhteistoimintajäseneksi. inpulse Works Oy Yhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Listaus yhteistoimintajäsenistä on kotisivuillamme.

3 3 Kehittämisrahasto Viemärivuotojen todentamista pohjavedestä selvitetty Suomenympäristökeskuksen toteuttama tutkimus sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Pohjavesianalyysien perusteella on mahdollista osoittaa alueet, joissa tarkempia viemäriverkon kuntotutkimuksia olisi syytä tehdä. Hankkeen tavoitteena oli kahdella tutkimusalueella selvittää viemäripäästöjen vaikutuksia ja laajuutta pohjavedessä sekä aineiden kertymistä pohjaveteen. Lisäksi tavoitteena oli vertailla eri analyysimenetelmien tuloksia ja indikaattoreiden kelpoisuutta viemärivuotojen ja jäteveden vaikutuksen todentamiseksi pohjavedestä. Vuonna 2013 toteutettu hanke oli jatkoa vuonna 2012 aloitetulle hankkeelle. Hankkeessa analysoitiin makeutusaineiden, kofeiinin, bakteerien ja ravinteiden pitoisuuksia pohjaveden havaintoputkista sekä makeutusaineiden ja kofeiinin osalta myös jätevedestä. Hankkeen toteuttajana oli Suomen ympäristökeskus yhteistyössä kohdealueiden ELY-keskusten ja vesilaitosten kanssa. Analyysit osoittivat jäteveden vaikuttaneen pohjaveden laatuun tutkimuskohteissa. Makeutusaineiden esiintyminen pohjavedessä näyttää olevan hyvä indikaattori, minkä perusteella veden laatua kannattaa selvittää laajemminkin (mikrobiologinen saastuminen). Makeutusaineiden kertymisestä ei ainakaan kahden vuoden tulosten perusteella ollut merkkejä. Pohjavesianalyysien perusteella on mahdollista osoittaa alueet, joissa tarkempia viemäriverkon kuntotutkimuksia olisi syytä tehdä. Hankkeiden loppuraportti löytyy Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankesivuilta hakemalla hankkeen nimellä. Hankkeen omat tiedot aukeavat hakulistalla olevasta vihreästä rististä. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 hanke on parhaillaan käynnistymässä. Vesihuolto on mukana Yhdyskuntatekniikka-paneelin osana. Paneeli koostuu kutsutuista asiantuntijoista, mutta tietoa kerätään myös kentältä sähköisten kyselyiden avulla. Teilläkin on nyt mahdollisuus vastata samanlaiseen avauskyselyyn kuin varsinaisilla panelisteilla. Syötteet ovat anonyymejä ja kaikki hyvät näkemykset tulevat varmasti paneelissa käyttöön. ROTI 2015 avauskyselyyn pääsee seuraavasta linkistä: https://my.surveypal.com/roti-yhd-1_beta2 Ympäristöministeriön hankehaku Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse mennessä klo Ympäristöministeriö käynnistää hankehaun Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevassa ohjelmassa. Haku keskittyy erityisesti ravinteiden kierrätyksen seuraaviin teemoihin:

4 4 muiden kuin lantapohjaisten biomassojen ja jätteiden kehittäminen lannoitevalmisteina ja maanparannusaineina (käsittely, logistiikka ja hyödyntämismahdollisuudet) konkreettinen muiden kuin lantapohjaisten biomassalähtöisten lannoitevalmisteiden/maanparannusaineiden käytön kokeilutoiminta, erityisesti kannattavuuden selvittäminen ravinnehuuhtoumien vähentämisen konkreettinen kohdentamiskokeilu Saaristomeren valuma-alueella (esim. sijainninohjauksen, paikkatiedon, ympäristöindeksin, ympäristöarvokaupan tai monitorointitiedon hyödyntämisen avulla) erilaisten ravinnevirtojen alueellista tasapainoa tavoittelevien toimenpiteiden kehittäminen ja kokeilu elintarvikeketjussa tapahtuvan ruokahävikin sisältämän ravinteiden hyötykäytön kehittäminen kansalaisten aktivoiminen vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseenveneilyn jätevesien ja muun jätehuollon käsittelyn tehostaminen Saaristomeren valuma-alueella Lisää tietoa hausta, hakulomakkeet ja -ohjeet ympäristöministeriön sivulta: tästä linkistä Orgaaniset maanparannuskompostit Orgaanisten maanparannuskompostien käytöstä on tehty YouTube -video. Orgaanisia lannoitevalmisteita voidaan käyttää mineraalilannoitteiden ja karjanlannan sijaan. Orgaaniset lannoitevalmisteet valmistetaan kasvi- ja eläinperäisistä jätemateriaaleista. Videossa kerrotaan maanparannuskompostin käytöstä lannoitteena. Video on tuotettu MTT:n hankkeessa LeviLogi Orgaaniset lannoitevalmisteet lähialueiden tilojen käyttöön. Lisätietoja: Video löytyy kotisivuillamme olevasta linkistä. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla. Lainsäädännössä tapahtuu Laki vesihuoltolain muuttamisesta Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevat lait Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevat lait on julkaistu Finlexissä suomeksi ja ruotsiksi. Niissä on lakeihin tullet muutokset. Lisäksi päivitetyt säädöstekstit, joissa on lakiin tehdyt muutokset ja muuttamatta jääneet pykälät, on myös saatavissa Finlexissä. Ne löytyvät käyttämällä hakusanana lain nimeä. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevat lait, joissa on pelkästään muutokset, löytyvät seuraavista linkeistä: Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 suomeksi:

5 5 ruotsiksi: Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 682/2014 suomeksi: ruotsiksi: Ohje siihen, miten löydät vesihuoltolain Löydät ajantasaisen vesihuoltolain oikeusministeriön maksuttomasta Finlex Internet-palvelusta Valitse kohta Lainsäädäntö ja Ajantasainen lainsäädäntö Valitse asiasanastosta alkukirjain eli V, jonka jälkeen vesihuolto kohtaan listautuu asiasanaan liittyvät säädökset. Valitse Vesihuoltolaki Tässä myös suora linkki, mutta valitettavasti linkit eivät aina toimi kaikkien koneilla.vesihuoltolaki Finlexpalvelussa. Voit myös kopioida linkin Finlex-palvelun vesihuoltolakiin tästä: ki Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua Valtioneuvostolta esitys pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista. Esityksen tarkoituksena on tehostaa pohjavesien suojelua antamalla pohjavesien rajaamiselle ja luokittelulle sekä suojelusuunnitelmille lainsäädännöllinen pohja. Valtioneuvosto antoi esityksen, jossa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisätään uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku. Nykyisin pohjavesialueiden rajaaminen perustuu hallinnolliseen ohjeistukseen eikä lainsäädäntöön. Esitys parantaisi eri toimijoiden oikeusturvaa täsmentämällä sääntelyä. Lisäksi lakiesityksessä säädettäisiin osallistumismahdollisuuksista ja tiedottamisesta luokitusta ja suojelusuunnitelmaa valmisteltaessa. Suomessa on noin 6000 luokiteltua pohjavesialuetta. Esityksen mukaan ne luokiteltaisiin jatkossa 1-luokkaan (tärkeät pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet). Luokat korvaisivat nykyiset I ja II -luokat, joihin kuuluvia alueita saatetaan vielä tarkastella uudelleen niiden sijoittamiseksi uusiin luokkiin. Nykyisen luokan III eli muut pohjavesialueet luokiteltaisiin uudestaan 1- tai 2-luokkaan tai poistettaisiin luokituksesta riippuen siitä, soveltuvatko ne vedenhankintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edelleen rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet.

6 6 Laissa säädettäisiin myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Tällaisia ekosysteemejä voivat olla esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Näitä pohjavesialueita koskien otettaisiin käyttöön uusi E-luokka. Lisäksi laissa säädettäisiin pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Kunta voi jatkossakin laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laadittaisiin pohjavesialueelle tarve- ja riskiperusteisesti. Esityksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää pohjavesien suojelusuunnitelmien roolia vesienhoidon suunnittelussa. Nykyisen vesilain käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet. Ympäristöministeriö on valmistellut säännökset laajapohjaisessa työryhmässä valmistellun raportti pohjalta. Linkki valtioneuvoston tiedotteeseen asiasta. Tiedotteesta löytyy varsinainen ehdotusteksti. Ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus Uusi ympäristönsuojelulaki 527/2014 astuu voimaan syyskuun alussa ja uusi ympäristönsuojeluasetus kymmenes syyskuuta. Ympäristönsuojelusäädösten keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät ennallaan. Teollisuuspäästödirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön Uudessa ympäristönsuojelulaissa teollisuuspäästödirektiivi (IED -direktiivi) tuodaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi koskee suuria teollisuuslaitoksia, joiden päästöjä sen avulla vähennetään. Teollisuuspäästödirektiivi edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista direktiivilaitoksilla. Ympäristönsuojelulaissa direktiivilaitoksille on asetettu vaatimus maaperän ja pohjaveden tilaa koskevan perustilaselvityksen laatimisesta toiminnassa, jossa käytetään, varastoidaan tai jossa muuten syntyy merkityksellisiä vaarallisia aineita. Suomessa velvoitteet koskevat noin tuhatta laitosta. Teollisuuspäästödirektiivin piiriin kuuluvia laitoksia ovat jatkossa myös direktiivissä määrätyn kapasiteetin ylittävät hyödynnettävän jätteen biologiset käsittelylaitokset, kuten esimerkiksi kompostilaitokset ja mädättämöt. Ulkopuolelle on kuitenkin rajattu yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun direktiiviin 91/271/ETY kuuluvat toiminnot. Jätevesien johtaminen ja käsittely luvanvaraista Ympäristönsuojelulain liitteessä yksi on lueteltu luvanvaraiset toiminnot. Luvanvaraisiin toimintoihin kuuluu yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä. Lain sanamuotoa on muutettu siten, että luvanvaraisuuden piirissä on nyt selkeästi myös yhdyskuntajätevesien johtaminen käsiteltäväksi. Tällä ei tarkoiteta sitä, että viemäriverkostolle olisi haettava oma erillinen ympäristölupa, mutta luvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa verkoston vuotovesien ja verkostorakenteiden ylivuotojen tarkkailusta ja vuotovesien vähentämisestä sekä jätevesipumppaamoista. Ennaltavarautumisvelvollisuus Laissa säädetään ennaltavarautumisvelvollisuudesta. Toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten. Vastaava suunnitelma voidaan tehdä myös jonkin muun lain nojalla. Valvonta tulee maksulliseksi Jatkossa niin suunnitelmallisesta valvonnasta, rikkomusepäilyjen valvonnasta kuin hallintopakkojenkin valvonnasta tulee pääosin maksullista. Ympäristönsuojelulain säännöksellä on luotu mahdollisuus maksujen käyttöönottoon.

7 7 Uusi ympäristönsuojeluasetus täydentää lakia Uusi ympäristönsuojeluasetus tuli voimaan 10. päivänä syyskuuta Asetus korvaa ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000), johon uusi asetus kuitenkin pääosin perustuu. Asetuksella pannaan omalta osaltaan täytäntöön Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin säännökset lupamenettelystä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) noudattamisesta ja luvanvaraisten toimintojen valvonnasta. Säännöksillä velvoitetaan valtion lupa- ja valvontaviranomaiset noudattamaan uusia sääntöjä direktiivilaitosten lupakäsittelyssä ja valvonnassa. Direktiivilaitosten lupien tarkistamisessa noudatetaan asetuksessa säädettyjä määräaikoja, luvat perustellaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamisen osalta entistä tarkemmin ja valvonnassa toimitaan laadittujen suunnitelmien pohjalta niin, että toiminnan aiheuttamat riskit ympäristölle tiedostetaan ja nimetään ja valvonta perustuu niihin. Lisäksi asetuksessa on keskeiset säännökset ympäristölupia myöntävien viranomaisten työnjaosta. Lupaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja aluehallintovirastojen, lupatoimivaltaan tulee metsäteollisuutta, kemianteollisuutta, orgaanisia liuottimia käyttävää toimintaa sekä jätteiden käsittelyä koskevia muutoksia. Lisätietoja Ympäristöministeriön ympäristölain uudistusta koskeva sivusto Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Ympäristöministeriön tiedote ympäristönsuojeluasetuksesta Vesilaitosyhdistys kouluttaa Viestintäpäivä Kuopiossa Vielä ehdit mukaan Viestintäpäivään Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 12.9 Koulutus pidetään Kuopiossa Original Sokos Hotel Puijonsarvessa. Ohjelmassa on paljon ajankohtaisia ja hyödyllisiä aiheita. -Paikallisen vesihuoltolaitoksen kuulumiset -Vesihuoltolain muutoksen vaikutukset tietojen julkisuuteen -Luettavuuden ehdoilla kohti sähköistä vuosikertomusta -Tunnuslukujärjestelmän hyödyntäminen laitosten viestinnässä -Rutiineista historiaksi ideoita työn juhlistamiseen -Verkkotietojärjestelmä tiedotuksen apuvälineenä -Huolto- ja ryhmätiedotus Norjassa Tervetuloa mukaan!.

8 8 Ilmoittaudu syksyn vesityökorttikoulutuksiin VVY järjestää vesityökorttikoulutukset ja talousvesihygieeniset osaamistestaukset Turussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Voit ilmoittautua koulutuksiin joko nettisivujemme kautta taikka sähköpostillakoulutus(a)vvy.fi. Koulutusta vesihuoltolain muutoksesta Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltolain muutoksista syksyn aikana vielä kaksi koulutustilaisuutta: Rovaniemellä (15.10.) ja Seinäjoella (4.11.) Koulutuksissa käsitellään vesihuoltolakiin tehtyjä muutoksia vesihuoltolaitosten toiminnan näkökulmasta. Muutoksia on tullut mm. toiminta-aluerajauksiin, varautumiseen ja vesihuoltolaitosten talouteen liittyvissä asioissa. Hulevesiviemäröinnin vastuut on määritelty uudella tavalla ja niistä säädetään jatkossa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa. Näillä kaikilla muutoksilla on vaikutusta vesihuollon sopimuksiin ja yleisiin toimitusehtoihin. Tervetuloa isommallakin joukolla kuulemaan vesihuoltolain muutoksista ja keskustelemaan niiden vaikutuksista vesihuoltolaitosten toimintaan. Rovaniemen tilaisuuteen tulee ilmoittautua lokakuun alkuun mennessä. Tervetuloa! Koulutusta lainsäädännön muutosten vaikutuksesta varautumiseen Vesihuoltolain sekä talousvesiasetuksen muutokset toivat mukanaan uusia vesihuoltolaitosten varautumiseen liittyviä säädöksiä. Millaisia muutokset ja niiden vaikutukset vesihuoltolaitoksille ovat? Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä Tampereella järjestettävään Häiriötilanteisiin varautuminen koulutukseen. Koulutuksen yhteydessä käsitellään WSPtä ja sen roolia vesilaitosten varautumisessa. Toimintavalmiuden varmistamista lähestytään esimerkkitapauksella tilapäisestä kloorauksesta. Koulutuksen iltapäivän aluksi kuullaan kokemuksia riskikartoitusten toteuttamisesta. Esitykset kyberturvallisuudesta vesilaitoksilla sekä sähkön saannin varmistaminen täydentävät päivän ohjelmaa. Osallistujille jaetaan sähkön saannin varmistamisesta tehty opas. Tervetuloa Häiriötilanteisiin varautuminen koulutukseen, Tampereelle! Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät lokakuun alussa Tampereella Lainsäädännön muutoksia, uusia oppaita, luokituksia ja järjestelmiä, käynnissä olevia vesihuoltohankkeita sekä tutustumiskäynti siinä on tiivistettynä Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivien ohjelma. Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät järjestetään Tampereella. Ensimmäisen päivän aamupäivän aiheita ovat viimeaikaiset lainsäädännön muutokset ja alkuvuonna valmistuneet desinfiointioppaat. Lounaan jälkeen perehdytään vesihuoltolaitosten laitoshankkeiden tehtävämäärittelyyn sekä kyber-turvallisuuteen vesilaitoksilla. Iltapäivällä tutustutaan Insta Automation Oy toimintaan. Toisen päivän aamupäivän ohjelmassa ovat mm. esitykset raportointijärjestelmiin liittyvästä laitehallinnasta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista ja uusista pohjavesiluokituksista. Lounaan jälkeen kuullaan muoviputkihitsaajien koulutus- ja sertifiointijärjestelmästä ja kahdesta käynnissä olevasta vesihuoltohankkeesta: Tampereen Kaupinojan vedenottamon saneerauksesta ja Hyvinkään Puolimatkan vesitornin peruskorjauksesta. Ilmoittauduthan pian Vesilaitosten käyttöpäällikköpäiville. Tervetuloa!

9 9 Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla , Lahti Asiakaspalvelua eivät ole pelkästään puhelinkeskustelut ja vierailut toimistolla. Vesihuollon asiakkaita kohdataan joka päivä myös esimerkiksi työmailla. Kaikki tilanteet luovat kuvaa vesihuoltolaitoksista. Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla -koulutus on tarkoitettu kaikille vesihuoltolaitosten työntekijöille asentajista toimistotyöntekijöihin. Koulutuspäivä koostuu runsaista esimerkkitilanteista ja harjoituksista. Lisäksi kuullaan kahden vesihuoltolaitoksen puheenvuorot heidän toteuttamasta asiakaspalvelusta. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on perjantaina Tervetuloa mukaan! Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely Ainutlaatuinen kohtaamispaikka, jossa tapaat ammattilaisia ja syvennät alan tietämystä. Vesilaitosyhdistys järjestää yhteistyössä Oulun Veden kanssa Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttelyn. Tapahtuma on Holiday Inn Oulussa, Kirkkokatu 3. Tule päivittämään osaamisesi, täydellinen ohjelma tästä linkistä. Poimintoja esitysten aiheista: talousvesiasetuksen muutos, desinfiointioppaiden päivitys ja sisältö, vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutus VVY:n suosituksiin, webpohjainen WSP-/SSP-työkalu, kaivantotöiden turvallisuusvalvonta ja muoviputkihitsaajien koulutus- ja sertifiointijärjestelmä Teknisen ekskurison kohteina: Taskilan jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennusurakka tai Kempeleen vedenkäsittelylaitoksen laajennus sekä VMH Kalibro Oy:n tarkastuslaboratorio. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivien kuulijoille verkostoitumiseen mahdollisuus Vesiväki-illassa keskiviikkona Radisson Blu Hotel Oulussa. (ilmoittautuneille kuulijoille, puhujille, kutsuvieraille ja näytteilleasettajille). Suora linkki ilmoittautumiseen https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=290 Hyödynnä mahdollisuus - kaikki alan ammattilaiset kokoontuvat Ouluun! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan

10 10 Näytteilleasettajaksi voi ilmoittautua osoitteessa Vesilaitosyhdistys kouluttaa Kuopio Viestintäpäivä ilm. viim Tampere Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ilm. viim Lahti Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla ilm. viim Turku Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Tampere Häiriötilanteisiin varautuminen ilm. viim Rovaniemi Vesihuoltolain muutokset ilm. viim Oulu Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely Kaikki koulutukset tästä.

11 11 Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä aloitti työnsä syksyllä Työryhmän loppuraportti (MMM 2010:6) valmistui kesällä 2010 ja väliraportti (MMM 2009:13) vuoden 2009 lopussa. Hallituksen esitys (HE 218/2013) annettiin eduskunnalle Eduskunta hyväksyi muutoslait Tasavallan presidentti vahvisti lait ja ne tulivat voimaan Vesihuoltolakia ei kumottu, mutta siihen tehtiin useita muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin hulevesien hallintaa koskevilla säännöksillä. Lakien ajantasaiset versiot löytyvät nyt Finlexistä (hakusanaksi riittää lain nimi). Hallituksen esityksen perusteluissa muutoksen keskeiset tavoitteet on kiteytetty kahteen asiaan: turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja hulevesien kokonaishallinnan parantamiseen. Kohtuuhintaisiin palveluihin pyritään laissa monin tavoin. Vesihuoltolain 8 :n mukaan toimintaalueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Sen lisäksi toiminta-alueen tulee olla sellainen, että kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Lisäksi talouden läpinäkyvyyttä haluttiin lisätä uusilla laitoksen taloushallintoa koskevilla säännöksillä, jotka ovat vesihuoltolain 4 luvussa. Kohtuuhintaisiin vesihuoltopalveluihin tähdättiin tavallaan myös lieventämällä liittämisvelvollisuutta taajaman ulkopuolisilla alueilla. Muutetun 10 :n mukaan laitoksen toiminta-alueella on liittämisvelvollisuus. Se ei kuitenkaan koske sellaista taajaman ulkopuolista kiinteistöä, jonka vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen laitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jonka kiinteistökohtainen vesihuolto täyttää terveydensuojelulain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset. Jos taajaman ulkopuolella sijaitsevalla kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, sitä ei myöskään tarvitse liittää laitoksen jätevesiviemäriin, jos sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia. Ennen hyväksytyllä toiminta-alueella liittämisvelvollisuuteen sovelletaan aikaisempaa lakia vuo-

12 12 den 2018 loppuun saakka, jos laitos on ryhtynyt siellä toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi. Keskeinen muutos liittyy hulevesien kokonaishallintaan. Lisäksi huleveden kustannusten läpinäkyvyyttä on yritetty lisätä. Hulevesien hallinta on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kokonaisuus, jolla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Kunta vastaa huleveden hallinnan järjestämisestä pääsääntöisesti asemakaava-alueella. Kunnan hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan huleveden hallintaan tarkoitettujen rakenteiden ja alueiden kokonaisuutta lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja. Lisäksi kiinteistönomistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Kiinteistön hulevedet on johdettava kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen rooli hulevesien hallinnassa liittyy uusien säännösten mukaan huleveden viemäröintiin laitoksen hulevesiviemäriverkostossa. Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty, tosin tietyin poikkeuksin. Vesihuoltolain 17 a :n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan ja tietyin edellytyksin, että laitos huolehtii kunnan päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kuten ennenkin, kunta voi silti huolehtia huleveden viemäröinnistä myös muulla tavoin kuin antamalla sen vesihuoltolaitoksen tehtäväksi. Anneli Tiainen lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 7/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. VVY:n uutiskirje 3/2013 VVY:n uutisia VVY:n vuosikokous on torstaina 18.4.2013 Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 13/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistys siirtyy verkkolaskuihin 1.1.2014 Y.tunnus 0202570-3 OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703 Operaattori: Nordea Välittäjän

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 10/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n koulutukset Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä 29.11.2012 Helsingissä Lainsäädäntöpäivässä paneudutaan

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 2/2013

VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutiskirje 2/2013 VVY:n uutisia Valtakirjat VVY:n vuosikokoukseen Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013

Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 8/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla dot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Elvytysrahaa ja

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 5/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Päivitä jäsentietosi jäsenrekisteriin! Varsinaisille jäsenille ja yhteistoimintajäsenille on lähetetty sähköpostilla pyyntö päivittää

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 5/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia VVY:n toimisto on kiinni 9.7. - 29.7. Haussa laitosten kehittämistarpeet Kaikille VVY:n jäsenlaitoksille

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot