Call for Papers kutsu luennoimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Call for Papers kutsu luennoimaan"

Transkriptio

1 Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 11/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Talousvesiasetuksen muutos voimaan syyskuussa Aihetta käsittelevä Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje 5/2014 lähetettiin varsinaisille jäsenille sähköpostilla viikolla 37. Varsinaiset jäsenet voivat lukea kaikki jäsenkirjeet jäsensivuilta, jonne pääsevät kirjautumaan laitoskohtaisella käyttäjätunnuksella. Jos käyttäjätunnus on unohtunut, ota yhteyttä tiedottajaan Call for Papers kutsu luennoimaan Vesihuolto 2015 päivät Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Etsimme nyt päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi min mittaisen esityksen pitämiseen mennessä. Valtakunnalliset Vesihuolto 2015 päivät kokoavat vesihuoltoalan ammattilaiset kuulemaan tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä käytännön kokemuksia. Myös Yhdyskuntatekniikka näyttely järjestetään Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa Esityksiä toivotaan erityisesti teemoista: Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet Ilmoitus esitelmäehdotuksesta tehdään Vesilaitosyhdistyksen kotisivuilla kohdassa "Koulutukset ja vesihuoltopäivät" selaamalla "Tapahtumat" listasta " KUTSU LUENNOIMAAN Vesihuoltopäivät 2015". Voit kopioida linkin tästä https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=344 Suora linkki: https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=344 Lisätietoja: apulaisjohtaja Mika Rontu (09) , mika.rontu(a)vvy.fi ja tiedottaja Eeva Hörkkö (09) , eeva.horkko(a)vvy.fi Vesitalous-lehdessä 3/2015 julkaistaan esitelmistä artikkeleita. Ilmoita esitelmäehdotuksen yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen. Vesilaitosyhdistys järjestää päivät yhteystyössä Turun Vesiliikelaitoksen, Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa. Suomen Vesilaitosyhdistys ry Finlands Vattenverksförening rf Asemapäällikönkatu 7, FI HELSINKI, puhelin , faksi Y-tunnus

2 2 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän nimeksi Venla Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän työryhmä julisti kesäkuussa 2014 nimikilpailun järjestelmän nimeksi. Nykyisin VVY:n jäsenille maksullinen järjestelmä tulee jatkossa laajentumaan kaikkiin VVY:n varsinaisiin jäseniin suppeampana eli perustason tunnusluvuilla. Nykyinen laajempi taso tulee säilymään maksullisena. Voittajaehdotus oli Venla, joka ehdottajan mukaan tulee sanoista VEsihuolloN Laatu. Nimikilpailun voittajalle on lähetetty palkinnoksi Vesilaitosyhdistyksen julkaisu Hanaa! Suomen vesihuolto - kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. Paljonko keskivertokuluttaja maksaa vesihuoltopalveluista? Vesilaitosyhdistyksen selvityksen mukaan vuonna 2014 keskimääräinen kustannus omakotitalossa on 5,38 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden ja kerrostalossa vastaavasti 4,48 euroa käytettyä vesikuutiometriä kohden sisältäen mahdolliset arvonlisäverot. Keskimääräinen maksu vesihuoltopalveluista on noin 0,88 /asukas/vuorokausi. Koska vesihuoltotaksojen rakenne vaihtelee hyvinkin paljon eri laitoksilla, raportissa käytetään käsitettä "vertailuhinta". Vertailuhinnassa on otettu huomioon käyttömaksun ohella perusmaksun ja mittarivuokran sekä liittymismaksun vaikutus asiakkaalta perittävään veden ja jäteveden hintaan. Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman kuvan asiakkaan maksamista maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden. Suomalainen käyttää keskimäärin 155 litraa vettä vuorokaudessa. Vaihtelut veden käytössä ovat suuria. Vertailuhinnan avulla voidaan määritellä, että suomalainen kolmehenkinen perhe maksaa vesihuollosta noin euroa vuodessa riippuen siitä, missä asuvat. Edullisimmillaan vesihuolto maksaa 2 3 euroa/kuutio ja kalleimmillaan yli 9 euroa/kuutio. Vesihuoltomaksujen perusteella ei oikeastaan voi päätellä, miten tehokkaasti tai taloudellisesti vesihuoltolaitos toimii, sillä maksujen suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten kunnan taksapolitiikka, valtion avustusten määrä, vedenhankintamahdollisuudet sekä yhdyskuntarakenne, sanoo Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu. Vesihuoltomaksut julkaisun voi tilata Vesilaitosyhdistyksestä s-postilla: Julkaisun pdftiedoston hinta on 25. Tiedoston hintaan sisältyy arvonlisävero (24 %). Julkaisun taulukot (sivut 14-32) voi ostaa MS Excel tiedostoina. Tiedostojen hinta on 85. (Sis. alv 24 %). Lisätietoja apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, mika.rontu(a)vvy.fi, puh Uusi yhteistoimintajäsen VVY:n hallituksen työvaliokunta hyväksyi kokouksessaan inpulse Works Oy:n yhteistoimintajäseneksi. inpulse Works Oy Yhdistyksen yhteistoimintajäseninä voivat olla vesihuoltolaitoksille tuotteita ja palveluja sekä urakointia myyvät yritykset, alan oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Yhteistoimintajäsenet eivät osallistu päätöksentekoon vuosikokouksessa, mutta niillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Listaus yhteistoimintajäsenistä on kotisivuillamme.

3 3 Kehittämisrahasto Viemärivuotojen todentamista pohjavedestä selvitetty Suomenympäristökeskuksen toteuttama tutkimus sai rahoitusta Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta. Pohjavesianalyysien perusteella on mahdollista osoittaa alueet, joissa tarkempia viemäriverkon kuntotutkimuksia olisi syytä tehdä. Hankkeen tavoitteena oli kahdella tutkimusalueella selvittää viemäripäästöjen vaikutuksia ja laajuutta pohjavedessä sekä aineiden kertymistä pohjaveteen. Lisäksi tavoitteena oli vertailla eri analyysimenetelmien tuloksia ja indikaattoreiden kelpoisuutta viemärivuotojen ja jäteveden vaikutuksen todentamiseksi pohjavedestä. Vuonna 2013 toteutettu hanke oli jatkoa vuonna 2012 aloitetulle hankkeelle. Hankkeessa analysoitiin makeutusaineiden, kofeiinin, bakteerien ja ravinteiden pitoisuuksia pohjaveden havaintoputkista sekä makeutusaineiden ja kofeiinin osalta myös jätevedestä. Hankkeen toteuttajana oli Suomen ympäristökeskus yhteistyössä kohdealueiden ELY-keskusten ja vesilaitosten kanssa. Analyysit osoittivat jäteveden vaikuttaneen pohjaveden laatuun tutkimuskohteissa. Makeutusaineiden esiintyminen pohjavedessä näyttää olevan hyvä indikaattori, minkä perusteella veden laatua kannattaa selvittää laajemminkin (mikrobiologinen saastuminen). Makeutusaineiden kertymisestä ei ainakaan kahden vuoden tulosten perusteella ollut merkkejä. Pohjavesianalyysien perusteella on mahdollista osoittaa alueet, joissa tarkempia viemäriverkon kuntotutkimuksia olisi syytä tehdä. Hankkeiden loppuraportti löytyy Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankesivuilta hakemalla hankkeen nimellä. Hankkeen omat tiedot aukeavat hakulistalla olevasta vihreästä rististä. Ajankohtaista vesihuoltoalalla Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 hanke on parhaillaan käynnistymässä. Vesihuolto on mukana Yhdyskuntatekniikka-paneelin osana. Paneeli koostuu kutsutuista asiantuntijoista, mutta tietoa kerätään myös kentältä sähköisten kyselyiden avulla. Teilläkin on nyt mahdollisuus vastata samanlaiseen avauskyselyyn kuin varsinaisilla panelisteilla. Syötteet ovat anonyymejä ja kaikki hyvät näkemykset tulevat varmasti paneelissa käyttöön. ROTI 2015 avauskyselyyn pääsee seuraavasta linkistä: https://my.surveypal.com/roti-yhd-1_beta2 Ympäristöministeriön hankehaku Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse mennessä klo Ympäristöministeriö käynnistää hankehaun Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevassa ohjelmassa. Haku keskittyy erityisesti ravinteiden kierrätyksen seuraaviin teemoihin:

4 4 muiden kuin lantapohjaisten biomassojen ja jätteiden kehittäminen lannoitevalmisteina ja maanparannusaineina (käsittely, logistiikka ja hyödyntämismahdollisuudet) konkreettinen muiden kuin lantapohjaisten biomassalähtöisten lannoitevalmisteiden/maanparannusaineiden käytön kokeilutoiminta, erityisesti kannattavuuden selvittäminen ravinnehuuhtoumien vähentämisen konkreettinen kohdentamiskokeilu Saaristomeren valuma-alueella (esim. sijainninohjauksen, paikkatiedon, ympäristöindeksin, ympäristöarvokaupan tai monitorointitiedon hyödyntämisen avulla) erilaisten ravinnevirtojen alueellista tasapainoa tavoittelevien toimenpiteiden kehittäminen ja kokeilu elintarvikeketjussa tapahtuvan ruokahävikin sisältämän ravinteiden hyötykäytön kehittäminen kansalaisten aktivoiminen vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseenveneilyn jätevesien ja muun jätehuollon käsittelyn tehostaminen Saaristomeren valuma-alueella Lisää tietoa hausta, hakulomakkeet ja -ohjeet ympäristöministeriön sivulta: tästä linkistä Orgaaniset maanparannuskompostit Orgaanisten maanparannuskompostien käytöstä on tehty YouTube -video. Orgaanisia lannoitevalmisteita voidaan käyttää mineraalilannoitteiden ja karjanlannan sijaan. Orgaaniset lannoitevalmisteet valmistetaan kasvi- ja eläinperäisistä jätemateriaaleista. Videossa kerrotaan maanparannuskompostin käytöstä lannoitteena. Video on tuotettu MTT:n hankkeessa LeviLogi Orgaaniset lannoitevalmisteet lähialueiden tilojen käyttöön. Lisätietoja: Video löytyy kotisivuillamme olevasta linkistä. Tapahtuu jäsenlaitoksilla Avoimet työpaikat Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ja yhteistoimintajäsenet voivat ilmoittaa alan avoimista työpaikoista VVY:n nettisivuilla. Lainsäädännössä tapahtuu Laki vesihuoltolain muuttamisesta Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevat lait Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevat lait on julkaistu Finlexissä suomeksi ja ruotsiksi. Niissä on lakeihin tullet muutokset. Lisäksi päivitetyt säädöstekstit, joissa on lakiin tehdyt muutokset ja muuttamatta jääneet pykälät, on myös saatavissa Finlexissä. Ne löytyvät käyttämällä hakusanana lain nimeä. Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevat lait, joissa on pelkästään muutokset, löytyvät seuraavista linkeistä: Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014 suomeksi:

5 5 ruotsiksi: Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 682/2014 suomeksi: ruotsiksi: Ohje siihen, miten löydät vesihuoltolain Löydät ajantasaisen vesihuoltolain oikeusministeriön maksuttomasta Finlex Internet-palvelusta Valitse kohta Lainsäädäntö ja Ajantasainen lainsäädäntö Valitse asiasanastosta alkukirjain eli V, jonka jälkeen vesihuolto kohtaan listautuu asiasanaan liittyvät säädökset. Valitse Vesihuoltolaki Tässä myös suora linkki, mutta valitettavasti linkit eivät aina toimi kaikkien koneilla.vesihuoltolaki Finlexpalvelussa. Voit myös kopioida linkin Finlex-palvelun vesihuoltolakiin tästä: ki Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua Valtioneuvostolta esitys pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista. Esityksen tarkoituksena on tehostaa pohjavesien suojelua antamalla pohjavesien rajaamiselle ja luokittelulle sekä suojelusuunnitelmille lainsäädännöllinen pohja. Valtioneuvosto antoi esityksen, jossa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisätään uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku. Nykyisin pohjavesialueiden rajaaminen perustuu hallinnolliseen ohjeistukseen eikä lainsäädäntöön. Esitys parantaisi eri toimijoiden oikeusturvaa täsmentämällä sääntelyä. Lisäksi lakiesityksessä säädettäisiin osallistumismahdollisuuksista ja tiedottamisesta luokitusta ja suojelusuunnitelmaa valmisteltaessa. Suomessa on noin 6000 luokiteltua pohjavesialuetta. Esityksen mukaan ne luokiteltaisiin jatkossa 1-luokkaan (tärkeät pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet). Luokat korvaisivat nykyiset I ja II -luokat, joihin kuuluvia alueita saatetaan vielä tarkastella uudelleen niiden sijoittamiseksi uusiin luokkiin. Nykyisen luokan III eli muut pohjavesialueet luokiteltaisiin uudestaan 1- tai 2-luokkaan tai poistettaisiin luokituksesta riippuen siitä, soveltuvatko ne vedenhankintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edelleen rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet.

6 6 Laissa säädettäisiin myös pohjavesialueista, joista pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Tällaisia ekosysteemejä voivat olla esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet. Näitä pohjavesialueita koskien otettaisiin käyttöön uusi E-luokka. Lisäksi laissa säädettäisiin pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Kunta voi jatkossakin laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laadittaisiin pohjavesialueelle tarve- ja riskiperusteisesti. Esityksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää pohjavesien suojelusuunnitelmien roolia vesienhoidon suunnittelussa. Nykyisen vesilain käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet. Ympäristöministeriö on valmistellut säännökset laajapohjaisessa työryhmässä valmistellun raportti pohjalta. Linkki valtioneuvoston tiedotteeseen asiasta. Tiedotteesta löytyy varsinainen ehdotusteksti. Ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus Uusi ympäristönsuojelulaki 527/2014 astuu voimaan syyskuun alussa ja uusi ympäristönsuojeluasetus kymmenes syyskuuta. Ympäristönsuojelusäädösten keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät ennallaan. Teollisuuspäästödirektiivi kansalliseen lainsäädäntöön Uudessa ympäristönsuojelulaissa teollisuuspäästödirektiivi (IED -direktiivi) tuodaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi koskee suuria teollisuuslaitoksia, joiden päästöjä sen avulla vähennetään. Teollisuuspäästödirektiivi edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista direktiivilaitoksilla. Ympäristönsuojelulaissa direktiivilaitoksille on asetettu vaatimus maaperän ja pohjaveden tilaa koskevan perustilaselvityksen laatimisesta toiminnassa, jossa käytetään, varastoidaan tai jossa muuten syntyy merkityksellisiä vaarallisia aineita. Suomessa velvoitteet koskevat noin tuhatta laitosta. Teollisuuspäästödirektiivin piiriin kuuluvia laitoksia ovat jatkossa myös direktiivissä määrätyn kapasiteetin ylittävät hyödynnettävän jätteen biologiset käsittelylaitokset, kuten esimerkiksi kompostilaitokset ja mädättämöt. Ulkopuolelle on kuitenkin rajattu yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun direktiiviin 91/271/ETY kuuluvat toiminnot. Jätevesien johtaminen ja käsittely luvanvaraista Ympäristönsuojelulain liitteessä yksi on lueteltu luvanvaraiset toiminnot. Luvanvaraisiin toimintoihin kuuluu yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä. Lain sanamuotoa on muutettu siten, että luvanvaraisuuden piirissä on nyt selkeästi myös yhdyskuntajätevesien johtaminen käsiteltäväksi. Tällä ei tarkoiteta sitä, että viemäriverkostolle olisi haettava oma erillinen ympäristölupa, mutta luvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa verkoston vuotovesien ja verkostorakenteiden ylivuotojen tarkkailusta ja vuotovesien vähentämisestä sekä jätevesipumppaamoista. Ennaltavarautumisvelvollisuus Laissa säädetään ennaltavarautumisvelvollisuudesta. Toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten. Vastaava suunnitelma voidaan tehdä myös jonkin muun lain nojalla. Valvonta tulee maksulliseksi Jatkossa niin suunnitelmallisesta valvonnasta, rikkomusepäilyjen valvonnasta kuin hallintopakkojenkin valvonnasta tulee pääosin maksullista. Ympäristönsuojelulain säännöksellä on luotu mahdollisuus maksujen käyttöönottoon.

7 7 Uusi ympäristönsuojeluasetus täydentää lakia Uusi ympäristönsuojeluasetus tuli voimaan 10. päivänä syyskuuta Asetus korvaa ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000), johon uusi asetus kuitenkin pääosin perustuu. Asetuksella pannaan omalta osaltaan täytäntöön Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin säännökset lupamenettelystä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) noudattamisesta ja luvanvaraisten toimintojen valvonnasta. Säännöksillä velvoitetaan valtion lupa- ja valvontaviranomaiset noudattamaan uusia sääntöjä direktiivilaitosten lupakäsittelyssä ja valvonnassa. Direktiivilaitosten lupien tarkistamisessa noudatetaan asetuksessa säädettyjä määräaikoja, luvat perustellaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamisen osalta entistä tarkemmin ja valvonnassa toimitaan laadittujen suunnitelmien pohjalta niin, että toiminnan aiheuttamat riskit ympäristölle tiedostetaan ja nimetään ja valvonta perustuu niihin. Lisäksi asetuksessa on keskeiset säännökset ympäristölupia myöntävien viranomaisten työnjaosta. Lupaviranomaisten, eli kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja aluehallintovirastojen, lupatoimivaltaan tulee metsäteollisuutta, kemianteollisuutta, orgaanisia liuottimia käyttävää toimintaa sekä jätteiden käsittelyä koskevia muutoksia. Lisätietoja Ympäristöministeriön ympäristölain uudistusta koskeva sivusto Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Ympäristöministeriön tiedote ympäristönsuojeluasetuksesta Vesilaitosyhdistys kouluttaa Viestintäpäivä Kuopiossa Vielä ehdit mukaan Viestintäpäivään Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 12.9 Koulutus pidetään Kuopiossa Original Sokos Hotel Puijonsarvessa. Ohjelmassa on paljon ajankohtaisia ja hyödyllisiä aiheita. -Paikallisen vesihuoltolaitoksen kuulumiset -Vesihuoltolain muutoksen vaikutukset tietojen julkisuuteen -Luettavuuden ehdoilla kohti sähköistä vuosikertomusta -Tunnuslukujärjestelmän hyödyntäminen laitosten viestinnässä -Rutiineista historiaksi ideoita työn juhlistamiseen -Verkkotietojärjestelmä tiedotuksen apuvälineenä -Huolto- ja ryhmätiedotus Norjassa Tervetuloa mukaan!.

8 8 Ilmoittaudu syksyn vesityökorttikoulutuksiin VVY järjestää vesityökorttikoulutukset ja talousvesihygieeniset osaamistestaukset Turussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Voit ilmoittautua koulutuksiin joko nettisivujemme kautta taikka sähköpostillakoulutus(a)vvy.fi. Koulutusta vesihuoltolain muutoksesta Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltolain muutoksista syksyn aikana vielä kaksi koulutustilaisuutta: Rovaniemellä (15.10.) ja Seinäjoella (4.11.) Koulutuksissa käsitellään vesihuoltolakiin tehtyjä muutoksia vesihuoltolaitosten toiminnan näkökulmasta. Muutoksia on tullut mm. toiminta-aluerajauksiin, varautumiseen ja vesihuoltolaitosten talouteen liittyvissä asioissa. Hulevesiviemäröinnin vastuut on määritelty uudella tavalla ja niistä säädetään jatkossa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa. Näillä kaikilla muutoksilla on vaikutusta vesihuollon sopimuksiin ja yleisiin toimitusehtoihin. Tervetuloa isommallakin joukolla kuulemaan vesihuoltolain muutoksista ja keskustelemaan niiden vaikutuksista vesihuoltolaitosten toimintaan. Rovaniemen tilaisuuteen tulee ilmoittautua lokakuun alkuun mennessä. Tervetuloa! Koulutusta lainsäädännön muutosten vaikutuksesta varautumiseen Vesihuoltolain sekä talousvesiasetuksen muutokset toivat mukanaan uusia vesihuoltolaitosten varautumiseen liittyviä säädöksiä. Millaisia muutokset ja niiden vaikutukset vesihuoltolaitoksille ovat? Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä Tampereella järjestettävään Häiriötilanteisiin varautuminen koulutukseen. Koulutuksen yhteydessä käsitellään WSPtä ja sen roolia vesilaitosten varautumisessa. Toimintavalmiuden varmistamista lähestytään esimerkkitapauksella tilapäisestä kloorauksesta. Koulutuksen iltapäivän aluksi kuullaan kokemuksia riskikartoitusten toteuttamisesta. Esitykset kyberturvallisuudesta vesilaitoksilla sekä sähkön saannin varmistaminen täydentävät päivän ohjelmaa. Osallistujille jaetaan sähkön saannin varmistamisesta tehty opas. Tervetuloa Häiriötilanteisiin varautuminen koulutukseen, Tampereelle! Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät lokakuun alussa Tampereella Lainsäädännön muutoksia, uusia oppaita, luokituksia ja järjestelmiä, käynnissä olevia vesihuoltohankkeita sekä tutustumiskäynti siinä on tiivistettynä Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivien ohjelma. Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät järjestetään Tampereella. Ensimmäisen päivän aamupäivän aiheita ovat viimeaikaiset lainsäädännön muutokset ja alkuvuonna valmistuneet desinfiointioppaat. Lounaan jälkeen perehdytään vesihuoltolaitosten laitoshankkeiden tehtävämäärittelyyn sekä kyber-turvallisuuteen vesilaitoksilla. Iltapäivällä tutustutaan Insta Automation Oy toimintaan. Toisen päivän aamupäivän ohjelmassa ovat mm. esitykset raportointijärjestelmiin liittyvästä laitehallinnasta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista ja uusista pohjavesiluokituksista. Lounaan jälkeen kuullaan muoviputkihitsaajien koulutus- ja sertifiointijärjestelmästä ja kahdesta käynnissä olevasta vesihuoltohankkeesta: Tampereen Kaupinojan vedenottamon saneerauksesta ja Hyvinkään Puolimatkan vesitornin peruskorjauksesta. Ilmoittauduthan pian Vesilaitosten käyttöpäällikköpäiville. Tervetuloa!

9 9 Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla , Lahti Asiakaspalvelua eivät ole pelkästään puhelinkeskustelut ja vierailut toimistolla. Vesihuollon asiakkaita kohdataan joka päivä myös esimerkiksi työmailla. Kaikki tilanteet luovat kuvaa vesihuoltolaitoksista. Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla -koulutus on tarkoitettu kaikille vesihuoltolaitosten työntekijöille asentajista toimistotyöntekijöihin. Koulutuspäivä koostuu runsaista esimerkkitilanteista ja harjoituksista. Lisäksi kuullaan kahden vesihuoltolaitoksen puheenvuorot heidän toteuttamasta asiakaspalvelusta. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on perjantaina Tervetuloa mukaan! Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely Ainutlaatuinen kohtaamispaikka, jossa tapaat ammattilaisia ja syvennät alan tietämystä. Vesilaitosyhdistys järjestää yhteistyössä Oulun Veden kanssa Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttelyn. Tapahtuma on Holiday Inn Oulussa, Kirkkokatu 3. Tule päivittämään osaamisesi, täydellinen ohjelma tästä linkistä. Poimintoja esitysten aiheista: talousvesiasetuksen muutos, desinfiointioppaiden päivitys ja sisältö, vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutus VVY:n suosituksiin, webpohjainen WSP-/SSP-työkalu, kaivantotöiden turvallisuusvalvonta ja muoviputkihitsaajien koulutus- ja sertifiointijärjestelmä Teknisen ekskurison kohteina: Taskilan jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennusurakka tai Kempeleen vedenkäsittelylaitoksen laajennus sekä VMH Kalibro Oy:n tarkastuslaboratorio. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivien kuulijoille verkostoitumiseen mahdollisuus Vesiväki-illassa keskiviikkona Radisson Blu Hotel Oulussa. (ilmoittautuneille kuulijoille, puhujille, kutsuvieraille ja näytteilleasettajille). Suora linkki ilmoittautumiseen https://vvy.etapahtuma.fi/default.aspx?tabid=534&id=290 Hyödynnä mahdollisuus - kaikki alan ammattilaiset kokoontuvat Ouluun! Muiden järjestämiä koulutuksia, konferensseja ja messuja Otsikon linkistä pääsee Vesilaitosyhdistyksen sivulle kyseiseen kohtaan

10 10 Näytteilleasettajaksi voi ilmoittautua osoitteessa Vesilaitosyhdistys kouluttaa Kuopio Viestintäpäivä ilm. viim Tampere Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät ilm. viim Lahti Asiakaskohtaamiset vesihuoltolaitoksilla ilm. viim Turku Vesityökorttikoulutus / Talousvesihygieeninen osaamistestaus ilm. viim Tampere Häiriötilanteisiin varautuminen ilm. viim Rovaniemi Vesihuoltolain muutokset ilm. viim Oulu Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely Kaikki koulutukset tästä.

11 11 Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tulivat voimaan Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmä aloitti työnsä syksyllä Työryhmän loppuraportti (MMM 2010:6) valmistui kesällä 2010 ja väliraportti (MMM 2009:13) vuoden 2009 lopussa. Hallituksen esitys (HE 218/2013) annettiin eduskunnalle Eduskunta hyväksyi muutoslait Tasavallan presidentti vahvisti lait ja ne tulivat voimaan Vesihuoltolakia ei kumottu, mutta siihen tehtiin useita muutoksia. Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin hulevesien hallintaa koskevilla säännöksillä. Lakien ajantasaiset versiot löytyvät nyt Finlexistä (hakusanaksi riittää lain nimi). Hallituksen esityksen perusteluissa muutoksen keskeiset tavoitteet on kiteytetty kahteen asiaan: turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja hulevesien kokonaishallinnan parantamiseen. Kohtuuhintaisiin palveluihin pyritään laissa monin tavoin. Vesihuoltolain 8 :n mukaan toimintaalueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Sen lisäksi toiminta-alueen tulee olla sellainen, että kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Lisäksi talouden läpinäkyvyyttä haluttiin lisätä uusilla laitoksen taloushallintoa koskevilla säännöksillä, jotka ovat vesihuoltolain 4 luvussa. Kohtuuhintaisiin vesihuoltopalveluihin tähdättiin tavallaan myös lieventämällä liittämisvelvollisuutta taajaman ulkopuolisilla alueilla. Muutetun 10 :n mukaan laitoksen toiminta-alueella on liittämisvelvollisuus. Se ei kuitenkaan koske sellaista taajaman ulkopuolista kiinteistöä, jonka vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen laitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jonka kiinteistökohtainen vesihuolto täyttää terveydensuojelulain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset. Jos taajaman ulkopuolella sijaitsevalla kiinteistöllä ei ole vesikäymälää, sitä ei myöskään tarvitse liittää laitoksen jätevesiviemäriin, jos sen jätevesien käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia. Ennen hyväksytyllä toiminta-alueella liittämisvelvollisuuteen sovelletaan aikaisempaa lakia vuo-

12 12 den 2018 loppuun saakka, jos laitos on ryhtynyt siellä toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi. Keskeinen muutos liittyy hulevesien kokonaishallintaan. Lisäksi huleveden kustannusten läpinäkyvyyttä on yritetty lisätä. Hulevesien hallinta on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kokonaisuus, jolla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Kunta vastaa huleveden hallinnan järjestämisestä pääsääntöisesti asemakaava-alueella. Kunnan hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan huleveden hallintaan tarkoitettujen rakenteiden ja alueiden kokonaisuutta lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja. Lisäksi kiinteistönomistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Kiinteistön hulevedet on johdettava kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen rooli hulevesien hallinnassa liittyy uusien säännösten mukaan huleveden viemäröintiin laitoksen hulevesiviemäriverkostossa. Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty, tosin tietyin poikkeuksin. Vesihuoltolain 17 a :n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan ja tietyin edellytyksin, että laitos huolehtii kunnan päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kuten ennenkin, kunta voi silti huolehtia huleveden viemäröinnistä myös muulla tavoin kuin antamalla sen vesihuoltolaitoksen tehtäväksi. Anneli Tiainen lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset

Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Uudistetun vesihuoltolain vaikutukset vesiosuuskunnille - keskeiset muutokset Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 24. 25.10.2014 Siilinjärvi Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 OULU

Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 OULU Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 OULU Aulis Kaasinen, PoP ELY 1 Säädösmuutokset Uusi ympäristönsuojelulaki 527/2014 Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 Vesihuoltolain 119/2001 muutos (681/2014)

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi

Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Uudet suositukset liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdoiksi ja vesihuoltolaitoksen yleisiksi toimitusehdoiksi Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista

Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Ajankohtaisia asioita vesihuoltolaista Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 29. 30.1.12.2016 Aulanko Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Ajankohtaista lainsäädännössä Vesihuoltolain

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä!

VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutiskirje 9/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesihuolto 2013 Call for Papers - kutsu luennoimaan Vesihuolto 2013-päivät järjestetään Jyväskylän

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa

S Y K S Y 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2014 Vesilaitosyhdistys kouluttaa 1 Yhteystiedot... 4 Yleistä koulutuksesta... 5 Alennukset osallistumismaksuista...6 Vesihuoltopäivät syksyllä 2014 Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja näyttely...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa SYKSY 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät syksyllä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014

Vesilaitosyhdistys koulut K E V Ä T taa 2014 KEVÄT Vesilaitosyhdistys kouluttaa 2014 1 Vesihuoltopäivät 2014 Alueellinen Vesihuoltopäivä ja -näyttely... 7...20.3. Vesihuolto 2014... 7...3. 4.6. Pohjois-Suomen Vesihuoltopäivät ja -näyttely... 7...19.

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa

Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa Hulevesiviemäröinnin vastuut vesihuoltolainsäädännön uudistuksessa - Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa Seinäjoki 23.10.2014 Kirsi Rontu Lait vesihuoltolain sekä maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu

Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2016 Joka päivä on vesipäivä facebooksivu Seuraa Joka päivä on vesipäivä -facebooksivua ja osallistu keskusteluun vesihuollosta. Sivua päivittävät Vesilaitosyhdistys

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus LUVY jätevesiseminaari 23.3.2015 ELY:n rooli vesihuollon rahoituksessa 2014 Vesihuoltoavustukset (MMM) Tervalampi-Heponiittu vesiosuuskunta,

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 6/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Hanaa! tietoteos erittäin edullisesti kuukauden ajan Vesilaitosyhdistyksen toimisto muuttaa Pasilassa uusiin tiloihin. Myymme muuttoa

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan

Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Vesihuoltolain muutokset ja niiden vaikutukset vesihuolto-osuuskuntien toimintaan Osuuskuntailta 17.11.2014 Ravintola Liisanpuisto Lainsäädännön muutokset Vesihuoltolain muutokset voimaan 1.9.2014 hallituksen

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE

Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset. Hallitusneuvos Oili Rahnasto Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Ympäristönsuojelulain yleiset säännökset Hallitusneuvos Oili Rahnasto 5.6.2014 Ympäristönsuojelulakikoulutus, SYKE Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1-4 1 luku Yleiset säännökset Lain tarkoitus, 1 säännös

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho

Hulevesiviemäröinnistä vastaava taho 1 Hulevesikysely 2016 teki jäsenlaitoksilleen elokuussa 2015 kyselyn, jolla kartoitettiin hulevesien järjestämisen tilannetta kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Koska syksyn 2015 aikana julkaistiin

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

Hulevedet ja vesihuoltolaki

Hulevedet ja vesihuoltolaki Hulevedet ja vesihuoltolaki - Hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kirsi Rontu Lait vesihuoltolain sekä maankäyttöja rakennuslain muuttamisesta Eduskunta hyväksyi lait vesihuoltolain

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 12/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Aiempaa paremmat paljousalennukset koulutusmaksuista Paljousalennuksen saa jo toinen samasta organisaatiosta koulutukseen osallistuva

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus)

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) 1 Sopijapuolet Lempäälän kunta (kunta) Postiosoite: PL 36, 37501 Lempäälä Käyntiosoite:

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia

Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia Vesiyhdistyksen syysseminaari Helsinki 5.11.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinnan kokonaisuus Hulevesien hallinta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP

Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Webpohjaiset vesihuollon riskienhallintatyökalut: WSP ja SSP Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät 19.-20.11.2014 HELI HÄRKKI Hallitusohjelma STM:n johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma,

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA

AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA AJANKOHTAISTA VESIHUOLLOSSA LOUNAIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄ 2015 LAITILA 11.11.2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KUULUMISIA Hallituksen kärkihankkeet ja vesihuolto Biotalous Vesihuolto-osaaminen mukaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen klo 13.00. Pitopaikka on hotelli Scandic Continental, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki. VVY:n uutiskirje 2/2012 Tiedotteeseen on koottu alan ajankohtaiset uutiset. Antoisia lukuhetkiä! VVY:n uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous ja valtakirjat VVY:n vuosikokous järjestetään 19.4. alkaen

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN YMPÄRISTÖLUVAT JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 07.03.2016 Ympäristönsuojelulain uudistaminen, ehdotuksen keskeiset kohdat: Lakiuudistuksen 3. vaihe ollut lausunnolla, lausuntoaika päättyy tänään. Ehdotuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä.

Hyödyn saaminen uudesta järjestelmästä edellyttää, että rekisterissä on ajantasaiset tiedot jäsenistä. Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 4/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia VVY:n uusi toimistosihteeri Saija Repo VVY:n toimistosihteerin Tarja Aarnion siirryttyä maaliskuussa toisen työnantajan palvelukseen,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen uutisia

Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 1/2014 Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous Vuosikokous pidetään 10.4.2010 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä. Aika kannattaa varata jo nyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY

Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku. Pytty-kampanja. Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Itämerihaasteen seminaari 8.10.2009 BioCity, Turku Pytty-kampanja Osmo Seppälä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY Haaste Itämeren pelastamiseksi Turku ja Helsinki ovat sitoutuneet toimiin Itämeren tilan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5.

Vesityökortti Oulu Kuopio Jyväskylä Kouvola Tampere Joensuu 17.5. Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2017 Vesityökortti Vesityökortti tulee olla kaikilla vesihuoltolaitoksella työskentelevillä, joiden työtehtävät voivat vaikuttaa talousveden laatuun. Vesityökortin saa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot