Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt"

Transkriptio

1 Energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaali ja parhaat käytännöt Kaisa Matschoss ja Eva Heiskanen Energiapalveluiden ajankohtaisseminaari, Messukeskus

2 Energiatehokkuuspalvelut-hanke lyhyesti Hanke hyödynsi vuoden 2011 Asiakkaan näkökulma älykkään sähköverkon lisäarvo hankkeessa kehitettyjä menetelmiä Molemmat hankkeet perustuivat edelläkävijäkäyttäjien tarkastelulle Keskittyi energiatehokkuuteen (ei esim. kulutuksen ajoitukseen) Hankkeen kesto Hanketta rahoitti ST-pooli, Tekes ja Energiateollisuus ry

3 ET-palvelut tutkimuksen tavoite Selvittää energiatehokkuuspalveluiden liiketoimintapotentiaalia Ennakoida energiatehokkuuden parantamiseen & uusiutuvaan energiaan liittyvien lisäarvopalveluiden markkinoiden kehityssuuntaa Tarkastella kumppanuuksien tarjoamia mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa Kehittää alan palveluosaamista tutkimalla parhaita käytäntöjä

4 Liiketoimintapotentiaali Arvioitu kuluttajakyselyn avulla maalis-huhtikuussa 2013 N=5000, n=1240, vastaus-% = 25 % Kyselyssä kysyttiin mm. Vastaajien asenteita uusiin ETpalveluihin. Millaisia energian käytön tehostamiseen tähtääviä palveluita vastaaja toivoisi? Keneltä olisi valmis palveluita ostamaan? Taustamuuttujia, joiden perusteella selvitetään lupaavimpia asiakasryhmiä. Energiatehokkuus Suomessa Hyvä vastaanottaja! Kuluttajatutkimuskeskus selvittää, onko tavallisilla kuluttajilla tarpeita tai kiinnostusta säästää energiaa kodissaan ja millä keinoin. Tutkimuksella haetaan energiatehokkuuden/energiansäästön ratkaisuja, jotka hyödyttävät kuluttajia ja koko yhteiskuntaa. Kyselymme tulokset ohjaavat tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Lomakkeeseen vastaaminen Teidän vastauksenne ovat tärkeitä, että saamme mahdollisimman tarkan kuvan siitä, mikä teitä kuluttajana kiinnostaa ja mitä te tarvitsette. Antamianne tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Miten vastaajat on valittu? Tutkimukseen on poimittu Väestötietojärjestelmästä kansallisesti edustava otos vuotiaita vastaajia. Otos on valittu yksittäisen satunnaisotannan perusteella siten, että kaikenlaiset väestö-ryhmät ovat edustettuina. Luotettavan kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää, että vastaatte kyselyyn riippumatta siitä, miten suhtaudutte energian säästämiseen tai energiatehokkuuteen. Kaikkien vastaajien vastaukset ovat yhtä arvokkaita. Lomakkeen palauttaminen Voitte vastata kyselyyn joko täyttämällä tämän paperisen kyselyn ja palauttamalla sen oheisessa vastauskuoressa (postimaksu maksettu) tai vastaamalla kyselyyn internetissä. Kysely löytyy osoitteesta Pyydämme Teitä vastaamaan kyselyyn viimeistään Lahjakorttiarvonta Arvomme huhtikuussa 2013 viisi 50 euron arvoista kaupan keskusliikkeen lahjakorttia kaikkien vastaajien kesken. Jos haluatte osallistua arvontaan, voitte jättää yhteystietonne kyselyn lopussa. Emme luovuta henkilötietojanne eteenpäin emmekä yhdistä niitä kyselyn vastauksiin. Lisätietoja Lisätietoja tutkimuksesta antaa tarvittaessa erikoistutkija Kaisa Matschoss. Lisätietoja hankkeesta löydätte myös Kuluttajatutkimuskeskuksen internetsivuilta: Täältä löydätte myös tutkimuksen rekisteriselosteen. Arvokkaasta tutkimusavustanne kiittäen! KULUTTAJATUTKIMUSKESKUS Päivi Timonen johtaja Kaisa Matschoss erikoistutkija Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, Helsinki

5 Kiinnostus ns. ilmaispalveluihin Palvelukiinnostus toistaiseksi vähäistä Suosituimmat palvelut: sähkölaskun yhteydessä tullut kulutuspalaute energiansäästöä käsittelevä materiaali asiakaslehdessä, nettisivuilla tai oppaissa Sähköyhtiöiltä ei ole pyydetty aktiivisesti neuvoja Ts. asiakkaan yhteys sähköyhtiöön ei aktiivinen tai läheinen Ei kiinnosta minua 91,5 %!

6 Oletko huomannut energiayhtiösi asiakkailleen tarjoamia palveluita? -kommentteja Puoliso hoitaa puolestani ne asiat. Sähkö kuuluu vuokraan, joten en pahemmin tiedä siitä mitään Olen ostanut oman kulutusmittarin sähkön kulutuksen seuraamiseksi. Olen seurannut 28 vuotta sähkönkulutustani

7 Energiayhtiöltä saadun energiansäästötiedon hyödyllisyys Se tieto, mikä kuluttajat on tavoittanut, on ollut suurimman osan mielestä hyödyllistä: 80 % vastaajista piti saamaansa energiansäästötietoa edes jonkin verran hyödyllisenä

8 Kiinnostus markkinaehtoisiin palveluihin Seuraavassa esitellään muutamia uusia palveluita olettaen, että ne maksavat itsensä takaisin energiansäästönä 1-5 vuodessa. Miten suhtaudut niihin? % Asiantuntijan tekemä energiakatselmus Olen jo hankkinut tällaisen palvelun Olen harkinnut tällaisen palvelun hankkimista Haluan lisätietoa palvelusta En ole kiinnostunut tällaisesta palvelusta En missään tapauksessa halua palvelua 1,4 5,8 29,5 55,8 7,5 Reaaliaikaisesti kulutuksen näyttävä laite 8,1 17,4 38,0 33,1 3,3 Kulutusta reaaliaikaisesti ohjaava laite 8,1 16,2 36,6 34,9 4,2 Energiaa säästävä laite 16,2 22,1 29,7 28,8 3,3 Sähkön omatuotanto 2,3 19,9 28,5 39,1 10,2 Laitteisto sähkön omatuotantoon 0,3 7,3 33,9 45,6 12,9

9 Uuden polven palvelut Vastaajista alle 10 % hankkinut jonkin uuden palvelun Energiaa säästäviä laitteita (led-valot, lämpöpumput) on kuitenkin jo 16 % vastaajista n. 50 % vastanneista joko harkinnut jotain palvelua tai kiinnostunut saamaan jostain palvelusta lisätietoa Energiakatselmus ja henkilökohtainen neuvonta kiinnostaa vähiten Kiinnostus yhtä palvelua kohtaan merkitsee sitä, että asiakas on todennäköisesti avoin myös muille palveluille

10 Kuluttaja Kuluttaja Aineisto paljastaa eroja ihmisten välillä palvelukiinnostuksessa Ts. eri palveluista kiinnostuneilla ihmisillä oli hieman erilaisia profiileja Taustamuuttujat eivät juurikaan selitä kiinnostusta - poikkeus: ikä & peruskoulutus ns. piilevät ominaisuudet (kuvailevat asenteita) selittävät palvelukiinnostusta parhaiten

11 Markkinoiden rakenteesta Markkinoilta löytyi erilaisia vastaajaryhmiä, joiden kiinnostus palveluihin vaihteli Markkinoilla on hyvin myönteisesti suhtautuvia ihmisiä, mutta myös skeptikkoja HUOM! Tuloksia tulkittaessa otettava huomioon vastaajien valikoituminen! Jo hankkinut ja EPÄLUULOINEN KIINNOSTUNUT SÄHKÖYHTIÖÖN Harkitsee yhteensä, EDELLÄKÄVIJÄ AUTONOMINEN ENERGIAYHTIÖITÄ ENERGIASTA LUOTTAVAINEN % KOHTAAN PASSIIVINEN Energiakatselmus 9, ,9 6,4 6 3,8 Reaaliaikainen kulutuksen näyttölaite 42 27,5 27,6 21,3 19,8 23 5,9 Kulutusta ohjaava laite 37,7 25,8 25,4 22,4 24,4 19,5 15,4 Energiaa säästävä laite 56,2 37,9 45,4 34,3 33,7 30,3 24,2 Omatuotanto 34,8 24,8 19,7 31,1 29,9 14,8 10,4 Laitteisto omatuotantoa varten 12,1 6,4 8,5 9,1 8,1 6,2 4,1 N= % 19 % 33 % VASTAHAKOINEN

12 Lupaavimmat asiakasryhmät

13 Edelläkävijät markkinaehtoisten palvelujen ensiasiakkaina Vastaajista 15% lukeutuu tähän ryhmään Edelläkävijäryhmästä 42% ainakin harkinnut näyttölaitteen hankkimista Useammin mies kuin nainen Useammin korkeakoulutettu, tekniikan ja luonnontieteen ala Suurituloinen

14 Peruspalvelujen käyttäjät koostuvat erilaisista ihmisistä Kiinnostuneet ja avoimet mutta vähemmän asiantuntevat ja varakkaat Suosituksia ja käytännön hyötyjä odottelevat Sähköyhtiöihin luottavaisesti ja ei-niin-luottavaisesti suhtautuvat Varovaiset ja ulkopuolista apua epäilevät

15 Sopiva taho tarjoamaan palveluita, kaikki Sopiva palvelun tarjoaja kyllä, n % kaikista kysymyksen vaihtoehtoon vastanneista Paikallinen sähköverkkoyhtiö ,1 Kunta/kaupunki ,0 Sähkönmyyjä ,9 Energiasäästölaitteiden valmistaja ,3 Isännöitsijä tai huoltoyhtiö ,7 Rautakauppa ,1 En halua hankkia palveluita ,3 Kotiautomaatiolaitteiden valmistaja 123 9,9 Paikallinen asukasyhdistys 107 8,6 Luonnonsuojeluyhdistys 69 5,6 Teleoperaattori 22 1,8

16 Palvelutuotanto Keskeisiä tapoja tuottaa ja markkinoida palveluja sekä tähänastisia parhaita käytäntöjä ja sudenkuoppia tunnistettu Sähköyhtiöille lähetetyn kyselyn avulla, n=53 Sähköyhtiöiden edustajille järjestetyssä työpajassa Työpajassa tarkasteltiin myös kumppanuuksien haasteita 1 2

17 Palveluiden kehittämisen tilanne keväällä 2013

18 Palveluiden kehittämisen suurimmat esteet? Henkilöstöresurssien puute Kiinnostuneiden asiakkaiden puute Epävarmuus kysynnästä

19 Tällainen on onnistunut pilotti Todellisten ongelmien ratkaisu kannattavasti Asiakaslähtöisyys, käytettävyys, selkeys Sitoutuneet osallistujat Hyvä suunnittelu ja resursointi, sisäinen organisointi Luotettavat yhteistyökumppanit Uutta informaatiota tuotekehitykseen

20 Tunnistettuja sudenkuoppia palvelukehityksessä Ei ratkaise todellista ongelmaa Liian pieni kohderyhmä Vaikeaselkoinen Liian vähäiset resurssit Epäselvät vastuut Henkilöstön sitouttaminen puuttuu Sisäinen tiedotus riittämätöntä Pilotoitu tuote liian kaukana lopullisesta

21 Seuraavat askeleet Energiatehokkuuspalvelujen markkinat kehittyvät vähitellen. Verkkoyhtiöiden tarjoamat palvelut kehittävät markkinoita lisäämällä asiakkaiden osaamista ja edistämällä asiakaskohtaisen kulutustiedon jalostamista. Markkinoiden nykyisessä kehitysvaiheessa eri yhtiöiden kannattaa: Seurata tiettyjä asioita Kehittää osaamista Pilotoida palveluja Investoida markkinoiden rakentamiseen

22 Palveluiden kehittäjän kannattaa hankkia tietoa o o o o keinoista, kuinka selvittää käyttäjätarpeita käyttäjien huolenaiheista ja ongelmista ajankohtaisista tutkimuksista mm. testata ratkaisujen käytettävyyttä ennen pilotointia etsiä sopiva kumppani tarjoamaan palveluita yhteistyössä sähköyhtiön kanssa selvittää, mikä estää palveluiden kehitystä omassa yrityksessä

23 Lisää tietoa: Julkaisu: Energiatehokkuuspalveluiden markkinapotentiaali ja parhaat käytännöt ISBN (PDF) Aineistona on käytetty edustavalle otokselle suomalaisia kuluttajia kohdistetun kyselyn vastauksia, suomalaisille sähköyhtiöille lähetetyn kyselyn vastauksia sekä kahdessa asiantuntijatyöpajassa tuotettua materiaalia. Kyselyvastauksia on analysoitu tilastollisin menetelmin. Kuluttajatutkimuskeskuksen muita oppaita:

24 KIITOS! Kaisa Matschoss & Eva Heiskanen palaute: kaisa.matschoss(at)kuluttajatutkimuskeskus.fi

Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen

Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen Älykkäiden energiatehokkuuspalveluiden kehittäminen Palveluiden kehittämisen ensiaskeleet sähköyhtiöille Kuluttajatutkimuskeskus Kaisa Matschoss Eva Heiskanen Nina Kahma Hanke pähkinänkuoressa Hyvä vuorovaikutus,

Lisätiedot

Opas asiakasraatien dyntämiseen

Opas asiakasraatien dyntämiseen Opas asiakasraatien hyödynt dyntämiseen Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen 1 Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke Sisällysluettelo 1. Mikä on asiakasraati? 2. Erilaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen Anna-Riitta Lehtinen

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen

Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan. Raila Heiskanen, Petri Sallinen Asumisen energiatehokkuuden monitorointi Asemo.fi - Asukkaan näkökulmia reaaliaikaiseen sähkönseurantaan Raila Heiskanen, Petri Sallinen STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus, Posintra

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA

ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA ASUKKAIDEN NÄKEMYKSIÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TIEDOTTAMISESTA Tuula Heikkinen Yhteisöviestinnän aineopinnot proseminaari -tutkielma Kevät 2009 Kuopion kesäyliopisto Sisällys 1 JOHDANTO 5 1.1 Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011

FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011 FiKoPa-loppuseminaari 7.9.2011 1 Suomen kansallismuseon auditorio SEMINAARIOHJELMA 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 13.00 13.05 13.35 14.05 Tilaisuuden avaus Projektin johtoryhmän puheenjohtaja

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot