Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille toimittavat yritykset sekä sähkön siirtoa, jakelua ja vähittäismyyntiä harjoittavat yritykset. Vuoden 2010 loppuun mennessä toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 86 yritystä, jotka koostuvat 126 raportoivasta toimipaikasta. Toimipaikoista 37 on sähkön myynnin toimipaikkoja, 47 sähkön jakelun ja 40 kaukolämmön toimipaikkoja. Lisäksi kaksi toimipaikkaa raportoi sekä sähkön jakelun että sähkönmyynnin tiedot samalle toimipaikalle. Energiapalveluiden toimenpideohjelman kattavuus on 87 % sähkön jakelusta, 87 % sähkön myynnistä ja 83 % kaukolämmön myynnistä Suomessa. Tuet Energiakatselmustuki Energiapalvelujen toimenpideohjelman alueella käynnistyi edellisen vuoden tapaan vain yksi tukea saanut katselmusprojekti. Kaikille energia-alan hankkeille myönnetty energiakatselmustuki oli vuonna 2010 yhteensä lähes euroa. Tästä energiapalveluiden toimenpideohjelmaan liittyvien hankkeiden osuus oli noin 2 %. milj. eur 0, ,008 0,006 0,004 0,002 0, ,003 0, kohteiden lukumäärä 0, Energiapalvelut KAT-tuki Energiapalvelut KAT-kohteiden lkm 0 Kuva 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille myönnetyt energiakatselmustuet ja käynnistyneiden energiakatselmuskohteiden lukumäärä vuosina Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla katselmuskohteiden lukumäärä.

2 Energiatehokkuuden investointituki Vuonna 2010 ei käynnistynyt yhtään TEM:n energiatehokkuuden investointitukea saanutta hanketta energiapalveluiden toimenpideohjelmassa. milj. eur 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,063 0,05 0,04 0, ,02 0,01 0,013 0, hankkeiden lukumäärä Energiapalvelut, investointituki Energiapalvelut, hankkeiden lkm Kuva 2 Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneille sopimusyrityksille energiansäästöön/energiatehokkuuden parantamiseen myönnetty investointituki vuosina Pylväillä on esitetty vuosittain myönnetty tuki ja viivalla hankkeiden lukumäärä. Yrityksen omaa energiankäytön tehostaminen Yritysten oman energiankäytön tehostamisen osalta energiapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteena on 150 GWh:n sähkönsäästö koskien sähkön siirto- ja jakeluhäviöitä sekä kaukolämmön tuotannon ja siirron sähkön kulutusta sekä 150 GWh:n säästö kaukolämmön jakeluhäviöissä ja erillistuotannon polttoaineenergian kulutuksessa vuoteen 2016 mennessä verrattuna tilanteeseen ilman näitä uusia toimia. Velvoitteet oman energiankäytön tehostamiseen eivät siis velvoita sähkönmyyjäyrityksiä. Kaukolämmön sopimusyritykset Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan liittyneet kaukolämmön sopimusyritykset toteuttivat energiatehokkuustoimenpidettä, joiden säästövaikutus yhteensä oli 2,4. Näiden toimenpiteiden investoinnit olivat yhteensä 0,07 milj. euroa. Muista kuin energiansäästösyistä tehtyjä omaan energiankäyttöön kohdistuvia toteutettuja toimenpiteitä, joilla on vaikutusta energiankäyttöön yritykset raportoivat yhteensä 28 kappaletta. Niiden säästövaikutus oli yhteensä 13,12.

3 Taulukko 1 Yhteenveto kaukolämmön sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimista omaan energiankäyttöön kohdistuvista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä sekä koko sopimuskaudella toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. Toimenpide Säästetty energia Investointi lkm Sähkö Lämpö+pa Yht sähkö+ lämpö+pa milj eur Tilanne 2010 Toteutettu ,09 2,28 2,36 0,07 Päätetty 6 8,09 0,12 8,21 0,11 Harkitaan 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätetty ja harkittu yhteensä 6 8,09 0,12 8,21 0,11 Toteutettu ,63 11,43 14,06 1,04 Taulukko 2 Kaukolämpöalan sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimat muut energian käyttöön liittyvät investoinnit (MI) sekä koko sopimuskaudella toteutetut MI-toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. Toimenpide Säästetty energia Investointi lkm Sähkö Lämpö+pa Yht sähkö+ lämpö+pa milj eur Tilanne 2010 Toteutettu ,22 12,90 13,12 1,18 Päätetty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Harkitaan 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätetty ja harkittu yhteensä 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Toteutettu ,23 19,20 19,44 2,12 Sähkönjakelun sopimusyritykset Sähkönjakelun sopimusyritykset raportoivat vuonna 2010 yhteensä 40 toteutettua energiatehokkuustoimenpidettä, joiden yhteinen säästövaikutus oli 4,07. Näiden toimenpiteiden investointikustannukset olivat yhteensä 1,23 milj. euroa. Yritykset raportoivat myös 111 kpl muista kuin energiansäästösyistä toteutettua omaan toimintaan kohdistunutta toimenpidettä. Näiden toimenpiteiden säästövaikutus oli yhteensä 22,03.

4 Taulukko 3 Yhteenveto sähkönjakelun sopimusyritysten raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista energiansäästötoimenpiteistä vuonna 2010 sekä koko sopimuskaudella toteutetut toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. Toimenpide Säästetty energia Investointi lkm Sähkö Lämpö+pa Yht sähkö+ lämpö+pa milj eur Tilanne 2010 Toteutettu ,03 0,05 4,07 1,23 Päätetty 6 0,49 0,06 0,54 1,43 Harkitaan 3 0,21 0,00 0,21 0,02 Päätetty ja harkittu yhteensä 9 0,69 0,06 0,75 1,45 Toteutettu ,49 0,07 6,57 1,62 Taulukko 4 Sähkönjakelualan sopimusyritysten vuonna 2010 raportoimat muut energiankäyttöön liittyvät investoinnit (MI) sekä koko sopimuskaudella toteutetut MI-toimenpiteet ja niiden säästövaikutus yhteensä. Toimenpide Säästetty energia Investointi lkm Sähkö Lämpö+pa Yht sähkö+ lämpö+pa milj eur Tilanne 2010 Toteutettu ,03 0,00 22,03 8,63 Päätetty 4 30,75 0,17 30,92 2,60 Harkitaan 2 1,00 0,00 1,00 0,02 Päätetty ja harkittu yhteensä 6 31,75 0,17 31,92 2,62 Toteutettu ,16 0,15 60,31 40,40 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Energiapalveluiden toimenpideohjelmassa raportoitiin siis vuonna 2010 yhteensä 54 toteutettua oman energiankäytön tehostamistoimenpidettä. Niiden sähkönsäästövaikutus oli 4,1 ja lämmön sekä polttoaineiden säästövaikutus oli 2,3. Yritysten vuosina toteuttamilla toimenpiteillä on jo saavutettu 46 % asetetusta tavoitteesta sähkön osalta ja 21 % lämmön ja polttoaineiden osalta.

5 Taulukko 5 Yhteenveto sähkönjakelun ja kaukolämmön toimipaikkojen raportoimista toteutetuista, päätetyistä ja harkituista omaan energiankäyttöön kohdistuvista energiansäästötoimenpiteistä (ES+KAT-toimenpiteet) vuonna Toimenpide Säästetty energia Investointi lkm Sähkö Lämpö+pa Yht sähkö+ lämpö+pa milj eur Tilanne 2010 Toteutettu ,11 2,32 6,44 1,30 Päätetty 12 8,58 0,17 8,75 1,55 Harkitaan 3 0,21 0,00 0,21 0,02 Päätetty ja harkittu yhteensä 15 8,79 0,17 8,96 1,56 Toteutettu ,12 11,51 20,63 2,65 Yrityksen oman toiminnan jatkuva parantaminen Energiapalvelujen toimenpideohjelmassa on listattu joukko toimenpiteitä, joilla yritys sitoutuu toteuttamaan oman energiatehokkuutensa tehostamiseksi. Näitä toimia ovat mm. energia-asioiden sisällyttäminen yrityksen johtamisjärjestelmään, yritys- ja toimipaikkakohtaisten energiatehokkuustoiminnan vastuiden määrittäminen (ensimmäisen sopimusvuoden kuluessa), energiatehokkuuden tehostamissuunnitelman tekeminen (kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana), energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnoissa sekä henkilökunnan koulutus ja sitouttaminen. Kaukolämmön sopimusyritykset Kaukolämpöalan 40 toimipaikasta yhteensä 33 toimipaikalla, eli 83 %:lla sopimusyritysten toimipaikoista, on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 12 toimipaikkaa eli reilu kolmannes raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä. Määrä on kasvanut edellisvuodesta.

6 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käytössä 83 % 18 % Energiatehokkuus sisällytetty johtamisjärjestelmään 36 % 55 % 9 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei Ei rapotoitu Kuva 3 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältymi-nen johtamisjärjestelmiin kaukolämmön sopimusyrityksien toimipaikoissa (40 toimipaikkaa) seurantavuonna Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista, jo 90 %:lla (36 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Raportoitujen tietojen perusteella vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista 61 %:lla toimipaikoista (20 toimipaikkaa) on voimassaoleva tehostamissuunnitelma. Kuten edellisinäkin vuosina, kolmannes (13 toimipaikkaa) kaukolämpöalan sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Energiatehokkuus on yksi tulospalkkauksen kriteeri 33 %:lla sopimusyritysten toimipaikoista (13 toimipaikkaa). Määrä on kasvanut kahdesta edellisestä raportointivuodesta. Raportoitujen tietojen perusteella 78 % toimipaikoista (31 toimipaikkaa) ottaa elinkaariedullisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissaan. Elinkaariedullisuuden huomioiminen on yleistynyt seurantakautena. Toimipaikoista vajaalla kolmanneksella (12 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta. Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 12 toimipaikalla. Sähkönmyynnin sopimusyritykset Sähkönmyynnin 37 toimipaikasta yhteensä 28 toimipaikalla, eli 76 %:lla, on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista 71 % (20 toimipaikkaa) raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä. Määrä on kasvanut edellisvuodesta.

7 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käytössä 76 % 24 % Energiatehokkuus sisällytetty johtamisjärjestelmään 71 % 25 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei Ei rapotoitu Kuva 4 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältyminen johtamisjärjestelmiin sähkönmyynnin sopimusyrityksien toimipaikoissa (37 toimipaikkaa) seurantavuonna Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista, jo 94 %:lla (33 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista 58 %:lla toimipaikoista (18 toimipaikkaa) on taas voimassaoleva tehostamissuunnitelma. Seurantavuonna 16 toimipaikkaa eli vajaa puolet sähkönmyynnin sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Elinkaariedullisuuden huomioiminen on säilynyt ennallaan seurantakautena. Raportoitujen tietojen perusteella 73 % toimipaikoista (27 toimipaikkaa) ottaa elinkaariedullisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Toimipaikoista yli viidenneksellä (8 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta. Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 13 toimipaikalla. Sähkönjakelun sopimusyritykset Sähkönjakelualan 49 toimipaikasta yhteensä 35 toimipaikalla, eli 71 %:lla, on käytössä ympäristö- ja/tai johtamisjärjestelmiä. Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käyttävistä toimipaikoista (35 toimipaikkaa) 22 toimipaikkaa eli 63 % raportoi sisällyttävänsä energiatehokkuusasiat johtamisjärjestelmäänsä. Määrä on kasvanut edellisvuodesta.

8 j p Ympäristö- ja johtamisjärjestelmiä käytössä 71 % 29 % Energiatehokkuus sisällytetty johtamisjärjestelmään 63 % 34 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei Ei rapotoitu Kuva 5 Ympäristö- ja johtamisjärjestelmien käyttö ja energiatehokkuuden sisältyminen johtamisjärjestelmiin sähkönjakelun sopimusyrityksien toimipaikoissa (49 toimipaikkaa) seurantavuonna Yli vuoden sopimuksessa olleista toimipaikoista 92 %:lla (44 toimipaikkaa) on energiatehokkuustoiminnan vastuut nimetty. Vähintään kaksi vuotta sopimuksessa olleista toimipaikoista puolella (24 toimipaikkaa) on voimassaoleva tehostamissuunnitelma. Seurantavuonna 22 toimipaikkaa eli lähes puolet sähkönjakelun sopimusyritysten toimipaikoista järjesti henkilöstölle koulutusta energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Määrä on säilynyt samana edellisestä raportointivuodesta Yhtenä tulospalkkioiden kriteerinä energiatehokkuus on 16 %:lla sopimusyritysten toimipaikoista (8 toimipaikkaa). Määrä on kasvanut ensimmäisestä raportointivuodesta. Raportoitujen tietojen perusteella jo 92 % toimipaikoista (45 toimipaikkaa) ottaa elinkaariedullisuuden huomioon suunnittelussa ja hankinnoissa. Toimipaikoista 41 %:lla (20 toimipaikkaa) on käytössä ohjeet tai suositukset suunnittelun energiatehokkuudesta. Hankintojen energiatehokkuuteen liittyvä ohjeistus on käytössä 19 toimipaikalla. Asiakkaille suunnatut energiatehokkuuspalvelut Vuonna 2010 energia-alan sopimusyritykset raportoivat runsaasti asiakkaille suunnattuja energiatehokkuuspalveluja. Palvelumäärien ja palvelujen monimuotoisuuden raportoinnin tärkeyttä on jatkuvasti painotettu, vaikka erilaisten palvelujen säästövaikutuksia (MWh/a) ei ole ollut mahdollista arvioida. Kaukolämmön sopimusyritykset Sopimukseen liittyneissä kaukolämmön sopimusyrityksissä puhelimitse annettava energiansäästöneuvonta on tavallisin tapa antaa energiatehokkuusneuvontaa asiakkaille. Tätä teki 45 % toimipaikoista. Myös neuvonta sähköpostitse ja internetissä on lisännyt osuuttaan.

9 Energiatehokkuusneuvonta Kaukolämpö Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 23 % 78 % Energiaeksperttikoulutukset 0 % 100 % Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella 20 % 80 % Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 25 % 75 % Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 3 % 98 % Energiansäästöneuvonta puhelimessa 45 % 55 % Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 15 % 85 % Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 28 % 73 % Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 8 % 93 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010 Kuva 6 Yhteenveto kaukolämmön sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna Kaukolämmön sopimusyritykset ovat raportoineet toteuttaneensa yhä edellisvuotta enemmän asiakkaille suunnattuja viestintätoimia. Noin kolmannes kaukolämmön sopimustoimipaikoista raportoi vuonna 2010 toimittaneensa energiansäästömateriaalia kouluille ja erilaisia painotuotteita asiakkaille, kirjoittaneensa energiansäästöstä asiakaslehdissä ja internetissä sekä osallistuneensa energiansäästöviikon viettoon. 50 % kaukolämmön sopimusyrityksistä on seurantavuonna toimittanut asiakkaille vuotuisen energiankulutuksen seurantaraportin. Osuus on kasvanut viime vuodesta 6 prosenttiyksikköä. 55 % raportoineista kaukolämmön sopimustoimipaikoista ilmoittaa laskuttavansa asiakasta kerran kuukaudessa todetun kulutuksen perusteella. Sähkönmyynnin sopimusyritykset Myös sähkönmyynnin sopimusyrityksissä asiakasneuvonta puhelimitse on laajasti käytetty tapa antaa energiansäästötietoa asiakkaille. Vuonna % toimipaikoista ilmoitti toteuttavansa tätä neuvontatapaa.

10 Energiatehokkuusneuvonta Sähkön myynti Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 38 % 62 % Energiaeksperttikoulutukset 3 % 97 % Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa 22 % 22 % 78 % 78 % Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 19 % 81 % Energiansäästöneuvonta puhelimessa 68 % 32 % Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 59 % 41 % Kulutusmittarin lainaus 68 % 32 % Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 57 % 43 % Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 14 % 86 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010 Kuva 7 Yhteenveto sähkönmyynnin sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna Yleisin formaatti viestiä energiansäästö-asioista sähkönmyynnin sopimusyrityksissä on asiakaslehtien kautta. 70 % (v %) sopimusyrityksistä ilmoitti viestineensä energiatehokkuusasioista asiakkaalle vuonna 2010 asiakaslehtien kautta. Lisäksi 73 % (v %) sopimusyrityksistä ilmoitti tuovansa energiatehokkuusasiaa esiin internet-sivuillaan. Sähkön myynnin sopimusyritysten toimipaikoista 46 % tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden seurata omaa kulutustaan internetistä. Myös kulutusmittarin lainaaminen on raportointitietojen perusteella kasvanut edellisvuodesta 14 prosenttiyksikköä 68 prosenttiin. Sähkönjakelun sopimusyritykset Sopimukseen liittyneiden sähkönjakeluyritysten toimipaikoista noin kaksi kolmasosaa ilmoitti antavansa suoraa puhelinneuvontaa asiakkaille ja taas noin puolet toimipaikoista raportoi antavansa neuvoja myös internetin ja sähköpostin välityksellä.

11 Energiatehokkuusneuvonta Sähkön jakelu Asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet 41 % 59 % Energiaeksperttikoulutukset 0 % 100 % Energiankäytön neuvonta kulutustietojen tarkkailun perusteella Energiansäästöneuvonta asiakkaan tiloissa Energiansäästöneuvonta liittyvät oppitunnit kouluissa 12 % 18 % 18 % 88 % 82 % 82 % Energiansäästöneuvonta puhelimessa 67 % 33 % Energiansäästöneuvonta toimitiloissa 35 % 65 % Kulutusmittarin lainaus Neuvonta sähköpostitse tai internetissä 49 % 57 % 51 % 43 % Opettajille suunnattu energiansäästötiedotus 2 % 98 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Asiakaspään toimia raportoitu vuonna 2010 Ei raportoituja toimia 2010 Kuva 8 Yhteenveto sähkönjakelun sopimustoimipaikkojen raportoimasta asiakkaille suunnatusta energiatehokkuusneuvonnasta vuonna Asiakaslehdet ovat kaikkein yleisin formaatti jakaa energiansäästötietoa asiakkaille. 71 % toimipaikoista raportoi jakaneensa seurantavuonna energiatehokkuustietoutta asiakaslehdissä. Toimenpideohjelman mukaisesti sähkönjakelun sopimusyrityksen on laadittava asiakkaille todettuun kulutukseen perustuvia kulutusraportteja. 31 % yrityksestä hyödyntää internetiä kulutuksen seurannassa. Etäluenta on käytössä 57 %:lla sähkönjakelun toimipaikoista. 59 % taas laskuttaa asiakasta kerran kuukaudessa todetun kulutuksen perusteella. Myös yli puolet toimipaikoista (57 %) raportoi lainaavansa kulutusmittareita asiakkaan käyttöön. Lisätietoa aiheesta Tämä tiivistelmä kattaa vain osan energiapalveluiden toimenpideohjelmaa toteuttavien yritysten raportoimista tiedoista. Energiantuotannon ja energiapalvelujen vuoden 2010 vuosiraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Motivan www-sivuilla: npideohjelman_vuosiraportti_ shtml

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiantuotannon toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiantuotannon toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 34 yritystä, jotka koostuvat 21 raportoivasta

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2 Liittymistilanne Vuoden 2 loppuun mennessä muoviteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 27 yritystä, jotka koostuvat raportoivasta

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 33 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2011 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSsopimukset 2017 2025 Energiapalvelujen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista 1 Sisällys ENERGIAPALVELUJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2008 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 1.2 Toimenpiteiden raportointi

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2009 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus ja kattavuus 6 1.2 Toimenpiteiden raportointi

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2010 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Toiminnan tavoite Energiapalveluiden toimenpideohjelma ja neuvonta Lähtökohtia koordinoidulle

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2012 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET

ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET ENERGIATEHOKKUUS- SOPIMUKSET 2017 2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma 8.5.2017 Sirpa Leino, Energiateollisuus ry Energia-ala lähtenyt heti vakuuttavasti mukaan Energia-alan sopimuksen kattavuus erittäin

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2016 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 7 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2010 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 6 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 7 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2013 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Alkusanat 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 7 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma

Energiatehokkuussopimukset Energiantuotannon toimenpideohjelma Energiatehokkuussopimukset 2017-2025 Energiantuotannon toimenpideohjelma VUOSIRAPORTOINTI Uuden kauden ensimmäinen raportointi Ensimmäinen raportointi tapahtuu vuoden 2018 alussa vuoden 2017 tietoja koskien

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 29 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 4 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Vuoden 2010 raportoinnin tuloksia

Vuoden 2010 raportoinnin tuloksia Vuoden 2010 raportoinnin tuloksia, Energiateollisuus ry Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Finlandia-talo, 14.12.2011 Esityksen sisältö Energiatehokkuussopimus osana lainsäädäntöä EP-TOPO

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Autoalan toimenpideohjelma ENEGIATEHOKKUUSsopimukset 2017 2025 Autoalan toimenpideohjelma 1 Sisällys AUTOALAN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Johdanto Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden energiankäyttö Energiatehokkuustoimenpiteet

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2013 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2008 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 Alkusanat 5 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2012 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2014 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 4 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta Suomessa - energiayhtiöt osana alueellista toimintaa

Kuluttajien energianeuvonta Suomessa - energiayhtiöt osana alueellista toimintaa Kuluttajien energianeuvonta Suomessa - energiayhtiöt osana alueellista toimintaa Energiateollisuuden kevätseminaari 24.5.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2008 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 5 2 Energiakatselmus-

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2016 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2011 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2012 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Muoviteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2015 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2009 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti

Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti 2015 Energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmien vuosiraportti Energiantuotanto ja energiapalvelut Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2012 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset ja sopimuksen kattavuus

Lisätiedot

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti

Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Kaupan alan toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten energiankäyttö

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2015 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti

Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 2011 Kuntien energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelman vuosiraportti 1 2 Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 2014 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimenpideohjelman vuosiraportti 1 Sisällysluettelo Alkusanat 3 Tiivistelmä 4 1 Johdanto 6 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 6 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2013 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti 2016 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Sopimukseen liittyneet yritykset 5 1.2 Vuosiraportoinnin toteutus 6 2 Sopimusyritysten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista

Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista 2014 Yhteenveto elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen alakohtaisista tuloksista Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 3 1 Johdanto 5 1.1 Vuosiraportoinnin toteutus 5 1.2 Sopimukseen liittyneet

Lisätiedot

TETS Vuosiraportointi 2013

TETS Vuosiraportointi 2013 TETS Vuosiraportointi 2013 Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet 23.4.2015 Harri Heinaro, Motiva Oy Säästötoimenpiteiden määrä Toimenpide Säästetty energia Investointi Yht sähkö+ lkm Sähkö GWh/a Lämpö+pa

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2006 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2007 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007

Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 1 Teollisuuden energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2007 Hille Hyytiä Motiva Oy Copyright Motiva Oy, Helsinki, marraskuu 2008 2 Alkusanat Kauppa-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Elinkeinoelämän yleiseen toimenpideohjelmaan teollisuus 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti

Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti 2011 Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelman vuosiraportti Sisällysluettelo Alkusanat 2 Tiivistelmä 1 Johdanto 5 1.1 Sopimuksen tavoitteet, liittyneet yritykset ja kattavuus 5 1.2 Vuosiraportoinnin

Lisätiedot