Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa 2005"

Transkriptio

1 Tutkimusrahoitus

2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa 2005 Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä henkilöä Tutkimusrahoitus 5,4 mrd euroa, josta yritysten osuus 70 % T&k-panostus 3,5 % BKT:sta Suomi on t&k-panostajien kärkiryhmässä ja selvästi edellä EU:n keskimääräistä tasoa 20 yliopistoa ja 31 ammattikorkeakoulua Yliopistoista valmistui yli 1400 tohtoria

3 Tutkimus- ja kehittämispanostus eräissä OECD-maissa (t&k-menojen osuus bkt:sta) Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators, November 2005 / Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004, Tilastokeskus, lokakuu 2005

4 Tutkimus- ja kehittämismenot sektoreittain Suomessa

5 Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa

6 Julkisen sektorin tutkimuslaitokset yliopistot (OPM) yliopistolliset sairaalat (STM) (ammattikorkeakoulut) (OPM) sektoritutkimuslaitokset - KTL - Työterveyslaitos - STUKES - STAKES - EELA (Eläinlääkintä ja elintarvikelaitos) - METLA VTT UKK, Wihuri, Minerva, ym

7 Valtion tutkimusmenot 2006 Yhteensä 1,68 mrd euroa

8 Suomen Akatemian organisaatio

9 TT jäsenet Puheenjohtaja Professori Kalervo Väänänen (solubiologia) Turun yliopisto Jäsenet Professori Anssi Auvinen (epidemologia) Tampereen yliopisto Professori Helena Gylling (kliininen ravitsemus ja sisätaudit) Kuopion yliopisto Professori Kirsti Husgafvel-Pursiainen (genetiikka, toksikologia) Työterveyslaitos Professori Marja-Liisa Hänninen (elintarvike- ja ympäristöhygienia) Helsingin yliopisto Professori Tatu Juvonen (kliininen lääketiede, kirurgia) Oulun yliopisto Professori Jorma Keski-Oja (syöpäbiologia) Helsingin yliopisto Professori Mikael Knip (lastentautioppi) Helsingin yliopisto Tutkimusjohtaja Anna-Elina Lehesjoki (lääketieteellinen genetiikka) Helsingin yliopisto Professori Tuula Salo (suupatologia) Oulun yliopisto Professori Pia Vuorela (farmaseuttinen kemia) Åbo Akademi

10 Tutkimuksen rahoitus Yleiset tutkimusmäärärahat Tutkimusohjelmat Huippuyksikköohjelmat Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) Tutkimusvirat: akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat Tutkijatohtorin projekti Tutkijoiden liikkuvuus työelämässä Muu tutkimustuki

11 Suomen Akatemian rahoituspäätökset kohteittain 2005 Yhteensä 218,7 milj. euroa

12 Suomen Akatemian yleiset tutkimusmäärärahat Suomen Akatemian suurin yksittäinen tutkimusrahoituksen muoto Tavoitteena on edistää tutkimuksen monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä tarjoamalla mahdollisuus tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön Rahoitusta saavat korkeatasoiset tutkijat ja tutkimusryhmät tieteellisen ja muun työvoiman palkkaamiseen tarvikkeiden ja tutkimusvälineiden hankintaan matka- ja seminaari- ym. kuluihin Tuetaan sekä tutkijankoulutusta antavia tutkimusryhmiä että ryhmiä, jotka koostuvat jo väitelleistä tutkijoista Ulkomailta palaavalle tutkijalle myönnetään rahoitusta omaan palkkaan (enintään vuoden ajaksi)

13 Tutkijankoulutus Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushankkeita, joissa työskentelee väitöskirjaansa valmistelevia jatko-opiskelijoita sekä äskettäin väitelleitä tutkijatohtoreita rahoittaa nuorten, äskettäin väitelleiden tutkijatohtoreiden pätevöitymistä rahoittaa tutkijankoulutusta ulkomailla tukee työelämässä olevien henkilöiden väitöskirjatyötä tukee tutkijakouluja ja valtakunnallisia tutkijankoulutuskursseja

14 Muut rahoitusmuodot Kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön edistäminen ja valmistelu Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva kansainvälinen yhteistoiminta sekä tutkijoiden liikkuvuus Tutkijankoulutus ja työskentely ulkomailla Varttuneen tutkijan määrärahat Tuki tutkijakouluille ja valtakunnalliset tutkijankoulutuskurssit

15 Tutkijatohtorin projekti Tutkija, joka on äskettäin väitellyt ja pätevöityy ammattitutkijaksi Toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaa sekä ohjaa opinnäytetöitä ja ensimmäisen rahoitusvuoden jälkeen opettaa Rahoitus on kolmivuotinen ja siihen sisältyy rahoitusta tutkimuksen välittömiin kuluihin Muutamilla on mahdollisuus saada rahoitusta tutkimusryhmää varten

16 Akatemian tutkimusrahoituksen haku Kilpailun kautta Myönnetään parhaille tutkijoille ja lupaavimmille nuorille tutkijoille Perustuu tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteelliseen arviointiin sekä tutkimus- ja tiedepoliittisiin linjauksiin On määräaikaista ja pitkäjänteistä Hakemuksia yhteensä noin 1,2 miljardin euron arvosta (vuosi 2005) Rahoituspäätösten arvo yhteensä 218,7 milj. euroa (vuosi 2005) Tieteelliset toimikunnat käsittelivät yli hakemusta vuonna 2005 hakemuksia monenkertaisesti myönnettävään rahaan nähden asettaa suuria vaatimuksia valintaprosessille

17 Suomen Akatemian rahoituspäätökset vuosina Yhteensä 218,7 milj. euroa vuonna 2005

18 Suomen Akatemian rahoituspäätökset toimikunnittain

19 Suomen Akatemian rahoituspäätökset suorituspaikoittain 2005 Yhteensä 218,7 milj. euroa

20 Suomen Akatemian rahoituspäätökset yliopistoittain * * Yliopistokohtainen tutkimusrahoitus kymmenen eniten rahoitusta saaneen yliopiston osalta ja rahoituksen kehitys vuosina

21 Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituspäätökset 2006 Yhteensä 465 miljoonaa euroa projektiin Avustukset yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteihin 194 milj. euroa Perustamislainat uusille teknologiayrityksille 5 milj. euroa Pääomaehtoiset tuotekehityslainat yrityksille 6 milj. euroa Tuotekehityslainat yrityksille 66 milj. euroa Tutkimusrahoitus yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille 195 milj. euroa Luvut sisältävät 27 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta. DM ja Copyright Tekes

22 Tekesin rahoitus julkiseen tutkimukseen 2006 Yhteensä 195 miljoonaa euroa 729 julkiseen tutkimusprojektiin Yliopistot ja korkeakoulut 128 milj. euroa TKK 38 TTY 18 KY 8 HY OY TaY 7 LTY 6 TY 6 Ammattikorkeakoulut 6 Muu tutkimusrahoitus 9 milj. euroa Muut 3 VTT 40 Tutkimuslaitokset 43 milj. euroa Muut 14 Euroopan avaruusjärjestön ohjelmien osallistumismaksut 15 milj. euroa Moniin tutkimusprojekteihin osallistuu tutkimusryhmiä useista yliopistoista, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Luvut sisältävät 10 milj. euroa tuotekehitysavustusta osakeyhtiömuotoisille ammattikorkeakouluille, voittoa tavoittelemattomille tutkimuslaitoksille ja valtion ja kuntien organisaatioille sekä 17 milj. euroa EU:n rakennerahastojen rahoitusta. DM Copyright Tekes

23 Muita julkisia/säätiöpohjaisia rahoituslähteitä EU: EVO: - EU-FP7 (7-vuotinen ohjelma): cooperation, 32 miljardia euroa people, Marie Curie capacities, 4 miljardia euroa ideas, 7 miljardia euroa (hallinnoi ERC, European Research Councel) - STM jakaa sairaaloille opetusta ja tutkimusta varten (49 miljoonaa tutkimukseen, v. 2006) säätiöt: - Suomen Kulttuurirahasto (2006; 18.3 miljoonaa euroa tutkimukseen ja taiteeseen) - Sigrid Juselius (2006; 11 miljoonaa euroa lääketieteelliseen tutkimukseen)

24 Duodecim ja Suomen Lääketieteen Säätiön (SLS) apurahat Viime vuosina jaettu ~2 milj Kolme eri apurahamuotoa Kannustusapuraha (~4000 ) väitöskirjaa tekeville tai väitelleille väitöskirjaa tekeville tai väitelleille Tutkimusapuraha (~7500 tai ) väitöskirjaa tekeville tai väitelleille 4 tai 8kk virkavapaan palkka Hankeapurahat (~ ) nuorille, väitelleille erikoislääkäreille 6kk palkka 3 vuoden ajan

25 Arviointi Kannustus- ja tutkimusapurahat 8 henkinen apurahavaliokunta 5 arvioi kunkin hakemuksen v. 2008: Anne Remes (pj) Tiina Paunio Olli Raitakari Tomi Mikkola Ilona Autti-Rämö Johan Eriksson Anu Wartiovaara Jukka Westermark Hankeapurahat 6 henkinen hankeapurahatyöryhmä arvioi kaikki hakemukset v. 2008: Oskari Heikinheimo (pj) Timo Partonen Mika Rämet Olli Simell Hilkka Soini Timo Strandberg

26 Duodecim ja SLSn apurahojen hakijamäärät Visakorpi 2008

27 Saajia/ehdotettuja n (%:ia hakijoista) Ehdotus Kannustus 138 (34%) 111 (29%) 75 (21%) 111 (35%) Tutkimus 37 (40%) 42 (56%) 56 (44%) 44 (30%) Hanke: 7 (19%) 8 (25%) 7 (29%) 7 (19%) Yhteensä 182 (34%) 161 (33%) 138 (27%) 162 (32%) 2007: Tutkimusapuraha, 4 kk: 19 kpl 8 kk: 25 kpl 2007: Kannustus- ja tutkimusapurahat : - kannustus (46%) - tutkimus (54%) - jakamatta jää 2 500

28 taso kaikissa kategorioissa hyvä Kannustus- ja tutkimusapurahat Arvioija Pistekeskiarvo A B C D E F G H

29 Kannustus- ja tutkimusapurahahakemusten ja myöntöjen jakautuminen

30 Hankeapurahan saajista Hakijoista 2007 Erikoisala Kpl Kpl Obst &gyne 10 4 Sisätaudit 8 6 Lapset 7 8 Neurologia 6 3 Ihotaudit 3 0 Onkologia 3 0 Radiologia 3 2 Lasten neuro 2 0 Korvat 2 1 Keuhkot 1 1 Reumatologia 1 0 Lasten psykiatria 1 1 Kirurgia 1 2 Silmät 1 1 Psykiatria 1 1 Anestesia 1 0 Kl.genetiikka 1 0 Kl.neurofysiologia 1 Terveydenhuolto 2 Kl.kemia 1 Kl.mikrobiologia 1 Patologia 1

31 Säätiöiden ym. apurahoja jakavien organisaatioiden yhteystietoja löytyy kaikkien yliopistojen www sivuilta. Lisäksi Turun yliopisto pitää yllä hakukonetta:

32 Lohta kannattaa kalastaa... Hakekaa apurahoja! Kiitos! Erityisesti Tapio Visakorvelle

Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski

Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski Suomen Akatemia materiaalitehokkuuden ja teollisen ekologian tukena Prof. Riitta Keiski Materiaalin kostaneet Liisa Savunen (SA), Saila Karvinen (SA) ja Riitta Keiski (OY, SA) 1 Suomen Akatemiassa muutosten

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä

Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä johtaja Tarmo Lemola, Advansis Oy 19-2009 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Sektoritutkimuksen asema Suomen tutkimusjärjestelmässä 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009 Suomen Akatemian julkaisuja 9/9 Suomen tieteen tila ja taso 29 Suomen tieteen tila ja taso 29 Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle

Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Tieto tutkijan työpöydälle! Kysely elektronisten julkaisujen käyttäjälle Arvoisa vastaaja! Tieto tutkijan työpöydälle -kyselyn toteuttaa FinELib-konsortio, joka koostuu suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista,

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia

Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Yliopistojen profiloituminen ja Suomen Akatemia Heikki Mannila 14.1.2015 1 Tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rahoitus Valtiollinen (ym.) rahoitus vuonna 2013, miljoonia euroja Yliopistot 1850 Yliopistot,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus

Osaamisen ytimessä. Meilahden kampus Osaamisen ytimessä Meilahden kampus 1. Biomedicum Helsinki 1 2. Biomedicum Helsinki 2 3. Biomedicum Helsinki 3 (suunnitteilla) 4. Haartman-instituutti 5. Terveystieteiden keskuskirjasto 19 6. Meilahden

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Itä-Suomen EAKR seurantakomitea 10.12.2010 Tekesin rooli riskien jakajana Tekes on tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kuuluvia riskejä

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

TIETEEN JA TIEDEPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN OHJELMAN ARVIOINTI

TIETEEN JA TIEDEPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN OHJELMAN ARVIOINTI 1 Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta TIETEEN JA TIEDEPOLITIIKAN TUTKIMUKSEN OHJELMAN ARVIOINTI 1. Ohjelman tausta ja käynnistäminen.. 2 2. Tutkimusohjelman hankkeiden esittely

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2015 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa Tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen 47 miljoonan euron lisäys valtion vuoden talousarviossa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016

TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA Toimintasuunnitelma kaudelle 1.2.2013 31.1.2016 Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) perustettiin vuonna 1991 käsittelemään tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä

Lisätiedot