-Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä"

Transkriptio

1 A B C D F G IASTERI PALKANMAKSUI. -Palkkojen tallennus ja tulosteet -Palkkalistojen -Yhteenveto -Perustavat yhdistelmä (palkkakortit) määritykset -Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä I -Yhteenvetotulostimen laskusääntöjen määritys J -Yhteenvetotulostin K -Palkkatodistuksen tulostaminen L -LEL/TaEL eläkevakuutustilityslomakkeen täyttö M -Kumulatiivisen palkanmaksutiedoston muodostus N -KTA-yhteenveto O -Omalomaketulostin P -Kirjoittimen määritys Q PALKANMAKSUN LISÄOHJELMAT (optiot) R VARMUUSKOPIO PALKANMAKSUTIEDOSTOISTA S VARMUUSKOPIO A: ASEMAAN (TÄYDELLINEN) Fl : PALUU PÄÄVALIKKOON I F2 : PÄIVITÄ VALIKKOA IALT A: OHJE Malminkaari 21 B HELSINKI Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

2 ASTERIOHJELMASARJA ATSOFT HINNASTO Suomalaiset Asteli yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat myös moniyrityskäyttöön ( esim tilitoimistoille ). KIRJANPITO DOS Kirjanpito, alv-iaskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, tilinpäätössimulointi, budjettivertailu, laskentapaikkaerittely, tilierittely halutulta jaksolta. Yhteen tai useampaan kirjanpitoon KIRJANPITO Windows LASKUTUSDOS LASKUTUS Windows Laskutus, myyntireskontra, korkolaskutus, asiakas- ja tuoterekisteri * Reskontran liittymä pankkiyhteysohjelmaan RESTERI RESKONTRA tehokas perintä ja viivästyskorkolaskutus, voidaan käyttää ilman laskutusosaa * Liitettynä Asteri Laskutukseen RESTERI LASKUTUS Laskutus, Resteri reskontra, asiakas- ja tuoterekisteri; suuremmat asiakasja tuotemäärät kuin Asteri Laskutuksessa PALKANMAKSU Kiinteät, tunti- ja urakkapalkat * Ennakonpidätystodistustentäyttö * Liittymä pankkiyhteysohjelmaan OSTORESKONTRA Ostolaskujen käsittelyyn VUOKRANKANTO Taloyhtiön vuokranvalvontaan VARASTOVALVONTA 1000 tuotetta, liitettävissä Asteri Laskutukseen TEKSTINKÄSITTELY mm. saatteet, työselosteet, tarjoukset, kiijeet TAULUKKOLASKENTA verosuunnittelu, taljouslaskenta, hinnoittelu OHJELMAP AKETTI Kirjanpito (dos-versio ), Laskutus, Palkanmaksu ja Tekstinkäsittely KOULUTUS Koulutustunti (alkavalta tunnilta) Kurssipäivä (ryhmälle) 439,20 488,-/732 YLLÄPITOSOPIMUS Asteri ohjelmien käyttäjä voi tehdä ylläpitosopimuksen käyttämiinsä ohjelmiin. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- ( 12% ohjelman hinnasta + 100,- ) vuodessa. Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki sekä päivitys kerran vuodessa. Päivitysmaksu asiakkaille joilla ei ole ylläpitosopimusta 600 Kaikki hinnat sisältävät AL V 22%. Malminkaari 21 B HELSINKI Atsoft Oy Mäkinen Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

3 ASTERI p ALKANMAKSU ESITrELY Asteri Palkanmaksu on kotimainen palkanmaksuohjelmisto, joka soveltuu pienten ja keskisuurten yritysten palkanlaskentaan yritysmuodosta riippumatta. Ohjelmalla voidaan laskea palkat käyttäen perustana kiinteää palkkaa, lomaajanpalkaa, lomarahaa, tuntipalkkaa ja sen johdannaisia (iltalisät yms.) sekä neljää erilaista palkkiota (esim. urakat tai provisiot). Luontoiseduista voidaan eritellä asuntoetu, sopimusruokailu, lounassetelit, autoetu tai jokin muu luotoisetu. Ohjelmalla voidaan laskea ja maksaa myös erilaiset verottomat ja osittain verottomat korvaukset, kuten päivärahat ja kilometrikorvaukset. Ohjelmalla voidaan myös veloittaa erilaisia vähennyksiä, kuten esim. ay-maksut. Automaattisina vähennyksinä työntekijän TEL sekä työttömyysvakuutusmaksu. Palkkajakso voidaan määrittää minkä pituiseksi tahansa, esim. viikko, kaksi viikkoa, kuukausi tai jokin ei säännöllinen jakso). Palkansaajia voi lisätä ja poistaa palkanmaksutiedostoista. TULOSTEET -palkkalaskelmat tai palkkapussit -palkkalista ja tiliöintitosite palkanmaksajalle -maksulista pankille -erittelyt maksetuista verottomista lisistä -erittelyt veloitetuista vähennyksistä -palkkakortit ja palkkatodistukset -palkkalistat esim. osastoittain tai kustannuspaikoittain -erilaisia yhteenvetoja maksetuista palkoista, esim. iltalisät Ohjelman mukana toimitetaan erilaisia yhteenveto malleja, palkanmaksaja voi laatia erilaisia yhteenvetoja rajattomasti lisää. LISÄO HJELMA T ASTERI p ALKANMAKSUUN Liittymä pankkiyhteysohjelmaan: Ohjelma muodostaa maksettavista mukaisen LMP- tai TSA-tiedoston, pankkiyhteysohjelma1la pankkiin Hinta: 732 (600,- +ALV 22%) palkoista levylle pankkistandardin joka voidaan lähettää Ennakon pidä tystodistusten täyttöohj elma: Ohjelmalla tulostetaan joko esipainetulle tai vaikealle lomakkeelle ennakonpidätystodistusten p aikanmaksuohjelman tiedostoj a hyväksikäyttäen. Hinta: 732 (600,- + ALV 22%) - 1

4 ENNAKO NPIDÄ TYKSEN LASKEMINEN Asteri Palkanmaksu osaa laskea ennakonpidätyksen kaikilla niillä tavoin, jotka verohallitus on mennessä saattanut julkisuuteen. Ennakonpidätyslaskennan perusteena voi olla -perusprosentti, lisäprosentti ja vuoden rajatulo -kumulatiivinen ennakonpidätys -porrasverokortti -muutosverokortti -ennakonpidätyksen määrittäminen käsin -sivutuloverokortti ULOTrUVUUD ET Palkansaajia voidaan yhdellä palkanmaksukerralla käsitellä enintään 100. Mikäli p alkansaajilla on eripituisia p alkkaj aksoj a, j aetaan p alkansaaj an palkkajakson mukaan omiin tiedostoihinsa. Esim. kuukausipalkkalaiset ja tuntipalkkalaiset omiin. Yhteenveto-ohjelmat hyväksyvät kerralla 200 palkansaajaa, eli vuoden aikana yhdessä palkanmaksutiedostosarjassa voi olla enintään 200 palkansaajaa. MONIYRITYS- JA TILITOIMISTOKÄYTI'Ö Asteri Palkanmaksuohjelmaa voidaan käyttää moniyritysversiona kahdella tavalla: 1. Ohjelmat kovalevyllä, palkanmaksutiedostot levykkeillä 2. Ohjelmat ja palkanmaksutiedostot kovalevyllä Yritysten lukumäärää ei ole rajattu ja ominaisuus sisältyy ohjelman perustoimitukseen. LAITrEISTO Asteri yritysohjelmat toimivat tietokoneessa, jossa on -käyttöjärjestelmänä DOS 3.x, 4.x, 5.x, 6.x tai myöhäisempi -keskusmuistia vähintään 1 Mt, DOSsin perusmuistia mahdollisimman paljon vapaana ohjelmalle (minisuositus 580 kt) -kovalevy, jossa tilaa ohjelmille ja tiedostoille 3 Mt -kuvaruutu, ohjelma on värillinen toimien myös yksivärinäytöllä -kirjoitin; matriisi, laser tai mustesuihku (ei mielellään ns. Windows- tulostin) YLLÄPITO 2 Käyttäjä voi tehdä ohjelmasta ylläpitosopimuksen. (Sopimus on vapaaehtoinen). Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki, myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä yksi ohjelmapäivitys vuodessa. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- lvuosi palkanmaksuohjelmassa.(sis. ALV 22%). Mikäli ylläpitosopimusasiakkaalla on myös palkanmaksun lisäohjelmia, hän voi tilata näiden päivityksen tarvittaessa hintaan 100,- (sis. ALV 22%). Mikäli käyttäjällä ei ole ylläpitosopimusta, hän voi tilata kertapäivityksen, hinta 600,- (sis. ALV 22%), toimitetaan postiennakolla.

5 PALKANSAAJA: 01/05 TIEDOSTO:9OOg Nimi :Mäkinen Juha Matias Osoite: Pyynikintie 5 Paikka: HELSINKI Puh : V kunta: HELSINKI Kiinteä palkka: Tuntipalkka Palkkajakso :Elokuu 1993 Poikkeavat veropvt: Kiinteä palkka: Vuosilomakorv.: Lomaraha Peruste Tunteja A hinta Tunnit Iltalisä: 32 8 * La lisä 23 * Su lisä 1 * 50% yt-li: * 100% yt-l: * yksin ajo: * LOMAP * = = = = = = 3.30 = 2.50 = PgUp-ed/PgDn-seur/End-valikka/ALT A-Ohje Satu : P Selite:Suunnittelija Perus%:31.0 Alkupv: Lisä %:51.0 Pankki:SYP MALMI Vuasir:72000 Tili : Ohje Vak% : 7Muu palkka :Provisio myynnistä Muu palkka : Muu palkka : Muu palkka : Rahapalkka: L-EDUT: Bruttoplk ENNPID: Ll:Km korv L2:PvRaha veroton L3:~ pv raha Yhteensä L4: L5: L6: V1: ~V2: V3: V4: V5:TT-TEL V6:Ty()tt.vak. I I NETTO:

6 P.ALKK.A.L.ASKELM.A Atsc>ft Oy Mä.k:.irl.~rl. Mäkinen Juha Matias Pyynikintie HELSINKI Nimi Sotu Verotuskunta Mäkinen Juha Matias OlO462-l23P HELSINKI Perus% 31.0 % Lisä% 51.0 % Rajatulo/vuosi Selite Suunnittelija Työsuhde alkoi Pankki SYP MALMI Tili " Palkkajakso Elokuu 1993 Kiinteä palkka Tuntipalkka RAHAPALKKA: Kiinteä Tunnit palkka 32 * Iltalisä 8 * La lisä 23 * Su lisä 1 * Provisio myynnistä = = = = Rahapalkka LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT KUUKAUDESSA: Asuntoedun verotusarvo Sopimusruokailun ve 17.00, 23 kp1 Muun luontaisedun verotusarvo Luontoisetujen verotusarvo kuukaudessa Ennakonpidätyksen alainen tulo ENNAKONPIDÄTYS VEROTTOMAT KORVAUKSET: Km korv PvRaha veroton ~ pv raha VÄHENNYKSET: TT-TEL Tyött.vak. 822 * I * 5 * 1.44 = = = I * = Maksetaan

7 TyOnlekijaa pyydelaan larkislamaanla~elmansa ja tekemaan mahd. huomaulukset tyonjohtajalleen tai palkanlaskentaan. 5

8 L.:Lsä.t VEROTTOMAT LISÄT JA KORVAUKSET Atsoft Oy Mäkinen PANKKI :KOP Malminkaari 21 B TILI : HELSINKI TIEDOSTO :9308 PALKKAJAKSO: MAKSUPÄIVÄ: Nimi Km korv PvRaha ve Osapvraha Ateriakor Lisä 5 Lisä 6 Mäkinen Juha M Mäkinen Atso J Tuovinen Outi Kapanen Tiina Mäkinen Mika T Yhteensä Vä.he.rl.rl.yk:se.t VÄHENNYKSET Atsoft Oy Mäkinen PANKKI :KOP Malminkaari 21 B TILI : HELSINKI TIEDOSTO :9308 PALKKAJAKSO: MAKSUPÄIVÄ: Nimi Vähe 1 Vähe 2 Vähe 3 Ay-maksu 2.5' TT-Te1maksu Tyött.turva Mäkinen Juha Matias Mäkinen Atso Juhani Tuovinen OUti Kapanen Tiina Mäkinen Mika Tuomas Yhteensä

9 Ma.k:::LJ:""}.~J:""}. Eräpäivä: Nimi Pankki Tili Markkaa Mäkinen Juha Matias SYP MALMI Mäkinen Atso Juhani SYP MALMI Tuovinen Outi KOP Kapanen Tiina HSP Mäkinen Mika Tuomas KOP HKI VERÄJÄMÄKI

10 Ja l~sa% muka~nen ennakonpidätys: * 51.0% == 929:73 ~eru,:,,%..mukain7n ennakonpidätys * 31.0 % == ~tsc>.::et O"y" Mäk~r}.~r}. ~NN~~ON~XQ~~~SL~S~ELM~ Nimi Satu PerUS% Lisä% 31.0 % 51.0 % Selite RajatulO/VuOSi Työsuhde alkoi Pankki SYP MALMI T.ili Palkkajakso Elokuu 1993 Kiinteä palkka Tuntipalkka ENNAKONP IDÄ TyS ON LASKETTU SEURAA VAST I : Palkkakausi Verop~iViä palkkajaksossa :KuukauSi :30.33 Palkkakauden Verotettava rajatulo palkka EnnakonPidätys Yhteensä --;;;;-~~-~ ~---~-- 8

11 ENNAKONPIDÄTYSLASKEL~A At:sc>:Et: Oy Mä.k.::Lr:l.~r:l. Mäkinen Atso Juhani Aidasmäentie 41 D HELSINKI Nimi Satu Vera tusk unta Mäkinen Atso Juhani R HELSINKI Perus% 35.0 % Lisä% 50.0 % Rajatulo/vuosi Selite Kouluttaja Työsuhde alkoi Pankki SYP MALMI Tili Palkkajakso Elokuu 1993 Kiinteä palkka Tuntipalkka ENNAKONPIDÄTYS ON LASKETTU KUMULATIIVISESTI: Tuloraja vuodessa Päivät, joilta maksettu palkkaa : Veropäivät tässä jaksossa :30.33 Kumulatiivinen tuloraja Aikaisemmin maksettu palkka Palkka tältä jaksolta Maksettujen palkkojen yhteismäärä Perus% ep * 35.0% = Lisä% ep * 50.0% = Kumu1atiivinen ennakonpidätys Aikaisemmin toimitettu ennakonpidätys: Toimitettava ennakonpidätys

12 P-lkk-list Atsoft Oy Mäkinen PANKKI: KOP Malminkaari 21 B TILI : HELSINKI TIEDOSTO :9308 PALKKAJAKSO:Elokuu 1993 MAKSUPÄIVÄ: Nimi Sotu Rahapalkka L-edut Br palkka Enn.pidätys Lisät Vähennykset Maksetaan Mäkinen Juha Matias P Mäkinen Atso Juhani R Tuovinen OUti Kapanen Tiina Mäkinen Mika Tuomas S Yhteensä: Sotu 3.85% Tel17.2% Vakuutus 1% Pa~kka~ista EHTO: Kouluttaja TIEDOSSA: Selite T IEDOSSA NUMERO : 11 At6Oft Oy Häkinen PANKKI: KOP Halminkaari 21 B TILI : HELSINKI TIEDOSTO :93OB PALKKAJAKSO: Elokuu 1993 HAKSUPÄIVÄ: Nimi Sotu Rahapalkka L-edut Br palkka Enn.pidäty6 Li6ät Vähennyk6et Hak6etaan Häkinen Atso Juhani 29O R Häkinen Hika Tuoma S Yhteen6ä Satu 3.85% Tel17.2% Vakuutus 1% 10

13 Xl kilometrikorvausta omasta autosta n kilometrikorvausta kävllöetuaulosta 4167 Annetaan palkansaajalle Saadakseen pidätetyn määrän hyväkseen on palkansaajan liitettävä tämä todistus veroilmoitukseensa ENNAKONPIDÄTYSTODISTUS (rekisteröity työnantaja) 00 päätoimesta D sivutoimesta Palkansaajan sukunimi, etunimet. låhiosoite, postinumero ja -toimipaikka I Mäkinen Juha Matias Pyynikintie HELSINKI -, 1 Henkilötunnus 2 Ammatti tai toimi 1 3 Verotuskunta (kotikunta vuoden alussai 14 PalkanmakslNuosi OlO462-l23P Suunnittelija HELSINKI Rahapalkka 6 Luontoisetu Luontoisetu eläkkeenä I 9 Aika, jolta suoritus maksettu Palkan peruste (merkitåån sivutuloista) 7 Våhennys ennen ennakonpidätystä (EPL 8 ) 6 Ennakonpidätys 11 Vähennyksen peruste (esim. moottorisahavähennys) A. Selvitys luontoiseduista 20 Asuntoetu Ajalta m2 Asunnon valmis- Tyonantajan Palkkaan lisåttåvä!j =UIXJnki 'f~~~si I :~~~ä perimä korvaus ~~~ ~~rkltåån f-j Muu Suomi Keskus- Xllämmitvs Uunillämmilvs I Yhteishuone Erillinen liite asunto- I edun alentamisperusteista I Arava-asunto Asuntoetuun)iit~vä sähkönkäyttöoikeus I Ajalta 121 Ravintoetu !Ajalla -, Vastaa I verotusarvoa I 22 Autoetu 1 Ajalta Laatu Puhelinetu 23 Muu etu I (korkoetu, pu B. Suoritetut kustannusten korvaukset Maksettu Vl koko- A I päivärahaa :--1 ulkomaan -.aterta- I oåivårahaa I I påivarahaa I korvausta 3 9 päivältå vht ~ osa-. 'ö "".g " " " Uj N "'.. N. 0. ~~ ~- "'~ 6: ~i Verohallituksen päätöksen enimmåismäärän ylittäviltä osin ja 31 TyÖnantaja järjestånyt yhteiskuljetuksen lievemmin perustein maksetut korvaukset on lisätty palkkaan asunnon ja varsinaisen työpaikan välille 32 Muut maksetut korvaukset (esim. työpuku. työväline tms. korvaus) kilometrilta vht I Korvauksen laatu. I I Korvauksen laatu ~; ~I Anneltu erillinen selvilys luonloiseduisla ja kuslannusten korvauksista. ~ ~ i C. TYönant;i;n pe;im~ ;;;~ksuja - c:i:~ ~.-s. c8~!.,-, ~-~ 2",- ~~~ ~ Työnantajan henki16- tai Iy-tunnus LY-TUNNUS: ').Palkkaan lisättävä määrä -luontoisedun raha-arvo vähennettynä työnantajan palkansaajalta perimällä korvauksella. Tatä ennakonpldätystodistusta käyttäl työnantaja, joka on merkitty liänlnveroviraston pitämään työnantajarekisteriin (rekisteröity työnantaja) Verohallituksen hyväksymä Toolenro P-A-Co {P

14 ~ Mak&et~t p-1k-t a~a1ta Atsoft Oy M~inen Malminkaari 21 B HELSINKI KOP M~ki~e~ J~h- M-ti-s OlO P Nimi Mäkinen Juha Matias Osoite pyynikintie 5 Paikka HELSINKI Puhelin Verotu&kunta HELSINKI Sotu P Perus% 31.0 Lisä% 51.0 Rajatulo/vuosi Selite Suunnittelija Työsuhde alkoi Pankki syp MALMI Tili Kiinteä palkka Tuntipalkka Tiedosto Rahapalkka Luont.edut Br palkka Enn.pid Lisät Våhennykset Maksettu Yhteensä: M-kset~t p-~k-t -~-~t- ~-~-.3:L.B.:L99.3 Atsoft Oy Häkinen Halminkaari 21 B KOP HELSINKI Nimi Sotu Rahapalkka Luont. edut Br palkka Enn.pid Lis~t Vähennykset Maksettu Häkinen Juha Matias P Häkinen Atso Juhani R Tuovinen OUti Kapanen Tiina Mäklnen Mlka Tuomas S ~teensä: II

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft. A B C D E F G H I J K L M ASTERI LASKUN KIRJOITTAMINEN Asiakaskortisto Tuotekortisto Myyntireskontra Ylikorkolaskutus LASKUTUS Arvonlisäveroerittely Perustavat määritykset Laskun poisto Asiakas ja tuotekortistojen

Lisätiedot

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft. Puh. (9) 3511122 Päivystykset: 431688, 455596 Fax (9) 3515532 57373 Internet: http://www.atsoft.fi ASTERIOHJELMASARJA Suomalaiset Asteli yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat

Lisätiedot

Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI 10.11.2005 puh (09) 350 7530 fax (09) 351 5532 Y-tunnus 0705493-3 kotisivut www.atsoft.

Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI 10.11.2005 puh (09) 350 7530 fax (09) 351 5532 Y-tunnus 0705493-3 kotisivut www.atsoft. Atsoft Oy Mäkinen TARJOUS Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI 10.11.2005 puh (09) 350 7530 fax (09) 351 5532 Y-tunnus 0705493-3 kotisivut www.atsoft.fi 1/14 Arvoisa lukija TARJOUS SUOMESSA TOIMIVIEN 1-5 HENKEÄ

Lisätiedot

Asteri Yritysohjelmat

Asteri Yritysohjelmat Asteri Yritysohjelmat Yleisesite 2.1.2015 Esittely 1 Ylläpitosopimus 2 Usean käyttäjän lisenssit 3 Kirjanpito 4 Tapahtumat nettiselaimesta 5 Tuloveroilmoitus 6 Palkanmaksu 7 Laskutus 8 Lähetelaskutus 9

Lisätiedot

~ Atsoft Oy Mäkinen - Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 351 5532 0500703730 [ntemet: http:llwww.atsoft.

~ Atsoft Oy Mäkinen - Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 351 5532 0500703730 [ntemet: http:llwww.atsoft. Tiedosto:JÄSEN ajoteit :010/021 12-=KORT VER:25. STO I ( 1 Ni.i Paikka Puhelin Jäs ARKKITARRA KaIK~ Htso Häkin I 21 ee7ee HELSINKI e9-3511122 1 Inne Kokko e07ee HELSINKI e9-35112e1 I. :irgitta T ee700

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 Sisällysluettelo: Hinnasto 2 Esittelypäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Kurssipäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Vuosi 2000 ja Asteri ohjelmat

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 8 LISENSSIEHDOT... 9 1 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007 5 minuutin itseopiskeluvideoita... 5 Kirjanpito... 8 Palkanmaksu... 10 Laskutus... 12 Lähete/laskutus... 14 - ekirje - laskutus... 14 - Suoraveloitus, suoralasku...

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 29.9.2006

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 29.9.2006 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 29.9.2006 Etäkurssit internetin kautta... 4 Kurssit... 4 Etätuella näytät kuvaruutusi Atsoftin neuvojalle... 7 Asteri tilaustenkäsittely... 8 Finvoice verkkolasku... 10

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002 Sisällysluettelo Kurssipäivät 4 Vuosipäivitykset vuodelta 2002 6 - Kirjanpito-ohjelmaan tulleita muutoksia 6 - Laskutusohjelmaan tulleita muutoksia 6 - Lähete/laskutusohjelmaan

Lisätiedot

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä.

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden ja enintään 12 päivää, palkka saadaan jakamalla kuukausipalkka 21 ja kertomalla työssäolopäivien määrällä. PALKANLASKENTA Palkansaajaa ja työantajaa sitovat lukuisat lait, sopimukset ja työehdot. Näistä ehdoista on ensimmäiseksi sovittava työntekijän kanssa. Muista, että työlainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 Päivystys 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi Sisällysluettelo Ajankohtaista...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO-OHJELMAN ESITE

ASTERI KIRJANPITO-OHJELMAN ESITE ASTERI KIRJANPITO-OHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI KIRJANPITO Asteri Kirjanpito on suomalainen, kahdenkertaista kirjanpitoa tekevä

Lisätiedot

ASTERI OHJELMAT ATSOFT OY MÄKINEN

ASTERI OHJELMAT ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI OHJELMAT ATSOFT OY MÄKINEN Kurssit helmikuussa 2011... 2 Esimerkkilaskelma kustannuksista... 3 Käyttäjäpalautetta... 4 SEPA Asterissa... 6 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Tilinumeroiden muunto

Lisätiedot

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013

DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 DL PALKANLASKENTA VUODENVAIHDE 2012-2013 HUOM: Tarkista että käytössä on versio 1.6300 tai uudempi. VUOSI-ILMOITUS 2012 Tulosta Tarkistuslista ja tarkista että tiedot ovat oikein ENNEN kuin muodostat TYVItiedoston

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 23.10.2008

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 23.10.2008 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 23.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle

1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Palkanlaskenta Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENTA Tämä palkanlaskentakäsikirja sisältää kolme osaa. Lyhyen esittelyn jälkeen on pikaopas, josta saa nopeasti käsityksen ohjelmiston luonteesta

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 25.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä.

Palkka voidaan maksaa pankkiin, jos siitä on työntekijän kanssa sovittu. Muussa tapauksessa palkka on maksettava käteisenä. Palkanmaksu Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei sellaista ole, noudatetaan työntekijäin ja työnantajan välistä työsopimusta. Työntekijälle

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Käyttöohjeet Perustuen vuoden 1996 ohjeisiin Tätä ohjetta täydentävät soveltuvin osin myöhemmät päivitysohjeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset:

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 3.10.2006

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 3.10.2006 ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma Vuosipäivitys 3.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703 703

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 11.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LASKUTUS sisältää seuraavat osat ASIAKASKORTISTO - asiakas-, jäsen- ym. rekisterien

Lisätiedot

PALKANLASKENTA. Case: Sähköinen palkanlaskennan prosessi. Päijät-Tili Oy:ssä

PALKANLASKENTA. Case: Sähköinen palkanlaskennan prosessi. Päijät-Tili Oy:ssä PALKANLASKENTA Case: Sähköinen palkanlaskennan prosessi Päijät-Tili Oy:ssä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Kevät 2007 Anne Huovilainen-Pasanen KUVIOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot