Malminkaari 21 B HELSINKI. Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft."

Transkriptio

1 Puh. (9) Päivystykset: , Fax (9) Internet:

2 ASTERIOHJELMASARJA Suomalaiset Asteli yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat myös moniyrityskäyttöön (esim tilitoimistoille). KIRJANPITO DOS Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, tilinpäätössimulointi, budjettivertailu, laskentapaikkaerittely, tilierittely halutulta jaksolta. Yhteen tai useampaan kirjanpitoon 3.5 mk KIRJANPITO Windows 3.5 mk LASKUTUSDOS LASKUTUS Windows Laskutus, myyntireskontra, korkolaskutus, asiakas- ja tuoterekisteri * Reskontran liittymä pankkiyhteysohjelmaan 3.5 mk 732 mk 3.5 mk RESTERI RESKONTRA tehokas perintä ja viivästyskorkolaskutus, voidaan käyttää ilman laskutusosaa 3.5 mk * Liitettynä Asteri Laskutukseen 1.83 mk RESTERILASKUTUS Laskutus, Resteri reskontra, asiakas- ja tuoterekisteri~ suuremmat asiakasja tuotemäärät kuin Asteri Laskutuksessa 6.1 mk PALKANMAKSU Kiinteät, tunti- ja urakkapalkat * Ennakonpidätystodistustentäyttö * Liittymä pankkiyhteysohjelmaan 3.5 mk 732 mk 732 mk OSTORESKONTRA Ostolaskujen käsittelyyn 3.5 mk VUOKRANKANTO Taloyhtiön vuokranvalvontaan 3.5 mk VARASTOVALVONTA 1 tuotetta, liitettävissä Asteri Laskutukseen 3.5 mk TEKSTINKÄSITTEL y mm. saatteet, työselosteet, tarjoukset, kirjeet 1.2 mk TAULUKKOLASKENTA verosuunnittelu, taljouslaskenta, hinnoittelu 1.2 mk OHJELMAP AKETTI Kiljanpito (dos-versio ), Laskutus, Palkanmaksu ja Tekstinkäsittely 8.54 mk KOULUTUS Koulutustunti (aikavalta tunnilta) Kurssipäivä (ryhmälle ) 439,2 mk 488,-/732 mk YLLÄPITOSOPIMUS Asteri ohjelmien käyttäjä voi tehdä ylläpitosopimuksen käyttämiinsä ohjelmiin. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- (12% ohjelman hinnasta + 1,-) vuodessa. Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki sekä päivitys kerran vuodessa. Päivitysmaksu asiakkaille joilla ei ole ylläpitosopimusta 6 mk Kaikki hinnat sisältävät AL V 22%. Atsoft Oy Mäkinen Puh. (9) Päivystykset: , Fax (9) Internet:

3 RESTERIMYYNTIRESKONTRA Resteri myyntireskontra on suunniteltu tehokkaaseen saatavien perintään ja viivästyskorkolaskutukseen. Ohjelman voi liittää Asteri laskutukseen tai sitä voi käyttää täysin erillisenä. TULOSTEET Ohjelman tulosteita ovat mm:. -tiliote, asiakkaan avoimet laskut -perintäkirje, erääntyneet laskut ja avoimet korkolaskut -korkolasku, myöhässä maksetuista laskuista perintäkuluineen joko yhdestä laskusta tai koontina useista laskuista -avoimet laskut tällä hetkellä -avoimet laskut per tietty mennyt päivä -kuukauden laskut, kuukauden suoritukset -erääntyneet laskut per tietty päivä -asiakkaan avoimet laskut -asiakkaan laskut ja käteisostot seurantajakson aikana -yhteen laskuun kohdistuneet osasuoritukset SUORITUSTEN KIRJAAMINEN Suoritukset kirjataan hakemalla tapahtuma laskunnumeron, viitenumeron, markkamäärän tai asiakkaan nimen mukaan valintalistan avulla tai selaamalla avoimia laskuja ja valitsemalla sieltä kyseinen tapahtuma. Viitenumerolla maksetut suoritukset voidaan kirjata automaattisesti pankista noudetusta konekielisestä tapahtumaluettelosta reskontraan. ENNAKKOSUORITUKSET kirjataan joko erillään tai laskuun kohdistuvan suorituksen kirjaamisen yhteydessä. PERINTÄ Myyntisaanlisten seurantaa ja perintää tehostavat mm. -laskukohtainen tieto, montako kertaa kyseistä laskua on peritty ja milloin viimeisin perintä on suoritettu -laskukohtainen tieto, montako päivää lasku on myöhässä ja paljonko laskusta on kertynyt korkoa -tuloste erääntyneistä laskuista jossa näkyy asiakkaan puhelinnumero puhelinperintäävarten -tuloste erääntyneistä laskuista -tuloste avointen ja erääntyneiden laskujen saldot asiakkaittain -laskukohtaiset viitesiirrolle tulostettavat maksumuistutukset joihin tulostuu joko laskun avoin saldo tai tämän lisäksi erääntynyt korko, perintäkulut sekä penninpyöristys VIIV ÄSTYSKOROT Korkolaskut tulostetaan joko laskuittain tai asiakkaittain, jolloin yhdelle korkolaskulle tulostuvat kaikki myöhässä maksetut laskut ja loppusumma pennit pyöristettyinä. Korkolaskuun voidaan lisätä laskutuskulut. Korkolasku tallettuu avoimeksi korkolaskuksi reskontraan, jolloin se peritään muiden avoimien laskujen yhteydessä. HINTA sisältäen yllä esitetyt osat 3.5,- (sis. ALV 22%), liitettynä Asteri laskutukseen hinta on 1.83,- 1

4 LIITl'YMÄ p ANKKIYHTEYSOHJELMAAN sisältyy Resmri myyntireskontraan. * toimii seuraavasti: 1. Laskuihin tulostuu viitenumero 2. Laskuttaja noutaa pankkiyhteysohjelmalla KTL-tiedoston pankista 3. Ohjelma kirjaa suoritukset myyntireskontraan MAKSUTON UUDEN KÄYTrÄJÄN PUHELINTUKI on voimassa kaksi (2) kuukautta ohjelman toimituksesta. YLLÄPITOSOPIMUS sisältää maksuttoman puhelintuen sekä ohjelmapäivityksen kerran vuodessa. Ylläpitosopimus maksaa 466,- lvuosi. REKISTERÖITYMINEN jos ohjelmaan ei tehdä ylläpitosopimusta, voidaan rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi maksutta. Tällöin puhelintuki maksaa aikavalta 1 minuutin jaksolta 73,2 mk ja ohjelmapäivityksen 6,- /kerta, toimitetaan postiennakolla. LAITrEISTOSUOSITUS Asteri yritysohjelmat toimivat tietokoneessa, jossa on MHz prosessori tai nopeampi -käyttöjärjestelmänä DOS 3.x, 4.x, 5.x, 6.x tai myöhäisempi -keskusmuistia vähintään 1 Mt, DOSsin perusmuistia mahdollisimman paljon vapaana ohjelmalie (minisuositus 58 kt) -kovalevy, jossa tilaa ohjelmille ja tiedostoilie 8 Mt -kuvaruutu, ohjelma on värillinen toimien myös yksivärinäytöllä -kirjoitin; matriisi, laser tai mustesuihku (ei mielellään ns. Windows-tulostin) MONIYRITYSKÄYTTÖ Ohjelma toimitetaan aina moniyrityskäyttöisenä eikä yritysten lukumäärää ole rajattu. 2

5 ~ RESKONTRATAPAHTUMA Reskontratapahtuma voi olla: 1 Avoin lagku, johon ei ole kohdi.<;t.unut. guorit.ukgia 2 Avoin lasku, johon on kohdistunut suorituksia. Tapahtumassa on laskun alkuperäiset tiedot sekä viimeisimmän guoritukgen tiedot.. Aikai.,;empien guorit.ugt.en tilana on 4. 3 Kokonaan maksettu lasku 4 OgaguoritU8, kun lagkuun on kohdi.<;tunut ugeit.a guoritukgia 5 Kuitti (laskutettu käteislaskuksi 6 Hyvityslasku 7 Avoinennakkosuoritus 8 Käytetty ennakkoguoritug Avoimesta laskusta tallentuu reskontraan asiakkaan osoitetiedot sekä asiakasnumero, laskun numero, viitenumero, laskun päivämäärä, eräpäivä ja laskutettu markkamäärä, kassa-alennuksen päivämäärä ja kassa-alennettu loppusumma Avointa laskua perittäessä reskontraan tallentuu tieto monettako kertaa laskua perittiin ja perintäpäivä (kohdat 23 ja 24) Suoritus kirjataan reskontraan joko käsin tai automaattisesti päivittämällä pankista noudetun konekielisen tapahtumaluettelon tapahtumat reskontraan. Suoritus pienentää avointa markkamäärää suorituksen määrällä. (kohta 12) Suorituksen kirjaamisen yhteydessä voidaan ylimenevä osa kirjata viivästyskoroksi ja perintäkuluksi tai ennakkosuoritukseksi. Osasuoritusta kirjattaessa loppuosa jää avoimeksi. Viivästyneistä suorituksista tulostetaan korkolaskut. Korkolasku voidaan estää suorituskohtaisesti (kohta 33) 1:TlLA 2 2:ASNO 125 3:VARA lll 4:LASKU 311 5:VIITE :LASKUPVM :TOSNO 8:KASSAPVM.. 9:KASSAMK... 1:ERÄPÄIVÄ :LASKUTETTU :AVOINNA :SUORITUKSIA 2 14:MAKSUPVM :MAKSU MK..5 16:MAKSUTILI :SUORITUSTA 5 18:YLIKORKOA M 19:KORKOTILI. 2:KASSA-ALEA 21:KASSA-ALE T 22:TOSNO :PERITTY :PERINTÄPVM :TRATTAPVM :PROTESTOITU 27:SELITE trattauhka 27.1./ :ASIAKAS...T:mi Epavoku1i 29 :LISÄNIMI.. 3 :OSOITE Anarenahokatu 34 J 31 :PAIKKA HOPAPA 32 :PUHELIN :K-TILA 34:KORKOLPVM. 35:KORKOLNRO. 3

6 RESKONTRAN HOITAMINEN Reskontran hoitaminen tapahtuu kätevässä rivitilassa. Rivitiloja ovat mm. avoimet laskut ja korkolaskut, avoimet korkolaskut, erääntyneet laskut, päivän aikana kirjatut suoritukset, asiakkaan avoimet laskut, korkolaskutettavat suoritukset, kuukauden suoritukset, kuukauden laskutus, kaikki reskontratapahtumat, ehdolla rajatut reskontratapahtumat Rivitilassa jokainen tapahtuma on omalla rivillään ja reskontraa voidaan selata ruudulla. Kohdalla olevalle tapahtumalle voidaan tulostaa (tapahtumasta riippuen) maksumuistutus tai korkolasku sekä kirjata suoritus. Kodalla olevalle asiakkaalle voidaan tulostaa tiliote avoimista laskuista, perintäkirje erääntyneistä laskuista sekä korkolasku myöhästyneistä suorituksista. Rivitilan toiminnot voidaan suorittaa näppäinyhdistelmillä ruudun yläreunassa olevasta valikkorivistä. (esim. ALT K) tai Rivitilassa saadaan näkymään reskontratapahtuman johdannaistietoja: -erääntynyt markkamäärä (on nolla jos lasku ei ole erääntynyt) -erääntynyttä korkoa avoimessa laskussa -ylipäivät, montako päivää lasku on myöhässä -ylipäivät, montako päivää suoritus myöhästyi RIVITILA: Enuvito1u Oy A1urunu Ay A1urunu Ay T:mi Epavoku Enivutu Ay Enivutu Ay Oharu & Co Ative & Co Ative & Co Ative & Co Ative & Co T:mi Epavoku Iripu & Co Iripu & Co T:mi Urikaki Inuhotaripi Akenunapu & Enusisaveko Inutu1etuha T:mi Atutoto , Oy I 91 I O I

7 AVOIMET LASKUT SIVU: 2 ATSOFT OY MÄKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:35 VIIVÄSTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:32 LASKU LASKUN LASKUN LASKUTETTU AVOINNA MYÖ ASIAKAS ASNO NRO PÄIVÄ ERÄPÄIVÄ MARKKAA MARKKAA PÄI T:mi Evuroso Osenu & Co Utike Ay Aruva Ay T:mi Esenahani Ulilokire Oy Isaku & Co Anuvute & Poika Ihaso & Co Esipi Ky Ikumivo Ay Etumaro Ky Ukeniti Ky Anitasasa Ay Isipukilo Ay Elekupa & Poika 1 =;3 6 T : mi Utihi tupopi 1 6 Usuri ta Oy 286 Okurunolita & Poi 18 :Zoo Esepekiku Onusi Oy Oy ~.2 ~$oo Eroleni & Co 172 Ohuvuro Oy Okusi Oy Alenopi Ky T:mi Urinihu Etahohalo & Poika Arelelokihu Ay Upirokano Ay Opokomituha Ay Esami Oy Unoho & Co Usimopoko Ky T:mi Ehope T:mi Otesisu Avine Ay Ukolisekoku Ky RESTERI MYYNTIRESKONTRA -AVOIMET LASKUT 5

8 ~ ERAANTYNEET LASKUT PER , KORKO :1.8% ATSOFT oy MÄKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:38 VIIVÄSTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:33 SIVU: 2 LASKU LASKUN LASKUTETTU AVOINNA MYÖH VIIMEKSI PE TRATTA TRA ASIAKAS ASNO NRO ERÄPÄIVÄ MARKKAA MARKKAA PÄIV PERITTY KE PVM PRO SELITE Uvuma Oy Ovile Ay Esepekiku Oy Opatopirese Ay T:mi Arirapa Isaku & Co Iseviviluhe Ky Utike Ay T:mi Omuhohuni T:mi Evuroso Osenu & Co KORKOLASKU Utike Ay KORKOLASKU Aruva Ay KORKOLASKU T:mi Esenahani KORKOLASKU Ulilokire Oy KORKOLASKU Isaku & Co KORKOLASKU Anuvute & Poika KORKOLASKU Ihaso & Co KORKOLASKU Esipi Ky KORKOLASKU Ikumivo Ay KORKOLASKU Etumaro Ky KORKOLASKU Ukeniti Ky KORKOLASKU Anitasasa Ay KORKOLASKU Isipukilo Ay KORKOLASKU Elekupa & Poika KORKOLASKU T:mi Utihitupopi KORKOLASKU KORKOLASKU c RESTERI MYYNTIRESKONTRA -ERÄÄNTYNEET LASKUT 6

9 ATSOFT oy MÄKINEN TILIOTE PÄIVÄYS: Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI VIIVÄSTYSKORKO:18% LASKU LASKUPVM ERÄPÄIVÄ AVOINNA YLIPÄIVIÄ KORKO 18% KORKO+AVOIN Tämä on tiliote Teidän avoimista laskuistanne reskontrassa. Tiliotteeseen liittyvissä epäselvyyksissä ottakaa yhteys Anne Kokko, PUH (9) ATSOFT oy MÄKINEN Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Merita Sp Aktia PSP

10 ATSOFT oy MÄKINEN MAKSUMUISTUTUS PÄIVÄYS:O Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI MUISTUTUS LASKU LASKUPVM ERÄPÄIVÄ AVOINNA YLIP KORKO 18% KORKO+AVOIN PERINTÄKULUT: 2 PENNINPYÖRISTYS: YLLÄOLEVAT LASKUT OVAT ERÄÄNTYNEET. ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTÖMÄSTI. SUORITUKSET ON HUOMIOITU ASTI. Mikäli suorituksenne on jo matkalla, on tämä huomautus aiheeton LASKUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA, OTTAKAA YHTEYS: ANNE KOKKO, PUHELIN (9) ATSOFT oy MÄKINEN Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Merita Sp Aktia PSF

11 ~ SUORITUKSEN KIRJA USTILA Suoritusta kirjattaessa lasku haetaan laskunumeron, viitenumeron, asiakkaan nimen tai markkamäärän perusteella. Jos hakuperusteella löytyy useita tapahtumia, ohjelma näyttää ABC-valintalistan tapahtumista. Esimerkkinä avoimen laskun haku asiakkaan nimen perusteella: Suorituksen kirjausruudulla ilmoitetaan suorituksen määrä, maksupäivä, maksutilin numero kirjanpitoa varten. Mikäli suoritus on pienempi kuin laskua on avoinna jää erotus avoimeksi tai kirjataan kassa-alennukseksi: ASIAKAS... LASKU 662 VIITE LASKUPVM ERÄPÄIVÄ LASKUTETTU KASSAPVM KASSAMK SUORITUKSIA MAKSUPVM.. MAKSU MK.. TRATTAPVM. SELITE AVOINNA SUORITUS MK 5 MAKSUPÄIVÄ MAKSUTILI. 173 TOSNO 13 AVOIMEKSI JÄÄ :964. KASSA-ALEA MK : KASSA-ALE TILI: Suorituksen ollessa suurempi kuin avoin saldo, ylimeneväosa kirjataan joko viivästyskoroksi ja perintäkuluksi tai ennakkosuoritukseksi: AVOINNA SUORITUS MK 5575 MAKSUPÄIVÄ MAKSUTILI. 173 TOSNO 13 PERINTÄKULUA MK :. KOROKSI KIRJATAAN:O.OO KORKOTILI :73 ENNAKKOSUOR. JÄÄ 9

12 ~ ATSOFT oy MÄKINEN KORKOLA.SKU NUMERO: 263 PÄIVÄYS: VIITE 2639 Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI VIIVÄSTYSKORKO:18% LASKU LASKUPVM LASKUTETTU ERÄPÄIVÄ MAKSUPVM MAKSU MK MYÖHÄSTYI YLIKORKO LASKUTUSLISÄ: 2 PENNINPYÖRISTYS:.1 MAKSETTAVA: 35. Olette maksaneet laskut kirjanpitomme mukaan edellä olevan erittelyn mukaisesti myöhässä. Odotamme suoritusta koroista välittömästi. Pyydämme maksamaan laskun käyttäen viitenumeroa 2639 Korkolaskuun liittyvissä asioissa, ottakaa tarvittaessa yhteyttä: Anne Kokko, puh. (9) ATSOFT oy MÄKINEN 1 Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Sp Aktia

13 ~ Saajan Mer i ta tll,numero Mottagdrens tontOl1llmmer r -~ ATSOFT oy MÄKINEN t.1ottag"'" ~ Betalare Allekirloitus Undersknft T,I,/la no Från konlo nr 7 HEI..SINKI ~- Juha Mäkinen Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI 2. MAKSUMUISTUTUS ~ ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTöMÄSTI JOS SUORITUKSENNE ON JO MATKALLA ON TÄMÄ HUOMAUTUS AIHEETON EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA OTTAKAA YHTEYS ANNE KOKKO,PUH LASKU NUMERO: 6588 ERÄÄNTYNYT KORKO 18% PER PERIMISKULUT 2 PENNINPYöRISTYS -.3 MAKSETTAVA HETI ~j;m; 8 fmk HETI r Saajan Mer i ta lilinun1ero Mollagarens "onlonummer Sa"J'~ ATSOFT oy MÄKINEN Mollilg",U Maksaja Bclilla", Juha Mäkinen.TILISIIRTO GIRERING 2. MAKSUMUISTUTUS OHEINEN LASKU ON EDELLEEN AVOIN. ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTöMÄSTI. JOS SUORITUKSENNE ON JO MATKALLA ON TÄMÄ HUOMAUTUS AIHEETON. EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA OTTAKAA YHTEYS ANNE KOKKO.PUH Alleklrjollus Ul1derskrlll Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI KORKOLASKU Nl~ERO:263 ERÄPÄ I VÄ ERÄÄNTYNYT 35. I ViitenlJmc'o Refc,ensnlJmmc, ~-- '2639 T,illlä 11 Fräl1 ko111 11( Er;jp;jiv;j HETI Förfallodag mk 35.,...,... r Sililjilll Merita llllllum",o l.1oll"9"'vns ronlomlmme' s;;;;ja- ATSOFT oy MÄKINEN Moltagar" M 1. a mln k aarl.') ~ 1 B,- ~ 1\1.Jksaj.J BIJ'.JI"", AII"kl'jOIIl15 Umk""k"ff Juha Mäkinen Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI.TILISIIRTO GIRERING KORKOLA SKT-J KORKOLASKU NUMERO;264 PÄIVÄYS ; LASKUSTA NUMERO :6588 ERÄPÄIVÄ OLI : SUORITUS TULI : SUORITUS MARKKAA 3416 YLIPÄIVÄT; 1 VIIVASTYSKORKO 18% LASKUTUSLISA 2 PENNINPYoRISTYS.4 MAKSETTAVA HETI VIII()nIllT1()rO RclcrenSnllll1rn()r 2642 ToItIla no Fran ko." --~ Imk

14 SUORITUKSET ELOKUU SIVU: 2 ATSO~T OY MAKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:56 VIIVASTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:5 LASKUN MAKSU MAKSETTU MAKSETTU MAKSETTU KÄYTETTY NRO ASIAKAS PVM MK SUORITUSTA YLIKORKOA KASSA-ALE 4345 Usimopoko Ky Usevirasehu Ky T:mi Inulopupesi T:mi Urinihu 4351 Ovevonamole Ky Ohevake Oy Ovomiramulu Oy Ikenasusire Oy Orihuronini Oy Umetitutaka & Po T:mi Evetalumoro Esuropama & Poik Uvaneveme & Co Usosuva Ay T:mi Opititeke 437 Olitano Ay ~ Unumire Oy Otulepihone Ky T:mi Evuroso Amahahi & Co 4375 Uletasusa Ay Akulipitopu Ay Ekepu & Co Ipaki Ay Uhavola & Co Amotominavo & Po Uresuramovu Ay 4393 Alohaviva Ky Arokuvihona 444 Opomila Oy & Po Esami Oy Ivuhakavoro 4414 Opure & Co & Co Enesi Oy 4431 Iteveto & Co Oruna Oy T:mi Etometita Ivala & Poika 4452 Alohaviva Ky Ukevilo Ky 4342 Amotusu Ay laa. 22 laa.a SUORITUKSET+KASSA-ALENNUKSET: =12 RESTERI MYYNTIRESKONTRA -KUUKAUDEN SUORITUKSET

15 RESTERI. MYYNTIRESKONTR..A VA.LIKKC> A -AVOIMET LASKUT RIVITILASSA B -ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA C -KIRJAA SUORITUS D -LISÄÄ LASKU KÄSIN RESKONTRAAN E -KORJAA TAPAHTUMAA YLEENSÄ (LASKUA, KUITTIA, SUORITUSTA) F- POISTA TAPAHTUMA (LASKU, KUITTI, SUORITUS) G- VALITSE LASKUN TAPAHTUMAT (LASKU+SUORITUKSET) H -AVOIMET LASKUT PER TIETTY MENNYT PÄIVÄ I -MÄÄRITÄ OLETUSPÄIVÄMÄÄRÄT JA OLETUSTILIT J -KIRJAA ENNAKKOSUORITUS (ODOTTAMAAN LASKUA) K -ENNAKKOSUORITUKSET A -KIRJAA SAAPUNUT ENNAKKOSUORITUS B -AVOIMET ENNAKKOSUORITUKSET RIVITILASSA C- KAIKKI ENNAKKOSUORITUKSET RIVITILASSA D- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN E -ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE F- LASKE ASIAKKAIDEN ENNAKKOSUORITUKSET RESKONTRASTA L -ASIAKASKOHTAISET SALDOT/LASKUT/RIVITILAT A -ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN B -ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE C- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN D- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE E -AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN RUUDULLE F -AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN KIRJOITTIMELLE G- ASIAKKAAN AVOIMET LASKUT RIVITILASSA H -ASIAKKAAN ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA I -ASIAKKAAN OSTOT RIVITILASSA ( LASKUTETTU JA KÄTEISMYYNTI ) J -ASIAKKAAN KAIKKI TAPAHTUMAT RIVITILASSA M- SUORITUSTEN KIRJAAMINEN A -AVOIMET LASKUT RIVITILASSA B- KIRJAA SUORITUS C -KIRJAA ENNAKKOSUORITUS ( ODOTTAMAAN LASKUA ) D- ISTUNNON SUORITUKSET RIVITILASSA E -KORJAA TAPAHTUMAA YLEENSÄ ( LASKUA, KUITTIA, SUORITUSTA ) N -AVOIMIEN LASKUJEN PERINTÄ A- ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA B -ERÄÄNTYNEET LASKUT EHDOLLA C -TILIOTE YHDELLE ASIAKKAALLE ( TULOSTUU KAIKKI AVOIMET LASKUT ) D- PERINTÄKIRJEET ASIAKKAILLE, JOILLA ERÄÄNTYNEITÄ LASKUJA E -PERINTÄKIRJE YHDELLE ASIAKKAALLE ( ERÄÄNTYNEET ) O -KORKOLASKUTUS A- KORKOLASKUTETTAVAT SUORITUKSET RIVITILASSA B- ISTUNNON SUORITUKSET RIVITILASSA C- KUUKAUDEN SUORITUKSET RIVITILASSA D- KAIKKI SUORITUKSET RIVITILASSA E -KORKOLASKUJEN TULOSTUS F- PANKKISIIRTO-KORKOLASKUJEN TULOSTUS G- AVOIMET KORKOLASKUT RIVITILASSA H -AVOIMET KORKOLASKUTETUT RIVITILASSA I -KORKOLASKUJEN SUORITUKSET RIVITILASSA P -KUUKAUDEN SUORITUKSET / LASKUTUS A- KUUKAUDEN SUORITUKSET RIVITILASSA B- KUUKAUDEN LASKUTUS RIVITILASSA C- SILTA ASTERI KIRJANPITOON (+ENSUT) D- SILTA ASTERI KIRJANPITOON Q -SEKALAISET RIVITILAKÄSITTELYT A- KAIKKI RESKONTRATAPAHTUMAT RIVITILASSA B- EHDON TÄYTTÄVÄT TAPAHTUMAT RIVITILASSA RESTERI MYYNTIRESKONTRA -VALIKON TOIMET 13

Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft.fi. Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI

Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft.fi. Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Malminkaari 21 B 7 HELSINKI Puh. (09) 511122 Päivystykset: 0416088, 04505596 Fax (09) 51552 057070 Internet: http:llwww.atsoft.fi ASTERIOHJELMASARJA ATSOFT I:llNNASTO 1.12.1996 - Suomalaiset Asteri yritysohjelmat

Lisätiedot

~ Atsoft Oy Mäkinen - Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 351 5532 0500703730 [ntemet: http:llwww.atsoft.

~ Atsoft Oy Mäkinen - Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 351 5532 0500703730 [ntemet: http:llwww.atsoft. Tiedosto:JÄSEN ajoteit :010/021 12-=KORT VER:25. STO I ( 1 Ni.i Paikka Puhelin Jäs ARKKITARRA KaIK~ Htso Häkin I 21 ee7ee HELSINKI e9-3511122 1 Inne Kokko e07ee HELSINKI e9-35112e1 I. :irgitta T ee700

Lisätiedot

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft. A B C D E F G H I J K L M ASTERI LASKUN KIRJOITTAMINEN Asiakaskortisto Tuotekortisto Myyntireskontra Ylikorkolaskutus LASKUTUS Arvonlisäveroerittely Perustavat määritykset Laskun poisto Asiakas ja tuotekortistojen

Lisätiedot

-Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä

-Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä A B C D F G IASTERI PALKANMAKSUI. -Palkkojen tallennus ja tulosteet -Palkkalistojen -Yhteenveto -Perustavat yhdistelmä (palkkakortit) määritykset -Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LASKUTUS sisältää seuraavat osat ASIAKASKORTISTO - asiakas-, jäsen- ym. rekisterien

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE

ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI ISÄNNÖINTI Asteri Isännöinti-ohjelma on tarkoitettu taloyhtiön vastikkeiden,

Lisätiedot

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft. Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft.fi ASTERIOHJELMASARJA ATSOFT I:llNNASTO 1.12.1996 - Suomalaiset

Lisätiedot

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI .IASTERIOSTORESKONTRA A Saapuneiden ostolaskujen lisääminen B Avoimien ostolaskujen seuraaminen C Ostolaskujen maksaminen D Maksettujen ostolaskujen käsittely E Kuukausiostoreskontra (ostolaskupäiväkirja)

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 25.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle)

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 Asteri Tehtäväseuranta Asteri Tehtäväseuranta ohjelmalla

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 Sisällysluettelo: Hinnasto 2 Esittelypäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Kurssipäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Vuosi 2000 ja Asteri ohjelmat

Lisätiedot

ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN. Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin.

ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN. Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin. ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin. Asteri vuokrankanto -Päivitys 01/97 1/38 2/38 Asteri vuokrankanto -Päivitys 01/97 PÄIVITYS

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 29.11.2012 ALV % nousu 23% -> 24% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 55 32 0400 316 088 Viime hetken tiedot

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi Tuoteluettelo AVISTE OY on suomalainen ohjelmistotalo. Erikoisalaamme ovat taloushallinnon ja oppilashallinnon ohjelmistot sekä toimialakohtaiset erikoisohjelmistot. Ohjelmistojemme yhteispiirteinä on

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE

ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi ASTERI ISÄNNÖINTI Asteri Isännöinti-ohjelma on tarkoitettu taloyhtiön vastikkeiden, vuokrien ja muiden

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007 ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma Vuosipäivitys 13.9.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 75 30 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 3 TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON Pankkistandardin

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 11.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE

ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE ASTERI OSTORESKONTRAOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 Asteri Ostoreskontralla seurataan avoimia ostolaskuja, tulostetaan erääntymisraportit laskuista ja

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 14.4.2011 Sisältäen mm. - Rakentamispalvelun käännetty alv - Uudet pankkiviivakoodit ja RF-viite Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 75 30 www.atsoft.fi 00700

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 3.10.2006

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 3.10.2006 ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma Vuosipäivitys 3.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703 703

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 9.10.2006

ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 9.10.2006 ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma Vuosipäivitys 9.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703 703 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 23.8.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2. VERKKOLASKUJEN

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012

ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012 ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle)

Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Asteri Tehtäväseuranta (työajanseuranta tilitoimistolle) Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 Asteri Tehtäväseuranta Asteri Tehtäväseuranta ohjelmalla seurataan aikataulutettuja

Lisätiedot

SEPA ETENEE TIEDOTE 1.9.2011

SEPA ETENEE TIEDOTE 1.9.2011 SEPA ETENEE TIEDOTE 1.9.2011 Sisältäen mm. - SEPA-siirtymän aikataulut - Laskutuksen SEPA-muutokset - Ostoreskontran SEPA-muutokset - Palkanmaksun SEPA-muutokset - Isännöinnin SEPA-muutokset Atsoft Oy

Lisätiedot

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA VUOSIPÄIVITYS 26.8.2014. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA VUOSIPÄIVITYS 26.8.2014. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft. ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA VUOSIPÄIVITYS 26.8.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 KÄYNNISTYSKUVAKE...

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 19.8.2013

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 19.8.2013 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 19.8.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOMALAINEN SUORAVELOITUS PÄÄTTYY 31.1.2014... 5

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA WINDOWS-OHJELMA Vuosipäivitys 11.9.2003 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596, 0500 703730

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 20.8.2013

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 20.8.2013 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 20.8.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN...

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS 29.11.2017 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 ETÄTUKI, TUKISIVUT, OHJELMAPÄIVITYS... 5

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA SUORAVELOITUS POISTUI VERKKOLASKU YLEISTYY VERKKOLASKUN SISÄÄNLUKU MONEEN YRITYKSEEN/TALOYHTIÖÖN KERRALLAAN 10.4.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 13.9.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 350 75 321 0500

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 18.9.2007

ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 18.9.2007 ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma Vuosipäivitys 18.9.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 75 30 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 22.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004 Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 6.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 5 2 ASTERI LASKUTUKSEN OHJELMAMUUTOKSIA...

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA WINDOWS-OHJELMA Vuosipäivitys 8.11.2002 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596, 0500 703730

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTO PÄÄSÄÄNTÖ Ohjelmiston ostajalla on ohjelmaan käyttöoikeus. Omistusoikeus on Atsoft Oy Mäkisellä Helsingissä. Ohjelmiston käyttäjällä ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa

Lisätiedot

Tilisiirtojen täyttöohjelma

Tilisiirtojen täyttöohjelma Tilisiirtojen täyttöohjelma (pstaytto.exe) Käyttöohjeet 14.1.2002 Vakiotilisiirtojen tulostusohjelma (dos) - Käyttöohje 1 Yhteystietomme: Sähköposti atsoft@atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Fax (09) 351 5532

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Asteri Tilaustenkäsittely on ohjelma yrityksen tilaus/toimitusketjun

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 23.9.2013. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 23.9.2013. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft. ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 23.9.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 3.

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 9.9.2009 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 13.9.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 ALV-PROSENTTIEN MUUTOKSET VAPAASTI SYÖTETTÄVISSÄ...

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 12.10.2006 Päivityksen asentaminen... 4 EtäAsteri... 6 Tulostusongelmat windows kirjoittimilla... 8 (doswintu apuohjelman käyttäminen) Tulostaminen Wordiin/Muistioon...

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 24.9.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2. ARVONLISÄVERO

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 75 30 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 350 75 321 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 19.3.2010

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 19.3.2010 ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 19.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

NIKSEJÄ ASTERI KÄYTTÄJILLE 12.12.2007

NIKSEJÄ ASTERI KÄYTTÄJILLE 12.12.2007 NIKSEJÄ ASTERI KÄYTTÄJILLE 12.12.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 Päivystys 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi Sisällysluettelo Tulosteet sähköpostiin...

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 25.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS

ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS 29.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 MAKSUPERUSTEINEN ARVONLISÄVERO... 5 2.1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Päivitys 9.9.2009 Elintarvikkeiden ja rehujen alv 17% -> 12% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS VUOSIPÄIVITYS 12.9.2012

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS VUOSIPÄIVITYS 12.9.2012 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS VUOSIPÄIVITYS 12.9.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi Hyvä Asteri Laskutuksen käyttäjä! Tämä on Asteri

Lisätiedot

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 3 TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON Pankkistandardin mukaisen

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 8.9.2003 Päivityksen asentaminen... 4 Tulostaminen Wordiin... 6 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 7 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 10.9.2004 Päivityksen asentaminen... 4 Tulostaminen Wordiin... 6 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 7 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122

Lisätiedot

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007

Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Jäsenrekisteri (dos) Kirjuri tekstinkäsittely Vuosipäivitys 3.11.2007 Asentaminen... 4 Näppäinpikakomentoja... 5 EtäAsteri... 6 Tulostaminen doswintu:n avulla... 8 Wordiin tulostaminen... 10 Windows XP

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 11.10.2006 Päivityksen asentaminen... 4 EtäAsterin käyttö neuvonnassa... 6 Tulostaminen doswintu apuohjelmalla... 8 Tulostaminen Wordiin... 10 Windows XP ja Dos... 11

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO VUOSIPÄIVITYS 8.10.2012

ASTERI KIRJANPITO VUOSIPÄIVITYS 8.10.2012 ASTERI KIRJANPITO VUOSIPÄIVITYS 8.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi Hyvä Asteri Kirjanpidon käyttäjä! Tämä on Asteri Kirjanpidon vuosipäivitys

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

-yrityksen tunnuslukujen laskenta kirjanpidosta

-yrityksen tunnuslukujen laskenta kirjanpidosta ASTERI TAULUKKOLASKENTA ATSOFT * Asteri taulukkolaskenta -TauLa on tarkoitettu laskennan apuvälineeksi. Ohjelmalla voit tehdä mm. tarjouslaskentaa, budjetointia ja provision laskentaa..taula on suunniteltu

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012

ASTERI ISÄNNÖINTI. Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012 ASTERI ISÄNNÖINTI Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SUORAVELOITUS

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 1.2.2012. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 1.2.2012. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft. ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 1.2.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 TILISIIRROT, IBAN JA

Lisätiedot

Solve laskutuksen perusteet

Solve laskutuksen perusteet Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut)

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSUOHJELMAN ESITE

ASTERI PALKANMAKSUOHJELMAN ESITE ASTERI PALKANMAKSUOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI PALKANMAKSU Asteri Palkanmaksu on kotimainen palkanmaksuohjelmisto, joka soveltuu

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 21.10.2009

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 21.10.2009 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 21.10.2009 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 10.9.2014. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 10.9.2014. Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft. ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 10.9.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN...4 2 PÄIVÄKIRJAN KIRJAAMISTA

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Cobro24 Powered by Digna

Cobro24 Powered by Digna Cobro24 Powered by Digna Jukka Partanen 6.6.2012 Digna IT Oy lyhyesti Ohjelmistoyritys, Crédito Cobro Oy:n 100 % tytäryhtiö Perustettu 2010 Avainhenkilöillä kymmenien vuosien kokemus perintäjärjestelmien

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS 29.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 SUORA PANKKIYHTEYS ASTERI MONIPANKILLA...

Lisätiedot

ASTERI VUOKRANKANTO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 3.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI VUOKRANKANTO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 3.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI VUOKRANKANTO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 3.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

LASKU. Vakuutuksenottaja SAUNISTO NINA Puhelin

LASKU. Vakuutuksenottaja SAUNISTO NINA Puhelin S L K 4 LASKU 5362 19.02.2018 Sivu 1 SAUNISTO NINA HAAPALANTIE 864 58410 HAAPAKALLIO Asiakasnumero 390139 Sopimusnumero 17 Vakuutuskausi 01.04.2018-31.03.2019 Laskunumero 915000673418 Er p iv 05.04.2018

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys 27.1.2011

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys 27.1.2011 ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 27.1.2011 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi JOHDANTO Tämä on

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 11.9.2009 Päivityksen asentaminen... 4 SEPA, IBAN ja BIC... 6 Uudelle koneelle siirtäminen... 13 Tulostaminen muistioon... 19 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh.

Lisätiedot