Malminkaari 21 B HELSINKI. Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft."

Transkriptio

1 Puh. (9) Päivystykset: , Fax (9) Internet:

2 ASTERIOHJELMASARJA Suomalaiset Asteli yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat myös moniyrityskäyttöön (esim tilitoimistoille). KIRJANPITO DOS Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, tilinpäätössimulointi, budjettivertailu, laskentapaikkaerittely, tilierittely halutulta jaksolta. Yhteen tai useampaan kirjanpitoon 3.5 mk KIRJANPITO Windows 3.5 mk LASKUTUSDOS LASKUTUS Windows Laskutus, myyntireskontra, korkolaskutus, asiakas- ja tuoterekisteri * Reskontran liittymä pankkiyhteysohjelmaan 3.5 mk 732 mk 3.5 mk RESTERI RESKONTRA tehokas perintä ja viivästyskorkolaskutus, voidaan käyttää ilman laskutusosaa 3.5 mk * Liitettynä Asteri Laskutukseen 1.83 mk RESTERILASKUTUS Laskutus, Resteri reskontra, asiakas- ja tuoterekisteri~ suuremmat asiakasja tuotemäärät kuin Asteri Laskutuksessa 6.1 mk PALKANMAKSU Kiinteät, tunti- ja urakkapalkat * Ennakonpidätystodistustentäyttö * Liittymä pankkiyhteysohjelmaan 3.5 mk 732 mk 732 mk OSTORESKONTRA Ostolaskujen käsittelyyn 3.5 mk VUOKRANKANTO Taloyhtiön vuokranvalvontaan 3.5 mk VARASTOVALVONTA 1 tuotetta, liitettävissä Asteri Laskutukseen 3.5 mk TEKSTINKÄSITTEL y mm. saatteet, työselosteet, tarjoukset, kirjeet 1.2 mk TAULUKKOLASKENTA verosuunnittelu, taljouslaskenta, hinnoittelu 1.2 mk OHJELMAP AKETTI Kiljanpito (dos-versio ), Laskutus, Palkanmaksu ja Tekstinkäsittely 8.54 mk KOULUTUS Koulutustunti (aikavalta tunnilta) Kurssipäivä (ryhmälle ) 439,2 mk 488,-/732 mk YLLÄPITOSOPIMUS Asteri ohjelmien käyttäjä voi tehdä ylläpitosopimuksen käyttämiinsä ohjelmiin. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- (12% ohjelman hinnasta + 1,-) vuodessa. Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki sekä päivitys kerran vuodessa. Päivitysmaksu asiakkaille joilla ei ole ylläpitosopimusta 6 mk Kaikki hinnat sisältävät AL V 22%. Atsoft Oy Mäkinen Puh. (9) Päivystykset: , Fax (9) Internet:

3 RESTERIMYYNTIRESKONTRA Resteri myyntireskontra on suunniteltu tehokkaaseen saatavien perintään ja viivästyskorkolaskutukseen. Ohjelman voi liittää Asteri laskutukseen tai sitä voi käyttää täysin erillisenä. TULOSTEET Ohjelman tulosteita ovat mm:. -tiliote, asiakkaan avoimet laskut -perintäkirje, erääntyneet laskut ja avoimet korkolaskut -korkolasku, myöhässä maksetuista laskuista perintäkuluineen joko yhdestä laskusta tai koontina useista laskuista -avoimet laskut tällä hetkellä -avoimet laskut per tietty mennyt päivä -kuukauden laskut, kuukauden suoritukset -erääntyneet laskut per tietty päivä -asiakkaan avoimet laskut -asiakkaan laskut ja käteisostot seurantajakson aikana -yhteen laskuun kohdistuneet osasuoritukset SUORITUSTEN KIRJAAMINEN Suoritukset kirjataan hakemalla tapahtuma laskunnumeron, viitenumeron, markkamäärän tai asiakkaan nimen mukaan valintalistan avulla tai selaamalla avoimia laskuja ja valitsemalla sieltä kyseinen tapahtuma. Viitenumerolla maksetut suoritukset voidaan kirjata automaattisesti pankista noudetusta konekielisestä tapahtumaluettelosta reskontraan. ENNAKKOSUORITUKSET kirjataan joko erillään tai laskuun kohdistuvan suorituksen kirjaamisen yhteydessä. PERINTÄ Myyntisaanlisten seurantaa ja perintää tehostavat mm. -laskukohtainen tieto, montako kertaa kyseistä laskua on peritty ja milloin viimeisin perintä on suoritettu -laskukohtainen tieto, montako päivää lasku on myöhässä ja paljonko laskusta on kertynyt korkoa -tuloste erääntyneistä laskuista jossa näkyy asiakkaan puhelinnumero puhelinperintäävarten -tuloste erääntyneistä laskuista -tuloste avointen ja erääntyneiden laskujen saldot asiakkaittain -laskukohtaiset viitesiirrolle tulostettavat maksumuistutukset joihin tulostuu joko laskun avoin saldo tai tämän lisäksi erääntynyt korko, perintäkulut sekä penninpyöristys VIIV ÄSTYSKOROT Korkolaskut tulostetaan joko laskuittain tai asiakkaittain, jolloin yhdelle korkolaskulle tulostuvat kaikki myöhässä maksetut laskut ja loppusumma pennit pyöristettyinä. Korkolaskuun voidaan lisätä laskutuskulut. Korkolasku tallettuu avoimeksi korkolaskuksi reskontraan, jolloin se peritään muiden avoimien laskujen yhteydessä. HINTA sisältäen yllä esitetyt osat 3.5,- (sis. ALV 22%), liitettynä Asteri laskutukseen hinta on 1.83,- 1

4 LIITl'YMÄ p ANKKIYHTEYSOHJELMAAN sisältyy Resmri myyntireskontraan. * toimii seuraavasti: 1. Laskuihin tulostuu viitenumero 2. Laskuttaja noutaa pankkiyhteysohjelmalla KTL-tiedoston pankista 3. Ohjelma kirjaa suoritukset myyntireskontraan MAKSUTON UUDEN KÄYTrÄJÄN PUHELINTUKI on voimassa kaksi (2) kuukautta ohjelman toimituksesta. YLLÄPITOSOPIMUS sisältää maksuttoman puhelintuen sekä ohjelmapäivityksen kerran vuodessa. Ylläpitosopimus maksaa 466,- lvuosi. REKISTERÖITYMINEN jos ohjelmaan ei tehdä ylläpitosopimusta, voidaan rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi maksutta. Tällöin puhelintuki maksaa aikavalta 1 minuutin jaksolta 73,2 mk ja ohjelmapäivityksen 6,- /kerta, toimitetaan postiennakolla. LAITrEISTOSUOSITUS Asteri yritysohjelmat toimivat tietokoneessa, jossa on MHz prosessori tai nopeampi -käyttöjärjestelmänä DOS 3.x, 4.x, 5.x, 6.x tai myöhäisempi -keskusmuistia vähintään 1 Mt, DOSsin perusmuistia mahdollisimman paljon vapaana ohjelmalie (minisuositus 58 kt) -kovalevy, jossa tilaa ohjelmille ja tiedostoilie 8 Mt -kuvaruutu, ohjelma on värillinen toimien myös yksivärinäytöllä -kirjoitin; matriisi, laser tai mustesuihku (ei mielellään ns. Windows-tulostin) MONIYRITYSKÄYTTÖ Ohjelma toimitetaan aina moniyrityskäyttöisenä eikä yritysten lukumäärää ole rajattu. 2

5 ~ RESKONTRATAPAHTUMA Reskontratapahtuma voi olla: 1 Avoin lagku, johon ei ole kohdi.<;t.unut. guorit.ukgia 2 Avoin lasku, johon on kohdistunut suorituksia. Tapahtumassa on laskun alkuperäiset tiedot sekä viimeisimmän guoritukgen tiedot.. Aikai.,;empien guorit.ugt.en tilana on 4. 3 Kokonaan maksettu lasku 4 OgaguoritU8, kun lagkuun on kohdi.<;tunut ugeit.a guoritukgia 5 Kuitti (laskutettu käteislaskuksi 6 Hyvityslasku 7 Avoinennakkosuoritus 8 Käytetty ennakkoguoritug Avoimesta laskusta tallentuu reskontraan asiakkaan osoitetiedot sekä asiakasnumero, laskun numero, viitenumero, laskun päivämäärä, eräpäivä ja laskutettu markkamäärä, kassa-alennuksen päivämäärä ja kassa-alennettu loppusumma Avointa laskua perittäessä reskontraan tallentuu tieto monettako kertaa laskua perittiin ja perintäpäivä (kohdat 23 ja 24) Suoritus kirjataan reskontraan joko käsin tai automaattisesti päivittämällä pankista noudetun konekielisen tapahtumaluettelon tapahtumat reskontraan. Suoritus pienentää avointa markkamäärää suorituksen määrällä. (kohta 12) Suorituksen kirjaamisen yhteydessä voidaan ylimenevä osa kirjata viivästyskoroksi ja perintäkuluksi tai ennakkosuoritukseksi. Osasuoritusta kirjattaessa loppuosa jää avoimeksi. Viivästyneistä suorituksista tulostetaan korkolaskut. Korkolasku voidaan estää suorituskohtaisesti (kohta 33) 1:TlLA 2 2:ASNO 125 3:VARA lll 4:LASKU 311 5:VIITE :LASKUPVM :TOSNO 8:KASSAPVM.. 9:KASSAMK... 1:ERÄPÄIVÄ :LASKUTETTU :AVOINNA :SUORITUKSIA 2 14:MAKSUPVM :MAKSU MK..5 16:MAKSUTILI :SUORITUSTA 5 18:YLIKORKOA M 19:KORKOTILI. 2:KASSA-ALEA 21:KASSA-ALE T 22:TOSNO :PERITTY :PERINTÄPVM :TRATTAPVM :PROTESTOITU 27:SELITE trattauhka 27.1./ :ASIAKAS...T:mi Epavoku1i 29 :LISÄNIMI.. 3 :OSOITE Anarenahokatu 34 J 31 :PAIKKA HOPAPA 32 :PUHELIN :K-TILA 34:KORKOLPVM. 35:KORKOLNRO. 3

6 RESKONTRAN HOITAMINEN Reskontran hoitaminen tapahtuu kätevässä rivitilassa. Rivitiloja ovat mm. avoimet laskut ja korkolaskut, avoimet korkolaskut, erääntyneet laskut, päivän aikana kirjatut suoritukset, asiakkaan avoimet laskut, korkolaskutettavat suoritukset, kuukauden suoritukset, kuukauden laskutus, kaikki reskontratapahtumat, ehdolla rajatut reskontratapahtumat Rivitilassa jokainen tapahtuma on omalla rivillään ja reskontraa voidaan selata ruudulla. Kohdalla olevalle tapahtumalle voidaan tulostaa (tapahtumasta riippuen) maksumuistutus tai korkolasku sekä kirjata suoritus. Kodalla olevalle asiakkaalle voidaan tulostaa tiliote avoimista laskuista, perintäkirje erääntyneistä laskuista sekä korkolasku myöhästyneistä suorituksista. Rivitilan toiminnot voidaan suorittaa näppäinyhdistelmillä ruudun yläreunassa olevasta valikkorivistä. (esim. ALT K) tai Rivitilassa saadaan näkymään reskontratapahtuman johdannaistietoja: -erääntynyt markkamäärä (on nolla jos lasku ei ole erääntynyt) -erääntynyttä korkoa avoimessa laskussa -ylipäivät, montako päivää lasku on myöhässä -ylipäivät, montako päivää suoritus myöhästyi RIVITILA: Enuvito1u Oy A1urunu Ay A1urunu Ay T:mi Epavoku Enivutu Ay Enivutu Ay Oharu & Co Ative & Co Ative & Co Ative & Co Ative & Co T:mi Epavoku Iripu & Co Iripu & Co T:mi Urikaki Inuhotaripi Akenunapu & Enusisaveko Inutu1etuha T:mi Atutoto , Oy I 91 I O I

7 AVOIMET LASKUT SIVU: 2 ATSOFT OY MÄKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:35 VIIVÄSTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:32 LASKU LASKUN LASKUN LASKUTETTU AVOINNA MYÖ ASIAKAS ASNO NRO PÄIVÄ ERÄPÄIVÄ MARKKAA MARKKAA PÄI T:mi Evuroso Osenu & Co Utike Ay Aruva Ay T:mi Esenahani Ulilokire Oy Isaku & Co Anuvute & Poika Ihaso & Co Esipi Ky Ikumivo Ay Etumaro Ky Ukeniti Ky Anitasasa Ay Isipukilo Ay Elekupa & Poika 1 =;3 6 T : mi Utihi tupopi 1 6 Usuri ta Oy 286 Okurunolita & Poi 18 :Zoo Esepekiku Onusi Oy Oy ~.2 ~$oo Eroleni & Co 172 Ohuvuro Oy Okusi Oy Alenopi Ky T:mi Urinihu Etahohalo & Poika Arelelokihu Ay Upirokano Ay Opokomituha Ay Esami Oy Unoho & Co Usimopoko Ky T:mi Ehope T:mi Otesisu Avine Ay Ukolisekoku Ky RESTERI MYYNTIRESKONTRA -AVOIMET LASKUT 5

8 ~ ERAANTYNEET LASKUT PER , KORKO :1.8% ATSOFT oy MÄKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:38 VIIVÄSTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:33 SIVU: 2 LASKU LASKUN LASKUTETTU AVOINNA MYÖH VIIMEKSI PE TRATTA TRA ASIAKAS ASNO NRO ERÄPÄIVÄ MARKKAA MARKKAA PÄIV PERITTY KE PVM PRO SELITE Uvuma Oy Ovile Ay Esepekiku Oy Opatopirese Ay T:mi Arirapa Isaku & Co Iseviviluhe Ky Utike Ay T:mi Omuhohuni T:mi Evuroso Osenu & Co KORKOLASKU Utike Ay KORKOLASKU Aruva Ay KORKOLASKU T:mi Esenahani KORKOLASKU Ulilokire Oy KORKOLASKU Isaku & Co KORKOLASKU Anuvute & Poika KORKOLASKU Ihaso & Co KORKOLASKU Esipi Ky KORKOLASKU Ikumivo Ay KORKOLASKU Etumaro Ky KORKOLASKU Ukeniti Ky KORKOLASKU Anitasasa Ay KORKOLASKU Isipukilo Ay KORKOLASKU Elekupa & Poika KORKOLASKU T:mi Utihitupopi KORKOLASKU KORKOLASKU c RESTERI MYYNTIRESKONTRA -ERÄÄNTYNEET LASKUT 6

9 ATSOFT oy MÄKINEN TILIOTE PÄIVÄYS: Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI VIIVÄSTYSKORKO:18% LASKU LASKUPVM ERÄPÄIVÄ AVOINNA YLIPÄIVIÄ KORKO 18% KORKO+AVOIN Tämä on tiliote Teidän avoimista laskuistanne reskontrassa. Tiliotteeseen liittyvissä epäselvyyksissä ottakaa yhteys Anne Kokko, PUH (9) ATSOFT oy MÄKINEN Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Merita Sp Aktia PSP

10 ATSOFT oy MÄKINEN MAKSUMUISTUTUS PÄIVÄYS:O Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI MUISTUTUS LASKU LASKUPVM ERÄPÄIVÄ AVOINNA YLIP KORKO 18% KORKO+AVOIN PERINTÄKULUT: 2 PENNINPYÖRISTYS: YLLÄOLEVAT LASKUT OVAT ERÄÄNTYNEET. ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTÖMÄSTI. SUORITUKSET ON HUOMIOITU ASTI. Mikäli suorituksenne on jo matkalla, on tämä huomautus aiheeton LASKUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA, OTTAKAA YHTEYS: ANNE KOKKO, PUHELIN (9) ATSOFT oy MÄKINEN Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Merita Sp Aktia PSF

11 ~ SUORITUKSEN KIRJA USTILA Suoritusta kirjattaessa lasku haetaan laskunumeron, viitenumeron, asiakkaan nimen tai markkamäärän perusteella. Jos hakuperusteella löytyy useita tapahtumia, ohjelma näyttää ABC-valintalistan tapahtumista. Esimerkkinä avoimen laskun haku asiakkaan nimen perusteella: Suorituksen kirjausruudulla ilmoitetaan suorituksen määrä, maksupäivä, maksutilin numero kirjanpitoa varten. Mikäli suoritus on pienempi kuin laskua on avoinna jää erotus avoimeksi tai kirjataan kassa-alennukseksi: ASIAKAS... LASKU 662 VIITE LASKUPVM ERÄPÄIVÄ LASKUTETTU KASSAPVM KASSAMK SUORITUKSIA MAKSUPVM.. MAKSU MK.. TRATTAPVM. SELITE AVOINNA SUORITUS MK 5 MAKSUPÄIVÄ MAKSUTILI. 173 TOSNO 13 AVOIMEKSI JÄÄ :964. KASSA-ALEA MK : KASSA-ALE TILI: Suorituksen ollessa suurempi kuin avoin saldo, ylimeneväosa kirjataan joko viivästyskoroksi ja perintäkuluksi tai ennakkosuoritukseksi: AVOINNA SUORITUS MK 5575 MAKSUPÄIVÄ MAKSUTILI. 173 TOSNO 13 PERINTÄKULUA MK :. KOROKSI KIRJATAAN:O.OO KORKOTILI :73 ENNAKKOSUOR. JÄÄ 9

12 ~ ATSOFT oy MÄKINEN KORKOLA.SKU NUMERO: 263 PÄIVÄYS: VIITE 2639 Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI VIIVÄSTYSKORKO:18% LASKU LASKUPVM LASKUTETTU ERÄPÄIVÄ MAKSUPVM MAKSU MK MYÖHÄSTYI YLIKORKO LASKUTUSLISÄ: 2 PENNINPYÖRISTYS:.1 MAKSETTAVA: 35. Olette maksaneet laskut kirjanpitomme mukaan edellä olevan erittelyn mukaisesti myöhässä. Odotamme suoritusta koroista välittömästi. Pyydämme maksamaan laskun käyttäen viitenumeroa 2639 Korkolaskuun liittyvissä asioissa, ottakaa tarvittaessa yhteyttä: Anne Kokko, puh. (9) ATSOFT oy MÄKINEN 1 Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Sp Aktia

13 ~ Saajan Mer i ta tll,numero Mottagdrens tontOl1llmmer r -~ ATSOFT oy MÄKINEN t.1ottag"'" ~ Betalare Allekirloitus Undersknft T,I,/la no Från konlo nr 7 HEI..SINKI ~- Juha Mäkinen Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI 2. MAKSUMUISTUTUS ~ ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTöMÄSTI JOS SUORITUKSENNE ON JO MATKALLA ON TÄMÄ HUOMAUTUS AIHEETON EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA OTTAKAA YHTEYS ANNE KOKKO,PUH LASKU NUMERO: 6588 ERÄÄNTYNYT KORKO 18% PER PERIMISKULUT 2 PENNINPYöRISTYS -.3 MAKSETTAVA HETI ~j;m; 8 fmk HETI r Saajan Mer i ta lilinun1ero Mollagarens "onlonummer Sa"J'~ ATSOFT oy MÄKINEN Mollilg",U Maksaja Bclilla", Juha Mäkinen.TILISIIRTO GIRERING 2. MAKSUMUISTUTUS OHEINEN LASKU ON EDELLEEN AVOIN. ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTöMÄSTI. JOS SUORITUKSENNE ON JO MATKALLA ON TÄMÄ HUOMAUTUS AIHEETON. EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA OTTAKAA YHTEYS ANNE KOKKO.PUH Alleklrjollus Ul1derskrlll Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI KORKOLASKU Nl~ERO:263 ERÄPÄ I VÄ ERÄÄNTYNYT 35. I ViitenlJmc'o Refc,ensnlJmmc, ~-- '2639 T,illlä 11 Fräl1 ko111 11( Er;jp;jiv;j HETI Förfallodag mk 35.,...,... r Sililjilll Merita llllllum",o l.1oll"9"'vns ronlomlmme' s;;;;ja- ATSOFT oy MÄKINEN Moltagar" M 1. a mln k aarl.') ~ 1 B,- ~ 1\1.Jksaj.J BIJ'.JI"", AII"kl'jOIIl15 Umk""k"ff Juha Mäkinen Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI.TILISIIRTO GIRERING KORKOLA SKT-J KORKOLASKU NUMERO;264 PÄIVÄYS ; LASKUSTA NUMERO :6588 ERÄPÄIVÄ OLI : SUORITUS TULI : SUORITUS MARKKAA 3416 YLIPÄIVÄT; 1 VIIVASTYSKORKO 18% LASKUTUSLISA 2 PENNINPYoRISTYS.4 MAKSETTAVA HETI VIII()nIllT1()rO RclcrenSnllll1rn()r 2642 ToItIla no Fran ko." --~ Imk

14 SUORITUKSET ELOKUU SIVU: 2 ATSO~T OY MAKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:56 VIIVASTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:5 LASKUN MAKSU MAKSETTU MAKSETTU MAKSETTU KÄYTETTY NRO ASIAKAS PVM MK SUORITUSTA YLIKORKOA KASSA-ALE 4345 Usimopoko Ky Usevirasehu Ky T:mi Inulopupesi T:mi Urinihu 4351 Ovevonamole Ky Ohevake Oy Ovomiramulu Oy Ikenasusire Oy Orihuronini Oy Umetitutaka & Po T:mi Evetalumoro Esuropama & Poik Uvaneveme & Co Usosuva Ay T:mi Opititeke 437 Olitano Ay ~ Unumire Oy Otulepihone Ky T:mi Evuroso Amahahi & Co 4375 Uletasusa Ay Akulipitopu Ay Ekepu & Co Ipaki Ay Uhavola & Co Amotominavo & Po Uresuramovu Ay 4393 Alohaviva Ky Arokuvihona 444 Opomila Oy & Po Esami Oy Ivuhakavoro 4414 Opure & Co & Co Enesi Oy 4431 Iteveto & Co Oruna Oy T:mi Etometita Ivala & Poika 4452 Alohaviva Ky Ukevilo Ky 4342 Amotusu Ay laa. 22 laa.a SUORITUKSET+KASSA-ALENNUKSET: =12 RESTERI MYYNTIRESKONTRA -KUUKAUDEN SUORITUKSET

15 RESTERI. MYYNTIRESKONTR..A VA.LIKKC> A -AVOIMET LASKUT RIVITILASSA B -ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA C -KIRJAA SUORITUS D -LISÄÄ LASKU KÄSIN RESKONTRAAN E -KORJAA TAPAHTUMAA YLEENSÄ (LASKUA, KUITTIA, SUORITUSTA) F- POISTA TAPAHTUMA (LASKU, KUITTI, SUORITUS) G- VALITSE LASKUN TAPAHTUMAT (LASKU+SUORITUKSET) H -AVOIMET LASKUT PER TIETTY MENNYT PÄIVÄ I -MÄÄRITÄ OLETUSPÄIVÄMÄÄRÄT JA OLETUSTILIT J -KIRJAA ENNAKKOSUORITUS (ODOTTAMAAN LASKUA) K -ENNAKKOSUORITUKSET A -KIRJAA SAAPUNUT ENNAKKOSUORITUS B -AVOIMET ENNAKKOSUORITUKSET RIVITILASSA C- KAIKKI ENNAKKOSUORITUKSET RIVITILASSA D- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN E -ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE F- LASKE ASIAKKAIDEN ENNAKKOSUORITUKSET RESKONTRASTA L -ASIAKASKOHTAISET SALDOT/LASKUT/RIVITILAT A -ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN B -ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE C- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN D- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE E -AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN RUUDULLE F -AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN KIRJOITTIMELLE G- ASIAKKAAN AVOIMET LASKUT RIVITILASSA H -ASIAKKAAN ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA I -ASIAKKAAN OSTOT RIVITILASSA ( LASKUTETTU JA KÄTEISMYYNTI ) J -ASIAKKAAN KAIKKI TAPAHTUMAT RIVITILASSA M- SUORITUSTEN KIRJAAMINEN A -AVOIMET LASKUT RIVITILASSA B- KIRJAA SUORITUS C -KIRJAA ENNAKKOSUORITUS ( ODOTTAMAAN LASKUA ) D- ISTUNNON SUORITUKSET RIVITILASSA E -KORJAA TAPAHTUMAA YLEENSÄ ( LASKUA, KUITTIA, SUORITUSTA ) N -AVOIMIEN LASKUJEN PERINTÄ A- ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA B -ERÄÄNTYNEET LASKUT EHDOLLA C -TILIOTE YHDELLE ASIAKKAALLE ( TULOSTUU KAIKKI AVOIMET LASKUT ) D- PERINTÄKIRJEET ASIAKKAILLE, JOILLA ERÄÄNTYNEITÄ LASKUJA E -PERINTÄKIRJE YHDELLE ASIAKKAALLE ( ERÄÄNTYNEET ) O -KORKOLASKUTUS A- KORKOLASKUTETTAVAT SUORITUKSET RIVITILASSA B- ISTUNNON SUORITUKSET RIVITILASSA C- KUUKAUDEN SUORITUKSET RIVITILASSA D- KAIKKI SUORITUKSET RIVITILASSA E -KORKOLASKUJEN TULOSTUS F- PANKKISIIRTO-KORKOLASKUJEN TULOSTUS G- AVOIMET KORKOLASKUT RIVITILASSA H -AVOIMET KORKOLASKUTETUT RIVITILASSA I -KORKOLASKUJEN SUORITUKSET RIVITILASSA P -KUUKAUDEN SUORITUKSET / LASKUTUS A- KUUKAUDEN SUORITUKSET RIVITILASSA B- KUUKAUDEN LASKUTUS RIVITILASSA C- SILTA ASTERI KIRJANPITOON (+ENSUT) D- SILTA ASTERI KIRJANPITOON Q -SEKALAISET RIVITILAKÄSITTELYT A- KAIKKI RESKONTRATAPAHTUMAT RIVITILASSA B- EHDON TÄYTTÄVÄT TAPAHTUMAT RIVITILASSA RESTERI MYYNTIRESKONTRA -VALIKON TOIMET 13

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 13.9.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 350 75 321 0500

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Päivitys 9.9.2009 Elintarvikkeiden ja rehujen alv 17% -> 12% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 24.9.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2. ARVONLISÄVERO

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS

ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS 29.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 MAKSUPERUSTEINEN ARVONLISÄVERO... 5 2.1

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 12.10.2006 Päivityksen asentaminen... 4 EtäAsteri... 6 Tulostusongelmat windows kirjoittimilla... 8 (doswintu apuohjelman käyttäminen) Tulostaminen Wordiin/Muistioon...

Lisätiedot

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 3 TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON Pankkistandardin mukaisen

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 25.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 15.4.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS 29.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 SUORA PANKKIYHTEYS ASTERI MONIPANKILLA...

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 1.11.2001

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 1.11.2001 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 1.11.2001 Sisällysluettelo: Kurssipäivät 4 Asteri ohjelmien neuvontapäivät 5 Ohjelmapäivitykset vuonna 2001 6 Euroon siirtymisen ohjeet 7 - kirjanpito windows 8 - laskutus

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa)

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa) Palvelun kuvaus 1(6) PALVELUN KUVAUS 1. Tietoliikenneyhteydet Tilaajalta lähtee konekieliset toimeksiannot palvelun tarjoajalle (palvelun tuottajalle) viikoittain. Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos)

Asteri Vuokrankanto (Dos) Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 16.11.2001 Päivityksen asentaminen... 4 Euromuuntoerot... 10 Isännöitsijäntodistus... 13 Sv-aineistojen muodostus useasta taloyhtiöstä... 16 Siirtyminen euromääräiseen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Softsalo Oy Tammikuu 2016 2016.1-ohjelmapäivitys, yleistä - Uuden ohjelmaversion voi asentaa helpoiten ohjelman alkuruudun Internetpäivitys-toiminnolla tai internetsivulta

Lisätiedot

Laskut varaukselle tulostetaan varausohjelmasta varauskohtaisesti.

Laskut varaukselle tulostetaan varausohjelmasta varauskohtaisesti. 5. LASKUTUS 5.1. PERIAATE 5.1.1 Laskujen tyypit ja tilat Laskut varaukselle tulostetaan varausohjelmasta varauskohtaisesti. Laskun numero on juokseva numero. Uusi lasku saa aina seuraavan vapaan numeron.

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMISEN ABC JÄSENSEURAN REKISTERINHOITAJALLE

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMISEN ABC JÄSENSEURAN REKISTERINHOITAJALLE SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 16.12.2015 ver_0.5 PL SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON LASKUTUKSEN KÄYNNISTÄMISEN ABC JÄSENSEURAN REKISTERINHOITAJALLE 1 Sisällys

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

Lasku Norwegian-kortti

Lasku Norwegian-kortti Palautusosoite: Postboks 338, Sentrum, 0101 Oslo, Norge Erkki Heino Johannes Peltomäki Hyrsyläntie 185b FI-09430 SAUKKOLA Lasku Norwegian-kortti Päivämäärä 31.01.2017 Eräpäivä 15.02.2017 Laskutuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton.

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Tarjouspyynnön kohteena on Espoon kaupungin muistutus- ja perintäpalvelujen hoitaminen. Perintäpalvelut hoidetaan hyvää perintätapaa noudattaen, asiallisesti ja tahdikkaasti.

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO VUOSIPÄIVITYS

ASTERI KIRJANPITO VUOSIPÄIVITYS ASTERI KIRJANPITO VUOSIPÄIVITYS 17.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 ARVONLISÄVERON ILMOITTAMINEN VEROHALLINTOON

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS VUOSIPÄIVITYS 23.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 MAKSUPERUSTEINEN ARVONLISÄVERO...

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA. Julkaisupäivitys 5.10.2007

ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA. Julkaisupäivitys 5.10.2007 ASTERI TEHTÄVÄSEURANTA Julkaisupäivitys 5.10.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 75 30 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi 0500 703

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 Joen Yawara ry:n tiedote 1/2009 Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 HARJOITUSPAIKAN OSOITE JOENSUUN URHEILUTALO, KOSKIKATU 12. TATAMIT I JA II 2 KRS. PUNTTISALI URHEILUTALON ALAKERRASSA. PV AIKA PAIKKA

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi ASTERI JOHDON RAPORTOINTI ESIMERKKI- JA INSPIRAATIOVIHKONEN Tässä vihkosessa on esitelty erilaisia

Lisätiedot

ASTERI VUOKRANKANTO WINDOWS-OHJELMA. Vuosipäivitys JA EURO-OHJEITA

ASTERI VUOKRANKANTO WINDOWS-OHJELMA. Vuosipäivitys JA EURO-OHJEITA ASTERI VUOKRANKANTO WINDOWS-OHJELMA Vuosipäivitys 23.11.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 8.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYN OHJELMAMUUTOKSIA...

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 26.11.2012

Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 26.11.2012 Asteri Kirjanpito Dos ALV% nousu 1 %-yksiköllä Vuosipäivitys 26.11.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 55 32 0400 316 088 Viime hetken tiedot

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA =====================================================================

Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== 1/5 Nurmeksen kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA ===================================================================== NURMEKSEN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt xxxx

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSUOHJELMAN ESITE

ASTERI PALKANMAKSUOHJELMAN ESITE ASTERI PALKANMAKSUOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI PALKANMAKSU Asteri Palkanmaksu on kotimainen palkanmaksuohjelmisto, joka soveltuu pienten yritysten

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

Resteri Laskutus (Dos)

Resteri Laskutus (Dos) Resteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 10.9.2009 Elintarvikkeiden ja rehujen alv 17% -> 12% Elintarvikkeiden ja rehujen alv 12%... 6 IBAN ja BIC laskulomakkeelle... 9 Tilinumerosta IBAN ja BIC... 12 Uudelle

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 8.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 ASTERI ISÄNNÖINNIN OHJELMAMUUTOKSIA... 5

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä

Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä 4 Hankeosuussuoritusten KERääminen osakkailta Taloyhtiön korjaushanketta koskevassa yhtiökokouspäätöksessä osakkaille annetaan usein vastaanottaminen on Hankeosuussuoritusten mahdollisuus suorittaa kerralla

Lisätiedot