Malminkaari 21 B HELSINKI. Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft."

Transkriptio

1 Puh. (9) Päivystykset: , Fax (9) Internet:

2 ASTERIOHJELMASARJA Suomalaiset Asteli yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat myös moniyrityskäyttöön (esim tilitoimistoille). KIRJANPITO DOS Kirjanpito, alv-laskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, tilinpäätössimulointi, budjettivertailu, laskentapaikkaerittely, tilierittely halutulta jaksolta. Yhteen tai useampaan kirjanpitoon 3.5 mk KIRJANPITO Windows 3.5 mk LASKUTUSDOS LASKUTUS Windows Laskutus, myyntireskontra, korkolaskutus, asiakas- ja tuoterekisteri * Reskontran liittymä pankkiyhteysohjelmaan 3.5 mk 732 mk 3.5 mk RESTERI RESKONTRA tehokas perintä ja viivästyskorkolaskutus, voidaan käyttää ilman laskutusosaa 3.5 mk * Liitettynä Asteri Laskutukseen 1.83 mk RESTERILASKUTUS Laskutus, Resteri reskontra, asiakas- ja tuoterekisteri~ suuremmat asiakasja tuotemäärät kuin Asteri Laskutuksessa 6.1 mk PALKANMAKSU Kiinteät, tunti- ja urakkapalkat * Ennakonpidätystodistustentäyttö * Liittymä pankkiyhteysohjelmaan 3.5 mk 732 mk 732 mk OSTORESKONTRA Ostolaskujen käsittelyyn 3.5 mk VUOKRANKANTO Taloyhtiön vuokranvalvontaan 3.5 mk VARASTOVALVONTA 1 tuotetta, liitettävissä Asteri Laskutukseen 3.5 mk TEKSTINKÄSITTEL y mm. saatteet, työselosteet, tarjoukset, kirjeet 1.2 mk TAULUKKOLASKENTA verosuunnittelu, taljouslaskenta, hinnoittelu 1.2 mk OHJELMAP AKETTI Kiljanpito (dos-versio ), Laskutus, Palkanmaksu ja Tekstinkäsittely 8.54 mk KOULUTUS Koulutustunti (aikavalta tunnilta) Kurssipäivä (ryhmälle ) 439,2 mk 488,-/732 mk YLLÄPITOSOPIMUS Asteri ohjelmien käyttäjä voi tehdä ylläpitosopimuksen käyttämiinsä ohjelmiin. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- (12% ohjelman hinnasta + 1,-) vuodessa. Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki sekä päivitys kerran vuodessa. Päivitysmaksu asiakkaille joilla ei ole ylläpitosopimusta 6 mk Kaikki hinnat sisältävät AL V 22%. Atsoft Oy Mäkinen Puh. (9) Päivystykset: , Fax (9) Internet:

3 RESTERIMYYNTIRESKONTRA Resteri myyntireskontra on suunniteltu tehokkaaseen saatavien perintään ja viivästyskorkolaskutukseen. Ohjelman voi liittää Asteri laskutukseen tai sitä voi käyttää täysin erillisenä. TULOSTEET Ohjelman tulosteita ovat mm:. -tiliote, asiakkaan avoimet laskut -perintäkirje, erääntyneet laskut ja avoimet korkolaskut -korkolasku, myöhässä maksetuista laskuista perintäkuluineen joko yhdestä laskusta tai koontina useista laskuista -avoimet laskut tällä hetkellä -avoimet laskut per tietty mennyt päivä -kuukauden laskut, kuukauden suoritukset -erääntyneet laskut per tietty päivä -asiakkaan avoimet laskut -asiakkaan laskut ja käteisostot seurantajakson aikana -yhteen laskuun kohdistuneet osasuoritukset SUORITUSTEN KIRJAAMINEN Suoritukset kirjataan hakemalla tapahtuma laskunnumeron, viitenumeron, markkamäärän tai asiakkaan nimen mukaan valintalistan avulla tai selaamalla avoimia laskuja ja valitsemalla sieltä kyseinen tapahtuma. Viitenumerolla maksetut suoritukset voidaan kirjata automaattisesti pankista noudetusta konekielisestä tapahtumaluettelosta reskontraan. ENNAKKOSUORITUKSET kirjataan joko erillään tai laskuun kohdistuvan suorituksen kirjaamisen yhteydessä. PERINTÄ Myyntisaanlisten seurantaa ja perintää tehostavat mm. -laskukohtainen tieto, montako kertaa kyseistä laskua on peritty ja milloin viimeisin perintä on suoritettu -laskukohtainen tieto, montako päivää lasku on myöhässä ja paljonko laskusta on kertynyt korkoa -tuloste erääntyneistä laskuista jossa näkyy asiakkaan puhelinnumero puhelinperintäävarten -tuloste erääntyneistä laskuista -tuloste avointen ja erääntyneiden laskujen saldot asiakkaittain -laskukohtaiset viitesiirrolle tulostettavat maksumuistutukset joihin tulostuu joko laskun avoin saldo tai tämän lisäksi erääntynyt korko, perintäkulut sekä penninpyöristys VIIV ÄSTYSKOROT Korkolaskut tulostetaan joko laskuittain tai asiakkaittain, jolloin yhdelle korkolaskulle tulostuvat kaikki myöhässä maksetut laskut ja loppusumma pennit pyöristettyinä. Korkolaskuun voidaan lisätä laskutuskulut. Korkolasku tallettuu avoimeksi korkolaskuksi reskontraan, jolloin se peritään muiden avoimien laskujen yhteydessä. HINTA sisältäen yllä esitetyt osat 3.5,- (sis. ALV 22%), liitettynä Asteri laskutukseen hinta on 1.83,- 1

4 LIITl'YMÄ p ANKKIYHTEYSOHJELMAAN sisältyy Resmri myyntireskontraan. * toimii seuraavasti: 1. Laskuihin tulostuu viitenumero 2. Laskuttaja noutaa pankkiyhteysohjelmalla KTL-tiedoston pankista 3. Ohjelma kirjaa suoritukset myyntireskontraan MAKSUTON UUDEN KÄYTrÄJÄN PUHELINTUKI on voimassa kaksi (2) kuukautta ohjelman toimituksesta. YLLÄPITOSOPIMUS sisältää maksuttoman puhelintuen sekä ohjelmapäivityksen kerran vuodessa. Ylläpitosopimus maksaa 466,- lvuosi. REKISTERÖITYMINEN jos ohjelmaan ei tehdä ylläpitosopimusta, voidaan rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi maksutta. Tällöin puhelintuki maksaa aikavalta 1 minuutin jaksolta 73,2 mk ja ohjelmapäivityksen 6,- /kerta, toimitetaan postiennakolla. LAITrEISTOSUOSITUS Asteri yritysohjelmat toimivat tietokoneessa, jossa on MHz prosessori tai nopeampi -käyttöjärjestelmänä DOS 3.x, 4.x, 5.x, 6.x tai myöhäisempi -keskusmuistia vähintään 1 Mt, DOSsin perusmuistia mahdollisimman paljon vapaana ohjelmalie (minisuositus 58 kt) -kovalevy, jossa tilaa ohjelmille ja tiedostoilie 8 Mt -kuvaruutu, ohjelma on värillinen toimien myös yksivärinäytöllä -kirjoitin; matriisi, laser tai mustesuihku (ei mielellään ns. Windows-tulostin) MONIYRITYSKÄYTTÖ Ohjelma toimitetaan aina moniyrityskäyttöisenä eikä yritysten lukumäärää ole rajattu. 2

5 ~ RESKONTRATAPAHTUMA Reskontratapahtuma voi olla: 1 Avoin lagku, johon ei ole kohdi.<;t.unut. guorit.ukgia 2 Avoin lasku, johon on kohdistunut suorituksia. Tapahtumassa on laskun alkuperäiset tiedot sekä viimeisimmän guoritukgen tiedot.. Aikai.,;empien guorit.ugt.en tilana on 4. 3 Kokonaan maksettu lasku 4 OgaguoritU8, kun lagkuun on kohdi.<;tunut ugeit.a guoritukgia 5 Kuitti (laskutettu käteislaskuksi 6 Hyvityslasku 7 Avoinennakkosuoritus 8 Käytetty ennakkoguoritug Avoimesta laskusta tallentuu reskontraan asiakkaan osoitetiedot sekä asiakasnumero, laskun numero, viitenumero, laskun päivämäärä, eräpäivä ja laskutettu markkamäärä, kassa-alennuksen päivämäärä ja kassa-alennettu loppusumma Avointa laskua perittäessä reskontraan tallentuu tieto monettako kertaa laskua perittiin ja perintäpäivä (kohdat 23 ja 24) Suoritus kirjataan reskontraan joko käsin tai automaattisesti päivittämällä pankista noudetun konekielisen tapahtumaluettelon tapahtumat reskontraan. Suoritus pienentää avointa markkamäärää suorituksen määrällä. (kohta 12) Suorituksen kirjaamisen yhteydessä voidaan ylimenevä osa kirjata viivästyskoroksi ja perintäkuluksi tai ennakkosuoritukseksi. Osasuoritusta kirjattaessa loppuosa jää avoimeksi. Viivästyneistä suorituksista tulostetaan korkolaskut. Korkolasku voidaan estää suorituskohtaisesti (kohta 33) 1:TlLA 2 2:ASNO 125 3:VARA lll 4:LASKU 311 5:VIITE :LASKUPVM :TOSNO 8:KASSAPVM.. 9:KASSAMK... 1:ERÄPÄIVÄ :LASKUTETTU :AVOINNA :SUORITUKSIA 2 14:MAKSUPVM :MAKSU MK..5 16:MAKSUTILI :SUORITUSTA 5 18:YLIKORKOA M 19:KORKOTILI. 2:KASSA-ALEA 21:KASSA-ALE T 22:TOSNO :PERITTY :PERINTÄPVM :TRATTAPVM :PROTESTOITU 27:SELITE trattauhka 27.1./ :ASIAKAS...T:mi Epavoku1i 29 :LISÄNIMI.. 3 :OSOITE Anarenahokatu 34 J 31 :PAIKKA HOPAPA 32 :PUHELIN :K-TILA 34:KORKOLPVM. 35:KORKOLNRO. 3

6 RESKONTRAN HOITAMINEN Reskontran hoitaminen tapahtuu kätevässä rivitilassa. Rivitiloja ovat mm. avoimet laskut ja korkolaskut, avoimet korkolaskut, erääntyneet laskut, päivän aikana kirjatut suoritukset, asiakkaan avoimet laskut, korkolaskutettavat suoritukset, kuukauden suoritukset, kuukauden laskutus, kaikki reskontratapahtumat, ehdolla rajatut reskontratapahtumat Rivitilassa jokainen tapahtuma on omalla rivillään ja reskontraa voidaan selata ruudulla. Kohdalla olevalle tapahtumalle voidaan tulostaa (tapahtumasta riippuen) maksumuistutus tai korkolasku sekä kirjata suoritus. Kodalla olevalle asiakkaalle voidaan tulostaa tiliote avoimista laskuista, perintäkirje erääntyneistä laskuista sekä korkolasku myöhästyneistä suorituksista. Rivitilan toiminnot voidaan suorittaa näppäinyhdistelmillä ruudun yläreunassa olevasta valikkorivistä. (esim. ALT K) tai Rivitilassa saadaan näkymään reskontratapahtuman johdannaistietoja: -erääntynyt markkamäärä (on nolla jos lasku ei ole erääntynyt) -erääntynyttä korkoa avoimessa laskussa -ylipäivät, montako päivää lasku on myöhässä -ylipäivät, montako päivää suoritus myöhästyi RIVITILA: Enuvito1u Oy A1urunu Ay A1urunu Ay T:mi Epavoku Enivutu Ay Enivutu Ay Oharu & Co Ative & Co Ative & Co Ative & Co Ative & Co T:mi Epavoku Iripu & Co Iripu & Co T:mi Urikaki Inuhotaripi Akenunapu & Enusisaveko Inutu1etuha T:mi Atutoto , Oy I 91 I O I

7 AVOIMET LASKUT SIVU: 2 ATSOFT OY MÄKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:35 VIIVÄSTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:32 LASKU LASKUN LASKUN LASKUTETTU AVOINNA MYÖ ASIAKAS ASNO NRO PÄIVÄ ERÄPÄIVÄ MARKKAA MARKKAA PÄI T:mi Evuroso Osenu & Co Utike Ay Aruva Ay T:mi Esenahani Ulilokire Oy Isaku & Co Anuvute & Poika Ihaso & Co Esipi Ky Ikumivo Ay Etumaro Ky Ukeniti Ky Anitasasa Ay Isipukilo Ay Elekupa & Poika 1 =;3 6 T : mi Utihi tupopi 1 6 Usuri ta Oy 286 Okurunolita & Poi 18 :Zoo Esepekiku Onusi Oy Oy ~.2 ~$oo Eroleni & Co 172 Ohuvuro Oy Okusi Oy Alenopi Ky T:mi Urinihu Etahohalo & Poika Arelelokihu Ay Upirokano Ay Opokomituha Ay Esami Oy Unoho & Co Usimopoko Ky T:mi Ehope T:mi Otesisu Avine Ay Ukolisekoku Ky RESTERI MYYNTIRESKONTRA -AVOIMET LASKUT 5

8 ~ ERAANTYNEET LASKUT PER , KORKO :1.8% ATSOFT oy MÄKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:38 VIIVÄSTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:33 SIVU: 2 LASKU LASKUN LASKUTETTU AVOINNA MYÖH VIIMEKSI PE TRATTA TRA ASIAKAS ASNO NRO ERÄPÄIVÄ MARKKAA MARKKAA PÄIV PERITTY KE PVM PRO SELITE Uvuma Oy Ovile Ay Esepekiku Oy Opatopirese Ay T:mi Arirapa Isaku & Co Iseviviluhe Ky Utike Ay T:mi Omuhohuni T:mi Evuroso Osenu & Co KORKOLASKU Utike Ay KORKOLASKU Aruva Ay KORKOLASKU T:mi Esenahani KORKOLASKU Ulilokire Oy KORKOLASKU Isaku & Co KORKOLASKU Anuvute & Poika KORKOLASKU Ihaso & Co KORKOLASKU Esipi Ky KORKOLASKU Ikumivo Ay KORKOLASKU Etumaro Ky KORKOLASKU Ukeniti Ky KORKOLASKU Anitasasa Ay KORKOLASKU Isipukilo Ay KORKOLASKU Elekupa & Poika KORKOLASKU T:mi Utihitupopi KORKOLASKU KORKOLASKU c RESTERI MYYNTIRESKONTRA -ERÄÄNTYNEET LASKUT 6

9 ATSOFT oy MÄKINEN TILIOTE PÄIVÄYS: Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI VIIVÄSTYSKORKO:18% LASKU LASKUPVM ERÄPÄIVÄ AVOINNA YLIPÄIVIÄ KORKO 18% KORKO+AVOIN Tämä on tiliote Teidän avoimista laskuistanne reskontrassa. Tiliotteeseen liittyvissä epäselvyyksissä ottakaa yhteys Anne Kokko, PUH (9) ATSOFT oy MÄKINEN Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Merita Sp Aktia PSP

10 ATSOFT oy MÄKINEN MAKSUMUISTUTUS PÄIVÄYS:O Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI MUISTUTUS LASKU LASKUPVM ERÄPÄIVÄ AVOINNA YLIP KORKO 18% KORKO+AVOIN PERINTÄKULUT: 2 PENNINPYÖRISTYS: YLLÄOLEVAT LASKUT OVAT ERÄÄNTYNEET. ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTÖMÄSTI. SUORITUKSET ON HUOMIOITU ASTI. Mikäli suorituksenne on jo matkalla, on tämä huomautus aiheeton LASKUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA, OTTAKAA YHTEYS: ANNE KOKKO, PUHELIN (9) ATSOFT oy MÄKINEN Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Merita Sp Aktia PSF

11 ~ SUORITUKSEN KIRJA USTILA Suoritusta kirjattaessa lasku haetaan laskunumeron, viitenumeron, asiakkaan nimen tai markkamäärän perusteella. Jos hakuperusteella löytyy useita tapahtumia, ohjelma näyttää ABC-valintalistan tapahtumista. Esimerkkinä avoimen laskun haku asiakkaan nimen perusteella: Suorituksen kirjausruudulla ilmoitetaan suorituksen määrä, maksupäivä, maksutilin numero kirjanpitoa varten. Mikäli suoritus on pienempi kuin laskua on avoinna jää erotus avoimeksi tai kirjataan kassa-alennukseksi: ASIAKAS... LASKU 662 VIITE LASKUPVM ERÄPÄIVÄ LASKUTETTU KASSAPVM KASSAMK SUORITUKSIA MAKSUPVM.. MAKSU MK.. TRATTAPVM. SELITE AVOINNA SUORITUS MK 5 MAKSUPÄIVÄ MAKSUTILI. 173 TOSNO 13 AVOIMEKSI JÄÄ :964. KASSA-ALEA MK : KASSA-ALE TILI: Suorituksen ollessa suurempi kuin avoin saldo, ylimeneväosa kirjataan joko viivästyskoroksi ja perintäkuluksi tai ennakkosuoritukseksi: AVOINNA SUORITUS MK 5575 MAKSUPÄIVÄ MAKSUTILI. 173 TOSNO 13 PERINTÄKULUA MK :. KOROKSI KIRJATAAN:O.OO KORKOTILI :73 ENNAKKOSUOR. JÄÄ 9

12 ~ ATSOFT oy MÄKINEN KORKOLA.SKU NUMERO: 263 PÄIVÄYS: VIITE 2639 Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI VIIVÄSTYSKORKO:18% LASKU LASKUPVM LASKUTETTU ERÄPÄIVÄ MAKSUPVM MAKSU MK MYÖHÄSTYI YLIKORKO LASKUTUSLISÄ: 2 PENNINPYÖRISTYS:.1 MAKSETTAVA: 35. Olette maksaneet laskut kirjanpitomme mukaan edellä olevan erittelyn mukaisesti myöhässä. Odotamme suoritusta koroista välittömästi. Pyydämme maksamaan laskun käyttäen viitenumeroa 2639 Korkolaskuun liittyvissä asioissa, ottakaa tarvittaessa yhteyttä: Anne Kokko, puh. (9) ATSOFT oy MÄKINEN 1 Puh.(9) Fax (9) Ly ALV Rek Sp Aktia

13 ~ Saajan Mer i ta tll,numero Mottagdrens tontOl1llmmer r -~ ATSOFT oy MÄKINEN t.1ottag"'" ~ Betalare Allekirloitus Undersknft T,I,/la no Från konlo nr 7 HEI..SINKI ~- Juha Mäkinen Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI 2. MAKSUMUISTUTUS ~ ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTöMÄSTI JOS SUORITUKSENNE ON JO MATKALLA ON TÄMÄ HUOMAUTUS AIHEETON EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA OTTAKAA YHTEYS ANNE KOKKO,PUH LASKU NUMERO: 6588 ERÄÄNTYNYT KORKO 18% PER PERIMISKULUT 2 PENNINPYöRISTYS -.3 MAKSETTAVA HETI ~j;m; 8 fmk HETI r Saajan Mer i ta lilinun1ero Mollagarens "onlonummer Sa"J'~ ATSOFT oy MÄKINEN Mollilg",U Maksaja Bclilla", Juha Mäkinen.TILISIIRTO GIRERING 2. MAKSUMUISTUTUS OHEINEN LASKU ON EDELLEEN AVOIN. ODOTAMME SUORITUSTA VÄLITTöMÄSTI. JOS SUORITUKSENNE ON JO MATKALLA ON TÄMÄ HUOMAUTUS AIHEETON. EPÄSELVÄSSÄ TAPAUKSESSA OTTAKAA YHTEYS ANNE KOKKO.PUH Alleklrjollus Ul1derskrlll Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI KORKOLASKU Nl~ERO:263 ERÄPÄ I VÄ ERÄÄNTYNYT 35. I ViitenlJmc'o Refc,ensnlJmmc, ~-- '2639 T,illlä 11 Fräl1 ko111 11( Er;jp;jiv;j HETI Förfallodag mk 35.,...,... r Sililjilll Merita llllllum",o l.1oll"9"'vns ronlomlmme' s;;;;ja- ATSOFT oy MÄKINEN Moltagar" M 1. a mln k aarl.') ~ 1 B,- ~ 1\1.Jksaj.J BIJ'.JI"", AII"kl'jOIIl15 Umk""k"ff Juha Mäkinen Pyynikintie 4-8 TH3 71 HELSINKI.TILISIIRTO GIRERING KORKOLA SKT-J KORKOLASKU NUMERO;264 PÄIVÄYS ; LASKUSTA NUMERO :6588 ERÄPÄIVÄ OLI : SUORITUS TULI : SUORITUS MARKKAA 3416 YLIPÄIVÄT; 1 VIIVASTYSKORKO 18% LASKUTUSLISA 2 PENNINPYoRISTYS.4 MAKSETTAVA HETI VIII()nIllT1()rO RclcrenSnllll1rn()r 2642 ToItIla no Fran ko." --~ Imk

14 SUORITUKSET ELOKUU SIVU: 2 ATSO~T OY MAKINEN, TULOSTETTU KESKIVIIKKONA KELLO:13:56 VIIVASTYSKORKO:18%, KORKO LASKETTU/ERÄÄNTYNEET PER:6-9-95, TULOSTE:5 LASKUN MAKSU MAKSETTU MAKSETTU MAKSETTU KÄYTETTY NRO ASIAKAS PVM MK SUORITUSTA YLIKORKOA KASSA-ALE 4345 Usimopoko Ky Usevirasehu Ky T:mi Inulopupesi T:mi Urinihu 4351 Ovevonamole Ky Ohevake Oy Ovomiramulu Oy Ikenasusire Oy Orihuronini Oy Umetitutaka & Po T:mi Evetalumoro Esuropama & Poik Uvaneveme & Co Usosuva Ay T:mi Opititeke 437 Olitano Ay ~ Unumire Oy Otulepihone Ky T:mi Evuroso Amahahi & Co 4375 Uletasusa Ay Akulipitopu Ay Ekepu & Co Ipaki Ay Uhavola & Co Amotominavo & Po Uresuramovu Ay 4393 Alohaviva Ky Arokuvihona 444 Opomila Oy & Po Esami Oy Ivuhakavoro 4414 Opure & Co & Co Enesi Oy 4431 Iteveto & Co Oruna Oy T:mi Etometita Ivala & Poika 4452 Alohaviva Ky Ukevilo Ky 4342 Amotusu Ay laa. 22 laa.a SUORITUKSET+KASSA-ALENNUKSET: =12 RESTERI MYYNTIRESKONTRA -KUUKAUDEN SUORITUKSET

15 RESTERI. MYYNTIRESKONTR..A VA.LIKKC> A -AVOIMET LASKUT RIVITILASSA B -ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA C -KIRJAA SUORITUS D -LISÄÄ LASKU KÄSIN RESKONTRAAN E -KORJAA TAPAHTUMAA YLEENSÄ (LASKUA, KUITTIA, SUORITUSTA) F- POISTA TAPAHTUMA (LASKU, KUITTI, SUORITUS) G- VALITSE LASKUN TAPAHTUMAT (LASKU+SUORITUKSET) H -AVOIMET LASKUT PER TIETTY MENNYT PÄIVÄ I -MÄÄRITÄ OLETUSPÄIVÄMÄÄRÄT JA OLETUSTILIT J -KIRJAA ENNAKKOSUORITUS (ODOTTAMAAN LASKUA) K -ENNAKKOSUORITUKSET A -KIRJAA SAAPUNUT ENNAKKOSUORITUS B -AVOIMET ENNAKKOSUORITUKSET RIVITILASSA C- KAIKKI ENNAKKOSUORITUKSET RIVITILASSA D- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN E -ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE F- LASKE ASIAKKAIDEN ENNAKKOSUORITUKSET RESKONTRASTA L -ASIAKASKOHTAISET SALDOT/LASKUT/RIVITILAT A -ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN B -ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE C- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT RUUTUUN D- ENNAKKOSUORITUKSELLISTEN ASIAKKAIDEN SALDOT KIRJOITTIMELLE E -AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN RUUDULLE F -AVOIMET LASKUT ASIAKKAITTAIN KIRJOITTIMELLE G- ASIAKKAAN AVOIMET LASKUT RIVITILASSA H -ASIAKKAAN ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA I -ASIAKKAAN OSTOT RIVITILASSA ( LASKUTETTU JA KÄTEISMYYNTI ) J -ASIAKKAAN KAIKKI TAPAHTUMAT RIVITILASSA M- SUORITUSTEN KIRJAAMINEN A -AVOIMET LASKUT RIVITILASSA B- KIRJAA SUORITUS C -KIRJAA ENNAKKOSUORITUS ( ODOTTAMAAN LASKUA ) D- ISTUNNON SUORITUKSET RIVITILASSA E -KORJAA TAPAHTUMAA YLEENSÄ ( LASKUA, KUITTIA, SUORITUSTA ) N -AVOIMIEN LASKUJEN PERINTÄ A- ERÄÄNTYNEET LASKUT RIVITILASSA B -ERÄÄNTYNEET LASKUT EHDOLLA C -TILIOTE YHDELLE ASIAKKAALLE ( TULOSTUU KAIKKI AVOIMET LASKUT ) D- PERINTÄKIRJEET ASIAKKAILLE, JOILLA ERÄÄNTYNEITÄ LASKUJA E -PERINTÄKIRJE YHDELLE ASIAKKAALLE ( ERÄÄNTYNEET ) O -KORKOLASKUTUS A- KORKOLASKUTETTAVAT SUORITUKSET RIVITILASSA B- ISTUNNON SUORITUKSET RIVITILASSA C- KUUKAUDEN SUORITUKSET RIVITILASSA D- KAIKKI SUORITUKSET RIVITILASSA E -KORKOLASKUJEN TULOSTUS F- PANKKISIIRTO-KORKOLASKUJEN TULOSTUS G- AVOIMET KORKOLASKUT RIVITILASSA H -AVOIMET KORKOLASKUTETUT RIVITILASSA I -KORKOLASKUJEN SUORITUKSET RIVITILASSA P -KUUKAUDEN SUORITUKSET / LASKUTUS A- KUUKAUDEN SUORITUKSET RIVITILASSA B- KUUKAUDEN LASKUTUS RIVITILASSA C- SILTA ASTERI KIRJANPITOON (+ENSUT) D- SILTA ASTERI KIRJANPITOON Q -SEKALAISET RIVITILAKÄSITTELYT A- KAIKKI RESKONTRATAPAHTUMAT RIVITILASSA B- EHDON TÄYTTÄVÄT TAPAHTUMAT RIVITILASSA RESTERI MYYNTIRESKONTRA -VALIKON TOIMET 13

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft. A B C D E F G H I J K L M ASTERI LASKUN KIRJOITTAMINEN Asiakaskortisto Tuotekortisto Myyntireskontra Ylikorkolaskutus LASKUTUS Arvonlisäveroerittely Perustavat määritykset Laskun poisto Asiakas ja tuotekortistojen

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 Sisällysluettelo: Hinnasto 2 Esittelypäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Kurssipäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Vuosi 2000 ja Asteri ohjelmat

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LASKUTUS sisältää seuraavat osat ASIAKASKORTISTO - asiakas-, jäsen- ym. rekisterien

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002 Sisällysluettelo Kurssipäivät 4 Vuosipäivitykset vuodelta 2002 6 - Kirjanpito-ohjelmaan tulleita muutoksia 6 - Laskutusohjelmaan tulleita muutoksia 6 - Lähete/laskutusohjelmaan

Lisätiedot

Asteri Yritysohjelmat

Asteri Yritysohjelmat Asteri Yritysohjelmat Yleisesite 2.1.2015 Esittely 1 Ylläpitosopimus 2 Usean käyttäjän lisenssit 3 Kirjanpito 4 Tapahtumat nettiselaimesta 5 Tuloveroilmoitus 6 Palkanmaksu 7 Laskutus 8 Lähetelaskutus 9

Lisätiedot

FinHansa Financials. Integroitu Taloushallintoohjelma. Windows:lle. Osa 2: Taloushallinto. Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat

FinHansa Financials. Integroitu Taloushallintoohjelma. Windows:lle. Osa 2: Taloushallinto. Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat Financials Integroitu Taloushallintoohjelma Macintosh:lle ja Windows:lle Osa 2: Taloushallinto Laskutus, ostoreskontra, kirjanpito ja valuutat 1998 Hansa Business Solutions Oy Ab, Helsinki, Finland Kaikki

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 Päivystys 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi Sisällysluettelo Ajankohtaista...

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää

Sisällys. BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2. Copyright Casamedia Ky. BillCen ohjeistus - 1 - Casamedia Ky Keskuskatu 9, 38700 Kankaanpää - 1 - Sisällys BILLCEN - Ohjeistus v. 2000.2 1.1 JOHDANTO 3 1.15 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 4 1.2 DEMON ASENTAMINEN TIETOKONEESEEN 6 1.3 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS 3.X:ssä 6 1.31 OHJELMAN ASENTAMINEN WINDOWS

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 23.10.2008

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 23.10.2008 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 23.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007 5 minuutin itseopiskeluvideoita... 5 Kirjanpito... 8 Palkanmaksu... 10 Laskutus... 12 Lähete/laskutus... 14 - ekirje - laskutus... 14 - Suoraveloitus, suoralasku...

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 3.10.2006

ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 3.10.2006 ASTERI OSTORESKONTRA Windows-ohjelma Vuosipäivitys 3.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703 703

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI KIRJANPITO Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI KIRJANPITO Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703 703 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 10.9.2014

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 10.9.2014 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 10.9.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 KÄYNNISTYSKUVAKE...

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 Glögille 16.12.2010... 2 Kurssit helmikuussa 2011... 2 Päivitä Asteri ohjelma... 3 SEPA-aikatauluja... 4 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Rakennusalan käännetty

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Win)

Asteri Laskutus (Win) Asteri Laskutus (Win) Vuosipäivitys 8.11.2004 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KURSSIMATERIAALIA

ASTERI ISÄNNÖINTI KURSSIMATERIAALIA ASTERI ISÄNNÖINTI KURSSIMATERIAALIA Sisällysluettelo KURSSIPÄIVÄN AIKATAULU... 3 PERUSKURSSI... 4 JATKOKURSSI... 4 ASTERI ISÄNNÖINTI: KOLME ERILAISTA KÄYTTÄJÄÄ... 5 ISÄNNÖINTIOHJELMAN KÄYTTÄMINEN... 6

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Käyttöohjeet Perustuen vuoden 1996 ohjeisiin Tätä ohjetta täydentävät soveltuvin osin myöhemmät päivitysohjeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset:

Lisätiedot

ASTERI OHJELMAT ATSOFT OY MÄKINEN

ASTERI OHJELMAT ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI OHJELMAT ATSOFT OY MÄKINEN Kurssit helmikuussa 2011... 2 Esimerkkilaskelma kustannuksista... 3 Käyttäjäpalautetta... 4 SEPA Asterissa... 6 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Tilinumeroiden muunto

Lisätiedot