Malminkaari 21 B HELSINKI. Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft."

Transkriptio

1 Malminkaari 21 B HELSINKI Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

2 ASTERIOHJELMASARJA ATSOFT I:llNNASTO Suomalaiset Asteri yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat myös moniyrityskäyttöön ( esim tilitoimistoille ). KIRJANPITO DOS Kirjanpito, alv-iaskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, tilinpäätössimulointi, budjettivertailu, laskentapaikkaerittely, tilierittely halutulta jaksolta. Yhteen tai useampaan kirjanpitoon mk KIRJANPITO Windows mk LASKUTUSDOS LASKUTUS Windows Laskutus, myyntireskontra, korkolaskutus, asiakas- ja tuoterekisteri * Reskontran liittymä pankkiyhteysohjelmaan mk 732 mk mk RESTERI RESKONTRA tehokas perintä ja viivästyskorkolaskutus, voidaan käyttää ilman laskutusosaa mk * Liitettynä Asteri Laskutukseen mk RESTERILASKUTUS Laskutus, Resteri reskontra, asiakas- ja tuoterekisteri; suuremmat asiakasja tuotemäärät kuin Asteri Laskutuksessa mk PALKANMAKSU Kiinteät, tunti- ja urakkapalkat * Ennakonpidätystodistustentäyttö * Liittymä pankkiyhteysohjelmaan mk 732 mk 732 mk OSTORESKONTRA Ostolaskujen käsittelyyn mk vu o KHANKANTO Taloyhtiön vuokranvalvontaan mk VARASTOVALVONTA 1000 tuotetta, liitettävissä Asteri Laskutukseen mk TEKSTINKÄSITTEL y mm. saatteet, työselosteet, tarjoukset, kirjeet mk TAULUKKOLASKENTA verosuunnittelu, tarjouslaskenta, hinnoittelu mk OHJELMAPAKETTI Kirjanpito (dos-versio ), Laskutus, Palkanmaksu ja Tekstinkäsittely mk KOULUTUS Koulutustunti (aikavalta tunnilta) Kurssipäivä (ryhmälle) 439,20 mk 488,-/732 mk YLLÄPITOSOPIMUS Asteri ohjelmien käyttäjä voi tehdä ylläpitosopimuksen käyttämiinsä ohjelmiin. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- (12% ohjelman hinnasta + 100,-) vuodessa. Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki sekä päivitys kerran vuodessa. Päivitysmaksu asiakkaille joilla ei ole ylläpitosopimusta 600 mk Kaikki hinnat sisältävät AL V 22%. Malminkaari 21 B HELSINKI Atsoft Oy Mäkinen Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

3 ASTERI VUOKRANKANTO Asteri Vuokrankanto-ohjelmisto on kotimainen, Atsoft Oy Mäkisen kehittämä ja ylläpitämä ohjelmisto, jonka ensimmäiset versiot toimitettiin käyttäjille vuonna Asteri Vuokrankanto-ohjelmisto on tarkoitettu taloyhtiön vuokranvalvontaan. Ohjelmistolla laaditaan luettelo huoneistoista ja määritetään kullekkin huoneistolie vuokrapaikkojen veloitusyksiköt, tulostetaan vuokramaksutilisiirrot ja seurataan kuinulatiivisesti huoneistojen maksamia vastikkeita ja verrataan niitä tavoitereskontraan. O MINAISUUD ET Kuukausikohtainen tavoitereskontra Seuraa huoneistoittain kumulatiivista ja kuukausittaista saldoa Tulostaa vuokratilisiirrot viitenumerolla Viitenumero on huoneisto ja taloyhtiökohtainen; sama joka kuukaudelle Tilisiirrot tulostuvat huoneistoittain kuukausittain, huoneistokohtaisesti voidaan määrittää tulostumaan vain yksi tilisiirto, jossa on maksuohjeet koko vuodelle Suoritukset kirjataan joko manuaalisesti tai automaattisesti pankista konekielisesti noudetusta KTL-Iistasta. KTL-Iistasta automaattisesti kirjattujen suoritusten korjaaminen on joustavaa Kuukausittainen maksupäiväkirja, joka on siirrettävissä Asteri Kirjanpito-ohjelman päiväkirjaksi Kuukausikohtainen saldoluettelo, josta käyvät ilmi rästit ja liikaa maksaneet huoneistot Maksutilisiirrot liian vähän maksaneille huoneistoille Hyvityskirje liikaa maksaneille huoneistoille Huoneiston veloitusperusteiden / omistajan muuttuessa uudet maksutilisiirrot Huoneistokohtaiset vuokrapaikkakohtaiset saldot, mitä mikin huoneisto on maksanut Isännöitsi j ätoditusten täyttöohj elma 1

4 MITAT 200 huoneistoa / taloyhtiö 7 vuokrapaikkaa / taloyhtiö 400 suoritusta / taloyhtiö / kuukausi 2000 suoritusta / taloyhtiö / seurantajakso (=vuosi) taloyhtiöiden lukumäärää ei ole rajattu HINT A Asteri Vuokrankanto maksaa 3.050,- (2.500,- + AL V 22%) LAITTEISTO, JOSSA OHJELMA TOIMII Asteri Vuokrankanto-ohjelma toimii kaikissa tietokoneissa, joissa on käyttöjärjestelmänä MS-DOS tai PC-DOS versio 3.x, 5.x, 6.x tai suurempi. Tietokoneessa tulee olla kovalevy ja levyasema, joko 31f2" tai 5V4". Muistia ohjelma vaatii 1 Mt, DOSsin perusmuistia mahdollisimman paljon vapaana, minimisuositus 580 kt. Kuvaruuduksi kelpaa yksivärinen kuvaruutu, ohjelma on värillinen. Kaikki tulosteet on sovitettu pystylle lomakkeelle. OHJELMISTON KEHITYS JA YLLÄPITO Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B HELSINKI Puh. (90) Fax (90)

5 vu Q KRANKANTQ-Q HJELMA v ALIKKO Vuokrankanto-ohjelmaa käytetään Asteri Valikon kautta, johon voidaan avata valinnat jokaiselle taloyhtiölle erikseen. HUONEISTOKORTISTO Huoneistojen tiedot syötetään huoneistokortisto-ohje1malla. Jos yhden huoneiston vastikkeita maksaa usea maksaja ( esim. omistaja ja vuokralainen), perustetaan jokaista maksajaa varten oma korttinsa. Huoneistokortisto sisältää tiedot, montako veloitusyksikköä kutakin huoneistoa kultakin vuokrapaikalta veloitetaan ( esirn. neliöt, autopaikat jne. ) Huoneistoja voi olla 200/ taloyhtiö. Huoneistokortistoon talletetaan huoneistokohtaisesti vuokrapaikkojen yksikköveloituksten lisäksi -HUONEISTO, joka on huoneiston yksilöivä tunnite esim. porras ja huoneisto -MAKSAJA, nimi, ja tarvittaessa osoite -VIITENRO; ohjelma luo viitenumerot huoneistoille, käyttäen huoneiston- ja taloyhtiön numeroa. Mikäli viitteelliset tilisiirrot ovat valmiiksi olemassa, kyseiset viitenumerot voidaan myös syöttää ohjelmalie. Ohjelma muodostaa huoneistokortistosta, jossa veloitusperusteet ovat, TAVOITE -tiedoston,johon se tallentaa huoneistoittain vuokrapaikkojen markkamääräiset veloitukset. Tätä tiedostoa hyväksi käyttäen sitten edelleen ohjelmalla tulostetaan tilisiirrot ja talletetaan kuukausikohtaiset tavoitereskontrat johon suoritukset kirjataan, ja joiden mukaan seuranta tapahtuu. TAVOITERESKONTRA Tavoitetiedostosta muodostetaan jokaiselle kuukaudelle oma tavoitereskontratiedosto. (= mitä huoneiston tulee maksaa ko. kuussa). Mikäli jonkun kuukauden maksut poikkeavat, voidaan yksittäisten kuukausien tiedot muuttaa ja tulostaa erilliset tilisiirrot uusilla tiedoilla. 3

6 TAVOITTEET Sivu 1/1 Kortisto:tavoite HUONE MAKSAJA VIITENRO H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. A1 Atso Mäkinen*Aidasmäen A3A Atsoft Oy Mäkinen*Malm A38 Anne Kokko A4 Atsoft Oy Mäkinen*Malm B5 Annika Huokuna outi Tuovinen B7 Erja Kesseli B8 Birgitta Tauru AT AT2 Atsoft Oy Mäkinen*Malm AT3 Anne Kokko AT4 Atso Mäkinen*Aidasmäen SELAUSTILA Fl ABC-HAKU F2 RIVITILAAN F3 F4 F5 TULOSTA OSOITETARRA [ALT] [P] POISTA KORTTI [ALT] [I] PANKKISIIRTO [ALT] [T] TARRA [ALT] [0] KIRJAUSTILAAN Kortti: 0008/0013 HUONEISTO:B7 MAKSAJA :Erja Kesseli VIITENRO : MAKSUPV PANKKISII:Y H-VASTIKE: R-VASTIKE:O.OO VESIMAKSU: AP KYLMÄ :0.00 AP LÄMMIN:O.OO SAUNA :40.00 PARVEKEL.:

7 AS oy ATSOFTINHELMI MAKSETUT SYYSKUU 1991 KUUKAUSI:0991 HUONE MAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LKMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 Atso Mäkinen A4 Atsoft Oy Mäkinen A3B Anne Kokko A3A Atsoft Oy Mäkinen outi Tuovinen BO B7 Erja Kesse1i AT AT2 Atsoft Oy Mäkinen AT3 Anne Kokko AT4 Atso Mäkinen B8 Birgitta Tauru B =... =.D...D SUORITUSTEN KIRJAAMINEN Viitteelliset suoritukset voidaan kirjata automaattisesti pankista noudetusta KTL-Iistasta. Huoneistojen maksut voidaan myös joustavasti kirjata manuaalisesti hakemalla huoneiston tiedot ruutuun huoneistottmnuksen, viitenumeron tai maksajan nimellä. Ohjelma ehdottaa maksettua summaan tavoitteen mukaisesti ja maksupäivää koneenpäiväyksen tai viimeisimmän kirjatun maksun mukaan. Mikäli suoritus poikkeaa tavoitereskontrasta, kohdistetaan maksetun summan erät manuaalisesti eri vuokrapaikoille. 5

8 Pä..:L"V"ä.k:.:L:r:-:ja. Sivu no 2 AS oy ATSOFTINHELMI Päiväkirja. = SuO0991 Tositteet numerot = Alkusaldotiedosto Tilikartta = ASTK93 TosNo PVM Selite Debet Kredit Markkaa SUORITUKSET TILILLE H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AF KYLMÄ AF LÄMMIN SAUNA FARVEKEL. SUORITUKSET TILILLE 1710 H-VASTIKE VESIMAKSU SAUNA FARVEKEL ** ** ** ** Debet Kredit yht. yht Rivejä:13 kpl SUORITUSPAlVAKIRJA Suoritukset kirjataan kuukausittaisiin suorihlspäiväkirjoihin. Päiväkirja on siirrettävissä Asteri Kirjanpito-ohjelmaan. Y11dellä työrupeamalla voidaan kirjata usean kuukauden suorituksia. INTEGROITUMINEN ASTERI KIRJANPITOON Vuokrankanto-ohjelmistoon kuuluu ohjelma, jolla muodostetaan vuokrankannon suorituksista päiväkirjatiedosto Asteri Kirjanpito-ohjelmalIe. Päiväkirja voidaan sitten edelleen lukea olemassaolevan kirjanpitoaineiston jatkeeksi. Taloyhtiökohtaisesti määritetään kullekkin vuokrapaikalle kirjanpidon tilikartan tili, jolle ko. vuokrapaikan suoritukset kirjauhlvat. 6

9 Pä..i'V"ä.k.i:r:-.ja. AS oy ATSOFTINHELMI Päiväkirja = SUOR0991 Tositteet numerot = Alkusaldotiedosto Tilikartta = ASTK93 Sivu no 3 TosNo PVM Selite Debet Kredit Markkaa Al Al Al Al A4 A3B A3B A3B A3B A3A B7 B7 B7 B7 B7 ATl AT2 AT3 AT4 B8 B8 B8 B8 B8 Atso Mäkinen Atso Mäkinen Atso Mäkinen Atso Mäkinen Atsoft Oy Mäkinen Anne Kokko Anne Kokko Anne Kokko Anne Kokko Atsoft Oy Mäkinen Erja Kesseli Erja Kesseli Erja Kesseli Erja Kesseli Erja Kesseli Atsoft Oy Mäkinen Anne Kokko Atso Mäkinen Birgitta Tauru Birgitta Tauru Birgi tta BirgittE4 Taur...- Bir' n' ' Debet Kredit yht. yht Riveja:44 kpl 7

10 AS oy ATSOFTINHELMI KUUKAUDEN EROLISTA KUUKAUSI:0991 HUONE MAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 At&o Mäkinen A3A AtBoft Oy Mäkinen A3B Anne Kokko A4 At&oft Oy Mäkinen B5 Annika Huokuna B7 Erja Ke&&eli B8 Birgitta Tauru AT AT2 At&oft Oy Mäkinen AT3 Anne Kokko AT4 At&o Mäkinen ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== MAKSUJENSEURANTA Huoneistojen saldot seurantajakson alusta tai käsiteitävältä ktmkaudelta voidaan tulostaa kuvaruudulle tai kirjoittimelle. Saldolistoja on kahdenlaisia: toiseen tulostuvat saldot eriteltyinä huoneistoittain ja vuokrapaikoittain ja toiseen tiedot; alkusaldo, tämän kuukauden maksut, loppusaldo, tavoitesa/do ja erotus loppusaldon ja tavoitesa/don välillä huoneistoittain ja Vllokrapaikoittain. a

11 AS oy ATSOFTINHELMI SALDOLISTA SYY-SKUU KUUKAUSI:0991 HUO HAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIHAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 Atso Mäkinen ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS A3A AtBoft Oy Mäkinen ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS A3B Anne Kokko ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS A4 Atsoft Oy Mäkinen ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS B5 Annika Huokuna ALKUSALDOT MAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS OUti Tuovinen ALKUSALDOT MAKSUT TÄSSÄ KUUSSA MAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS

12 AS oy ATSOFTINHELMI TAVOITEMAKSULISTA SYYSKUU TAV01TEMAKSUKUUKAUSl:0991 HUONE MAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 AtBo Mäkinen A3A AtBOft Oy Mäkinen A3B Anne Kokko A4 AtBOft Oy Mäkinen B5 Annika Huokuna OUti Tuovinen B7 Erja KeBBeli B8 Birgitta Tauru AT AT2 Atsoft Oy Mäkinen AT3 Anne Kokko AT4 AtBO Mäkinen ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 10

13 AS av ATSOFTINHELMI TILIOTE J~ha Mak:i~e~ SUORITUKSET AJALTA: (KESÄKUU SYYSKUU 1991) MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ SUORITUKSET YHT: TAVOITEKUUKAUSI H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU TAVOITTEET YHT: EROTUS: ~=~==~==~~ ===-= = ========== ========== =====cc=== ===~~==~~a ~~~.====.~ HYVITYS HYVK ATSOFTINPUlSTON ASUKAS =..== =.=...=. Vuokrareskontramme mukaan olette maksaneet yhtiölle maksuja liikaa. Pyydämme Teitä vähentämään liikaa maksamanne osan seuraavassa vastikkeenmaksussa Terveisin isännöitsijä! MAKSUJEN PERINTÄ Huoneistoille joilla on rästejä, hllostetaan joko tiliote tai maksutilisiirto. Tulosteet voidaan ottaa joko vain yhdelle huoneistolle tai kaikille joilla on maksamattornia Vllokria. Lisäksi tulosteina saadaan listat erikseen tasan maksaneista, liikaa maksaneista tai liian vähän maksaneista huoneistoista..1.1

14 SUORITUKSET AJALTA: (KESXXUU SYYSKUU 1991) HAKSUPV H-VASTIKE R-~TIKE VESIHAKSU AP KYLHÄ AP LKMHIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENsX SUORITUKSET YHT: TAVOITEKUUKAUSI H-VASTIKE R-VASTIKE VESIHAKSU AP KYLHÄ AP LXMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENsK KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU TAVOITTEET YHT: EROTUS: MAKSETTAVA: MK TILILLE :SYP HALHI VIITENUHERO: HYVK ATSOFTINPUISTON ASUKAS.= =...= \(.\),1'1" 3 ~""s313 ~0\\3g8fe 0<;1\ b81a1b18 \(.'J'1'1'O S3313 I..- G\RER\ttG 0" \\\\(\\JI1\8fO, saaja IAO\\ag3f""S ~""\ oro"""'el, ",o\\ag3(e S~p ~L~l 'J1p-.~$1J~~~orr1J$ UUO~E1.S'tO:B5 JP...\<.SoL'1'P... 0 'f E'1'crE P...P..., E'1"1'P... o~ UE1.\ p..s o~ JO\{l'1P..RSl Uf.LSlN\{l ~\<.Sp...1-1E1::.'1' LllP 'Jl'.\\l'.~ '\J\J'1"1'\J'1 ~~~~t-\1::. ~S~~ J 01-1\<.P1. l' 1... 'iii\e~i crl'.llt'. B5 p..nni\<.a UUO\<.\}na II"' ~ \J"oels"flll ' ~ ~::;.

15 AS OY ATSOFTINHELMI TILINPÄÄT~SERITTELY ERITTELYJAKso:O (KESÄKUU SYYSKUU 1991) SIVU:l/l TZLZNPÄÄT~SERZTTELY H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENsK SIIRTOSAAHISET ENNAKKOMAKSUT o~oo MAKSETTU TKLLX KAU TAVOITEMAKSUT JÄK SIIRTOSAAHISIK JÄK ENNAKKOMAKSUIK

16 VhtiOn nimi ja osoite ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS Påivåys IsånnOitsijån/hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoite sekå puhelin toimeen/kotiin AS oy MALMINKAARI Ismo Isännöi tsij ä MALMINKAARI 21 B Isäntäkatu HELSINKI HELSINKI KIINTEISTÖTUNNUS Kunta Kaupunginosa/kylQ Kortteli Tontti/tila HELSINKI MALMI 4. 1:250 TIETOJA HUONEISTOSTA JA OSAKKEISTA Osakkeiden numerot ja lukum44r4 Porras ja huoneisto Kerros Huoneistotyyppi Muut tilat YhtiOj4rjeslyksen Mahd. tarkistusmitattu &t.J< mukainen ~~-al:2 pinta-ala m Kaupparekisterimerkinnan pvm ja rekn"o Kiinnitykset TIETOJA YHTIÖSTÄ YhtiOn lainat mk/pvm Lainoista valtion asuntolainaa mk Valtion asuntolaina Kunnan lunastusoikeus / mk I!a~~:~,-~- I kohtainen rj ak::~~~~~menkiiokohtainen Laki 235/91 1 I Hitas 8 Asunnot PInta-ala yhteensa Osakkeiden Ikm liike- ja muut Pinta~ala yhteenså Osakkeiden Ikm -yij 10 hakeutunut arvonlisaverovelvolliseksi huoneistot 8 kpl 537 m" 573 kpl kpl m- kpl kokonaan rx] osittain 9 Kaavan mukainen autopalkka1~ Toteutetut autopaikat Autotalli/hallipaikat Muut paikat NAistA osakkeina YhtiOn hallinnassa Talonmes I Muu, mika 10 kpl 20 kpl 4 kpl kpl 4 kpl kpl -X Huoltoliike Sailylystilat YhteiskAylOssa olevat tilat Huoneistoista yhtion hallinnassa --, Ullakko/ lxl D D rxl 32 I kellarikomero CJ Kerhohuone Askarteluhuone Pesutupa CJ VAestOnsuojat henkiiolle asuntoja kpl X- I tilat Kylmasaiiylys- liikehuoneistoja kpl 12'1 Ulkoiluvalinef. lxl Mankeli I varasto Sauna I Uima-allas: mx m muita kpl 11 VakuutusyhtiO L u KiinteistOvakuutus mk Muut vakuutukset Sampo I 1q!aysarvovakuu~I~I~~en palovakuutus,3;20000 mk 12 Pinta-ala Vuokra-aika Vuosivuokra Vuokrantarkistusperu ste Vuokra-aika pååt\yy m' m m- 13 Rakennusten 320Q,2 Porraskaylavien Kerrosluku I Ilavuus mk I indeksi muu, Vuokranantaja lutmaara lu~maara I 2200m3 14 Kerrosala Huoneistoala KayttamatOn v81iiiistumisvuosi 890 m 53'1n2 r~~nusoikeus m Lammltysjarjeslelma IImanvaihlojarjeslelm Anlennijarjeslelma Hissit Talotyyppi I paaasiajlinen Kattotyyppi Kate rakennusaine pientalo puu harja huopa LammOnkulutus Vedenkulutus SAhkOnkulutus 161 såhk() LTO YAJ paatetyt korjaukseuperusparannukset seka muut yhtiolle tulevat velvoitteet 8 autopaikan såhk()iståminen I 12 kwh/m3/v 10 I/henk./vrk 8 kwh/m3/v I Suoritetut korjaukset ja perusparannukset KÄYrrÖ- JA LUOVUTUSRAJOI1UKSET OSAKEKIRJOJEN PAINAMINEN 17 rajoitus, mika Osakekirjat painel!ava turvapainossa kylla, missa setelip. ~SÄTIEDOT (TARKISTA TÄYrrÖOHJEISTA) LIITTEET I XI Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen vuodelta X Talousarvio vuodeksi :.'1 PTS-kuntosuunnitelma X Toimintakertomus Muut liitteet X YhtiOjarjeslys ~ 14 TayttOohjeet kaantopuolella Osittainenkin jalkipainos kielletaan

17 TlEIQJA YHrlä3TÄ YHTIÖN KAUPPAREKISTERIMERKINHÄN KIINNITYKSET LAINAT LAINOISTA MK MK/PVM VALTION PVM JA REK:NO 23-5-'-995 SIVU,,/2 ~ITSIJÄ Ismo Is~nn5itsij~ Is~nt~katu HELSINKI PUH TY~ PUH KOTI HALLI'IUKSEN ~AJA Hall.puh.joh. Lehto Vuorikatu 5 A HELSINKI PUH TYl) PUH KOTI KIn-.nEIS~ KUNTA HELSINKI KAUPUNGINOSA/KYLX MALMI KORTTELI. 4. TONTTI/TILA 1 :250 TI~ HU:1'JEIS'IOOrA JA c:s.a.kkeisra OSAKKEIDEN NUMEROT JA LUKUMÄÄRÄ PoRRAS JA HUONEISTO KERROS 1 HUONEISTOTYYPPI YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN PINTA-ALA M2 55 2H+K HOITOVASTIKE MK 8.00 RAHOITUSVASTIKE MK VASTIKEPERUSTE neli5t VESI- YMS. MAKSUT JA MAKSUN PERUSTE. MITTAUKSEN MUKAAN mk/henki15 osuus YHTI()N LAINOISTA MK/pVM. SIITJi. MAKSETTAVISSA MK / ERJiJi.NTYNEET. MAKSAMATTOMAT VASTIKKEET MK ERJiJi.NTYNEET. MAKSAMATTOMAT VASTIKKEET AJALTA KAAPELI-TV OSAKELUETTELOON MERKITTY OMISTAJA Erja Kesseli MERKITTY OSAKELUETTELOON PVM HUONEISTOA KÄYTETJi.Ji.N PUOLISOIDEN YHTEISENJi. KOTINA...\,~ o"l.j'3.t )o~ KUNNAN LUNASTUSOIKEUS: ASUNNOT KPL PINTA-ALA OSAKKEIDEN LUKIml, YHTIÖ HAKEUTUNuT j, KAAVAN MUKAINEN TOTEUTETUT \C! ~\\e, \: ;\\\<.ee ~;" :;~ e\\s~..~le~"'3."0.0-~.~ s"jq\: O\\)e~.Ke\\ \~ S\\." vo\t\~ ~os\~ ~ \)\~co\\e, )O~o \\e(\o\. ~)~s\...~ \\e(\o\ VO \~0"':1\\\\O ':,\).0\\\.e\\ ",;e\\'i\'3. -"-to\\0'\\'\. O\~J \\\\os\~ NÄISTÄ OSAKKEINA KPL HUOLTOLIIKE VAKUUTUSYHTI6 KIINTEISTÖVAKUUTUS MK.. ERILLINEN PALOVAKUUTUS o\s~e,e,\. Sampo

----------------- oma 7152 4 1,2

----------------- oma 7152 4 1,2 ISÄNNÖiTSIJÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT 17.08.2011 1(5) Yhtiön nimi Isännöitsijä Osoite Mesikämmen 12, 40400 Jyväskylä Hallituksen Tero puheenjohtaja Kollani Yhteysliedot Mesikämmen 12 A 1 Yhtiön internetosoite

Lisätiedot

ISÄNNÖITSI JÄNTODISTUS \ YHTIÖTIEDOT (5) Isännöitsijä. Jani Oförsagd Osoite. Yhteystiedot. J-Isännöinti Oy Yhteystiedot

ISÄNNÖITSI JÄNTODISTUS \ YHTIÖTIEDOT (5) Isännöitsijä. Jani Oförsagd Osoite. Yhteystiedot. J-Isännöinti Oy Yhteystiedot ISÄNNÖITSI JÄNTODISTUS \ YHTIÖTIEDOT 11.05.2015 1(5) Osoite Kurkelankatu 4, 21100 NAANTALI Hallituksen puheenjohtaja Arto Helin Yhtiön internetosoite www.j-isännöinti.fi Kunta 529 Y-tunnus 0135581-5 Yhtiön

Lisätiedot

ISÄNNÖITSUÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT (5)

ISÄNNÖITSUÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT (5) ISÄNNÖITSUÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT 01.03.016 1(5) Osoite Kauppatori 3, 37600 Valkeakoski Hallituksen puheenjohtaja Yhtiön internetosoite Kunta 908 Y-tunnus 0157668-5 Yhtiön rekisteröimispäivä 9..1973/16.999

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

ISÄNNÖITSI JÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT (5)

ISÄNNÖITSI JÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT (5) ISÄNNÖITSI JÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT 01.03.20 1(5) Osoite Kleemolankaari 2, 23100 Mynämäki Hallituksen puheenjohtaja Markku Korhonen Yhteystiedot Yhtiön internetosoite Kunta Mynämäki Y-tunnus 0223128-3 Yhtiön

Lisätiedot

: Isännöitsijä. Jouko Salmi Osoite. 044-5567426 Isännöintitoimisto. j Näistä osakkeina. Porraskäytävien lkm - Kerrosluku

: Isännöitsijä. Jouko Salmi Osoite. 044-5567426 Isännöintitoimisto. j Näistä osakkeina. Porraskäytävien lkm - Kerrosluku j ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS Osoite Ruuhikoskenkatu 7, 24240 Salo Hallituksen puheenjohtaja Kivioja Martti Yhteystiedot Ruuhikoskenkatu 7 C 9, Salo Yhtiön internetosoite YHTIÖTIEDOT 14.12.2015 1(5) : Isännöitsijä

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka

MYYNTIESITE KERROSTALOKOLMIO RUNOSMÄESSÄ VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU Huutokauppa - aika - paikka MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 12.03.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALOKOLMIO

Lisätiedot

Myydään nettihuutokaupalla -sivustolla ajalla klo 13:00

Myydään nettihuutokaupalla  -sivustolla ajalla klo 13:00 MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.01.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Turku Runosmäki Raskinpolku 6 C 60, Turku. Väestönsuoja, mankeli, ulk.välinevarasto, pesutupa, sauna Pysäköintitilat

Turku Runosmäki Raskinpolku 6 C 60, Turku. Väestönsuoja, mankeli, ulk.välinevarasto, pesutupa, sauna Pysäköintitilat MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 06.06.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 15.4.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Ulosmitattu kerrostalokaksio (2 h+kk 44 m²) Turun Iso-Heikkilässä

Ulosmitattu kerrostalokaksio (2 h+kk 44 m²) Turun Iso-Heikkilässä MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 06.10.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT (5)

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT (5) ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS YHTIÖTIEDOT 15.09.2014 1(5) Osoite Palokallionkatu Hallituksen puheenjohtaja Markus Rajala Yhtiön internetosoite www.hohtotalo.fi Kunta 837 Y-tunnus 0153831-2 Yhtiön rekisteröi m

Lisätiedot

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät

Turku Kasarminkatu 7 a D 13, Turku. Lautalattiat, eteisessä laminaatti, kylpyhuone kaakeloitu Ikkunoiden suunnat ja näkymät MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 24.04.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja 06.10.2014 13:24:43 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.10.2014 Toiminimi: Asunto-osakeyhtiö Niittypohja Yritys-

Lisätiedot

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE

ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE ASTERI TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 3 TAPAHTUMAT NETTISELAIMESTA KIRJANPITOON Pankkistandardin mukaisen

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

RIVITALOHUONEISTO 3H+K+S (80,5 m2) SALO, VANUTEHTAANMÄKI

RIVITALOHUONEISTO 3H+K+S (80,5 m2) SALO, VANUTEHTAANMÄKI VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 25.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi RIVITALOHUONEISTO

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 12.10.2006 Päivityksen asentaminen... 4 EtäAsteri... 6 Tulostusongelmat windows kirjoittimilla... 8 (doswintu apuohjelman käyttäminen) Tulostaminen Wordiin/Muistioon...

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi ASTERI JOHDON RAPORTOINTI ESIMERKKI- JA INSPIRAATIOVIHKONEN Tässä vihkosessa on esitelty erilaisia

Lisätiedot

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN HAAPATIE 4 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Jyväskylän Haapatie 4 ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

Yhtiön nimi ASUNTO OY TORNI-HERTTUA Y-tunnus Yhtiön rekisteröimispäivä Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen pvm

Yhtiön nimi ASUNTO OY TORNI-HERTTUA Y-tunnus Yhtiön rekisteröimispäivä Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen pvm REIM ISÄNNÖINTI syyskuu 2016 1(8) ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS Päivämäärä 08.09.2016 1 TODISTUKSEN KOHDE Yhtiön nimi ASUNTO OY TORNI-HERTTUA Y-tunnus 0217988-4 Yhtiön rekisteröimispäivä 27.06.1969 Voimassa olevan

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

. V-tunnus IX Vak.yhtiö/ vakuutus Täysarvo Ix Kiinteistövakuutus Palovakuutus I Muut vakuutukset Lähivakuutus I I r

. V-tunnus IX Vak.yhtiö/ vakuutus Täysarvo Ix Kiinteistövakuutus Palovakuutus I Muut vakuutukset Lähivakuutus I I r Ull,, I,.. ISÄNNÖiTSIJÄNTODISTUS II Yhtiön nimi ja osoite :As Oy Nurmijärvenkirkkotie 12 1 Haikalankuja 3 01820 Klaukkala HUONEISTO- JA OSAKETIEDOT, KIINTEISTÖ. V-tunnus 0129725-6 Isännöitsijän/hall puh

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 30.06.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Vastikkeet taloyhtiössä

Vastikkeet taloyhtiössä Vastikkeet taloyhtiössä Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKKEENOMISTAJAN VASTIKKEENMAKSUVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiön erityispiirre Asoy:ssä pääasiallinen tulolähde Keskeinen

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa.

1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. ASUNTO OY KAARENHALTIA Sivu 1 (11) YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kaarenhaltia ja kotipaikka Vantaa. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Pohjois-Kaarelan

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 04.09.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Takalonpisto 6B, 90240 Oulu Oulu Patamäki As Oy-muotoinen paritalo

Lisätiedot

https://isannointi.tampuuri.fi/agenteq.tampuuri.raportointi.isannointi.web/isannoitsij...

https://isannointi.tampuuri.fi/agenteq.tampuuri.raportointi.isannointi.web/isannoitsij... Sivu 1/13 joulukuu 2016 1(8) ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS Päivämäärä 0 1 TODISTUKSEN KOHDE Yhtiön nimi As. Oy Jyväskylän Laajavuorentie 9-11 Y-tunnus 2773152-4 Yhtiön rekisteröimispäivä Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike-

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike- SRV Pirkanmaa / Asuntomyynti Asunto Oy Tampereen Lapintien Loiste Myyntihinnasto 07.08.2015 Tampellan esplanadi 2, 33100 Tampere Lapintie 9 E ja F päivitetty 28.12.2015 puh. 0201455979 33100 Tampere Voimassa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads Ab 09.01.2017 10:01:42 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 09.01.2017 Toiminimi: Asunto Oy Sipoon Eriksborg Bostads

Lisätiedot

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta

2.1 Yleistä toimintakertomuksesta 2 Toimintakertomus 2.1 Yleistä toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on täydentää tilinpäätöstä. Se antaa tilikaudesta sellaisia tietoja, jotka eivät tule tarpeeksi hyvin selville tilinpäätöksestä,

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Päivitys 9.9.2009 Elintarvikkeiden ja rehujen alv 17% -> 12% Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 Viime

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 02.06.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Liinankuja 10 A 3, 90800 Oulu Oulu Herukka Luhtitalon alakerta 3h(2mh+oh)+k+kh+s+et

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos)

Asteri Vuokrankanto (Dos) Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 16.11.2001 Päivityksen asentaminen... 4 Euromuuntoerot... 10 Isännöitsijäntodistus... 13 Sv-aineistojen muodostus useasta taloyhtiöstä... 16 Siirtyminen euromääräiseen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN KESKI-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 52, Vapaudenkatu 54 40101 JYVÄSKYLÄ 19.08.2011 Puhelin 0100 86345, Telekopio 010 362 6771 Sähköposti keski-suomi.uo@oikeus.fi ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA Rivitalon

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKE TURUSSA. Asunto-osake, yksiö 31 m², Turku Nättinummi VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKE TURUSSA. Asunto-osake, yksiö 31 m², Turku Nättinummi VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 28.08.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi ASUNTO-OSAKE

Lisätiedot

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) euroa jaettuna seitsemällätuhannellaviidelläkymmenelläyhdeksällä

4 Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa euroa (2500,00) euroa jaettuna seitsemällätuhannellaviidelläkymmenelläyhdeksällä Asunto Oy Helsingin Oikos Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Oikos 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki 3 Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungissa, kaupunginosassa

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS

ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS ASTERI OSTORESKONTRA VUOSIPÄIVITYS 29.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 MAKSUPERUSTEINEN ARVONLISÄVERO... 5 2.1

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17. Yhtiön kotipaikka on Porvoo. YHTIÖJÄRJESTYS: As Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 14.04.2016 Sivu: 11:36:02 1(5) 2(6) AS Oy Porvoon Tullintalo - Jokikatu 17 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on As Oy Porvoon

Lisätiedot

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen

Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2013 Lainaehtojen määräaikainen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Talon osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS

ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS ASTERI ISÄNNÖINTI VUOSIPÄIVITYS 29.11.2016 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 SUORA PANKKIYHTEYS ASTERI MONIPANKILLA...

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 25.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 13.9.2007 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 13.9.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 350 75 321 0500

Lisätiedot

ISANNOITSIJANTODISTUS Sivu 1 (5)

ISANNOITSIJANTODISTUS Sivu 1 (5) ISANNOITSIJANTODISTUS Sivu 1 (5) 1 TODISTUKSEN KOHDE Yhtiön nimi Asunto-osakeyhtiö Turun Uudenmaankatu 4 Huoneisto LH7 Talo 1 Osakkeiden numerot 21502-22166 Kiinteistön osoite Uudenmaank. 4 / Hämeenk.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Yli-Iin Liiketalo Oy 30.09.2015 13:43:33 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.09.2015 Toiminimi: Yli-Iin Liiketalo Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 27.6. - 10.8.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 27.6. - 10.8.2016 MYYNTIESITE ETELÄ-KARJALAN ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 22.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi VUOKRAOIKEUS

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 8.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 4 2 ASTERI ISÄNNÖINNIN OHJELMAMUUTOKSIA... 5

Lisätiedot

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti:

3 Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön asuinrakennuksissa seuraavasti: ASUNTO OY KUOKKALAN TAHKONKAARI YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kuokkalan Tahkonkaari ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh

YHTIÖJÄRJESTYS. PL 40 (Rummunlyöjänkatu 7 B) Salo, puh PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri]" är j estelmä 1 Sivu 1 10.11.1999 Rnro 194.438 YHTIÖJÄRJESTYS Rekisterinumero: 194.438 Yhtiö: Asunto Oy Rappulanmäki Käsittelevä toimisto: Salon maistraatti

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

ASUNTO-OY REVONTULENTIE 4 1 (5) Yhtiökokouksen 10.11.2016 hyväksymä versio HOITOMENOJEN TALOUSARVIO AJALLE 1.7.2016-30.6.2017 ================================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Oleskelupiha etelään Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto sisäänkäynnin vieressä Leikkimökin alla maakellari

Oleskelupiha etelään Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto sisäänkäynnin vieressä Leikkimökin alla maakellari 02.08.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kunta: Kunnan osa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tornikuja 1 as 5, 90440 Kempele Kempele Sarkkiranta Rivitalo 4h(3mh+oh)+k+kh/wc+s+erill.wc+vh+et+tk

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Softsalo Oy Tammikuu 2016 2016.1-ohjelmapäivitys, yleistä - Uuden ohjelmaversion voi asentaa helpoiten ohjelman alkuruudun Internetpäivitys-toiminnolla tai internetsivulta

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

M Y Y N T I E S I T E

M Y Y N T I E S I T E 1 (6) Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Torikatu 36 A, PL 40 80101 JOENSUU Puhelin, vaihde 029 56 27740 Telekopio 029 56 27746 Sähköposti: pohjois-karjala.uo@oikeus.fi M Y Y N T I E S I T E Myytävä omaisuus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO

VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 11.02.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi LIIKEHUONEISTO

Lisätiedot

1h + k + kh, 42 m2, 1900-luvun alun hirsirunkoisessa 2 kerroksisessa puutalossa, huoneistossa varaava takka, myydään vuokrattuna

1h + k + kh, 42 m2, 1900-luvun alun hirsirunkoisessa 2 kerroksisessa puutalossa, huoneistossa varaava takka, myydään vuokrattuna KANTA-HÄMEEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 21, Arvi Kariston katu 5 13101 HÄMEENLINNA 01.09.2016 Puhelin 02956 24540, Telekopio 02956 24566 Sähköposti kanta-hame.uo@oikeus.fi YKSIÖ PIENKERROSTALOSSA JANAKKALAN

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Sijoitusasuntolaskuri

Sijoitusasuntolaskuri Sijoitusasuntolaskuri SISÄLLYS 1.0 Kohdetiedot 1.1 Arkistointitiedot 1.2 Perustiedot 1.3 Tulot 1.4 Menot 1.5 Tulojen ja Menojen muutokset 1.6 Remontit 1.7 Rahoitus 1.8 Verotus 2.0 Taloudellinen Arviointi

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 2 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 1.9.2015 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot