Malminkaari 21 B HELSINKI. Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http:llwww.atsoft."

Transkriptio

1 Malminkaari 21 B HELSINKI Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

2 ASTERIOHJELMASARJA ATSOFT I:llNNASTO Suomalaiset Asteri yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat myös moniyrityskäyttöön ( esim tilitoimistoille ). KIRJANPITO DOS Kirjanpito, alv-iaskelma, tilinpäätös, tase-erittelyt, tilinpäätössimulointi, budjettivertailu, laskentapaikkaerittely, tilierittely halutulta jaksolta. Yhteen tai useampaan kirjanpitoon mk KIRJANPITO Windows mk LASKUTUSDOS LASKUTUS Windows Laskutus, myyntireskontra, korkolaskutus, asiakas- ja tuoterekisteri * Reskontran liittymä pankkiyhteysohjelmaan mk 732 mk mk RESTERI RESKONTRA tehokas perintä ja viivästyskorkolaskutus, voidaan käyttää ilman laskutusosaa mk * Liitettynä Asteri Laskutukseen mk RESTERILASKUTUS Laskutus, Resteri reskontra, asiakas- ja tuoterekisteri; suuremmat asiakasja tuotemäärät kuin Asteri Laskutuksessa mk PALKANMAKSU Kiinteät, tunti- ja urakkapalkat * Ennakonpidätystodistustentäyttö * Liittymä pankkiyhteysohjelmaan mk 732 mk 732 mk OSTORESKONTRA Ostolaskujen käsittelyyn mk vu o KHANKANTO Taloyhtiön vuokranvalvontaan mk VARASTOVALVONTA 1000 tuotetta, liitettävissä Asteri Laskutukseen mk TEKSTINKÄSITTEL y mm. saatteet, työselosteet, tarjoukset, kirjeet mk TAULUKKOLASKENTA verosuunnittelu, tarjouslaskenta, hinnoittelu mk OHJELMAPAKETTI Kirjanpito (dos-versio ), Laskutus, Palkanmaksu ja Tekstinkäsittely mk KOULUTUS Koulutustunti (aikavalta tunnilta) Kurssipäivä (ryhmälle) 439,20 mk 488,-/732 mk YLLÄPITOSOPIMUS Asteri ohjelmien käyttäjä voi tehdä ylläpitosopimuksen käyttämiinsä ohjelmiin. Ylläpitosopimuksen hinta on 466,- (12% ohjelman hinnasta + 100,-) vuodessa. Ylläpitosopimukseen kuuluu jatkuva puhelintuki sekä päivitys kerran vuodessa. Päivitysmaksu asiakkaille joilla ei ole ylläpitosopimusta 600 mk Kaikki hinnat sisältävät AL V 22%. Malminkaari 21 B HELSINKI Atsoft Oy Mäkinen Puh. (09) Päivystykset: , Fax (09) Internet:

3 ASTERI VUOKRANKANTO Asteri Vuokrankanto-ohjelmisto on kotimainen, Atsoft Oy Mäkisen kehittämä ja ylläpitämä ohjelmisto, jonka ensimmäiset versiot toimitettiin käyttäjille vuonna Asteri Vuokrankanto-ohjelmisto on tarkoitettu taloyhtiön vuokranvalvontaan. Ohjelmistolla laaditaan luettelo huoneistoista ja määritetään kullekkin huoneistolie vuokrapaikkojen veloitusyksiköt, tulostetaan vuokramaksutilisiirrot ja seurataan kuinulatiivisesti huoneistojen maksamia vastikkeita ja verrataan niitä tavoitereskontraan. O MINAISUUD ET Kuukausikohtainen tavoitereskontra Seuraa huoneistoittain kumulatiivista ja kuukausittaista saldoa Tulostaa vuokratilisiirrot viitenumerolla Viitenumero on huoneisto ja taloyhtiökohtainen; sama joka kuukaudelle Tilisiirrot tulostuvat huoneistoittain kuukausittain, huoneistokohtaisesti voidaan määrittää tulostumaan vain yksi tilisiirto, jossa on maksuohjeet koko vuodelle Suoritukset kirjataan joko manuaalisesti tai automaattisesti pankista konekielisesti noudetusta KTL-Iistasta. KTL-Iistasta automaattisesti kirjattujen suoritusten korjaaminen on joustavaa Kuukausittainen maksupäiväkirja, joka on siirrettävissä Asteri Kirjanpito-ohjelman päiväkirjaksi Kuukausikohtainen saldoluettelo, josta käyvät ilmi rästit ja liikaa maksaneet huoneistot Maksutilisiirrot liian vähän maksaneille huoneistoille Hyvityskirje liikaa maksaneille huoneistoille Huoneiston veloitusperusteiden / omistajan muuttuessa uudet maksutilisiirrot Huoneistokohtaiset vuokrapaikkakohtaiset saldot, mitä mikin huoneisto on maksanut Isännöitsi j ätoditusten täyttöohj elma 1

4 MITAT 200 huoneistoa / taloyhtiö 7 vuokrapaikkaa / taloyhtiö 400 suoritusta / taloyhtiö / kuukausi 2000 suoritusta / taloyhtiö / seurantajakso (=vuosi) taloyhtiöiden lukumäärää ei ole rajattu HINT A Asteri Vuokrankanto maksaa 3.050,- (2.500,- + AL V 22%) LAITTEISTO, JOSSA OHJELMA TOIMII Asteri Vuokrankanto-ohjelma toimii kaikissa tietokoneissa, joissa on käyttöjärjestelmänä MS-DOS tai PC-DOS versio 3.x, 5.x, 6.x tai suurempi. Tietokoneessa tulee olla kovalevy ja levyasema, joko 31f2" tai 5V4". Muistia ohjelma vaatii 1 Mt, DOSsin perusmuistia mahdollisimman paljon vapaana, minimisuositus 580 kt. Kuvaruuduksi kelpaa yksivärinen kuvaruutu, ohjelma on värillinen. Kaikki tulosteet on sovitettu pystylle lomakkeelle. OHJELMISTON KEHITYS JA YLLÄPITO Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B HELSINKI Puh. (90) Fax (90)

5 vu Q KRANKANTQ-Q HJELMA v ALIKKO Vuokrankanto-ohjelmaa käytetään Asteri Valikon kautta, johon voidaan avata valinnat jokaiselle taloyhtiölle erikseen. HUONEISTOKORTISTO Huoneistojen tiedot syötetään huoneistokortisto-ohje1malla. Jos yhden huoneiston vastikkeita maksaa usea maksaja ( esim. omistaja ja vuokralainen), perustetaan jokaista maksajaa varten oma korttinsa. Huoneistokortisto sisältää tiedot, montako veloitusyksikköä kutakin huoneistoa kultakin vuokrapaikalta veloitetaan ( esirn. neliöt, autopaikat jne. ) Huoneistoja voi olla 200/ taloyhtiö. Huoneistokortistoon talletetaan huoneistokohtaisesti vuokrapaikkojen yksikköveloituksten lisäksi -HUONEISTO, joka on huoneiston yksilöivä tunnite esim. porras ja huoneisto -MAKSAJA, nimi, ja tarvittaessa osoite -VIITENRO; ohjelma luo viitenumerot huoneistoille, käyttäen huoneiston- ja taloyhtiön numeroa. Mikäli viitteelliset tilisiirrot ovat valmiiksi olemassa, kyseiset viitenumerot voidaan myös syöttää ohjelmalie. Ohjelma muodostaa huoneistokortistosta, jossa veloitusperusteet ovat, TAVOITE -tiedoston,johon se tallentaa huoneistoittain vuokrapaikkojen markkamääräiset veloitukset. Tätä tiedostoa hyväksi käyttäen sitten edelleen ohjelmalla tulostetaan tilisiirrot ja talletetaan kuukausikohtaiset tavoitereskontrat johon suoritukset kirjataan, ja joiden mukaan seuranta tapahtuu. TAVOITERESKONTRA Tavoitetiedostosta muodostetaan jokaiselle kuukaudelle oma tavoitereskontratiedosto. (= mitä huoneiston tulee maksaa ko. kuussa). Mikäli jonkun kuukauden maksut poikkeavat, voidaan yksittäisten kuukausien tiedot muuttaa ja tulostaa erilliset tilisiirrot uusilla tiedoilla. 3

6 TAVOITTEET Sivu 1/1 Kortisto:tavoite HUONE MAKSAJA VIITENRO H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. A1 Atso Mäkinen*Aidasmäen A3A Atsoft Oy Mäkinen*Malm A38 Anne Kokko A4 Atsoft Oy Mäkinen*Malm B5 Annika Huokuna outi Tuovinen B7 Erja Kesseli B8 Birgitta Tauru AT AT2 Atsoft Oy Mäkinen*Malm AT3 Anne Kokko AT4 Atso Mäkinen*Aidasmäen SELAUSTILA Fl ABC-HAKU F2 RIVITILAAN F3 F4 F5 TULOSTA OSOITETARRA [ALT] [P] POISTA KORTTI [ALT] [I] PANKKISIIRTO [ALT] [T] TARRA [ALT] [0] KIRJAUSTILAAN Kortti: 0008/0013 HUONEISTO:B7 MAKSAJA :Erja Kesseli VIITENRO : MAKSUPV PANKKISII:Y H-VASTIKE: R-VASTIKE:O.OO VESIMAKSU: AP KYLMÄ :0.00 AP LÄMMIN:O.OO SAUNA :40.00 PARVEKEL.:

7 AS oy ATSOFTINHELMI MAKSETUT SYYSKUU 1991 KUUKAUSI:0991 HUONE MAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LKMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 Atso Mäkinen A4 Atsoft Oy Mäkinen A3B Anne Kokko A3A Atsoft Oy Mäkinen outi Tuovinen BO B7 Erja Kesse1i AT AT2 Atsoft Oy Mäkinen AT3 Anne Kokko AT4 Atso Mäkinen B8 Birgitta Tauru B =... =.D...D SUORITUSTEN KIRJAAMINEN Viitteelliset suoritukset voidaan kirjata automaattisesti pankista noudetusta KTL-Iistasta. Huoneistojen maksut voidaan myös joustavasti kirjata manuaalisesti hakemalla huoneiston tiedot ruutuun huoneistottmnuksen, viitenumeron tai maksajan nimellä. Ohjelma ehdottaa maksettua summaan tavoitteen mukaisesti ja maksupäivää koneenpäiväyksen tai viimeisimmän kirjatun maksun mukaan. Mikäli suoritus poikkeaa tavoitereskontrasta, kohdistetaan maksetun summan erät manuaalisesti eri vuokrapaikoille. 5

8 Pä..:L"V"ä.k:.:L:r:-:ja. Sivu no 2 AS oy ATSOFTINHELMI Päiväkirja. = SuO0991 Tositteet numerot = Alkusaldotiedosto Tilikartta = ASTK93 TosNo PVM Selite Debet Kredit Markkaa SUORITUKSET TILILLE H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AF KYLMÄ AF LÄMMIN SAUNA FARVEKEL. SUORITUKSET TILILLE 1710 H-VASTIKE VESIMAKSU SAUNA FARVEKEL ** ** ** ** Debet Kredit yht. yht Rivejä:13 kpl SUORITUSPAlVAKIRJA Suoritukset kirjataan kuukausittaisiin suorihlspäiväkirjoihin. Päiväkirja on siirrettävissä Asteri Kirjanpito-ohjelmaan. Y11dellä työrupeamalla voidaan kirjata usean kuukauden suorituksia. INTEGROITUMINEN ASTERI KIRJANPITOON Vuokrankanto-ohjelmistoon kuuluu ohjelma, jolla muodostetaan vuokrankannon suorituksista päiväkirjatiedosto Asteri Kirjanpito-ohjelmalIe. Päiväkirja voidaan sitten edelleen lukea olemassaolevan kirjanpitoaineiston jatkeeksi. Taloyhtiökohtaisesti määritetään kullekkin vuokrapaikalle kirjanpidon tilikartan tili, jolle ko. vuokrapaikan suoritukset kirjauhlvat. 6

9 Pä..i'V"ä.k.i:r:-.ja. AS oy ATSOFTINHELMI Päiväkirja = SUOR0991 Tositteet numerot = Alkusaldotiedosto Tilikartta = ASTK93 Sivu no 3 TosNo PVM Selite Debet Kredit Markkaa Al Al Al Al A4 A3B A3B A3B A3B A3A B7 B7 B7 B7 B7 ATl AT2 AT3 AT4 B8 B8 B8 B8 B8 Atso Mäkinen Atso Mäkinen Atso Mäkinen Atso Mäkinen Atsoft Oy Mäkinen Anne Kokko Anne Kokko Anne Kokko Anne Kokko Atsoft Oy Mäkinen Erja Kesseli Erja Kesseli Erja Kesseli Erja Kesseli Erja Kesseli Atsoft Oy Mäkinen Anne Kokko Atso Mäkinen Birgitta Tauru Birgitta Tauru Birgi tta BirgittE4 Taur...- Bir' n' ' Debet Kredit yht. yht Riveja:44 kpl 7

10 AS oy ATSOFTINHELMI KUUKAUDEN EROLISTA KUUKAUSI:0991 HUONE MAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 At&o Mäkinen A3A AtBoft Oy Mäkinen A3B Anne Kokko A4 At&oft Oy Mäkinen B5 Annika Huokuna B7 Erja Ke&&eli B8 Birgitta Tauru AT AT2 At&oft Oy Mäkinen AT3 Anne Kokko AT4 At&o Mäkinen ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== MAKSUJENSEURANTA Huoneistojen saldot seurantajakson alusta tai käsiteitävältä ktmkaudelta voidaan tulostaa kuvaruudulle tai kirjoittimelle. Saldolistoja on kahdenlaisia: toiseen tulostuvat saldot eriteltyinä huoneistoittain ja vuokrapaikoittain ja toiseen tiedot; alkusaldo, tämän kuukauden maksut, loppusaldo, tavoitesa/do ja erotus loppusaldon ja tavoitesa/don välillä huoneistoittain ja Vllokrapaikoittain. a

11 AS oy ATSOFTINHELMI SALDOLISTA SYY-SKUU KUUKAUSI:0991 HUO HAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIHAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 Atso Mäkinen ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS A3A AtBoft Oy Mäkinen ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS A3B Anne Kokko ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS A4 Atsoft Oy Mäkinen ALKUSALDOT HAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS B5 Annika Huokuna ALKUSALDOT MAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS OUti Tuovinen ALKUSALDOT MAKSUT TÄSSÄ KUUSSA MAKSUT TÄSSÄ KUUSSA LOPPUSALDOT TAVOITESALDO EROTUS

12 AS oy ATSOFTINHELMI TAVOITEMAKSULISTA SYYSKUU TAV01TEMAKSUKUUKAUSl:0991 HUONE MAKSAJA MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ A1 AtBo Mäkinen A3A AtBOft Oy Mäkinen A3B Anne Kokko A4 AtBOft Oy Mäkinen B5 Annika Huokuna OUti Tuovinen B7 Erja KeBBeli B8 Birgitta Tauru AT AT2 Atsoft Oy Mäkinen AT3 Anne Kokko AT4 AtBO Mäkinen ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 10

13 AS av ATSOFTINHELMI TILIOTE J~ha Mak:i~e~ SUORITUKSET AJALTA: (KESÄKUU SYYSKUU 1991) MAKSUPV H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ SUORITUKSET YHT: TAVOITEKUUKAUSI H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENSÄ KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU TAVOITTEET YHT: EROTUS: ~=~==~==~~ ===-= = ========== ========== =====cc=== ===~~==~~a ~~~.====.~ HYVITYS HYVK ATSOFTINPUlSTON ASUKAS =..== =.=...=. Vuokrareskontramme mukaan olette maksaneet yhtiölle maksuja liikaa. Pyydämme Teitä vähentämään liikaa maksamanne osan seuraavassa vastikkeenmaksussa Terveisin isännöitsijä! MAKSUJEN PERINTÄ Huoneistoille joilla on rästejä, hllostetaan joko tiliote tai maksutilisiirto. Tulosteet voidaan ottaa joko vain yhdelle huoneistolle tai kaikille joilla on maksamattornia Vllokria. Lisäksi tulosteina saadaan listat erikseen tasan maksaneista, liikaa maksaneista tai liian vähän maksaneista huoneistoista..1.1

14 SUORITUKSET AJALTA: (KESXXUU SYYSKUU 1991) HAKSUPV H-VASTIKE R-~TIKE VESIHAKSU AP KYLHÄ AP LKMHIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENsX SUORITUKSET YHT: TAVOITEKUUKAUSI H-VASTIKE R-VASTIKE VESIHAKSU AP KYLHÄ AP LXMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENsK KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU TAVOITTEET YHT: EROTUS: MAKSETTAVA: MK TILILLE :SYP HALHI VIITENUHERO: HYVK ATSOFTINPUISTON ASUKAS.= =...= \(.\),1'1" 3 ~""s313 ~0\\3g8fe 0<;1\ b81a1b18 \(.'J'1'1'O S3313 I..- G\RER\ttG 0" \\\\(\\JI1\8fO, saaja IAO\\ag3f""S ~""\ oro"""'el, ",o\\ag3(e S~p ~L~l 'J1p-.~$1J~~~orr1J$ UUO~E1.S'tO:B5 JP...\<.SoL'1'P... 0 'f E'1'crE P...P..., E'1"1'P... o~ UE1.\ p..s o~ JO\{l'1P..RSl Uf.LSlN\{l ~\<.Sp...1-1E1::.'1' LllP 'Jl'.\\l'.~ '\J\J'1"1'\J'1 ~~~~t-\1::. ~S~~ J 01-1\<.P1. l' 1... 'iii\e~i crl'.llt'. B5 p..nni\<.a UUO\<.\}na II"' ~ \J"oels"flll ' ~ ~::;.

15 AS OY ATSOFTINHELMI TILINPÄÄT~SERITTELY ERITTELYJAKso:O (KESÄKUU SYYSKUU 1991) SIVU:l/l TZLZNPÄÄT~SERZTTELY H-VASTIKE R-VASTIKE VESIMAKSU AP KYLMÄ AP LÄMMIN SAUNA PARVEKEL. YHTEENsK SIIRTOSAAHISET ENNAKKOMAKSUT o~oo MAKSETTU TKLLX KAU TAVOITEMAKSUT JÄK SIIRTOSAAHISIK JÄK ENNAKKOMAKSUIK

16 VhtiOn nimi ja osoite ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS Påivåys IsånnOitsijån/hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoite sekå puhelin toimeen/kotiin AS oy MALMINKAARI Ismo Isännöi tsij ä MALMINKAARI 21 B Isäntäkatu HELSINKI HELSINKI KIINTEISTÖTUNNUS Kunta Kaupunginosa/kylQ Kortteli Tontti/tila HELSINKI MALMI 4. 1:250 TIETOJA HUONEISTOSTA JA OSAKKEISTA Osakkeiden numerot ja lukum44r4 Porras ja huoneisto Kerros Huoneistotyyppi Muut tilat YhtiOj4rjeslyksen Mahd. tarkistusmitattu &t.J< mukainen ~~-al:2 pinta-ala m Kaupparekisterimerkinnan pvm ja rekn"o Kiinnitykset TIETOJA YHTIÖSTÄ YhtiOn lainat mk/pvm Lainoista valtion asuntolainaa mk Valtion asuntolaina Kunnan lunastusoikeus / mk I!a~~:~,-~- I kohtainen rj ak::~~~~~menkiiokohtainen Laki 235/91 1 I Hitas 8 Asunnot PInta-ala yhteensa Osakkeiden Ikm liike- ja muut Pinta~ala yhteenså Osakkeiden Ikm -yij 10 hakeutunut arvonlisaverovelvolliseksi huoneistot 8 kpl 537 m" 573 kpl kpl m- kpl kokonaan rx] osittain 9 Kaavan mukainen autopalkka1~ Toteutetut autopaikat Autotalli/hallipaikat Muut paikat NAistA osakkeina YhtiOn hallinnassa Talonmes I Muu, mika 10 kpl 20 kpl 4 kpl kpl 4 kpl kpl -X Huoltoliike Sailylystilat YhteiskAylOssa olevat tilat Huoneistoista yhtion hallinnassa --, Ullakko/ lxl D D rxl 32 I kellarikomero CJ Kerhohuone Askarteluhuone Pesutupa CJ VAestOnsuojat henkiiolle asuntoja kpl X- I tilat Kylmasaiiylys- liikehuoneistoja kpl 12'1 Ulkoiluvalinef. lxl Mankeli I varasto Sauna I Uima-allas: mx m muita kpl 11 VakuutusyhtiO L u KiinteistOvakuutus mk Muut vakuutukset Sampo I 1q!aysarvovakuu~I~I~~en palovakuutus,3;20000 mk 12 Pinta-ala Vuokra-aika Vuosivuokra Vuokrantarkistusperu ste Vuokra-aika pååt\yy m' m m- 13 Rakennusten 320Q,2 Porraskaylavien Kerrosluku I Ilavuus mk I indeksi muu, Vuokranantaja lutmaara lu~maara I 2200m3 14 Kerrosala Huoneistoala KayttamatOn v81iiiistumisvuosi 890 m 53'1n2 r~~nusoikeus m Lammltysjarjeslelma IImanvaihlojarjeslelm Anlennijarjeslelma Hissit Talotyyppi I paaasiajlinen Kattotyyppi Kate rakennusaine pientalo puu harja huopa LammOnkulutus Vedenkulutus SAhkOnkulutus 161 såhk() LTO YAJ paatetyt korjaukseuperusparannukset seka muut yhtiolle tulevat velvoitteet 8 autopaikan såhk()iståminen I 12 kwh/m3/v 10 I/henk./vrk 8 kwh/m3/v I Suoritetut korjaukset ja perusparannukset KÄYrrÖ- JA LUOVUTUSRAJOI1UKSET OSAKEKIRJOJEN PAINAMINEN 17 rajoitus, mika Osakekirjat painel!ava turvapainossa kylla, missa setelip. ~SÄTIEDOT (TARKISTA TÄYrrÖOHJEISTA) LIITTEET I XI Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen vuodelta X Talousarvio vuodeksi :.'1 PTS-kuntosuunnitelma X Toimintakertomus Muut liitteet X YhtiOjarjeslys ~ 14 TayttOohjeet kaantopuolella Osittainenkin jalkipainos kielletaan

17 TlEIQJA YHrlä3TÄ YHTIÖN KAUPPAREKISTERIMERKINHÄN KIINNITYKSET LAINAT LAINOISTA MK MK/PVM VALTION PVM JA REK:NO 23-5-'-995 SIVU,,/2 ~ITSIJÄ Ismo Is~nn5itsij~ Is~nt~katu HELSINKI PUH TY~ PUH KOTI HALLI'IUKSEN ~AJA Hall.puh.joh. Lehto Vuorikatu 5 A HELSINKI PUH TYl) PUH KOTI KIn-.nEIS~ KUNTA HELSINKI KAUPUNGINOSA/KYLX MALMI KORTTELI. 4. TONTTI/TILA 1 :250 TI~ HU:1'JEIS'IOOrA JA c:s.a.kkeisra OSAKKEIDEN NUMEROT JA LUKUMÄÄRÄ PoRRAS JA HUONEISTO KERROS 1 HUONEISTOTYYPPI YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAINEN PINTA-ALA M2 55 2H+K HOITOVASTIKE MK 8.00 RAHOITUSVASTIKE MK VASTIKEPERUSTE neli5t VESI- YMS. MAKSUT JA MAKSUN PERUSTE. MITTAUKSEN MUKAAN mk/henki15 osuus YHTI()N LAINOISTA MK/pVM. SIITJi. MAKSETTAVISSA MK / ERJiJi.NTYNEET. MAKSAMATTOMAT VASTIKKEET MK ERJiJi.NTYNEET. MAKSAMATTOMAT VASTIKKEET AJALTA KAAPELI-TV OSAKELUETTELOON MERKITTY OMISTAJA Erja Kesseli MERKITTY OSAKELUETTELOON PVM HUONEISTOA KÄYTETJi.Ji.N PUOLISOIDEN YHTEISENJi. KOTINA...\,~ o"l.j'3.t )o~ KUNNAN LUNASTUSOIKEUS: ASUNNOT KPL PINTA-ALA OSAKKEIDEN LUKIml, YHTIÖ HAKEUTUNuT j, KAAVAN MUKAINEN TOTEUTETUT \C! ~\\e, \: ;\\\<.ee ~;" :;~ e\\s~..~le~"'3."0.0-~.~ s"jq\: O\\)e~.Ke\\ \~ S\\." vo\t\~ ~os\~ ~ \)\~co\\e, )O~o \\e(\o\. ~)~s\...~ \\e(\o\ VO \~0"':1\\\\O ':,\).0\\\.e\\ ",;e\\'i\'3. -"-to\\0'\\'\. O\~J \\\\os\~ NÄISTÄ OSAKKEINA KPL HUOLTOLIIKE VAKUUTUSYHTI6 KIINTEISTÖVAKUUTUS MK.. ERILLINEN PALOVAKUUTUS o\s~e,e,\. Sampo

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft. Puh. (9) 3511122 Päivystykset: 431688, 455596 Fax (9) 3515532 57373 Internet: http://www.atsoft.fi ASTERIOHJELMASARJA Suomalaiset Asteli yritysohjelmat ovat selkeitä ja helppokäyttöisä. Ohjelmat soveltuvat

Lisätiedot

Asteri Isännöinti - tulosteita

Asteri Isännöinti - tulosteita Asteri Isännöinti - tulosteita Isännöitsijäntodistus (nelisivuinen)...2 - energiatodistus...6 Suoramaksu...8 Suoramaksun ennakkoilmoitus...9 Kuluttajan e-lasku...10 A4 vastikemaksulappu...11 Tilisiirrot...12

Lisätiedot

~ Atsoft Oy Mäkinen - Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 351 5532 0500703730 [ntemet: http:llwww.atsoft.

~ Atsoft Oy Mäkinen - Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400316088, 0400505596 Fax (09) 351 5532 0500703730 [ntemet: http:llwww.atsoft. Tiedosto:JÄSEN ajoteit :010/021 12-=KORT VER:25. STO I ( 1 Ni.i Paikka Puhelin Jäs ARKKITARRA KaIK~ Htso Häkin I 21 ee7ee HELSINKI e9-3511122 1 Inne Kokko e07ee HELSINKI e9-35112e1 I. :irgitta T ee700

Lisätiedot

-Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä

-Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä A B C D F G IASTERI PALKANMAKSUI. -Palkkojen tallennus ja tulosteet -Palkkalistojen -Yhteenveto -Perustavat yhdistelmä (palkkakortit) määritykset -Yhteenveto verottomista lisistä -Yhteenveto vähennyksistä

Lisätiedot

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft.

Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI. Puh. (09) 3511122 Päivystykset: 0400 316088, 0400505596 Fax (09) 3515532 0500703730 Internet: http://www.atsoft. A B C D E F G H I J K L M ASTERI LASKUN KIRJOITTAMINEN Asiakaskortisto Tuotekortisto Myyntireskontra Ylikorkolaskutus LASKUTUS Arvonlisäveroerittely Perustavat määritykset Laskun poisto Asiakas ja tuotekortistojen

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE

ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE ASTERI ISÄNNÖINTIOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI ISÄNNÖINTI Asteri Isännöinti-ohjelma on tarkoitettu taloyhtiön vastikkeiden,

Lisätiedot

ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN. Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin.

ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN. Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin. ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin. Asteri vuokrankanto -Päivitys 01/97 1/38 2/38 Asteri vuokrankanto -Päivitys 01/97 PÄIVITYS

Lisätiedot

Asteri Isännöinti (win)

Asteri Isännöinti (win) Asteri Isännöinti (win) Vuosipäivitys 2005 Varmuuskopiointi monipuolistunut...4 Tulostimen kysyminen aina ennen tulostamista...6 Pisteellä ja pilkulla yläpuolella olevan tiedon kopiointi...7 Uusia kenttiä

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 23.10.2008

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 23.10.2008 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 23.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 15.10.1999 Sisällysluettelo: Hinnasto 2 Esittelypäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Kurssipäivät, Kouvola, Seinäjoki, Oulu, Tampere 4 Vuosi 2000 ja Asteri ohjelmat

Lisätiedot

Isännöinti - Asukasluettelo 29.12.2003 Sivu 1/1 Kaikki

Isännöinti - Asukasluettelo 29.12.2003 Sivu 1/1 Kaikki Isännöinti - Asukasluettelo 29.12.2003 Sivu 1/1 Kaikki Numero Henkilön nimi Syntymäaika Muuttopäivä Puhelinnumero A1 Talo Osoite Kuukkelikuja 5 A1 100 Penttilä Risto Ensio 16.3.1957 1.11.1998 625 3397

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 11.11.2002 Sisällysluettelo Kurssipäivät 4 Vuosipäivitykset vuodelta 2002 6 - Kirjanpito-ohjelmaan tulleita muutoksia 6 - Laskutusohjelmaan tulleita muutoksia 6 - Lähete/laskutusohjelmaan

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 14.10.2003

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 14.10.2003 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 14.10.2003 Sisällysluettelo Kurssit, Esittelypäivät...4 Jäsenrekisteri...6 Vuosipäivitykset vuodelta 2003...8 - Laskutus, lähetelaskutus...9 - Kirjanpito...10 - Palkanmaksu...12

Lisätiedot

Asteri Yritysohjelmat

Asteri Yritysohjelmat Asteri Yritysohjelmat Yleisesite 2.1.2015 Esittely 1 Ylläpitosopimus 2 Usean käyttäjän lisenssit 3 Kirjanpito 4 Tapahtumat nettiselaimesta 5 Tuloveroilmoitus 6 Palkanmaksu 7 Laskutus 8 Lähetelaskutus 9

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA Käyttöohjeet Versio 1.4.1999 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 351 1122 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet: http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 9.5.2011

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys 9.5.2011 ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 9.5.2011 SISÄLTÄEN MM. - Aineistokansio - Lainaosuuslaskelma - E-lasku = Finvoice - RF-Viite - Uudet pankkiviivakoodit - Saapuneiden maksujen camt.054 + muut uutuudet Atsoft

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISET 20.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 75 30 Päivystys 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75 321 www.atsoft.fi Sisällysluettelo Ajankohtaista...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO-OHJELMAN ESITE

ASTERI KIRJANPITO-OHJELMAN ESITE ASTERI KIRJANPITO-OHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI KIRJANPITO Asteri Kirjanpito on suomalainen, kahdenkertaista kirjanpitoa tekevä

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI WINDOWS-OHJELMA. Vuosipäivitys 14.11.2002

ASTERI ISÄNNÖINTI WINDOWS-OHJELMA. Vuosipäivitys 14.11.2002 ASTERI ISÄNNÖINTI WINDOWS-OHJELMA Vuosipäivitys 14.11.2002 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596, 0500 703730

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 29.9.2006

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 29.9.2006 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 29.9.2006 Etäkurssit internetin kautta... 4 Kurssit... 4 Etätuella näytät kuvaruutusi Atsoftin neuvojalle... 7 Asteri tilaustenkäsittely... 8 Finvoice verkkolasku... 10

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 3.10.2008

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 3.10.2008 ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 3.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596, 0500-703 730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 10.11.2008

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 10.11.2008 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 10.11.2008 SEPA, IBAN ja BIC...3 Kirjanpito...4 Palkanmaksu...6 Laskutus...8 Lähete/laskutus...10 Finvoice, sähköinen lasku - ipost / ekirje - Suoraveloitus, suoralasku

Lisätiedot

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007

ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007 ATSOFT OY MÄKINEN ASTERI UUTISIA 15.5.2007 5 minuutin itseopiskeluvideoita... 5 Kirjanpito... 8 Palkanmaksu... 10 Laskutus... 12 Lähete/laskutus... 14 - ekirje - laskutus... 14 - Suoraveloitus, suoralasku...

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 9.10.2006

ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 9.10.2006 ASTERI ISÄNNÖINTI Windows-ohjelma Vuosipäivitys 9.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703 703 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI 10.11.2005 puh (09) 350 7530 fax (09) 351 5532 Y-tunnus 0705493-3 kotisivut www.atsoft.

Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI 10.11.2005 puh (09) 350 7530 fax (09) 351 5532 Y-tunnus 0705493-3 kotisivut www.atsoft. Atsoft Oy Mäkinen TARJOUS Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI 10.11.2005 puh (09) 350 7530 fax (09) 351 5532 Y-tunnus 0705493-3 kotisivut www.atsoft.fi 1/14 Arvoisa lukija TARJOUS SUOMESSA TOIMIVIEN 1-5 HENKEÄ

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Isännöitsijäntodistuksen antamisesta ja sen sisällöstä on määräykset asunto-osakeyhtiölain

1 YLEISTÄ. Isännöitsijäntodistuksen antamisesta ja sen sisällöstä on määräykset asunto-osakeyhtiölain KH 02-00396 ohjetiedosto XXXXkuu 2007 korvaa KH 02-00292 1 (10) ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSEN LAADINTA isännöitsijäntodistus, asuntokauppa, asunto-osake, energiatodistus, huoneisto, isännöitsijä, kuntotodistus,

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Käyttöohjeet Perustuen vuoden 1996 ohjeisiin Tätä ohjetta täydentävät soveltuvin osin myöhemmät päivitysohjeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset:

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LASKUTUS sisältää seuraavat osat ASIAKASKORTISTO - asiakas-, jäsen- ym. rekisterien

Lisätiedot