JOHDIN. Asiakaslehti UUSI SISÄVERKKOMÄÄRÄYS TUO KUIDUN HUONEISTOIHIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDIN. Asiakaslehti 1 2014 UUSI SISÄVERKKOMÄÄRÄYS TUO KUIDUN HUONEISTOIHIN"

Transkriptio

1 Asiakaslehti UUSI SISÄVERKKOMÄÄRÄYS TUO KUIDUN HUONEISTOIHIN YHÄ USEAMPI VALITSEE HALOGEENITTOMAN KAAPELIN FLEXTUBE TEKEE ASENNUKSESTA NOPEAA JA JOUSTAVAA JOHDIN

2 20 TAMMIKUU 2014 VERKOSTO LAAJENEE JUHLAT ON JUHLITTU, ksen kynttilät sammtett ja mennään kohti sia voden 2014 haasteita. Edessä on valoisampia ja valoisampia päiviä. Tlipa tossa heti voden alkn mkavasti yksi maailmanmestarskin ja taas rakkaan naaprin maaperällä, joten siitä on hyvä jatkaa. YHTEISKUNNAN ELÄMÄNLANKOJEN eli sataprosenttista jaloenergiaa kljettavien maanalaisten energiakaapeleiden verkosto laajenee kovaa tahtia ja vodesta 2014 odotetaan ennätysvilkasta. Jakelverkkojen investointien arvioidaan kasvavan jopa 40 % nykytasosta voteen 2020 mennessä. Näistä maakaapelointi on srin yksittäinen komponentti. Ilahdttavasti maakaapeloinnin lisääntyessä on käytettävien poikkipintojen määrä vähentynyt homattavasti. Palvelaste on parantnt, mistä hyödyt näkyvät kaikille osapolille. Asiakkaiden kanssa yhdessä totetettjen toimintamallien tehokks heijast koko ketjn. Aikaisemmista myrskythoista on saat paljon kokemsta ja myös vikojen paikannsmenetelmiä on saat parannetta homattavasti. Tämä näkyy selvästi sähkökatkosten lyhentymisenä ja korjastoiminnan tehostmisena. 2 JOHDIN tammik 2014 PRYSMIAN GROUP LUOTETTAVAN SÄHKÖNJAKELUVERKOSTON perstana ovat Prysmian Finlandin kehittämät laadkkaat, erityisesti araamiseen sopivat PJAXMKPLUSkaapelit ja KJWiskitoteperheen kaapelit. Valmistamme myös srjännitemaa ja merikaapeleita aina mm2:n poikkipintoihin ja 400 kv:iin saakka sekä tasa että vaihtojännitteelle. Lisäksi tarjoamme täydellisen valikoiman varsteita ja asennstyön eli toimitamme järjestelmäkokonaisksia. Utena palvelna tarjoamme myös Prysmianin patentoimaa PryCamosittaisprkasmittasta, joka voidaan tehdä verkon eri osiin ilman, että verkko pitää kytkeä jännitteettömäksi. Prysmian on yhä selkeämmin ranrtaja energiakaapeleiden ja järjestelmien kehittämisessä. Viime vonna Pikkalan tehtaalta toimitettiin noin 300 kilometriä merikaapeleita ja saman verran srjännitekaapeleita eri polille maailmaa. Voden 2014 toimitksista voimme esimerkkinä mainita 28 kilometrin pitisen, 380 kv:n ACkaapelin, jonka toimitamme Trkkiin Bosporin salmen alitkseen. Projekti hoidetaan avaimet käteen rakkana. Kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökmppaneillemme viime vodesta ja menestystä alkaneeseen voteen! Heikki Seppänen Myyntijohtaja 44 8 Prysmian Finland Oy tarjoaa Somen laajimman kaapelivalikoiman, ja sillä on 500 työntekijää sekä tehtaat Kirkkonmmen Pikkalassa ja Oln Rskossa. Prysmian ja Drakatotteet ovat loneet yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisjen tarjoajana. Prysmian Grop on maailman srin energiaja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto on noin 8 mrd eroa. Prysmian Gropilla on yli työntekijää 50 maassa sekä 91 tehdasta. Yhtiö on listatt Milanon pörssiin. JOHDIN JULKAISIJA Prysmian Finland Oy, PL 13, Kirkkonmmi, PÄÄTOIMITTAJA Eeva Anesloma TOIMITUSNEUVOSTO Eeva Anesloma, Tomas Kortelahti, Jha Majamäki, Heikki Seppänen 4 SISÄVERKOT Usi sisäverkkomääräys voimaan Viestintäviraston si sisäverkkomääräys M65 to asinkiinteistöihin tlevaisden tarpeisiin vastaavan kaapeloinnin. Kitjen lottaminen honeistoihin on nyt pakollista. 7 PRYSMIAN GROUP HUIPULLA Ajankohtaista maailmalta 8 PALOTURVALLISUUS Halogeenittomien kaapeleiden käyttö kasvaa Rakennttajat pitävät palotrvallistta entistä tärkeämpänä. Kasvava kiinnosts näkyy erityisesti isojen hankkeiden sähkösnnittelssa. 14 OPTINEN KAAPELOINTI FleTbe tekee asennksesta helppoa Innovatiiviseen mikromodliin perstvia FleTbe valokaapeleita on asennett jo satoja kilometrejä eri polille Somea. Jostava asenns säästää aikaa ja rahaa. 16 MUOTOKUVASSA Laadn tekijät Kaapelinvalmists on nykyisin pitkälti atomatisoita, mtta persasiat eivät ole mttneet sadassa vodessakaan. Laat syntyy vain holellisdella, tarkkdella ja phtailla raakaaineilla. 20 KULJETUSTEOLLISUUS Sähköjnalla Kemijärvelle asti Rovaniemen ja Kemijärven välisen radan sähköistäminen on loppsoralla. 24 SUURJÄNNITEASENNUKSET Srjännitettä Tkholmaan ja tntriin Pikkalan tehtaalta toimitettiin järeää 245 kv:n srjännitekaapelia Tkholman sähköverkkoon ja keskelle erämaata rakennettavaan Glötesvålenin tlipistoon. 28 PRYSMIAN GROUP INFO 30 YHTEYSTIEDOT TOIMITUS Viestintätoimisto Spliikki, PAINO Oy Fram Ab PAPERI Kotimainen, ympäristöystävällinen paperi ISSN JOHDIN tammik

3 U dessa sisäverkkomääräyksessä M65 on yhdistetty ja distett aiemmat määräykset sisäjohtoverkoista (25E) ja yhteisantenniverkosta (21E). Uden määräyksen vaikts näkyy etenkin asinkiinteistöissä niiden tiedonsiirtoverkkojen monipolistessa. Kattava sisäverkko mahdollistaa srta kapasiteettia vaativat tiedonsiirtopalvelt, sremman tarjonnan palveliden käyttäjille ja paremmat siirtotiet palvelja tarjoaville operaattoreille, toteaa toteryhmäpäällikkö Hann Väätämöinen Prysmian Gropista. Tärkeä dists on myös vaatims kitverkon rakentamisesta honeistoihin asti. Erillisen kitverkon lisäksi kidlla voidaan täydentää yhteisantenniverkkoa ja laajakaistaista parikaapeliverkkoa rakennsten välillä. Kitna käytetään televerkoista ttta yksimotokita. Utta määräyksessä on myös kotijakamoiden tilavaatims, joka on määritelty tarkasti. SC tai LCkitliittimille vaaditaan nyt ns. APC eli klmahionta, millä taataan aiempaa homattavasti pienempi takaisinheijasts vapaasta liittimestä. TOIMISTOISTA TUTTU YLEISKAAPELOINTI MYÖS ASUINKIINTEISTÖIHIN N I H I Ö T S I E T N I ASUINKI O K K R E V Ä S I S A KATTAV IRASTON AAN TULLUT VIESTINTÄV VUODEN ALUSTA VOIM TÖIHIN M65 TUO ASUINKIINTEIS SISÄVERKKOMÄÄRÄYS ELOINNIN JA TEKEE EISIIN VASTAAVAN KAAP RP TA EN UD ISU VA LE TU TI PAKOLLISTA. STA HUONEISTOIHIN AS SE MI TA OT UL JEN ITU KU KUIN TARJOAJATKIN. LVELUIDEN KÄYTTÄJÄT PA N NII AT OV Ä YJI ÖT HY HOTO a istockp Teksti OUTI JÄRVELÄ Kv Asinkiinteistöissä yleistyy toimistoista ttt yleiskaapelointijärjestelmä, joka perst kategoriakaapeleiden ja kidn käyttöön. Yleiskaapelointi on standardoit hyvin, joten vastaavat määrittelyt koskevat sisäverkon snnittela entistä laajemmin. Esimerkiksi vaatims kparikaapelien lottamiseksi talojakamosta jokaiseen kotijakamoon merkitsee käytännössä myös rakennsten välistä kaapelointia erillisillä neljän parin kategoriakaapeleilla. Aiemmin kparikaapelien parit voitiin kaapeloida saman vaipan sisään, mtta kategoriakaapeleilla neljä paria modostaa kaapelin yksikön, joita ei ole järkevää kerrata yhteen. Udessa määräyksessä yleiskaapelointijärjestelmän vaatimksia on lievennetty. Tämä helpottaa käytännön totetsta erityisesti kiinteistöissä, joissa on seampia rakennksia. Kiinteiden parikaapeliyhteyksien enimmäispits on yleiskaapelointijärjestelmässä 90 metriä, mtta nyt rakennsten välillä sallitaan pidemmätkin yhteydet. Sisäverkon soritskyky ei kitenkaan laske, kn parikaapeliyhteyksien rinnalle asennetaan kidt. Väätämöinen kertoo, että malla kin Somessa on yleistä joko vaatia tai sallia vain kidt, ja kparikaapelointi jätetään rakentamatta tai distamatta. Uden sisäverkkomääräyksen lähtökohtana on kitenkin se, että kiinteistöissä tarvitaan aina myös galvaaniset yhteydet. Operaattoreiden palveliden vaatima tekniikka perst yhä sein kparikaapelointeihin. Pelkkä kitkaapelointi olisi hidasteena. Lisäksi kiinteistöissä on tlevaisdessakin järjestelmiä, jotka hyödyntävät kparikaapelointia. Tilaajilla on myös oltava mahdolliss valita palvelja siirtotekniikasta riippmatta. SISÄVERKON RAKENNE SELKEYTYY Usi määräys selkeyttää sisäverkon rakennetta. Asinkiinteistöihin rakennetaan sekä yleiskaapelointijärjestelmä että yhteisantenniverkko. Talojakamosta asennetaan jokaiseen kotijakamoon parikaapelointi ja optinen kaapelointi yleiskaapelointijärjestelmän määrittelemillä säännöillä ja laatkriteereillä. Lisäksi asennetaan yhteisantenniverkko koaksiaalikaapeleilla. Udiskohteiden kotikaapeloinnissa kotijakamosta viedään jokaiseen asinhoneeseen kaksi kategoria 6:n mkaista parikaapelia ja yksi koaksiaalikaapeli. Sisäverkon kaikki kaapeloinnit rnko ja kotikaapeloinnit sekä talo, ali ja kotijakamoiden väliset kaapeloinnit snnitellaan tähtimäisiksi. Yhteisantenniverkon knnostksessa vaatimksia on lievennetty: ketjtettkin kaapelointi on mahdollinen, knhan sen siirtotekniset arvot täyttävät asetett vaatimkset. Kparikaapeleille sallitaan yli 90 metrin kiinteä asennspits kiinteistöissä, joissa on seampia rakennksia. Kn talojakamon ja erillisessä rakennksessa sijaitsevan alijakamon välinen etäisyys ylittää 90 metriä, rinnalle asennetaan lisäksi ksi kita. Näin vaaditt lokan E siirtoyhteys voidaan taata talojakamon ja kotijakamon välillä. Lisäksi talojakamosta voidaan kaapeloida kparikaapeliyhteys soraan kotijakamoon yhteyspitdesta riippmatta, jos asinkiinteistö koost rivi, pari tai erillistalorakennksista, joissa alijakamoiden käyttö ei ole mahdollista. HAASTEENA ASENNUS SEKÄ SISÄLLE ETTÄ ULOS Sisäverkon siirtomediavalikoima on sri, kn on asennettava parikaapelit, koaksiaalikaapelit ja kidt, Väätämöinen toteaa. Vain langaton vaihtoehto ptt, mtta kaapelointi palvelee myös langattomia asemia. Langattomat wlanasemat ja tlevaisdessa esimerkiksi mobiiliverkon femtocellasemat liitetään sisäverkkoon. JOHDIN tammik JOHDIN tammik

4 KAAPELI JA SEN KÄYTTÖ Nippna Itsestään itsestään Halosammva sammva geeniton EN EN EN Vähän savava EN SISÄ MONIKÄYTTÖ sisä/lko johtotie, kor, ptki kanava, sojakor tai sojahiekalla maahan PRYSMIAN GROUP HUIPULLA ULKO kanava, sojakor tai sojahiekalla maahan YLEISKAAPELOINTI kpariparikaapelit UC400 Cat. 6 U/UTP LSHF UC400 S23 Cat. 6 U/FTP LSHF UC500 AS23 Cat.6A F/FTP LSHF UC900 HS23 Cat.7 S/FTP LSHFFR SperCat 6 U/UTP 4p SperCat 7 S/FTP 4p SperCat 6 ALPE U/UTP 4p valokaapelit FTMS600 4SMT BBXS FY2RMS 4SML BBXS FTMSU 4 24SMT BBXS (kanava) FYORMSU 4 12SML BBXS FY2RMSUFT SML FZOMSUSD 6 192SML FZOMSUSD HF 6 192SML FYO2PMU 4 24SML hybridikaapelit DrakaHybrid Cat.6 U/UTP + 4SML BBXS DrakaHybrid Cat.6 U/UTP + 4SML BBXS + Tell13 YHTEISANTENNIVERKKO koaksiaalikaapelit Tell 13 HF Tell 7 GHF Tell 7 PALOTURVALLISUUS Vaikka si sisäverkkomääräys määrittelee siirtomedioiden tekniset vaatimkset hyvin, jäävät snnittelijan vastlle kaapeleiden totevalinnat. Kaapeleiden valinta on erittäin tärkeää. Haasteita tovat niin sisäkaapeleiden palotrvallissvaatimkset kin lkoasennksiin soveltvien kaapeleiden valinta. Myös häiriösojakset on otettava homioon. Erityisen haasteellista on valita kaapelit seista rakennksista koostviin kiinteistöihin, sillä kaapelointien on sovellttava sekä sisä että lkoasennksiin. Snnittelijan on osattava valita kaapelit käytännössä kolmelle verkolle ja vähintään kahteen käyttöympäristöön eli sisä ja lkoasennkseen. Sisäasennskaapelit on lisäksi jaettava itsestään sammviin ja nippna itsestään sammviin. Ulos asennettavilta kaapeleilta vaaditaan ainakin kosteden sietoa, vedenkestoa ja UVkestoistta. Totteilla, jotka teknisesti täyttäisivät kaikki vaaditt ominaisdet, ei kitenkaan synny talodellisesti parasta ratkaisa. PALOTURVALLISUUS OTETTAVA HUOMIOON KAAPELIVALINNOISSA Sisätiloihin asennettavilta kaapeleilta vaaditaan vähintään itsestään sammvtta eli niiden on täytettävä yksittäispolttokokeen (SFSEN ) vaatimkset. Ulkoasennkseen tarkoitettjen tiedonsiirto 6 JOHDIN tammik 2014 kaapelien vaipat ovat yleensä polyeteeniä, minkä voksi ne eivät sovell sellaisinaan sisäasennksiin. Sisäverkkomääräyksessä nodatetaan yleiskaapelointijärjestelmän standardeja, joten kaapelia, joka ei ole itsestään sammva, ei saa ilman palosojasta toda sisätiloihin yli kahden metrin pitdelta. Lisäksi sositellaan, että laitetiloihin kten jakamoihin asennettavat kaapelit olisivat myös halogeenittomia. Palotrvallisden kannalta erityistiloiksi lokitellaan asinkiinteistöissä rappkäytävät ja mt poistmistiet, joiden läpi ihmisten on päästävä nopeasti tlipalon aikana. Tiloihin asennettjen kaapelien on täytettävä nipppolttokokeen (SFSEN ) vaatimkset ja niiden on oltava vähän savavia (EN 61034) ja halogeenittomia (EN 50267). Vaihtoehtoisesti kaapelointi voidaan sojata EI 30 palolokitksen mkaisella rakenteella. Useammasta rakennksesta koostvissa asinkiinteistöissä rakennsten välinen kaapelointi on haastavaa tehdä niin, että se täyttää palotrvallissvaatimkset. Ulkokaapeli jodttaisiin jatkamaan sisäasennkseen soveltvalla kaapelilla. Erityisesti kategoriakaapeleilla jatkamiseen vaaditaan liittimet ja välikaapeli. Valokaapelilla jatkaminen polestaan vaatii kohtalaisen kalliin kithitsaksen jatkoksineen. Sen sijaan koaksiaalikaapeleiden jatkaminen onnist varsin helposti paikalla asennettavilla liittimillä. sora maaasenns Maa ja merikaapelia New Yorkiin ASENNUSYMPÄRISTÖ JA TAPA TAULUKKO Snnittelijan kannalta on haastavaa osata valita oikeat kaapelit käytännössä kolmelle eri verkolle ja vähintään kahteen käyttöympäristöön eli sisä ja lkoasennkseen. Sisäasennskaapelit on lisäksi jaettava itsestään sammviin ja nippna itsestään sammviin. Ulos asennettavilta kaapeleilta vaaditaan ainakin kostedensietoa, vedenestoa ja UVsojaa. Perinteisten sisä ja lkokaapelien rinnalle kehitettyjä monikäyttöisiä kaapeleita voidaan asentaa molempiin ympäristöihin kaapelin tyyppiä vaihtamatta. Prysmian Grop on toimittant New Yorkiin 345 kv:n srjänniteyhteyden, joka yhdistää New York Cityn ja New Jerseyn. Yhteys on siirtoteholtaan 660 MW. Hdsonjoen alittava energiansiirtoyhteys sisältää kolme srjännitemerikaapelia ja kaksi valokaapelia, jotka asennettiin Prysmian Gropin omistamalla Gilio Verne kaapelinlaskalksella. Kaapelikokonaiss arattiin joen pohjaan yli kolmen metrin syvyyteen Prysmianin kehittämällä erikoislaitteella. Arvoltaan 134 miljoonan eron projektissa Prysmian Grop vastasi kaapeliyhteyden snnittelsta, kaapelitoimitksesta ja asennksesta. Massiiviset siirtymäjatkokset ratatieasemalle Prysmian Grop toimitti Väätämöinen toteaakin, että rakennsten väliseen kaapelointiin on talodellisesti järkevää valita monikäyttöisiä kaapeleita, jotka voidaan asentaa sekä sisälle että los. Yleensä sisäasennskaapelit eivät sovell lkoasennkseen, sillä niissä ei ole vedenestoa. Sisäkaapeleilla ei myöskään ole UVsojasta, joten ne eivät kestä aringonvaloa. Ulos asennettavalta kaapelilta vaaditaan myös soveltvtta laajalle lämpötilaaleelle sekä veto ja pristsrasitskestoa. Prysmian Gropin kaapeleista monikäyttöisiksi kaapeleiksi soveltvat erityisesti kparikaapelit Tell 7 GHF ja SperCat 7 SFTP, joissa on myös hyvä sähköinen sojas. Valokaapeleista monikäyttöisiä kaapeleita rnkokaapelointiin ovat FYORMSU 4kitisena sekä FY2RMSUFT eli ns. FleTbe kaapeli jakamoiden väliin. n avaimet käteen toimitksena 220 kv:n siirtymäjatkokset ja niiden asennksen Barcelonassa sijaitsevalle La Sagreven ratatieasemalle, joka on Espanjan raideliikenteen merkittävin solmkohta. Prysmian Grop oli ainoa valmistaja, joka pystyi toimittamaan 450 metrin pitiseen tnneliin tarvittavat 220 kv:n jatkokset. Yli tonnin painoisilla jatkoksilla pystyttiin tekemään siirtymäjatkokset öljyeristeisistä kaapeleista movieristeisiin XLPEkaapeleihin. Öljyeristeiset kaapelit pyritään nykyisin korvaamaan movieristeillä kaapeleilla, mtta niitä on yhä käytössä Espanjan siirtoverkossa. Nyt tehty asenns oli ensimmäinen Espanjassa. Malla maailmassa vastaavia siirtymäjatkoksia on asennett vain Italiaan ja Englantiin. Afme kaapelit moottoritielle Italiaan Prysmian Grop toimittaa 200 kilometriä halogeenittomia Afme kaapeleita PohjoisItaliaan rakennettavalle delle moottoritielle. Prysmian Gropin pien ja keskijännitekaapeleita asennetaan PohjoisMilanoon 15 kilometrin osdelle. Noin viisi kilometriä kaapeleista asennetaan maan alle, viisi kilometriä tienpenkereisiin ja kolme kilometriä tnneleihin. Rakenteilla oleva Pedemontanan moottoritie yhdistää valmistessaan viisi maakntaa PohjoisItalian aleella. Aleella as noin 4 miljoonaa ihmistä. Tiehanke on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä jlkisista rakennshankkeista Italiassa. Mantereelta yhteys lomasaarelle Vietnamissa Prysmian Grop snnittelee, toimittaa ja asentaa merikaapeliyhteyden mannervietnamista maan etelärannikolla sijaitsevalle Ph Qoc saarelle. Ph Qoc saarella on seita Vietnamin kaneimpia rantoja ja si kaapeliyhteys attaa kehittämään saarta tristien sosimaksi lomakohteeksi. Kaapelin pää asennettiin saarelle jolkssa Asennkset avomerellä kestävät mtaman kkaden, ja helmikn aikana kaapeli saadaan päätettyä myös mantereen polella Ha Tienin rannikkokapngissa. Sopimksen arvo on 67 miljoonaa eroa. Räätälöidyt kaapelit Barcelonan satamaan Prysmian Grop on kehittänyt Barcelonan satamaa varten den, räätälöidyn V:n kaapeliratkaisn, jossa 0,6/1 kv:n voimakaapeliin on yhdistetty 4 kita. Yhdellä kaapelilla voidaan hoitaa sekä energiansiirto että tietoliikenne. Kaapelilla on rajoittamaton siirtonopes, minkä ansiosta käyttöön saadaan kaikki digi taaliset palvelt kten internet, video, TV ja ääni. Ratkaisa on kehitetty yhdessä Schneider Electricin, Phoeni Contactin, Ciscon ja projektia johtaneen AIDINin kanssa. AIDIN on myös kehittänyt ensimmäisen prototyypin ja patentoint ratkaisn. Patentoita kaapeliratkaisa asennetaan myös Trkkiin, Brasiliaan ja mihin maihin. Espanjalaiseen vesivoimalaitokseen avaimet käteen toimits Prysmian Grop on toimittant sr ja keskijännitekaapelit, instrmentointikaapelit, ohjaskaapelit sekä verkkokomponentit espanjalaiseen La Mela vesivoimalaitokseen, joka on yksi Eroopan srimmista vesivoimalaitoksista. Laitoksen vosittainen totanto on MW. Se vähentää rakennttajan, sitvan energian totantoon erikoistneen Iberdrolan, vosittaisia hiilipäästöjä yli 2,2 miljoonaa tonnia. Jri päätökseen saat 1,2 miljardin eron hanke aloitettiin neljä votta sitten ja siihen osallisti Prysmian Gropin espanjalaisesta ttkims ja kehityskeskksesta 60 hengen työtiimi. JOHDIN tammik

5 Lisätrvan tarpeet käydään johdonmkaisesti läpi ja palotrvallisten kaapeleiden käyttöä laajennetaan kohteessa. Kn kyse on tavanomaisemmasta hankkeesta, jää aloitteentekijän rooli sähkösnnittelijalle. Kn hankkeissa käydään asiaa läpi, homaa palotrvallistta koskevien tlkintojen olevan hyvin erilaisia. Kokemkset, osaaminen ja tiedon taso poikkeavat toisistaan ja esiin nosee paljon kysymyksiä esimerkiksi halogeenittomden hyödyistä, palokaasista ja movien pisaroinnista. Yksittäis ja nipppolttokokeiden merkityksen ero on sein epäselvä ja selkeille käytännön valintaohjeille olisi tarvetta, Jarmo Harj kertoo. talodellisten vahinkojen on arvioit nosseen yli 17 miljoonaan eroon. OIKEA KAAPELI KORVAA KOTELOINNIN Insinööri Heidi Koistinen snnittelee ensisijaisesti asinrakennsten sähköistyksiä ja käy jokaisessa hankkeessaan keskstela kaapeleiden palotrvallisdesta. Käsitteiden kertas on snnittelijakokoksessa sein paikallaan. Asintaloihin liittyvä vaatims koskee nippna itsestään sammvaa, halogeenitonta ja vähän savavaa kaapelia poistmisteissä, mikäli ei ole mahdollista rakentaa säädöksen mkaista palokotelointia, Koistinen toteaa. KÄSITTEIDEN KERTAAMINEN ON SUUNNITTELIJAKOKOUKSESSA USEIN PAIKALLAAN. KOKO SAIRAALA HALOGEENITON Jarmo Harj (vas.), Heidi Koistinen ja Tapio Vahekoski Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy:stä toteavat, että kehitys kohti palotrvallisempia kaapeleita näkyy jo toimiston tekemissä sähkösnnitelmissa. HALOGEENITTOMIEN KAAPELEIDEN KÄYTTÖ KASVAA PALOSUOJATUT HALOGEENITTOMAT JA VÄHÄN SAVUAVAT KAAPELIT PARANTAVAT TURVALLISUUTTA JA SÄÄSTÄVÄT PALOKOTELOINNILTA. Teksti KARI HEIKKILÄ ja LEENA KOSKENLAAKSO Kvat VESAMATTI VÄÄRÄ, KAROLIINA EK ja istockphoto RAKENNUTTAJIEN KASVAVA KIINNOSTUS NÄKYY ERITYISESTI ISOJEN HANKKEIDEN SÄHKÖSUUNNITTELUSSA. Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy:n toimitsjohtaja Jarmo Harj toteaa, että kehitys kohti palotrvallisempia kaapeleita näkyy jo toimiston tekemissä sähkösnnitelmissa. Määräysten täyttäminen on aina lähtökohta, minkä lisäksi sein esitämme laajempaa palotrvallisten kaapeleiden käyttöä kohteessa. Tämä pätee erityisesti sairaaloihin ja konesaleihin, joissa henkilötrvalliss ja omaisden trva vaatii erityishomiota, Harj sanoo. Isoilla organisaatioilla on sein mittavat hankkeet ja korkea vaatimstaso. Tilaajan käyttämät palotrvallisskonsltit nostavat palotrvallisden esiin. 8 JOHDIN ta tammik 2014 Trssa sijaitseva snnitteltoimisto on tehnyt merkittävää työtä Trn yliopistollisen keskssairaalan TYKS:n sähkösnnittelssa. Erooppalaista hipptasoa edstava Tsairaala valmisti vosi sitten ja nyt on meneillään vanhojen osien korjaksia. Kaikissa tlevissa TYKS:n hankkeissa on tilaajan kanssa päätetty käyttää ainoastaan halogeenittomia vähän savavia ja nipppolton kestäviä kaapeleita, kertoo sairaaloiden sähkösnnitteln erikoistnt teknikko Tapio Vahekoski. Lääkintätilat ja poistmistiet on nykymääräysten mkaan kaapeloitava palotrvallisesti. Ei ole kitenkaan mieltä kaapeloida osaa tiloista tavanomaisilla totteilla, sillä esimerkiksi käytävillä syntyvä sankka sav leviää kaikkialle. Teimme tilaajan kanssa selkeän yhteispäätöksen laajentaa palosojattjen halogeenittomien kaapeleiden käyttö kaikkialle rakennkseen, Vahekoski toteaa. Vahekoski toteaa kaapelitarjonnan parantneen samaan aikaan, kn rakennttajat ovat kiinnostneet aiheesta. Kn kaapelipalojen aihettamista vahingoista tlee lisää kokemsta, kasvavat vaatimkset. Kahden voden takainen TYKS:n Asairaalan palo on valitettava esimerkki sekä ihmishenkiä että omaistta vaarantaneesta onnettomdesta. Sen aihetti hoitajaktsjärjestelmän oikoslk ja ylikmentminen käytävän välikatossa kaapelihyllyjen tntmassa. Samassa tilassa sijaitsevien happiptkien votaminen alensi syttymislämpötilaa ja voimisti palon räjähdyksenomaiseksi. Tapaksessa säästyttiin kolonhreilta, mtta Jarmo Harjn mielestä selkeille käytännön valintaohjeille on tarvetta. Ainainen pohdinnan kohde on palokotelointien mahtminen korjaskohteiden nosreiteille. Alakatot ovat hyvinkin ahtaita ja LVIptket risteilevät yllättävästi varsinkin vanhoissa taloissa. Koistisen mkaan tilanne ratkaistaan yhä seammin palotrvallisilla kaapeleilla, joita voisi olla tarjolla vielä nykyistäkin kattavammin. Tänä päivänä vedetään palokoteloimattomissa rappkäytävissä erillisiä kaapeleita yhdistelmäkaapelin sijaan. Toivelistalla olisikin saneeraskohteisiin sopiva, poistmistiesäädökset täyttävä atknoskaapelina käytettävä hybridikaapeli. Perskaapeleiden tarjonta toki on riittävää ja niillä soridtaan tavallisista asintaloista. HELPOMPI VALINTA KASVAVASTA VALIKOIMASTA Normaaleissa sisäasennskaapeleissa käytetty yleisin movi on PVC, jonka palonsojaaine on halogeenien ryhmään klva kloori. PVCmovi on itsestään sammva ja sopii siksi hyvin kaapelin lkovaippaan. Palaessaan PVC kitenkin tottaa tmmaa sava ja solahappoa, joka ärsyttää silmiä, vaikettaa hengitystä ja aihettaa korroosiota va JOHDIN tammik

6 hingoittaen mn massa elektroniikkalaitteita. Halogeenittomat kaapelit ovat trvallisempi ja talodellisempi vaihtoehto. Ne ovat lisäksi ympäristöystävällisempiä. Pelastatminen on trvallisempaa ja nopeampaa, sillä vähäisempi savnmodosts to paremman näkyvyyden, ja ihmiselle myrkyllisiä savkaasja sekä ympäristölle haitallisia aineita syntyy vähemmän. Jälkisiivos ja saneeras on helpompaa ja kevyempää eikä kaikkia elektronisia laitteita tarvitse sia. Paloale saadaan nopeammin delleen käyttöön. Halogeenittomista kaapeleista phttaessa tarkoitetaan tavallisesti palosojattja kaapeleita. On tärkeää määrittää, mitä palosojastasoa vaaditaan: itsestään sammvaa vai nippna itsestään sammvaa, Prysmian Gropin Jha Majamäki sanoo. Otimme valmistajille heitetyn haasteen vastaan ja perstimme halogeenittomien palosojattjen energiaja tiedonsiirtokaapelien valikoimallemme Afme totemerkin. Olemme myös jri toneet markkinoille den AFUXTMLSZHkaapelin, joka on kevyt halogeeniton yksittäispolttokokeen vaatimkset täyttävä asennskaapeli. Kaapeleiden palosojastason valinta helpott tlevaisdessa EUtasoisen rakennstoteasetksen (CPR) palomääräyksien vaatimsten käyttöönoton myötä. CPR:ssä energia ja tiedonsiirtokaapelit jaetaan polttokokeiden testitlosten mkaan palolokkiin ACAFCA. Kaapeleiden osalta ei ole vielä kansallisella tasolla päätetty, minkä palolokan kaapelia pitää missäkin kohdin käyttää. Palonkestävien kaapeleiden osalta oma harmonisoit totestandardi ja pakollinen CPR:n mkainen CEmerkintä tllevat voimaan noin voden mita kaapeleita myöhemmin. Uskomme palotrvallisempien kaapeleiden käytön vahdittvan, kn CPR aikanaan selkeyttää tilannetta. Lisäksi halogeenittomien kaapeleiden vapaaehtoinen käyttö tlee lisääntymään etenkin jlkisrakennksissa ja laitetiloissa, Majamäki ennakoi. 10 JOHDIN tammik 2014 K MÄÄRÄYKSET SELKIYTYVÄT JA TIUKENTUVAT PALOTURVALLISUUTTA PIDETÄÄN YHÄ TÄRKEÄMPÄNÄ, JA JATKOSSA MYÖS MÄÄRÄYKSET SELKIYTYVÄT JA TIUKENTUVAT. aapeleita valittaessa on erittäin tärkeää selvittää, mitä palosojastasoa vaaditaan: riittääkö, että kaapeli on itsestään sammva (EN603321) vai pitääkö sen olla nippna itsestään sammva (EN ), toteryhmäpäällikkö Toni Somela Prysmian Gropista korostaa. Prysmian Gropin kaapeleissa halogeenittomdesta kertova HF (halogen free) merkintä tarkoittaa pääsääntöisesti, että kaapeli on halogeeniton (EN 50267), vähän savava (EN 61034) ja nipppolttokokeen (EN ) vaatimkset kestävä. Somelan mkaan kaikilla valmistajilla ei näin ole, vaan HFmerkintä saattaa tarkoittaa vain, että kaapeli on halogeeniton. Kannattaa siis aina erikseen varmistaa, mitä HFmerkintä kssakin kaapelissa tarkoittaa, hän mistttaa. EU:n rakennstoteasets (Constrction Prodcts Reglation, CPR) to jatkossa selkeyttä tilanteeseen, kn kaapeleille määritellään vertailkelpoiset palolokat niiden aihettaman palokorman mkaan. Palolokat määritellään parhaasta Alokasta honoimpaan Flokkaan. Kaapelien kansallisen CPRlokitksen valmistmiseen menee Somelan mkaan kitenkin vielä mtama vosi. MÄÄRÄYKSIÄ TIUKENNETTU Halogeenittomia, vähän savavia ja nipppolttokokeen kestäviä kaapeleita on nykyisen asennskäytännön mkaan käytettävä loskäytävissä ja lääkintätiloissa. Saneeraskohteiden loskäytävissä johtojärjestelmät on aina sojattava vähintään palonkestävyyslokan EI 30 mkaisella mekaanisella rakenteella. Jos sellaiselle ei ole tilaa kerrostalon loskäytävässä, on käytettävä kaapeleita, jotka täyttävät nipppolttokokeen vaatimkset ja ovat halogeenittomia sekä vähän savavia, Toni Somela toteaa. Lääkintätilojen disasennsten johtojärjestelmiä koskevia vaatimksia on tikennett. Myös ne on sien vaatimsten mkaan sojattava vähintään palonkestävyyslokan EI 30 mkaisella sojarakenteella tai vaihtoehtoisesti käyttämällä kaapeleita, jotka täyttävät nipppolttokokeen vaatimkset ja ovat halogeenittomia ja vähän savavia. KANNATTAA AINA ERIKSEEN VARMISTAA, MITÄ HFMERKINTÄ KUSSAKIN KAAPELISSA TARKOITTAA. Myös ratateiden ja metron tnneleissa on käytettävä halogeenittomia, vähän savavia kaapeleita. Nykyään halogeeniton kaapeli valitaan sein myös jlkisiin tiloihin, vaikka määräykset eivät sitä edellyttäisikään, Somela kertoo. Halogeenittomat kaapelit ovat jonkin verran perinteisiä kaapeleita kalliimpia, mtta hintaero on viime vosina kaventnt. Myös käsiteltävyys on parantnt homattavasti. Halogeenittomia kaapeleita on lähes yhtä helppo asentaa kin perinteisiä kaapeleita. Vaikka halogeenittomien kaapeleiden saatavs on yhä parempi, voi ennakolta tilaaminen Somelan mkaan joissain tilanteissa olla tarpeen. PALONKESTÄVÄT KAAPELIT TOIMIVAT PALON AIKANAKIN Palonkestävät kaapelit säilyttävät toimintakykynsä palon aikanakin. Palonkestäviä kaapeleita on käytettävä rakennksissa ja laitteistoissa, joissa ihmisten tai laitteiden trvalliss edellyttää kaapelin toimivan tietyn aikaa tlipalon aikana. EUaleella määrätään, että palonkestävien kaapelien on täytettävä trvakaapelipolttokokeen EN tai EN vaatimkset, Somela kertoo. Palonkestoisilla kaapeleilla on sojattava mn massa merkki ja trvavalaistkset sekä rakennsten poistmisteiden opasteet, joiden valaistksen on määräysten mkaan toimittava palotilanteessakin vähintään 60 mintin ajan. Palonkestäviä kaapeleita käytetään myös savkaasphaltimien tai sammts ja jäähdytysvesipmppjen sähkömoottoreissa, savlkkjen ohjas ja avastoiminnoissa sekä palovaroitsjärjestelmissä. PALOTURVALLISUUTEEN KUULUU MUUTAKIN Kaapelien palosojastaso on osa palotrvallistta, mtta palotrvallisteen liittyy mtakin. Kn valitaan kaapeleita palokriittisiin kohteisiin, on hyvä mistaa, että kparijohtimella on parempi lämmönkesto kin almiinijohtimella. Kparijohtimen slamispiste on noin astetta, siinä missä almiinijohdin slaa jo noin 660 asteessa, Somela homattaa. Palonkestävien kaapeleiden mitoitksessa on syytä homioida palotilanteessa noseva ympäristön lämpötila, sillä kparin sähkönjohtokyky alenee ja resistiivisyys kasvaa lämpötilan nostessa. Esimerkiksi noin 900 asteen palolämpötilassa kparikaapelin johdinresistanssi kasvaa viisinkertaiseksi normaaliin käyttölämpötilaan verrattna. Palotrvallisden kannalta on olennaisen tärkeää, että palokatkot ja kaapeleiden läpiviennit tehdään asianmkaisesti, Somela korostaa. JOHDIN tammik

7 Polttokokeiden avlla voidaan osoittaa, että kaapelit ovat sitä, mitä lvataan, sanoo totekehityspäällikkö Camilla Sandström Prysmian Gropista. POLTTOKOKEILLA TESTATAAN KAAPELIEN PALOKÄYTTÄYTYMISTÄ KAAPELIEN PALOKÄYTTÄYTYMINEN ON EUALUEELLA TESTATTAVA ENSTANDARDIEN MUKAISILLA POLTTOKOKEILLA. MAAILMANLAAJUISESTI VOIDAAN KÄYTTÄÄ IECSTANDARDIEN MUKAISIA POLTTOKOKEITA. P olttokokeiden avlla voidaan todentaa, että kaapelit ovat itsestään sammvia eivätkä ylläpidä paloa. Tärkein polttokokeilla varmistettava asia on, ettei kaapeli esimerkiksi oikosln sattessa levitä tlipaloa, sanoo totekehityspäällikkö Camilla Sandström Prysmian Gropista. Polttokokeet klvat tyyppikokeisiin, joita tehdään ennen kin si tote todaan markkinoille tai kaapelin totehyväksynnän voimassaolo on mpetmassa. Lisäksi polttokokeita tehdään Sandströmin mkaan viikoittain sekä laadn varmistamiseksi että totekehitysmielessä. Ulkopoliset hyväksymislaitokset meidän tapaksessamme SGS Fimko antavat kaapeleille FImerkinnän ja jatkossa esimerkiksi CEmerkintään vaadittavia pöytäkirjoja. Se tarkoittaa, että SGS Fimko on ollt hyväksyjänä ja sertifikaattien antajana, ja että asianmkaiset koetlokset ovat olemassa. Kn polttokokeita tarvitaan, ne tehdään SGS Fimkon valvonnassa. 12 JOHDIN tammik 2014 PRYSMIANILLA LABORATORIOTILAT VAATIVILLE POLTTOKOKEILLE Prysmian Gropin Pikkalan tehtaalla on kaksi erillistä laboratoriota vaativia polttokokeita varten. Noin sadan neliön kokoisessa polttolaboratoriossa on kolme erillistä testastilaa: savntiheyshone, nipppolttokammio ja trvakaapelien polttohone. Polttolaboratoriota sremmassa materiaalilaboratoriossa tehdään halogeenittomsmittaksia, pieniä polttokokeita sekä yksittäispolttokokeita 60 senttimetrin pitisille kaapelinäytteille. Asiakas tai hyväksyntälaitos voi tlla seraamaan tekemiämme polttokokeita. Kaapeleiden palokäyttäytymisen testaaminen on kaapelinvalmistajalle erittäin tärkeää. Polttokokeiden avlla voidaan osoittaa, että kaapelit ovat sitä, mitä lvataan. Palotrvallissasiat ovat entistä tärkeämpiä ja vaatimkset lisääntyvät jatkvasti, Sandström toteaa. Sandström on osallistnt Somen edstajana työryhmiin, jotka kehittävät kaapelien polttokoestandardeja Eroopan tasolla (Eropean Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) ja maailmanlaajisesti (International Electrotechnical Commission, IEC). KAAPELIEN IEC / ENSTANDARDIEN MUKAISET POLTTOKOKEET YKSITTÄISPOLTTOKOE ITSESTÄÄN SAMMUVAT KAAPELIT IEC / EN senttimetrin mittaista näytettä poltetaan 1 kw:n polttimella tietty aika, joka riipp kaapelin halkaisijasta. Kn poltin otetaan pois, näytteen on sammttava määrätyn paloaleen sisällä itsestään. NIPPUPOLTTOKOE NIPPUNA ITSESTÄÄN SAMMUVAT KAAPELIT IEC / EN Nipp noin neljämetrisiä kaapeleita asetetaan pystysoraan nipppolttokammioon. Nippa poltetaan liekillä, kategoriasta riippen joko 20 tai 40 minttia. Tnnin klessa liekin sammttamisesta palo ei saa olla edennyt pidemmälle kin 2,5 metriin. Yleensä kaapelinipp samm itsestään mtamassa mintissa sen jälkeen, kn liekki on sammtett. SAVUKUUTIOPOLTTOKOE VÄHÄISEN SAVUNMUODOSTUKSEN OMAAVAT KAAPELIT IEC / EN Useita kaapelinäytteitä poltetaan polen tnnin ajan metrin kokoisessa savktiossa, jonka läpi klkee valo. Fotometrinen järjestelmä tnnistaa savn määrän ktion sisällä ja mittaa valon läpäisevyyttä. Sositelt vaatims on vähintään 60prosenttinen valon läpäisevyys. Testin avlla todennetaan, että kaapelin syttyessä palamaan sava kehittyy vain vähän ja se ei ole mstaa, vaan läpinäkyvää. TURVAKAAPELIPOLTTOKOE PALONKESTÄVÄT KAAPELIT EN ja EN Kokeet tehdään vain palonkestäville kaapeleille. Kaapelinäyte asetetaan Umotoisessa klmassa telineeseen, jossa sitä poltetaan propaanikaaspolttimen yli 830asteisella liekillä. EN koe tehdään kaapeleille, jotka ovat halkaisijaltaan korkeintaan 20 millimetriä, ja EN koe sitä sremmille kaapeleille. Polttoaika on korkeintaan 120 minttia. HALOGEENITTOMUUSKOE SAVUKAASUJEN HALOGEENITTOMUUDEN MITTAUS EN Standardiin kl kaksi eri koemenetelmää: halogeenittomskoe ja savkaasjen syövyttävyyden mittas. Nämä ovat materiaalikokeita ja ne tehdään polttamalla kaapelin vaippa tai eristysmateriaalia ptkinissa ja ottamalla siitä syntyneet savkaast talteen eri liokseen. Halogeenittomskokeessa natrimhydroksidilioksesta titrataan esille halogeenihapon määrä. Jos arvo on srempi kin 5 mg/g (tai 0,5 %), materiaali ei ole halogeeniton. Toinen koe kertoo tarkemmin savkaasjen syövyttävyydestä. Siinä mitataan vesilioksesta ph ja johtokyky. Yleisin vaatims on ph 4,3 ja johtokyky 10 µs/mm. AFUMEX ON KOKO KATTAUS HALOGEENITTOMIA KAAPELEITA PRYSMIAN GROUPIN AFUMEX TUOTEPERHE TARJOAA MARKKINOIDEN LAAJIMMAN VALIKOIMAN HALOGEENITTOMIA ENERGIA JA TIETOVERKKOKAAPELEITA. TUOTEPERHETTÄ TÄYDENTÄÄ UUSI KEVYT AFUX LSZH ASENNUSKAAPELI. P rysmian Grop kokosi viime vonna kaikki halogeenittomat, vähän savavat energia ja tietoverkkokaapelinsa Afme toteperheeksi. Afme toteperhe tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman kiinteistöjen palotrvallistta edistäviä kaapeleita. Afme perheessä on kattava valikoima voima, asenns, ohjas ja tietoverkkokaapeleita. Valikoimasta löytyvät myös kytkentäjohdot ja liitäntäkaapelit, instrmentointikaapelit sekä väylä ja merkinantokaapelit, kertoo totepäällikkö Toni Somela Prysmian Gropista. Afme kaapelit ovat notkeita ja helposti korittavia, joten niiden asentaminen on helppoa. Valtaosa Afme totteista valmistetaan Somessa. AFUXTM LSZH ON KEVYT ASENNUSKAAPELI Afme toteperheen sin tlokas on AFUX asennskaapeli. Se on kevyt, taipisa ja perinteistä kaapelia ohempi asennskaapeli. Helpon korittavtensa, keveytensä ja ohemman rakenteensa ansiosta AFUX LSZH on helppo käsitellä. Nopea asenns säästää aikaa ja rahaa. Pienemmän taivtssäteensä voksi kaapeli voidaan asentaa ahtaampiinkin kohteisiin. AFUX LSZH valmistetaan Somessa Prysmian Gropin Oln tehtaalla. Sitä toimitetaan nippina, pienkeloilla ja K6Mmovikelalla. AFUX asennskaapeli ei sisällä raakaaineita REACH / SVHC listalta, ja sen raakaaineet täyttävät RoHSdirektiivin vaatimkset. n AFUXTM 300/500 V LSZH RAKENNE Johdin Yksilankainen hehktett kparijohdin Eristys PEXmovi Täyte Halogeeniton täytemassa Ulkovaippa Valkoinen halogeeniton movi, metrimerkintä KÄYTTÖ Kiinteään pinta ja ppoasennkseen sisällä ja lkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen raan. Ei sovell maaasennkseen eikä asennettavaksi soraan betonivaln ilman sojaptkea. Ei sovell käytettäväksi lääkintätiloissa eikä saneeraskohteiden porraskäytävissä. STANDARDIT EN (movit) IEC / EN (itsestään sammva) EN ja EN AFUMEX KAAPELIT ovat notkeita ja helposti korittavia, joten niiden asentaminen on helppoa. 13

8 FLEXTUBE VALOKAAPELIEN VALIKOIMA ON LAAJA FLEXTUBE TEKEE ASENNUKSESTA JOUSTAVAA, SIISTIÄ JA NOPEAA KAKSI VUOTTA SITTEN MARKKINOILLE TUOTUJA, INNOVATIIVISEEN MIKROMODUULIIN PERUSTUVIA FLEXTUBE VALOKAAPELEITA ON ASENNETTU JO SATOJA KILOMETREJÄ ERI PUOLILLE SUOMEA. ERITTÄIN HELPOSTI KÄSITELTÄVÄT JA VÄHÄN TILAA VIEVÄT KAAPELIT SOPIVAT KAIKKIIN OPTISEN LIITYNTÄVERKON SOVELLUKSIIN JA TUOVAT MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄ ASENNUSKUSTANNUKSIIN. Teksti OUTI JÄRVELÄ Kvat PRYSMIAN GROUP F letbe valokaapelit perstvat Prysmian Gropin kehittämään innovatiiviseen mikromodliin, joka tekee asennksesta helppoa, siistiä ja nopeaa. FleTbe kaapelin käsittely on vähintään kolmanneksen nopeampaa kin perinteisen kerrattrakenteisen valokaapelin. Ripeästi sjva asenns säästää merkittävästi myös kstannksia, toteaa totepäällikkö Petri Utlahti Prysmian Gropista. FleTbe kaapelin kidt ovat halkaisijaltaan erittäin pienissä, jostavasta movimateriaalista valmistetissa mikromodleissa. Taipisat mikromodlit ovat lähes rasvattomia, ja ne on helppo koria sormin. Kerrattrakenteisten miniptkien avaamiseen tarvitaan aina työkal, ja täyterasvan voksi kitjen phdistamiseen kl aikaa. FleTbe rakenteessa täyterasvaa on hyvin vähän, joten myös phdistsvaihe sj nopeasti. Sisäkaapelit ovat täysin kivia, eli kitja ei tarvitse lainkaan phdistaa rasvasta. Osassa FleTbe sisäkaapeleista modleja voidaan vetää los yhteisestä rnkokaapelista ja käyttää soraan kerroskaapelointiin kssakin kerroksessa. Tämän ansiosta voidaan välttää kidn jatkaminen kerroksessa ja samalla säästetään asennstyötä rnkokaapeloinnissa. PIENI TILANTARVE FleTbe kaapelien kitina voidaan käyttää yksimotokita (G.652.D) tai Prysmian Gropin kehittämää erittäin taivtssietoista BendBrightXSkita (G.657.A2/B2). Ohissa, noin 1,3 millimetrin paksisissa modleissa on tyypillisesti 12 kidn nipp. FleTbe mahdollistaa erittäin srikitiset kaapelirakenteet, aina 14 JOHDIN tammik 2014 Yleiskaapeli FYMVD2PMUFT:n kanavaasennksessa kaapelin veto voidaan tehdä trvallisesti vetoskalla soraan vaipan päältä. 864kitiseen rakenteeseen tai jopa srempaan, Utlahti sanoo. FleTbe mikromodlin poikkipintaala on 70 prosenttia pienempi kin vastaavan kerrattrakenteisen miniptken. FleTbe kaapelit säästävät merkittävästi tilaa. Varsinkin srikitisten kaapelien halkaisijat ovat merkittävästi pienempiä kin kerrattrakenteisten kaapelien halkaisijat. Ohet, taipisat kitmodlit menevät siististi pienelle kiepille ja vievät vain vähän tilaa jatkoskoteloissa ja kaapeissa. Kn siirrytään FleTbe modlien käyttöön, voidaan esimerkiksi kitjatkoskaappien hitsaskapasiteettia kasvattaa ilman että kaappien kokoa srennetaan. Mikromodlit voidaan myös varastoida kitjatkoslevylle. SUUNNITELTU SUOMALAISEEN MAAPERÄÄN VAIVATONTA KÄSITTELYÄ FleTbe kaapeli on nopea ja helppo avata kaapelia päätettäessä tai kylkiottoa tehdessä. Myös yksittäisen kidn kylkiotto onnist helposti. Mikromodlien käsittely jatkoskoteloissa on vaivatonta. Modlien asettel jatkoskoteloon esimerkiksi kylkiotoissa on todella nopeaa. Tämä on merkittävä ero perinteisten miniptkien käsittelyyn. Päinvastoin kin kerrattrakenteiset miniptket, pehmeät ja jostavat FleTbe mikromodlit voidaan taivttaa jatkoskoteloon erittäin pienelle taivtssäteelle ilman lommahdsriskiä. FleTbe kaapelien lämpötilaale on laaja, C. Mikromodlit säilyvät lämpöstabiileina jopa 45 pakkasasteessa. Sitävastoin kerratn kaapelin miniptkien lämpöstabiiliss on hono. Kn kaapelin vetoelementit ja stabiloivat elementit katkaistaan kylkiotossa, on kerrattjen kaapeleiden lisävaimennksen riski sri etenkin alhaisessa lämpötilassa, kn ptki ktist. FleTbe kaapelia jatkettaessa tai päätettäessä kitmodlit vievät vain vähän tilaa jatkoskotelossa ja kaapeissa. Tämä lisää mm. kaappien hitsaskapasiteettia. FleTbe valokaapelien laajasta totevalikoimasta löytyvät sopivat kaapelit kaikkiin käyttökohteisiin. Yleiskaapeli FYMVD2PMUFT on seimpiin sovellksiin sopiva kaapeli. Se on arattava maa ja kanavavalokaapeli, joka on snnitelt somalaisiin oloshteisiin. FYMVD2PMUFTkaapelissa yhdistyvät keskiptkirakenteen (FY) ja kerratn kaapelin (FZ) parhaat polet, mikä tekee siitä vertaansa vailla olevan yleiskaapelin. Srikitisenakin kaapeli on kooltaan pieni ja kevyt, joten se sovelt erinomaisesti myös kanavaasennkseen vetämällä tai phaltamalla. Kaapelin veto voidaan tehdä trvallisesti vetoskalla soraan vaipan päältä. Vaipassa olevia metallisia vetoelementtejä ei tarvitse kiinnittää erikseen. Kerrattrakenteisissa kaapeleissa vetopää pitäisi oikeaoppisesti kiinnittää kaapelin vetoelementteihin ja erityisesti keskielementtiin. Valitettavan sein kaapeli kitenkin vedetään vaipasta, jonka seraksena kaapelin sydän varioit. Varioitminen ei aina näy loppmittaksissa, vaan vasta vosien kltta. n Metallittomat FleTbe kanavakaapelit sopivat erittäin hyvin phaltamiseen, asentamiseen vedellä tai vetämiseen. Maakaapelit, joissa armeeras korrgoidlla teräspellillä arasasennkseen. Soveltvat myös kokonsa ja keveytensä voksi hyvin kanavaasennkseen. Sisäasennkseen tarkoitett FleTbe kaapelit rakennksiin ja tnneleihin, joissa vaaditaan halogeenittomia ja vähän savavia kaapeleita. Täysin kiva rakenne. Myös sisälkokaapeliversiot. Mikrokanavakaapelit soveltvat myös kaapelin kitjen kylkiottoon. AURATTAVA YLEISKAAPELI MAA JA KANAVAASENNUKSEEN Yleiskaapeli FYMVD2PMUFT on arattava maa ja kanavavalokaapeli snnitelt arasasennkseen somalaiseen maaperään srikitisenakin (esim. 192, 288 ja 432) kaapeli on pieni ja kevyt, joten se sovelt hyvin myös kanavaasennkseen vetämällä tai phaltamalla Hyvä pristskesto 6000 N/10 cm Laaja lämpötilaale C, myös kitmodleille ilman tkielementtejä Helppo käsitellä jatkoksissa kylkiotossa Yksittäisen kidn kylkiotto modlista mahdollista Kitmodlien tilantarve jatkoksissa hyvin pieni JOHDIN tammik

9 MUOTOKUVASSA JÄRJESTELIJÄ ESKO AHOLA vastaa mn massa pakkastehtaan varaston järjestyksestä. TUOTANNONSUUNNITTELIJA PÄIVI HIIRONEN varmistaa jmpperi kaapeliosastolla, että raakaaineet riittävät ja kaikki valmist jri oikeaan aikaan. LAADUN TEKIJÄT VAIKKA KAAPELINVALMISTUS ON NYKYISIN PITKÄLTI AUTOMATISOITUA, EIVÄT PERUSASIAT OLE MUUTTUNEET SADASSA VUODESSAKAAN: LAATU SYNTYY VAIN HUOLELLISUUDELLA, TARKKUUDELLA JA PUHTAILLA RAAKAAINEILLA. TÄMÄ EI OLE OLE HOSUJAN TYÖTÄ, TIIVISTÄVÄT PIKKALAN JA OULUN TEHTAIDEN KAAPELIAMMATTILAISET. Teksti OUTI JÄRVELÄ Kvat KAROLIINA EK ja JUHA SARKKINEN 16 JOHDIN tammik 2014 YLEISMIES JANTUNEN ja joka paikan höylä, esittelee itsensä Oln Rskon pakkastehtaan järjestelijä Esko Ahola. Aholan aam on klnt trkin ratissa. Yksi trkkikskeista on sairaana, joten Ahola on attant varastonodoissa. Järjestelijän työnkva on laaja, ja jri työn monipoliss ja itsenäisyys ovat Aholan mieleen. Hän vastaa mn massa pakkastehtaan varaston järjestyksestä ja inventaarioista, holehtii pakkashallin yleisestä järjestyksestä ja trvallisdesta, avstaa tarpeen vaatiessa pakkaslinjoilla ja valmistelee linjoilla tehtäviä koeajoja. Tärkeintä on kitenkin holehtia siitä, että tehtaalla on aina oikea määrä pakkastarvikkeita, jotta asiakkaille saadaan lähtemään heidän tarvitsemansa totteet jri silloin kin pitääkin. Tehtaan 15 pakkaslinjalla pakataan montaa sataa eri totenimikettä movi ja pkeloille sekä kelm ja pahvipakkaksiin. Toimitksen koko voi vaihdella mtamasta kymmenestä kaapelimetristä kilometreihin, asiakkaan tarpeen mkaan. Tämä on kirjaimellisesti asiakaslähtöistä työtä, Ahola sanoo. Pakkastehtaalta toimitetaan asennskaapeleita ja johtoja kotimaan lisäksi malle Pohjoismaihin. Oln kpeesta YliIistä kotoisin oleva Ahola tli Rskon tehtaalle töihin vonna Udelle pakkastehtaalle hän siirtyi ensimmäisten jokossa vonna Ahola arvostaa työporkan hyvää yhteishenkeä ja yrittää itse pitää sitä yllä omalla panoksellaan. Kyllä paras lopptlos työssä syntyy, kn ihmiset viihtyvät keskenään. KAHTA SAMANLAISTA päivää ei ole, toteaa operaattori Päivi Hiironen Rskon tehtaan jmpperikaapeliosastolta. Vodesta 1995 talossa ollt Päivi Hiironen työskentelee osastolla totannonsnnittelijana, mtta on mkana monessa mssakin: hän tekee myös markkinoinnin tkitöitä ja on RF, jmpperikaapeli ja valokaapeliosastojen työsojelasiahenkilö. Työsojel ja trvalliss ovat itselleni läheisiä asioita. On hienoa, että työtrvallistta pidetään tehtaalla tärkeänä, eikä siihen varatista resrsseista tingitä. Srin osa työajastani toki menee sen varmistamiseen, että esimerkiksi raakaaineet riittävät ja kaikki valmist oikeaan aikaan. Tarvittaessa atan itsekin totannossa ja silloin tällöin myös varastolla. Taipisia jmpperikaapeleita käytetään liitettäessä RFkaapeleita päätelaitteisiin. Oln tehtaalla valmistetaan sekä RFkaapelit että jmpperikaapelit liittimineen ja totteita toimitetaan kotimaan lisäksi vientiin. RFkaapelit ovat antennilinjatotteita ja niillä rakennetaan matkaphelinverkkoja. Toimitsvarms on kaiken A ja O, sillä jmppereita valmistetaan ja lähetetään asiakkaille thansia kappaleita viikossa. JOHDIN tammik

10 KOESTAJA HANNU RÄSÄNEN tekee koestksessa kaapelille osittaisprkasmittaksen ja jännitekokeen sekä tarkastaa johtimien vastkset ja kaapelin laminaattisojan eheyden. SUURIN OSA KAAPELEIDEN johtimista valmistetaan kertaamalla, jolloin johtimesta tlee monilankainen. Kertaksessa ohet, sorat johdinlangat pnotaan yhteen sydänlangan ympärille, tiivistää Oln johdintehtaalla työskentelevä kertaaja Pasi Ksiniva. Parhaillaan Ksiniva työskentelee tinakoneella ja ajaa 1,8millisen kparilangan päälle tinakerrosta. Tinaksella estetään johtimen hapettmista, Ksiniva toteaa. Kertaksella kaapeliin saadaan haltt moto ja notkes ja tiiviin nippmaisen johtimen jatkokäsittely on helpompaa. Kertaksessa, niin kin kaikessa kaapelin valmistksessa, on avainasemassa tarkks. Kertaksen on oltava säännönmkainen, jottei kaapeliin jatkossa tle läpilyöntejä. Kaikilta keloilta otetaan näytteet, joista mitataan johtimen resistanssi ja mrtovenymät. Tinatista langoista mitataan myös tinakerroksen vahvs erikseen laboratoriossa, Ksiniva kertoo. AJURI VELIMATTI HARTIKAINEN seraa LANGANVETÄJÄ SEBASTIAN GRANDELL merikaapelin etenemistä pystysoraan 80 metriä nosevalla srjänniteeristyslinjalla. työskentelee raskasvetolinjalla, jossa kaapelille tehdään johdinlanka kparista tai almiinista. TÄÄLTÄ SE ALKAA, narahtaa langanvetäjä Sebastian Grandell työpisteellään Pikkalan tehtaan raskasvetolinjalla. Kaapelinvalmists alkaa raskasvetolinjalta, jossa kaapelille ryhdytään tekemään johdinta. Johtimen materiaaleina käytetään kparia tai almiinia, jotka tlevat tehtaalle tonnien painoisina raakaainenippina. Raskasvetolinjalle mennessään kpari tai almiinilanka on halkaisijaltaan 8millimetristä. Prosessin aikana linjan vetopyörät ja kivet ohentavat johdinlankaa, knnes halkaisija on toivotn paksinen. Raskasvetokoneella johdinlanka saadaan ohimmillaan noin 1,5milliseksi. Tätä ohempien johdinlankojen teko jatk hienovetokoneella, Grandell kertoo. Johtimenvedon aikana kparia lämmitetään eli hehktetaan, jotta se pehmenee ja venyy helpommin. Hehkts parantaa myös johtavtta. Todella tarkkana on oltava koko ajan, jotta halkaisija saadaan täsmälleen oikeaksi eikä hehktksen kanssa tle virheitä. Erityisen holellinen on oltava merikaapelien raskaita johdinlankoja tehtäessä. Linjalta otetaan jatkvasti näytekappaleita, jotka tarkastetaan laadnvalvonnassa, Grandell toteaa. Raskasvetolinja pyörii vorokaden ympäri. Keskivertopäivänä linjalla valmist thansia ja thansia kiloja johdinlankaa. Kilometrin päässä tehtaalta asva Grandell on jo toisen polven pikkalalainen. Perheen perstettaan Grandell kyllästyi päivittäisiin työmatkoihin Helsinkiin ja päätti käydä kysymässä töitä tehtaalta. Isäni työskenteli täällä vartijana, joten tehdas tnti valmiiksi ttlta. 18 JOHDIN tammik 2014 KUN KOESTAJA Hann Räsänen slkee valvomonsa oven ja aloittaa työnsä, napsahtavat hallin ovet sähköisesti lkkoon. Koestshallissa on nyt ns. Faradayn häkki häiriösojatt kenttä, jonne ei pääse lkopolelta minkäänlaista sähkömagneettista säteilyä. Laitteet ovat herkkiä, ja pienikin häiriö saattaa häiritä kaapelin osittaisprkasmittaksia. Toki sljett tilat ovat myös osa trvajärjestelyjä, kn työskennellään hyvinkin isojen jännitteiden kanssa, kertoo Pikkalan tehtaalle vonna 1979 töihin tllt Räsänen. Pikkalassa on kaikkiaan kolme koestshallia ja merikaapeleiden koestkseen kaksi erityistä mntajarekkaa, joissa tehdään pitkiä koestksia tasajännitesähköllä. Jokainen kaapelikela koestetaan ennen kin se lähtee tehtaalta. Osittaisprkasmittaksen ja eristysljtta testaavan jännitekokeen lisäksi koestksessa tarkistetaan johtimien vastkset ja kaapelin laminaattisojan eheys. Kaapeli valmistellaan koeststa varten prkamalla sitä hikan kmmastakin päästä, jonka jälkeen se siirretään testaksen ajaksi vesipäätteeseen. Hosjan työtä tämä ei ole. Kaapelin päitä ja vaippaa avatessa on oltava holellinen ja kytkentöjä tehdessä todella tarkka, jotta esimerkiksi maadoitkset ovat oikein. Prysmianilla on vikojen shteen täydellinen nollalinja. Osittaisprkaksia kaapeleissa ei sallita lainkaan, vaikka esimerkiksi keskijännitekaapeleilla riittäisi 4 pc:n tason saavttaminen. Jos kaapelissa on pienikin vika, se löydetään. Koests on laadnvalvontaa, jolla varmistetaan, että täältä lähtee vain priimaa tavaraa. Jokaisesta kelasta tehdään myös tarkastspöytäkirja, josta asiakas saa dokmentin haltessaan. KERTAAJA PASI KUUSINIVA kljettaa 1,8millistä kparilankaa sisältävää kelaa tinakoneelle, jossa langan päälle ajetaan hapettmista estävä tinakerros. PIKKALAN TEHTAAN MAAMERKKI, srjännitekaapelitorni, kohoaa tehdasaleella yli 10 metriä Olympiastadionin tornia korkeampana. Torniin on rakennett tehtaan srjänniteeristyslinjat, maailmallakin harvinaiset pystylinjat VCV 1 ja VCV 2. Tornin 14. kerroksessa on VCV 1 linjan valvomo, jossa ajri VeliMatti Hartikainen parhaillaan seraa monitoreista 380 kv:n merikaapelin etenemistä linjalla. Päätähimaavaa pystysoraan nosevan linja vahti ei ole: Tällä ajonopedella kaapeli on linjan toisessa päässä noin 18 tnnin päästä, Hartikainen kertoo. Viidessä vorossa pyörivällä VCV1linjalla eristetään merikaapeleita, joissa jännitteet ovat sria. Mitä srempaa jännitetasoa tehdään, sitä tärkeämpiä ovat tarkks, holelliss ja raakaaineiden phtas. Merikaapeleissa on eristeajon aikana sojanaha, joka varmistaa pinnan phtaana pysymisen. Kaapelin käyttöikään vaikttaa myös eristepintojen tasaiss. On erittäin tärkeää, että kaikki eristeseinämät ovat yhtä vahvoja, Hartikainen kertoo. Eristyslinjalla johtimen päälle pristetaan kolme movikerrosta polijohtava johdinsoja, eristekerros ja hohtosoja ja eristeelle tehdään jännitekestoiss vlkanoimalla. Vlkanoinnissa kaapeli lämmitetään yli 300asteiseksi, jolloin saadaan aikaiseksi movimolekyylien ristisilloittminen ja vahva eristepinta. Tämä jälkeen kaapeli jäähdytetään typen avlla. Merikaapelit ovat sen jälkeen kaasnpoistohehktksessa, eli niin sanotssa sanotksessa, jossa niitä lämmitetään delleen. Ennen asiakkaalle lähtöä merikaapeleille tehdään vielä armeeras, jolla niiden mekaanista kestävyyttä lisätään metallisella sojakerroksella. n JOHDIN tammik

11 Kemijärven ratapihalla rakoitiin heinäkssa. SÄHKÖJUNALLA KEMIJÄRVELLE ASTI ROVANIEMEN JA KEMIJÄRVEN VÄLISEN RADAN SÄHKÖISTÄMINEN ON LOPPUSUORALLA. TÄNÄ VUONNA JUNAT JATKAVAT MATKAANSA ROVANIEMEN LÄPI ILMAN VETURIN VAIHTOA. SAMALLA LIIKENTEEN PÄÄSTÖT VÄHENEVÄT. S Teksti MARIANNA SALIN Kvat JOUNI PORSANGER omalainen sähkörata on määritelty tarkasti Liikenneviraston ohjeissa. Tämä ei kitenkaan tarkoita sitä, että radan sähköistäminen olisi rtiinityötä. Päällepäin sähkörata näyttää aina samanlaiselta, mtta rataosdet snnitellaan perstksista alkaen kohteen mkaan. Standardiratkaisa ei ole, toteaa projektipäällikkö Jori Friman VR Track Oy:stä. VR Track voitti Rovaniemi Kemijärviradan sähköistämisrakan voden 2011 lopssa, ja snnitteltyö alkoi maaperättkimksilla vodenvaihteessa Rakennstöihin päästiin tokokssa TYÖMAA JUNALIIKENTEEN EHDOILLA Ratasähköistystyömaa on jännitteetöntä aletta, joten töitä voidaan tehdä trvallisesti jännittees tä holehtimatta. Dieselvetrit pksttavat reitillään lähes entiseen tapaan. Frimanin mkaan vorokaden pisin yhtenäinen työaika on viitisen tntia, mtta lyhyemmätkin työraot hyödynnetään. Siirrymme päivittäin eri liikennepaikoilta moneen eri työkohteeseen, teemme työt ja siirrymme taas liikenteen alta pois. Holtoteitä ei ole, vaan kljemme aleella ratatyökoneilla ja kljetamme asennettavat tarvikkeet rataa pitkin, Friman kertoo. Työoloshteet on otett homioon myös rakenteissa, kten perstksissa, joiden päälle asennett sähköratapylväät kääntöorsineen kannattelevat ajojohdinta. Frimanin mkaan on varsin tavallista rakentaa pylväiden perstkset kaivamalla maahan betoniantrat, mtta kaivaminen ja täyttäminen on hidasta. Siksi käytimme myös ptkipaalperstksia, jotka tärytettiin maahan. Perstkset rakennettiin kahden kesän aikana. Talvella keskityttiin pelkästään varsinaisiin sähköratatöihin. 85 kilometrin matkalla on nyt pylvästä kääntöorsineen, joihin ajojohdin on kiinnitetty. AJOLANKA KESTÄÄ YLI 50 VUOTTA Ajolangasta ja sen kannattimesta koostva ajojohdin asennettiin noin polentoista kilometrin pätkinä. Ajojohdin on ankkroit keskeltä ja molemmat päät ovat kiristyspyörästöjen katta vapaasti liikkvien painojen varassa. Näin lanka saadaan kiristettyä sopivaksi niin pakkasella kin helteelläkin. Ilman kiristyspyörästöjä johdin roikkisi kesähelteellä melkein maassa asti, Friman homattaa. Asennstyön helpottamiseksi Prysmian Grop toimitti kpariset ajolangat määrämittaisina. Kaiken kaikkiaan 85 kilometrin radalle asennettiin Prysmianin toimittamaa johdinta yli neljä kertaa radan pitden verran, yhteensä noin 360 kilometriä. Ajolanka ja kannatin klkevat koko matkan soraan radan yllä, vastajohdin ja maadoitsjohdin radan vierellä sähköratapylväissä. Lisäksi sähköra 20 JOHDIN tammik 2014 JOHDIN tammik

12 RATAVERKKO SUOMESSA noin km rnsas polet sähköistetty Kaikki tiedonsiirtokaapelit kiinteistön sisäverkkoihin Liikenneviraston hallinnoima klttaa vodessa noin 780 GWh sähköenergiaa eli noin prosentin Somen votisesta sähköenergian kltksesta ta vaati noin 11 kilometrin verran ripstimia ja tplasti, noin 20 kilometriä, Yköysiä, joilla parannetaan ajojohtimen jostavtta kääntöorren kohdalla. Friman skoo, ettei knnoststöihin tarvitse lähivosina ryhtyä. Virroitin os ajolankaan ja klttaa sitä pikkhiljaa, mtta tällä rataosdella ajolanka kestää varmasti 50 votta tai enemmänkin. Virtaa si ratajohto saa Kemijärvelle rakennetsta syöttöasemasta, joka liitetään kantaverkon 110 kv:n linjaan. Frimanin mkaan Somessa yleinen 125 kv:n järjestelmä olisi vaatint kaksi syöttöasemaa. Nykyään disratasähköistyksiä rakennetaan 225 kv:n järjestelmällä. Sremman jännitteen avlla pystytään siirtämän isompia tehoja pidempiä matkoja. ENERGIATEHOKASTA LIIKENNETTÄ VR Track varasi sähköistysrakkaan 40 työntekijää, jotka ovat työskennelleet kahdessa vorossa. Frimanin mkaan yötyö radalla on sjnt siinä missä päivätyökin. Kesällä valoa riitti yölläkin, kn taas talvella oli pimeää päivälläkin. 22 SÄHKÖISTYS EI LISÄÄ JUNAN NOPEUTTA, MUTTA TEKEE LIIKENTEESTÄ SUJUVAMPAA. Srempi haaste on ollt kova pakkanen. Helmikssa sähköradan pitäisi olla valmis. Miten sähköistys sitten parantaa radan toimintaa? VR Gropin mkaan sähköistys ei lisää jnan nopetta mtta tekee liikenteestä sjvampaa. Esimerkiksi Helsingistä tleva yöjna voi jatkaa sähköistetyllä radalla soraan Kemijärvelle. Tähän asti jnaan on vaihdett dieselvetri Rovaniemellä. Dieselistä lopminen tekee jnaliikenteestä myös ympäristön kannalta kestävämpää. Raideliikenne on jo lähtökohtaisesti energiatehokkaampaa kin tieliikenne. Tämä perst VR Gropin mkaan metallipyörän ja kiskon väliseen alhaiseen vierintävastkseen, sreen hyötykormaan sekä sjviin aikatalihin, jotka vähentävät tarvetta jarrttaa ja pysähtyä. VR Grop lpaa edelleen lisätä energiatehokktta jnakokoja kasvattamalla, vaihtotöitä vähentämällä sekä sähkövedon ostta lisäämällä. Myös kalston laat vaikttaa. Usimmissa sähköjnissa jarrtksen liikeenergia voidaan hyödyntää syöttämällä jarrtksessa totett sähköenergia takaisin verkkoon. Samalla, kn VR Grop on pyrkinyt kasvattamaan energiatehokktta, se on leikannt hiilidioksidipäästöjä ostamalla vesivoimalla totetta sähköä. Näin dieselvetreiden vaihtaminen sähkövetreihin on yhä merkittävämpää ympäristön kannalta. Prysmian Gropin Petri Plkki pitää tärkeänä, että Prysmian voi osallista ekologisesti kestäviin rakennshankkeisiin, joista ratojen sähköistämishankkeet ovat mainio esimerkki. Onhan jna kaikilla mittareilla mitattna päästöttömin kljets ja klkmoto, Plkki toteaa. n Kategoria 6, 6A, 7 ja 7A UCtoteperheet Rnkokaapelit DrakaHybrid CAT6 + 4SML DrakaHybrid + Tell 13 Sisä ja lkovalokaapelit FTMSU, FZOMSUSD, FYORMSU, FY2RMSUFT Antenniverkon kaapelit Tell 13, Tell 7 GHF, Tell 7 Ulkokaapelit SperCAT 6, SperCAT 6 ALPE Sisä ja lkokaapeli SperCAT 7 Erikoiskaapelit ToghCAT 7 ToghCAT 7 MUD Firetf DATA Cat. 7 Laajasta valikoimastamme kaikki sisäverkon tietoliikennekaapelit asin, toimitila ja teollisskiinteistöihin. Yleiskaapelointijärjestelmän kategorioiden 6, 6A, 7 ja 7A kpariparikaapelit (UC400, UC500, UC900, UC1200 ja UC1500); lkoasennksiin SperCAT 6 toteperhe, sisä ja lkoasennksiin SperCAT 7 sekä vaativiin oloshteisiin esim. öljynkestoinen ToghCAT 7 MUD sekä palonkestoiset Firetf DATA ja Firetf FIBRE kaapelit. JOHDIN tammik 2014 Sisäverkon rnkokaapelointiin DrakaHybridyhdistelmäkaapelit myös valmiiksi päätettyinä sekä Verticasakaapelointijärjestelmä ja antenniverkon kaapelointiin Tell 13 ja Tell 7. Valokaapelit sisä ja lkokäyttöön (FTMSU, FZOMSUSD, FYORMSU, FY2RMSUFT) sekä datakeskksiin UC Fibre ja UC Ftre toteperheet. Standardit täyttävät, lotettavat ja yhteensopivat ratkaist kaikki kaapelit Prysmian Gropilta. 23

13 SUURJÄNNITETTÄ TUKHOLMAAN JA TUULISEEN TUNTURIIN ILMAJOHTOJEN POISTAMINEN TUO LISÄÄ RAKENNUSMAATA PRYSMIAN FINLAND TOIMITTI TUKHOLMAAN 32,5 kilometriä AXLLJ TT 245 Kv 12000/150 F1 M kaapelia kaapelivarsteet OTC245X lkopäätteet CFJ245 kaapelijatkokset osittaisprkaksia mittaavat PDsensorijärjestelmät Pikkalan asennstiimi vastasi kaapelivarsteiden asennksesta PIKKALAN TEHTAALLA VALMISTETUT JÄREÄT 245 KV:N SUURJÄNNITEKAAPELIT VAHVISTAVAT PIAN TUKHOLMAN SÄHKÖVERKKOA JA KULJETTAVAT SÄHKÖÄ KESKELLE ERÄMAATA RAKENNETTAVASTA GLÖTESVÅLENIN TUULIPUISTOSTA RUOTSIN IKEATAVARATALOIHIN. KAAPELIEN LISÄKSI SUOMENLAHDEN TOISELLE PUOLELLE TOIMITETTIIN KAAPELIVARUSTEET, JOIDEN ASENNUKSESTA VASTASI PIKKALAN KOKENUT ASENNUSTIIMI. Teksti LEENA KOSKENLAAKSO Kvat istockphoto, PRYSMIAN GROUP ja SVENSKA KRAFTNÄT 24 JOHDIN tammik 2014 T kholma kasvaa jatkvasti. Seraavan 40 voden aikana kapngin askasmäärän arvioidaan kasvavan noin kolmanneksella. Se tarkoittaa, että 2050lvlla kapngissa as 2,5 miljoonaa ihmistä, jotka kiirhtavat kotoaan töihin tai koln, klkevat valaistissa pistoissa, lämmittävät kotejaan, käyvät elokvissa ja srffaavat netissä. Kasvava väestömäärä tarvitsee yhä enemmän sähköä. SrTkholma on tlevaisdessa entistä riippvaisempi sähköstä. Vonna 2004 käynnistettiin noin 5,6 miljardia krna maksava Stockholms Ström hanke, jonka tarkoitksena on vahvistaa aleen sähköverkkoa, trvata sähkönsaanti ja vähentää verkon häiriöalttitta, kertoo Svenska Kraftnätin tiedottaja Nadja Wrigfeldt. Rotsin valtaknnallista rnkoverkkoa ylläpitävä Svenska Kraftnät on yksi hankkeen totettajista. Hankkeen mt totettajat ovat Tkholman paikallisesta verkosta vastaavat Fortm ja Vattenfall. Somessa kaapeliyhteyksien srin jännitetaso on tällä hetkellä 110 kv, mtta Rotsissa 245 kv:n jännite on yleinen standardi. Sitä käytetään erityisesti srten kapnkien läheisyydessä, kn ilmajohtoverkkoja korvataan maakaapeleilla, kertoo Martti Torikka Prysmian Gropista. Stockholms Ström hankkeen aikana korvataan vanhoja kv:n ilmajohtoja noin 150 kilometrin matkalta kv:n kaapeleilla. Osa sista kaapeleista on maakaapeleita, osa merikaapeleita ja osa asennetaan tnneleihin. Voteen 2020 saakka jatkvassa rakassa on mkana aleen 20 kntaa. Hanke koost kaikkiaan noin 50 osaprojektista, kertoo Fortmin projektijohtaja Steffan Gill. Valtaknnallista ja paikallista sähköverkkoa vahvistamalla tavoitellaan korkeampaa palveltasoa. Lisäksi ilmajohtojen poistaminen vapattaa maaaleita asntototantoon ja paikallisten yritysten käyttöön. 32,5 KILOMETRIÄ 245 KV:N MAAKAAPELIA Prysmian Finland valittiin DanderydJärva/Ålkistanosaprojektin toimittajaksi jlkisen tarjoskilpailn persteella. Toimitkseen klvat 245 kv:n maakaapelin lisäksi kaapelivarsteet ja kaapeleiden asenns. Tarkoitksena on nyt vahvistaa Danderydin sähköaseman eteläpolista verkkoa, jotta sähköä voidaan siirtää rakenteilla olevalta Annebergin sähköasemalta. Kn oss valmist, pramme Danderydin ja Stocksndetin välisen ilmajohdon, Nadja Wrigfeldt kertoo. Prysmian Finland toimitti Tkholmaan srjännitekaapelia 32,5 kilometriä. Kaapeli on lkohalkaisijaltaan 128 mm ja sen almiinisen johtimen poikkipinta mm2. Kaapelin eristyspakss on srempi kin Somessa käytetään. Meillä harvemmin myöskään nähdään näin isoa johdinpoikkipintaa, Martti Torikka kertoo. Kaapeli asennettiin maahan viitenä rinnakkaisena, 2,2 kilometrin pitisena ostena Danderydin, Järvan ja Ålkistanin sähköasemien välille. Maanrakennstyöstä ja kaapelinvedosta vastasi Otera (Ratel). ULKOPÄÄTTEITÄ, KAAPELIJATKOKSIA JA PDSENSORIJÄRJESTELMÄ Kaapeli asennettiin maahan viitenä rinnakkaisena, 2,2 kilometrin pitisena ostena. Prysmian Finland toimitti Tkholmaan myös kaapelivarsteet eli lkopäätteet, kaapelijatkokset ja osittaisprkaksia mittaavat PDsensorijärjestelmät. Varsteet asensi Pikkalan tehtaan asennstiimi. Tiimimme asensi kaapelijatkokset maahan jatkosmonttihin, lkopäätteet päätetelineille ja PDsensorijärjestelmät osaan jatkoksista, kertoo Martti Torikka, joka vastasi asennstöiden valvonnasta. Kaapelitoimitkset Pikkalasta alkoivat marraskssa 2012 ja projek ti päättyi Prysmian Finlandin osalta voden 2013 lopssa. JOHDIN tammik

14 TUULIPUISTO TUNTURIIN G lötesvålenin rakenteilla oleva tlipisto sijaitsee tntrin kpeessa Härjedalenissa, lähellä Norjan rajaa. Lähin asts on viiden kilometrin päästä Glötenimisessä pikkkylässä. Lähimpään kapnkiin, Svegiin, on matkaa 40 kilometriä. Työmaan lähistöllä saattaa nähdä poroja ja josks klemma karhjakin. Ympärillä on siis ehtaa erämaata. Glötesvålenin korkein kohta on metrin korkedella merenpinnasta, ja paikalla mitatt keskimääräinen tlenvoimakks yli 8 metriä seknnissa. Mitä mainioin paikka tlivoiman tottamiseen siis. Aleelle rakennetaan kaikkiaan 30 tlimyllyä. Niiden arvioit yhteinen vositotanto on 220 GWh, mikä vastaa noin kotitaloden votista sähkönkltsta. SÄHKÖÄ IKEALLE Rakennstyöt Glötesvålenissa alkoivat kesällä Tlipisto valmist vodenvaihteessa 2015, jonka jälkeen rakennttajana toimiva tlivoimayhtiö O2 lovttaa sen Ikean käyttöön. Ikea on tehnyt päätöksen käyttää ainoastaan sitvaa energiaa. Tämän miljardikapan jälkeen yhtiö pystyy tottamaan tlivoimalla kaiken sähkön, jonka sen 17 Rotsissa sijaitsevaa tavarataloa tarvitsevat. Rotsissa on varsin yleistä, että yritykset, knnat ja maaknnat tottavat tarvitsemansa sähkön ympäristöystävällisesti tlivoiman avlla, kommentoi O2:n projektipäällikkö JanOlof Dahlin. YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN Prysmian Finland vastasi Glötesvålenin rakasta yhteistyössä Rotsin Prysmianin kanssa. Päärakoitsijana toimii Eltel. Eltel valitsi Prysmianin päätoimittajaksi, sillä yhdessä Prysmian Finlandin kanssa pystyimme toimittamaan loppasiakkaan tekniset vaatimkset täyttävän kokonaispaketin kilpailkykyiseen hintaan, kertoo NilsErik Ottosson Prysmian Rotsin myynnistä. Ottosson pitääkin arvokkaana yhteistyötä, jonka katta Prysmian Grop pystyy tarjoamaan asiakkailleen eri tehtaidensa asiantntemksen ja osaamisen. Rotsista hankkeeseen toimitetaan 45 kilometriä 33 kv:n keskijännitekaapeleita. Pikkalan tehdas toimitti Glötesvåleniin 15 kilometriä 245 kv:n srjännitekaapelia sekä lkopäätteet ja jatkot. Lisäksi Pikkalan asennstiimi vastasi kaapelivarsteiden asennksesta. Kaapelitoimitkset Somesta alkoivat kesäkssa Prysmian Finlandin rakka valmisti marraskn polivälissä, jolloin kaikki varsteet oli saat asennetta. KOLME ERI OSAPROJEKTIA Kvarnforsen Nät (KNAB) sähköyhtiö siirtää tlipiston tottaman sähkön Rotsin rnkoverkkoon Svegin sähköaseman katta. Eltel ja KNAB toimivat rakoitsijoina hankkeen kolmessa eri osaprojektissa: tlipiston 33 kv:n kaapeliverkon ja 245 kv:n jakelverkon rakentamisessa sekä Svegin 33 kv 220 kv:n sähköaseman sähköistystöissä, kertoo projektipäällikkö Joakim Severinsson Eltelistä. Glötesvålenin 245 kv:n kaapeliyhteys rakennetaan sekä maakaapelilla että avojohdolla. Tlimyllyiltä sähkö syötetään 33 kv:n kaapeleilla vähän alempana olevalle Glötesvålenin sähköasemalle, jossa jännite nostetaan 245 kv:iin. Sieltä sähkö klkee ensin 245 kv:n maakaapelilla ja sitten avojohtolinjalla Svegiin. Svegissä avojohdosta siirrytään taas kaapelilla sähköasemalle, Martti Torikka kertoo. Aintlaatinen, langattomasti toimiva PRYCAM paljastaa maanpäällisen verkon osittaisprkakset ja attaa minimoimaan sähkönsiirrolle ja jakellle aihetvat haitat ajoissa. KOVAA TYÖTÄ SILKKIHANSIKKAIN Joakim Severinssonin mkaan Eltel on erittäin tyytyväinen Pikkalassa valmistettn 245 kv:n kaapeliin. Asentaminen tosin on kovaa työtä. Kaapelia on käsiteltävä kin silkkihansikkain, sillä sen vahingoittminen tlisi kalliiksi, Severinsson sanoo. Eltelin osalta rakka päättyy kesäkssa 2014, jolloin pidetään kaapelointien loppkatselms. n PRYSMIAN FINLAND TOIMITTI GLÖTESVÅLENIIN 15 kilometriä AXLLJ TT 245kV 1500/150 F1 sr jännitekaapelia kaapelivarsteet OTC245lkopäätteet CFJ245jatkot Pikkalan asennstiimi vastasi kaapelivarsteiden asennksesta 26 PRYCAM etsii verkon variot ilman käyttökatkoja Prysmian Gropin kehittämä ja patentoima kevyt, kannettava PRYCAM helpottaa sähköjärjestelmien totannon, asennksen ja käyttöönoton laadnvalvontaa sekä knnossapitoa. Myös kenttäkäyttöön sopiva kamera mittaa langattomasti sähköprkasten aihettaman säteilyn keski ja srjänniteverkkojen komponenteista kten mntajista, sähkömoottoreista, kaapeleista ja JOHDIN tammik 2014 päätteistä. Mittas ei aina vaadi sähköjärjestelmän käytön keskeyttämistä. Raportointi ja vikaanalyysit attavat korjastöiden ja niiden ajoitksen snnittelssa. Analyysit ja sähköverkon tilan määräajoin tapahtva seranta attavat välttämään yllättävät ja kalliit ongelmatilanteet ja keskeytykset.

15 PRYSMIAN GROUP INFO Koonnt OUTI JÄRVELÄ TUKEA LAPSILLE JA NUORILLE PRYSMIAN FINLAND on tkent eron lahjoitksella Mannerheimin Lastensojelliiton ttkimssäätiön toimintaa. Prysmian on tkent jo seana vonna Ttkimssäätiön toimintaa lahjoittamalla sille jolmistamiseen tarkoitett varat. Mannerheimin Lastensojelliiton ttkimssäätiö edistää ja tkee tieteellistä ttkimsta, joka käsittelee lapstta ja lapsia, noria ja lapsiperheitä. n REPÄISYLANKA HELPOTTAA AXMKPLUSKAAPELIN KUORINTAA P rysmian Gropin monikäyttöisessä AXMKPLUS 1 kv voimakaapelissa on nyt vaipan poistamista helpottava repäisylanka. Kaapelin lkovaipan alla olevan, kevlarista valmistetn repäisylangan avlla vaipan voi avata trvallisesti kaapelia päätettäessä tai jatkettaessa. Repäisylangan avlla vältetään korintatyökaln, esimerkiksi pkon, aihettamat vammat asentajalle tai variot vaiheeristykselle. Pikkalan tehtaalla valmistettavan AXMKPLUS:n lkovaipan mekaa ninen kestoiss on PEvaippaa vastaava ja kaapeli sovelt erinomaisesti arattavaksi. Kaapeli ei säikähdä asennsta kylmänä pakkaspäivänäkään, sillä se kestää jopa 20 asteen asennslämpötilan. Lja ja araksen kestävä kaapeli on myös palosojatt, joten sen voi asentaa trvallisesti sisällekin. Halogeenittoman ja vähän savavan kaapelin palosojas on IEC ja EN standardien mkainen. Kaapelin poikkipintavalikoima on mm2 ja vakiotoimitspits on 500 metriä. n AXMKPLUSKAAPELIN KUORINTAOHJE 2 Kaapelin lkovaipan alla on keltainen kevlarlanka, jonka avlla vaipan voi trvallisesti avata kaapelia jatkettaessa tai päätettäessä. Käytä aina sojakäsineitä kaapelia käsitellessäsi. 1. Merkitse kaapelin vaippaan vaipan katkaiskohta. Etsi kaapelin päästä keltainen lanka. Halkaise kaapelin vaippa läheltä lankaa, noin 10 senttimetrin matkalta. Lämmitä kaapelin päätä tarvittaessa. 2. Käännä lanka vaippahalkioon. Vedä lanka merkittyyn katkaiskohtaan esimerkiksi pihtien avlla. KELOJEN PALAUTUS YHTENÄISTYI P rysmian ja Drakakaapelikelojen palats on helpottnt ja yksinkertaistnt. Palatsjärjestelmät on yhdistetty voden 2014 alssa, ja kaikki kelat palatetaan nyt samoihin pisteisiin yhdellä kelapalatslomakkeella. Palatspisteiden kokonaismäärä on kasvant viiteentoista. Kiitolinjan Oln terminaalin palatspiste on poistnt ja sen tilalle on tllt Versowood Oy:n Hakiptaan palatspiste. Mt Kiitolinjan ja Versowoodin toimipisteet toimivat entiseen tapaan palatspaikkoina. Palatksen periaatteet eivät olennaisesti ole mttneet aikaisemmista järjestelmistä. Prysmian Finland Oy vastaanottaa ja hyvittää vain omia Prysmian ja Drakakelojaan. Kaikki kelat on merkittävä selkeästi lähettäjän tiedoilla ja niistä tlee näkyä tnnistetieto kelojen alkperästä. Kelojen knto tarkistetaan palatksen yhteydessä ja ehjät ja korjaskelpoiset kelat hyvitetään voimassa olevan hinnaston mkaan. Kelapalatksen dokmentit löytyvät Prysmian Finlandin sitilta verkkosivilta, osoitteesta VERKKOSIVUT UUDISTUIVAT Udet verkkosivt kertovat laajasti Prysmian Gropin toiminnasta, tarjonnasta ja klmisista niin kotimaassa kin maailmallakin. Sivilla voit lkea simmista ratkaisista sekä mielenkiintoisista menestystarinoista ja referenssikohteista. Sivt tarjoavat kattavasti tietoa Prysmian Finlandin totevalikoimista ja palvelista rakentamisen ja teollisden, tietoverkkojen sekä energiaverkkojen tarpeisiin. Sivstolta on lisäksi ladattavissa rnsaasti esitteitä ja datalehtiä, jotka tarjoavat hyödyllistä tietoa totteista ja niiden käytöstä. n KÄY TUTUSTUMASSA siin sivihin osoitteessa otamme mielellämme vastaan palatetta. 3. Taivta halkaista vaippaa ja katkaise vaippa merkitystä katkaiskohdasta. Varo varioittamasta johtimien eristystä. 1 3 Nimi Yritys PALVELUKORTTI Asema yrityksessä Phelinnmero Sähköpostiosoite Postiosoite ja toimipaikka Terveiset päätoimittajalle Kyllä kiitos, halan tilata Johdinlehden ilmaiseksi Yhteystietoni ovat mttneet fa PRYSMIAN GROUP / Eeva Anesloma, eeva.anesloma(at)prysmiangrop.com 28 JOHDIN tammik 2014 JOHDIN tammik

16 SÄHKÖTUKUT, URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT TEKNINEN TUOTETUKI Myynti ja markkinointi Myynti ja markkinointi Matkaphelin ja kaapelitvverkon kaapelit Jha Majamäki myyntijohtaja ph fa (09) Sakari Vilppola totepäällikkö ph fa Heikki Seppänen myyntijohtaja ph fa (09) Kotimaan myynti Myynti LOUNAISSUOMI Seppo Pöyhönen ph fa LÄNSI JA KESKISUOMI Harri Anttila ph fa POHJOISSUOMI Markk HansénHag ph fa ITÄ JA KAAKKOISSUOMI Teppo Hälikkä ph fa Matti Ahonen ale ph fa (017) ETELÄSUOMI Petri Plkki ph fa (09) Torbjörn Theman avainasiakaspäällikkö ph fa (09) Simo Kettnen ph fa (09) TELEVERKOT JhaPekka Rissanen ph fa (09) Kaapelivarsteet ja asennstoiminta Olli Anttonen myynti ja markkinointipäällikkö ph fa (09) Martti Torikka ph fa Sähköpostiosoitteet ovat motoa Hann Slkmäki myynti ja markkinointipäällikkö ph fa (09) Postiosoitteemme on Prysmian Finland Oy PL 13, Kirkkonmmi FTTHratkaist, rakennsten tietoverkot Vienti Hann Väätämöinen toteryhmäpäällikkö ph fa (09) Paavo Halinen vientipäällikkö ph fa (09) Rano Heinonen vientipäällikkö ph fa (09) Katja Seppä ph fa (09) Mika Manninen totepäällikkö ph fa Valo ja kparikaapelit, ohjas ja atomaatiokaapelit Petri Utlahti totepäällikkö ph fa (09) Pio Lim vientipäällikkö ph fa (09) Asennsjohdot ja voimakaapelit Laivakaapelit Martin Pekri myynti ja markkinointipäällikkö ph fa (09) Toni Somela toteryhmäpäällikkö ph fa (09) Valokaapelitarvikkeet Asiakaspalvel Katja Seppä asiakaspalvelpäällikkö ph fa (09) JOHDIN tammik 2014 Marianne Alamettälä ph fa (09) Katrine Dawson ph fa (09) Sir Af der Maer ph fa (09) Pia Fanning ph fa (09) Sari Bergis ph fa (09) Raili Hyyryläinen ph fa Seija Krtén ph fa (09) Sirkk Laine ph fa (09) Kirsi Poola (vanhempainlomalla) ph fa (09) Ssanne Welander ph fa (09) Jha Rotola kehitysteknikko ph fa JOHDIN tammik

17 Afme koko kattas halogeenittomia kaapeleita. Olemme koonneet halogeenittomat kaapelit Afme totemerkin alle. Meillä on laaja valikoima halogeenittomia palosojattja kaapeleita sekä kiinteistöjen energian että tiedonsiirtoon. Valikoima kattaa voima, asenns, ohjas ja tietoverkkokaapelit, samoin kytkentäjohdot, liitäntäkaapelit, instrmentointikaapelit sekä väylä ja merkinantokaapelit. Ne ovat standardit täyttäviä, vaativissa polttokokeissa testattja ja palosojastasoltaan joko itsestään sammvia (EN ) tai nippna itsestään sammvia (EN ). Ota vast trvallisdesta. Halogeeniton kaapeli on oikea valinta. Tnnistat sen nyt Afme totemerkistä.

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi UUDISTETTU SISÄVERKKO- MÄÄRÄYS 65B / 2016M Asuinkiinteistöjen kattava sisäverkko Uudistettu sisäverkkomääräys 65B/2016M määrittelee kattavan ja monipuolisen kaapeloinnin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

Halogeenittomat, vähän savuavat Afumex -kaapelit. oikea valinta kiinteistöjen paloturvallisuuden edistämiseksi

Halogeenittomat, vähän savuavat Afumex -kaapelit. oikea valinta kiinteistöjen paloturvallisuuden edistämiseksi Halogeenittomat, vähän savuavat Afumex -kaapelit oikea valinta kiinteistöjen paloturvallisuuden edistämiseksi UUDISTUNUT TUOTE- VALIKOIMA SYKSY 2015 Rakennuttajalla, suunnittelijalla ja sähköurakoitsijalla

Lisätiedot

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen.

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen. Omakotitalon energiaratkais Pieni askel omavaraisteen. www.arime.fi Phdasta energiaa lonnosta Arinko on meidän kakien elämään vattava ehtymätön energianlähde ja se tottaa välillisesti srimman osan ihmisten

Lisätiedot

Turvallisuus on kaikkien oikeus.

Turvallisuus on kaikkien oikeus. Turvallisuus on kaikkien oikeus. Prysmian Finland tarjoaa laajan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita. CPR SANOISTA TEKOIHIN Prysmian Finland on tuonut

Lisätiedot

Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri on puhtaasti suomalainen!

Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri on puhtaasti suomalainen! Tämän vosithannen keskspölynimri on phtaasti somalainen! 5 kesksyksiköille! voden tak Kotimainen avainlipptote Utta teknologiaa Tyylikästä motoila Tehokktta Hiljainen käytössä Kestävä Trvallinen Pzer Moderni,

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Varifocal-objektiivit

Varifocal-objektiivit Video Varifocal-t Varifocal-t www.boschsecrity.fi Laadkas optiikka 1/3 ja 1/2 tman kameroihin Lotettava ja kestävä rakenne Tarkennsaleen valinta Pieni koko Varifocal-t ovat markkinoiden monipolisin ja

Lisätiedot

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet

MCMK. Kuparijohtiminen kosketussuojattu 1 kv voimakaapeli. NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/1 kv, Um = 1,2 kv. VAIHETUNNISTUS Sisäjohtimet Kuparijohtiminen kosketussuojattu voimakaapeli NIMELLISJÄNNITE Uo/U = 0,6/, Um = 1,2 kv KÄYTTÖ Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan. Myös rakenteisiin kuten esim. suoraan betonivaluun. Häiriönalttiiseen

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2015 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+domekamerat

VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+domekamerat Video VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+-domekamerat VDC 4x5-sarjan FlexiDome VF- ja XT+domekamerat www.boschsecrity.fi Kestävät ja isknkestävät mallit 1/3 tman kvasensori, CCD-kameratekniikka Ensilokkainen

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano. Työpisterasia xrj, 7 0. Parikaapeli CAT U/UTP 0 70 0. Kotijakamo 00 x 00 x 90 7 00 9 - Laitekaapeli CAT U/UTP 0,m 7 0 - Optinen päätekotelo 7 08 00 - Adapteri LC-APC/quad

Lisätiedot

Yhteistyötä teatterista & Taiteesta tuotteeksi -hankkeet

Yhteistyötä teatterista & Taiteesta tuotteeksi -hankkeet Yhteistyötä teatterista & Taiteesta totteeksi -hankkeet Iisalmi, Keitele, Kirvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä 10.8.2015 10.03.2016 Sisällys Johdanto... 3 Yhdistystoiminta ja osallistminen...

Lisätiedot

LC4-kattokaiutinsarja

LC4-kattokaiutinsarja Viestintäjärjestelmät LC4-kattokaitinsarja LC4-kattokaitinsarja www.boschsecrity.fi Innovatiivinen koko aleen CosCone-ohjain Loistava pheen ja msiikin toisto Aintlaatinen avasklma kaikkien oktaavien taajksille

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla 1(6) AINA TALOKAAPELI Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kaapelilla tai erityistapauksissa (ha-asutusalueet)

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys )

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys ) CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari 12.11.2015 Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys 16.11.2015) 1 CPR ja kaapelit EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR = Construction Product Regulation)

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta. Tommi Höynälänmaa 19. marraskuuta 2012

Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta. Tommi Höynälänmaa 19. marraskuuta 2012 Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta Tommi Höynälänmaa 19. marraskta 2012 1 1 Yleistä Ajan t mittainen henkilötyöaika keskimääräistyötä (tehokkdeltaan keskimääräistä työtä) saa tavarantotannossa

Lisätiedot

PRS xbxxx-perusvahvistimet

PRS xbxxx-perusvahvistimet Viestintäjärjestelmät PRS xbxxx-persvahvistimet PRS xbxxx-persvahvistimet www.boschsecrity.fi Tehokkaat, D-lokan vahvistinkanavat Hakkrivirtalähde Paikalliset äänitlot Verkko- ja akkvirta Kattava valvonta

Lisätiedot

M u u r a. Muuramen kirkko. Jyväskylän seutukunta. Opetuskäyttö. Kuvaus. 10 Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto

M u u r a. Muuramen kirkko. Jyväskylän seutukunta. Opetuskäyttö. Kuvaus. 10 Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto r a m e Kva: ramen seraknta ramen kirkko Opetskäyttö Alvar Aallon arkkitehtria, kirkon ja ramen knnan historia. Kvas Jyväskylän setknta ramen kirkon on snnitellt arkkitehti Alvar Aalto. Se on klassisen

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

LBC 3090/01 -kattokaiutin

LBC 3090/01 -kattokaiutin Viestintäjärjestelmät LBC 39/1 -kattokaitin LBC 39/1 -kattokaitin www.boschsecrity.fi Sopii pheen ja msiikin toistamiseen Parannett herkkyys Uppoasenns katon syvennykseen Helppo asentaa Pölysojs LBC 39/1

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua

KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO. Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua KIINTEISTÖN TIEDONSIIRTO Asiantuntijat tukenasi, kun tiedon pitää liikkua Kartoitus Suunnittelu Asennus Käyttöönotto, mittaukset ja hyväksynnät KAIKKI KERRALLA OIKEIN Apunasi projektin jokaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LBC 34xx/12 -torvikaiuttimet

LBC 34xx/12 -torvikaiuttimet Viestintäjärjestelmät LBC xx/ -torvikaittimet LBC xx/ -torvikaittimet www.boschsecrity.fi Tehokkaat ohjaimet Jopa W (enimmäisteho) Leveä avasklma Erinomainen pheentoisto Yksinkertaiset tehoasetkset Boschin

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

Tasasähköyhteyden suuntaaj-asema. Ue j0ƒ. p,q

Tasasähköyhteyden suuntaaj-asema. Ue j0ƒ. p,q EEC-E89 syksy 06 Ttkitaan alla olevan kvan mkaista heikkoon verkkoon kytkettyä srjännitteistä tasasähköyhteyttä. Tässä tapaksessa syöttävän verkon impedanssi (Theveninin impedanssi, kvassa j on j0,65,

Lisätiedot

LBC 310x/1x -kotelokaiuttimet

LBC 310x/1x -kotelokaiuttimet Viestintäjärjestelmät LBC 31x/1x -kotelokaittimet LBC 31x/1x -kotelokaittimet www.boschsecrity.fi Korkealaatinen msiikin ja pheen toisto Laajennett taajsale Leveä avasklma Yksinkertainen tehoasets Vari-Tap-kytkimellä

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

LBC 3011/x1 -paneelikaiuttimet

LBC 3011/x1 -paneelikaiuttimet Viestintäjärjestelmät LBC 11/x1 -paneelikaittimet LBC 11/x1 -paneelikaittimet www.boschsecrity.fi Korkealaatinen pheen ja msiikin toisto Kaksitiejärjestelmä Yksinkertaiset tehoasetkset Uppoasenns seiniin,

Lisätiedot

CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä

CAVEL CAVEL DKTCOMEGA:n tehtävä koaksiaalikaapelit Italiana Conduttori Srl on valmistanut koaksiaalikaapeleita CAVEL tuotemerkillä vuodesta 1968 alkaen. Näiden vuosien aikana yritys on jatkuvasti kasvanut. CAVEL on tunnettu ja saanut

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

FYO2PMU FTTH Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10...

FYO2PMU FTTH Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10... Valokaapeleiden yleisjatkos XOK 10... OMINAISUUKSIA/KÄYTTÖ Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien

Lisätiedot

NSS Suunnittelijaseminaari Insert owner here 1

NSS Suunnittelijaseminaari Insert owner here 1 NSS Suunnittelijaseminaari 8.9.2017 12.9.2017 Insert owner here 1 Rekan toimintaympäristö Reka Kaapeli on suomalainen kaapelin valmistaja Pääkonttori ja tehtaat Suomessa Myyntikonttorit Skandinaviassa,

Lisätiedot

LBC 3210/00 Line Array -sisä-/ulkokaiutin

LBC 3210/00 Line Array -sisä-/ulkokaiutin Viestintäjärjestelmät LBC 3210/00 Line Array -sisä-/lkokaitin LBC 3210/00 Line Array -sisä-/lkokaitin www.boschsecrity.fi Laajennett kntelale Erinomainen pheen ja msiikin erotettavs Lonnollisen äänen tasainen

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapolet Toimeksiantaja: Siilinjärven knta (Jäljempänä Asiakas ) Osoite: Kasrilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi Y-tnns: 0172718-0 Toimeksiannon saaja: Vaktsmeklari Novm Oy (Jäljempänä

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO

SISÄPEITTOANTENNIVERKKO SISÄPEITTOANTENNIVERKKO RF-komponentit Antennikaapelointi Antennit Orbis Oy - Sisäpeittoantenniverkot, 2015 1 Järjestelmäkuvaus Combiner-toteutus Hybrid-toteutus 2G 2G Operaatttori 2 Virve Hybrid 3x3 tai

Lisätiedot

Kokemuksia muutoksesta ja johtamisesta 1980- luvulta tähän päivään. Keijo Mutanen KIM Ventures Oy Joensuu 6.11.2014

Kokemuksia muutoksesta ja johtamisesta 1980- luvulta tähän päivään. Keijo Mutanen KIM Ventures Oy Joensuu 6.11.2014 Kokemksia mtoksesta ja johtamisesta 1980- lvlta tähän päivään Keijo Mtanen KIM Ventres Oy Joens 6.11.2014 Oma johtamiskokems 1980- lk: VTT, Jyväskylä, Jaoston päällikkö, projektipäällikkö, yksikön varajohtaja,

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Optioiden hinnoittelu binomihilassa

Optioiden hinnoittelu binomihilassa Mat-2.3114 Investointiteoria Optioien hinnoittel binomihilassa 26.3.2015 Yksiperioiset optiot 1/3 Olkoon S kohe-eten arvo perioin alssa siten, että perioin päättyessä sen arvo on S toennäköisyyellä p tai

Lisätiedot

havainnollistus, muokkaus ja viimeistely

havainnollistus, muokkaus ja viimeistely Tekstin havainnollists, mokkas ja viimeistely Lettavs ja merkintätavat Tiina Airaksinen Kappaleiden jäsentäminen Kappale = asiakokonaiss Testi: Pystytkö keksimään otsikon? Ei yhden virkkeen / yhden sivn

Lisätiedot

LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin.

LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin. LC4-laajakulmakattokaiutin Pienikokoisin. Peittoalueeltaan laajin. 2 LC4-laajakulmakattokaiutin Pieni koko, laatu ja ainutlaatuinen peittoalue ff Alan laajin avauskulma vähentää tarvittavien kaiuttimien

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

KOVEMMAT AJAT EDESSÄ?

KOVEMMAT AJAT EDESSÄ? Yllättävän hyvä bssivosi Somalaista bssikantaa sittiin viime vonna 526 bssin voimin. Se, että pelin voitti Mercedes- Benz, ei ollt yllätys. Yllätys ei ollt myöskään se, että noin kaksikolmasosaa kaikista

Lisätiedot

Pylväskaiuttimet. Viestintäjärjestelmät Pylväskaiuttimet. Hyvä puheen selkeys ja taustamusiikin toisto

Pylväskaiuttimet. Viestintäjärjestelmät Pylväskaiuttimet.  Hyvä puheen selkeys ja taustamusiikin toisto Viestintäjärjestelmät Pylväskaittimet Pylväskaittimet www.boschsecrity.fi Hyvä pheen selkeys ja tastamsiikin toisto Käyttöpaikkoihin, joissa äänen sntaaminen on tärkeää Sri herkkyys Mkana vakiovarsteena

Lisätiedot

Valokaapelit tele- ja tietoverkoissa

Valokaapelit tele- ja tietoverkoissa Valokaapelit tele- ja tietoverkoissa 1 Sisältö Optiset kuidut ja niiden ominaisuudet Kaapelirakenteet Kaapeleiden testaus Asentaminen, jatkaminen ja päättäminen Kuvia kaapeleiden valmistuksesta 2 Monimuotokuidun

Lisätiedot

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi.

Nylund Kotiverkko. Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Nylund Kotiverkko Täydellinen kaapelointijärjestelmä asuntojen tietoverkkoratkaisuksi. Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 7 020 MASALA Vaihde (myynti) puh. 010 217 000 asiakaspalvelu@nylund.fi

Lisätiedot

Erikoisuuden tavoittelijoille. linja-autosarjan, jossa lattiataso nousi varsin jyrkästi perää kohden. Näissä Cometnimellä

Erikoisuuden tavoittelijoille. linja-autosarjan, jossa lattiataso nousi varsin jyrkästi perää kohden. Näissä Cometnimellä TESTIRYHMÄ Testiryhmä Timo Lehtonen ja Mika Koivisto Volvo 9900 Erikoisden tavoittelijoille Volvo 9900 on malli, joka ei aiemmin ole klnt Somen tontiohjelmaan. Nyt tämä erikoinen tristibssi tlee tarjolle

Lisätiedot

Loppuraportti. Projektin nimi: Haukanmaa Masterplan Projektipäällikkö: Merja Galler

Loppuraportti. Projektin nimi: Haukanmaa Masterplan Projektipäällikkö: Merja Galler Loppraportti Projektin nimi: Hakanmaa Masterplan Projektipäällikkö: Merja Galler Hankkeen nimi: Hakanmaa Masterplan Hankkeen totetsaika: Tokok 2016 - Jolk 2016 Avstksen saajan nimi: Toivakan Knta Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Moottoroidut auto-iiris-zoomobjektiivit

Moottoroidut auto-iiris-zoomobjektiivit Video Moottoroidt ato-iiris-zoomobjektiivit Moottoroidt ato-iiris-zoomobjektiivit www.boschsecrity.fi Laadkas optiikka Lotettava ja kestävä rakenne 1/3 tmainen malli DC-iiris-ohjaksella 1/2 tmainen malli

Lisätiedot

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,

Lisätiedot

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin 2 Modulaarinen kattokaiutin Suunniteltu helppoon asennukseen Sopii melkein kaikkiin kattotyyppeihin Innovatiivinen modulaarirakenne Helppo

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi

TYÖSELOSTUS. Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi Työ: TYÖSELOSTUS Pälkäne putkitustyö ja kaapelointi 1. Kankaanmaantie 16 Tekninen varikko 2. Onkkaalantie 170 Palvelukeskus Harjutuuli 3. Syrjänharjuntie 4 Harjun ryhmis 4. Mustalantie 7 Viirikukon päiväkoti

Lisätiedot

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet

Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kenttävalokaapelit ja tarvikkeet Kaapelit suomalaisiin olosuhteisiin Nestor Cables kehittää, valmistaa ja myy kevyitä ja kestäviä optisia kaapeleita turvallisuus- ja puolustustarkoituksiin sekä erilaisiin

Lisätiedot

LAAJAKAISTAVERKOT HAJA-ASUTUSALUEILLE. Kyläverkot Osuuskunnat Seutuverkot

LAAJAKAISTAVERKOT HAJA-ASUTUSALUEILLE. Kyläverkot Osuuskunnat Seutuverkot LAAJAKAISTAVERKOT HAJA-ASUTUSALUEILLE Kyläverkot Osuuskunnat Seutuverkot 1 LAAJAKAISTA KAIKILLE Valtioneuvosto teki vuonna 2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Hankkeen tavoite

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYO2PMU-kaapelit

KÄSITTELYOHJE /AV/01. FYO2PMU-kaapelit FYO2PMU-kaapelit Yleiset asennusohjeet Ohjeet kaapelikelan käsittelyyn löytyvät yleisohjeesta 20130515/AV/01 Kelan käsittely. FYO2PMU-kaapelit on suunniteltu asennettaviksi kaapelikanavaan, putkeen tai

Lisätiedot

Taipalsaaren valokaapeliverkon ohjeita. Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet

Taipalsaaren valokaapeliverkon ohjeita. Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet Taipalsaaren valokaapeliverkon ohjeita Ohjeita valokaapelin viennistä kiinteistöjen sisälle ja kiinteistöjen sisäpäätelaitteet Palveluiden tuottajat VALOKUITUVERKON RAKENNE Internet/ operaattorien valokuituverkot

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Lisää laatua ja vauhtia optisiin sisäverkkoihin. Teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja vuodesta 1973

Lisää laatua ja vauhtia optisiin sisäverkkoihin. Teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja vuodesta 1973 Teknisiä suunnittelu-, konsultointi- ja projektinhoitopalveluja vuodesta 1973 Lisää laatua ja vauhtia optisiin sisäverkkoihin 8.11.2017 CTS Engtec Oy Kouvola Espoo Oulu Pietari KYSELY KUITUVERKKOJEN TARKASTUKSIEN

Lisätiedot

VIDEOJET decoder 7000

VIDEOJET decoder 7000 Video VIDEOJET decoder 7000 VIDEOJET decoder 7000 www.boschsecrity.fi HD 1080p- ja 720p-vastaanotto Monipoliset monitoriasettelt Ohjaa soraan enintään kahta HD-näyttöä VCA-metatietojen näyttö Pienikokoinen,

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

VALMISKAAPELITUOTTEET

VALMISKAAPELITUOTTEET VALMISKAAPELITUOTTEET Kuitu kotiin Laajakaistaverkot Orbis Oy - Valmiskaapelituotteet 2016 1 Orbiksen osaaminen Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta ja tuotteitamme käyttävät

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX

Cables in motion ALINDUFLEX. tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX Cables in motion tekee sen helpoksi ALINDUFLEX ALINDUFLEX-TKD:n vallankumous kumikaapeleihin Erittäin taipuisa alumiinijohdin eristettynä laadukkaalla erikoiskumiseoksella sekä C8-liitostekniikka

Lisätiedot

Zoom- ja Varifocal-objektiivit, joissa IRkorjaus

Zoom- ja Varifocal-objektiivit, joissa IRkorjaus Video Zoom- ja Varifocal-objektiivit, joissa IR-korjas Zoom- ja Varifocal-objektiivit, joissa IRkorjas www.boschsecrity.fi IR-korjas mahdollistaa käytön tehokkaiden päivä-/yö- ja mstavalkokameroiden kanssa

Lisätiedot

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!

Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted! Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille

Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Lehdistötiedote 18.11.2011 Klippanin kätevä suomalainen turvaistuin kaiken ikäisille lapsille Klippanin uusi lasten turvaistuin Triofix on markkinoiden monipuolisin: pienin säädöin se muuntuu sopivaksi

Lisätiedot

DataTuff teollisuus-ethernet -ratkaisut

DataTuff teollisuus-ethernet -ratkaisut DataTuff teollisuus-ethernet -ratkaisut Paras ratkaisu teollisuus-ethernet -sovelluksiin kytkentäkaapilta koneelle Valitse varman päälle. Belden osaa teollisuus-ethernetin. Optimoi kustannukset valitsemalla

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti

Projektin nimi: Suunnitelman nimi: ,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Projektin nimi: Suunnitelman nimi:201030003-16,loh,karisjärven ja Projektinumero Käyttäjän yhtiö: Vertek Info: Suunnittelija: Makinen Ville-Matti Tulostuspvm: 16.01.2017 Mittakaava: 1:200000 Vahermajärvi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Kuparitele- kaapelit

Kuparitele- kaapelit Kuparitelekaapelit Kuparitelekaapelit 1 Draka suunnittelee, valistaa ja yy kaapeleita, kaapelijärjesteliä ja -tarvikkeita rakentaisen ja teollisuuden sekä sähkönjakelun ja tietoliikenteen käyttöön. Draka

Lisätiedot

Metalliset LA1-UMx0E-pylväskaiuttimet

Metalliset LA1-UMx0E-pylväskaiuttimet Viestintäjärjestelmät Metalliset LA1-UMxE-pylväskaittimet Metalliset LA1-UMxE-pylväskaittimet www.boschsecrity.fi Hyvä pheen selkeys ja tastamsiikin toisto Käyttöpaikkoihin, joissa äänen sntaaminen on

Lisätiedot

Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010

Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 1 (8) Määräys VIESTINTÄVERKON SÄHKÖISESTÄ SUOJAAMISESTA Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

Avonline internet-satelliittiyhteys

Avonline internet-satelliittiyhteys Avonline internet-satelliittiyhteys Avonline toimittaa internet-yhteyksiä, jotka välitetään satelliittisignaalilla. Lautasen voi asentaa itse, mutta viisainta on antaa ammattiasentajan tehdä työ. Signaali

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta www.toyota-forklifts.fi Turvallisuus osana päivittäistä liiketoimintaasi Työtapaturmilla on alentava vaikutus tuottavuuteen. Tutkimukset Euroopassa

Lisätiedot

HELKAMA BICA TILIKAUSI 2013

HELKAMA BICA TILIKAUSI 2013 TILIKAUSI 2013 HELKAMA BICA TILIKAUSI 2013 Helkama Bica Oy on suomalainen perheyritys, joka on erikoistunut laiva- ja teollisuuskaapeleihin. Yritykselle on kertynyt vankkaa kaapeliosaamista jo 50 vuoden

Lisätiedot

Jatkoskotelo TBK8 240/150

Jatkoskotelo TBK8 240/150 1 (8) on kehitetty ensisijaisesti 96- ja 192-kuituisten putkirakenteisten- tai keskiputkirakenteisten kaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen. Kotelot toimitetaan kahtena eri versiona, 96 tai 192 kuidun

Lisätiedot

DIGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET ANTENNIASENNUSALALLE

DIGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET ANTENNIASENNUSALALLE DIGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET ANTENNIASENNUSALALLE Antennilla on useita eri käyttötarpeita ANVIA TV Kesäpäivä 31.5.2013 DGISIIRTYMÄN 2017 HAASTEET Martti Kemppi 1 Tässä esityksessä keskityn lähinnä RF tekniikan

Lisätiedot

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli

Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli KÄYTTÖ Taipuisa, kumieristeinen liitäntäkaapeli Liitäntäkaapeli joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi: - vaativissa lämpötiloissa - kuivissa ja märissä tiloissa - sisä- ja ulkotiloissa - raskaissa käyttöolosuhteissa

Lisätiedot

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39

Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Kaapelit ja paloturvallisuus. ST-käsikirja 39 Tuotenumero: 412135 67,00 (+ alv 10%) normaalihinta 50,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Kaapelointien paloturvallisuuteen suoraan tai epäsuorasti liittyvät vaatimukset

Lisätiedot