Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fräjdholm Kati Hannila 6 Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen 1 6 Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi 6 Lisä ksi: PS Manninen (sihteeri) KVJAJuntura VSRannanpää Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen LaiLLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättärnänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys 25.3: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Ollikainen & HJ Haverinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntentaskijoina. Päätös: Esityksen mukaan. Siht Pkt,\ Q Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: L250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , n.fi, WW iv.oyy.fi

2 3) o \\VIA\VII OULUN Ti ( Ti ( ISKUNTA 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Ha1ituksen kokouksen Päätösesitys 25.3: Lisätään esityslistalte uusi kohta 14 5 YUoppilaskunnan edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n hallitukseen. Lisätään myös uusi kohta Kutsu SYL:n järjestösektorien tapaamiseen. Muiden pykälien numerointi muuttuu vastaavasti. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: OYLPT Koivuniemen Iäksiäiset Rehtoraatin aamu kahvit 1/ OYYH ja PS Manninen tapasivat kansanedustaja Tytti Tuppuraisen (ajankohtaiset asiat) Kopojaosto 3/ Unirestan omistajatapaaminen KA Määttä ja HJ Numminen koulutusneuvoston kokouksessa Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Viestintäsihteerin virkavapaan sijaisen valinta Ylioppilaskunnan hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa. valita ja Ylioppilaskunnan hallintosäännön mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 8/2015 ja päätti myöntää V5 Rannanpäälle virkavapaata ajalle Päätettiin myös avataan haku viestintäsihteerin sijaiseksi. Haku päättyi keskiviikkona klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Veera Adolfsen, Heidi Heinonen, Elisa Hietala, Raisa Huttunen, Lotta Jokinen, Emmi Juntunen, Reetta Järvenpää, Pauliiina Karelehto, Annika Korhonen, Saara Korhonen, Kati Luoma, Matti Luonua, Marianna Liuttu, Aino-Kaisa Manninen, Jenna Manninen, Sampo Marski, Mikhail Mitrohkin, Kriste Oja, Miina Ojanperä, Taru Porsanger, Anni Pärnänen, Janne Timperi, Inkeri Tuikka, Veera Tuomaala, Jenina Tärmänen, Arttu Vilmi, Liisa Väisänen, Liisa Yliniva. Edelleen OYYH päätti kokouksessaan 9/2015 kutsua haastateltaviksi Veera Adolfsenin, Aino-Kaisa Mannisen, Niina Ojanperän sekä Liisa Väisäsen. Haastattelut järjestettiin ylioppilaskunnan toimistolla Haastattelijoina toimivat HPJ Nousiainen, HJ Fröjdholmja P5 Manninen. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan viestintäsihteerin virkavapaan sijainen asti kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. HJ Hannila ja HJ Pyhäjärvi saapuivat kokoukseen klo Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita virkavapaan sijaiseksi Veera Adolfsen. Liite: Adolfsenin hakemus Sih Pkt Pkt I\ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI EET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Cl,FI, VVVAN.O fl.fi

3 o A\v OULUN O f T ( KUNTA KVJA Juntura saapui kokoukseen klo VS Rannanpää poistui kokouksesta klo Hallituksen kokouksej 7 Projektiavustukset 1/2015 Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt projektiavustusten hakujen umpeutumispäivämääriksi 15.3., ja Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt jakaa vuoden 2015 aikana projektiavustuksia yhteensä 4000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 20 kappaletta: ESN Oulu ry Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston vuosikurssin K-11 opiskelijayhdistys ry Timppa ry Tiima ry Oulun ylioppilasteatteri ry Oulun Goonpellaajat Suma ry Nikoli ry Humanistinen kuta ry/finanssi ry/olut ry/oty CRYO ry Oulun Akateeminen Mölökky-ja Kyykkäseura ry Soopa ry Tee kkaritorvet ry OLK ry Kultu ry (kaksi hakemusta) AIESEC Oulu/NISO ry/esn Oulu ry Oulun Tietoteekkarit ry Histoni ry EsitteLijä: KVJA Juntura Päätösesitys: frlyönnetään projektiavustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Päätettiin myöntää projektiavustuksia haussa 1/2015 hakeneille seuraavasti: AIESEC Oulu / NISO ry / ESN Oulu ry 100 Teekkaritorvet ry 350 Soopa ry 450 CRYO ry 160 OLKry 200 OAMK ry 100 Kultu ry (työelämäpäivä) 37,92 Suma ry 100 Histoni ry 170 Nikoli ry 230 Timppa ry 100 Yhteensä 1997,92 euroa. Liite: Projektiavustukset 1/2015 Vastuuhenkitö: KVJA Juntura PJ Siht Pkt 5 Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ : PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 9050 OULU. PUH: , MMN.OYY.FI

4 16) 16) 16) o A\v OULUN O f fil KUNTA 8 5 OYY:n edustaja Oulun yliopiston opiskelijarekrytoinnin tukiryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. Hattituksen kokouksepn0 päättää muista kuin näiden Opiskel ijarekrytoinnin tukiryhmässä on aiemmin toiminut opiskelijoiden edustajana KVJA iuntura. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että nimetään KVJA opiskelijarekrytoinnin tukiryhmään. Päätös: Päätettiin yksimielisesti nimetä opiskelijarekrytoinnin tukiryhmään KVJA Juntura. KVJA Juntura poistui kokouksesta klo Ympäristöjaoston puheenjohtajan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallintosäännön 38 mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti jättää ympäristöjaoston puheenjohtajan haun auki ja täyttää paikan, jos sopivia ehdokkaita löytyy. Antti Pöllänen lähestyi ylioppilaskuntaa sähköpostitse ja kertoi olevansa kiinnostunut tehtävästä. Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valittiin Antti Pöllänen ympäristöjaoston puheenjohtajaksi vuodelle VastuuhenkiLö: PS Manninen 10 5 Jatko-opiskelijajaoston vara puheenjohtajan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallintosäännön 38 mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Jatko-opiskelijajaosto piti vuoden ensimmäisen kokouksensa ja päätti esittää jaoston varapuheenjohtajaksi Jaana lsohätälää. Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan jatko-opisketijajaoston varapuheenjohtajaksi Jaana Isohätälä. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkitö: P5 Manninen PJ 5ih Pkt 1 Pkt_/} 4)j OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI EEJ: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KA,NTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 9050 OULU. PUH: , fl.fi,vvwin.o fl.fi

5 O \\V/A\VII OULUN ((1 Yli YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA 11 5 YlioppiLaskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2014 Päytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kai enterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsite Itävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. P5 Manninen tapasi Lähdesmäen alustavan tilintarkastuksen merkeissä. Liite: Tasekirja 2014 (kopio, nähtävissä OYY:n toimistolla) EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: ADekirjoitetaan tilinpäätös ja annetaan kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: PS Manninen 12 Syksyn 2015 kiireapulaiset Ylioppilaskunnan hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Esittetijä: PS Manninen 5) päättää Päätösesitys: Myönnetään PS Manniselle valtuutus palkata syksyn kiireapulaiset: korkeintaan kaksi henkilöä kuukauden ajaksi, 30 h/vko per hiö. Korttitoimitusten viivästyessä kohtuuttomasti on valtuutuksessa kahden viikon jatko-optio. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkilö: P5 Manninen PJ Siht Pkt Pkt c,/ j/j rfjl_. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi L 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YYFI, WW vv.o A.FI

6 16) 0 A v OULUN O f T rf KUNTA 13 Syysseminaarivastaavan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallituksen ko kou päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry uudistaa sektoritapaamisiaan siten, että syksyllä 2015 järjestetään kaikille sektoreille yhteinen starttiseminaari. Seminaarissa on tarkoitus käsitellä liittokokousmateriaaleja sekä ylioppilaskuntien toivomia sisältöjä. Seminaarin tarkempaa suunnittelua varten SYLHS Teikari lähetti pääsihteereille ja puheenjohtajille sähköpostiviestin, jonka mukaan ylioppilaskuntien tulisi nimetä toimiston väen keskuudesta syysseminaarivastaava mennessä. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti jättää asian pöydälle. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan OYY:n syysseminaarivastaava. Päätös: Valittiin HJ Maununiemi syysseminaarivastaavaksi. Vastuuhenkitö: HPJ Nousiainen 14 YLioppilaskunnan edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n hallitukseen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajista lie kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Kokouksessa valitaan hallitus, johon OYY esittää yhden opiskelijajäsenen nimeärnistä. Vuonna 2014 hallituksen jäsenenä toimi Marko Määttä. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkamaan tehtävässä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan Marko Määttä OYY:n ehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallitukseen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Moona Haverinen. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: PS Manninen 15 Kutsut 15.1 TAIYO 2 vuotta Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti jättää asian pöydälle. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Pyhäjärvi Kutsu SYL:n järjestösektorien tapaamiseen Päätös: Päätettiin järjestösektorin edustus. Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, VNAN.O fl.fi

7 GOTY OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16 5 Muut esille tulevat asiat Pöytäkirja HaUituksen kokouksen 10/2015 Keskusteltiin mahdollisesta Halloween-yhteistyöstä OSAKOn kanssa. Keskusteltiin aprillipäivän vaalitempauksesta. Keskusteltiin hallituksen päätöksistä tiedottamisesta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa3(3 3. SZ-,.2015 Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja rnninen Pääsihteeri.2015 Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa [ Oulussa 3. t/.2015 Päytäkirjantarkastaja Moona Havei en Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Adoltsenin hakemus Liite 2: Proj e ktiavustu kset 1/2015 Liite 3: Tasekirja 2014 (kopio, nähtävissä OYY:n toimistolla) Siht\k Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE: PL 250, ULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , r.fi

8 Veera Adolfsen HAKEMUS Oulun yliopiston ylioppilaskunta Viestintäsihteerin viransijaisuus Vuosi 2012, jonka vietin OYY:n hallituksessa, muutti minua pysyvästi. Opin lyhyessä ajassa valtavan paljon esimerkiksi poliittisesta vaikuttamisesta, viestinnästä, yhdessä tekemisen hienoudesta ja itsestäni. Nyt valjastaisin mielelläni nuoren intoni ja kaiken osaamiseni rakkaan ylioppilaskuntani viestinnällisenä moottorina toimimiseen ja viestinnän edunvalvontaan. Uskon, että minulla ja OYY:lla olisi toisillemme yhä paljon annettavaa. OYY:n hallituksen viestintä- ja kulttuurivastaavana totuin osaltani pyörittämään ylioppilaskunnan viestintäarkea ja tekemään viestinnän edunvalvontaa. Pääsin naputtamaan tiedotteita, hallinnoimaan eri somekanavia, tekemään verkkosivuja ja soveltamaan viestintästrategiaa käytäntöön. Opin suhtautumaan viestintään intohimoisesti ja näkemään sen myös edunvalvonnan areenana. Vaikkapa opiskelijaviestinnän priorisointi tai sen puute on yliopiston poliittinen linjaus, joka vaikuttaa olennaisesti siihen, ovatko opiskelijat tasa-arvoisia tiedeyhteisön jäseniä. Olen saanut perspektiiviä viestintätehtäviin myös työelämästä. Avustan eri lehtiä freelance toimittajana viime aikoina olen kirjoittanut aktiivisesti mm. Demiin. Olen myös työskennellyt yhden kesän Kalevan uutistoimituksessa ja hoitanut Oulun Ylioppilaslehdessä yhden isyyslomansijaisuuden. Tunnen siis toimittajien työympäristön, erilaiset juttutyypit ja uutiskriteerit, mistä on iloa myös viestintätyössä. Kamerakin pysyy näpeissä: olen kuvannut itse lehtijuttujanija tänä keväänä olen tutustunut vapaa-ajan projektissa videokuvaamisen saloihin. Verkkoviestinnästä puolestaan opin paljon viime syksynä opiskelijatiimissä Metso Groupille tekemäni projektin aikana. Kehitimme jättiyritykselle nettiviestinnän laadunvarmistuspakettia ja selvitimme samalla, miksi verkkoviestintä oikein on melkein kaikille organisaatioille murheenkryyni. Opiskelen Helsingin yliopistossa toista vuotta sosiologiaa ja olen paria kurssia vaille valmis valtiotieteiden kandi. Suomen kielestä olen tehnyt laajat sivuaineopinnot. Yhdistelmä antaa hyvät valmiudet ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä lempiasiaani kielen ja vuorovaikutuksen roolia sosiaalisen todellisuutemme rakentumisessa. Opiskeluaikanani olen toiminut aktiivisesti myös mm. ainejärjestön ja kiilan hallituksessa, edustajistossa, laitosneuvostossa ja uusien opiskelijoiden tuutorina. Järjestökenttä ja opiskelijaelämä riemuineen ja kriiseineen ovat siis tuttuja. Helsinkiin muutettuani olen opiskellut tavoitevauhtia ripeämmin ja tehnyt välillä kahta työtä yhtä aikaa. Niinpä olen opetellut organisoimaan, priorisoimaan ja aikatauluttamaan töitäni aiempaa napakammin. Tyyppinä olen ihmisläheinen, luova ja helposti innostuva. Minulla on hyvät vuorovaikutustaidot, ja olen tottunut työskentelemään ja olemaan tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa. Nautin yhdessä tekemisestä ja rohkeasti tekemällä oppimisesta. Siksi viihdyin ylioppilaskunnassa kolme vuotta sitten, ja siksi olisi myös mahtavaa palata sinne uudestaan nyt. Tulen mielelläni kertomaan ja kuulemaan lisää mahdolliseen työhaastatteluun!

9 Ø / II OULUN Liite hallituksen pöytäkirjaan 10/2015 ( (( YLIOPISTON Projektiavustukset 1/ II YLIOPPILASKUNTA Hakija Hankkeen nimi Haettu Myönnetty Perustelut ja huomioita summa summa Around the world Tukee yhdistysten säantömäaräistä AIESEC,NISO, ESN in three hours 259, toimintaa Ultra Bra -musiikin konserttisarjan valmistelut ja Tukee yhdistysten sääntömääräistä Teekkaritorvet harjoittelu toimintaa Juhlavaellus Soopa ry Boliviaan CRYO Lautapeliprojekti Polkupyörien keväthuolto OLK tempaus Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseurary Kesähauki Kriteerien mukaan voidaan myöntää Kultu ry Kultun ainoastaan puolet projektin (työelämäpäivä) työelämäpäivä 75,84 37,92 kokonaiskustannuksista Suman Myönnetään ehdollisena, kun kaikki Suma ry alumnipaneeli kulut on tiedossa. Eks ku rs iot Ekskursio Etelä Histoni Pohjanmaalle Pohjois-Ruotsin ja Nikoli Norjan ekskursio Työelämän verkostot - Timppa ekskursio Yhteensä 1997,92 Ei myönnetä Tietotekniikan ku rssi-wiki ja Ohjataan U niversitas-hankkeen Oulun tietoteekkarit tenttiarkisto 700 piiriin Tarkennusta projektin sisältöön Kultu ry (millaisia tapahtumia) ja kuluihin, (fuksitoiminnan Fuksitoiminnan kehotetaan hakemaan syksyllä kehittäminen) kehittäminen 75,84 uudelleen Hienoa, että kattokillat tekevät Humanistinen kilta yhteistyötä, mutta OYY ei voi ry, Finanssi ry, OLuT kriteerien mukaan myöntää ry, OTY Wapun avaus 500 avustusta bileiden järjestämiseen. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.OYY.H

10 / /1 OULUN Liite hallituksen pöytäkirjaan 10/2015 ( (( YLIOPISTON Projektiavustukset 1/ II YLIOPPILASKUNTA OYY:n hallituksen järjestövastaava on mukana suunnittelussa ja OYY tukee siten tapahtumaa. Siirretään syksyn Oulun Goonpelaajat Go-opetusluennot 400 projektiavustushakuun. Suuri peto - produktion Oulun musiikin Suuri peto -projektiin on myönnetty ylioppilasteatteri levyttäminen 500 projektiavustusta jo aiem min. Tiima ry:n 50- Tiima ry vuotisjuhlat 1500 Ei vuosijuhliin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston vuosikurssi Euroopan Kl1 opintomatka Vuosittainen ekskursio, joten opiskelijayhdistys ry avustusta ei voida myöntäa. Network of International Unfortunately the grant cannot be Students in Oulu NISO merchandise 700 awarded for any equipment. Projektin kokonaiskustannukset ja perustelut projektiluonteisuudelle ESN Oulu ry 300 puuttuvat. Haettu yhteensä 12131,45 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W\.MN.OYY.FI

11 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TASEKI RJA corr( OULUN 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA

12 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 Oulu Sisältö sivu Vuosikertomus 1-9 Tuloslaskelma Tase 12 Liitetiedot Allekirjoitukset 16 Tilinpäätösmerkintä 16 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 17 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: TietoAkseli Oy, auktorisoitu tilitoimisto Hallituskatu 29 B OULU 0 II OULUN J( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA

13 ft ( J(( YLIOPISTON J j YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VUOSIKERTOMUS Yleistä Ylioppilaskunnan toimintavuotta 2014 leimasivat edellisvuoden tapaan henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä taloudelliset haasteet. Koko vuotta 2014 kuvaava henkilökunnan ja toimenkuvien vaihtuvuus näkyi heti alkuvuodesta, kun aiemmin kansainvälisten asioiden sihteerinä toiminut Henni Saarela otti vastuulleen myös järjestösihteerin tehtävät työaikalainsäädännön ja työtarjoamisvelvollisuuden myötä, viestintäsihteerimme Henna Rannanpää jäi opintovapaalle puoleksi vuodeksi ja häntä sijaisti Juho Karjalainen. Sosiaalipoliittinen sihteerimme Tapani Lintula irtisanoutui uusien haasteiden toivossa. Kevään aikana sosiaalipoliittisen sihteerin, koulutuspoliittisen sihteerin ja kansainvälisten asioiden sihteerin tittelit muutettiin asiantuntijoiksi vastaamaan paremmin työn todellista luonnetta, Ensimmäiseksi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksemme valittiin Hennamari Toiviainen. Lisäksi alkuvuonna 2014 ylioppilaskunnassa oli viestinnän tukena työkokeilussa toiminut Jenni Lahtimaa sekä sääntöjä englanniksi kääntämään palkattu harjoittelija Laura Lääveri. Henkilöstöasioiden näkökulmasta supervilkasta kevättä väritti jälleen myös keskustelu toimenkuvista ja tehtävien sisällöistä. Seurauksena tästä keskustelusta ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida erillinen osa-aikainen hallintosihteeri tukemaan pääsihteeriä toimiston pyörittämisessä sen sijaan, että hallinnolliset tehtävät olisivat yhdellä asiantuntijoistamme. Ylioppilaskunnan historian ensimmäiseksi hallintosihteeriksi valittiin kesäkuun alussa Tuija Guttorm. Kevätkauden loppuun tultaessa myös Henni Saarela ja koulutuspoliittinen asiantuntijamme Annakaisa Tikkinen suuntasivat uusiin haasteisiin, ja lisäksi Ylkkärin toimitukseen tarvittiin sijaisapua, kun päätoimittaja Ville Koivuniemi jäi isyysvapaalle ja toimittaja Minna Koivunen otti siksi aikaa päätoimittajan tehtävät vastuulleen. Viestintäsihteerimme Henna Rannanpää palasi opintovapaaltaan elokuun alussa, Henni Saarelan tilalle kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntijaksi rekrytoitiin Juuli Juntura ja Annakaisa Tikkisen tilalle kopoasiantuntijaksi rekrytoitiin Henna Määttä, joten lähes koko työntekijäporukkamme vaihtui ainakin osaksi ajasta vuonna Talouspuolella haasteita toi kirjanpitäjän vaihdos, kun asiaa pitkään hoitanut Uniresta päätti irtisanoa sopimuksemme. Kilpailutuksen jälkeen uudeksi kumppaniksemme valikoitui TietoAkseli Oy. Mannenkadulla sijaitseva vanha toimistomme oli alkuvuoden vuokraamatta, mikä myös näkyy talouspuolella saamatta jääneinä vuokrina. Myös jäsenmäärämme näyttäisi vähenevän aavistuksen ennakoitua enemmän. Lisäksi YTHS:n tiukka taloustilanne aiheutti haasteita vuonna 2014, ja jäsenmaksuun tehtiinkin 6,5 euron korotus lukukautta kohden alkaen syksyllä Edunvalvontatoiminnan kärkihankkeita vuonna 2014 oli YTHS-vaikuttaminen paikallisella tasolla sekä ravintolatoiminnan haasteiden kuunteleminen herkällä korvalla, kun yliopisto päätti kilpailuttaa ravintolansa. Lisäksi ylioppilaskunta oli ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen tilanteessa, jossa Oulun yliopiston rehtori vaihtui. Uuden rehtorin rekrytointia seurattiin tiiviisti ja vaikuttamis- sekä suhdetoimintasuunnitelmat olivat valmiina jo siinä vaiheessa, kun tieto Jouko Niinimäen valinnasta tuli julki. Tiivistä yhteistyötä sisaryhteisöjen (Uniresta Oy ja PSOAS), sekä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa pidettiin yllä. Erityisesti Uniresta Oy:n kanssa käytiin tiivistä keskustelua opiskelijaruokailun tulevaisuuden suhteen, kun kilpailutuksiin varautuminen oli edessä. Muiden ylioppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkui niin ikään vahvana. Konkreettisimmin se näkyi periferiaylioppilaskuntien tapaamisissa sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen valmistautumisessa. SYL:n liittohallituksessa ei ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen ollut edustusta Oulusta, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA IPJEEr: PLO, 14OULUNYUOP1STO V1ERPJLUT: ERKKI KOISOKAN1]1LAN KTU, Xl 1, a KRS, 7O OULU. 1 PUH: VMNOYYR

14 jf( YLIUHSIUN II II YLIOPPILASKUNTA mutta tästä huolimatta Ville valintaan asti. Siikaluoma pyrki syksyllä SYL:n hallitukseen. Valitettavasti kannatus ei riittänyt Penteiset ja vakiintuneet tapahtumat olivat tärkeä osa ylioppilaskunnan vuotta. Vuosijuhlia vietettiin ravintola Rauhalassa akateemisena pöytäjuhlana. Vappua vietettiin perinteisin menoin wappusimojen merkeissä. Toukokuussa järjestettiin Amazing Oulu -kau punkisuunnistustapahtuma, jonka järjestelyihin palkattiin projektisihteeri Laura Pistemaa pan edellisvuoden tapaan. Syyslukukauden avajaisjuhla Vulcanalia järjestettiin järjestömessujen siivittämänä Toppilan Möljällä ja pääesiintyjänä tunnelmoi Raappana. Juhlissa oli karkeasti arvioiden noin 3000 kävijää ja niitä voidaan pitää uuden konseptin myötä menestyksekkäinä. Vulcanaliassa kuultiin myös viimeistä kertaa rehto Lauri Lajusen lukuvuoden avajaisvitsi. Vuosi 2014 oli myös sääntömuutosten vuosi. Alkuvuodesta perustettu sääntötyöryhmä uudisti ylioppilaskunnan säännöstön perusteellisesti, kun iso osa aiemmasta varsinaisesta pääsäännöstä sekä johtosäännöistä yhdistettiin yhdeksi hallintosäännöksi. Näin ylioppilaskunnan säännöistä pyrittiin saamaan entistä selkeämmät ja käyttökelpoisemmat. Uudistus haluttiin toteuttaa kokonaisuutena aiemmin sattuneiden päällekkäisyyksien välttämiseksi. Edustajisto hyväksyi sääntömuutokset ja uudet säännöt marraskuun kokouksessaan. Tilikauden 2014 tulos on 7 346,23 ylijäämäinen. Talousarviossa vuodelle 2014 tilikauden tulokseksi oli arvioitu euroa. Suurin syy positiiviselle erotukselle on kiinteistökulujen huomattavasti budjetoitua pienempi toteuma, mutta kokonaisuudessaan taloudellinen tuloksemme oli erittäin hyvin budjetoidun mukainen Toimintasuunnitelman toteutuminen Vuoden 2014 toimintasuunnitelma saatiin toteutettua kokonaisuudessaan hyvin. Ylivuotisiksi tarkoitetut projektit saatiin hyvään vauhtiin vuoden 2014 aikana ja tomintasuunnitelma ohjasi edunvalvontatyön painopisteitä hyvin. Kokonaan tekemättä jäivä tekemättä yhteinen liikuntatapahtuma OSAKOn kanssa, yhteinen Wapun avaus kattokiltojen kanssa sekä vaaleihin liittyvän Pohjois-Suomi-vision tekeminen yhdessä pohjoisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Kaikissa tapauksissa toteutumattomuus ei liittynyt suoraan OYY:n toimintaan, vaan yhteistyökumppaneiden kanssa ei löydetty yhteistä aikaa ja tavoitteita hankkeita toteuttaa. Opintopsykologivaikuttaminen jatkuu edelleen vuonna Strategian tekeminen jatkuu ja tulee päätökseen vasta vuoden 2015 aikana, kuten myös vaalijärjestysten uusiminen sähköistä äänestystä varten. Toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä käytiin jälleen keskustelua sen rakenteesta; siitä, minkälaisia projekteja toimintasuunnitelmaan olisi syytä sisällyttää, ja mikä kaikki on ns. jatkuvaa toimintaa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA I0RJEET: PL35O, 014OULUNYUOPISTOO der4jlut: ERK}0 KSOKANT11LAN KATU, Xl CM, 2 KRS, 9OS700ULU 2 PUH:

15 VUO5IKF1QFT1U5 LU 1tt 1)1 W( 1(( YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA 2. Oulun ylloppilaslehti Ylkkäri 2.1. Yleistä Oulun ylioppilaslehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan omistama opiskelijalehti, joka ilmestyi vuonna 2014 yksitoista kertaa. Lehden tavoitteena on tarjota mielenkiintoisia ja ajankohtaisia artikkeleita ensisijaisesti oululaisille yliopiston opiskelijoille. Lehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu. Kesällä 2014 aikana Ylkkäristä ilmestyi kaikille Pohjois-Suomen abiturienteille lähetetty abinumero. Toukokuussa lehdestä ilmestyi kaikkiin oululaisiin talouksiin jaettu numero. Kesällä ilmestyi fuksinumero. Printtilehden lisäksi verkkolehti ja jutut ovat luettavissa Oulun ylioppilaslehden omilla verkkosivuilla osoitteessa Painotalona käytettiin Kokkolassa sijaitsevaa Botnia Printiä. Lehtien painosmäärät vaihtelivat kappaleesta lehden painokseen. Lehden päätoimittajan valitsee ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä 37- jäseninen edustajisto. Ensimmäinen Oulun ylioppilaslehti ilmestyi tammikuussa Toimituksessa työskentelevät päätoimittaja ja toimitusapulainen. Jokaista lehteä on tekemässä myös joukko valokuvauksen, kuvittamisen tai kirjoittamisen taitavia avustajia Ilmestymisajankohdat sekä painosmäärät Yhteensä lehtiä ilmestyi 11 kappaletta. Ylkkäri ilmestyi vuonna 15.1., 5.2., 5.3., 24., onka yhteydessä Oulun arkkitehtiopiskelijat jakoivat korvausta vastaan Ylkkäriä samalla kun myivät Oöpisiä), 2.7. (lähetettiin postitse uusille opiskelijoille), 27.8., 17.9., , ia 3. joulukuuta Jakelu Oulun ylioppilaslehteä jaettiin vuonna 2014 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 12 pisteessä. Lehtien jakopisteitä sijaitsi vuonna 2014 myös YTHS:n tiloissa, Arkkitehtiosaston, Lääketieteellisen tiedekunnan sekä Hammaslääketieteellisen tiedekunnan tiloissa, Kaupungissa lehtiä jaetaan Oulun kaupungin kirjastolla, Kulttuuritalo Valveella, ravintola Vaniilassa, kahvila Coffee Housessa, Elokuvateatteri Starissa, Finnkino Plazassa, PSOAS:n toimitiloissa, Ravintola Tubassa ja Oulun kaupunginteatterin yleisölämpiössä Henkilöstö Oulun ylioppilaslehdessä työskentelee päätoimittaja (36,25 h/viikko) ja toimittaja (30h/ viikko). Lehden ilmoitusmyynti ulkoistettiin vuonna 2011 Suoramarkkinointi Mega Oy:lle. Molempien työntekijöiden työsopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia. Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden ilmestymisestä ajallaan, avustajien rekrytoinnista sekä koulutuksesta, toimitussihteen työtehtävistä, budjetin hallinnasta sekä suunnittelusta, strategiatyöstä ja toimittajan tehtävistä. Päätoimittaja toimii toimittajan esimiehenä. Toisaalta pääsihteeri on toimituksen esimies. Toimittaja vastaa artikkelien kirjoittamisesta, kuvaamisesta sekä lehden taittamisesta yhdessä päätoimittajan kanssa. Toimittaja ideoi ja suunnittelee lehden sisältöä yhdessä päätoimittajan kanssa. Vuonna 2014 lehden päätoimittajana työskenteli Ville Koivuniemi. Toimitusapulaisena työskenteli Minna Koivunen. Ylkkän ilmoituksia myy pääasiassa Suoramarkkinointi Mega Oy:n palveluksessa toimiva Maija-Liisa Kokko. Megan ohella valtakunnallisesta ilmoitusmyynnistä huolehtii Pirunnyrkki Oy Strategiasuunnittelu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL35O, 914 OULUNYUOPJSTO VIERJ1UT: ERI<YI KOISOKAN1]1I.AN K.11J XI OVi, 2 KRS, 9I70OULU. 3 PUH: W9,TO0vSTOOYR, WW.OYY.R

16 JJJ y (( y(( YLIOPISTON vuoiieromus zu I iii III YLIOPPILASKUNTA Vuoden aikana Lehtityöryhmä jatkoi toimintaansa arvioiden sekä yksittäisiä lehtiä että lehden tulevaisuutta ylipäänsä, Lehtityöryhmän työskentely jatkuu myös vuonna Vuonna 2014 Ylkkäri haki ja sai rahaa uusia internetsivuja varten. Intemetsivujen suunnittelu käynnistyy vuoden 2015 keväällä Uuno jatkaa osana Ylkkäriä Kun Uuno-aukeama aloitti vuonna 2012, toiminnan alullepanevaksi voimaksi haettiin rahaa Universitas-hankkeelta, minkä seurauksena Ylkkäriin päätettiin palkata kahden kuukauden työsopimuksella (30h!vko) projektikoordinaattori suunnittelemaan Uuna-aukeamaa ja kartoittamaan henkilöitä, jotka voisivat toimia jatkossa Ylkkärin englanninkielisinä avustajina. Uuno-koordinaattoriksi valittiin Margarita Khartanovich. Hän jatkoi Uuno-aukeaman koordinoimista myös vuonna 2013 ja Hallinto 3.1. Edustajisto Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 37-henkinen edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää ylioppilaskunnassa edustajiston valitsema hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Edustajiston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Tero Marin (TeTa) ja varapuheenjohtajana Sun (HuKa). Nousiainen Edustajiston jäseninä vuonna 2014 toimivat: Juho Pitkänen, Eveliina Lintula asti, Juhani Ojalehto, Venla Kaikkonen, Marjut Lehtonen alkaen, Janne Hakkarainen, Meeri Haataja, Ukko-Pekka Yliranta, Tommi Sikanen, Juha Jyrkäs, Jarkko Orava, Sun Nousiainen, Satu Laitinen, Joonas Kivioja, Heta Toivola, Muusa Jyrkinen, Miia Sihvola, Henna Määttä asti, Susa Vikeväkorva, Mikko Rahkola, Moona Havenen alkaen, Henri Fröjdholm, Anssi Tossavainen, Aleksi Poropudas, Thystere Bangue-Tandet, Maria Ronkainen, Jussi Korhonen, Tiina Mäntypuro, Milja Tuomivaara, Taavi Saa, Tero Marin, Jenny Hakola, Henna-Maria Jänkälä, Olli Tuovinen, Ramin Akhi, Lotta Peltola, Tatu Itkonen, Camilla Laaksonen ja Lassi Kurtelius. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KRJEEf; Pt0,9)314OtIUN VUOPISTO. VlERJLUT: ERKJ KOSO KAflLAN KATU, Xl CM, 2. IS, OULU. 4 PUH: Y.fl,VWiMLO.FI

17 J(( (( YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA vuoiiertomu /U 1 Edustajiston varajäseninä vuonna 2014 toimivat: Marjut Lehtonen asti, Johannes Nissinen, Kai Puro, Juuso Karjula, Tuomo Sipilä alkaen, Tapio Lindholm, Heikki Hartikka 272. asti, Henna Salo, Marko Saari, Joni Ollikainen, Oona Kivelä, Miro Ruopsa alkaen, Heta Toivola, Ville Siikaluoma, Jenni Kemppinen, Minna Pätsi, Terhi Lakka, Moona Haverinen, Antti Salminen, Kerttuli Heikkilä, Matti Karjalainen, Charlotta Kittilä, Laura Riuttanen, Antti Korhonen, Laura Pistemaa, Nico Numminen, Markus Toratti, Timo-Tapani Välkky, Juuso Pajukko, Juha Pesonen, Aleksi Kestilä, Henri Vehkala, Krista Kauppi, Tapio Vuorinen, Timo Tuovinen asti, Pekka Pinola, Anniina Leviäkangas, Lassi Laitala asti, Kristiina Pulliainen, Senja Jousmäki alkaen ja Riikka Pankkonen alkaen. Edustajisto kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä kymmeneen kokoukseen seuraavasti: Kokous 1/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 2/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 3/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 4/ Oulun yliopistolla Arkkitehtuurin kampuksella Kokous 5/ OYY:n toimiston keskitila Olkkarissa Kokous 6/ Aluehallintoviraston Valkoisessa salissa Kokous 7/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 8/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 9/ Oulun kaupungintalolla kaupunginvaltuuston salissa Kokous 10/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Lisäksi elokuun 6. päivänä yritettiin pitää edustajiston kokous, mutta se ei muodostunut päätäsvaltaiseksi. 3.1,1. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Panu Isomursu (varajäsen Joni Ollikainen). Lautakunnan muut jäsenet olivat Hen Fröjdholm (Mikko Lehto), Sun Nousiainen (Joonas Kivioja), Juhani Ojalehto (Johannes Nissinen), Pekka Peni (Moona Haverinen) sekä Olli Tuovinen (Milja Tuomivaara). KVL:n vuosi oli vaalivuosiin verrattuna melko hiljainen ja kokouksia pidettiin yhteensä kolme Lippuvartioja inspehtori Suomen lipun kantajana toimi vuonna 2014 Tuomo Sipilä (varalla Ville Tyrväinen) ja airueina Susa Vikeväkorva (Henna Salo) sekä Marko Saari (Ville Siikaluoma). Ylioppilaskunnan lippua kantoi Maria Ronkainen (Charlotta Kittilä) ja airueina toimivat Vilma-Riikka Tiittanen (Miia Sihvola) sekä Henri Vehkala (Juho Pitkänen). Ylioppilaskunnan inspehtona vuonna 2014 toimi edellisvuosien tapaan kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Ylioppilasrahaston hallitus Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi inspehtori Sanna Järvelä ja jäseninä Matti Karjalainen, Anssi Tossavainen ja Meeri Haataja. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhden kerran käsittelemään apurahojen saajien valintaa sihteerinään pääsihteeri Eero Manninen. Apurahoja oli jaettavana yhteensä euroa Edustajiston nimeämät toimikunnat Ylioppilaskunnan edustajisto perusti sääntötyöryhmän kahden edellisvuoden tapaan myös vuodelle Työryhmän tehtävänä oli valmistella isompi sääntöuudistus, jonka mukaan varsinaiseen ylioppilaskunnan sääntöön jäisivät todelliset pääsääntätason asiat ja muu hallinnon kuvaus yhdistettäisi yhdeksi hallintosäännöksi. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 0PJEET: PL35O, I4 OULUNYUOPISTO. JIERAJLUT: ERKII KOISO KANfl1LAN KA11J, Xl CM, 2 KRS, 9OS700ULU. PUH: , WMN.OYyFI 5

18 ((( ))) f(( Y(( YLIOPISTON vuosikertomus 4U14 fl Jfl YLIOPPILASKUNTA Sääntötyöryhmän puheenjohtajana toimi ylioppilaskunnan puheenjohtaja Tero Marin ja jäseninä Olli Tuovinen (Aleksi Kestilä), Ville Tyrväinen (Henri Fröjdholm), Tommi Sikanen (Joni Ollikainen), Johannes Nissinen (Jaakko Mäki-Petäjä), Antti Salminen (Satu Laitinen), Timo Tuovinen (Pekka Pinola) sekä Janne Hakkarainen (Tapio Lindholm). Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Viii Koistiseila ja jäsen Ville Siikaluomalla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmän sihteerinä toimi pääsihteeri Eero Manninen. Sääntötyöryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajakseen Ville Tyrväisen. Yhteensä työryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa, ja kokousten välissä Tyrväinen, Tero Marin sekä pääsihteeri Manninen valmistelivatsääntömuutoksia. Valmiit uudet säännöt hyväksyttiin edustajiston kokouksessa Hallitus Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Vili Koistinen ja jäseninä Diana Jusola, Marko Määttä, Liisa Pekkala, Lotta Savola, Ville Siikaluoma, Sami Sovio sekä Taru Torssonen, Hallitus kokoontui vuoden aikana kokoustamaan yhteensä 43 kertaa, Hallituksen antamat lausunnot ja kannanotot Hallitus antoi vuoden 2014 aikana seuraavat lausunnot ja kannanotot: OYY:n lausunto valtioneuvoston asetukseen korkeakoulujen yhteishausta OYY:n kommentti SYL:le uutta kuntalakia pohtivan demokratiajaoston kuulemistilaisuuteen Lausunto kokoomusopiskelijoiden aloitteesta vaalien vuosirytmin muuttamiseksi OYY:n lausunto yliopistojen rahoitusmallista OYY:n kannanotto Oulun yliopiston YT-neuvotteluista OYY:n lausunto Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n hallitusohjelmatavoitteista sekä järjestöllisen strategian päivityksestä OYY:n kommentti SYL:lle uudesta opintotukiasetuksesta OYY:n lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta OYY:n lausunto Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön taloudellisesta tilanteesta ja sopeuttamistarpeista OYY:n kommentti hallituksen esityksestä opintotukilain 1 ja 7 :n sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta OYY:n lausunto opintoaikojen rajausta ja opiskelijavalintauudistusta käsitteleviin lakiesityksiin OYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista Kommentti SYL: lie valtioneuvoston esityksestä opintotukilain muuttamiseksi OYY:n lausunto SYL:n Askeleet kohti perustuloa -muistiosta OYY:n kommentti SYL:ile YTHS:n käyntimaksuista OYY:n kannanotto Oulun yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelusta OYY:n kannanotto Kesäyliopiston toiminta-avustuksen turvaamiseksi OYY:n kannanotto Oulun yliopiston tilamuutoksista Hallituksen kummitiedekunnat OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KRJEET: PLO, O14 OULUNYUOPISTO. ViERAiLUT: ERKKI KOSO KANITILAN KATU, XI OVi, 2 KIS, UW. 6 PUH:

19 W( ( YLIOPISTON fl ifi YLIOPPILASKUNTA vuosienomus U14 Edellisvuosien tapaan hallituksen jäsenillä oli nimettyinä kummitiedekunnat tiiviimpää yhteydenpitoa varten. Kummitiedekuntia oli jaettavaksi aiempaa enemmän yliopiston muuttuneen hallintorakenteen vuoksi ja vuonna 2014 ne olikin jaettu seuraavasti: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta HJ Siikaluoma ja HJ Torssonen Humanistinen tiedekunta HJ Pekkala ja HJ Siikaluoma Kasvatustieteiden tiedekunta HJ Jusola ja HJ Pekkala Luonnontieteellinen tiedekunta HJ Pekkala ja HJ Savola Lääketieteellinen tiedekunta HJ Siikaluoma ja HJ Sovio Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu HJ Sovio ja HJ Torssonen Teknillinen tiedekunta HJ Määttä ja HJ Jusola Tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta HJ Savola ja HJ Määttä Arkkitehtuun tiedekunta HJ Määttä ja HJ Jusola Hallituksen perustamat työryhmät Hallitus perusti Universitas Oulu -hanketyöryhmän suunnittelemaan ja ohjaamaan rahan jakoa. Puheenjohtajana ohjausryhmässä toimi Marko Määttä. Muut jäsenet olivat Ville Siikaluoma, Diana Jusola, Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäsenä koulutuspoliittinen sihteeri Henkilökunta Ylioppilaskunnan palveluksessa vuonna 2014 työskentelivät: pääsihteerinä Eero Manninen, Kaleva sekä osa-aikaisena (20 h/viikko) hallintosihteerinä Tuija Guttorm alkaen. kanslistina Riitta Koulutuspoliittisena asiantuntijana toimivat Annakaisa Tikkinen asti sekä Henna Määttä alkaen. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana toimivat Tapani Lintula 1, asti sekä Hennamari Toiviainen alkaen. Viestintäsihteerinä toimivat vuonna 2014 Juho Karjalainen (opintovapaan sijaisena 30.6,2014 asti) sekä Henna Rannanpää opintovapaalta palattuaan alkaen. Henni Saarela toimi kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntijana asti, minkä jälkeen tehtävässä aloitti Juuli Juntura Oulun Ylioppilaslehti Ylkkärin päätoimittajana toimi Ville Koivuniemi (p1. isyysvapaa kesäkuukausina) ja toimitusapulaisena Minna Koivunen (30h/vko). Koivunen tomii päätoimittajana Koivuniemen 2,5 kk kestäneen isyysvapaan sijaisena, ja tuoksi ajaksi toimitusapulaiseksi palkattiin Sanna Häyrynen. Alkuvuodesta 2014 OYY:ssä oli myös kääntäjäharjoittelija, kun Laura Lääveri oli kääntämässä sääntöjämme englanniksi. Amazing Oulua varten palkattiin projektisihteeriksi Laura Pistemaa (kaksi kuukautta, 20 h viikossa). 4. Valiokunnatja jaostot Sosiaalipoliittinen valiokunta Vuonna 2014 sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtana toimi Lotta Savola. Jäseninä olivat Saka Hautala, Elina Honkanen, litumaari Itäheimo, Tiia-Maa Juuso, Oona Keränen, Kaisa Kiirikki, Klaus-Mikael Mielonen, Ebba Moilanen, Pernelle Moilanen, Jukka Ojala, Lauri Rannaste, Jenni Ronkainen, Antti Salminen ja Jussi Toopakka. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa viralliseen kokoukseen, joista kaksi oli yhteisiä koulutuspoliittisen valiokunnan kanssa. Valiokuntavuoden aikana osallistuttiin OYY:n ja SYL:n toiminnan suunnitteluun sekä vierailtiin OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA PJEEt:PLO,9DO14 OULUNYUOPISTO. d1ep/ JLUT: ERJN K0SQKAN1T1tANKA1IJ,X1 O dl, 2. KRS,9OS700ULU. PUH: O47 VWN.DW.fl 7

20 vuuiiei,u,iiublui t f(( [t ( YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA kaupungin liikuntatoimessa. Yhdessä asiantuntijavierailijoiden kanssa keskusteltiin terveydestä, joukkoliikenteestä, yliopiston tilaratkaisuista ja kampusvisiosta, liikunnasta, sosiaaliturvauudistuksesta ja perustulosta, asumisesta sekä vuoden 2015 vaaleista. 4,2. Koulutuspoliittinen valiokunta Vuonna 2014 koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi Diana Jusola. Jäseninä olivat Matti Karjalainen, Kimmo Mäkelä, Sonja Arstio, Akke-Pekka Törmänen, Venla Virtanen, Pernelle Moilanen, Heino Härkönen, Henri Lahtinen, Timo Välkky ja Marko Määttä. Valtuutetaan valiokunta täydentämään kokoonpanoaan tarvittaessa. Valiokunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ja lisäksi kaksi kertaa yhdessä sosiaalipoliittisen valiokunnan kanssa. Valiokunta järjesti keväällä seminaarin opiskelun opiskelijavalintauudistuksesta. Lisäksi keväällä toteutettiin toista kertaa perinteinen Luentoralli-tempaus, joka avasi luentosalien ovet tuntemattomille tieteenaloille. Kerätyn palautteen ja medianäkyvyyden valossa tapahtuma oli erittäin onnistunut. Syksyllä ylioppilaskunnan koposektori järjesti yhdessä valiokuntalaisten kanssa perinteisen Opelle omppu - tapahtuman, joka oli jälleen kerran menestyksekäs. Muita vuoden mittaan puhuttaneita teemoja olivat mm. Oulun yliopiston rehtorin vaihtuminen sekä yliopiston hallintorakenteen uudistus Talousvaliokunta Vuonna 2014 talousvaliokunnan puheenjohtajana toimi Sami Sovio. Valiokunnan jäseninä toimivat Jaana lsohätälä, Aki Lappalainen, Mika Parkkari, Kim Rantala, Matti Rusila sekä Valle Uimonen. Valiokunta kokoontui vuonna 2014 vain kaksi kertaa Kulttuu- ja tapahtumajaosto Kulttuurijaoston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Mikko Hyvönen ja jäseninä Antti Hoivala, Katri Kiurujoki, Liisa Väisänen, Henrik Lassila, Susa Vikeväklrva sekä Juha-Matti Ojakoski. Jaosto kokoontui virallisesti vuoden aikana viisi kertaa ja lisäksi epävirallisemmin muiden jaostojen kanssa yhteisiin pikkujouluihin Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Laura Ketonen ja jäseninä Leenä Keränen, Kirsi Similä sekä Valentine Costa. Lisäksi kokouksissa oli paikalla usein muitakin opiskelijoita. Ymppäjaosto kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa, joista yksi oli kulttuurijaoston kanssa järjestetyt yhteiset pikkujoulut ESN-jaosto ESN-jaoston toimikausi on lukuvuoden (ei kalenterivuoden) mittainen, Keväällä 2014 ESN-jaoston puheenjohtajana toimi Laura Riuttanen ja jäseninä ida Nikkinen, Annukka Siponkoski, Marcelo Goldmann, Matti Saario, Teemu Kyllönen, Petteri Keinänen, likka Mäntylä, Ben Li, Bianca Beyer, Mikko Peura, Matti Karjalainen, Tiina Schroderus, Ligia Gaspar, Anna Tervahauta, Tommi Pekkala, Turkka Salmi, Terhi Seppänen, Saara Laitinen, lrern Ayaz, Maciej Sobocinski, Marta Darvasi, Leonardo Garma sekä Riikka Salmu. Syksyn 2014 kokoonpanoa puheenjohti Roope Wahlström. Keväällä alettiin valmistella myös ESN-jaoston irtautumista ylioppilaskunnasta. Työ saatiin päätökseen ja vuoden 2015 alusta alkaen ESN toimii omana järjestönään muiden aine-ja harrastejärjestöjen joukossa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEt: PL0, LÄIJNYUOPISTO. ViERAiLUT: ERI0I KOSO <ANTTILAN KATU, Xl OVi, 2 KS, 9C8700ULU. 8 PUH: WAWOW.fl

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013

o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 18.1 12 o,kx\v/a\v// OULUN Pöytäkirja (((J))w( f ( YLIOPISTON Kokouksen nro 33/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2013 Aika: 3.10.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2013 Aika: 25.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2012 Aika: 13.9.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen)

klo 9.00 (valokuvauksen jälkeen) O f( T( 0 A\v OULUN KUNTA Ha[[ituksen kokouks/2k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2016 Aika: Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Tcrjc Juutilaincn Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

J(( f(( YLIOPIS ION. II II YLIOPPlLASKUNTA Päytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2017

J(( f(( YLIOPIS ION. II II YLIOPPlLASKUNTA Päytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2017 p J(( f(( YLIOPIS ION II II YLIOPPlLASKUNTA Päytäkirja OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 Aika: 15.2.2017 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja

O \\V/A\VII OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013. Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 41/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 41/2013 Aika: 27.11.2013 klo 15.00 Paikka: OYY:n toimisto,

Lisätiedot

\VI W Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA

\VI W Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA \VI W Jf( Jf OULUN.. Hallituksen kokouksen /2OL6 YL1OPPHASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2016 Aika: 18.8.2016 klo 9.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013

O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 O 6k\VIA\VII OULUN Pöytäkirja (((J))W( y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 23/2013 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2013 Aika: 13.6.2013 klo 13.00 Paikka: YUoppilaskunnan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 15.10.2012 klo 14.30 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013. Aika: klo 12:00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013. Aika: klo 12:00 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: 11.1.2013 klo 12:00 Paikka: Jäsenet: Lisäksi: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Valle Uimonen (PJ) Laura

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu o O Y( T( KUNTA Hallituksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014 Aika: 23.1.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja 13 O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((»)W( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 01/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 01/2014 Aika: Torstaina 13. helmikuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 8.11.2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 AIKA: 15.11.2016, klo 15.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet:

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot