Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu"

Transkriptio

1 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fräjdholm Kati Hannila 6 Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen 1 6 Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi 6 Lisä ksi: PS Manninen (sihteeri) KVJAJuntura VSRannanpää Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen LaiLLisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättärnänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajastajärjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 3 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys 25.3: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Ollikainen & HJ Haverinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntentaskijoina. Päätös: Esityksen mukaan. Siht Pkt,\ Q Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: L250, OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , n.fi, WW iv.oyy.fi

2 3) o \\VIA\VII OULUN Ti ( Ti ( ISKUNTA 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Ha1ituksen kokouksen Päätösesitys 25.3: Lisätään esityslistalte uusi kohta 14 5 YUoppilaskunnan edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n hallitukseen. Lisätään myös uusi kohta Kutsu SYL:n järjestösektorien tapaamiseen. Muiden pykälien numerointi muuttuu vastaavasti. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 Ilmoitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: OYLPT Koivuniemen Iäksiäiset Rehtoraatin aamu kahvit 1/ OYYH ja PS Manninen tapasivat kansanedustaja Tytti Tuppuraisen (ajankohtaiset asiat) Kopojaosto 3/ Unirestan omistajatapaaminen KA Määttä ja HJ Numminen koulutusneuvoston kokouksessa Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Viestintäsihteerin virkavapaan sijaisen valinta Ylioppilaskunnan hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa. valita ja Ylioppilaskunnan hallintosäännön mukaan kaikista vakituisista toimista ja kolmea kuukautta pidemmistä tai useista peräkkäisistä yhteensä yli kolmen kuukauden pituisista määräaikaisista toimista on ilmoitettava vähintään 7 vuorokautta ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja työvoimatoimiston kautta. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 8/2015 ja päätti myöntää V5 Rannanpäälle virkavapaata ajalle Päätettiin myös avataan haku viestintäsihteerin sijaiseksi. Haku päättyi keskiviikkona klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksensa jättivät Veera Adolfsen, Heidi Heinonen, Elisa Hietala, Raisa Huttunen, Lotta Jokinen, Emmi Juntunen, Reetta Järvenpää, Pauliiina Karelehto, Annika Korhonen, Saara Korhonen, Kati Luoma, Matti Luonua, Marianna Liuttu, Aino-Kaisa Manninen, Jenna Manninen, Sampo Marski, Mikhail Mitrohkin, Kriste Oja, Miina Ojanperä, Taru Porsanger, Anni Pärnänen, Janne Timperi, Inkeri Tuikka, Veera Tuomaala, Jenina Tärmänen, Arttu Vilmi, Liisa Väisänen, Liisa Yliniva. Edelleen OYYH päätti kokouksessaan 9/2015 kutsua haastateltaviksi Veera Adolfsenin, Aino-Kaisa Mannisen, Niina Ojanperän sekä Liisa Väisäsen. Haastattelut järjestettiin ylioppilaskunnan toimistolla Haastattelijoina toimivat HPJ Nousiainen, HJ Fröjdholmja P5 Manninen. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan viestintäsihteerin virkavapaan sijainen asti kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen. HJ Hannila ja HJ Pyhäjärvi saapuivat kokoukseen klo Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita virkavapaan sijaiseksi Veera Adolfsen. Liite: Adolfsenin hakemus Sih Pkt Pkt I\ OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI EET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , Cl,FI, VVVAN.O fl.fi

3 o A\v OULUN O f T ( KUNTA KVJA Juntura saapui kokoukseen klo VS Rannanpää poistui kokouksesta klo Hallituksen kokouksej 7 Projektiavustukset 1/2015 Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt projektiavustusten hakujen umpeutumispäivämääriksi 15.3., ja Ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt jakaa vuoden 2015 aikana projektiavustuksia yhteensä 4000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 20 kappaletta: ESN Oulu ry Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston vuosikurssin K-11 opiskelijayhdistys ry Timppa ry Tiima ry Oulun ylioppilasteatteri ry Oulun Goonpellaajat Suma ry Nikoli ry Humanistinen kuta ry/finanssi ry/olut ry/oty CRYO ry Oulun Akateeminen Mölökky-ja Kyykkäseura ry Soopa ry Tee kkaritorvet ry OLK ry Kultu ry (kaksi hakemusta) AIESEC Oulu/NISO ry/esn Oulu ry Oulun Tietoteekkarit ry Histoni ry EsitteLijä: KVJA Juntura Päätösesitys: frlyönnetään projektiavustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Päätettiin myöntää projektiavustuksia haussa 1/2015 hakeneille seuraavasti: AIESEC Oulu / NISO ry / ESN Oulu ry 100 Teekkaritorvet ry 350 Soopa ry 450 CRYO ry 160 OLKry 200 OAMK ry 100 Kultu ry (työelämäpäivä) 37,92 Suma ry 100 Histoni ry 170 Nikoli ry 230 Timppa ry 100 Yhteensä 1997,92 euroa. Liite: Projektiavustukset 1/2015 Vastuuhenkitö: KVJA Juntura PJ Siht Pkt 5 Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ : PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 9050 OULU. PUH: , MMN.OYY.FI

4 16) 16) 16) o A\v OULUN O f fil KUNTA 8 5 OYY:n edustaja Oulun yliopiston opiskelijarekrytoinnin tukiryhmään Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. Hattituksen kokouksepn0 päättää muista kuin näiden Opiskel ijarekrytoinnin tukiryhmässä on aiemmin toiminut opiskelijoiden edustajana KVJA iuntura. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. HPJ Nousiainen esitti, että nimetään KVJA opiskelijarekrytoinnin tukiryhmään. Päätös: Päätettiin yksimielisesti nimetä opiskelijarekrytoinnin tukiryhmään KVJA Juntura. KVJA Juntura poistui kokouksesta klo Ympäristöjaoston puheenjohtajan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallintosäännön 38 mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti jättää ympäristöjaoston puheenjohtajan haun auki ja täyttää paikan, jos sopivia ehdokkaita löytyy. Antti Pöllänen lähestyi ylioppilaskuntaa sähköpostitse ja kertoi olevansa kiinnostunut tehtävästä. Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Päätös: Valittiin Antti Pöllänen ympäristöjaoston puheenjohtajaksi vuodelle VastuuhenkiLö: PS Manninen 10 5 Jatko-opiskelijajaoston vara puheenjohtajan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Hallintosäännön 38 mukaan jaostolla on hallituksen nimeämä jaoston puheenjohtaja ja tarvittava määrä jaoston varapuheenjohtajia. Jaoston kokouksen sihteerinä toimii ylioppilaskunnan hallituksen nimeämä henkilö. Jatko-opiskelijajaosto piti vuoden ensimmäisen kokouksensa ja päätti esittää jaoston varapuheenjohtajaksi Jaana lsohätälää. Esittelijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan jatko-opisketijajaoston varapuheenjohtajaksi Jaana Isohätälä. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkitö: P5 Manninen PJ 5ih Pkt 1 Pkt_/} 4)j OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI EEJ: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KA,NTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 9050 OULU. PUH: , fl.fi,vvwin.o fl.fi

5 O \\V/A\VII OULUN ((1 Yli YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA 11 5 YlioppiLaskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2014 Päytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kai enterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsite Itävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. P5 Manninen tapasi Lähdesmäen alustavan tilintarkastuksen merkeissä. Liite: Tasekirja 2014 (kopio, nähtävissä OYY:n toimistolla) EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: ADekirjoitetaan tilinpäätös ja annetaan kirjanpito ja tilinpäätös sekä muu tarvittava aineisto tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: PS Manninen 12 Syksyn 2015 kiireapulaiset Ylioppilaskunnan hallintosäännön momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. Esittetijä: PS Manninen 5) päättää Päätösesitys: Myönnetään PS Manniselle valtuutus palkata syksyn kiireapulaiset: korkeintaan kaksi henkilöä kuukauden ajaksi, 30 h/vko per hiö. Korttitoimitusten viivästyessä kohtuuttomasti on valtuutuksessa kahden viikon jatko-optio. Päätös: Esityksen mukaan. Vastuuhenkilö: P5 Manninen PJ Siht Pkt Pkt c,/ j/j rfjl_. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi L 50,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , YYFI, WW vv.o A.FI

6 16) 0 A v OULUN O f T rf KUNTA 13 Syysseminaarivastaavan valinta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. Hallituksen ko kou päättää muista kuin näiden Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry uudistaa sektoritapaamisiaan siten, että syksyllä 2015 järjestetään kaikille sektoreille yhteinen starttiseminaari. Seminaarissa on tarkoitus käsitellä liittokokousmateriaaleja sekä ylioppilaskuntien toivomia sisältöjä. Seminaarin tarkempaa suunnittelua varten SYLHS Teikari lähetti pääsihteereille ja puheenjohtajille sähköpostiviestin, jonka mukaan ylioppilaskuntien tulisi nimetä toimiston väen keskuudesta syysseminaarivastaava mennessä. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti jättää asian pöydälle. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Valitaan OYY:n syysseminaarivastaava. Päätös: Valittiin HJ Maununiemi syysseminaarivastaavaksi. Vastuuhenkitö: HPJ Nousiainen 14 YLioppilaskunnan edustaja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n hallitukseen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajista lie kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Kokouksessa valitaan hallitus, johon OYY esittää yhden opiskelijajäsenen nimeärnistä. Vuonna 2014 hallituksen jäsenenä toimi Marko Määttä. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkamaan tehtävässä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Valitaan Marko Määttä OYY:n ehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseuran hallitukseen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Moona Haverinen. Päätös: Esityksen mukaan. VastuuhenkiLö: PS Manninen 15 Kutsut 15.1 TAIYO 2 vuotta Päätösesitys: Päätetään kokouksessa. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti jättää asian pöydälle. Päätös: Päätettiin lähettää HJ Pyhäjärvi Kutsu SYL:n järjestösektorien tapaamiseen Päätös: Päätettiin järjestösektorin edustus. Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, VNAN.O fl.fi

7 GOTY OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 16 5 Muut esille tulevat asiat Pöytäkirja HaUituksen kokouksen 10/2015 Keskusteltiin mahdollisesta Halloween-yhteistyöstä OSAKOn kanssa. Keskusteltiin aprillipäivän vaalitempauksesta. Keskusteltiin hallituksen päätöksistä tiedottamisesta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa3(3 3. SZ-,.2015 Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja rnninen Pääsihteeri.2015 Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa [ Oulussa 3. t/.2015 Päytäkirjantarkastaja Moona Havei en Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Adoltsenin hakemus Liite 2: Proj e ktiavustu kset 1/2015 Liite 3: Tasekirja 2014 (kopio, nähtävissä OYY:n toimistolla) Siht\k Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE: PL 250, ULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , r.fi

8 Veera Adolfsen HAKEMUS Oulun yliopiston ylioppilaskunta Viestintäsihteerin viransijaisuus Vuosi 2012, jonka vietin OYY:n hallituksessa, muutti minua pysyvästi. Opin lyhyessä ajassa valtavan paljon esimerkiksi poliittisesta vaikuttamisesta, viestinnästä, yhdessä tekemisen hienoudesta ja itsestäni. Nyt valjastaisin mielelläni nuoren intoni ja kaiken osaamiseni rakkaan ylioppilaskuntani viestinnällisenä moottorina toimimiseen ja viestinnän edunvalvontaan. Uskon, että minulla ja OYY:lla olisi toisillemme yhä paljon annettavaa. OYY:n hallituksen viestintä- ja kulttuurivastaavana totuin osaltani pyörittämään ylioppilaskunnan viestintäarkea ja tekemään viestinnän edunvalvontaa. Pääsin naputtamaan tiedotteita, hallinnoimaan eri somekanavia, tekemään verkkosivuja ja soveltamaan viestintästrategiaa käytäntöön. Opin suhtautumaan viestintään intohimoisesti ja näkemään sen myös edunvalvonnan areenana. Vaikkapa opiskelijaviestinnän priorisointi tai sen puute on yliopiston poliittinen linjaus, joka vaikuttaa olennaisesti siihen, ovatko opiskelijat tasa-arvoisia tiedeyhteisön jäseniä. Olen saanut perspektiiviä viestintätehtäviin myös työelämästä. Avustan eri lehtiä freelance toimittajana viime aikoina olen kirjoittanut aktiivisesti mm. Demiin. Olen myös työskennellyt yhden kesän Kalevan uutistoimituksessa ja hoitanut Oulun Ylioppilaslehdessä yhden isyyslomansijaisuuden. Tunnen siis toimittajien työympäristön, erilaiset juttutyypit ja uutiskriteerit, mistä on iloa myös viestintätyössä. Kamerakin pysyy näpeissä: olen kuvannut itse lehtijuttujanija tänä keväänä olen tutustunut vapaa-ajan projektissa videokuvaamisen saloihin. Verkkoviestinnästä puolestaan opin paljon viime syksynä opiskelijatiimissä Metso Groupille tekemäni projektin aikana. Kehitimme jättiyritykselle nettiviestinnän laadunvarmistuspakettia ja selvitimme samalla, miksi verkkoviestintä oikein on melkein kaikille organisaatioille murheenkryyni. Opiskelen Helsingin yliopistossa toista vuotta sosiologiaa ja olen paria kurssia vaille valmis valtiotieteiden kandi. Suomen kielestä olen tehnyt laajat sivuaineopinnot. Yhdistelmä antaa hyvät valmiudet ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä lempiasiaani kielen ja vuorovaikutuksen roolia sosiaalisen todellisuutemme rakentumisessa. Opiskeluaikanani olen toiminut aktiivisesti myös mm. ainejärjestön ja kiilan hallituksessa, edustajistossa, laitosneuvostossa ja uusien opiskelijoiden tuutorina. Järjestökenttä ja opiskelijaelämä riemuineen ja kriiseineen ovat siis tuttuja. Helsinkiin muutettuani olen opiskellut tavoitevauhtia ripeämmin ja tehnyt välillä kahta työtä yhtä aikaa. Niinpä olen opetellut organisoimaan, priorisoimaan ja aikatauluttamaan töitäni aiempaa napakammin. Tyyppinä olen ihmisläheinen, luova ja helposti innostuva. Minulla on hyvät vuorovaikutustaidot, ja olen tottunut työskentelemään ja olemaan tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa. Nautin yhdessä tekemisestä ja rohkeasti tekemällä oppimisesta. Siksi viihdyin ylioppilaskunnassa kolme vuotta sitten, ja siksi olisi myös mahtavaa palata sinne uudestaan nyt. Tulen mielelläni kertomaan ja kuulemaan lisää mahdolliseen työhaastatteluun!

9 Ø / II OULUN Liite hallituksen pöytäkirjaan 10/2015 ( (( YLIOPISTON Projektiavustukset 1/ II YLIOPPILASKUNTA Hakija Hankkeen nimi Haettu Myönnetty Perustelut ja huomioita summa summa Around the world Tukee yhdistysten säantömäaräistä AIESEC,NISO, ESN in three hours 259, toimintaa Ultra Bra -musiikin konserttisarjan valmistelut ja Tukee yhdistysten sääntömääräistä Teekkaritorvet harjoittelu toimintaa Juhlavaellus Soopa ry Boliviaan CRYO Lautapeliprojekti Polkupyörien keväthuolto OLK tempaus Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseurary Kesähauki Kriteerien mukaan voidaan myöntää Kultu ry Kultun ainoastaan puolet projektin (työelämäpäivä) työelämäpäivä 75,84 37,92 kokonaiskustannuksista Suman Myönnetään ehdollisena, kun kaikki Suma ry alumnipaneeli kulut on tiedossa. Eks ku rs iot Ekskursio Etelä Histoni Pohjanmaalle Pohjois-Ruotsin ja Nikoli Norjan ekskursio Työelämän verkostot - Timppa ekskursio Yhteensä 1997,92 Ei myönnetä Tietotekniikan ku rssi-wiki ja Ohjataan U niversitas-hankkeen Oulun tietoteekkarit tenttiarkisto 700 piiriin Tarkennusta projektin sisältöön Kultu ry (millaisia tapahtumia) ja kuluihin, (fuksitoiminnan Fuksitoiminnan kehotetaan hakemaan syksyllä kehittäminen) kehittäminen 75,84 uudelleen Hienoa, että kattokillat tekevät Humanistinen kilta yhteistyötä, mutta OYY ei voi ry, Finanssi ry, OLuT kriteerien mukaan myöntää ry, OTY Wapun avaus 500 avustusta bileiden järjestämiseen. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WMN.OYY.H

10 / /1 OULUN Liite hallituksen pöytäkirjaan 10/2015 ( (( YLIOPISTON Projektiavustukset 1/ II YLIOPPILASKUNTA OYY:n hallituksen järjestövastaava on mukana suunnittelussa ja OYY tukee siten tapahtumaa. Siirretään syksyn Oulun Goonpelaajat Go-opetusluennot 400 projektiavustushakuun. Suuri peto - produktion Oulun musiikin Suuri peto -projektiin on myönnetty ylioppilasteatteri levyttäminen 500 projektiavustusta jo aiem min. Tiima ry:n 50- Tiima ry vuotisjuhlat 1500 Ei vuosijuhliin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston vuosikurssi Euroopan Kl1 opintomatka Vuosittainen ekskursio, joten opiskelijayhdistys ry avustusta ei voida myöntäa. Network of International Unfortunately the grant cannot be Students in Oulu NISO merchandise 700 awarded for any equipment. Projektin kokonaiskustannukset ja perustelut projektiluonteisuudelle ESN Oulu ry 300 puuttuvat. Haettu yhteensä 12131,45 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W\.MN.OYY.FI

11 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TASEKI RJA corr( OULUN 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA

12 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 Oulu Sisältö sivu Vuosikertomus 1-9 Tuloslaskelma Tase 12 Liitetiedot Allekirjoitukset 16 Tilinpäätösmerkintä 16 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 17 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: TietoAkseli Oy, auktorisoitu tilitoimisto Hallituskatu 29 B OULU 0 II OULUN J( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA

13 ft ( J(( YLIOPISTON J j YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VUOSIKERTOMUS Yleistä Ylioppilaskunnan toimintavuotta 2014 leimasivat edellisvuoden tapaan henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä taloudelliset haasteet. Koko vuotta 2014 kuvaava henkilökunnan ja toimenkuvien vaihtuvuus näkyi heti alkuvuodesta, kun aiemmin kansainvälisten asioiden sihteerinä toiminut Henni Saarela otti vastuulleen myös järjestösihteerin tehtävät työaikalainsäädännön ja työtarjoamisvelvollisuuden myötä, viestintäsihteerimme Henna Rannanpää jäi opintovapaalle puoleksi vuodeksi ja häntä sijaisti Juho Karjalainen. Sosiaalipoliittinen sihteerimme Tapani Lintula irtisanoutui uusien haasteiden toivossa. Kevään aikana sosiaalipoliittisen sihteerin, koulutuspoliittisen sihteerin ja kansainvälisten asioiden sihteerin tittelit muutettiin asiantuntijoiksi vastaamaan paremmin työn todellista luonnetta, Ensimmäiseksi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksemme valittiin Hennamari Toiviainen. Lisäksi alkuvuonna 2014 ylioppilaskunnassa oli viestinnän tukena työkokeilussa toiminut Jenni Lahtimaa sekä sääntöjä englanniksi kääntämään palkattu harjoittelija Laura Lääveri. Henkilöstöasioiden näkökulmasta supervilkasta kevättä väritti jälleen myös keskustelu toimenkuvista ja tehtävien sisällöistä. Seurauksena tästä keskustelusta ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida erillinen osa-aikainen hallintosihteeri tukemaan pääsihteeriä toimiston pyörittämisessä sen sijaan, että hallinnolliset tehtävät olisivat yhdellä asiantuntijoistamme. Ylioppilaskunnan historian ensimmäiseksi hallintosihteeriksi valittiin kesäkuun alussa Tuija Guttorm. Kevätkauden loppuun tultaessa myös Henni Saarela ja koulutuspoliittinen asiantuntijamme Annakaisa Tikkinen suuntasivat uusiin haasteisiin, ja lisäksi Ylkkärin toimitukseen tarvittiin sijaisapua, kun päätoimittaja Ville Koivuniemi jäi isyysvapaalle ja toimittaja Minna Koivunen otti siksi aikaa päätoimittajan tehtävät vastuulleen. Viestintäsihteerimme Henna Rannanpää palasi opintovapaaltaan elokuun alussa, Henni Saarelan tilalle kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntijaksi rekrytoitiin Juuli Juntura ja Annakaisa Tikkisen tilalle kopoasiantuntijaksi rekrytoitiin Henna Määttä, joten lähes koko työntekijäporukkamme vaihtui ainakin osaksi ajasta vuonna Talouspuolella haasteita toi kirjanpitäjän vaihdos, kun asiaa pitkään hoitanut Uniresta päätti irtisanoa sopimuksemme. Kilpailutuksen jälkeen uudeksi kumppaniksemme valikoitui TietoAkseli Oy. Mannenkadulla sijaitseva vanha toimistomme oli alkuvuoden vuokraamatta, mikä myös näkyy talouspuolella saamatta jääneinä vuokrina. Myös jäsenmäärämme näyttäisi vähenevän aavistuksen ennakoitua enemmän. Lisäksi YTHS:n tiukka taloustilanne aiheutti haasteita vuonna 2014, ja jäsenmaksuun tehtiinkin 6,5 euron korotus lukukautta kohden alkaen syksyllä Edunvalvontatoiminnan kärkihankkeita vuonna 2014 oli YTHS-vaikuttaminen paikallisella tasolla sekä ravintolatoiminnan haasteiden kuunteleminen herkällä korvalla, kun yliopisto päätti kilpailuttaa ravintolansa. Lisäksi ylioppilaskunta oli ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen tilanteessa, jossa Oulun yliopiston rehtori vaihtui. Uuden rehtorin rekrytointia seurattiin tiiviisti ja vaikuttamis- sekä suhdetoimintasuunnitelmat olivat valmiina jo siinä vaiheessa, kun tieto Jouko Niinimäen valinnasta tuli julki. Tiivistä yhteistyötä sisaryhteisöjen (Uniresta Oy ja PSOAS), sekä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa pidettiin yllä. Erityisesti Uniresta Oy:n kanssa käytiin tiivistä keskustelua opiskelijaruokailun tulevaisuuden suhteen, kun kilpailutuksiin varautuminen oli edessä. Muiden ylioppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkui niin ikään vahvana. Konkreettisimmin se näkyi periferiaylioppilaskuntien tapaamisissa sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen valmistautumisessa. SYL:n liittohallituksessa ei ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen ollut edustusta Oulusta, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA IPJEEr: PLO, 14OULUNYUOP1STO V1ERPJLUT: ERKKI KOISOKAN1]1LAN KTU, Xl 1, a KRS, 7O OULU. 1 PUH: VMNOYYR

14 jf( YLIUHSIUN II II YLIOPPILASKUNTA mutta tästä huolimatta Ville valintaan asti. Siikaluoma pyrki syksyllä SYL:n hallitukseen. Valitettavasti kannatus ei riittänyt Penteiset ja vakiintuneet tapahtumat olivat tärkeä osa ylioppilaskunnan vuotta. Vuosijuhlia vietettiin ravintola Rauhalassa akateemisena pöytäjuhlana. Vappua vietettiin perinteisin menoin wappusimojen merkeissä. Toukokuussa järjestettiin Amazing Oulu -kau punkisuunnistustapahtuma, jonka järjestelyihin palkattiin projektisihteeri Laura Pistemaa pan edellisvuoden tapaan. Syyslukukauden avajaisjuhla Vulcanalia järjestettiin järjestömessujen siivittämänä Toppilan Möljällä ja pääesiintyjänä tunnelmoi Raappana. Juhlissa oli karkeasti arvioiden noin 3000 kävijää ja niitä voidaan pitää uuden konseptin myötä menestyksekkäinä. Vulcanaliassa kuultiin myös viimeistä kertaa rehto Lauri Lajusen lukuvuoden avajaisvitsi. Vuosi 2014 oli myös sääntömuutosten vuosi. Alkuvuodesta perustettu sääntötyöryhmä uudisti ylioppilaskunnan säännöstön perusteellisesti, kun iso osa aiemmasta varsinaisesta pääsäännöstä sekä johtosäännöistä yhdistettiin yhdeksi hallintosäännöksi. Näin ylioppilaskunnan säännöistä pyrittiin saamaan entistä selkeämmät ja käyttökelpoisemmat. Uudistus haluttiin toteuttaa kokonaisuutena aiemmin sattuneiden päällekkäisyyksien välttämiseksi. Edustajisto hyväksyi sääntömuutokset ja uudet säännöt marraskuun kokouksessaan. Tilikauden 2014 tulos on 7 346,23 ylijäämäinen. Talousarviossa vuodelle 2014 tilikauden tulokseksi oli arvioitu euroa. Suurin syy positiiviselle erotukselle on kiinteistökulujen huomattavasti budjetoitua pienempi toteuma, mutta kokonaisuudessaan taloudellinen tuloksemme oli erittäin hyvin budjetoidun mukainen Toimintasuunnitelman toteutuminen Vuoden 2014 toimintasuunnitelma saatiin toteutettua kokonaisuudessaan hyvin. Ylivuotisiksi tarkoitetut projektit saatiin hyvään vauhtiin vuoden 2014 aikana ja tomintasuunnitelma ohjasi edunvalvontatyön painopisteitä hyvin. Kokonaan tekemättä jäivä tekemättä yhteinen liikuntatapahtuma OSAKOn kanssa, yhteinen Wapun avaus kattokiltojen kanssa sekä vaaleihin liittyvän Pohjois-Suomi-vision tekeminen yhdessä pohjoisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Kaikissa tapauksissa toteutumattomuus ei liittynyt suoraan OYY:n toimintaan, vaan yhteistyökumppaneiden kanssa ei löydetty yhteistä aikaa ja tavoitteita hankkeita toteuttaa. Opintopsykologivaikuttaminen jatkuu edelleen vuonna Strategian tekeminen jatkuu ja tulee päätökseen vasta vuoden 2015 aikana, kuten myös vaalijärjestysten uusiminen sähköistä äänestystä varten. Toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä käytiin jälleen keskustelua sen rakenteesta; siitä, minkälaisia projekteja toimintasuunnitelmaan olisi syytä sisällyttää, ja mikä kaikki on ns. jatkuvaa toimintaa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA I0RJEET: PL35O, 014OULUNYUOPISTOO der4jlut: ERK}0 KSOKANT11LAN KATU, Xl CM, 2 KRS, 9OS700ULU 2 PUH:

15 VUO5IKF1QFT1U5 LU 1tt 1)1 W( 1(( YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA 2. Oulun ylloppilaslehti Ylkkäri 2.1. Yleistä Oulun ylioppilaslehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan omistama opiskelijalehti, joka ilmestyi vuonna 2014 yksitoista kertaa. Lehden tavoitteena on tarjota mielenkiintoisia ja ajankohtaisia artikkeleita ensisijaisesti oululaisille yliopiston opiskelijoille. Lehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu. Kesällä 2014 aikana Ylkkäristä ilmestyi kaikille Pohjois-Suomen abiturienteille lähetetty abinumero. Toukokuussa lehdestä ilmestyi kaikkiin oululaisiin talouksiin jaettu numero. Kesällä ilmestyi fuksinumero. Printtilehden lisäksi verkkolehti ja jutut ovat luettavissa Oulun ylioppilaslehden omilla verkkosivuilla osoitteessa Painotalona käytettiin Kokkolassa sijaitsevaa Botnia Printiä. Lehtien painosmäärät vaihtelivat kappaleesta lehden painokseen. Lehden päätoimittajan valitsee ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä 37- jäseninen edustajisto. Ensimmäinen Oulun ylioppilaslehti ilmestyi tammikuussa Toimituksessa työskentelevät päätoimittaja ja toimitusapulainen. Jokaista lehteä on tekemässä myös joukko valokuvauksen, kuvittamisen tai kirjoittamisen taitavia avustajia Ilmestymisajankohdat sekä painosmäärät Yhteensä lehtiä ilmestyi 11 kappaletta. Ylkkäri ilmestyi vuonna 15.1., 5.2., 5.3., 24., onka yhteydessä Oulun arkkitehtiopiskelijat jakoivat korvausta vastaan Ylkkäriä samalla kun myivät Oöpisiä), 2.7. (lähetettiin postitse uusille opiskelijoille), 27.8., 17.9., , ia 3. joulukuuta Jakelu Oulun ylioppilaslehteä jaettiin vuonna 2014 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 12 pisteessä. Lehtien jakopisteitä sijaitsi vuonna 2014 myös YTHS:n tiloissa, Arkkitehtiosaston, Lääketieteellisen tiedekunnan sekä Hammaslääketieteellisen tiedekunnan tiloissa, Kaupungissa lehtiä jaetaan Oulun kaupungin kirjastolla, Kulttuuritalo Valveella, ravintola Vaniilassa, kahvila Coffee Housessa, Elokuvateatteri Starissa, Finnkino Plazassa, PSOAS:n toimitiloissa, Ravintola Tubassa ja Oulun kaupunginteatterin yleisölämpiössä Henkilöstö Oulun ylioppilaslehdessä työskentelee päätoimittaja (36,25 h/viikko) ja toimittaja (30h/ viikko). Lehden ilmoitusmyynti ulkoistettiin vuonna 2011 Suoramarkkinointi Mega Oy:lle. Molempien työntekijöiden työsopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia. Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden ilmestymisestä ajallaan, avustajien rekrytoinnista sekä koulutuksesta, toimitussihteen työtehtävistä, budjetin hallinnasta sekä suunnittelusta, strategiatyöstä ja toimittajan tehtävistä. Päätoimittaja toimii toimittajan esimiehenä. Toisaalta pääsihteeri on toimituksen esimies. Toimittaja vastaa artikkelien kirjoittamisesta, kuvaamisesta sekä lehden taittamisesta yhdessä päätoimittajan kanssa. Toimittaja ideoi ja suunnittelee lehden sisältöä yhdessä päätoimittajan kanssa. Vuonna 2014 lehden päätoimittajana työskenteli Ville Koivuniemi. Toimitusapulaisena työskenteli Minna Koivunen. Ylkkän ilmoituksia myy pääasiassa Suoramarkkinointi Mega Oy:n palveluksessa toimiva Maija-Liisa Kokko. Megan ohella valtakunnallisesta ilmoitusmyynnistä huolehtii Pirunnyrkki Oy Strategiasuunnittelu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL35O, 914 OULUNYUOPJSTO VIERJ1UT: ERI<YI KOISOKAN1]1I.AN K.11J XI OVi, 2 KRS, 9I70OULU. 3 PUH: W9,TO0vSTOOYR, WW.OYY.R

16 JJJ y (( y(( YLIOPISTON vuoiieromus zu I iii III YLIOPPILASKUNTA Vuoden aikana Lehtityöryhmä jatkoi toimintaansa arvioiden sekä yksittäisiä lehtiä että lehden tulevaisuutta ylipäänsä, Lehtityöryhmän työskentely jatkuu myös vuonna Vuonna 2014 Ylkkäri haki ja sai rahaa uusia internetsivuja varten. Intemetsivujen suunnittelu käynnistyy vuoden 2015 keväällä Uuno jatkaa osana Ylkkäriä Kun Uuno-aukeama aloitti vuonna 2012, toiminnan alullepanevaksi voimaksi haettiin rahaa Universitas-hankkeelta, minkä seurauksena Ylkkäriin päätettiin palkata kahden kuukauden työsopimuksella (30h!vko) projektikoordinaattori suunnittelemaan Uuna-aukeamaa ja kartoittamaan henkilöitä, jotka voisivat toimia jatkossa Ylkkärin englanninkielisinä avustajina. Uuno-koordinaattoriksi valittiin Margarita Khartanovich. Hän jatkoi Uuno-aukeaman koordinoimista myös vuonna 2013 ja Hallinto 3.1. Edustajisto Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 37-henkinen edustajisto. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää ylioppilaskunnassa edustajiston valitsema hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Edustajiston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Tero Marin (TeTa) ja varapuheenjohtajana Sun (HuKa). Nousiainen Edustajiston jäseninä vuonna 2014 toimivat: Juho Pitkänen, Eveliina Lintula asti, Juhani Ojalehto, Venla Kaikkonen, Marjut Lehtonen alkaen, Janne Hakkarainen, Meeri Haataja, Ukko-Pekka Yliranta, Tommi Sikanen, Juha Jyrkäs, Jarkko Orava, Sun Nousiainen, Satu Laitinen, Joonas Kivioja, Heta Toivola, Muusa Jyrkinen, Miia Sihvola, Henna Määttä asti, Susa Vikeväkorva, Mikko Rahkola, Moona Havenen alkaen, Henri Fröjdholm, Anssi Tossavainen, Aleksi Poropudas, Thystere Bangue-Tandet, Maria Ronkainen, Jussi Korhonen, Tiina Mäntypuro, Milja Tuomivaara, Taavi Saa, Tero Marin, Jenny Hakola, Henna-Maria Jänkälä, Olli Tuovinen, Ramin Akhi, Lotta Peltola, Tatu Itkonen, Camilla Laaksonen ja Lassi Kurtelius. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KRJEEf; Pt0,9)314OtIUN VUOPISTO. VlERJLUT: ERKJ KOSO KAflLAN KATU, Xl CM, 2. IS, OULU. 4 PUH: Y.fl,VWiMLO.FI

17 J(( (( YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA vuoiiertomu /U 1 Edustajiston varajäseninä vuonna 2014 toimivat: Marjut Lehtonen asti, Johannes Nissinen, Kai Puro, Juuso Karjula, Tuomo Sipilä alkaen, Tapio Lindholm, Heikki Hartikka 272. asti, Henna Salo, Marko Saari, Joni Ollikainen, Oona Kivelä, Miro Ruopsa alkaen, Heta Toivola, Ville Siikaluoma, Jenni Kemppinen, Minna Pätsi, Terhi Lakka, Moona Haverinen, Antti Salminen, Kerttuli Heikkilä, Matti Karjalainen, Charlotta Kittilä, Laura Riuttanen, Antti Korhonen, Laura Pistemaa, Nico Numminen, Markus Toratti, Timo-Tapani Välkky, Juuso Pajukko, Juha Pesonen, Aleksi Kestilä, Henri Vehkala, Krista Kauppi, Tapio Vuorinen, Timo Tuovinen asti, Pekka Pinola, Anniina Leviäkangas, Lassi Laitala asti, Kristiina Pulliainen, Senja Jousmäki alkaen ja Riikka Pankkonen alkaen. Edustajisto kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä kymmeneen kokoukseen seuraavasti: Kokous 1/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 2/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 3/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 4/ Oulun yliopistolla Arkkitehtuurin kampuksella Kokous 5/ OYY:n toimiston keskitila Olkkarissa Kokous 6/ Aluehallintoviraston Valkoisessa salissa Kokous 7/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 8/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 9/ Oulun kaupungintalolla kaupunginvaltuuston salissa Kokous 10/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Lisäksi elokuun 6. päivänä yritettiin pitää edustajiston kokous, mutta se ei muodostunut päätäsvaltaiseksi. 3.1,1. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Panu Isomursu (varajäsen Joni Ollikainen). Lautakunnan muut jäsenet olivat Hen Fröjdholm (Mikko Lehto), Sun Nousiainen (Joonas Kivioja), Juhani Ojalehto (Johannes Nissinen), Pekka Peni (Moona Haverinen) sekä Olli Tuovinen (Milja Tuomivaara). KVL:n vuosi oli vaalivuosiin verrattuna melko hiljainen ja kokouksia pidettiin yhteensä kolme Lippuvartioja inspehtori Suomen lipun kantajana toimi vuonna 2014 Tuomo Sipilä (varalla Ville Tyrväinen) ja airueina Susa Vikeväkorva (Henna Salo) sekä Marko Saari (Ville Siikaluoma). Ylioppilaskunnan lippua kantoi Maria Ronkainen (Charlotta Kittilä) ja airueina toimivat Vilma-Riikka Tiittanen (Miia Sihvola) sekä Henri Vehkala (Juho Pitkänen). Ylioppilaskunnan inspehtona vuonna 2014 toimi edellisvuosien tapaan kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Ylioppilasrahaston hallitus Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi inspehtori Sanna Järvelä ja jäseninä Matti Karjalainen, Anssi Tossavainen ja Meeri Haataja. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhden kerran käsittelemään apurahojen saajien valintaa sihteerinään pääsihteeri Eero Manninen. Apurahoja oli jaettavana yhteensä euroa Edustajiston nimeämät toimikunnat Ylioppilaskunnan edustajisto perusti sääntötyöryhmän kahden edellisvuoden tapaan myös vuodelle Työryhmän tehtävänä oli valmistella isompi sääntöuudistus, jonka mukaan varsinaiseen ylioppilaskunnan sääntöön jäisivät todelliset pääsääntätason asiat ja muu hallinnon kuvaus yhdistettäisi yhdeksi hallintosäännöksi. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 0PJEET: PL35O, I4 OULUNYUOPISTO. JIERAJLUT: ERKII KOISO KANfl1LAN KA11J, Xl CM, 2 KRS, 9OS700ULU. PUH: , WMN.OYyFI 5

18 ((( ))) f(( Y(( YLIOPISTON vuosikertomus 4U14 fl Jfl YLIOPPILASKUNTA Sääntötyöryhmän puheenjohtajana toimi ylioppilaskunnan puheenjohtaja Tero Marin ja jäseninä Olli Tuovinen (Aleksi Kestilä), Ville Tyrväinen (Henri Fröjdholm), Tommi Sikanen (Joni Ollikainen), Johannes Nissinen (Jaakko Mäki-Petäjä), Antti Salminen (Satu Laitinen), Timo Tuovinen (Pekka Pinola) sekä Janne Hakkarainen (Tapio Lindholm). Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Viii Koistiseila ja jäsen Ville Siikaluomalla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmän sihteerinä toimi pääsihteeri Eero Manninen. Sääntötyöryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajakseen Ville Tyrväisen. Yhteensä työryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa, ja kokousten välissä Tyrväinen, Tero Marin sekä pääsihteeri Manninen valmistelivatsääntömuutoksia. Valmiit uudet säännöt hyväksyttiin edustajiston kokouksessa Hallitus Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Vili Koistinen ja jäseninä Diana Jusola, Marko Määttä, Liisa Pekkala, Lotta Savola, Ville Siikaluoma, Sami Sovio sekä Taru Torssonen, Hallitus kokoontui vuoden aikana kokoustamaan yhteensä 43 kertaa, Hallituksen antamat lausunnot ja kannanotot Hallitus antoi vuoden 2014 aikana seuraavat lausunnot ja kannanotot: OYY:n lausunto valtioneuvoston asetukseen korkeakoulujen yhteishausta OYY:n kommentti SYL:le uutta kuntalakia pohtivan demokratiajaoston kuulemistilaisuuteen Lausunto kokoomusopiskelijoiden aloitteesta vaalien vuosirytmin muuttamiseksi OYY:n lausunto yliopistojen rahoitusmallista OYY:n kannanotto Oulun yliopiston YT-neuvotteluista OYY:n lausunto Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL ry:n hallitusohjelmatavoitteista sekä järjestöllisen strategian päivityksestä OYY:n kommentti SYL:lle uudesta opintotukiasetuksesta OYY:n lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta OYY:n lausunto Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön taloudellisesta tilanteesta ja sopeuttamistarpeista OYY:n kommentti hallituksen esityksestä opintotukilain 1 ja 7 :n sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta OYY:n lausunto opintoaikojen rajausta ja opiskelijavalintauudistusta käsitteleviin lakiesityksiin OYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista Kommentti SYL: lie valtioneuvoston esityksestä opintotukilain muuttamiseksi OYY:n lausunto SYL:n Askeleet kohti perustuloa -muistiosta OYY:n kommentti SYL:ile YTHS:n käyntimaksuista OYY:n kannanotto Oulun yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelusta OYY:n kannanotto Kesäyliopiston toiminta-avustuksen turvaamiseksi OYY:n kannanotto Oulun yliopiston tilamuutoksista Hallituksen kummitiedekunnat OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KRJEET: PLO, O14 OULUNYUOPISTO. ViERAiLUT: ERKKI KOSO KANITILAN KATU, XI OVi, 2 KIS, UW. 6 PUH:

19 W( ( YLIOPISTON fl ifi YLIOPPILASKUNTA vuosienomus U14 Edellisvuosien tapaan hallituksen jäsenillä oli nimettyinä kummitiedekunnat tiiviimpää yhteydenpitoa varten. Kummitiedekuntia oli jaettavaksi aiempaa enemmän yliopiston muuttuneen hallintorakenteen vuoksi ja vuonna 2014 ne olikin jaettu seuraavasti: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta HJ Siikaluoma ja HJ Torssonen Humanistinen tiedekunta HJ Pekkala ja HJ Siikaluoma Kasvatustieteiden tiedekunta HJ Jusola ja HJ Pekkala Luonnontieteellinen tiedekunta HJ Pekkala ja HJ Savola Lääketieteellinen tiedekunta HJ Siikaluoma ja HJ Sovio Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu HJ Sovio ja HJ Torssonen Teknillinen tiedekunta HJ Määttä ja HJ Jusola Tieto-ja sähkötekniikan tiedekunta HJ Savola ja HJ Määttä Arkkitehtuun tiedekunta HJ Määttä ja HJ Jusola Hallituksen perustamat työryhmät Hallitus perusti Universitas Oulu -hanketyöryhmän suunnittelemaan ja ohjaamaan rahan jakoa. Puheenjohtajana ohjausryhmässä toimi Marko Määttä. Muut jäsenet olivat Ville Siikaluoma, Diana Jusola, Henni Saarela (sihteeri) sekä asiantuntijajäsenä koulutuspoliittinen sihteeri Henkilökunta Ylioppilaskunnan palveluksessa vuonna 2014 työskentelivät: pääsihteerinä Eero Manninen, Kaleva sekä osa-aikaisena (20 h/viikko) hallintosihteerinä Tuija Guttorm alkaen. kanslistina Riitta Koulutuspoliittisena asiantuntijana toimivat Annakaisa Tikkinen asti sekä Henna Määttä alkaen. Sosiaalipoliittisena asiantuntijana toimivat Tapani Lintula 1, asti sekä Hennamari Toiviainen alkaen. Viestintäsihteerinä toimivat vuonna 2014 Juho Karjalainen (opintovapaan sijaisena 30.6,2014 asti) sekä Henna Rannanpää opintovapaalta palattuaan alkaen. Henni Saarela toimi kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntijana asti, minkä jälkeen tehtävässä aloitti Juuli Juntura Oulun Ylioppilaslehti Ylkkärin päätoimittajana toimi Ville Koivuniemi (p1. isyysvapaa kesäkuukausina) ja toimitusapulaisena Minna Koivunen (30h/vko). Koivunen tomii päätoimittajana Koivuniemen 2,5 kk kestäneen isyysvapaan sijaisena, ja tuoksi ajaksi toimitusapulaiseksi palkattiin Sanna Häyrynen. Alkuvuodesta 2014 OYY:ssä oli myös kääntäjäharjoittelija, kun Laura Lääveri oli kääntämässä sääntöjämme englanniksi. Amazing Oulua varten palkattiin projektisihteeriksi Laura Pistemaa (kaksi kuukautta, 20 h viikossa). 4. Valiokunnatja jaostot Sosiaalipoliittinen valiokunta Vuonna 2014 sosiaalipoliittisen valiokunnan puheenjohtana toimi Lotta Savola. Jäseninä olivat Saka Hautala, Elina Honkanen, litumaari Itäheimo, Tiia-Maa Juuso, Oona Keränen, Kaisa Kiirikki, Klaus-Mikael Mielonen, Ebba Moilanen, Pernelle Moilanen, Jukka Ojala, Lauri Rannaste, Jenni Ronkainen, Antti Salminen ja Jussi Toopakka. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa viralliseen kokoukseen, joista kaksi oli yhteisiä koulutuspoliittisen valiokunnan kanssa. Valiokuntavuoden aikana osallistuttiin OYY:n ja SYL:n toiminnan suunnitteluun sekä vierailtiin OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA PJEEt:PLO,9DO14 OULUNYUOPISTO. d1ep/ JLUT: ERJN K0SQKAN1T1tANKA1IJ,X1 O dl, 2. KRS,9OS700ULU. PUH: O47 VWN.DW.fl 7

20 vuuiiei,u,iiublui t f(( [t ( YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA kaupungin liikuntatoimessa. Yhdessä asiantuntijavierailijoiden kanssa keskusteltiin terveydestä, joukkoliikenteestä, yliopiston tilaratkaisuista ja kampusvisiosta, liikunnasta, sosiaaliturvauudistuksesta ja perustulosta, asumisesta sekä vuoden 2015 vaaleista. 4,2. Koulutuspoliittinen valiokunta Vuonna 2014 koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimi Diana Jusola. Jäseninä olivat Matti Karjalainen, Kimmo Mäkelä, Sonja Arstio, Akke-Pekka Törmänen, Venla Virtanen, Pernelle Moilanen, Heino Härkönen, Henri Lahtinen, Timo Välkky ja Marko Määttä. Valtuutetaan valiokunta täydentämään kokoonpanoaan tarvittaessa. Valiokunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ja lisäksi kaksi kertaa yhdessä sosiaalipoliittisen valiokunnan kanssa. Valiokunta järjesti keväällä seminaarin opiskelun opiskelijavalintauudistuksesta. Lisäksi keväällä toteutettiin toista kertaa perinteinen Luentoralli-tempaus, joka avasi luentosalien ovet tuntemattomille tieteenaloille. Kerätyn palautteen ja medianäkyvyyden valossa tapahtuma oli erittäin onnistunut. Syksyllä ylioppilaskunnan koposektori järjesti yhdessä valiokuntalaisten kanssa perinteisen Opelle omppu - tapahtuman, joka oli jälleen kerran menestyksekäs. Muita vuoden mittaan puhuttaneita teemoja olivat mm. Oulun yliopiston rehtorin vaihtuminen sekä yliopiston hallintorakenteen uudistus Talousvaliokunta Vuonna 2014 talousvaliokunnan puheenjohtajana toimi Sami Sovio. Valiokunnan jäseninä toimivat Jaana lsohätälä, Aki Lappalainen, Mika Parkkari, Kim Rantala, Matti Rusila sekä Valle Uimonen. Valiokunta kokoontui vuonna 2014 vain kaksi kertaa Kulttuu- ja tapahtumajaosto Kulttuurijaoston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Mikko Hyvönen ja jäseninä Antti Hoivala, Katri Kiurujoki, Liisa Väisänen, Henrik Lassila, Susa Vikeväklrva sekä Juha-Matti Ojakoski. Jaosto kokoontui virallisesti vuoden aikana viisi kertaa ja lisäksi epävirallisemmin muiden jaostojen kanssa yhteisiin pikkujouluihin Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Laura Ketonen ja jäseninä Leenä Keränen, Kirsi Similä sekä Valentine Costa. Lisäksi kokouksissa oli paikalla usein muitakin opiskelijoita. Ymppäjaosto kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa, joista yksi oli kulttuurijaoston kanssa järjestetyt yhteiset pikkujoulut ESN-jaosto ESN-jaoston toimikausi on lukuvuoden (ei kalenterivuoden) mittainen, Keväällä 2014 ESN-jaoston puheenjohtajana toimi Laura Riuttanen ja jäseninä ida Nikkinen, Annukka Siponkoski, Marcelo Goldmann, Matti Saario, Teemu Kyllönen, Petteri Keinänen, likka Mäntylä, Ben Li, Bianca Beyer, Mikko Peura, Matti Karjalainen, Tiina Schroderus, Ligia Gaspar, Anna Tervahauta, Tommi Pekkala, Turkka Salmi, Terhi Seppänen, Saara Laitinen, lrern Ayaz, Maciej Sobocinski, Marta Darvasi, Leonardo Garma sekä Riikka Salmu. Syksyn 2014 kokoonpanoa puheenjohti Roope Wahlström. Keväällä alettiin valmistella myös ESN-jaoston irtautumista ylioppilaskunnasta. Työ saatiin päätökseen ja vuoden 2015 alusta alkaen ESN toimii omana järjestönään muiden aine-ja harrastejärjestöjen joukossa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEEt: PL0, LÄIJNYUOPISTO. ViERAiLUT: ERI0I KOSO <ANTTILAN KATU, Xl OVi, 2 KS, 9C8700ULU. 8 PUH: WAWOW.fl

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 17.00 Paikka: OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) 90570

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka:

OYT OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016. Aika: klo Paikka: OYT YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2016 Aika: 28.3.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen Tiina-Outi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600 o,\\v/a\v!! OULUN Pöytäkirja (((Wf(( ((( YLIOPISTON Kokouksen nro 02/2014 %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014 Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen c TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen WI #/ YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2016 Aika: 17.11.2016 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00 o OULUN TF ( fil ASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 HalLituksen kokouksen Aika: 20.3.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja

\\V/A\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016. Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja - Koko 0 \\V/A\VII OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Pöytäkirja fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 18/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2016 Aika: 16.5.2016 klo 15.00 Paikka:

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o,kx\v/a\vi/ OULUN pöytäkirja

o,kx\v/a\vi/ OULUN pöytäkirja o,kx\v/a\vi/ OULUN pöytäkirja (((,))Y(( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 5/2014 % fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2014 Aika: Maanantaina 1.9.2014 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 O,kX\VIA\VII OULUN Pöytä kirja ((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2014 Aika: Torstaina 27. maaliskuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot