Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Vastausten päivitykset: Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 184, Basware Verkkolaskun OVT-tunnus: Puhelin: Vaihde:

2 Sisällysluettelo 1. Tarjouspyyntö Sopimuskauden aikana käyttöön tuleva lippu- ja maksujärjestelmä Sopimusluonnos Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, Bruttomalli Aikataulut ja autokierrot Kalusto Muut kysymykset (19)

3 Jyväskylän joukkoliikenteen tarjouspyyntö Jyväskylän kaupunki (jäljempänä tilaaja) joukkoliikenteen seudullisena toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen hoitamisesta bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus ja tarjoajat saavat esittää hankinta koskevia kysymyksiä asti. Kaikista esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään kello mennessä tilaajan hankinnat internetsivuilla osoitteessa Esitetyt kysymykset on jaettu aihealueittain ja lisäksi aikatauluja ja autokiertoja koskevat kysymykset on eritelty liikennekokonaisuuksittain, linjoittain sekä eri linjojen yhdistelmiä koskevien variaatioiden mukaisesti jälkeen tehdyt korjaukset (uudet vastaukset merkitty sinisellä) Tarjouskohteissa 1 ja 2, tilaaja varaa kaksi autoa käytettäväksi kaupungin omaan mainontaan , Korjaus kohdan 6. kalusto koskevaan kysymykseen lattiatason korkeudesta (kts. kohta 6.) , Tarkennus linja-autojen visuaaliseen ilmeeseen. Sisätilojen värimaailma koskee vain uusia autoja. Käytetyissä autoissa vaatimusta värimaailman toteuttamisesta ei ole Kohta 5. Aikataulut ja autokierrot vastaukset esitettyihin kysymyksiin. 1. Tarjouspyyntö K. Edellytetäänkö autoissa rahastuslaitteen lisäksi erillistä etälukijaa? V. Lippu- ja maksujärjestelmähankinnan viivästymisen takia joudumme sopimuskauden alussa toimimaan viiveajan järjestelmällä ja lopulliseen lippu-ja maksujärjestelmään siirrymme alustavasti vuoden 2015 aikana. Viiveajan järjestelmä ei ole vielä tiedossa mutta lopullisessa lippu- ja maksujärjestelmässä autoissa tulee olla autolaite ja erillinen etälukija (kts. PILETTI toiminnallinen määrittely s. 17, kohta 5.3). K. Tuleeko laatuohjelman olla auditoitu vai riittääkö "kevyempi" laatuohjelma? Laatuohjelman ei tarvitse olla auditoitu kunhan se sisältää riittävän kattavan selvityksen tarjouspyynnön kohtaan kirjatuista kohdista. 3(19)

4 K. Piletti-järjestelmään liittymiskulut? (edellytetään liittymistä pilettijärjestelmään jo rajapintojen vuoksi) V. Sopimuskauden aikana käyttöön otettava lippu- ja maksujärjestelmä on viranomaisen tuottama järjestelmä, johon liikennöitsijällä ei ole liittymiskustannuksia. Liikenteenharjoittajan on kuitenkin huomioitava uuden lippu- ja maksujärjestelmän kuvaukseen kirjatut vastuut, tehtävät ja oikeudet, jotka koskevat muun muassa ajoneuvolaitteita, varikkojärjestelmiä, tiedonsiirtoyhteyksiä (PILETTI, toiminnallinen määrittely 0.47, s. 2, liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet). K. Kuinka pitkään vakuuden tulee olla voimassa liikenteen alkamisesta? V. Vakuus on annettava viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden alkua ja se palautetaan liikenteenharjoittajalle kaksi (2) kuukautta sen jälkeen, kun liikenne on alkanut ja sitä on hoidettu sopimuksen mukaisesti (sopimusluonnos s. 12, kohta 24). K. Tullaanko vaatimaan korkea 20%:n vakuus, joka on merkittävästi suurempi kuin muissa vastaavissa hankinnoissa. Käytännössä tämä edustaisi jopa suurempaa omarahoitustarvetta kuin kalustoihin tarvitaan. K. Onko tilaajan vaatima 20 prosentin vakuus virhe (tarkoitettu esim. 2,0 %), vai onko tarkoituksella asetettu muiden kaupunkien vaatimuksiin nähden merkittävästi suurempi vakuusvaatimus?onko tilaaja tietoinen siitä, että 20 prosentin vakuus merkitsee suurempaa omarahoitustarvetta vakuuksiin kuin kalustoon? V. Tilaaja korjaa tarjouspyyntöön, kohta 19, sopimus ja vakuudet, ilmoitettua vakuuden määrää. Korjattu vakuuden suuruus on 5 % tarjouksen vuosittaisesta vertailuhinnasta (alkuperäisessä tekstissä vakuuden suuruus oli 20 %). K. Milloin kilpailun ratkaisu julkistetaan? K. Tarjouskilpailun tuloksen julkistamispäivämäärä (liittyy lähinnä kalustohankintoihin) V. Kilpailun tulos julkistetaan noin viikon kuluessa tarjousajan päättymisen jälkeen. K. Tarjouspyynnön autokierrot ovat selvästi pyritty kopioimaan nykyiseltä liikennöitsijältä, ja siinäkin on onnistuttu huonosti. Ne sisältävät lukuisia epäjohdonmukaisuuksia ja suunnitteluvirheitä. Kun tilaaja myöhemmin haluaa korjata konsultin huonoa jälkeä sopimuskauden aikana, kuinka muutokset linjatunneissa, autopäivissä ja linjakilometreissä kompensoidaan tarjoajalle? Erityisesti tilanteessa, jossa tilaaja päättää sopimuskauden aikana lyhentää sellaisia autokiertojen taukoja, jotka ovat tarjouspyynnössä laskettu kohteen linjatunteihin? V. Konsultilla ei ole ollut käytössä nykyisen liikennöitsijän autokiertoja. Yleisesti ottaen liikennekokonaisuudet sisältävät rajallisen määrän vuoroja, minkä vuoksi yhden liikennekokonaisuuden autokierroissa voi tulla enemmän siirtoajoja tms. Palautteiden perusteella tiedossa olevat suunnitteluvirheet on korjattu parhaan osaamisen mukaan. Autokiertoja on pyritty myös muuten parantamaan. 4 (19)

5 Sopimus luonnoksen kohdissa 6 ja 6.1 on kerrottu korvausperusteista ja aikataulukaavioiden muodostamisperiaatteista. Aikataulukaaviot ovat linjojen ja linjaryhmien liikennöintisuoritteiden laskentamalleja, joilla määritellään Liikennöitsijälle korvattavien linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien määrä ns. jatkuvalla kalustokierrolla. Liikenteen määrän muutokset (lisäykset / vähennykset) sopimuskauden aikana otetaan huomioon toteutuneiden ajosuoritteiden mukaisina käyttäen korvausperusteena ajosuoritteiden yksikköhintoja. Ajosuoritteiden muutos lasketaan aikataulukaaviosta. Korvaus maksetaan toteutuneiden ajosuoritteiden perusteella. Tämä koskee sekä vähennyksiä, että mahdollisia lisäyksiä, kun aikataulukaaviot on tarkastettu ja niiden mukainen liikenne on alkanut. Erillistä kompensaatiota ei makseta. 2. Sopimuskauden aikana käyttöön tuleva lippu- ja maksujärjestelmä K. Maksujärjestelmä, liikenteenharjoittajan tehtävät, tässä kohdassa todetaan, että liikenteenharjoittaja tallentaa ja päivittää ilman korvausta liikenteen aikataulut ja reitit piletin taustajärjestelmään ja vastaa tietojen oikeellisuudesta, toisaalla tarjouspyynnössä todettiin, että tilaaja hoitaa tämän? K. Liikenteeseen liittyvän informaation toimittaminen: mitä tarkoittaa Liikennöitsijän tulee toimittaa muiden kuin aikataulukaavioissa esitettyjen pääte-/vaihtopysäkkien aikataulut tai ohiajot tilaajalle tai tallentaa suoraan järjestelmään. V. Tilaaja tarkentaa tarjousasiakirjojen tekstiä. Tilaaja vastaa tietojen päivittämisestä lippu- ja maksujärjestelmään. Liikennöitsijän tulee kuitenkin pyydettäessä toimittaa muiden kuin pääte-/vaihtopysäkkien aikataulut tilaajalle. Toteutustavasta sovitaan tilaajan ja liikennöitsijöiden kesken. 3. Sopimusluonnos K. Sopimusluonnoksen kohdassa 8.3. Kaluston laatu, mikäli uusien autojen toimitus siirtyy liikennöinnin aloittamispäivän jälkeen..., entä jos kaluston toimittajasta johtuvasta syystä, tuleeko sanktiot silloin käyttöön? 5 (19)

6 V. Kaluston tulee täyttää laatuvaatimukset talvikauden liikenteen alkaessa elokuussa Tämän aikarajan jälkeen sovelletaan sopimusluonnoksen kohdan 8.3 mukaisia sanktioita. K. Kuinka isoja muutoksia tilaaja voi tehdä autopäivien, linjatuntien ja linjakilometrien määrissä yksipuolisella ilmoituksella? V. Tilaaja voi muuttaa sopimuksen mukaista vuotuista kohdekohtaista ajokilometrimäärää enintään 30 % (kohteet 1 ja 2) tai 20 % (kohteet 3-5). Tätä suuremmista muutoksista tai lopetettavaksi aiotusta liikennekokonaisuudesta sovitaan liikennöitsijän kanssa erikseen (sopimusluonnos, kohta 2). K. Kuinka nopeasti tilaaja tekee muutoksia tilanteissa, joissa suunniteltu aikataulupalan ajoaika ei riitä? V. Liikennöitsijä ilmoittaa tilaajalle muutoksista, jotka koskevat liikenteestä maksettavia korvauksia (linjakilometrit, linjatunnit ja autopäivät). Kesken ajokauden aikataulupalan ajoajan korjaus voidaan toteuttaa autokiertoja muuttamalla tai mikäli sitä ei pystytä tekemään, niin auton lisäämisellä vakituiseen autokiertoon. Muutokset tehdään vain tilaajan hyväksyttyä muutosehdotukset. Laatupalkkiot ja rikemaksut K. Kuka on mittauksen tekevä ulkopuolinen taho? V. Mittauksen toteuttava taho selviää myöhemmin. K. Miten laatuosan painoarvoja arvioitaessa määritellään kohdat 1-4? Siis onko näille joku laatustandardi vai mennäänkö pelkillä mielikuvilla? V. Laatupalkkioiden painoarvot kuvaavat tilaajan näkemyksiä joukkoliikenteen laadunarvioinnista. K. Miten oletetaan perustellusti bussi siivoamattomaksi tai pesemättömäksi? V. Bussi katsotaan siivoamattomaksi tai pesemättömäksi, jos olosuhteet huomioon ottaen voidaan perustellusti olettaa, että bussia ei ole edeltävän 24 tunnin aikana siivottu tai pesty. Liikennöitsijän tulee huolehtia kaluston siivoamisesta ja pesemisestä, joko omana, tai ulkoistettuna toimintana. Kiistanalaisissa tilanteissa liikennöitsijän tulee pystyä osoittamaan, että auton siivous ja pesu on tehty asianmukaisesti. K. Miten määritellään asiakasta loukkaava kielenkäyttö, matkan tahallinen viivyttäminen ja maltin menettäminen asiakaspalvelussa? V. Edellä esitetyt kohdat kuuluvat törkeisiin asiakaspalvelurikkeisiin, joista tulee ilmoitus tilaajalle lähinnä asiakkaan toimesta. Palautteet käsitellään tapauskohtaisesti. Liikennöitsijä antaa palautteisiin lausunnon ja palautteet käydään läpi tilaajan ja liikennöitsijän välisissä neuvotteluissa, joissa päätetään myös mahdollisista seuraamuksista. 6 (19)

7 K. Miten määritellään kuljettajan rahastuslaitteen hallinta, perusteeton ohiajo pysäkillä, reitinosan ajamatta jättäminen (esim, keli- tai muun olosuhteen vuoksi)? V. Kohdat kuuluvat lievempiin asiakaspalvelurikkeisiin. Rahastuslaitteen hallinta tullaan esittämään erillisessä palvelu- ja myyntiohjeessa. Tilaaja vastaa ohjeen tekemisestä ja liikennöitsijä työntekijöiden perehdyttämisestä ja tarpeelliseksi katsottavasta lisäkoulutuksesta. Perusteeton ohiajo tulee kysymykseen jos asiakas on antanut pysähtymismerkin ajoissa joko pysäkillä tai linja-autossa ja siitä huolimatta kuljettaja ajaa pysäkin ohi pysähtymättä. Reitinosan ajamatta jättäminen tarkoittaa, että linja on ajanut muuta kuin tilaajan määrittelemää vuorokohtaista reittiä tai linjan yksittäisillä vuoroilla oleva lisälenkki on jäänyt ajamatta. Keli- tai liikenneolosuhdeiden aiheuttamia häiriötilanteita ja niistä aiheutuneita muutoksia käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti. K. Miten otetaan huomioon kuljettajan vaatetuksen tuomat työturvallisuus näkökohdat esim. sääolosuhteiden vuoksi (helle/pakkanen)? Vaaditaanko liikennöitsijöitä kustantamaan yhdenmukainen vaatetus tällaisiin olosuhteisiin? (lue; talvitakki, talvihattu, lyhythihaiset paidat/ lyhytlahkeiset housut tai shortsit, yms.) V. Kuljettajien pukeutumisen on oltava asianmukainen ja yhtenäinen vuodenaikaan soveltuva ja tilaajan antaman ohjeen mukainen (sopimusluonnos, kohta 28). Tilaaja on määritellyt erillisen pukeutumisohjeen, jossa on kuvattu vaatetuksen värimaailma ja asukokonaisuus esimerkit. Kaikkia yksittäisiä vaatekappaleita ei ole nimetty. Asusteet tulee kuitenkin hyväksyttää tilaajalla. Huom. linja-autojen tilaajaväritystä ja kuljettajien pukeutumista koskeva ohje. K. Miten otetaan huomioon kovalla pakkasella tyhjäkäyntisäädökset, jos ajantasaukseen jää enemmän aikaa? V. Autojen tyhjäkäynnistä noudatetaan valtionneuvoston asetusta moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta ja tämä koskee myös pysäkillä ajantasauksen takia pysähdyksissä olevaa linja-autoa. K. Miten todetaan matkustajalle tarkoituksellisesti virheellisesti annettu matkalipputosite? V. Kuljettajan tehtävänä on valvoa, että matkustajalla on matkaan oikeutettu lippu. Tilaaja voi halutessaan lisäksi tehdä tarkistuksia, joissa matkustajan matkaoikeus tarkistetaan ja tarkastuksessa havaitaan, että esimerkiksi aikuiselle on myyty lastenlippu. Sopimusluonnosta koskevat tekstimuutosehdotukset Sopimusluonnos, kohta 16, henkilökunta, ensimmäinen kappale Alkuperäinen tekstimuoto 7 (19)

8 Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia ja että ostoliikennesopimusten tarkoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. Ehdotettu tekstimuoto: Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia, ja että liikennöitsijän harjoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. V. Säilytetään alkuperäinen tekstimuoto. Tilaaja ja liikennöitsijän välinen sopimus koskee vain sopimuksen mukaista liikennettä. Sopimusluonnos, kohta 30, yhteydenpito sopimuskauden aikana, ensimmäinen kappale Alkuperäinen tekstimuoto Liikennöitsijä varautuu Tilaajan kanssa pidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista. Ehdotettu tekstimuoto Liikennöitsijä varautuu Tilaajan ja liikennöitsijän henkilöstöryhmien edustajien kanssapidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä ja henkilöstöryhmien edustajilla ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista. V. Säilytetään alkuperäinen tekstimuoto. Sopimuksen mukaiset neuvotelut käydään tilaajan ja liikennöitsijän välillä. 4. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, Bruttomalli K. Perustuuko tämä Jyväskylän Liikenteen järjestelmään vai mahdollisesti useamman liikenteenharjoittajan erillisiin järjestelmiin? Jos liikenteenharjoittajia useampia, onko myös myynti- ja palvelupisteitä useampia? Kuinka näissä erilliset myyntilaitteet? Jos yhteiset myyntipisteet, kuinka niistä syntyvät kustannukset jaetaan (lipunmyynnin suhteessa, matkustuksen suhteessa)? K. Liite 11: viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, sivu 2: liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet kappale 7: onko liikenteenharjoittajan taustajärjestelmän lisäksi olemassa joku tilaajan oma taustajärjestelmä? K. Tarjouspyynnön sivulla 11 kohdassa sopimuskauden alussa käytettävä järjestelmä kirjoitetaan: Liikenteenharjoittajan tulee varautua antamaan erillinen hintatarjous käyttämiensä järjestelmien käytöstä aiheutuvasta lisäkorvauksesta viiveaikana. Tarkoittaako tämä sitä, että liikennöitsijän ei tarvitse huomioida tarjousta tehdessään viiveajalla käytettävän järjestelmän kustannuksia vaan siitä annetaan erillinen hintatarjous, joka ei vaikuta 8 (19)

9 kilpailun ratkaisemiseen (eli tarjous rakennetaan Piletti- järjestelmän kustannusten pohjalta)? Sisältyvätkö tähän erilliseen hintatarjoukseen myös palvelupisteiden mahdollisesti aiheuttamat toiminnalliset kustannukset? Milloin tämä erillinen hintatarjous tulee antaa? K. Liitteessä 11, kohdassa Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet viitataan kappaleessa 4 liitteeseen 14, jossa ei kuitenkaan ole kuvattu rahastuslaitteilta ja varikkojärjestelmiltä vaadittavia ominaisuuksia? Onko tarkoitus, että rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät täyttävät Piletti järjestelmän tekniset vaatimukset myös viiveajan osalta? V. Hankinta-asiakirjoissa annetut tiedot ovat olleet puutteellisia. Selvitykset viiveaikana käytettävästä lippu- ja maksujärjestelmästä ovat vielä kesken. Tarjoajille toimitetaan lisätietoa perjantaihin syyskuun 13 päivään mennessä. 5. Aikataulut ja autokierrot Aikatauluja ja autokiertoja koskevat kysymykset. Ajokaudet ja autokiertojen ajopäivät K. Kohdekuvausten ajopäivistä päätellen ajokaudet ovat talvi=peruskoululaisten kouluvuosi ja kesä=peruskoululaisten kesälomakausi? V. Näin on. K. Tarjouspyynnön liitteinä olevista autokierto exceleistä yhteenlaskettuna saadaan 357 liikennöintipäivää vuodessa. Miksi 8 päivää puuttuu ja mitä päiviä nämä puuttuvat päivät ovat? V. Liikennekokonaisuuksien päivämäärät ovat päivitetty vastaamaan Jyväskylän koulujen työ- ja loma-aikojen Ne ovat ovat seuraavat: kp 185 (talvi), eikp 16 (talvi), ma-pe kesä 49, la talvi 43, la kesä 10, su talvi 51, su kesä 10. Perjantait kp 37, ei-kp (talvi) 4 ja kesä 9. Päivät ovat laskennallisia ja niissä tulee vuosittaisia eroja sopimuskauden aikana. K. Tarjouspyynnön luvussa 12.4 todetaan autopäivien laskentatavasta seuraavasti: Autopäiviksi lasketaan kunakin päivänä aikataulukaavioista laskettu, suurin linjoilla samanaikaisesti tarvittava automäärä. K. Suoritelaskelmissaan tilaaja on tästä huolimatta laskenut perjantain ja lauantain välisinä öinä liikennöitävistä lähdöistä ylimääräisiä autopäiviä (liikennöintikokonaisuudet 3, 4, 7 ja 8, ks. Excel-tiedoston välilehti vuosisuoritteet ). V. Ylimääräiset autopäivät on poistettu. K. Lisäksi liikennöintikokonaisuudessa 5 tilaaja on laskenut koulupäivisin 4 autopäivää, vaikka autokierron 42/2 yksittäisen lähdön näyttäisi ehtivän ajamaan autokierron 42/1 autolla, jolloin autopäiviä olisi yksi vähemmän. 9 (19)

10 V. Autokierrossa 42/1 oleva vuoro jatkaa Vaajakoskelta Keskussairaalaan ja vaihto Vaajakoskella on poistettu. Näin ollen autokierto 42/2 on perustellusti säilytetty. K. Korjaako tilaaja näistä virheistään johtuvat autopäivälaskelmat tarjouspyyntöön? V. Liikennöintikokonaisuudet käydään läpi ja niihin tehtyjen korjausten perusteella myös autopäivä, linjatunti ja linjakilometrit on korjattu, Liikennekokonaisuudet K. Linjamitat ovat epäselviä, sillä samalla linjanumerolla voi olla useita eri linjapituuksia tarjouspyynnön liitteinä olevissa suoritteissa. Lisäksi linjavarianteille ei ole annettu linjapituuksia lainkaan. Miten liikennöitsijä pystyy määrittelemään linjojen ja linjavarianttien pituudet? Esim 1: Linjan 25 variantin Y1Y3 linjapituus: mistä linjapituus muodostuu/muodostetaan ja mikä se on? Esim 2: Linja 10 variantti Y1Y2Y3. Mikä on linjapituus? V. Variaatioiden selitteitä on lisätty. Selitteissä voi olla samalle linjalle useampi pituus. Tämä johtuu linjojen alku-/loppupään muutoksista. Esim. linjalla 25 Z on kaksi pituutta. Toinen on välille keskusta Haukkala ja toinen välille keskusta Kaakkolampi. K. Eri liikennekokonaisuuksissa on lukuisia ajopäiviä, työtunteja ja kilometrimääriä koskevia virheitä sekä toimimattomia autokiertoja. Miten ja missä vaiheessa on mahdollisuus korjata nämä virheet? V. Liikennekokonaisuudet on tarkistettu saatujen palautteiden perusteella. Osa palautteista on sellaisia, joita on ollut alun perin mahdotonta saada selville yksinomaan nykyisiä aikatauluja tarkistelemalla, esim. linjalle minuutin autokierto. Kaikki liikennekokonaisuudet on käyty kokonaisuudessaan läpi ja niitä on pyritty parantamaan kaikilta osin. Muutoksia on tehty tarvittaessa myös sellaisten liikennekokonaisuuksien osalta, joista ei ole saatu palautteita. Tästä johtuen uudet autokierrot tulevat korvaamaan kokonaisuudessaan aikaisemmin esitetyt. Linjojen aikataulut K. Linjoilla 5, 22, 25 ja talviarkipäivisin linjalla 27 on kokemuksemme mukaan esitetty liian tiukkoja aikatauluja, joiden noudattaminen hyvissäkin keliolosuhteissa on vaikeaa tai mahdotonta. Miten tilaaja aikoo menetellä kyseisten linjojen kohdalla niin, että niiden aikataulussa pysyminen voidaan varmistaa? V. Ajoaikoja ja autokiertoja on muutettu. Muutokset näkyvät ao. liikennekokonaisuuksien kohdilla. 10 (19)

11 Liikennekokonaisuus 1 Linja 16, 21, 21M variaatio K. Linja 16 kesäsunnuntain autokierto 16,21,21M/1 lähtö on 7:30 ja saapuminen päätepysäkille 8:30, mutta seuraava lähtö autokierrossa on jo klo 08:00. Tämä lähtöaika ei voi olla oikein. Mikä on oikea lähtöaika? V. Korjattu, myös talvisunnuntain osalta. Korjaukset näkyvät uusissa autokierroissa. K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 16,21/3, Klo lähtöaika on virheellinen ja mahdoton. Linja 7, 21 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, autokierto 7, 21/1. Viitaniemen ja Keskustan ajat ovat samoja. Linjan 7Y Linjapituus on enemmän kuin 2,11 km! K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 7, 21/1, Kauppatorin ja Keskustan lähtöajat samoja Linja 13, 16 variaatio K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 13,16/1, Auton tuloaika Kauppatorille klo 09,55 on virheellinen (po 10.10). K. Talvi, koulupäivisin ma-pe, Autokierron 13, 16 M / 3 aamun ensimmäisestä lähdöstä puuttuu saapumisaika Viitaniemeen - entä mikä on siirtoajon ajoaika Viitaniemestä Säynätsaloon? - riippuen edellisistä vastauksista on mahdollista, että autokiertoon 13, 16 M / 3 kertyy ennen lähtöaikaa 9.20 yli 61 minuutin pituinen tauko, jolloin virhe olisi myös linjatuntilaskelmassa Siirtoajon ajoaika on 30 min. K. Lauantaisin talvi ja kesä: - autokierron 16, 21 / 3 illan viimeisessä saapumisajassa lienee virhe (20:55, pitäisi olla 21:55), jonka vuoksi linjatuntilaskelmasta puuttuu yksi tunti lauantailiikenteestä. Korjaus on otetu huomioon laskelmissa. 11 (19)

12 Linja 13 K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 13,1mM/3. Klo vuorolla on sama lähtöja tuloaika Linja 16/16M K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16/1, reittipoikkeama Y2 (Paavalinvuoren kautta) lienee virheellinen K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16/4, auton tuloaika Kauppatorille klo 09,55 on virheellinen (po 10.10). Siirtokilometrit? K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16, 16M/5, siirtomatkakilometrit Kau Muu (=Muurtsalo) on enemmän kuin 14,5 km Linja 21/21M K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 21, 21M/1, siirtokilometrit/linjakilometrit? K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 21, 21M/2, siirtokilometrit/linjakilometrit? K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 21,21M/1, Siirtokilometrit? Liikennekokonaisuus 2 Linja 22, 22M K. Linjassa auton ajoaika kaikkina päivinä on Länsirannalta Keskustaan 40 min siten, että auton pitäisi olla jo lähdössä takasin Länsirannan suuntaan. Nykyisen aikataulun mukaan auto tulee Kauppatorille n (ruuhkassa 50 min) kuluttua. Auton pitäisi ajaa vielä paikallisliikenneterminaaliin, käydä kääntymässä kirkkopuiston ympäri ja rahastaa terminaalissa odottava isohko matkustajaryhmä. => mahdotonta. V. Linjan 22 autokierto on 90 min ja ajoajaksi on asetettu molempiin suuntiin 45 min. K. Linjan 22z kilometrit pitää olla enemmän kuin peruslinjalla 22, koska väli Länsiranta - Esikunta (luola) on 3 km. V. Länsiranta- Esikunta välistä suoritetta on muutettu. Vaikuttaa linjan 22 Z pituuteen. K. Talvi, arki koulupäivä, linjalla 22M ei ehdi Länsirantaan siten, että sieltä voisi palata klo V. Paluuvuoron lähtöaikaa on korjattu. Muutos näkyy uusissa autokierroissa. 12 (19)

13 K. Koulujen lomapäivinä, Linjalla 22M ei ehdi Länsirantaan siten, että sieltä voisi palata klo V. Paluuvuoron lähtöaikaa on korjattu. Muutos näkyy uusissa autokierroissa. K. Linjan 22M kilometrit? Linja 22M, 26 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 22M, 26/1, Linjan 22 tuloaika Puuppolaan klo 16.00, josta ei ehdi Keskussairaalaan klo 16.15!. Linja 22M, 34 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 22M, 34D/4, Linjan 22M tuloaika keskussairaalaan vaihtelee Keskussairaalalta ei ehdi ajaa keskustaan siten, että lähtöaikaa klo pystyy noudattamaan V. Keskustan lähtöaikaa on siirretty 5 minuutilla. Uusi lähtöaika on 8:05. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 22M, 34D/4, Linjan 22M tuloaika keskussairaalaan vaihtelee Keskussairaalalta ei ehdi ajaa keskustaan siten, että lähtöaikaa klo pystyy noudattamaan. V. Keskustan lähtöaikaa on siirretty 5 minuutilla. Uusi lähtöaika on 8:05. Linja 26 K. Linjan 26 kilometrit Jylhän suuntaan? V. Kilometrit ovat ilmoitettu 26 T linjanumerolla. Linja 32, 36 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 32, 36K/1, Ajoaika Valkeasuolta klo keskustaan (20 min) on riittämätön ja klo lähtöaika mahdoton noudattaa. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 32, 36K/1 Ajoaika Valkeasuolta klo keskustaan on min eli tuloaika Linja 34 K. Linjan 34C kilometrit? Linja 39 K. Linjan 39 siirtokilometrit? Liikennekokonaisuus 3 Linja 2 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 2M/1 13 (19)

14 Iltapäivällä vuorojen tuloaika Kaunisharjuun on 25 yli ja lähtöaika 20 min yli!. K. Talvi kp ma-pe: autokierto 1 M / 2 on merkitty lähtemään Kaunisharjulta klo 7.15, pitäisikö lähteä Haapaniemestä kuten linja 1 M on kartalle merkitty? V. Korjattu siten, että linjalla 1M on kaksi autoa, joista toinen lähtee Kaunisharjusta 7:15 ja toinen 7:20. Haapaniemestä ei lähde Viitaniemeen klo 7:45 autoa eli korjaus tehtiin autokiertoon 1M/3. Muuta tähän liikennekokonaisuuteen liittyen Linjojen 22M ja 37 reitit on muutettu kulkemaan Puistokatua pitkin. Liikennekokonaisuus 4 Linja 3 K. Talvi arki koulupäivä, Autokierto 3/6, Keskussairaalalta klo lähtöajalle ei ehdi Vaajakoskelta. Linja 3, 15 variaatio K. Talvi arki koulupäivä, autokierto 3,15/3, Klo keskussairaalalta ajettava vuoro ei ehdi klo Vaajakosken lähtöajalle. K. Talvi kp ma-pe, autokierrosta 3, 15 / 5 puuttuu aikataulupalan päättymisaika aamusta (talvi kp ma-pe) K. Talvi arki koulupäivä, Autokierto 3, 15/7, Klo vuoro keskustasta ei ehdi lähtöajalle klo Klo (po ) vuoro Vaajakoskelta keskustaan ja keskussairaalalle ei ehdi lähteä ajallaan klo linjalle 15!. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 3, 15/7, Klo vuoro keskustasta ei ehdi lähtöajalle klo Klo (po ) vuoro Vaajakoskelta keskustaan ja keskussairaalalle ei ehdi lähteä ajallaan klo linjalle 15!. Linja 15 K. Linjan 15 reitti Kuokkalassa kulkee keskustaan päin:..sulkulantie Pohjanlahdentie Syöttäjänkatu Siltakatu Pohjanlahdentie.. ja päinvastoin, kun ajetaan Väinölään. V. Reitin selite on korjattu vastaamaan palautetta. Liikennekokonaisuus 5 K. Talvi kp ma-pe:suoritelaskelmista puuttuvat linjakilometrit ja linjatunnit 14 (19)

15 autokierrosta 42/2? V. Suoritteet on merkitty liikennekokonaisuuden laskenta-asiakirjaan. Liikennekokonaisuus 6 Linja 10 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 10/2. Siirtyminen Keltinmäestä klo Kaakkolammelle siten, että lähtöaika on 08.25, ei onnistu. Lähtöjä on siirretty autokierroista toiseen yms. K. Talvi koulujen lomapäivä, Autokierto 10/1. Klo vuoron tuloaika keskussairaalasta on 07.20, ja lähtöaika edelleen 07.15!. Siirtyminen klo Keltinmäestä Kaakkolammelle klo 08.25:een ei onnistu. Lähtöjä on siirretty autokierroista toiseen yms. Linja 10, 12, 12K variaatio K. Talvi koulujen lomapäivä, Autokierto 10, 12, 12K/1. Vuoro Keltinmäestä klo ei ehdi keskustaan klo eikä Kangaslammelle K. Talvi ma-pe ei-kp, autokierrot 10 / 1 ja 10, 12 / 6 sisältävät kumpikin samat linjan 10 lähdöt klo 6:15 ja 6:45, mikä ei liene tarkoituksenmukaista (virhe tällöin myös suoritelaskelmissa) V. Lähdöt on poistettu 10,12/6 autokierrosta. Linja 12 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 12/1. Klo vuoro Keltinmäestä ei ehdi keskustaan klo eikä Kangaslammelle 07.25!. Muuta tähän liikennekokonaisuuteen liittyen Linjojen 12 ja 12K autokierroissa oli päällekkäisiä vuoroja, jotka on poistettu. Korjauksen johdosta myös suoritteet vähenivät. Liikennekokonaisuus 7 Linja 25 K. Talven arkipäivien autokiertotaulukko: näyttää siltä, että taulukosta puuttuu linjakilometrejä (jopa n. 300km)? V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. K. Hiljaisina aikoina kaikki vuorot on laitettu Haukkalaan. 60 min autokierto ei riitä Haukkalaan asti. Tästä syystä olemme Haukkalan aikoja joutuneet jättämään pois. Haukkalaan ajetaan eri autoilla, jolloin ajoaika saadaan nykykierrolla riittämään. V. Linjan 25 (Haukkalaan päättyvät vuorot) autokierto on muutettu 90 minuuttiin. K. Linja 25 kaikki autokierrot Talvi arki + Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) 15 (19)

16 Mielestäni päivittäiset linjakilometrit eivät voi olla 1007,47 V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. Onko linjan 25 linjakilometrit oikein laskettu? Talvi arki + Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. Liikennekokonaisuus 8 K. Kaavioiden mukaan koulujen lomapäivinä ajetaan enemmän kuin koulupäivinä. Pitääkö tämä paikkansa? V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. Linja 27 K. Linjassa talviarkipäivän autokierto on 100 min. Jouduimme jo 5 vuotta sitten muuttamaan kierron 120 min, kun ajoaika ei riittänyt. Linjaa on sen jälkeen jatkettu ja reitti keskustassa pidentynyt (Kalevankatu). V. Linjan 27 autokierto on kasvatettu 120 minuuttiin klo 18 saakka. K. Linja 27 autokierto 27/5 Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) Onko linjakilometrit todellakin 635,0 km? V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. K. Mitkä ovat linja 27 kilometrisuoritteet autokierossa 27/5 Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä)? V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. Liikennekokonaisuus 9 K. Linjan 8 kaavioiden mukaan linjakilometrit olisivat n 468km arkipäivänä. Kun käytetään tarjouspyynnössä mainittua linjapituutta ja lasketaan ajettavien lähtöjen määrällä, niin olemme päässeet n. 246 linjakilometriin per arkipäivä. Ero on todella suuri ja virhe vaikuttaisi olevan kaaviopalan yhteenvedossa? V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. K. Onko linjan 8 autokierto 8/1 kilometrisuoritteet oikein? V. Linjakilometrit on korjattu suoritelaskelmiin. Liikennekokonaisuus 10 Linja 5 K. Linjan reittiä on jatkettu sekä Kortepohjaan että Kuokkalaan ja reitti ajettaisiin edestakaisin Ylistönmäen ja Mattilanniemen kautta. Nykyisin meillä on ruuhkaaikana 60 min kiertoaika, joka ei tahdo aina riittää, vaikka emme käy Kortepohjassa ja Ylistömäeltä ajetaan suorempaa reittiä eli Siltakadun kautta keskustaan. V. Linjan 5 autokierto on muutettu 90 min, minkä vuoksi vuoroväliä on heikennetty 20 minuutista 30 minuuttiin. Toimintamalli on sama talvella ja kesällä. 16 (19)

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Hannikaisenkatu 17 PL

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi

Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kansaneläkelaitos Tarjouspyyntö 9.12.2011 Dnro 75/331/2011 1 (9) www.kela.fi Kuntoutuksen palveluntuottajille KOHDENNETTU TARJOUSPYYNTÖ KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISISTA TARJOUSKILPAILUN PIIRISSÄ

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste

FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013. Finnair TES -kooste FINNAIR OYJ:N MATKUSTAMOHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TYÖEHDOT 2010-2013 Finnair TES -kooste Palvelualojen Toimialaliitto ry Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Työehtosopimus 1 Sopimuksen

Lisätiedot