Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 184, Basware Verkkolaskun OVT-tunnus: Puhelin: Vaihde:

2 Sisällysluettelo 1. Tarjouspyyntö Sopimuskauden aikana käyttöön tuleva lippu- ja maksujärjestelmä Sopimusluonnos Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, Bruttomalli Aikataulut ja autokierrot Kalusto Muut kysymykset (16)

3 Jyväskylän joukkoliikenteen tarjouspyyntö Jyväskylän kaupunki (jäljempänä tilaaja) joukkoliikenteen seudullisena toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen hoitamisesta bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus ja tarjoajat saavat esittää hankinta koskevia kysymyksiä asti. Kaikista esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään kello mennessä tilaajan hankinnat internetsivuilla osoitteessa Esitetyt kysymykset on jaettu aihealueittain ja lisäksi aikatauluja ja autokiertoja koskevat kysymykset on eritelty liikennekokonaisuuksittain, linjoittain sekä eri linjojen yhdistelmiä koskevien variaatioiden mukaisesti. Kohtaan 5. Aikataulut ja autokierrot esitettyihin kysymyksiin saadaan vastaukset tiistaihin mennessä. Tarjouskohteissa 1 ja 2, tilaaja varaa kaksi autoa käytettäväksi kaupungin omaan mainontaan. 1. Tarjouspyyntö K. Edellytetäänkö autoissa rahastuslaitteen lisäksi erillistä etälukijaa? V. Lippu- ja maksujärjestelmähankinnan viivästymisen takia joudumme sopimuskauden alussa toimimaan viiveajan järjestelmällä ja lopulliseen lippu-ja maksujärjestelmään siirrymme alustavasti vuoden 2015 aikana. Viiveajan järjestelmä ei ole vielä tiedossa mutta lopullisessa lippu- ja maksujärjestelmässä autoissa tulee olla autolaite ja erillinen etälukija (kts. PILETTI toiminnallinen määrittely s. 17, kohta 5.3). K. Tuleeko laatuohjelman olla auditoitu vai riittääkö "kevyempi" laatuohjelma? Laatuohjelman ei tarvitse olla auditoitu kunhan se sisältää riittävän kattavan selvityksen tarjouspyynnön kohtaan kirjatuista kohdista. K. Piletti-järjestelmään liittymiskulut? (edellytetään liittymistä pilettijärjestelmään jo rajapintojen vuoksi) V. Sopimuskauden aikana käyttöön otettava lippu- ja maksujärjestelmä on viranomaisen tuottama järjestelmä, johon liikennöitsijällä ei ole liittymiskustannuksia. Liikenteenharjoittajan on kuitenkin huomioitava uuden lippu- ja maksujärjestelmän kuvaukseen kirjatut vastuut, tehtävät ja oikeudet, jotka koskevat muun muassa ajoneuvolaitteita, varikkojärjestelmiä, tiedonsiirtoyhteyksiä (PILETTI, toiminnallinen määrittely 0.47, s. 2, liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet). 3(16)

4 K. Kuinka pitkään vakuuden tulee olla voimassa liikenteen alkamisesta? V. Vakuus on annettava viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden alkua ja se palautetaan liikenteenharjoittajalle kaksi (2) kuukautta sen jälkeen, kun liikenne on alkanut ja sitä on hoidettu sopimuksen mukaisesti (sopimusluonnos s. 12, kohta 24). K. Tullaanko vaatimaan korkea 20%:n vakuus, joka on merkittävästi suurempi kuin muissa vastaavissa hankinnoissa. Käytännössä tämä edustaisi jopa suurempaa omarahoitustarvetta kuin kalustoihin tarvitaan. K. Onko tilaajan vaatima 20 prosentin vakuus virhe (tarkoitettu esim. 2,0 %), vai onko tarkoituksella asetettu muiden kaupunkien vaatimuksiin nähden merkittävästi suurempi vakuusvaatimus?onko tilaaja tietoinen siitä, että 20 prosentin vakuus merkitsee suurempaa omarahoitustarvetta vakuuksiin kuin kalustoon? V. Tilaaja korjaa tarjouspyyntöön, kohta 19, sopimus ja vakuudet, ilmoitettua vakuuden määrää. Korjattu vakuuden suuruus on 5 % tarjouksen vuosittaisesta vertailuhinnasta (alkuperäisessä tekstissä vakuuden suuruus oli 20 %). K. Milloin kilpailun ratkaisu julkistetaan? K. Tarjouskilpailun tuloksen julkistamispäivämäärä (liittyy lähinnä kalustohankintoihin) V. Kilpailun tulos julkistetaan noin viikon kuluessa tarjousajan päättymisen jälkeen. K. Tarjouspyynnön autokierrot ovat selvästi pyritty kopioimaan nykyiseltä liikennöitsijältä, ja siinäkin on onnistuttu huonosti. Ne sisältävät lukuisia epäjohdonmukaisuuksia ja suunnitteluvirheitä. Kun tilaaja myöhemmin haluaa korjata konsultin huonoa jälkeä sopimuskauden aikana, kuinka muutokset linjatunneissa, autopäivissä ja linjakilometreissä kompensoidaan tarjoajalle? Erityisesti tilanteessa, jossa tilaaja päättää sopimuskauden aikana lyhentää sellaisia autokiertojen taukoja, jotka ovat tarjouspyynnössä laskettu kohteen linjatunteihin? V. Sopimus luonnoksen kohdissa 6 ja 6.1 on kerrottu korvausperusteista ja aikataulukaavioiden muodostamisperiaatteista. Aikataulukaaviot ovat linjojen ja linjaryhmien liikennöintisuoritteiden laskentamalleja, joilla määritellään Liikennöitsijälle korvattavien linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien määrä ns. jatkuvalla kalustokierrolla. Liikenteen määrän muutokset (lisäykset / vähennykset) sopimuskauden aikana otetaan huomioon toteutuneiden ajosuoritteiden mukaisina käyttäen korvausperusteena ajosuoritteiden yksikköhintoja. Ajosuoritteiden muutos lasketaan aikataulukaaviosta. Korvaus maksetaan toteutuneiden ajosuoritteiden perusteella. Tämä koskee sekä vähennyksiä, että mahdollisia lisäyksiä, kun aikataulukaaviot on tarkastettu ja niiden mukainen liikenne on alkanut. Erillistä kompensaatiota ei makseta. 4 (16)

5 2. Sopimuskauden aikana käyttöön tuleva lippu- ja maksujärjestelmä K. Maksujärjestelmä, liikenteenharjoittajan tehtävät, tässä kohdassa todetaan, että liikenteenharjoittaja tallentaa ja päivittää ilman korvausta liikenteen aikataulut ja reitit piletin taustajärjestelmään ja vastaa tietojen oikeellisuudesta, toisaalla tarjouspyynnössä todettiin, että tilaaja hoitaa tämän? K. Liikenteeseen liittyvän informaation toimittaminen: mitä tarkoittaa Liikennöitsijän tulee toimittaa muiden kuin aikataulukaavioissa esitettyjen pääte-/vaihtopysäkkien aikataulut tai ohiajot tilaajalle tai tallentaa suoraan järjestelmään. V. Tilaaja tarkentaa tarjousasiakirjojen tekstiä. Tilaaja vastaa tietojen päivittämisestä lippu- ja maksujärjestelmään. Liikennöitsijän tulee kuitenkin pyydettäessä toimittaa muiden kuin pääte-/vaihtopysäkkien aikataulut tilaajalle. Toteutustavasta sovitaan tilaajan ja liikennöitsijöiden kesken. 3. Sopimusluonnos K. Sopimusluonnoksen kohdassa 8.3. Kaluston laatu, mikäli uusien autojen toimitus siirtyy liikennöinnin aloittamispäivän jälkeen..., entä jos kaluston toimittajasta johtuvasta syystä, tuleeko sanktiot silloin käyttöön? V. Kaluston tulee täyttää laatuvaatimukset talvikauden liikenteen alkaessa elokuussa Tämän aikarajan jälkeen sovelletaan sopimusluonnoksen kohdan 8.3 mukaisia sanktioita. K. Kuinka isoja muutoksia tilaaja voi tehdä autopäivien, linjatuntien ja linjakilometrien määrissä yksipuolisella ilmoituksella? V. Tilaaja voi muuttaa sopimuksen mukaista vuotuista kohdekohtaista ajokilometrimäärää enintään 30 % (kohteet 1 ja 2) tai 20 % (kohteet 3-5). Tätä suuremmista muutoksista tai lopetettavaksi aiotusta liikennekokonaisuudesta sovitaan liikennöitsijän kanssa erikseen (sopimusluonnos, kohta 2). K. Kuinka nopeasti tilaaja tekee muutoksia tilanteissa, joissa suunniteltu aikataulupalan ajoaika ei riitä? V. Liikennöitsijä ilmoittaa tilaajalle muutoksista, jotka koskevat liikenteestä maksettavia korvauksia (linjakilometrit, linjatunnit ja autopäivät). Kesken ajokauden aikataulupalan ajoajan korjaus voidaan toteuttaa autokiertoja 5 (16)

6 muuttamalla tai mikäli sitä ei pystytä tekemään, niin auton lisäämisellä vakituiseen autokiertoon. Muutokset tehdään vain tilaajan hyväksyttyä muutosehdotukset. Laatupalkkiot ja rikemaksut K. Kuka on mittauksen tekevä ulkopuolinen taho? V. Mittauksen toteuttava taho selviää myöhemmin. K. Miten laatuosan painoarvoja arvioitaessa määritellään kohdat 1-4? Siis onko näille joku laatustandardi vai mennäänkö pelkillä mielikuvilla? V. Laatupalkkioiden painoarvot kuvaavat tilaajan näkemyksiä joukkoliikenteen laadunarvioinnista. K. Miten oletetaan perustellusti bussi siivoamattomaksi tai pesemättömäksi? V. Bussi katsotaan siivoamattomaksi tai pesemättömäksi, jos olosuhteet huomioon ottaen voidaan perustellusti olettaa, että bussia ei ole edeltävän 24 tunnin aikana siivottu tai pesty. Liikennöitsijän tulee huolehtia kaluston siivoamisesta ja pesemisestä, joko omana, tai ulkoistettuna toimintana. Kiistanalaisissa tilanteissa liikennöitsijän tulee pystyä osoittamaan, että auton siivous ja pesu on tehty asianmukaisesti. K. Miten määritellään asiakasta loukkaava kielenkäyttö, matkan tahallinen viivyttäminen ja maltin menettäminen asiakaspalvelussa? V. Edellä esitetyt kohdat kuuluvat törkeisiin asiakaspalvelurikkeisiin, joista tulee ilmoitus tilaajalle lähinnä asiakkaan toimesta. Palautteet käsitellään tapauskohtaisesti. Liikennöitsijä antaa palautteisiin lausunnon ja palautteet käydään läpi tilaajan ja liikennöitsijän välisissä neuvotteluissa, joissa päätetään myös mahdollisista seuraamuksista. K. Miten määritellään kuljettajan rahastuslaitteen hallinta, perusteeton ohiajo pysäkillä, reitinosan ajamatta jättäminen (esim, keli- tai muun olosuhteen vuoksi)? V. Kohdat kuuluvat lievempiin asiakaspalvelurikkeisiin. Rahastuslaitteen hallinta tullaan esittämään erillisessä palvelu- ja myyntiohjeessa. Tilaaja vastaa ohjeen tekemisestä ja liikennöitsijä työntekijöiden perehdyttämisestä ja tarpeelliseksi katsottavasta lisäkoulutuksesta. Perusteeton ohiajo tulee kysymykseen jos asiakas on antanut pysähtymismerkin ajoissa joko pysäkillä tai linja-autossa ja siitä huolimatta kuljettaja ajaa pysäkin ohi pysähtymättä. Reitinosan ajamatta jättäminen tarkoittaa, että linja on ajanut muuta kuin tilaajan määrittelemää vuorokohtaista reittiä tai linjan yksittäisillä vuoroilla oleva lisälenkki on jäänyt ajamatta. Keli- tai liikenneolosuhdeiden aiheuttamia häiriötilanteita ja niistä aiheutuneita muutoksia käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti. K. Miten otetaan huomioon kuljettajan vaatetuksen tuomat työturvallisuus näkökohdat esim. sääolosuhteiden vuoksi (helle/pakkanen)? Vaaditaanko 6 (16)

7 liikennöitsijöitä kustantamaan yhdenmukainen vaatetus tällaisiin olosuhteisiin? (lue; talvitakki, talvihattu, lyhythihaiset paidat/ lyhytlahkeiset housut tai shortsit, yms.) V. Kuljettajien pukeutumisen on oltava asianmukainen ja yhtenäinen vuodenaikaan soveltuva ja tilaajan antaman ohjeen mukainen (sopimusluonnos, kohta 28). Tilaaja on määritellyt erillisen pukeutumisohjeen, jossa on kuvattu vaatetuksen värimaailma ja asukokonaisuus esimerkit. Kaikkia yksittäisiä vaatekappaleita ei ole nimetty. Asusteet tulee kuitenkin hyväksyttää tilaajalla. Huom. linja-autojen tilaajaväritystä ja kuljettajien pukeutumista koskeva ohje. K. Miten otetaan huomioon kovalla pakkasella tyhjäkäyntisäädökset, jos ajantasaukseen jää enemmän aikaa? V. Autojen tyhjäkäynnistä noudatetaan valtionneuvoston asetusta moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta ja tämä koskee myös pysäkillä ajantasauksen takia pysähdyksissä olevaa linja-autoa. K. Miten todetaan matkustajalle tarkoituksellisesti virheellisesti annettu matkalipputosite? V. Kuljettajan tehtävänä on valvoa, että matkustajalla on matkaan oikeutettu lippu. Tilaaja voi halutessaan lisäksi tehdä tarkistuksia, joissa matkustajan matkaoikeus tarkistetaan ja tarkastuksessa havaitaan, että esimerkiksi aikuiselle on myyty lastenlippu. Sopimusluonnosta koskevat tekstimuutosehdotukset Sopimusluonnos, kohta 16, henkilökunta, ensimmäinen kappale Alkuperäinen tekstimuoto Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia ja että ostoliikennesopimusten tarkoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. Ehdotettu tekstimuoto: Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia, ja että liikennöitsijän harjoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. V. Säilytetään alkuperäinen tekstimuoto. Tilaaja ja liikennöitsijän välinen sopimus koskee vain sopimuksen mukaista liikennettä. Sopimusluonnos, kohta 30, yhteydenpito sopimuskauden aikana, ensimmäinen kappale Alkuperäinen tekstimuoto 7 (16)

8 Liikennöitsijä varautuu Tilaajan kanssa pidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista. Ehdotettu tekstimuoto Liikennöitsijä varautuu Tilaajan ja liikennöitsijän henkilöstöryhmien edustajien kanssapidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä ja henkilöstöryhmien edustajilla ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista. V. Säilytetään alkuperäinen tekstimuoto. Sopimuksen mukaiset neuvotelut käydään tilaajan ja liikennöitsijän välillä. 4. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, Bruttomalli K. Perustuuko tämä Jyväskylän Liikenteen järjestelmään vai mahdollisesti useamman liikenteenharjoittajan erillisiin järjestelmiin? Jos liikenteenharjoittajia useampia, onko myös myynti- ja palvelupisteitä useampia? Kuinka näissä erilliset myyntilaitteet? Jos yhteiset myyntipisteet, kuinka niistä syntyvät kustannukset jaetaan (lipunmyynnin suhteessa, matkustuksen suhteessa)? K. Liite 11: viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, sivu 2: liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet kappale 7: onko liikenteenharjoittajan taustajärjestelmän lisäksi olemassa joku tilaajan oma taustajärjestelmä? K. Tarjouspyynnön sivulla 11 kohdassa sopimuskauden alussa käytettävä järjestelmä kirjoitetaan: Liikenteenharjoittajan tulee varautua antamaan erillinen hintatarjous käyttämiensä järjestelmien käytöstä aiheutuvasta lisäkorvauksesta viiveaikana. Tarkoittaako tämä sitä, että liikennöitsijän ei tarvitse huomioida tarjousta tehdessään viiveajalla käytettävän järjestelmän kustannuksia vaan siitä annetaan erillinen hintatarjous, joka ei vaikuta kilpailun ratkaisemiseen (eli tarjous rakennetaan Piletti- järjestelmän kustannusten pohjalta)? Sisältyvätkö tähän erilliseen hintatarjoukseen myös palvelupisteiden mahdollisesti aiheuttamat toiminnalliset kustannukset? Milloin tämä erillinen hintatarjous tulee antaa? K. Liitteessä 11, kohdassa Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet viitataan kappaleessa 4 liitteeseen 14, jossa ei kuitenkaan ole kuvattu rahastuslaitteilta ja varikkojärjestelmiltä vaadittavia ominaisuuksia? Onko tarkoitus, että rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät täyttävät Piletti järjestelmän tekniset vaatimukset myös viiveajan osalta? V. Hankinta-asiakirjoissa annetut tiedot ovat olleet puutteellisia. Selvitykset viiveaikana käytettävästä lippu- ja maksujärjestelmästä ovat vielä kesken. Tarjoajille toimitetaan lisätietoa perjantaihin syyskuun 13 päivään mennessä. 5. Aikataulut ja autokierrot 8 (16)

9 Aikatauluja ja autokiertoja koskevat kysymykset. Ajokaudet ja autokiertojen ajopäivät K. Kohdekuvausten ajopäivistä päätellen ajokaudet ovat talvi=peruskoululaisten kouluvuosi ja kesä=peruskoululaisten kesälomakausi? K. Tarjouspyynnön liitteinä olevista autokierto exceleistä yhteenlaskettuna saadaan 357 liikennöintipäivää vuodessa. Miksi 8 päivää puuttuu ja mitä päiviä nämä puuttuvat päivät ovat? K. Tarjouspyynnön luvussa 12.4 todetaan autopäivien laskentatavasta seuraavasti: Autopäiviksi lasketaan kunakin päivänä aikataulukaavioista laskettu, suurin linjoilla samanaikaisesti tarvittava automäärä. K. Suoritelaskelmissaan tilaaja on tästä huolimatta laskenut perjantain ja lauantain välisinä öinä liikennöitävistä lähdöistä ylimääräisiä autopäiviä (liikennöintikokonaisuudet 3, 4, 7 ja 8, ks. Excel-tiedoston välilehti vuosisuoritteet ). K. Lisäksi liikennöintikokonaisuudessa 5 tilaaja on laskenut koulupäivisin 4 autopäivää, vaikka autokierron 42/2 yksittäisen lähdön näyttäisi ehtivän ajamaan autokierron 42/1 autolla, jolloin autopäiviä olisi yksi vähemmän. K. Korjaako tilaaja näistä virheistään johtuvat autopäivälaskelmat tarjouspyyntöön? Liikennekokonaisuudet K. Linjamitat ovat epäselviä, sillä samalla linjanumerolla voi olla useita eri linjapituuksia tarjouspyynnön liitteinä olevissa suoritteissa. Lisäksi linjavarianteille ei ole annettu linjapituuksia lainkaan. Miten liikennöitsijä pystyy määrittelemään linjojen ja linjavarianttien pituudet? Esim 1: Linjan 25 variantin Y1Y3 linjapituus: mistä linjapituus muodostuu/muodostetaan ja mikä se on? Esim 2: Linja 10 variantti Y1Y2Y3. Mikä on linjapituus? K. Eri liikennekokonaisuuksissa on lukuisia ajopäiviä, työtunteja ja kilometrimääriä koskevia virheitä sekä toimimattomia autokiertoja. Miten ja missä vaiheessa on mahdollisuus korjata nämä virheet? Linjojen aikataulut K. Linjoilla 5, 22, 25 ja talviarkipäivisin linjalla 27 on kokemuksemme mukaan esitetty liian tiukkoja aikatauluja, joiden noudattaminen hyvissäkin keliolosuhteissa on vaikeaa tai mahdotonta. Miten tilaaja aikoo menetellä kyseisten linjojen kohdalla niin, että niiden aikataulussa pysyminen voidaan varmistaa? 9 (16)

10 Liikennekokonaisuus 1 Linja 16, 21, 21M variaatio K. Linja 16 kesäsunnuntain autokierto 16,21,21M/1 lähtö on 7:30 ja saapuminen päätepysäkille 8:30, mutta seuraava lähtö autokierrossa on jo klo 08:00. Tämä lähtöaika ei voi olla oikein. Mikä on oikea lähtöaika? K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 16,21/3, Klo lähtöaika on virheellinen ja mahdoton. Linja 7, 21 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, autokierto 7, 21/1. Viitaniemen ja Keskustan ajat ovat samoja. Linjan 7Y Linjapituus on enemmän kuin 2,11 km! K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 7, 21/1, Kauppatorin ja Keskustan lähtöajat samoja Linja 13, 16 variaatio K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 13,16/1, Auton tuloaika Kauppatorille klo 09,55 on virheellinen (po 10.10). K. Talvi, koulupäivisin ma-pe, Autokierron 13, 16 M / 3 aamun ensimmäisestä lähdöstä puuttuu saapumisaika Viitaniemeen - entä mikä on siirtoajon ajoaika Viitaniemestä Säynätsaloon? - riippuen edellisistä vastauksista on mahdollista, että autokiertoon 13, 16 M / 3 kertyy ennen lähtöaikaa 9.20 yli 61 minuutin pituinen tauko, jolloin virhe olisi myös linjatuntilaskelmassa K. Lauantaisin talvi ja kesä: - autokierron 16, 21 / 3 illan viimeisessä saapumisajassa lienee virhe (20:55, pitäisi olla 21:55), jonka vuoksi linjatuntilaskelmasta puuttuu yksi tunti lauantailiikenteestä Linja 13 K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 13,1mM/3. Klo vuorolla on sama lähtöja tuloaika Linja 16/16M K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16/1, reittipoikkeama Y2 (Paavalinvuoren kautta) lienee virheellinen K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16/4, auton tuloaika Kauppatorille klo 09,55 on virheellinen (po 10.10). Siirtokilometrit? K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16, 16M/5, siirtomatkakilometrit Kau Muu (=Muurtsalo) on enemmän kuin 14,5 km Linja 21/21M K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 21, 21M/1, siirtokilometrit/linjakilometrit? 10 (16)

11 K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 21, 21M/2, siirtokilometrit/linjakilometrit? K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 21,21M/1, Siirtokilometrit? Liikennekokonaisuus 2 Linja 22, 22M K. Linjassa auton ajoaika kaikkina päivinä on Länsirannalta Keskustaan 40 min siten, että auton pitäisi olla jo lähdössä takasin Länsirannan suuntaan. Nykyisen aikataulun mukaan auto tulee Kauppatorille n (ruuhkassa 50 min) kuluttua. Auton pitäisi ajaa vielä paikallisliikenneterminaaliin, käydä kääntymässä kirkkopuiston ympäri ja rahastaa terminaalissa odottava isohko matkustajaryhmä. => mahdotonta. K. Linjan 22z kilometrit pitää olla enemmän kuin peruslinjalla 22, koska väli Länsiranta - Esikunta (luola) on 3 km. K. Talvi, arki koulupäivä, linjalla 22M ei ehdi Länsirantaan siten, että sieltä voisi palata klo K. Koulujen lomapäivinä, Linjalla 22M ei ehdi Länsirantaan siten, että sieltä voisi palata klo K. Linjan 22M kilometrit? Linja 22M, 26 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 22M, 26/1, Linjan 22 tuloaika Puuppolaan klo 16.00, josta ei ehdi Keskussairaalaan klo 16.15!. Linja 22M, 34 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 22M, 34D/4, Linjan 22M tuloaika keskussairaalaan vaihtelee Keskussairaalalta ei ehdi ajaa keskustaan siten, että lähtöaikaa klo pystyy noudattamaan K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 22M, 34D/4, Linjan 22M tuloaika keskussairaalaan vaihtelee Keskussairaalalta ei ehdi ajaa keskustaan siten, että lähtöaikaa klo pystyy noudattamaan. Linja 26 K. Linjan 26 kilometrit Jylhän suuntaan? Linja 32, 36 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 32, 36K/1, Ajoaika Valkeasuolta klo keskustaan (20 min) on riittämätön ja klo lähtöaika mahdoton noudattaa. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 32, 36K/1 Ajoaika Valkeasuolta klo keskustaan on min eli tuloaika Linja (16)

12 K. Linjan 34C kilometrit? Linja 39 K. Linjan 39 siirtokilometrit? Liikennekokonaisuus 3 Linja 2 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 2M/1 Iltapäivällä vuorojen tuloaika Kaunisharjuun on 25 yli ja lähtöaika 20 min yli!. K. Talvi kp ma-pe: autokierto 1 M / 2 on merkitty lähtemään Kaunisharjulta klo 7.15, pitäisikö lähteä Haapaniemestä kuten linja 1 M on kartalle merkitty? Liikennekokonaisuus 4 Linja 3 K. Talvi arki koulupäivä, Autokierto 3/6, Keskussairaalalta klo lähtöajalle ei ehdi Vaajakoskelta. Linja 3, 15 variaatio K. Talvi arki koulupäivä, autokierto 3,15/3, Klo keskussairaalalta ajettava vuoro ei ehdi klo Vaajakosken lähtöajalle. K. Talvi kp ma-pe, autokierrosta 3, 15 / 5 puuttuu aikataulupalan päättymisaika aamusta (talvi kp ma-pe) K. Talvi arki koulupäivä, Autokierto 3, 15/7, Klo vuoro keskustasta ei ehdi lähtöajalle klo Klo (po ) vuoro Vaajakoskelta keskustaan ja keskussairaalalle ei ehdi lähteä ajallaan klo linjalle 15!. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 3, 15/7, Klo vuoro keskustasta ei ehdi lähtöajalle klo Klo (po ) vuoro Vaajakoskelta keskustaan ja keskussairaalalle ei ehdi lähteä ajallaan klo linjalle 15!. Linja 15 K. Linjan 15 reitti Kuokkalassa kulkee keskustaan päin:..sulkulantie Pohjanlahdentie Syöttäjänkatu Siltakatu Pohjanlahdentie.. ja päinvastoin, kun ajetaan Väinölään. Liikennekokonaisuus 5 K. Talvi kp ma-pe:suoritelaskelmista puuttuvat linjakilometrit ja linjatunnit autokierrosta 42/2? 12 (16)

13 Liikennekokonaisuus 6 Linja 10 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 10/2. Siirtyminen Keltinmäestä klo Kaakkolammelle siten, että lähtöaika on 08.25, ei onnistu. K. Talvi koulujen lomapäivä, Autokierto 10/1. Klo vuoron tuloaika keskussairaalasta on 07.20, ja lähtöaika edelleen 07.15!. Siirtyminen klo Keltinmäestä Kaakkolammelle klo 08.25:een ei onnistu. Linja 10, 12, 12K variaatio K. Talvi koulujen lomapäivä, Autokierto 10, 12, 12K/1. Vuoro Keltinmäestä klo ei ehdi keskustaan klo eikä Kangaslammelle K. Talvi ma-pe ei-kp, autokierrot 10 / 1 ja 10, 12 / 6 sisältävät kumpikin samat linjan 10 lähdöt klo 6:15 ja 6:45, mikä ei liene tarkoituksenmukaista (virhe tällöin myös suoritelaskelmissa) Linja 12 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 12/1. Klo vuoro Keltinmäestä ei ehdi keskustaan klo eikä Kangaslammelle 07.25!. Liikennekokonaisuus 7 Linja 25 K. Talven arkipäivien autokiertotaulukko: näyttää siltä, että taulukosta puuttuu linjakilometrejä (jopa n. 300km)? K. Hiljaisina aikoina kaikki vuorot on laitettu Haukkalaan. 60 min autokierto ei riitä Haukkalaan asti. Tästä syystä olemme Haukkalan aikoja joutuneet jättämään pois. Haukkalaan ajetaan eri autoilla, jolloin ajoaika saadaan nykykierrolla riittämään. K. Linja 25 kaikki autokierrot Talvi arki + Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) Mielestäni päivittäiset linjakilometrit eivät voi olla 1007,47 Onko linjan 25 linjakilometrit oikein laskettu? Talvi arki + Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) Liikennekokonaisuus 8 K. Kaavioiden mukaan koulujen lomapäivinä ajetaan enemmän kuin koulupäivinä. Pitääkö tämä paikkansa? Linja 27 K. Linjassa talviarkipäivän autokierto on 100 min. Jouduimme jo 5 vuotta sitten muuttamaan kierron 120 min, kun ajoaika ei riittänyt. Linjaa on sen jälkeen jatkettu ja reitti keskustassa pidentynyt (Kalevankatu) K. Linja 27 autokierto 27/5 Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) 13 (16)

14 Onko linjakilometrit todellakin 635,0 km? MUISTIO K. Mitkä ovat linja 27 kilometrisuoritteet autokierossa 27/5 Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä)? Liikennekokonaisuus 9 K. Linjan 8 kaavioiden mukaan linjakilometrit olisivat n 468km arkipäivänä. Kun käytetään tarjouspyynnössä mainittua linjapituutta ja lasketaan ajettavien lähtöjen määrällä, niin olemme päässeet n. 246 linjakilometriin per arkipäivä. Ero on todella suuri ja virhe vaikuttaisi olevan kaaviopalan yhteenvedossa? K. Onko linjan 8 autokierto 8/1 kilometrisuoritteet oikein? Liikennekokonaisuus 10 Linja 5 K. Linjan reittiä on jatkettu sekä Kortepohjaan että Kuokkalaan ja reitti ajettaisiin edestakaisin Ylistönmäen ja Mattilanniemen kautta. Nykyisin meillä on ruuhkaaikana 60 min kiertoaika, joka ei tahdo aina riittää, vaikka emme käy Kortepohjassa ja Ylistömäeltä ajetaan suorempaa reittiä eli Siltakadun kautta keskustaan. K. Linjan 5 reittiselosteessa on unohtunut Syöttäjänkatu, joka pitää ajaa kuten linjalla 20;.. Siltakatu Pohjanlahdenkatu Syöttäjänkatu Siltakatu Pohjanlahdenkatu.. 6. Kalusto K. Tarjottavaa linja-autokalustoa koskevat tiedot pyydetään ilmoittamaan erillisellä kalustoluettelolla. Kun autojen tiedot eivät tarjousvaiheessa vielä ole tiedossa, voidaanko kalustoluettelo tässä vaiheessa korvata vakuutuksella, että tarjottavat autot täyttävät tarjouspyynnön ehdot. K. Täytyykö tarjouksessa ilmoittaa mahdolliset kalustonvaihdot kalustoluettelossa vai riittääkö kun tilaajan vaatimukset täyttyy vaihtokalustollakin (esim. keski-iän takia tapahtuva vaihto)? K. Onko kaluston iän takia tapahtuvaan kierrätykseen rajoitteita, mikäli tilaajavaatimukset täyttyy?kalustoluettelossa pyydetään tarkkoja tietoja autoista, joita ei tarjousvaiheessa välttämättä pystytä antamaan. Voiko ajoneuvon ilmoittaa silloin vain esim. Uusi auto merkki- ja tyyppikohdille? Sama koskee vara-autoluetteloa. 14 (16)

15 V. Kalustoluettelo täytetään siltä osin kuin tiedot ovat olemassa nykyisestä, vaatimukset täyttävästä kalustosta. Mahdollisesta hankittavasta kalustosta (uudesta tai käytetystä) riittää vakuutus, että tuleva kalusto täyttää kohteittain esitetyt vaatimukset. Vakuutuksella tarjoaja sitoutuu kalustovaatimuksiin, ja mikäli ne eivät täyty, niin siitä aiheutuviin sanktioihin. Samat vaatimukset koskevat myös vara-autoja. Liikennöitsijän tulee toimittaa lopullinen kalustoluettelo mahdollisimman nopeasti. K. Linja-autokaluston tyyppikohtaisissa vaatimuksissa todetaan, että lattiatason korkeus etu- ja keskioven välillä tulee olla korkeintaan 370 mm. Vaatimuksella on varmaankin tarkoitettu ovien kynnyksen korkeutta maasta kuten muidenkin kaupunkien vastaavissa kalustovaatimuksissa? V. Kyllä, korkeus tarkoittaa etu- ja keskioven välisen lattiatason korkeutta maasta. K. Keski-ikä lasketaan painotettuna linjakilometreillä, joita ei kuitenkaan pyydetä ilmoittamaan kalustoluettelossa. Miten aloituspäivän painotettu keski-ikä lasketaan eli missä vaiheessa liikennöitsijä ilmoittaa linjakilometrit per auto, jotta tilaaja voi laskea keski-iän aloitushetkellä? V. Kaluston ikä lasketaan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouslomakkeessa oleva maininta linjakilometreillä painotetusta keski-iän laskemisesta korjataan tarjouspyynnön kuvaksen mukaiseksi. K. Mikä on vara-autojen vaikutus keski-ikälaskentaan? V. Vara-autojen ikää ei huomioida kaluston keski-iän laskennassa. Kaluston ikä ei saa ylittää kalustolle asetettua maksimi-ikää 15 vuotta. Vara-auton tulee olla kalustovaatimusten mukainen. Vara-auton ympäristönormi tulee olla vähintään Euro Muut kysymykset K. Koska vain osa WC:stä on päätepysäkeillä, niin voiko kuljettaja tarvittaessa käydä kesken linjan pysäkillä olevassa WC:ssä? V. Tilaaja ei vastaa kuljettajien työaikajärjestelyistä ja taukojen ajoittamisesta työvuorojen sekaan. Tällä hetkellä käytössä olevat WC:t on kahta poikkeusta lukuun ottamatta sijoitettu linjojen päätepysäkeille, jolloin niitä voidaan käyttää auton ollessa päätepysäkillä. Muuten WC käynnit tulisi ajoittaa kuljettajien tauoille tai siirtoajoina ajettaville osuuksille. K. Mitkä ovat pääteasemien WC:den käyttökustannukset? V. WC pisteiden käyttökustannukset (sähkö, siivous ja tyhjennys) vuositasolla n. 450 euroa / piste. K. Liite 7: Reaaliaikainen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä kappale 3, lause 2: tilaaja ja liikenteenharjoittaja sopivat erikseen.kustannusten korvaamisesta. 15 (16)

16 Tarkoittaako tämä kaikkia tämän järjestelmän kustannuksia: laite- ja ohjelmistohankintakustannuksia, ylläpitoa jne? K. Reaaliaikainen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä, tilaaja voi hankkia tai velvoittaa liikenteenharjoittajan hankkimaan järjestelmän, huolehtiiko tilaaja tässä näistä laitteista ja tiedonsiirto jää liikenteenharjoittajan vastuulle, millaisista yhteysnopeuksista puhutaan? V. Reaaliaikaisen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmän kohdalla tilaaja varautuu laajentamaan ja hyödyntämään sopimuskauden aikana käyttöön tulevan lippu- ja maksujärjestelmän tietoja myös matkustajainformaation järjestelmän tuottamisessa. Järjestelmän toteutumisajankohta on vielä avoin. Liikennevaloetuusjärjestelmä käyttöönotto edellyttää muutoksia myös liikennevalolaitteisiin ja Jyväskylän osalta ei ole tehty suunnitelmia liikennevaloetuusjärjestelmän käyttöönotosta. K. Onko linjakohtaisista matkustajamääristä saatavilla lisätietoa? V. Tilaajalla ei ole käytössä säännöllisesti kerättyä tietoa linjojen matkustajmääristä. Tilaajalla on ollut linjasto- ja aikataulusuunnittelussa käytössään nykyisen liikenteen matkustajamäärätiedot syyskuulta 2012 siten, että niissä näkyy yhden sunnuntain, yhden lauantain sekä keskimääräisen arkipäivän vuorokohtainen kokonaismatkustajamäärä. Vara-autot eri aikataulukausilta on arvioitu aikataulukirjoista saatavien tietojen sekä nykyisen liikennöitsijän (Jyväskylän Liikenne Oy) haastattelun perusteella. Mitkä ovat Kankaan varikkoalueen kustannukset vuositasolla? V. Kankaan alueen alue- ja tilavuokrat selviää oheisesta liitteestä. Liikennöitsijän tulee sopia mahdollisesta yhteistyöstä suoraan Kankaan alueen yhteyshenkilön kanssa (tarjouspyyntö kohta 1.7). Jyväskylän kaupunki Kari Ström apulaiskaupungininsinööri 16 (16)

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Vastausten päivitykset:

Lisätiedot

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA

LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 3 LIIKENNÖINTIKORVAUKSEN LASKENTATAPA KANNUSTEURAKKASOPIMUKSESSA Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2009 Diaarinumero: TRE: 7214/02.07.01/2009 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013

TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 Vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin Kohteet ja aikataulukaudet ajokaudet, onko talvi kouluvuoden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (5) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (5) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Valmistelu 1 (5) Asianro 8030/08.00.00/2017 Palvelurikemaksut bruttoliikennesopimuksissa Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi Henkilökuljetusten järjestäminen Bruttosopimusten kannustimet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2

KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (HAMINALAHTI, KAISLASTENLAHTI,

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus KASELY/268/2016 23.2.2016 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite: Salpausselänkatu 22

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne. Hankinnan periaatteet

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne. Hankinnan periaatteet Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Hankinnan periaatteet 10.4.2013 Hankinnan periaatteet Jaottelu Kohteet Kalusto Autojen väritys ja mainostaminen autoissa Laatupalkkioiden käyttö Palvelurikemaksut

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Sivistysosasto LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTETTÄVÄN OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta lukuvuonna 2015-2016. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 9 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN LINJOJEN LIIKENNÖIN- NISTÄ Tarjouskilpailu 2/2010 Diaarinumero: TRE: 7810/02.07.01/2010 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN TÄSMENNYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

TARJOUSPYYNNÖN TÄSMENNYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 21.9.2015 TARJOUSPYYNNÖN TÄSMENNYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Alla yritysten esittämät kysymykset numeroituna ja kysymyksen alla vastaus. 1) Tarjouspyynnössä ei ole kerrottu mihin kohteeseen linja 9

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/3926/06.10.02/2013 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut

Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut 1(6),, Katu- ja viherpalvelut TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä 6.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT (PSA) Lappi. Tarjouskilpailuasiakirja nro 2. TARJOUSKILPAILUN EHDOT (Hintamalli) Sisällysluettelo

TARJOUSKILPAILUN EHDOT (PSA) Lappi. Tarjouskilpailuasiakirja nro 2. TARJOUSKILPAILUN EHDOT (Hintamalli) Sisällysluettelo TARJOUSKILPAILUN EHDOT (PSA) Lappi Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT (Hintamalli) Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan

Lisätiedot

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX

ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 8 ALUEELLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO KÄYTTÖ-XXXXXX 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2008 Diaarinumero: TRE:1307/08.01.01/2008 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

1/9. Savo- Karjalan Linja Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/9. Savo- Karjalan Linja Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/9 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 12215 / KORJAUSILMOITUS: Joensuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kannusteurakkaan perustuva sopimus (kohteet 2 ja 3) 1.7.2014 alkaen (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Miten yritysten tulee toimia?

Miten yritysten tulee toimia? 20.2.2013 Hyvä jäsenyritys! Matkustajien oikeuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2013 Matkustajien oikeuksia koskeva EU-asetus astuu voimaan myös Suomessa 1.3.2013. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 12 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot:

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot: TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluiden tarjouspyyntöä Tilausliikenteen tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunnan koulukuljetukset

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Liite 2. Kalustovaatimukset 1(8)

OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Liite 2. Kalustovaatimukset 1(8) OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Liite 2. Kalustovaatimukset 1(8) Täydennetty 3.9.2013 Muutokset: Lisätään uusi kohta 2.1.1. Lisävaatimukset lentoasemaliikenteessä käytettävälle kalustolle Linjoilla

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kohteesta

Lisätiedot

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut Joukkoliikenne Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden joukkoliikenteen kannusteurakkakilpailuihin tulleet kysymykset ja annetut vastaukset

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Liite 1. POSELY/1773/06.10.02/2013 Käyttöoikeussopimusmalli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

päivitetty , muutokset merkitty sinisellä

päivitetty , muutokset merkitty sinisellä KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 12 päivitetty, muutokset merkitty sinisellä SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE B Linja 2X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSLOMAKE 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 3a TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä 1. Tarjoaja

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 Sivu 1/5 Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 KOULUKULJETUKSET OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/1268/06.10.02/2013 10.12.2013 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuudessa 10.11.2007 esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

Tiedotustilaisuudessa 10.11.2007 esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2007 Tiedotustilaisuudessa 10.11.2007 esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset 1. Lomakkeiden täyttö Kysymys: Kuinka monta lomaketta tarvitsee jättää? Vastaus: Hintalomake:

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. 5.9.2013 1 PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ 3/2013 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Parkanon kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä kuvattujen koulukuljetusten hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. OSTAJA Parkanon kaupunki PL 14 39701

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA 54800 SAVITAIPALE TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Savitaipaleen kunnan koulukuljetukset lukuvuodelle

Lisätiedot

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016

LIITE 7 1 (1) Dnro 378/2016 Sopijapuolet Tilaaja Tilaaja: Osoite: Yhteyshenkilö Laskutusosoite: Liikennöitsijä: Liikennöitsijän nimi: Osoite: Yhteyshenkilö: Liikenteestä vastaava henkilö: 1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA Päivämäärä

Lisätiedot

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 11 SOPIMUSMALLI KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 11 SOPIMUSMALLI Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

LIITE 8 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 8 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 8 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 7.11.2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset (kanta-hämeenlinna) OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon),

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen tarjouspyyntö koulukuljetuksista lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019 reiteille Pitkäjärven suunnan aamukuljetus ja Somerniemen suunnan iltapäiväkuljetus. Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä

Lisätiedot

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Sähköposti Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ VARELY/2239/06.10.01/2013 1 (3) 5.12.2013 SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ Varsinais-Suomen ELY-keskus (ELY-keskus) ja Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot