Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Dnro Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet Jyväskylän joukkoliikenne, hankinnan lisätietopyynnöt ja vastaukset Joukkoliikenteen hankinta 2013 Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä Laskutusosoite: PL 184, Basware Verkkolaskun OVT-tunnus: Puhelin: Vaihde:

2 Sisällysluettelo 1. Tarjouspyyntö Sopimuskauden aikana käyttöön tuleva lippu- ja maksujärjestelmä Sopimusluonnos Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, Bruttomalli Aikataulut ja autokierrot Kalusto Muut kysymykset (16)

3 Jyväskylän joukkoliikenteen tarjouspyyntö Jyväskylän kaupunki (jäljempänä tilaaja) joukkoliikenteen seudullisena toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen hoitamisesta bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus ja tarjoajat saavat esittää hankinta koskevia kysymyksiä asti. Kaikista esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään kello mennessä tilaajan hankinnat internetsivuilla osoitteessa Esitetyt kysymykset on jaettu aihealueittain ja lisäksi aikatauluja ja autokiertoja koskevat kysymykset on eritelty liikennekokonaisuuksittain, linjoittain sekä eri linjojen yhdistelmiä koskevien variaatioiden mukaisesti. Kohtaan 5. Aikataulut ja autokierrot esitettyihin kysymyksiin saadaan vastaukset tiistaihin mennessä. Tarjouskohteissa 1 ja 2, tilaaja varaa kaksi autoa käytettäväksi kaupungin omaan mainontaan. 1. Tarjouspyyntö K. Edellytetäänkö autoissa rahastuslaitteen lisäksi erillistä etälukijaa? V. Lippu- ja maksujärjestelmähankinnan viivästymisen takia joudumme sopimuskauden alussa toimimaan viiveajan järjestelmällä ja lopulliseen lippu-ja maksujärjestelmään siirrymme alustavasti vuoden 2015 aikana. Viiveajan järjestelmä ei ole vielä tiedossa mutta lopullisessa lippu- ja maksujärjestelmässä autoissa tulee olla autolaite ja erillinen etälukija (kts. PILETTI toiminnallinen määrittely s. 17, kohta 5.3). K. Tuleeko laatuohjelman olla auditoitu vai riittääkö "kevyempi" laatuohjelma? Laatuohjelman ei tarvitse olla auditoitu kunhan se sisältää riittävän kattavan selvityksen tarjouspyynnön kohtaan kirjatuista kohdista. K. Piletti-järjestelmään liittymiskulut? (edellytetään liittymistä pilettijärjestelmään jo rajapintojen vuoksi) V. Sopimuskauden aikana käyttöön otettava lippu- ja maksujärjestelmä on viranomaisen tuottama järjestelmä, johon liikennöitsijällä ei ole liittymiskustannuksia. Liikenteenharjoittajan on kuitenkin huomioitava uuden lippu- ja maksujärjestelmän kuvaukseen kirjatut vastuut, tehtävät ja oikeudet, jotka koskevat muun muassa ajoneuvolaitteita, varikkojärjestelmiä, tiedonsiirtoyhteyksiä (PILETTI, toiminnallinen määrittely 0.47, s. 2, liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet). 3(16)

4 K. Kuinka pitkään vakuuden tulee olla voimassa liikenteen alkamisesta? V. Vakuus on annettava viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden alkua ja se palautetaan liikenteenharjoittajalle kaksi (2) kuukautta sen jälkeen, kun liikenne on alkanut ja sitä on hoidettu sopimuksen mukaisesti (sopimusluonnos s. 12, kohta 24). K. Tullaanko vaatimaan korkea 20%:n vakuus, joka on merkittävästi suurempi kuin muissa vastaavissa hankinnoissa. Käytännössä tämä edustaisi jopa suurempaa omarahoitustarvetta kuin kalustoihin tarvitaan. K. Onko tilaajan vaatima 20 prosentin vakuus virhe (tarkoitettu esim. 2,0 %), vai onko tarkoituksella asetettu muiden kaupunkien vaatimuksiin nähden merkittävästi suurempi vakuusvaatimus?onko tilaaja tietoinen siitä, että 20 prosentin vakuus merkitsee suurempaa omarahoitustarvetta vakuuksiin kuin kalustoon? V. Tilaaja korjaa tarjouspyyntöön, kohta 19, sopimus ja vakuudet, ilmoitettua vakuuden määrää. Korjattu vakuuden suuruus on 5 % tarjouksen vuosittaisesta vertailuhinnasta (alkuperäisessä tekstissä vakuuden suuruus oli 20 %). K. Milloin kilpailun ratkaisu julkistetaan? K. Tarjouskilpailun tuloksen julkistamispäivämäärä (liittyy lähinnä kalustohankintoihin) V. Kilpailun tulos julkistetaan noin viikon kuluessa tarjousajan päättymisen jälkeen. K. Tarjouspyynnön autokierrot ovat selvästi pyritty kopioimaan nykyiseltä liikennöitsijältä, ja siinäkin on onnistuttu huonosti. Ne sisältävät lukuisia epäjohdonmukaisuuksia ja suunnitteluvirheitä. Kun tilaaja myöhemmin haluaa korjata konsultin huonoa jälkeä sopimuskauden aikana, kuinka muutokset linjatunneissa, autopäivissä ja linjakilometreissä kompensoidaan tarjoajalle? Erityisesti tilanteessa, jossa tilaaja päättää sopimuskauden aikana lyhentää sellaisia autokiertojen taukoja, jotka ovat tarjouspyynnössä laskettu kohteen linjatunteihin? V. Sopimus luonnoksen kohdissa 6 ja 6.1 on kerrottu korvausperusteista ja aikataulukaavioiden muodostamisperiaatteista. Aikataulukaaviot ovat linjojen ja linjaryhmien liikennöintisuoritteiden laskentamalleja, joilla määritellään Liikennöitsijälle korvattavien linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien määrä ns. jatkuvalla kalustokierrolla. Liikenteen määrän muutokset (lisäykset / vähennykset) sopimuskauden aikana otetaan huomioon toteutuneiden ajosuoritteiden mukaisina käyttäen korvausperusteena ajosuoritteiden yksikköhintoja. Ajosuoritteiden muutos lasketaan aikataulukaaviosta. Korvaus maksetaan toteutuneiden ajosuoritteiden perusteella. Tämä koskee sekä vähennyksiä, että mahdollisia lisäyksiä, kun aikataulukaaviot on tarkastettu ja niiden mukainen liikenne on alkanut. Erillistä kompensaatiota ei makseta. 4 (16)

5 2. Sopimuskauden aikana käyttöön tuleva lippu- ja maksujärjestelmä K. Maksujärjestelmä, liikenteenharjoittajan tehtävät, tässä kohdassa todetaan, että liikenteenharjoittaja tallentaa ja päivittää ilman korvausta liikenteen aikataulut ja reitit piletin taustajärjestelmään ja vastaa tietojen oikeellisuudesta, toisaalla tarjouspyynnössä todettiin, että tilaaja hoitaa tämän? K. Liikenteeseen liittyvän informaation toimittaminen: mitä tarkoittaa Liikennöitsijän tulee toimittaa muiden kuin aikataulukaavioissa esitettyjen pääte-/vaihtopysäkkien aikataulut tai ohiajot tilaajalle tai tallentaa suoraan järjestelmään. V. Tilaaja tarkentaa tarjousasiakirjojen tekstiä. Tilaaja vastaa tietojen päivittämisestä lippu- ja maksujärjestelmään. Liikennöitsijän tulee kuitenkin pyydettäessä toimittaa muiden kuin pääte-/vaihtopysäkkien aikataulut tilaajalle. Toteutustavasta sovitaan tilaajan ja liikennöitsijöiden kesken. 3. Sopimusluonnos K. Sopimusluonnoksen kohdassa 8.3. Kaluston laatu, mikäli uusien autojen toimitus siirtyy liikennöinnin aloittamispäivän jälkeen..., entä jos kaluston toimittajasta johtuvasta syystä, tuleeko sanktiot silloin käyttöön? V. Kaluston tulee täyttää laatuvaatimukset talvikauden liikenteen alkaessa elokuussa Tämän aikarajan jälkeen sovelletaan sopimusluonnoksen kohdan 8.3 mukaisia sanktioita. K. Kuinka isoja muutoksia tilaaja voi tehdä autopäivien, linjatuntien ja linjakilometrien määrissä yksipuolisella ilmoituksella? V. Tilaaja voi muuttaa sopimuksen mukaista vuotuista kohdekohtaista ajokilometrimäärää enintään 30 % (kohteet 1 ja 2) tai 20 % (kohteet 3-5). Tätä suuremmista muutoksista tai lopetettavaksi aiotusta liikennekokonaisuudesta sovitaan liikennöitsijän kanssa erikseen (sopimusluonnos, kohta 2). K. Kuinka nopeasti tilaaja tekee muutoksia tilanteissa, joissa suunniteltu aikataulupalan ajoaika ei riitä? V. Liikennöitsijä ilmoittaa tilaajalle muutoksista, jotka koskevat liikenteestä maksettavia korvauksia (linjakilometrit, linjatunnit ja autopäivät). Kesken ajokauden aikataulupalan ajoajan korjaus voidaan toteuttaa autokiertoja 5 (16)

6 muuttamalla tai mikäli sitä ei pystytä tekemään, niin auton lisäämisellä vakituiseen autokiertoon. Muutokset tehdään vain tilaajan hyväksyttyä muutosehdotukset. Laatupalkkiot ja rikemaksut K. Kuka on mittauksen tekevä ulkopuolinen taho? V. Mittauksen toteuttava taho selviää myöhemmin. K. Miten laatuosan painoarvoja arvioitaessa määritellään kohdat 1-4? Siis onko näille joku laatustandardi vai mennäänkö pelkillä mielikuvilla? V. Laatupalkkioiden painoarvot kuvaavat tilaajan näkemyksiä joukkoliikenteen laadunarvioinnista. K. Miten oletetaan perustellusti bussi siivoamattomaksi tai pesemättömäksi? V. Bussi katsotaan siivoamattomaksi tai pesemättömäksi, jos olosuhteet huomioon ottaen voidaan perustellusti olettaa, että bussia ei ole edeltävän 24 tunnin aikana siivottu tai pesty. Liikennöitsijän tulee huolehtia kaluston siivoamisesta ja pesemisestä, joko omana, tai ulkoistettuna toimintana. Kiistanalaisissa tilanteissa liikennöitsijän tulee pystyä osoittamaan, että auton siivous ja pesu on tehty asianmukaisesti. K. Miten määritellään asiakasta loukkaava kielenkäyttö, matkan tahallinen viivyttäminen ja maltin menettäminen asiakaspalvelussa? V. Edellä esitetyt kohdat kuuluvat törkeisiin asiakaspalvelurikkeisiin, joista tulee ilmoitus tilaajalle lähinnä asiakkaan toimesta. Palautteet käsitellään tapauskohtaisesti. Liikennöitsijä antaa palautteisiin lausunnon ja palautteet käydään läpi tilaajan ja liikennöitsijän välisissä neuvotteluissa, joissa päätetään myös mahdollisista seuraamuksista. K. Miten määritellään kuljettajan rahastuslaitteen hallinta, perusteeton ohiajo pysäkillä, reitinosan ajamatta jättäminen (esim, keli- tai muun olosuhteen vuoksi)? V. Kohdat kuuluvat lievempiin asiakaspalvelurikkeisiin. Rahastuslaitteen hallinta tullaan esittämään erillisessä palvelu- ja myyntiohjeessa. Tilaaja vastaa ohjeen tekemisestä ja liikennöitsijä työntekijöiden perehdyttämisestä ja tarpeelliseksi katsottavasta lisäkoulutuksesta. Perusteeton ohiajo tulee kysymykseen jos asiakas on antanut pysähtymismerkin ajoissa joko pysäkillä tai linja-autossa ja siitä huolimatta kuljettaja ajaa pysäkin ohi pysähtymättä. Reitinosan ajamatta jättäminen tarkoittaa, että linja on ajanut muuta kuin tilaajan määrittelemää vuorokohtaista reittiä tai linjan yksittäisillä vuoroilla oleva lisälenkki on jäänyt ajamatta. Keli- tai liikenneolosuhdeiden aiheuttamia häiriötilanteita ja niistä aiheutuneita muutoksia käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti. K. Miten otetaan huomioon kuljettajan vaatetuksen tuomat työturvallisuus näkökohdat esim. sääolosuhteiden vuoksi (helle/pakkanen)? Vaaditaanko 6 (16)

7 liikennöitsijöitä kustantamaan yhdenmukainen vaatetus tällaisiin olosuhteisiin? (lue; talvitakki, talvihattu, lyhythihaiset paidat/ lyhytlahkeiset housut tai shortsit, yms.) V. Kuljettajien pukeutumisen on oltava asianmukainen ja yhtenäinen vuodenaikaan soveltuva ja tilaajan antaman ohjeen mukainen (sopimusluonnos, kohta 28). Tilaaja on määritellyt erillisen pukeutumisohjeen, jossa on kuvattu vaatetuksen värimaailma ja asukokonaisuus esimerkit. Kaikkia yksittäisiä vaatekappaleita ei ole nimetty. Asusteet tulee kuitenkin hyväksyttää tilaajalla. Huom. linja-autojen tilaajaväritystä ja kuljettajien pukeutumista koskeva ohje. K. Miten otetaan huomioon kovalla pakkasella tyhjäkäyntisäädökset, jos ajantasaukseen jää enemmän aikaa? V. Autojen tyhjäkäynnistä noudatetaan valtionneuvoston asetusta moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta ja tämä koskee myös pysäkillä ajantasauksen takia pysähdyksissä olevaa linja-autoa. K. Miten todetaan matkustajalle tarkoituksellisesti virheellisesti annettu matkalipputosite? V. Kuljettajan tehtävänä on valvoa, että matkustajalla on matkaan oikeutettu lippu. Tilaaja voi halutessaan lisäksi tehdä tarkistuksia, joissa matkustajan matkaoikeus tarkistetaan ja tarkastuksessa havaitaan, että esimerkiksi aikuiselle on myyty lastenlippu. Sopimusluonnosta koskevat tekstimuutosehdotukset Sopimusluonnos, kohta 16, henkilökunta, ensimmäinen kappale Alkuperäinen tekstimuoto Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia ja että ostoliikennesopimusten tarkoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. Ehdotettu tekstimuoto: Liikennöitsijä vastaa työnantajana liikennettä palvelevasta henkilökunnastaan ja, että henkilökunta noudattaa liitteenä olevia laatuvaatimuksia, ja että liikennöitsijän harjoittamassa liikenteessä noudatetaan voimassaolevia yleissitovia työmarkkinasopimuksia. V. Säilytetään alkuperäinen tekstimuoto. Tilaaja ja liikennöitsijän välinen sopimus koskee vain sopimuksen mukaista liikennettä. Sopimusluonnos, kohta 30, yhteydenpito sopimuskauden aikana, ensimmäinen kappale Alkuperäinen tekstimuoto 7 (16)

8 Liikennöitsijä varautuu Tilaajan kanssa pidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista. Ehdotettu tekstimuoto Liikennöitsijä varautuu Tilaajan ja liikennöitsijän henkilöstöryhmien edustajien kanssapidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Liikennöitsijällä ja henkilöstöryhmien edustajilla ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista. V. Säilytetään alkuperäinen tekstimuoto. Sopimuksen mukaiset neuvotelut käydään tilaajan ja liikennöitsijän välillä. 4. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, Bruttomalli K. Perustuuko tämä Jyväskylän Liikenteen järjestelmään vai mahdollisesti useamman liikenteenharjoittajan erillisiin järjestelmiin? Jos liikenteenharjoittajia useampia, onko myös myynti- ja palvelupisteitä useampia? Kuinka näissä erilliset myyntilaitteet? Jos yhteiset myyntipisteet, kuinka niistä syntyvät kustannukset jaetaan (lipunmyynnin suhteessa, matkustuksen suhteessa)? K. Liite 11: viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä, sivu 2: liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet kappale 7: onko liikenteenharjoittajan taustajärjestelmän lisäksi olemassa joku tilaajan oma taustajärjestelmä? K. Tarjouspyynnön sivulla 11 kohdassa sopimuskauden alussa käytettävä järjestelmä kirjoitetaan: Liikenteenharjoittajan tulee varautua antamaan erillinen hintatarjous käyttämiensä järjestelmien käytöstä aiheutuvasta lisäkorvauksesta viiveaikana. Tarkoittaako tämä sitä, että liikennöitsijän ei tarvitse huomioida tarjousta tehdessään viiveajalla käytettävän järjestelmän kustannuksia vaan siitä annetaan erillinen hintatarjous, joka ei vaikuta kilpailun ratkaisemiseen (eli tarjous rakennetaan Piletti- järjestelmän kustannusten pohjalta)? Sisältyvätkö tähän erilliseen hintatarjoukseen myös palvelupisteiden mahdollisesti aiheuttamat toiminnalliset kustannukset? Milloin tämä erillinen hintatarjous tulee antaa? K. Liitteessä 11, kohdassa Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet viitataan kappaleessa 4 liitteeseen 14, jossa ei kuitenkaan ole kuvattu rahastuslaitteilta ja varikkojärjestelmiltä vaadittavia ominaisuuksia? Onko tarkoitus, että rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät täyttävät Piletti järjestelmän tekniset vaatimukset myös viiveajan osalta? V. Hankinta-asiakirjoissa annetut tiedot ovat olleet puutteellisia. Selvitykset viiveaikana käytettävästä lippu- ja maksujärjestelmästä ovat vielä kesken. Tarjoajille toimitetaan lisätietoa perjantaihin syyskuun 13 päivään mennessä. 5. Aikataulut ja autokierrot 8 (16)

9 Aikatauluja ja autokiertoja koskevat kysymykset. Ajokaudet ja autokiertojen ajopäivät K. Kohdekuvausten ajopäivistä päätellen ajokaudet ovat talvi=peruskoululaisten kouluvuosi ja kesä=peruskoululaisten kesälomakausi? K. Tarjouspyynnön liitteinä olevista autokierto exceleistä yhteenlaskettuna saadaan 357 liikennöintipäivää vuodessa. Miksi 8 päivää puuttuu ja mitä päiviä nämä puuttuvat päivät ovat? K. Tarjouspyynnön luvussa 12.4 todetaan autopäivien laskentatavasta seuraavasti: Autopäiviksi lasketaan kunakin päivänä aikataulukaavioista laskettu, suurin linjoilla samanaikaisesti tarvittava automäärä. K. Suoritelaskelmissaan tilaaja on tästä huolimatta laskenut perjantain ja lauantain välisinä öinä liikennöitävistä lähdöistä ylimääräisiä autopäiviä (liikennöintikokonaisuudet 3, 4, 7 ja 8, ks. Excel-tiedoston välilehti vuosisuoritteet ). K. Lisäksi liikennöintikokonaisuudessa 5 tilaaja on laskenut koulupäivisin 4 autopäivää, vaikka autokierron 42/2 yksittäisen lähdön näyttäisi ehtivän ajamaan autokierron 42/1 autolla, jolloin autopäiviä olisi yksi vähemmän. K. Korjaako tilaaja näistä virheistään johtuvat autopäivälaskelmat tarjouspyyntöön? Liikennekokonaisuudet K. Linjamitat ovat epäselviä, sillä samalla linjanumerolla voi olla useita eri linjapituuksia tarjouspyynnön liitteinä olevissa suoritteissa. Lisäksi linjavarianteille ei ole annettu linjapituuksia lainkaan. Miten liikennöitsijä pystyy määrittelemään linjojen ja linjavarianttien pituudet? Esim 1: Linjan 25 variantin Y1Y3 linjapituus: mistä linjapituus muodostuu/muodostetaan ja mikä se on? Esim 2: Linja 10 variantti Y1Y2Y3. Mikä on linjapituus? K. Eri liikennekokonaisuuksissa on lukuisia ajopäiviä, työtunteja ja kilometrimääriä koskevia virheitä sekä toimimattomia autokiertoja. Miten ja missä vaiheessa on mahdollisuus korjata nämä virheet? Linjojen aikataulut K. Linjoilla 5, 22, 25 ja talviarkipäivisin linjalla 27 on kokemuksemme mukaan esitetty liian tiukkoja aikatauluja, joiden noudattaminen hyvissäkin keliolosuhteissa on vaikeaa tai mahdotonta. Miten tilaaja aikoo menetellä kyseisten linjojen kohdalla niin, että niiden aikataulussa pysyminen voidaan varmistaa? 9 (16)

10 Liikennekokonaisuus 1 Linja 16, 21, 21M variaatio K. Linja 16 kesäsunnuntain autokierto 16,21,21M/1 lähtö on 7:30 ja saapuminen päätepysäkille 8:30, mutta seuraava lähtö autokierrossa on jo klo 08:00. Tämä lähtöaika ei voi olla oikein. Mikä on oikea lähtöaika? K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 16,21/3, Klo lähtöaika on virheellinen ja mahdoton. Linja 7, 21 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, autokierto 7, 21/1. Viitaniemen ja Keskustan ajat ovat samoja. Linjan 7Y Linjapituus on enemmän kuin 2,11 km! K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 7, 21/1, Kauppatorin ja Keskustan lähtöajat samoja Linja 13, 16 variaatio K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 13,16/1, Auton tuloaika Kauppatorille klo 09,55 on virheellinen (po 10.10). K. Talvi, koulupäivisin ma-pe, Autokierron 13, 16 M / 3 aamun ensimmäisestä lähdöstä puuttuu saapumisaika Viitaniemeen - entä mikä on siirtoajon ajoaika Viitaniemestä Säynätsaloon? - riippuen edellisistä vastauksista on mahdollista, että autokiertoon 13, 16 M / 3 kertyy ennen lähtöaikaa 9.20 yli 61 minuutin pituinen tauko, jolloin virhe olisi myös linjatuntilaskelmassa K. Lauantaisin talvi ja kesä: - autokierron 16, 21 / 3 illan viimeisessä saapumisajassa lienee virhe (20:55, pitäisi olla 21:55), jonka vuoksi linjatuntilaskelmasta puuttuu yksi tunti lauantailiikenteestä Linja 13 K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 13,1mM/3. Klo vuorolla on sama lähtöja tuloaika Linja 16/16M K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16/1, reittipoikkeama Y2 (Paavalinvuoren kautta) lienee virheellinen K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16/4, auton tuloaika Kauppatorille klo 09,55 on virheellinen (po 10.10). Siirtokilometrit? K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 16, 16M/5, siirtomatkakilometrit Kau Muu (=Muurtsalo) on enemmän kuin 14,5 km Linja 21/21M K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 21, 21M/1, siirtokilometrit/linjakilometrit? 10 (16)

11 K. Talvi, arki koulupäivä. Autokierto 21, 21M/2, siirtokilometrit/linjakilometrit? K. Koulujen lomapäivinä. Autokierto 21,21M/1, Siirtokilometrit? Liikennekokonaisuus 2 Linja 22, 22M K. Linjassa auton ajoaika kaikkina päivinä on Länsirannalta Keskustaan 40 min siten, että auton pitäisi olla jo lähdössä takasin Länsirannan suuntaan. Nykyisen aikataulun mukaan auto tulee Kauppatorille n (ruuhkassa 50 min) kuluttua. Auton pitäisi ajaa vielä paikallisliikenneterminaaliin, käydä kääntymässä kirkkopuiston ympäri ja rahastaa terminaalissa odottava isohko matkustajaryhmä. => mahdotonta. K. Linjan 22z kilometrit pitää olla enemmän kuin peruslinjalla 22, koska väli Länsiranta - Esikunta (luola) on 3 km. K. Talvi, arki koulupäivä, linjalla 22M ei ehdi Länsirantaan siten, että sieltä voisi palata klo K. Koulujen lomapäivinä, Linjalla 22M ei ehdi Länsirantaan siten, että sieltä voisi palata klo K. Linjan 22M kilometrit? Linja 22M, 26 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 22M, 26/1, Linjan 22 tuloaika Puuppolaan klo 16.00, josta ei ehdi Keskussairaalaan klo 16.15!. Linja 22M, 34 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 22M, 34D/4, Linjan 22M tuloaika keskussairaalaan vaihtelee Keskussairaalalta ei ehdi ajaa keskustaan siten, että lähtöaikaa klo pystyy noudattamaan K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 22M, 34D/4, Linjan 22M tuloaika keskussairaalaan vaihtelee Keskussairaalalta ei ehdi ajaa keskustaan siten, että lähtöaikaa klo pystyy noudattamaan. Linja 26 K. Linjan 26 kilometrit Jylhän suuntaan? Linja 32, 36 variaatio K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 32, 36K/1, Ajoaika Valkeasuolta klo keskustaan (20 min) on riittämätön ja klo lähtöaika mahdoton noudattaa. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 32, 36K/1 Ajoaika Valkeasuolta klo keskustaan on min eli tuloaika Linja (16)

12 K. Linjan 34C kilometrit? Linja 39 K. Linjan 39 siirtokilometrit? Liikennekokonaisuus 3 Linja 2 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 2M/1 Iltapäivällä vuorojen tuloaika Kaunisharjuun on 25 yli ja lähtöaika 20 min yli!. K. Talvi kp ma-pe: autokierto 1 M / 2 on merkitty lähtemään Kaunisharjulta klo 7.15, pitäisikö lähteä Haapaniemestä kuten linja 1 M on kartalle merkitty? Liikennekokonaisuus 4 Linja 3 K. Talvi arki koulupäivä, Autokierto 3/6, Keskussairaalalta klo lähtöajalle ei ehdi Vaajakoskelta. Linja 3, 15 variaatio K. Talvi arki koulupäivä, autokierto 3,15/3, Klo keskussairaalalta ajettava vuoro ei ehdi klo Vaajakosken lähtöajalle. K. Talvi kp ma-pe, autokierrosta 3, 15 / 5 puuttuu aikataulupalan päättymisaika aamusta (talvi kp ma-pe) K. Talvi arki koulupäivä, Autokierto 3, 15/7, Klo vuoro keskustasta ei ehdi lähtöajalle klo Klo (po ) vuoro Vaajakoskelta keskustaan ja keskussairaalalle ei ehdi lähteä ajallaan klo linjalle 15!. K. Koulujen lomapäivinä, Autokierto 3, 15/7, Klo vuoro keskustasta ei ehdi lähtöajalle klo Klo (po ) vuoro Vaajakoskelta keskustaan ja keskussairaalalle ei ehdi lähteä ajallaan klo linjalle 15!. Linja 15 K. Linjan 15 reitti Kuokkalassa kulkee keskustaan päin:..sulkulantie Pohjanlahdentie Syöttäjänkatu Siltakatu Pohjanlahdentie.. ja päinvastoin, kun ajetaan Väinölään. Liikennekokonaisuus 5 K. Talvi kp ma-pe:suoritelaskelmista puuttuvat linjakilometrit ja linjatunnit autokierrosta 42/2? 12 (16)

13 Liikennekokonaisuus 6 Linja 10 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 10/2. Siirtyminen Keltinmäestä klo Kaakkolammelle siten, että lähtöaika on 08.25, ei onnistu. K. Talvi koulujen lomapäivä, Autokierto 10/1. Klo vuoron tuloaika keskussairaalasta on 07.20, ja lähtöaika edelleen 07.15!. Siirtyminen klo Keltinmäestä Kaakkolammelle klo 08.25:een ei onnistu. Linja 10, 12, 12K variaatio K. Talvi koulujen lomapäivä, Autokierto 10, 12, 12K/1. Vuoro Keltinmäestä klo ei ehdi keskustaan klo eikä Kangaslammelle K. Talvi ma-pe ei-kp, autokierrot 10 / 1 ja 10, 12 / 6 sisältävät kumpikin samat linjan 10 lähdöt klo 6:15 ja 6:45, mikä ei liene tarkoituksenmukaista (virhe tällöin myös suoritelaskelmissa) Linja 12 K. Talvi, arki koulupäivä, Autokierto 12/1. Klo vuoro Keltinmäestä ei ehdi keskustaan klo eikä Kangaslammelle 07.25!. Liikennekokonaisuus 7 Linja 25 K. Talven arkipäivien autokiertotaulukko: näyttää siltä, että taulukosta puuttuu linjakilometrejä (jopa n. 300km)? K. Hiljaisina aikoina kaikki vuorot on laitettu Haukkalaan. 60 min autokierto ei riitä Haukkalaan asti. Tästä syystä olemme Haukkalan aikoja joutuneet jättämään pois. Haukkalaan ajetaan eri autoilla, jolloin ajoaika saadaan nykykierrolla riittämään. K. Linja 25 kaikki autokierrot Talvi arki + Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) Mielestäni päivittäiset linjakilometrit eivät voi olla 1007,47 Onko linjan 25 linjakilometrit oikein laskettu? Talvi arki + Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) Liikennekokonaisuus 8 K. Kaavioiden mukaan koulujen lomapäivinä ajetaan enemmän kuin koulupäivinä. Pitääkö tämä paikkansa? Linja 27 K. Linjassa talviarkipäivän autokierto on 100 min. Jouduimme jo 5 vuotta sitten muuttamaan kierron 120 min, kun ajoaika ei riittänyt. Linjaa on sen jälkeen jatkettu ja reitti keskustassa pidentynyt (Kalevankatu) K. Linja 27 autokierto 27/5 Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä) 13 (16)

14 Onko linjakilometrit todellakin 635,0 km? MUISTIO K. Mitkä ovat linja 27 kilometrisuoritteet autokierossa 27/5 Talvi arkipäivä (Koulujen lomapäivinä)? Liikennekokonaisuus 9 K. Linjan 8 kaavioiden mukaan linjakilometrit olisivat n 468km arkipäivänä. Kun käytetään tarjouspyynnössä mainittua linjapituutta ja lasketaan ajettavien lähtöjen määrällä, niin olemme päässeet n. 246 linjakilometriin per arkipäivä. Ero on todella suuri ja virhe vaikuttaisi olevan kaaviopalan yhteenvedossa? K. Onko linjan 8 autokierto 8/1 kilometrisuoritteet oikein? Liikennekokonaisuus 10 Linja 5 K. Linjan reittiä on jatkettu sekä Kortepohjaan että Kuokkalaan ja reitti ajettaisiin edestakaisin Ylistönmäen ja Mattilanniemen kautta. Nykyisin meillä on ruuhkaaikana 60 min kiertoaika, joka ei tahdo aina riittää, vaikka emme käy Kortepohjassa ja Ylistömäeltä ajetaan suorempaa reittiä eli Siltakadun kautta keskustaan. K. Linjan 5 reittiselosteessa on unohtunut Syöttäjänkatu, joka pitää ajaa kuten linjalla 20;.. Siltakatu Pohjanlahdenkatu Syöttäjänkatu Siltakatu Pohjanlahdenkatu.. 6. Kalusto K. Tarjottavaa linja-autokalustoa koskevat tiedot pyydetään ilmoittamaan erillisellä kalustoluettelolla. Kun autojen tiedot eivät tarjousvaiheessa vielä ole tiedossa, voidaanko kalustoluettelo tässä vaiheessa korvata vakuutuksella, että tarjottavat autot täyttävät tarjouspyynnön ehdot. K. Täytyykö tarjouksessa ilmoittaa mahdolliset kalustonvaihdot kalustoluettelossa vai riittääkö kun tilaajan vaatimukset täyttyy vaihtokalustollakin (esim. keski-iän takia tapahtuva vaihto)? K. Onko kaluston iän takia tapahtuvaan kierrätykseen rajoitteita, mikäli tilaajavaatimukset täyttyy?kalustoluettelossa pyydetään tarkkoja tietoja autoista, joita ei tarjousvaiheessa välttämättä pystytä antamaan. Voiko ajoneuvon ilmoittaa silloin vain esim. Uusi auto merkki- ja tyyppikohdille? Sama koskee vara-autoluetteloa. 14 (16)

15 V. Kalustoluettelo täytetään siltä osin kuin tiedot ovat olemassa nykyisestä, vaatimukset täyttävästä kalustosta. Mahdollisesta hankittavasta kalustosta (uudesta tai käytetystä) riittää vakuutus, että tuleva kalusto täyttää kohteittain esitetyt vaatimukset. Vakuutuksella tarjoaja sitoutuu kalustovaatimuksiin, ja mikäli ne eivät täyty, niin siitä aiheutuviin sanktioihin. Samat vaatimukset koskevat myös vara-autoja. Liikennöitsijän tulee toimittaa lopullinen kalustoluettelo mahdollisimman nopeasti. K. Linja-autokaluston tyyppikohtaisissa vaatimuksissa todetaan, että lattiatason korkeus etu- ja keskioven välillä tulee olla korkeintaan 370 mm. Vaatimuksella on varmaankin tarkoitettu ovien kynnyksen korkeutta maasta kuten muidenkin kaupunkien vastaavissa kalustovaatimuksissa? V. Kyllä, korkeus tarkoittaa etu- ja keskioven välisen lattiatason korkeutta maasta. K. Keski-ikä lasketaan painotettuna linjakilometreillä, joita ei kuitenkaan pyydetä ilmoittamaan kalustoluettelossa. Miten aloituspäivän painotettu keski-ikä lasketaan eli missä vaiheessa liikennöitsijä ilmoittaa linjakilometrit per auto, jotta tilaaja voi laskea keski-iän aloitushetkellä? V. Kaluston ikä lasketaan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouslomakkeessa oleva maininta linjakilometreillä painotetusta keski-iän laskemisesta korjataan tarjouspyynnön kuvaksen mukaiseksi. K. Mikä on vara-autojen vaikutus keski-ikälaskentaan? V. Vara-autojen ikää ei huomioida kaluston keski-iän laskennassa. Kaluston ikä ei saa ylittää kalustolle asetettua maksimi-ikää 15 vuotta. Vara-auton tulee olla kalustovaatimusten mukainen. Vara-auton ympäristönormi tulee olla vähintään Euro Muut kysymykset K. Koska vain osa WC:stä on päätepysäkeillä, niin voiko kuljettaja tarvittaessa käydä kesken linjan pysäkillä olevassa WC:ssä? V. Tilaaja ei vastaa kuljettajien työaikajärjestelyistä ja taukojen ajoittamisesta työvuorojen sekaan. Tällä hetkellä käytössä olevat WC:t on kahta poikkeusta lukuun ottamatta sijoitettu linjojen päätepysäkeille, jolloin niitä voidaan käyttää auton ollessa päätepysäkillä. Muuten WC käynnit tulisi ajoittaa kuljettajien tauoille tai siirtoajoina ajettaville osuuksille. K. Mitkä ovat pääteasemien WC:den käyttökustannukset? V. WC pisteiden käyttökustannukset (sähkö, siivous ja tyhjennys) vuositasolla n. 450 euroa / piste. K. Liite 7: Reaaliaikainen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä kappale 3, lause 2: tilaaja ja liikenteenharjoittaja sopivat erikseen.kustannusten korvaamisesta. 15 (16)

16 Tarkoittaako tämä kaikkia tämän järjestelmän kustannuksia: laite- ja ohjelmistohankintakustannuksia, ylläpitoa jne? K. Reaaliaikainen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmä, tilaaja voi hankkia tai velvoittaa liikenteenharjoittajan hankkimaan järjestelmän, huolehtiiko tilaaja tässä näistä laitteista ja tiedonsiirto jää liikenteenharjoittajan vastuulle, millaisista yhteysnopeuksista puhutaan? V. Reaaliaikaisen matkustajainformaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmän kohdalla tilaaja varautuu laajentamaan ja hyödyntämään sopimuskauden aikana käyttöön tulevan lippu- ja maksujärjestelmän tietoja myös matkustajainformaation järjestelmän tuottamisessa. Järjestelmän toteutumisajankohta on vielä avoin. Liikennevaloetuusjärjestelmä käyttöönotto edellyttää muutoksia myös liikennevalolaitteisiin ja Jyväskylän osalta ei ole tehty suunnitelmia liikennevaloetuusjärjestelmän käyttöönotosta. K. Onko linjakohtaisista matkustajamääristä saatavilla lisätietoa? V. Tilaajalla ei ole käytössä säännöllisesti kerättyä tietoa linjojen matkustajmääristä. Tilaajalla on ollut linjasto- ja aikataulusuunnittelussa käytössään nykyisen liikenteen matkustajamäärätiedot syyskuulta 2012 siten, että niissä näkyy yhden sunnuntain, yhden lauantain sekä keskimääräisen arkipäivän vuorokohtainen kokonaismatkustajamäärä. Vara-autot eri aikataulukausilta on arvioitu aikataulukirjoista saatavien tietojen sekä nykyisen liikennöitsijän (Jyväskylän Liikenne Oy) haastattelun perusteella. Mitkä ovat Kankaan varikkoalueen kustannukset vuositasolla? V. Kankaan alueen alue- ja tilavuokrat selviää oheisesta liitteestä. Liikennöitsijän tulee sopia mahdollisesta yhteistyöstä suoraan Kankaan alueen yhteyshenkilön kanssa (tarjouspyyntö kohta 1.7). Jyväskylän kaupunki Kari Ström apulaiskaupungininsinööri 16 (16)

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus

Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus Kansaneläkelaitos Etelä-Suomen aluekeskus 31.3.2010 PALVELUNTUOTTAJIEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET: Kysymykset ja vastaukset on ryhmitelty sisällön mukaan seuraavasti: 1. Kelpoisuusehdot 2. Lomakkeet 3. Toimitila

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot