SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA"

Transkriptio

1 SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA LOPPURAPORTTI 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN PROJEKTIN MAHDOLLINEN INTERNET-OSOITE ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

3 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ SAUMA -projektin lähtökohtana oli luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen (elokuva, dokumentti, tv, netti- ja mainosvideot) kanssa. alueellisen rahoituksen eri muodoista se AV-tuotantojen rooli toimijoiden markkinoinnissa ja viestinnässä on parhaimmillaan tehokasta ja kustannustehokasta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. - kuitenkaan a - ja Projektin tavoitteena oli kehittää Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC:n roolia näkyvyyshankinnan asiantuntijaksi. Hyvin tuotteistetulla, puolueettomalla ja pitkäjänteisellä palvelulla on mahdollisuus saada alueelle entistä useampia ja merkittävämpiä audiovisuaalisia tuotantoja sekä maksimoida näistä tuotannoista alueelle koituvaa imagollista ja taloudellista hyötyä. Elokuvakomission toimintaa on kehitetty mm. vuosina Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -projektissa. Projektin loppuvaiheessa yhdeksi elokuvakomission tulevaisuuden kehityskohteista linjattiin ns. agentuuritoiminta. Agentuuritoiminnassa elokuvakomissio pyrkii kehittämään toimintaansa näkyvyysyhteistyön osalta toimimalla asiantuntijana markkinointiyhteistyöstä neuvotellessa. SAUMA-projekti oli siis luonteva kehityssuunta NFFC:n toimintaan. Projektin kohderyhmää olivat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat kuntatoimijat, matkailusektori ja yrityksen sekä toissijaisesti audiovisuaalisen alan toimijat paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Projektin painopiste on näkyvyyshankinnasta kiinnostuneiden kunta-, matkailu- ja yritystahojen verkottamisessa toimintaan, toimintamallien kehittämisessä ja arvioinnissa sekä näihin liittyen sopivien AV-tuotantojen aikaisen vaiheen kartoittamisessa mahdollisimman suuren yhteistyöasteen saavuttamiseksi elokuvakomissiotoiminnan kautta. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin toiminta-aika oli Projektin toteutuksesta vastasi POEM-Säätiö ja BusinessOulu liikelaitos. Projektin budjetti oli yhteensä euroa, josta euroa oli omarahoitusta ja euroa EARK-rahjoitusta. Projektin omarahoittajia ovat POEM-Säätiö ja Kuusamon kaupunki. Projektin ohjausryhmä: 3

4 Seija Väisänen, Naturpolis (pj) Janne Soini, Oulun Matkailu Oy Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Soile Pirilä, alkaen Heikki Tunkkari, BusinessOulu Tuija Rytkönen asti, Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys Ohjausryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Projektin työntekijät: Pasi Pirttiaho projektipäällikkö (50%) Pauliina Eronen projektikoordinaattori (30%), (äitiysvapaalla alkaen) projektipäällikkö (100%) (äitiysvapaalla/hoitovapaalla) Maria Gullsten projektisuunnittelija (100%), vt. projektikoordinaattori (30%) vt. projektikoordinaattori (50%) vt. projektipäällikkö (100%) Maija Laine vt. projektipäällikkö (40%) Taina Ronkainen projektisuunnittelija (100%) Anne Kallio-Oinas taloussihteeri (15%) JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektissa on luotu noin 260 osoitteen sähköinen postituslista, jolle on tiedotettu erityisesti kahdesta projektissa järjestetystä seminaaritapahtumasta. Lista on muodostunut projektin aikana kartoitetuista kunta- ja matkailutoimijoista sekä yrityksistä, ja POEM-Säätiön audiovisuaalisen toimialan verkostoista. Lisäksi projektin sidosryhmiä on tiedotettu Pohjois-Suomen elokuvakomission ja POEM-Säätiön Facebook-sivujen kautta. Seminaareista on tiedotettu myös hankkeen yhteistyökumppanien kuten Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun kauppakamarin, Ruka-Kuusamo matkailuyhdistyksen ja Oulun Matkailu Oy:n kautta. 4

5 Projektista tiedotettiin POEM-Säätiön toimesta paikallista lehdistöä sen aloittaessa toimintansa. Lisäksi lehdistöä tiedotettiin Mainostajasta yhteistyökumppaniksi seminaariin liittyen. Kaleva uutisoi tapahtumasta ja sen pääpuhuja Peter Carnellosta. Meillä Filmataan oppaan paperiversiota ollaan jaettu projektin sidosryhmille eri tilaisuuksissa, mm. molemmissa seminaaritapahtumissa. Projektin tuloksena valmistunut Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa -opas ovat luettavissa osoitteessa: Projektin tiedot löytyvät BusinessOulun sivulta osoitteesta: 3.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin käynnistyessä oli POEM-Säätiössä vuodesta 2001 toimineen Pohjois-Suomen elokuvakomission (NFFC) toimina linjattu pysyväksi osaksi säätiön perustoimintaa ja projektin tavoitteena olikin NFFC:n toiminnan kehittäminen ja asiantuntijuuden lisääminen alkaen SAUMA-projektia hallinnoi Oulun kaupungin BusinessOulu liikelaitos. Projektin siirtyminen BusinessOulun alaisuuteen liittyy samaisen organisaation johtoryhmän marraskuussa 2012 tekemään päätökseen lopettaa POEM-Säätiön perusrahoitus vuoden 2013 jälkeen. Samainen johtokunta päätti toukokuussa 2013, että kaikki POEM-Säätiön hallinnoimat hankkeet siirtyvät BusinessOulun hallinnoitaviksi ja toteutettaviksi alkaen niiden loppuun saakka. Projektin siirtyminen BusinessOuluun vaikutti merkittävästi hankkeen toimenpiteisiin ja hallintoon, sekä Pohjois-Suomen elokuvakomission tilanteeseen. POEM-Säätiössä Pohjois-Suomen elokuvakomissiolla oli yksi työntekijä, jonka työtehtäviin kuului osa-aikaisesti työskentely SAUMAprojektissa. BusinessOuluun siirtymisen jälkeen komissiotoimintaa ei ole toistaiseksi resursoitu. Projektille myönnettiin joulukuussa jatkoaikaa saakka (projektin kesto alun perin asti). Jatkoaikaa haettiin, jotta projektin toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitellussa laajuudessa. Projektin toimintaan ovat vaikuttaneet myös henkilöstömuutokset. 5. PROJEKTIN TULOKSET Projektin tuloksia ovat: - Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus Näkyvyyshankinnan toimintamalli 5

6 - Seminaaritapahtumat Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus Projektissa kartoitettiin laajasti Pohjois-Pohjanmaan alueen kunta- ja matkailutoimijoita. Tätä varten valmisteltiin näkyvyysyhteistyön mahdollisuuksia ja komissiotoimintaa esittelevä materiaali. Tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden näkyvyys- ja yhteistyötarpeita. Samalla luotiin verkosto alueen toimijoista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita markkinointiyhteistyöstä AVtuotantojen kanssa. Kuntien kanssa käydyissä tapaamisissa pyrittiin paitsi viestimään projektista, sen tavoitteista ja toimenpiteistä, myös kartoittamaan kuntien mahdollisuuksia osallistua niille sopiviin AVtuotantoihin paitsi rahallisesti, myös kuntien omaa palveluinfrastruktuuria hyödyntämällä. Kuten etukäteen osattiin odottaa, kuntien markkinointibudjetti on nykyisessä taloustilanteessa hyvin rajallinen eikä kuntasektorilla välttämättä ollut käsitystä millaista näkyvyyttä tulisi milläkin panostuksella odottaa. Tästä syystä projektissa päätettiin valmistella kunnille kohdistettava perehdyttävä paketti (Meillä filmataan ja Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa), jota voitaisiin hyödyntää erillisissä koulutustapaamisissa paremman yhteistyön varmistamiseksi kuntasektorin ja AV-tuotantojen välillä, ja jota alueen toimijat ja yritykset voivat hyödyntää omatoimisesti näkyvyysyhteistyön kehityksessä. Tapaamisten perusteella voidaan todeta, että kunnat ovat kiinnostuneita hyödyntämään olemassa olevaa palveluinfrastruktuuriaan AV-tuotantojen tarpeisiin sekä osoittamaan budjettiinsa pieniä rahoitusosuuksia alueelle tähtäävien tuotantojen käyttöön. Ensisijaisesti kuntien rahoitusosuudet voidaan kuitenkin nähdä palveluntarjontana, mikä nostaa yritysverkoston roolia toimintamallia kehitettäessä. Kuntatapaamisia toteutettiin yhteensä 26, lisäksi tavattiin alueen eri toimijoita, mm. Oulun kaupunginteatteri, alueen oppilaitoksia, yrityspalvelutoimijoita ja matkailutoimijoita. Tapaamiset toteutettiin hankkeen toimiessa POEM-Säätiön alaisuudessa. Tapaamisten tavoitteena oli myös kartoittaa kuntien valmiuksia osallistua Pohjois-Suomen elokuvakomission toimintaan ja rahoitukseen. BusinessOulussa elokuvakomission tilanteen ollessa epäselvä neuvotteluja ei jatkettu. Luodut kontaktit koko Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat kuitenkin jatkossa hyödynnettävissä. Lisäksi useat kunta- ja yritystoimijat ovat osallistuneet projektin järjestämiin seminaaritapahtumiin. Pohjois-Suomen elokuvakomission lisääntynyt asiantuntijuus Projektin aikana toteutettiin useita kansallisen ja kansainvälisen tason tuottaja, tuotantopäällikkö ja muiden AV-ammattilaisten tapaamisia ja haastatteluita, joiden tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen toimenpiteitä varten sekä lisätä Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntijuutta näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Tavoitteena oli, että projektin päätyttyä Pohjois-Suomen elokuvakomissio on alueen ensimmäinen kontakti myös AV- tuotantoihin kohdentuvan näkyvyyshankinnan asiantuntijana. Tarjottava palvelu näkyvyyshankinnan suhteen on ammattitaitoista ja edistää alueen näkyvyyttä sekä houkuttelevuutta. Näkyvyyshankintapalvelu on projektin jälkeen osa elokuvakomission palveluja. 6

7 Näkyvyyshankinnan mahdollisuudet otettiin huomioon elokuvakomission tuotantojen neuvonnassa projektin aikana. Tapaamisten ja haastatteluiden lisäksi asiantuntijuutta kartutettiin mm. ostamalla yhteistyöraportti ja rajoitettu mediaseuranta Periferia Productionsin Oulussa 2011 kuvatusta F -elokuvasta sekä keräämällä tietoa televisiotuotantojen ja tapahtumien alueellisesta yhteistyöstä sekä sponsorointitoimenpiteistä. Projektin projektikoordinaattori osallistui huhtikuussa 2013 tutustumismatkalle Lontooseen. Matka sisälsi mm. Dr. Who televisiosarjan ja Harry Potter elokuvasarjan kuvauspaikkoja sekä näiden ympärille rakennettuja matkailusisältöjä. Projektipäällikkö osallistui marraskuussa 2013 Future Sponsorship -seminaariin Lontoossa. Matkan tavoitteena oppia laajemmin sponsorointiyhteistyön eri malleista kulttuurin ja urheilun saralla. Näkyvyyshankinnan toimintamalli Projektissa kehitettiin näkyvyyshankinnan toimintamallia, jonka tavoitteena oli saattaa alueen kuntasektorin, matkailupalvelutoimijoiden sekä yritysten tietoisuuteen näkyvyyshankinnan mahdollisuuksia. Projektissa toteutettiin Meillä filmataan - Elokuvatuotannon opas alueellisille toimijoille. Opas selvittää perusteellisesti AV-tuotannon kulun ja toimintaperiaatteet sekä opastaa julkista toimijaa ottamaan hyödyt alueella kuvattavan tuotannon tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta ja aluenäkyvyydestä. Opas soveltuu myös matkailusektorin ja yrityssektorin käyttöön. Oppaan lisäksi projektissa kehitettiin kuntatoimijoille suunnattua koulutuspakettia. Näkyvyyshankinnan toimintamallin toiseksi osaksi (oppaan lisäksi) hankkeen loppuvaiheessa valmistui digitaalinen opas Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa. Sähköisesti luettavissa oleva materiaali hyödyttää alueen näkyvyyshankintaa suunnittelevia tahoja näiden omia tiedotusja markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Opas avaa yhteistyökumppanuuden ja sponsoroinnin malleja mm. esimerkkituotantojen kautta, jotka kaikki ovat tarinoita oivaltavasta yhteistyöstä. Liite 1: Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa PDF Seminaaritapahtumat f K : -tuotantojen N K kehittämispäällikkö Teija Raninen. Tilaisuus oli kutsuvierastilaisuus, ja paikalla oli 15 aluemarkkinoinnista ja -kehittämisestä vastaavaa henkilöä. Mainostajasta yhteistyökumppaniksi Tehokas markkinointi elokuvissa ja TV - seminaari järjestettiin Oulussa Seminaarin osallistui n. 100 henkilöä eri puolilta Pohjois- Pohjanmaata. Seminaarin suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2013 kartoittamalla mielenkiintoisia aiheita, puhujia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Sisällön valinta pohjautui haastatteluihin ja keskusteluihin, joita 7

8 käytiin Meillä filmataan -oppaan tuottamista varten. Kohderyhmä, jota painotettiin laaja-alaisesti yrityksiin, julkisiin toimijoihin ja päätöksen tekijöihin, kaipasi esimerkkejä siitä miten sponsorointia on hyödynnetty sekä aluemarkkinoinnissa että yritysten viestinnässä. Lisäksi seminaariin houkuteltiin AV-alan toimijoita ja yrityksiä sekä mainos -ja viestintätoimistoja. Seminaarin sisältö haluttiin kattamaan laajasti erilaisia AV-tuotantoja, sponsorointiesimerkkejä ja kuvauslokaatioita. Tapahtumassa pyrittiin saamaan puhujien kautta esimerkkejä fiktiivisistä dokumentti -ja lyhytelokuvatuotannoista sekä mainoselokuvatuotannoista ja televisioformaateista. Kuvauspaikoista esillä oli kotimaisia ja ulkomaisia esimerkkejä. Yritysyhteistyöstä esiteltiin esimerkkejä globaaleista brändeistä pieniin yksittäisiin palveluntarjoajiin. Ohjelma: Kumppani: Alueellinen formaattituotanto Oululaisen Fitness Media TV-tuotantoyhtiön tuottaja Timo Kangasluoma kertoi TV-tuotantojen ja tapahtumatuotantojen sekä televisiokanavien välisestä sponsorointiyhteistyöstä. Hänen kanssaan sponsoroijan näkökulmasta puhui Noora Jansson OuluHealthista, joka sponsoroi syyskuussa 2013 Sub-kanavalla esitettyä Maximal TV-sarjaa. Kumppani: televisio Kaupallisista mahdollisuuksista TV-yhtiön näkökulmasta oli kertomassa Juho Ukkonen MTV3 Mediasta. Hän kertoi kuinka perinteisten televisiomainosten lisäksi mainostajat ovat mukana ohjelmien sisällöissä ja konsepteissa ja kuinka tehokkaasti he isoina mediayhtiöinä pystyvät tavoittamaan kohdeyleisönsä. Partner: Documentary Film and a Special Role of Location Jaquiline Edenbrow Forever Picturesista Lontoosta kertoi seminaarissa sekä dokumenttielokuvan tekemisestä yhteistyössä ison kaupungin että maailmanlaajuisten brändien kuten Dieselin ja Coca- Colan kanssa, joiden sponsoroimat elokuvat ovat olleen innovatiivista ja laajalle levinnyttä brändimarkkinointia. Partner: Product Placement in Films and Television From Script to Screen Seminaarin pääpuhuja oli ruotsalainen Peter Carnello InBetween Entertainmentista, joka toimii pääsääntöisesti pitkän elokuvan ja TV-sarjojen sponsorointihankinnassa. InBetween Entertainment on hoitanut mm. Hamilton ja Jäkarna elokuvien sekä TV-sarja Solsidanin sponsorointiyhteistyöt. Näissä tuotannoissa yhteistyömallit ovat olleet erilaisia ja mielenkiintoisia aina jättibrändeistä pieniin Pohjois-Ruotsissa sijaitseviin kuntayhteistöihin. Kumppani: formaattituotanto Kaupunkinäkyvyyden ja ison formaatin sponsorointikuvioista kertoi Mervi Päivinen Solar Televisionista, joka on tuottanut jo kaksi kautta suosittua Voice of Finland TV-formaattia. Puheenvuorojen jälkeen järjestettiin vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus, jonka alkajaiseksi oli lyhyitä esiintymispuheenvuoroja mm. laulaja-laulunopettaja Inga Söder kertoi laulamisen lisäksi Voice of Finland formaattiin osallistumisen näkyvyydestä ja hyödyistä hänen laulajanurallaan. 8

9 Lisäksi paikalliset yritykset Outo Media Oy, Klaffi Tuotannot sekä Airnest Productions Oy esittelivät toimintaansa. Palaute seminaarin sisällöstä on ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Yleisö koki saaneensa konkreettista hyötyä ja ideoita sponsorointiyhteistyökuvioiden rakentamiseen. Tapahtumasta pidettiin niin paljon, että sille toivottiin jatkoa. E : -seminaari järjestettiin Oulussa Iltapäivän tilaisuuteen osallistui 42 toimijaa Pohjois-Pohjanmaalta. Seminaarin kohderyhmää olivat erityisesti alueen matkailuyrittäjät ja -toimijat, kuntien ja kaupunkien edustajat sekä alueen sisältöjen tekijät. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Teemoja olivat erityisesti alueen matkailuyritysten näkyvyys- ja yhteistyömallit audiovisuaalisissa tuotannoissa painottaen TV:tä ja verkkoa. Tapahtumassa vastattiin kysymyksiin: Minkälaisia tuloksia ja lisäarvoa onnistuneen näkyvyyden kautta on mahdollista saavuttaa? Miten erottua ja brändätä oma tuotteensa onnistuneesti? Minkälaista on onnistunut yhteistyö eri osapuolten näkökulmasta ja mitä se vaatii? Ohjelma: Timo Ylitalo Elixir CMS Oy:stä kertoi omista kokemuksistaan yhteistyöstä alueiden ja matkailutoimijoiden kanssa erityisesti Elixir TV-ohjelmiin liittyen. Lisäksi Ylitalo painotti nettivideoiden ja monikanavaisuuden merkitystä markkinoinnissa ja kertoi omista havainnoistaan onnistuneesta ja epäonnistuneesta yhteistyöstä. K-Market Jounin kaupan kauppias Sampo Kaulanen kertoi oman tarinansa pitkäjänteisestä ja suunnitellusta oman yrityksen ja persoonan markkinoinnista TV-ohjelmien kautta. Kaulanen osallistui Diili-ohjelmaan, minkä jälkeen hänet on nähty kahdella kaudella Ylläs Huipulla tuulee - ohjelmassa. Lisäksi Kaulanen on järjestänyt useita julkisuustempauksia tavoitteenaan oman yrityksen, ruokakaupan, myynnin kasvattaminen ja matkailutulojen kasvattaminen. Flatlight Films Oy:n toimitusjohtaja Miikka Niemi esitteli yrityksensä toimintaa ja tuotantoja,s ekä kävi läpi työkaluja onnistuneeseen näkyvyyteen verkossa. Niemi painotti oikeiden kanavien ja kohderyhmien löytämistä, välitettävän viestin aitoutta sekä pitkäjänteisyyttä. Seminaarista saatu palaute oli hyvin positiivista. Palautteen perusteella tilaisuus avasi eri kanavien ja tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia kattavasti. Liite 2: Osallistujalista, Matkailutuote tunnetuksi -seminaari 6. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin yhtenä tuloksena voidaan todeta olevan verkostoitumisen ja uuden tiedon saamisen malli, joka liittyy elokuvakomissiotoimintaan, aluenäkyvyyteen sekä sponsorointiyhteistyöhön. Projektin aikana kerättyä tietoa ja toimintamalleja on hyödyntämässä laaja alueen toimijoiden 9

10 verkosto. Tieto on tuotteistettu Meillä filmataan -oppaaksi ja Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa -oppaaksi. Projektissa on koordinoitu yhteistyötä yli toimialarajojen. Projekti perustui e aikana. Myös hankkeen aikana järjestämät seminaarit ovat olleen onnistuneita konseptiltaan, ja niiden järjestämistä myös tulevaisuudessa on toivottu. Projekti on kehittänyt edelleen Pohjois- Suomen elokuvakomission toimintaa ja asiantuntijuutta. 7. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Ei tasa-arvovaikutuksia. 8. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Ei vaikutuksia kestävään kehitykseen. 9. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Kts. kohta 6. Projektin innovatiivisuus. 10. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin tehty osana Pohjois-Pohjanmaan alueen elokuvakomissiopalveluja. Pohjois-Suomen elokuvakomission toiminnan jatkosta ja sijoittumispaikasta on käyty keskusteluja tapaamisissa BusinessOulun sisäisesti sekä lähimpien sidosryhmien ja POEM-Säätiön kanssa. Lisäksi projektin loppuraporttia kirjoittaessa alueella keskustellaan toiminta-alueen rajat ylittävästä yhteistyöstä alueen imagomarkkinointiin ja AV-alan kanssa toteutettavaan näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Projektissa toteutetut työkalut ja kerätyt verkostot ovat kiinteä osa yhteistyön valmistelua. 11. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Enintään 5000 merkkiä, julkinen SAUMA -projektin lähtökohtana oli luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen (elokuva, dokumentti, tv, netti- ja mainosvideot) kanssa. 10

11 Projektin tavoitteena oli myös kehittää Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC:n roolia näkyvyyshankinnan asiantuntijaksi. Hyvin tuotteistetulla, puolueettomalla ja pitkäjänteisellä palvelulla on mahdollisuus saada alueelle entistä useampia ja merkittävämpiä audiovisuaalisia tuotantoja sekä maksimoida näistä tuotannoista alueelle koituvaa imagollista ja taloudellista hyötyä. Projektin tuloksia ovat: Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus: Projektissa kartoitettiin laajasti Pohjois-Pohjanmaan alueen kunta- ja matkailutoimijoita. Tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden näkyvyys- ja yhteistyötarpeita. Samalla luotiin verkosto alueen toimijoista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita markkinointiyhteistyöstä AV-tuotantojen kanssa. Pohjois-Suomen elokuvakomissi : Projektin aikana toteutettiin useita kansallisen ja kansainvälisen tason AV-ammattilaisten tapaamisia ja haastatteluita, joiden tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen toimenpiteitä varten sekä lisätä Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntijuutta näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Lisäksi toteutettiin asiantuntijuutta lisääviä tutustumis- ja seminaarimatkoja. Näkyvyyshankinnan toimintamalli: Projektissa kehitettiin näkyvyyshankinnan toimintamallia, jonka tavoitteena oli saattaa alueen kuntasektorin, matkailupalvelutoimijoiden sekä yritysten tietoisuuteen näkyvyyshankinnan mahdollisuuksia. Projektissa toteutettiin Meillä filmataan - Elokuvatuotannon opas alueellisille toimijoille. Opas selvittää perusteellisesti AV-tuotannon kulun ja toimintaperiaatteet sekä opastaa julkista toimijaa ottamaan hyödyt alueella kuvattavan tuotannon tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta ja aluenäkyvyydestä. Opas soveltuu myös matkailusektorin ja yrityssektorin käyttöön. Näkyvyyshankinnan toimintamallin toiseksi osaksi valmistui digitaalinen opas Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa. Sähköisesti luettavissa oleva materiaali hyödyttää alueen näkyvyyshankintaa suunnittelevia tahoja näiden omia tiedotus- ja markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Opas avaa yhteistyökumppanuuden ja sponsoroinnin malleja mm. esimerkkituotantojen kautta, jotka kaikki ovat tarinoita oivaltavasta yhteistyöstä. Lisäksi opas sisältää näkyvyyshankinnan suunnittelun ja toteutuksen mallinnuksen. Seminaaritapahtumat: yhteistyökumppaniksi Tehokas markkinointi elokuvissa ja TV - E : Mainostajasta ja Liitteet: Liite 1: Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa PDF Liite 2: Osallistujalista, Matkailutuote tunnetuksi seminaari 11

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ NÄKYVYYSHANKINNASSA. Sauma Sponsorointi ja aluemarkkinointi AV-tuotannossa

SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ NÄKYVYYSHANKINNASSA. Sauma Sponsorointi ja aluemarkkinointi AV-tuotannossa SAUMATONTA YHTEISTYÖTÄ NÄKYVYYSHANKINNASSA Sauma Sponsorointi ja aluemarkkinointi AV-tuotannossa T änä päivänä kuvalla on suunnattoman suuri voima. Ei tarvitse kuin tarkkailla omaa kulutuskäyttäytymistä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Sponsorointi & urheilumarkkinointi

Sponsorointi & urheilumarkkinointi Sponsorointi & urheilumarkkinointi Meidänkin sponsorointieurot tulevat jo ensi kaudeksi tippumaan selvästi, jos ei löydetä laitamainoksia parempia tapoja hyödyntää diilejä. KTT ARTO KUULUVAINEN, M3 RESEARCH

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export FAVEX missio Favex edistää suomalaisen

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn

Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn Ruoka-Kouvola: Kumppanuuspöytätyöskentelyn 2013 2014 tuloksia Manu Rantanen ja Torsti Hyyryläinen 2.9.2015 Kartano Koskenranta RUOKA-ALAN GLOBAALIT JA KYMENLAAKSOLAISET KEHITYSSUUNNAT www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj.

PEP Seurakehitys. Alkutila 2011 vs. lopputila 2012. Kari Alho, Johtokunnan pj. PEP Seurakehitys 11 vs. lopputila 1 Kari Alho, Johtokunnan pj. Tausta PEP osallistui vuonna 11 alueelliseen seurakehityshankkeeseen yhdessä muun Uudenmaan ja Pirkanmaan seuran kanssa kyselyllä tammikuussa

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Finlandia-talo I. osa m/s Baltic Queen II. osa

Finlandia-talo I. osa m/s Baltic Queen II. osa Finlandia-talo I. osa m/s Baltic Queen II. osa Arvokkaimmat kontaktit yrityksellenne Ajan ollessa kortilla LOGY Conferencen erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet ja uudet kontaktit ovat kullan arvoisia

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston nuorisotakuu-projekti. Projektipäällikkö Matti Koivisto

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston nuorisotakuu-projekti. Projektipäällikkö Matti Koivisto Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston nuorisotakuu-projekti Projektipäällikkö Matti Koivisto Taustaa Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston yhteisprojekti Toiminta alue sama

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN

VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN 1 LOPPURAPORTTI VALKEATIEN MATKAILUMARKKINOINNIN TUOTTEISTAMINEN Kuva: Paavo Hamunen Kuusamo 27.9.2007 Sauli Juurikka projektipäällikkö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3 2. Projektin organisointi... 3

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

SEUDULLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUI 24.6.2013 TAIVALKOSKELLA

SEUDULLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUI 24.6.2013 TAIVALKOSKELLA SEUDULLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUI TAIVALKOSKELLA Seudullinen kehittämistyöryhmä kokoontui Taivalkosken monitoimitalolla maanantaina. Asialistalla oli useita hankkeita, joihin haettiin kuntarahoitusta

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Pohjanmaan kulttuurivastaavien syystapaaminen Laihialla Pirjo Humalainen

Pohjanmaan kulttuurivastaavien syystapaaminen Laihialla Pirjo Humalainen Pohjanmaan kulttuurivastaavien syystapaaminen Laihialla 30.10.2014 Pirjo Humalainen 1. Vuonna 2012 toteutettiin ensimmäisen kerran - Kansalaisaloite - Kulttuuritoimen tehtäväksi -> Pirjo oppari - Onnistui

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset

Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Elokuva- ja TV -ala kansainvälisessä kilpailussa: TUOTANTOKANNUSTIN ja sen vaikutukset Johanna Karppinen, toiminnanjohtaja Favex Finnish Film & Audiovisual Export Kannustinaloitteen takana koko av-ala,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Kalatalouden Markkinointiohjelma

Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden Markkinointiohjelma Kalatalouden markkinointiohjelma Esityksen sisältö Tavoite Toteuttajat ja toimintatavat Toimenpiteiden periaatteet Keskeiset teemat Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jyväskylä 2012 2 ON SYNNYTTÄÄ UUSIA KASVUYRITYKSIÄ JA VAUHDITTAA JO OLEMASSA OLEVIEN YRITYSTEN KASVUA. Tavoite Kummankin Kasvu Open 2012 kilpailusarjan (Kasvuyritykset ja Kasvun ideat) voittajat valitsevat

Lisätiedot

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011 Tuottaja2020 Ohjausryhmä 28.11.2011 ESITYSLISTA Kokouksen avaus Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Maksatushakemuksesta 5-8/2011 tiedottaminen Väliarvioinnin läpikäynti Tutkimuksen status: hankkeen

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat

Opiskelijabrunssi. Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat 1 (5) Opiskelijabrunssi Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille - nimikorttipohjat Opiskelijabrunssin kuvaus Opiskelijabrunssi on vapaamuotoinen

Lisätiedot

Kalastus- ja luontomatkailuhanke. Nouseva Rannikkoseutu. Kalastus- ja luontomatkailuhanke

Kalastus- ja luontomatkailuhanke. Nouseva Rannikkoseutu. Kalastus- ja luontomatkailuhanke Nouseva Rannikkoseutu Kalastus- ja luontomatkailuhanke Perämeren rannikon kalatalousryhmä loppuraportti 2014-2015 1 1. Hankkeen tausta Perämeren rannikon kalatalousohjelman (2008-2015) päätavoitteet ovat

Lisätiedot