SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA"

Transkriptio

1 SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA LOPPURAPORTTI 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN PROJEKTIN MAHDOLLINEN INTERNET-OSOITE ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

3 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ SAUMA -projektin lähtökohtana oli luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen (elokuva, dokumentti, tv, netti- ja mainosvideot) kanssa. alueellisen rahoituksen eri muodoista se AV-tuotantojen rooli toimijoiden markkinoinnissa ja viestinnässä on parhaimmillaan tehokasta ja kustannustehokasta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. - kuitenkaan a - ja Projektin tavoitteena oli kehittää Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC:n roolia näkyvyyshankinnan asiantuntijaksi. Hyvin tuotteistetulla, puolueettomalla ja pitkäjänteisellä palvelulla on mahdollisuus saada alueelle entistä useampia ja merkittävämpiä audiovisuaalisia tuotantoja sekä maksimoida näistä tuotannoista alueelle koituvaa imagollista ja taloudellista hyötyä. Elokuvakomission toimintaa on kehitetty mm. vuosina Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -projektissa. Projektin loppuvaiheessa yhdeksi elokuvakomission tulevaisuuden kehityskohteista linjattiin ns. agentuuritoiminta. Agentuuritoiminnassa elokuvakomissio pyrkii kehittämään toimintaansa näkyvyysyhteistyön osalta toimimalla asiantuntijana markkinointiyhteistyöstä neuvotellessa. SAUMA-projekti oli siis luonteva kehityssuunta NFFC:n toimintaan. Projektin kohderyhmää olivat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat kuntatoimijat, matkailusektori ja yrityksen sekä toissijaisesti audiovisuaalisen alan toimijat paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Projektin painopiste on näkyvyyshankinnasta kiinnostuneiden kunta-, matkailu- ja yritystahojen verkottamisessa toimintaan, toimintamallien kehittämisessä ja arvioinnissa sekä näihin liittyen sopivien AV-tuotantojen aikaisen vaiheen kartoittamisessa mahdollisimman suuren yhteistyöasteen saavuttamiseksi elokuvakomissiotoiminnan kautta. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin toiminta-aika oli Projektin toteutuksesta vastasi POEM-Säätiö ja BusinessOulu liikelaitos. Projektin budjetti oli yhteensä euroa, josta euroa oli omarahoitusta ja euroa EARK-rahjoitusta. Projektin omarahoittajia ovat POEM-Säätiö ja Kuusamon kaupunki. Projektin ohjausryhmä: 3

4 Seija Väisänen, Naturpolis (pj) Janne Soini, Oulun Matkailu Oy Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Soile Pirilä, alkaen Heikki Tunkkari, BusinessOulu Tuija Rytkönen asti, Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys Ohjausryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Projektin työntekijät: Pasi Pirttiaho projektipäällikkö (50%) Pauliina Eronen projektikoordinaattori (30%), (äitiysvapaalla alkaen) projektipäällikkö (100%) (äitiysvapaalla/hoitovapaalla) Maria Gullsten projektisuunnittelija (100%), vt. projektikoordinaattori (30%) vt. projektikoordinaattori (50%) vt. projektipäällikkö (100%) Maija Laine vt. projektipäällikkö (40%) Taina Ronkainen projektisuunnittelija (100%) Anne Kallio-Oinas taloussihteeri (15%) JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektissa on luotu noin 260 osoitteen sähköinen postituslista, jolle on tiedotettu erityisesti kahdesta projektissa järjestetystä seminaaritapahtumasta. Lista on muodostunut projektin aikana kartoitetuista kunta- ja matkailutoimijoista sekä yrityksistä, ja POEM-Säätiön audiovisuaalisen toimialan verkostoista. Lisäksi projektin sidosryhmiä on tiedotettu Pohjois-Suomen elokuvakomission ja POEM-Säätiön Facebook-sivujen kautta. Seminaareista on tiedotettu myös hankkeen yhteistyökumppanien kuten Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun kauppakamarin, Ruka-Kuusamo matkailuyhdistyksen ja Oulun Matkailu Oy:n kautta. 4

5 Projektista tiedotettiin POEM-Säätiön toimesta paikallista lehdistöä sen aloittaessa toimintansa. Lisäksi lehdistöä tiedotettiin Mainostajasta yhteistyökumppaniksi seminaariin liittyen. Kaleva uutisoi tapahtumasta ja sen pääpuhuja Peter Carnellosta. Meillä Filmataan oppaan paperiversiota ollaan jaettu projektin sidosryhmille eri tilaisuuksissa, mm. molemmissa seminaaritapahtumissa. Projektin tuloksena valmistunut Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa -opas ovat luettavissa osoitteessa: Projektin tiedot löytyvät BusinessOulun sivulta osoitteesta: 3.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin käynnistyessä oli POEM-Säätiössä vuodesta 2001 toimineen Pohjois-Suomen elokuvakomission (NFFC) toimina linjattu pysyväksi osaksi säätiön perustoimintaa ja projektin tavoitteena olikin NFFC:n toiminnan kehittäminen ja asiantuntijuuden lisääminen alkaen SAUMA-projektia hallinnoi Oulun kaupungin BusinessOulu liikelaitos. Projektin siirtyminen BusinessOulun alaisuuteen liittyy samaisen organisaation johtoryhmän marraskuussa 2012 tekemään päätökseen lopettaa POEM-Säätiön perusrahoitus vuoden 2013 jälkeen. Samainen johtokunta päätti toukokuussa 2013, että kaikki POEM-Säätiön hallinnoimat hankkeet siirtyvät BusinessOulun hallinnoitaviksi ja toteutettaviksi alkaen niiden loppuun saakka. Projektin siirtyminen BusinessOuluun vaikutti merkittävästi hankkeen toimenpiteisiin ja hallintoon, sekä Pohjois-Suomen elokuvakomission tilanteeseen. POEM-Säätiössä Pohjois-Suomen elokuvakomissiolla oli yksi työntekijä, jonka työtehtäviin kuului osa-aikaisesti työskentely SAUMAprojektissa. BusinessOuluun siirtymisen jälkeen komissiotoimintaa ei ole toistaiseksi resursoitu. Projektille myönnettiin joulukuussa jatkoaikaa saakka (projektin kesto alun perin asti). Jatkoaikaa haettiin, jotta projektin toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitellussa laajuudessa. Projektin toimintaan ovat vaikuttaneet myös henkilöstömuutokset. 5. PROJEKTIN TULOKSET Projektin tuloksia ovat: - Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus Näkyvyyshankinnan toimintamalli 5

6 - Seminaaritapahtumat Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus Projektissa kartoitettiin laajasti Pohjois-Pohjanmaan alueen kunta- ja matkailutoimijoita. Tätä varten valmisteltiin näkyvyysyhteistyön mahdollisuuksia ja komissiotoimintaa esittelevä materiaali. Tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden näkyvyys- ja yhteistyötarpeita. Samalla luotiin verkosto alueen toimijoista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita markkinointiyhteistyöstä AVtuotantojen kanssa. Kuntien kanssa käydyissä tapaamisissa pyrittiin paitsi viestimään projektista, sen tavoitteista ja toimenpiteistä, myös kartoittamaan kuntien mahdollisuuksia osallistua niille sopiviin AVtuotantoihin paitsi rahallisesti, myös kuntien omaa palveluinfrastruktuuria hyödyntämällä. Kuten etukäteen osattiin odottaa, kuntien markkinointibudjetti on nykyisessä taloustilanteessa hyvin rajallinen eikä kuntasektorilla välttämättä ollut käsitystä millaista näkyvyyttä tulisi milläkin panostuksella odottaa. Tästä syystä projektissa päätettiin valmistella kunnille kohdistettava perehdyttävä paketti (Meillä filmataan ja Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa), jota voitaisiin hyödyntää erillisissä koulutustapaamisissa paremman yhteistyön varmistamiseksi kuntasektorin ja AV-tuotantojen välillä, ja jota alueen toimijat ja yritykset voivat hyödyntää omatoimisesti näkyvyysyhteistyön kehityksessä. Tapaamisten perusteella voidaan todeta, että kunnat ovat kiinnostuneita hyödyntämään olemassa olevaa palveluinfrastruktuuriaan AV-tuotantojen tarpeisiin sekä osoittamaan budjettiinsa pieniä rahoitusosuuksia alueelle tähtäävien tuotantojen käyttöön. Ensisijaisesti kuntien rahoitusosuudet voidaan kuitenkin nähdä palveluntarjontana, mikä nostaa yritysverkoston roolia toimintamallia kehitettäessä. Kuntatapaamisia toteutettiin yhteensä 26, lisäksi tavattiin alueen eri toimijoita, mm. Oulun kaupunginteatteri, alueen oppilaitoksia, yrityspalvelutoimijoita ja matkailutoimijoita. Tapaamiset toteutettiin hankkeen toimiessa POEM-Säätiön alaisuudessa. Tapaamisten tavoitteena oli myös kartoittaa kuntien valmiuksia osallistua Pohjois-Suomen elokuvakomission toimintaan ja rahoitukseen. BusinessOulussa elokuvakomission tilanteen ollessa epäselvä neuvotteluja ei jatkettu. Luodut kontaktit koko Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat kuitenkin jatkossa hyödynnettävissä. Lisäksi useat kunta- ja yritystoimijat ovat osallistuneet projektin järjestämiin seminaaritapahtumiin. Pohjois-Suomen elokuvakomission lisääntynyt asiantuntijuus Projektin aikana toteutettiin useita kansallisen ja kansainvälisen tason tuottaja, tuotantopäällikkö ja muiden AV-ammattilaisten tapaamisia ja haastatteluita, joiden tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen toimenpiteitä varten sekä lisätä Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntijuutta näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Tavoitteena oli, että projektin päätyttyä Pohjois-Suomen elokuvakomissio on alueen ensimmäinen kontakti myös AV- tuotantoihin kohdentuvan näkyvyyshankinnan asiantuntijana. Tarjottava palvelu näkyvyyshankinnan suhteen on ammattitaitoista ja edistää alueen näkyvyyttä sekä houkuttelevuutta. Näkyvyyshankintapalvelu on projektin jälkeen osa elokuvakomission palveluja. 6

7 Näkyvyyshankinnan mahdollisuudet otettiin huomioon elokuvakomission tuotantojen neuvonnassa projektin aikana. Tapaamisten ja haastatteluiden lisäksi asiantuntijuutta kartutettiin mm. ostamalla yhteistyöraportti ja rajoitettu mediaseuranta Periferia Productionsin Oulussa 2011 kuvatusta F -elokuvasta sekä keräämällä tietoa televisiotuotantojen ja tapahtumien alueellisesta yhteistyöstä sekä sponsorointitoimenpiteistä. Projektin projektikoordinaattori osallistui huhtikuussa 2013 tutustumismatkalle Lontooseen. Matka sisälsi mm. Dr. Who televisiosarjan ja Harry Potter elokuvasarjan kuvauspaikkoja sekä näiden ympärille rakennettuja matkailusisältöjä. Projektipäällikkö osallistui marraskuussa 2013 Future Sponsorship -seminaariin Lontoossa. Matkan tavoitteena oppia laajemmin sponsorointiyhteistyön eri malleista kulttuurin ja urheilun saralla. Näkyvyyshankinnan toimintamalli Projektissa kehitettiin näkyvyyshankinnan toimintamallia, jonka tavoitteena oli saattaa alueen kuntasektorin, matkailupalvelutoimijoiden sekä yritysten tietoisuuteen näkyvyyshankinnan mahdollisuuksia. Projektissa toteutettiin Meillä filmataan - Elokuvatuotannon opas alueellisille toimijoille. Opas selvittää perusteellisesti AV-tuotannon kulun ja toimintaperiaatteet sekä opastaa julkista toimijaa ottamaan hyödyt alueella kuvattavan tuotannon tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta ja aluenäkyvyydestä. Opas soveltuu myös matkailusektorin ja yrityssektorin käyttöön. Oppaan lisäksi projektissa kehitettiin kuntatoimijoille suunnattua koulutuspakettia. Näkyvyyshankinnan toimintamallin toiseksi osaksi (oppaan lisäksi) hankkeen loppuvaiheessa valmistui digitaalinen opas Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa. Sähköisesti luettavissa oleva materiaali hyödyttää alueen näkyvyyshankintaa suunnittelevia tahoja näiden omia tiedotusja markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Opas avaa yhteistyökumppanuuden ja sponsoroinnin malleja mm. esimerkkituotantojen kautta, jotka kaikki ovat tarinoita oivaltavasta yhteistyöstä. Liite 1: Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa PDF Seminaaritapahtumat f K : -tuotantojen N K kehittämispäällikkö Teija Raninen. Tilaisuus oli kutsuvierastilaisuus, ja paikalla oli 15 aluemarkkinoinnista ja -kehittämisestä vastaavaa henkilöä. Mainostajasta yhteistyökumppaniksi Tehokas markkinointi elokuvissa ja TV - seminaari järjestettiin Oulussa Seminaarin osallistui n. 100 henkilöä eri puolilta Pohjois- Pohjanmaata. Seminaarin suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2013 kartoittamalla mielenkiintoisia aiheita, puhujia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Sisällön valinta pohjautui haastatteluihin ja keskusteluihin, joita 7

8 käytiin Meillä filmataan -oppaan tuottamista varten. Kohderyhmä, jota painotettiin laaja-alaisesti yrityksiin, julkisiin toimijoihin ja päätöksen tekijöihin, kaipasi esimerkkejä siitä miten sponsorointia on hyödynnetty sekä aluemarkkinoinnissa että yritysten viestinnässä. Lisäksi seminaariin houkuteltiin AV-alan toimijoita ja yrityksiä sekä mainos -ja viestintätoimistoja. Seminaarin sisältö haluttiin kattamaan laajasti erilaisia AV-tuotantoja, sponsorointiesimerkkejä ja kuvauslokaatioita. Tapahtumassa pyrittiin saamaan puhujien kautta esimerkkejä fiktiivisistä dokumentti -ja lyhytelokuvatuotannoista sekä mainoselokuvatuotannoista ja televisioformaateista. Kuvauspaikoista esillä oli kotimaisia ja ulkomaisia esimerkkejä. Yritysyhteistyöstä esiteltiin esimerkkejä globaaleista brändeistä pieniin yksittäisiin palveluntarjoajiin. Ohjelma: Kumppani: Alueellinen formaattituotanto Oululaisen Fitness Media TV-tuotantoyhtiön tuottaja Timo Kangasluoma kertoi TV-tuotantojen ja tapahtumatuotantojen sekä televisiokanavien välisestä sponsorointiyhteistyöstä. Hänen kanssaan sponsoroijan näkökulmasta puhui Noora Jansson OuluHealthista, joka sponsoroi syyskuussa 2013 Sub-kanavalla esitettyä Maximal TV-sarjaa. Kumppani: televisio Kaupallisista mahdollisuuksista TV-yhtiön näkökulmasta oli kertomassa Juho Ukkonen MTV3 Mediasta. Hän kertoi kuinka perinteisten televisiomainosten lisäksi mainostajat ovat mukana ohjelmien sisällöissä ja konsepteissa ja kuinka tehokkaasti he isoina mediayhtiöinä pystyvät tavoittamaan kohdeyleisönsä. Partner: Documentary Film and a Special Role of Location Jaquiline Edenbrow Forever Picturesista Lontoosta kertoi seminaarissa sekä dokumenttielokuvan tekemisestä yhteistyössä ison kaupungin että maailmanlaajuisten brändien kuten Dieselin ja Coca- Colan kanssa, joiden sponsoroimat elokuvat ovat olleen innovatiivista ja laajalle levinnyttä brändimarkkinointia. Partner: Product Placement in Films and Television From Script to Screen Seminaarin pääpuhuja oli ruotsalainen Peter Carnello InBetween Entertainmentista, joka toimii pääsääntöisesti pitkän elokuvan ja TV-sarjojen sponsorointihankinnassa. InBetween Entertainment on hoitanut mm. Hamilton ja Jäkarna elokuvien sekä TV-sarja Solsidanin sponsorointiyhteistyöt. Näissä tuotannoissa yhteistyömallit ovat olleet erilaisia ja mielenkiintoisia aina jättibrändeistä pieniin Pohjois-Ruotsissa sijaitseviin kuntayhteistöihin. Kumppani: formaattituotanto Kaupunkinäkyvyyden ja ison formaatin sponsorointikuvioista kertoi Mervi Päivinen Solar Televisionista, joka on tuottanut jo kaksi kautta suosittua Voice of Finland TV-formaattia. Puheenvuorojen jälkeen järjestettiin vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus, jonka alkajaiseksi oli lyhyitä esiintymispuheenvuoroja mm. laulaja-laulunopettaja Inga Söder kertoi laulamisen lisäksi Voice of Finland formaattiin osallistumisen näkyvyydestä ja hyödyistä hänen laulajanurallaan. 8

9 Lisäksi paikalliset yritykset Outo Media Oy, Klaffi Tuotannot sekä Airnest Productions Oy esittelivät toimintaansa. Palaute seminaarin sisällöstä on ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Yleisö koki saaneensa konkreettista hyötyä ja ideoita sponsorointiyhteistyökuvioiden rakentamiseen. Tapahtumasta pidettiin niin paljon, että sille toivottiin jatkoa. E : -seminaari järjestettiin Oulussa Iltapäivän tilaisuuteen osallistui 42 toimijaa Pohjois-Pohjanmaalta. Seminaarin kohderyhmää olivat erityisesti alueen matkailuyrittäjät ja -toimijat, kuntien ja kaupunkien edustajat sekä alueen sisältöjen tekijät. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Teemoja olivat erityisesti alueen matkailuyritysten näkyvyys- ja yhteistyömallit audiovisuaalisissa tuotannoissa painottaen TV:tä ja verkkoa. Tapahtumassa vastattiin kysymyksiin: Minkälaisia tuloksia ja lisäarvoa onnistuneen näkyvyyden kautta on mahdollista saavuttaa? Miten erottua ja brändätä oma tuotteensa onnistuneesti? Minkälaista on onnistunut yhteistyö eri osapuolten näkökulmasta ja mitä se vaatii? Ohjelma: Timo Ylitalo Elixir CMS Oy:stä kertoi omista kokemuksistaan yhteistyöstä alueiden ja matkailutoimijoiden kanssa erityisesti Elixir TV-ohjelmiin liittyen. Lisäksi Ylitalo painotti nettivideoiden ja monikanavaisuuden merkitystä markkinoinnissa ja kertoi omista havainnoistaan onnistuneesta ja epäonnistuneesta yhteistyöstä. K-Market Jounin kaupan kauppias Sampo Kaulanen kertoi oman tarinansa pitkäjänteisestä ja suunnitellusta oman yrityksen ja persoonan markkinoinnista TV-ohjelmien kautta. Kaulanen osallistui Diili-ohjelmaan, minkä jälkeen hänet on nähty kahdella kaudella Ylläs Huipulla tuulee - ohjelmassa. Lisäksi Kaulanen on järjestänyt useita julkisuustempauksia tavoitteenaan oman yrityksen, ruokakaupan, myynnin kasvattaminen ja matkailutulojen kasvattaminen. Flatlight Films Oy:n toimitusjohtaja Miikka Niemi esitteli yrityksensä toimintaa ja tuotantoja,s ekä kävi läpi työkaluja onnistuneeseen näkyvyyteen verkossa. Niemi painotti oikeiden kanavien ja kohderyhmien löytämistä, välitettävän viestin aitoutta sekä pitkäjänteisyyttä. Seminaarista saatu palaute oli hyvin positiivista. Palautteen perusteella tilaisuus avasi eri kanavien ja tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia kattavasti. Liite 2: Osallistujalista, Matkailutuote tunnetuksi -seminaari 6. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin yhtenä tuloksena voidaan todeta olevan verkostoitumisen ja uuden tiedon saamisen malli, joka liittyy elokuvakomissiotoimintaan, aluenäkyvyyteen sekä sponsorointiyhteistyöhön. Projektin aikana kerättyä tietoa ja toimintamalleja on hyödyntämässä laaja alueen toimijoiden 9

10 verkosto. Tieto on tuotteistettu Meillä filmataan -oppaaksi ja Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa -oppaaksi. Projektissa on koordinoitu yhteistyötä yli toimialarajojen. Projekti perustui e aikana. Myös hankkeen aikana järjestämät seminaarit ovat olleen onnistuneita konseptiltaan, ja niiden järjestämistä myös tulevaisuudessa on toivottu. Projekti on kehittänyt edelleen Pohjois- Suomen elokuvakomission toimintaa ja asiantuntijuutta. 7. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Ei tasa-arvovaikutuksia. 8. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Ei vaikutuksia kestävään kehitykseen. 9. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Kts. kohta 6. Projektin innovatiivisuus. 10. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin tehty osana Pohjois-Pohjanmaan alueen elokuvakomissiopalveluja. Pohjois-Suomen elokuvakomission toiminnan jatkosta ja sijoittumispaikasta on käyty keskusteluja tapaamisissa BusinessOulun sisäisesti sekä lähimpien sidosryhmien ja POEM-Säätiön kanssa. Lisäksi projektin loppuraporttia kirjoittaessa alueella keskustellaan toiminta-alueen rajat ylittävästä yhteistyöstä alueen imagomarkkinointiin ja AV-alan kanssa toteutettavaan näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Projektissa toteutetut työkalut ja kerätyt verkostot ovat kiinteä osa yhteistyön valmistelua. 11. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Enintään 5000 merkkiä, julkinen SAUMA -projektin lähtökohtana oli luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen (elokuva, dokumentti, tv, netti- ja mainosvideot) kanssa. 10

11 Projektin tavoitteena oli myös kehittää Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC:n roolia näkyvyyshankinnan asiantuntijaksi. Hyvin tuotteistetulla, puolueettomalla ja pitkäjänteisellä palvelulla on mahdollisuus saada alueelle entistä useampia ja merkittävämpiä audiovisuaalisia tuotantoja sekä maksimoida näistä tuotannoista alueelle koituvaa imagollista ja taloudellista hyötyä. Projektin tuloksia ovat: Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus: Projektissa kartoitettiin laajasti Pohjois-Pohjanmaan alueen kunta- ja matkailutoimijoita. Tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden näkyvyys- ja yhteistyötarpeita. Samalla luotiin verkosto alueen toimijoista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita markkinointiyhteistyöstä AV-tuotantojen kanssa. Pohjois-Suomen elokuvakomissi : Projektin aikana toteutettiin useita kansallisen ja kansainvälisen tason AV-ammattilaisten tapaamisia ja haastatteluita, joiden tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen toimenpiteitä varten sekä lisätä Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntijuutta näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Lisäksi toteutettiin asiantuntijuutta lisääviä tutustumis- ja seminaarimatkoja. Näkyvyyshankinnan toimintamalli: Projektissa kehitettiin näkyvyyshankinnan toimintamallia, jonka tavoitteena oli saattaa alueen kuntasektorin, matkailupalvelutoimijoiden sekä yritysten tietoisuuteen näkyvyyshankinnan mahdollisuuksia. Projektissa toteutettiin Meillä filmataan - Elokuvatuotannon opas alueellisille toimijoille. Opas selvittää perusteellisesti AV-tuotannon kulun ja toimintaperiaatteet sekä opastaa julkista toimijaa ottamaan hyödyt alueella kuvattavan tuotannon tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta ja aluenäkyvyydestä. Opas soveltuu myös matkailusektorin ja yrityssektorin käyttöön. Näkyvyyshankinnan toimintamallin toiseksi osaksi valmistui digitaalinen opas Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa. Sähköisesti luettavissa oleva materiaali hyödyttää alueen näkyvyyshankintaa suunnittelevia tahoja näiden omia tiedotus- ja markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Opas avaa yhteistyökumppanuuden ja sponsoroinnin malleja mm. esimerkkituotantojen kautta, jotka kaikki ovat tarinoita oivaltavasta yhteistyöstä. Lisäksi opas sisältää näkyvyyshankinnan suunnittelun ja toteutuksen mallinnuksen. Seminaaritapahtumat: yhteistyökumppaniksi Tehokas markkinointi elokuvissa ja TV - E : Mainostajasta ja Liitteet: Liite 1: Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa PDF Liite 2: Osallistujalista, Matkailutuote tunnetuksi seminaari 11

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Sponsorointi on Suomessa lapsenkengissä Timo Heinonen, Valtion liikuntaneuvoston jäsen Suomalaisyritysten sponsorointitoiminnassa on vielä paljon kehitettävää, sekä investoinnin

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä?

Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Yhteenveto Miten edistän luomua Hämeessä? Ryhmä 1. HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen sopimustuotanto; kaupat mukaan ja julkiset ruokahankinnat viljelijöiden yhteistyö

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi

Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö. Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjät-hanke / Y-Säätiö Sari Timonen, kehittämispäällikkö sari.timonen(at)ysaatio.fi Verkostokehittäjien rooli yhteiskehittämisen alustana: Mukana kaikessa kehittämistyössä ohjelman strategiatasosta

Lisätiedot

Messukeskus looginen kohtaamispaikka

Messukeskus looginen kohtaamispaikka Messukeskus looginen kohtaamispaikka Kehityksen kiihtyvä vauhti, informaatiotulva ja ihmisten kasvava ajanpuute lisäävät tapahtumien merkitystä kohtaamispaikkana Kävijät tulevat tapahtumaan saadakseen

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Mitä sponsorointi on? Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Tiivi Pukkila-Nupponen Päivitetty esitys 17.5.2016 Sponsorointi on tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 17.11.2015 Sisältö: Taustaa: Yritysten tarve ja älykkään kaupungin tiekartta 2020 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Golli-projektin esittely

Golli-projektin esittely Golli-projektin esittely Onnistunut projekti tapahtuma Eteläranta 10 Elina Santamäki, Head of GS1 System, GS1 Finland Oy 22.04.2016 Elina Espoo Sosionomi SOK Tytär Opinnot LUT GS1 Finland Golli GO LIVE

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA KY-verkko - pilottiasiakkaan näkökulmasta: KY-verkko, lyhyt historia LapIT, esittely yrityksestä ja asiakasympäristöstä LapIT rooli KY-verkon suunnittelussa ja pilotoinnissa KY-verkko, tavoitteet ja hyödyt

Lisätiedot

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone KESKI-POHJANMAAN ERIKOISAIRAANHOITO- PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika 16.04.2015 Klo 14:00-15:50 Paikka Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 Kokouksen avaus 4 13 Kokouksen

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely

RYHMÄMENTOROINTI. Jyväversitas-projektin esittely RYHMÄMENTOROINTI Jyväversitas-projektin esittely 19.12. PROJEKTISSA MUKANA: Minna Lapakko Marianne Peltola Anna Mäkelä Yhteistyössä: Student Life, Kielten laitos ja Työelämäpalvelut Haaveiletko työurasta,

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot