SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA"

Transkriptio

1 SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA LOPPURAPORTTI 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN PROJEKTIN MAHDOLLINEN INTERNET-OSOITE ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

3 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ SAUMA -projektin lähtökohtana oli luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen (elokuva, dokumentti, tv, netti- ja mainosvideot) kanssa. alueellisen rahoituksen eri muodoista se AV-tuotantojen rooli toimijoiden markkinoinnissa ja viestinnässä on parhaimmillaan tehokasta ja kustannustehokasta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. - kuitenkaan a - ja Projektin tavoitteena oli kehittää Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC:n roolia näkyvyyshankinnan asiantuntijaksi. Hyvin tuotteistetulla, puolueettomalla ja pitkäjänteisellä palvelulla on mahdollisuus saada alueelle entistä useampia ja merkittävämpiä audiovisuaalisia tuotantoja sekä maksimoida näistä tuotannoista alueelle koituvaa imagollista ja taloudellista hyötyä. Elokuvakomission toimintaa on kehitetty mm. vuosina Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -projektissa. Projektin loppuvaiheessa yhdeksi elokuvakomission tulevaisuuden kehityskohteista linjattiin ns. agentuuritoiminta. Agentuuritoiminnassa elokuvakomissio pyrkii kehittämään toimintaansa näkyvyysyhteistyön osalta toimimalla asiantuntijana markkinointiyhteistyöstä neuvotellessa. SAUMA-projekti oli siis luonteva kehityssuunta NFFC:n toimintaan. Projektin kohderyhmää olivat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat kuntatoimijat, matkailusektori ja yrityksen sekä toissijaisesti audiovisuaalisen alan toimijat paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Projektin painopiste on näkyvyyshankinnasta kiinnostuneiden kunta-, matkailu- ja yritystahojen verkottamisessa toimintaan, toimintamallien kehittämisessä ja arvioinnissa sekä näihin liittyen sopivien AV-tuotantojen aikaisen vaiheen kartoittamisessa mahdollisimman suuren yhteistyöasteen saavuttamiseksi elokuvakomissiotoiminnan kautta. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin toiminta-aika oli Projektin toteutuksesta vastasi POEM-Säätiö ja BusinessOulu liikelaitos. Projektin budjetti oli yhteensä euroa, josta euroa oli omarahoitusta ja euroa EARK-rahjoitusta. Projektin omarahoittajia ovat POEM-Säätiö ja Kuusamon kaupunki. Projektin ohjausryhmä: 3

4 Seija Väisänen, Naturpolis (pj) Janne Soini, Oulun Matkailu Oy Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Soile Pirilä, alkaen Heikki Tunkkari, BusinessOulu Tuija Rytkönen asti, Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys Ohjausryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Projektin työntekijät: Pasi Pirttiaho projektipäällikkö (50%) Pauliina Eronen projektikoordinaattori (30%), (äitiysvapaalla alkaen) projektipäällikkö (100%) (äitiysvapaalla/hoitovapaalla) Maria Gullsten projektisuunnittelija (100%), vt. projektikoordinaattori (30%) vt. projektikoordinaattori (50%) vt. projektipäällikkö (100%) Maija Laine vt. projektipäällikkö (40%) Taina Ronkainen projektisuunnittelija (100%) Anne Kallio-Oinas taloussihteeri (15%) JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektissa on luotu noin 260 osoitteen sähköinen postituslista, jolle on tiedotettu erityisesti kahdesta projektissa järjestetystä seminaaritapahtumasta. Lista on muodostunut projektin aikana kartoitetuista kunta- ja matkailutoimijoista sekä yrityksistä, ja POEM-Säätiön audiovisuaalisen toimialan verkostoista. Lisäksi projektin sidosryhmiä on tiedotettu Pohjois-Suomen elokuvakomission ja POEM-Säätiön Facebook-sivujen kautta. Seminaareista on tiedotettu myös hankkeen yhteistyökumppanien kuten Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien, Oulun kauppakamarin, Ruka-Kuusamo matkailuyhdistyksen ja Oulun Matkailu Oy:n kautta. 4

5 Projektista tiedotettiin POEM-Säätiön toimesta paikallista lehdistöä sen aloittaessa toimintansa. Lisäksi lehdistöä tiedotettiin Mainostajasta yhteistyökumppaniksi seminaariin liittyen. Kaleva uutisoi tapahtumasta ja sen pääpuhuja Peter Carnellosta. Meillä Filmataan oppaan paperiversiota ollaan jaettu projektin sidosryhmille eri tilaisuuksissa, mm. molemmissa seminaaritapahtumissa. Projektin tuloksena valmistunut Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa -opas ovat luettavissa osoitteessa: Projektin tiedot löytyvät BusinessOulun sivulta osoitteesta: 3.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 4. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin käynnistyessä oli POEM-Säätiössä vuodesta 2001 toimineen Pohjois-Suomen elokuvakomission (NFFC) toimina linjattu pysyväksi osaksi säätiön perustoimintaa ja projektin tavoitteena olikin NFFC:n toiminnan kehittäminen ja asiantuntijuuden lisääminen alkaen SAUMA-projektia hallinnoi Oulun kaupungin BusinessOulu liikelaitos. Projektin siirtyminen BusinessOulun alaisuuteen liittyy samaisen organisaation johtoryhmän marraskuussa 2012 tekemään päätökseen lopettaa POEM-Säätiön perusrahoitus vuoden 2013 jälkeen. Samainen johtokunta päätti toukokuussa 2013, että kaikki POEM-Säätiön hallinnoimat hankkeet siirtyvät BusinessOulun hallinnoitaviksi ja toteutettaviksi alkaen niiden loppuun saakka. Projektin siirtyminen BusinessOuluun vaikutti merkittävästi hankkeen toimenpiteisiin ja hallintoon, sekä Pohjois-Suomen elokuvakomission tilanteeseen. POEM-Säätiössä Pohjois-Suomen elokuvakomissiolla oli yksi työntekijä, jonka työtehtäviin kuului osa-aikaisesti työskentely SAUMAprojektissa. BusinessOuluun siirtymisen jälkeen komissiotoimintaa ei ole toistaiseksi resursoitu. Projektille myönnettiin joulukuussa jatkoaikaa saakka (projektin kesto alun perin asti). Jatkoaikaa haettiin, jotta projektin toimenpiteet saadaan toteutettua suunnitellussa laajuudessa. Projektin toimintaan ovat vaikuttaneet myös henkilöstömuutokset. 5. PROJEKTIN TULOKSET Projektin tuloksia ovat: - Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus Näkyvyyshankinnan toimintamalli 5

6 - Seminaaritapahtumat Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus Projektissa kartoitettiin laajasti Pohjois-Pohjanmaan alueen kunta- ja matkailutoimijoita. Tätä varten valmisteltiin näkyvyysyhteistyön mahdollisuuksia ja komissiotoimintaa esittelevä materiaali. Tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden näkyvyys- ja yhteistyötarpeita. Samalla luotiin verkosto alueen toimijoista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita markkinointiyhteistyöstä AVtuotantojen kanssa. Kuntien kanssa käydyissä tapaamisissa pyrittiin paitsi viestimään projektista, sen tavoitteista ja toimenpiteistä, myös kartoittamaan kuntien mahdollisuuksia osallistua niille sopiviin AVtuotantoihin paitsi rahallisesti, myös kuntien omaa palveluinfrastruktuuria hyödyntämällä. Kuten etukäteen osattiin odottaa, kuntien markkinointibudjetti on nykyisessä taloustilanteessa hyvin rajallinen eikä kuntasektorilla välttämättä ollut käsitystä millaista näkyvyyttä tulisi milläkin panostuksella odottaa. Tästä syystä projektissa päätettiin valmistella kunnille kohdistettava perehdyttävä paketti (Meillä filmataan ja Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa), jota voitaisiin hyödyntää erillisissä koulutustapaamisissa paremman yhteistyön varmistamiseksi kuntasektorin ja AV-tuotantojen välillä, ja jota alueen toimijat ja yritykset voivat hyödyntää omatoimisesti näkyvyysyhteistyön kehityksessä. Tapaamisten perusteella voidaan todeta, että kunnat ovat kiinnostuneita hyödyntämään olemassa olevaa palveluinfrastruktuuriaan AV-tuotantojen tarpeisiin sekä osoittamaan budjettiinsa pieniä rahoitusosuuksia alueelle tähtäävien tuotantojen käyttöön. Ensisijaisesti kuntien rahoitusosuudet voidaan kuitenkin nähdä palveluntarjontana, mikä nostaa yritysverkoston roolia toimintamallia kehitettäessä. Kuntatapaamisia toteutettiin yhteensä 26, lisäksi tavattiin alueen eri toimijoita, mm. Oulun kaupunginteatteri, alueen oppilaitoksia, yrityspalvelutoimijoita ja matkailutoimijoita. Tapaamiset toteutettiin hankkeen toimiessa POEM-Säätiön alaisuudessa. Tapaamisten tavoitteena oli myös kartoittaa kuntien valmiuksia osallistua Pohjois-Suomen elokuvakomission toimintaan ja rahoitukseen. BusinessOulussa elokuvakomission tilanteen ollessa epäselvä neuvotteluja ei jatkettu. Luodut kontaktit koko Pohjois-Pohjanmaan alueella ovat kuitenkin jatkossa hyödynnettävissä. Lisäksi useat kunta- ja yritystoimijat ovat osallistuneet projektin järjestämiin seminaaritapahtumiin. Pohjois-Suomen elokuvakomission lisääntynyt asiantuntijuus Projektin aikana toteutettiin useita kansallisen ja kansainvälisen tason tuottaja, tuotantopäällikkö ja muiden AV-ammattilaisten tapaamisia ja haastatteluita, joiden tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen toimenpiteitä varten sekä lisätä Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntijuutta näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Tavoitteena oli, että projektin päätyttyä Pohjois-Suomen elokuvakomissio on alueen ensimmäinen kontakti myös AV- tuotantoihin kohdentuvan näkyvyyshankinnan asiantuntijana. Tarjottava palvelu näkyvyyshankinnan suhteen on ammattitaitoista ja edistää alueen näkyvyyttä sekä houkuttelevuutta. Näkyvyyshankintapalvelu on projektin jälkeen osa elokuvakomission palveluja. 6

7 Näkyvyyshankinnan mahdollisuudet otettiin huomioon elokuvakomission tuotantojen neuvonnassa projektin aikana. Tapaamisten ja haastatteluiden lisäksi asiantuntijuutta kartutettiin mm. ostamalla yhteistyöraportti ja rajoitettu mediaseuranta Periferia Productionsin Oulussa 2011 kuvatusta F -elokuvasta sekä keräämällä tietoa televisiotuotantojen ja tapahtumien alueellisesta yhteistyöstä sekä sponsorointitoimenpiteistä. Projektin projektikoordinaattori osallistui huhtikuussa 2013 tutustumismatkalle Lontooseen. Matka sisälsi mm. Dr. Who televisiosarjan ja Harry Potter elokuvasarjan kuvauspaikkoja sekä näiden ympärille rakennettuja matkailusisältöjä. Projektipäällikkö osallistui marraskuussa 2013 Future Sponsorship -seminaariin Lontoossa. Matkan tavoitteena oppia laajemmin sponsorointiyhteistyön eri malleista kulttuurin ja urheilun saralla. Näkyvyyshankinnan toimintamalli Projektissa kehitettiin näkyvyyshankinnan toimintamallia, jonka tavoitteena oli saattaa alueen kuntasektorin, matkailupalvelutoimijoiden sekä yritysten tietoisuuteen näkyvyyshankinnan mahdollisuuksia. Projektissa toteutettiin Meillä filmataan - Elokuvatuotannon opas alueellisille toimijoille. Opas selvittää perusteellisesti AV-tuotannon kulun ja toimintaperiaatteet sekä opastaa julkista toimijaa ottamaan hyödyt alueella kuvattavan tuotannon tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta ja aluenäkyvyydestä. Opas soveltuu myös matkailusektorin ja yrityssektorin käyttöön. Oppaan lisäksi projektissa kehitettiin kuntatoimijoille suunnattua koulutuspakettia. Näkyvyyshankinnan toimintamallin toiseksi osaksi (oppaan lisäksi) hankkeen loppuvaiheessa valmistui digitaalinen opas Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa. Sähköisesti luettavissa oleva materiaali hyödyttää alueen näkyvyyshankintaa suunnittelevia tahoja näiden omia tiedotusja markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Opas avaa yhteistyökumppanuuden ja sponsoroinnin malleja mm. esimerkkituotantojen kautta, jotka kaikki ovat tarinoita oivaltavasta yhteistyöstä. Liite 1: Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa PDF Seminaaritapahtumat f K : -tuotantojen N K kehittämispäällikkö Teija Raninen. Tilaisuus oli kutsuvierastilaisuus, ja paikalla oli 15 aluemarkkinoinnista ja -kehittämisestä vastaavaa henkilöä. Mainostajasta yhteistyökumppaniksi Tehokas markkinointi elokuvissa ja TV - seminaari järjestettiin Oulussa Seminaarin osallistui n. 100 henkilöä eri puolilta Pohjois- Pohjanmaata. Seminaarin suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2013 kartoittamalla mielenkiintoisia aiheita, puhujia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Sisällön valinta pohjautui haastatteluihin ja keskusteluihin, joita 7

8 käytiin Meillä filmataan -oppaan tuottamista varten. Kohderyhmä, jota painotettiin laaja-alaisesti yrityksiin, julkisiin toimijoihin ja päätöksen tekijöihin, kaipasi esimerkkejä siitä miten sponsorointia on hyödynnetty sekä aluemarkkinoinnissa että yritysten viestinnässä. Lisäksi seminaariin houkuteltiin AV-alan toimijoita ja yrityksiä sekä mainos -ja viestintätoimistoja. Seminaarin sisältö haluttiin kattamaan laajasti erilaisia AV-tuotantoja, sponsorointiesimerkkejä ja kuvauslokaatioita. Tapahtumassa pyrittiin saamaan puhujien kautta esimerkkejä fiktiivisistä dokumentti -ja lyhytelokuvatuotannoista sekä mainoselokuvatuotannoista ja televisioformaateista. Kuvauspaikoista esillä oli kotimaisia ja ulkomaisia esimerkkejä. Yritysyhteistyöstä esiteltiin esimerkkejä globaaleista brändeistä pieniin yksittäisiin palveluntarjoajiin. Ohjelma: Kumppani: Alueellinen formaattituotanto Oululaisen Fitness Media TV-tuotantoyhtiön tuottaja Timo Kangasluoma kertoi TV-tuotantojen ja tapahtumatuotantojen sekä televisiokanavien välisestä sponsorointiyhteistyöstä. Hänen kanssaan sponsoroijan näkökulmasta puhui Noora Jansson OuluHealthista, joka sponsoroi syyskuussa 2013 Sub-kanavalla esitettyä Maximal TV-sarjaa. Kumppani: televisio Kaupallisista mahdollisuuksista TV-yhtiön näkökulmasta oli kertomassa Juho Ukkonen MTV3 Mediasta. Hän kertoi kuinka perinteisten televisiomainosten lisäksi mainostajat ovat mukana ohjelmien sisällöissä ja konsepteissa ja kuinka tehokkaasti he isoina mediayhtiöinä pystyvät tavoittamaan kohdeyleisönsä. Partner: Documentary Film and a Special Role of Location Jaquiline Edenbrow Forever Picturesista Lontoosta kertoi seminaarissa sekä dokumenttielokuvan tekemisestä yhteistyössä ison kaupungin että maailmanlaajuisten brändien kuten Dieselin ja Coca- Colan kanssa, joiden sponsoroimat elokuvat ovat olleen innovatiivista ja laajalle levinnyttä brändimarkkinointia. Partner: Product Placement in Films and Television From Script to Screen Seminaarin pääpuhuja oli ruotsalainen Peter Carnello InBetween Entertainmentista, joka toimii pääsääntöisesti pitkän elokuvan ja TV-sarjojen sponsorointihankinnassa. InBetween Entertainment on hoitanut mm. Hamilton ja Jäkarna elokuvien sekä TV-sarja Solsidanin sponsorointiyhteistyöt. Näissä tuotannoissa yhteistyömallit ovat olleet erilaisia ja mielenkiintoisia aina jättibrändeistä pieniin Pohjois-Ruotsissa sijaitseviin kuntayhteistöihin. Kumppani: formaattituotanto Kaupunkinäkyvyyden ja ison formaatin sponsorointikuvioista kertoi Mervi Päivinen Solar Televisionista, joka on tuottanut jo kaksi kautta suosittua Voice of Finland TV-formaattia. Puheenvuorojen jälkeen järjestettiin vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus, jonka alkajaiseksi oli lyhyitä esiintymispuheenvuoroja mm. laulaja-laulunopettaja Inga Söder kertoi laulamisen lisäksi Voice of Finland formaattiin osallistumisen näkyvyydestä ja hyödyistä hänen laulajanurallaan. 8

9 Lisäksi paikalliset yritykset Outo Media Oy, Klaffi Tuotannot sekä Airnest Productions Oy esittelivät toimintaansa. Palaute seminaarin sisällöstä on ollut erittäin positiivista ja kannustavaa. Yleisö koki saaneensa konkreettista hyötyä ja ideoita sponsorointiyhteistyökuvioiden rakentamiseen. Tapahtumasta pidettiin niin paljon, että sille toivottiin jatkoa. E : -seminaari järjestettiin Oulussa Iltapäivän tilaisuuteen osallistui 42 toimijaa Pohjois-Pohjanmaalta. Seminaarin kohderyhmää olivat erityisesti alueen matkailuyrittäjät ja -toimijat, kuntien ja kaupunkien edustajat sekä alueen sisältöjen tekijät. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Teemoja olivat erityisesti alueen matkailuyritysten näkyvyys- ja yhteistyömallit audiovisuaalisissa tuotannoissa painottaen TV:tä ja verkkoa. Tapahtumassa vastattiin kysymyksiin: Minkälaisia tuloksia ja lisäarvoa onnistuneen näkyvyyden kautta on mahdollista saavuttaa? Miten erottua ja brändätä oma tuotteensa onnistuneesti? Minkälaista on onnistunut yhteistyö eri osapuolten näkökulmasta ja mitä se vaatii? Ohjelma: Timo Ylitalo Elixir CMS Oy:stä kertoi omista kokemuksistaan yhteistyöstä alueiden ja matkailutoimijoiden kanssa erityisesti Elixir TV-ohjelmiin liittyen. Lisäksi Ylitalo painotti nettivideoiden ja monikanavaisuuden merkitystä markkinoinnissa ja kertoi omista havainnoistaan onnistuneesta ja epäonnistuneesta yhteistyöstä. K-Market Jounin kaupan kauppias Sampo Kaulanen kertoi oman tarinansa pitkäjänteisestä ja suunnitellusta oman yrityksen ja persoonan markkinoinnista TV-ohjelmien kautta. Kaulanen osallistui Diili-ohjelmaan, minkä jälkeen hänet on nähty kahdella kaudella Ylläs Huipulla tuulee - ohjelmassa. Lisäksi Kaulanen on järjestänyt useita julkisuustempauksia tavoitteenaan oman yrityksen, ruokakaupan, myynnin kasvattaminen ja matkailutulojen kasvattaminen. Flatlight Films Oy:n toimitusjohtaja Miikka Niemi esitteli yrityksensä toimintaa ja tuotantoja,s ekä kävi läpi työkaluja onnistuneeseen näkyvyyteen verkossa. Niemi painotti oikeiden kanavien ja kohderyhmien löytämistä, välitettävän viestin aitoutta sekä pitkäjänteisyyttä. Seminaarista saatu palaute oli hyvin positiivista. Palautteen perusteella tilaisuus avasi eri kanavien ja tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia kattavasti. Liite 2: Osallistujalista, Matkailutuote tunnetuksi -seminaari 6. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin yhtenä tuloksena voidaan todeta olevan verkostoitumisen ja uuden tiedon saamisen malli, joka liittyy elokuvakomissiotoimintaan, aluenäkyvyyteen sekä sponsorointiyhteistyöhön. Projektin aikana kerättyä tietoa ja toimintamalleja on hyödyntämässä laaja alueen toimijoiden 9

10 verkosto. Tieto on tuotteistettu Meillä filmataan -oppaaksi ja Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa -oppaaksi. Projektissa on koordinoitu yhteistyötä yli toimialarajojen. Projekti perustui e aikana. Myös hankkeen aikana järjestämät seminaarit ovat olleen onnistuneita konseptiltaan, ja niiden järjestämistä myös tulevaisuudessa on toivottu. Projekti on kehittänyt edelleen Pohjois- Suomen elokuvakomission toimintaa ja asiantuntijuutta. 7. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Ei tasa-arvovaikutuksia. 8. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Ei vaikutuksia kestävään kehitykseen. 9. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Kts. kohta 6. Projektin innovatiivisuus. 10. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin tehty osana Pohjois-Pohjanmaan alueen elokuvakomissiopalveluja. Pohjois-Suomen elokuvakomission toiminnan jatkosta ja sijoittumispaikasta on käyty keskusteluja tapaamisissa BusinessOulun sisäisesti sekä lähimpien sidosryhmien ja POEM-Säätiön kanssa. Lisäksi projektin loppuraporttia kirjoittaessa alueella keskustellaan toiminta-alueen rajat ylittävästä yhteistyöstä alueen imagomarkkinointiin ja AV-alan kanssa toteutettavaan näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Projektissa toteutetut työkalut ja kerätyt verkostot ovat kiinteä osa yhteistyön valmistelua. 11. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Enintään 5000 merkkiä, julkinen SAUMA -projektin lähtökohtana oli luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen (elokuva, dokumentti, tv, netti- ja mainosvideot) kanssa. 10

11 Projektin tavoitteena oli myös kehittää Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC:n roolia näkyvyyshankinnan asiantuntijaksi. Hyvin tuotteistetulla, puolueettomalla ja pitkäjänteisellä palvelulla on mahdollisuus saada alueelle entistä useampia ja merkittävämpiä audiovisuaalisia tuotantoja sekä maksimoida näistä tuotannoista alueelle koituvaa imagollista ja taloudellista hyötyä. Projektin tuloksia ovat: Näkyvyyshankinnan verkosto ja kuntien kartoitus: Projektissa kartoitettiin laajasti Pohjois-Pohjanmaan alueen kunta- ja matkailutoimijoita. Tavoitteena oli kartoittaa toimijoiden näkyvyys- ja yhteistyötarpeita. Samalla luotiin verkosto alueen toimijoista ja yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneita markkinointiyhteistyöstä AV-tuotantojen kanssa. Pohjois-Suomen elokuvakomissi : Projektin aikana toteutettiin useita kansallisen ja kansainvälisen tason AV-ammattilaisten tapaamisia ja haastatteluita, joiden tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen toimenpiteitä varten sekä lisätä Pohjois-Suomen elokuvakomission asiantuntijuutta näkyvyysyhteistyöhön liittyen. Lisäksi toteutettiin asiantuntijuutta lisääviä tutustumis- ja seminaarimatkoja. Näkyvyyshankinnan toimintamalli: Projektissa kehitettiin näkyvyyshankinnan toimintamallia, jonka tavoitteena oli saattaa alueen kuntasektorin, matkailupalvelutoimijoiden sekä yritysten tietoisuuteen näkyvyyshankinnan mahdollisuuksia. Projektissa toteutettiin Meillä filmataan - Elokuvatuotannon opas alueellisille toimijoille. Opas selvittää perusteellisesti AV-tuotannon kulun ja toimintaperiaatteet sekä opastaa julkista toimijaa ottamaan hyödyt alueella kuvattavan tuotannon tuomasta taloudellisesta vaikutuksesta ja aluenäkyvyydestä. Opas soveltuu myös matkailusektorin ja yrityssektorin käyttöön. Näkyvyyshankinnan toimintamallin toiseksi osaksi valmistui digitaalinen opas Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa. Sähköisesti luettavissa oleva materiaali hyödyttää alueen näkyvyyshankintaa suunnittelevia tahoja näiden omia tiedotus- ja markkinointitoimenpiteitä suunnitellessa. Opas avaa yhteistyökumppanuuden ja sponsoroinnin malleja mm. esimerkkituotantojen kautta, jotka kaikki ovat tarinoita oivaltavasta yhteistyöstä. Lisäksi opas sisältää näkyvyyshankinnan suunnittelun ja toteutuksen mallinnuksen. Seminaaritapahtumat: yhteistyökumppaniksi Tehokas markkinointi elokuvissa ja TV - E : Mainostajasta ja Liitteet: Liite 1: Saumatonta yhteistyötä näkyvyyshankinnassa PDF Liite 2: Osallistujalista, Matkailutuote tunnetuksi seminaari 11

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

MAUPERTUISIN JALANJÄLJILLÄ

MAUPERTUISIN JALANJÄLJILLÄ MAUPERTUISIN JALANJÄLJILLÄ LOPPURAPORTTI HELMIKUU 2015 MAUPERTUIS-SÄÄTIÖ R.S. Sisällysluettelo 1. Projektin perustiedot... 2 2. Projektin toteuttajan tiedot... 2 3. Ohjausryhmä... 2 3.1. Ohjausryhmän kokoukset...

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN: HOLLYWOOD GLAMOUR VIP Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, kevät 2014 Pauliina Haapasalo TIIVISTELMÄ Hämeenlinna Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot