SEUDULLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUI TAIVALKOSKELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUDULLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUI 24.6.2013 TAIVALKOSKELLA"

Transkriptio

1 SEUDULLINEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ KOKOONTUI TAIVALKOSKELLA Seudullinen kehittämistyöryhmä kokoontui Taivalkosken monitoimitalolla maanantaina. Asialistalla oli useita hankkeita, joihin haettiin kuntarahoitusta seudullisesta kehittämisrahastosta. Lisäksi keskusteltiin alueen matkailun toimialan tilanteesta sekä mm. Eurooppa Koillis-Suomi, EU:n ohjelmakauden toteuttamisesta Koillismaalla ja valmistautumisesta ohjelmakauteen Seudullinen kehittämistyöryhmä myönsi kuntarahoitukset seuraaville alueellisille hankkeille: Kuusamo Lapland alueen matkailuviennin koordinointihanke Hankkeella edistetään Kuusamo Lapland -alueen pienten ja keskisuurten yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä. Hanke pohjautuu Kuusamo Lapland -alueen yritysten ja matkailuyhdistysten yhdessä laatimaan kansainvälistymisstrategiaan , jossa on määritelty kehittämisen painopisteet. Hankkeen avulla tuetaan Lapin imagohankkeen toteutusta käytännön tasolla paikallisilla toimenpiteillä, selvitetään sähköisen markkinoinnin ja kaupan alueellinen ja yritysten tilanne. Kehittämis- ja kansainvälistymistoimenpiteet keskittyvät strategian mukaisesti Venäjän, Hollannin/Benelux, Saksan ja Iso-Britannian markkinoille. Hanke toteutetaan ajalla ja sen kokonaisbudjetti on euroa. Hanke rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintaympäristötuella (80%) sekä alueen kuntien ja matkailuyhdistysten rahoituksella (20%). Hankkeessa ovat mukana Kuusamo, Posio, Salla, Taivalkoski ja Pudasjärvi. Vuoden 2013 kuntarahoitusosuus on yhteensä , joka jakaantuu seuraavasti: Salla (800 ), Pudasjärvi (1 000 ), Posio (200 ) ja Kuusamo + Taivalkoski (8 250 ). Kehittämistyöryhmä myönsi hankkeelle vuoden 2013 kuntarahoituksen Kansainvälistyvän matkailuelinkeinon vaikuttavuuden lisääminen matkailu- ja aluekehityksessä Kuusamossa -hanke Hanke toteutetaan vuosina Naturpolis Oy:n, Kuusamon kaupungin sekä Oulun yliopiston Thule-instituutin ja maantieteen laitoksen yhteistyönä. Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, kuinka kansainvälistyvän Rukan myönteisiä sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia voidaan lisätä Kuusamossa ottaen huomioon myös muut elinkeinot ja niiden maankäyttö (esim. maa-, metsä- ja porotalous, luonnontuoteala, kaivostoiminta). Hankkeen lopputuloksena luodaan Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen alueellis-toiminnallinen malli. Hankkeen budjetti: , josta maaseuturahaston tuki 90% ja kuntarahoituksen osuus 10%. Kuntarahoitus vuodelle 2013: 8645 ja vuodelle 2014: Kehittämistyöryhmä myönsi hankkeelle kuntarahoitukset vuosille 2013 ja 2014.

2 Lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishanke Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun ja Kuusamon kansainvälisten lentoasemien vaikutusalueella olevat matkailuyritykset ja muut organisaatiot. Hankkeen tavoitteena on kehittää lentoliikennettä erityisesti alueellisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta. Tavoitteena on luoda sujuva ja ympärivuotinen lentoliikenne Oulun ja Kuusamon kansainvälisille lentoasemille ja sitä tukeva transferliikenne matkailukeskuksiin. Hankkeen painopiste on Venäjän markkinoilla. Hankkeen toimenpiteet ovat erityisesti kohdistuneet suoran ympärivuotisen reittilentoyhteyden avaamiseen Moskovasta Ouluun ja sitä tukevaan matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämiseen. Tällä hetkellä neuvotteluja käydään Kazanilaisen Tatarstan Air lentoyhtiön kanssa ja projektijohtaja miettii uusia yhteistyötahoja, joiden kanssa voisi aloittaa neuvottelut Moskova-Oulu-Moskova reitistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Naturpolis Oy:n ja Business Oulun kesken ajalla Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksen osuus on euroa ja alueen kuntien osuus euroa. Vuoden 2013 kuntarahoitusosuudet: Kuusamo ja Taivalkoski 2036,27, yhteensä euroa. Kehittämistyöryhmä myönsi hankkeelle vuoden 2013 kuntarahoituksen SAUMA Sponsorointi ja alueen markkinointi av-tuotannoissa hankkeen kuntarahoitus Projektin tarkoituksena on luoda yhteinen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan alueella toimiville yrityksille, kunnille ja matkailutoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä alueelle kohdentuvien AV-tuotantojen kanssa. Projektin viimeisien toimintakuukausien aikana palvelupaketti tuotetaan loppuun, järjestetään toinen tapahtuma/verkostoitumistilaisuus, missä AV-tuotannoissa kiinnostuneet yrittäjät, matkailutoimijat sekä julkisen sektorin toimijat kohtaavat. Projektin yhtenä tuloksena voidaan todeta olevan verkostoitumisen ja uuden tiedon saamisen malli, joka liittyy elokuvakomissiotoimintaan, aluenäkyvyyteen sekä sponsorointiyhteistyöhön. Hankkeen hallinnoijana on ollut POEM-Säätiö (1.6. alkaen Business Oulu) ja sen kokonaisbudjetti on Hankkeeseen anotaan kuntarahoitusta vuodelle 2013 yhteensä Hanke päättyy Kehittämistyöryhmä myönsi hankkeelle kuntarahoitusta vuodelle 2013 yhteensä Ruka World Cup Resort markkinointikonseptin suunnitteluhanke Hankkeen tarkoituksena on lisätä Ruka-Kuusamon tunnettuutta maailmanluokan tapahtumien järjestäjänä ja luoda yhteinen markkinointikonsepti Ruka World Cup Resort - teeman ympärille. Hanke tulee vahvistamaan alueen omaa identiteettiä ja hankkeen toimenpiteillä tullaan kehittämään jo alueelle luotuja kisatapahtumia sekä edistämään niiden yhteismarkkinointia sekä lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Rukan

3 maailmancupin kisat ovat todella merkittävät sekä Koillismaan alueelle että valtakunnallisesti. Kisojen kautta alue saa huomattavan medianäkyvyyden sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kisojen pysyvyys ja jatkuvuus Ruka-Kuusamo alueella. Hankkeen tavoitteena on myös yhteisen varainhankintakonseptin luominen, jolla pystytään varmistamaan tulevien kisojen rahoitus. Tärkeänä osana kisatapahtumien markkinointia on kisojen tunnelma ja kisaohjelma, jonka kehittäminen on yksi hankkeen tavoitteista. Hankkeen aikataulu on 10/ /2014 ja sen kokonaisbudjetti Kehittämistyöryhmä esittää Naturpolis Oy:n hallitukselle, että yhtiö valmistelee hankesuunnitelman ja jättää rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja ottaa hankkeen hallinnoitavakseen, mikäli sille myönnetään rahoitus. Lisäksi seudullisesta kehittämisrahastosta varataan vuoden 2014 määrärahoista hankkeen kuntarahoitukseen. Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, TEKES-rahoitteinen tutkimushanke Tämä tutkimushanke tuottaa tietoa matkailuelinkeinon tarpeista ja lähtökohdista kaivostoiminta-alueilla. Tietoa voivat hyödyntää kaivosyritykset, kunnat, viranomaiset ja matkailuyritykset sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Kaivosyhtiöille ja sen rahoittajille on tärkeää, että yhtiöllä on toiminnalleen sosiaalinen toimilupa. Kuntien tulee ottaa kaavoituksessa ja elinkeinopoliittisissa linjauksissaan huomioon pitkän aikavälin tarpeet. Matkailuyrityksille taas on tärkeää ennakoida omassa toiminnassaan oman toimintaympäristön muutokset. Hanketta hallinnoi Metsäntutkimuslaitos (METLA), jolla on Suomessa laaja kokemus matkailijatutkimuksissa, joissa tarkastellaan eri luontoon perustuvien elinkeinojen yhteensovittamista. Hankkeessa jalostetaan primääritietoa (matkailijoiden ja matkailuyritysten käsitykset yhteensovittamisesta ja mahdollisuuksista) yleisiksi ja tapauskohtaisiksi ehdoiksi kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamiseksi samoilla toiminta-alueilla, sekä edelleen käytännön toimenpide-ehdotuksiksi. Hankkeen toiminta-aika on 5/2013-6/2014 ja hankkeen budjetti Hanketta rahoittavat TEKES sekä hankkeeseen osallistuvat tahot, joita ovat: Dragon Mining Oy (5000 ), Mustavaaran Kaivos Oy (5000 ), Pudasjärven kaupunki (2200 ), Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys ry (500 ), Syötteen matkailuyhdistys ry (500 ) ja Taivalkosken matkailuyhdistys ry (300 ). Naturpolis Oy:ltä haetaan 5600 rahoituspäätöstä. Hankkeen toteutukseen varataan seudullisesta kehittämisrahastosta 5600 ja lisäksi kehittämistyöryhmä nimesi edustajat sekä varaedustajat hankkeen ohjausryhmään. Edustajiksi (suluissa varaedustaja) valittiin Vesa Turpeinen (Jukka Mikkonen) ja Heikki Härkönen (Timo Halonen).

4 Oman elämänsä sankari vaikuttajaverkostohanke Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on hakemassa rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan Liiton maakunnallisesta kehittämisrahasta Oman elämänsä sankari vaikuttajaverkostohankkeeseen. Hanke koskettaa tiiviisti Kuusamoa ja Rukaa sekä Rukan maailmancupin muuta toiminnallista kehittämistä. Hankkeen toteutusaika on ja sen kokonaisbudjetti on Haettavan kuntarahoituksen osuus on yhteensä euroa, joka jakaantuu seuraavasti: vuosi 2013: 4.500, vuosi 2014: 7.500, vuosi 2015: Kuntarahoituksen osuus toteutuneista kustannuksista on enintään 9,28%. Kehittämistyöryhmä päätti hankkeeseen osallistumisesta ja myönsi hankkeelle kuntarahoituksen seudullisesta kehittämisrahastosta. Seudullinen kehittämistyöryhmä käsitteli myös seuraavat hankehakemukset: Lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittäminen, jatkohanke Lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämishankkeessa, joka loppuu alkusyksyllä 2013, on käyty neuvotteluja venäläisten lentoyhtiöiden ja matkanjärjestäjien kanssa. Neuvotteluja lentoyhtiöiden kanssa jatketaan ja ensisijaisena tavoitteena on saada lentoyhtiöltä aiesopimus sekä raamit reitin eteen tehtäviin yhteisiin markkinointitoimenpiteisiin. Matkanjärjestäjäyhteistyötä ja neuvotteluja jatketaan valikoitujen matkanjärjestäjien kanssa. Matkanjärjestäjäyhteistyössä pääpaino on Moskova-Oulu-Moskova lentoreitin kiinnostavuuden lisäämisellä ja asiakaskunnan hankinnalla lennoille. Lisäksi hankealueella tehdään lentoreitin käynnistämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Lentoyhteyksien ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittämisen jatkohanke pyritään aloittamaan tällä hetkellä käynnissä olevan hankkeen päättyessä (11/2013), jotta käynnissä olevia lentoyhtiöneuvotteluja pystytään jatkamaan ilman taukoa. Hankkeen kesto saakka. Hankkeen hallinnoijana toimii Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja yhteistyöorganisaationa BusinessOulu. Hankeen budjetti on eur, josta Koillismaan kuntien osuus eur. Seudullinen kehittämistyöryhmä ei myöntänyt hankkeelle kuntarahoitusta. Kitkan Viisas brändäyshanke Kitkan viisas -muikku sai EU:n alkuperänimisuojan maaliskuussa Lähtökohta nimisuojan hakemiselle oli halu nostaa paikallisen kulttuuriperimän ja kala-alan arvostusta Koillismaalla. EU:n alkuperänimisuojastatus on yksi osa Koillismaan elintarviketalouden, matkailun ja luonnonvarojen käytön määrätietoista kehittämisprosessia. Koillismaan alueen kalatalouden ja Kitkan viisas -muikun arvostuksen nostamiseksi haetaan

5 yleishyödyllistä maineennostamishanketta. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kalastajiin, kaupan ja ravintola-alan ammattilaisiin sekä elintarvikkeiden jalostajiin ja lisäksi nuorisoon ja yleisen tietoisuuden lisäämiseen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja ylläpitämiseen. Hanke toteutetaan ajalla ja sen kokonaisbudjetti on , Kalaleader-rahoitus 96,5 %: ja yksityisrahoitus 3,5 %: Seudullinen kehittämistyöryhmä esittää Naturpolis Oy:n hallitukselle, että yhtiö valmistelee ja jättää tästä alueellisesti tärkeästä hankkeesta hankehakemuksen Kainuun ELYkeskukseen ja ottaa hankkeen hallinnoitavakseen, mikäli sille myönnetään rahoitus. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittäminen esiselvityshanke Esiselvityshankkeen tavoitteena on Kuusamon luontokaupungin imagon vahvistaminen ja esilletuominen sekä kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden lisääminen. Erityisesti halutaan selvittää Kuusamon vahvan luontokuvaosaamisen ja maineen hyödyntämismahdollisuuksia kaupungin keskustan elävöittämisessä, samoin kuin vihreyden ja valaistuksen (valo eri vuodenaikoina) tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on alueen matkailullisten kärkiteemojen Ruka World Cup Resort ja Kuusamo Land of National Parks hyödyntäminen ja vahvistaminen myös kaupungin keskustan alueella toteutettavien toimenpiteiden avulla. Hanketta on suunniteltu Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämisestä maaliskuussa 2013 järjestetyn keskustelutilaisuudesta saatujen palautteiden pohjalta sekä edelleen kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmässä loppukevään 2013 aikana. Toimenpiteitä hankkeessa ovat mm. infopäivä Design Managementista keskustan alueen yrityksille, kiinteistönomistajille ja kaupungin viranomaisille, teemallisen suunnitteluyhteistyön käynnistäminen, yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen esim. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja luontokuva-akatemian kanssa, sekä suunnittelukilpailun julistaminen luontokaupunki-imagoon sopivista Tervetuloa Kuusamoon kylteistä. Hankkeen toteutusaika on 9/2013-6/2014 ja kokonaisbudjetti , josta Kuusamon kaupungin rahoitusosuus Kehittämistyöryhmä esittää Naturpolis Oy:n hallitukselle, että yhtiö valmistelee hankesuunnitelman ja jättää rahoitushakemuksen Pohjois-Pohjanmaan liittoon sekä hakee kuntarahoitusosuudesta päätöstä Kuusamon kaupungilta. Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Hentilä, puh ,

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 1(16) Maakunnan kehittämisraha LOPPURAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI 1.1.2010 31.5.2012 HANKKEEN NIMI KOILLIS-SUOMEN KOKO DIAARINUMERO JA FIMOS NUMERO 117281

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA

SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA SAUMA SPONSOROINTI JA ALUEEN MARKKINOINTI AV-TUOTANNOISSA LOPPURAPORTTI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ... 3 2. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ... 3 3. JULKISUUS JA

Lisätiedot

Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3

Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3 Vuosikertomus 2009 SISLLYS Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Koillis-Suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen...6 Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä...10 koillis-suomen kasvuohjelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT PROJEKTIKATSAUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut projektiluettelo 9 Eiscat3D 11 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 13 Green Care Lappi 15 Lapin matkailun

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013

JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 1 JOENSUUN KAUPUNGIN EU JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET VUONNA 2013 Kustannuspaikka 1272 Kehittämishankkeet Tilanne 31.12.2013 perustuen kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, suunnittelu /liiketoimintajohtajan

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi RAHOITUS/EU-OHJELMAT EU-tukia matkailun kehittämiseen voi hakea lukuisista rahoituslähteistä. Niitä myöntävät sekä Suomen viranomaiset että Euroopan Unioni. EU-tukien tavoitteena on koko Euroopan Unionin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1.2013. 19.2.2013 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet TL 2 ILMAKEHÄKESKUS: Itä-Suomen

Lisätiedot