Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?"

Transkriptio

1 Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä tarkoitetaan lyhyeksimyynnillä? Lyhyeksimyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittaja myy markkinoilla sellaisia osakkeita, joita hän ei sillä hetkellä omista. Sijoittajan tulee löytää markkinoilta osapuoli, joka omistaa vastaavat osakkeet ja haluaa lainata ne lyhyeksimyyjälle. Sijoittaja maksaa lainaksiantajalle osakelainasta korkoa laina-ajalta. Lainaksiantajan ja lainaksiottajan väliin tarvitaan välittäjä, joka yhdistää toimeksiannot ja tekee arvopaperilainat lain ja sääntöjen vaatimalla tavalla. Välittäjä myös huolehtii, että lainaksiottaja asettaa osakelainalle tarvittavat vakuudet sekä huolehtii osakelainakorkojen veloittamisesta ja hyvittämisestä. Välittäjä ottaa palkkion osuutena osakelainakorosta, itse lyhyeksimyynnin onnistuminen ei vaikuta välittäjän palkkioon. 3) Mitä osakkeita voi myydä lyhyeksi? Sijoittaja voi myydä lyhyeksi periaatteessa kaikkia pörssilistattuja osakkeita ja rahastoja (ETF). Nykyisen sääntelyn mukaan lyhyeksimyyjän on kuitenkin varmistuttava, että osakkeet saadaan lainaksi ennenkuin myyntitoimeksianto toteutetaan. Välittäjä voi tarjota lyhyeksimyyntiä esimerkiksi ns. liikennevalomallin mukaisesti: vihreä valo osakkeen kohdalla merkitsee, että osake on vapaasti lyhyeksimyytävissä; keltainen valo osakkeen kohdalla merkitsee, että osake saattaa olla lyhyeksimyytävissä, mutta lainan saatavuus tulee tarkistaa välittäjältä; punainen valo merkitsee, että osake on erittäin vaikeasti lainattavissa eikä sen lyhyeksimyynti ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lago Kapital Oy:n kautta voi myydä lyhyeksi osakkeita kaikilla seuraavilla markkinoilla: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Hollanti, Belgia, Luxembourg, Italia, Espanja, Portugali, Kreikka, Sveitsi, Itävalta, Turkki, USA, Kanada, Venäjä ja HongKong 4) Kuinka pitkiä osakelainat ovat? Lainalle ei yleensä aseteta eräpäivää, vaan laina suljetaan sen jälkeen, kun osakkeet ostetaan takaisin markkinoilta ja palautetaan lainaksiantajalle. Tämän on kuitenkin tapahduttava viimeistään vuoden sisällä lainapäivästä, sillä muuten lainaksianto muuttuu verotuksessa luovutukseksi ja lainaksiantajan katsotaan myyneet osakkeet. Tällä rajoituksella viitataan Suomen lainsäädäntöön ja rajoitukset voivat olla eriäviä ulkomaisilla lainaksiantajilla. 5) Mikä on ns. recall? Recall tarkoittaa, että lainaksiantaja haluaa vapauttaa osakelainasopimuksen ja vaatii lainaksiannetut osakkeet takaisin. Sopimuksen mukaisesti lainaksiottajan tulee saada voimaan korvaava osakelaina tai vaihtoehtoisesti ostaa korvaavat osakkeet pörssistä. Lainaksiottajalla on käytännössä yksi päivä aikaa, sillä lainaksiotetut osakkeet tulee palauttaa viimeistään kolmen päivän kuluttua, mikä on pörssikaupankäynnin selvityssykli Suomessa. Lainaksiottajan välittäjä huolehtii, että osakkeet palautetaan lainaksiantajalle ajoissa ja käyttää ääritilanteessa asetettuja vakuuksia osakkeiden takaisinostamiseen. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista ja yleensä välittäjä löytää korvaavat osakkeet lainaksi eikä positiota tarvitse sulkea pakko-ostolla. Lago Kapital Oy Y-Tunnus: Hietaniemenkatu 2, 7krs Helsinki

2 Lainaksiantajan ei tule sopimuksen mukaisesti perustella, miksi osakkeet pyydetään takaisin, mutta käytännössä osakkeet halutaan takaisin, kun lainaksiantaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen tai myydä osakkeet itse. Yritykset lähettävät yhtiökokouskutsut arvoosuustiliomistusten perusteella ja sen takia lainaksiantaja ei välttämättä saa kutsua yhtiökokoukseen, jos kaikki osakkeet on annettu lainaksi. 6) Lisääkö lyhyeksimyynti likviditeettiä markkinoille? Kyllä. Lyhyeksimyynti mahdollistaa, että sijoittajan ei tarvitse omistaa kohdeyrityksen osakkeita ilmaistakseen mielipiteensä, että yrityksen pörssikurssi on liian korkea. Kääntäen voidaan ajatella, että sijoittajalla ei tarvitse olla rahaa ilmaistakseen mielipiteensä, että kohdeyrityksen pörssikurssi on liian matala; sijoittaja voi lainata rahaa ja ostaa kohdeyrityksen osakkeita. Mikäli osakkeiden lyhyeksimyynti tai osakkeiden ostaminen velkarahalla olisivat kiellettyjä, ei edellä mainittuja kauppoja tulisi pörssiin. Valitettava tosiasia on kuitenkin, että lainaksiantaja tai välittäjä ei voi vaikuttaa, millä markkinapaikalla lyhyeksimyyjä toteuttaa toimeksiannon. Näin ollen arvopaperin noussut lainakysyntä ei välttämättä vaikuta suoraan Helsingin pörssiin vaan se voi valua vaihtoehtoisille markkinapaikoille. Lyhyeksimyynnin vaikutusta osakkeen hintaan ja likviditeettiin on tutkittu paljon ja sijoittajan on helppo löytää paljon sekä akateemista että käytännön läheisempää tutkimusta aiheesta. Yleinen mielipide on, että lyhyeksimyynnin mahdollistaminen lisää sekä volatiliteettia että likviditeettiä. Keskustelut päätyvät usein samoihin lopputulemiin kuin vastaavat tutkimukset robottikaupankäynnistä ja sen vaikutuksista markkinoihin. Finanssikriisin jälkeiset lyhyeksimyyntikiellot tuottivat hyvää dataa, jolla voitiin verrata osakkeen likviditeettiä ennen kieltoa ja niiden aikana. Edellä mainitun lisäksi markkinatakaus ja erilaiset suojausstrategiat edellyttävät lyhyeksimyyntiä ja tuottavat näin ollen likviditeettiä. Näitä käsitellään tarkemmin tämän osion muissa kohdissa. 7) Miksi markkinatakaaja tarvitsee lainaksi osakkeita? Markkinatakaaja on pörssiyrityksen valitsema välittäjä, joka sitoutuu antamaan pörssissä sekä osto- että myyntitarjouksia pörssiyhtiön osakkeelle. Tällä varmistetaan, että sijoittajilla on jatkuvasti mahdollisuus sekä ostaa että myydä yrityksen osakkeita. Markkinatakaaja ei välttämättä itse omista yrityksen osakkeita ja tietyissä tilanteissa markkinatakaaja menee miinukselle eli myy enemmän kuin ostaa. Markkinatakaaja lainaa osakkeet toimituksia varten ja palauttaa lainat myöhemmin, kun ostoja tulee enemmän kuin myyntejä.

3 8) Miten osakelainaus vaikuttaa omistajaluetteloihin? Osakelainassa osakkeet siirtyvät pois lainaksiantajan arvo-osuustililtä ja näin ollen oikea omistaja myös poistuu yhtiön omistajaluettelolta. Oikea omistaja palaa omistajaluettelolle, kun osakkeet palautetaan alkuperäiselle omistajalle. Otetaan käytännön esimerkki: A antaa 100 osaketta lainaksi lyhyeksimyyjälle B, joka myy osakkeet pörssissä. Pörssissä suomalainen sijoittaja C ostaa 50 osaketta ja ulkomainen sijoittaja D ostaa 50 osaketta. Tämä kauppa vaikuttaa omistajaluetteloihin seuraavasti: A:n omistusmäärä laskee 100 osakkeella, C:n omistusmäärä nousee 50 osakkeella ja hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä nousee 50 osakkeella. Lyhyeksimyyjää B ei näy omistajaluettelolla, mutta periaatteessa hänen omistuksensa olisi negatiivinen ) Miten lyhyeksimyynti vaikuttaa itse yritykseen? Ei mitenkään. 10) Omistamani yhtiön osakkeita myydään paljon lyhyeksi mitä siitä voi päätellä? Suuri lyhyeksimyyntimäärä kertoo, että markkinoilla on paljon sijoittajia, joiden mielestä osakkeen nykyinen pörssikurssi on liian korkea. Lyhyeksimyyntimääriä seuraamalla voi saada lisäinformaatiota markkinoiden yleisestä mielipiteestä. 11) Voiko lainaksiannetut osakkeet hävitä? Alkuperäisellä omistajalla on oikeus pyytää lainaksiannetut osakkeet takaisin milloin tahansa laina-aikana. Tämä on ns. recall, joka voi aiheuttaa lyhyeksi myyjälle suuriakin tappioita, mutta se on lainaksiantajan oikeus. Mikäli lainaksiottaja ei palauta osakkeita, ostaa välittäjä asetetuilla vakuusrahoilla vastaavat osakkeet takaisin ja palauttaa lainaksiantajalle. 12) Tekeekö lyhyeksimyyjät aina tähtitieteellisiä voittoja? Lyhyeksimyynti on itse asiassa erittäin riskipitoinen instrumentti, sillä sen maksimivoitto on rajattu osakkeen hintaan, mutta tappioriski on periaatteessa rajaton. Lyhyeksimyyjä voi joutua myös ostamaan osakkeet markkinoilta pakosta, kun lainaksiantaja pyytää osakkeet takaisin. Edelleen tulee muistaa, että lyhyeksimyynti on usein vain suojausväline eikä riskisijoitus. Mikäli lyhyeksimyynti on tehty suojaustarkoituksessa, ei lyhyeksimyyjälle ole merkitystä, nouseeko vai laskeeko kohde-etuutena oleva osake.

4 13) Mitä tarkoittaa, että välittäjä tekee lyhyeksimyynnin suojaustarkoituksessa? Välittäjät tarjoavat sijoittajille monia eri mahdollisuuksia ottaa näkemystä markkinoista ilman, että sijoittajan tulee ostaa tai myydä kohteena olevia osakkeita. Tuotteiden kirjo on erittäin laaja ja näitä ovat esimerkiksi osake-optiot, osake-termiinit, osake-futuurit, hinnanerosopimukset jne. Käydään yksi esimerkki yksityiskohtaisemmin läpi, jossa välittäjä suojautuu myymällä lyhyeksi osakkeita: Yrityksen A osake maksaa pörssissä tänään 5 euroa. Sijoittaja arvioi, että yrityksen A osake on ylihinnoiteltu ja ottaa kantaa ostamalla välittäjältä myyntioption hintaan 5 euroa, joka erääntyy kolmen kuukauden kuluttua. Sijoittaja siis ostaa mahdollisuuden myydä yhtiön A osakkeita kolmen kuukauden kuluttua hintaan 5 euroa. Mikäli kaikki menee suunnitellun mukaisesti ja osakkeen hinta on kolmen kuukauden kuluttua esimerkiksi 3 euroa, voi sijoittaja ostaa osakkeet 3 euron hintaan ja myydä ne (käyttää option) 5 euron hintaan. Mikäli hinta liikkuukin vastakkaiseen suuntaan ja hinta on esimerkiksi 7 euroa, sijoittajan ostamat optiot ovat arvottomia ja sijoittajan tappioksi muodostuu optioista maksettu hinta alkuhetkellä. Yleensä sijoittajan ei tarvitse erääntymishetkellä edes oikeasti ostaa osakkeita (jos hinta siis 3 euroa), vaan välittäjä maksaa hänelle sen rahasumman joka näistä kaupoista olisi voittona jäänyt. Tästä käytetään nimitystä nettoarvontilitys. Mitä välittäjä tekee, kun hän myy (eli asettaa) optiot sijoittajalle alkuhetkellä? Välittäjä ei myy näitä optioita sen takia, että hänellä olisi täsmälleen vastakkainen näkemys asiasta. Välittäjä suojautuu tilanteessa seuraavasti: Välittäjä myy osakkeet jo alkuhetkellä pörssissä hintaa 5 euroa ja saa myynneistä rahaa. Välittäjä lainaa osakkeet markkinoilta kattaakseen myynnit. Mikäli osakkeen hinta nousee pörssissä option voimassaolon aikana, välittäjä myy lisää osakkeita lyhyeksi. Mikäli osakkeen hinta laskee pörssissä, välittäjä ei tee mitään, sillä positio on jo suojattu. Eräpäivänä: Mikäli osakekurssi on 7 euroa, välittäjän voitoksi muodostuu optiopreemion ja osakelainapalkkion välinen erotus. Sijoittajan tappio on optioista maksettu preemio. Tulee huomioida, että välittäjä on lisännyt lyhyeksimyyntiä kurssin noustessa ja täten hänellä on eräpäivänä lyhyeksimyynneistä saadut rahat ja hän voi ostaa osakkeet markkinoilta palauttaakseen ne lainaksiantajalle. Mikäli osakkeen hinta on 3 euroa, välittäjä ostaa osakkeet markkinoilta hintaan 3 euroa ja maksaa erotuksen sijoittajalle voittona. Välittäjän tuotoksi muodostuu edelleen optioista saadun preemion ja osakelainapalkkion välinen erotus.

5 Edellä mainitussa esimerkissä osakkeen voimakas kurssinousu saattaa laukaista voimakkaita lyhyeksimyyntejä välittäjän toimesta ja kasvattaa osakelainavolyymejä markkinoilla. Tämä saattaa näyttää ulkopuoliselle siltä, että kyseinen välittäjä olisi moukaroimassa osaketta, vaikka kyse on normaalista riskienhallinnasta. Markkinoiden suhteellisen uusi tulokas on hinnanerosopimus, jossa sijoittaja pääsee helposti ottamaan näkemystä eri maiden pörsseissä jopa vain 10 % pääomalla. Olkoon sijoittajan ottama näkemys mikä tahansa, ketjun päässä on aina välittäjä (takaaja), joka tekee vastaavan toimeksiannon pörssissä olkoon se sitten osto tai myynti. Hinnanerosopimussopimusten yhteydessä mainitaan, että myös niihin liittyy recall riski eli sijoittaja voi joutua sulkemaan position kesken juoksuajan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että ketjun päässä oleva välittäjä on myynyt osakkeita lyhyeksi suojaustarkoituksessa ja hänen antolainaajansa on pyytänyt lainasopimuksen vapauttamista. 14) Voiko yksityissijoittaja suojautua myymällä lyhyeksi? Kyllä. Oletetaan, että sijoittaja tulee saamaan yhtiön A osakkeita kolmen kuukauden päästä määrän X. Hän voi saada osakkeet esimerkiksi maksuna yritysmyynnistä, perintönä tai hänellä on yrityksen henkilöstöoptioita, jotka oikeuttavat hänet merkitsemään yhtiön osakkeita markkinahintaa alempaan hintaan. Oletetaan edelleen, että sijoittaja on päättänyt myydä nämä osakkeet kolmen kuukauden päästä, koska hän tarvitsee rahaa. Sijoittaja voi käytännössä odottaa kolme kuukautta ja myydä osakkeet sen jälkeen vallitsevaan markkinahintaan tai hän voi aloittaa osakkeiden myynnin jo aikaisemmin ja jaksottaa myynnit pidemmälle ajanjaksolle. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa sijoittaja myy osakkeita joita hän ei (vielä) omista ja hän joutuu tekemään lyhyeksimyynnin ja lainaamaan osakkeet. Sijoittaja palauttaa osakkeet välittäjälle, kun ne on kirjattu hänen arvo-osuustililleen. 15) Voiko käyttämäni välittäjä lainata salaa osakkeitani ilman, että tiedän siitä? Suomalaisen sijoittajan omistamat suomalaiset osakkeet säilytetään sijoittajan omalla hänen nimiinsä avatulla arvo-osuustilillä. Vaikka arvo-osuustili on avattu välittäjän X toimesta, sama tili on myös Euroclear Finlandin rekisterissä eikä tilille ole mahdollista tehdä piilokirjauksia ilman että sijoittaja saisi tästä tietää. Ulkomaiset osakkeet säilytetään välittäjän käyttämien ulkomaisten pankkien hallintarekisterissä ns. laaritileillä. Osakkeiden lainaaminen tileiltä ilman sijoittajan tietoa olisi teoriassa mahdollista, mutta käytännössä tämä jää kiinni välittäjän tai pankin sisäisessä kuukausitäsmäytyksessä.

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Nuoren osakesijoittaminen

Nuoren osakesijoittaminen Nuoren osakesijoittaminen 2009 Jussi Aamuvuori Sisällys Lukijalle... 3 NUORTEN RAHANKÄYTTÖ... 4 Mistä saa rahat säästämiseen?... 4 Esimerkkejä tuhlaamisesta... 5 Miten säästää arjessa... 6 MATKA OSAKESÄÄSTÄJÄKSI...

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot