Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet

2 Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet Laitteen asennus ja liitännät Käyttö... 6 Maitovaahto... 6 Kuuma maito... 6 Kuuma kaakao Puhdistus Kuljetus ja ympäristöystävällinen hävittäminen... 7 Kuljetus... 7 Hävittäminen Tekniset tiedot JURAn yhteystiedot / juridiset tiedot... 8 Symbolien kuvaus Varoituksia HUOMIO Käytetyt symbolit VAARA VAROITUS VAROKAA Varoitusmerkki kiinnittää huomiosi mahdollisiin loukkaantumisen vaaroihin. Huomioi aina tämän symbolin ilmoittamat tiedot välttääksesi mahdolliset loukkaantumisen tai jopa hengenvaarallisen loukkaantumisen vaarat. VAARA merkkisana kiinnittää huomiosi vaaralliseen tilanteeseen. Mikäli tätä varoitusta ei huomioida, se voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VAROITUS merkkisana kiinnittää huomiosi vaaralliseen tilanteeseen. Mikäli tätä varoitusta ei huomioida, se voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. VAROKAA merkkisana (yhdessä varoitusmerkin kanssa) kiinnittää huomiosi vaaralliseen tilanteeseen. Mikäli tätä varoitusta ei huomioida, se voi johtaa lieviin tai keskivaikeisiin ruumiinvammoihin. HUOMIO kiinnittää huomiosi koneelle mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin. Kehotus ryhtyä toimenpiteisiin. Tämä symboli merkitsee sitä, että sinua kehotetaan suorittamaan jokin toimenpide. Tietoa ja vinkkejä, joiden avulla maidonvaahdottajan käyttö on vieläkin helpompaa. 2

3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA Ennen kuin alat käyttämään maidonvaahdotinta, lue nämä ohjeet huolellisesti ja kokonaan läpi ja noudata ohjeita. Takuuhuolto ei ole koske vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu. Vahinkojen ja niihin liittyvien henkilövahinkojen vaaran välttämiseksi pyydämme lukemaan seuraavat turvallisuutta koskevat tärkeät tiedot huolellisesti läpi ja noudattamaan näitä ohjeita käyttäessänne sähkölaitetta: Otettuasi maidonvaahdottajan ulos pakkauksesta tarkista, että se ei ole vahingoittunut. Jos sinulla on epäilystä asiasta, älä käytä konetta, vaan ota yhteyttä oman maasi JURA asiakaspalveluun. Hävitä pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) niin, etteivät ne joudu lasten käsiin, sillä ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Jos tämän laitteen verkkojohto on vioittunut, se tulee lähettää joko suoraan JURAlle tai JURAn valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Huolehdi siitä, että verkkojohto ei jää minnekään kiinni eikä pääse hankaamaan teräviä reunoja vasten. Älä koskaan päästä verkkojohtoa riippumaan löysänä. Tällöin on vaarana, että joku voi kompastua verkkojohtoon tai se voi vaurioitua. Huolehdi siitä, että maidonvaahdottajaa ja verkkojohtoa ei ole sijoitettu kuumien pintojen lähelle. Älä koskaan avaa konetta ja yritä korjata sitä itse. Älä tee koneeseen minkäänlaisia muutoksia, joita ei ole kuvattu näissä käyttöohjeissa. Laitteessa on jännitteisiä osia. Ainoastaan JURAn valtuuttamat huoltoliikkeet saavat tehdä korjauksia käyttäen alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. Kytke laite ainoastaan verkkojännitteeseen, joka vastaa laitteen arvokilvessä olevia tietoja. Arvokilpi löytyy maidonvaahdottajan alapuolelta. Löydät tarkemmat tekniset tiedot näistä käyttöohjeista (katso Luku 5 Tekniset tiedot ). Käytä maidonvaahdottajaa ainoastaan lasten ulottumattomissa, sillä maito voi tulla hyvin kuumaksi. Älä käytä vaurioituneita maitosäiliöitä. Tartu maitosäiliöön käytön aikana ainoastaan kuumuutta kestävästä kahvasta. Älä kosketa lämpölevyn kuumaa pintaa. Laita toimitukseen sisältyvä maitosäiliö ainoastaan lämpölevyn päälle. Katkaise maidonvaahdottajasta virta ennen sen puhdistamista ja irrota verkkojohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin alat puhdistaa sitä. Älä laita maidonvaahdottajaa tai mitään sen yksittäistä osaa astianpesukoneeseen. Huolehdi siitä, että lämpölevy ja maitosäiliön pohja ovat aina puhtaat käytön aikana. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta, jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä. Käytä laitetta ainoastaan valvottuna. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Anna ne mahdolliselle koneen uudelle käyttäjälle koneen mukana. Oikea käyttö Laite on suunniteltu ja tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Sitä käytetään maidon vaahdottamiseen ja/tai kuumentamiseen toimitukseen sisältyvässä maitosäiliössä. Käyttö mihin tahansa muuhun tarkoitukseen katsotaan laitteen virheelliseksi käytöksi. JURA ei katso olevansa vastuussa mahdollisen virheellisen käytön seurauksista. Henkilöt, mukaan lukien lapset, joilla ei ole fyysisiä, sensorisia tai henkisiä ominaisuuksia, jotka vaaditaan laitteen turvalliseen käyttöön tai joilla ei ole kokemusta tai tarvittavaa tietoa voidakseen käyttää laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta ainoastaan vastuullisen henkilön valvonnassa tai heitä tulee opastaa käyttämään laitetta oikein. 3

4 Säätimet Säätimet 1 Kansi 7 Verkkojohto 2 Maidon vaahdottaja 8 Maidon sekoittaja (, jota säilytetään 3 Maitosäiliö laitteen pohjassa) 4 Kuumuutta kestävä kahva 5 Lämpölevy 6 Laitteen alusta 4

5 Laitteen alusta Tason merkinnät (sisäpuolella) 1 Kuuma maitovaahto/maito Maidon maksimitaso 2 Lämmin maitovaahto/maito 3 Kylmä maitovaahto/maito 4 Käyttöpainike Maitovaahdon maksimitaso Minimitaso Laitteen mukana toimitetaan kolme levyä: yhtä maidon vaahdotuslevyä säilytetään maitosäiliössä ja toista vaahdotuslevyä sekä yhtä maidon sekoittajalevyä säilytetään laitteen pohjassa. Maidon vaahdottaja Maidon sekoittaja 5

6 1 Laitteen asennus ja liitännät Suorittaessasi maidonvaahdottajan asennusta kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: Sijoita maidonvaahdottaja vaakasuoralle, vakaalle pinnalle, joka ei ole herkkä vedelle. Valitse maidonvaahdottajalle paikka, joka on suojattu ylikuumenemiselta. Hygieniasyistä puhdista laitteen alusta ja maitosäiliö kostealla liinalla ennen kuin alat käyttää maidonvaahdottajaa. Kuivaa kaikki huolellisesti. VAROITUS Jos laitetta käytetään viallisen sähköjohdon kanssa, olemassa on mahdollisesti hengenvaarallisen sähköiskun vaara. Älä koskaan käytä vioittunutta laitetta tai laitetta, jonka verkkojohto on viallinen. Laita verkkojohdon pistoke pistorasiaan. 2 Käyttö Maidonvaahdottajaa voidaan käyttää maidon kuumentamiseen ja vaahdottamiseen ( ja ) tai kylmän maitovaahdon valmistamiseen. Lisää aina riittävästi maitoa maitosäiliöön vähintään MIN merkkiin asti. Älä lisää liikaa maitoa maitosäiliöön älä täytä MAXmerkin yli valmistaessasi maitovaahtoa tai MAXmerkin yli valmistaessasi kuumaa maitoa. Maitovaahto Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa maitovaahtoa. Laita vaahdotuslevy maitosäiliöön. Se napsahtaa paikoilleen kuuluvasti. Lisää kylmää maitoa vähintään MIN merkkiin asti, mutta ei MAX merkin yläpuolelle. Laita maitosäiliön kansi paikoilleen. Laita maitosäiliö koneen alustan päälle. Laita verkkojohdon pistoke pistorasiaan. Paina käyttöpainiketta, kunnes halutun lämpötilatason symboliin syttyy valo. Valittu symboli vilkkuu kolme kertaa vahvistukseksi. Sen jälkeen kone käynnistyy automaattisesti. Odota, kunnes kone pysähtyy ja symbolista sammuu taas valo. Voit keskeyttää prosessin milloin hyvänsä yksinkertaisesti painamalla käyttöpainiketta tai nostamalla maitosäiliö irti laitteen alustasta. Nosta maitosäiliö pois alustalta ja kaada maitovaahto ulos säiliöstä. VAROITUS! Palovammojen vaara! Tartu maitosäiliöön ainoastaan sen kahvasta. Älä kosketa lämpölevyä. Laita maitosäiliö kuumuutta kestävälle pinnalle tai takaisin laitteen alustalle. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Kuuma maito Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa kuumaa maitoa. Ota maidonsekoittajalevy pois laitteen pohjasta. Laita maidonsekoittaja maitosäiliöön. Se napsahtaa paikoilleen kuuluvasti. Lisää kylmää maitoa vähintään MIN merkkiin asti, mutta ei MAX merkin yläpuolelle. Laita maitosäiliön kansi paikoilleen. Laita maitosäiliö koneen alustan päälle. Laita verkkojohdon pistoke pistorasiaan. Paina käyttöpainiketta, kunnes symboliin syttyy valo. Symboli vilkkuu kolme kertaa vahvistukseksi. Sen jälkeen kone käynnistyy automaattisesti. Odota, kunnes kone pysähtyy ja symbolista sammuu taas valo. Voit keskeyttää prosessin milloin hyvänsä yksinkertaisesti painamalla käyttöpainiketta tai nostamalla maitosäiliö irti laitteen alustasta. tai 6

7 Nosta maitosäiliö pois alustalta ja kaada kuuma maito ulos säiliöstä. VAROITUS! Palovammojen vaara! Tartu maitosäiliöön ainoastaan sen kahvasta. Älä kosketa lämpölevyä. Laita maitosäiliö kuumuutta kestävälle pinnalle tai takaisin laitteen alustalle. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Kuuma kaakao Esimerkki: Toimi seuraavasti halutessasi valmistaa kuumaa kaakaota. Ota maidonsekoittajalevy pois laitteen pohjasta. Laita maidonsekoittaja maitosäiliöön. Se napsahtaa paikoilleen kuuluvasti. Lisää kylmää maitoa vähintään MIN merkkiin asti, mutta ei MAX merkin yläpuolelle. Laita maitosäiliön kansi paikoilleen. Laita maitosäiliö koneen alustan päälle. Laita verkkojohdon pistoke pistorasiaan. Paina käyttöpainiketta, kunnes symboliin syttyy valo. Symboli vilkkuu kolme kertaa. Sen jälkeen kone käynnistyy automaattisesti. Odota noin 60 sekuntia. Nosta kansi pois ja kaada hitaasti kaakaojauhe tai hienoksi raastettu suklaa maidon sekaan. Odota, kunnes kone pysähtyy ja symbolista sammuu taas valo. Voit keskeyttää prosessin milloin hyvänsä yksinkertaisesti painamalla käyttöpainiketta tai nostamalla maitosäiliön irti laitteen alustasta. Nosta maitosäiliö pois alustalta ja kaada kuuma kaakao ulos säiliöstä. VAROITUS! Palovammojen vaara! Tartu maitosäiliöön ainoastaan sen kahvasta. Älä kosketa lämpölevyä. Laita maitosäiliö kuumuutta kestävälle pinnalle tai takaisin laitteen alustalle. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. tai 3 Puhdistus VAROITUS Mahdollisesti hengenvaarallisen sähköiskun vaara. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. VAROKAA Kuumien koneen osien aiheuttama palovammojen vaara. Anna koneen jäähtyä ennen puhdistusta. Älä käytä karkeita tai hankaavia puhdistusaineita tai kovia esineitä koneen puhdistamiseen. Se saattaa vahingoittaa laitetta, maitosäiliön pinnoitetta ja itse maitosäiliötä. Puhdista koneen alusta kostealla liinalla ja kuivaa se sen jälkeen huolellisesti. Huuhdo maitosäiliö, sen kansi ja liitoskappaleet perusteellisesti juoksevan veden alla ja kuivaa kaikki osat sen jälkeen huolellisesti. 4 Kuljetus ja ympäristöystävällinen hävittäminen Kuljetus Säilytä maidonvaahdottajan pakkaus. Sitä tulee käyttää laitteen suojaamisen kuljetuksen aikana. Puhdista maitosäiliö ennen sen kuljettamista. Hävittäminen Hävitä vanhat koneet ympäristöystävällisellä tavalla. Vanhoissa koneissa on arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi kierrättää. Tästä syystä hävitä vanhat koneet ja laitteet viemällä ne sopiviin kierrätysja keräyspisteisiin. 7

8 5 Tekniset tiedot Jännite 6 JURAn yhteystiedot / juridiset tiedot Vaatimusten mukaisuuden osoittava symboli Teho Maitosäiliön vetoisuus Verkkojohdon pituus Mitat (L x K x S) 0,1 0,34 l (3,4 11,5 oz) n. 0,75 m (n. 29,5 in.) 12,5 x 20,9 x 12,5 cm (4,9 x 8,2 x 4,9 in.) JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH 4626 Niederbuchsiten Puh.: +41 (0) Löydät lisää, omaa maatasi koskevia yhteystietoja yrityksen kotisivuilta, osoitteesta Direktiivit Kone on seuraavien direktiivien mukainen: 2006/95/EC Pienjännitedirektiivi. 2004/108/EC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 2009/125/EC Ekologista suunnittelua koskeva direktiivi Tekniset muutokset Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Näissä käyttöohjeissa käytettyjä kuvia on käytetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, ja ne eivät esitä koneen alkuperäisiä värejä. Sinun IMPRESSAlaitteessasi saattaa olla pieniä eroja kuvattuun laitteeseen verrattuna. Palaute Arvostamme Sinun mielipiteitäsi! Ota meihin yhteyttä osoitteessa Tekijänoikeudet Käyttöohjeet sisältävät tekijänoikeuslailla suojattuja tietoja. Näiden käyttöohjeiden kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle ei ole sallittua ilman JURA Elektroapparate AG:n kirjallista suostumusta. 8

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Kodinkoneet Takuu sisältyy hintaan.

Kodinkoneet Takuu sisältyy hintaan. Kodinkoneet Takuu sisältyy hintaan. Jotta uuden keittiön suunnittelu olisi entistäkin helpompaa, olemme kehittäneet laadukkaan ja laajan kodinkonemalliston arjen tarpeisiin. Kodinkoneet sopivat täydellisesti

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: laite on

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet RASVAKEITIN, LATTIAMALLI EASY PLUS 211, 411, 422 Asennus- ja käyttöohjeet 1. Kuvaus Lämmitysvastuksen pidike Rasvakeittimen kansi Ohjauspaneeli Tyhjennyshana Sisäastia Paistokorin pidike Sihti Paistokori

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot