SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA"

Transkriptio

1 SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA

2 Sisällys 1 TAUSTAA PALVELUSETELISTÄ 3 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT MUHOKSELLA Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Satelliitti (Sirius päiväkodit ay) Vauhtivekara (Vekara päiväkodit oy) 6 3 NYKYINEN JÄRJESTELMÄ YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUKEMISESSA JA KUSTANNUKSET Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoitoon Muhoksen kunnassa Yksityisen päiväkotipaikan kustannukset Muhoksen kunnalle tällä hetkellä Yksityisen hoidon ja kunnallisen päivähoidon ja esiopetuksen kustannukset vuonna Kunnallisten päivähoitopaikkojen keskiarvohinnat PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTON KUSTANNUKSET Lisäkustannukset palvelusetelistä tuloperusteisen asiakasmaksun näkökulmasta Atk-ohjelmistojen kustannukset Muita käyttöönottoon liittyviä kustannuksia Vuoropäivähoito ja erityisvarhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinto 11 5 PALVELUSETELIN MALLINTAMINEN Palvelusetelien arvot ja perheiden omavastuu Palvelusetelin mallinnus 13 6 NÄKÖKULMIA PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTOON MUHOKSEN KUNNAN NÄKÖKULMASTA Päivähoitopaikkojen kysyntä Muhoksella tulevaisuudessa Yhteenveto 14 2

3 1 TAUSTAA PALVELUSETELISTÄ Vuonna 2009 uudistettu palvelusetelilainsäädäntö monipuolistaa kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluita. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelillä voidaan tukea perheiden päivähoitoa yksityisessä päivähoidossa ja sillä korvattaisiin niiltä osin Kelan maksama yksityisen hoidon tuki ja Muhoksen kunnan maksama yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Palveluseteli mahdollistaa asiakkaalle valinnan mahdollisuuden kunnan järjestämistä varhaiskasvatuspalveluista. Jos kunta on järjestänyt palvelun itse tai hankkinut sen muulta taholta, asiakkaan ei yleensä ole mahdollista valita palvelujen tuottajaa. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on ohjattava asiakas kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Palvelusetelillä tarkoitetaan toisin sanoen kunnan sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palvelujen tuottajalla on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopijaosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelujen tuottajan välinen sopimus. Palvelusetelin etuna on asiakkaiden tasa-arvoisuus, koska perheen tulot ja koko huomioidaan palvelusetelin määrässä. Palvelusetelissä huomioidaan sisaralennus ja tuloperusteinen päivähoitomaksu, jolloin yksityinen päivähoidon saavutettavuus paranee, ja näin ollen palveluseteli tukee sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Palvelusetelin käytössä ovat Oulun seudun kunnat hyödyntäneet Sitran mallin mukaista sääntökirjaa. Sääntökirja on tarkka kuvaus kunnan ja yksityisen palveluntuottajan sopimasta palvelukokonaisuudesta. Sääntökirja jaetaan yleiseen ja erityiseen osaan. Yleinen osuus pitää sisällään mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: Käsitteiden määritelmät, lainsäädännön merkitykset, palvelun luonne, sitoumukset, asiakkaan asema, palveluntuottajan velvollisuudet, kunnan velvoitteet, sääntökirjan voimassaoloajan. Erityinen osuus puolestaan tarkentaa kunnan ja palveluntuottajan välisiä suhteita erityisesti päiväkotihoidon näkökulmasta. Erityisessä osuudessa sovitaan mm. seuraavaa: Määritellään asiakkuus, päiväkodin henkilöstön kelpoisuusvaatimukset, päivähoitopalvelun sisältövaatimukset, tietojärjestelmät ja vastuut sen osalta. Muhoksen kunta ja jokainen palveluseteliyrittäjäksi haluava tuottaja tekisivät näin ollen keskinäisen sitoumuksen, jonka liitteenä sääntökirja on. Sitoumuksessa sitouduttaisiin sääntökirjan edellyttämiin vastuihin ja velvoitteisiin puolin ja toisin. Päivähoidon palveluseteliä haettaisiin pääasiassa Muhoksen kunnan www-sivuilta. Haku- ja käsittelyprosessi olisi tarkoitus täysin sähköistää. Myös ympäristökunnissa palvelusetelin hakuprosessi on täysin sähköistetty. Aluksi perhe täyttää verkkosivuilla hakemuksen, jossa tulee ilmoittaa normaalit perheeseen liittyvät perustiedot, toivottu hoitopaikka, työpaikka/opiskelutiedot, tulotiedot. Samassa 3

4 yhteydessä voidaan liittää hakemukseen myös liitteet tositteiksi esim. palkkalaskelmia. Toimistosihteeri tekee päätöksen palvelusetelin suuruudesta perheen tulotiedot huomioiden ja toimittavat päätöksen hakijalle ja palveluntuottajalle. Päivähoidon alettua palveluntuottajalle maksetaan kuukausittain voimassaolevien palveluseteleiden edellyttämä euromäärä. Loput tuloistaan palveluntuottaja perii asiakkaiden omaavasuuosuuden muodossa aikaisemmin perheelle myönnetyn päätöksen mukaisesti. 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT MUHOKSELLA Koivulehdon päiväkoti Veturitien päiväkoti Päivärinteen päiväkoti (sis. Orvokit, Laitasaaren alakoulun tiloissa) Jussilantien Peiponpesä ryhmis Jussilantien Peipposet ryhmis Tenavat ryhmis Perhepäivähoito 56 hoitopaikkaa 21 hoitopaikkaa 96 hoitopaikkaa 12 hoitopaikkaa 12 hoitopaikkaa 12 hoitopaikkaa 152 lasta hoidossa joista Muhoksen kirkonkylän alueella 128 YHTEENSÄ 361 kunnallista hoitopaikkaa Yksityinen päiväkoti Satelliitti (Sirius päiväkodit) Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara (Vekara päiväkodit) 42 hoitopaikkaa 42 hoitopaikkaa YHTEENSÄ 84 yksityistä hoitopaikkaa 2.1 Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut Kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat kunnallisen päivähoidon lisäksi laki sääteisesti suoritettavat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet. Muhoksella kunnallista varhaiskasvatusta 4

5 järjestetään päiväkotihoitona, ryhmä- ja perhepäivähoitona. Päiväkoteja on tällä hetkellä kolme, ryhmäperhepäivähoitokoteja kolme ja kunnan alueella toimii toimintakaudesta riippuen noin 40 perhepäivähoitajaa. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli toukokuussa 2014 yhteensä 387 lasta. Yksityisten päivähoitopaikkojen osuus kunnallisista päivähoitopaikoista on tällä hetkellä noin 22 %. Päiväkotihoidon osalta yksityisen osuus kunnallisesta on tällä hetkellä noin 49 %. Koivulehdon päiväkodin laajennuksen jälkeen päiväkotipaikkojen osalta yksityisen päiväkotipaikkojen osuus laskee hieman ollen noin 36 %. Muhoksen keskustan alueella yksityisen päiväkotihoidon osuus kunnallisesta päiväkotihoidosta on noin 71 % (Koivulehdon päiväkoti laajennuksen jälkeen 119 hoitopaikkaa ei sisällä avointa varhaiskasvatusta). Muhoksen kunnan voimassa olevassa päivähoitostrategiassa ei ole määritelty yksityisen palveluntuotannon osuutta kunnallisesta palveluntuotannosta tarkemmin prosenttisuuksina. Päivähoitostrategiassa todetaan: kunnallisen palvelutuotannon ja yksityisen tarjonnan tulisi olla tasapainossa. 2.2 Yksityiset päiväkodit Muhoksella on tällä hetkellä kaksi yksityistä päiväkotia. Molemmat sijaitsevat Muhoksen keskustan alueella. Hoitopaikkoja yksityisissä päiväkodeissa on yhteensä 84, Päiväkoti Satelliitissa 42 ja Päiväkoti Vauhtivekarassa 42. Lapsimäärät vaihtelevat toimintakauden aikana. Molemmissa päiväkodeissa on alle 3 -vuotiaille hoitopaikkoja sekä tarjotaan esiopetusta Satelliitti (Sirius päiväkodit ay) Hoitopaikkoja: 42 Lapsia hoidossa: 44 (toukokuu 2014) Lapsia elokuusta 2014: 38, joista esiopetuksessa 9 Päiväkoti Satelliitin päivähoitomaksut: Päivähoitomaksun suuruus on korkeintaan suurimman kunnallisen maksun suuruinen 283 /kk. Päivähoitomaksu on samansuuruinen kuukausittain lomista tai sairauspoissaoloista huolimatta. Heinäkuu on maksuton jos lapsi on ollut päiväkodissa vuoden. 5

6 6

7 2.2.2 Vauhtivekara (Vekara päiväkodit oy) Hoitopaikkoja: 42 Lapsia hoidossa: 40 (toukokuu 2014) Lapsia elokuussa 2014: 37, joista esiopetuksessa 6 Päiväkoti Vauhtivekaran päivähoitomaksut lukien: Kelan yksityisen hoidon tuen lisäosa huomioidaan päivähoitomaksuissa perhekohtaisesti. Kokopäivähoito/ Esiopetus + kokopäivähoito 1. lapsi 308,00 / 195,00 2. lapsi 280,00 / 178,00 3. lapsi 82,00 / 59,00 Osa-aikahoito 15 pvä/kk / Esiopetus + osa-aikahoito 15 pvä/kk 1.lapsi 243,00 / 158,00 2. lapsi 222,00 / 145,00 3. lapsi 73,00 / 56,00 Osa-aikahoito 12 pvä/kk / Esiopetus + osa-aikahoito 12 pvä/kk 1. lapsi 200,00 / 132,00 2. lapsi 183,00 / 122,00 3. lapsi 64,00 / 51,00 7

8 3 NYKYINEN JÄRJESTELMÄ YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUKEMISESSA JA KUSTANNUKSET Yksityistä päivähoitoa Muhoksella tuetaan tällä hetkellä yksityisen hoidon tuella ja yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on lakisääteinen etuus, jonka saavat kaikki yksityisessä päivähoidossa olevat lapset hoitoajasta ja vanhempien tuloista riippumatta. Lakisääteinen hoitolisä on tulosidonnainen etuus, joka maksetaan niin ikään perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Maksatus tapahtuu Kelan kautta. 3.1 Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki Pelkkään esiopetukseen on alennettu hoitoraha Hoitolisä maksimissaan 173,64 /kk /lapsi (hoitoraha) 63,89 /kk/lapsi (hoitoraha) 146,02 /kk (tulosidonnainen etuus) Yksityisen hoidon tuki on veronalainen päivähoidon tuottajalle. Perhe, joka hakee tuen, ei siis joudu maksamaan tuesta veroa. 3.2 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoitoon Muhoksen kunnassa Alle 3 v Yli 3 v Esiopetus ikäinen 560 /kk/lapsi 300 /kk/lapsi 457 /kk/lapsi Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan 11 kalenterikuukaudelta (ei heinäkuu) ja sen maksaminen edellyttää yli 25h/viikottaista hoitoaikaa. Kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta. Perheet maksavat lisäksi yksityiselle palveluntuottajalle asiakasmaksun oman palvelusopimuksensa mukaisesti. 8

9 3.3 Yksityisen päiväkotipaikan kustannukset Muhoksen kunnalle tällä hetkellä Lapsen ikä Lakisääteine n yksityisen hoidon tuen hoitoraha /kk Muhoksen kuntalisä* yksityiseen päiväkotihoitoon /kk Tulosidonnainen hoitolisä** max /kk Hoitopaikan kokonaishinna n vaihteluväli /kuukausi Hoitopaikan kokonaishinnan vaihteluväli ** /vuosi Alle 3-vuotias 173, ,02 733,64-879, , ,92 Yli 3-vuotias 173, ,02 473,64-619, , ,92 Esiopetusikäinen 173, ,02 630,64-776, , ,92 Hoitopaikan hinnan vaihteluväli Muhoksen kunnalle 1752, , ,92 *Kuntalisä maksetaan 11kk/vuosi (ei heinäkuussa) **Hoitolisä maksimissaan 1752,24 /vuosi/lapsi. Perustuu perheen tuloihin. Voi vaihdella ,24 /vuosi. 3.4 Yksityisen hoidon ja kunnallisen päivähoidon ja esiopetuksen kustannukset vuonna 2013 Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Hallinnon kulut yksityiseen päivähoitoon 1500 /vuosi Erityispäivähoidon kulut yksityiseen päivähoitoon 3185 /v (kelto 1pv/kk/yksityinen pk) YHTEENSÄ

10 Kotihoidontuki Kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kustannukset sisältäen hallinnon, erityisvarhaiskasvatuksen ja vuoropäivähoidon Kunnallisten päivähoitopaikkojen keskiarvohinnat 2014 Oman tuotannon hinnat sisältävät erityisvarhaiskasvatuksen kustannuksia, kuten henkilöstökulut avustajista sekä niin sanottu kahden paikkalaisuus erityisvarhaiskasvatuksen tukimuotona (lapsi vie kaksi hoitopaikkaa), kiertävän erityislastentarhanopettajan kustannukset, mahdolliset kuljetuskustannukset, muun muassa kiinteistön käyttökulut sekä henkilöstön työaika erityisvarhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Vuoropäivähoidon kustannuksia päiväkotihoitoon verrattuna nostavat erityisesti suurempi henkilöstöresurssien tarve sekä vuoropäivähoidon järjestäminen pienissä yksiköissä (ryhmäperhepäivähoitokodit). Päiväkodit: Tuote Hinta /kk (keskiarvo) Muuta Kokopäivähoito 0-2 -vuotiaat 1505 Vain Päivärinteen päiväkoti, jossa alle 3-vuotiaiden ryhmä Kokopäivähoito 3-6 -vuotiaat 866,40 Sisältää esiopetuksen Osapäivähoito 597, vuotiaat Ryhmäperhepäivähoito: (vuoropäivähoito) Tuote Hinta /kk (keskiarvo) Muuta Kokopäivähoito 1797, vuotiaat Osapäivähoito 1176, vuotiaat Perhepäivähoito: (hoitajan omassa kodissa ja lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito) Tuote Hinta /kk (keskiarvo) Muuta Kokopäivähoito vuotiaat 10

11 Osapäivähoito vuotiaat 11

12 4 PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTON KUSTANNUKSET Palvelusetelin käyttöönoton kustannuksia Muhoksen kunnalle tarkastellaan tässä luvussa päiväkotihoidon näkökulmasta. Kustannukset ovat arvio laskelmia lisäkuluista yksityisen päiväkotihoidon tukemisessa, jos palveluseteli otettaisiin käyttöön nykyisissä Muhoksella olevissa yksityisissä päiväkodeissa. Laskelma on tehty toukokuussa 2014 yksityisissä päiväkodeissa olevan lapsimäärän mukaan. 4.1 Lisäkustannukset palvelusetelistä tuloperusteisen asiakasmaksun näkökulmasta Arviolaskelma lisäkustannuksista Muhoksen kunnalle, tällä hetkellä yksityisissä päiväkodeissa olevan lapsimäärän perusteella, mikäli palveluseteli otettaisiin käyttöön ja perhe ei maksaisikaan korkeinta päivähoitomaksua. Kuhunkin maksuluokkaan on arvioitu noin 20% nyt yksityisessä päiväkotihoidossa olevista lapsista: Perheen päivähoitomaksu Lapsia yksityisissä päiväkodeissa (toukokuun 2014 tilasto) Muhoksen kunta maksaa/kk Yhteensä/ /kk 283 (maksimi maksu ) (ei maksua) yhteensä kuukaudessa Vuositasolla lisäkustannukset Muhoksen kunnalle olisivat arviolta /vuosi (laskettu 12kk) Lisäksi on hyvä huomioida, että palvelusetelijärjestelmän käyttöön oton myötä on todennäköistä, että palvelusetelillä järjestettävän varhaiskasvatuksen piiriin hakeutuisi jatkossa enemmän 0-maksuluokaan lukeutuvia asiakkaita. Tällöin kustannukset Muhoksen kunnalle kasvaisivat. 4.2 Atk-ohjelmistojen kustannukset 12

13 Sähköisestä palvelusetelin kustannukset perustuvat Tieto Healthcare & Welfare oy:n tarjoukseen. Nykyinen varhaiskasvatuspalveluissa käytössä oleva Effica -päivähoito on myös em. yrityksen ohjelmistoja. Palveluseteli -ohjelma (hakemus, käsittely, web-päätös) Satelliitit yksityisille päiväkodeille Ohjelmien tuki Käyttöönottoon liittyviä koulutuksia (ei vuotuisia kustannuksia) 3000 /vuosi 5000 /vuosi 2400 /vuosi 5400 /käyttöönotto vuosi Käyttöönottovuoden kustannukset arviolta Vuotuiset kustannukset arviolta jatkossa Muita käyttöönottoon liittyviä kustannuksia Vuoropäivähoito ja erityisvarhaiskasvatus Mikäli erityisvarhaiskasvatuksen ja vuoropäivähoidon palvelusetelit otettaisiin käyttöön, todennäköisesti kustannukset ylittäisivät kunnan omantuotannon. Kunnallisten päivähoitopaikkojen hinnoissa on huomioitu hallinnon, erityisvarhaiskasvatuksen sekä vuorohoidon kustannukset. Tällä hetkellä yksityisissä päiväkodeissa ei tarjota vuoropäivähoitoa eikä erityisvarhaiskasvatusta esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee avustajan. Vuorohoito ja erityisvarhaiskasvatus järjestettäisiin todennäköisimmin jatkossakin kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa Varhaiskasvatuksen hallinto 13

14 Palveluseteli ja sen myötä mahdollinen yksityisen päivähoidon kasvu vaikuttaisi myös hallinnon työmäärään, sillä kunnan tehtävänä on valvoa yksityistä päivähoitoa. Lisäksi palveluntuottajan ja kunnan väliset sopimukset ja sääntökirjan säännöllinen päivittäminen lisäävät hallinnon työmäärää. Varhaiskasvatuksella ei ole tällä hetkellä nimettyä toimistosihteeriä. Tällä hetkellä kunnassa on yksi toimistosihteeri, jolla on varhaiskasvatuksen tuntemus ja osaaminen (varahenkilöä ei ole nimetty). Varhaiskasvatuksen toimistopalveluita ostetaan kunnan keskitetyistä toimistopalveluista. Tällä hetkellä varhaiskasvatukselle on varattu noin ½ henkilötyövuoden panos. Palvelusetelin myötä toimistosihteerin työmäärä tulisi lisääntymään. Työaikaa vaadittaisiin lasten sijoitus- ja tulotietojen ylläpitämiseen, palvelusetelin arvon määrittämiseen perheille sekä sen maksatukseen yksityiselle palveluntuottajalle. 5 Palvelusetelin mallintaminen Palvelusetelin mallintamisessa on käytetty Oulun seudulla tällä hetkellä olevia yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelien kattohintoja. Mallintamisessa on lisäksi huomioitu päivähoitomaksujen indeksikorotukset. Muhoksen kunnan laskennalliset palvelusetelin kattoarvot noudattelisivat Oulun seudun kuntien linjaa ja olisivat sidottuja kuluttaja indeksiin. Palveluseteli maksetaan tällä hetkellä Oulun seudulla 12 kk vuodessa (Oulu, Kempele, Liminka). 5.1 Palvelusetelien arvot ja perheiden omavastuu 0-2 -vuotiaiden lasten palveluseteli 1069,70 /kk 3-6 -vuotiaiden palveluseteli 761,20 /kk 6-vuotiaiden esiopetus+päivähoitopalveluseteli 761,20 /kk Palvelusetelin asiakkaan omavastuu = yksityisen päivähoidon hinta palvelusetelin kattohinta + kunnallinen päivähoitomaksu Mikäli hoitopaikan hinta on korkeampi kuin palvelusetelinarvo, perii palveluntuottaja tämän erotuksen asiakasmaksuna asiakkaalta. Tulosidonnaisuus laskettaisiin samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnettäisiin perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaisi hakemuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa tuloselvityksen ja liitteenä tarvittavat tositteet Muhoksen kunnan päivähoitotoimistoon. Palvelusetelipäätös lähetettäisiin tiedoksi huoltajille ja yksityiseen päiväkotiin. Palvelusetelin omavastuun perisi yksityinen päiväkoti. 14

15 15

16 5.2 Palvelusetelin mallinnus Esimerkki 1. Palveluntuottajan hinta hoitopaikasta yli 3 -vuotiaille on 791,20 /kk tai alle 3 -vuotiaille 1099,70 /kk eli 30 yli kunnallisen korkeimman maksun. Perheen tulot oikeuttavat palveluun ilman laskennallista omavastuuosuutta. Näin ollen perhe maksaa omavastuuosuutenaan 30 palveluntuottajalle. Omavastuuosuus /kk Palvelusetelin arvo Muhoksen kunnan osuus 478,20-761,20 /k k 3-6- vuotiaan lapsen hoitopaikan hinta 761,20 /kk Omavastuuosuus /kk 0-3 vuotiaan lapsen hoitopaikan hinta Palvelusetelin arvo Muhoksen 1069,70 /kk kunnan osuus 786, ,70 /kk Esimerkki 2. Palveluntuottajan hinta hoitopaikasta yli 3 -vuotiaille on 761,20 /kk tai alle 3 -vuotiaille 1069,70 /kk. Perheen tulot oikeuttavat palveluun ilman laskennallista omavastuuosuutta. Näin ollen perhe ei maksa käytännössä omavastuuosuutta vaan palveluntuottaja saa korvauksen kokonaan kunnalta. 16

17 Omavastuuosuus /kk Palvelusetelin arvo Muhoksen kunnan osuus 3-6- vuotiaan lapsen hoitopaikan hinta 761,20 /kk Omavastuuosuus /kk Palvelusetelin arvo Muhoksen kunnan osuus 0-3 vuotiaan lapsen hoitopaikan hinta 1069,70 /kk 478,20-761,20 /kk 786, ,70 / kk 6 Näkökulmia palvelusetelin käyttöönottoon Muhoksen kunnan näkökulmasta 6.1 Päivähoitopaikkojen kysyntä Muhoksella tulevaisuudessa Kunnallisen varhaiskasvatuspalveluiden kysyntään tulevina vuosina vaikuttaa keskeisesti syntyvyyden kasvu, muuttoliike kuntaan, päivähoitomuotojen painotus ja yksityisen päivähoidon osuus koko varhaiskasvatuspalveluista. Ikäluokat 0-6 Muhoksella vuosina tilastokeskuksen ennusteen mukaan yht Tilastokeskuksen ennusteen mukaan lapsi määrät pysyvät tasaisena vuoteen 2025 saakka. Tästä johtuen voidaan arvioida, että päivähoitopaikkojen kysyntä pysyy tasaisena. 17

18 6.2 Yhteenveto Palvelusetelijärjestelmään siirtyminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että kunta välttyy omilta investoinneilta. Jos palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön, kunta ei voi velvoittaa yksityisiä palveluntuottajia investoimaan uusia hoitopaikkoja kysynnän kattamiseksi. Kunta ei voi myöskään velvoittaa investointeihin ryhtyvää palveluntuottajaa sijoittamaan yritystoimintaa kunnan määrittelemälle asuinalueelle. Kunnan on huomioitava päivähoitopaikkojen kysynnän alueellisuus ja varauduttava tarvittaviin investointeihin omassa tuotannossa. Plussat asiakkaiden valinnan mahdollisuudet palveluista laajentuisivat. Vanhemmat voivat valita palvelusetelin piirissä olevista palveluntuottajista haluamansa tai kunnallisen palvelun yksityisen päivähoidon saavutettavuus kaikille perheille mahdollistuu paremmin, kun palvelusetelijärjestelmässä huomioidaan tuloperusteinen asiakasmaksu ja sisaralennus mikäli yksityisiä palveluntuottajia tulisi lisää kuntaan tai nykyiset palveluntuottajat investoisivat lisää päivähoitopaikkoja, voi kunta välttyä joiltain osin omilta investoinneilta. Päivähoitopaikkojen suuren kysynnän näkökulmasta palveluseteli voi tuoda investointien kautta kustannussäästöjä palveluseteli mahdollistaa palveluntuotannon rakenteiden uudenlaista ajattelua palveluseteli auttaa kehittämään yksityisen ja julkisen sektorin palveluntuotantoa, kun toiminta tulee yhä enemmän läpinäkyväksi. Yksityisen ja julkisen palveluntuotannon kumppanuus ja oman toiminnan arviointi seutukunnallinen yhteistyö ja yhteiset palvelustrategiat: seutukunnista Oulussa, Kempeleessä ja Limingassa käytössä palvelusetelijärjestelmä Miinukset yksityiset päiväkodit eivät pääsääntöisesti ole auki heinäkuussa Muhoksella, jolloin kaikki perheet eivät voi valita ko. palvelua hoidon järjestelyjen näkökulmasta palvelunhinta asiakkaalle ei täysin sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Palveluseteli ei kata maksuja, joita palveluntuottaja mahdollisesti perii asiakkailtaan esimerkiksi erityispainotuksista ja palveluista mikäli yksityisessä päiväkodissa lapsen päivähoito vaatii isoja henkilöstöresursseja (esim. avustajan palkkaaminen) tai toimintaympäristöön tehtäviä laajoja muutoksia, lapsi ohjataan kunnalliseen varhaiskasvatukseen 18

19 mikäli yksityiset päiväkotipaikat säilyvät nykyisellään, kunnan kustannukset yksityisen palvelutuotannon tukemisesta kasvavat palvelusetelin käyttöönotolla kunta järjestää omana palveluntuotantona vuoropäivähoidon ja erityisvarhaiskasvatuksen palvelut lisää hallinnon työtä, ja sitä kautta varhaiskasvatuksen kustannuksia mikäli asiakas ei valitse palveluseteliä, tällöin kunta on velvollinen järjestämään palvelun. On hyvä huomioida ja tehdä vertailua palvelusetelillä järjestettävän toiminnan ja oman tuotannon välillä tilanteessa, jossa kunta ei rakennuttaisikaan uutta päiväkotikiinteistöä itse, vaan vuokraisi uudet tilat, jotka rakennettaisiin kunnan omistamalle tontille. Useat yksityiset päiväkotiketjut vuokraavat varta vasten päiväkotitoimintaa varten rakennettuja uusia toimitiloja. Vuoropäivähoidon tarjoaminen jatkuisi suurella todennäköisyydellä kokonaan kunnan järjestämänä mahdollisen palvelusetelijärjestelmään siirtymisen jälkeenkin. Vuoropäivähoidon kustannukset verrattuna muuhun päivähoitoon ovat korkeammat. Erityisvarhaiskasvatuksen järjestämisen päävastuu säilyisi edelleen Muhoksen kunnalla palvelusetelijärjestelmästä huolimatta. Yhteenvetona työryhmä toteaa, että tällä hetkellä Muhoksen kunnassa ei ole tarvetta yksityisen päivähoidon palvelusetelin käyttöönottoon. Liite 1. Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut lukien Enimmäismaksu Toisen lapsen enimmäismaksu Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 283 /kk 255 /kk 26 /kk Päivähoidon asiakasmaksujen euromäärät on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin. Päivähoitomaksujen määräytymisen perusteena olevat tulorajat on sidottu yleiseen ansiotasoindeksiin. Esimerkiksi kahden hengen perheen tuloraja on alkaen euroa kuukaudessa, kun se nyt on euroa. Nelihenkisen perheen tuloraja kuukaudessa tulee nousemaan euroon, kun se nyt on euroa. 19

20 Lasten päivähoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta siirrettiin voimaan tulleella lailla sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa. Sen mukaan euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti 20

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992).

Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen (734/1992). Tulotiedot tulee toimittaa päivähoidon johtajalle hakemuksen palautuksen yhteydessä, kuitenkin

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999

Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun tuloraja 2 1 403 11,5 3 925 3 1 730 9,4 4 815 4 2 053 7,9 5 724 5 2 191 7,9 5 862 6 2 328 7,9 5 999 NAANTALIN KAUPUNKI 15.6.2016 Sivistysvirasto, varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMILLE Kunnallisessa kokopäivähoidossa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992,

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT LIITE MAKSUPÄÄTÖKSEEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 ALKAEN INDEKSILLÄ KOROTETUT Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 /kk - 290 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 12.11.2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Yleinen osa... 1 1. Yleistä sääntökirjasta... 1 1.1 Sääntökirjassa käytettävät

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien HEL 2017-000836 T 02 05 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää, että lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus

SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus SULKAVAN KUNTA Varhaiskasvatus KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO Asiakasmaksujen määräytyminen 1.8.2012 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen

LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 9.6.2016 57 LASTEN PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISEN JA ASIAKASMAKSUJEN YLEISET PERUSTEET 1.8.2016 alkaen Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Päivähoidon järjestämisen

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017 Opetus- ja kasvatuslautakunta 15 15.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 2586/02.05.00/2017 OPEKAS 15.02.2017 15 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslain 13 :n

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Sivistystoimiala Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT TURUSSA 1.8.2012 ALKAEN Kunnan järjestämästä päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu määräytyy sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Tähän tarvittaessa otsikko palveluseteli 1.8.2018 alkaen Mitä laki sanoo varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja palvelusetelistä? Kunta voi järjestää lasten

Lisätiedot

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja LIITE PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2015 ALKAEN Kokopäivähoidon tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 26 /kk - 283 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokopäivähoidon maksu alittaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista.

Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2012 alkaen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Kokopäivähoidon maksu Perheen nuorimmasta lapsesta maksun enimmäismäärä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016

PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016 1 PÄIVÄHOITOMAKSUN SEKÄ KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 2014-2016 1 Yleistä Lasten päivähoitomaksuja koskevat säännökset on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

SIVLK 27 Valmistelija: päivähoidon johtaja Eila Huotari, p. 040 524 3810, eila.huotari@haukipudas.fi

SIVLK 27 Valmistelija: päivähoidon johtaja Eila Huotari, p. 040 524 3810, eila.huotari@haukipudas.fi Sivistyslautakunta 27 17.04.2012 Päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöönotto 1.8.2012 alkaen SIVLK 27 Valmistelija: päivähoidon johtaja Eila Huotari, p. 040 524 3810, eila.huotari@haukipudas.fi Päiväkotihoidon

Lisätiedot

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk:

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk: Sosiaalilautakunta 66 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 1 17.01.2007 Sosiaalilautakunta 79 14.11.2007 YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 49/03.15/2007 52/03.15/2006 144/00.25/2005 SOSLTK 66 Valmistelija

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN 9.3.2016 PÄIVÄHOIDON JA MUIDEN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN HOITOMAKSU Päivähoitomaksujen perintä perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja sen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6. SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ 1.8.2016 ALKAEN päivitetty 13.6.17 palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.17 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Liite opetustoimen ltk 152 /1,1.12.2014 Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun Sisällys 1. Palvelusetelin määritelmä 2. Palvelusetelin sisältö ja säännöt Nurmijärven kunnan suun 3. Palvelusetelin tarve Nurmijärven kunnan suun 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 16.12.2015 Opetus- ja kasvatuslautakunta 4 27.01.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 30.03.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 31 27.04.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien

LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien LASTEN PÄIVÄHOIDON MAKSUT 1.8.2014 lukien Lasten päivähoidon maksut määräytyvät kunnan järjestämässä päivähoidossa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 3.8.1992/732 lain ja 9.10.1992/912

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta Sivistyslautakunta 85 29.09.2016 Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta 1.8.2015-31.7.2016 SIVIS 85 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2014 pykälässä 88 ottaa palvelusetelin käyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen OSA 2 Sivistyslautakunta 19.12.2017 65 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.1.2018 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Se

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1 Iitin kunta Sivistyspalvelus Varhaiskasvatus TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1.8.2017 31.7.2018 Perusteet Varhaiskasvatuslaki ja Asetus lasten päivähoidosta Laki lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja:

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja: VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 3/ 25.1.2017 Liite 3e Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERUSTEET 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin sovelletaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016). Korkein maksu on 290

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys 18.11.2014

Palveluseteliselvitys 18.11.2014 1 Palveluseteliselvitys 18.11.2014 Elokuussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilain uudistus mahdollistaa palvelusetelin käytön myös päivähoidossa. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm. lisätä asiakkaan valinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioehdotus vuosille 2013-2015 Päivähoitoon tulevien lasten määrä vaihtelee vuosittain ennakoimattomasti ja erityisesti alle 3 - vuotiaiden lasten määrän muutokset

Lisätiedot

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8. Sivistyslautakunta 17 15.05.2014 PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Sivltk 17 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

LAPSIPERHETYÖN SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN MAKSUT 2015, VERTAILU KUUSIKKOKUNNAT:

LAPSIPERHETYÖN SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN MAKSUT 2015, VERTAILU KUUSIKKOKUNNAT: LAPSIPERHETYÖN SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN MAKSUT 2015, VERTAILU KUUSIKKOKUNNAT: ESPOO Asiakkaan kotihoidon tarve tunteina kuukaudessa (suluissa olevat tulorajat voimaan asetuksen velvoittamana jo 1.1.2016)

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot