Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys"

Transkriptio

1 Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v

2 2 (31) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT Järvenpään osayleiskaavatyö Maankäytön muutokset Katu- ja tieverkon muutokset JÄRVENPÄÄN LIIKENNE-ENNUSTEEN PÄIVITYS Ennusteprosessi Liikenne-ennuste Liikenne-ennuste KATUVERKON TOIMIVUUS Menetelmät Toimivuus nykytilanteessa Pääkatuverkon toimivuus Toimivuus liittymäalueittain Keskustan kehä Vanhankyläntie (Eriksnäsintie Rantakatu) Helsingintie - Pohjoisväylä Kartanontie Huvilakatu Pajalantien ja Myllytie Verkolliset lisäanalyysit Pohjoisväylän nopeusrajoitusmuutos Kulkumuoto-osuuden muutokset Järvenpääntien ja Pohjoisväylän linkkihaastattelut YHTEENVETO JA SUOSITUKSET LIITTEET... 31

3 (31) 1 Lähtökohdat 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö Järvenpään keskustan osayleiskaavan tarkistaminen on aloitettu keväällä 2013 kaupunginhallituksen samaan aikaan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavassa esitetään maankäytön kehityssuunnat sekä lähtökohdat ja tavoitteet tulevalle asemakaavoitukselle ja muille toteuttamistoimenpiteille. Tässä työssä selvitetään osayleiskaavan maankäytöllisten skenaariovaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia katuverkon toimintaan. Työssä on huomioitu uusimmat maankäyttösuunnitelmat mm. Perhelän kortteliin, Helsingintien parantamiseen, Pajalan alueen kehittämiseen ja tuoreeseen Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyöhön liittyvät asiat. Keskustan osayleiskaavaan liikennesuunnittelussa on tarkoitus varmistaa erityisesti liittymien ja väylien mitoitus ja toiminnallisuus mm. simulointiohjelmia apuna käyttäen. Työssä tarkennetaan myös Järvenpään liikenne-ennusteen 2012 ennustemalli uusimpien maankäyttötietojen mukaiseksi. Liikenteellisen tarkastelun kohteina ovat erityisesti ns. keskustan kehä ja sitä syöttävien katujen toimivuus sekä keskusta-alueen muiden kokoojaväylien ja pääkatujen toimivuus. 1.2 Maankäytön muutokset Liikennemalli päivitettiin Järvenpään maankäyttötavoitteiden mukaiseksi viimeksi vuonna Tässä työssä tuota päivitetystä on tarkennettu pääsoin kaupan toimintojen osalta. Liikenne-ennuste on laadittu vuosille 2020 ja Maankäytön ja liikennetuotoksen päivitykset kohdistuvat pääosin Järvenpään keskusta-alueelle sekä Poikkitien kaava-alueelle. Tilaa vaativaa erikoritavarakauppaa lisättiin myös Pöytäalhoon. Seuraavassa on esitetty lisäykset vanhaan liikenne-ennusteeseen nähden koskien kaupan toimintoja (2035): Keskustan kaupat k-m2 Perhelän kortteli k-m2 Poikkitien kaava k-m2 Pöytäalho k-m2 Lisäksi Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyön perusteella Poikkitien eteläpuolisen alueen maankäyttöä ja liikennetuotosta on tarkennettu aiempaan verrattuna niin, että nyt mallissa on huomioitu kaavarunkotyön tavoitekerrosalamäärät koskien asumista, erikoiskauppaa, palveluita ja yritystoimintoja. Poikkitien kaavarunkotyöstä on tehty erillinen loppuvuonna 2013, mikä on toiminut lähtötietona tälle selvitykselle. Maankäytön liikennetuotos on laskettu liikennemalliin illan huipputunnin liikenteenä. Kaupallisten toimintojen henkilöauton kulkutapaosuus on arvioitu olevan noin 60 %. Auton keskimääräinen kuormitusaste on 1,7 henkilöä/ajoneuvo. Illan huipputunnin liikenteen osuus keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä arvioitiin olevan noin 10 %. Liikennetuotoslaskelmissa käytetty luvut perustuvat Ympäristöministeriön julkaisemaan Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa julkaisun kertoimiin.

4 4 (31) Katu- ja tieverkon muutokset Järvenpään liikennemallia 2012 tarkennettiin myös katuverkon kuvauksen osalta. EMME-mallin linkkimuutoksia on esitetty kuvassa 1. Keskeisimpiä muutoksia ovat Poikkitien alueen katuverkon tarkentaminen, Pajalan alueen kytkentämuutokset sekä Eriksnäsintien ja Yhteiskouluntien linkkitarkennukset. Työssä ei tutkittu vaihtoehtoisia katuverkkoratkaisuja, vaan verkkotarkennukset olivat mukana kaikissa tutkituissa skenaarioissa. Kuva 1. Järvenpään liikennemallin linkkimuutokset (uusi punaisella/vanha sinisellä). (HUOM. kuvassa näkyvät myös kevyen liikenteen linkit!) Ristinummella liikenneverkon korjauksilla on merkittävä vaikutus Horsmatien läpiajoon ennustetilanteessa. Merkittävä paikallinen muutos liikenneverkolla on myös Yhteiskouluntien läpiajon poistuminen ennustetilanteessa, kun katu on katkaistu. Muutokset ovat esitetty kuvassa 2.

5 (31) Kuva 2. Liikenne-ennusteen verkkopäivityksestä johtuvat liikennemäärien muutokset (päivitetty ennuste/vanha ennuste). Punainen väri kuvaa liikenteen kasvua ja vihreä liikenteen vähenemää. 2 Järvenpään liikenne-ennusteen päivitys 2.1 Ennusteprosessi Liikenne-ennustemalliin (EMME-malli) tehtiin edellä kuvatut päivitykset verkkokuvauksiin sekä maankäyttötietoihin. Mallin osa-aluejako pidettiin Järvenpään osalta ennallaan (113 osa-aluetta). Liikennemäärien kalibrointi suhteessa nykyliikennemääriin tehtiin vuoden 2012 liikennemallikalibroinnin mukaisesti. Ennusteliikenteen sijoittelu katuverkolle tehtiin iltahuipputuntien 2020 ja 2035 osalta. Tulokset on esitetty karttakuvilla niin, että palkin leveys linkillä osoittaa liikennemäärää suuntaansa. Palkin väri linkillä osoittaa palvelutasoluokkaa (LOS, level of service) ja kapasiteetin käyttöaste on esitetty palkin päällä numeroina. Palvelutasoluokat on määritelty seuraavasti: LOS A, kapasiteetin käyttöaste 0 0,35, vapaa liikenne. Liikenneväylän käyttäjät eivät häiritse toisiaan LOS B, kapasiteetin käyttöaste 0,36 0,58, vakaa liikennevirta, toiset käyttäjät pitää alkaa ottaa huomioon.

6 6 (31) LOS C, kapasiteetin käyttöaste 0,59 0,75, vakaa liikennevirta. Toiset käyttäjät pitää ottaa huomioon ja nopeuden valinta ei ole enää täysin vapaa. Liikenneverkolla pientä jonoutumista. LOS D, kapasiteetin käyttöaste 0,76 0,90, suuri liikennetiheys, mutta vakaa liikennevirta. Käyttäjät rajoittavat huomattavasti toistensa liikennekäyttäytymistä. Ajoittaista selvää jonomuodostusta. LOS E, kapasiteetin käyttöaste 0,91 1,00, liikennemäärä kapasiteetin rajoilla. Nopeustaso on laskenut huomattavasti, mutta on vielä suhteellisen vakaata. Liikenne on pakotettua ja pienikin liikenteen lisäys voi aiheuttaa kapasiteetin romahtamiseen. Selvää ja jatkuvaa jonomuodostusta. LOS F, kapasiteetin käyttöaste >1,00, kapasiteetti on ylitetty ja liikenteen välityskyky on romahtanut. Suuri jonomuodostus Seuraavassa on esitetty liikenteen sijoittelutulokset pienennettyinä kuvina. Raportin liitteenä on esitetty täysikokoiset karttakuvat sijoittelutuloksista. 2.2 Liikenne-ennuste 2020 Vuoden 2020 ennusteen mukaan iltahuipputunnin liikennemäärät ovat suurimmillaan Pohjoisväylällä (KVL ) ja Sibeliuksenväylällä (KVL ), mutta toimivuus on edelleen pääosin hyvä tai tyydyttävä. Järvenpääntie on ruuhkautunut molempiin ajosuuntiin (KVL ). Kuva 3. Järvenpään liikenneverkon kuormitus ja palvelutasot ennustetilanteessa vuonna 2020.

7 (31) Vuoden 2020 tilanteessa myös Vanhankyläntie on ruuhkautumassa Eriksnäsintien liittymän lähistöllä (KVL ). Poikittaisyhteydet Sipoontie ja Poikkitie kuormittuvat suhteessa vähän vuonna Liikenne-ennuste 2035 Liikenne-ennusteessa 2035 liikennemäärät kasvavat edelleen erityisesti suurimmilla pää- ja kokoojakaduilla: Pohjoisväylällä (KVL ), Poikkitiellä (KVL ), Vähänummentiellä (KVL ) ja Mannilantiellä (KVL ). Pohjoisväylä, Järvenpääntie ja Vähänummentie ovat kuormittuneita (palvelutasoluokka C-D, jopa E) lähes koko pituudeltaan, ja liikenteen kasvuvaraa ei juurikaan ole. Liikenne on huipputunteina häiriöherkkää ja liittymät jonoutuvat helposti. Sen sijaan esimerkiksi Sibeliuksenväylällä ja Helsingintiellä liikennemäärät kasvat suhteessa vähän tai pysyvät jopa 2020 vuoden tasolla. Sibeliuksenväylän läpikulkuliikenteen määrää rajoittaa jo 2020-luvulla Järvenpääntien heikko kapasiteetti. Kuva 4. Järvenpään liikenneverkon kuormitus ja palvelutasot ennustetilanteessa 2035.

8 8 (31) Katuverkon toimivuus 3.1 Menetelmät Järvenpään katu- ja tieverkon toimivuutta ennustetilanteessa tutkittiin tarkemmin liikenteen simulointiohjelmia hyödyntämällä. Tässä työssä käytettiin verkolliseen simulointiin Dynameq- simulointiohjelmaa, joka sopii hyvin kaupunki- tai kaupinosakohtaiseen simulointiin ohjelman sisältämän reitinvalintalaskennan ja tarkan liittymätyyppikuvauksen (mm. tasoliittymä, liikennevalot, kiertoliittymä) johdosta. Tarkempaan liittymäkohtaiseen simulointiin työssä on käytetty Synchro/Sim traffic mikrosimulointiohjelmaa, jolla esimerkiksi liikennevalo-ohjelmien omaisuudet pystytään kuvaamaan tarkasti todellisuutta vastaavasti. Lukujen 3.2 ja 3.4 toimivuustarkasteluissa liittymien ja katuverkon toimivuuden ja sujuvuuden mittareina on käytetty palvelutasoa, joka vastaa keskimääräistä odotusaikaa HCM asteikolla (1) ja liittymien ja niiden tulosuuntien kuormitusastetta eli liikennemäärän suhdetta kapasiteettiin (2 ja 3). Taulukko 1. Liittymän palvelutason selitys ja sen suhde odotusaikoihin Palvelutaso Kuvaus Valo ohjatun liittymän keskimääräinen odotusaika (s) Kiertoliittymän ja valoohjaamattoman liittymän keskimääräinen odotusaika (s) A Erittäin hyvä B Hyvä > 10 ja 20 > 10 ja 15 C Tyydyttävä > 20 ja 35 > 15 ja 25 D Välttävä > 35 ja 55 > 25 ja 35 E Huono > 55 ja 80 > 35 ja 50 F Erittäin huono > 80 > 50 Taulukko 2. Valo-ohjatun liittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkautumiseen Kuormitusaste Toimivuus Laatutaso Ruuhkautuminen < 0,64 Hyvä Hyvä Hyvä palvelutaso, ei ruuhkia. Liittymä kestää 30 % liikenteen kasvun. 0,64 0,85 Tyydyttävä Tyydyttävä Vain pientä ruuhkautumista. Kestää 10 % 20 % kasvun joka suunnalle. 0,85 0,95 Välttävä Matala Satunnaisia ruuhkia. 0,95 1,05 Huono Heikko, ei hyväksyttävä Lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittain pitkiä jonoja. > 1,05 Erittäin huono Heikko, ei hyväksyttävä Pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja.

9 (31) Taulukko 3. Valo-ohjaamattoman liittymän ja kiertoliittymän kuormitusasteen suhde toimivuuteen, laatuun ja ruuhkautumiseen. Kuormitusaste Toimivuus Ruuhkautuminen < 0,5 Hyvä Ei ruuhkia. 0,5 0,7 Tyydyttävä Satunnaisia ruuhkia. 0,7 0,85 Välttävä Lyhytaikaisia ruuhkia ja ajoittaisia pitkiä jonoja. 0,85 1,0 Huono Pitkäaikaisia ruuhkia ja jatkuvia pitkiä jonoja. > 1,0 Erittäin huono Ylikuormittunut, pahoja ruuhkia. 3.2 Toimivuus nykytilanteessa Järvenpään katuverkon toimivuutta on simuloitu tarkemmin erityisesti keskustan kehän vaikutusalueella. Kuvassa 5 on esitetty keskustan kehän ja sen lähialueen liikenteellinen toimivuus nykytilanteessa (2009 IHT). Liikenteellistä toimivuutta on kuvattu liittymittäin tunnusluvuilla, jotka ovat: C = kuormitusaste (0,00 1,00) D = keskimääräinen viivytys (s/ajon) P = palvelutasoluokka (A-F, HCM) Kuva 5. Nykytilanteen liikenneverkon liittymien kuormitusaste, odotusaika ja palvelutaso.

10 10 (31) Nykyisin kriittisimmät kohdat keskustan katuverkolla ovat Sibeliuksenväylän ja Rantakadun liittymä sekä Pohjoisväylän ja Helsingintien liittymä. Molemmat ovat valoohjattuja liittymiä, mutta ruuhkautuvat iltahuipputunnin aikana. Kuormitusaste on molemmissa liittymissä yli 0, Pääkatuverkon toimivuus 2035 Järvenpään katuverkkoa simuloitiin ennusteliikennemäärillä Dynameqsimulointiohjelmalla. Katuverkon kehittämistoimenpiteinä tarkastelussa on huomioitu seuraavat parantamishankkeet vuoteen 2035 mennessä: - Poikkitien parantaminen sisältäen uudet kiertoliittymät - Sibeliuksenväylän kaistaratkaisut välillä Poikkitie-Rantakatu - uusi kiertoliittymä Sipoontien länsipäässä - Helsingintien parantaminen ja uudet kiertoliittymät välillä Rantakatu- Mannilantie - Helsingintien/Pohjoisväylän liittymän valo-ohjelmamuutokset (ei lisäkaistoja!) - Kartanontien läpiajoliikenteen määrää rajoitettu (hidaskatu 20km/h) - Eriksnäsintien/Vanhankyläntien liittymässä liikennevalot Kuvissa 6-8 on esitetty pääkatuverkon toimivuus jonopituuksien, ajoneuvojen keskimääräisten viivytysten ja keskinopeuksien avulla. Pohjoisväylä kuormittuu pääkatuverkosta eniten ennustetilanteessa. Ruuhkautumista on eniten Sipoontien ja Helsingintien liittymissä, mutta myös pohjoisempana Vähänummentien liittymä on ruuhkautunut. Lähtökohtaisesti kaikissa Poikkitien ja Helsingintien välisissä liittymissä tarvitaan tulevaisuudessa jonkinasteisia kaistajärjestelyjä kapasiteetin parantamiseksi. Pääkaduista hyvin toimivat Sibeliuksenväylä, Sipoontie ja Poikkitie, joiden toimivuus on riittävä uusilla järjestelyillä. Myös Eriksnäsintien liittymä toimii ennustetilanteessa hyvin valo-ohjattuna, mutta Harjutien liittymä tarvitsee lisäkapasiteettia (kaistajärjestelyt tai liikennevalot) Vanhankyläntien liikennemäärän kasvaessa. Kuva 6. Järvenpään katuverkon jonoutuminen ennustetilanteessa 2035 (IHT).

11 (31) Kuva 7. Katuverkon viivytykset (s/ajon.) ennustetilanteessa 2035 (IHT). Kuva 8. Keskinopeus katuverkolla iltahuipputunnin aikana 2035.

12 12 (31) Kokonaisuutena Järvenpään katuverkon voi todeta toimivan kohtuullisen hyvin ennustetilanteessa 2035, ottaen huomioon voimakkaasti kasvaneet liikennemäärät. Suurin ongelmakohta on Pohjoisväylä ja sen liittymien ruuhkautuminen. Pohjoisväylän liikenteelle ei ole osoittaa soveltuvaa rinnakkaisreittiä vaihtoehtojen ollessa läpikulkuun huonosti soveltuvia katuyhteyksiä. Osa Pohjoisväylää pohjoiseen jatkavasta liikenteestä olisi mahdollista siirtää moottoritielle ja edelleen Vähänummentielle, mutta tämän läpikulkuliikenteen osalta ei saavuteta suuria tuloksia läpikulkuliikenteen ollessa melko pieni osuus Pohjoisväylän koko liikenteestä (vrt. luku 3.5.3, Pohjoisväylän linkkihaastattelu). Tulee myös huomata, että Vähänummentien liikenteellinen kapasiteetti on suurelta osin käytössä ennustetilanteessa, joten kapasiteetin kehittämistoimenpiteitä tarvitaan liikennemäärän kasvaessa monissa liittymissä. 3.4 Toimivuus liittymäalueittain Keskustan kehä Keskustan kehän alue tarkasteltiin mikrosimuloinnin avulla yksityiskohtaisin liittymäjärjestelyin. Kuvassa 9 on esitetty keskustan kehän ja lähiympäristön liittymien toimivuus, kun liittymäjärjestelyt ovat nykyisellään lukuun ottamatta parannettua Helsingintietä välillä Rantakatu-Mannilantie. Suurin osa liittymistä toimii ennustetilanteessa palvelutasolla C (tyydyttävä), mutta tätä heikompi toimivuus on Helsingintiellä Pohjoisväylän (F) ja Kartanontien (F) liittymissä sekä Eriksnäsintien (E) liittymässä. Kuva 9. Keskustan kehän ja lähiympäristön liikenteellinen toimivuus ennustetilanteessa 2035 (IHT) ilman kehittämistoimia.

13 (31) Vanhankyläntie (Eriksnäsintie Rantakatu) Vanhankyläntien ja Eriksnäsintien liittymän liikenteellinen toimivuus heikkenee merkittävästi ennustetilanteeseen 2035 mennessä. Jo nykytilanteessa liittymässä esiintyy jonoutumista aamun ruuhkatuntina (aamuhuipputuntia ei tarkasteltu tarkemmin tässä selvityksessä). Ennustetilanteessa tarkasteltiin liittymän toimivuutta erilaisilla liittymäjärjestelyillä. Valo-ohjattuna kolmihaaraliittymänä liittymä toimii tyydyttävästi ennustetilanteessa. Valo-ohjatun liittymän kuormitusaste on 0.70, viivytys keskimäärin 25 sekuntia ja palvelutasoluokka C (HCM 2010). Liittymän suojatiet sopivat valo-ohjaukseen hyvin ja valo-ohjaus parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta liittymässä. Kiertoliittymän toimivuus Eriksnäsintien liittymässä on ennustetilanteessa hyvä. Kiertoliittymän tuottamat jonopituudet ovat hieman pienemmät kuin valo-ohjatussa vaihtoehdossa. Kiertoliittymän kuormitusaste on 0.70, viivytys keskimäärin 13 sekuntia ja palvelutaso B (HCM 2010). Keskimääräinen ajoneuvokohtainen viivytys on yli 10 sekuntia vähemmän kuin valo-ohjatussa liittymässä, vaikka kiertoliittymä toimii myös luontaisena hidasteena Vanhankyläntien suoraan jatkavalle liikennevirralle. Kiertoliittymässä kevyen liikenteen sujuvuus on parempi kuin valo-ohjatussa liittymässä, koska kiertoliittymässä kevyen liikenteen odotusaika on pienempi. Turvalliseen liittymäratkaisuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska Vanhankyläntien kevyen liikenteen yhteyksiä käyttää paljon koululaisia. Kuva 10. Ennusteliikennemäärät Eriksnäsintien liittymässä 2035 IHT.

14 14 (31) Kuva 11 Valo-ohjatun liittymän ja kiertoliittymän jonoutuminen illan huipputunnilla ennustetilanteessa Rantakadun ja Vanhankyläntien liikennemäärät sekä jonoutuminen ennustetilanteessa 2035 (IHT) on esitetty kuvissa 12 ja 13. Rantakadun liittymä on vilkkaasi liikennöity ja liittymä toimii ennustetilanteessa palvelutasolla C (tyydyttävä). Jonopituudet kasvavat erityisesti Vanhankyläntien suunnassa pitkiksi pääsuunnan suuren liikennevirran johdosta. Ensimmäisenä kehittämistoimena Vanhankyläntieltä oikealle Rantakadulle käännyttäessä oikean kaistan pituutta on kasvatettava. Toisessa vaiheessa kehittämistoimenpiteenä voidaan esittää kahta vasemmalle kääntymiskaistaa Vanhankyläntien tulosuunnasta, sillä Postikadulla/Rantakadulla on kaksi vastaanottavaa kaistaa jo valmiina ajosuunnassa pohjoiseen. Toinen vasemmalle kääntymiskaista voidaan toteuttaa sekakaistana oikea+vasen, jolloin uutta kaistaa ei tarvita, vaan pelkät liikennevalojen opastin- ja ohjelmamuutokset riittävät. Vaihtoehtoinen toisen vaiheen kehittämistoimenpide olisi vapaan oikean tutkiminen Vanhankyläntieltä Rantakadulle käännyttäessä. Samassa yhteydessä Rantakadun/Postikadun suoraan meneviä kaistajärjestelyjä tulisi muuttaa. Tämä toimenpidekokonaisuus tulisi tutkia tarkemmin jatkossa myös aamuhuipputunnin mitoitustilanteessa. Rantakadun ja Vanhankyläntien liittymän kuormittuminen ennustetilanteessa ei tarkastelujen perusteella vaikuta Helsingintien kiertoliittymään toimivuuteen (maksimijonopituudet alle puolet liittymävälistä).

15 (31) Kuva 12. Rantakadun/Vanhankyläntien liikennemäärät ennustetilanteessa 2035 IHT. Kuva 13. Jonoutuminen ennustetilanteessa 2035 IHT Helsingintie - Pohjoisväylä Helsingintien ja Pohjoisväylän liittymän kapasiteetti ylittyy merkittävästi ennustetilanteessa vuonna Liittymän kuormitusaste on noin 1,3 (kuva 9). Liittymä jonouttaa Pohjoisväylän liikenteen ja ruuhkautuminen jatkuu koko huipputunnin yli. Ennen ennustevuotta liittymän toimivuus on suositeltavaa varmistaa liittymän kapasiteettia lisäämällä lisäkaistoin.

16 16 (31) Tarkasteluissa tutkittiin Helsingintien ja Pohjoisväylän liittymän parantamista kaistaja valo-ohjausmuutoksilla. Tarkasteluissa lisättiin yksi suoraan ajettava kaista Pohjoisväylää etelästä saapuvalle suunnalle. Liittymän pohjoispuolelle tulee tällöin järjestää riittävän pitkä vastaanottava kaista. Liittymäjärjestelyt (kuva 14) nostavat liittymän kapasiteettiä ja kuormitusaste laskee merkittävästi. Kaistajärjestelyjen muutoksien jälkeen kuormitusaste oli 0,95. Liittymän keskimääräinen ajoneuvokohtainen viivytys laski 110 sekunnista 55 sekuntiin. Tulee huomata, että Pohjoisväylän ruuhkasuunta on aamun huipputuntina päinvastainen, ja siksi liittymässä tulisi varautua osoittamaan myös etelän suuntaan kaksi liittymän läpimenevää kaistaa. Tätä tulisi jatkossa tutkia tarkemmin aamuhuipputunnin liikenne-ennusteen avulla. C = 0,60 D = 26 P = C C = 0,95 D = 50 P = D-E C = 0,65 D = 16 P = B Kuva 14. Helsingintien liittymän toimivuus ennustetilanteessa, kun Pohjoisväylän liittymän kaistajärjestelyjä on muutettu. Illan huipputunti (IHT) ennustetilanteessa Työssä tutkittiin ennustetilanteessa Pohjoisväylän ja Helsingintien liittymien toimivuuden parantamiseksi uutta yhteyttä Helsingintieltä/CM-marketilta Pohjoisväylälle. Liittymä palvelisi pääasiassa kaupan liikennettä, mutta se mahdollistaisi Helsingintien valo-ohjattujen liittymien ohittamisen. Liittymälle tutkittiin kahta vaihtoehtoista liittymäjärjestelyä. Liittymän toteuttaminen suuntaisliittymänä palvelee kaupasta etelään kulkevaa liikennettä sekä pohjoisesta kauppaan suuntautuvaa liikennettä. Liittymäjärjestely ei tuota merkittävää viivettä Pohjoisväylän liikenteelle ja on liikenteen sujuvuuden kannalta mahdollinen toimenpide. Suuntaisliittymän toteuttaminen ei yksistään paranna Pohjoisväylän ja Helsingintien liittymän toimivuutta riittävästi, koska suuntaisliittymällä ei ole vaikutusta toimivuuden kannalta keskeisiin liikennevirtoihin. Työssä tutkittiin vaihtoehtoa, missä liittymä toteutettaisiin valo-ohjattuna kolmihaaraliittymänä. Liittymä mahdollistaa liittymisen sekä etelästä, että pohjoisesta. Uusi valo-

17 (31) ohjattu liittymä tuottaa viivytystä Pohjoisväylän liikenteelle. Jo ennestään ennustetilanteessa ruuhkautuva Pohjoisväylän liikenne karsii uudesta liittymästä, mikäli se toteutetaan valo-ohjattuna. Liittymän sivusuunnan liikennemäärä jää kuitenkin suhteellisen vähäiseksi ja näin liikenteen sujuvuutta parantava vaikutus Helsingintien ja Pohjoisväylän liittymässä on vähäinen. Liikennevalo-ohjattu liittymä ei ole suositeltava liittymäjärjestelyvaihtoehto Kartanontie Kartanontien läpiajoliikenteen määrä Helsingintien itäpuolella on kasvanut ennustetilanteessa merkittävästi suhteessa nykytilanteeseen. Kartanontien ja Helsingintien liittymän kuormitusaste on myös kasvanut selvästi ja liittymän palvelutaso on laskenut (jonopituudet kuva 16). Pääosa liikenteen kasvusta on kaakosta Kartanontietä pitkin saapuvaa liikennettä. Liikenteen kasvun aiheuttaa erityisesti Helsingintien ja Pohjoisväylän liittymän ruuhkautuminen, mikä saa ajoneuvoliikenteen etsimään vaihtoehtoisia nopeampia reittejä keskustan suuntaan Pohjoisväylää etelästä tultaessa. Helsingintien eteläpuolisen Kartanontien ja Keskitalontien läpiajoliikenteen kasvu ei ole tavoitteiden mukaista. Liikennemäärien rajoittamiseksi tulee yhteyden houkuttelevuutta laskea esim. nopeusrajoitusmuutoksilla, ajoratahidasteilla tai läpiajokielloin. Samalla tämä vaikuttaa myös Kartanontien/Helsingintien liittymän toimivuuteen positiivisesti, mutta heikentää edelleen Pohjoisväylän/Helsingintien liittymän toimivuutta liikenteen käyttäessä sitä ensisijaisena reittinä keskustan suuntaan. Kuva 15. Liikennemäärät Kartanontien liittymissä ennustetilanteessa 2035 IHT.

18 18 (31) Kuva 16. Kartanontien liittymän jonopituudet ennustetilanteessa 2035 (IHT).

19 (31) Huvilakatu Sibeliuksenväylän ja Huvilakadun kolmihaaraliittymän toimivuutta tutkittiin tilanteessa, jossa Sibeliuksenväylän ja Rantakadun liittymään on toteutettu osittain kaksikaistainen kiertoliittymä (turbokiertoliittymä). Kuvassa 17 on esitetty liittymän liikennevirrat ennustetilanteessa 2035 ja kuvassa 18 on esitetty simuloidut jonopituudet. Huvilakadun liittymässä ei ole liikennevaloja. Kuva 17. Huvilakadun liikennemäärät 2035 (IHT). Liittymän toimivuutta tarkasteltiin ennustetilanteessa kolmella erilaisella liittymäjärjestelyllä kolmihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä, suuntaisliittymänä sekä valoohjattuna kolmihaaraliittymänä. Myös ennustetilanteessa on arvioitu Huvilakadun liikennemäärät vähäisiksi. Kuva 18. Huvilakadun/Sibeliuksenväylän liittymän jonoutuminen 2035 (IHT). Kuvassa on esitetty vasemmalta oikealle väistämisvelvollinen liittymä / suuntaisliittymä / valoohjattu liittymä.

20 20 (31) Mikään tutkituista liittymäratkaisuista ei aiheuta Sibeliuksenväylälle kiertoliittymään asti yltävää jonoutumista. Kun liittymä on valo-ohjattu, Huvilakadun tulosuunnan vaiheen kesto voidaan pitää niin lyhyenä, ettei Sibeliuksenväylälle ehdi kertymään merkittävää jonoa. Valo-ohjaus mahdollistaa valo-ohjatun suojatien järjestämisen Sibeliuksenväylän yli Huvilakadun liittymän kohdalla. Huvilakadun pienen liikennemäärän takia pääsuunnan viivytys jää vähäiseksi, eikä Sibeliuksenväylän liikenne ruuhkaannu. Sibeliuksenväylän liikennesuunnalle tai Helsinginkadun liittymään ei aiheudu viivytystä tai jonoutumista, mikäli Huvilakadun liittymä toteutetaan pelkkänä suuntaisliittymänä. Helsingintien ja Sibeliuksenväylän kiertoliittymän kautta on mahdollisuus tehdä sallittu U-käännös, mikäli on tarve liittyä Huvilakadulta etelään päin Sibeliuksenväylälle. Nykyinen valo-ohjaamaton liittymäjärjestely ei ole suositeltavaa liikenneturvallisuuden kannalta, kun Sibeliuksenväylän liikennemäärät kasvavat edelleen tulevaisuudessa. Liittymällä on kuitenkin tyydyttävät liikenteelliset toimintaedellytykset sivusuunnan pienen liikennemäärän takia. Huvilakadun ajoneuvoliikenne voi aina käyttää myös vaihtoehtoista kulkuyhteyttä Mannilantien tai Kansakoulunkadun kautta Pajalantien ja Myllytie Pajalantien ja Myllytien/Postikadun liittymän liikennemäärät (2035 IHT) ja toimivuus on esitetty kuvassa 19. Kuvassa 20 on esitetty myös simuloinnin jonopituudet. Pajalantien ja Myllytien liittymä on liikennemääriltään vilkas, mutta toimivuudeltaan kuitenkin tyydyttävä myös ennustetilanteessa. Postikadun läpikulkuliikenteen määrä ei kasva merkittävästi tulevaisuudessa, joten tarkastelun perusteella nykyiset kaistajärjestelyt Pajalantien liittymässä ovat riittäviä myös ennustetilanteessa. Viereinen Sibeliuksenkadun/Postikadun liittymä on hieman Pajalantien liittymää kuormittuneempi, mutta toimii tyydyttävästi myös ennustetilanteessa. Liittymän toimintaan vaikuttaa merkittävästi aseman ohi kulkevan Sibeliuksenkadun läpiajoliikenteen määrä, mitä ei tule kasvattaa tulevaisuudessa Postikadun valoliittymän toiminnan varmistamiseksi.

21 (31) Kuva 19. Pajalantien ja Myllytien ennusteliikennemäärä 2035 IHT.

22 22 (31) Kuva 20. Pajalantien ja Myllytien liittymän jonopituudet ennustetilanteessa 2035 (IHT). 3.5 Verkolliset lisäanalyysit Pohjoisväylän nopeusrajoitusmuutos Pohjoisväylän liikennemäärien muutoksia tutkittiin kokeilemalla Pohjoisväylän nykyisen nopeusrajoituksen (60 km/h) laskemista ennustetilanteessa tasolle 50 km/h. Muutos toteutettiin Sipoontien ja Pajalantien välisellä osuudella. Tämä toimenpide siirtää Pohjoisväylän liikennettä lähinnä rinnakkaiselle alemmalle katuverkolle, mutta ei juuri ollenkaan moottoritielle (vt 4). Nopeusrajoitusmuutoksen vaikutukset muutosliikennemäärinä on esitetty kuvassa 21 (punainen väri kuvaa lisääntynyttä liikennettä, vihreä väri vähentynyttä liikennettä). Kaikkiaan vaikutukset jäävät melko vähäisiksi, huipputunnin osalta siirtyvä liikennemäärä on noin ajon/h, mikä vastaa noin 5 % koko huipputunnin poikkileikkausliikennemäärästä.

23 (31) Kuva 21. Pohjoisväylän nopeusrajoituksen muutoksen vaikutus liikennemääriin ennustetilanteessa 2035 IHT.

24 24 (31) Kulkumuoto-osuuden muutokset Liikennemallin kulkutapaosuudet perustuvat HELMET-mallin kulkutapajakaumaan sekä Järvenpään alueen päivityksissä käytettyihin Ympäristöministeriön julkaisemiin yleistettyihin kulkutapaosuuksiin. Tässä työssä on tarkasteltu erikseen tavoitteellisten kulkumuoto-osuuksien vaikutuksia Järvenpään liikenneverkon ajoneuvoliikennemäärään. Tarkasteluissa on testattu viitteellisen kulkumuoto-osuuden muutoksen vaikutuksia liikennemääriin. Perusliikenne-ennusteessa on käytetty kuvan 22. mukaista kulkutapaosuutta. Kuva 22. Kulkutapaosuudet eripituisilla matkoilla (Laaja liikennetutkimus, LITU 2008). Viitteellisessä tarkastelussa on oletettu - että alle 2 km matkojen henkilöautoliikenteen osuus vähenee noin 10 prosenttiyksikköä, kun jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus vastaavasti nousee. - että yli 2 km, mutta alle 5 km matkoissa muutos on noin 8 prosenttiyksikköä. - että yli 5 km, mutta alle 10 km matkoissa muutos on noin 3 prosenttiyksikköä. Tarkastelussa esitetyillä lyhyiden matkojen kulkutapamuutoksilla on olennainen merkitys liikenneverkon toimivuuteen erityisesti keskusta-alueella. Kuvassa 22 on esitetty liikennemäärät muutoksen jälkeen vuonna 2035 (IHT), ja kuvassa 23 on esitetty muutosten johdosta saavutettu ajoneuvoliikenteen vähenemä illan huipputunnin aikana ennustetilanteessa vuonna Kaikkiaan ajoneuvoliikenteen vähenemä on monilla katuosilla ajon/vrk, ja Rantakadulla jopa ajon/vrk. Tämä tarkoittaa tyypillisesti 5 10 % vähenemää ajoneuvoliikenteen määrissä, riippuen tarkasteltavasta katuosasta. Muutos on katuverkon mitoituksen kannalta merkittävä ja tarkoittaa ruuhkautuneilla katuosilla parantunutta sujuvuutta ja vähentyneitä ruuhkia. On kuitenkin huomattava, että tar-

25 (31) kastelu on viitteellinen ja tarkkuudeltaan karkea, mutta antaa kuvan suuruusluokasta, johon pitkällä tähtäimellä kulkumuoto-osuuksien muutokset voivat johtaa. Kuva 23. Järvenpään liikenneverkon liikennemäärät ja kuormitusasteet ennustetilanteessa 2035, kun kulkutapaosuuksia on muutettu.

26 26 (31) Kuva 24. Liikennemäärän vähenemä illan huipputunnin liikenteessä ennustetilanteessa vuonna 2035, kun kulkutapaosuuksia on muokattu Järvenpääntien ja Pohjoisväylän linkkihaastattelut Linkkihaastattelut ovat liikennemallissa suoritettuja tarkasteluita, joilla pyritään selvittämään tietyn tarkastelukohteen (poikkileikkauksen) läpiajavan liikenteen suuntautuminen. Tässä selvityksessä on tarkasteltu Järvenpääntien poikkileikkausta Poikkitien eteläpuolella ja Pohjoisväylän poikkileikkausta myös Poikkitien eteläpuolella. Lähtökohtana oli selvittää kulkeeko Järvenpääntien kautta merkittävästi liikennettä Järvenpään keskustan läpi edelleen Järvenpään keskustan pohjoispuolelle. Kuvassa 25 on esitetty Järvenpääntien linkkihaastattelu illan huipputunnin liikennetilanteessa ennustevuonna Tarkastelun perusteella pääosa läpiajavasta liikenteestä pyrkii keskustaan ja pohjoiseen suuntautuvaa liikennettä on erittäin vähän.

27 (31) Kuva 25. Linkkihaastattelu liikennemallissa ennustetilanteessa 2035 IHT. Linkkihaastattelu on tehty Järvenpääntieltä Poikkitien eteläpuolelta.

28 28 (31) Pohjoisväylän linkkihaastattelu on tehty Poikkitien liittymän eteläpuolelta ennen moottoritien eritasoliittymää (kuva 26). Illan huipputuntina ennustetilanteessa 2035 Pohjoisväylän kautta kuljetaan pääosin keskustaan Helsingintien kautta ja Poikkitien kautta edelleen Sibeliuksenväylälle. Merkittävä osa liikenteestä jää myös Poikkitien uudelle yritys- ja palvelualueelle, joka on tulevaisuudessa suurimpia yksittäisiä liikenteen tuottajia Järvenpään alueella. Kuva 26. Linkkihaastattelu liikennemallissa ennustetilanteessa 2035 IHT, Pohjoisväylä Poikkitien eteläpuolella.

29 (31) 4 Yhteenveto ja suositukset Liikenteen kasvu jatkuu Järvenpään osayleiskaavan sisältää Järvenpään kaupungin liikenneennusteen 2035 päivityksen kaupungin uusimpien maankäyttötietojen mukaiseksi. Liikennemäärät ovat muuttuneet suhteellisen vähän aiempaan ennusteeseen verrattuna, mutta pienikin liikennemäärien kasvu voi aiheuttaa merkittävää haittaa ruuhkautuvalla tie- ja katuverkolla. Ennusteen mukaan vilkkaimmat katuosat vuonna 2035 ovat Pohjoisväylä (KVL ), Poikkitie (itäpäässä KVL ), Sibeliuksenväylä (KVL ), Järvenpääntie (KVL ) ja Vähänummentie (KVL ). Liikenneselvitys sisältää kattavat toimivuustarkastellut keskusta-alueen keskeisimmistä kaduista ja niiden liittymistä ennustetilanteessa. Työssä on käsitelty vain iltahuipputunnin liikennemääriä. Katuverkkoa on simuloitu sekä kokonaisuutena Dynameq- simulointiohjelmalla että tarkemmin liittymäkohtaisesti Synchro/Simtraffic - mikrosimulointiohjelmalla. Toimivuusanalyysit on esitetty mm. jonopituuksien, ajoneuvokohtaisten viivytysten sekä kuormitusasteiden perusteella. Toimivuustarkastelujen perusteella katuverkon toimivuus Järvenpäässä on kokonaisuutena vähintään tyydyttävä ennustetilanteessa Liikenne sujuu tyydyttävästi valtaosassa katuverkkoa, eikä suuria viivytyksiä pitkillä yhtenäisillä katuosuuksilla synny. Tulevaisuudessa tulee kuitenkin varautua useampien keskeisten liittymien osalta tiettyihin kehittämistoimenpiteisiin vuoteen 2035 mennessä. Osa toimenpiteistä tulee toteuttaa jo ennen vuotta Toimenpiteitä tarvitaan Tarkastelujen perusteella suositeltavat kehittämistoimenpiteet jo aiemmin esitettyjen (mm. Helsingintien parantaminen välillä Rantakatu-Mannilantie, Poikkitien kehittäminen, Sibeliuksenväylän parantaminen) lisäksi ovat: toimenpiteet vuoteen 2020 mennessä: - Eriksnäsintien/Vanhankyläntien liittymän parannus (suositus: kiertoliittymä) - Pohjoisväylän/Helsingintien liittymän välityskyvyn lisäys lisäkaistoin. Suosituksena Pohjoisväylän 2+2-kaistainen pääsuunnan poikkileikkaus liittymän kohdalla. - Pohjoisväylän/Sipoontien liittymän välityskyvyn lisäys lisäkaistoin - Kartanontien läpiajon rajoittaminen Helsingintielle - Rantakadun/Vanhankyläntien oikealle kääntyvien kaistapidennys (kaistajärjestelyihin varautuminen) toimenpiteet vuoteen 2035 mennessä lisäksi: - Pohjoisväylän toimenpiteet Kinnarinkadun liittymässä - (koko Pohjoisväylän muuttaminen 2+2-kaistaiseksi välillä Poikkitie- Helsingintie) - Vähänummentien liittymäjärjestelyt Pohjoisväylän molemmin puolin - Huvilakadun/Sibeliuksenväylän liikennevalot/suuntaisliittymä - Rantakadun/Vanhankyläntien liittymän kaistajärjestelyt

30 30 (31) Kaikki liittymät on tässä työssä tutkittu vain iltahuipputunnin liikenne-ennusteella, mikä on tyypillisesti mitoittava liikennetilanne katuverkossa. Tietyissä ruuhkaisissa liittymäkohteissa tulisi myös aamuhuipputunnin liikennetilanne tarkastella simuloimalla, mikäli on vahva epäilys siitä että aamuhuipputunti vaatii iltahuippua suuremman katukapasiteetin jollain tulosuunnalla. Pohjoisväylän välityskyky Keskeisimmät parannustoimenpiteet koko tarkastelualueen kannalta kohdistuvat Pohjoisväylän vilkkaimpiin liittymäalueisiin. Pohjoisväylän kautta kulkee jo nykyisin merkittävä osa Järvenpäähän suuntautuvasta liikenteestä, ja tulevaisuudessa edelleen kasvavalle liikennemäärälle ei ole osoitettavissa potentiaalisia vaihtoehtoisia reittejä. Pohjoisväylän liikenne-ennuste 2035 edellyttäisi 2+2 kaistaisen poikkileikkaukseen varautumista välillä Poikkitie Helsingintie (jopa Vähänummentielle saakka). Ensimmäisenä Pohjoisväylän liittymistä tulee parantaa Helsingintien liittymä. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää, kannattaako liittymässä toteuttaa ensivaiheessa pelkkien kääntymiskaistojen lisäykset (esim. etelästä keskustaan toinen kääntyvä vasen kaista tai etelästä oikealle kääntyville oma kaista), vai tuleeko liittymän kapasiteettia nostaa heti kerralla esim. Pohjoisväylän pääsuunnan kaistamäärää lisäämällä. Vähänummentien liikennemäärä kasvaa ennustetilanteessa lähelle 1+1 kaistaisen väylän maksimikapasiteettia. Tämä aiheuttaa kehittämispaineita useille väylän liittymäalueille. Vähänummentien liikenteen toimivuutta tulisi jatkossa tutkia tätä työtä tarkemmin huomioimalla koko tiejakso pääradalta moottoritielle saakka. Ennustemallissa Vähänummentien jatke länteen Nurmijärven suuntaan on oletettu toteutuneeksi. Kulkumuoto-osuuksien muutoksilla vaikuttaminen Työssä tutkittiin myös viitteellisesti kulkumuotojakauman muutoksen vaikutuksia Järvenpään ajoneuvoliikennemääriin. Järvenpään katuverkolla esiintyy huomattava määrä alle 10 km matkoja, joista osa voidaan tulevaisuudessa kulkea nykyistä ympäristöystävällisemmällä kulkumuodolla. Lyhyiden matkojen osalta jalankulun ja pyöräilyn kulkumuotojen arvioidaan kasvavan varsinkin keskusta-alueilla. Kulkutapaosuuksien muutoksen myötä ajoneuvoliikenteen ennustettu kasvu heikkenee. Ennustetilanteessa kulkutapaosuuksien muutoksella voidaan saavuttaa noin 5-10 % vähenemä ajoneuvoliikenteen osalta vertailutilanteeseen nähden. Tällä muutoksella olisi merkittäviä vaikutuksia väyläkapasiteettiin keskusta-alueen ruuhkaisimmilla katuosuuksilla. Pienentynyt liikennemäärä vähentää liikenteen melu- ja päästöhaittoja, sekä siirtää ruuhkautuvan katuverkon kehittämisinvestointien tarvetta myöhemmäksi. Liikennemäärien vähentäminen 10 % vastaa Järvenpään keskustassa noin 10 vuoden ennustettua liikennemäärien kasvua.

31 (31) LIITTEET Liite 1: Liikenne-ennuste, iltahuipputunti 2020 Liite 2: Liikenne-ennuste, iltahuipputunti 2035

32 LOS A: 0-0,35 LOS B: 0,36-0,58 LOS C: 0,59-0,75 LOS D: 0,76-0,90 LOS E: 0,91-1,00 LOS F: > 1,00 Liikennemäärät IHT

33 LOS A: 0-0,35 LOS B: 0,36-0,58 LOS C: 0,59-0,75 LOS D: 0,76-0,90 LOS E: 0,91-1,00 LOS F: > 1,00 Liikennemäärät IHT

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Järvenpään liikenne-ennuste 2012

Järvenpään liikenne-ennuste 2012 Tapani Särkkä, Erkki Jaakkola, 1.0 25.10.2012 2 (28) 25.10.2012 SISÄLTÖ 1 TAUSTA. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet ja rajaus... 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄKUVAUS...

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen jatkotarkastelut liikenneselvitys, ajoneuvoliikenteen Katuverkon liikenteellinen toimivuus ja kehittämistoimenpiteet JJä / TRa v.3.0 31.12.2014 2 (35) 31.12.2014 SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Liikennetarkastelujen

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS

18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS 18.12.2013 VAAHTERAMÄEN ASEMAKAAVAN JA KLAUKKALAN MONITOIMITALON LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 03 Päivämäärä 18/12/2013 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Jukka-Pekka

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU

SIILINJÄRVEN KESKUSTAN TOIMIVUUSTARKASTELU 1 (21) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 2.1 Nykyliikenne... 3 2.2 Liikenne-ennuste 2015... 7 2.3 Liikenne-ennuste 2030... 7 3 LIITTYMIEN TOIMIVUUS... 8 3.1 Nykytilanteen toimivuus... 9

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013

RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 RAJAKADUN LIIKENNESUUNNITELMA RAPORTTI 24.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Suunnittelualue ja työn tavoitteet... 1 1.2 Liikennemäärät... 2 1.3 Joukkoliikenne,

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut

PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut PORMESTARIN KORTTELIN LIIKENNESUUNNITTELU Toimivuustarkastelut MUISTIO 14.6.2012 Lähtökohdat SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 5 2.1 VE0: Pormestarin P-laitos ja nykyinen katuverkko...

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

! " # $ % & % ' # " ( # $ " & % ) " ) * # " (

!  # $ % & % ' #  ( # $  & % )  ) * #  ( !!"" ###$%& # !" # $%&% '#" (# $"& % )" )* #"( ' ' ( ( + ( # +! '%)%*# ( ( + (, (+ - (!. (-. (. / (/ / ( +#%%*, +( -" 0,,0& +(( +((! +((+ +( " 0,,0& 6 +(( 6 +((! 6 +((+ 6 +(( ##' 6 +((- "#### %&###! +##

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Laura Mansikkamäki Juha Mäkinen 3.3.2014 2 (20) 3.3.2014 Pirkkalan keskustakorttelin asemakaavan muutoksen liikenneselvitys SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

1.3 Liikenne. Liikennemalli ja ennustemenetelmä. Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

1.3 Liikenne. Liikennemalli ja ennustemenetelmä. Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 25 1.3 Liikenne Liikennemalli ja ennustemenetelmä Nykytilanteen liikennetarkastelut ja liikenne-ennuste on laadittu EMME/2-ohjelmiston avulla hyödyntäen vuonna

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 25.3.2013 2 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Liikenneselvityksessä on tarkasteltu Sipoon Martinkylässä sijaitsevan, noin 125 hehtaarin

Lisätiedot

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella YHTEENVETO Vuoteen 2025 mennessä liikenne Kauniaisten tie- ja katuverkolla kasvaa ennusteen mukaan melko vähän.

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015

Tekninen lautakunta 12 04.02.2015. Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 Tekninen lautakunta 12 04.02.2015 Äänekosken liikenneselvitysraportti 107/08.00.00/2015 TELA 12 Äänekosken kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat teettäneet liikenneselvityksen uuden biotuotetehtaan

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke

SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke 6X134422 17.12.2012 SYSMÄN KUNTA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SYSMÄN S-MARKETIN ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR -hanke Sysmän kunta Päijät-Hämeen liitto S-Marketin

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys

Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere. Liikenneselvitys Lielahtitalon asemakaavamuutos, kaava 8377, Tampere Liikenneselvitys 28.3.2011 Lielahtitalon asemakaava 8377 2 (21) ALKUSANAT Tampereen kaupungilla on tekeillä asemakaava tontille Lielahti 2479-1 (Lielahdenkatu

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.8.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS LKUSNT Loimaan kaupunki on valmistelemassa tiva-kaupan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta

Lisätiedot

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat:

Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Selvityksen tilanne jäljellä olevat asiat: Jäljellä on vaihtoehdot 5 ja 1 Kaavaluonnosten liikenteellinen arviointi Vaiheittain rakentamisen tarkentaminen, mm. liittymien toimivuustarkastelut vielä tarkennettava

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS 15.3.2013 2 1 JOHDANTO Etelä-Nummelan alueelle laadittiin liikenneselvitys vuonna 2009. Liikenneselvityksen tavoitteena oli osoittaa alueen

Lisätiedot

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020

Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelma 2020 ESIPUHE Klaukkalan tie- ja katuverkkosuunnitelmaa on laadittu kunnanvaltuuston hyväksymän Klaukkalan kehityskuvan pohjalta ja tiiviissä yhteistyössä osayleiskaavan ja ohikulkutien yleissuunnitelman laatimisen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

SOMERHARJUN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

SOMERHARJUN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS SOMERHARJUN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 10.9.2013 sivu 2/16 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 2 1. SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Suunnittelukohde 3 1.2. Selvityksen tavoitteet 4 1.3. Nykyinen liikenne ja liikenteen koostumus

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS

VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS Vastaanottaja Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.8.2015 VALTATIE 9 NOLJAKAN ERITASOLIITTYMÄ TOIMENPIDESELVITYS TOIMENPIDESELVITYS 1 Tarkastus 17.8.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Etelä-Nummelan liikenneselvitys

Etelä-Nummelan liikenneselvitys Etelä-Nummelan liikenneselvitys EteläNummelanliikenneselvitys Tiivistelmä Lähtökohdatjasisältö EteläNummelan osayleiskaavaalueelle on tutkittavana asuntoalueiden si joittaminennoin15000uudelleasukkaallejaaluevaraukset6500työpaikal

Lisätiedot

Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005

Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005 Vantaan tie- ja pääkatuverkon liikenne-ennusteet 26.9.2005 SISÄLTÖ Alkusanat... 1 1 Lähtökohdat... 3 2 Liikennemalli... 3 2.1 Aluejako ja liikenneverkot... 3 2.2 Nykytilanteen liikennekysyntämatriisien

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS 25.11.2014 KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LIIKENNESELVITYS Tarkastus 04 Päivämäärä 25/11/2014 Laatija Mari Kinttula, Jukka Räsänen, Elina Tamminen Tarkastaja Pekka Kuorikoski Hyväksyjä Tuomas

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot