Metsä Fibren tie voittajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Fibren tie voittajaksi"

Transkriptio

1 Hyvillä johtamiskäytännöillä menestykseen Oy / Ilkka Hämälä IHä - Vahvaa kuituosaamista - on maailman johtavia havuselluntuottajia. - Rinnakkaistuotteina valmistetaan bioenergiaa, mäntyöljyä ja tärpättiä. - Tuotteidemme lisäksi tarjoamme asiakkaillemme teknisiä ja logistisia palvelupaketteja. - llä on neljä sellutehdasta Suomessa, olemme osa Metsä Groupia. Vuosi 2012: - Liikevaihto milj. euroa - Tulos ennen veroja 145 milj. euroa - Henkilöstö Sellukapasiteetti: 2,4 milj. tn/v 2

2 n tie voittajaksi 3 Jatkuvan parantamisen perustana systemaattinen vuosisuunnittelu OHJAUS Sidosryhmät Asiakkaat Omistajat Henkilöstö Yhteiskunta Perustehtävä (missio) ja Tavoitetila (visio) Strategian kulmakivet Asiakkuus Osaaminen Kustannustehokkuus Painopistealueet ja avaintavoitteet Toimintasuunnitelmat ARVOT TULOKSET 4

3 Strateginen johtaminen arvioijien palaute - Sidosryhmiltä kerätään laajasti tietoa strategiaprosessia varten. - Säännöllinen kilpailija- ja markkinaseuranta - Kehittämishankkeita eri sidosryhmien kanssa - Strategia on linjassa sidosryhmien tarpeiden ja organisaation tavoitetilan kanssa. - Johdon määrittämät strategiset painopistealueet ohjaavat prosessien toimintasuunnitelmien tekoa. - Strategian ja toimintasuunnitelmien onnistumista seurataan ja mitataan. - Mittarit on segmentoitu strategisten painopistealueiden mukaan. 5 Lähde: Laatukeskuksen koulutusmateriaalit Toiminta-ajatus ja tavoitetila Toiminta-ajatus: n perustehtävä on olla selluliiketoiminnan ammattitaitoisin osaaja ja alan tehokkain toimija. Tavoitetila: n asiakkaat arvioivat yhtiön olevan halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palvelujen toimittaja. 6

4 Strategian kulmakivet Asiakkuus Osaaminen Kustannustehokkuus Tavoitetila: Halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palvelujen toimittaja Olemme luotettavin kumppani Vaadimme itseltämme yhä enemmän Teemme tulosta vastuullisesti myös tulevaisuudessa 7 n arvot Luotettavuus Uudistuminen Yhteistyö Vastuullinen tuloksenteko 8

5 n toimintamallina asiakassuuntautunut prosessijohtaminen Johtaminen Asiakkuus Hankinta ja valmistus ASIAKAS Liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan tuki ja ohjaus Tuotanto Myynti ja markkinointi 9 keskittyy ydinosaamiseen n ydinosaaminen Tuotantotoiminta Prosessi- ja tuotekehitys Asiakasosaaminen Kokonaisvastuulliset kunnossapitokumppanit Mekaaninen kunnossapito, sähköautomaatio ja materiaalitoiminnot Kumppanuus eri toimijoiden kanssa Myynti- ja markkinointiosaaminen Rakennuskunnossapito, kuljetukset, ulkoalueiden hoito, siivous ja vartiointi/suojelu IHä

6 Osaamisen kehittäminen - Tuotantohenkilöstön monitaitoisuusmalli - Henkilöstön osaamiskartoitukset - Avainhenkilöohjelma - Avainhenkilöiden tehtäväkierto - Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen henkilöstökoulutus - Poistumaennustetyökalu - Koko henkilöstön kattavat säännölliset kehityskeskustelut ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. 11 Asiakaslähtöinen toimintamalli - Avainasiakasjohtaminen - Asiakasvastuuketjut - Asiakassuunnitelmat - Innovaatiopäivät - Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakaspalvelupäälliköiden käyntiraportit - CRM-järjestelmä - Toiminnan kehittäminen asiakaspalautteen perusteella 12

7 Asiakassuuntautuneisuus arvioijien palaute n toiminta perustuu prosessijohtamiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja lisäarvoa heidän toiminnoilleen. Asiakaslähtöisyys ja arvon tuotto asiakkaalle näkyvät läpi toimintojen organisaation johdosta tuotantohenkilöstöön asti. Asiakkaiden kanssa tehdään kehittämisprojekteja, jotka parantavat asiakkaan kilpailukykyä. 13 Sellu lopputuotteen mukaan Paino- ja kirjoituspaperit Botnia Nordic Strong Pohjoisesta havupuusta valmistettu armeeraussellu antaa aikakauslehtipaperille halutut lujuusominaisuudet. Tissue- ja hygieniatuotteet Botnia Nordic Pine Pohjoisesta havupuusta valmistettu havusellu on monikäyttöinen pehmeisiin ja korkealaatuisiin tissue - tuotteisiin Pakkaustuotteet Botnia Nordic Birch Pohjoisesta raaka-aineesta valmistettu lyhytkuituinen koivusellu on erikoistuote, joka soveltuu korkeabulkkisten kartonkien valmistamiseen. Hallitsemme koko toimitusketjun Erikoispaperit ja erikoistuotteet Botnia Nordic Pine & Birch Erikoissellulaadut soveltuvat erilaisten erikoispaperien, kuten leivin-, irroke- ja lämpöpaperin, jne. sekä muiden erikoissovellusten, kuten CMC:n valmistukseen. Kuituosaaminen Logistiikka ja varastointi Yhteiset kehitysprojektit avainasiakkaan kanssa 14

8 Botnia-brändi Kustannustehokkuus Hintakilpailukyky Maksuehdot ja rahoitus Kokonaiskustannus Sellun valmistus Korkea ja tasainen laatu Huippuosaaminen/ihmiset Modernit laitteet Kestävä kehitys Sertifioinnit Ympäristönsuojelu Työturvallisuus Tekninen asiakaspalvelu Kuituosaaminen asiakkaalla Laaja palvelukonsepti Yhteinen tuotekehitystyö Logistiikka Oikeaan aikaan&paikkaan Toimitusvarmuus Varastointi/kuljetuspalvelut Lisäarvo asiakkaalle Fibres of Success Asiakas IHä Botnia FOX Fibre on-line index uudistaa sellun laatukäsitteen Sellun valmistus Days Vanha menetelmä Näyte edustaa t:n selluerää Sellu on valmis Näyte Asiakas käyttää sellun 1 kpl analyyseja Laboratorioanalyysi on valmis Botnia FOX Näyte edustaa 14 t:n selluerää. 144 kpl analyyseja IHä

9 Botnia FOX Fibre on-line index Botnia FOX innovatiivinen, uusia mahdollisuuksia avaava menetelmä sellun laadun mittaamiseen koko arvoketjussa. - Botnia FOX arvioi sellun laadun tasoa, tasalaatuisuutta ja poikkeamia reaaliaikaisesti - Menetelmä on helposti monistettavissa eri tehtaille. - Järjestelmää kehitetään keskitetysti. - Sen asiakasvaste on paras tunnetuista menetelmistä. - Uusia asiakassovelluksia on jo kehitteillä. 17 Laatuinnovaatiokilpailun voitto 2012 Botnia FOX - Fibre on-line index IHä

10 n jatkuvan parantamisen merkkipaaluja 2012 Excellence Finland ja Vuoden laatuinnovaatio -voitto 2011 Prosessien, arviointien, johdon katselmusten ja benchmarkingin edelleen kehittäminen. Innovaatiofoorumin kehittäminen. Excellence Finland -kartoitus (EFQM itsearviointi) Recognised for Excellence 5 star -tunnustus. Tavoitteeksi Laatupalkintokilpailun voitto. Päätös osallistumisesta Laatuinnovaatiokilpailuun Voimakas panostus turvallisuusjohtamiseen. Yhtiötasoisen prosessikartan mukainen toimintajärjestelmä. Arviointien ja katselmusten toimenpiteiden seurantatyökalu Palvelutoimittajien johtamismalli. Arviointien kehityskohteiden systemaattinen seuranta. Recognised for Excellence 4 star -tunnustus Laatujohtamisen projektisalkku. Toiminnan kuvaus ja mittaristo (EFQM) EFQM-itsearviointi ja päätös osallistumisesta Suomen laatupalkintokilpailuun Ensimmäinen yhtiötasoinen EFQM-itsearviointi. Kaikki järjestelmät sisältävä multi-site-sertifikaatti 2003 Vuosittaiset henkilöstön tyytyväisyysmittaukset. Työntekijöiden monitaitoisuus -toimintamalli Vuosittaiset asiakastyytyväisyysmittaukset (TUTKA). Balanced Score Card -mittaristo Siirtyminen itsenäisten tehtaiden tuotantokeskeisestä organisaatiosta yhdeksi asiakassuuntautuneesti 19 prosessijohdetuksi yhtiöksi alkoi. Prosessi- ja Metsä tuotekehitys Fibre -projektisalkku. Asiakasvastuuketjut. n toimintajärjestelmä - Yhtiötasoinen toimintajärjestelmä noudattaa n prosessikarttaa. - Toimintajärjestelmän kehitysprojekti Dokumentaation ylläpito on docs:ssa tai intranetin työtiloissa. - Prosessikuvaukset (QPR Process Guide) ja dokumentaatio QPR-portaalin kautta intranetissä - Vuotuinen päivitys Prosessikartan ja prosessien kehittäminen -prosessi Esim. Sellun valmistus -prosessi Raumalla 20

11 n laatujohtaminen 21 n multi-site-sertifikaatit Multi-site-sertifikaatti Myönnetty Ympäristöjärjestelmä ISO Laatujärjestelmä ISO Työterveys ja turvallisuus OHSAS Puun alkuperäketjun hallinta SMS, myöh. PEFC 2002 Puun alkuperäketjun hallinta, FSC 2010 Elintarviketurvallisuus HACCP DS 2027, myöh. ISO Energiatehokkuusjärjestelmä EN (1. Suomessa), myöh. ISO kaikkia järjestelmiä koskeva multi-sitesertifikaatti Inspectalta

12 Prosessien arviointi ja parantaminen - Sisäiset prosessi- ja toiminnan arvioinnit, joissa hyödynnetään EFQM-kriteeristöä - Ulkoiset arvioinnit - EFQM-arvioinnit (sisäinen tai ulkoinen) - Asiakastyytyväisyys- ja henkilöstön tyytyväisyysmittaukset - Johdon katselmukset 23 Toiminnan kehittäminen - Arvioijien palaute: Toiminnan kehittäminen on suunnitelmallista ja dokumentoitua. Prosessit on tunnistettu. Systemaattiset palaverikäytännöt toimivat viestinviejinä. - Kehityshankkeita seurataan projektisalkkujen avulla. - Arviointien ja katselmusten toimenpiteiden ns. ASE-seurantatyökalu (QPR Work Flow) - Operatiivisen toiminnan seurantoja, kuten muistioiden työlistat, tuotannon vuoropäiväkirjassa turvallisuus-, ympäristö- ja käytettävyyshavaintojen ja -varttien seuranta, CRM 24

13 Kestävän kehityksen teemat kattavat koko arvoketjun Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja Tuomme metsän luoksesi Mitä tehokkaammin, sitä parempi Luomme hyvinvointia TUOTTEET JA PALVELUT Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, palvelut ja innovaatiot Tuoteturvallisuus VASTUULLISET TOIMITUKSET Kestävän kehityksen mukainen metsänhoito ja luonnon arvot Vastuullinen toimitusketju Kumppanuus toimittajien ja metsänomistajien kanssa YMPÄRISTÖ- TEHOKKUUS Energia ja ilmasto Vesi Materiaalitehokkuus Ympäristöriskien hallinta SIDOSRYHMÄT Ihmisoikeudet Eettinen liiketoiminta Vastuullinen työnantaja Paikallisyhteisöjen hyvinvointi 25 Sellua vastuullisesti - valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. - Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina hiilinieluina. - Sellusta valmistetut paperi- ja kartonkituotteet ovat uusiutuvia. - Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Seuraamme niitä systemaattisesti ja raportoimme niistä läpinäkyvästi. - Toimintamme on sertifioitua. - Nykyaikaiset sellutehtaat tuottavat itse käyttämänsä energian ja ovat myös tärkeitä bioenergian tuottajia. - Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän turvallisuudestaan. - Kannamme vastuun myös tuotteen valmistusprosessin kannalta keskeisistä sidosryhmistä. 26

14 Kestävä kehitys arvioijien palaute - Panostus ympäristösuorituskyvyssä eturivin toimijaksi - Ympäristötavoitteet osa tulospalkkausta - Energiatehokkuus on erinomaisella tasolla, energian tuotto on noin 20 % Suomen bioenergian määrästä. - Multi-site-sertifiointi kattaa 7 eri standardia. - Systemaattinen tapa toiminnan kehittämisessä - Johdon ja koko henkilöstön sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen - Tehtaiden kehittäminen elinkaarimallin mukaan - Sisäistä ja ulkoista benchmarkingia hyödynnetään. - Parhaat käytännöt otetaan kaikissa tehtaissa käyttöön. 27 Turvallisuusjohtaminen - Turvallisuusjohtaminen on nostettu erityiseksi painopistealueeksi. Tapaturmataajuus (kpl / milj. työtuntia) - Nolla tapaturmaa tavoite - Turvallisuusjohtamismallin käyttö on vähentänyt työtapaturmia ja vaikuttanut henkilöstön asenteisiin turvallisuutta kohtaan. Turvallisuus- ja vaaratilanneilmoitukset, kpl - Turvallisuushavainnot ja -vartit - Vuosittainen turvallisimman tehtaan ja palvelutoimittajan palkitseminen 28

15 Pääarvioijan suullinen viesti - Paljon hyviä käytäntöjä - Tuotantoprosessi teki vaikutuksen. - Erinomaista johtamista - Henkilöstön sitoutuminen - Tavoitteet tiedetään kaikki tietävät. - Henkilöstön ja johdon vuorovaikutus 29 Laatujohtamisen avaintavoitteet voiton jälkeen - EFQM-kriteeristön käyttöä jatketaan suunnitelmallisesti prosessien ja toiminnan arvioinneissa. - Arviointipalautteiden systemaattinen hyödyntäminen - Laatupalkintokilpailun 2012 palautteen workshop - Tunnistettuja strategisia projekteja ja toimenpiteitä seurataan Laatujohtaminen-projektisalkussa. - Prosessimittaristoa ja sen käyttöä kehitetään edelleen. - Ulkoisen benchmarkingin käytön tehostus jatkuvan parantamisen ja innovatiivisuuden vahvistamiseksi 30

16 LAATUMATKA JATKUU VOITTOJEN JÄLKEEN 31

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2014

Vastuullisuusraportti 2014 Vastuullisuusraportti 2014 Sisältö ORGANISAATION KUVAUS 4 Tuotteet ja palvelut 4 Hallintorakenne 5 ARVOT JA LIIKETOIMINTAPERIAATTEET 6 VASTUULLISUUDEN JOHTAMINEN 8 Tukon toimitusketju ja vastuullisuusvaikutukset

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2014

Yritysvastuuraportti 2014 Yritysvastuuraportti 2014 1 / 46 Sisältö Tietoja PKC:stä 2 PKC Group lyhyesti 3 Toimitusjohtajan alkusanat 5 Strategia 7 Sidosryhmäyhteistyö 10 PKC Way 12 Johtamisen lähestymistavat 15 Avaintiedot 28 Henkilöstön

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKER TOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 HKSCAN LYHYESTI POHJOISMAISTA ASIANTUNTIJUUTTA HKScan on liha-alan asiantuntija, jolla on vahvat pohjoismaiset juuret ja yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta lihantuotannosta ja liiketoiminnasta.

Lisätiedot