Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa."

Transkriptio

1 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ

2 Kestävä kehitys on toimintamme perusta Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitu kartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omis taa suomalaista metsänomistajaa. Olemme sitoutuneet kansainvälisiin kestävän kehityksen periaat teisiin ja edellytämme eettistä toimintatapaa.

3 Metsä Groupin kestävän kehityksen teemat Tuotteet ja palvelut Raaka-aineet ja toimitusketju ResurssiTehokkuus ja päästöt Sidosryhmäyhteistyö Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja Valmistamme uusiutuvasta puusta turvallisia ja kierrätettäviä tuotteita Tarjoamme palveluja ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin Innovaatiot tukevat jatkuvaa parantamista ja uudistumista Tuomme metsän luoksesi Edistämme kestävää metsänhoitoa, sertifiointia ja metsien monikäyttöisyyttä Edistämme vastuullisuutta arvoketjussa Varmistamme raaka-aineiden alkuperän Huomioimme ilmaston ja ympäristön toiminnassamme Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti Kasvatamme sivuvirtojen arvoa Maksimoimme bioenergian käyttöä Minimoimme päästöt ilmaan ja veteen Luomme hyvinvointia Edellytämme eettistä toimintatapaa Panostamme työturvallisuuteen Edistämme vastuullista johtamista Luomme yhteiskunnallista ja paikallista hyvinvointia

4 Kierrätettäviä tuotteita uusiutuvasta raakaaineesta tuotteet ja palvelut Metsä Groupin TUOTTEIDEN pääraaka-aine on uusiutuva, pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu. Olemme edelläkävijöitä sen hyödyntämisessä. Valmistamme sellua, puutuotteita, ensikuitukartonkeja sekä pehmo-ja ruoanlaittopapereita. Puun jokaisen osan hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti on kestävää kehitystä parhaimmillaan. Tuotteemme ovat erinomainen vaihtoehto uusiutumattomista luonnonvaroista valmistetuille tuotteille. Puhdas ensikuitu on turvallinen raaka-aine elintarvikepakkauksiin ja pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Olemme edelläkävijä metsäomaisuuden kestävässä hoidossa ja tarjoamme metsänhoitopalveluita metsänomistajille. Toimitamme sertifioitua puuta ja metsäenergiaa tehtaillemme ja teollisille asiakkaillemme. KESTÄVÄT JA KEVYET PUUTUOTTEET valmistetaan energiatehokkaasti ja tuottaen vähemmän jätettä. Puutuotteet varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan. PUHTAISTA JA TURVAL- LISISTA SELLUISTAMME valmistetaan kartonkeja, pehmopapereita ja ruoanlaittopapereita. Selluntuotannon sivutuotteista syntyy bio materiaaleja, bioenergiaa, biokemikaaleja ja lannnoitteita. Keveiden kartonkiemme valmistuksessa käytetään energiaa, materiaaleja ja vettä kilpailevia laatuja tehokkaammin. Tuotteiden laatuominaisuuksista ei tingitä, mutta keveyden ansiosta tuotteiden kuljetus tehostuu ja jätteen määrä vähenee. Ensikuidusta valmistetut kartonkimme ovat turvallisia ruokapakkauksissa. Pehmopaperit tuovat mukavuutta arkeen ja parantavat hygieniaa. Bio hajoavilla ruoanlaittopapereillamme ammattikeittiöiden ruokahävikki voidaan jopa puolittaa. Myös energiaa, vettä ja pesuaineita säästyy, kun tiskaus helpottuu.

5 Sertifiointi kertoo metsän kestävästä hoidosta ja käytöstä raaka-aineet ja toimitusketju 100% jäljitettävää puuta pohjoisen metsistä Käyttämämme puu hankitaan pohjoisen runsasmetsäisiltä alueilta, jossa metsä kasvaa enemmän kun sitä käytetään. Noin 2/3 suomalaisesta puusta tulee pienmetsänomistajien metsistä. Kestävään metsänhoitoon kuuluu aina metsän uudistaminen. Istutamme neljä uutta tainta jokaista kaadettua puuta kohden. Suomen metsät kasvavat 40% enemmän kuin niitä käytetään Tunnemme aina hankkimamme puun alkuperän. Ulkopuolisen tahon varmentama metsäsertifiointi kertoo meille ja asiakkaillemme laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä. Maailman metsistä vain noin 10 prosenttia on sertifioitu, kun taas Metsä Groupin käyttämästä puusta 84 % on sertifioitu kansainvälisten metsäsertifiointijärjestelmien PEFC:n tai FSC :n* mukaisesti. Käyttämästämme puusta 100 % on jäljitettävissä ja peräisin sertifioiduista tai kontrolloiduista metsistä. Edistämme metsäsertifiointia kaikilla toimintaalueillamme ja osallistumme aktiivisesti sen kehittämiseen. Sertifioinnin avulla varmistetaan metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja turvataan niiden eliölajiston monimuotoisuus. Sertifioinnilla myös huolehditaan metsässä työskentelevien oikeuksista ja turvataan metsien virkistyskäyttömahdollisuudet. *Lisenssinumero FSC-C014476

6 PAREMPI YMPÄRISTö- SUORITUSKYKY bioenergian voimalla resurssitehokkuus ja päästöt Metsä Groupin tehtaat käyvät 86-prosenttisesti puupohjaisella, uusiutuvalla bioenergialla. Bioenergiainvestointiemme ja parantuneen energiatehokkuuden ansiosta fossiiliset hiilidioksipäästömme ovat vähentyneet 36 % viimeisen viiden vuoden aikana. Tuotamme bioenergiaa muun muassa hakkuutähteistä, kuten oksista ja latvoista, sahoilta tulevasta purusta ja kuoresta sekä tuotannossa syntyvistä jätteistä. Sellutehtaamme tuottavat sähköä 1,5 kertaa enemmän kuin itse käyttävät. Ne ovat Suomen merkittävimpiä uusiutuvan energian tuottajia. Bio energiaa riittää oman tuotannon lisäksi myös lähiyhteisöille kauko lämpönä ja sähkönä verkkoon. Olemme merkittävä bioenergian tuottaja. Hyödynnämme puun jokaisen osan sille parhaiten sopivaan tarkoitukseen tukit sahoille, kuitupuu selluksi ja edelleen jalostettavaksi, ja oksat, latvat ja kuoret energiaksi. Metsä Groupin tehtaat toimivat vesirikkailla alueilla. Käytämme lähes pelkästään pintavettä. Vesi kiertää prosesseissamme useaan kertaan ja lopuksi prosessivedet puhdistetaan huolellisesti ennen niiden palauttamista vesistöön. Prosessiveden määrä tuotettua tonnia kohden on vähentynyt 11 % vuodesta Fossiiliset CO 2 -päästömme ovat vähentyneet 36% tuotetonnia kohden viimeisen viiden vuoden aikana

7 sidosryhmäyhteistyö TyöturvallIsuudessa panostamme ennakointiin Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen perustuu ennakoivaan toimintaan. Metsä Group työllistää suoraan ihmistä ja luo tuhansia työpaikkoja muun muassa hakkuu- ja kuljetusyrittäjille ja välillisesti kaupan alalle. Työllistämme erityisesti maakunnissa, kaukana kasvukeskuksista. Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisyhteisöissämme ja teemme energiantuotannon ja vesihuollon yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa. Työntekijöidemme turvallisuus on meille tärkeintä. Tapaturmat ovat vähentyneet 15 % vuodesta Turvallisuudessa tärkeää on oikea asenne ja ennakoivat toimet. Haluamme, että kaikki työntekijämme tulevat terveenä töihin ja lähtevät päivän päätteeksi terveenä kotiin. Hyvällä johtamisella luodaan perusta työhyvinvoinnille ja terveelle työyhteisölle. Yhteiset käytännöt ja järjestelmät tukevat johtamista ja työssä viihtymistä. Työtapaturmat ovat vähentyneet -15% vuodesta 2013 (LTA1)

8 Kestävän kehityksen tavoitteet ja toteumat energia Energiatehokkuuden parantaminen vuosien välillä Vuoteen 2014 mennessä 10 % 6 % EETTINEN LIIKETOIMINTA Toimintatapakoulutus Vuonna 2014 Toimihenkilöt Työntekijät 100 % 72 % 94 % 59 % PUU ilmasto hyvinvointi Sertifioidun puun osuus Vuoteen 2014 mennessä > 80 % 84 % Fossiiliset CO 2 -päästöt tuotetonnia kohden vuosien välillä Vuoteen 2014 mennessä -30 % -36 % Sairaspoissaolot Vuonna 2014 < 3 % 4 % TOIMITUSKETJU RESURSSITEHOKKUUS TYÖTURVALLISUUS Raaka-aineiden riskiarvioitujen avaintoimittajien auditointi kestävän kehityksen kriteerein vuoden 2015 loppuun mennessä 100 % Prosessiveden käyttö tuotetonnia kohden vuosien välillä Vuoteen 2014 mennessä -17 % -11 % Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus vuosittain Vuonna % -15 %

9 Metsä Group PL METSÄ Puh Kannet: Carta Integra 210 g/m 2, sisus: Galerie Art Silk 170 g/m 2. Metsä Group 2015

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE 2013 6 TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/02-31-120 JULKAISIJA

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ BOARDIN STRATEGIA 6 TUOTTEET 8 CARTONBOARD 10 LINERBOARD AND PAPER 12 KESTÄVÄ KEHITYS 20 TILINPÄÄTÖS 87 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 92 EMOYHTIÖN

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA 1 UPM on johtava metsäteollisuuskonserni ja paperinvalmistaja. Osaavat ammattilaisemme ympäri maailman pitävät huolen paperimme korkeasta laadusta, joka on perusta innovatiivisille

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

SELLUA VASTUULLISESTI

SELLUA VASTUULLISESTI SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, % 5 500 600 16 4 400 500 400

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Monikäyttöinen paperi. Paperi

Monikäyttöinen paperi. Paperi Monikäyttöinen paperi Paperi 1 Johdanto Monet tuotteet ovat meille välttämättömiä, mutta kulutustottumuksia on muutettava. Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 5,0 122 000 30 10 500 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 2 Hallituksen toimintakertomus 9 Ylijäämän käyttöehdotus KONSERNI 10 Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Metsä Fibren tie voittajaksi

Metsä Fibren tie voittajaksi Hyvillä johtamiskäytännöillä menestykseen 22.5.2013 Oy / Ilkka Hämälä 1 22.5.2013 IHä - Vahvaa kuituosaamista - on maailman johtavia havuselluntuottajia. - Rinnakkaistuotteina valmistetaan bioenergiaa,

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot