Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä kehitys Metsä Fibressä"

Transkriptio

1 Kestävä kehitys ssä

2 Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina hiilinieluina Sellusta valmistetut paperi- ja kartonkituotteet ovat uusiutuvia Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset. Seuraamme niitä systemaattisesti ja raportoimme niistä läpinäkyvästi Toimintamme on sertifioitua Nykyaikaiset sellutehtaat tuottavat itse käyttämänsä energian ja ovat myös tärkeitä bioenergian tuottajia Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme heidän turvallisuudestaan Kannamme vastuun myös tuotteen valmistusprosessin kannalta keskeisistä sidosryhmistä

3 Kestävä kehitys on osa jokapäiväistä toimintaamme Mikä on meille tärkeää? Arvomme: Yhteistyö Luotettavuus Uudistuminen Vastuullinen tuloksen tekeminen Mitä olemme ja mitä haluamme olla? Missio, visio, strategia Kuinka johtaminen on järjestetty? Hallinnointi (Corporate governance) Kuinka haluamme henkilöstömme ja kumppaneidemme toimivan? Toimintatapaohje (Code of Conduct) Yleisperiaatteet Viestintä Eturistiriidat Lahjat, korruptio Vilpin estäminen Kilpailu Politiikat ja periaatteet: Henkilöstö Ympäristö Yritysturvallisuus Kilpailu Hankinta Investointi Viestintä Tasa-arvo Miten vastaamme ympäröivän yhteiskunnan odotuksiin? Yhteiskuntavastuusitoumus YK:n Global Compactin periaatteiden noudattaminen Läpinäkyvä raportointi (GRI) Hallintajärjestelmät (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, ISO ISO 50001)

4 Yhteiskuntavastuun kolme perusperiaatetta Corporate responsibility Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Kannattava kasvu Lisäarvo osakkeenomistajille Resurssien pitkäaikainen kehittäminen Kustannustehokkuus Raaka-aineiden tehokas käyttö Hyvä ympäristösuorituskyky Energiatehokkuus ja bioenergian tuottaminen Avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa Läpinäkyvä raportointi Työturvallisuus- ja hyvinvointi

5 Toimintamme on sertifioitu Kaikille n tehtaille on myönnetty seuraavat sertifikaatit: Laatujärjestelmä SFS-EN ISO 9001 Ympäristöjärjestelmä SFS-EN ISO Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä SFS-EN ISO FSC Chain of Custody and Controlled Wood PEFC Chain of Custody ja PEFC-logon käyttö Energiatehokkuusjärjestelmä ISO 50001

6 Ympäristösuorituskyky

7 Ympäristösuorituskyvyltään maailman parhaat tehtaat Käytämme tehtaillamme parasta saatavilla olevaa tekniikkaa ja kehitämme tekniikoita aktiivisesti Valvomme tehtaidemme ympäristösuorituskykyä ja minimoimme ympäristövaikutukset Käytämme raaka-aineet tehokkaasti ja vähennämme jätteen määrää kierrättämällä ja käyttämällä uudelleen prosessissa syntyvät sivutuotteet Tehtaamme tuottavat energiaa yli oman tarpeen. Myymme tuottamamme ylijäävän sähkö- ja lämpöenergian muille teollisille toimijoille ja lähialueiden asukkaille Kaikilla tehtaillamme on sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä (EN16001), ja tehtaamme kehittävät energiantuotantoaan ja omaa energiatehokkuuttaan jatkuvasti

8 n sellutehtaiden materiaalitase 2012 Raaka-aine Puu k-m3/a 11,722,000 Kemikaalit Prosessipolttoaineet Meesauuni ja hajukaasujen Käsittely (GWh/a) 788 Vesi Päästöt ilmaan Rikki (SO2) t S/a 345 Typen oksidit (NO2) (t/a) 3,941 Hiilidioksidi (CO2) fossiilinen (t/a) 233,000 Hiukkaset (t/a) 1089 Päästöt veteen Kemiallinen hapenkulutus CODcr (t/a) 27,151 Biologinen hapenkulutus BOD7 (t/a) 395 Fosfori (P) (t/a) 25 Typpi (N) t/a 395 AOX (t/a) 289 Jätteet Pulp mill Prosessijäte, märkä (t/a) 62,438 Ongelmajäte (t/a) 135 Tuotteet Sellu (t/a) 2,226,973 Mäntyöljy (t/a) 86,354 Tärpätti (t/a) 3,339 Lämmöntuotanto (TJ/a) 40,137 Sähköntuotanto (GWh/a) 2,076 Biopolttoaineiden osuus (%) 98 Omavaraisuusaste (%) 151

9 Vesi ja jätevedet

10 Vesi on rajallinen luonnonvara Tehokkaiden vedenpuhdistusjärjestelmien ansiosta voimme kierrättää tehtaissamme käytettävää vettä useita kertoja ja siten vähentää käyttämämme veden kokonaismäärää Tehokkaiden vedenpuhdistamoiden ansiosta vesistöihin päästettävä vesi täyttää lakisääteiset vaatimukset Raumalla käsittelemme myös kaupungin jätevedet tehtaan vedenpuhdistamossa

11 Tuotanto (tonnia vuodessa)

12 Vedenkäyttö (jätevesivirtaama, kaikki n tehtaat)

13 Vedenkäyttö (m 3 tuotettua sellutonnia kohti)

14 Kemiallinen hapenkulutus, COD Cr (tonnia vuodessa, kaikki n tehtaat)

15 Kemiallinen hapenkulutus, CODCr (kg tuotettua sellutonnia kohti) Rauman tehtaalla toteutettiin valkaisumuutos vuonna 2006 ja vuonna 2009 muutettiin tehdasintegraatin jätevesien kohdentamisperiaatetta.

16 Biologinen hapenkulutus, BOD7 (tonnia vuodessa, kaikki n tehtaat)

17 Biologinen hapenkulutus, BOD7 (tonnia vuodessa, kaikki Botnian tehtaat)

18 Kloori ja muut jätevesien orgaaniseen materiaaliin sitoutuneet halogeenit, AOX (tonnia vuodessa, kaikki n tehtaat)

19 Kloori ja muut jätevesien orgaaniseen materiaaliin sitoutuneet halogeenit, AOX (kg tuotettua sellutonnia kohti)

20 Fosfori (P) (kg vuodessa, kaikki n tehtaat)

21 Fosfori (P) (g tuotettua sellutonnia kohti)

22 Päästöt ilmaan

23 Päästöt ilmaan (kaikki n tehtaat)

24 Energia

25 Sellutehtaat ovat merkittäviä bioenergian tuottajia Käytämme tehokkaasti kaiken puuraaka-aineen sellun valmistamiseen ja energian tuottamiseen Esimerkiksi Joutsenossa myymämme ylijäämäsähkö vastaa suunnilleen omakotitalon sähkönkulutusta Tuottamamme ylimääräinen sähkö myydään muille teollisuuden toimijoille ja ylijäämälämpö myydään läheisille paperi- tai kartonkitehtaille sekä lähialueen kunnille kaukolämmöksi

26 Uusi kaasutuslaitos Joutsenoon 48 megawatin kaasutuslaitos käyttää biopolttoaineen tuotannossa puunkuorta, joka korvaa meesauunissa käytetyn maakaasun Kaasutuslaitosinvestoinnin myötä tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita normaalikäynnin aikana Tehdas hyödyntää myös puunkuoren kuivausprosessissa syntyvän ylimääräisen lämmön Investointi on esimerkki n uraa uurtavasta työstä uusiutuvan energian käytössä

27 Omavaraisuusaste

28 Kestävää metsätaloutta

29 Raaka-aineemme on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Täydellä kapasiteetilla n tehtaat tarvitsevat 12,5 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa Puun toimittaa Metsä Group, joka on 125,000 yksityisen metsänomistajan omistama osuuskunta Metsä Group on metsäsertifioinnin edelläkävijä, joka seuraa ja tarkkailee toimittamansa puun alkuperää

30 Tuemme luonnon monimuotoisuutta Kaksi tapaa vaalia metsän ekosysteemiä ja monimuotoisuutta 1 2 Luonnon hoito talousmetsissä Suojelualueet Kannustamme metsänomistajia kestävään metsänhoitoon Metsien hoidon menetelmät Vapaaehtoinen metsien suojelu Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa parantaaksemme toimintaamme

31 Maailmanlaajuisen metsäsertifioinnin haasteet 9% 25% 82% Vain 9 % maailman metsistä on sertifioituja Vain 25 % maailman teollisesta raakapuusta on sertifioitua, mutta Vuonna 2012 n tehtaissa käytettävästä puusta 82 % oli peräisin sertifioiduista metsistä Tarvitaan myös muita keinoja kestävän metsänhoidon varmistamiseksi Metsä Group on metsäsertifioinnin edistämisen edelläkävijä Lähteet: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review ja Metsä Group

32 Sertifioidut metsät maailmassa Pienillä yksityisten omistamilla metsillä on usein PEFC-sertifikaatti FSC-sertifikaatti myönnetään teollisuuden omistamille metsille Suurin osan maailman sertifioiduista metsistä on PEFC-sertifioituja Maailmanlaajuisesti FSC Chain of Custody sertifikaatteja on kuitenkin enemmän Source: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review

33 Sosiaalinen vastuu

34 Sidosryhmien tarpeita kuunnellen Rohkaisemme tehtaita avoimeen vuoropuheluun paikallisten sidosryhmien kanssa esimerkiksi järjestämällä vierailuja ja avoimien ovien päiviä Raportoimme toimintamme tuloksista ja ympäristösuorituskyvystä säännöllisin väliajoin Haluamme luoda turvallisen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan työympäristön Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compactin yleismaailmallisia periaatteita ja raportoimme tuloksistamme GRI-raportoinnin periaatteiden mukaisesti

35 Tavoitteena nolla tapaturmaa Olemme asettaneet tavoitteeksemme nolla tapaturmaa Saavuttaaksemme tavoitteen olemme ottaneet käyttöön uuden turvallisuushavaintojärjestelmän, jolla vaaratilanteet pyritään ennakoimaan ja jolla onnettomuudet ennalta ehkäistään llä on käytössä ohjelmia, joilla vahvistetaan henkilöstön positiivista suhtautumista ja tekoja

36 Tapaturmataajuus

37 Turvallisuushavainnot Huom. Uusi turvallisuuden seurantajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007 pientenkin riskien ennakoimiseksi. Vuodesta 2008 alkaen myös turvallisuushavainnot on rekisteröity.

38 FIBRES OF SUCCESS Metsä Groupiin kuuluva on voittanut Suomen Laatupalkintokilpailun 2012 (Excellence Finland) sekä Vuoden laatuinnovaatio -kilpailun suurten yritysten sarjassa. Lisäksi kilpailut järjestänyt Laatukeskus myönsi lle eurooppalaisen viiden tähden Recognised for Excellence - tunnustuksen. sai laatupalkinnon kaikkien aikojen korkeimmalla kokonaispistemäärällä

39 Kiitos!

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA

PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA PAPERI JA YMPÄRISTÖ SAMASSA KUVASSA 1 UPM on johtava metsäteollisuuskonserni ja paperinvalmistaja. Osaavat ammattilaisemme ympäri maailman pitävät huolen paperimme korkeasta laadusta, joka on perusta innovatiivisille

Lisätiedot

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle Paperilla on oleellinen asema ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja paperia käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Paperin valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista suurin osa on uusiutuvia ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

74 huomio ihmisissä FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 HUOMIO. Palvelemme asiakkaita Edistämme työntekijöiden hyvinvointia

74 huomio ihmisissä FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 HUOMIO. Palvelemme asiakkaita Edistämme työntekijöiden hyvinvointia 74 huomio ihmisissä FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 HUOMIO ihmisissä Palvelemme asiakkaita Edistämme työntekijöiden hyvinvointia FORTUM kestävän kehityksen raportti 2011 huomio ihmisissä 75 Palvelemme

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot