METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

2 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/ JULKAISIJA Metsä Fibre Oy PL Metsä Puhelin: Julkaisu löytyy PDF-muodossa verkkosivuilta Vuosiraportti on saatavilla suomeksi, englanniksi ja kiinaksi. Kannen mikroskooppikuva: Metsä Fibren havukuitua, Labitum Oy Kannet: Carta Integra 210 g/m 2, sisus: Galerie Art Silk 130 g/m 2 tuhatta tonnia Kannen graafi: Sellun tuotanto, Metsä Fibre

3 JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut Botnia-sellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden sekä kartongin valmistukseen. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 900 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA : % LIIKEVOITTO ILMAN KERTA LUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA +33 % : 148 OMAVARAISUUSASTE % : 65 NETTOVELKAANTUMISASTE % : 16 INVESTOINNIT MILJ. EUROA -24% : 35 HENKILÖSTÖ : % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % : 23 TUOTANTO TONNIA : % ENERGIAOMAVARAISUUS SÄHKÖ, % : 151 TAPATURMATAAJUUS 8,7 2012: 7,9-10 %

4 Vuosi 2013 oli Metsä Fibressä vakaan kehityksen aikaa. Sellun kysyntä oli tasaista kaikilla markkina-alueillamme. Yleiskuvaa varjostivat Euroopan talouden heikko kasvu sekä Aasian markkinoiden ylikapasiteetti useassa tuotelajissa, mikä johtui mittavista paperikone investoinneista. Tehtävämme on olla markkinaselluliiketoiminnan vahvin toimija, jonka menestystekijöitä ovat asiakasosaaminen, kustannustehokkuus ja jatkuva kehittyminen sekä yksilöinä että organisaationa. Mittaamme menestystämme taloudellisen tuloksen lisäksi palautteella, jonka keräämme asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. Niiden perusteella teemme kehityssuunnitelmat, joita toteutamme päivittäisessä työssämme. MARKKINASELLU LIIKETOIMINNAN VAHVIN TOIMIJA VAHVA TUOTEPORTFOLIO Asiakkaamme valmistavat useita erilaisia tuotteita, ja sellukuidun laatuvaatimukset vaihtelevat siten lopputuotteen ominaisuuksien mukaan. Vahvuutemme on monipuolinen Botnia-tuoteperhe, josta voimme tarjota parhaiten asiakastarpeisiin vastaavia selluja eri tehtailtamme. Tuoteportfoliomme vahvistui toukokuussa 2013, kun uusi polysulfidiprosessi otettiin käyttöön Joutsenon tehtaalla. Botnia Nordic+ -laatu tuo kilpailuetua erityisesti hyvää vetolujuutta ja matalaa jauhatusenergian tarvetta arvostaville asiakkaillemme. Metsä Fibre toimi vuonna 2013 asiakasstrategiansa mukaisesti: Syvensimme lisäarvoa tuottavaa kehitystyötä useiden asiakkaiden kanssa. Uudistimme asiakasrajapinnan toimintamalliamme ja toimme asiakasyhteistyöhön uusia yhteistyömuotoja kuten innovaatiopäivät, joilla etsitään asiakkaiden ja Metsä Fibren yhteisiä kehitys ohjelmia. MITÄ TEHOKKAAMMIN, SITÄ PAREMMIN Metsä Fibren taloudellinen kilpailukyky luo edellytykset toimia pitkäjänteisesti eri markkina suhdanteissa. Kustannustehokkuuden jatkuva kehittäminen on siksi keskeinen osa jatkuvaa työtämme. Tehokkuus syntyy lukemattomista pienistä toimenpiteistä ja tuotannon jatkuvuuden turvaavasta ylläpidosta. Vuonna 2013 nostimme tuotantoa tonnia edellisvuodesta. Positiivinen kehitys on seurausta investoinneista sekä tehtaiden hyvästä 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

5 käyntivarmuudesta, jonka saavutimme tehokkaalla ennakoivalla kunnossapidolla. VÄHENNÄMME VAIKUTUKSIA YMPÄRISTÖÖN Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta. Keinot ovat samat, joilla nostamme tuotannon tehokkuutta: tasainen käynti ja korkea käyttöaste. Laitteiden uusiminen parantaa prosessien hyötysuhteita ja pienentää siten ympäristövaikutuksia. Metsä Fibren tehtaiden päästöarvot vastaavat jo nyt EU:ssa parhaillaan valmisteltavan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) määritelmiä ja päästöjen raja-arvoja. Resurssitehokkuuttamme kuvaa asemamme yhtenä Suomen suurimmista bioenergian tuottajista. Myymme uusiutuvaa energiaa markkinoille sähkönä, puupolttoaineena ja lämpönä. Liikevaihdostamme yli kymmenen prosenttia syntyy bioenergiasta ja biokemikaaleista. Tehtaamme toimivat pääosin itse tuottamallaan puuenergialla, joten oman tuotantoprosessimme energiatehokkuuden määrätietoinen kehittäminen lisää bioenergian myyntiä. MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ ON VOIMAVARA Henkilöstön osaaminen ja yrityksen tavoitteiden sekä arvojen mukainen toiminta ovat keskeisiä hyvän tuloksen saavuttamisessa niin asiakastyössä kuin taloudellisesti. Jokainen metsäfibreläinen osallistuu kehityskeskusteluun ja jokaiselle laaditaan kehityssuunnitelmat vuosittain. Osaamisen kehittymistä seurataan esimerkiksi itsearvioinnein. Hyvä työ ympäristö ja -motivaatio edellyttävät laadukasta esimiestyötä. Metsä Fibressä järjestettiin vuonna 2013 kaikille esimiehille koulutus ohjelma, joka vahvisti yhteistä toimintakulttuuria ja esimiesten taitoja toimia erilaisissa johtamistilanteissa. VAHVUUTEMME ON MONI PUOLINEN BOTNIA- TUOTEPERHE, JOSTA VOIMME TARJOTA PARHAITEN ASIAKAS TARPEISIIN VASTAAVIA SELLUJA JA PALVELUJA. TOTEUTAMME ASIAKASLUPAUKSEMME Vuonna 2014 jatkamme kehittymistämme sellumarkkinoiden johtavana toimijana päätuotteenamme pohjoinen havusellu. Erotumme markkinoilla asiakasosaamisellamme asiantuntevat resurssimme tukevat asiakkaiden liiketoiminnan kehittymistä. Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti ja parannamme yhtiömme toimintaprosesseja määrätietoisesti. Toteutamme lupauksemme asiakkaillemme: Fibres of success. Ilkka Hämälä Toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

6 METSÄ FIBRE 2013 Metsä Fibre on maailman johtavia sellunvalmistajia. Yhtiö vastaa markkinoiden muutokseen kehittämällä omaa toimintaansa jatkuvasti ja suuntaamalla voimavaroja kysynnän mukaan. Avain menestykseen on jatkuva uudistuminen. LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA : % LIIKEVOITTO ILMAN KERTA LUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA +33 % : 148 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUETTAIN, MARKKINA-ALUEITTAIN, % % Suomi 53 Muu Eurooppa 24 Aasia 21 Muu maailma 2 TUOTANTO Kapasiteetti ISO 9001 ISO ISO OHSAS ISO PEFC COC FSC COC/CW Joutseno x x x x x x x Kemi x x x x x x x Rauma x x x x x x x Äänekoski x x x x x x x YHTEENSÄ käyntiaste, % Metsä Svir m 3 sahatavaraa x x 1) x x 1) Metsä Svirin ISO sertifikaatti sisältää energiatehokkuusjärjestelmän (EES) 4 METSÄ FIBRE 2013

7 Metsä Fibre toimii globaaleilla markkinoilla, joita leimaa sekä markkina-alueisiin että eri tuotelajeihin kohdistuva rakennemuutos. Noin kahden prosentin vuosivauhdilla kasvavien sellumarkkinoiden painopiste on siirtynyt kehittyville markkinoille, ja erityisesti pehmo paperin sekä ensikuidusta valmistetun pakkausmateriaalin kysyntä kasvaa. Vastaamme muutoksiin kehittämällä omaa toimintaamme ja suuntaamalla voimavaroja kysynnän mukaan. Eurooppa on päämarkkinamme myös tulevaisuudessa, mutta noin neljäsosa Metsä Fibren sellusta toimitetaan Aasiaan. Päämäärämme tulevissa haasteissa on selkeä: olemme asiakkaiden luotettavin kumppani. VAKAAN KASVUN VUOSI Vuonna 2013 sellumarkkinat pysyivät varsin vakaina. Erityisesti havusellun hyvä kysyntä ja kohonneet dollarimääräiset hinnat pitivät liikevaihdon ja kannattavuuden hyvällä tasolla. Metsä Fibren liikevaihto oli miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 197 miljoonaa euroa, joka on noin 30 prosenttia suurempi vuoden 2012 liikevoittoon verrattuna. Uskomme havusellumarkkinoiden pysyvän tasapainossa myös vuonna VAIN UUDISTUMALLA MENESTYY Alansa edelläkävijänä Metsä Fibre uudistaa toimintaansa jatkuvasti ja varmistaa siten menestyksensä myös tulevaisuudessa. Yhtiön mittavin investointi toteutettiin maailman suurimmalla yksilinjaisella sellutehtaalla Joutsenossa, jossa uusi polysulfidia käyttävä keittoprosessi käynnistyi vuonna Sen ansiosta Metsä Fibre toi markkinoille Botnia Nordic+ -havusellut, joiden uusia ominaisuuksia asiakkaat voivat hyödyntää oman prosessinsa kehittämisessä. Metsä Fibren tutkimus ja kehitys keskittyi tukemaan polysulfidisellun käyttöönottoa vuonna Sen lisäksi Metsä Fibre tutki fossiilittoman sellutehdaskonseptin vaihtoehtoja ja vedenkäytön vähentämistä selluprosessissa. Yhtiö tarkastelee uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa osallistumalla Suomen biotalousklusterin (Fibic) tutkimusohjelmiin. SELLUTEOLLISUUDEN IDEASAMPO IDEAA 12,6/TYÖNTEKIJÄ Turvallisuushavainnot Käytettävyyshavainnot Aloitteet Ympäristöhavainnot Kehitysehdotukset arvioinneista Innovaatiofoorumi Keksinnöt Metsä Fibressä kirjattiin vuonna 2013 noin ideaa ja parannusehdotusta. Potentiaalisimmat ideat ovat johtaneet uusiin tuotteisiin, palveluihin tai prosessimuutoksiin. Mielestämme innovatiivinen toimintakulttuuri on paras tie kasvuun ja menestykseen. Yhtiössä käyttöön otetut innovaatioprosessi ja -työkalut varmistavat, että metsäfibreläisten ja yhtiön sidosryhmien ideat eivät jää pöytälaatikkoon ja että innovaatiotoiminta vakiintuu osaksi arjen rutiineita; se on osa toimintaa tuotannollisten asioiden rinnalla. Koko henkilökunta on haastettu ideoimaan, ja ideoita jalostetaan yhdessä. Asiakkailla ja muilla kumppaneilla on merkittävä rooli Metsä Fibren tuote- ja prosessikehityksessä. Tiiviillä yhteistyöllä PARANNAMME JATKUVASTI Kilpailukykymme ei nojaa pelkästään oikeaaikaisiin investointeihin, vaan parannamme toimintaamme jatkuvasti. Päivittäinen kehitystyö käyntiasteiden nostamiseksi ja entistä parempien tulosten tavoittelu koko organisaatiossa johtivat uuteen vuosituotantoennätykseen, tonnia. Tehtaiden elinkaarisuunnitelmat ohjaavat prosessien kehittämistä. Keskeisiä tavoitteitamme on toimintamme ympäristövaikutusten vähentäminen. Vuoden 2014 investoinnit Joutsenon tehtaan soodakattilaan ja hakesiiloon vähentävät ilmapäästöjä ja hajukaasuja. VUODEN 2013 TAPAHTUMIA asiakkaiden kanssa pystymme muuttamaan asiakkaan tarpeet uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Metsä Fibre voitti Botnia Nordic+ -havuselluilla Laatukeskuksen järjestämän Vuoden laatuinnovaatio kilpailun suurten yritysten sarjassa. Laatuinnovaatiokilpailuun osallistuminen on Metsä Fibrelle ensisijaisesti keino vauhdittaa ideat innovaatioiksi ja terävöittää innovaatiotoimintaa. Kilpailun voitto on myös osoitus innovatiivisesta toimintakulttuuristamme. Joutsenon tehtaan hakesiilon uusinta tehostaa hajukaasujen talteenottoa, Kemin sellutehtaan automaatiojärjestelmän uusinta puolestaan turvaa tehtaan käyntivarmuuden tulevaisuudessakin. Hyväkuntoiset ja ympäristövaikutuksiltaan vähäiset tuotantolaitokset takaavat Metsä Fibren menestyksen muuttuvassa toimintaympäristössä. Joutsenossa alettiin valmistaa Botnia Nordic+ -selluja kesällä, kun tehtaan tuotantoprosessi uudistettiin täysin. Vakaa positiivinen kehitys sellumarkkinoilla jatkui ja Metsä Fibren kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Metsä Fibre teki uuden vuosituotantoennätyksen, tonnia. Yksittäisistä tuotantolaitoksista ennätyksiin ylsivät Kemin ja Rauman tehtaat. METSÄ FIBRE

8 HUIPPU- TUOTTEITA JA -PALVELUJA SELLUTOIMITUKSET TONNIA Havusellu Lehtisellu SELLUJEN LOPPUKÄYTTÖ % Metsä Fibre valmistaa Botnia-tuotemerkillä uusiutuvaa ja kierrätettävää sellua korkealaatuisten paperien, kartonkien ja erikoistuotteiden raaka-aineeksi Painopaperit 32 Pehmopaperit 23 Kartongit 32 Muut 4 Erikoistuotteet Metsä Fibre valmistaa neljällä Suomen tehtaallaan havu- ja koivuselluja vuosittain noin 2,3 miljoona tonnia korkealuokkaisten pehmo- ja painopaperien, kartonkien ja erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Välitämme myös päämiestemme Metsä Boardin ja Cenibran selluja. Vuonna 2013 vastasimme noin 3,3 miljoonan sellutonnin myynnistä ja markkinoinnista pääasiassa Eurooppaan ja Kaukoitään. Kymmenen prosenttia Metsä Fibren liikevaihdosta muodostuu muista biotuotteista, kuten bioenergiasta sekä biokemikaaleista mäntyöljystä ja tärpätistä. VAHVUUTENA BOTNIA-TUOTEMERKKI Vahvuutemme vakaasti kasvavilla markkinoilla on Botnia-tuotemerkki: ensiluokkaisten sellujen lisäksi Metsä Fibrellä on toimialan vahvin palvelukonsepti, joka parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Kilpailuetu syntyy sellukuidun erikoisosaamisesta sekä lisäarvopalveluista: toteutamme yhteisiä tuotekehityshankkeita ja kehitämme uusia teknisiä ja logistisia sovelluksia, jotka parantavat asiakkaiden prosessia ja lopputuotteita. Esimerkiksi Botnia-tuoteperheen palkitut vuonna 2013 lanseeratut uutuudet Botnia Nordic+ -sellut tuovat merkittäviä hyötyjä erityisesti pehmo- ja hienopaperiasiakkaille. Niiden uusia ominaisuuksia asiakkaat pystyvät hyödyntämään oman prosessinsa kehittämisessä. Botnia Nordic+ -selluja parannetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kehitämme uusia palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme saamaan kuiduistamme parhaan hyödyn. Selluyksiköiden RFIDseurannan avulla asiakkaat voivat esimerkiksi hyödyntää Botnia FOX -palvelun reaaliaikaista tietoa käyttämänsä sellun 6 TUOTTEET JA PALVELUT

9 laatuominaisuuksista. Aikaisemmin selluteollisuudessa ei ole pystytty tuottamaan tietoa reaaliaikaisesti eikä kohdentamaan sitä tietylle selluerälle. KOKO YRITYKSEN ASIANTUNTEMUS ASIAKKAAN KÄYTETTÄVISSÄ Mitä merkittävämpi toimittaja olemme asiakkaalle, sitä tärkeämpiä ovat luotettava ja läpinäkyvä yhteistyö sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Asiakkaita palvelee Metsä Fibren vastuuketju, joka koostuu myynnin lisäksi tuotannon, tutkimuksen ja kehityksen, teknisen palvelun, logistiikan ja kestävän kehityksen ammattilaisista. Koko Metsä Fibren asiantuntemus on asiakkaiden käytettävissä. BOTNIA- TUOTE PERHE LOPPU TUOTTEET SELLUT Havusellut: Botnia Nordic Pine Koivusellut: Botnia Nordic Birch Armeeraussellut: Botnia Nordic Strong Kemihierre: Botnia High Yield Polysulfidisellut: Botnia Nordic Pine+ ja Botnia Nordic Strong+ BIOKEMIKAALIT Mäntyöljy Tärpätti BIOENERGIA Sähkö Lämpö Puupolttoaineet 90 % 4 % 6 % Pehmopaperit Kartongit Erikoistuotteet Painopaperit Kemianteollisuuden erikoistuotteet ja biopolttoaineet Bioenergiaa FIBRES OF SUCCESS Asiakkaat ovat toimintamme ytimessä. Lupauksemme asiakkaalle Fibres of success koostuu viidestä elementistä, joihin lukeutuvat korkealaatuiset tuotteet, tekninen asiantuntemus, sujuva logistiikka, kestävä kehitys ja kustannustehokkuus. Tuotteemme eli sellut, biokemikaalit ja biopolttoaineet ovat korkealaatuisia. Osaava henkilöstö ja jatkuvasti kehittyvät tuotantoprosessimme takaavat tuotteidemme tasalaatuisuuden. LAADUKKAAT TUOTTEET KUSTANNUS- TEHOKKUUS KESTÄVÄ KEHITYS Botnia-tuoteperheeseen lukeutuu sellun lisäksi teknisiä palveluita ja yhteisiä kehityshankkeita, joilla autamme asiakkaita saamaan kuidusta parhaan hyödyn sekä merkittäviä säästöjä. Sujuva logistiikka merkitsee, että toimitamme tuotteet oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. SUJUVA LOGISTIIKKA TEKNINEN ASIANTUNTEMUS ASIAKAS Toimimimme kustannus tehokkaasti ja vastuullisesti. Tuotteidemme ja palveluidemme avulla asiakkaamme voivat pienentää ympäristöjälkeään ja tehdä vastuullisempia valintoja. Selluistamme valmistetut paperit ja kartongit täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. ASKELEEN EDELLÄ Reaaliaikainen tieto sellun ominaisuuksista ei ole vielä arkipäivää. Tavallisesti tieto on käytettävissä muutaman päivän viiveellä, mutta Metsä Fibren kehittämällä Botnia FOX -järjestelmällä tieto esimerkiksi selluerän lujuuspotentiaalista saadaan välittömästi sellun valmistushetkellä. Lujuuspotentiaalin laskennassa yhdistyvät sellunvalmistuksen teoriatieto, selluprosessin ajoarvot, asiakaspalaute ja tilastomatematiikka. Botnia FOX voitti Suomen Laatukeskuksen vuoden 2012 laatuinnovaatiokilpailun. Myös Metsä Fibren asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää Botnia FOXin tietoja selluerän RFID-tunnisteen avulla. Tiedon perusteella paperin- tai kartonginvalmistaja voi esimerkiksi säätää havusellun osuutta tai sellun jauhatusta paperikoneellaan. RFID on viivakoodia varmempi tunnistusjärjestelmä, joka antaa reaaliaikaista tietoa selluerän käyttöönottoajasta ja ominaisuuksista. Metsä Fibre on ensimmäinen sellunvalmistaja maailmassa, joka on ottanut RFIDjärjestelmän käyttöön tehtaillaan, kotimaan satamissa, muutamissa purkusatamissa ja osalla asiakkaista. Sen käyttö laajenee edelleen. TUOTTEET JA PALVELUT 7

10 KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Kaukoitä. Sellutehtaiden yhteen laskettu kapasiteetti on 2,5 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtipuusellua. OMISTAJAT Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, ja sen omistavat emoyritys Metsäliitto Osuuskunta (50,2 prosenttia), Metsä Board (24,9 prosenttia) ja ITOCHU (24,9 prosenttia). Metsä Fibre on Metsä Groupin ydinliiketoimintoja yhdessä Metsä Boardin, Metsä Tissuen, Metsä Woodin sekä Metsä Forestin kanssa. Metsä Group on vahva ja vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka huipputuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. JOHTORYHMÄ ILKKA HÄMÄLÄ, toimitusjohtaja ARI HARMAALA, johtaja, myynti ja markkinointi ISMO NOUSIAINEN, johtaja, tuotanto KAIJA PEHU-LEHTONEN, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen MIKAEL WESTERLUND, johtaja, talous HALLITUS KARI JORDAN, puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja MARTTI ASUNTA, varapuheenjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja HANNU ANTTILA, jäsen, Metsä Groupin strategiajohtaja JUHA MÄNTYLÄ, jäsen, Metsä Forestin toimialajohtaja MIKKO HELANDER, jäsen, Metsä Boardin toimitusjohtaja ICHIRO TSUGE, jäsen, johtaja, ITOCHU Corporation JOUTSENON SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVUSELLU HENKILÖSTÖ 133 KEMIN SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVU- JA LEHTIPUUSELLU HENKILÖSTÖ 169 RAUMAN SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVUSELLU HENKILÖSTÖ 120 ÄÄNEKOSKEN SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVU- JA LEHTIPUUSELLU HENKILÖSTÖ 171 METSÄ SVIRIN SAHA KAPASITEETTI M 3 RAAKA-AINE KUUSI HENKILÖSTÖ 142 METSÄ GROUP LIIKEVAIHTO 4,9 MRD. HENKILÖSTÖÄ YHTEENSÄ EUROA YHTEENSÄ METSÄLIITTO OSUUSKUNTA KONSERNIN EMOYRITYS OMISTAJINA SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA METSÄ TISSUE METSÄ BOARD METSÄ FIBRE METSÄ WOOD METSÄ FOREST PEHMO- JA RUOANLAITTO- PAPERIT KARTONKI JA PAPERI SELLU PUUTUOTTEET PUUNHANKINTA JA METSÄPALVELUT LIIKEVAIHTO 1,0 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 2,0 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 1,3 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 0,9 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 1,6 MRD. EUROA HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ 900 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ 900 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 91 % METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 42,8 % (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 62,2 %) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,2 %, METSÄ BOARD 24,9 %, ITOCHU CORPORATION 24,9 % METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100 % METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100 % 8 TOIMINTA

11 WIESBADENIN MYYNTIKONTTORI SAKSA MILANON MYYNTIKONTTORI ITALIA SHANGHAIN MYYNTIKONTTORI KIINA TUOTANTO MYYNTI PÄÄMARKKINA-ALUEET VISIO Visiomme on olla halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaan liiketoimintaa tukevien palveluiden tuottaja. PERUSTEHTÄVÄ Perustehtävämme on olla kustannustehokkain ja ammattitaitoisin sellun toimittaja. ARVOT LUOTETTAVUUS Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. YHTEISTYÖ Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin. VASTUULLINEN TULOKSENTEKO Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi. UUDISTUMINEN Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi. TOIMINTA 9

12 KESTÄVÄ KEHITYS METSÄ FIBRESSÄ Kestävä kehitys pohjautuu yrityksemme päätehtävään, visioon ja arvoihin. Tästä syystä vastuullisuus on olennainen osa toimintojamme ja päivittäistä työtämme. Noudatamme Metsä Groupin kestävän kehityksen ohjelmaa, ja konsernitasoiset tavoitteet ohjaavat työtämme. Olemme jakaneet kestävän kehityksen Metsä Groupissa neljän eri teeman alle kattaen liiketoimintamme arvoketjun. MITÄ TEHOKKAAMMIN, SITÄ PAREMMIN TUOMME METSÄN LUOKSESI Kaikki ihmisen toiminta jättää jälkensä maapalloon. Meidän tuotantommekaan ei ole poikkeus. On tärkeää käyttää luonnonvaroja tehokkaasti ja pitää päästöt ja jätteiden määrä vähäisinä. Sellutehtaamme tuottavat yli 10 prosenttia koko Suomen uusiutuvasta energiasta. Joutsenon tehdas ei käytä ollenkaan fossiilisia polttoaineita normaalioloissa. Vähennämme tehtaiden hajuhaittoja, suurin hankkeista on hakesiilon uusinta Joutsenossa. Tuotteemme ovat peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan viisi uutta tainta. Metsä Group turvaa kestävän raaka-aineiden saannin. Noin 87 prosenttia Metsä Fibren käyttämästä puusta on peräisin sertifioiduista metsistä. Tunnemme aina puun alkuperän. Metsä Group hankkii käyttämämme puun vastuullisesti hoidetuista metsistä. TAPATURMATAAJUUS ON LASKENUT VUODESTA 2009 YLI 33 % PROSESSIVEDEN KÄYTTÖ ON VÄHENTYNYT VUODESTA % FOSSIILISET CO 2 -PÄÄS- TÖT VÄHENIVÄT VUONNA % 10 KESTÄVÄ KEHITYS

13 ME LUOMME HYVINVOINTIA Me luomme hyvinvointia työpaikoilla sekä yhteiskunnassa ja olemme sitoutuneet maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen periaatteisiin. Kaikista tärkeintä meille on turvallisuus niin työntekijöidemme kuin kumppaniemmekin. Metsä Fibren sairauspoissaoloprosentti vuonna 2013 oli 4,1 (2012: 4,2). Metsä Fibren tapaturmataajuus vuonna 2013 oli 8,7 (2012: 7,9). Metsä Fibressä työskentelee noin 900 henkilöä. Välilliset henkilöstövaikutukset ovat moninkertaiset. TARJOAMME KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA Puu on loputtomasti uusiutuva luonnonvara. Muunnamme puun turvallisiksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi, jotka parantavat elämänlaatua. Tunnemme tuotteidemme ympäristövaikutukset. Tuotteemme ovat täysin uusiutuvia ja kierrätettäviä. Noin 10 prosenttia Metsä Fibren liikevaihdosta syntyy uusiutuvasta bioenergiasta ja biokemikaaleista. Uudet Botnia Nordic+ -sellut vähentävät asiakkaan jauhatusenergian tarvetta. HYÖDYNNÄMME PUUN VIIMEISEEN OKSAAN KILOSTA SELLUA VOIDAAN VALMISTAA ESIMERKIKSI: 5 m 3 PUUTA kg SELLUA TALOUSPAPERIRULLAA NOIN A4-PAPERIARKKIA KESTÄVÄ KEHITYS 11

14 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ ASIAKKAALLE Metsä Fibre valmistaa tuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat pienentää ympäristöjalanjälkeään ja tehdä vastuullisempia valintoja. Tehtailla on käytössä paras saatavilla oleva tekniikka, ja Metsä Fibre kehittää tehtaitaan ja henkilöstöään aktiivisesti. Meille on tärkeää käyttää energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti ja pitää päästöt pieninä. Huolehdimme myös työntekijöidemme ja kumppaneiden turvallisuudesta. METSÄ FIBREN SÄHKÖENERGIAOMAVARAISUUS 144 % OMAN KÄYTÖN LISÄKSI TEHTAAN SÄHKÖENERGIALLA 4 KATETAAN ASUKKAAN VUOTUINEN SÄHKÖENERGIAN TARVE Kestävä kehitys on osa päivittäistä toimintaamme: asetamme tavoitteet vuosisuunnittelussa ja seuraamme niiden toteutumista. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen läpi koko toimitusketjun ja edellytämme sitoutumista myös kumppaneiltamme. TUNNEMME PUUN ALKUPERÄN Sellun raaka-aineena Metsä Fibre käyttää puuta, jonka Metsä Group toimittaa kestävästi hoidetuista metsistä. Raaka-aine täyttää sertifi kaattien vaatimukset niin puunhankinnan, selluntuotannon kuin myynnin osalta. Maailman metsistä vain noin 10 prosenttia on sertifioitu, Metsä Fibressä sertifioidun puun osuus on 87 prosenttia. Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän ja varmistamme samalla metsien kestävän käytön ja hoidon. 12 KESTÄVÄ KEHITYS

15 TUOTAMME RUNSAASTI BIOENERGIAA Sellutehtailla kuitupuu hyödynnetään kokonaan: puusta syntyy sellua, bioenergiaa ja biokemikaaleja. Tehtaamme ovat merkittäviä bioenergian tuottajia, bioenergiatuotteidemme osuus vastaa yli 10 prosenttia Suomen uusituvasta kokonaisenergiamäärästä. Koko Metsä Groupin tavoitteina on vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia ja parantaa energiatehokkuutta 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. CO 2 -tavoite saavutettiin jo vuonna 2013 energiatehokkuustyön ja bioenergiainvestointien ansiosta. Esimerkiksi Joutsenon sellutehtaalla on investoitu kaasutuslaitokseen, jonka avulla korvataan tehtaan käyttämä maakaasu kokonaan puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella. Käyttö kokemuksia kerätään parhaillaan yhtiön muita tehtaita varten. Metsä Fibren energiatehokkuus on parantunut noin 3 prosenttia vuoden 2009 tasosta, ja työskentelemme määrätietoisesti tavoitteen saavuttamiseksi. Yksin vuoden 2013 toimenpiteillä bioenergialiiketoiminnan tehokkuus kasvoi useita miljoonia euroja haastamalla aiempia toimintatapoja, tiivistämällä sisäistä yhteistyötä ja tuomalla bioenergiateemat koko Metsä Fibren arkeen. VÄHENNÄMME YMPÄRISTÖN KUORMITUSTA Metsä Fibre parantaa ympäristösuorituskykyään määrätietoisesti. Se toteutuu paitsi investoinnein myös kehittämällä laitteita ja toimintatapoja sekä hyödyntämällä raakaaineet tehokkaasti. Tehtaamme sijaitsevat alueilla, joilla on runsaat vesivarat. Metsä Groupin yhteisenä tavoitteena on kuitenkin vähentää prosessiveden käyttöä 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Metsä Fibren vedenkäyttö on vähentynyt 5 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Tuorevettä on korvattu kierrättämällä vettä prosesseissa tehokkaammin. Tehtaidemme jätevesikuormitukset ovat laskeneet, ja puhdistamolle menevä orgaaninen kuorma on pienentynyt. Metsä Fibressä investoidaan päästöjen vähentämiseksi, ja usealla tuotantolaitoksella terävöitetään parhaillaan ilmapäästöjen hallintaa naapuruston viihtyvyyden parantamiseksi. Päästöjä on pystytty vähentämään esimerkiksi savukaasupesureiden toimintaa parantamalla. Vuonna 2014 toteutettavat Joutsenon tehtaan soodakattilan ilmajärjestelmän uudistus sekä uusi hakesiilo pienentävät hajukaasuja ja muita ilmapäästöjä. Teollisuuskaatopaikoille vietävien jätteiden määrää on pystytty vähentämään merkittävästi esimerkiksi lisäämällä hyötykäyttöä maanrakennuksessa ja lannoitteena. Kaatopaikkajätteiden määrä on vähentynyt yli 30 prosenttia vuodesta KESTÄVÄ KEHITYS ON OSA PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAAMME. YHTEISET TURVALLISUUSTAVOITTEET Metsä Fibre sijoittuu alallaan maailman kärkitasolle työturvallisuudessa. Tapaturmataajuutta on saatu merkittävästi laskettua pitkäjänteisellä työllä. Kemin tehdas oli yhtiön tehtaista turvallisin vuonna Sen tapaturmataajuus oli 7,1 koko Metsä Fibren tapaturmataajuuden ollessa 8,7. Työtä kohti tavoitettamme, nollaa työtapaturmaa, jatketaan määrätietoisesti: tehdasalueella ei saa sattua yhtään tapaturmaa. Turvallisuuden johtamisjärjestelmämme punainen lanka on tapaturmien estäminen ennen niiden syntymistä. Tapaturmat vältetään ennakoivalla työllä kuten turvallisuushavainnoilla, turvallisuuskierroksilla ja turvavarteilla. Käytössämme on turvallisuushavaintojen raportointijärjestelmä. Turvallisuuskulttuuria vahvistetaan vuoden 2014 aikana järjestettävillä asennekoulutuksilla. Metsä Fibre edellyttää myös omilta yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista työturvallisuuteen ja vastuulliseen toimintaan. POISSAOLOON JOHTANEET TYÖTAPATURMAT OMA HENKILÖSTÖ, KPL/MILJOONA TYÖTUNTIA VERTAILUTIEDOT METSÄTEOLLISUUS RY. FOSSIILISET CO 2 -PÄÄSTÖT TONNIA 2009 PROSESSIVEDEN MÄÄRÄ M Metsä Fibre Suomen paperiteollisuus LUE LISÄÄ METSÄ GROUPIN KESTÄ VÄN KEHITYKSEN RAPORTISTA KESTÄVÄ KEHITYS 13

16 VÄHENNÄMME YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSIAMME SERTIFIOINTIPROSENTIN MUUTOS 80 % 87 % Tehtaiden tuotanto oli hyvällä tasolla vuonna Metsä Fibre nosti tuotantomääriä ilman vedenkulutuksen lisäämistä, ja jäteveden ominaiskuormitus laski edelleen yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Jokaisella Metsä Fibren tehtaalla tehtiin systemaattista työtä jätevesimäärän pienentämiseksi. Uusia vaihtoehtoja vedenkäytön tehostamiseksi selvitetään edelleen aktiivisesti. Metsä Fibren jätevesikuormitukset olivat hallinnassa katsausvuonna. Puhdistamolle menevä orgaaninen kuormitus laski, ja vesistöön lähtevän orgaanisen aineen ominaiskuormitus pysyi edellis vuoden tasolla. Ravinnekuormitukset tuotanto laitosten alapuolisiin vesistöihin vaihtelivat jonkin verran. Jäteveden lupaehto ylittyi kerran. Kemin tehtaan fosforin lupaehto ylittyi kuukausitasolla. Hajut ovat merkittävin tehtaiden aiheuttama viihtyvyyshaitta, eniten hajuhaittoja oli Äänekosken tehtaalla. Edellisiin vuosiin verrattuna hajuhaitat lisääntyivät Joutsenon ja Rauman tehtailla. Ne johtuivat enimmäkseen tehtaiden prosessihäiriöistä ja niiden aiheutta- SELLUTEHTAIDEN YMPÄRISTÖINVESTOINNIT MILJ. EUROA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

17 mista päästöistä. Tuotantomäärien kasvu asettaa osaltaan hajukaasujen keräilylle ja käsittelylle uusia vaatimuksia. Ilmapäästöissä Rauman tehdas ylitti haju kaasukattilan vuorokausiluparajan, ja soodakattilan rikkidioksidipitoisuus ylittyi, kun tehtaan käynnistyksessä vuosihuoltoseisokin jälkeen jouduttiin polttamaan raskasta polttoöljyä. Joutsenon tehtaalla ylittyi meesauunin pölyn lupaehto. Hyötykäyttöön ohjatun jätteen määrä kasvoi viime vuonna sitä hyödynnettiin erityisesti maanrakennuksessa ja lannoitteena. Polttokelpoiset lietteet ja jätteet toimitettiin polttoon sooda- tai kuorikattilaan. KEHITYSHANKKEET Metsä Fibre jatkaa ympäristösuorituskykynsä kehittämistä suunnitelmallisesti. Jätevesikuormituksen pienentämiseksi tehtaille laadittiin vesitaseet ja jätevesikuormituksen vähentämis vaihtoehtoja tutkittiin. Kaikilla tehtailla aloitettiin hankkeita vedenkäytön vähentämiseksi. Äänekosken tehtaalla tutkittiin tehtaan hajulähteitä. Lisäksi tehtaalla käynnistyi tekninen esiselvitys kaupungin ja metsäteollisuusintegraatin jätevesien yhteiskäsittelystä puhdistamolla. TEHTAILLA LISÄTTIIN SÄHKÖN JA HÖYRYN TUOTANTOA SEKÄ VÄHENNETTIIN NIIDEN KULUTUSTA. Rauman tehtaalla selvitettiin puhdistamolle menevän orgaanisen kuormituksen syitä ja pienennettiin puhdistamolle menevää kuormitusta. Väkevien hajukaasujen vähentämisselvitys päätettiin aloittaa Raumalla vuonna 2014, ja laimeiden hajukaasujen käsittelyjärjestelmään investoidaan vuoden 2014 aikana. Kemissä selvitettiin osastokohtaisia COD-kuormituslähteitä, tehostettiin vedenkäyttöä ja pienennettiin COD-kuormitusta. Joutsenon tehtaan kaasutinlaitos vihittiin käyttöön keväällä Kuorenkaasutuslaitos on merkittävä bioenergiahanke. Sen avulla meesauunilla poltettava maakaasu korvataan kuoresta valmistettavalla biokaasulla. Lisäksi tehtaan hakesiilo ja siilon hajukaasujen käsittelyjärjestelmä uusitaan vuonna Investointi vähentää tehtaan hajupäästöjä. Energiatehokkuuden kehittämiseksi toteutimme tehtailla useita hankkeita, joilla lisättiin sähkön ja höyryn tuotantoa sekä vähennettiin niiden kulutusta. Merkittävin perusasia ympäristö- ja energia tehokkuudessa on tehtaiden hyvä käytettävyys. Työ käytettävyyden parantamiseksi jatkuu. MATERIAALITASE TUOTTEET PÄÄSTÖT ILMAAN Sellu milj. tn Mäntyöljy tn Tärpätti tn Sahatavara m 3 2, , Rikki SO 2 sis. TRS-rikin tn Typen oksidit NO 2 tn Hiilidioksidi, fossiilinen tn Hiukkaset tn Sähkö * GWh Lämpö * GWh Biopolttoaine * GWh * sisältää vain ulos myydyn energian KÄYTETYT MATERIAALIT PÄÄSTÖT VESISTÖÖN, JÄTTEET RAAKA-AINEET Puu milj. m 3 12,4 12,2 POLTTOAINEET Fossiiliset polttoaineet GWh VESI Prosessi- ja jäähdytysvesi m VESISTÖÖN Kemiallinen hapenkulutus COD cr tn Biologinen hapenkulutus BOD7 tn Fosfori tn Typpi tn AOX tn JÄTTEET Kaatopaikkajäte tn Ongelmajäte tn YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 15

SELLUA VASTUULLISESTI

SELLUA VASTUULLISESTI SELLUA VASTUULLISESTI METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN LAATU INNOVAATIO -VOITTAJA 212 METSÄ FIBRE EXCELLENCE FINLAND JA VUODEN laatu innovaatio -VOITTAJA 212 Metsä Fibre voitti Suomen Laatupalkintokilpailun

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ

201 3 2013 METSÄ BOARD OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ BOARDIN STRATEGIA 6 TUOTTEET 8 CARTONBOARD 10 LINERBOARD AND PAPER 12 KESTÄVÄ KEHITYS 20 TILINPÄÄTÖS 87 OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 92 EMOYHTIÖN

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS

METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS METSÄ GROUPIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ, % 5 500 600 16 4 400 500 400

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Sisällys VUOSIKERTOMUS 2006 1 Oy Metsä-Botnia Ab, tytäryhtiöt 2 Konsernin avainluvut 4 Vuosi 2006 lyhyesti Strategia ja johtaminen 6 Toimitusjohtaja Erkki Varis: Kilpailukyvystä

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ

KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ YMPÄRISTÖ KOHTI YHÄ PAREMPAA SUORITUSKYKYÄ Osa Botnian kilpailukykyä on tahto olla ympäristöasioissa selluteollisuuden edelläkävijä. Jokainen botnialainen on selvillä omaan työtehtäväänsä liittyvistä ympäristövaikutuksista

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

Kestävä kehitys Metsä Fibressä

Kestävä kehitys Metsä Fibressä Kestävä kehitys ssä Sellua vastuullisesti valmistaa sellua uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, joka on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä Kestävästi hoidetut metsät toimivat ilmastonmuutosta hidastavina

Lisätiedot

LUOTTAMUS PROFESSORI TAPANI VUORINEN

LUOTTAMUS PROFESSORI TAPANI VUORINEN 1/2012 LUOTTAMUS PROFESSORI TAPANI VUORINEN KERTOO KUINKA UUDISTUVA SELLU VALTAA ALAA EKOTEHOKAS PAKKAUS VÄHENTÄÄ RUUAN HÄVIKKIÄ ALIVALTIOSIHTEERI MARTTI HETEMÄKI VALUUTANPELASTUSTALKOISSA 1/2012 PROFESSORI

Lisätiedot

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014

5,0 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 5,0 122 000 30 10 500 METSÄ GROUP TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 2 Hallituksen toimintakertomus 9 Ylijäämän käyttöehdotus KONSERNI 10 Laaja tuloslaskelma 11 Tase 12 Laskelma oman pääoman muutoksista 13 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö

The Biofore Company. Vuosikertomus 2011. sisältö The Biofore Company Vuosikertomus 2011 sisältö Sisältö UPM konserni 2 lyhyesti 4 Avaintietoja 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 strategia 11 Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Metsä Fibren tie voittajaksi

Metsä Fibren tie voittajaksi Hyvillä johtamiskäytännöillä menestykseen 22.5.2013 Oy / Ilkka Hämälä 1 22.5.2013 IHä - Vahvaa kuituosaamista - on maailman johtavia havuselluntuottajia. - Rinnakkaistuotteina valmistetaan bioenergiaa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1

Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4. Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Y M P Ä R I S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 0 4 Botnian ympäristötilinpäätös 2004 1 Sisältö 2 Tapahtumat ja toimenpiteet vuonna 2004 Botnian ympäristötavoitteet vuodelle 2005 3 Vastuu ympäristöasioista

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille. Taloudellinen tiedottaminen. Yhtiökokous. Osingonmaksu

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille. Taloudellinen tiedottaminen. Yhtiökokous. Osingonmaksu Vuosikertomus 2007 Tietoja osakkeenomistajille Taloudellinen tiedottaminen Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 23.4.2008 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 18.7.2008 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan

Lisätiedot