METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013"

Transkriptio

1 METSÄ FIBREN VUOSIRAPORTTI 2013

2 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 METSÄ FIBRE TUOTTEET JA PALVELUT 8 TOIMINTA 10 KESTÄVÄ KEHITYS 14 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 16 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS PEFC/ JULKAISIJA Metsä Fibre Oy PL Metsä Puhelin: Julkaisu löytyy PDF-muodossa verkkosivuilta Vuosiraportti on saatavilla suomeksi, englanniksi ja kiinaksi. Kannen mikroskooppikuva: Metsä Fibren havukuitua, Labitum Oy Kannet: Carta Integra 210 g/m 2, sisus: Galerie Art Silk 130 g/m 2 tuhatta tonnia Kannen graafi: Sellun tuotanto, Metsä Fibre

3 JOHTAVA HAVUSELLUN TUOTTAJA Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia. Yhtiön päätuotteet, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut Botnia-sellut, on kehitetty korkealaatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden sekä kartongin valmistukseen. Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 900 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA : % LIIKEVOITTO ILMAN KERTA LUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA +33 % : 148 OMAVARAISUUSASTE % : 65 NETTOVELKAANTUMISASTE % : 16 INVESTOINNIT MILJ. EUROA -24% : 35 HENKILÖSTÖ : % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % : 23 TUOTANTO TONNIA : % ENERGIAOMAVARAISUUS SÄHKÖ, % : 151 TAPATURMATAAJUUS 8,7 2012: 7,9-10 %

4 Vuosi 2013 oli Metsä Fibressä vakaan kehityksen aikaa. Sellun kysyntä oli tasaista kaikilla markkina-alueillamme. Yleiskuvaa varjostivat Euroopan talouden heikko kasvu sekä Aasian markkinoiden ylikapasiteetti useassa tuotelajissa, mikä johtui mittavista paperikone investoinneista. Tehtävämme on olla markkinaselluliiketoiminnan vahvin toimija, jonka menestystekijöitä ovat asiakasosaaminen, kustannustehokkuus ja jatkuva kehittyminen sekä yksilöinä että organisaationa. Mittaamme menestystämme taloudellisen tuloksen lisäksi palautteella, jonka keräämme asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä. Niiden perusteella teemme kehityssuunnitelmat, joita toteutamme päivittäisessä työssämme. MARKKINASELLU LIIKETOIMINNAN VAHVIN TOIMIJA VAHVA TUOTEPORTFOLIO Asiakkaamme valmistavat useita erilaisia tuotteita, ja sellukuidun laatuvaatimukset vaihtelevat siten lopputuotteen ominaisuuksien mukaan. Vahvuutemme on monipuolinen Botnia-tuoteperhe, josta voimme tarjota parhaiten asiakastarpeisiin vastaavia selluja eri tehtailtamme. Tuoteportfoliomme vahvistui toukokuussa 2013, kun uusi polysulfidiprosessi otettiin käyttöön Joutsenon tehtaalla. Botnia Nordic+ -laatu tuo kilpailuetua erityisesti hyvää vetolujuutta ja matalaa jauhatusenergian tarvetta arvostaville asiakkaillemme. Metsä Fibre toimi vuonna 2013 asiakasstrategiansa mukaisesti: Syvensimme lisäarvoa tuottavaa kehitystyötä useiden asiakkaiden kanssa. Uudistimme asiakasrajapinnan toimintamalliamme ja toimme asiakasyhteistyöhön uusia yhteistyömuotoja kuten innovaatiopäivät, joilla etsitään asiakkaiden ja Metsä Fibren yhteisiä kehitys ohjelmia. MITÄ TEHOKKAAMMIN, SITÄ PAREMMIN Metsä Fibren taloudellinen kilpailukyky luo edellytykset toimia pitkäjänteisesti eri markkina suhdanteissa. Kustannustehokkuuden jatkuva kehittäminen on siksi keskeinen osa jatkuvaa työtämme. Tehokkuus syntyy lukemattomista pienistä toimenpiteistä ja tuotannon jatkuvuuden turvaavasta ylläpidosta. Vuonna 2013 nostimme tuotantoa tonnia edellisvuodesta. Positiivinen kehitys on seurausta investoinneista sekä tehtaiden hyvästä 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

5 käyntivarmuudesta, jonka saavutimme tehokkaalla ennakoivalla kunnossapidolla. VÄHENNÄMME VAIKUTUKSIA YMPÄRISTÖÖN Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta. Keinot ovat samat, joilla nostamme tuotannon tehokkuutta: tasainen käynti ja korkea käyttöaste. Laitteiden uusiminen parantaa prosessien hyötysuhteita ja pienentää siten ympäristövaikutuksia. Metsä Fibren tehtaiden päästöarvot vastaavat jo nyt EU:ssa parhaillaan valmisteltavan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) määritelmiä ja päästöjen raja-arvoja. Resurssitehokkuuttamme kuvaa asemamme yhtenä Suomen suurimmista bioenergian tuottajista. Myymme uusiutuvaa energiaa markkinoille sähkönä, puupolttoaineena ja lämpönä. Liikevaihdostamme yli kymmenen prosenttia syntyy bioenergiasta ja biokemikaaleista. Tehtaamme toimivat pääosin itse tuottamallaan puuenergialla, joten oman tuotantoprosessimme energiatehokkuuden määrätietoinen kehittäminen lisää bioenergian myyntiä. MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ ON VOIMAVARA Henkilöstön osaaminen ja yrityksen tavoitteiden sekä arvojen mukainen toiminta ovat keskeisiä hyvän tuloksen saavuttamisessa niin asiakastyössä kuin taloudellisesti. Jokainen metsäfibreläinen osallistuu kehityskeskusteluun ja jokaiselle laaditaan kehityssuunnitelmat vuosittain. Osaamisen kehittymistä seurataan esimerkiksi itsearvioinnein. Hyvä työ ympäristö ja -motivaatio edellyttävät laadukasta esimiestyötä. Metsä Fibressä järjestettiin vuonna 2013 kaikille esimiehille koulutus ohjelma, joka vahvisti yhteistä toimintakulttuuria ja esimiesten taitoja toimia erilaisissa johtamistilanteissa. VAHVUUTEMME ON MONI PUOLINEN BOTNIA- TUOTEPERHE, JOSTA VOIMME TARJOTA PARHAITEN ASIAKAS TARPEISIIN VASTAAVIA SELLUJA JA PALVELUJA. TOTEUTAMME ASIAKASLUPAUKSEMME Vuonna 2014 jatkamme kehittymistämme sellumarkkinoiden johtavana toimijana päätuotteenamme pohjoinen havusellu. Erotumme markkinoilla asiakasosaamisellamme asiantuntevat resurssimme tukevat asiakkaiden liiketoiminnan kehittymistä. Kehitämme henkilöstömme osaamista systemaattisesti ja parannamme yhtiömme toimintaprosesseja määrätietoisesti. Toteutamme lupauksemme asiakkaillemme: Fibres of success. Ilkka Hämälä Toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

6 METSÄ FIBRE 2013 Metsä Fibre on maailman johtavia sellunvalmistajia. Yhtiö vastaa markkinoiden muutokseen kehittämällä omaa toimintaansa jatkuvasti ja suuntaamalla voimavaroja kysynnän mukaan. Avain menestykseen on jatkuva uudistuminen. LIIKEVAIHTO MILJ. EUROA : % LIIKEVOITTO ILMAN KERTA LUONTEISIA ERIÄ, MILJ. EUROA +33 % : 148 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUETTAIN, MARKKINA-ALUEITTAIN, % % Suomi 53 Muu Eurooppa 24 Aasia 21 Muu maailma 2 TUOTANTO Kapasiteetti ISO 9001 ISO ISO OHSAS ISO PEFC COC FSC COC/CW Joutseno x x x x x x x Kemi x x x x x x x Rauma x x x x x x x Äänekoski x x x x x x x YHTEENSÄ käyntiaste, % Metsä Svir m 3 sahatavaraa x x 1) x x 1) Metsä Svirin ISO sertifikaatti sisältää energiatehokkuusjärjestelmän (EES) 4 METSÄ FIBRE 2013

7 Metsä Fibre toimii globaaleilla markkinoilla, joita leimaa sekä markkina-alueisiin että eri tuotelajeihin kohdistuva rakennemuutos. Noin kahden prosentin vuosivauhdilla kasvavien sellumarkkinoiden painopiste on siirtynyt kehittyville markkinoille, ja erityisesti pehmo paperin sekä ensikuidusta valmistetun pakkausmateriaalin kysyntä kasvaa. Vastaamme muutoksiin kehittämällä omaa toimintaamme ja suuntaamalla voimavaroja kysynnän mukaan. Eurooppa on päämarkkinamme myös tulevaisuudessa, mutta noin neljäsosa Metsä Fibren sellusta toimitetaan Aasiaan. Päämäärämme tulevissa haasteissa on selkeä: olemme asiakkaiden luotettavin kumppani. VAKAAN KASVUN VUOSI Vuonna 2013 sellumarkkinat pysyivät varsin vakaina. Erityisesti havusellun hyvä kysyntä ja kohonneet dollarimääräiset hinnat pitivät liikevaihdon ja kannattavuuden hyvällä tasolla. Metsä Fibren liikevaihto oli miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 197 miljoonaa euroa, joka on noin 30 prosenttia suurempi vuoden 2012 liikevoittoon verrattuna. Uskomme havusellumarkkinoiden pysyvän tasapainossa myös vuonna VAIN UUDISTUMALLA MENESTYY Alansa edelläkävijänä Metsä Fibre uudistaa toimintaansa jatkuvasti ja varmistaa siten menestyksensä myös tulevaisuudessa. Yhtiön mittavin investointi toteutettiin maailman suurimmalla yksilinjaisella sellutehtaalla Joutsenossa, jossa uusi polysulfidia käyttävä keittoprosessi käynnistyi vuonna Sen ansiosta Metsä Fibre toi markkinoille Botnia Nordic+ -havusellut, joiden uusia ominaisuuksia asiakkaat voivat hyödyntää oman prosessinsa kehittämisessä. Metsä Fibren tutkimus ja kehitys keskittyi tukemaan polysulfidisellun käyttöönottoa vuonna Sen lisäksi Metsä Fibre tutki fossiilittoman sellutehdaskonseptin vaihtoehtoja ja vedenkäytön vähentämistä selluprosessissa. Yhtiö tarkastelee uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa osallistumalla Suomen biotalousklusterin (Fibic) tutkimusohjelmiin. SELLUTEOLLISUUDEN IDEASAMPO IDEAA 12,6/TYÖNTEKIJÄ Turvallisuushavainnot Käytettävyyshavainnot Aloitteet Ympäristöhavainnot Kehitysehdotukset arvioinneista Innovaatiofoorumi Keksinnöt Metsä Fibressä kirjattiin vuonna 2013 noin ideaa ja parannusehdotusta. Potentiaalisimmat ideat ovat johtaneet uusiin tuotteisiin, palveluihin tai prosessimuutoksiin. Mielestämme innovatiivinen toimintakulttuuri on paras tie kasvuun ja menestykseen. Yhtiössä käyttöön otetut innovaatioprosessi ja -työkalut varmistavat, että metsäfibreläisten ja yhtiön sidosryhmien ideat eivät jää pöytälaatikkoon ja että innovaatiotoiminta vakiintuu osaksi arjen rutiineita; se on osa toimintaa tuotannollisten asioiden rinnalla. Koko henkilökunta on haastettu ideoimaan, ja ideoita jalostetaan yhdessä. Asiakkailla ja muilla kumppaneilla on merkittävä rooli Metsä Fibren tuote- ja prosessikehityksessä. Tiiviillä yhteistyöllä PARANNAMME JATKUVASTI Kilpailukykymme ei nojaa pelkästään oikeaaikaisiin investointeihin, vaan parannamme toimintaamme jatkuvasti. Päivittäinen kehitystyö käyntiasteiden nostamiseksi ja entistä parempien tulosten tavoittelu koko organisaatiossa johtivat uuteen vuosituotantoennätykseen, tonnia. Tehtaiden elinkaarisuunnitelmat ohjaavat prosessien kehittämistä. Keskeisiä tavoitteitamme on toimintamme ympäristövaikutusten vähentäminen. Vuoden 2014 investoinnit Joutsenon tehtaan soodakattilaan ja hakesiiloon vähentävät ilmapäästöjä ja hajukaasuja. VUODEN 2013 TAPAHTUMIA asiakkaiden kanssa pystymme muuttamaan asiakkaan tarpeet uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Metsä Fibre voitti Botnia Nordic+ -havuselluilla Laatukeskuksen järjestämän Vuoden laatuinnovaatio kilpailun suurten yritysten sarjassa. Laatuinnovaatiokilpailuun osallistuminen on Metsä Fibrelle ensisijaisesti keino vauhdittaa ideat innovaatioiksi ja terävöittää innovaatiotoimintaa. Kilpailun voitto on myös osoitus innovatiivisesta toimintakulttuuristamme. Joutsenon tehtaan hakesiilon uusinta tehostaa hajukaasujen talteenottoa, Kemin sellutehtaan automaatiojärjestelmän uusinta puolestaan turvaa tehtaan käyntivarmuuden tulevaisuudessakin. Hyväkuntoiset ja ympäristövaikutuksiltaan vähäiset tuotantolaitokset takaavat Metsä Fibren menestyksen muuttuvassa toimintaympäristössä. Joutsenossa alettiin valmistaa Botnia Nordic+ -selluja kesällä, kun tehtaan tuotantoprosessi uudistettiin täysin. Vakaa positiivinen kehitys sellumarkkinoilla jatkui ja Metsä Fibren kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna. Metsä Fibre teki uuden vuosituotantoennätyksen, tonnia. Yksittäisistä tuotantolaitoksista ennätyksiin ylsivät Kemin ja Rauman tehtaat. METSÄ FIBRE

8 HUIPPU- TUOTTEITA JA -PALVELUJA SELLUTOIMITUKSET TONNIA Havusellu Lehtisellu SELLUJEN LOPPUKÄYTTÖ % Metsä Fibre valmistaa Botnia-tuotemerkillä uusiutuvaa ja kierrätettävää sellua korkealaatuisten paperien, kartonkien ja erikoistuotteiden raaka-aineeksi Painopaperit 32 Pehmopaperit 23 Kartongit 32 Muut 4 Erikoistuotteet Metsä Fibre valmistaa neljällä Suomen tehtaallaan havu- ja koivuselluja vuosittain noin 2,3 miljoona tonnia korkealuokkaisten pehmo- ja painopaperien, kartonkien ja erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Välitämme myös päämiestemme Metsä Boardin ja Cenibran selluja. Vuonna 2013 vastasimme noin 3,3 miljoonan sellutonnin myynnistä ja markkinoinnista pääasiassa Eurooppaan ja Kaukoitään. Kymmenen prosenttia Metsä Fibren liikevaihdosta muodostuu muista biotuotteista, kuten bioenergiasta sekä biokemikaaleista mäntyöljystä ja tärpätistä. VAHVUUTENA BOTNIA-TUOTEMERKKI Vahvuutemme vakaasti kasvavilla markkinoilla on Botnia-tuotemerkki: ensiluokkaisten sellujen lisäksi Metsä Fibrellä on toimialan vahvin palvelukonsepti, joka parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Kilpailuetu syntyy sellukuidun erikoisosaamisesta sekä lisäarvopalveluista: toteutamme yhteisiä tuotekehityshankkeita ja kehitämme uusia teknisiä ja logistisia sovelluksia, jotka parantavat asiakkaiden prosessia ja lopputuotteita. Esimerkiksi Botnia-tuoteperheen palkitut vuonna 2013 lanseeratut uutuudet Botnia Nordic+ -sellut tuovat merkittäviä hyötyjä erityisesti pehmo- ja hienopaperiasiakkaille. Niiden uusia ominaisuuksia asiakkaat pystyvät hyödyntämään oman prosessinsa kehittämisessä. Botnia Nordic+ -selluja parannetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kehitämme uusia palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme saamaan kuiduistamme parhaan hyödyn. Selluyksiköiden RFIDseurannan avulla asiakkaat voivat esimerkiksi hyödyntää Botnia FOX -palvelun reaaliaikaista tietoa käyttämänsä sellun 6 TUOTTEET JA PALVELUT

9 laatuominaisuuksista. Aikaisemmin selluteollisuudessa ei ole pystytty tuottamaan tietoa reaaliaikaisesti eikä kohdentamaan sitä tietylle selluerälle. KOKO YRITYKSEN ASIANTUNTEMUS ASIAKKAAN KÄYTETTÄVISSÄ Mitä merkittävämpi toimittaja olemme asiakkaalle, sitä tärkeämpiä ovat luotettava ja läpinäkyvä yhteistyö sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen. Asiakkaita palvelee Metsä Fibren vastuuketju, joka koostuu myynnin lisäksi tuotannon, tutkimuksen ja kehityksen, teknisen palvelun, logistiikan ja kestävän kehityksen ammattilaisista. Koko Metsä Fibren asiantuntemus on asiakkaiden käytettävissä. BOTNIA- TUOTE PERHE LOPPU TUOTTEET SELLUT Havusellut: Botnia Nordic Pine Koivusellut: Botnia Nordic Birch Armeeraussellut: Botnia Nordic Strong Kemihierre: Botnia High Yield Polysulfidisellut: Botnia Nordic Pine+ ja Botnia Nordic Strong+ BIOKEMIKAALIT Mäntyöljy Tärpätti BIOENERGIA Sähkö Lämpö Puupolttoaineet 90 % 4 % 6 % Pehmopaperit Kartongit Erikoistuotteet Painopaperit Kemianteollisuuden erikoistuotteet ja biopolttoaineet Bioenergiaa FIBRES OF SUCCESS Asiakkaat ovat toimintamme ytimessä. Lupauksemme asiakkaalle Fibres of success koostuu viidestä elementistä, joihin lukeutuvat korkealaatuiset tuotteet, tekninen asiantuntemus, sujuva logistiikka, kestävä kehitys ja kustannustehokkuus. Tuotteemme eli sellut, biokemikaalit ja biopolttoaineet ovat korkealaatuisia. Osaava henkilöstö ja jatkuvasti kehittyvät tuotantoprosessimme takaavat tuotteidemme tasalaatuisuuden. LAADUKKAAT TUOTTEET KUSTANNUS- TEHOKKUUS KESTÄVÄ KEHITYS Botnia-tuoteperheeseen lukeutuu sellun lisäksi teknisiä palveluita ja yhteisiä kehityshankkeita, joilla autamme asiakkaita saamaan kuidusta parhaan hyödyn sekä merkittäviä säästöjä. Sujuva logistiikka merkitsee, että toimitamme tuotteet oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti. SUJUVA LOGISTIIKKA TEKNINEN ASIANTUNTEMUS ASIAKAS Toimimimme kustannus tehokkaasti ja vastuullisesti. Tuotteidemme ja palveluidemme avulla asiakkaamme voivat pienentää ympäristöjälkeään ja tehdä vastuullisempia valintoja. Selluistamme valmistetut paperit ja kartongit täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. ASKELEEN EDELLÄ Reaaliaikainen tieto sellun ominaisuuksista ei ole vielä arkipäivää. Tavallisesti tieto on käytettävissä muutaman päivän viiveellä, mutta Metsä Fibren kehittämällä Botnia FOX -järjestelmällä tieto esimerkiksi selluerän lujuuspotentiaalista saadaan välittömästi sellun valmistushetkellä. Lujuuspotentiaalin laskennassa yhdistyvät sellunvalmistuksen teoriatieto, selluprosessin ajoarvot, asiakaspalaute ja tilastomatematiikka. Botnia FOX voitti Suomen Laatukeskuksen vuoden 2012 laatuinnovaatiokilpailun. Myös Metsä Fibren asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää Botnia FOXin tietoja selluerän RFID-tunnisteen avulla. Tiedon perusteella paperin- tai kartonginvalmistaja voi esimerkiksi säätää havusellun osuutta tai sellun jauhatusta paperikoneellaan. RFID on viivakoodia varmempi tunnistusjärjestelmä, joka antaa reaaliaikaista tietoa selluerän käyttöönottoajasta ja ominaisuuksista. Metsä Fibre on ensimmäinen sellunvalmistaja maailmassa, joka on ottanut RFIDjärjestelmän käyttöön tehtaillaan, kotimaan satamissa, muutamissa purkusatamissa ja osalla asiakkaista. Sen käyttö laajenee edelleen. TUOTTEET JA PALVELUT 7

10 KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Kaukoitä. Sellutehtaiden yhteen laskettu kapasiteetti on 2,5 miljoonaa tonnia valkaistua havu- ja lehtipuusellua. OMISTAJAT Metsä Fibre on osa Metsä Groupia, ja sen omistavat emoyritys Metsäliitto Osuuskunta (50,2 prosenttia), Metsä Board (24,9 prosenttia) ja ITOCHU (24,9 prosenttia). Metsä Fibre on Metsä Groupin ydinliiketoimintoja yhdessä Metsä Boardin, Metsä Tissuen, Metsä Woodin sekä Metsä Forestin kanssa. Metsä Group on vahva ja vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka huipputuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. JOHTORYHMÄ ILKKA HÄMÄLÄ, toimitusjohtaja ARI HARMAALA, johtaja, myynti ja markkinointi ISMO NOUSIAINEN, johtaja, tuotanto KAIJA PEHU-LEHTONEN, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen MIKAEL WESTERLUND, johtaja, talous HALLITUS KARI JORDAN, puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja MARTTI ASUNTA, varapuheenjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja HANNU ANTTILA, jäsen, Metsä Groupin strategiajohtaja JUHA MÄNTYLÄ, jäsen, Metsä Forestin toimialajohtaja MIKKO HELANDER, jäsen, Metsä Boardin toimitusjohtaja ICHIRO TSUGE, jäsen, johtaja, ITOCHU Corporation JOUTSENON SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVUSELLU HENKILÖSTÖ 133 KEMIN SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVU- JA LEHTIPUUSELLU HENKILÖSTÖ 169 RAUMAN SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVUSELLU HENKILÖSTÖ 120 ÄÄNEKOSKEN SELLUTEHDAS KAPASITEETTI TN PÄÄTUOTTEET ECF-VALKAISTU HAVU- JA LEHTIPUUSELLU HENKILÖSTÖ 171 METSÄ SVIRIN SAHA KAPASITEETTI M 3 RAAKA-AINE KUUSI HENKILÖSTÖ 142 METSÄ GROUP LIIKEVAIHTO 4,9 MRD. HENKILÖSTÖÄ YHTEENSÄ EUROA YHTEENSÄ METSÄLIITTO OSUUSKUNTA KONSERNIN EMOYRITYS OMISTAJINA SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA METSÄ TISSUE METSÄ BOARD METSÄ FIBRE METSÄ WOOD METSÄ FOREST PEHMO- JA RUOANLAITTO- PAPERIT KARTONKI JA PAPERI SELLU PUUTUOTTEET PUUNHANKINTA JA METSÄPALVELUT LIIKEVAIHTO 1,0 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 2,0 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 1,3 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 0,9 MRD. EUROA LIIKEVAIHTO 1,6 MRD. EUROA HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ 900 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ 900 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 91 % METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 42,8 % (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 62,2 %) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 50,2 %, METSÄ BOARD 24,9 %, ITOCHU CORPORATION 24,9 % METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100 % METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OMISTAA 100 % 8 TOIMINTA

11 WIESBADENIN MYYNTIKONTTORI SAKSA MILANON MYYNTIKONTTORI ITALIA SHANGHAIN MYYNTIKONTTORI KIINA TUOTANTO MYYNTI PÄÄMARKKINA-ALUEET VISIO Visiomme on olla halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaan liiketoimintaa tukevien palveluiden tuottaja. PERUSTEHTÄVÄ Perustehtävämme on olla kustannustehokkain ja ammattitaitoisin sellun toimittaja. ARVOT LUOTETTAVUUS Menestyksemme perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Arvostamme toistemme työtä ja osaamista ja vahvistamme eri sidosryhmiemme luottamusta toimimalla johdonmukaisesti ja ennustettavasti. YHTEISTYÖ Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja jaamme tietoa sekä parhaita käytäntöjä toisillemme. Toimimme yhtenä konsernina hyödyntäen keskinäisiä synergioita ja luottaen yhteisiin etuihin. VASTUULLINEN TULOKSENTEKO Kannamme vastuumme ympäristöstä, yhteistyökumppaneistamme ja toisistamme menestyvän liiketoiminnan ja metsätalouden turvaamiseksi. Tuloksellisuus on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi. UUDISTUMINEN Tiedostamme tulevaisuuden haasteet ja uskallamme kyseenalaistaa ennakkoluulottomasti vanhat toimintatavat tarjotaksemme asiakkaillemme parempia tuotteita ja palveluja heidän liiketoimintojensa tueksi. TOIMINTA 9

12 KESTÄVÄ KEHITYS METSÄ FIBRESSÄ Kestävä kehitys pohjautuu yrityksemme päätehtävään, visioon ja arvoihin. Tästä syystä vastuullisuus on olennainen osa toimintojamme ja päivittäistä työtämme. Noudatamme Metsä Groupin kestävän kehityksen ohjelmaa, ja konsernitasoiset tavoitteet ohjaavat työtämme. Olemme jakaneet kestävän kehityksen Metsä Groupissa neljän eri teeman alle kattaen liiketoimintamme arvoketjun. MITÄ TEHOKKAAMMIN, SITÄ PAREMMIN TUOMME METSÄN LUOKSESI Kaikki ihmisen toiminta jättää jälkensä maapalloon. Meidän tuotantommekaan ei ole poikkeus. On tärkeää käyttää luonnonvaroja tehokkaasti ja pitää päästöt ja jätteiden määrä vähäisinä. Sellutehtaamme tuottavat yli 10 prosenttia koko Suomen uusiutuvasta energiasta. Joutsenon tehdas ei käytä ollenkaan fossiilisia polttoaineita normaalioloissa. Vähennämme tehtaiden hajuhaittoja, suurin hankkeista on hakesiilon uusinta Joutsenossa. Tuotteemme ovat peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan viisi uutta tainta. Metsä Group turvaa kestävän raaka-aineiden saannin. Noin 87 prosenttia Metsä Fibren käyttämästä puusta on peräisin sertifioiduista metsistä. Tunnemme aina puun alkuperän. Metsä Group hankkii käyttämämme puun vastuullisesti hoidetuista metsistä. TAPATURMATAAJUUS ON LASKENUT VUODESTA 2009 YLI 33 % PROSESSIVEDEN KÄYTTÖ ON VÄHENTYNYT VUODESTA % FOSSIILISET CO 2 -PÄÄS- TÖT VÄHENIVÄT VUONNA % 10 KESTÄVÄ KEHITYS

13 ME LUOMME HYVINVOINTIA Me luomme hyvinvointia työpaikoilla sekä yhteiskunnassa ja olemme sitoutuneet maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen periaatteisiin. Kaikista tärkeintä meille on turvallisuus niin työntekijöidemme kuin kumppaniemmekin. Metsä Fibren sairauspoissaoloprosentti vuonna 2013 oli 4,1 (2012: 4,2). Metsä Fibren tapaturmataajuus vuonna 2013 oli 8,7 (2012: 7,9). Metsä Fibressä työskentelee noin 900 henkilöä. Välilliset henkilöstövaikutukset ovat moninkertaiset. TARJOAMME KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA Puu on loputtomasti uusiutuva luonnonvara. Muunnamme puun turvallisiksi ja kierrätettäviksi tuotteiksi, jotka parantavat elämänlaatua. Tunnemme tuotteidemme ympäristövaikutukset. Tuotteemme ovat täysin uusiutuvia ja kierrätettäviä. Noin 10 prosenttia Metsä Fibren liikevaihdosta syntyy uusiutuvasta bioenergiasta ja biokemikaaleista. Uudet Botnia Nordic+ -sellut vähentävät asiakkaan jauhatusenergian tarvetta. HYÖDYNNÄMME PUUN VIIMEISEEN OKSAAN KILOSTA SELLUA VOIDAAN VALMISTAA ESIMERKIKSI: 5 m 3 PUUTA kg SELLUA TALOUSPAPERIRULLAA NOIN A4-PAPERIARKKIA KESTÄVÄ KEHITYS 11

14 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ ASIAKKAALLE Metsä Fibre valmistaa tuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat pienentää ympäristöjalanjälkeään ja tehdä vastuullisempia valintoja. Tehtailla on käytössä paras saatavilla oleva tekniikka, ja Metsä Fibre kehittää tehtaitaan ja henkilöstöään aktiivisesti. Meille on tärkeää käyttää energiaa ja luonnonvaroja tehokkaasti ja pitää päästöt pieninä. Huolehdimme myös työntekijöidemme ja kumppaneiden turvallisuudesta. METSÄ FIBREN SÄHKÖENERGIAOMAVARAISUUS 144 % OMAN KÄYTÖN LISÄKSI TEHTAAN SÄHKÖENERGIALLA 4 KATETAAN ASUKKAAN VUOTUINEN SÄHKÖENERGIAN TARVE Kestävä kehitys on osa päivittäistä toimintaamme: asetamme tavoitteet vuosisuunnittelussa ja seuraamme niiden toteutumista. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen läpi koko toimitusketjun ja edellytämme sitoutumista myös kumppaneiltamme. TUNNEMME PUUN ALKUPERÄN Sellun raaka-aineena Metsä Fibre käyttää puuta, jonka Metsä Group toimittaa kestävästi hoidetuista metsistä. Raaka-aine täyttää sertifi kaattien vaatimukset niin puunhankinnan, selluntuotannon kuin myynnin osalta. Maailman metsistä vain noin 10 prosenttia on sertifioitu, Metsä Fibressä sertifioidun puun osuus on 87 prosenttia. Tunnemme aina käyttämämme puun alkuperän ja varmistamme samalla metsien kestävän käytön ja hoidon. 12 KESTÄVÄ KEHITYS

15 TUOTAMME RUNSAASTI BIOENERGIAA Sellutehtailla kuitupuu hyödynnetään kokonaan: puusta syntyy sellua, bioenergiaa ja biokemikaaleja. Tehtaamme ovat merkittäviä bioenergian tuottajia, bioenergiatuotteidemme osuus vastaa yli 10 prosenttia Suomen uusituvasta kokonaisenergiamäärästä. Koko Metsä Groupin tavoitteina on vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia ja parantaa energiatehokkuutta 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. CO 2 -tavoite saavutettiin jo vuonna 2013 energiatehokkuustyön ja bioenergiainvestointien ansiosta. Esimerkiksi Joutsenon sellutehtaalla on investoitu kaasutuslaitokseen, jonka avulla korvataan tehtaan käyttämä maakaasu kokonaan puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella. Käyttö kokemuksia kerätään parhaillaan yhtiön muita tehtaita varten. Metsä Fibren energiatehokkuus on parantunut noin 3 prosenttia vuoden 2009 tasosta, ja työskentelemme määrätietoisesti tavoitteen saavuttamiseksi. Yksin vuoden 2013 toimenpiteillä bioenergialiiketoiminnan tehokkuus kasvoi useita miljoonia euroja haastamalla aiempia toimintatapoja, tiivistämällä sisäistä yhteistyötä ja tuomalla bioenergiateemat koko Metsä Fibren arkeen. VÄHENNÄMME YMPÄRISTÖN KUORMITUSTA Metsä Fibre parantaa ympäristösuorituskykyään määrätietoisesti. Se toteutuu paitsi investoinnein myös kehittämällä laitteita ja toimintatapoja sekä hyödyntämällä raakaaineet tehokkaasti. Tehtaamme sijaitsevat alueilla, joilla on runsaat vesivarat. Metsä Groupin yhteisenä tavoitteena on kuitenkin vähentää prosessiveden käyttöä 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Metsä Fibren vedenkäyttö on vähentynyt 5 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Tuorevettä on korvattu kierrättämällä vettä prosesseissa tehokkaammin. Tehtaidemme jätevesikuormitukset ovat laskeneet, ja puhdistamolle menevä orgaaninen kuorma on pienentynyt. Metsä Fibressä investoidaan päästöjen vähentämiseksi, ja usealla tuotantolaitoksella terävöitetään parhaillaan ilmapäästöjen hallintaa naapuruston viihtyvyyden parantamiseksi. Päästöjä on pystytty vähentämään esimerkiksi savukaasupesureiden toimintaa parantamalla. Vuonna 2014 toteutettavat Joutsenon tehtaan soodakattilan ilmajärjestelmän uudistus sekä uusi hakesiilo pienentävät hajukaasuja ja muita ilmapäästöjä. Teollisuuskaatopaikoille vietävien jätteiden määrää on pystytty vähentämään merkittävästi esimerkiksi lisäämällä hyötykäyttöä maanrakennuksessa ja lannoitteena. Kaatopaikkajätteiden määrä on vähentynyt yli 30 prosenttia vuodesta KESTÄVÄ KEHITYS ON OSA PÄIVITTÄISTÄ TOIMINTAAMME. YHTEISET TURVALLISUUSTAVOITTEET Metsä Fibre sijoittuu alallaan maailman kärkitasolle työturvallisuudessa. Tapaturmataajuutta on saatu merkittävästi laskettua pitkäjänteisellä työllä. Kemin tehdas oli yhtiön tehtaista turvallisin vuonna Sen tapaturmataajuus oli 7,1 koko Metsä Fibren tapaturmataajuuden ollessa 8,7. Työtä kohti tavoitettamme, nollaa työtapaturmaa, jatketaan määrätietoisesti: tehdasalueella ei saa sattua yhtään tapaturmaa. Turvallisuuden johtamisjärjestelmämme punainen lanka on tapaturmien estäminen ennen niiden syntymistä. Tapaturmat vältetään ennakoivalla työllä kuten turvallisuushavainnoilla, turvallisuuskierroksilla ja turvavarteilla. Käytössämme on turvallisuushavaintojen raportointijärjestelmä. Turvallisuuskulttuuria vahvistetaan vuoden 2014 aikana järjestettävillä asennekoulutuksilla. Metsä Fibre edellyttää myös omilta yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista työturvallisuuteen ja vastuulliseen toimintaan. POISSAOLOON JOHTANEET TYÖTAPATURMAT OMA HENKILÖSTÖ, KPL/MILJOONA TYÖTUNTIA VERTAILUTIEDOT METSÄTEOLLISUUS RY. FOSSIILISET CO 2 -PÄÄSTÖT TONNIA 2009 PROSESSIVEDEN MÄÄRÄ M Metsä Fibre Suomen paperiteollisuus LUE LISÄÄ METSÄ GROUPIN KESTÄ VÄN KEHITYKSEN RAPORTISTA KESTÄVÄ KEHITYS 13

16 VÄHENNÄMME YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSIAMME SERTIFIOINTIPROSENTIN MUUTOS 80 % 87 % Tehtaiden tuotanto oli hyvällä tasolla vuonna Metsä Fibre nosti tuotantomääriä ilman vedenkulutuksen lisäämistä, ja jäteveden ominaiskuormitus laski edelleen yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Jokaisella Metsä Fibren tehtaalla tehtiin systemaattista työtä jätevesimäärän pienentämiseksi. Uusia vaihtoehtoja vedenkäytön tehostamiseksi selvitetään edelleen aktiivisesti. Metsä Fibren jätevesikuormitukset olivat hallinnassa katsausvuonna. Puhdistamolle menevä orgaaninen kuormitus laski, ja vesistöön lähtevän orgaanisen aineen ominaiskuormitus pysyi edellis vuoden tasolla. Ravinnekuormitukset tuotanto laitosten alapuolisiin vesistöihin vaihtelivat jonkin verran. Jäteveden lupaehto ylittyi kerran. Kemin tehtaan fosforin lupaehto ylittyi kuukausitasolla. Hajut ovat merkittävin tehtaiden aiheuttama viihtyvyyshaitta, eniten hajuhaittoja oli Äänekosken tehtaalla. Edellisiin vuosiin verrattuna hajuhaitat lisääntyivät Joutsenon ja Rauman tehtailla. Ne johtuivat enimmäkseen tehtaiden prosessihäiriöistä ja niiden aiheutta- SELLUTEHTAIDEN YMPÄRISTÖINVESTOINNIT MILJ. EUROA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

17 mista päästöistä. Tuotantomäärien kasvu asettaa osaltaan hajukaasujen keräilylle ja käsittelylle uusia vaatimuksia. Ilmapäästöissä Rauman tehdas ylitti haju kaasukattilan vuorokausiluparajan, ja soodakattilan rikkidioksidipitoisuus ylittyi, kun tehtaan käynnistyksessä vuosihuoltoseisokin jälkeen jouduttiin polttamaan raskasta polttoöljyä. Joutsenon tehtaalla ylittyi meesauunin pölyn lupaehto. Hyötykäyttöön ohjatun jätteen määrä kasvoi viime vuonna sitä hyödynnettiin erityisesti maanrakennuksessa ja lannoitteena. Polttokelpoiset lietteet ja jätteet toimitettiin polttoon sooda- tai kuorikattilaan. KEHITYSHANKKEET Metsä Fibre jatkaa ympäristösuorituskykynsä kehittämistä suunnitelmallisesti. Jätevesikuormituksen pienentämiseksi tehtaille laadittiin vesitaseet ja jätevesikuormituksen vähentämis vaihtoehtoja tutkittiin. Kaikilla tehtailla aloitettiin hankkeita vedenkäytön vähentämiseksi. Äänekosken tehtaalla tutkittiin tehtaan hajulähteitä. Lisäksi tehtaalla käynnistyi tekninen esiselvitys kaupungin ja metsäteollisuusintegraatin jätevesien yhteiskäsittelystä puhdistamolla. TEHTAILLA LISÄTTIIN SÄHKÖN JA HÖYRYN TUOTANTOA SEKÄ VÄHENNETTIIN NIIDEN KULUTUSTA. Rauman tehtaalla selvitettiin puhdistamolle menevän orgaanisen kuormituksen syitä ja pienennettiin puhdistamolle menevää kuormitusta. Väkevien hajukaasujen vähentämisselvitys päätettiin aloittaa Raumalla vuonna 2014, ja laimeiden hajukaasujen käsittelyjärjestelmään investoidaan vuoden 2014 aikana. Kemissä selvitettiin osastokohtaisia COD-kuormituslähteitä, tehostettiin vedenkäyttöä ja pienennettiin COD-kuormitusta. Joutsenon tehtaan kaasutinlaitos vihittiin käyttöön keväällä Kuorenkaasutuslaitos on merkittävä bioenergiahanke. Sen avulla meesauunilla poltettava maakaasu korvataan kuoresta valmistettavalla biokaasulla. Lisäksi tehtaan hakesiilo ja siilon hajukaasujen käsittelyjärjestelmä uusitaan vuonna Investointi vähentää tehtaan hajupäästöjä. Energiatehokkuuden kehittämiseksi toteutimme tehtailla useita hankkeita, joilla lisättiin sähkön ja höyryn tuotantoa sekä vähennettiin niiden kulutusta. Merkittävin perusasia ympäristö- ja energia tehokkuudessa on tehtaiden hyvä käytettävyys. Työ käytettävyyden parantamiseksi jatkuu. MATERIAALITASE TUOTTEET PÄÄSTÖT ILMAAN Sellu milj. tn Mäntyöljy tn Tärpätti tn Sahatavara m 3 2, , Rikki SO 2 sis. TRS-rikin tn Typen oksidit NO 2 tn Hiilidioksidi, fossiilinen tn Hiukkaset tn Sähkö * GWh Lämpö * GWh Biopolttoaine * GWh * sisältää vain ulos myydyn energian KÄYTETYT MATERIAALIT PÄÄSTÖT VESISTÖÖN, JÄTTEET RAAKA-AINEET Puu milj. m 3 12,4 12,2 POLTTOAINEET Fossiiliset polttoaineet GWh VESI Prosessi- ja jäähdytysvesi m VESISTÖÖN Kemiallinen hapenkulutus COD cr tn Biologinen hapenkulutus BOD7 tn Fosfori tn Typpi tn AOX tn JÄTTEET Kaatopaikkajäte tn Ongelmajäte tn YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 15

18 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS TUOTANTO JOUTSENO KEMI RAUMA ÄÄNEKOSKI SVIR YHTEENSÄ 2013 YHTEENSÄ 2012 Sellu tn Sahatavara m PUUNKULUTUS Kokonaispuunkulutus m Sertifioitu puu % PÄÄSTÖT VESIPÄÄSTÖT Prosessiveden määrä m Kiintoaine tn Kemiallinen hapenkulutus COD tn Biologinen hapenkulutus BOD tn , Fosfori P tn 5,6 6,5 4,9 6,1 0, Typpi N tn , AOX tn PÄÄSTÖT ILMAAN Rikkidioksidi SO 2 tn , TRS S tn NO x NO 2 tn CO 2 fossiilinen tn , CO 2 biopolttoaine tn Hiukkaset tn JÄTE Kaatopaikkajäte tn Ongelmajäte tn , ENERGIA Puupohjaisten polttoaineiden käyttö GWh Fossiilisten polttoaineiden käyttö GWh , Ostettu sähkö GWh Ostettu lämpö GWh YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS

19 SELLUTEHTAIDEN OMINAISPÄÄSTÖT Alla on esitetty Metsä Fibren sekä muiden suomalaisten ja ruotsalaisten valkaistua sulfaattisellua tuottavien tehtaiden ominaispäästöt. Suomalaisten tehtaiden vuoden 2012 päästöluvut ovat Metsäteollisuus ry:n julkaisemia, ja ruotsalaisten tehtaiden luvut on julkaissut Svenska Skogindustrierna. JÄTEVEDEN KEMIALLINEN HAPENKULUTUS (COD CR ) KG/TUOTETTU TONNI Metsä Fibren tehtaat 2013 Sellutehtaat Ruotsissa 2012 Sellutehtaat Suomessa 2012 BAT-taso ÄÄNEKOSKI JOUTSENO KEMI RAUMA VERTAILUTIEDOT YRITYSTEN VUOSIRAPORTEISTA JÄTEVEDEN ORGAANISIIN YHDISTEISIIN SITOUTUNEEN KLOORIN TAI MUIDEN HALOGEENIEN MÄÄRÄ (AOX) KG/TUOTETTU TONNI 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 Metsä Fibren tehtaat 2013 Sellutehtaat Ruotsissa 2012 Sellutehtaat Suomessa 2012 BAT-taso ÄÄNEKOSKI KEMI RAUMA JOUTSENO VERTAILUTIEDOT YRITYSTEN VUOSIRAPORTEISTA JÄTEVEDEN FOSFORI (P) G/TUOTETTU TONNI Metsä Fibren tehtaat 2013 Sellutehtaat Ruotsissa 2012 Sellutehtaat Suomessa 2012 BAT-taso RAUMA JOUTSENO KEMI ÄÄNEKOSKI VERTAILUTIEDOT YRITYSTEN VUOSIRAPORTEISTA SELLUTEHTAIDEN OMINAISPÄÄSTÖT 17

20 Kansi: Carta Integra 210 g/m 2, sisus Galerie Art Silk 130 g/m 2. Metsä Fibre 2014 METSÄ FIBRE PL METSÄ puh PEFC/

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas

Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas Lehdistötilaisuus 23.4.2014 1 Sisältö Hanke lyhyesti Markkina-asema vahvistuu edelleen Taloudelliset vaikutukset Investointipäätöksen edellytykset Biotuotetehdas

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016

KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 KESTÄVÄSTI METSÄSTÄ 2016 BIOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄ Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme pehmo- ja

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015

Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 Äänekosken biotuotetehdas 29.4.2015 2 Presentation name / Author Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Maailman ensimmäinen biotuotetehdas Ilkka Hämälä Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström Sijoittajasuhdejohtaja Pörssi-ilta, Turku 16.11.2016 METSÄ GROUP Liikevaihto EUR 5.0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO

Lisätiedot

METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 2015

METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 2015 METSÄ FIBRE VUOSIRAPORTTI 215 GLOBAALIN BIOTALOUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ * verrattuna vuoteen 214 LIIKEVAIHTO * +11 % LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ * +62 % TUOTANTO * +96 tn SISÄLLYS 2 Avainluvut 4

Lisätiedot

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi

Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016. 23.6.2016 Esityksen nimi Metsä Group Jyväskylän hankintapiiri 01.03.2016 2 23.6.2016 Esityksen nimi Äänekosken biotuotetehdashanke Piiripäällikkö Matti Rossi, Metsä Group Metsä- ja viherpäivät, Jyväskylä, 7.-8.6.2016 Avainluvut

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander Varsinainen yhtiökokous 26.3.2013 1 Sisältö 1. Johdonmukainen strategia 2. Merkittävimmät tapahtumat ja tuloskehitys vuonna 2012 3. Kartonkiliiketoiminnan kannattava

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Metsä Group Vuositulos 2015

Metsä Group Vuositulos 2015 Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016 Metsä Group Vuositulos 2015 Vahva tuloksentekovuosi Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj.

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia

Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia Äänekosken sellutehtaan lisätuotannon vaikutuksia Lisätuotanto max 800 000 t/v (+ 160 %), Kauko- Itään (läh. Kiinaan). Lisäpuun käyttö max 4,3 milj m3 (n. + 200 %) (lähdeluvut ehkä erilaisia). 6 kiinto-m3

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa

Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa Pätevyys on ammatillista osaamista ja ammattitaitoa INSKE ry 27.1.2016 1 Sisältö: Metsä Group lyhyesti Biotalouden osaamistarpeet Metsäteollisuuden henkilöstön koulutustaustoja ja oppilaitoksia Ammatillisen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre

Metsä Groupin biotuotetehdas. Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsä Groupin biotuotetehdas Timo Merikallio, projektinjohtaja, Metsä Fibre Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa Investoinnin arvo 1,2 mrd. euroa Sellun vuosituotanto 1,3 milj. tonnia (nykyisin

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Markus Hassinen Liiketoimintajohtaja, Bioheat Metsäakatemian kurssi no.32 Vapon historia - Halkometsistä sahoille ja soille 18.4.2011 Vuonna 1945 Suomi

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus

Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus Ympäristöystävällinen ja monipuolinen pakkaus 2 Kuluttaja pitää paperi- ja kartonkituotteista Kartongilla ja paperilla on ylivertainen imago muihin pakkausmateriaaleihin nähden. Niitä pidetään turvallisina

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mikko Helander toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2007 Esityksen sisältö 1. Liiketoimintaympäristö 2. Strateginen tarkastelu ja tulosparannustoimet 3. Vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008

M-real. Osavuosikatsaus 1-3Q 2008 M-real Osavuosikatsaus 1-3Q 28 Päivitetty raportointirakenne Raportointirakennetta on muutettu syyskuussa 28 julkistetun Graphic Papers-kaupan seurauksena Kauppaan kuuluvat yksiköt on raportoitu lopetetuissa

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation IBM BusinessConnect A new era of thinking Metsä Group Ari Linja Mobiiliarkkitehtuuri 1 2016 IBM Corporation 2 2016 IBM Corporation 2016 IBM Corporation Ari Linja Mobiiliarkkitehti Metsä Group ICT - Tietohallinto

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen yhteensä Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.8 Esitys 3.4.8 8 Suominen yhteensä Milj. EUR Q1/8 Q1/7 Q4/7 7 Liikevaihto 54,5 54,3 54,1 15, Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -,1 1,3 -,6 1,7 Liikevoitto -,1 1,3-6,8

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016

Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016 Metsä Group Osavuosikatsaus Q3/2016 Kari Jordan Pääjohtaja 2.11.2016 Metsä Group Q3 Liiketoiminta kehittyi odotetusti Liikevaihto 3 483 milj. euroa (1 9/2015: 3 811 milj. euroa) Vertailukelpoinen liiketulos

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Bioenergian sääntelyn monet ulottuvuudet seminaari, 11.4.2014 Uusiutuva raaka-aine,

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016

Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016 Metsä Group Puolivuosikatsaus 2016 Kari Jordan Pääjohtaja 4.8.2016 Metsä Group Q2 Liiketoiminta kehittyi odotetusti Liikevaihto 2 339 milj. euroa (1 6/2015: 2 585 milj. euroa) Liiketulos* 229 milj. euroa

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013

Metsä Board Osavuosikatsaus 1Q 2013 Osavuosikatsaus 1Q 213 Merkittävimmät tapahtumat vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä Taivekartongin markkinatilanne parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna in laajennettujen taivekartonkikoneiden

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN METSÄTEOLLISUUS JA PUUHUOLTO TARVITSEVAT TOIMIVAA LIIKENNEINFRAA

KAAKKOIS-SUOMEN METSÄTEOLLISUUS JA PUUHUOLTO TARVITSEVAT TOIMIVAA LIIKENNEINFRAA KAAKKOIS-SUOMEN METSÄTEOLLISUUS JA PUUHUOLTO TARVITSEVAT TOIMIVAA LIIKENNEINFRAA KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ tilaisuus 26.3.2015 Esa Korhonen Aluejohtaja, Itä-Suomi UPM, Puunhankinta

Lisätiedot